0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 06 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 6 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 78896 NGUYỄN HOÀI LINH 3/25/1987  Nam  CAPT 6/1/2022 7:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2 78906 VŨ DUY ĐỒNG 12/5/1994  Nam  4/E 6/1/2022 7:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
3 78910 ĐỖ CẢNH ĐIỆP 8/31/1983  Nam  C/O 6/1/2022 7:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
4 78922 PHẠM THỊ TRANG 1/1/1989  Nữ 6/1/2022 7:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
5 78927 CHU VĂN ĐẠT 4/1/1993  Nam  3/O 6/1/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
6 78934 NGÔ VĂN CẨN 3/27/1990  Nam  3/O 6/1/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
7 78941 LÊ ĐÌNH TÚ 6/20/1994  Nam  AB.D 6/1/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
8 78944 VŨ VĂN SỰ 6/5/1983  Nam  M/M 6/1/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC
9 78956 TRẦN VĂN HÙNG 2/26/1999  Nam  AB 6/1/2022 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TRƯỜNG PHÁT LỘC
10 78960 BÙI NGỌC SƠN 11/30/1979  Nam  CAPT 6/1/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
11 78965 NGUYỄN VĂN HOÀNG 4/20/1983  Nam  2/E 6/1/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
12 78968 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 8/15/1988  Nam  OILER 6/1/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
13 78976 VŨ TIẾN ĐẠT 6/26/1983  Nam  COOK 6/1/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
14 78980 NGUYỄN DUY TẠ 6/7/1987  Nam  1/E 6/1/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
15 79004 NGUYỄN ĐINH TÚ 4/23/1998  Nam  SAILOR 6/1/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
16 79013 QUÁCH VĂN HÙNG 4/5/1994  Nam  OILER 6/1/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
17 79015 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 7/3/2003  Nam  OILER 6/1/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
18 79016 TRỊNH THANH TÙNG 12/12/2002  Nam  OS.E 6/1/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
19 79026 TRẦN VŨ KHỞI 4/1/1986  Nam  C/O 6/1/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
20 79030 NGUYỄN THÁI BÌNH 1/11/1993  Nam  AB 6/1/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
21 79033 NGUYỄN VĂN THỨC 3/25/1988  Nam  2/E 6/1/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
22 79037 DƯƠNG VĂN LỰ 2/17/1984  Nam  C/E 6/1/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
23 79043 NGUYỄN ĐỨC LONG 5/16/1985  Nam  2/O 6/1/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
24 79046 PHAN XUÂN TIẾN 1/17/1989  Nam  2/E 6/1/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
25 79057 HOÀNG VĂN VIỆT 10/15/1986  Nam  1/E 6/1/2022 9:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
26 79058 NGUYỄN HỮU TRÍ 6/6/1966  Nam  BOSUN 6/1/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
27 79059 VŨ VĂN KHƯƠNG 2/8/1990  Nam  2/E 6/1/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
28 79060 ĐỒNG HUY HOÀI 6/29/1983  Nam  ELECTRIC 6/1/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
29 79063 NGUYỄN ĐÌNH LỤC 2/1/1974  Nam  AB 6/1/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
30 79068 ĐỖ VIẾT HUẤN 3/16/1991  Nam  2/O 6/1/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
31 79079 LIU, XIANGUI 3/20/1983  Nam 6/1/2022 9:55  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
32 79082 LI, YANJIE 3/14/1985  Nam 6/1/2022 9:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
33 79085 FAN, ZOU 10/22/1991  Nam 6/1/2022 10:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
34 79093 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 2/12/1984  Nam 6/1/2022 10:15  Chứng chỉ Panama  VIGOR
35 79096 PHẠM VĂN PHÚ 9/9/2003  Nam  OS.D 6/1/2022 10:16  Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
36 79100 CHU VĂN THẮNG 10/18/2000  Nam  OS 6/1/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
37 79106 NGUYỄN THANH TÙNG 10/20/1985  Nam  C/E 6/1/2022 11:10  Khám sức khoẻ TV Panama  Công Ty Cổ Phần Dầu Khí FGAS
38 79129 LÊ XUÂN HÒA 7/25/1986  Nữ  FITTER 6/1/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
39 79130 LƯƠNG NGỌC PHƯƠNG 7/18/1984  Nam  CAPT 6/1/2022 14:09  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
40 79170 BÙI VĂN AN 9/1/1999  Nam  SAILOR 6/1/2022 14:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
41 79174 NGUYỄN HOÀNG LINH 11/12/1981  Nam  C/O 6/1/2022 14:59  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
42 79176 NGUYỄN VĂN VỤ 7/2/1993  Nam  ELECTRIC 6/1/2022 15:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
43 79255 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 1/15/1999  Nam  OS.E 6/2/2022 7:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
44 79260 NGÔ QUANG NGHĨA 9/16/1983  Nam  C/E 6/2/2022 7:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
45 79266 NGUYỄN VĂN SỸ 4/12/1985  Nam  C/E 6/2/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
46 79275 VŨ HUY CƯƠNG 10/6/1994  Nam  OS 6/2/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
47 79283 HÀ VĂN LƯỢNG 1/15/1990  Nam  3/O 6/2/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
48 79288 TRẦN VĂN SƠN 3/9/1986  Nam  3/E 6/2/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
49 79294 PHẠM VĂN LAI 5/29/1976  Nam  COOK 6/2/2022 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
50 79307 VŨ ĐỨC KHANG 9/26/1991  Nam  3/E 6/2/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
51 79311 PHẠM VĂN THƯỜNG 6/2/1998  Nam  OS.D 6/2/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
52 79330 ĐỖ ĐÌNH PHONG 3/19/1997  Nam  AB 6/2/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
53 79334 TSAI, FENG-JUNG 3/11/1971  Nam 6/2/2022 8:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
54 79342 NGUYỄN PHI KHANH 1/1/1984  Nam  1/E 6/2/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
55 79335 CHANG, LIANG-CHAO 7/29/1969  Nam 6/2/2022 8:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
56 79347 ĐỖ VĂN QUẢNG 1/13/1982  Nam  C/E 6/2/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
57 79355 TRẦN BÁ CHI 1/6/1982  Nam  BOSUN 6/2/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
58 79363 NGUYỄN MẠNH HÙNG 4/8/1969  Nam  BOSUN 6/2/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
59 79370 NGUYỄN ĐỨC ANH 6/27/1992  Nam  OILER 6/2/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
60 79377 NGUYỄN ĐỨC ĐIỆP 2/28/2000  Nam  OS 6/2/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
61 79383 TRẦN VĂN THÀNH 5/12/1985  Nam  SAILOR 6/2/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
62 79386 ĐẶNG LÊ ĐỨC GIA TÀI 8/19/2003  Nam 6/2/2022 8:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
63 79389 NGUYỄN NGỌC LINH 6/24/2001  Nam  OILER 6/2/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
64 79391 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 10/25/1990  Nam  OILER 6/2/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
65 79394 NGUYỄN VĂN CHUNG 10/20/1988  Nam  OILER 6/2/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
66 79401 LÊ THỊ HẰNG 10/12/1993  Nữ 6/2/2022 8:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
67 79400 LÊ TẤN QUÝ 4/1/1997  Nam  OILER 6/2/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
68 79403 NGUYỄN THỊ HỒNG 11/6/1997  Nữ 6/2/2022 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
69 79410 LÊ NGỌC SÁU 8/15/1984  Nam  SAILOR 6/2/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
70 79408 NGUYỄN THẾ LINH 2/8/2004  Nam  OILER 6/2/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
71 79411 NGUYỄN VĂN TỚI 3/9/1992  Nam  OILER 6/2/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
72 79413 ĐÀO THÚY ANH VINH 5/26/2001  Nam  OILER 6/2/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
73 79414 TÔ HOÀNG TIẾN 1/25/1989  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
74 79416 VŨ VĂN KIÊN 12/25/1976  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
75 79419 VŨ VĂN KIỆM 9/20/1994  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
76 79427 HOÀNG TRỌNG HOÀI 4/24/1979  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
77 79425 VŨ VĂN LINH 12/5/1994  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
78 79428 LƯƠNG VĂN SƠN 7/27/1977  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
79 79429 ĐÀM MINH THÀNH 6/1/2004  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
80 79430 NGÔ NHẬT ANH 11/14/1992  Nam  OILER 6/2/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
81 79431 VŨ TUẤN ANH 3/8/1994  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
82 79433 NGUYỄN VĂN TUYẾN 5/20/1971  Nam  OILER 6/2/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
83 79434 LƯU VĂN CHƯỜNG 7/27/1984  Nam  OILER 6/2/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
84 79437 TRẦN NGỌC ÁNH 12/11/1988  Nam  OILER 6/2/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
85 79438 VÕ VĂN TỈNH 7/19/1996  Nam  SAILOR 6/2/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
86 79442 NGUYỄN VĂN TƯ 8/27/1992  Nam  OILER 6/2/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
87 79443 NGUYỄN PHÚC THỜI 7/31/2003  Nam  OILER 6/2/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
88 79444 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG 9/7/1968  Nam  OILER 6/2/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
89 79446 MAI VĂN KÍN 5/24/1978  Nam  OILER 6/2/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
90 79449 ĐỖ VĂN CƯỜNG 12/4/1989  Nam  OILER 6/2/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
91 79451 HOÀNG ĐÌNH TỨ 1/9/1984  Nam  OILER 6/2/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
92 79453 TRẦN ĐÌNH ĐỨC 12/29/1985  Nam  OILER 6/2/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
93 79456 LÊ VĂN PHÚ 1/1/2000  Nam 6/2/2022 9:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
94 79457 HỨA ĐÌNH XUÂN 6/27/1988  Nam  AB 6/2/2022 9:38  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
95 79458 LÊ ĐÌNH NHIÊN 8/19/1968  Nam  OILER 6/2/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
96 79460 PHẠM VĂN THUẬN 11/19/1984  Nam  2/E 6/2/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
97 79464 KANG KYOUNGHO 8/14/1970  Nam 6/2/2022 9:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
98 79476 VŨ VIỆT HÙNG 10/21/1995  Nam 6/2/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ
99 79479 YU JINXIU 11/28/1973  Nữ 6/2/2022 10:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
100 79480 SU, SHUNXIANG 7/17/1974  Nam 6/2/2022 10:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
101 79482 MEI, LIN 9/3/1992  Nam 6/2/2022 10:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
102 79483 NGÔ VĂN HÙNG 8/14/1992  Nam  AB 6/2/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
103 79485 ZHUANG, JUN 9/27/1988  Nam 6/2/2022 10:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
104 79486 LI, YIGUO 11/3/1973  Nam 6/2/2022 10:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
105 79488 YUE, HAIZHEN 5/18/1987  Nam 6/2/2022 10:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
106 79491 LƯƠNG MINH HẢI 6/10/1979  Nam  AB 6/2/2022 10:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
107 79495 NGUYỄN XUÂN DÔNG 3/26/1982  Nam  OILER 6/2/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
108 79499 IBRAHIM ANDROUN 5/30/1983  Nam 6/2/2022 10:43  Chứng chỉ Panama  VIGOR
109 79501 NGUYỄN HỒNG QUANG 8/25/1987  Nam  3/E 6/2/2022 10:47  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
110 79515 CHEN, KEN – JUNG 9/20/1964  Nam 6/2/2022 13:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
111 79516 YU, QINGLONG 3/8/1978  Nam 6/2/2022 13:40  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
112 79517 CAI, SHUE 11/13/1975  Nữ 6/2/2022 13:41  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
113 79518 YUAN, SHIJUN 8/18/1978  Nam 6/2/2022 13:41  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
114 79522 WANG, LITAO 4/20/1980  Nam 6/2/2022 13:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
115 79523 HE, PENGCHENG 11/12/1974  Nam 6/2/2022 13:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
116 79524 JIANG, XIAOQIN 7/8/1975  Nữ 6/2/2022 13:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
117 79526 ZHAO, TIANYIN 11/25/1989  Nam 6/2/2022 13:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
118 79532 NGUYỄN VĂN NAM 3/19/1992  Nam  OILER 6/2/2022 13:54  Khám sức khoẻ TV Panama  HOÀNG PHÁT
119 79533 NGUYỄN THANH TÙNG 8/4/1992  Nam  AB.D 6/2/2022 13:57  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
120 79535 WAN, JIANLIANG 10/17/1995  Nam 6/2/2022 14:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
121 79536 NGUYỄN DUY CHINH 6/19/1999  Nam 6/2/2022 14:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
122 79540 DƯƠNG VĂN ĐỨC 10/9/1989  Nam  FITTER 6/2/2022 14:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
123 79545 NGUYỄN VĂN HƯNG 8/10/1990  Nam 6/2/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
124 79551 PHẠM HỮU THANH 7/10/1979  Nam  OS.E 6/2/2022 14:16  Khám sức khỏe TV song ngữ
125 79554 DƯƠNG VĂN DỤC 10/28/1991  Nam  FITTER 6/2/2022 14:21  Khám sức khỏe TV song ngữ
126 79558 NGUYỄN ĐỨC ĐIỆP 11/9/1991  Nam  4/E 6/2/2022 14:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
127 79562 ĐOÀN VĂN LONG 8/21/1992  Nam  4/E 6/2/2022 14:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
128 79572 LÊ HỮU DƯỠNG 8/27/1985  Nam  2/O 6/2/2022 14:33  KSK thuyền viên không XN  VINIC
129 79581 VŨ VĂN TẠO 10/13/1986  Nam  OS.D 6/2/2022 14:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
130 79601 VŨ TIẾN ĐIỆP 1/25/1981  Nam  2/E 6/2/2022 15:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
131 79604 NGUYỄN HÙNG ANH 6/3/2003  Nam 6/2/2022 15:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
132 79605 PHẠM HỒNG LONG 4/1/1979  Nam  AB 6/2/2022 15:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
133 79661 PHẠM XUÂN THỊNH 5/25/1986  Nam  C/E 6/3/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
134 79671 BÙI MINH TÌNH 10/28/1986  Nam  4/E 6/3/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
135 79677 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 8/10/1990  Nam  BOSUN 6/3/2022 7:52  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
136 79685 HÀ CÔNG TRỨ 6/28/1981  Nam  OILER 6/3/2022 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
137 79694 HÀ DUY HÙNG 8/10/1977  Nam  OILER 6/3/2022 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
138 79703 NGUYỄN VĂN TƯ 8/8/1976  Nam  OILER 6/3/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
139 79705 PHẠM SONG THAO 12/28/2003  Nam  OS.E 6/3/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
140 79714 LÊ DOÃN ĐÔNG 10/26/1983  Nam  SAILOR 6/3/2022 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
141 79720 NGUYỄN VĂN ĐÀN 3/26/1992  Nam  AB.D 6/3/2022 8:16  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
142 79728 LƯƠNG VĂN TOÀN 1/10/2001  Nam  OILER 6/3/2022 8:18  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
143 79732 TRỊNH VĂN HỢP 11/6/1984  Nam  3/E 6/3/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
144 79738 PHẠM CAO ỦY 1/22/1990  Nam  2/O 6/3/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
145 79742 NGUYỄN TIẾN BÌNH 6/20/1987  Nam  3/E 6/3/2022 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
146 79749 NGUYỄN THÀNH KẾT 10/4/1988  Nam 6/3/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
147 79753 TRẦN ÍCH TOẢN 9/2/1994  Nam  OILER 6/3/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
148 79758 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 10/1/1995  Nam  OILER 6/3/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
149 79765 VŨ ĐẠI CHIẾN 2/17/1978  Nam  FITTER 6/3/2022 8:33  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
150 79773 THÂN VĂN LƯU 7/2/1977  Nam  CAPT 6/3/2022 8:37  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
151 79777 LÊ QUỐC SANG 10/23/1999  Nam  DECK – CADET 6/3/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
152 79780 VŨ DUY TRANG 7/7/1984  Nam  C/O 6/3/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
153 79782 HWANG JIWOON 1/6/1981  Nam 6/3/2022 8:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
154 79787 NGUYỄN VĂN TIẾN 4/27/1982  Nam  C/E 6/3/2022 8:45  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
155 79790 PHẠM ANH CHÍN 10/26/1971  Nam  COOK 6/3/2022 8:47  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
156 79794 LÊ ĐẠI DƯƠNG 7/13/1988  Nam  2/E 6/3/2022 8:49  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
157 79798 ĐOÀN VIẾT KIÊN 7/15/1980  Nam  BOSUN 6/3/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
158 79804 HU, MINGDENG 1/7/1977  Nam 6/3/2022 8:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
159 79809 BÙI MINH HUYÊN 4/20/1981  Nam  C/E 6/3/2022 8:58  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
160 79811 PHẠM THANH TÙNG 1/10/1991  Nam  4/E 6/3/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
161 79812 VŨ VĂN THÁI 6/11/2001  Nam  OS.D 6/3/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
162 79816 PHẠM VĂN QUỲNH 9/21/1990  Nam  AB.E 6/3/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ
163 79819 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 2/16/1989  Nam  AB 6/3/2022 9:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
164 79820 YIN, ZHIXIN 3/29/1968  Nam 6/3/2022 9:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
165 79825 PHẠM BÁCH DIỆP 3/27/1974  Nam 6/3/2022 9:16  KSK lấy bằng lái xe nữ
166 79827 ĐẶNG QUANG HỢP 2/26/1986  Nam  2/O 6/3/2022 9:19  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
167 79831 DƯƠNG THỊ THÁI LY 1/1/1991  Nữ 6/3/2022 9:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
168 79833 DƯƠNG VĂN TUẤN 11/16/1988  Nam  OILER 6/3/2022 9:24  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
169 79836 TRƯƠNG HỮU TUYẾN 11/27/1985  Nam  AB.D 6/3/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
170 79839 MAI TUẤN DŨNG 4/28/1990  Nam  AB.D 6/3/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
171 79841 LÊ VĂN THỊNH 12/17/1988  Nam  1/E 6/3/2022 9:36  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
172 79844 NGUYỄN THANH LUYẾN 8/1/2003  Nữ 6/3/2022 9:40  KSK lấy bằng lái xe nữ
173 79852 NGUYỄN THỊ TUYẾT 3/24/1999  Nữ 6/3/2022 9:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
174 79849 PHẠM VĂN TÂN 9/8/1990  Nam  C/O 6/3/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
175 79850 PHẠM VĂN VƯỢNG 4/24/1984  Nam  BOSUN 6/3/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
176 79851 PHẠM VĂN VƯỢNG 4/24/1984  Nam 6/3/2022 9:49  KSK lấy bằng lái xe nam
177 79853 NGUYỄN THỊ LỜI 6/3/2005  Nữ 6/3/2022 9:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
178 79854 SƠN VĂN CƯƠNG 4/4/2001  Nam 6/3/2022 9:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
179 79856 TỐNG HOÀNG NAM 2/11/2002  Nam 6/3/2022 9:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
180 79857 PHẠM HỒNG QUÂN 12/11/2000  Nam 6/3/2022 9:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
181 79858 VŨ ĐÌNH LINH 11/4/2002  Nam 6/3/2022 9:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
182 79860 VŨ MẠNH TƯỞNG 6/13/2000  Nam 6/3/2022 9:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
183 79864 GU JA SEONG 4/5/1976  Nam 6/3/2022 9:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
184 79861 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 3/25/2002  Nam 6/3/2022 9:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
185 79862 NGUYỄN VĂN VIẾT 9/30/2002  Nam 6/3/2022 9:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
186 79865 VŨ VĂN HIẾU 6/4/2002  Nam 6/3/2022 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
187 79866 NGUYỄN MINH TÍNH 4/2/2002  Nam 6/3/2022 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
188 79869 KIM JINHAN 9/13/1976  Nam 6/3/2022 10:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
189 79868 PHẠM VĂN HÂN 1/8/2006  Nam 6/3/2022 10:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
190 79870 BÙI VĂN QUÂN 7/21/2005  Nam 6/3/2022 10:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
191 79871 VŨ LÊ THIÊN HẢI 9/21/2005  Nam 6/3/2022 10:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
192 79873 KIM DONGKI 8/11/1972  Nam 6/3/2022 10:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
193 79874 ĐỖ THỊ THANH THẢO 6/26/1994  Nữ 6/3/2022 10:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
194 79875 HOÀNG THỊ HƯỜNG 8/27/2005  Nữ 6/3/2022 10:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
195 79876 PHẠM BẢO LONG 10/26/2006  Nam 6/3/2022 10:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
196 79878 ĐỖ TIẾN LỰC 3/16/2007  Nam 6/3/2022 10:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
197 79880 ĐỖ ĐỨC HẢI 1/17/2007  Nam 6/3/2022 10:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
198 79881 HOÀNG MINH TUẤN 8/19/1991  Nam  OS 6/3/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
199 79885 LEE SANGHYUN 11/12/1973  Nam 6/3/2022 10:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
200 79886 NGUYỄN XUÂN NGỌC 1/1/1971  Nam  OILER 6/3/2022 10:24  Chứng chỉ Panama  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
201 79888 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 3/9/1985  Nam  OILER 6/3/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
202 79892 NGUYỄN NGỌC TUẤN CẢNH 10/13/2002  Nam  OS 6/3/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
203 79894 ĐỖ VĂN HUY 6/28/1991  Nam  3/E 6/3/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
204 79895 BÙI BÁ KIÊN 5/26/1991  Nam  AB 6/3/2022 10:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
205 79904 VÕ TRỌNG PHÚC 3/20/2003  Nam  OS 6/3/2022 11:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN PHÚ
206 79911 LÊ HIỀN LƯƠNG 8/12/2000  Nữ 6/3/2022 13:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
207 79920 TRẦN VĂN SƠN 3/9/1986  Nam  3/E 6/3/2022 13:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
208 79923 VŨ QUỐC TUẤN 12/4/1988  Nam  C/O 6/3/2022 13:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
209 79928 TRẦN THANH QUANG 7/21/1979  Nam  OILER 6/3/2022 13:50  Chứng chỉ Panama  Trường cao đẳng Duyên Hải
210 79933 LÊ HỮU TÙNG 7/2/1992  Nam  2/O 6/3/2022 13:55  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
211 79937 ĐÀO DUY CƯỜNG 4/2/1998  Nam  AB 6/3/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
212 79938 PHẠM BÙI TÙNG 12/18/1999  Nam  OS 6/3/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
213 79940 HOÀNG THỊ LÂM 1/6/2007  Nữ 6/3/2022 14:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
214 79942 NGUYỄN TRỌNG SÁU 5/19/1992  Nam  AB.D 6/3/2022 14:13  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
215 79943 VŨ LÂM PHONG 10/13/2005  Nam 6/3/2022 14:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
216 79944 LÊ DOÃN QUÝ 3/24/1988  Nam  AB 6/3/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
217 79947 VŨ XUÂN HUY 11/30/2006  Nam 6/3/2022 14:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
218 79948 ĐỖ THỊ YẾN VI 5/20/2006  Nữ 6/3/2022 14:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
219 79951 VÕ HUY TOÁT 4/20/1983  Nam  CAPT 6/3/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
220 79950 PHẠM THỊ THANH HẰNG 12/10/2007  Nữ 6/3/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
221 79952 HOÀNG TÚ UYÊN 9/14/2006  Nữ 6/3/2022 14:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
222 79953 NGUYỄN NGUYÊN QUÂN 2/27/2006  Nam 6/3/2022 14:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
223 79954 ĐỖ CHÍNH THÀNH 5/21/2008  Nam 6/3/2022 14:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
224 79957 ĐỖ XUÂN QUANG 9/12/1990  Nam  4/E 6/3/2022 14:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
225 79955 NGUYỄN THẾ ANH ĐỨC 4/12/2006  Nam 6/3/2022 14:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
226 79956 PHẠM XUÂN TRƯỢNG 4/26/2002  Nam 6/3/2022 14:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
227 79958 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 9/13/2004  Nam 6/3/2022 14:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
228 79960 TRẦN HUY TIỆP 10/28/2004  Nam 6/3/2022 14:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
229 79962 NGUYỄN HỮU THÀNH 11/8/2003  Nam 6/3/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
230 79965 NGUYỄN THỊ GIANG 1/5/1999  Nữ 6/3/2022 14:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
231 79966 NHỮ ĐÌNH NAM 10/21/1998  Nam 6/3/2022 14:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
232 79967 BÙI VĂN HOÀN 4/25/1997  Nam 6/3/2022 14:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
233 79970 LÊ VĂN ĐẠT 10/20/1972  Nam 6/3/2022 14:35  Chứng chỉ Panama  VIGOR
234 79971 VŨ ĐỨC LIÊM 1/29/1993  Nam  AB 6/3/2022 14:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
235 79974 PHẠM QUANG THÀNH 8/14/1988  Nam  COOK 6/3/2022 14:42  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
236 79986 NGUYỄN CHUNG CHƯƠNG 12/4/1999  Nam 6/3/2022 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
237 79987 TRIỆU HOÀNG LONG 5/1/2003  Nam 6/3/2022 15:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
238 80007 PHÀN LỤ MẨY 7/6/1991  Nữ 6/3/2022 15:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
239 80014 PHẠM VĂN ĐỊNH 6/15/1985  Nam 6/3/2022 16:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
240 80030 TRẦN MINH TUỆ 1/26/1990  Nam  2/E 6/4/2022 7:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
241 80032 NGUYỄN VĂN SỰ 12/28/1986  Nam  M/M 6/4/2022 7:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
242 80034 VÕ ĐÌNH HẠNH 12/10/1993  Nam  AB 6/4/2022 7:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
243 80035 PHẠM GIA ĐỒNG 7/14/2000  Nam  AB 6/4/2022 7:37  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
244 80037 PHẠM BÁ ĐẠO 7/14/1980  Nam  C/O 6/4/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
245 80039 LÊ THANH MINH 4/3/2001  Nam  AB 6/4/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
246 80040 HOÀNG VĂN NGUYÊN 11/16/1986  Nam  OILER 6/4/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
247 80041 LÊ VĂN HOÀNG 9/28/1990  Nam  SAILOR 6/4/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
248 80043 HOÀNG ĐỨC THẮNG 8/29/1989  Nam  BOSUN 6/4/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
249 80045 NGUYỄN ANH VŨ 1/17/1995  Nam 6/4/2022 8:02  KSK lấy bằng lái xe nam
250 80047 NGÔ DUY HOÀNG 10/28/1981  Nam  1/E 6/4/2022 8:05  Khám sức khoẻ TV Panama  FGAS
251 80048 CAO ĐỨC QUỲNH 12/22/1979  Nam  COOK 6/4/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
252 80055 NGUYỄN ĐỨC DUY 7/25/1998  Nam  OILER 6/4/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
253 80063 TĂNG XUÂN LỰC 11/26/1993  Nam  AB 6/4/2022 8:44  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
254 80067 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1/20/1987  Nam  ELECTRIC 6/4/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
255 80072 MAI XUÂN CHIỂU 12/15/1986  Nam  2/E 6/4/2022 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
256 80076 NGUYỄN HUY HOÀNG 10/5/1987  Nam  2/E 6/4/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
257 80215 VU DYK CHYONH 9/29/1999  Nam  OILER 6/6/2022 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  V.SHIPS
258 80224 PHẠM VĂN THẮNG 10/2/1986  Nam  C/O 6/6/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
259 80242 NGUYỄN VĂN TUẤN 3/28/1984  Nam 6/6/2022 8:00  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
260 80275 VŨ VĂN SỰ 6/5/1983  Nam  M/M 6/6/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PACIFIC
261 80281 PHẠM VĂN PHA 12/21/1966  Nam  FITTER 6/6/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
262 80295 ĐINH VĂN THUẤN 2/2/1981  Nam  C/E 6/6/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
263 80298 TRẦN THANH BÌNH 8/1/1992  Nam  3/O 6/6/2022 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
264 80313 VŨ MINH ĐỨC 1/1/1992  Nam 6/6/2022 8:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
265 80316 NHỮ VĂN TÔN 7/18/1987  Nam  2/E 6/6/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
266 80315 VŨ TRỌNG HIẾU 1/1/1989  Nam 6/6/2022 8:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
267 80319 LƯƠNG MINH HOÀNG 1/1/1995  Nam 6/6/2022 8:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
268 80321 VÕ ĐÌNH ANH 1/1/1963  Nam 6/6/2022 8:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
269 80325 PHẠM ĐÌNH HÁN 1/3/1985  Nam  3/O 6/6/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
270 80323 VÕ ĐÌNH HƯNG 1/1/2002  Nam 6/6/2022 8:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
271 80326 ĐỖ VĂN MẼ 1/1/1990  Nam 6/6/2022 8:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
272 80331 VŨ ĐÌNH ĐÔNG 10/22/1982  Nam  1/E 6/6/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
273 80338 CAO THANH KIÊN 1/7/1998  Nam  AB.D 6/6/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
274 80342 NGÔ VĂN NAM 11/2/1995  Nam  ENGINE – CADET 6/6/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
275 80346 TRẦN ĐÌNH PHÒNG 12/30/1987  Nam  2/O 6/6/2022 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
276 80350 NGUYỄN BÁ PHÚC 3/26/1977  Nam  3/O 6/6/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
277 80354 SIỀU VĂN THUẬT 11/5/1999  Nam 6/6/2022 8:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
278 80358 NGUYỄN HỮU TUẤN 11/9/1995  Nam  M/M 6/6/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
279 80360 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 6/1/1995  Nam  AB 6/6/2022 8:57  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
280 80363 KHỔNG VĂN DŨNG 3/23/1992  Nam  OILER 6/6/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
281 80365 PHẠM ĐỨC HAY 11/8/1987  Nam  C/O 6/6/2022 9:02  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
282 80370 NGUYỄN QUYẾT MẬU 8/23/1986  Nam  2/E 6/6/2022 9:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
283 80377 BÙI VĂN HOÀN 2/4/1995  Nam  OS 6/6/2022 9:08  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
284 80380 BÙI VĂN SỸ 3/26/1976  Nam  COOK 6/6/2022 9:09  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
285 80384 TRẦN VĂN BA 2/12/1983  Nam 6/6/2022 9:11  KSK Damen – Thợ cơ khí 515.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
286 80386 TRỊNH VĂN CÔNG 1/1/1977  Nam 6/6/2022 9:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
287 80391 PHẠM DUY NHẬT 8/16/1986  Nam  FITTER 6/6/2022 9:15  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
288 80396 PHẠM HỒNG SƠN 12/8/1988  Nam  3/O 6/6/2022 9:19  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
289 80398 ĐINH TIẾN MẠNH 12/10/1984  Nam  BOSUN 6/6/2022 9:21  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
290 80401 LÊ VĂN DŨNG 10/10/1978  Nam  BOSUN 6/6/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
291 80403 PHẠM VĂN KHOA 5/8/1988  Nam  AB 6/6/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
292 80405 NGUYỄN VĂN HÀ 5/19/1976  Nam  M/M 6/6/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
293 80407 VŨ ĐỨC THẮNG 5/30/1992  Nam  3/E 6/6/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
294 80410 HỒ CHÍ CƯỜNG 1/4/1999  Nam  AB.D 6/6/2022 9:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
295 80413 BÙI VĂN MẠNH 11/16/2003  Nam 6/6/2022 9:32  KSK lấy bằng lái xe nam
296 80415 TRỊNH MINH TÚ 11/8/1993  Nam 6/6/2022 9:34  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
297 80419 BÙI VĂN HƯNG 8/3/1993  Nam  ELECTRIC 6/6/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
298 80420 LÊ QUANG SỰ 3/10/1987  Nam  2/E 6/6/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
299 80423 LÂM HỒNG THANH 7/25/1983  Nam  CAPT 6/6/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
300 80429 PHẠM VĂN DƯỠNG 9/16/1977  Nam  OILER 6/6/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
301 80433 ĐÀO VĂN KIÊM 7/20/1980  Nam  FITTER 6/6/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
302 80436 ĐỖ ĐÌNH PHONG 3/19/1997  Nam  AB 6/6/2022 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PACIFIC MARINE
303 80439 TRẦN CÔNG THAO 8/5/1987  Nam  1/E 6/6/2022 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
304 80442 NGUYỄN VĂN MỪNG 9/22/1984  Nam  2/O 6/6/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
305 80447 NGUYỄN AN HẬU 5/19/1984  Nam  SAILOR 6/6/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
306 80448 HOÀNG VĂN THÀNH 9/12/1981  Nam  CAPT 6/6/2022 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN THÀNH
307 80450 ĐỒNG XUÂN SƠN 4/27/1973  Nam  SAILOR 6/6/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
308 80452 NGUYỄN ĐẮC PHÚC 6/24/1984  Nam  FITTER 6/6/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
309 80458 TRẦN QUANG HINH 8/20/1984  Nam  COOK 6/6/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
310 80464 NGUYỄN ĐÌNH TRẬN 5/12/1985  Nam  C/O 6/6/2022 11:04  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
311 80479 MAI VĂN CHUNG 7/26/1989  Nam  2/O 6/6/2022 11:27  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
312 80527 VŨ HỮU TIẾN 3/30/1996  Nam  COOK 6/6/2022 13:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  KHÔI NGUYÊN
313 80529 NGUYỄN VĂN CÔNG 3/2/1981  Nam  OILER 6/6/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
314 80535 NGUYỄN CÔNG NHÂN 11/15/1983  Nam  CAPT 6/6/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
315 80550 ĐOÀN QUANG ĐẠI 1/2/1994  Nam  2/E 6/6/2022 14:23  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
316 80553 NGUYỄN ANH TUẤN 4/7/1978  Nam 6/6/2022 14:27  KSK lấy bằng lái xe nam
317 80555 PHAN THỊ VÂN 1/14/1979  Nữ 6/6/2022 14:28  KSK lấy bằng lái xe nữ
318 80592 PHÙNG XUÂN HOÀNG 3/5/1965  Nam 6/6/2022 14:49  Chứng chỉ Panama  VIGOR
319 80601 PHẠM VĂN THẮNG 10/23/1991  Nam  2/E 6/6/2022 14:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
320 80673 NGUYỄN VĂN VINH 1/10/1975  Nam  COOK 6/7/2022 7:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
321 80679 TRẦN BÁ THÀNH 7/1/1996  Nam  AB 6/7/2022 7:34  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
322 80687 VŨ VĂN HẢI 11/3/1980  Nam  2/E 6/7/2022 7:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
323 80694 NGUYỄN VĂN ÁNH 2/10/1986  Nam  3/O 6/7/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
324 80709 LÒ VĂN SANG 7/1/1987  Nam 6/7/2022 7:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
325 80728 LÒ VĂN PÁO 1/1/1981  Nam 6/7/2022 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
326 80731 LƯỜNG THỊ SOI 1/1/1994  Nữ 6/7/2022 7:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
327 80737 LÊ MẠNH CƯỜNG 2/12/1991  Nam  4/E 6/7/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
328 80742 NGUYỄN VĂN THỎA 6/15/1982  Nam  OILER 6/7/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
329 80746 LÊ SỸ LỊCH 5/19/1990  Nam  2/E 6/7/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
330 80754 ĐOÀN ĐỨC TÙNG 10/6/1990  Nam  3/E 6/7/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
331 80770 LÊ ĐÌNH TRƯỜNG 8/15/1980  Nam  FITTER 6/7/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
332 80776 LA VĂN VỤ 3/26/1994  Nam 6/7/2022 8:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
333 80779 CAO THỊ HƯƠNG 9/16/1990  Nữ 6/7/2022 8:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
334 80785 LÒ VĂN ĐỨC 3/15/1985  Nam 6/7/2022 8:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
335 80793 PHẠM ĐĂNG TIẾN 8/17/1993  Nam  4/E 6/7/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
336 80797 PHẠM QUỐC HUY 1/16/1996  Nam  OILER 6/7/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
337 80802 CAO QUANG DANH 9/1/1981  Nam  AB 6/7/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
338 80812 BÙI THANH BÌNH 9/11/1988  Nam  C/O 6/7/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
339 80815 TRẦN VĂN TRÍ 7/20/1999  Nam  AB.D 6/7/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
340 80820 ĐẶNG THÁI CƯỜNG 12/13/1989  Nam  3/E 6/7/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
341 80823 LÃ HẢI DƯƠNG 12/26/1989  Nam  AB 6/7/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
342 80826 BÙI THÁI NGỌC 10/6/1992  Nam  AB.D 6/7/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
343 80827 TRẦN ĐÌNH ĐẠI 5/3/1993  Nam  3/E 6/7/2022 9:04  Khám sức khoẻ TV Panama  BÌNH MINH
344 80837 NGUYỄN VĂN CỬU 9/2/1990  Nam  2/O 6/7/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
345 80846 BÙI QUANG ANH 10/5/1974  Nam 6/7/2022 9:24  Chứng chỉ Panama  VIGOR
346 80850 NGUYỄN CÔNG SỸ 1/3/1984  Nam  OS 6/7/2022 9:26  Khám sức khoẻ TV Panama  PHẠM HẢI
347 80851 BÙI NGỌC TÍNH 11/7/1985  Nam  AB.E 6/7/2022 9:31  Khám sức khoẻ TV Panama  PHẠM HẢI
348 80854 HOÀNG SƠN TÙNG 1/7/1990  Nam  ELECTRIC 6/7/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
349 80872 VŨ XUÂN HÙNG 9/6/1984  Nam  2/E 6/7/2022 10:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
350 80873 NGUYỄN HỒNG THƯ 1/5/1989  Nữ 6/7/2022 10:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
351 80875 NGUYỄN ANH TIẾN 12/27/1991  Nam  OS.D 6/7/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
352 80884 VŨ ĐỨC TRUNG 1/1/1999  Nam 6/7/2022 10:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
353 80886 KHUẤT DUY TUẤN 10/7/1999  Nam  OS 6/7/2022 11:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
354 80908 VŨ ĐỨC HÒA 2/14/1993  Nam  C/O 6/7/2022 13:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
355 80914 LEE WONSIN 5/4/1987  Nam 6/7/2022 13:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
356 80917 NGUYỄN HỮU TĨNH 11/24/1979  Nam  OILER 6/7/2022 13:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
357 80919 VŨ ĐỨC TIẾN 12/10/1988  Nam  OS 6/7/2022 13:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
358 80927 UN ON CHARADON 8/25/1985  Nam  3/E 6/7/2022 14:00  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  TỰ DO
359 80931 DƯƠNG THU THẢO 1/1/1990  Nữ 6/7/2022 14:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
360 80942 BÙI NGUYÊN KHÁNH 6/28/1982  Nam  C/E 6/7/2022 14:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
361 80959 TĂNG VĂN DU 11/26/1978  Nam  AB.D 6/7/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
362 80961 VŨ ĐỨC TOÀN 8/12/1997  Nam  ENGINE – CADET 6/7/2022 14:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
363 80967 LAI JUNJIE 6/29/1982  Nam 6/7/2022 15:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty Paishing Việt Nam
364 80968 WANG NAN 1/20/1998  Nữ 6/7/2022 15:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty Paishing Việt Nam
365 80969 HE ZHAOQI 7/20/1989  Nam 6/7/2022 15:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty Paishing Việt Nam
366 80972 LU JIANXIN 8/7/1994  Nam 6/7/2022 15:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty Paishing Việt Nam
367 80973 LI ZHIHAI 5/13/1979  Nam 6/7/2022 15:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty Paishing Việt Nam
368 80974 YANG YONG 8/25/1985  Nam 6/7/2022 15:26  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty Paishing Việt Nam
369 80976 LI LING 3/1/1977  Nữ 6/7/2022 15:32  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty Paishing Việt Nam
370 80978 NGHIÊM VĂN ĐỨC 1/1/1997  Nam 6/7/2022 15:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
371 80984 HUANG BING ZHONG 6/5/1981  Nam 6/7/2022 15:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  TỰ DO
372 80985 FU JIAN GUO 11/22/1978  Nam 6/7/2022 15:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  TỰ DO
373 80986 CAI ZE NAN 8/2/1983  Nam 6/7/2022 15:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  TỰ DO
374 80987 ZHU LING FENG 9/15/1983  Nam 6/7/2022 15:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  TỰ DO
375 81003 LƯỜNG VĂN HOÀNG 1/21/1983  Nam 6/7/2022 15:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
376 81004 VÌ VĂN NGHIỆP 10/5/1996  Nam 6/7/2022 16:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
377 81008 NGUYỄN MAI HƯƠNG GIANG 1/1/2000  Nữ 6/7/2022 16:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
378 81009 NGUYỄN QUANG HUY 1/1/2001  Nam 6/7/2022 16:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
379 81010 TRẦN QUỐC THỂ 12/21/1986  Nam 6/7/2022 16:53  Chứng chỉ Panama  VIGOR
380 81062 VŨ HUY CƯƠNG 10/6/1994  Nam  OS 6/8/2022 7:40  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PACIFIC MARINE
381 81065 CHÂU VĂN THẮNG 1/11/1993  Nam  4/E 6/8/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
382 81073 NGÔ DUY HIỂN 5/20/1977  Nam  FITTER 6/8/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
383 81078 LÊ VĂN TUẤN 9/19/1990  Nam  OS.D 6/8/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
384 81083 VŨ MINH TOÀN 11/14/1979  Nam 6/8/2022 7:52  KSK Damen – Thợ cơ khí 515.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
385 81086 VŨ NHẬT HUY 4/21/1974  Nam  C/O 6/8/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
386 81091 ĐẶNG VĂN CHÍNH 6/28/1976  Nam  COOK 6/8/2022 7:59  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
387 81102 ĐỖ XUÂN TIẾM 9/23/1981  Nam  C/E 6/8/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
388 81111 NGUYỄN VĂN TÚY 9/2/1974  Nam  C/E 6/8/2022 8:04  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
389 81119 ĐÀO VĂN THẮNG 1/17/1985  Nam  2/E 6/8/2022 8:10  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
390 81136 NGUYỄN NGỌC SƠN 8/16/2000  Nam  OS 6/8/2022 8:14  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
391 81144 PHẠM HỒNG QUÂN 5/9/1991  Nam  2/O 6/8/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
392 81146 PHẠM NGỌC HÀ 8/29/1986  Nam  OILER 6/8/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
393 81151 NGUYỄN KIM VĂN 7/31/1986  Nam  SAILOR 6/8/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
394 81154 NGUYỄN VĂN AN 1/28/1992  Nam  AB.E 6/8/2022 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
395 81158 ĐỖ VĂN VŨ 12/22/1989  Nam  C/O 6/8/2022 8:28  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
396 81161 NGUYỄN MẠNH CHIẾN 6/5/1992  Nam  3/E 6/8/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
397 81166 NGUYỄN MẠNH HIỀN 5/27/1979  Nam  C/E 6/8/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
398 81171 ĐẬU XUÂN KHOA 1/10/1986  Nam  OS 6/8/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
399 81175 PHẠM XUÂN HẢI 11/25/1976  Nam  ELECTRIC 6/8/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
400 81178 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 3/28/1986  Nam  C/O 6/8/2022 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
401 81181 NGUYỄN NGỌC THẠCH 9/23/1974  Nam  C/E 6/8/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
402 81183 LƯƠNG XUÂN HẢI 6/25/1988  Nam  FITTER 6/8/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
403 81186 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 3/10/1991  Nam  4/E 6/8/2022 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
404 81189 NGUYỄN DUY HIỀN 9/12/1986  Nam  4/E 6/8/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
405 81190 TRẦN SỸ LƯỢNG 1/1/1982  Nam 6/8/2022 8:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
406 81193 TRẦN VĂN BẮC 1/1/1972  Nam 6/8/2022 8:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
407 81195 TRƯƠNG KHÁNH HUY 1/1/1987  Nam 6/8/2022 8:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
408 81197 ĐẶNG MINH HẢI 4/22/1994  Nam  AB 6/8/2022 8:59  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
409 81199 NGUYỄN KIM CẢI 8/10/1981  Nam  3/E 6/8/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
410 81201 BÙI QUANG TRUNG 5/26/1989  Nam  OS 6/8/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  ALLIANCE JSC
411 81203 PHẠM TIẾN ĐẠT 2/18/1989  Nam  ELECTRIC 6/8/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
412 81206 NGUYỄN VIẾT HẢI 11/9/1984  Nam  4/E 6/8/2022 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
413 81208 NGUYỄN HUY HOÀNG 9/17/1996  Nam 6/8/2022 9:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
414 81211 PHAN NHẬT LỆ 5/30/1989  Nam  OILER 6/8/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
415 81215 TRỊNH ĐÌNH DẬU 7/26/1969  Nam  CAPT 6/8/2022 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
416 81219 VŨ VĂN THU 6/13/1983  Nam 6/8/2022 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
417 81221 NGUYỄN VĂN DANH 9/12/1988  Nam  3/E 6/8/2022 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
418 81223 CHENG, WANMENG 4/4/1970  Nam 6/8/2022 9:32  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
419 81224 HOÀNG VĂN THI 7/29/1987  Nam  ELECTRIC 6/8/2022 9:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
420 81226 LƯU VIỆT ANH 2/27/1990  Nam  4/E 6/8/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
421 81230 ĐÀO TIẾN MẠNH 9/15/1993  Nam  2/O 6/8/2022 9:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
422 81233 TRƯƠNG THỊ XOAN 1/4/1985  Nữ 6/8/2022 10:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
423 81234 BÙI TIẾN DŨNG 6/6/1984  Nam  C/O 6/8/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
424 81237 TRẦN ĐỨC HẠNH 9/19/1986  Nam  CAPT 6/8/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
425 81239 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 11/20/1984  Nam  OILER 6/8/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
426 81240 CHEN MENG 3/1/1988  Nam 6/8/2022 10:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
427 81243 HỒ VĂN TÀI 9/9/1995  Nam  OILER 6/8/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
428 81249 LƯƠNG VĂN TÂM 11/5/1986  Nam  ELECTRIC 6/8/2022 10:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
429 81272 TRẦN VĂN BÍCH 2/1/1987  Nam  AB.E 6/8/2022 13:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
430 81274 HOÀNG VIỆT HÀ 10/26/1977  Nam  AB.D 6/8/2022 13:59  Khám sức khoẻ TV Panama  PHẠM HẢI
431 81282 HOÀNG HỮU VIỆN 7/16/1980  Nam  C/E 6/8/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
432 81289 NGUYỄN HỮU THÀNH 8/15/1986  Nam  4/E 6/8/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
433 81302 BÙI KHÁNH DUY 7/8/1991  Nam 6/8/2022 14:59  Gói khám sức khỏe (100N)
434 81318 ĐOÀN ĐỨC TÙNG 10/6/1990  Nam  3/E 6/8/2022 15:46  Chứng chỉ Panama  HP Marine
435 81324 NGUYỄN THỊ DIỆU 5/6/1994  Nữ 6/8/2022 16:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
436 81375 LÃ TRỌNG HIẾU 7/25/1994  Nam  AB 6/9/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
437 81388 NGUYỄN QUỐC HƯNG 1/15/1993  Nam  OILER 6/9/2022 7:46  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
438 81394 NGUYỄN VĂN HOÀI 10/10/1988  Nam  C/O 6/9/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
439 81407 LÊ HỒNG KIỆM 7/24/1983  Nam  AB 6/9/2022 7:54  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
440 81411 BÙI QUANG NGHĨA 12/6/1997  Nam  3/O 6/9/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
441 81420 NGUYỄN VĂN ĐỨC 11/25/1998  Nam  AB.D 6/9/2022 8:02  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
442 81425 ĐẶNG THÀNH TRUNG 10/20/1993  Nam  AB 6/9/2022 8:05  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
443 81429 NGUYỄN XUÂN HIỆP 7/15/1964  Nam  BOSUN 6/9/2022 8:06  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
444 81431 NGUYỄN MẬU TUYÊN 3/7/1997  Nam  AB.E 6/9/2022 8:08  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
445 81441 TRẦN VĂN CÁC 4/16/1988  Nam  4/E 6/9/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Hân Huy
446 81444 VÕ THỤY NAM 5/6/1976  Nam 6/9/2022 8:16  Chứng chỉ Panama  VIGOR
447 81447 BÙI BÁ QUANG 6/17/1989  Nam  BOSUN 6/9/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
448 81458 MAI TRUNG HIỆP 11/20/1983  Nam  C/E 6/9/2022 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
449 81465 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 11/3/1980  Nam  CAPT 6/9/2022 8:28  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
450 81469 TÔ VĂN HƯỚNG 2/22/2000  Nam  DECK – CADET 6/9/2022 8:31  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
451 81473 NGUYỄN NGỌC TOÀN 9/4/1997  Nam  ENGINE – CADET 6/9/2022 8:32  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
452 81479 ĐINH ĐỨC HIỂN 11/18/1972  Nam  BOSUN 6/9/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
453 81482 NGUYỄN PHÚC LONG 6/27/1999  Nam  OS.D 6/9/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
454 81485 NGUYỄN VĂN HẬU 10/28/1995  Nam  SAILOR 6/9/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
455 81486 ĐẶNG XUÂN QUYẾT 11/2/1986  Nam  SAILOR 6/9/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
456 81488 LÊ ĐỨC TRỌNG 1/1/1975  Nam  OILER 6/9/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
457 81494 ĐOÀN THANH VIỆT 5/16/1993  Nam  OILER 6/9/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
458 81497 BẰNG VĂN CƯƠNG 6/20/1994  Nam  OILER 6/9/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
459 81501 LÊ VĂN TRUNG 4/5/1989  Nam  SAILOR 6/9/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
460 81503 BÙI VĂN SỸ 2/4/1977  Nam  OILER 6/9/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
461 81507 LÊ VĂN THU 7/6/1988  Nam 6/9/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
462 81509 TĂNG NGỌC ĐIỆP 9/20/1984  Nam  SAILOR 6/9/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
463 81513 NGUYỄN QUỐC TRUNG 9/4/2002  Nam  OILER 6/9/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
464 81516 PHAN TRỌNG ANH 3/27/1990  Nam  SAILOR 6/9/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
465 81519 LÊ TRƯƠNG THÀNH 12/31/1984  Nam  SAILOR 6/9/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
466 81522 ĐINH THẾ MINH 10/28/1999  Nam  OILER 6/9/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
467 81525 LÊ NGỌC DIỄN 8/28/1993  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
468 81528 PHẠM BÁ NGỌC 7/14/1991  Nam  OILER 6/9/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
469 81529 NGÔ VĂN CẨN 5/8/1990  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
470 81530 LÊ VĂN THÂN 2/21/2004  Nam  OILER 6/9/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
471 81532 ĐẶNG XUÂN PHÚC 3/25/1990  Nam  OILER 6/9/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
472 81535 KIM VĂN DŨNG 5/16/1981  Nam  OILER 6/9/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
473 81537 HÀ NGUYÊN ĐÔNG 9/14/1981  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
474 81540 TRẦN VĂN LONG 11/1/2000  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
475 81542 NGUYỄN VĂN BỪNG 9/22/1975  Nam  COOK 6/9/2022 9:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
476 81544 NGUYỄN VĂN TOÀN 6/18/1988  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
477 81548 ĐÀM VĂN ĐẠT 11/10/1999  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
478 81550 ĐỖ VĂN PHƯƠNG 4/11/1973  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
479 81554 PHẠM QUYẾT THẮNG 2/14/1993  Nam  OILER 6/9/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
480 81556 PHAN VĂN TRÀ 9/2/1998  Nam  OILER 6/9/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
481 81559 PHẠM HOÀNG THÀNH 12/12/1993  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
482 81561 NGUYỄN ĐỨC DANH 4/2/1992  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
483 81563 TRẦN ĐỨC ANH 12/2/2001  Nam  OILER 6/9/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
484 81564 NGUYỄN VĂN TÂN 5/25/1998  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
485 81565 NGUYỄN VIỆT HÙNG 4/8/1983  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
486 81566 NGUYỄN VĂN HIẾU 12/17/1988  Nam  OILER 6/9/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
487 81569 NGUYỄN VĂN THUẬN 11/20/1990  Nam  OILER 6/9/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
488 81571 NGUYỄN MINH QUANG 7/30/1989  Nam  SAILOR 6/9/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
489 81573 PHẠM ĐỨC MINH 2/27/1987  Nam  4/E 6/9/2022 9:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
490 81574 PHÙNG VĂN CHINH 1/2/1972  Nam  COOK 6/9/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
491 81578 NGUYỄN QUANG THẾ 6/14/1996  Nam  OS 6/9/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
492 81581 PHẠM QUANG VINH 9/26/1974  Nam  C/E 6/9/2022 9:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
493 81583 LÊ VĂN HƯNG 2/1/1990  Nam  ELECTRIC 6/9/2022 9:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PACIFIC MARINE
494 81586 TRẦN VIẾT DƯƠNG 2/12/2001  Nam  OS.D 6/9/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
495 81588 TRỊNH VĂN GIÁP 3/4/1984  Nam  2/E 6/9/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
496 81591 THÂN XUÂN THẮNG 4/8/1990  Nam  2/O 6/9/2022 10:06  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
497 81593 HOÀNG VĂN TÂM 1/21/1988  Nam  2/O 6/9/2022 10:10  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
498 81596 VŨ MẠNH HÙNG 8/2/1987  Nam  2/E 6/9/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
499 81600 VŨ VĂN HÂN 9/21/1986  Nam  STEWARD 6/9/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
500 81602 TRẦN DUY HOÀNG 7/8/1984  Nam  COOK 6/9/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
501 81605 VŨ MẠNH KHIÊU 2/15/1981  Nam  OS.E 6/9/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
502 81607 PHẠM VĂN TOÀN 9/2/1969  Nam  COOK 6/9/2022 10:33  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
503 81654 LÊ HỒNG PHONG 1/4/1989  Nam  1/E 6/9/2022 13:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
504 81660 VŨ THÀNH CÔNG 6/27/1995  Nam  AB 6/9/2022 13:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
505 81664 TRIỆU VĂN CƯỜNG 3/8/1985  Nam  COOK 6/9/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
506 81665 NGUYỄN QUANG LINH 11/6/2000  Nam  M/M 6/9/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
507 81668 TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 2/25/1986  Nam  2/O 6/9/2022 14:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
508 81673 NGUYỄN VĂN BÌNH 10/26/1985  Nam  C/E 6/9/2022 14:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
509 81677 PHÙNG VĂN HOÀN 10/20/1967  Nam 6/9/2022 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
510 81683 VI DŨNG BIỂN 7/15/1989  Nam  C/E 6/9/2022 14:27  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
511 81686 NGUYỄN NGỌC DŨNG 3/23/1984  Nam  2/E 6/9/2022 14:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
512 81687 TRẦN HƯƠNG GIANG 1/1/1999  Nữ 6/9/2022 14:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
513 81688 NGUYỄN CÔNG HOAN 8/16/1979  Nam  OS 6/9/2022 14:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
514 81695 TRẦN QUANG TRUNG 2/6/1971  Nam  AB 6/9/2022 14:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
515 81697 TRẦN CAO CƯỜNG 6/3/1997  Nam  AB.E 6/9/2022 14:47  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
516 81699 LÊ VĂN LỊCH 11/26/2000  Nam  AB.E 6/9/2022 14:51  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
517 81701 VIẾT TUẤN HƯNG 3/29/1983  Nam  AB 6/9/2022 14:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
518 81704 NGÔ VĂN HÀ 8/7/1989  Nam  AB 6/9/2022 14:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
519 81707 TRẦN DUY QUANG 1/8/1987  Nam  CAPT 6/9/2022 15:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
520 81774 BÙI ĐỨC TÀI 3/11/1964  Nam  BOSUN 6/10/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
521 81802 LÊ HỒNG TOÀN 1/30/1990  Nam  ELECTRIC 6/10/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
522 81807 NGUYỄN PHƯƠNG MỸ 1/17/1996  Nam 6/10/2022 7:53  KSK Damen – Khác 331.000
523 81816 NGUYỄN DUY KHÁNH 1/1/1989  Nam  AB.D 6/10/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
524 81819 NGUYỄN VĂN ĐẠI 3/29/2002  Nam  OILER 6/10/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
525 81824 ZHANG QIANGYING 1/19/1977  Nữ 6/10/2022 8:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
526 81826 ZHUO LUNDUN 5/15/1993  Nam 6/10/2022 8:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
527 81846 TRỊNH BÁ TẤN 12/5/1991  Nam  OS 6/10/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
528 81853 TRẦN VĂN TÂN 12/17/1969  Nam  COOK 6/10/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
529 81859 VÕ MINH THANH 6/6/1988  Nam 6/10/2022 8:20  Gói khám sức khỏe (100N)
530 81874 BÙI HỮU DŨNG 10/5/1990  Nam  AB.D 6/10/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
531 81885 NGUYỄN VĂN PHONG 11/6/1994  Nam  AB 6/10/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
532 81891 TRẦN ĐÌNH DŨNG 10/25/1981  Nam  3/O 6/10/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
533 81903 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 9/7/1988  Nam  AB 6/10/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
534 81908 PHẠM HUY HIẾU 8/24/1978  Nam  CAPT 6/10/2022 8:44  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
535 81913 NGUYỄN CHÍ THÀNH 6/9/1991  Nam  3/E 6/10/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
536 81921 NGUYỄN VĂN CÔNG 10/7/1995  Nam  ELECTRIC 6/10/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
537 81924 DƯƠNG XUÂN CHUYÊN 6/6/1990  Nam  3/E 6/10/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
538 81929 NGUYỄN VĂN SÁNG 3/26/1991  Nam  4/E 6/10/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
539 81932 HOÀNG VĂN THỬ 6/17/1988  Nam  AB 6/10/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
540 81947 YANG YING 3/22/1974  Nam 6/10/2022 9:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
541 81948 HÀ VĂN HUY 9/1/1985  Nam  OILER 6/10/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
542 81951 NGUYỄN DUY HƯNG 1/2/1989  Nam  2/O 6/10/2022 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
543 81953 CHIKEZIE CHIBUIKE HENRY 2/1/1987  Nam 6/10/2022 9:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
544 81957 ZHENG YALING 1/18/1979  Nữ 6/10/2022 9:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
545 81965 HOÀNG HẢI ĐOÀN 3/15/1991  Nam  OS 6/10/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
546 81970 CHU VIỆT HOÀNG 1/30/2001  Nam  ENGINE – CADET 6/10/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
547 81972 ĐÀO THANH LAM 10/30/2002  Nữ 6/10/2022 9:47  KSK lấy bằng lái xe nữ
548 81974 PHẠM DUY BÌNH 1/29/1993  Nam  AB.D 6/10/2022 9:55  Chứng chỉ Panama  HADUCO
549 81977 HOÀNG XUÂN KHIÊM 3/10/1987  Nam  ELECTRIC 6/10/2022 9:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
550 81979 TRẦN QUANG LỰ 10/12/1970  Nam  AB.D 6/10/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
551 81980 PHẠM VĂN CHUNG 6/8/1995  Nam  OILER 6/10/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
552 81981 ĐÀM VĂN TIỀM 9/5/1991  Nam  2/O 6/10/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
553 81982 VŨ ĐỨC LINH 9/14/1989  Nam  COOK 6/10/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
554 81983 VŨ VĂN LONG 9/18/1988  Nam  2/O 6/10/2022 10:13  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
555 82014 LƯU HUY TƯỞNG 9/18/1987  Nam  C/O 6/10/2022 13:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
556 82021 NGUYỄN VÂN LONG 7/19/1977  Nam  CAPT 6/10/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
557 82026 BÙI THẾ TRUNG 4/8/1987  Nam  AB 6/10/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
558 82043 JIANG ZHENGGUANG 8/18/1978  Nam 6/10/2022 14:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
559 82044 LEE GUNTAEK 10/27/1967  Nam 6/10/2022 14:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
560 82045 YE LONGSHAN 5/28/1986  Nam 6/10/2022 14:32  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
561 82046 ZHANG CUNZHENG 11/2/1981  Nam 6/10/2022 14:34  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
562 82048 WU HEPING 11/6/1974  Nam 6/10/2022 14:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
563 82050 CHOI HYEONGGOO 10/24/1967  Nam 6/10/2022 14:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
564 82053 ZHAN MINJIE 9/22/1970  Nam 6/10/2022 14:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
565 82055 XIAO HAIRONG 4/2/1980  Nam 6/10/2022 14:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
566 82057 ĐÀO NAM NINH 8/2/1994  Nam  OILER 6/10/2022 14:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
567 82061 CAO GUOQING 10/8/1974  Nam 6/10/2022 14:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
568 82064 WU CHENG 1/26/1991  Nam 6/10/2022 14:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
569 82067 ZHU YUANYUAN 3/15/1986  Nam 6/10/2022 14:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
570 82069 HOU YUZI 3/17/1976  Nam 6/10/2022 14:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
571 82070 ZHU ZHENGGAO 8/23/1983  Nam 6/10/2022 14:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
572 82072 ZHONG SHUIXIU 11/1/1971  Nữ 6/10/2022 14:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
573 82075 TAN YOUQIONG 10/1/1977  Nữ 6/10/2022 14:53  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
574 82077 ZHU DANDAN 10/10/1984  Nữ 6/10/2022 14:55  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
575 82078 LIU XINFA 8/23/1965  Nam 6/10/2022 14:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
576 82081 LIU QIAOSHENG 6/17/1985  Nam 6/10/2022 14:57  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
577 82084 LI MINGLAN 8/16/1977  Nữ 6/10/2022 14:59  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
578 82088 ĐẶNG VIỆT HƯNG 5/4/1993  Nam  OILER 6/10/2022 15:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
579 82089 ZHANG XU 5/4/1990  Nam 6/10/2022 15:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
580 82090 WEI QING 6/13/1986  Nữ 6/10/2022 15:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
581 82111 HOÀNG VĂN NGHĨA 5/11/1984  Nam  PUMP 6/10/2022 16:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
582 82112 TRẦN QUANG BẢY 2/2/1989  Nam  OILER 6/10/2022 16:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
583 82123 CHOI YEOJIN 11/19/2004  Nam 6/11/2022 7:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
584 82125 PHẠM THANH HÙNG 8/20/1983  Nam  2/E 6/11/2022 7:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
585 82126 THÁI HẬU 11/16/1994  Nam  4/E 6/11/2022 7:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
586 82127 PHẠM VĂN THẮNG 4/1/1993  Nam  3/O 6/11/2022 7:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
587 82128 NGUYỄN TOÀN THẮNG 1/26/1976  Nam  1/E 6/11/2022 7:37  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
588 82129 NGUYỄN VĂN ĐỨC 2/12/1992  Nam  ELECTRIC 6/11/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
589 82130 ĐẬU ĐĂNG ĐOÀN 3/6/1996  Nam  OS.E 6/11/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
590 82133 HOÀNG TRUNG DŨNG 2/20/1995  Nam  DECK – CADET 6/11/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
591 82135 LƯƠNG ĐÌNH THỦY 6/10/1972  Nam  COOK 6/11/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
592 82141 NGUYỄN QUANG HOÀN 9/15/1983  Nam  3/E 6/11/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
593 82142 BÙI NGỌC LONG 8/25/1997  Nam 6/11/2022 8:18  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
594 82144 NGUYỄN XUÂN DUY 10/3/1990  Nam  C/O 6/11/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
595 82146 HỒ XUÂN HIỆP 2/10/1990  Nam  3/E 6/11/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
596 82149 BÙI THẾ ANH 5/21/1993  Nam  4/E 6/11/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
597 82153 BÙI VĂN KHÁ 2/13/1988  Nam  4/E 6/11/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
598 82159 TRẦN TRUNG KIÊN 12/4/1983  Nam  OILER 6/11/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
599 82168 ĐINH VĂN THẮNG 1/25/1975  Nam  CAPT 6/11/2022 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
600 82294 ĐỖ ĐĂNG HUÂN 11/30/1977  Nam  OS.D 6/13/2022 7:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
601 82301 NGUYỄN PHÚ HỮU 5/10/1980  Nam  CAPT 6/13/2022 7:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
602 82307 DƯ CÔNG KHOA 11/20/1965  Nam  BOSUN 6/13/2022 7:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
603 82318 CAO ĐỨC DƯƠNG 7/5/1995  Nam  AB.D 6/13/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
604 82332 NGUYỄN ĐÌNH LONG 3/25/1984  Nam  2/E 6/13/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
605 82348 VŨ MẠNH CƯỜNG 12/21/1995  Nam  AB 6/13/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
606 82359 TÔ DUY PHƯỢNG 5/19/1980  Nam  OILER 6/13/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
607 82367 VŨ THẾ HÙNG 6/28/1989  Nam  AB 6/13/2022 8:06  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
608 82380 NGÔ SỸ SƠN 6/12/1981  Nam  OILER 6/13/2022 8:10  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
609 82388 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 10/27/1994  Nam  OILER 6/13/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
610 82404 LƯƠNG CÔNG NAM 2/17/2003  Nam  DECK – CADET 6/13/2022 8:21  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
611 82413 LÊ HỮU SƠN 6/22/1991  Nam  AB.D 6/13/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
612 82416 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 11/1/2002  Nam  OILER 6/13/2022 8:28  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
613 82420 TRẦN HỮU VẤN 7/13/1998  Nam  ENGINE – CADET 6/13/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
614 82426 ĐẶNG HỮU NGÂN 9/20/1998  Nam  AB.D 6/13/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
615 82431 TRẦN VĂN NGỰ 8/12/1988  Nam  OS 6/13/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
616 82430 ĐỖ KẾT THẮNG 12/12/1993  Nam  AB 6/13/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
617 82434 NGUYỄN VIẾT THUẬN 4/28/1990  Nam  2/E 6/13/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
618 82438 NGUYỄN MINH QUÝ 10/30/1992  Nam  4/E 6/13/2022 8:39  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
619 82443 TRƯƠNG QUỐC LONG 11/2/1977  Nam  BOSUN 6/13/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
620 82448 NGÔ VĂN PHAN 7/12/1986  Nam  COOK 6/13/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
621 82451 NGUYỄN KHỔNG LẬP 10/30/1985  Nam  OS 6/13/2022 8:45  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
622 82456 NGUYỄN NGỌC HỮU 10/19/1991  Nam  3/E 6/13/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
623 82461 BÁ TRỌNG BAN 11/1/1985  Nam  1/E 6/13/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
624 82465 LÊ VĂN THỐNG 8/21/1990  Nam  3/O 6/13/2022 8:51  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
625 82472 HOÀNG TRỌNG ĐỨC 1/14/2000  Nam  AB 6/13/2022 8:54  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
626 82480 QUÀNG VĂN BÍCH 8/7/1973  Nam 6/13/2022 8:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
627 82482 PHẠM VĂN LINH 10/1/1987  Nam  C/O 6/13/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Hân Huy
628 82487 QUÀNG VĂN THIỂN 8/26/1986  Nam 6/13/2022 9:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
629 82488 BÙI VĂN DU 2/2/1980  Nam  CAPT 6/13/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
630 82490 ĐỖ BẢY SÁU 4/6/1977  Nam  1/E 6/13/2022 9:03  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
631 82491 TRẦN VĂN ĐÔNG 6/5/1997  Nam  OILER 6/13/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
632 82495 LƯƠNG QUANG ĐÔNG 8/5/1999  Nam 6/13/2022 9:06  KSK lấy bằng lái xe nam
633 82496 LÃ MẠNH CƯỜNG 1/1/1981  Nam  2/E 6/13/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
634 82502 TỐNG GIANG NAM 8/26/2002  Nam  OS.E 6/13/2022 9:10  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
635 82506 VÕ VĂN QUANG 10/24/1999  Nam  OILER 6/13/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
636 82507 LÝ THỊ MAI 2/12/1992  Nữ 6/13/2022 9:12  KSK lấy bằng lái xe nữ
637 82512 NGÔ THỊ THU TRANG 7/18/1998  Nữ 6/13/2022 9:15  KSK lấy bằng lái xe nữ
638 82515 CHU THỊ THOA 7/1/1995  Nữ 6/13/2022 9:18  KSK lấy bằng lái xe nữ
639 82517 PHẠM THỊ DUNG 2/9/1992  Nữ 6/13/2022 9:20  KSK lấy bằng lái xe nữ
640 82516 TERNOLA JOHN MICHAEL 6/16/1993  Nam 6/13/2022 9:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
641 82518 LÊ SĨ HỢI 5/1/1995  Nam  2/O 6/13/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
642 82522 PHẠM VĂN HÙNG 12/2/1988  Nam  OILER 6/13/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
643 82524 ĐỖ NGỌC CHÍNH 10/20/1994  Nam  AB.D 6/13/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
644 82528 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 10/27/1970  Nam  COOK 6/13/2022 9:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
645 82530 LÊ VĂN THÀNH 8/6/1990  Nam  4/E 6/13/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
646 82533 PHẠM THỊ LINH 11/24/1983  Nữ 6/13/2022 9:39  KSK lấy bằng lái xe nữ
647 82537 ĐOÀN VĂN DŨNG 3/9/1983  Nam  COOK 6/13/2022 9:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
648 82539 BÙI ĐỨC TÚ 2/28/1986  Nam 6/13/2022 9:45  KSK lấy bằng lái xe nam
649 82543 BÙI VĂN THIẾT 4/1/1984  Nam  2/E 6/13/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
650 82546 HOÀNG VĂN HIỆP 6/4/1993  Nam  AB.D 6/13/2022 9:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
651 82549 PHẠM VĂN MẠNH 4/13/1986  Nam  OILER 6/13/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
652 82552 NGUYỄN VĂN PHÚ 3/30/1991  Nam  COOK 6/13/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
653 82557 TRẦN VĂN HUY 4/5/1985  Nam  2/O 6/13/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
654 82561 TRƯƠNG MẠNH HOÀN 1/18/1988  Nam  AB.D 6/13/2022 10:07  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
655 82563 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11/5/1979  Nam  C/E 6/13/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
656 82565 PHẠM VĂN THI 10/20/1997  Nam  AB 6/13/2022 10:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
657 82566 NGUYỄN BÁ THANH 5/20/1986  Nam  C/O 6/13/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
658 82567 HOÀNG XUÂN HỌC 3/16/1986  Nam  AB.E 6/13/2022 10:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
659 82568 PHẠM DANH TÚ 4/24/1992  Nam  OS.D 6/13/2022 10:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
660 82571 NGUYỄN ĐỨC DUY 8/16/1985  Nam 6/13/2022 10:28  KSK lấy bằng lái xe nam
661 82572 ZHANG, PENG 6/12/1987  Nam 6/13/2022 10:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
662 82573 HOÀNG MINH HIẾU 2/1/1990  Nam 6/13/2022 10:36  KSK lấy bằng lái xe nam
663 82575 TRẦN VIỆT THẮNG 9/6/1996  Nam  FITTER 6/13/2022 10:39  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
664 82576 NGUYỄN THẾ ANH 2/29/2004  Nam 6/13/2022 10:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
665 82577 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 6/7/1987  Nam  AB 6/13/2022 10:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
666 82578 PHẠM MINH ĐỨC 9/9/2003  Nam 6/13/2022 10:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
667 82579 VŨ TRỌNG VĨ UYÊN 12/20/2001  Nam 6/13/2022 10:58  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
668 82613 VŨ ĐÌNH TUYÊN 3/19/1993  Nam  OS.E 6/13/2022 13:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
669 82615 NGÔ HỮU CÔNG 5/20/1985  Nam  AB.D 6/13/2022 13:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
670 82626 NGUYỄN VĂN QUÂN 4/14/1998  Nam  AB 6/13/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  NST
671 82635 TRỊNH THÀNH ĐẠT 11/26/1997  Nam  OILER 6/13/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
672 82645 NGUYỄN QUỐC HÙNG 8/15/1996  Nam  OS 6/13/2022 14:24  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
673 82651 LÊ TIẾN HƯNG 10/14/2000  Nam  OILER 6/13/2022 14:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
674 82654 LIU, RENGUANG 7/29/1971  Nam 6/13/2022 14:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
675 82658 GE, WEIGANG 12/17/1987  Nam 6/13/2022 14:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
676 82661 TRẦN THANH TÙNG 10/10/1990  Nam  AB 6/13/2022 14:49  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PCT
677 82666 LI, CHUNYAN 3/1/1972  Nữ 6/13/2022 14:57  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
678 82668 PHẠM NHƯ QUỲNH 4/16/1989  Nam  3/O 6/13/2022 15:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
679 82680 HOÀNG VĂN HỢP 6/9/1993  Nam 6/13/2022 15:22  KSK lấy bằng lái xe nam
680 82705 ĐẶNG VĂN LONG 8/10/1997  Nam 6/13/2022 16:23  KSK lấy bằng lái xe nam
681 82825 NGUYỄN VĂN KHUYẾN 12/15/1982  Nam  2/E 6/14/2022 7:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
682 82833 NGUYỄN THỊ HOA 1/21/1980  Nữ 6/14/2022 7:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
683 82841 NGUYỄN QUỐC VINH 10/8/2002  Nam 6/14/2022 7:51  KSK lấy bằng lái xe nam
684 82847 TRẦN MẠNH HOÀN 11/9/1997  Nam  AB.D 6/14/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
685 82854 VŨ VĂN ĐẠT 3/20/1986  Nam  C/O 6/14/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
686 82865 NGUYỄN QUỲNH ANH 7/1/1977  Nam  3/E 6/14/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
687 82872 ĐÀO XUÂN TRỌNG 3/15/1990  Nam  OS 6/14/2022 8:04  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
688 82876 NGUYỄN VĂN HẢI 9/3/1988  Nam  FITTER 6/14/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
689 82912 LIU, CHUNLIN 2/14/1986  Nam 6/14/2022 8:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
690 82914 XU, CHENGKAI 3/27/1977  Nam 6/14/2022 8:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
691 82917 BAO, SONGMING 11/13/1966  Nam 6/14/2022 8:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
692 82933 NGUYỄN VĂN HIẾU 6/1/1995  Nam  OILER 6/14/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
693 82940 ĐOÀN NGỌC THÁI 7/29/1986  Nam  C/O 6/14/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
694 82947 NGÔ TIẾN THỦY 4/11/1973  Nam  C/E 6/14/2022 8:38  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
695 82957 TRẦN CÔNG HẢI 11/2/1992  Nam  M/M 6/14/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
696 82962 LÊ ANH TUẤN 12/2/1973  Nam  4/E 6/14/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
697 82983 LÊ ĐẮC ĐẠI 6/3/1992  Nam  4/E 6/14/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
698 82993 LƯƠNG THÁI SƠN 5/23/1998  Nam  OILER 6/14/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
699 82994 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 5/19/1979  Nam  OILER 6/14/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
700 82997 BÙI QUANG VIỆT 4/20/1979  Nam  SAILOR 6/14/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
701 82998 NGUYỄN ĐỨC HẬU 10/8/2001  Nam  OILER 6/14/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
702 83001 ĐÀO VĂN ĐẠO 8/20/1964  Nam  BOSUN 6/14/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
703 83003 CHO KWANGYONG 1/2/1978  Nam 6/14/2022 9:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
704 83006 YEOM JAEMIN 1/10/1975  Nam 6/14/2022 9:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
705 83023 HOÀNG XUÂN CƯỜNG 2/26/1976  Nam 6/14/2022 9:44  KSK lấy bằng lái xe nam
706 83028 PHẠM VĂN ĐỊNH 10/20/1983  Nam 6/14/2022 9:54  KSK lấy bằng lái xe nam
707 83030 BÙI VĂN VƯƠNG 1/27/1987  Nam  2/E 6/14/2022 9:57  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
708 83033 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 8/6/2001  Nam  AB 6/14/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
709 83036 TRƯƠNG THANH PHÚC 10/2/1991  Nam  3/E 6/14/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
710 83040 LÊ NHỮ MINH 9/14/1994  Nam  AB 6/14/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
711 83048 HOÀNG VĂN BÌNH 8/17/1987  Nam  AB 6/14/2022 10:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
712 83050 NGUYỄN ĐĂNG BIÊN 3/5/1982  Nam  C/E 6/14/2022 10:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
713 83055 NGUYỄN NAM PHONG 1/25/2000  Nam 6/14/2022 10:44  KSK lấy bằng lái xe nam
714 83058 NGUYỄN VĂN VỤ 7/2/1993  Nam  ELECTRIC 6/14/2022 10:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
715 83067 BÙI VĂN QUÂN 8/13/1995  Nam  AB.D 6/14/2022 11:28  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
716 83099 TRẦN VĂN PHẢ 9/15/1992  Nam  3/O 6/14/2022 13:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
717 83111 NGUYỄN NHƯ ÂN 5/17/1999  Nam  4/E 6/14/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINACOMIN
718 83120 VI VĂN NHẤT 11/14/1995  Nam  OILER 6/14/2022 14:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
719 83125 TRẦN VĂN PHÚ 6/20/1992  Nam  OS.E 6/14/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
720 83126 PHẠM THANH TÙNG 9/14/1992  Nam  3/O 6/14/2022 14:26  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
721 83136 ZHENG ZHIDONG 11/11/1978  Nam 6/14/2022 14:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
722 83138 NGUYỄN VĂN HIỆU 5/21/1991  Nam  2/O 6/14/2022 14:34  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
723 83143 NGÔ MINH VƯƠNG 2/4/1995  Nam  4/E 6/14/2022 14:38  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
724 83147 NGÔ VĂN DỰ 11/16/1996  Nam  OS.E 6/14/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
725 83151 TRẦN VĂN ĐẠO 12/22/1990  Nam  FITTER 6/14/2022 14:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
726 83161 NGÔ GIA KHÁNH 6/28/1980  Nam  CAPT 6/14/2022 14:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
727 83179 HOÀNG ĐÌNH VĨ 10/22/1978  Nam  C/E 6/14/2022 15:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
728 83184 CHU THANH BÌNH 8/14/1987  Nam  C/O 6/14/2022 15:34  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
729 83202 NGÔ VĂN ĐIỆP 1/27/1992  Nam  DECK – CADET 6/14/2022 16:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
730 83275 NGÔ DOÃN TỈNH 9/23/1992  Nam  2/O 6/15/2022 7:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
731 83280 PHẠM TUẤN ANH 3/20/1993  Nam  OS.D 6/15/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
732 83287 PHẠM SỸ ANH 7/23/2000  Nam  OILER 6/15/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
733 83300 BÙI ĐỨC THỌ 12/20/1975  Nam  CAPT 6/15/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
734 83307 ĐỖ VĂN THỨ 10/9/1985  Nam  BOSUN 6/15/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
735 83309 NGUYỄN HỮU BỘ 5/23/1978  Nam  C/E 6/15/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
736 83314 PHẠM NGỌC THUÂN 5/26/1986  Nam  ELECTRIC 6/15/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
737 83319 PHẠM VĂN THẾ 9/10/1982  Nam  C/O 6/15/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
738 83331 LÊ QUANG TIỆN 11/14/1990  Nam  C/O 6/15/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
739 83333 ĐỖ TRƯỜNG THAO 8/20/1977  Nam  CAPT 6/15/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
740 83340 TRẦN NGỌC HOÀI 8/26/1990  Nam  BOSUN 6/15/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
741 83345 DƯƠNG QUỐC VIỆT 2/4/1987  Nam  AB.D 6/15/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
742 83354 DƯƠNG VĂN ĐỊNH 8/22/1985  Nam  COOK 6/15/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
743 83360 ĐỖ NGỌC CƯƠNG 9/27/1984  Nam  2/E 6/15/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
744 83364 VŨ VĂN THUẬN 5/21/1990  Nam  OILER 6/15/2022 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
745 83367 NGUYỄN VĂN CẢNH 5/7/1992  Nam  OILER 6/15/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
746 83370 NGÔ ANH DŨNG 12/29/1983  Nam  BOSUN 6/15/2022 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
747 83374 NGUYỄN NHƯ HÒA 11/8/1988  Nam  C/O 6/15/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
748 83375 NGUYỄN TUẤN HẢI 9/15/1988  Nam  2/O 6/15/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
749 83380 PHẠM VĂN MINH 12/22/1989  Nam  FITTER 6/15/2022 9:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
750 83385 VŨ HUY HUYẾN 8/13/1969  Nam  COOK 6/15/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
751 83387 NGUYỄN VĂN PHÚC 10/18/1995  Nam  AB.D 6/15/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
752 83390 TĂNG CƯỜNG VINH 8/23/1964  Nam  BOSUN 6/15/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
753 83395 NGUYỄN TIẾN THÁI 6/20/1985  Nam  2/E 6/15/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
754 83397 PHẠM SỸ LINH 8/7/1997  Nam  OILER 6/15/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
755 83398 NGUYỄN HỒNG CHUNG 11/10/1977  Nam  COOK 6/15/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
756 83399 CHU VĂN NGUYÊN 10/7/1991  Nam  AB 6/15/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
757 83403 NGUYỄN VĂN SANG 7/20/2000  Nam  OILER 6/15/2022 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
758 83406 NGUYỄN VĂN QUANG 6/24/1999  Nam  AB.D 6/15/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
759 83409 NGUYỄN VĂN THIỆN 9/12/1987  Nam  OILER 6/15/2022 9:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
760 83413 PHẠM VĂN THỨC 12/16/1987  Nam  ELECTRIC 6/15/2022 9:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
761 83417 NGUYỄN VĂN NAM 9/16/1987  Nam 6/15/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
762 83418 VŨ VĂN TÍNH 4/19/2000  Nam  OILER 6/15/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
763 83422 ĐẶNG BÁ LINH 2/7/1979  Nam  FITTER 6/15/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
764 83423 KHÚC VĂN HIỆP 8/13/1998  Nam  OS.D 6/15/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
765 83426 PHẠM VĂN KIÊN 9/12/1984  Nam  C/E 6/15/2022 9:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
766 83430 NGUYỄN DUY QUỲNH 10/1/1991  Nam  OILER 6/15/2022 10:02  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
767 83431 ĐẶNG ĐỨC DOANH 12/12/1997  Nam  SAILOR 6/15/2022 10:03  Chứng chỉ Panama
768 83433 PHẠM VĂN LINH 8/13/1996  Nam  AB 6/15/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
769 83434 TRẦN VĂN ĐIỀU 2/23/1987  Nam  3/E 6/15/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
770 83437 TRẦN CÔNG VIỆN 9/5/1991  Nam  OS 6/15/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
771 83439 NGÔ ĐỨC VIỆT 10/12/1977  Nam  COOK 6/15/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
772 83441 ĐỖ NGỌC CƯỜNG 1/12/1993  Nam  2/O 6/15/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
773 83446 LÊ HỮU HÙNG 10/7/1990  Nam  2/O 6/15/2022 10:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
774 83447 VIÊN ĐÌNH LIÊN 6/7/1984  Nam  OILER 6/15/2022 10:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
775 83450 NGUYỄN VĂN QUANG 5/18/1995  Nam 6/15/2022 10:40  KSK lấy bằng lái xe nam
776 83452 ĐỖ QUANG KHẢI 5/29/1987  Nam 6/15/2022 10:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
777 83454 ĐÀO TẤT ĐỨC 8/11/1983  Nam  C/O 6/15/2022 10:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
778 83457 PHẠM VĂN SƠN 6/25/1983  Nam  CAPT 6/15/2022 11:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
779 83458 LUO YONGSHENG 6/20/1978  Nam 6/15/2022 11:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
780 83480 NGÔ QUÝ BANG 11/12/1983  Nam  2/E 6/15/2022 13:45  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
781 83489 PHẠM MINH HIẾN 11/17/1983  Nam  C/E 6/15/2022 13:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
782 83491 BÙI MẠNH TOÀN 5/8/1985  Nam  2/E 6/15/2022 13:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
783 83493 NGUYỄN NGỌC CHUNG 11/22/1979  Nam  1/E 6/15/2022 13:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
784 83494 PHẠM XUÂN HUY 1/22/1988  Nam  OILER 6/15/2022 13:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
785 83501 BÙI VĂN AM 12/5/1983  Nam 6/15/2022 14:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
786 83565 TRỊNH ĐỨC THẮNG 5/13/1979  Nam  1/E 6/15/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
787 83573 ĐÀO VĂN HUY 12/16/1993  Nam  3/E 6/15/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
788 83577 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8/24/1998  Nam  WPR 6/15/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
789 83581 CHEN, XIAOPING 1/2/1982  Nam 6/15/2022 14:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
790 83584 ĐẶNG VIẾT ĐIỀU 5/1/1984  Nam  2/E 6/15/2022 14:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
791 83586 PHẠM TRỌNG NĂNG 8/25/1977  Nam  OILER 6/15/2022 14:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
792 83594 HÀ DUY NGỌC 1/20/1988  Nam 6/15/2022 14:38  KSK lấy bằng lái xe nam
793 83590 ĐOÀN QUANG ĐẠO 2/28/1995  Nam 6/15/2022 14:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
794 83597 PHAN KỲ VĂN 1/14/2002  Nam  OS.D 6/15/2022 14:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
795 83615 LÊ DUY LONG 2/13/1998  Nam 6/15/2022 15:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
796 83616 HÀ VĂN MẠNH 10/5/1995  Nam  3/O 6/15/2022 15:35  KSK thường quy (650N)  TỰ DO
797 83622 NGUYỄN NGỌC TÙNG 9/28/1993  Nam 6/15/2022 16:11  KSK lấy bằng lái xe nam
798 83656 NGUYỄN TIẾN TRÌNH 6/20/1986  Nam  2/O 6/16/2022 7:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
799 83665 LÊ DUY HƯNG 10/24/1996  Nam  AB 6/16/2022 7:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
800 83695 ĐÀM CÔNG MINH 1/1/1998  Nam  OS 6/16/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
801 83702 PHAN THANH HOÀNG 3/15/1998  Nam  ENGINE – CADET 6/16/2022 7:42  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
802 83721 LÊ ĐỨC DUY TIỆP 1/29/1993  Nam  AB 6/16/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
803 83730 HÀ VĂN TRƯỜNG 11/10/1993  Nam  3/O 6/16/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
804 83733 PHẠM XUÂN HUY 8/3/1987  Nam  3/E 6/16/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
805 83739 ĐINH QUỐC HƯNG 4/6/1984  Nam  ELECTRIC 6/16/2022 8:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
806 83758 PHẠM TIẾN ĐẠT 2/1/1997  Nam  OS 6/16/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
807 83760 ĐÀO THANH TRÀ 9/5/1974  Nam  C/O 6/16/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  BÌNH MINH
808 83769 VŨ ĐỨC KIÊN 1/19/1982  Nam  DECK OFFICER 6/16/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB HOÀNG TUẤN
809 83781 ĐẶNG HỒNG HÀ 7/25/1991  Nam  3/O 6/16/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
810 83784 PHẠM VIỆT VƯƠNG 9/23/1993  Nam  3/E 6/16/2022 8:23  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
811 83791 NGUYỄN MINH QUANG 12/12/1997  Nam  OILER 6/16/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
812 83797 VŨ VĂN CƯỜNG 6/14/2000  Nam  OS 6/16/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
813 83801 PHẠM VĂN LÂM 2/28/1985  Nam  BOSUN 6/16/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
814 83806 NGÔ VĂN HỒNG 3/28/1971  Nam  COOK 6/16/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
815 83811 DOMA YUSUKE 7/20/1985  Nam 6/16/2022 8:37  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
816 83817 ĐINH NHƯ LỢI 5/4/1987  Nam  CAPT 6/16/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
817 83820 NGUYỄN VĂN NỘI 10/27/1978  Nam  OILER 6/16/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
818 83826 NGUYỄN THIÊN 1/5/1999  Nam  OILER 6/16/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
819 83830 NGUYỄN VĂN TÁ 4/18/1980  Nam  OILER 6/16/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
820 83836 TRẦN THỊ THỦY 3/7/1984  Nữ 6/16/2022 8:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
821 83838 PHAN VĂN THỂ 7/6/1996  Nam  OILER 6/16/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
822 83843 PHẠM VĂN SẢN 12/31/1982  Nam  OILER 6/16/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
823 83845 NGUYỄN MINH THÀNH 2/6/1984  Nam  SAILOR 6/16/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
824 83848 NGUYỄN THẠNH ĐỨC 8/2/1988  Nam  SAILOR 6/16/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
825 83851 PHẠM TIẾN CƯỜNG 5/4/1987  Nam  SAILOR 6/16/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
826 83853 LÊ THANH NGỌC 10/10/1979  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
827 83857 TRẦN VĂN BÌNH 6/23/1997  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
828 83859 BÙI VĂN TRƯỜNG 7/3/1995  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
829 83864 HỒ VĂN LĨNH 10/18/1994  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
830 83871 NGUYỄN DOÃN YÊN 10/18/2000  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
831 83873 TRẦN HỮU HÓA 2/5/2003  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
832 83876 ĐOÀN VĂN TRUNG 2/11/1981  Nam  OILER 6/16/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
833 83878 NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG 12/25/1978  Nam  OILER 6/16/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
834 83880 NGUYỄN TRUNG KIÊN 8/15/2004  Nam  OILER 6/16/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
835 83883 NGUYỄN VĂN HOÀNG 1/16/2003  Nam  OILER 6/16/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
836 83885 HOÀNG TRUNG HIẾU 10/30/1998  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
837 83888 NGUYỄN VĂN KHANG 7/12/1986  Nam  OILER 6/16/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
838 83889 LÊ HỒNG THANH 12/29/1981  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
839 83892 PHAN VĂN VĂN 2/2/1972  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
840 83894 CAO TRỌNG MẠNH 2/15/1980  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
841 83897 NGUYỄN VĂN NAM 1/24/1985  Nam  OILER 6/16/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
842 83900 TRẦN VĂN TUẤN 6/10/1983  Nam  OILER 6/16/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
843 83901 PHẠM VĂN PHƯƠNG 7/15/2000  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
844 83902 PHẠM VĂN THỤY 2/4/1985  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
845 83903 NGUYỄN VĂN TUÂN 10/20/1980  Nam  OILER 6/16/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
846 83905 TRẦN VĂN NAM 5/30/1997  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
847 83906 BÙI QUANG HUY 8/28/1999  Nam 6/16/2022 9:39  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
848 83907 NGUYỄN VĂN PHONG 6/15/1994  Nam  OILER 6/16/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
849 83908 NGUYỄN THANH BÌNH 3/11/1979  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
850 83911 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 2/2/1999  Nam  OILER 6/16/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
851 83913 VŨ NHƯ HIỆP 4/28/1982  Nam  OILER 6/16/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
852 83915 DƯ KIM MẠNH 8/16/1992  Nam  AB 6/16/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
853 83917 ĐINH THẾ ANH 2/1/1993  Nam  SAILOR 6/16/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
854 83921 PHÍ VĂN LONG 12/3/1989  Nam  SAILOR 6/16/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
855 83923 NGUYỄN XUÂN HỢP 6/15/1974  Nam  C/E 6/16/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
856 83925 PHẠM VĂN DƯỠNG 3/11/1996  Nam  ELECTRIC 6/16/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
857 83926 ĐỖ THẾ VINH 8/8/1982  Nam  4/E 6/16/2022 10:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
858 83928 TRẦN ĐỨC HƯNG 8/20/1993  Nam  COOK 6/16/2022 10:12  Khám sức khoẻ TV Panama  Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Lao Động Với Nước Ngoài
859 83930 NGUYỄN VĂN THÀNH 8/18/1984  Nam  OILER 6/16/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
860 83931 ĐINH VĂN DŨNG 10/6/1989  Nam  OILER 6/16/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
861 83933 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 7/18/1987  Nam  OILER 6/16/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
862 83935 NGÔ VĂN THANH 1/2/1988  Nam  OILER 6/16/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
863 83936 LÊ VĂN NAM 11/8/1996  Nam  AB 6/16/2022 10:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
864 83937 LÊ VĂN CƯỜNG 10/17/1982  Nam  2/E 6/16/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
865 83940 HÀ PHƯỚC NGÀ 8/9/1992  Nam  OILER 6/16/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
866 83941 NGUYỄN HỮU HẢI 12/10/1975  Nam  BOSUN 6/16/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
867 83942 BÙI VĂN LONG 1/17/1987  Nam  2/E 6/16/2022 10:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
868 83945 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 5/23/1988  Nam  3/O 6/16/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
869 83946 KHƯƠNG ĐÌNH HUY 1/5/1998  Nam  AB 6/16/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
870 83949 NGUYỄN ĐỨC CỬ 1/24/1980  Nam  ELECTRIC 6/16/2022 10:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
871 83955 PHẠM TRUNG ĐỨC 10/29/1988  Nam 6/16/2022 10:50  KSK lấy bằng lái xe nam
872 83956 NGUYỄN HỮU HOÀNG 5/8/1984  Nam 6/16/2022 10:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
873 84000 LÊ HOÀNG TÙNG 1/24/1984  Nam  C/E 6/16/2022 14:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
874 84005 HOÀNG HOÀI NAM 5/19/1984  Nam  3/E 6/16/2022 14:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
875 84008 VŨ VĂN TIẾN 1/18/1980  Nam 6/16/2022 14:19  KSK lấy bằng lái xe nam
876 84016 NGUYỄN LUÂN 9/26/1991  Nam 6/16/2022 14:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
877 84020 NGUYỄN ĐỨC DUY 8/2/1999  Nam  ELECTRIC 6/16/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
878 84024 TRẦN THÁI BẢO 5/16/1997  Nam  AB 6/16/2022 14:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
879 84025 HÀ MẠNH TUYỂN 3/28/1990  Nam 6/16/2022 14:39  KSK lấy bằng lái xe nam
880 84028 LÊ NGỌC ƯỚC 11/7/1990  Nam  AB 6/16/2022 14:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
881 84038 NGUYỄN ĐĂNG TRƯỞNG 7/20/1999  Nam  AB 6/16/2022 14:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
882 84049 NGUYỄN DANH DŨNG 1/8/1996  Nam  AB 6/16/2022 14:59  Vitranchart (800N), Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
883 84056 LIN, CHUNG-PIN 11/20/1967  Nam 6/16/2022 15:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Ninh Bình Việt Nam
884 84057 PHẠM MẠNH TRƯỜNG 7/6/1993  Nam  OILER 6/16/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
885 84058 LI, RU-SHIUN 12/7/1988  Nam 6/16/2022 15:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Ninh Bình Việt Nam
886 84059 YAN, BINGYAN 6/29/1980  Nữ 6/16/2022 15:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Ninh Bình Việt Nam
887 84060 HUANG, YONGGANG 2/28/1987  Nam 6/16/2022 15:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Ninh Bình Việt Nam
888 84061 WEI, LINGNIAN 10/18/1989  Nữ 6/16/2022 15:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Ninh Bình Việt Nam
889 84064 ĐỒNG PHƯƠNG THẢO 6/25/1993  Nam 6/16/2022 15:24  KSK lấy bằng lái xe nữ
890 84071 NGUYỄN ĐỨC ANH 5/1/1994  Nam  4/E 6/16/2022 15:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
891 84075 VI THỊ THỦY 8/25/2000  Nữ 6/16/2022 15:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
892 84077 LƯƠNG VĂN THANH 10/2/1997  Nam 6/16/2022 15:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
893 84081 BÙI VĂN THIỆN 2/6/2001  Nam 6/16/2022 16:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
894 84130 NGUYỄN XUÂN LONG 12/25/1969  Nam  M/M 6/17/2022 7:33  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
895 84143 ĐẬU ĐỨC ANH 10/12/1998  Nam  AB 6/17/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
896 84152 NGUYỄN SỸ HƯNG 9/2/1982  Nam  C/O 6/17/2022 7:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
897 84163 VÕ VĂN QUYẾT 8/26/1990  Nam  2/O 6/17/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
898 84171 LÊ VĂN TIẾN 10/2/1994  Nam  AB 6/17/2022 7:50  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
899 84192 VÕ CÔNG TUẤN 12/20/1980  Nam  OILER 6/17/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
900 84207 BÙI VĂN PHONG 1/15/1990  Nam  AB 6/17/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
901 84215 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 12/1/1962  Nam  FITTER 6/17/2022 8:01  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
902 84221 LÊ VĂN CHUNG 10/1/1994  Nam  AB 6/17/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
903 84226 VŨ THÀNH LÂM 4/27/1986  Nam  2/E 6/17/2022 8:05  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
904 84236 ISHAQ HENNA 2/29/1992  Nữ 6/17/2022 8:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
905 84245 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 6/17/1986  Nam  C/E 6/17/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
906 84250 PHẠM VĂN TRUNG 8/22/1991  Nam  2/O 6/17/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
907 84257 PHẠM VĂN CĂN 1/11/1991  Nam  3/O 6/17/2022 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
908 84283 HOÀNG ĐỨC HIỆP 12/7/1994  Nam  OILER 6/17/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
909 84285 CAO BÁ HƯƠNG 6/20/1983  Nam  OILER 6/17/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
910 84291 LÊ ĐỨC QUYẾT 8/29/1987  Nam  C/O 6/17/2022 8:36  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
911 84294 QUÁCH TIẾN THÀNH 1/19/1999  Nam  OILER 6/17/2022 8:39  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
912 84296 LÊ HỮU TUẤT 2/2/1973  Nam  SAILOR 6/17/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
913 84301 MAI CÔNG DANH 5/26/1982  Nam  FITTER 6/17/2022 8:43  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
914 84307 TĂNG XUÂN HÙNG 4/12/1986  Nam  CAPT 6/17/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
915 84310 LÊ THỊ LAN 3/24/1987  Nữ 6/17/2022 8:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
916 84312 BÙI HUY ĐỨC 8/1/1983  Nam  CAPT 6/17/2022 8:49  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
917 84316 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/4/1993  Nam  OS 6/17/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
918 84319 NGUYỄN TRỌNG PHÚ 9/8/1991  Nam  OILER 6/17/2022 8:53  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
919 84326 NGUYỄN DUY BỘ 4/1/1985  Nam  FITTER 6/17/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
920 84329 NHỮ VĂN KHÁNH 12/15/1987  Nam  3/O 6/17/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
921 84333 LÊ XUÂN QUÝ 2/21/1983  Nam 6/17/2022 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
922 84338 TRẦN TRỌNG CƯỜNG 10/3/1980  Nam  CAPT 6/17/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
923 84342 HỒ BÁ NGỌC 6/1/1974  Nam  COOK 6/17/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
924 84348 VŨ ĐÌNH KHÁNH 6/20/1981  Nam  M/M 6/17/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
925 84356 PHẠM VĂN SANG 9/8/1998  Nam 6/17/2022 9:10  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
926 84359 LƯU TRẤN PHONG 1/29/1999  Nam  OS 6/17/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
927 84361 NGẦN VĂN KHỞI 1/1/1983  Nam 6/17/2022 9:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
928 84367 NGUYỄN BÁ THIỆN 4/10/1997  Nam  AB.E 6/17/2022 9:22  Khám sức khoẻ TV Panama  PHẠM HẢI
929 84376 LÊ VĂN THỊNH 7/17/1995  Nam  AB 6/17/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
930 84382 PHẠM QUANG TÙNG 4/8/1983  Nam  2/E 6/17/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
931 84385 NGUYỄN ANH TUẤN 9/10/2003  Nam  DECK – CADET 6/17/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
932 84387 BÙI NGỌC HẢI 2/25/1994  Nam  ENGINE – CADET 6/17/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
933 84389 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 9/29/1996  Nữ 6/17/2022 10:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
934 84390 TRẦN VĂN TUYỀN 7/1/1982  Nam  OS 6/17/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
935 84393 NGUYỄN VĂN THỨC 11/24/1979  Nam  C/E 6/17/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
936 84395 PHAN VAN LAM 1/1/1984  Nam 6/17/2022 10:16  Chứng chỉ Panama  VIGOR
937 84396 TRẦN ANH NHẬT 10/27/1997  Nam 6/17/2022 10:19  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
938 84398 LÊ THANH TUẤN 3/17/1989  Nam  2/E 6/17/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
939 84400 PHẠM VĂN DƯỠNG 3/11/1996  Nam  ELECTRIC 6/17/2022 10:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
940 84405 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 1/30/1983  Nam  DECK – CADET 6/17/2022 10:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
941 84407 NGUYỄN KHẮC HIỆP 2/23/1986  Nam  4/E 6/17/2022 11:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
942 84436 PHAN VIẾT HIẾU 1/1/1981  Nam 6/17/2022 13:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
943 84446 PHẠM HUY HOÀNG 5/21/1993  Nam  OS 6/17/2022 14:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
944 84456 PHAN VĂN ĐẠT 8/24/1995  Nam  OS.D 6/17/2022 14:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
945 84459 BÙI THẾ TÙNG 12/10/1971  Nam  AB 6/17/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
946 84471 MAI VĂN ĐỨC 5/16/1999  Nam  ENGINE – CADET 6/17/2022 14:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
947 84475 HOÀNG MAI HƯNG 1/9/1977  Nam 6/17/2022 14:43  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
948 84479 NGUYỄN CAO CƯỜNG 12/22/1983  Nam  OS 6/17/2022 14:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
949 84481 TRẦN XUÂN ĐỨC 5/8/1999  Nam  OS 6/17/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
950 84484 NGUYỄN VĂN LINH 7/22/1986  Nam  OS 6/17/2022 14:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
951 84491 HOÀNG TIẾN DŨNG 9/16/1984  Nam  BOSUN 6/17/2022 14:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
952 84494 VŨ NGỌC LỰC 7/24/1986  Nam  ELECTRIC 6/17/2022 15:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
953 84496 KIM JIHUN 6/19/1981  Nam 6/17/2022 15:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
954 84538 ĐÀM VĂN DUỆ 8/16/1981  Nam  C/E 6/18/2022 7:28  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
955 84542 VŨ VĂN HUY 12/26/1991  Nam  3/E 6/18/2022 7:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
956 84543 ĐINH VĂN SỸ 10/23/1991  Nam  3/E 6/18/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
957 84546 VŨ ĐÌNH VIÊN 2/16/1988  Nam  BOSUN 6/18/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
958 84548 VŨ VĂN KẾT 5/17/1979  Nam  C/E 6/18/2022 8:01  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
959 84554 HÀ QUANG ĐẠT 11/27/1985  Nam  BOSUN 6/18/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
960 84560 ZHOU, MINGZHONG 8/7/1981  Nam 6/18/2022 8:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
961 84570 TRIỆU MINH ĐỨC 10/20/1992  Nam  AB.D 6/18/2022 9:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
962 84573 BÙI HẢI AN 10/4/1992  Nam  4/E 6/18/2022 9:52  Chứng chỉ Panama  VCC
963 84577 FAN, BOHENG 6/8/1977  Nam 6/18/2022 10:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
964 84618 NGUYỄN VĂN SƠN 11/5/1991  Nam  2/O 6/19/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
965 84620 DƯƠNG ĐÌNH TÂN 12/24/1992  Nam  FITTER 6/19/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
966 84622 NGUYỄN SỸ NGHĨA 5/5/1970  Nam  COOK 6/19/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
967 84697 VŨ XUÂN TUẤN 6/26/2001  Nam  DECK – CADET 6/20/2022 7:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
968 84709 PHẠM VĂN THOAN 2/27/1990  Nam  OS 6/20/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
969 84742 PHẠM VĂN NAM 2/22/1991  Nam  AB 6/20/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
970 84746 VŨ TRONG VIỆT 7/26/1985  Nam  M/M 6/20/2022 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
971 84753 TRẦN HỮU NGHĨA 1/21/1978  Nam  COOK 6/20/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
972 84767 NGUYỄN VĂN TOAN 3/25/1985  Nam  4/E 6/20/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
973 84775 ĐẶNG QUANG TRUNG 1/29/1985  Nam  1/E 6/20/2022 8:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
974 84787 PHẠM VĂN ĐƯƠNG 3/15/1992  Nam  AB.D 6/20/2022 8:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
975 84794 ĐỒNG XUÂN VŨ 8/28/1992  Nam  3/O 6/20/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
976 84801 PHẠM THẾ LỰC 11/25/1992  Nam  2/O 6/20/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  BÌNH MINH
977 84807 LÊ TRUNG NGHĨA 5/28/1984  Nam  OS 6/20/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
978 84814 LƯƠNG ĐÌNH LỢI 8/20/1994  Nam  OS 6/20/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
979 84827 PHẠM VĂN CHÍNH 11/20/1991  Nam  Carpenter 6/20/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
980 84845 LÂM VĂN TRUNG 8/20/1991  Nam  3/E 6/20/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
981 84856 VŨ ĐÌNH HOÀN 8/12/1989  Nam  2/E 6/20/2022 8:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
982 84862 HOÀNG VĂN TUYẾN 5/5/1976  Nam  COOK 6/20/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
983 84871 NGUYỄN BÁ ĐÔNG 10/10/1986  Nam  STEWARD 6/20/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
984 84877 NGUYỄN TRÁNH TÍN 9/1/1994  Nam  AB.E 6/20/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
985 84880 LEE JAEBOK 8/14/1971  Nam 6/20/2022 8:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
986 84886 PHAN TRUNG KIÊN 2/28/1979  Nam  FITTER 6/20/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
987 84889 PHẠM THẾ NHƯƠNG 10/31/1995  Nam  AB 6/20/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
988 84898 NGUYỄN HỮU HOÀNG 8/23/1997  Nam  OILER 6/20/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
989 84902 VŨ NGỌC HIỆP 3/6/1982  Nam  C/O 6/20/2022 8:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
990 84907 VÕ HỮU NHƯ 7/3/1997  Nam  OILER 6/20/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
991 84909 NGUYỄN PHÚC LỢI 6/2/1985  Nam  C/E 6/20/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
992 84912 PHẠM HUY HIẾU 9/6/1993  Nam  ENGINE – CADET 6/20/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
993 84916 LÊ VIẾT CƯỜNG 8/28/1994  Nam  3/O 6/20/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
994 84918 NGUYỄN MINH ĐỨC 12/12/1997  Nam  AB 6/20/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
995 84924 NGUYỄN DUY KHÁNH 7/26/1980  Nam  M/M 6/20/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
996 84927 ĐINH VĂN TÙNG 5/31/1997  Nam  OS 6/20/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
997 84930 TRẦN XUÂN LỘC 6/14/1980  Nam  COOK 6/20/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
998 84931 LI, HUI 8/18/1987  Nam 6/20/2022 9:17  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
999 84932 TRẦN HỒNG SƠN 8/29/1996  Nam  AB 6/20/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1000 84934 VŨ VĂN SƠN 9/19/1989  Nam  OILER 6/20/2022 9:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1001 84935 CAO XUÂN BÉ 2/25/1983  Nam  SAILOR 6/20/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1002 84937 PHẠM TIẾN ĐẠT 10/31/1989  Nam  WPR 6/20/2022 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1003 84938 VŨ VĂN MINH 3/10/1982  Nam  2/E 6/20/2022 9:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1004 84940 NGUYỄN THẾ ANH 8/16/1978  Nam  AB 6/20/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1005 84941 TRƯƠNG CHUNG THÀNH 1/1/1987  Nam  AB 6/20/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1006 84948 BÙI ĐỨC LONG 1/2/1999  Nam 6/20/2022 9:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1007 84954 TRẦN HỒNG QUANG 9/3/1999  Nam  DECK – CADET 6/20/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1008 84955 NGUYỄN VĂN QUÂN 7/3/1990  Nam  AB 6/20/2022 9:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1009 84957 LÊ NGỌC THÁI 1/14/1983  Nam  3/E 6/20/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1010 84959 VŨ VĂN QUẢN 10/24/1991  Nam  FITTER 6/20/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1011 84961 PHAN HỮU CHIẾN 1/18/1985  Nam  CAPT 6/20/2022 10:09  Chứng chỉ Panama  HP Marine
1012 84962 LÊ VĂN VŨ 5/25/1993  Nam  OILER 6/20/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1013 84968 NGÔ DUY LONG 6/3/1993  Nam  AB 6/20/2022 10:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1014 84969 MAI ĐỨC HỢP 11/7/2000  Nam  AB 6/20/2022 10:30  Khám sức khoẻ TV Panama  BÌNH MINH
1015 84971 TRẦN PHÚ HÒA 8/31/1993  Nam  AB 6/20/2022 10:33  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
1016 84973 NGUYỄN TIẾN DƯƠNG 10/10/1989  Nam  FITTER 6/20/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1017 84974 ĐỖ DUY BIỂN 12/21/1993  Nam  AB.D 6/20/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1018 84976 LÊ VĂN NINH 5/8/1988  Nam  C/O 6/20/2022 10:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1019 84978 NGUYỄN THẾ HƯNG 2/6/1991  Nam  OILER 6/20/2022 11:01  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1020 84980 PHẠM THANH PHONG 1/12/2002  Nam  AB.E 6/20/2022 11:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1021 84981 NGUYỄN DANH VIỆT 5/30/1988  Nam  2/O 6/20/2022 11:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1022 84983 NGUYỄN PHI LINH 2/21/1986  Nam  CAPT 6/20/2022 11:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1023 85021 LIN, SHU-YU 11/3/1993  Nữ 6/20/2022 13:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1024 85022 GAN, JIANCHAO 10/8/1985  Nam 6/20/2022 14:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1025 85024 MAI XUÂN TÙNG 3/8/1994  Nam  AB 6/20/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1026 85034 ĐỖ TIẾN KHỞI 6/22/1985  Nam  C/O 6/20/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1027 85045 PHẠM VĂN TUYÊN 11/20/1990  Nam  AB 6/20/2022 14:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1028 85061 GUO, SUONA 5/20/1986  Nữ 6/20/2022 14:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1029 85062 LIN, SECHEN 6/12/1981  Nam 6/20/2022 14:34  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1030 85067 TRẦN VĂN QUỲNH 1/1/1989  Nam  3/O 6/20/2022 14:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1031 85071 TRẦN ĐỨC TRUNG 9/8/2000  Nam  AB.E 6/20/2022 14:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1032 85250 ĐỖ ĐÌNH NHIÊN 10/16/1992  Nam  OILER 6/20/2022 15:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1033 85251 NGUYEN ANTHONY THANH TUAN 2/19/1984  Nam 6/20/2022 15:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1034 85253 JIANG, JIAN 7/7/1972  Nam 6/20/2022 15:06  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1035 85255 DING HAO 10/15/1983  Nữ 6/20/2022 15:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1036 85257 LOVE KUMAR 8/25/1996  Nam 6/20/2022 15:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1037 85258 MENG WEI QIANG 12/10/1989  Nam 6/20/2022 15:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1038 85265 VŨ VĂN PHONG 3/15/1985  Nam  2/O 6/20/2022 15:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
1039 85268 NGUYỄN VĂN THẮNG 1/4/1984  Nam  2/E 6/20/2022 15:20  Chứng chỉ Panama  BÌNH MINH
1040 85269 NGUYỄN TIẾN DŨNG 2/22/1988  Nam  AB 6/20/2022 15:21  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1041 85273 LÊ ANH DŨNG 5/24/1998  Nam  OS 6/20/2022 15:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1042 85275 NGUYỄN NHA TRANG 5/18/1991  Nữ 6/20/2022 15:40  KSK lấy bằng lái xe nữ
1043 85282 ĐÀO THU OANH 11/17/1994  Nữ 6/20/2022 15:52  KSK lấy bằng lái xe nữ
1044 85343 NGUYỄN ANH TUẤN 10/25/1986  Nam  BOSUN 6/21/2022 7:36  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1045 85348 TRƯƠNG VĂN DOANH 9/22/1990  Nam  DECK – CADET 6/21/2022 7:43  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1046 85364 VŨ XUÂN THƯỞNG 5/25/1997  Nam  OS.D 6/21/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1047 85371 TRỊNH VĂN TOÁN 5/19/1968  Nam  C/E 6/21/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1048 85378 PHẠM VĂN VƯƠNG 11/2/1971  Nam  FITTER 6/21/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1049 85387 TRẦN QUỐC TUẤN 7/3/1990  Nam  AB 6/21/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1050 85398 TRẦN VĂN HIẾN 10/26/1984  Nam  3/E 6/21/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1051 85403 NGUYỄN VĂN KHÔI 9/5/1992  Nam  AB 6/21/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1052 85413 PHẠM VĂN HÙNG 3/7/1994  Nam  2/O 6/21/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1053 85419 TRẦN VĂN TÌNH 3/6/1976  Nam  CAPT 6/21/2022 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
1054 85424 DƯƠNG XUÂN TRỌNG 7/12/1987  Nam  AB 6/21/2022 8:13  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1055 85434 GIANG HỒNG QUÂN 3/25/1992  Nam  FITTER 6/21/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1056 85439 PHAN ĐĂNG THIÊN 11/13/1994  Nam  OS.D 6/21/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1057 85445 NGUYỄN VĂN TRUNG 1/31/1986  Nam  3/E 6/21/2022 8:21  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1058 85449 ĐỖ HUY HOÀNG 4/23/1996  Nam  AB 6/21/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1059 85460 VÕ VĂN HỮU 1/1/1988  Nam  3/O 6/21/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1060 85467 PHẠM ĐỨC CƯỜNG 3/10/1990  Nam  3/O 6/21/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1061 85476 HOÀNG TRUNG KIÊN 8/16/1996  Nam  AB 6/21/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1062 85482 TRẦN TIẾN KIÊN 12/20/1986  Nam  OILER 6/21/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1063 85485 BÙI THANH THÙY 7/16/1964  Nam  CAPT 6/21/2022 8:41  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1064 85490 LÊ VĂN HẢI 6/15/1996  Nam  COOK 6/21/2022 8:43  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1065 85496 NGUYỄN TRỌNG PHÚ 11/5/1994  Nam  AB 6/21/2022 8:45  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1066 85501 NGUYỄN MẠNH SƠN 3/17/1997  Nam  OS 6/21/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1067 85512 NGUYỄN ANH TUẤN 7/15/1986  Nam  ENGINE – CADET 6/21/2022 8:51  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1068 85515 ĐỖ VĂN BẢN 11/22/1990  Nam  3/O 6/21/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1069 85518 ĐỖ QUỐC HUY 12/2/1998  Nam  OILER 6/21/2022 8:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1070 85523 NGUYỄN TRỌNG MINH 11/19/1990  Nam  C/O 6/21/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1071 85527 LÊ VĂN TOÀN 8/10/1984  Nam  OILER 6/21/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1072 85531 HOA VĂN TRƯỜNG 8/6/1987  Nam  OILER 6/21/2022 9:04  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1073 85534 ĐẶNG VĂN THÀNH 11/26/1985  Nam  OS.D 6/21/2022 9:07  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1074 85538 NGUYỄN TRUNG THÀNH 6/28/1990  Nam  4/E 6/21/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1075 85540 NGUYỄN MẠNH DŨNG 3/23/1999  Nam  OS 6/21/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1076 85542 LÊ VĂN LƯƠNG 12/11/1996  Nam  ELECTRIC 6/21/2022 9:17  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1077 85544 NGUYỄN THANH HẢI 3/27/1967  Nam  COOK 6/21/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1078 85547 NGUYỄN HỒNG THẮNG 6/6/1997  Nam  M/M 6/21/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1079 85550 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC 8/11/1990  Nam  AB.D 6/21/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1080 85554 NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG 8/28/1992  Nam  OILER 6/21/2022 9:31  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1081 85555 LÊ XUÂN ĐẠI 10/1/1990  Nam  ELECTRIC 6/21/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1082 85556 VŨ ĐỨC THUYÊN 2/1/1991  Nam  3/E 6/21/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1083 85559 NGUYỄN VIẾT TRUNG 1/29/1985  Nam  C/O 6/21/2022 9:38  Khám sức khoẻ TV Panama  PHC MARITIME
1084 85560 HOÀNG NGỌC CƯỜNG 6/1/1987  Nam  2/E 6/21/2022 9:39  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1085 85563 PHẠM VĂN DUY 5/6/1991  Nam  AB.D 6/21/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1086 85565 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH 9/30/1982  Nam  2/O 6/21/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1087 85567 LƯƠNG VĂN THỐNG 5/26/1993  Nam 6/21/2022 9:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1088 85568 NGUYỄN CÔNG HUYÊN 12/28/1981  Nam  M/M 6/21/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1089 85571 VŨ VĂN THANH 3/20/1994  Nam  OILER 6/21/2022 9:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1090 85572 PHẠM CÔNG DANH 5/20/2002  Nam 6/21/2022 9:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1091 85574 NGUYỄN VĂN MINH 5/16/1994  Nam  4/E 6/21/2022 9:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1092 85576 NGUYỄN CÔNG BIÊN 9/9/1989  Nam  4/E 6/21/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1093 85577 PHẠM VĂN QUỲNH 7/16/1988  Nam  OILER 6/21/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1094 85579 VŨ NGỌC HIẾU 5/27/1996  Nam 6/21/2022 10:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1095 85582 NGUYỄN PHONG SƠN 7/1/1989  Nam  2/E 6/21/2022 10:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1096 85585 LA VĂN TẦN 8/22/1996  Nam  OS 6/21/2022 10:13  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1097 85586 VŨ HỒNG ĐỨC 4/19/1984  Nam  OILER 6/21/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1098 85587 HÀ NGỌC HÙNG 3/29/1994  Nam  AB.D 6/21/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1099 85613 NGUYỄN VĂN SƠN 9/20/1997  Nam  OILER 6/21/2022 14:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1100 85617 HOÀNG LÊ BÌNH 12/10/1998  Nam  OILER 6/21/2022 14:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1101 85618 ĐÀO VĂN TUYỂN 2/21/1987  Nam  C/O 6/21/2022 14:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1102 85622 NAM JUNWOO 5/18/1990  Nam 6/21/2022 14:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1103 85624 VĂN ĐĂNG HÂN 7/24/1985  Nam  3/E 6/21/2022 14:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1104 85625 LÊ THANH TÙNG 10/25/1991  Nam 6/21/2022 14:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1105 85630 VÕ PHI NGÀ 9/1/1967  Nam  COOK 6/21/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1106 85642 BÙI VĂN NHUẬN 5/6/1987  Nam  C/E 6/21/2022 14:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1107 85644 LỘC VĂN VỌNG 11/15/1983  Nam 6/21/2022 14:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1108 85646 TRẦN MẠNH CƯỜNG 9/8/1990  Nam 6/21/2022 14:59  KSK lấy bằng lái xe nam
1109 85657 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 11/21/1985  Nam 6/21/2022 15:36  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1110 85675 MAI VĂN LUẬN 1/2/1985  Nam  AB.D 6/21/2022 16:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1111 85677 NGUYỄN VĂN CHUYỀN 4/6/1993  Nam 6/21/2022 16:30  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
1112 85739 VŨ VĂN SÁNG 8/3/1983  Nam  3/E 6/22/2022 7:43  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1113 85750 NGUYỄN VĂN THƯỢNG 3/27/1999  Nam  OS 6/22/2022 7:48  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1114 85757 NGUYỄN VĂN HƯNG 8/20/1982  Nam  2/O 6/22/2022 7:51  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1115 85771 NGUYỄN VĂN HUY 10/20/1987  Nam  OS 6/22/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1116 85775 TRỊNH XUÂN QUÝ 1/26/1993  Nam  OILER 6/22/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1117 85781 VŨ THẾ HÒA 6/1/1987  Nam  2/E 6/22/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1118 85785 TRẦN TƯ DUY 4/30/1994  Nam  3/O 6/22/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1119 85790 TRƯƠNG GIA KHÁNH 6/11/1978  Nam  C/E 6/22/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1120 85793 BÙI DUY HOÀNG 12/26/1989  Nam  2/O 6/22/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1121 85799 TRẦN VĂN THỌ 12/28/1986  Nam  BOSUN 6/22/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1122 85805 TRẦN TƯ RỒNG 9/2/1987  Nam  C/O 6/22/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG HẢI
1123 85811 HÀN MINH VỸ 12/6/1969  Nam  OILER 6/22/2022 8:19  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1124 85815 NGUYỄN KHẮC BẮC 1/15/1995  Nam  M/M 6/22/2022 8:22  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1125 85822 NGUYỄN DUY DỰNG 12/10/1982  Nam  BOSUN 6/22/2022 8:27  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1126 85826 ĐỖ THẾ ANH 11/12/1992  Nam  OILER 6/22/2022 8:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1127 85829 NGUYỄN SỸ ĐAN 3/27/1997  Nam  M/M 6/22/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1128 85832 PHẠM ĐÌNH TUẤN 10/28/1988  Nam  2/E 6/22/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
1129 85835 DƯƠNG QUỐC VIỆT 2/4/1987  Nam  AB.D 6/22/2022 8:35  KSK lấy bằng lái xe nam  LIÊN MINH
1130 85834 NGUYỄN THẾ VĂN 6/20/1986  Nam  2/E 6/22/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1131 85839 TRỊNH VĂN THĂNG 1/14/1981  Nam  C/E 6/22/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1132 85840 ĐINH NGUYỄN MINH QUÂN 6/5/1980  Nam  C/E 6/22/2022 8:38  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1133 85848 PHAN HỮU CHIẾN 1/18/1985  Nam  CAPT 6/22/2022 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
1134 85852 CHU HOÀNG ĐÔNG 12/12/1991  Nam  4/E 6/22/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1135 85856 LÊ THÀNH HUY 8/9/1996  Nam  ELECTRIC 6/22/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1136 85864 TRẦN MINH CÔNG 11/7/1995  Nam  AB 6/22/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1137 85865 VŨ TAM ĐẢO 8/23/1993  Nam  FITTER 6/22/2022 9:06  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1138 85872 NGUYỄN VĂN LỢI 10/9/1967  Nam  COOK 6/22/2022 9:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1139 85874 ĐẬU VĂN THẮNG 2/1/2000  Nam  OILER 6/22/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1140 85880 NGUYỄN VĂN NAM 6/2/1994  Nam  AB 6/22/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1141 85891 NGUYỄN VĂN TUYỀN 1/1/1960  Nam 6/22/2022 10:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1142 85897 NGUYỄN VĂN HUỲNH 1/1/1988  Nam 6/22/2022 10:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1143 85899 PHẠM VĂN THÀNH 1/5/1976  Nam  OILER 6/22/2022 10:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1144 85920 TRẦN ĐỨC CHÍNH 9/24/1986  Nam  3/E 6/22/2022 13:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1145 85927 PHÙNG VĂN BÁU 11/6/1991  Nam  3/O 6/22/2022 14:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1146 85929 BÙI NGỌC HẢI 2/25/1994  Nam  ENGINE – CADET 6/22/2022 14:04  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
1147 85931 NGUYỄN THÀNH TRUNG 5/9/1992  Nam  3/E 6/22/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1148 85935 VŨ ANH DŨNG 3/11/1989  Nam  3/E 6/22/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1149 85952 LƯỜNG VĂN TỈNH 3/22/1987  Nam 6/22/2022 14:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1150 85953 PHẠM VĂN VIỆT 2/16/1996  Nam  OILER 6/22/2022 14:48  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1151 85954 TÒNG VĂN CẨU 8/18/1986  Nam 6/22/2022 14:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1152 85955 LÒ THỊ HIỆU 1/1/1995  Nữ 6/22/2022 14:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1153 85956 LƯỜNG VĂN CƯỜNG 11/28/1999  Nam 6/22/2022 14:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1154 85957 LÒ VĂN THUẬN 3/17/1991  Nam 6/22/2022 14:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1155 85959 LÒ VĂN ĐOÀN 7/20/1980  Nam 6/22/2022 14:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1156 85976 NGUYỄN THÚY LUÂN 3/4/1985  Nữ 6/22/2022 15:43  KSK lấy bằng lái xe nam, Khám sức khỏe định kỳ lái xe nữ
1157 85986 ĐOÀN ĐỨC HUY 12/10/1997  Nam 6/22/2022 16:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1158 86043 TRỊNH VĂN THƯƠNG 7/4/1988  Nam  OILER 6/23/2022 7:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1159 86047 HÀ THANH HUYỀN 12/12/1998  Nam  AB 6/23/2022 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1160 86059 CAO XUÂN THÀNH 9/2/1985  Nam  AB 6/23/2022 7:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1161 86075 BÙI MẠNH HÙNG 1/9/1983  Nam  FITTER 6/23/2022 7:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1162 86085 PHẠM NGỌC HÀ 6/2/1977  Nam  BOSUN 6/23/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1163 86093 NGÔ VĂN THỂ 4/3/1987  Nam  Carpenter 6/23/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1164 86096 PHẠM MINH THÁI 10/4/1981  Nam  3/E 6/23/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1165 86102 TRẦN HÁN TUẤN 9/15/1983  Nam  OILER 6/23/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1166 86109 ĐINH ĐẮC THỊNH 8/23/1992  Nam  AB 6/23/2022 8:03  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1167 86118 MAI VĂN MINH 6/20/1983  Nam  CAPT 6/23/2022 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1168 86128 TRẦN VĂN NAM 12/4/1996  Nam  3/O 6/23/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1169 86132 PHAN XUÂN HUY 5/16/1989  Nam  3/O 6/23/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1170 86137 LÊ VĂN CHÍNH 1/20/1984  Nam  C/O 6/23/2022 8:21  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
1171 86142 NGUYỄN TIẾN THIỆN 1/1/1982  Nam  CAPT 6/23/2022 8:22  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
1172 86149 TRẦN NGỌC TOÀN 5/13/1983  Nam  OS.D 6/23/2022 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1173 86153 LƯƠNG CAO QUYẾT 9/23/2000  Nam  OILER 6/23/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1174 86159 MAI NGỌC VINH 2/21/1987  Nam  C/E 6/23/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHƯƠNG
1175 86163 MAI NHÂN MINH 4/26/1986  Nam  3/E 6/23/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1176 86167 ĐỖ TIẾN BÌNH 3/6/1987  Nam  2/E 6/23/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1177 86175 LÊ CHÍ TONG 9/28/1993  Nam  4/E 6/23/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
1178 86179 BÙI VĂN VÕ 2/25/1984  Nam  C/E 6/23/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1179 86186 TRẦN HỮU TRUNG 8/17/1992  Nam  OILER 6/23/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1180 86194 CHU MINH DŨNG 11/1/1984  Nam  1/E 6/23/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1181 86199 MAI VĂN BÌNH 1/13/1981  Nam  COOK 6/23/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1182 86204 NGUYỄN QUANG HẢI 8/3/1984  Nam  C/O 6/23/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
1183 86205 ĐỖ VĂN TRUNG 7/9/1998  Nam  OILER 6/23/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1184 86208 VŨ ĐÌNH SĨ 4/3/1984  Nam  3/E 6/23/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1185 86209 NGUYỄN VĂN THUẬN 2/22/1996  Nam  SAILOR 6/23/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1186 86215 NGUYỄN VIẾT KHẢI 10/1/1991  Nam  SAILOR 6/23/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1187 86214 NGUYỄN TUẤN ANH 10/6/1992  Nam  AB 6/23/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1188 86216 PHẠM DƯƠNG 10/10/1978  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1189 86219 TRỊNH VĂN BIÊN 10/29/1987  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1190 86221 TRƯƠNG HUY TÀI 9/9/1998  Nam  OILER 6/23/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1191 86226 HOÀNG VĂN DẦU 10/18/1989  Nam  OILER 6/23/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1192 86227 PHẠM PHÚC QUÝ 8/16/1993  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1193 86229 VŨ ĐỨC LUÂN 8/26/1988  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1194 86231 TRƯƠNG VĂN THUẬN 3/24/1996  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1195 86233 NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG 6/20/2003  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1196 86235 NGÔ THANH PHONG 10/1/1985  Nam  OILER 6/23/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1197 86237 VŨ TRỌNG CƯỜNG 10/4/1996  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:14  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1198 86240 NGUYỄN ĐỨC QUYỀN 1/20/1987  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1199 86246 NGUYỄN MINH TÂM 8/10/1988  Nam  OILER 6/23/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1200 86249 TRẦN VĂN TUẤN 8/23/1995  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1201 86251 VŨ HOÀI NAM 8/2/2002  Nam  OILER 6/23/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1202 86253 NGUYỄN MINH ANH 7/14/2003  Nữ 6/23/2022 9:27  KSK lấy bằng lái xe nữ
1203 86252 TRẦN LÂM 5/11/1980  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1204 86255 TRẦN VĂN KÍM 10/17/2000  Nam  OILER 6/23/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1205 86258 PHẠM THANH THỦY 12/12/1988  Nam  OILER 6/23/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1206 86261 LƯƠNG HUY VŨ 8/13/1996  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1207 86263 NGUYỄN VĂN TRÌNH 11/10/1988  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1208 86264 NGUYỄN VĂN HUY 1/15/1988  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1209 86266 CAO VĂN ANH 7/17/1984  Nam  OILER 6/23/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1210 86270 NGUYỄN VĂN QUÂN 8/7/1978  Nam  OILER 6/23/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1211 86272 CHU NHƯ PHI 5/19/1990  Nam  OILER 6/23/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1212 86273 TRẦN QUỐC THỊNH 10/26/1989  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1213 86275 BÙI VĂN TRƯỜNG 1/8/1991  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1214 86276 TRẦN NGỌC HÀ 9/2/1991  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1215 86279 PHẠM TIẾN ĐẠT 10/31/1989  Nam  WPR 6/23/2022 9:49  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1216 86280 PHẠM DUY HẢI 1/1/1972  Nam  SAILOR 6/23/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1217 86282 GIANG QUỐC VIỆT 7/3/1988  Nam  OILER 6/23/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1218 86284 NGÔ DUY KHÁNH 4/4/1984  Nam  OILER 6/23/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1219 86285 VŨ TUẤN ĐẠT 5/13/1984  Nam  OILER 6/23/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1220 86289 PHAN ĐÌNH HUÂN 3/6/1990  Nam  OILER 6/23/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1221 86291 NGUYỄN MẠNH HÙNG 6/30/1983  Nam  OILER 6/23/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1222 86293 PHẠM ĐÌNH VIỆT 5/6/1997  Nam  SAILOR 6/23/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1223 86294 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 11/18/2001  Nam  SAILOR 6/23/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1224 86295 HÀ HUY HOÀNG 5/29/1982  Nam  SAILOR 6/23/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1225 86296 TRẦN VĂN QUANG 5/8/1970  Nam  CAPT 6/23/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1226 86298 HOÀNG ĐÌNH CƯỜNG 11/10/1994  Nam  COOK 6/23/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  HẢI PHƯƠNG
1227 86299 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 8/12/1998  Nam  OILER 6/23/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1228 86300 NGUYỄN TRÍ MẠNH 11/1/1994  Nam  M/M 6/23/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1229 86302 NGUYỄN VĂN TÂM 6/26/1990  Nam  2/O 6/23/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Hân Huy
1230 86304 ĐỒNG THẾ ĐẠI 1/2/1984  Nam  C/O 6/23/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1231 86306 PHAN VĂN ĐỨC 4/1/1995  Nam  OILER 6/23/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1232 86308 PHẠM DUY LONG 9/3/1997  Nam  AB 6/23/2022 10:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1233 86310 NGUYỄN VĂN QUYỀN 4/10/1985  Nam  COOK 6/23/2022 10:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1234 86311 HOÀNG TRỌNG HÒE 1/5/1983  Nam  CAPT 6/23/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1235 86313 ĐẶNG TRỌNG QUỲNH 9/13/1990  Nam  AB 6/23/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1236 86314 NGUYỄN TRỌNG TÍN 7/27/1998  Nam  OS.D 6/23/2022 10:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1237 86317 NGUYỄN ĐÌNH GIANG 2/10/1989  Nam  OILER 6/23/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1238 86318 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 6/28/1992  Nữ 6/23/2022 11:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1239 86339 NGUYỄN CÔNG CHÍ 3/3/1971  Nam  SAILOR 6/23/2022 14:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINACOMIN
1240 86343 NGUYỄN QUANG LỰC 7/17/1988  Nam  3/O 6/23/2022 14:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1241 86365 VŨ ĐỨC LIÊM 1/29/1993  Nam  AB 6/23/2022 14:59  Chứng chỉ Panama  PACIFIC MARINE
1242 86372 PHẠM VĂN TRƯỞNG 8/28/2001  Nam  AB.D 6/23/2022 15:10  Khám sức khoẻ TV Panama
1243 86373 ZHANG, LIJUN 2/1/1973  Nam 6/23/2022 15:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1244 86374 WU, JIAN 12/3/1985  Nam 6/23/2022 15:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1245 86375 CHEN, XING 10/20/1971  Nam 6/23/2022 15:17  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1246 86377 LIU, JUNFENG 4/11/1985  Nam 6/23/2022 15:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1247 86381 BÙI KIM BÌNH 7/8/1995  Nam  AB.D 6/23/2022 15:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1248 86379 WANG, JUNYING 10/28/1969  Nữ 6/23/2022 15:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1249 86383 AI, ZHENGYAN 12/7/1988  Nam 6/23/2022 15:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1250 86385 WANG, ZHONGHUA 10/20/1969  Nam 6/23/2022 15:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1251 86387 LIU, MENG 11/12/1988  Nam 6/23/2022 15:26  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1252 86394 VŨ TIẾN HANH 8/15/1968  Nam 6/23/2022 15:40  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1253 86396 TRẦN ANH DŨNG 12/20/1971  Nam 6/23/2022 15:42  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1254 86397 ĐẶNG VĂN CHẤT 5/1/1973  Nam 6/23/2022 15:45  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1255 86459 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 1/8/1982  Nam  2/E 6/24/2022 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1256 86472 LÊ KHẮC BẠO 5/7/1988  Nam  CAPT 6/24/2022 7:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1257 86488 HỒ ĐÌNH TUẤN 9/10/1989  Nam  AB.D 6/24/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1258 86496 HOÀNG VĂN THỦY 9/2/1983  Nam  AB 6/24/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
1259 86501 NGÔ QUANG MẾN 9/23/1973  Nam  COOK 6/24/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
1260 86504 NGUYỄN VĂN DẪN 11/26/1988  Nam  2/E 6/24/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1261 86511 CHU VĂN HẢI 10/5/1988  Nam  OS.D 6/24/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1262 86515 LÊ MẠNH TUẤN 4/17/1984  Nam 6/24/2022 8:02  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1263 86519 BÙI THỊ KHÁNH LINH 9/11/1995  Nữ 6/24/2022 8:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1264 86527 LƯU TRUNG THÀNH 12/2/1988  Nam  1/E 6/24/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1265 86546 DƯƠNG XUÂN HOÀNH 2/4/1984  Nam  2/E 6/24/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1266 86552 NGUYỄN VĂN ĐÌNH 6/20/1988  Nam  C/O 6/24/2022 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1267 86560 PHẠM VĂN HIẾU 8/14/2003  Nam  OS.E 6/24/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1268 86568 NGUYỄN HẢI THANH 11/16/1962  Nam  ELECTRIC 6/24/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1269 86571 PHẠM VĂN THÀNH 10/26/1986  Nam  C/O 6/24/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1270 86573 VŨ ĐỨC THANH 1/25/1999  Nam  OS 6/24/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1271 86579 BIỆN VĂN TRUYỀN 7/10/1993  Nam  M/M 6/24/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1272 86581 TRẦN TUẤN NGƯ 8/18/1977  Nam  C/E 6/24/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
1273 86590 LÊ VĂN ĐỨC 10/21/1982  Nam  C/E 6/24/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1274 86597 BÙI VĨNH PHÁT 6/2/1992  Nam  4/E 6/24/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1275 86616 PHẠM THÀNH CÔNG 9/6/1977  Nam  C/O 6/24/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1276 86624 VŨ DUY TIÊN 1/10/1981  Nam  COOK 6/24/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1277 86632 PHẠM CHÍ DŨNG 2/20/1975  Nam  ELECTRIC 6/24/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1278 86638 VŨ ĐÌNH OAI 1/1/1968  Nam  COOK 6/24/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1279 86640 LƯƠNG NGỌC HOÀNG 11/25/1987  Nam  C/O 6/24/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1280 86642 YOUN JAE SOOL 2/3/1981  Nam 6/24/2022 9:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1281 86643 KIM HYOUNG TAEK 6/11/1977  Nam 6/24/2022 9:04  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1282 86647 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 6/27/1976  Nam  AB 6/24/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1283 86648 TRẦN VĂN LINH 2/11/1987  Nam  AB.D 6/24/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1284 86654 LÃ HỒNG PHONG 5/7/1974  Nam  OILER 6/24/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1285 86686 ĐOÀN VĂN ĐÁNG 1/21/1987  Nam  3/E 6/24/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN LONG
1286 86687 VŨ TRỌNG HIẾU 5/14/1993  Nam  3/E 6/24/2022 9:32  Chứng chỉ Panama  LIÊN VIỆT
1287 86699 LÊ ĐÌNH HẢI 5/5/1982  Nam  CAPT 6/24/2022 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1288 86707 NGUYỄN QUANG HÒA 12/10/1986  Nam  3/O 6/24/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1289 86708 TRẦN VĂN QUYẾT 11/21/1982  Nam  AB 6/24/2022 10:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1290 86710 VÕ VĂN THANH 11/4/1989  Nam  AB.D 6/24/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1291 86714 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 1/9/2001  Nữ 6/24/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1292 86715 NGUYỄN THỊ KIM DINH 4/10/1983  Nữ 6/24/2022 10:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1293 86730 PHẠM VĂN DUẨN 4/26/1990  Nam  OILER 6/24/2022 13:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1294 86732 VŨ SƠN TÙNG 2/15/1986  Nam  PUMP 6/24/2022 13:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1295 86736 HÀ NGỌC CƯỜNG 10/1/1990  Nam  AB 6/24/2022 14:03  Chứng chỉ Panama  TMAS (THANH HÀ)
1296 86746 NGUYỄN MINH SÁNG 3/12/1988  Nam  OILER 6/24/2022 14:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1297 86750 LÊ XUÂN DẬU 3/14/1993  Nam  AB 6/24/2022 14:13  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1298 86753 PARK SUNHYO 2/8/1983  Nam 6/24/2022 14:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1299 86755 HONG MINEUI 7/19/1982  Nam 6/24/2022 14:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1300 86764 NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH 8/15/1984  Nam  CAPT 6/24/2022 14:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1301 86773 VŨ VĂN DŨNG 2/8/1991  Nam  FITTER 6/24/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1302 86779 PHẠM THẾ CHIÊU 4/20/1969  Nam  STEWARD 6/24/2022 14:36  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
1303 86802 NGUYỄN THẾ HƯNG 5/17/1990  Nam  3/E 6/24/2022 15:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1304 86809 HOÀNG ĐỖ THIÊN ÂN 10/23/1996  Nam  3/O 6/24/2022 15:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1305 86811 NGUYỄN QUỐC HƯƠNG 10/15/1989  Nam  2/O 6/24/2022 16:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1306 86838 ĐỖ GIA PHƯỚC 6/2/1980  Nam  C/E 6/25/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1307 86840 HOÀNG TRỌNG LONG 8/23/1996  Nam  OILER 6/25/2022 7:41  Khám sức khoẻ TV Panama  HP Marine
1308 86843 HUANG, YI-HSUAN 6/1/1990  Nữ 6/25/2022 7:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)
1309 86848 NGUYỄN ĐÌNH CẨM 12/1/1993  Nam  OILER 6/25/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1310 86849 HÀ TUẤN ANH 6/1/1992  Nam  M/M 6/25/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1311 86852 LƯU ĐÌNH THÀNH 3/29/1995  Nam  4/E 6/25/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1312 86861 NGUYỄN SĨ DŨNG 10/22/1988  Nam  C/O 6/25/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1313 86865 BÙI VĂN TÚ 5/18/1990  Nam  1/E 6/25/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1314 86867 NGÔ VĂN CHIẾN 1/6/1989  Nam  2/O 6/25/2022 9:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1315 86873 NGUYỄN MINH CHÂU 9/22/2002  Nữ 6/25/2022 9:57  KSK lấy bằng lái xe nữ
1316 86874 VŨ XUÂN LỘC 7/10/1986  Nam  OILER 6/25/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ
1317 86876 LƯU VĂN TIẾN 12/20/1977  Nam 6/25/2022 11:05  KSK lấy bằng lái xe nam
1318 86976 NGUYỄN THÀNH LONG 10/21/2000  Nam  AB 6/27/2022 7:24  Khám sức khỏe TV song ngữ
1319 87001 BÙI QUANG VINH 5/10/1983  Nam  AB 6/27/2022 7:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1320 87009 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 8/22/1993  Nam  OS 6/27/2022 7:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1321 87020 TRẦN VĂN ÚT 11/13/1996  Nam  OS 6/27/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1322 87031 BÙI HỮU HÙNG 5/19/1987  Nam  OS 6/27/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1323 87040 NGUYỄN VĂN THÀNH 2/7/1976  Nam  SAILOR 6/27/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1324 87045 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 11/22/1990  Nam  C/O 6/27/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN LONG
1325 87052 QUẾ XUÂN THỌ 5/25/1978  Nam  OS 6/27/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1326 87058 TRỊNH NGỌC SƠN 4/19/1987  Nam  C/O 6/27/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1327 87075 TRẦN HUY DANH 8/9/1987  Nam  OS 6/27/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1328 87081 NGUYỄN HỮU SƠN 5/19/2000  Nam  AB 6/27/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1329 87090 MAI KHẮC CHÚC 10/21/1993  Nam  OILER 6/27/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1330 87096 NGÔ VĂN TRƯỜNG 9/10/1987  Nam 6/27/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1331 87099 NGUYỄN VĂN DỰ 1/7/1984  Nam  OS 6/27/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1332 87106 NGUYỄN XUÂN LỆ 1/15/1994  Nam  AB 6/27/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1333 87124 ĐẶNG ANH HÙNG 5/7/1994  Nam  OILER 6/27/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1334 87129 NGUYỄN ĐỨC HẢI 12/9/1999  Nam  OILER 6/27/2022 8:22  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1335 87141 VŨ SƠN TÙNG 7/17/1988  Nam  C/O 6/27/2022 8:24  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1336 87151 HOÀNG VĂN GIANG 9/29/1992  Nam  OS.D 6/27/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1337 87157 PHẠM VĂN ĐÀM 10/28/1985  Nam  4/E 6/27/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1338 87168 BÙI ĐỨC CẢNH 10/15/1982  Nam  3/E 6/27/2022 8:35  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1339 87172 LÊ THẾ CÔNG 11/9/1995  Nam  AB 6/27/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
1340 87171 BÙI NGUYÊN GIÁP 2/1/1984  Nam  1/E 6/27/2022 8:37  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1341 87179 ĐỖ THANH HẢI 6/8/1993  Nam  3/O 6/27/2022 8:39  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1342 87180 MAI NGỌC MẬU 12/12/1978  Nam  C/E 6/27/2022 8:40  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1343 87186 LÂM VĂN SƠN 7/22/2000  Nam  OS 6/27/2022 8:41  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1344 87185 TRẦN ĐỨC ANH 7/8/1998  Nam  ENGINE – CADET 6/27/2022 8:42  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1345 87197 VŨ VĂN MÃO 11/20/1975  Nam  BOSUN 6/27/2022 8:45  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1346 87202 LÊ THANH TÙNG 2/13/1985  Nam  2/E 6/27/2022 8:47  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1347 87205 PHAN TRUNG HẬU 8/29/1997  Nam  Carpenter 6/27/2022 8:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1348 87210 TRIỆU DUY HIẾU 1/5/1997  Nam  AB 6/27/2022 8:52  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1349 87216 LÊ VĂN HƯNG 8/18/1983  Nam  COOK 6/27/2022 8:54  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1350 87220 NGUYỄN VĂN TUẤN 1/19/1984  Nam  OILER 6/27/2022 8:56  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1351 87235 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 10/12/2000  Nam  OS 6/27/2022 9:01  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1352 87241 VŨ CÔNG THƯỞNG 2/6/1990  Nam  1/E 6/27/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1353 87247 NGUYỄN TRUNG THÀNH 6/1/1997  Nam  OILER 6/27/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1354 87251 PHẠM ĐỨC TÀI 12/3/1989  Nam  OILER 6/27/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1355 87253 NGUYỄN XUÂN THƯƠNG 9/13/1985  Nam  C/O 6/27/2022 9:11  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1356 87257 ĐỖ THẾ TUYẾN 1/28/1991  Nam  2/E 6/27/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1357 87261 HOÀNG BÁ HUY 11/12/1994  Nam  3/E 6/27/2022 9:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1358 87263 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 4/6/1985  Nam  OILER 6/27/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1359 87268 NGUYỄN VĂN NGUYỆN 10/7/1989  Nam  C/O 6/27/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1360 87278 BÙI TIẾN ĐỨC 1/25/1985  Nam  2/O 6/27/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1361 87285 BÙI HỮU PHÚC 8/18/1997  Nam  AB 6/27/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1362 87288 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 9/13/1994  Nam  3/E 6/27/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1363 87298 HOÀNG VĂN HỒNG 11/14/1983  Nam  OILER 6/27/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1364 87301 BÙI QUANG TIẾN 1/3/1988  Nam  AB 6/27/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1365 87303 ĐỖ VĂN TƯỞNG 4/14/1994  Nam  AB 6/27/2022 9:42  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1366 87304 NGUYỄN MINH KHÁNH 10/26/2002  Nam  AB.D 6/27/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Vận Tải Biển Vinalines
1367 87306 VŨ TRỌNG MINH 8/27/1996  Nam  AB 6/27/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1368 87310 NGUYỄN TRƯỜNG TOAN 8/13/1989  Nam  OILER 6/27/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1369 87312 NGUYỄN NAM KHANH 6/14/1983  Nam  BOSUN 6/27/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1370 87316 PHẠM VĂN CẢNH 4/5/1985  Nam  1/E 6/27/2022 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1371 87319 LÊ ANH XUÂN 4/25/1974  Nam  C/E 6/27/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1372 87321 TẠ VĂN TÙNG 6/4/1972  Nam  FITTER 6/27/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1373 87323 VŨ ĐÌNH ĐẠI 9/28/1993  Nam  AB.E 6/27/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
1374 87325 PHẠM ĐỨC TÚ 1/23/1986  Nam  BOSUN 6/27/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1375 87328 NGUYỄN XUÂN TÙNG 9/30/1994  Nam  OILER 6/27/2022 10:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1376 87329 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 1/10/1998  Nam  OILER 6/27/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1377 87330 NGUYỄN CẦN 3/20/1988  Nam  ELECTRIC 6/27/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1378 87332 PHAN VĂN CƯƠNG 12/3/1997  Nam  OILER 6/27/2022 10:18  INLACO-SG (107USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1379 87334 LÊ VĂN TIẾN 1/17/1976  Nam  C/E 6/27/2022 10:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1380 87335 NGUYỄN VĂN TÂM 3/14/1985  Nam  C/O 6/27/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1381 87336 VŨ TIẾN TRƯỜNG 1/1/1990  Nam  SAILOR 6/27/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1382 87338 NGUYỄN VĂN TƯ VIỆT 10/18/1992  Nam  OS.D 6/27/2022 10:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1383 87339 PHẠM VĂN CHIẾN 3/9/1985  Nam  AB 6/27/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1384 87340 PHẠM XUÂN NAM 11/9/1992  Nam  C/O 6/27/2022 10:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1385 87341 TRẦN VĂN DŨNG 12/31/1987  Nam  2/O 6/27/2022 10:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1386 87343 NGUYỄN VĂN THẮNG 8/15/1973  Nam  SAILOR 6/27/2022 10:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1387 87352 NGUYỄN TIẾN SƠN 6/24/1989  Nam  AB 6/27/2022 11:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1388 87353 ĐÀO VĂN TÚ 8/5/1981  Nam  C/E 6/27/2022 11:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1389 87354 NGUYỄN QUỐC HUY 9/2/1989  Nam  SAILOR 6/27/2022 11:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1390 87355 TRẦN VĂN ĐỊNH 7/28/1999  Nam  OS.D 6/27/2022 11:13  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1391 87370 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 2/10/1992  Nữ 6/27/2022 13:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1392 87380 TRẦN VĂN NAM 10/16/1992  Nam  3/O 6/27/2022 13:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1393 87389 TRẦN VĂN THAO 6/9/1988  Nam  2/O 6/27/2022 13:47  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1394 87398 TRẦN THANH BÌNH 3/15/1987  Nam  2/O 6/27/2022 13:54  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1395 87403 NGUYỄN THÀNH MẠNH 9/6/1977  Nam  2/E 6/27/2022 13:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1396 87407 DE SMET 5/10/1986  Nam 6/27/2022 14:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1397 87411 NGUYỄN THẾ PHONG 6/19/2001  Nam  OILER 6/27/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1398 87416 TẠ DUY CHIẾN 4/29/2000  Nam  OS 6/27/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1399 87418 LÊ HOÀN PHONG 6/28/1995  Nam  OILER 6/27/2022 14:09  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1400 87426 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 11/8/1979  Nam  3/E 6/27/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TTC
1401 87429 TÔ XUÂN ĐỊNH 9/1/1992  Nam  OILER 6/27/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1402 87440 VŨ VĂN TOÀN 11/16/1996  Nam  AB 6/27/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1403 87445 LÊ HUY PHÚ 7/29/1997  Nam  OILER 6/27/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1404 87457 NGUYỄN MẠNH PHÚ 5/10/1982  Nam  AB 6/27/2022 14:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1405 87461 RYU HOSEONG 12/6/1978  Nam 6/27/2022 14:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1406 87465 ZHANG LIJUN 2/1/1973  Nam 6/27/2022 14:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1407 87469 LI FANG 7/6/1974  Nữ 6/27/2022 14:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1408 87473 PANG JUN 6/16/1979  Nam 6/27/2022 14:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1409 87477 CHIEN HUNG YING 2/17/1986  Nam 6/27/2022 14:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1410 87484 PHẠM THANH TUẤN 3/16/1982  Nam  1/E 6/27/2022 14:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1411 87491 BÙI THANH TUÂN 5/8/1983  Nam  FITTER 6/27/2022 15:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1412 87493 NGUYỄN TRUNG HIẾU 7/29/2000  Nam 6/27/2022 15:09  KSK lấy bằng lái xe nam
1413 87505 ĐINH VĂN XUÂN 2/20/1977  Nam  CAPT 6/27/2022 15:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1414 87507 ĐỖ NGUYỄN GIANG 12/13/1989  Nam  ELECTRIC 6/27/2022 15:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1415 87508 VŨ THANH TUẤN 7/20/1997  Nam  3/O 6/27/2022 15:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
1416 87509 TRẦN MINH HUY 6/4/1995  Nam  3/O 6/27/2022 15:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1417 87510 VŨ ANH TUẤN 2/26/1996  Nam  AB 6/27/2022 15:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  KHẢI HOÀN
1418 87512 TRỊNH VIỆT LONG 1/3/1997  Nam  AB 6/27/2022 15:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1419 87514 NGUYỄN NGỌC TÂN 11/27/1993  Nam  3/O 6/27/2022 15:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1420 87521 HOÀNG TIẾN DŨNG 2/14/1990  Nam  AB 6/27/2022 16:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1421 87533 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 4/6/1985  Nam  OILER 6/27/2022 16:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1422 87534 NGUYỄN VĂN CÔNG 2/10/1985  Nam  OILER 6/27/2022 16:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1423 87642 HOÀNG ANH THẾ 4/20/2001  Nam  ELECTRIC 6/28/2022 7:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1424 87649 LƯƠNG VĂN HỢP 5/30/1988  Nam  BOSUN 6/28/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1425 87671 LÊ BÁ HỒNG 3/19/1985  Nam  OILER 6/28/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1426 87674 LÊ NGỌC THUẤN 10/14/1986  Nam  OILER 6/28/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1427 87676 TRỊNH NGỌC THÁI 7/25/1995  Nam  3/O 6/28/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1428 87680 ĐỖ VĂN HOÀI 3/12/1982  Nam  CAPT 6/28/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1429 87684 CHU VĂN LAI 10/30/1982  Nam  C/E 6/28/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1430 87690 TRẦN VĂN LINH 12/8/1987  Nam  3/O 6/28/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1431 87701 HOÀNG XUÂN HIẾU 12/12/1986  Nam  C/O 6/28/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1432 87705 ĐINH VĂN CHINH 2/16/1984  Nam  C/E 6/28/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  NAM PHÁT
1433 87708 LƯƠNG NGỌC THỊNH 12/8/1994  Nam  AB 6/28/2022 8:31  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1434 87711 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 9/3/1989  Nam  OILER 6/28/2022 8:33  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1435 87720 DƯƠNG VĂN HẠNH 6/5/1986  Nam  COOK 6/28/2022 8:38  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1436 87724 ĐINH VĂN THÀNH 7/11/1985  Nam  C/E 6/28/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1437 87732 TRẦN TRUNG TRỰC 9/11/1989  Nam  3/E 6/28/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1438 87735 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 1/21/1991  Nam  3/E 6/28/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINACOMIN
1439 87738 NGUYỄN HẢI NGỌC 4/25/1989  Nam  1/E 6/28/2022 8:52  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1440 87742 LÊ VĂN BẢN 8/5/1990  Nam  3/E 6/28/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1441 87747 NGUYỄN KHẮC TƯ 10/3/1993  Nam  AB.D 6/28/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1442 87751 NGUYỄN XUÂN BẮC 11/2/1985  Nam  2/O 6/28/2022 9:00  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1443 87757 LƯƠNG NGỌC HOAN 11/18/1987  Nam  C/O 6/28/2022 9:03  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1444 87762 BÙI VĂN CẦN 10/16/1990  Nam  2/E 6/28/2022 9:06  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1445 87764 TRẦN ĐÌNH ĐỨC 6/15/1986  Nam  2/O 6/28/2022 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1446 87766 TRẦN VĂN BÁCH 5/18/1991  Nam  OS 6/28/2022 9:13  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1447 87768 TRƯƠNG VĂN THƯƠNG 4/25/1983  Nam  AB 6/28/2022 9:15  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1448 87778 LƯU XUÂN HẬU 11/29/1995  Nam  OS.E 6/28/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1449 87780 NGUYỄN ANH ĐỨC 7/2/1993  Nam  AB 6/28/2022 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1450 87784 TRẦN VĂN CƯỜNG 12/17/1998  Nam  OILER 6/28/2022 9:31  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1451 87786 VŨ NHƯ HOÀNG 9/22/2000  Nam  OILER 6/28/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  NAM PHÁT
1452 87787 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 5/23/1994  Nữ 6/28/2022 9:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1453 87793 TRẦN QUỐC TOÀN 3/17/1980  Nam  1/E 6/28/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1454 87795 VŨ VĂN HIẾN 1/22/1995  Nam  AB 6/28/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1455 87797 VŨ ĐÌNH NAM 12/16/1979  Nam  CAPT 6/28/2022 9:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1456 87798 LÊ VĂN TƯỞNG 6/10/1971  Nam  AB.E 6/28/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  NAM PHÁT
1457 87799 MAI VĂN QUYỀN 8/20/1989  Nam  AB 6/28/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1458 87803 LÊ CÔNG TUẤN VŨ 3/14/1997  Nam  STEWARD 6/28/2022 10:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1459 87805 LÊ XUÂN MỚI 12/20/1990  Nam  BOSUN 6/28/2022 10:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1460 87808 ĐÀO QUỐC BÀNG 4/28/1993  Nam  4/E 6/28/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1461 87812 BÙI XUÂN DIỆU 8/20/1989  Nam  AB.D 6/28/2022 10:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1462 87813 SAINI PARAS 4/28/1997  Nam 6/28/2022 10:17  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1463 87815 LÊ NHÂN NGHĨA 5/5/1991  Nam  AB 6/28/2022 10:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1464 87817 NGUYỄN VIẾT CHINH 4/29/1975  Nam  CAPT 6/28/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1465 87818 VŨ THẾ HÙNG 10/27/1986  Nam  2/E 6/28/2022 10:27  Khám sức khoẻ TV Panama  VCC
1466 87819 LƯU THỊ THANH HOÀI 7/24/1994  Nữ 6/28/2022 10:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1467 87820 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 9/11/1996  Nữ 6/28/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1468 87821 JUNG YONGWOO 10/14/1978  Nam 6/28/2022 10:34  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1469 87822 NGUYỄN HỮU THẠNH 12/16/1987  Nam  AB 6/28/2022 10:40  Vitranchart (800N), Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1470 87826 VŨ VĂN ĐẠC 9/9/1983  Nam  OS.E 6/28/2022 10:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1471 87829 LÊ THỊ NHUNG 3/22/1998  Nữ 6/28/2022 10:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1472 87834 NGUYỄN VĂN ĐỨC 6/1/1970  Nam  OILER 6/28/2022 10:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1473 87836 NGUYỄN TRỌNG HIẾN 7/20/1985  Nam  BOSUN 6/28/2022 10:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1474 87840 PHẠM VĂN CƯỜNG 2/24/1981  Nam  COOK 6/28/2022 10:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1475 87845 PHẠM HỮU PHÚC 5/21/1988  Nam  C/E 6/28/2022 11:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1476 87846 ĐINH VĂN MẠNH 9/5/1993  Nam  AB 6/28/2022 11:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1477 87847 TRỊNH TUẤN ANH 7/20/1987  Nam  AB.D 6/28/2022 11:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1478 87850 VŨ CÔNG HẬU 10/25/1999  Nam  OILER 6/28/2022 11:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1479 87851 TRẦN VĂN DŨNG 9/7/1976  Nam  FITTER 6/28/2022 11:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1480 87852 TRẦN XUÂN HUY 6/1/1989  Nam  AB.D 6/28/2022 11:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1481 87874 NGUYỄN VĂN QUANG 6/1/1990  Nam  3/O 6/28/2022 13:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1482 87878 NGUYỄN VĂN ANH 6/6/2003  Nam  OS 6/28/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1483 87879 BÙI HÙNG CƯỜNG 5/2/1991  Nam  OILER 6/28/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1484 87882 NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH 8/15/1984  Nam  CAPT 6/28/2022 14:12  Chứng chỉ Panama  SUMASER
1485 87906 ĐẶNG XUÂN HOÀNG 5/26/1990  Nam  3/O 6/28/2022 14:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1486 87907 TRẦN ĐỨC KHOA 9/7/1978  Nam  3/O 6/28/2022 14:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1487 87925 NGUYỄN THANH TUẤN 7/21/1979  Nam  2/O 6/28/2022 15:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1488 87926 ĐINH VĂN CHINH 6/8/1992  Nam  AB.D 6/28/2022 15:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1489 87931 BÙI VĂN LAI 10/9/1996  Nam  M/M 6/28/2022 15:18  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1490 87932 PHẠM QUANG NHẬT 3/2/1992  Nam  C/O 6/28/2022 15:20  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1491 87942 NGUYỄN VĂN SỸ 12/1/1983  Nam  BOSUN 6/28/2022 15:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1492 87945 ĐỖ NGUYỄN GIANG 12/13/1989  Nam  ELECTRIC 6/28/2022 15:59  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1493 88018 LƯU THANH TÙNG 1/15/1973  Nam  C/E 6/29/2022 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1494 88022 VŨ ĐÌNH KHUÊ 3/16/1988  Nam  C/O 6/29/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1495 88035 NGUYỄN NGỌC QUẢNG 1/22/1984  Nam  C/E 6/29/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1496 88037 PHAN ĐỨC LONG 8/12/1992  Nam  3/O 6/29/2022 7:57  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1497 88042 VƯƠNG VĂN BÁO 9/14/1989  Nam  C/O 6/29/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PTS
1498 88045 HOÀNG NGỌC THÔNG 5/27/1991  Nam  2/O 6/29/2022 8:01  Khám sức khoẻ TV Panama  SEVEN SEAS
1499 88048 BÙI THANH HÀO 8/7/1994  Nam  AB 6/29/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1500 88050 NGUYỄN TUẤN ANH 10/30/1991  Nam  OILER 6/29/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1501 88054 PHẠM VĂN LUÂN 4/1/1988  Nam  C/O 6/29/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1502 88056 NGUYỄN THANH TÚ 8/6/1998  Nam  SAILOR 6/29/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
1503 88057 MÃ VĂN TUÂN 10/10/1984  Nam  OILER 6/29/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1504 88063 NGUYỄN THÀNH LUÂN 5/27/1986  Nam  ENGINE – CADET 6/29/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1505 88065 LÊ QUỐC OAI 7/24/1997  Nam  OS 6/29/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1506 88067 LÊ VĂN THIỂM 4/24/1972  Nam  SAILOR 6/29/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1507 88070 NGUYỄN HOÀNG PHONG 5/29/1996  Nam 6/29/2022 8:19  KSK lấy bằng lái xe nam
1508 88071 LÊ VĂN NGỌC 3/19/1982  Nam  C/E 6/29/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1509 88074 YUSUPOV ISLOM ILHOM UGLI 4/18/1992  Nam 6/29/2022 8:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1510 88076 TRẦN SỸ QUÝ 3/29/1973  Nam  C/E 6/29/2022 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1511 88080 LÊ VĂN 9/25/1982  Nam  AB 6/29/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1512 88082 HỒ ĐẠI HẢI 3/10/1992  Nam  3/E 6/29/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1513 88085 LIU, CHIEN – NAN 1/18/1964  Nam 6/29/2022 8:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1514 88087 TRẦN VĂN HUY 8/10/1987  Nam  AB 6/29/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1515 88095 NGUYỄN HỮU HƯNG 12/5/1993  Nam  2/O 6/29/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1516 88103 PHẠM TRẦN ĐỨC 7/31/1992  Nam  COOK 6/29/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1517 88106 TRẦN VĂN THẮNG 10/20/1964  Nam  C/E 6/29/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1518 88107 ĐỖ QUỐC TRƯỢNG 1/9/1998  Nam  STEWARD 6/29/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1519 88109 PHẠM VĂN THƯỞNG 12/7/1982  Nam  C/E 6/29/2022 9:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1520 88110 VŨ VĂN TRỌNG 7/22/1993  Nam  STEWARD 6/29/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1521 88112 MÃ VĂN TUYÊN 2/6/1992  Nam  OS 6/29/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1522 88113 NGUYỄN VĂN THÀNH 2/21/1978  Nam  C/E 6/29/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1523 88115 PHẠM THẾ TRUNG 4/13/1990  Nam  4/E 6/29/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1524 88117 NGUYỄN KHẢ TIẾN 8/23/1997  Nam  OILER 6/29/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1525 88120 LÊ VĂN MINH 1/26/1974  Nam  AB 6/29/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1526 88123 TRẦN SÁCH SƠN 5/11/1981  Nam  C/E 6/29/2022 9:31  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1527 88129 PHAN THANH HÙNG 1/1/1977  Nam 6/29/2022 9:39  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1528 88130 VŨ VĂN CHIẾN 10/1/1996  Nam  AB.E 6/29/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1529 88134 TRẦN THỊ CẨM TÚ 6/20/1992  Nữ 6/29/2022 9:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1530 88138 NGUYỄN DUY THẠO 1/4/1989  Nam  AB 6/29/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOA TIÊU KHU VỰC 2
1531 88141 BÙI HOÀNG LONG 11/26/1990  Nam  OS 6/29/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOA TIÊU KHU VỰC 2
1532 88146 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 10/20/1993  Nam  AB.E 6/29/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1533 88148 TRẦN ĐỨC PHÚC 8/23/2002  Nam 6/29/2022 10:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1534 88150 BÙI XUÂN TOÀN 11/8/1986  Nam  3/E 6/29/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1535 88151 ĐỖ VĂN ĐỨC 9/7/1988  Nam  COOK 6/29/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1536 88152 PHẠM VĂN NAM 12/24/1986  Nam  2/E 6/29/2022 10:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1537 88153 PHAN VĂN DỊU 10/25/1995  Nam  3/O 6/29/2022 10:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1538 88155 VŨ XUÂN HÙNG 9/6/1984  Nam  2/E 6/29/2022 10:52  Chứng chỉ Panama  SUNRISE MANPOWER
1539 88157 NGUYỄN THẾ HAI 10/1/1997  Nam  AB 6/29/2022 11:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1540 88169 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 5/3/1990  Nam  OILER 6/29/2022 13:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1541 88170 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 11/30/1991  Nữ 6/29/2022 13:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1542 88173 CHANG, CHIEN- FANG 9/10/1958  Nam 6/29/2022 14:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1543 88174 BÙI CÁN 3/16/1990  Nam 6/29/2022 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1544 88175 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 7/13/1997  Nữ 6/29/2022 14:29  KSK lấy bằng lái xe nữ
1545 88179 TRỊNH QUANG SAN 8/21/1978  Nam  C/E 6/29/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1546 88183 NGUYỄN TRUNG HIẾU 5/1/1992  Nam 6/29/2022 15:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1547 88188 ĐỖ THÀNH NAM 4/17/1989  Nam  3/E 6/29/2022 15:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1548 88204 PHẠM XUÂN THƯ 10/9/1973  Nam 6/29/2022 16:14  KSK lấy bằng lái xe nam
1549 88281 ĐÀM QUỐC TUẤN 8/15/1997  Nam  AB 6/30/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1550 88282 HỒ CẢNH NAM 10/25/1995  Nam  AB 6/30/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1551 88285 NGUYỄN VĂN NAM 6/15/1985  Nam  OS.D 6/30/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1552 88290 TRẦN QUỐC TOẢN 8/9/1990  Nam  BOSUN 6/30/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1553 88294 ĐINH CÔNG ĐỊNH 2/27/1990  Nam  SAILOR 6/30/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1554 88299 NGUYỄN VĂN HỌC 10/10/1974  Nam  SAILOR 6/30/2022 8:01  Vitranchart (HbeAg)(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1555 88305 LƯƠNG VĂN TUYÊN 1/20/1994  Nam  OS 6/30/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
1556 88309 PHẠM VĂN TRƯỜNG 10/2/1999  Nam  OILER 6/30/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1557 88316 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG 1/3/1969  Nam  CAPT 6/30/2022 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
1558 88321 PHẠM VĂN LỰC 2/10/1998  Nam  AB 6/30/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
1559 88324 LƯỜNG THỊ NHUNG 1/6/1988  Nữ 6/30/2022 8:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1560 88326 LÒ VĂN SUM 10/26/1995  Nam 6/30/2022 8:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1561 88327 TRẦN HỒNG THẮNG 4/5/1985  Nam  C/O 6/30/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1562 88330 LÒ VĂN TỈNH 11/11/1991  Nam 6/30/2022 8:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1563 88334 HOÀNG VĂN OAN 10/6/1994  Nam 6/30/2022 8:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1564 88339 VŨ ĐÌNH HƯỜNG 12/17/1980  Nam  COOK 6/30/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1565 88344 TIÊU HÀ PHAN 11/26/1986  Nam  3/E 6/30/2022 8:29  Vitranchart (HbeAg)(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1566 88347 ĐẶNG VĂN THẮNG 4/24/1982  Nam  3/E 6/30/2022 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1567 88355 NGUYỄN VĂN HIẾU 7/15/1986  Nam  3/E 6/30/2022 8:38  Vitranchart (HbeAg)(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1568 88364 NGUYỄN VĂN THIÊN 11/11/1997  Nam  OILER 6/30/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1569 88367 ĐINH KHẮC KIÊN 12/28/1986  Nam  1/E 6/30/2022 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1570 88369 LÊ KHÁNH LINH 8/1/2003  Nữ 6/30/2022 8:46  KSK lấy bằng lái xe nữ
1571 88371 MAI VĂN TRINH 10/14/1978  Nam  C/E 6/30/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1572 88373 LƯU VĂN SƠN 12/11/1996  Nam  AB 6/30/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1573 88378 ĐẶNG NGỌC ĐĂNG 10/10/1989  Nam  C/O 6/30/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1574 88380 JIN, GUOCHAO 11/9/1984  Nam 6/30/2022 8:52  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1575 88384 WANG XIUPING 4/12/1976  Nữ 6/30/2022 8:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1576 88385 LIN, TUNG – YI 8/9/1977  Nam 6/30/2022 8:55  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1577 88387 QIAO ZHENGHUA 5/20/1975  Nam 6/30/2022 8:57  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1578 88389 TRẦN ĐÌNH LƯỢNG 2/28/1985  Nam  2/O 6/30/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1579 88391 ĐỖ QUỲNH DƯƠNG 7/20/1989  Nam  AB 6/30/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1580 88393 LẠI THẾ CHUYÊN 4/30/1988  Nam  C/O 6/30/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1581 88395 MAI HUY NHÂN 9/15/1993  Nam  OILER 6/30/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1582 88399 ĐẶNG VĂN ĐẠI 11/29/2004  Nam  OILER 6/30/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1583 88403 TRẦN TRÍ KHANH 4/15/1985  Nam  OILER 6/30/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1584 88406 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 3/2/1987  Nam  OILER 6/30/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1585 88408 CAO VĂN BẢO 5/1/1992  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1586 88409 VŨ VĂN LONG 9/15/1987  Nam  OILER 6/30/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1587 88410 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 8/19/2001  Nam  OILER 6/30/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1588 88412 SAHINIDIS GEORGE 5/26/1982  Nam 6/30/2022 9:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1589 88414 TRẦN ĐÌNH TÀI 9/26/1985  Nam  OILER 6/30/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1590 88415 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 12/22/1998  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1591 88416 TRẦN ĐẠI DƯƠNG 12/8/1991  Nam  OILER 6/30/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1592 88420 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 5/2/1974  Nam  OILER 6/30/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1593 88421 NGUYỄN THANH LONG 11/22/1985  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1594 88426 VŨ VĂN KHÁNH 12/8/1981  Nam  OILER 6/30/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1595 88428 TRẦN QUANG HIẾU 9/14/1990  Nam  OILER 6/30/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1596 88431 TRẦN TUẤN ANH 7/21/1986  Nam  OILER 6/30/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1597 88434 PHẠM QUỐC QUÂN 12/9/1984  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1598 88438 NGUYỄN XUÂN KIỀU 10/20/1976  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1599 88440 VŨ VĂN ĐỨC 5/19/1983  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1600 88442 TRỊNH VĂN THÀNH 11/28/1999  Nam  OILER 6/30/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1601 88444 PHẠM TRUNG ĐỨC 8/2/1997  Nam  OILER 6/30/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1602 88445 PHAN VĂN KHƠI 9/30/1981  Nam  OILER 6/30/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1603 88447 NGUYỄN VĂN MINH 3/5/1979  Nam  OILER 6/30/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1604 88450 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 8/10/1983  Nam  OILER 6/30/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1605 88453 NGUYỄN VĂN NGỌC 12/12/1986  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1606 88454 NGUYỄN DUY LỢI 6/25/1999  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1607 88456 PHẠM VĂN THẮNG 3/15/1989  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1608 88457 VÕ QUỐC HUY 9/6/1978  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1609 88459 PHẠM VĂN QUYNH 3/10/1992  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1610 88461 ĐỖ MINH HẢI 12/10/1977  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1611 88463 VŨ VĂN THẮNG 8/5/1980  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1612 88465 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/8/1999  Nam  OILER 6/30/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1613 88466 ĐINH VĂN THỤC 4/13/1985  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1614 88469 DƯƠNG VĂN THẮNG 10/10/1977  Nam  OILER 6/30/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1615 88472 TRẦN NGỌC ĐỈNH 8/6/1970  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1616 88474 PHẠM DUY DƯƠNG 6/25/1994  Nam  SAILOR 6/30/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1617 88475 TRẦN TRÍ ĐỨC 1/26/2001  Nam  SAILOR 6/30/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1618 88477 VŨ TRỌNG HUY 12/23/1999  Nam  SAILOR 6/30/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1619 88479 PHẠM DANH LỊCH 1/15/1996  Nam  SAILOR 6/30/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1620 88480 NGUYỄN VĂN HIỆU 1/19/1988  Nam  BOSUN 6/30/2022 10:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  STS SHIPPING
1621 88481 ĐINH BẠT XUÂN 4/26/1986  Nam  SAILOR 6/30/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1622 88482 NGUYỄN TRỌNG HUẤN 9/19/1973  Nam  OTHER 6/30/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  MODEC
1623 88483 NGUYỄN TRỌNG THƯƠNG 6/14/1978  Nam  CAPT 6/30/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1624 88484 LÊ HOÀI PHƯƠNG 5/5/1990  Nữ  2/O 6/30/2022 10:13  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1625 88488 VŨ XUÂN LỢI 9/25/1981  Nam  OS 6/30/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1626 88490 PHẠM MINH CHÍNH 1/8/1978  Nam 6/30/2022 10:27  KSK lấy bằng lái xe nam
1627 88492 VŨ VIỆT DŨNG 9/8/1976  Nam  AB.D 6/30/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1628 88495 VŨ VĂN THI 11/28/1982  Nam  OS.D 6/30/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1629 88494 LÒ VĂN TRANG 6/7/2003  Nam 6/30/2022 10:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1630 88496 PHẠM MỸ DUYÊN 8/27/1998  Nam 6/30/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1631 88497 NGUYỄN HUY PHƯỚC 8/1/1964  Nam  CAPT 6/30/2022 10:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1632 88498 BÙI VĂN ĐẠT 7/15/1991  Nam  3/O 6/30/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1633 88501 VÌ VĂN HIẾU 12/3/2000  Nam 6/30/2022 10:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1634 88503 NGẦN VĂN ĐOÀN 7/9/2000  Nam 6/30/2022 10:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1635 88504 PHẠM QUÝ BÌNH 5/24/1984  Nam  1/E 6/30/2022 10:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
1636 88506 NGUYỄN MINH THỐNG 10/10/1996  Nam  OILER 6/30/2022 10:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1637 88508 PHẠM VĂN TỨ 6/14/1985  Nam  OILER 6/30/2022 10:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1638 88509 KIM THANH TÙNG 9/20/1984  Nam  C/E 6/30/2022 10:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1639 88510 PHẠM MINH TOẢN 9/16/1986  Nam  OILER 6/30/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1640 88512 TRẦN THANH TÂM 8/20/1999  Nam  OS 6/30/2022 10:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1641 88513 LẠI HUY BÍNH 9/14/1986  Nam  2/E 6/30/2022 11:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1642 88514 NGUYỄN XUÂN HIỂU 7/1/2003  Nam  DECK – CADET 6/30/2022 11:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1643 88563 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG 2/14/1984  Nam  CAPT 6/30/2022 14:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1644 88567 NGUYỄN VĂN BÌNH 10/21/1989  Nam  OILER 6/30/2022 14:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1645 88584 VŨ THẾ ÂN 2/4/1991  Nam  3/O 6/30/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1646 88592 CAO ĐỨC LONG 9/11/1990  Nam  2/O 6/30/2022 14:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1647 88595 PHAN VĂN MINH 1/11/1998  Nam  OILER 6/30/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1648 88599 HOÀNG VĂN LINH 8/15/1991  Nam  C/O 6/30/2022 14:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1649 88602 HÀ THỊ THU GIANG 8/25/2000  Nữ 6/30/2022 14:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1650 88607 LÂM VĂN ĐỒNG 5/12/1985  Nam  CAPT 6/30/2022 14:52  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1651 88962 NGUYỄN VĂN CẢNH 3/6/1971  Nam  BOSUN 6/30/2022 14:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1652 89673 PHẠM THANH TÙNG 2/14/1990  Nam  AB 6/30/2022 15:14  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1653 90224 TRẦN HỮU CAO 10/3/1995  Nam  OILER 6/30/2022 15:22  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1654 90434 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 10/5/1998  Nam  OILER 6/30/2022 15:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1655 90436 VŨ VĂN ĐÔNG 9/5/1985  Nam 6/30/2022 15:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1656 90441 HÀ QUANG MẠNH 8/24/1989  Nam  BOSUN 6/30/2022 15:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1657 90444 NGUYỄN VIỆT DŨNG 7/16/1978  Nam  C/E 6/30/2022 15:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1658 90448 ĐÀO VĂN THÀNH 7/26/1993  Nam  3/O 6/30/2022 15:40  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1659 90450 TRỊNH XUÂN HƯNG 8/7/1976  Nam  OILER 6/30/2022 15:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1660 90453 PHẠM VĂN HOÀI 1/24/1994  Nam  COOK 6/30/2022 15:50  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1661 90455 PHẠM VĂN THỂ 3/12/2000  Nam  OS 6/30/2022 15:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1662 90457 PHẠM ANH NHI 12/31/2000  Nữ 6/30/2022 16:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1663 90458 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 10/5/2002  Nữ 6/30/2022 16:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1664 90460 GIẢ NGỌC ÁNH 7/9/1999  Nam 6/30/2022 16:11  Chứng chỉ Panama  VIGOR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.