0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 07 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 7 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 90509 LÊ VĂN VINH 8/1/1984  Nam  C/O 7/1/2022 7:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2 90516 ĐỖ VĂN TƯỞNG 9/9/1990  Nam  4/E 7/1/2022 7:36  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
3 90520 NGUYỄN ANH TÀI 5/19/1982  Nam  1/E 7/1/2022 7:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
4 90526 ĐỖ VIẾT TUẤN 5/18/1992  Nam  AB 7/1/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
5 90530 ĐẬU ĐÌNH LINH 8/20/1999  Nam  AB 7/1/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
6 90534 NGUYỄN QUANG HƯNG 1/21/1984  Nam  2/O 7/1/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOANG DƯƠNG
7 90547 NGUYỄN XUÂN SÁNG 3/17/1983  Nam  C/O 7/1/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
8 90556 PHẠM VĂN THỰC 7/28/1981  Nam  AB.D 7/1/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
9 90559 BÙI QUANG ANH 8/2/1996  Nam  AB.D 7/1/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
10 90564 LƯƠNG VĂN GIANG 12/20/1998  Nam  AB 7/1/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
11 90566 NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG 5/7/1971  Nam  AB 7/1/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
12 90570 PHẠM VĂN TRỌNG 10/24/1984  Nam 7/1/2022 8:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
13 90571 NGUYỄN THẾ ANH 2/4/1990  Nam  4/E 7/1/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
14 90574 NGÔ QUỐC HOÀNG 11/2/1991  Nam  OILER 7/1/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
15 90577 VŨ ĐÌNH OAI 1/1/1968  Nam  COOK 7/1/2022 8:15  Chứng chỉ Panama  PHÚ TÀI
16 90595 NGUYỄN VIẾT THÀNH 6/26/1990  Nam  FITTER 7/1/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
17 90627 PHẠM QUANG KHẢI 2/25/1971  Nam  ELECTRIC 7/1/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
18 90635 VŨ QUỐC ĐẠT 4/6/1993  Nam  2/O 7/1/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
19 90642 NGUYỄN ĐỖ ANH PHƯƠNG 5/25/1985  Nam  C/O 7/1/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
20 90648 ĐẶNG XUÂN LUẬT 11/4/2000  Nam  OS 7/1/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
21 90651 NGUYỄN VĂN CHUNG 8/27/1987  Nam  2/E 7/1/2022 8:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
22 90665 MIN QIHUI 7/10/1979  Nam 7/1/2022 9:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
23 90667 LI XING YUAN 8/10/1981  Nam 7/1/2022 9:05  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
24 90670 NGUYỄN QUỐC LÂM 2/14/1996  Nam  4/E 7/1/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
25 90671 HOÀNG NGỌC TRƠN 6/7/1983  Nam 7/1/2022 9:13  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
26 90675 XU QINWEI 2/15/1970  Nam 7/1/2022 9:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
27 90678 PHẠM TIẾN DŨNG 9/12/1991  Nam  3/O 7/1/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
28 90696 TRẦN VĂN KIÊN 1/25/1971  Nam  COOK 7/1/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
29 90710 NGUYỄN VĂN QUANG 6/11/1983  Nam  C/O 7/1/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
30 90711 NGUYỄN VĂN BÌNH 1/15/1989  Nam  AB 7/1/2022 10:16  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
31 90715 NGUYỄN TRỌNG QUÝ 3/28/1982  Nam  COOK 7/1/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
32 90716 LƯỜNG NGỌC DŨNG 3/9/1972  Nam  OILER 7/1/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
33 90718 LƯU VĂN THỦY 2/22/1977  Nam 7/1/2022 10:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
34 90720 LẠI QUỐC HƯNG 9/2/1977  Nam  ELECTRIC 7/1/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
35 90722 ĐỖ VĂN MINH 8/4/1975  Nam  OILER 7/1/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
36 90724 NGUYỄN VĂN DÂN 2/15/1987  Nam  C/O 7/1/2022 10:43  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
37 90725 NGÔ VĂN HÒA 12/17/1994  Nam  SAILOR 7/1/2022 10:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
38 90758 NGUYỄN VĂN HÒA 4/1/1982  Nam  AB 7/1/2022 13:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHC MARITIME
39 90764 LÊ VĂN TRỮ 2/19/1981  Nam  C/E 7/1/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
40 90773 NHỮ VĂN CƯƠNG 2/18/1990  Nam  2/O 7/1/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
41 90775 CỐ ĐÌNH KIM 5/4/1985  Nam  BOSUN 7/1/2022 14:22  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
42 90778 VŨ VĂN NGHỊ 1/5/1984  Nam  C/E 7/1/2022 14:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
43 90797 NGUYỄN HUY THẮNG 6/3/1985  Nam 7/1/2022 14:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
44 90800 LÃ THỊ DUNG 1/6/1984  Nữ 7/1/2022 14:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
45 90806 BÙI NAM VƯƠNG 5/4/1991  Nam  3/O 7/1/2022 14:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
46 90818 TRẦN VĂN THỨC 9/24/1981  Nam  2/E 7/1/2022 15:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
47 90819 NGUYỄN VĂN HIỂN 1/1/1983  Nam 7/1/2022 15:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
48 90825 ĐỖ ĐẮC TÁ 6/9/1980  Nam  ELECTRIC 7/1/2022 15:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
49 90828 BÙI XUÂN TUẤN 5/16/1997  Nam  COOK 7/1/2022 15:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
50 90878 ZHANG, WEI 5/18/1993  Nam 7/2/2022 7:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
51 90880 CHOI HYEONGGOO 10/24/1967  Nam 7/2/2022 7:40  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Sở lao động Hải Dương
52 90882 BÙI VIỆT ĐỨC 10/25/2001  Nam  OILER 7/2/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
53 90884 LƯU ĐỨC TÙNG 9/24/1982  Nam  2/E 7/2/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
54 90887 VŨ VĂN TIỆP 4/26/1986  Nam  C/E 7/2/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
55 90889 TRẦN VĂN HÃNH 4/3/1981  Nam  CAPT 7/2/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
56 90890 VŨ HỒNG QUÂN 12/21/1984  Nam  ELECTRIC 7/2/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
57 90891 BÙI TRƯỜNG GIANG 8/30/1984  Nam  2/E 7/2/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
58 90896 PHẠM THẾ CƯỜNG 7/11/1985  Nam  OILER 7/2/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
59 90901 DIAS ANDRE DE JESUS INACIO RENATA ISABEL 7/13/1979  Nữ 7/2/2022 8:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
60 90904 PHẠM VĂN BIẾT 1/20/1981  Nam  CAPT 7/2/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
61 90905 NGUYỄN MINH TUẤN 12/20/1984  Nam  1/E 7/2/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
62 90908 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 11/22/2000  Nam 7/2/2022 9:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
63 90919 TRẦN ĐÌNH NGHIỆP 10/29/1987  Nam  C/E 7/2/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
64 90921 ĐÀO ĐÌNH BÌNH 6/19/2000  Nam 7/2/2022 10:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
65 90925 DƯƠNG VĂN CHÁNH 11/17/1967  Nam 7/2/2022 10:42  Chứng chỉ Panama  VIGOR
66 91079 NGHIÊM XUÂN THÁI 1/4/1975  Nam  CAPT 7/4/2022 7:42  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
67 91089 NGUYỄN VĂN NAM 6/18/1980  Nam 7/4/2022 7:46  KSK lấy bằng lái xe nam
68 91097 ĐẶNG VĂN THẠNH 9/9/1974  Nam 7/4/2022 7:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
69 91101 TRẦN TRUNG HIẾU 11/15/1989  Nam  3/O 7/4/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
70 91105 NGUYỄN QUỐC KHIÊM 8/2/1993  Nam  ELECTRIC 7/4/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
71 91114 MAI XUÂN HOÀI 5/19/1992  Nam  SAILOR 7/4/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
72 91118 PHẠM KHẮC DUẨN 7/28/1991  Nam  AB 7/4/2022 7:59  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
73 91122 ĐINH VĂN LAI 9/3/1981  Nam  COOK 7/4/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
74 91126 NGÔ VĂN KHUYÊN 1/1/1986  Nam  OILER 7/4/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
75 91134 NGUYỄN VĂN VANG 11/23/1980  Nam  OILER 7/4/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
76 91136 TRỊNH TỨ HÙNG 3/21/1986  Nam  2/O 7/4/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
77 91141 VŨ VĂN LUẬT 7/15/1989  Nam  SAILOR 7/4/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
78 91145 NGÔ VĂN THÔNG 7/1/1990  Nam  OILER 7/4/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
79 91150 TẠ QUANG LỘC 7/5/1994  Nam  SAILOR 7/4/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
80 91153 PHẠM VĂN NGHĨA 9/8/2002  Nam  SAILOR 7/4/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
81 91162 NGUYỄN BÁ HÀO 5/21/1993  Nam  OILER 7/4/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
82 91166 TRẦN QUỐC ĐẠT 7/12/1995  Nam  SAILOR 7/4/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
83 91170 ĐÀM XUÂN LONG 10/10/1991  Nam  OS 7/4/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
84 91176 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 10/17/1977  Nam  OILER 7/4/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
85 91178 NGUYỄN XUÂN SỬU 10/20/1986  Nam  OILER 7/4/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
86 91184 LÊ MINH PHƯƠNG 12/4/1982  Nam  C/E 7/4/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
87 91190 LÊ THANH NAM 3/3/1975  Nam  SAILOR 7/4/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
88 91195 TRẦN VINH HIỂN 10/22/1999  Nam  OS 7/4/2022 8:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
89 91199 KIM VĂN QUYẾT 11/16/2003  Nam  SAILOR 7/4/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
90 91205 NGUYỄN THẾ CHƯƠNG 6/8/1998  Nam  OS.E 7/4/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
91 91209 TRẦN VĂN QUẢNG 8/4/1980  Nam  2/E 7/4/2022 8:36  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
92 91218 ĐỒNG ĐỨC HẬU 12/12/1989  Nam  2/E 7/4/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  SMR MARINE
93 91223 TRẦN ĐĂNG HIÊN 7/16/1983  Nam  1/E 7/4/2022 8:45  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
94 91230 NGUYỄN CHÍ VỮNG 3/28/1983  Nam  OTHER 7/4/2022 8:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  PTSC-GS
95 91237 LÊ VĂN NGHIÊM 7/25/1985  Nam  C/O 7/4/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
96 91240 TRẦN VĂN KHOA 4/20/1985  Nam  CAPT 7/4/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
97 91245 TRÌNH QUỐC HUY 10/26/1969  Nam  SAILOR 7/4/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
98 91247 LƯƠNG VĂN THIỆP 7/17/1982  Nam 7/4/2022 9:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
99 91249 NGUYỄN HỮU PHƯƠNG 2/25/1983  Nam  COOK 7/4/2022 9:01  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
100 91255 NGUYỄN MINH NGUYỆT 1/1/1991  Nữ 7/4/2022 9:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
101 91257 NGUYỄN HỮU LỘC 11/25/1985  Nam  OS.E 7/4/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
102 91261 NGUYỄN TRUNG KIÊN 9/16/1984  Nam  FITTER 7/4/2022 9:08  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
103 91269 NGUYỄN XUÂN TÌNH 1/2/1972  Nam  BOSUN 7/4/2022 9:10  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
104 91272 WALTER HJALMAR WARME III 12/15/1972  Nam 7/4/2022 9:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
105 91275 HOÀNG VĂN PHI 7/18/1982  Nam  COOK 7/4/2022 9:16  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
106 91277 VŨ VĂN QUYNH 10/27/1989  Nam  3/E 7/4/2022 9:19  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
107 91278 PHẠM VĂN NHẬT 2/12/1995  Nam  OILER 7/4/2022 9:20  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
108 91279 MAI VĂN VƯỢNG 4/14/2000  Nam  SAILOR 7/4/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
109 91281 TRẦN QUỐC HOÀN 10/20/1984  Nam  4/E 7/4/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
110 91283 TRẦN HỮU MẪN 2/11/1987  Nam  2/O 7/4/2022 9:26  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
111 91286 NGUYỄN CHUNG ĐỨC 1/2/2001  Nam  ENGINE – CADET 7/4/2022 9:28  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
112 91287 VŨ TRUNG ĐỨC 12/1/1998  Nam  OILER 7/4/2022 9:31  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
113 91288 LÊ ĐÌNH ĐẠT 2/15/1997  Nam  OILER 7/4/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  QUỐC VIỆT
114 91291 HỒ MINH QUỲNH 5/12/1996  Nam  AB 7/4/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
115 91293 CAO XUÂN QUANG 3/25/2003  Nam  OILER 7/4/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
116 91295 PHẠM VĂN THÔNG 7/1/1986  Nam  AB 7/4/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
117 91297 TRẦN VĂN HOÀN 7/28/1995  Nam  BOSUN 7/4/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
118 91299 VŨ DUY HẢI 8/11/1993  Nam  M/M 7/4/2022 9:44  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
119 91300 LÝ A KHẠO 10/1/2003  Nam 7/4/2022 9:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
120 91302 HOÀNG VĂN THUẬN 3/1/1998  Nam  OS 7/4/2022 9:47  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
121 91303 ĐOÀN ĐĂNG KHUÊ 10/12/1995  Nam  AB 7/4/2022 9:50  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
122 91305 LÊ MINH TUẤN 7/2/1995  Nam  4/E 7/4/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
123 91307 HOÀNG VĂN BẢN 9/7/1983  Nam  C/O 7/4/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
124 91311 LÊ NHÂN TƯỜNG 1/19/1980  Nam  COOK 7/4/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
125 91312 TRẦN VĂN CHỈNH 8/12/1987  Nam  AB 7/4/2022 10:00  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
126 91316 LÊ CHÍ CƯỜNG 9/16/1993  Nam  AB 7/4/2022 10:04  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
127 91317 LƯƠNG THIỆN ĐÔNG 1/25/1979  Nam  C/E 7/4/2022 10:07  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
128 91319 NGUYỄN ĐỨC HUY 11/12/1996  Nam  OS 7/4/2022 10:09  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
129 91320 TRẦN MẠNH TỚI 12/3/1987  Nam  C/O 7/4/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
130 91322 LƯU XUÂN ĐÀM 3/20/1977  Nam  3/E 7/4/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
131 91323 PHẠM VĂN ĐANG 6/5/1976  Nam  1/E 7/4/2022 10:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
132 91324 ĐÀO QUỐC KHÁNH 9/2/1990  Nam  OILER 7/4/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI DƯƠNG
133 91325 ĐẶNG VĂN TĨNH 2/15/1982  Nam  2/E 7/4/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
134 91326 HOÀNG XUÂN ĐÔNG 8/3/1993  Nam  ELECTRIC 7/4/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
135 91328 NGUYỄN LÊ HẢI 8/2/1999  Nam  AB.E 7/4/2022 10:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
136 91329 TRẦN ANH TIẾN 10/7/1980  Nam  C/E 7/4/2022 10:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
137 91331 TRẦN VĂN TRỌNG 3/13/1982  Nam  C/O 7/4/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
138 91332 NGUYỄN VĂN HUY 5/25/1985  Nam  CAPT 7/4/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
139 91333 HOÀNG QUỐC BẢO 6/26/1983  Nam  ELECTRIC 7/4/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
140 91334 VŨ VĂN HUÂN 7/17/1987  Nam  2/E 7/4/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
141 91335 PHẠM VĂN MẠNH 5/28/1985  Nam  COOK 7/4/2022 10:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
142 91336 PHẠM BÁ KIÊN 6/8/1998  Nam  AB 7/4/2022 10:47  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
143 91337 NGUYỄN LONG HẢI 11/11/1991  Nam  OS 7/4/2022 10:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
144 91338 BÙI VĂN NGỌC 8/3/1995  Nam  OS 7/4/2022 10:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
145 91340 TRƯƠNG MẠNH TƯỞNG 8/18/1990  Nam  OILER 7/4/2022 10:55  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
146 91341 ĐÀO BÁ DIỆN 11/20/1979  Nam  CAPT 7/4/2022 10:57  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
147 91342 LÊ ĐÌNH TUÂN 1/28/1990  Nam  ELECTRIC 7/4/2022 10:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
148 91345 PHẠM VĂN CHIẾN 8/14/1986  Nam  CAPT 7/4/2022 11:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
149 91347 VŨ VĂN TRỌNG 5/10/1990  Nam  3/O 7/4/2022 11:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
150 91348 NGUYỄN ĐỨC ĐƯỜNG 10/2/1989  Nam  AB.D 7/4/2022 11:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
151 91349 VŨ QUANG TRƯỜNG 11/17/1996  Nam  AB 7/4/2022 11:07  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
152 91353 HOÀNG VĂN TUYỀN 6/5/1985  Nam  ELECTRIC 7/4/2022 11:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PTS
153 91354 NGUYỄN XUÂN NGHỊ 3/25/1985  Nam  PUMP 7/4/2022 11:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
154 91355 NGUYỄN TẤT THÀNH 12/23/1996  Nam  AB 7/4/2022 11:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
155 91356 NGUYỄN ĐÌNH TÀI 2/21/1990  Nam  3/O 7/4/2022 11:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
156 91357 ĐOÀN XUÂN TỨ 12/22/1985  Nam  C/O 7/4/2022 11:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
157 91358 HOÀNG QUỐC THẮNG 6/16/1965  Nam  C/O 7/4/2022 11:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
158 91359 BÙI VĂN TUẤN 7/8/1989  Nam  4/E 7/4/2022 11:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
159 91360 LÊ MINH TIẾN 10/6/1992  Nam  AB 7/4/2022 11:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
160 91361 NGUYỄN HỮU KHANG 5/23/1986  Nam  AB 7/4/2022 11:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
161 91362 BÙI VĂN MẠNH 12/20/1999  Nam 7/4/2022 11:34  KSK lấy bằng lái xe nam
162 91389 NGUYỄN VĂN QUÂN 8/2/1982  Nam  1/E 7/4/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
163 91390 LÊ VĂN HỢP 9/22/2002  Nam  SAILOR 7/4/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
164 91393 TRẦN NGUYÊN GIÁP 9/25/1971  Nam  BOSUN 7/4/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
165 91398 KIM HYUNG RAE 5/28/1981  Nam 7/4/2022 14:11  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
166 91399 LEE SEYOUNG 3/26/1976  Nam 7/4/2022 14:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
167 91404 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 5/20/1988  Nam  AB 7/4/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
168 91409 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 2/9/1995  Nam  AB 7/4/2022 14:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
169 91415 ĐINH XUÂN LONG 2/14/1991  Nam 7/4/2022 14:29  KSK lấy bằng lái xe nam
170 91417 ĐINH TRỌNG HIẾN 2/3/1991  Nam  OILER 7/4/2022 14:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
171 91422 NGUYỄN THÚY HẰNG 1/27/1998  Nữ 7/4/2022 14:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
172 91420 PHẠM THỊ QUỲNH 8/21/1990  Nữ 7/4/2022 14:38  KSK lấy bằng lái xe nữ
173 91427 CÀ VĂN PHƯƠNG 7/13/1998  Nam 7/4/2022 14:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
174 91429 LƯỜNG VĂN CHUNG 9/20/1998  Nam 7/4/2022 14:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
175 91430 NGUYỄN VĂN THUẬN 6/6/1987  Nam  2/O 7/4/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
176 91431 NGUYỄN HÀ DUY ANH 3/27/1999  Nam  SAILOR 7/4/2022 14:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
177 91433 PHẠM VĂN VIỆT 10/12/1997  Nam  OILER 7/4/2022 14:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
178 91435 BÙI TRUNG TOÀN 8/15/1982  Nam 7/4/2022 14:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
179 91452 NÔNG PHÚC QUYẾN 11/27/1993  Nam 7/4/2022 15:22  KSK lấy bằng lái xe nam
180 91463 TRẦN THỊ KIM VÂN 9/20/1993  Nữ 7/4/2022 15:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
181 91475 NGUYỄN THỌ THOẠI 8/24/1994  Nam  OS 7/4/2022 16:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHC MARITIME
182 91477 LÊ SỸ QUỐC 8/22/1999  Nam 7/4/2022 16:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
183 92442 TÔ VĂN QUANG 7/19/1990  Nam  4/E 7/7/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
184 92457 HỒ VĂN TIẾN 10/9/1974  Nam  AB.E 7/7/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
185 92473 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 8/19/1980  Nam  CAPT 7/7/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
186 92480 NGUYỄN NGỌC TÂN 10/10/1992  Nam  3/E 7/7/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
187 92483 ĐẬU ĐÌNH CHIẾN 6/13/1982  Nam  4/E 7/7/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
188 92487 NGÔ XUÂN KHUÊ 9/11/2000  Nam  AB.E 7/7/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
189 92492 CHANG YEN – TENG 10/19/1962  Nam 7/7/2022 8:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
190 92497 VŨ VĂN THỰC 6/9/1981  Nam  FITTER 7/7/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
191 92501 NGUYỄN HỮU TÙNG 5/21/1974  Nam  SAILOR 7/7/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
192 92506 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 4/26/1988  Nam  2/E 7/7/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
193 92509 NGUYỄN ANH LUYẾN 3/13/1984  Nam  OTHER 7/7/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
194 92512 NGUYỄN ĐÌNH BÁU 9/26/1991  Nam  3/E 7/7/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
195 92515 PHẠM VĂN YÊN 9/20/1991  Nam  OS.D 7/7/2022 8:12  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
196 92525 PHẠM ĐÌNH TRUNG 2/24/1968  Nam  2/O 7/7/2022 8:17  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
197 92529 LÒ VĂN THÔNG 1/17/1991  Nam 7/7/2022 8:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
198 92533 LÊ VĂN HỒNG 11/24/1987  Nam  C/O 7/7/2022 8:21  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
199 92538 LƯƠNG MẠNH TUẤN 11/13/1978  Nam  C/E 7/7/2022 8:23  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
200 92543 NGUYỄN CÔNG KHA 5/19/1964  Nam  CAPT 7/7/2022 8:25  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
201 92546 NGUYỄN HẢI ĐỨC 4/25/1984  Nam  CAPT 7/7/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
202 92549 CAO VĂN BANG 2/5/1963  Nam  COOK 7/7/2022 8:28  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
203 92553 PHẠM NHẬT THỦY 4/6/1970  Nam  BOSUN 7/7/2022 8:30  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
204 92557 BÙI VĂN UY 6/12/1984  Nam  ELECTRIC 7/7/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
205 92559 NGUYỄN VĂN DŨNG 11/9/1992  Nam  2/O 7/7/2022 8:33  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
206 92562 HOÀNG QUANG TÙNG 7/19/1980  Nam  3/O 7/7/2022 8:34  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
207 92564 PHAN THẾ TÙNG 8/4/1983  Nam  PUMP 7/7/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  STS SHIPPING
208 92569 HOÀNG DUY TRƯỜNG 1/14/1992  Nam  3/O 7/7/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  STS SHIPPING
209 92574 ĐẶNG NGỌC KHUÊ 7/14/1994  Nam  3/O 7/7/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
210 92578 PHẠM HỒNG QUÂN 8/21/1995  Nam  AB 7/7/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
211 92582 VŨ VĂN HÂN 5/3/1983  Nam  CAPT 7/7/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
212 92587 ĐINH VĂN THẾ 8/15/1992  Nam  2/O 7/7/2022 8:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
213 92591 LÊ HẢI LINH 9/3/1987  Nam  OILER 7/7/2022 8:47  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
214 92595 BÙI NGỌC BÍCH 4/10/1983  Nam  2/E 7/7/2022 8:49  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
215 92599 TRỊNH THẾ KHANG 12/20/1981  Nam  CAPT 7/7/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
216 92602 NGÔ VĂN ĐỨC 2/26/1994  Nam  OS 7/7/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
217 92610 CAO VIẾT DUY 8/13/1986  Nam  OS 7/7/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
218 92613 NGUYỄN THANH HÒA 5/25/1989  Nam  OILER 7/7/2022 8:56  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
219 92615 LYU, JINPAI 9/21/1980  Nam 7/7/2022 8:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
220 92616 TIAN, MING 10/21/1985  Nam 7/7/2022 8:59  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
221 92620 LIU, PENG 6/12/1980  Nam 7/7/2022 9:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
222 92622 NGUYỄN HỮU NGỌC 11/21/1993  Nam  BOSUN 7/7/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
223 92626 LÊ VĂN NGUYỆN 9/15/1989  Nam  FITTER 7/7/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
224 92631 NGUYỄN MẠNH HÙNG 7/28/1995  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
225 92632 TẠ VĂN LỆNH 12/24/1971  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
226 92633 NGUYỄN VĂN TÚ 2/18/2000  Nam  OILER 7/7/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
227 92634 LÊ XUÂN TRƯỜNG 7/30/1999  Nam  OILER 7/7/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
228 92636 VŨ TIẾN ĐẠT 9/17/1975  Nam  C/E 7/7/2022 9:14  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
229 92638 VŨ TIẾN ĐẠT 9/17/1975  Nam 7/7/2022 9:17  KSK lấy bằng lái xe nam
230 92641 VŨ QUỐC TRƯỞNG 8/10/1990  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
231 92642 NGUYỄN VĂN THÀNH 6/26/1997  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
232 92643 LÊ TUẤN ANH 7/26/1995  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
233 92645 PHẠM VĂN QUÂN 12/8/1989  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
234 92646 PHẠM VĂN MINH 10/5/1988  Nam  OILER 7/7/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
235 92647 VŨ VĂN KHẢI 10/7/1998  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
236 92648 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 3/10/1983  Nam 7/7/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
237 92649 NGUYỄN ĐÌNH DUY 2/6/1998  Nam  OILER 7/7/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
238 92650 NGUYỄN MỘT 5/26/1987  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
239 92654 PHẠM VĂN MẪN 5/30/1985  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
240 92651 PHẠM SỸ MINH 6/18/1991  Nam  OILER 7/7/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
241 92653 PHÙNG MẠNH TUẤN 7/4/2000  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
242 92655 VŨ KIM HẰNG 5/29/1980  Nam  OILER 7/7/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
243 92656 PHẠM HẢI ĐĂNG 2/23/1981  Nam  OILER 7/7/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
244 92657 NGUYỄN HỮU THỊNH 5/30/1996  Nam  OILER 7/7/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
245 92658 VÀNG Ỷ CỒ 10/19/1985  Nam  OILER 7/7/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
246 92659 NGUYỄN VĂN CU 1/1/1983  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
247 92660 NGUYỄN VĂN HÙNG 6/4/1985  Nam  C/O 7/7/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
248 92663 NGUYỄN VĂN GIANG 5/10/1976  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
249 92664 ĐẬU VĂN SƠN 10/18/1990  Nam  OILER 7/7/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
250 92665 TRẦN HUYỀN ĐỨC 10/8/1982  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
251 92666 NGUYỄN VĂN TUYÊN 4/10/1992  Nam  OILER 7/7/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
252 92667 BÙI TUẤN ANH 8/20/1992  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
253 92668 ĐỖ QUANG THUẦN 1/2/2002  Nam  OILER 7/7/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
254 92670 BÙI THANH LOAN 11/20/1988  Nam  OILER 7/7/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
255 92671 VÕ ĐÌNH CƯỜNG 6/20/1992  Nam  OILER 7/7/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
256 92673 TRƯƠNG NGỌC ÁNH 3/2/1985  Nam  OILER 7/7/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
257 92674 NGUYỄN ĐÌNH DUY 5/16/1984  Nam  SAILOR 7/7/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
258 92675 BÙI VĂN HƯNG 12/25/1985  Nam  C/O 7/7/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
259 92676 NGÔ ANH ĐỨC 3/27/1997  Nam  SAILOR 7/7/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
260 92677 HOÀNG QUỐC HƯNG 5/1/1996  Nam  OILER 7/7/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
261 92678 DƯƠNG DOÃN THẮNG 9/5/1992  Nam  3/O 7/7/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
262 92680 NGUYỄN VĂN TOẢN 4/7/1982  Nam  FITTER 7/7/2022 10:06  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
263 92682 HOÀNG VĂN MẠNH 11/5/2002  Nam  OS.D 7/7/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
264 92683 KIỀU TRỌNG HƯNG 10/5/1988  Nam  COOK 7/7/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
265 92684 MAI NGỌC VIÊN 2/2/1990  Nam  4/E 7/7/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
266 92685 VŨ VĂN VIẾT 4/21/1984  Nam  CAPT 7/7/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
267 92688 VŨ VĂN ĐÔNG 12/18/1990  Nam  2/E 7/7/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
268 92689 ĐÀO TRỌNG BA 1/14/1977  Nam  CAPT 7/7/2022 10:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
269 92691 PHẠM VĂN LỘC 10/15/1980  Nam  OILER 7/7/2022 10:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
270 92692 NGUYỄN VĂN HẢO 2/17/1971  Nam  C/E 7/7/2022 10:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
271 92693 PHẠM MINH TUẤN 1/28/1974  Nam  C/O 7/7/2022 10:35  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
272 92694 LƯƠNG VĂN TUẤN 7/27/1973  Nam  CAPT 7/7/2022 10:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
273 92695 TRẦN VĂN DIỆU 8/10/1985  Nam  AB.D 7/7/2022 10:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
274 92698 NGUYỄN TIẾN QUYẾT 10/8/1983  Nam  2/O 7/7/2022 11:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
275 92699 VŨ CÔNG CƯỜNG 10/2/1988  Nam  M/M 7/7/2022 11:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
276 92700 HÀ VĂN DƯỢC 1/6/1985  Nam  BOSUN 7/7/2022 11:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
277 92728 ĐẶNG VĂN ÚT 4/20/1979  Nam  2/E 7/7/2022 14:00  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
278 92731 NGUYỄN THÀNH TÂM 8/2/1989  Nam  BOSUN 7/7/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
279 92734 PHẠM NGỌC THIỆN 7/25/2002  Nam  OILER 7/7/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
280 92739 XUE YAN 3/21/1984  Nữ 7/7/2022 14:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)
281 92746 JIANG FUZHENG 3/10/1985  Nam 7/7/2022 14:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)
282 92747 QUAN WEI 9/27/1985  Nam 7/7/2022 14:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)
283 92748 LIU XIAOBING 5/22/1990  Nam 7/7/2022 14:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)
284 92749 WANG YAFEI 9/24/1986  Nam 7/7/2022 14:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)
285 92752 TẠ XUÂN NAM 11/29/2001  Nam  OS 7/7/2022 14:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
286 92757 LÊ THÀNH LONG 12/15/2000  Nam  OS 7/7/2022 14:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
287 92758 TRỊNH QUỐC HOÀNG 11/5/1997  Nam  OILER 7/7/2022 14:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
288 92762 HOÀNG VĂN TÚ 6/10/1990  Nam  C/O 7/7/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
289 92765 NGUYỄN VĂN NGHĨA 6/4/1977  Nam  OILER 7/7/2022 14:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
290 92769 NGUYỄN THỊ THẢO 8/9/1994  Nữ 7/7/2022 14:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
291 92776 PHẠM ĐĂNG TUẤN 7/12/1987  Nam  AB.D 7/7/2022 15:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
292 92780 NGUYỄN HỮU NGUYÊN 3/26/2000  Nam  AB 7/7/2022 15:10  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)
293 92786 ĐỖ TRỌNG HIỆP 1/22/2003  Nam 7/7/2022 15:22  KSK lấy bằng lái xe nam
294 92787 BÙI ĐÌNH PHÚ THÀNH 12/2/2003  Nam 7/7/2022 15:24  KSK lấy bằng lái xe nam
295 92790 ĐỖ HỒNG ĐỨC 11/28/2000  Nam 7/7/2022 15:27  KSK lấy bằng lái xe nam
296 92793 ĐẶNG TÚ QUYÊN 5/26/1999  Nữ 7/7/2022 15:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
297 92794 CAO VĂN NAM 10/17/1998  Nam  AB.E 7/7/2022 15:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
298 92798 HOÀNG VĂN THẮNG 2/10/1984  Nam  OS.D 7/7/2022 15:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
299 92801 VŨ THẾ QUYNH 1/20/1990  Nam  AB.D 7/7/2022 15:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
300 92865 TRỊNH QUANG MẠNH 1/18/1973  Nam  C/E 7/8/2022 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
301 92874 NGUYỄN VĂN NGÀ 10/6/1974  Nam  AB 7/8/2022 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
302 92879 HỒ SỸ SƠN 1/23/1992  Nam  OS.D 7/8/2022 7:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
303 92883 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 4/5/1987  Nam  SAILOR 7/8/2022 7:47  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
304 92889 TỪ HỮU HOÀNG 9/12/1996  Nam  M/M 7/8/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
305 92900 MAI XUÂN PHƯƠNG 5/18/1986  Nam  AB 7/8/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
306 92910 PHAN TÙNG THIỆN 11/28/1978  Nam  OS 7/8/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
307 92918 NGUYỄN THANH HÀ 3/22/1987  Nam  4/E 7/8/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
308 92925 THÁI BÁ SƠN 5/10/1996  Nam  AB 7/8/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
309 92930 NGUYỄN TRUNG HIẾU 6/18/1996  Nam  OS 7/8/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
310 92936 NGUYỄN HẬU SỰ 6/30/1994  Nam  OS 7/8/2022 8:07  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
311 92940 PHẠM MINH QUYẾT 4/4/1988  Nam  2/E 7/8/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
312 92943 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 9/10/1988  Nam  OILER 7/8/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
313 92944 NGUYỄN VĂN DUY 7/31/1999  Nam  OILER 7/8/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
314 92946 VƯƠNG TRIỆU LONG 8/1/1996  Nam  ELECTRIC 7/8/2022 8:14  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
315 92948 TRẦN VĂN QUYẾT 12/8/1984  Nam  C/O 7/8/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
316 92953 BÙI VĂN ĐÀO 2/10/1988  Nam  4/E 7/8/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
317 92955 PHẠM TRUNG THÀNH 9/23/1990  Nam  3/O 7/8/2022 8:20  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
318 92957 CAO VĂN TUẤN 11/2/1984  Nam  M/M 7/8/2022 8:21  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
319 92959 PHẠM VĂN HẢI 7/2/1978  Nam  BOSUN 7/8/2022 8:22  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
320 92962 LÊ TRỌNG HUY 12/6/1980  Nam  2/O 7/8/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
321 92963 HOÀNG VĂN HÒA 10/8/1992  Nam  AB 7/8/2022 8:24  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
322 92966 NGUYỄN THANH BÌNH 5/17/1976  Nam  C/E 7/8/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
323 92967 TRẦN VĂN LÂN 2/7/1985  Nam  2/E 7/8/2022 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
324 92971 NGUYỄN QUỐC HUYNH 7/11/1982  Nam  CAPT 7/8/2022 8:30  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
325 92976 HOÀNG VĂN DŨNG 4/26/1979  Nam  OILER 7/8/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
326 92979 ĐÀO VĂN TOÀN 2/2/1980  Nam  C/E 7/8/2022 8:36  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
327 92982 LƯU ĐÌNH HIỀN 12/13/1967  Nam  CAPT 7/8/2022 8:38  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
328 92983 PHÙNG TIẾN MẠNH 3/31/1982  Nam  PUMP 7/8/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
329 92987 LÊ NAM HƯNG 8/29/1974  Nam  C/E 7/8/2022 8:43  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
330 92989 PHẠM VĂN CHIẾN 5/20/1986  Nam  2/O 7/8/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB HOÀNG TUẤN
331 92991 LÊ ANH TUẤN 6/4/1990  Nam  4/E 7/8/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
332 92996 NGÔ VĂN LUÂN 5/4/1991  Nam  SAILOR 7/8/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI DƯƠNG
333 93000 LÂM TRƯỜNG ANH 12/24/1991  Nam  AB 7/8/2022 8:50  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
334 93002 NGUYỄN THẾ HOÀNG 4/21/1994  Nam  OS 7/8/2022 8:52  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
335 93003 ĐỖ MẠNH THẮNG 12/1/1992  Nam  BOSUN 7/8/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
336 93008 NGUYỄN SỸ CƠ 1/15/1989  Nam  3/E 7/8/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
337 93012 ORTIQUE DIONIS, JESUS 6/30/1964  Nam 7/8/2022 8:59  KSK cho người nước ngoài ( Apollo)(700N)  CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
338 93017 ĐOÀN ĐĂNG KHÔI 8/27/1981  Nam  3/E 7/8/2022 9:02  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
339 93018 NGUYỄN VĂN CẢNH 10/10/1975  Nam  C/O 7/8/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
340 93019 VŨ VĂN TÂN 10/28/1992  Nam  AB 7/8/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
341 93021 VŨ THANH TUYỀN 12/1/1985  Nam  2/E 7/8/2022 9:07  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
342 93023 TRẦN QUANG TUẤN 11/16/1990  Nam  OILER 7/8/2022 9:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
343 93024 VŨ VĂN ĐÔNG 10/4/1988  Nam  2/O 7/8/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
344 93027 LÊ VĂN CÔNG 10/26/1995  Nam  AB.D 7/8/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
345 93028 TRƯƠNG TUẤN ANH 12/31/1995  Nam  3/O 7/8/2022 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
346 93032 TRẦN VĂN THẮNG 5/11/1985  Nam  AB 7/8/2022 9:17  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
347 93034 NGUYỄN CÔNG HUY 5/30/1992  Nam  2/O 7/8/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
348 93036 NGUYỄN TIẾN THÀNH 9/10/1983  Nam  OS 7/8/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
349 93038 NGUYỄN TIẾN MINH 4/11/1996  Nam  AB.E 7/8/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
350 93040 NGUYỄN THÀNH TÂM 5/15/1984  Nam  OILER 7/8/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
351 93042 TRẦN XUÂN THÁI 8/6/1976  Nam  OS 7/8/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
352 93045 NGUYỄN VĂN TUẤN 7/26/2000  Nam  OILER 7/8/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
353 93046 HOÀNG VĂN HÙNG 2/4/1972  Nam  BOSUN 7/8/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
354 93049 LÊ VIỆT DŨNG 7/14/1992  Nam  SAILOR 7/8/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
355 93052 NGÔ VIỆT ANH 10/27/1991  Nam  AB 7/8/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
356 93054 TRẦN GIA MẠNH 4/22/1993  Nam  3/E 7/8/2022 9:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
357 93059 NGUYỄN TẤT THẮNG 7/28/1986  Nam  4/E 7/8/2022 9:52  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
358 93061 VŨ ĐÌNH CHIẾN 9/15/1994  Nam  OS.D 7/8/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
359 93063 ĐẶNG QUANG HUY 12/7/1993  Nam  AB.D 7/8/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
360 93068 MAI VĂN DUNG 6/20/1981  Nam  OILER 7/8/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
361 93072 NGUYỄN HÙNG ANH 8/8/1999  Nam  ENGINE – CADET 7/8/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
362 93073 ĐẶNG TẤT LÂM 2/4/1983  Nam  OILER 7/8/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
363 93074 LÊ THỊ THẮM 10/14/1994  Nữ 7/8/2022 10:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
364 93078 VŨ ĐẠI PHONG 2/12/1979  Nam  C/E 7/8/2022 10:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
365 93080 NGUYỄN HUY DIỆP 8/13/1984  Nam  C/E 7/8/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
366 93082 NGUYỄN TÙNG LÂM 12/1/1998  Nam  AB 7/8/2022 10:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
367 93085 NGUYỄN DUY TƯỜNG 3/4/1993  Nam  AB.D 7/8/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
368 93089 NGUYỄN VĂN THÀNH 10/3/1982  Nam  ELECTRIC 7/8/2022 10:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
369 93090 NGUYỄN VĂN BIÊN 5/9/1980  Nam  4/E 7/8/2022 11:02  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
370 93092 DƯƠNG PHI TIẾN 10/3/1988  Nam  3/O 7/8/2022 11:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  PTS
371 93110 TÔ VĂN ĐÀM 9/23/1997  Nam  SAILOR 7/8/2022 13:40  Khám sức khoẻ TV Panama  Trường cao đẳng Duyên Hải
372 93146 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 10/2/1984  Nam  2/O 7/8/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
373 93154 NGUYỄN VĂN LÝ 7/2/1992  Nam  OILER 7/8/2022 14:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
374 93155 PHẠM VĂN HỒNG 11/28/1969  Nam  BOSUN 7/8/2022 14:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  QUANG MINH
375 93159 ZHANG, ZHILI 11/21/1968  Nam 7/8/2022 14:17  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
376 93161 PHẠM DUY DUYẾN 1/19/1978  Nam  2/E 7/8/2022 14:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
377 93162 NGUYỄN VĂN CHIẾN 7/16/2003  Nam  OS.E 7/8/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
378 93167 VŨ SƠN TÙNG 2/15/1986  Nam  PUMP 7/8/2022 14:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
379 93169 ĐẶNG ĐÌNH MAU 9/15/1989  Nam  2/O 7/8/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
380 93175 NGUYỄN VĂN CÔNG 5/14/1997  Nam  SAILOR 7/8/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
381 93178 BÁCH GIANG THƯƠNG 9/2/1983  Nam  CAPT 7/8/2022 14:44  Khám sức khỏe TV song ngữ
382 93181 LÊ TRẦN TIẾN 10/25/1990  Nam  OILER 7/8/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ
383 93184 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 12/28/2001  Nam  DECK – CADET 7/8/2022 14:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
384 93186 HOÀNG MINH ĐỨC 6/28/1998  Nam  AB 7/8/2022 14:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
385 93194 HOÀNG NGỌC HẢI 10/7/2003  Nam  OS.E 7/8/2022 15:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
386 93197 NGUYỄN VĂN TỨ 3/3/1986  Nam  4/E 7/8/2022 15:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
387 93199 ĐÀO VĂN HOÀNG 1/1/1987  Nam  Carpenter 7/8/2022 15:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
388 93202 VŨ VĂN VĨNH 2/21/1988  Nam  2/E 7/8/2022 15:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
389 93208 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 3/23/2001  Nam  OS 7/8/2022 15:25  Khám sức khoẻ TV Panama  Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Lao Động Với Nước Ngoài
390 93209 NGUYỄN VĂN HỢI 1/2/1987  Nam  C/E 7/8/2022 15:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
391 93212 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 10/2/1984  Nam  2/O 7/8/2022 15:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)
392 93214 TRẦN ĐỨC THẮNG 2/28/1985  Nam  C/E 7/8/2022 15:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
393 93216 PHẠM VĂN DUYÊN 6/7/1984  Nam  OILER 7/8/2022 15:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
394 93217 LƯỜNG VĂN PHINH 6/12/1980  Nam 7/8/2022 15:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
395 93219 TRẦN VĂN DUY 9/13/1990  Nam  2/O 7/8/2022 15:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
396 93223 LƯƠNG VĂN AN 2/6/1989  Nam  OILER 7/8/2022 15:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
397 93224 PHẠM THẮNG ĐỨC 12/10/1983  Nam 7/8/2022 15:52  Chứng chỉ Panama  VIGOR
398 93227 TRẦN VĂN HÀ 1/1/1980  Nam  3/E 7/8/2022 16:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
399 93228 TRẦN VĂN HIỆN 11/6/1999  Nam  OS 7/8/2022 16:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
400 93258 NGUYỄN VĂN TOẢN 8/22/1991  Nam  OS.D 7/9/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
401 93259 ĐẶNG VĂN LUÂN 2/16/1990  Nam  AB 7/9/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
402 93261 CAO HỮU VĨNH 10/10/1977  Nam  COOK 7/9/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
403 93262 PHẠM VĂN LINH 6/6/1994  Nam  OILER 7/9/2022 8:08  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
404 93263 NGUYỄN VĂN THÌN 8/13/1988  Nam  2/E 7/9/2022 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
405 93264 DƯƠNG XUÂN MẠNH 3/15/1982  Nam  OILER 7/9/2022 8:19  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
406 93267 CAO VĂN ANH 12/5/1986  Nam  3/O 7/9/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
407 93268 PHẠM NAM THẮNG 9/2/1976  Nam  CAPT 7/9/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
408 93269 PHẠM BÁ SANG 5/21/1987  Nam  C/E 7/9/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
409 93270 VŨ VĂN HOÀNG 3/13/1984  Nam  C/E 7/9/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
410 93271 VŨ VĂN VINH 9/15/1981  Nam  C/E 7/9/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
411 93273 NGUYỄN VĂN NAM 3/2/1988  Nam  AB.D 7/9/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
412 93277 NGUYỄN ANH MINH 10/20/1993  Nam  OS 7/9/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
413 93279 BÙI MINH CHIẾN 9/12/1979  Nam  3/O 7/9/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
414 93280 PHẠM ĐOÀN THOAN 11/2/1981  Nam  4/E 7/9/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
415 93281 TRẦN VĂN TÚ 12/4/1995  Nam  OS 7/9/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
416 93284 TRẦN VĂN LUÂN 12/1/1988  Nam  C/O 7/9/2022 9:12  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
417 93289 DƯƠNG TIẾN SỸ 2/4/2002  Nam  OS.D 7/9/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
418 93291 TRẦN ANH ĐÔNG 9/21/2002  Nam  OS 7/9/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
419 93314 ZHANG HUA 12/15/1979  Nam 7/9/2022 15:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
420 93315 CHEN PENG AN 9/11/1989  Nam 7/9/2022 15:37  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
421 93317 ZHEN WEI YING 4/17/1974  Nam 7/9/2022 15:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
422 93319 FAN GONG WEN 12/2/1976  Nam 7/9/2022 15:41  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
423 93320 LI ZHONG FAN 2/18/1970  Nam 7/9/2022 15:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
424 93324 WANG MING 5/15/1979  Nam 7/9/2022 16:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
425 93325 TANG SAI HUI 12/11/1973  Nam 7/9/2022 16:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
426 93326 YANG CHEN 10/2/1998  Nam 7/9/2022 16:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
427 93327 LI DA QIANG 5/2/1974  Nam 7/9/2022 16:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
428 93328 NIE ZU YI 7/1/1976  Nam 7/9/2022 16:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
429 93329 KE CHANG JIAN 9/22/1991  Nam 7/9/2022 16:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
430 93330 KE MEI SHA 6/26/1989  Nam 7/9/2022 16:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
431 93331 ZHOU HAI JUN 1/2/1989  Nam 7/9/2022 16:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
432 93332 CHEN GUO 10/19/1986  Nam 7/9/2022 16:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
433 93333 HE QIU SHENG 7/10/1979  Nam 7/9/2022 17:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
434 93349 WU KEQING 2/28/1981  Nam 7/10/2022 6:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
435 93350 CHEN FUKUN 10/24/1985  Nam 7/10/2022 6:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
436 93466 NGUYỄN VĂN HÙNG 8/18/1984  Nam  SAILOR 7/11/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
437 93461 LIU XIN YAN 4/18/1984  Nam 7/11/2022 7:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
438 93465 YANG WEI 7/21/1988  Nam 7/11/2022 7:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
439 93470 XIA YABING 4/28/1973  Nam 7/11/2022 7:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
440 93473 ZHANG SANGANG 8/10/1979  Nam 7/11/2022 7:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
441 93478 ĐỖ KHẮC THANH 2/18/1963  Nam  COOK 7/11/2022 7:51  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
442 93475 WANG YUNDANG 4/20/1979  Nam 7/11/2022 7:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
443 93476 CHEN JIAN JUN 8/3/1977  Nam 7/11/2022 7:52  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
444 93477 XIE MANSI 9/27/1996  Nam 7/11/2022 7:53  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
445 93489 NGUYỄN MINH HOÀNG 7/20/1988  Nam  3/O 7/11/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
446 93497 TRƯƠNG VĂN DƯƠNG 4/19/2003  Nam  DECK – CADET 7/11/2022 8:00  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
447 93503 NGUYỄN NGỌC LỰC 8/14/1994  Nam  OILER 7/11/2022 8:01  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
448 93504 WU XIANYI 1/13/1980  Nam 7/11/2022 8:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
449 93506 CHEN YUZHI 2/17/1979  Nam 7/11/2022 8:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
450 93514 VŨ THẾ VIỆT 2/4/1982  Nam  2/O 7/11/2022 8:05  KSK thuyền viên không XN  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
451 93521 VÕ VĂN TÌNH 11/6/1986  Nam  OS 7/11/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
452 93528 QUÀNG VĂN THÀNH 10/20/2003  Nam 7/11/2022 8:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
453 93532 YAO, ZHENG BIN 12/5/1979  Nam 7/11/2022 8:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
454 93537 XU, KAI 1/18/1990  Nam 7/11/2022 8:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
455 93541 VŨ VĂN DANH 3/26/1994  Nam  AB.D 7/11/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
456 93539 CHEN JUNJIE 10/7/1984  Nam 7/11/2022 8:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
457 93546 ĐINH THÀNH CHUNG 11/4/1995  Nam  OS.D 7/11/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
458 93549 HOÀNG NHẬT HÀN 9/30/2000  Nam  DECK – CADET 7/11/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
459 93553 NGUYỄN XUÂN VĂN 6/8/1987  Nam  BOSUN 7/11/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
460 93573 LÊ TRUNG THÀNH 7/24/1990  Nam  COOK 7/11/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
461 93582 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/24/1994  Nam  ELECTRIC 7/11/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
462 93587 NGUYỄN VĂN TÂN 5/23/1986  Nam  3/E 7/11/2022 8:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
463 93593 NGUYỄN VĂN QUẾ 8/3/1976  Nam  BOSUN 7/11/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
464 93595 HOÀNG CÔNG HẬU 4/21/1988  Nam  AB.E 7/11/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
465 93601 NGUYỄN VĂN ĐẠI 1/14/1993  Nam  WPR 7/11/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
466 93606 HOÀNG ANH TRUNG 6/12/1988  Nam  3/E 7/11/2022 8:37  Khám sức khoẻ TV Panama  PITSCO
467 93612 NGUYỄN QUANG HANH 2/28/1983  Nam  OS 7/11/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  ITC
468 93617 ĐÀM VĂN NGUYÊN 12/16/1994  Nam  2/O 7/11/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
469 93621 LƯƠNG MẠNH CƯỜNG 7/29/1989  Nam  2/E 7/11/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
470 93625 BÙI DUY DƯƠNG 10/10/1986  Nam  OS.E 7/11/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
471 93632 VŨ QUYẾT CHIẾN 10/3/1983  Nam  2/E 7/11/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
472 93635 PHẠM VĂN VIỆT 6/26/1979  Nam  C/E 7/11/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
473 93636 TRẦN THẾ KHANH 11/1/1987  Nam  COOK 7/11/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
474 93640 PHAN HUY AN 9/16/1985  Nam  AB.D 7/11/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
475 93650 PHÍ QUỐC HOÀNG 5/19/1984  Nam  3/O 7/11/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
476 93656 ĐÀO VĂN VỮNG 3/13/1987  Nam  C/O 7/11/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
477 93663 LÊ VĂN TÙNG 2/3/1989  Nam  AB.D 7/11/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
478 93666 PHẠM VĂN LINH 12/5/1988  Nam  C/E 7/11/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
479 93674 TRƯƠNG ĐỨC LONG 12/20/2002  Nam  M/M 7/11/2022 9:06  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
480 93677 HOÀNG NGỌC KHÁNH 9/2/1987  Nam  CAPT 7/11/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
481 93680 VŨ NGỌC TÚ 7/14/1995  Nam  4/E 7/11/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
482 93684 HỒ VĂN HẢI 6/26/1992  Nam  OILER 7/11/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
483 93687 NGUYỄN HỮU HIỂU 5/20/1985  Nam  3/O 7/11/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
484 93692 ĐINH XUÂN KHÁNH 6/15/2002  Nam  OS 7/11/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
485 93695 BÙI ANH NGỌC 9/1/1989  Nam  3/E 7/11/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
486 93702 NGUYỄN NHẬT THI 1/29/1995  Nam  OS.D 7/11/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
487 93706 HOÀNG VĂN TOÀN 7/10/1993  Nam  OILER 7/11/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
488 93707 BÙI ĐỨC ĐANG 7/17/2000  Nam  SAILOR 7/11/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
489 93708 NGUYỄN XUÂN LỘC 9/16/1979  Nam  BOSUN 7/11/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
490 93711 PHẠM NGỌC HƯNG 3/30/1985  Nam  4/E 7/11/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
491 93713 LÊ TRỌNG ĐẠT 10/18/2000  Nam  SAILOR 7/11/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
492 93714 ĐINH HẢI TRUNG NGUYÊN 8/14/2000  Nữ 7/11/2022 9:33  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
493 93719 VŨ ĐỨC QUÝ 2/1/1983  Nam  COOK 7/11/2022 9:34  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
494 93723 LÊ XUÂN DŨNG 7/5/1988  Nam  3/O 7/11/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
495 93730 TRẦN THÀNH LONG 12/3/2000  Nam  AB.D 7/11/2022 9:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
496 93736 VŨ VĂN NHÂN 8/3/1989  Nam  AB.D 7/11/2022 9:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
497 93737 BÙI QUANG CẢNH 8/6/1980  Nam  FITTER 7/11/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
498 93741 KIM VĂN TÙNG 2/12/1988  Nam  2/E 7/11/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
499 93743 TRẦN HỒNG QUÂN 1/1/1997  Nam  OILER 7/11/2022 9:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
500 93746 ĐỖ TRÍ GIANG 3/1/1983  Nam  2/O 7/11/2022 9:54  KSK thuyền viên không XN  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
501 93749 PHẠM NGUYÊN ANH 10/12/1987  Nam  AB.E 7/11/2022 9:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
502 93750 PHẠM THANH TÂN 9/13/1990  Nam  3/E 7/11/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
503 93753 LƯỜNG CÔNG HUY 9/26/1986  Nam  C/O 7/11/2022 10:03  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
504 93757 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 1/2/1993  Nam  AB.D 7/11/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
505 93761 PHẠM BÁCH NHẬT 9/24/1997  Nam  ELECTRIC 7/11/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
506 93762 BÙI HUY HUỲNH 7/19/1983  Nam  2/E 7/11/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
507 93763 LƯƠNG THẾ VINH 11/4/1997  Nam  AB.E 7/11/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
508 93764 ĐỖ VĂN SƠN 12/15/1984  Nam  CAPT 7/11/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
509 93766 BÙI MINH DUY 11/25/1999  Nam  SAILOR 7/11/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
510 93768 HOÀNG THẾ ANH 6/25/2000  Nam  SAILOR 7/11/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
511 93769 ĐINH NHƯ THUẬN 11/2/1990  Nam  3/E 7/11/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
512 93770 LẠI THÚC NHƠN 6/2/1985  Nam  BOSUN 7/11/2022 10:24  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
513 93771 PHẠM NGỌC LONG 8/11/1988  Nam  OILER 7/11/2022 10:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
514 93775 NGUYỄN XUÂN TÚ 7/1/1986  Nam  C/O 7/11/2022 10:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
515 93777 NGUYỄN MẠNH DƯƠNG 12/1/1991  Nam  3/O 7/11/2022 10:32  KSK thuyền viên không XN  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
516 93779 NGUYỄN THẾ NGỌC 1/14/1977  Nam  C/O 7/11/2022 10:34  KSK thuyền viên không XN  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
517 93781 CHU VĂN HUỆ 8/7/1982  Nam  3/O 7/11/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
518 93787 TRƯƠNG BÁ KHOA 8/31/2000  Nam  DECK – CADET 7/11/2022 10:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
519 93788 NGUYỄN VĂN LINH 7/20/1988  Nam  ELECTRIC 7/11/2022 10:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
520 93791 HOÀNG VĂN THẾ 11/17/1995  Nam  ENGINE – CADET 7/11/2022 10:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
521 93793 HÀ VĂN THANH DOANH 4/13/1997  Nam  OILER 7/11/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
522 93796 NGÔ HỮU HÙNG 9/29/1993  Nam  AB.D 7/11/2022 10:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
523 93797 ĐỖ ĐỨC MƯỜI 8/18/1984  Nam  2/O 7/11/2022 11:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
524 93799 ĐIỀN VĂN LÂM 10/30/1998  Nam  OS.D 7/11/2022 11:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
525 93800 LÊ TRƯỜNG XUÂN 3/29/1999  Nam  OS.D 7/11/2022 11:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  SEVEN SEAS
526 93801 ĐÀO NGỌC ANH 1/8/1986  Nam 7/11/2022 11:08  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
527 93802 VÕ VĂN PHÚC 5/27/1987  Nam  AB.D 7/11/2022 11:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
528 93803 TRẦN CHÍ TRUNG 9/4/1988  Nam  AB.D 7/11/2022 11:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
529 93845 PHẠM VĂN DÂN 9/18/1986  Nam  AB.D 7/11/2022 14:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
530 93850 HOU, YIN 9/20/1982  Nam 7/11/2022 14:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
531 93859 VŨ BÁ HÀ 2/28/1991  Nam  OS.E 7/11/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
532 93865 LÊ VĂN NĂM 6/16/1974  Nam  2/E 7/11/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
533 93879 VŨ ĐỨC HIỆU 6/15/1992  Nam  C/O 7/11/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
534 93883 ĐOÀN PHƯƠNG NAM 4/30/1999  Nam  AB.D 7/11/2022 14:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
535 93889 NGUYỄN VĂN SƠN 2/22/1986  Nam  AB.D 7/11/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
536 93894 HỒ ANH DŨNG 9/15/1980  Nam  AB.E 7/11/2022 14:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
537 93901 TRẦN VĂN ĐỈNH 5/1/1985  Nam  COOK 7/11/2022 14:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
538 93903 HOÀNG VĂN PHÚ 5/10/1987  Nam  AB.E 7/11/2022 14:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
539 93905 LƯƠNG VĂN HƯNG 5/7/1992  Nam 7/11/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
540 93909 LÒ VĂN XUÂN 11/28/1994  Nam 7/11/2022 15:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
541 93913 LÒ THỊ TƯƠNG 1/26/1995  Nữ 7/11/2022 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
542 93916 ĐẶNG XUÂN PHONG 8/29/1971  Nam 7/11/2022 15:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
543 93923 ĐẶNG VĂN QUỐC BẢO 5/25/1999  Nam  OS.E 7/11/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
544 93930 VŨ VĂN SƠN 10/12/1988  Nam  AB 7/11/2022 15:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIỆT NHẬT
545 93939 NGUYỄN VĂN VIỆT 10/28/1998  Nam  AB 7/11/2022 15:31  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
546 93946 TRẦN XUÂN TÙNG 9/16/1993  Nam  OILER 7/11/2022 15:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
547 93948 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 6/24/1984  Nam  ELECTRIC 7/11/2022 15:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
548 93951 NGUYỄN XUÂN KIÊN 1/2/1984  Nam  C/O 7/11/2022 15:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
549 93953 ĐOÀN THÀNH ĐẠT 12/22/1999  Nam  DECK – CADET 7/11/2022 15:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
550 93955 NGUYỄN HỮU HÙNG 10/20/1986  Nam  1/E 7/11/2022 16:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
551 93959 HOÀNG TRỌNG HIẾU 1/12/1987  Nam  WPR 7/11/2022 16:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
552 93960 MAI THÀNH NAM 10/11/2000  Nam  SAILOR 7/11/2022 16:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
553 93961 NGUYỄN VĂN SƠN 10/6/2000  Nam  SAILOR 7/11/2022 16:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
554 93963 LÊ QUANG VINH 10/22/1989  Nam  AB.D 7/11/2022 16:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  PTS
555 93965 NGUYỄN VĂN HUY 1/21/2000  Nam  SAILOR 7/11/2022 16:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
556 93966 TRẦN QUỲNH TRANG 4/20/1989  Nam 7/11/2022 16:33  KSK lấy bằng lái xe nữ
557 94002 ĐẬU VĂN SANG 10/2/1995  Nam  AB.D 7/12/2022 7:30  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
558 94011 NGUYỄN TRUNG KIÊN 1/8/1983  Nam  CAPT 7/12/2022 7:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
559 94033 LÊ QUANG HƯNG 7/26/1985  Nam  2/O 7/12/2022 7:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
560 94037 PHẠM NGỌC LUÂN 9/5/1991  Nam  Carpenter 7/12/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
561 94043 NGUYỄN ANH TUẤN 7/20/1983  Nam  CAPT 7/12/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
562 94045 BÙI ĐÌNH SẢNH 9/22/1985  Nam  AB 7/12/2022 7:51  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
563 94055 NGUYỄN QUANG QUÝ 6/30/1993  Nam  OS.D 7/12/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
564 94062 NGÔ THANH CƯỜNG 2/22/1998  Nam  OS.D 7/12/2022 7:58  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
565 94074 LÊ THẾ HÒA 10/29/1973  Nam  C/E 7/12/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
566 94078 NGUYỄN VĂN TRỌNG 10/1/1974  Nam  BOSUN 7/12/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
567 94082 NGUYỄN XUÂN THÀNH 4/13/1999  Nam  ENGINE – CADET 7/12/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
568 94085 PHAN TRỌNG THÁI 10/10/1984  Nam  2/E 7/12/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
569 94093 NGUYỄN MẠNH HÙNG 7/4/1999  Nam  ENGINE – CADET 7/12/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
570 94094 NGUYỄN CHÍ TOÀN 2/12/1999  Nam  ENGINE – CADET 7/12/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
571 94096 NGUYỄN QUANG TUẤN 3/26/1993  Nam  OILER 7/12/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
572 94101 VŨ VĂN THƯ 9/3/2001  Nam  AB.D 7/12/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
573 94105 NGUYỄN VĂN ĐẠT 4/30/2000  Nam  SAILOR 7/12/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
574 94110 TRẦN HUY QUANG 7/11/1982  Nam  C/E 7/12/2022 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TRƯỜNG PHÁT LỘC
575 94116 HỒ ĐỨC AN 5/26/2000  Nam  SAILOR 7/12/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
576 94119 NGUYỄN HỮU LONG 11/23/2000  Nam  SAILOR 7/12/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
577 94122 NGUYỄN VĂN TẦNG 11/10/1983  Nam  COOK 7/12/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  BÌNH AN
578 94123 HOÀNG THANH VÂN 11/27/1980  Nam 7/12/2022 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
579 94124 TRẦN QUANG HUY 11/18/1983  Nam  AB.D 7/12/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
580 94127 VŨ VĂN LONG 4/28/1983  Nam  OILER 7/12/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
581 94128 YUN JONGHEE 2/11/1983  Nam 7/12/2022 8:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
582 94130 VŨ MINH HIẾU 7/4/2000  Nam  SAILOR 7/12/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
583 94132 NGUYỄN VĂN ĐÌNH 11/23/1989  Nam  3/O 7/12/2022 8:46  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
584 94136 HOÀNG QUỐC KHÁNH 4/25/2000  Nam  DECK – CADET 7/12/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
585 94138 LÊ QUANG HUY 1/23/1986  Nam  C/O 7/12/2022 8:50  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
586 94139 ÔNG NGỌC TUẤN 8/28/1993  Nam  3/E 7/12/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
587 94142 LÃ THÀNH HUY 9/5/1990  Nam  OS.E 7/12/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
588 94143 NGUYỄN THÀNH PHÚC 11/23/1981  Nam  AB 7/12/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB THÁI BÌNH
589 94148 LÊ DUY THẾ NÚI 12/3/1984  Nam  COOK 7/12/2022 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN PHÚ
590 94153 BÙI ĐỨC THỊNH 10/27/1999  Nam  OS.D 7/12/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
591 94154 LÊ VĂN TÂN 9/1/1981  Nam  SAILOR 7/12/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
592 94157 NGUYỄN CAO SƠN 2/3/1994  Nam  3/O 7/12/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
593 94159 NGÔ VĂN HIẾU 9/10/1995  Nam  AB.D 7/12/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
594 94162 PHẠM ANH DŨNG 9/11/1973  Nam  FITTER 7/12/2022 9:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty khí đốt Thăng Long
595 94168 NGUYỄN HOÀNG LINH 10/13/1992  Nam  3/O 7/12/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
596 94169 NGUYỄN VĂN NAM 11/6/1988  Nam  3/O 7/12/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
597 94172 NGUYỄN LÊ TRƯỜNG AN 3/24/2003  Nam  OS.E 7/12/2022 9:15  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
598 94173 NGUYỄN HUY HOÀNG 9/13/1997  Nam  AB.D 7/12/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
599 94175 NGUYỄN ĐỨC HÀ 3/5/1985  Nam  1/E 7/12/2022 9:19  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
600 94179 NGUYỄN CAO GIÁP 6/7/1995  Nam  3/O 7/12/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
601 94183 NGUYỄN VĂN LƯU 10/25/1996  Nam  FITTER 7/12/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
602 94187 BÙI VĂN THÀNH 8/24/1981  Nam  2/E 7/12/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
603 94191 NGUYỄN VĂN CÔNG 11/20/1985  Nam  AB 7/12/2022 9:28  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
604 94194 NGUYỄN ANH ĐỨC 11/17/1987  Nam  C/E 7/12/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
605 94198 NGUYỄN ĐỨC ANH 6/9/1994  Nam  AB 7/12/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  SMR MARINE
606 94206 VŨ HOÀNG MINH 2/22/1993  Nam  SAILOR 7/12/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
607 94208 NGUYỄN THỊ HẠNH CHÂM 1/21/1993  Nữ 7/12/2022 9:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
608 94209 NGUYỄN VĂN TIẾN 7/5/1985  Nam  SAILOR 7/12/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
609 94211 HOÀNG DUY PHÚC 7/18/1995  Nam  AB 7/12/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
610 94212 NGUYỄN VĂN THẮNG 10/10/1999  Nam  OS.E 7/12/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG
611 94213 PHẠM CHIẾM DIÊN 9/20/1979  Nam  C/O 7/12/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
612 94217 NGUYỄN DANH DUY ANH 11/26/1999  Nam  OS.E 7/12/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
613 94218 PHẠM VĂN TUYỀN 2/3/1969  Nam  COOK 7/12/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI DƯƠNG
614 94220 INOUE KENICHIRO 5/29/1961  Nam 7/12/2022 10:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
615 94222 ZHANG, YUQI 12/30/1986  Nam 7/12/2022 10:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
616 94223 LI, YAN 10/26/1981  Nữ 7/12/2022 10:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
617 94260 WANG, JUNYAN 9/11/1989  Nam 7/12/2022 10:11  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
618 94261 NGUYỄN VĂN HÙNG 9/28/1984  Nam  OILER 7/12/2022 10:15  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
619 94262 LÊ QUỐC ĐÔNG 11/7/1987  Nam  CAPT 7/12/2022 10:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
620 94266 PHAN VĂN TÂM 6/13/1998  Nam  AB.D 7/12/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
621 94267 ĐỖ VĂN HƯNG 4/29/1975  Nam  BOSUN 7/12/2022 10:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
622 94268 VŨ VĂN KIÊN 8/2/1981  Nam  2/E 7/12/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
623 94278 ĐÀO VĂN PHI 1/27/1991  Nam  OS 7/12/2022 11:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
624 94279 HOÀNG VĂN TÀI 4/12/1992  Nam  AB.E 7/12/2022 11:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
625 94281 PHAN XUÂN NGUYÊN 5/20/1985  Nam  CAPT 7/12/2022 11:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
626 94282 MAI VĂN TUẤN 8/12/1984  Nam  COOK 7/12/2022 11:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
627 94301 NGÔ NGỌC HÒA 2/1/1991  Nam  OILER 7/12/2022 14:02  Chứng chỉ Panama  T & T
628 94311 PHẠM VĂN ĐIỆN 1/8/1990  Nam  AB.D 7/12/2022 14:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
629 94315 BÙI XUÂN THANH 8/7/1979  Nam  CAPT 7/12/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
630 94319 PHẠM ĐỨC CHUNG 6/29/1994  Nam  COOK 7/12/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
631 94320 NGUYỄN VĂN LÂN 10/10/1987  Nam  COOK 7/12/2022 14:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
632 94324 LEE MINSU 12/4/1980  Nam 7/12/2022 14:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
633 94330 MAI ĐỨC ANH 9/29/1991  Nam  3/O 7/12/2022 14:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
634 94335 TRẦN VĂN QUYẾT 2/12/1988  Nam  4/E 7/12/2022 14:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
635 94337 PHẠM ĐÌNH KHÔI 10/18/2000  Nam  OILER 7/12/2022 14:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
636 94339 PHÍ HỮU HƯNG GIANG 3/30/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/12/2022 14:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
637 94341 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 8/5/2000  Nam  SAILOR 7/12/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
638 94342 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/3/1986  Nam  CAPT 7/12/2022 15:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
639 94345 NGUYỄN VĂN HÀ 10/20/1999  Nam  ELECTRIC 7/12/2022 15:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHC MARITIME
640 94349 PHẠM VĂN TÍNH 1/1/1985  Nam  C/O 7/12/2022 15:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
641 94350 ĐỖ VĂN VŨ 12/16/1991  Nam  3/O 7/12/2022 15:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
642 94352 ĐÀM VĂN CẢNH 1/23/1982  Nam  FITTER 7/12/2022 15:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
643 94358 NGUYỄN VĂN KIÊN 9/5/1989  Nam  AB 7/12/2022 15:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
644 94361 VIÊN ĐÌNH TUẤN 10/25/1983  Nam  Carpenter 7/12/2022 15:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
645 94363 PHẠM TUẤN ANH 2/2/1987  Nam  C/O 7/12/2022 15:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty khí đốt Thăng Long
646 94370 LÊ TUẤN TÀI 12/27/2000  Nam  SAILOR 7/12/2022 15:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
647 94374 HOÀNG DUY TÚ 8/19/2000  Nam  SAILOR 7/12/2022 15:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
648 94380 ĐÀM QUANG GƯƠNG 10/7/1989  Nam  FITTER 7/12/2022 16:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
649 94382 PHẠM VĂN HIỀN 7/1/1995  Nam  OILER 7/12/2022 16:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
650 94385 ZHANG, XUDONG 1/19/1969  Nam 7/12/2022 16:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
651 94386 NI, PINGXIANG 8/20/1974  Nam 7/12/2022 16:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
652 94388 LIANG, GUANGYAN 8/16/1989  Nam 7/12/2022 16:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
653 94390 WANG, XIANGANG 8/24/1975  Nam 7/12/2022 16:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
654 94391 XIE, FAN 11/4/1989  Nam 7/12/2022 16:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
655 94454 LÊ VĂN HIỂU 10/2/1985  Nam  C/O 7/13/2022 7:31  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
656 94465 ĐỖ THÀNH NAM 1/7/1998  Nam  3/O 7/13/2022 7:36  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
657 94483 NGUYỄN VĂN ANH 4/1/1975  Nam  CAPT 7/13/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
658 94498 HOÀNG DUY HÙNG 11/14/1981  Nam  SAILOR 7/13/2022 7:48  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
659 94512 HỒ THÁI TƯƠNG 8/27/1981  Nam  C/E 7/13/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
660 94521 PHẠM VĂN DIỆN 1/21/1988  Nam  OS 7/13/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
661 94535 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/1/1992  Nam  OS.E 7/13/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
662 94541 TRẦN VĂN BÍNH 1/10/1976  Nam  AB.D 7/13/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
663 94550 HOÀNG TRƯỜNG GIANG 11/15/1984  Nam  OILER 7/13/2022 8:09  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
664 94556 LÊ MINH SÁU 3/22/1984  Nam  COOK 7/13/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
665 94559 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 8/3/1979  Nam  C/E 7/13/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
666 94570 CAO ĐỨC THIỆN 10/10/1986  Nam  4/E 7/13/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
667 94575 ĐỚI THẾ ANH 5/7/1994  Nam  4/E 7/13/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
668 94579 HOÀNG VĂN ĐỨC 9/1/1992  Nam  3/O 7/13/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
669 94584 NGÔ QUANG VINH 3/30/1985  Nam  DECK – CADET 7/13/2022 8:24  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
670 94588 LÒ VĂN THIM 1/1/1987  Nam 7/13/2022 8:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
671 94592 PHẠM CÔNG THẢO 11/1/1986  Nam  C/O 7/13/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
672 94596 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1/18/1982  Nam  C/E 7/13/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
673 94598 NGUYỄN VĂN LÂM 6/5/1978  Nam  C/E 7/13/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
674 94600 ĐẶNG DANH THOẠI 11/15/1983  Nam  AB.D 7/13/2022 8:37  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
675 94603 PHẠM NGỌC DƯƠNG 2/4/1987  Nam  AB.D 7/13/2022 8:39  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
676 94607 CAO VĂN TUYẾN 11/10/1982  Nam  3/E 7/13/2022 8:41  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
677 94621 NGUYỄN VĂN LUÂN 4/19/1996  Nam  AB.D 7/13/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
678 94623 PHẠM MINH ĐỨC 1/6/1996  Nam  AB.D 7/13/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
679 94626 BÙI TRUNG TIẾP 12/20/2003  Nam  M/M 7/13/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
680 94628 KHỔNG HỮU THƯNG 9/2/1972  Nam  CAPT 7/13/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
681 94632 ĐẶNG VĂN ĐẠI 3/9/1985  Nam  2/E 7/13/2022 9:03  Chứng chỉ Panama  TRƯỜNG LONG
682 94633 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 6/5/1980  Nam  AB.D 7/13/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
683 94636 PHẠM TRẦN TUẤN 12/14/1982  Nam  MATTER 7/13/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
684 94637 NGÔ HỮU ĐÔNG 8/28/1997  Nam  M/M 7/13/2022 9:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
685 94641 NGUYỄN QUANG THÔNG 1/11/1980  Nam  C/E 7/13/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
686 94640 LÊ VĂN THẮNG 11/26/1998  Nam  OS.E 7/13/2022 9:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
687 94644 NGUYỄN ANH TOÀN 2/28/1973  Nam  FITTER 7/13/2022 9:10  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
688 94645 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 8/14/1977  Nam  CAPT 7/13/2022 9:11  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
689 94647 PHAN VĂN KIỀU 10/6/1983  Nam  3/E 7/13/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
690 94648 HOÀNG VĂN TÙNG 8/7/1993  Nam  4/E 7/13/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
691 94651 NGÔ NHẤT VƯƠNG 5/16/1994  Nam  3/O 7/13/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
692 94652 LÊ ĐÌNH VĂN 1/30/2003  Nam  OS.D 7/13/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG LONG
693 94653 DƯƠNG VĂN GIANG 8/19/1976  Nam  2/E 7/13/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
694 94654 HOÀNG VĂN TIẾN 8/16/1977  Nam  AB.D 7/13/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
695 94656 LÊ VĂN HẢO 8/13/2000  Nam  PUMP 7/13/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty khí đốt Thăng Long
696 94657 HOÀNG XUÂN QUÝ 2/18/1975  Nam  COOK 7/13/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty khí đốt Thăng Long
697 94659 TRỊNH ĐĂNG LAI 10/26/1979  Nam  C/E 7/13/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
698 94663 ĐÀO VĂN DỰ 10/8/1974  Nam  AB.E 7/13/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty khí đốt Thăng Long
699 94666 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/23/1992  Nam  ELECTRIC 7/13/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
700 94667 VŨ VĂN VIỆT 8/15/1985  Nam  3/E 7/13/2022 9:30  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
701 94668 BÙI QUANG THẮNG 4/27/2003  Nam  ENGINE – CADET 7/13/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
702 94672 CHU VĂN QUANG 3/10/1994  Nam  ENGINE – CADET 7/13/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
703 94673 NGUYỄN TRUNG HIẾU 8/15/1983  Nam  4/E 7/13/2022 9:42  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
704 94674 ĐẶNG HỒNG HẢI 2/18/1998  Nam  DECK – CADET 7/13/2022 9:43  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
705 94678 TỐNG MINH TOÀN 8/25/1983  Nam  2/E 7/13/2022 9:49  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
706 94679 TRẦN VIẾT THỊNH 11/25/1987  Nam  C/O 7/13/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PCT
707 94680 ĐÀO TRỌNG GIANG 2/11/1984  Nam  3/O 7/13/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
708 94682 HỒ SỸ NAM 8/17/1986  Nam  MATTER 7/13/2022 9:54  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
709 94684 NGUYỄN VĂN HÙNG 11/1/1989  Nam  3/O 7/13/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
710 94686 NGUYỄN THÀNH VIỆT 10/6/1984  Nam  CAPT 7/13/2022 10:00  KSK thuyền viên không XN  VINIC
711 94688 TRẦN TUẤN ĐẠT 2/17/1998  Nam  OS.D 7/13/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
712 94691 DƯƠNG VĂN LỢI 8/24/1991  Nam  3/O 7/13/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
713 94695 NGUYỄN VĂN HANH 7/28/1991  Nam  COOK 7/13/2022 10:08  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
714 94696 PHẠM VĂN HIỆP 2/16/1987  Nam  1/E 7/13/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
715 94698 VŨ VĂN HOÀNG 7/18/1986  Nam  3/O 7/13/2022 10:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
716 94703 BÙI VĂN ĐỨC 8/14/1995  Nam  OS.E 7/13/2022 10:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN LONG
717 94706 BÙI VĂN THẮNG 7/21/1989  Nam  2/O 7/13/2022 10:25  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
718 94708 TRẦN ĐỨC CHÍNH 9/24/1986  Nam  3/E 7/13/2022 10:26  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
719 94713 NGHIÊM NGHĨA TUẤN ANH 10/10/1986  Nam  3/E 7/13/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  PTSC Thanh Hóa
720 94714 NGUYỄN MINH THIỆN 1/1/1999  Nam  AB.D 7/13/2022 10:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
721 94715 ĐỖ VĂN ĐIỆP 11/30/1993  Nam  3/E 7/13/2022 10:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
722 94717 ĐÀM MINH TRÍ 1/5/1985  Nam  3/O 7/13/2022 10:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
723 94719 TRẦN CÔNG MINH 4/8/1991  Nam  OILER 7/13/2022 10:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
724 94722 PHẠM ĐỨC CẢNH 2/9/1985  Nam  OS.D 7/13/2022 11:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
725 94767 HOÀNG MINH NGỌC 5/26/2004  Nữ 7/13/2022 11:09  KSK lấy bằng lái xe nữ
726 94813 NGUYỄN THANH VƯƠNG 10/4/1984  Nam  CAPT 7/13/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
727 94814 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 8/2/1992  Nam  3/E 7/13/2022 14:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
728 94826 ĐÀO QUỐC VƯỢNG 8/13/1984  Nam  ELECTRIC 7/13/2022 14:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
729 94830 PHẠM VĂN ĐẮC 6/5/1987  Nam  2/E 7/13/2022 14:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
730 94838 HOÀNG CÔNG DUY 12/9/1990  Nam  3/O 7/13/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
731 94839 NGUYỄN DUY THÁI 4/2/1996  Nam  AB 7/13/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
732 94848 TRỊNH TRUNG THANH 10/15/1996  Nam  OS 7/13/2022 14:39  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
733 94852 LÊ VĂN ĐỊNH 4/8/1991  Nam  2/O 7/13/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
734 94854 PHẠM VĂN CHIẾN 10/28/1996  Nam  OS.D 7/13/2022 14:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
735 94856 TRẦN ĐỨC ANH 7/8/2004  Nam 7/13/2022 14:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
736 94864 BÙI CÔNG VƯƠNG 12/24/2000  Nam  SAILOR 7/13/2022 15:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
737 94866 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 11/5/1973  Nam  OILER 7/13/2022 15:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
738 94868 BELL SARAH JEAN 8/26/1985  Nữ 7/13/2022 15:11  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
739 94881 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 2/22/1991  Nam  OILER 7/13/2022 15:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
740 94886 TRẦN ĐÌNH NGHIỆP 10/29/1987  Nam  C/E 7/13/2022 15:53  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
741 94887 VŨ THỊ CẨM NHUNG 7/12/2004  Nam 7/13/2022 16:02  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nữ
742 94889 BÙI HUY HOÀNG 6/16/1980  Nam  OILER 7/13/2022 16:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
743 94967 NGUYỄN ĐÌNH LAM 9/21/1992  Nam  OS.D 7/14/2022 7:49  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
744 94977 HOÀNG ĐÌNH SƠN 5/6/1969  Nam  AB.D 7/14/2022 7:55  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
745 94982 NGUYỄN TẤT PHƯƠNG 10/6/1987  Nam  OS.E 7/14/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
746 94986 PHAN QUANG THẮNG 12/3/1991  Nam  OS.E 7/14/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
747 94993 NGUYỄN THANH BÌNH 9/27/2001  Nam  OS.D 7/14/2022 8:02  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
748 94998 TẠ HỮU PHẢNG 6/26/1969  Nam  FITTER 7/14/2022 8:05  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
749 95003 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 8/5/1983  Nam  CAPT 7/14/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
750 95006 PHẠM VĂN TÚ 11/15/1983  Nam  4/E 7/14/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG LONG
751 95012 LÊ QUỐC PHƯƠNG 7/30/1979  Nam  4/E 7/14/2022 8:11  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
752 95156 ĐẬU ĐỨC BA 3/2/1990  Nam  OS.E 7/14/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
753 95159 PHÙNG MINH KHÁNH 1/1/1989  Nam  2/O 7/14/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
754 95162 HOÀNG TRỌNG LỢI 7/5/1975  Nam  BOSUN 7/14/2022 8:18  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
755 95166 TRẦN ĐỨC THIỆP 2/23/1988  Nam  2/O 7/14/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
756 95167 DƯƠNG ĐỨC HÙNG 10/8/1985  Nam  AB 7/14/2022 8:22  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
757 95173 TRẦN QUANG THÀNH 1/30/1991  Nam  4/E 7/14/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
758 95178 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 6/28/1999  Nam  ENGINE – CADET 7/14/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
759 95184 PHẠM VĂN LỢI 1/22/1988  Nam  2/O 7/14/2022 8:28  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
760 95187 BÙI PHÚ LƯƠNG 9/18/1983  Nam  OILER 7/14/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
761 95191 PHAN ĐỨC LƯU 10/1/1979  Nam  2/O 7/14/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI DƯƠNG
762 95194 PHÍ ĐỨC MẠNH 5/23/2001  Nam  SAILOR 7/14/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
763 95195 LƯƠNG VĂN THỤY 11/6/1987  Nam  M/M 7/14/2022 8:33  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
764 95198 TRẦN VĂN TẤN 10/23/1969  Nam  AB 7/14/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
765 95200 LÊ XUÂN HOÀNG 9/10/1991  Nam  2/O 7/14/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
766 95209 NGUYỄN VĂN THẮNG 10/12/1994  Nam  OS.D 7/14/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
767 95207 TRỊNH LƯU KIỆM 12/21/1977  Nam  C/E 7/14/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  DMC
768 95212 NGÔ QUỐC TUẤN 11/28/1981  Nam  BOSUN 7/14/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
769 95218 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 10/30/1996  Nam  OILER 7/14/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
770 95222 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 6/10/1974  Nam  ELECTRIC 7/14/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
771 95228 LÊ ĐỨC NHÂN 8/18/1982  Nam  AB.D 7/14/2022 8:44  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
772 95229 BÙI VĂN CẢNH 8/21/1991  Nam  SAILOR 7/14/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
773 95235 TRỊNH XUÂN DIỆU 1/10/1983  Nam  COOK 7/14/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
774 95236 PHẠM VĂN BINH 8/15/1986  Nam 7/14/2022 8:48  KSK Damen – Thợ cơ khí 515.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
775 95240 PHẠM HOÀNG LƯỢNG 2/22/1999  Nam  ENGINE – CADET 7/14/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
776 95244 ĐỖ GIA MINH 2/12/1979  Nam  C/E 7/14/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
777 95252 NGUYỄN THÀNH ĐÔN 7/15/1989  Nam  3/O 7/14/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
778 95255 LÊ VĂN TUẤN 5/5/1982  Nam  CAPT 7/14/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
779 95263 LÊ ĐỨC TUẤN 7/14/1994  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
780 95264 NGÔ VĂN TỌONG 6/27/1989  Nam  OILER 7/14/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
781 95265 NGUYỄN VĂN XUÂN 2/5/1987  Nam  OILER 7/14/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
782 95266 ĐINH TẤN VINH 5/11/1984  Nam  OILER 7/14/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
783 95268 VŨ THÁI HƯNG 11/6/1980  Nam  CAPT 7/14/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
784 95273 NGUYÊN VĂN PHONG 1/1/1978  Nam  OILER 7/14/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
785 95274 NGÔ SỸ HÒA 7/25/1989  Nữ  OILER 7/14/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
786 95277 TRẦN VĂN HOAN 9/2/1984  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
787 95278 DƯƠNG VĂN LIỆU 1/1/1972  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
788 95280 NGUYỄN ĐÌNH TRIỀU 6/25/1978  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
789 95279 LẠI THẾ TÂY 12/17/2003  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
790 95283 LƯỜNG VĂN QUỐC 7/1/1993  Nam  OILER 7/14/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
791 95284 NGUYỄN VĂN HIỂU 1/5/1988  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
792 95288 HỒ TIẾN DŨNG 10/8/1986  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
793 95289 LƯƠNG VĂN ĐẢN 4/10/1985  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
794 95290 BÙI VĂN DŨNG 12/6/1988  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
795 95291 NGUYỄN MINH TÂM 1/1/1983  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
796 95292 TRẦN NGỌC VIỄN 3/13/1983  Nam  OILER 7/14/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
797 95293 PHẠM VĂN ĐĂNG 10/12/1996  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
798 95296 TRỊNH NGỌC TÙNG 6/5/1994  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
799 95295 HUỲNH VĂN SINH 11/12/1995  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
800 95298 LÊ ĐÌNH TÂM 4/3/1972  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
801 95299 PHẠM ĐỨC CẢNH 2/9/1985  Nam  OS.D 7/14/2022 9:27  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
802 95300 ĐẶNG HỒNG SƠN 8/15/2002  Nam  OILER 7/14/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
803 95301 TRẦN XUÂN KIÊN 9/5/1984  Nam  OILER 7/14/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
804 95303 DƯƠNG VĂN TRUNG 9/13/1996  Nam 7/14/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
805 95306 ĐÀO XUÂN HIẾU 12/13/2004  Nam  OILER 7/14/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
806 95307 NGUYỄN XUÂN BÁCH 11/18/1989  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
807 95308 TRẦN VĂN CƯƠNG 1/20/1993  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
808 95309 PHẠM VĂN ĐÔNG 6/29/2004  Nam  OILER 7/14/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
809 95310 NGUYỄN PHÚC ĐÔNG 8/18/1983  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
810 95311 MAI VĂN NAM 8/31/2001  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
811 95313 BÙI NGỌC TUẤN 12/3/1991  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
812 95314 NGUYỄN NGỌC ANH 2/8/2000  Nam  AB 7/14/2022 9:38  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
813 95315 TRẦN VĂN ĐỨC 8/28/1986  Nam  AB.D 7/14/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHC MARITIME
814 95316 VŨ TIẾN CƯỜNG 1/23/1990  Nam  C/O 7/14/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
815 95318 NGUYỄN MẠNH TUYỀN 11/29/1985  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
816 95320 HOÀNG VĂN THÀNH 12/10/2003  Nam  SAILOR 7/14/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
817 95323 TRẦN QUỐC HOÀN 7/17/1993  Nam  OILER 7/14/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
818 95326 ĐÀO QUANG ANH 11/3/1983  Nam  3/E 7/14/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
819 95328 TRẦN MINH NGHĨA 10/24/1997  Nam  AB.D 7/14/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
820 95335 MARCIA LARA JOANNA LOU 5/27/1984  Nữ 7/14/2022 9:53  KSK cho người nước ngoài ( Apollo)(700N)  CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
821 95337 PHẠM VĂN TƯ 9/2/1975  Nam  BOSUN 7/14/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
822 95340 TRẦN HỒNG QUÂN 4/16/1990  Nam  OS.D 7/14/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
823 95345 TƯỚNG THỊ DƯƠNG 6/11/1989  Nữ 7/14/2022 10:03  KSK lấy bằng lái xe nữ
824 95351 HOÀNG THẾ DUY 2/18/1994  Nam  AB 7/14/2022 10:08  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
825 95353 TRỊNH VĂN TUẤN 1/23/1993  Nam  AB.E 7/14/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
826 95354 PHẠM VĂN THÁI 6/23/2002  Nam  OILER 7/14/2022 10:14  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
827 95355 TRẦN VĂN PHÚC 4/29/1976  Nam  BOSUN 7/14/2022 10:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
828 95356 TRẦN VĂN CHÂU 6/22/1995  Nam  OILER 7/14/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
829 95357 LÊ VIẾT LỰC 10/13/1985  Nam  C/O 7/14/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
830 95360 VŨ NGỌC ANH 8/27/1993  Nam  OILER 7/14/2022 10:21  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
831 95362 VŨ XUÂN 12/7/1993  Nam  AB 7/14/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
832 95363 TRẦN VĂN HAI 7/15/1992  Nam  3/O 7/14/2022 10:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
833 95364 VŨ NGỌC HIỆP 10/1/1988  Nam  3/O 7/14/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
834 95366 LÊ VĂN ĐÔNG 2/1/1978  Nam  OILER 7/14/2022 10:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
835 95369 PHAN BẢO CHI 6/6/2004  Nữ 7/14/2022 10:33  KSK lấy bằng lái xe nam
836 95370 NGUYỄN XUÂN DŨNG 4/24/1987  Nam  2/O 7/14/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
837 95371 NGUYỄN ĐỨC ĐỈNH 12/20/1989  Nam  2/O 7/14/2022 10:37  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
838 95372 ĐỖ VĂN LIỆU 3/20/1987  Nam  3/O 7/14/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
839 95373 PHẠM VĂN THUẬN 7/4/1989  Nam  C/O 7/14/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
840 95375 TRẦN NHƯ THẾ 10/1/1988  Nam  3/O 7/14/2022 10:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
841 95377 VŨ VĂN HOÀN 11/25/1998  Nam  WPR 7/14/2022 10:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
842 95379 VŨ VĂN THẮNG 2/21/1988  Nam  3/E 7/14/2022 10:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
843 95380 VŨ VĂN QUANG 6/15/1982  Nam  C/E 7/14/2022 10:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
844 95381 ĐẶNG VĂN THƯƠNG 11/17/1996  Nam  BOSUN 7/14/2022 10:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
845 95382 NGUYỄN VĂN NGỌC 6/10/2001  Nam  OILER 7/14/2022 10:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
846 95383 LÊ QUỐC QUÂN 9/5/1991  Nam  C/O 7/14/2022 11:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB QUỐC TẾ
847 95385 ZHOU TING MING 10/11/1978  Nam 7/14/2022 11:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
848 95387 VŨ VĂN PHI 3/15/1998  Nam  3/O 7/14/2022 11:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
849 95388 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 4/1/1984  Nam  OILER 7/14/2022 11:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
850 95413 TRẦN VĂN NAM 8/3/1986  Nam  2/E 7/14/2022 13:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
851 95415 TRƯƠNG DƯƠNG 5/24/1992  Nam  AB 7/14/2022 13:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
852 95419 NGUYỄN TÀI PHI 9/10/1989  Nam  3/O 7/14/2022 13:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
853 95424 KHUẤT DUY THẮNG 10/9/1982  Nam  CAPT 7/14/2022 14:05  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
854 95436 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 1/20/1991  Nam  OILER 7/14/2022 14:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
855 95444 LÊ ĐỨC HÙNG 3/14/1985  Nam  4/E 7/14/2022 14:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
856 95451 TRẦN MẠNH TƯỜNG 3/3/1993  Nam  OILER 7/14/2022 14:39  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
857 95460 VŨ THÀNH TÍCH 3/23/1983  Nam  2/O 7/14/2022 14:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
858 95464 PHẠM VĂN TÙNG 3/17/1990  Nam  3/E 7/14/2022 14:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
859 95470 NGUYỄN VĂN CÔNG 7/25/2000  Nam  OS 7/14/2022 14:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
860 95474 PHẠM DUY MẠNH 10/12/1993  Nam  OILER 7/14/2022 14:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
861 95494 PHẠM ĐỨC TRIỀU 9/26/1998  Nam 7/14/2022 15:36  KSK lấy bằng lái xe nam
862 95496 CAO TẤT THÀNH 8/11/1998  Nam  SAILOR 7/14/2022 15:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
863 95498 ĐỖ PHƯƠNG THỨC 12/6/1980  Nam  C/E 7/14/2022 15:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
864 95500 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 8/18/2003  Nam 7/14/2022 15:55  KSK lấy bằng lái xe nam
865 95506 VÕTHANH DŨNG 9/9/1979  Nam  FITTER 7/14/2022 16:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
866 95508 ĐINH VĂN ĐIỆN 8/8/1981  Nam  CAPT 7/14/2022 16:12  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
867 95629 TRẦN VĂN SỰ 4/1/2003  Nam  AB.E 7/15/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  PCT
868 95642 VÕ ĐÌNH THÀNH 4/14/1980  Nam  AB.D 7/15/2022 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PCT
869 95657 CAO KHẮC GIANG 1/16/1990  Nam  4/E 7/15/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
870 95667 PHÙNG THẮNG LỢI 1/1/1970  Nam 7/15/2022 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
871 95674 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 6/14/1988  Nam  AB.E 7/15/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
872 95679 LÊ ANH XUÂN 4/25/1972  Nam  C/E 7/15/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
873 95681 TRẦN THỊ THU HUYỀN 1/1/1969  Nữ 7/15/2022 8:01  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nữ
874 95684 NGUYỄN VĂN THÌN 9/8/1989  Nam  AB 7/15/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
875 95687 NGUYỄN VĂN HOÀN 4/6/1996  Nam  COOK 7/15/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
876 95693 NGUYỄN THANH HẢI 7/17/1986  Nam  OILER 7/15/2022 8:05  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
877 95702 VÕ VĂN HẢI 6/11/1990  Nam  OS.D 7/15/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
878 95708 NGUYỄN NGỌC MINH 10/3/1989  Nam  1/E 7/15/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
879 95712 VŨ TRỌNG TẤN 12/20/1991  Nam  3/O 7/15/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
880 95720 TẠ KHẮC ĐÀI 7/28/1987  Nam  4/E 7/15/2022 8:18  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
881 95726 HOÀNG NGỌC MỸ 6/2/1991  Nam  3/O 7/15/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
882 95733 ĐỖ VĂN LỰC 12/10/1972  Nam  OILER 7/15/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
883 95736 NGUYỄN VĂN LẸ 6/5/1963  Nam  AB 7/15/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
884 95739 TRỊNH VĂN HÙNG 8/10/1989  Nam  AB.E 7/15/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
885 95742 ĐÀO VĂN CƯƠNG 9/3/1988  Nam  AB.D 7/15/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
886 95747 PHẠM NGỌC OAI 4/26/2001  Nam  AB 7/15/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
887 95752 CAO ĐẠI THÀNH 4/14/1990  Nam  3/O 7/15/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
888 95759 PHAN VIỆT ANH 7/27/1995  Nam  2/O 7/15/2022 8:34  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
889 95764 HOÀNG MINH PHỤNG 5/5/2000  Nam  AB.D 7/15/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
890 95770 NGUYỄN TIẾN DŨNG 8/22/1987  Nam  AB.E 7/15/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
891 95778 PHẠM VIẾT DUY 5/13/1999  Nam  OILER 7/15/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
892 95782 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 8/6/1995  Nam  OS.D 7/15/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
893 95783 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 10/12/1981  Nam  C/E 7/15/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
894 95788 NGUYỄN MINH TIẾN 1/1/2002  Nam  OS.D 7/15/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
895 95793 NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG 11/3/1989  Nam  4/E 7/15/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
896 95798 HOÀNG VĂN Ý 5/19/1993  Nam  AB.D 7/15/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
897 95802 HÀ TIẾN DŨNG 6/25/1999  Nam  AB.E 7/15/2022 8:53  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
898 95806 VŨ VĂN QUỐC 5/13/1989  Nam  2/O 7/15/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
899 95809 LÊ VĂN BẮC 10/9/2000  Nam  OS 7/15/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
900 95814 NGUYỄN TIẾN MẠNH 11/13/1997  Nam 7/15/2022 8:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
901 95816 PHẠM VĂN NAM 12/28/2003  Nam  ENGINE – CADET 7/15/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
902 95818 NGUYỄN NGỌC SƠN 6/1/1992  Nam  3/O 7/15/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
903 95828 NGUYỄN VĂN CÙ 7/13/1979  Nam  COOK 7/15/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
904 95830 PHẠM SĨ NAM 3/2/1994  Nam  3/E 7/15/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
905 95834 LÊ ĐỨC KIÊN 9/20/1999  Nam  DECK – CADET 7/15/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
906 95837 HOÀNG VĂN THỊNH 3/16/1994  Nam 7/15/2022 9:12  KSK lấy bằng lái xe nam
907 95840 LÊ QUANG HỢP 11/2/2000  Nam  OS.D 7/15/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
908 95842 NGUYỄN QUANG QUÂN 9/18/1997  Nam  OS 7/15/2022 9:16  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
909 95848 NGUYỄN HUY THÀNH 1/1/1995  Nam  2/O 7/15/2022 9:19  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
910 95850 NGÔ VĂN QUYỀN 4/26/1990  Nam  3/E 7/15/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
911 95851 NGUYỄN ĐẶNG HIỂN 11/4/1977  Nam  C/E 7/15/2022 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
912 95853 ĐẶNG DANH HƯNG 11/11/1972  Nam  CAPT 7/15/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
913 95855 ĐỖ XUÂN NGHỊ 2/2/1987  Nam  AB.D 7/15/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
914 95857 HUỲNH TRỌNG HẢI 6/6/1999  Nam  DECK – CADET 7/15/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
915 95858 TRẦN HẢI BẰNG 7/14/1982  Nam  AB.D 7/15/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (HbeAg)(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
916 95860 NGUYỄN ĐỨC QUÝ 4/25/1983  Nam  C/E 7/15/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
917 95861 TRẦN VĂN ĐẠT 8/4/1992  Nam  OILER 7/15/2022 9:30  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
918 95863 VŨ HUY PHÚC 9/17/1982  Nam  FITTER 7/15/2022 9:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
919 95868 VŨ VĂN QUANG 7/19/1982  Nam  3/E 7/15/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
920 95870 LÊ VĂN UY 12/25/1986  Nam  OS.D 7/15/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
921 95872 BÙI SONG HẢI 7/20/1995  Nam  3/E 7/15/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
922 95873 BÙI BÁ KHOÁT 3/15/1988  Nam  ELECTRIC 7/15/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
923 95875 NGUYỄN KHẢ HIỆP 9/24/1992  Nam  2/O 7/15/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
924 95876 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 11/27/1985  Nam  AB.D 7/15/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
925 95877 NGUYỄN XUÂN ÁNH 6/10/1999  Nam  OILER 7/15/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
926 95884 BONA ALASKA 9/1/1987  Nam 7/15/2022 9:41  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
927 95881 TRẦN VĂN CHINH 8/20/1980  Nam  AB 7/15/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
928 95882 TRỊNH XUÂN ĐẰNG 6/16/1979  Nam  C/E 7/15/2022 9:44  KSK thuyền viên không XN  VINIC
929 95885 ĐỖ MẠNH HÙNG 6/17/1996  Nam  3/O 7/15/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
930 95887 VŨ ĐÌNH HIỆP 6/6/1995  Nam  OILER 7/15/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
931 95889 NGUYỄN MINH CHIẾN 10/19/1998  Nam  ELECTRIC 7/15/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
932 95890 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 10/24/1992  Nam  WPR 7/15/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
933 95893 ĐẶNG XUÂN HINH 4/13/1997  Nam  AB.D 7/15/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
934 95895 NGUYÊN QUỐC DUY 12/10/1979  Nam  3/O 7/15/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
935 95898 LÊ KHÁNH THIỆN 7/22/1986  Nam 7/15/2022 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
936 95900 NGUYỄN VĂN THẠCH 8/14/1981  Nam  CAPT 7/15/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
937 95902 TRẦN THANH TUẤN 2/2/1987  Nam  ELECTRIC 7/15/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
938 95904 NGUYỄN VĂN ĐẠT 7/30/2000  Nam  OILER 7/15/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
939 95905 VŨ ĐĂNG PHƯỚC 4/18/1983  Nam  C/E 7/15/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
940 95908 LƯƠNG HỒNG THÁI 2/26/1984  Nam  AB 7/15/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
941 95909 BÙI QUỐC THẮNG 10/3/1999  Nam  OS 7/15/2022 10:26  Chứng chỉ Panama  VIGOR
942 95911 NGUYỄN VĂN BẮC 2/13/1983  Nam  AB 7/15/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
943 95913 TRẦN THẾ LINH 2/14/1987  Nam 7/15/2022 10:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
944 95914 NGUYỄN VĂN CHUNG 12/1/1986  Nam 7/15/2022 10:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
945 95916 NGUYỄN VĂN HIẾU 9/5/1992  Nam  SAILOR 7/15/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
946 95919 HOÀNG ĐĂNG KHOA 3/1/1981  Nam  AB 7/15/2022 10:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
947 95920 WANG JIAN CHAO 7/22/1987  Nam 7/15/2022 10:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
948 95943 TRẦN VĂN NHẤT 2/27/1995  Nam  3/O 7/15/2022 13:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
949 95944 ĐÀO NGỌC NHẤT 8/22/1983  Nam  BOSUN 7/15/2022 14:01  Khám sức khoẻ TV Panama  SMR MARINE
950 95947 ĐINH CÔNG DƯƠNG 5/2/1980  Nam  FITTER 7/15/2022 14:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
951 95948 LÊ VĂN HƯNG 8/2/1981  Nam  AB.D 7/15/2022 14:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
952 95962 BÙI ĐĂNG HÀ 6/17/1984  Nam  BOSUN 7/15/2022 14:13  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
953 95968 ĐỖ QUANG MINH 6/2/1984  Nam  COOK 7/15/2022 14:19  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
954 95969 NGUYỄN VĂN QUỐC 11/24/1995  Nam  AB 7/15/2022 14:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
955 95971 HOÀNG VĂN THỨC 11/11/1989  Nam  3/E 7/15/2022 14:24  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
956 95973 DƯƠNG ĐỨC HANH 8/26/1980  Nam  BOSUN 7/15/2022 14:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
957 95977 PHẠM VĂN TRƯỜNG 2/5/1992  Nam  ELECTRIC 7/15/2022 14:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
958 95983 NGUYỄN ĐỨC TÂM 12/16/1992  Nam  OILER 7/15/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
959 95985 ĐỖ NGỌC KHOA 1/24/1985  Nam  1/E 7/15/2022 14:37  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
960 95995 BÙI VĂN THÀNH 9/3/1984  Nam  2/E 7/15/2022 14:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
961 95998 MAI ĐĂNG PHIÊN 6/5/1989  Nam  C/O 7/15/2022 14:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
962 96000 NGUYỄN VĂN TUYẾN 4/21/1986  Nam  OILER 7/15/2022 14:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
963 96003 ĐẶNG TRINH ĐƯỢC 12/9/1989  Nam  OILER 7/15/2022 14:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
964 96009 HỒ LOAN 3/1/1994  Nam  SAILOR 7/15/2022 15:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
965 96012 PHẠM THẾ ĐỨC 7/20/1973  Nam  CAPT 7/15/2022 15:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
966 96026 PHẠM TRUNG HIẾU 7/14/1990  Nam  OILER 7/15/2022 15:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
967 96028 VŨ THIÊN AN 3/5/2004  Nam 7/15/2022 15:47  KSK lấy bằng lái xe nam
968 96030 TRẦN QUYẾT TÙNG 6/2/1991  Nam  2/E 7/15/2022 15:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
969 96032 DƯƠNG VĂN KHANG 11/19/2004  Nam  SAILOR 7/15/2022 16:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
970 96033 HÀ QUANG SƠN 4/22/2003  Nam 7/15/2022 16:20  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
971 96055 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 5/19/1991  Nam  3/O 7/16/2022 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
972 96058 CHU TRỌNG TRƯỜNG 5/15/1992  Nam  4/E 7/16/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
973 96061 NGÔ XUÂN HẢI 9/25/1979  Nam  FITTER 7/16/2022 7:57  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
974 96062 PHẠM VĂN BỘ 1/1/1973  Nam  COOK 7/16/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
975 96065 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 7/10/1998  Nam  ENGINE – CADET 7/16/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
976 96068 LÊ DUY QUỲNH 8/19/1987  Nam  COOK 7/16/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
977 96074 NGUYỄN VĂN KHẢI 10/29/1998  Nam  OILER 7/16/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
978 96076 PRAHALAD ARYA 8/16/1991  Nam 7/16/2022 8:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
979 96077 KESHAV KUMAR 7/6/1989  Nam 7/16/2022 8:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
980 96081 HÁN DUY HUÂN 7/20/1988  Nam  AB.D 7/16/2022 8:53  Khám sức khoẻ TV Panama  PITSCO
981 96082 TRẦN THANH HẢI 10/10/1987  Nam  C/O 7/16/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
982 96086 NGUYỄN XUÂN MINH 10/11/2000  Nam 7/16/2022 9:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
983 96087 BÙI VĂN TÀI 5/14/1991  Nam  3/O 7/16/2022 9:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
984 96088 YANG, LIUBIN 3/17/1984  Nam 7/16/2022 9:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
985 96090 NGUYỄN VĂN TRIỀU 8/30/1984  Nam  C/O 7/16/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
986 96091 TRƯƠNG NGỌC DOANH 6/9/1984  Nam  4/E 7/16/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
987 96092 LÊ DUY TOÁN 9/15/1980  Nam  3/E 7/16/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
988 96096 VŨ VĂN LƯỢNG 9/15/1984  Nam  2/E 7/16/2022 9:43  Chứng chỉ Panama  ATACO
989 96099 PHẠM VĂN MẠNH 2/2/1976  Nam  M/M 7/16/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
990 96100 MAI VĂN DƯƠNG 6/30/1999  Nam  ELECTRIC 7/16/2022 10:04  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
991 96102 TRẦN VĂN TRUNG 10/10/1986  Nam  AB.D 7/16/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
992 96107 BÙI VĂN THÀNH 9/3/1984  Nam  2/E 7/16/2022 10:22  Chứng chỉ Panama  PITSCO
993 96246 NGUYỄN VĂN TUYẾN 4/21/1986  Nam  OILER 7/18/2022 7:38  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
994 96257 ĐÀO VĂN TOẢN 12/15/1977  Nam  AB 7/18/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
995 96266 LÊ XUÂN THẢO 6/6/1984  Nam  C/E 7/18/2022 7:43  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
996 96276 LÊ TRẦN QUÝ 2/22/1970  Nam  AB 7/18/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
997 96285 PHẠM VĂN TIẾN 10/6/1984  Nam  2/E 7/18/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
998 96290 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG 1/23/1969  Nam  C/E 7/18/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
999 96300 PHAN VĂN SƠN 6/20/1991  Nam  AB.D 7/18/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1000 96306 PHAN VĂN THƯ 6/29/1989  Nam  SAILOR 7/18/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1001 96310 TRẦN VĂN HIẾU 3/4/2001  Nam  OILER 7/18/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1002 96314 BÙI ĐỨC KHANH 2/1/1983  Nam  C/E 7/18/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1003 96322 NGUYỄN QUỐC HUY 2/10/1965  Nam  C/E 7/18/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1004 96325 ĐẶNG VĂN TIẾN 2/14/1984  Nam  2/E 7/18/2022 8:02  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1005 96343 HỒ SỸ ĐỨC 11/9/1992  Nam  OILER 7/18/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1006 96347 HỒ SỸ TƯ 5/2/2002  Nam  ENGINE – CADET 7/18/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1007 96352 HỒ SỸ TỚI 4/12/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/18/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1008 96355 VÕ ĐỨC CHỈNH 10/20/1985  Nam  OILER 7/18/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1009 96358 HỒ SỸ NAM 4/23/1992  Nam  OILER 7/18/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1010 96361 NGYỄN VIẾT HOÀNG 4/7/2003  Nam  OILER 7/18/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1011 96365 HOÀNG VIẾT HỒI 3/8/1987  Nam 7/18/2022 8:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1012 96372 ĐỒNG XUÂN THUẬN 7/1/1989  Nam  OILER 7/18/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1013 96377 PHẠM VĂN TUẤN 8/3/1982  Nam  CAPT 7/18/2022 8:20  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1014 96379 LÊ XUÂN THI 8/8/1993  Nam  ENGINE – CADET 7/18/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1015 96390 BÙI HẢI NAM 2/10/1999  Nam  OS.E 7/18/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1016 96397 PHẠM ĐỨC LUẬN 1/23/1990  Nam  3/O 7/18/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1017 96404 LÔ THỊ QUỲNH TRANG 1/2/2001  Nữ 7/18/2022 8:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1018 96410 DƯƠNG VĂN SƠN 4/22/1977  Nam  BOSUN 7/18/2022 8:32  Khám sức khoẻ TV Panama  TIẾN PHONG
1019 96414 TRẦN VĂN NAM 9/22/1984  Nam  1/E 7/18/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1020 96420 ĐNH ĐẮC NGỌC 10/30/1979  Nam  COOK 7/18/2022 8:36  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1021 96432 NGUYỄN TIẾN TUYÊN 2/15/1991  Nam  4/E 7/18/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1022 96435 TRẦN VĂN TÂN 12/17/1969  Nam  COOK 7/18/2022 8:43  Chứng chỉ Panama  TMM
1023 96445 NGUYỄN VĂN SỸ 7/1/2004  Nam  OILER 7/18/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1024 96447 ĐẶNG TRỌNG NAM 6/17/1989  Nam  AB 7/18/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1025 96452 NGUYỄN THẾ DƯƠNG 9/14/1988  Nam  C/O 7/18/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1026 96453 NGUYỄN XUÂN NAM 10/8/1988  Nam  C/O 7/18/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1027 96460 NGUYỄN TIẾN XUÂN 5/5/1993  Nam  3/O 7/18/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1028 96458 NGUYỄN VĂN TIẾN 7/13/1968  Nam  BOSUN 7/18/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1029 96470 HOÀNG VĂN THỦY 3/8/1980  Nam  C/E 7/18/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1030 96464 PHẠM VĂN DUY 2/10/1987  Nam  AB.D 7/18/2022 8:55  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1031 96469 NGUYỄN VĂN TOÀN 10/15/1965  Nam  COOK 7/18/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1032 96472 NGUYỄN BÁ HÀ 8/12/1986  Nam  COOK 7/18/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1033 96473 NGUYỄN VĂN CHANH 9/24/1982  Nam  AB 7/18/2022 8:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1034 96474 TRẦN VĂN HUY 3/2/1978  Nam  OILER 7/18/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1035 96476 TRẦN VĂN NGỌC 11/4/1987  Nam  3/O 7/18/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1036 96477 BÙI CHÍ PHI 8/9/1997  Nam  4/E 7/18/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1037 96482 PHAN PHI SƠN 12/10/1993  Nam  3/O 7/18/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1038 96485 KHƯƠNG MẠNH HÙNG 8/2/1981  Nam  COOK 7/18/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1039 96490 TRẦN THẾ ANH 9/26/1994  Nam  AB 7/18/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1040 96493 NGUYỄN VĂN TIẾN 6/12/1990  Nam  4/E 7/18/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1041 96497 LÊ DOÃN LONG 5/7/1988  Nam  3/E 7/18/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1042 96498 TRẦN HẢI HIẾU 8/15/1982  Nam  CAPT 7/18/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1043 96502 LIU JUN 9/13/1995  Nam 7/18/2022 9:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  AN PHÚ
1044 96507 HOÀNG QUANG HUY 7/1/2004  Nam 7/18/2022 9:14  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1045 96509 LÊ BÁ HÙNG 8/15/1986  Nam  CAPT 7/18/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1046 96515 PHẠM TRUNG TÚ 11/7/1969  Nam  BOSUN 7/18/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1047 96522 BÙI QUANG THẮNG 7/7/1996  Nam  ENGINE – CADET 7/18/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1048 96527 PHAN VĂN THẮNG 5/7/1992  Nam  2/O 7/18/2022 9:23  Khám sức khoẻ TV Panama  TIẾN PHONG
1049 96535 LÊ VĂN HƯNG 10/20/1984  Nam  3/E 7/18/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1050 96537 LÒ NGỌC ĐÔNG 12/5/1980  Nam 7/18/2022 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1051 96540 LƯỜNG VĂN XUÂN 2/2/1990  Nam 7/18/2022 9:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1052 96544 ĐINH VĂN NGỌC 4/30/2002  Nam 7/18/2022 9:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1053 96546 VÌ VĂN SÁU 7/30/1996  Nam 7/18/2022 9:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1054 96550 LƯƠNG ĐĂNG QUANG 9/8/1998  Nam  3/O 7/18/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1055 96555 TRẦN VĂN HƯNG 8/10/1986  Nam  BOSUN 7/18/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1056 96558 ĐẶNG VĂN HUY 7/14/1993  Nam  AB 7/18/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1057 96560 PHẠM HẢI DƯƠNG 1/10/1989  Nam  M/M 7/18/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1058 96563 HỒ SỸ TƯƠI 6/23/1986  Nam  COOK 7/18/2022 9:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1059 96565 VŨ MẠNH HÙNG 10/13/1964  Nam  BOSUN 7/18/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1060 96569 KHỔNG ĐỨC MẠNH 1/12/2004  Nam 7/18/2022 9:48  KSK lấy bằng lái xe nam
1061 96577 LÊ VĂN HẢI 4/13/1990  Nam  AB.E 7/18/2022 9:52  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1062 96580 NGUYỄN VĂN QUI 7/17/1993  Nam  3/O 7/18/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1063 96581 PHẠM DUY PHƯƠNG 7/7/1997  Nam  DECK – CADET 7/18/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1064 96583 NGUYỄN VĂN TUYẾN 3/21/1993  Nam  FITTER 7/18/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1065 96584 VƯƠNG TIẾN THÀNH 3/2/1985  Nam  2/O 7/18/2022 10:02  KSK thuyền viên không XN  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1066 96588 NGUYỄN QUANG CHIẾN 9/26/1981  Nam  M/M 7/18/2022 10:04  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1067 96592 LƯƠNG MINH QUANG 8/19/1995  Nam  AB.D 7/18/2022 10:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1068 96595 PHẠM HỒNG QUÂN 2/2/1992  Nam  C/O 7/18/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1069 96596 NGUYỄN VĂN THANH 6/7/1989  Nam  3/E 7/18/2022 10:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1070 96599 BÙI VĂN QUÂN 7/4/1987  Nam  2/O 7/18/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1071 96602 LƯƠNG HỒNG QUẢNG 9/14/1985  Nam  OS.D 7/18/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1072 96605 VŨ ĐỨC MINH 1/19/1984  Nam  3/O 7/18/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1073 96607 TRẦN VĂN HIẾU 6/29/1986  Nam  AB 7/18/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  HD MARINE
1074 96609 LÊ VĂN DUẨN 5/11/1996  Nam  AB 7/18/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1075 96612 ĐẶNG TẤT QUYỀN 11/25/1985  Nam  OS 7/18/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Vận Tải Biển Vinalines
1076 96613 PHẠM VĂN QUANG 12/18/1984  Nam  COOK 7/18/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIỆT NHẬT
1077 96614 ĐỖ MINH HẰNG 11/20/2003  Nữ 7/18/2022 10:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1078 96615 VŨ VĂN PHONG 5/20/1993  Nam  AB 7/18/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1079 96618 VŨ ĐỨC HIỆU 9/8/1986  Nam  OILER 7/18/2022 10:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1080 96620 ĐINH VĂN DŨNG 4/4/1984  Nam  C/E 7/18/2022 10:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1081 96660 ĐỖ VĂN BẰNG 6/28/1984  Nam  4/E 7/18/2022 14:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1082 96663 TRỊNH VĂN HƯNG 8/7/1993  Nam  AB 7/18/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1083 96672 HỒ SỸ KHẢI 3/1/2003  Nam  ENGINE – CADET 7/18/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1084 96685 LÊ VĂN CƯƠNG 3/2/1983  Nam  AB 7/18/2022 14:26  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1085 96690 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 12/16/1981  Nam  FITTER 7/18/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1086 96694 ĐỖ ĐỨC TUYỂN 10/25/1998  Nam  AB.E 7/18/2022 14:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1087 96698 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 1/26/1988  Nam  C/O 7/18/2022 14:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1088 96702 NGÔ VĂN THÁI 9/16/2002  Nam  ENGINE – CADET 7/18/2022 14:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1089 96705 PHẠM NAM THÀNH 1/1/2015  Nam 7/18/2022 14:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1090 96706 NGUYỄN VĂN HÙNG 11/20/1996  Nam  SAILOR 7/18/2022 14:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1091 96707 PHẠM VĂN THỰC 7/28/1981  Nam  AB.D 7/18/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1092 96709 NGUYỄN VĂN ĐẰNG 6/5/1985  Nam 7/18/2022 14:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1093 96713 NGUYỄN VĂN TUYÊN 12/15/1988  Nam 7/18/2022 14:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1094 96714 VŨ VĂN THÙY 9/15/1986  Nam 7/18/2022 14:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1095 96716 NGUYỄN VĂN KHẢI 10/16/1982  Nam 7/18/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1096 96717 VŨ ĐÌNH HIỂU 10/10/1983  Nam 7/18/2022 15:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1097 96720 TRẦN QUỐC HƯNG 1/17/1980  Nam  C/E 7/18/2022 15:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1098 96724 PHẠM HỮU DƯƠNG 10/15/1990  Nam  2/O 7/18/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1099 96728 TẠ PHÚC SƠN 1/1/1982  Nam  COOK 7/18/2022 15:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1100 96736 PHAN XUÂN TRƯỜNG 8/4/1992  Nam  AB.D 7/18/2022 15:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1101 96734 VÕ VĂN TÍNH 7/19/1996  Nam  SAILOR 7/18/2022 15:20  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1102 96739 LÊ VĂN NAM 5/28/1998  Nam  OILER 7/18/2022 15:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1103 96747 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 8/5/1976  Nam  BOSUN 7/18/2022 15:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1104 96759 VŨ TRỌNG HIẾN 5/16/1988  Nam  C/O 7/18/2022 16:02  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1105 96896 BÙI VĂN TRÍ 9/8/1997  Nam  AB 7/19/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1106 96899 BÙI ĐỨC DƯƠNG 1/14/1996  Nam  DECK – CADET 7/19/2022 7:54  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1107 96901 NGUYỄN VĂN BA 1/20/1977  Nam  C/E 7/19/2022 7:55  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1108 96919 VŨ VĂN THÙY 7/1/1986  Nam  OILER 7/19/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH TUẤN
1109 96925 PHẠM NGUYÊN HUÂN 7/8/1993  Nam  OILER 7/19/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1110 96947 PHẠM VĂN TỈNH 3/26/1987  Nam  COOK 7/19/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1111 96954 TÔ VĂN DƯƠNG 10/12/1981  Nam  SAILOR 7/19/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1112 96957 VŨ VĂN HINH 6/18/1989  Nam  M/M 7/19/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1113 96961 NGUYỄN VĂN THUẬN 8/24/1992  Nam  2/E 7/19/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1114 96969 BÙI VĂN LUẬT 12/30/1986  Nam  C/O 7/19/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1115 96973 ĐẶNG VIỆT CƯỜNG 8/2/1985  Nam  3/E 7/19/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1116 96976 NGUYỄN HỮU DŨNG 4/20/1985  Nam  OILER 7/19/2022 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1117 96986 ĐẶNG ĐÌNH ĐỨC 5/15/1990  Nam  2/O 7/19/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1118 96993 NGỌ VĂN TUẤN 6/10/1992  Nam  M/M 7/19/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1119 96998 NGUYỄN TUẤN HIỆP 9/2/1989  Nam  2/E 7/19/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1120 97002 ĐẶNG ĐỨC LƯƠNG 9/9/1994  Nam  OS.D 7/19/2022 8:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1121 97003 PHẠM DŨNG ANH 7/23/2000  Nam  OILER 7/19/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1122 97009 NGUYỄN VĂN DŨNG 2/8/2003  Nam  DECK – CADET 7/19/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1123 97012 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 10/5/1971  Nam  SAILOR 7/19/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1124 97016 VŨ ĐÌNH VINH 12/29/1989  Nam  DECK – CADET 7/19/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1125 97025 HOÀNG VĂN HIẾU 8/28/1997  Nam  ENGINE – CADET 7/19/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1126 97039 ĐÀO TRỌNG SƠN 6/26/1980  Nam  2/E 7/19/2022 9:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
1127 97026 NGUYỄN VĂN CHIẾN 4/2/1993  Nam  SAILOR 7/19/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1128 97029 HÀ VĂN THỊNH 10/2/1987  Nam  AB.D 7/19/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1129 97032 HOÀNG VĂN HƯNG 10/30/1981  Nam  3/E 7/19/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1130 97038 LÊ BÁ BẰNG 7/11/1985  Nam  C/E 7/19/2022 9:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1131 97042 HÀ VĂN PHONG 3/3/1989  Nam  AB.D 7/19/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1132 97041 TRỊNH KHẮC TRUNG 6/8/1987  Nam  C/O 7/19/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ, KSK đi học, đi làm (250N) Nam  SUNRISE MANPOWER
1133 97045 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 7/24/1997  Nam  4/E 7/19/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1134 97047 DƯƠNG PHƯƠNG TUẤN 11/4/2003  Nam  OS.D 7/19/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1135 97048 NGUYỄN TRUNG ĐẠT 4/30/1986  Nam  C/O 7/19/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
1136 97049 NGUYỄN THANH TÙNG 4/1/1979  Nam  C/E 7/19/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1137 97052 PHẠM HỮU HIẾU 7/28/1984  Nam  FITTER 7/19/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1138 97057 BÙI HỮU HƯNG 9/1/1994  Nam  4/E 7/19/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1139 97065 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 1/15/1992  Nam  AB.D 7/19/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1140 97070 NGUYỄN TUẤN ANH 2/9/2001  Nam  AB.D 7/19/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1141 97075 YANG, BO 9/11/1986  Nam 7/19/2022 9:41  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1142 97076 CHEN, YU 8/30/1990  Nam 7/19/2022 9:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1143 97078 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 1/24/1979  Nam  C/E 7/19/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1144 97080 NGUYỄN ĐỨC ANH 10/16/1997  Nam  AB 7/19/2022 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  Công ty khí đốt Thăng Long
1145 97082 VŨ ĐỨC BÌNH 5/22/1997  Nam  ELECTRIC 7/19/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1146 97085 LÊ VĂN TUẤN 7/23/1992  Nam  OS.D 7/19/2022 9:52  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1147 97088 PHÍ TRỌNG THỜI 4/10/1986  Nam  OS.E 7/19/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1148 97090 LÝ THÀNH LUÂN 9/26/2000  Nam  DECK – CADET 7/19/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1149 97093 NÔNG TIẾN THIỆP 12/10/1990  Nam  3/E 7/19/2022 10:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1150 97095 NGUYỄN THÀNH TRUNG 7/23/1994  Nam  AB.D 7/19/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1151 97096 HOÀNG VĂN THÁI 1/5/1991  Nam 7/19/2022 10:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1152 97098 VŨ DUY SƠN 3/26/1999  Nam 7/19/2022 10:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1153 97100 NGUYỄN VĂN BẮC 10/4/1984  Nam  2/E 7/19/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1154 97103 TRẦN TRỌNG KIÊN 2/17/1995  Nam  AB.D 7/19/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1155 97106 TRƯƠNG MINH THỐNG 10/9/1980  Nam  C/E 7/19/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
1156 97111 PHẠM CÔNG SÁNG 3/20/1988  Nam  WPR 7/19/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1157 97113 NGUYỄN VĂN LỰC 2/22/1974  Nam  C/E 7/19/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1158 97114 TRẦN DƯƠNG CẢNH 11/22/1982  Nam  C/O 7/19/2022 10:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1159 97115 PHẠM VĂN TÙNG 8/22/1990  Nam  ELECTRIC 7/19/2022 10:56  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
1160 97116 CAO VĂN CHÍNH 9/9/1987  Nam  3/O 7/19/2022 10:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1161 97119 NGUYỄN VĂN THÚC 3/6/1982  Nam  OS.D 7/19/2022 11:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1162 97120 ĐỖ NGỌC LUẬN 1/8/1976  Nam  C/O 7/19/2022 11:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1163 97122 ĐÀO VĂN TƯỞNG 2/3/1984  Nam  OILER 7/19/2022 11:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1164 97138 NINH QUANG DỰ 10/15/1997  Nam  DECK – CADET 7/19/2022 13:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1165 97142 LÊ SÁU 3/29/1989  Nam  FITTER 7/19/2022 13:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1166 97147 NGUYỄN PHI HÙNG 8/10/1964  Nam  BOSUN 7/19/2022 14:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1167 97149 PHẠM THÀNH LONG 5/10/1988  Nam  AB.D 7/19/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1168 97150 HOÀNG TRỌNG SÁNG 1/3/1989  Nam  ELECTRIC 7/19/2022 14:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1169 97154 LƯƠNG NGỌC HÂN 8/10/1994  Nam  AB.D 7/19/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1170 97155 GIANG ĐỨC THẢO 7/17/1983  Nam  C/E 7/19/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1171 97156 PHAN XUÂN SONG 10/23/1982  Nam  C/E 7/19/2022 14:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1172 97158 BÙI VĂN ĐẠI 8/18/1997  Nam  OS.D 7/19/2022 14:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1173 97164 PHẠM ĐỨC THUẬT 7/22/1989  Nam  3/O 7/19/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1174 97169 NGUYỄN PHÚC TUỆ 3/16/1988  Nam  OS 7/19/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1175 97171 TRẦN VĂN ĐỨC 10/10/1987  Nam  M/M 7/19/2022 14:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1176 97173 LÊ TRỌNG PHÚC 8/24/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/19/2022 14:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1177 97175 NGUYỄN THÀNH AN 6/12/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/19/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1178 97181 LƯƠNG VĂN ĐIỀU 10/14/1988  Nam  OS.E 7/19/2022 14:38  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  SMR MARINE
1179 97188 ĐÀO VĂN KHUỀ 9/24/1964  Nam  2/O 7/19/2022 14:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1180 97191 TÔ VĂN NGUYÊN 12/19/1989  Nam  WPR 7/19/2022 14:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1181 97192 LÊ LONG 8/12/1986  Nam  FITTER 7/19/2022 14:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1182 97197 NGUYỄN THANH HẢI 12/11/1994  Nam  OILER 7/19/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1183 97198 DENG JIAN 4/12/1986  Nam 7/19/2022 14:59  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1184 97202 TRẦN VĂN ĐỊNH 9/16/1979  Nam  BOSUN 7/19/2022 15:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1185 97203 NGUYỄN KHẢI HOÀNG 1/1/1992  Nam 7/19/2022 15:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1186 97204 VŨ THÁI NINH 11/2/1998  Nam  ELECTRIC 7/19/2022 15:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1187 97205 NGUYỄN THỊ XOA 1/1/1992  Nữ 7/19/2022 15:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1188 97206 TRẦN ĐỨC HOÀNG 7/18/1997  Nam  OS.D 7/19/2022 15:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1189 97212 ĐINH HỮU MINH 10/9/1991  Nam 7/19/2022 15:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1190 97215 NGUYỄN VĂN THI 11/2/2000  Nam  DECK – CADET 7/19/2022 15:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1191 97218 TRẦN THÀNH CÔNG 8/8/1992  Nam  AB.D 7/19/2022 15:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1192 97226 NGUYỄN VĂN NHÂN 7/3/1987  Nam  3/E 7/19/2022 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1193 97230 ĐOÀN VĂN THÌN 5/19/1992  Nam  AB.D 7/19/2022 15:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1194 97246 PHẠM HỒNG HƯNG 6/24/1991  Nam  3/E 7/19/2022 16:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1195 97332 VŨ TIẾN THÀNH 1/18/1984  Nam  4/E 7/20/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1196 97337 TRƯƠNG ĐÌNH THÀNH 7/15/1984  Nam  COOK 7/20/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1197 97344 NGUYỄN SỸ HOÀN 7/18/1985  Nữ  3/E 7/20/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1198 97354 BÙI VĂN NAM 3/20/1993  Nam  OS 7/20/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1199 97360 HÀ DUY PHƯƠNG 9/2/1984  Nam  OS 7/20/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1200 97365 NGUYỄN XUÂN HẠNH 6/2/1984  Nam  AB 7/20/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1201 97370 NGUYỄN CÔNG HUY 5/30/1992  Nam  2/O 7/20/2022 8:05  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1202 97374 PHẠM TRUNG HIẾU 7/8/1992  Nam  OS 7/20/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1203 97380 VŨ NGỌC HIỆP 10/8/1982  Nam  2/E 7/20/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1204 97386 SIỀU VĂN DANH 6/26/1988  Nam 7/20/2022 8:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1205 97390 LÒ VĂN TÌNH 3/10/1994  Nam 7/20/2022 8:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1206 97395 TRẦN TRUNG TIẾN 8/12/1990  Nam  C/O 7/20/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1207 97398 QUÁCH HỮU ĐOÀN 7/27/1991  Nam  2/E 7/20/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1208 97405 LÊ TRUNG KIÊN 2/9/1998  Nam  OS 7/20/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1209 97409 TRẦN XUÂN CHÍNH 5/5/1979  Nam  OILER 7/20/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1210 97412 NGUYỄN HUỲNH QUANG 1/1/2000  Nam 7/20/2022 8:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1211 97416 VŨ VĂN ĐẠT 7/31/1996  Nam  AB.D 7/20/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1212 97421 LÊ VĂN ĐỨC 10/13/1997  Nam  OILER 7/20/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1213 97425 BÙI BÁ CƯỜNG 3/10/1996  Nam  AB 7/20/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1214 97429 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 7/6/1997  Nam  OILER 7/20/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
1215 97442 ĐỖ MẠNH DŨNG 9/27/1982  Nam  3/E 7/20/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1216 97452 LÊ VĂN PHƯƠNG 7/7/2001  Nam  OILER 7/20/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1217 97456 TRỊNH VĂN TIẾN 12/22/1975  Nam  BOSUN 7/20/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1218 97463 LIU YU HSUAN 8/13/1982  Nam 7/20/2022 8:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1219 97464 HÀ VĂN HÒA 12/16/1996  Nữ 7/20/2022 8:47  KSK lấy bằng lái xe nam
1220 97467 PU ZHIYI 10/24/1975  Nam 7/20/2022 8:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1221 97469 FENG QINGHAI 2/2/1978  Nam 7/20/2022 8:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1222 97471 HUANG CHUN YI 11/5/1983  Nam 7/20/2022 8:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1223 97475 QIU XIAO CHUN 9/16/1974  Nữ 7/20/2022 8:52  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1224 97477 SHANG DONGMEI 10/24/1974  Nữ 7/20/2022 8:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1225 97481 VŨ VĂN TÌNH 6/16/1978  Nam  CAPT 7/20/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1226 97484 ĐỖ KHẮC MẠNH 8/2/2000  Nam  OS 7/20/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1227 97492 ĐÀO VĂN ĐIỆN 5/14/1976  Nam 7/20/2022 8:59  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1228 97497 BÙI VĂN THẾ 7/15/1989  Nam  FITTER 7/20/2022 9:05  Chứng chỉ Panama  ATACO
1229 97500 VŨ QUANG THĂNG 5/20/1983  Nam  2/E 7/20/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1230 97501 TRẦN VĂN TUẤN 4/10/1986  Nam  CAPT 7/20/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1231 97508 NGUYỄN VĂN XUÂN 2/6/1982  Nam  BOSUN 7/20/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1232 97510 BÙI QUÍ THẠCH 3/4/1984  Nam 7/20/2022 9:18  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1233 97512 HOÀNG BÁ PHÚC 8/14/1990  Nam  OILER 7/20/2022 9:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1234 97516 NGUYỄN THÀNH KIÊN 5/6/1979  Nam  3/E 7/20/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1235 97519 BÙI THANH BÁCH 7/30/1996  Nam  AB.D 7/20/2022 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1236 97522 TRẦN ĐỨC TRỌNG 11/4/1998  Nam  SAILOR 7/20/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1237 97523 NGUYỄN TUẤN LINH 1/29/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/20/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1238 97525 NGUYỄN VĂN NGUYỆN 10/15/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/20/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1239 97526 NGUYỄN HƯNG ĐÔNG 10/24/1973  Nam  PUMP 7/20/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1240 97528 DƯƠNG ĐÌNH HUỲNH 8/23/1985  Nam  2/O 7/20/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1241 97532 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 3/18/1998  Nam  OS.E 7/20/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1242 97533 TRẦN ĐỖ TUẤT 2/10/1982  Nam  C/O 7/20/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1243 97535 NGUYỄN VĂN THƯỢNG 12/4/1969  Nam  COOK 7/20/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1244 97537 HOÀNG THỊ LAN 8/21/1985  Nữ 7/20/2022 9:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1245 97538 LƯU VĂN KHOA 7/26/1983  Nam  FITTER 7/20/2022 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1246 97542 ĐOÀN VĂN BA 3/1/1990  Nam  2/E 7/20/2022 9:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1247 97548 ĐỖ VĂN HÙNG 8/14/1978  Nam  CAPT 7/20/2022 9:59  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1248 97553 NGUYỄN VIẾT CHUNG 11/2/1982  Nam  BOSUN 7/20/2022 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1249 97557 NGUYỄN VIỆT BÁCH 11/15/1991  Nam  3/O 7/20/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1250 97560 TRẦN HOÀI NGHI 10/12/1990  Nữ  4/E 7/20/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1251 97561 LƯU TRÙNG DƯƠNG 8/4/1985  Nam  OILER 7/20/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1252 97566 BÙI HUY THÍNH 9/18/1988  Nam  C/O 7/20/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1253 97569 ĐỖ VĂN DÒNG 6/21/1995  Nam  DECK – CADET 7/20/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1254 97571 TRẦN XUÂN BÁCH 12/1/1989  Nam  M/M 7/20/2022 10:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1255 97573 LÊ VĂN HOÀI 1/28/1987  Nam  OS 7/20/2022 10:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1256 97575 TRẦN TRƯƠNG TOÀN 12/15/1975  Nam  BOSUN 7/20/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1257 97579 HỒ CHÍ HẢO 4/11/1983  Nam  2/E 7/20/2022 10:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1258 97580 NGUYỄN PHÚ HẢO 1/14/2001  Nam 7/20/2022 10:39  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1259 97582 LƯU VĂN TƯỜNG 4/27/1994  Nam  OS.D 7/20/2022 10:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1260 97586 HÀ TRỌNG TẦM 4/21/1971  Nam  COOK 7/20/2022 10:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1261 97588 ĐẶNG VĂN PHÚ 4/6/1996  Nam  AB.E 7/20/2022 10:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1262 97593 PHẠM TRƯỜNG TIÊN 10/11/1994  Nam  AB.D 7/20/2022 10:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1263 97594 PHẠM TRUNG KIÊN 1/28/1999  Nam  DECK – CADET 7/20/2022 10:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1264 97595 HOÀNG THỊ NƯƠNG 7/11/1991  Nữ 7/20/2022 11:00  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1265 97596 HÀ THẾ PHƯƠNG 10/10/1993  Nam  AB.D 7/20/2022 11:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1266 97599 VŨ VĂN DUY 4/10/1987  Nam  2/E 7/20/2022 11:06  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1267 97603 DOÃN VĂN THỤ 5/30/1977  Nam  AB.E 7/20/2022 11:11  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1268 97604 VŨ ĐỨC TRỌNG 6/19/1996  Nam  OS 7/20/2022 11:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1269 97606 BÙI DUY QUYẾT 4/4/1982  Nam  COOK 7/20/2022 11:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1270 97609 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 8/17/1994  Nam  OS 7/20/2022 11:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1271 97611 PHẠM VĂN TẢI 9/11/1993  Nam  AB.D 7/20/2022 11:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1272 97628 PHẠM THỊ HIỀN 7/4/1975  Nữ 7/20/2022 11:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1273 97635 TRẦN TRUNG NGUYÊN 7/2/1986  Nam  C/O 7/20/2022 14:00  INLACO-SG (107USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1274 97645 HOÀNG THẾ TIẾN 12/17/1982  Nam  4/E 7/20/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1275 97650 NGUYỄN ĐỨC TÂM 12/16/1992  Nam  OILER 7/20/2022 14:14  Chứng chỉ Panama  NOSCO
1276 97652 MAI VĂN TƯ 3/19/1982  Nam  CAPT 7/20/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1277 97654 LÊ NGỌC TÂN 10/18/1992  Nam  3/O 7/20/2022 14:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1278 97660 ĐỖ VĂN ĐÔNG 10/10/1976  Nam  OILER 7/20/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  RED STAR ENERGY (RSE)
1279 97661 BÙI VĂN ĐIỀU 5/25/1991  Nam  AB 7/20/2022 14:25  INLACO-SG (107USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1280 97666 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/20/1988  Nam  AB 7/20/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1281 97668 LEE HONG SEOK 1/6/1981  Nam 7/20/2022 14:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1282 97672 PARK SOONIK 5/1/1977  Nam 7/20/2022 14:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1283 97675 WOO NAMGIL 1/31/1974  Nam 7/20/2022 14:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1284 97679 VŨ VĂN THẠNH 12/27/1989  Nam  3/E 7/20/2022 14:41  INLACO-SG (107USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1285 97689 NGUYỄN VĂN HUY 7/15/1977  Nam  COOK 7/20/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  PCT
1286 97691 PHAN XUÂN TRUNG 8/30/1981  Nam  OS 7/20/2022 14:49  Khám sức khoẻ TV Panama  RED STAR ENERGY (RSE)
1287 97694 LÊ VĂN TẤN 3/26/1985  Nam  AB 7/20/2022 14:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1288 97698 NGUYỄN QUỐC HẢI 9/20/1995  Nam  AB 7/20/2022 14:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1289 97703 NGUYỄN ĐỨC LANH 8/12/1996  Nam 7/20/2022 14:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1290 97705 BÙI ANH TUẤN 2/20/1988  Nam  OS 7/20/2022 15:04  INLACO-SG (107USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1291 97712 HOÀNG THÀNH 12/9/1988  Nam  3/O 7/20/2022 15:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1292 97721 WANG GUOQIANG 3/10/1976  Nam 7/20/2022 15:27  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1293 97724 PAN ZHI CAI 4/17/1983  Nam 7/20/2022 15:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1294 97736 VŨ VĂN HẢI 1/5/1985  Nam  COOK 7/20/2022 15:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1295 97828 NGUYỄN VĂN THẮNG 7/6/1993  Nam  ELECTRIC 7/21/2022 7:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1296 97840 HOÀNG KHÁNH TRUNG 7/8/1979  Nam  CAPT 7/21/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1297 97847 NGUYỄN TRỌNG CÔNG 10/23/1993  Nam  AB 7/21/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1298 97863 PHẠM VĂN THIỆU 7/7/1990  Nam  4/E 7/21/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1299 97867 TRẦN QUANG TRUNG 9/22/1975  Nam  CAPT 7/21/2022 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1300 97973 DƯƠNG ĐỨC DUY 2/12/1987  Nam  3/E 7/21/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1301 97979 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 7/31/1993  Nam  2/O 7/21/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1302 97994 PHAN VĂN ĐẠT 4/19/1988  Nam  OILER 7/21/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1303 97998 VŨ VĂN HÀ 11/6/1975  Nam  DECK OFFICER 7/21/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
1304 98001 ĐẶNG VĂN TRÌNH 9/6/1986  Nam  OILER 7/21/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1305 98005 NGUYỄN VĂN HIẾU 7/20/1986  Nam  OILER 7/21/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1306 98010 VŨ VĂN KHUYNH 2/18/1965  Nam  OILER 7/21/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1307 98012 LƯU ĐÌNH MINH 11/2/1990  Nam  C/O 7/21/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1308 98017 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN 10/20/1989  Nam  COOK 7/21/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1309 98025 VŨ HOÀNG LONG 12/5/1996  Nam  AB.D 7/21/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1310 98043 TRỊNH ĐỨC SONG 9/19/1990  Nam  AB.D 7/21/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1311 98039 NGUYỄN TRUNG HIẾU 9/26/1981  Nam  2/E 7/21/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1312 98046 PHẠM VĂN VỮNG 10/1/1984  Nam  CAPT 7/21/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1313 98053 NGUYỄN QUANG TRƯỞNG 3/18/1992  Nam  2/O 7/21/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1314 98059 NGUYỄN THÀNH VINH 6/8/1982  Nam  SAILOR 7/21/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1315 98060 NGUYỄN VĂN LUẬT 1/5/1988  Nam  2/E 7/21/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1316 98067 PHẠM VĂN THẮNG 5/4/1992  Nam  AB 7/21/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1317 98074 BÙI VĂN VINH 6/30/1989  Nam  2/E 7/21/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1318 98077 ĐÀO HỒNG LĨNH 1/29/1984  Nam  3/O 7/21/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1319 98082 ĐẶNG NGỌC HIẾU 8/20/1982  Nam  C/E 7/21/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1320 98083 NGUYỄN TIẾN THÀNH 9/5/1987  Nam  C/E 7/21/2022 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1321 98084 NGUYỄN QUANG HIẾU 6/30/1998  Nam  ENGINE – CADET 7/21/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1322 98086 NGUYỄN HỮU ĐẠI 12/19/2003  Nam  SAILOR 7/21/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1323 98087 VŨ TRỌNG DƯỠNG 9/2/1991  Nam  3/E 7/21/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1324 98089 LƯU MẠNH HOÀNG 8/12/1991  Nam  4/E 7/21/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1325 98093 TRỊNH DUY TOẢN 12/21/1988  Nam  SAILOR 7/21/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1326 98095 NGUYỄN THÁI HIỆP 6/27/1984  Nam  OILER 7/21/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1327 98096 NGUYỄN THÀNH LONG 7/21/1996  Nam  OILER 7/21/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1328 98098 CHÂU VĂN THÀNH 1/1/1975  Nam  SAILOR 7/21/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1329 98099 ĐINH VĂN HẬU 4/12/1982  Nam  SAILOR 7/21/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1330 98101 NGÔ VĂN KHÙNG 8/3/1971  Nam  OILER 7/21/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1331 98102 NGUYỄN ĐỨC THỌ 2/2/1979  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1332 98103 VŨ QUANG CẦU 5/30/1995  Nam  COOK 7/21/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1333 98104 TRỊNH MINH GIÁP 7/11/1978  Nam  OILER 7/21/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1334 98106 NGUYỄN QUỐC BẢO 12/16/1998  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1335 98107 HOÀNG VĂN SƠN 5/19/1982  Nam  OILER 7/21/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1336 98111 LÊ TRÁC TRẮC 2/16/1972  Nam  COOK 7/21/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1337 98110 NGÔ THÀNH HUY 4/24/2004  Nam  OILER 7/21/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1338 98115 LÊ QUYẾT TIẾN 10/5/1986  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1339 98119 HÀ HỒNG QUÝ 10/10/1980  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1340 98122 NGUYỄN VĂN VINH 3/10/2004  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1341 98123 PHẠM NGỌC 11/12/1997  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1342 98124 TRỊNH VĂN CHINH 12/27/1986  Nam  OILER 7/21/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1343 98126 BÙI MINH TRUNG 8/3/1994  Nam  OILER 7/21/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1344 98128 NGÔ VĂN SỸ 1/10/1983  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1345 98130 CAO KHẮC KỲ 7/19/1992  Nam  OILER 7/21/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1346 98131 NGÔ VĂN SƠN 7/30/1993  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1347 98132 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 10/10/1989  Nam  OILER 7/21/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1348 98133 CAO THANH PHONG 2/18/1980  Nam  OILER 7/21/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1349 98134 ĐINH XUÂN HÙNG 10/2/1992  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1350 98136 VŨ MẠNH LINH 7/10/1988  Nam  OILER 7/21/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1351 98135 VÕ TRỌNG HIẾU 9/29/1988  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1352 98138 NGUYỄN VĂN YÊN 4/8/1981  Nam  OILER 7/21/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1353 98140 VŨ ĐỨC TUÂN 6/22/1992  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1354 98145 TRẦN CÔNG TRIỀU 5/13/1981  Nam  OILER 7/21/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1355 98147 ĐỖ NHẬT TÂN 2/13/1993  Nam  SAILOR 7/21/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1356 98149 NGUYỄN VĂN VÂN 4/29/1987  Nam  OILER 7/21/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1357 98150 PHẠM VĂN ĐỨC 6/1/1996  Nam  AB.D 7/21/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  PJTACO
1358 98151 ĐỖ AN KHANG 10/23/1988  Nam 7/21/2022 9:31  KSK lấy bằng lái xe nam
1359 98152 NGUYỄN VĂN DUY 2/8/1991  Nam  OILER 7/21/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
1360 98154 TRẦN ĐĂNG SANG 4/15/1993  Nam  OS 7/21/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1361 98156 VŨ ĐÌNH THIẾT 8/27/1991  Nam  AB.D 7/21/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
1362 98157 VŨ ĐÌNH ÁNH 12/26/1996  Nam  AB 7/21/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1363 98160 HOÀNG ANH HÙNG 5/11/1998  Nam  DECK – CADET 7/21/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1364 98161 PHẠM QUỐC LẬP 9/5/1981  Nam  4/E 7/21/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1365 98162 PHẠM QUANG PHÚC 9/29/1995  Nam  AB.D 7/21/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1366 98166 BÙI VĂN DUNG 8/22/1982  Nam  C/E 7/21/2022 9:47  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1367 98171 NGUYỄN VĂN KHOA 7/10/1976  Nam  2/E 7/21/2022 9:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1368 98172 TRẦN QUANG PHONG 2/11/1990  Nam  2/O 7/21/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1369 98173 NGUYỄN VĂN TIẾN 11/20/1994  Nam  COOK 7/21/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1370 98174 LÊ VĂN HIẾN 6/15/2000  Nam  OILER 7/21/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1371 98175 TRẦN QUỐC DŨNG 1/1/1979  Nam  OILER 7/21/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1372 98176 TRẦN THANH KHÁ 6/28/1993  Nam  AB 7/21/2022 10:03  Chứng chỉ Panama  SUMASER
1373 98177 ROÃN VĂN THIỆP 10/2/1987  Nam  C/O 7/21/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1374 98179 VŨ THANH KHƯƠNG 1/7/1980  Nam  M/M 7/21/2022 10:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1375 98181 BÙI NGUYÊN KHÁNH 2/20/1984  Nam  BOSUN 7/21/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1376 98182 HOÀNG VĂN BỔNG 8/25/1988  Nam  2/O 7/21/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1377 98183 NGÔ MINH NGHĨA 2/17/2004  Nam 7/21/2022 10:14  KSK lấy bằng lái xe nam
1378 98186 BÙI DOÃN HIỆP 11/30/1997  Nam  AB.E 7/21/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
1379 98189 ASIEDU HARRY 3/15/1990  Nam 7/21/2022 10:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1380 98190 ODURO JOEL 4/27/1992  Nam 7/21/2022 10:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1381 98191 NGÔ HỮU NAM 7/7/1991  Nam  3/E 7/21/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
1382 98194 DƯƠNG VĂN BÌNH 10/12/1980  Nam  AB.D 7/21/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1383 98197 ĐẬU THIỆN TÂM 1/20/2000  Nam  OS.E 7/21/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1384 98198 PHẠM VĂN CHÚC 9/15/2001  Nam  SAILOR 7/21/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1385 98203 TRẦN HẢI NINH 2/15/1998  Nam  AB.D 7/21/2022 10:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1386 98205 NGUYỄN VĂN KHANG 5/8/1988  Nam  3/O 7/21/2022 10:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1387 98211 TRẦN CAO CƯỜNG 8/22/1984  Nam  C/E 7/21/2022 11:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
1388 98246 PHẠM CÔNG TÁ 5/12/1977  Nam  OS 7/21/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1389 98250 VŨ VĂN MẾN 5/12/1989  Nam  OILER 7/21/2022 14:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1390 98252 HOÀNG VĂN MẠNH 6/30/1980  Nam  3/E 7/21/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1391 98256 ĐẶNG VĂN LÂM 9/15/1991  Nam  AB 7/21/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1392 98259 NGUYỄN NGỌC TÂM 12/12/1993  Nam  ELECTRIC 7/21/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
1393 98265 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/17/1993  Nam  4/E 7/21/2022 14:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1394 98267 NỊNH VĂN SINH 6/7/1991  Nam 7/21/2022 14:30  KSK lấy bằng lái xe nam
1395 98272 ĐÀO MINH TÂM 3/30/1994  Nam  OS.D 7/21/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1396 98274 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 1/15/1977  Nam 7/21/2022 14:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1397 98275 TRẦN TRỌNG NHẪN 1/1/1972  Nam 7/21/2022 14:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1398 98279 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 7/19/1977  Nam  COOK 7/21/2022 14:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1399 98283 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 6/10/1990  Nam  4/E 7/21/2022 14:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1400 98287 NGUYỄN NGỌC HIỆU 2/25/1994  Nam  COOK 7/21/2022 14:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1401 98288 TRẦN VĂN HÙNG 11/20/1986  Nam  C/O 7/21/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1402 98290 VŨ VĂN CHIẾN 6/9/1966  Nam  OILER 7/21/2022 14:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1403 98294 NGUYỄN VĂN MẠNH 3/28/1993  Nam  ELECTRIC 7/21/2022 15:01  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1404 98295 NGUYỄN ĐÌNH THI 8/15/1970  Nam  COOK 7/21/2022 15:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1405 98299 HỒ KHẮC ĐẠT 10/2/2001  Nam 7/21/2022 15:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1406 98301 NGUYỄN DUY KHÁNH 9/23/1995  Nam  SAILOR 7/21/2022 15:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1407 98305 LÊ QUANG HUY 1/2/2000  Nam  OS 7/21/2022 15:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1408 98309 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 2/2/1994  Nam  AB 7/21/2022 15:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1409 98319 NGUYỄN XUÂN TÙNG 3/13/1990  Nam  AB 7/21/2022 15:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1410 98388 NGUYỄN NGỌC TRƯỞNG 1/23/1997  Nam  4/E 7/22/2022 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1411 98398 NGUYỄN THANH CÔNG 12/3/1996  Nam  OILER 7/22/2022 7:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1412 98411 HÀ DUY HIỆU 11/11/1989  Nam  AB.D 7/22/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB
1413 98416 PHAN ANH DŨNG 3/2/1989  Nam  4/E 7/22/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1414 98425 NGUYỄN VĂN THÀNH 11/18/1992  Nam  AB.D 7/22/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1415 98431 TÀO VĂN HUẤN 1/21/1987  Nam  C/O 7/22/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
1416 98433 ĐINH BẢO ĐỊNH 11/2/1994  Nam  AB.E 7/22/2022 7:59  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
1417 98438 NGUYỄN NGỌC OANH 7/15/1968  Nam  C/E 7/22/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1418 98443 VŨ HOÀNG GIANG 9/7/1981  Nam  C/O 7/22/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1419 98448 ĐOÀN VĂN DOANH 5/11/1987  Nam  SAILOR 7/22/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1420 98452 VŨ LONG HẢI 10/25/2001  Nam  COOK 7/22/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1421 98456 LÊ HUỲNH ĐỨC 1/20/1992  Nam  SAILOR 7/22/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1422 98460 LÊ DUY KỲ 5/24/1989  Nam  OILER 7/22/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1423 98464 VŨ HOÀI NAM 9/26/1974  Nam  COOK 7/22/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1424 98466 ĐOÀN HỮU CÔNG 1/1/1992  Nam  AB.D 7/22/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1425 98469 MẠC VĂN HÙNG 12/18/1993  Nam  COOK 7/22/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1426 98476 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 6/30/1988  Nam  OILER 7/22/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1427 98481 HỒ QUANG TRỰC 12/15/1997  Nam  WPR 7/22/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1428 98485 NGUYỄN THIỆN TUÂN 8/20/1990  Nam  2/O 7/22/2022 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1429 98489 HÀ VĂN TUÂN 2/19/1986  Nam  BOSUN 7/22/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1430 98496 NGUYỄN VĂN HỒNG 7/16/1973  Nam  OILER 7/22/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1431 98501 BÙI MẠNH TUẤN 5/27/2001  Nam 7/22/2022 8:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1432 98506 PHẠM VĂN VŨ 8/22/1991  Nam  3/O 7/22/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1433 98511 VŨ VĂN DƯ 7/21/1988  Nam  Carpenter 7/22/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1434 98515 TRẦN HUY TRỌNG 9/4/1984  Nam  CAPT 7/22/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1435 98518 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12/10/1984  Nam  C/E 7/22/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1436 98521 NGUYỄN VĂN THÀNH 3/25/1985  Nam  2/E 7/22/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1437 98528 VƯƠNG NAM DƯƠNG 1/17/1981  Nam  CAPT 7/22/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1438 98534 LƯU VĂN QUANG 10/8/1986  Nam  1/E 7/22/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1439 98539 TRẦN MẠNH TÀI 7/16/1986  Nam  2/E 7/22/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1440 98543 PHẠM ĐĂNG TUẤN 1/16/1990  Nam  4/E 7/22/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1441 98549 TRƯƠNG CHÍ CƯỜNG 12/21/1983  Nam  CAPT 7/22/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1442 98555 ĐỖ VĂN VỮNG 10/14/1973  Nam  BOSUN 7/22/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1443 98558 PHẠM VĂN BÌNH 2/2/1981  Nam  M/M 7/22/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1444 98565 DU, XIAOSHUN 2/2/1971  Nam 7/22/2022 8:59  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1445 98568 QU, JINGZHI 4/5/1974  Nam 7/22/2022 9:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1446 98574 TAN, ZEKUN 3/24/1991  Nam 7/22/2022 9:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1447 98580 TRỊNH VĂN CƯƠNG 7/8/1983  Nam  4/E 7/22/2022 9:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1448 98587 TRẦN QUANG KHẢI 1/20/1979  Nam  C/E 7/22/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
1449 98590 LÊ VIẾT THẮNG 9/15/1985  Nam  BOSUN 7/22/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1450 98595 VŨ THỊ HƯƠNG MƠ 2/25/2000  Nữ 7/22/2022 9:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1451 98600 ĐỖ QUANG VINH 7/11/2000  Nam  SAILOR 7/22/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1452 98609 BÙI TRỊNH THỊNH 9/8/1987  Nam  AB.E 7/22/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1453 98614 NGÔ MINH VIỆT 5/19/1990  Nam  BOSUN 7/22/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1454 98620 TRẦN VIẾT TÙNG 5/29/1996  Nam  OILER 7/22/2022 9:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1455 98631 VŨ NGỌC THỊNH 4/11/1988  Nam  2/E 7/22/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1456 98634 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 2/18/1984  Nam  3/O 7/22/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1457 98641 TRẦN TRUNG DŨNG 11/26/1986  Nam  2/E 7/22/2022 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1458 98647 BÙI DUY ĐÔ 3/10/1981  Nam 7/22/2022 9:46  KSK lấy bằng lái xe nam
1459 98649 ĐỖ XUÂN THÁI 2/23/1986  Nam  C/E 7/22/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1460 98652 NGUYỄN BỈNH HÙNG 3/5/1997  Nam  OS.D 7/22/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1461 98654 BÙI VĂN KHÁNH 11/28/1983  Nam  4/E 7/22/2022 9:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1462 98655 NGUYỄN VĂN VIỆT 4/11/1988  Nam  2/O 7/22/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1463 98661 HỒ ĐÌNH TRI 6/15/1986  Nam  OILER 7/22/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1464 98663 MAI MINH ĐỨC 9/19/2000  Nam  OS 7/22/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1465 98667 ĐOÀN DUY LƯU 5/10/1990  Nam  2/O 7/22/2022 10:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
1466 98668 PHẠM VĂN DƯƠNG 11/3/1991  Nam  SAILOR 7/22/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1467 98672 TĂNG HOÀNG MINH ĐỨC 4/7/2004  Nam 7/22/2022 10:53  KSK lấy bằng lái xe nam
1468 98674 ĐINH XUÂN HÒA 1/10/1995  Nam  SAILOR 7/22/2022 11:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1469 98675 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 1/1/1990  Nam  BOSUN 7/22/2022 11:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CUU LONG-GAS
1470 98678 HOÀNG XUÂN TUẤN 10/10/1981  Nam  2/E 7/22/2022 11:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1471 98681 BÙI THỊ KIM THANH 1/1/1981  Nữ 7/22/2022 11:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1472 98722 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 7/16/1983  Nam  OILER 7/22/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1473 98730 NGUYỄN QUANG HUY 11/2/1991  Nam  2/O 7/22/2022 14:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1474 98735 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 11/18/1994  Nam  COOK 7/22/2022 14:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1475 98738 ĐỖ VĂN LINH 9/18/1991  Nam  COOK 7/22/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
1476 98743 QUÁCH VĂN ĐẠT 11/13/1994  Nam  AB.E 7/22/2022 14:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1477 98746 LÊ ĐÌNH DŨNG 1/6/1987  Nam  2/E 7/22/2022 14:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1478 98750 NGUYỄN VĂN THẾ 9/25/1988  Nam  2/E 7/22/2022 14:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1479 98758 NGUYỄN MẠNH HỮU 11/28/2000  Nam  AB.D 7/22/2022 14:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMC
1480 98760 PHẠM VĂN CHUNG 8/11/1989  Nam  3/E 7/22/2022 14:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1481 98761 NGUYỄN VĂN MINH 7/14/1983  Nam  C/E 7/22/2022 14:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1482 98766 LÊ MẠNH DŨNG 5/23/1989  Nam  AB.E 7/22/2022 14:57  Chứng chỉ Panama  HOÀNH SƠN
1483 98769 NGUYỄN KHẮC TỈNH 9/26/1991  Nam  4/E 7/22/2022 15:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1484 98771 VŨ ĐÌNH DŨNG 9/6/2001  Nam  OILER 7/22/2022 15:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1485 98773 ĐỖ ĐÌNH PHÚC 4/2/1987  Nam  ENGINE – CADET 7/22/2022 15:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1486 98779 TRẦN VĂN TÂN 8/7/1988  Nam  3/O 7/22/2022 15:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1487 98780 HOÀNG TRUNG ĐỨC 10/21/1999  Nam  ELECTRIC 7/22/2022 15:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1488 98783 HOÀNG DUY ĐÔN 9/2/1990  Nam  3/E 7/22/2022 15:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1489 98788 ĐẶNG VĂN ĐỐI 1/26/1990  Nam  OS.D 7/22/2022 15:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1490 98791 VŨ VĂN ĐỨC 7/17/1987  Nam  AB.D 7/22/2022 15:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1491 98793 VŨ VĂN BẢO 7/9/1984  Nam  2/E 7/22/2022 15:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1492 99132 NGUYỄN MAI HƯƠNG GIANG 2/16/1999  Nam 7/22/2022 16:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1493 99154 BÙI VĂN KHOA 9/25/1987  Nam  C/O 7/23/2022 7:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1494 99157 TRẦN HOÀI NAM 5/11/1991  Nam  2/O 7/23/2022 7:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1495 99160 PHẠM TRUNG HIẾU 7/2/1989  Nam  3/E 7/23/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1496 99166 VŨ ĐÌNH SƠN 1/3/1989  Nam  AB.D 7/23/2022 7:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1497 99167 HOÀNG ĐĂNG DŨNG 1/20/1985  Nam  ELECTRIC 7/23/2022 7:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG NAM
1498 99168 NGUYỄN HỮU LUẬN 7/13/1988  Nam  AB.D 7/23/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1499 99169 VŨ NGỌC TÂN 4/14/1996  Nam  AB.D 7/23/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1500 99171 NGUYỄN VĂN KIM 3/8/1993  Nam  Carpenter 7/23/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1501 99173 VÕ VĂN ANH 3/20/1986  Nam  FITTER 7/23/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1502 99179 PHẠM GIA BẢO 8/13/2000  Nam  AB.D 7/23/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1503 99186 NGUYỄN VĂN TÚ 7/8/1986  Nam  C/O 7/23/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1504 99187 HOÀNG VĂN CÔNG 12/25/1975  Nam  OS.D 7/23/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1505 99188 PHAN VĂN HẬU 10/10/1985  Nam  OS.D 7/23/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1506 99190 NGUYỄN TRỌNG TÍN 10/28/1990  Nam  FITTER 7/23/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1507 99194 BÙI VĂN THÀNH 2/8/1981  Nam  OILER 7/23/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1508 99195 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 6/20/1992  Nam  2/O 7/23/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
1509 99197 NGÔ MẠNH CƯỜNG 5/9/1983  Nam  C/O 7/23/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1510 99203 VŨ ĐẮC NGỌC 1/25/1979  Nam  BOSUN 7/23/2022 8:50  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1511 99206 TRẦN VĂN LUÂN 3/28/1994  Nam  OILER 7/23/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1512 99217 NGÔ VĂN NINH 10/1/1967  Nam  COOK 7/23/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1513 99218 TRẦN VĂN TUYÊN 4/18/1989  Nam  3/E 7/23/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1514 99227 TRƯƠNG QUANG CHIẾN 7/17/1977  Nam  ELECTRIC 7/23/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1515 99228 TRỊNH QUÝ GIẢNG 10/25/1982  Nam  CAPT 7/23/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI DƯƠNG
1516 99231 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 10/8/1984  Nữ 7/23/2022 10:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1517 99232 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 9/25/1981  Nữ 7/23/2022 10:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1518 99233 TRỊNH THÚY AN 7/22/1989  Nam 7/23/2022 10:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1519 99234 PHẠM VĂN VƯỢNG 9/30/1995  Nam  ELECTRIC 7/23/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1520 99235 XING, JUN 11/8/1990  Nam 7/23/2022 10:06  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1521 99236 ĐOÀN VĂN CHUYỂN 6/7/1990  Nam  OS.E 7/23/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
1522 99237 NGUYỄN TRỌNG QUÂN 5/20/1992  Nam  3/E 7/23/2022 10:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
1523 99239 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 9/27/1999  Nam  AB.D 7/23/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1524 99244 NGUYỄN VIẾT THẢO 7/29/1992  Nam  AB.D 7/23/2022 10:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1525 99247 NGUYỄN XUÂN TUẤN LINH 4/1/1995  Nam  AB.D 7/23/2022 10:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1526 99249 NGUYỄN TIẾN CÔNG 11/19/1983  Nam  DECK OFFICER 7/23/2022 11:03  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1527 99382 VÀNG A THANH 4/22/1996  Nam 7/25/2022 7:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1528 99387 LÝ A NỌI 2/28/1996  Nam 7/25/2022 7:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1529 99400 TRẦN THANH ĐẠT 8/13/1997  Nam  AB.D 7/25/2022 7:44  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
1530 99404 PHÀN A CỎN 9/19/1979  Nam 7/25/2022 7:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1531 99407 VÀNG A QUỲNH 1/1/1997  Nam 7/25/2022 7:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1532 99409 LÝ A ĐÓ 10/24/1996  Nam 7/25/2022 7:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1533 99412 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 9/29/1984  Nam  OILER 7/25/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1534 99417 NGUYỄN HỒNG SƠN 5/19/1977  Nam  BOSUN 7/25/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1535 99420 TRẦN VĂN HÒA 1/1/1981  Nam  BOSUN 7/25/2022 7:57  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1536 99431 HỒ TRỌNG NGHĨA 12/29/1969  Nam  AB.D 7/25/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1537 99437 LÊ ĐĂNG NHẤT 7/1/1980  Nam  SAILOR 7/25/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1538 99439 NGUYỄN QUỐC TUẤN 12/22/1996  Nam  OILER 7/25/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1539 99445 HOÀNG VĂN TRUNG 10/18/2000  Nam  SAILOR 7/25/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1540 99449 VŨ ĐÌNH NGHĨA 7/3/1988  Nam  SAILOR 7/25/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1541 99456 TRẦN CÔNG NGHĨA 9/20/1989  Nam  OS.E 7/25/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
1542 99460 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 6/10/1982  Nam  BOSUN 7/25/2022 8:12  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1543 99463 NGUYỄN DUY VIỆT 8/24/1998  Nam  OILER 7/25/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1544 99468 VÕ HỒNG THƯ 6/18/1985  Nam  SAILOR 7/25/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1545 99480 CAO TIẾN QUÂN 8/23/1998  Nam  OS.E 7/25/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
1546 99486 THẠCH ĐÌNH THÁI 9/29/2001  Nam  SAILOR 7/25/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1547 99497 NGUYỄN VIẾT ÍCH 9/10/1983  Nam  SAILOR 7/25/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1548 99503 LÊ THANH HẰNG 7/7/2000  Nam 7/25/2022 8:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1549 99507 NGUYỄN VĂN TÂN 11/10/1974  Nam  COOK 7/25/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
1550 99514 PHAN VĂN ĐẠM 12/1/1991  Nam  C/O 7/25/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1551 99516 TRẦN VĂN TRƯỜNG 7/17/1972  Nam  M/M 7/25/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
1552 99520 NGUYỄN CẢNH BÌNH 10/10/1988  Nam  OS.D 7/25/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1553 99524 BÙI VĂN DỰNG 1/7/1974  Nam  OILER 7/25/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1554 99531 NGUYỄN VĂN VỊNH 9/17/1989  Nam  3/E 7/25/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1555 99540 LÊ QUANG THÁI 8/16/1989  Nam  AB.D 7/25/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1556 99552 PHẠM QUỐC ĐỒNG 2/24/1981  Nam  OS.E 7/25/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1557 99557 TRẦN TƯ TOÀN 8/18/1991  Nam  AB.D 7/25/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1558 99562 TRẦN ĐỨC NAM 9/21/1984  Nam  AB.D 7/25/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1559 99569 NGUYỄN VĂN TUẤN 3/26/1980  Nam  4/E 7/25/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1560 99576 ĐINH HỮU TUÂN 5/13/1986  Nam  2/E 7/25/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1561 99582 LÊ ĐỨC MẠNH 9/10/1999  Nam  AB.D 7/25/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1562 99587 TRẦN QUANG ANH 6/28/2000  Nam  AB.D 7/25/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1563 99592 NGUYỄN ĐỨC TUYỂN 10/13/1990  Nam  AB.D 7/25/2022 9:07  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1564 99600 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG 12/4/1997  Nam  OS.D 7/25/2022 9:09  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1565 99604 VÕ QUYẾT THẮNG 5/20/1991  Nam  OS.D 7/25/2022 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1566 99607 NGUYỄN HỒNG LÂN 10/10/1993  Nam  OS.D 7/25/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1567 99610 LÊ THANH HOÀNG 8/15/1993  Nam  AB.D 7/25/2022 9:17  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1568 99616 ĐINH THANH ĐIỆP 6/29/1992  Nam  SAILOR 7/25/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1569 99620 BÙI HỮU HƯNG 9/1/1994  Nam  4/E 7/25/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1570 99627 NGÔ QUANG VỊNH 12/20/1993  Nam  3/O 7/25/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1571 99629 VŨ TUẤN TUYẾN 4/20/1993  Nam  OS.D 7/25/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1572 99636 ĐÀO VIỆT LONG 12/29/1997  Nam  AB.D 7/25/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1573 99635 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12/3/1971  Nam  COOK 7/25/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1574 99640 TRỊNH THU HƯỜNG 1/12/2002  Nữ 7/25/2022 9:31  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1575 99641 NGUYỄN ĐẮC GIAO 11/12/1981  Nam  2/E 7/25/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1576 99647 TẠ QUANG NINH 6/5/1976  Nam  FITTER 7/25/2022 9:33  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1577 99648 VƯƠNG QUỐC BẢO 7/9/2002  Nam  AB 7/25/2022 9:34  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1578 99650 NGUYỄN DUY TÂN 9/3/1985  Nam  COOK 7/25/2022 9:36  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1579 99652 LÊ ANH VŨ 9/4/1971  Nam  CAPT 7/25/2022 9:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1580 99653 TRẦN VĂN LÂN 7/14/1988  Nam 7/25/2022 9:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1581 99659 HOÀNG VĂN ĐƯỚC 10/8/1986  Nam  SAILOR 7/25/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1582 99661 NGUYỄN THANH SƠN 7/15/1994  Nam  SAILOR 7/25/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1583 99664 MAI VĂN DƯƠNG 10/2/1974  Nam  C/E 7/25/2022 9:46  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1584 99667 NGUYỄN HỒNG MIÊN 2/24/1984  Nam  C/E 7/25/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1585 99669 TRẦN ĐỨC TUYÊN 1/7/1968  Nam  CAPT 7/25/2022 9:51  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1586 99672 NGUYỄN KHẮC NAM 11/7/1996  Nam  AB.D 7/25/2022 9:54  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1587 99676 VŨ ĐỨC TÙNG 1/23/1987  Nam  4/E 7/25/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1588 99679 ĐÀO TRỌNG NHÂN 1/21/1989  Nam  2/O 7/25/2022 10:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1589 99683 NGUYỄN NHẬT LINH 10/15/1993  Nam  3/O 7/25/2022 10:02  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1590 99688 PHẠM VĂN THẤM 8/17/1991  Nam  M/M 7/25/2022 10:05  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1591 99690 DƯƠNG VĂN THÀNH 6/11/1986  Nam  2/E 7/25/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TTC
1592 99691 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 12/1/2000  Nữ 7/25/2022 10:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1593 99693 TRẦN THÁI MẠNH 4/4/1988  Nam  M/M 7/25/2022 10:15  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1594 99695 HỒ VĂN MINH 11/20/1988  Nam  OS.D 7/25/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1595 99697 ĐOÀN DUY ĐĨNH 9/7/1991  Nam  3/O 7/25/2022 10:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1596 99698 ĐẶNG THẾ HƯNG 8/6/1992  Nam  4/E 7/25/2022 10:22  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1597 99699 PHẠM THẾ BÌNH 11/20/1995  Nam  OILER 7/25/2022 10:23  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1598 99702 NGUYỄN ĐỨC TRANG 1/16/1989  Nam  FITTER 7/25/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1599 99705 NGUYỄN VĂN PHONG 5/18/1986  Nam  COOK 7/25/2022 10:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1600 99708 NGUYỄN VĂN DŨNG 5/1/1979  Nam  OILER 7/25/2022 10:36  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1601 99709 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 4/9/1987  Nam  AB.D 7/25/2022 10:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1602 99711 PHAN VĂN TUÂN 1/27/2003  Nam  OS.D 7/25/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
1603 99712 TRƯƠNG VĂN TÂM 1/3/1996  Nam  OILER 7/25/2022 10:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1604 99714 TRƯƠNG VĂN TUẤN 6/2/1990  Nam  OILER 7/25/2022 10:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1605 99715 TRẦN VĂN THI 2/12/1997  Nam  AB.D 7/25/2022 10:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1606 99717 TRẦN VĂN GIANG 2/13/1987  Nam  C/O 7/25/2022 10:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1607 99721 TRẦN VĂN TÚ 11/14/1998  Nam  OILER 7/25/2022 10:57  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
1608 99722 PHAN VĂN DẦN 4/3/1983  Nam  3/E 7/25/2022 11:00  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1609 99724 CHU XUÂN DƯƠNG 10/8/1999  Nam  OILER 7/25/2022 11:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1610 99725 VŨ VĂN HIỆU 1/1/1986  Nam  2/O 7/25/2022 11:07  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1611 99726 HỒ THANH HƯNG 5/25/1984  Nam  SAILOR 7/25/2022 11:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1612 99728 TRẦN THIỆN HẢI 7/6/1987  Nam  2/O 7/25/2022 11:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1613 99733 PHẠM VĂN HIỆU 1/15/1990  Nam  3/O 7/25/2022 11:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1614 99736 NGUYỄN NGỌC TÂN 11/27/1993  Nam  3/O 7/25/2022 11:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  THÁI BÌNH DƯƠNG
1615 99737 NGUYỄN VĂN NINH 2/8/1990  Nam  SAILOR 7/25/2022 11:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1616 99738 TRƯƠNG MINH ÁNH 2/28/2001  Nam  SAILOR 7/25/2022 11:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1617 99740 VŨ ĐÌNH THÁI 9/8/1994  Nam  OS.D 7/25/2022 11:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1618 99751 BÙI ĐỨC ANH 1/27/1993  Nam 7/25/2022 13:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1619 99764 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 3/6/1984  Nam  OILER 7/25/2022 14:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1620 99768 VŨ THẾ VĂN 3/19/1988  Nam  OILER 7/25/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1621 99781 NGUYỄN HÙNG VĂN 9/29/1986  Nam  3/E 7/25/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1622 99791 NGUYỄN THANH SƠN 2/18/1981  Nam 7/25/2022 14:19  KSK lấy bằng lái xe nam
1623 99794 LÊ SỸ TRÃI 10/8/1990  Nam  C/O 7/25/2022 14:20  Khám sức khoẻ TV Panama  BÌNH MINH
1624 99804 NGUYỄN XUÂN TÙNG 4/11/2004  Nam  SAILOR 7/25/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1625 99808 NGUYỄN VĂN HÀO 1/12/1990  Nam  C/O 7/25/2022 14:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
1626 99812 THÁI THỊ THÙY DƯƠNG 4/25/1986  Nữ 7/25/2022 14:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1627 99817 NGUYỄN VĂN TOẢN 9/19/1996  Nam  AB.D 7/25/2022 14:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1628 99820 NGUYỄN VIẾT TUẤN 10/29/1995  Nam  AB.D 7/25/2022 14:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1629 99821 TẠ BÁ HUÂN 9/1/1998  Nam  OS.D 7/25/2022 14:47  Khám sức khoẻ TV Panama
1630 99824 PHẠM TUẤN PHONG 1/19/1998  Nam  OS.E 7/25/2022 14:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1631 99826 VÌ VĂN DÚNG 3/2/2004  Nam 7/25/2022 14:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1632 99827 LÒ VĂN TIỆN 10/5/1998  Nam 7/25/2022 14:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1633 99831 LÒ VĂN LOAN 10/29/1999  Nam 7/25/2022 14:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1634 99838 VÌ VĂN XUÂN 3/3/2002  Nam 7/25/2022 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1635 99846 VÌ XUÂN HIẾU 6/28/2004  Nam 7/25/2022 15:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1636 99848 TRẦN TIẾN CẢNH 2/24/1994  Nam  AB.D 7/25/2022 15:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1637 99853 CÀ THỊ LÂM 8/17/1980  Nữ 7/25/2022 15:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1638 99857 PHẠM VĂN MINH 9/15/1983  Nam  2/E 7/25/2022 15:25  Chứng chỉ Panama  NST
1639 99861 PHẠM VĂN DUẨN 1/15/1987  Nam  OILER 7/25/2022 15:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1640 99864 NGUYỄN THỊ HUYỀN 2/17/2004  Nữ 7/25/2022 15:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1641 99870 TRỊNH VĂN CƯƠNG 7/8/1983  Nam  4/E 7/25/2022 15:47  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1642 99877 PHẠM CÔNG CHÍNH 5/30/1982  Nam  CAPT 7/25/2022 15:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1643 99961 NGUYỄN VĂN THÁI 4/13/1984  Nam  CAPT 7/26/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
1644 99974 HOÀNG ĐÌNH TUẤN 9/25/1973  Nam  SAILOR 7/26/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1645 99982 TRẦN HOÀNG PHÚC 5/15/1976  Nam  FITTER 7/26/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1646 99987 CHU TIẾN DŨNG 7/24/1990  Nam  3/O 7/26/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1647 99994 PHAN VĂN TRUNG 9/29/1984  Nam  OS 7/26/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
1648 99996 NGUYỄN MINH HIẾU 12/16/1982  Nam  2/E 7/26/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1649 100000 TRẦN MẠNH QUANG 8/15/1995  Nam  SAILOR 7/26/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1650 100007 LÊ VĂN CHUNG 4/9/1994  Nam  4/E 7/26/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1651 100014 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 3/20/2000  Nam  OILER 7/26/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1652 100016 LÊ VĂN CẢNH 10/10/1983  Nam  C/E 7/26/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1653 100021 ĐÀO BÁ CÔNG 7/28/1995  Nam  4/E 7/26/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1654 100028 TRẦN VĂN LUẬN 11/20/1990  Nam  AB.D 7/26/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1655 100034 NGUYỄN ĐÌNH THUẬT 9/10/1980  Nam  AB 7/26/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1656 100039 ĐỖ VĂN QUỲNH 8/25/1985  Nam  3/O 7/26/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1657 100043 LÊ VĂN TIẾN 1/1/1999  Nam  ENGINE – CADET 7/26/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1658 100048 MAI VĂN THÀNH 10/19/1990  Nam  3/O 7/26/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1659 100054 NGUYỄN VĂN CHIẾN 7/2/1994  Nam  OS 7/26/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1660 100057 PHẠM VĂN NHÂN 11/29/1999  Nam  ENGINE – CADET 7/26/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1661 100060 PHẠM VĂN HÁN 6/10/1992  Nam  2/O 7/26/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1662 100062 VŨ BÁ TRỌNG 9/14/1988  Nam 7/26/2022 8:29  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1663 100066 LÊ XUÂN TƯỞNG 9/28/1976  Nam  2/E 7/26/2022 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1664 100068 ĐINH VIỆT TIẾN 6/4/2004  Nam 7/26/2022 8:37  KSK lấy bằng lái xe nam
1665 100070 ĐẶNG VĂN TOÁN 1/18/1993  Nam  OS 7/26/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1666 100072 BÙI HỮU BÌNH 1/17/1988  Nam  3/E 7/26/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
1667 100077 TRẦN VĂN TRƯỞNG 10/15/1977  Nam  ELECTRIC 7/26/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1668 100089 LÊ VĂN THƯỢNG 9/7/1990  Nam  3/E 7/26/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1669 100095 TRỊNH KHẮC TOAN 4/25/2001  Nam  DECK – CADET 7/26/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1670 100104 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 8/11/1991  Nam  3/E 7/26/2022 8:55  Chứng chỉ Panama  TÂN CẢNG SHIPPING
1671 100106 MAI SỸ LINH 8/17/1990  Nam  ELECTRIC 7/26/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
1672 100112 TRẦN VĂN THỨC 9/24/1981  Nam  2/E 7/26/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1673 100121 TỐNG KHÁNH LINH 11/19/2003  Nữ 7/26/2022 9:03  KSK lấy bằng lái xe nữ
1674 100125 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 11/26/2003  Nữ 7/26/2022 9:05  KSK lấy bằng lái xe nữ
1675 100136 TRẦN VĂN GIANG 9/3/1998  Nam  OS 7/26/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1676 100140 LÊ PHẠM MINH CHÂU 6/29/2004  Nam 7/26/2022 9:12  KSK lấy bằng lái xe nữ
1677 100144 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/3/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/26/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1678 100147 NGUYỄN HUY THÔNG 8/17/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/26/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1679 100150 NGUYỄN VĂN CHIẾN 1/24/2000  Nam  OILER 7/26/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1680 100153 ĐỖ TRUNG DU 10/10/1981  Nam  M/M 7/26/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1681 100159 TRẦN TẤT ĐẠT 12/1/1997  Nam  DECK – CADET 7/26/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1682 100161 VŨ HỮU HUẤN 6/22/1982  Nam  COOK 7/26/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1683 100163 PHẠM THÁI HƯNG 10/6/1987  Nam  4/E 7/26/2022 9:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1684 100164 NGUYỄN QUỐC LONG 2/1/1983  Nam  OILER 7/26/2022 9:35  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1685 100168 ĐOÀN VĂN VƯƠNG 1/19/1992  Nam  ELECTRIC 7/26/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1686 100171 CHU ĐỨC NGHĨA 7/12/1994  Nam  AB 7/26/2022 9:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1687 100175 NGUYỄN DUY NAM 7/9/2003  Nam 7/26/2022 9:49  KSK lấy bằng lái xe nam
1688 100177 TRƯƠNG TRỌNG KHÁNH 8/20/1987  Nam  AB 7/26/2022 9:52  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1689 100180 ĐINH VĂN HOAN 8/3/1992  Nam  2/O 7/26/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1690 100190 TRẦN CHÍ HỢP 9/10/1976  Nam  COOK 7/26/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1691 100196 VŨ NAM TIẾN 2/12/1990  Nam  3/O 7/26/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1692 100205 TRẦN THẾ GIANG 9/24/1991  Nam  AB.D 7/26/2022 10:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1693 100207 PHẠM VĂN KHANH 1/5/1998  Nam  ELECTRIC 7/26/2022 11:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1694 100211 NGUYỄN KHẮC HIỆP 8/26/1990  Nam  C/O 7/26/2022 11:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1695 100235 VƯƠNG TOÀN QUANG 8/24/1993  Nam  BOSUN 7/26/2022 13:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1696 100237 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 4/7/1991  Nam  4/E 7/26/2022 14:00  Khám sức khoẻ TV Panama  HP Marine
1697 100239 HỒ QUANG BÁT 7/5/1987  Nam  4/E 7/26/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1698 100243 BÙI QUỐC ANH 2/24/1983  Nam  3/E 7/26/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1699 100246 NGÔ DUY THÁI 12/17/1993  Nam  AB 7/26/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
1700 100247 DƯƠNG XUÂN HÙNG 10/20/1970  Nam  CAPT 7/26/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1701 100250 LƯU XUÂN ĐOÀN 7/10/1987  Nam  OS 7/26/2022 14:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1702 100254 NGUYỄN KHÁNH VĂN 11/20/1990  Nam  2/E 7/26/2022 14:21  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1703 100257 NGHIÊM XUÂN HOÀN 5/12/1993  Nam  OS.D 7/26/2022 14:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1704 100260 HOÀNG VĂN CAO 8/20/1995  Nam  OILER 7/26/2022 14:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1705 100266 PHẠM VĂN ĐẠI 7/17/1995  Nam  COOK 7/26/2022 14:36  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1706 100268 THÁI VĂN THUẬN 8/11/1993  Nam  AB.D 7/26/2022 14:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1707 100273 TRƯƠNG QUANG THANH HẢI 1/18/1977  Nam  AB 7/26/2022 14:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
1708 100275 ĐẶNG VĂN LÂM 9/15/1991  Nam  AB 7/26/2022 14:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
1709 100278 PHẠM THỊ THANH NHÀN 11/16/1987  Nữ 7/26/2022 14:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1710 100282 NGUYỄN VĂN MẠNH 3/28/1993  Nam  ELECTRIC 7/26/2022 15:02  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1711 100286 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 3/31/2000  Nam  ENGINE – CADET 7/26/2022 15:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1712 100288 NGUYỄN QUỐC VIỆT 7/26/1983  Nam  CAPT 7/26/2022 15:07  Khám sức khỏe TV song ngữ
1713 100296 PHẠM TRUNG KIÊN 4/14/2004  Nam 7/26/2022 15:26  KSK lấy bằng lái xe nam
1714 100297 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 6/18/1998  Nam  OILER 7/26/2022 15:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1715 100303 PHẠM VĂN VƯỢNG 1/1/1991  Nam 7/26/2022 15:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1716 100311 ĐINH VĂN HÀ 1/20/1982  Nam  OILER 7/26/2022 15:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1717 100320 PHẠM HỮU TIẾN 11/27/1992  Nam  AB.D 7/26/2022 16:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1718 100404 ĐÀO VĂN HOAN 9/18/1983  Nam  AB.E 7/27/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1719 100408 NGUYỄN VĂN LUYỆN 12/30/1992  Nam  ELECTRIC 7/27/2022 7:45  Khám sức khoẻ TV Panama  T & T
1720 100415 HỒ QUYẾT CHIẾN 5/3/1990  Nam  AB.E 7/27/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1721 100422 NGUYỄN QUỐC THANH 10/28/1991  Nam  AB.D 7/27/2022 7:49  Khám sức khoẻ TV Panama  T & T
1722 100426 TRỊNH VĂN TRƯỜNG 6/18/1985  Nam  1/E 7/27/2022 7:52  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1723 100433 HÀ VĂN THÔNG 2/25/1995  Nam  OS.D 7/27/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1724 100438 BÙI XUÂN HẢI 4/10/1991  Nam  SAILOR 7/27/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1725 100446 NGUYỄN VĂN NAM 11/20/1984  Nam  AB.D 7/27/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1726 100452 HOÀNG VĂN HẬN 5/16/1998  Nam  SAILOR 7/27/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1727 100456 HOÀNG VĂN TUẤN 6/26/1996  Nam  SAILOR 7/27/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1728 100459 CHÂU TRUNG HÒA 10/18/1985  Nam  3/O 7/27/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1729 100462 VŨ VĂN HỘI 2/16/1981  Nam  OILER 7/27/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1730 100464 TRẦN VĂN HIẾU 10/14/1991  Nam  M/M 7/27/2022 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1731 100471 NGUYỄN VIẾT NAM 11/23/1990  Nam  ENGINE – CADET 7/27/2022 8:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1732 100486 TRẦN TAM HƯNG 6/4/1972  Nam  C/E 7/27/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1733 100490 LÊ TRUNG HẬU 4/20/1972  Nam  OILER 7/27/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1734 100494 LÒ THỊ SƯƠI 5/4/1993  Nữ 7/27/2022 8:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1735 100502 ĐỖ XUÂN NGHỊ 2/2/1987  Nam  AB.D 7/27/2022 8:20  Chứng chỉ Panama  PITSCO
1736 100505 SIỀU VĂN SÁNG 7/10/1985  Nam 7/27/2022 8:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1737 100508 LÒ THỊ THƠM 10/18/1999  Nữ 7/27/2022 8:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1738 100512 HÀ QUANG DIỆU 10/16/2001  Nam  OILER 7/27/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1739 100516 SIÊU VĂN LƯỢNG 6/28/1995  Nam 7/27/2022 8:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1740 100518 SIỀU VĂN HỢP 3/24/1984  Nam 7/27/2022 8:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1741 100524 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 5/12/1992  Nam  Carpenter 7/27/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1742 100528 NGUYỄN VĂN TIẾN 9/10/1992  Nam  ENGINE – CADET 7/27/2022 8:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  PCT
1743 100532 NGUYỄN THÀNH KHOA 7/23/1978  Nam  4/E 7/27/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  PCT
1744 100534 NGUYỄN ANH TUẤN 7/20/1983  Nam  CAPT 7/27/2022 8:40  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1745 100537 NGUYỄN VĂN CHINH 2/24/1982  Nam  4/E 7/27/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1746 100541 NGÔ VĂN THẠCH 7/6/1988  Nam  3/E 7/27/2022 8:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  PCT
1747 100543 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 5/24/1994  Nam  OILER 7/27/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1748 100546 PHẠM THỊ LINH CHI 6/4/1990  Nữ 7/27/2022 8:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1749 100547 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 10/13/1998  Nam  OILER 7/27/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1750 100552 DƯƠNG ĐỨC THIỆN 8/8/1991  Nam  OILER 7/27/2022 8:50  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1751 100556 TRẦN ĐỨC ANH 11/20/2003  Nam 7/27/2022 8:51  KSK lấy bằng lái xe nam
1752 100560 HOÀNG THỊ HIỀN 5/20/1990  Nữ 7/27/2022 8:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1753 100573 ĐÀO BẢO HOÀNG 12/21/1991  Nam  3/O 7/27/2022 9:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1754 100581 NGUYỄN ĐỨC LINH 4/12/1981  Nam  C/E 7/27/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1755 100587 BÙI XUÂN HIỆU 12/25/1995  Nam  3/E 7/27/2022 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1756 100591 LÊ XUÂN ĐÀM 12/23/1993  Nam  3/O 7/27/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1757 100594 VƯƠNG KIM LÂN 7/15/1973  Nam  C/O 7/27/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1758 100597 HỒ VĂN THỰC 1/27/1997  Nam  COOK 7/27/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1759 100601 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG 12/26/1994  Nam  COOK 7/27/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1760 100605 TRỊNH TRỌNG PHỤNG 1/30/1974  Nam  C/E 7/27/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1761 100619 ĐỖ DUY TÙNG 3/30/1989  Nam  OS.D 7/27/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1762 100626 NGUYỄN QUANG HUY 4/2/1984  Nam  OILER 7/27/2022 10:08  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1763 100628 NGUYỄN BÁ PHÁT 4/3/2000  Nam  AB.E 7/27/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1764 100629 NGUYỄN VĂN THẮNG 5/7/1993  Nam  OS.E 7/27/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1765 100630 NGUYỄN THẾ THẤT 6/20/1973  Nam  ELECTRIC 7/27/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1766 100634 BÙI VĂN ĐIỆN 2/24/1982  Nam  C/E 7/27/2022 10:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
1767 100673 GIÁP NGỌC ANH 1/7/1991  Nam  AB.D 7/27/2022 14:02  Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1768 100679 NGUYỄN THẾ HIỂN 4/17/1991  Nam  OS.D 7/27/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1769 100688 PHẠM VĂN TÀI 4/11/1990  Nam  C/O 7/27/2022 14:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1770 100690 HOÀNG VĂN DŨNG 12/19/2000  Nam  OS.D 7/27/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1771 100695 ĐỖ VĂN DŨNG 9/5/1996  Nam  4/E 7/27/2022 14:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  DMCC
1772 100700 PHẠM VĂN BẨY 6/25/1973  Nam  CAPT 7/27/2022 14:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1773 100716 PHẠM VĂN HỰU 6/12/1967  Nam  C/E 7/27/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1774 100737 ĐÀO TIẾN MẠNH 9/15/1993  Nam  C/O 7/27/2022 15:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  DMCC
1775 100741 NGUYỄN VĂN KIỆM 1/11/1996  Nam  3/O 7/27/2022 15:22  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1776 100748 NGUYỄN THỊ THU 1/13/1989  Nữ 7/27/2022 15:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1777 100836 NGUYỄN VĂN THÁI 9/2/1980  Nam  OILER 7/28/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1778 100838 NGUYỄN VĂN HUYÊN 10/13/1985  Nam  OILER 7/28/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1779 100853 VŨ MẠNH ĐỨC 9/7/2001  Nam 7/28/2022 7:51  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1780 100857 NGUYỄN MINH DŨNG 4/21/2001  Nam 7/28/2022 7:52  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1781 100862 TỐNG VIẾT TRIỆU 11/19/1995  Nam  OS.D 7/28/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1782 100878 MAI MẠNH CƯỜNG 2/13/1983  Nam  1/E 7/28/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1783 100882 NGUYỄN ĐĂNG PHÚC 11/14/1994  Nam  BOSUN 7/28/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1784 100885 NGUYỄN VIẾT KHÔI 10/9/1983  Nam  2/E 7/28/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1785 100890 NGUYỄN ANH TUẤN 6/19/1999  Nam  DECK – CADET 7/28/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1786 100893 NGUYỄN VĂN VINH 11/12/1979  Nam  CAPT 7/28/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1787 100897 NGUYỄN QUANG PHƯƠNG 4/24/1974  Nam  C/O 7/28/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1788 100900 HOÀNG TUẤN CÔNG 4/17/1981  Nam  C/E 7/28/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1789 100903 TRẦN HOÀNG NAM 3/26/1991  Nam  2/E 7/28/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1790 100909 TRẦN VIỆT HOÀNG 4/20/2001  Nam  AB.E 7/28/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1791 100916 NGUYỄN THẾ TIẾN 1/24/2002  Nam  AB.D 7/28/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1792 100923 PHẠM VĂN TẦN 7/29/1990  Nam  SAILOR 7/28/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1793 100925 LƯƠNG VŨ MINH 9/22/2003  Nam 7/28/2022 8:24  KSK lấy bằng lái xe nam
1794 100933 BÙI VIỆT HƯNG 8/19/1998  Nam  SAILOR 7/28/2022 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1795 100941 NGÔ VĂN VŨ 12/20/1988  Nam  3/E 7/28/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1796 100946 LÊ DUY THÀNH 12/29/1986  Nam  C/E 7/28/2022 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1797 100948 HOÀNG VĂN THẠO 8/16/1988  Nam  PUMP 7/28/2022 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1798 100951 PHẠM VĂN LONG 2/2/1992  Nam  AB.D 7/28/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1799 100955 NGUYỄN VIẾT DƯ 3/18/1985  Nam  ELECTRIC 7/28/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
1800 100954 BÙI VĂN SƠN 12/6/1985  Nam  OILER 7/28/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1801 100958 LÊ VIẾT LĨNH 11/10/1994  Nam  AB.D 7/28/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1802 100962 HÀ HUY TRUNG 6/21/1991  Nam  AB.D 7/28/2022 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1803 100961 ĐOÀN VĂN DẬU 4/3/1981  Nam  C/O 7/28/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1804 100965 PHẠM HỒNG THANH 9/20/1992  Nam  OILER 7/28/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1805 100964 PHẠM CÔNG KHÁNH 11/1/1991  Nam  COOK 7/28/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1806 100966 TRẦN VĂN TIẾN 8/24/2000  Nam  OILER 7/28/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1807 100970 ĐINH VĂN TĨNH 6/21/1999  Nam  SAILOR 7/28/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1808 100974 NGUYỄN VĂN CHIẾN 10/7/2000  Nam  OILER 7/28/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1809 100975 NGUYỄN THANH TÙNG 5/3/1983  Nam  C/E 7/28/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1810 100978 ĐÀO QUANG HƯNG 10/16/1974  Nam  C/E 7/28/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1811 100980 LÊ HỮU DƯỠNG 8/27/1985  Nam  3/O 7/28/2022 8:47  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1812 100983 TRẦN VĂN CẢNH 1/2/1989  Nam  2/E 7/28/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
1813 100985 VŨ VĂN TRƯỜNG 10/26/1985  Nam  SAILOR 7/28/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1814 100988 ĐỖ ĐỨC CẢNH 3/6/1997  Nam  ELECTRIC 7/28/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1815 100991 TRẦN VĂN CHU 12/31/1972  Nam  COOK 7/28/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1816 100993 BÙI VĂN VINH 8/4/1983  Nam  OILER 7/28/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1817 100996 NGUYỄN QUANG HUY 8/5/1970  Nam  BOSUN 7/28/2022 8:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1818 100998 NGUYỄN VĂN THỦY 9/18/2001  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1819 100999 NGUYỄN VĂN THÁI 10/16/1998  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1820 101000 PHẠM NĂNG TÚ 10/15/1989  Nam  OILER 7/28/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1821 101001 HOÀNG MẠNH TÙNG 3/24/1984  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1822 101003 BÙI XUÂN TÚ 1/21/1983  Nam 7/28/2022 9:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1823 101006 VŨ THỊ LIÊN 9/17/1986  Nữ 7/28/2022 9:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1824 101007 NGUYỄN MINH ĐỨC 1/2/1981  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1825 101010 LÊ HOÀNG LINH 10/10/1984  Nam  OILER 7/28/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1826 101012 NGUYỄN CAO HẢI 4/1/1980  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1827 101016 ĐẶNG NGỌC HỒNG 4/14/1980  Nam  COOK 7/28/2022 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI LINH
1828 101017 NGUYỄN VĂN TƯ 4/29/1990  Nam  OILER 7/28/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1829 101019 VŨ VĂN HÀO 2/26/1995  Nam  OILER 7/28/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1830 101021 TRẦN ANH THẮNG 9/30/1994  Nam  OILER 7/28/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1831 101023 TRẦN VĂN HUY 3/2/2001  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1832 101025 TRẦN XUÂN TỚI 1/8/1980  Nam  OILER 7/28/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1833 101026 LÃ QUÝ HIẾU 8/6/2004  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1834 101029 TRẦN XUÂN THẮNG 8/13/1971  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1835 101030 KIM TRỌNG THƠI 10/21/1984  Nam  OILER 7/28/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1836 101031 NGUYỄN TRUNG 6/2/1985  Nam  OILER 7/28/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1837 101032 BÙI ĐÌNH THẮNG 3/6/1997  Nam  OILER 7/28/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1838 101034 TRẦN BÌNH TRỌNG 3/15/1991  Nam  OILER 7/28/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1839 101035 TRƯƠNG ĐỨC THỊNH 11/29/1995  Nam  OILER 7/28/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1840 101037 ĐỖ THÀNH AN 7/1/2003  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1841 101041 NGUYỄN VIỆT QUANG 5/22/2004  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1842 101043 TẠ XUÂN LỆ 4/16/1999  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1843 101044 TRẦN BÙI MINH QUÝ 10/4/2004  Nam  OILER 7/28/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1844 101045 HOÀNG MINH GIANG 5/24/2003  Nam  OILER 7/28/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1845 101048 PHẠM ÍCH ĐỊNH 10/3/1986  Nam  3/O 7/28/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1846 101050 NGUYỄN QUỐC HUY 1/24/2004  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1847 101051 HOÀNG HÀ 3/1/1992  Nam  OILER 7/28/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1848 101054 PHẠM VĂN BÌNH 4/16/1995  Nam  OILER 7/28/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1849 101055 NGUYỄN CHÍ PHÚC 4/13/2003  Nam  OILER 7/28/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1850 101058 ỨNG DUY TUẤN ANH 10/5/2003  Nam  OILER 7/28/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1851 101059 NGUYỄN VĂN TÌNH 8/12/1991  Nam  OILER 7/28/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1852 101061 TRẦN VĂN QUỲNH 7/11/1980  Nam  SAILOR 7/28/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1853 101062 ĐÀO KIÊN CHUNG 10/7/1982  Nam  CAPT 7/28/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1854 101064 CHEN, FEI 6/25/1985  Nam 7/28/2022 9:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1855 101066 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 4/29/1994  Nữ 7/28/2022 10:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1856 101069 NGUYỄN VĂN BÁ 12/12/1982  Nam  AB.D 7/28/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1857 101070 NGUYỄN QUANG THÁI 2/27/1998  Nam  OILER 7/28/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1858 101073 VŨ DUY HÀ 7/26/1989  Nam  C/O 7/28/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1859 101074 CAO NGỌC THEO 2/24/1997  Nam  FITTER 7/28/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1860 101075 HOÀNG VĂN ĐƯỜNG 8/4/1991  Nam  OILER 7/28/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1861 101077 TRỊNH QUỐC PHONG 3/12/1999  Nam  OILER 7/28/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1862 101078 NGUYỄN VĂN TUYÊN 8/25/1996  Nam  OILER 7/28/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1863 101080 NGUYỄN PHÚC VINH 12/21/1984  Nam  C/O 7/28/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1864 101086 DƯƠNG THẾ SƠN 10/5/1989  Nam  SAILOR 7/28/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1865 101087 TRỊNH VĂN LỢI 3/26/2001  Nam  OILER 7/28/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1866 101088 DƯƠNG MINH THẾ 10/2/1988  Nam  2/E 7/28/2022 10:29  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1867 101091 PHẠM THỊ HƯỜNG 7/19/1991  Nữ 7/28/2022 10:32  KSK lấy bằng lái xe nữ
1868 101093 ĐỖ VĂN ĐỨC 2/15/1983  Nam  M/M 7/28/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
1869 101094 GIÀNG SEO DÌ 2/11/1996  Nam 7/28/2022 10:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1870 101096 MẠC VĂN LONG 12/1/1997  Nam  AB.D 7/28/2022 10:38  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1871 101097 NGUYỄN ANH VĂN 10/23/1989  Nam  C/O 7/28/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1872 101098 PHẠM VĂN NAM 2/1/1994  Nam  ELECTRIC 7/28/2022 10:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1873 101100 PHẠM TIẾN QUẬN 12/25/1993  Nam  ENGINE – CADET 7/28/2022 10:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1874 101101 PHẠM TIẾN TIỆN 1/13/1993  Nam  SAILOR 7/28/2022 10:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1875 101103 PHÙNG VĂN THƯƠNG 6/12/1989  Nam  2/E 7/28/2022 10:51  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1876 101105 TRỊNH VIỆT PHÚ 9/18/1993  Nam  4/E 7/28/2022 10:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1877 101108 TRƯƠNG VƯƠNG ANH 11/20/1976  Nam  C/E 7/28/2022 10:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1878 101109 LÊ SỸ TRƯỜNG 6/27/1995  Nam  OILER 7/28/2022 11:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1879 101111 BÙI VIỆT HƯNG 8/19/1998  Nam  SAILOR 7/28/2022 11:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1880 101112 VŨ QUANG HIỂN 3/2/2001  Nam  OILER 7/28/2022 11:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1881 101130 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 8/15/1990  Nam  AB.D 7/28/2022 14:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1882 101133 ĐINH KHẮC XUÂN 2/22/1995  Nam  DECK – CADET 7/28/2022 14:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1883 101140 NGUYỄN PHI HÙNG 7/29/2001  Nam  OILER 7/28/2022 14:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1884 101142 NGUYỄN ANH TUẤN 8/7/1979  Nam  PUMP 7/28/2022 14:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1885 101145 NGUYỄN MẠNH HUY 8/24/1995  Nam  OILER 7/28/2022 14:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1886 101148 VŨ THANH TÙNG 1/1/2003  Nam  OILER 7/28/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1887 101150 ĐINH DUY THỨC 6/27/1990  Nam  OILER 7/28/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1888 101152 BÙI MẠNH LIÊM 2/3/1988  Nam  BOSUN 7/28/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1889 101157 TẠ QUANG NHẬT 11/23/2003  Nam  SAILOR 7/28/2022 14:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1890 101159 HÀ QUỐC ĐẠT 9/10/2000  Nam  OILER 7/28/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1891 101160 LƯƠNG THẾ VŨ 9/3/2000  Nam  AB.D 7/28/2022 14:47  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1892 101161 ĐỖ VĂN KIÊN 7/27/1985  Nam  1/E 7/28/2022 14:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1893 101168 VŨ VĂN DƯỢNG 2/9/1985  Nam  3/O 7/28/2022 14:57  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1894 101176 ĐỖ VĂN XUÂN 9/19/1997  Nam  OILER 7/28/2022 15:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1895 101179 LÊ VĂN QUÂN 11/27/1986  Nam  OILER 7/28/2022 15:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1896 101181 VŨ ĐÌNH TRƯỜNG 12/30/1996  Nam  OS.D 7/28/2022 15:09  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1897 101183 ĐÀM MẠNH HÙNG 4/28/1968  Nam  BOSUN 7/28/2022 15:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1898 101184 NGUYỄN NGỌC HÙNG 11/19/1988  Nam  2/E 7/28/2022 15:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1899 101187 NGUYỄN VĂN HẢI 7/4/1988  Nam  3/E 7/28/2022 15:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1900 101188 BÙI XUÂN TUẤN 5/16/1997  Nam  COOK 7/28/2022 15:28  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1901 101190 NGUYỄN GIANG NAM 11/29/1995  Nam  AB.D 7/28/2022 15:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1902 101216 NGÔ ĐĂNG NHUẦN 6/18/1998  Nam  OS 7/28/2022 16:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1903 101272 VÕ QUỐC PHÚ 3/5/1993  Nam  AB.D 7/29/2022 7:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1904 101281 NGUYỄN HỮU ĐỨC 8/11/1985  Nam  C/O 7/29/2022 7:36  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1905 101290 ĐÀO TRỌNG NGỌC 6/24/1990  Nam  3/O 7/29/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1906 101296 NGUYỄN VĂN HOÀNG 7/20/1990  Nam  FITTER 7/29/2022 7:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1907 101298 LƯƠNG VĂN SƠN 10/10/1977  Nam  C/E 7/29/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1908 101300 MAI THANH QUANG 6/21/2003  Nam  ENGINE – CADET 7/29/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1909 101308 VŨ QUỐC HUY 9/6/2001  Nam  AB.D 7/29/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1910 101310 LÊ ANH PHƯỚC 3/23/1965  Nam  2/E 7/29/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
1911 101312 LÊ VĂN KY 10/23/1988  Nam  2/O 7/29/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1912 101317 LÊ DUY THÁI 5/16/1977  Nam  AB.D 7/29/2022 8:05  Chứng chỉ Panama  PACIFIC MARINE
1913 101320 NGUYỄN THÀNH HIẾU 3/21/1995  Nam  AB.D 7/29/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1914 101324 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 6/7/2001  Nam 7/29/2022 8:09  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1915 101325 THÁI BÁ CÔNG 9/24/1995  Nam  3/O 7/29/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1916 101330 NGÔ THANH CHUẨN 3/26/1984  Nam  SAILOR 7/29/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1917 101332 NGUYỄN VĂN QUÂN 9/1/1979  Nam  OILER 7/29/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1918 101335 ĐẶNG VĂN TIẾN 7/5/1987  Nam  AB.D 7/29/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1919 101338 ĐOÀN MINH TÙNG 8/8/1991  Nam  3/E 7/29/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1920 101340 LƯU ĐỨC HẢI 3/1/1985  Nam  AB.D 7/29/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1921 101342 LÊ CÔNG UY 5/19/1994  Nam  AB.E 7/29/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1922 101343 PHAN VIỆT SƠN 1/28/1982  Nam  2/E 7/29/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1923 101344 TRẦN VĂN PHONG 3/20/1999  Nam  SAILOR 7/29/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1924 101347 PHẠM AN DƯƠNG 12/19/2003  Nam 7/29/2022 8:38  KSK lấy bằng lái xe nam
1925 101357 TRẦN VĂN KIÊN 8/23/1986  Nam  BOSUN 7/29/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1926 101358 BÙI VĂN KHOA 1/8/1983  Nam  2/E 7/29/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
1927 101361 TRẦN VĂN ĐỨC 10/10/1984  Nam  3/E 7/29/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
1928 101365 NGUYỄN SỸ ĐIỀN 9/24/1994  Nam  OS.D 7/29/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1929 101367 TRƯƠNG VĂN TÚC 4/10/1991  Nam  AB.D 7/29/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1930 101368 PHẠM QUANG VINH 7/18/1989  Nam  OILER 7/29/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1931 101370 LƯƠNG HỒNG NHẬT 9/10/1988  Nam  2/E 7/29/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1932 101371 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 4/21/1990  Nam  C/O 7/29/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1933 101375 ĐÀO HOÀNG LONG 4/25/2000  Nam 7/29/2022 9:06  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1934 101377 NGUYỄN CÔNG MINH 7/17/2000  Nam 7/29/2022 9:08  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1935 101378 TRẦN QUÝ QUỲNH 9/22/1982  Nam  C/E 7/29/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1936 101381 ĐẶNG TRUNG KIÊN 12/30/1982  Nam  1/E 7/29/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1937 101383 VŨ ĐỨC THẮNG 6/20/1981  Nam  C/O 7/29/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1938 101385 TRẦN NGỌC HUY 5/20/1974  Nam  COOK 7/29/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1939 101388 KHOA MINH TÚ 1/4/1965  Nam  ELECTRIC 7/29/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1940 101389 LƯỜNG VĂN PHÁI 8/10/1988  Nam  AB.D 7/29/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1941 101391 HOÀNG VĂN PHI 1/1/1982  Nam  C/E 7/29/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1942 101392 VŨ VIẾT NAM 8/18/1988  Nam  COOK 7/29/2022 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1943 101394 PHẠM VĂN ĐỨC 3/13/1986  Nam  2/E 7/29/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1944 101395 PHAN THIÊN MINH 11/8/1997  Nam  DECK – CADET 7/29/2022 9:34  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1945 101398 NGUYỄN VIẾT KHOA 1/27/1984  Nam  3/E 7/29/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1946 101401 VŨ ĐÌNH LỘC 7/2/1981  Nam  C/O 7/29/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1947 101405 LÊ VĂN MINH 1/12/1998  Nam  AB.D 7/29/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1948 101407 NGUYỄN MẠNH BIÊN 9/10/1985  Nam  OILER 7/29/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1949 101408 NGUYỄN VĂN NAM 8/20/1991  Nam  4/E 7/29/2022 9:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1950 101413 NGUYỄN CÔNG HƯỚNG 5/7/1985  Nam  AB.D 7/29/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1951 101415 HOÀNG THẾ ANH 6/25/2000  Nam  OS.D 7/29/2022 9:59  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1952 101416 TRẦN VĂN TOÀN 8/23/1997  Nam  OS.D 7/29/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1953 101418 HOÀNG VĂN HIẾU 1/11/1989  Nam  C/O 7/29/2022 10:03  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1954 101421 LÊ ĐỨC HUY 9/24/1997  Nam  OS.D 7/29/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1955 101424 VÕ NGỌC TOẢN 3/14/1997  Nam  SAILOR 7/29/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1956 101428 TRẦN VĂN CHIỀU 2/2/1991  Nam  OILER 7/29/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
1957 101429 NGUYỄN VĂN SƠN 10/18/1991  Nam  3/O 7/29/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1958 101430 BÙI HẢI TIẾN 9/20/1986  Nam  4/E 7/29/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1959 101431 NGUYỄN TIẾN DŨNG 3/19/1983  Nam  C/E 7/29/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
1960 101433 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 4/19/1988  Nam  2/E 7/29/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
1961 101435 TÔ VĂN THƯƠNG 11/1/1989  Nam 7/29/2022 10:20  KSK lấy bằng lái xe nam
1962 101436 MAI ĐỨC VIÊN 6/6/1997  Nam  ENGINE – CADET 7/29/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1963 101437 ĐẶNG VĂN NGHĨA 12/10/2000  Nam  AB.E 7/29/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1964 101443 NGUYỄN THỊ THẢO 8/12/1993  Nữ 7/29/2022 10:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1965 101460 PHAN VIỆT ANH 7/27/1995  Nam  2/O 7/29/2022 13:49  Chứng chỉ Panama  VINIC
1966 101468 TRẦN TUẤN ANH 4/11/1982  Nam  2/O 7/29/2022 14:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1967 101469 THẬP VĂN CƯỜNG 9/10/1981  Nam  AB.D 7/29/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1968 101475 HOÀNG MINH TUẤN 3/12/1985  Nam  2/E 7/29/2022 14:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1969 101477 TÔ VĂN BẢN 4/10/1987  Nam  4/E 7/29/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1970 101479 MAI CÔNG HOÀNG 4/26/1988  Nam  AB.D 7/29/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1971 101481 LÊ ĐỨC THIỆN 10/9/1987  Nam  OILER 7/29/2022 14:17  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1972 101486 NGUYỄN QUỐC TINH 1/2/1988  Nam  AB.D 7/29/2022 14:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1973 101490 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 7/10/1997  Nam  COOK 7/29/2022 14:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1974 101494 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 1/1/1975  Nam  OILER 7/29/2022 14:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1975 101496 PHẠM VĂN TRỊNH 6/18/1991  Nam  OILER 7/29/2022 14:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1976 101536 PHẠM ĐỨC KIÊN 11/1/1998  Nam  OILER 7/29/2022 14:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1977 101541 VŨ HẢI THÀNH 1/3/1990  Nam  4/E 7/29/2022 15:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1978 101543 ĐINH HỒNG ĐỨC 8/16/1989  Nam  AB.E 7/29/2022 15:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1979 101554 VŨ THANH KHƯƠNG 1/7/1980  Nam  M/M 7/29/2022 15:27  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1980 101555 PHẠM VĂN ĐƯƠNG 3/15/1992  Nam  AB.D 7/29/2022 15:30  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1981 101574 PHẠM HỮU HẢI 4/14/1991  Nam  2/O 7/29/2022 16:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
1982 101599 HỒ VĂN ĐÔNG 5/12/1989  Nam  AB 7/30/2022 7:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1983 101601 NGUYỄN VIẾT HÙNG 7/7/1982  Nam  ELECTRIC 7/30/2022 7:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
1984 101606 NGUYỄN VĂN TÀI 2/2/1986  Nam  FITTER 7/30/2022 7:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1985 101611 PHẠM VĂN TRƯỜNG 10/1/1986  Nam  ELECTRIC 7/30/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
1986 101612 VŨ VĂN QUẢNG 11/27/1984  Nam  COOK 7/30/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1987 101615 NGUYỄN HỮU TRUNG 11/3/1987  Nam  4/E 7/30/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1988 101616 ĐỖ VĂN NHI 10/10/1991  Nam  3/E 7/30/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1989 101617 LÊ XUÂN HÙNG 11/3/1992  Nam  3/O 7/30/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC
1990 101621 VŨ THÀNH CÔNG 9/9/1997  Nam  OS 7/30/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1991 101622 ĐẶNG QUANG DŨNG 1/20/1989  Nam  C/O 7/30/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1992 101623 CAO NGỌC OÁNH 8/20/2003  Nữ  DECK – CADET 7/30/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1993 101626 HÀ THẾ DIÊN 7/22/1976  Nam 7/30/2022 8:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1994 101627 NGUYỄN XUÂN THỌ 10/3/1982  Nữ 7/30/2022 8:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1995 101630 NGUYỄN CÔNG CƯỜNG 3/6/1987  Nam  C/O 7/30/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1996 101631 NGUYỄN VĂN BA 1/1/1990  Nam 7/30/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1997 101652 VŨ BẢO TOÀN 1/20/1994  Nam  ELECTRIC 7/30/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1998 101657 TRỊNH XUÂN HẠNH 8/14/1992  Nam  3/E 7/30/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1999 101662 LÊ XUÂN BÌNH 2/15/1995  Nam  OS 7/30/2022 9:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
2000 101666 LÒ THỊ THƯƠNG 8/16/1985  Nữ 7/30/2022 10:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2001 101670 VŨ VĂN CA 2/10/1989  Nam  OS.E 7/30/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.