0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 08 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 8 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

1 101799 DƯƠNG SỸ HUY 2/10/1991  Nam  4/E 8/1/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
2 101804 HÀ DUY LÝ 4/10/1985  Nam  OS 8/1/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
3 101812 NGUYỄN THANH QUÝ 5/11/1998  Nam  OS 8/1/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
4 101828 HOÀNG VĂN MINH 6/1/1971  Nam  OS 8/1/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
5 101832 PHẠM ĐỨC ANH 10/10/1992  Nam  SAILOR 8/1/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
6 101837 HOÀNG VĂN TƯỜNG 8/10/1973  Nam  OS 8/1/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
7 101841 HOÀNG VĂN ĐÔNG 11/5/1992  Nam  2/O 8/1/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
8 101843 NGUYỄN HOÀI NAM 8/14/1990  Nam  SAILOR 8/1/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
9 101844 TRẦN ĐỨC HỘI 5/5/1993  Nam  OILER 8/1/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
10 101849 PHẠM TUẤN ANH 6/20/1981  Nam  2/E 8/1/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
11 101855 LÊ HỒNG HƯNG 7/23/1986  Nam  SAILOR 8/1/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ
12 101865 VŨ VĂN PHONG 9/12/1989  Nam  C/O 8/1/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
13 101877 NGUYỄN TIẾN VIỆT 8/10/1993  Nam  2/O 8/1/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
14 101881 TRẦN VĂN MẾN 10/2/1995  Nam  OS 8/1/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
15 101887 NGUYỄN VĂN QUYẾT 9/20/1979  Nam  AB 8/1/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
16 101890 TRẦN VĂN MAI 2/2/1979  Nam  OS 8/1/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
17 101894 CAO HUỲNH ĐỨC 10/21/2001  Nam  OILER 8/1/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
18 101901 TRẦN ANH QUỐC 6/10/1991  Nam  OS.D 8/1/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
19 101906 TRẦN ĐÌNH THỂ 5/23/1977  Nam  OILER 8/1/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
20 101909 LÊ ĐỨC TRỌNG 1/1/1975  Nam  OILER 8/1/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  HOÀNH SƠN
21 101919 TRẦN NGỌC LUYỆN 7/2/1984  Nam  OS.E 8/1/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
22 101924 NGUYỄN XUÂN THẮNG 7/23/1991  Nam  C/O 8/1/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
23 101929 ĐÀO VĂN NAM 10/4/1987  Nam  2/E 8/1/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
24 101935 LÊ QUANG BIỀN 1/12/1979  Nam  BOSUN 8/1/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ
25 101940 ĐẬU TRƯỜNG NGHI 8/9/1988  Nam  OS 8/1/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
26 101947 NGUYỄN TRUNG THAO 1/6/1989  Nam  4/E 8/1/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
27 101958 PHAN HUY LẠC 12/29/1991  Nam  SAILOR 8/1/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
28 101962 PHẠM VĂN HƯNG 8/4/1989  Nam  1/E 8/1/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
29 101965 NGUYỄN TIẾN THỊNH 3/7/1983  Nam  COOK 8/1/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
30 101968 PHẠM HỒNG SƠN 1/3/1992  Nam  SAILOR 8/1/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
31 101971 NGUYỄN QUANG HUY 9/1/1994  Nam  OILER 8/1/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
32 101974 PHẠM VĂN HÒA 2/12/1987  Nam  SAILOR 8/1/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
33 101978 TRẦN XUÂN NHÂM 5/28/2002  Nam  SAILOR 8/1/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
34 101981 PHAN DUY THẠCH 3/26/1983  Nam  SAILOR 8/1/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
35 101983 PHAN QUANG TÙNG 3/8/2002  Nam  SAILOR 8/1/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
36 101988 PHAN QUANG TÌNH 5/1/1974  Nam  SAILOR 8/1/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
37 101994 BÙI THANH HÙNG 2/14/1968  Nam  COOK 8/1/2022 8:59  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
38 102000 PHAN VĂN TƯƠNG 6/4/1984  Nam  OILER 8/1/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
39 102004 ĐÀO PHÚ THỤY 7/22/1981  Nam  1/E 8/1/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
40 102005 NGUYỄN VĂN VỊNH 11/15/1990  Nam  OILER 8/1/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
41 102008 NGUYỄN ĐÌNH HỒ 3/10/1987  Nam  SAILOR 8/1/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
42 102010 ĐINH ĐẠI QUÂN 8/20/1982  Nam  ELECTRIC 8/1/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOANG DƯƠNG
43 102014 ĐINH CỐNG HƯNG 9/2/1991  Nam  3/E 8/1/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOANG DƯƠNG
44 102029 NGUYỄN VĂN MINH 9/16/1983  Nam  C/E 8/1/2022 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
45 102039 LÊ QUÝ CƯỜNG 12/22/1983  Nam  1/E 8/1/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
46 102045 NGUYỄN XUÂN DANH 6/18/1997  Nam  AB.D 8/1/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
47 102049 NGUYỄN NHO THUÂN 7/18/1994  Nam  SAILOR 8/1/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
48 102051 NGUYỄN XUÂN XỨNG 8/22/1982  Nam  2/O 8/1/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
49 102059 NGUYỄN THÀNH TRUNG 7/8/1985  Nam  1/E 8/1/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
50 102066 CAO BÁ DƯƠNG 3/24/1991  Nam  AB.E 8/1/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
51 102067 TRẦN HỮU CHUNG 8/30/1995  Nam  COOK 8/1/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
52 102069 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 6/20/1981  Nam  OS 8/1/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
53 102070 ĐẶNG VĂN LƯƠNG 10/5/1987  Nam  3/O 8/1/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
54 102072 BÙI VĂN THỊNH 1/18/1986  Nam  SAILOR 8/1/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
55 102073 NGUYỄN THẾ BÌNH 9/4/1976  Nam  ELECTRIC 8/1/2022 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
56 102074 NGUYỄN THẾ VINH 6/10/1996  Nam  OS.D 8/1/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
57 102076 TRƯƠNG VĂN BÌNH 6/15/1982  Nam  AB 8/1/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
58 102079 LÊ VĂN HIỀN 6/6/1981  Nam  COOK 8/1/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
59 102081 ĐÀM ĐỨC CƯỜNG 1/10/1998  Nam 8/1/2022 10:15  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
60 102085 NGUYỄN VĂN THẮNG 12/13/1998  Nam  AB.D 8/1/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
61 102091 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/20/1984  Nam  OILER 8/1/2022 10:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
62 102096 ĐẶNG VĂN HUY 5/15/1989  Nam  ELECTRIC 8/1/2022 10:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
63 102099 BÙI MINH AN 10/5/1993  Nam  3/O 8/1/2022 10:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
64 102100 NGUYỄN VĂN NGHĨA 7/27/1985  Nam  C/E 8/1/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
65 102104 TRẦN TRỌNG PHỤNG 8/19/1993  Nam  AB 8/1/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
66 102106 NGUYỄN HỒNG QUANG 12/25/1996  Nam  COOK 8/1/2022 10:43  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
67 102109 LƯU XUÂN ĐOÀN 3/29/1988  Nam  3/E 8/1/2022 10:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
68 102111 PHẠM VĂN DŨNG 12/23/1992  Nam  OILER 8/1/2022 11:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
69 102112 LƯU ĐÌNH MINH 8/4/1994  Nam  OILER 8/1/2022 11:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
70 102115 NGUYỄN VĂN TỎ 8/26/1983  Nam  2/E 8/1/2022 11:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
71 102116 CHU ÂU PHONG 9/13/1989  Nam  4/E 8/1/2022 11:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
72 102119 PHẠM QUANG TRUNG 5/10/1993  Nam  AB 8/1/2022 11:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
73 102227 TRẦN CÔNG THÀNH 4/4/1992  Nam  OILER 8/1/2022 14:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
74 102232 NGUYỄN KHẢ HẬU 6/28/1999  Nam  OILER 8/1/2022 14:12  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  ÂU LẠC
75 102237 LAVAPIE ANTONIE ARIS CORTEZ 6/30/1990  Nam 8/1/2022 14:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
76 102261 LÊ VĂN KHIÊM 4/11/1996  Nam  OILER 8/1/2022 14:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
77 102266 TRẦN VĂN HIẾU 11/1/1993  Nam  2/O 8/1/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
78 102267 LÊ VĂN HOÀNG 6/20/1993  Nam  3/O 8/1/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
79 102273 HE SHUNKAI 10/25/1971  Nam 8/1/2022 14:53  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)
80 102282 BÙI VĂN HIỆP 10/16/1981  Nam  3/E 8/1/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
81 102285 BÙI NGỌC THIỆU 9/19/1989  Nam  C/O 8/1/2022 14:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
82 102289 PHẠM VĂN ĐƯỜNG 2/20/1989  Nam  OILER 8/1/2022 15:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
83 102291 ĐOÀN VĂN QUÝ 6/11/1983  Nam  C/E 8/1/2022 15:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
84 102295 BÙI TIẾN QUẢNG 8/30/1990  Nam  4/E 8/1/2022 15:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
85 102298 ĐỖ TIẾN THÀNH 8/15/1988  Nam  SAILOR 8/1/2022 15:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
86 102300 CAO TẤT THÀNH 8/11/1998  Nam  OS 8/1/2022 15:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
87 102303 NGUYỄN VĂN KỶ 12/30/1999  Nam  OS 8/1/2022 15:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINACOMIN
88 102313 VŨ TRỌNG TÚ 9/29/2000  Nam  SAILOR 8/1/2022 15:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
89 102392 TRẦN VĂN NAM 11/21/1998  Nam  OS.D 8/2/2022 7:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
90 102394 NGUYỄN TUẤN HƯNG 10/5/1982  Nam  CAPT 8/2/2022 7:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
91 102401 TRẦN VĂN CỠ 4/19/1986  Nam  2/E 8/2/2022 7:37  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
92 102404 HOÀNG QUỐC KHÁNH 9/2/1983  Nam  C/O 8/2/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
93 102405 PHẠM VĂN TÙNG 2/4/1985  Nam  3/E 8/2/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
94 102408 ĐỖ QUỐC VIỆT 6/2/1995  Nam  BOSUN 8/2/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
95 102414 NGUYỄN HỮU NGUYÊN 1/4/1966  Nam  COOK 8/2/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
96 102411 NGUYỄN VĂN CHUNG 12/23/1977  Nam  C/E 8/2/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
97 102421 NGUYỄN MẠNH HÙNG 7/25/1995  Nam  OILER 8/2/2022 7:45  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
98 102418 TRẦN VĂN BẰNG 5/27/1989  Nam  ELECTRIC 8/2/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
99 102439 BÙI VĂN QUÂN 4/3/1972  Nam  OILER 8/2/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
100 102426 LÊ ĐÌNH THỌ 4/10/1979  Nam  COOK 8/2/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
101 102429 NGUYỄN ĐỨC HUY 8/3/1990  Nam  SAILOR 8/2/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
102 102436 NGUYỄN QUANG VŨ 6/14/1990  Nam  2/E 8/2/2022 7:50  Chứng chỉ Panama  PHẠM HẢI
103 102442 HOÀNG XUÂN LỰC 1/7/2003  Nam  OS.D 8/2/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
104 102441 ĐỖ TIẾN DŨNG 5/3/1993  Nam  4/E 8/2/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
105 102445 ĐẶNG THẾ HOÀN 6/25/1979  Nam  2/E 8/2/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
106 102448 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 7/17/1994  Nam  AB.D 8/2/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
107 102454 ĐÀO MINH TỊNH 10/4/1976  Nam  FITTER 8/2/2022 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
108 102502 NGUYỄN XUÂN HOÀI NAM 2/1/1998  Nam  AB.E 8/2/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
109 102507 HOÀNG HỮU SƠN 10/20/1990  Nam  OILER 8/2/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
110 102509 BÙI ĐỨC TÙNG 3/23/1991  Nam  OILER 8/2/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
111 102513 VŨ ĐỨC BIÊN 1/23/1993  Nam  AB.D 8/2/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
112 102522 TRẦN ĐỨC ANH 8/20/1989  Nam  OS 8/2/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
113 102521 NGUYỄN THANH CHUNG 7/15/1998  Nam  OILER 8/2/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
114 102528 VŨ HUY HOÀNG 5/1/1990  Nam  OILER 8/2/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
115 102530 LÊ VĂN NAM 6/6/1985  Nam  1/E 8/2/2022 8:11  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
116 102531 TRẦN NGỌC NGHĨA 1/16/1985  Nam  AB.E 8/2/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
117 102536 TRẦN VĂN QUANG 9/25/1998  Nam  AB.D 8/2/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
118 102541 TRẦN NGỌC THANH 11/26/1989  Nam  AB.D 8/2/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
119 102545 NGUYỄN VIẾT TÂM 5/8/1999  Nam  OILER 8/2/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
120 102548 MAI XUÂN THẮNG 1/1/1971  Nam  OILER 8/2/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
121 102553 VÕ QUỐC CHUNG 8/16/2003  Nam  SAILOR 8/2/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
122 102552 HÀ VĂN HẬU 10/8/1974  Nam  SAILOR 8/2/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
123 102556 HÀ VĂN HIỀN 3/2/1980  Nam  SAILOR 8/2/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
124 102562 LÊ VĂN DŨNG 9/2/1970  Nam  C/O 8/2/2022 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
125 102570 TRẦN QUỐC TUẤN 1/4/2001  Nam  SAILOR 8/2/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
126 102574 MẠC VĂN VẤN 3/10/1982  Nam  BOSUN 8/2/2022 8:29  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
127 102578 NGUYỄN DANH KHOA 10/8/1989  Nam  4/E 8/2/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
128 102581 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 10/21/1990  Nam  AB.D 8/2/2022 8:33  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
129 102604 PHAN THỊ TOAN 1/25/1991  Nữ 8/2/2022 8:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
130 102583 LÊ VĂN ANH 10/10/1973  Nam  SAILOR 8/2/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
131 102586 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/26/1991  Nam  4/E 8/2/2022 8:37  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
132 102591 HOÀNG VĂN THƯỞNG 10/25/1980  Nam  C/E 8/2/2022 8:38  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
133 102608 XIANG QING HONG 7/11/1988  Nam 8/2/2022 8:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Việt Nam)
134 102612 NGỤY THANH ĐAN 11/9/1994  Nam  3/O 8/2/2022 8:46  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
135 102614 WANG GUO PING 7/12/1981  Nam 8/2/2022 8:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Việt Nam)
136 102616 SNEHALATA DASH 11/26/1994  Nữ 8/2/2022 8:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Việt Nam)
137 102618 NGUYỄN MẠNH HUY 1/11/1990  Nam  AB.D 8/2/2022 8:49  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
138 102619 NGUYỄN MẠNH HÙNG 6/27/1983  Nam  2/E 8/2/2022 8:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
139 102621 LÊ HỒNG HIỆU 2/28/1981  Nam  FITTER 8/2/2022 8:50  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
140 102622 PHẠM ĐỨC LỘC 12/14/1983  Nam  2/E 8/2/2022 8:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
141 102624 NGÔ SỸ GIANG 1/12/1987  Nam  OS.D 8/2/2022 8:53  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
142 102629 NGUYỄN VĂN VINH 10/3/1992  Nam  AB.D 8/2/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
143 102631 AN NGỌC DUNG 12/5/1987  Nam  4/E 8/2/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
144 102632 HỒ SỸ SƠN 10/29/2003  Nam  OILER 8/2/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
145 102636 ĐÀO DUY THIỆN 10/6/1996  Nam  COOK 8/2/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
146 102639 LƯƠNG MINH TỚI 11/10/1993  Nam  ENGINE – CADET 8/2/2022 9:01  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
147 102642 PHẠM VĂN THÀNH 3/18/1986  Nam  C/O 8/2/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
148 102646 ĐINH QUỐC DUY 10/30/1994  Nam  OILER 8/2/2022 9:05  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
149 102649 TRẦN VĂN ĐOÀN 7/7/1983  Nam  CAPT 8/2/2022 9:06  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
150 102650 PHẠM VĂN VĨ 2/1/1991  Nam  FITTER 8/2/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
151 102651 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 11/20/1989  Nam  3/O 8/2/2022 9:08  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
152 102654 NGUYỄN QUANG HUY 8/17/1991  Nam  OILER 8/2/2022 9:10  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
153 102659 TRẦN NGỌC ANH 8/8/1990  Nam  OILER 8/2/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
154 102665 MAI TIẾN LÊN 11/4/1985  Nam  1/E 8/2/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
155 102662 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 3/20/1982  Nam  C/O 8/2/2022 9:14  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
156 102668 PHẠM LINH TÙNG 2/24/1999  Nam  AB.D 8/2/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VTEDCO
157 102674 NGUYỄN VĂN QUÂN 9/19/1987  Nam  3/E 8/2/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
158 102680 NGUYỄN CÔNG THÀNH 4/8/1986  Nam  OS.D 8/2/2022 9:19  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
159 102683 TRỊNH TUẤN ANH 8/12/1983  Nam  ELECTRIC 8/2/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
160 102692 BÙI TRUNG KIÊN 12/9/1986  Nam  CAPT 8/2/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
161 102697 LÊ VĂN LĂNG 11/16/1990  Nam  OILER 8/2/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
162 102698 NGUYỄN ĐỨC TÂN 5/14/1988  Nam  M/M 8/2/2022 9:29  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
163 102700 NGUYỄN TIẾN VŨ 3/21/1989  Nam  COOK 8/2/2022 9:31  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
164 102701 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 11/18/1989  Nam  C/O 8/2/2022 9:32  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
165 102703 DƯƠNG VĂN DŨNG 9/10/1978  Nam  2/E 8/2/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
166 102706 NGUYỄN VĂN HIẾN 4/7/1985  Nam  COOK 8/2/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
167 102713 LÊ NGỌC TÚ 7/7/1995  Nam  OS.D 8/2/2022 9:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
168 102721 TRẦN TUẤN ANH 11/3/1997  Nam  OILER 8/2/2022 9:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
169 102732 NGUYỄN VĂN BÌNH 11/22/1987  Nam  AB.D 8/2/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
170 102733 TRẦN VĂN TUẤN 12/2/1993  Nam  2/O 8/2/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
171 102737 PHẠM VĂN CƯỜNG 11/14/1993  Nam  AB.D 8/2/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
172 102738 NGUYỄN VĂN HIÊN 3/15/1978  Nam  OS.E 8/2/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
173 102740 VŨ VĂN TRUNG 4/9/2002  Nam  OS.E 8/2/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
174 102741 VÕ TRỌNG TÌNH 3/1/1991  Nam  OS.D 8/2/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
175 102742 TẠ QUANG HUY 11/25/1990  Nam  3/O 8/2/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
176 102743 NGUYỄN GIA QUÂN 6/21/1990  Nam  3/E 8/2/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
177 102744 NGÔ NGUYỄN TUẤN ANH 2/15/1997  Nam 8/2/2022 10:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
178 102745 ĐÀO VĂN HÒA 8/28/1989  Nam  3/E 8/2/2022 10:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
179 102789 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 8/28/1995  Nam  AB 8/2/2022 14:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
180 102795 TRẦN HUY PHÒNG 8/29/1986  Nam  AB.D 8/2/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
181 102797 TRỊNH QUỐC VIỆT 7/15/1993  Nam  3/O 8/2/2022 14:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
182 102800 ĐỖ VIỆT HÒA 8/12/2001  Nam  ELECTRIC 8/2/2022 14:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
183 102801 NGUYỄN VĂN LINH 9/18/1998  Nam  OS 8/2/2022 14:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
184 102804 NGUYỄN THANH HIẾU 3/19/1996  Nam  OILER 8/2/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
185 102807 ĐINH TUẤN ANH 12/11/1989  Nam  3/O 8/2/2022 14:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
186 102811 LÊ NGỌC TRUNG 5/31/1985  Nam  OILER 8/2/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
187 102813 CƯ A QUÁN 6/15/1984  Nam 8/2/2022 14:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
188 102818 CƯ THỊ HÓA 2/20/2004  Nữ 8/2/2022 14:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
189 102821 NGUYỄN VĂN HOÀNG 2/10/1991  Nam 8/2/2022 14:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
190 102825 SÙNG THỊ MỶ 2/1/1991  Nữ 8/2/2022 14:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
191 102831 VŨ ĐÌNH BẢO 6/4/1979  Nam  C/E 8/2/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
192 102840 ĐÀO THỊ LÝ 10/8/1977  Nữ 8/2/2022 14:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
193 102845 NGUYỄN VIỆT HÙNG 8/15/1982  Nam  CAPT 8/2/2022 14:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
194 102848 CAO HỮU KHOA 3/12/1984  Nam  OTHER 8/2/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
195 102906 TRẦN XUÂN SONG 1/16/1996  Nam  AB.E 8/2/2022 15:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
196 102909 TRẦN THỊ NGUYỆT 7/20/1987  Nữ 8/2/2022 15:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
197 102911 NGUYỄN ANH ĐẠI 5/12/1981  Nam  CAPT 8/2/2022 15:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
198 102919 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 6/20/1974  Nữ 8/2/2022 15:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
199 102920 VŨ THỊ XINH 9/18/1978  Nữ 8/2/2022 15:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
200 102923 LÊ THỊ THÚY ANH 11/22/2003  Nữ 8/2/2022 15:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
201 102933 VI VĂN PHƯƠNG 7/16/1989  Nam  3/O 8/2/2022 16:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
202 103468 MAI VĂN HUY 10/17/1991  Nam  OILER 8/3/2022 7:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
203 103480 NGUYỄN VĂN HÀ 10/30/1982  Nam  COOK 8/3/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
204 103493 PHẠM VĂN KHA 1/25/1999  Nam  AB.D 8/3/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
205 103496 NGUYỄN XUÂN LÂM 7/3/1992  Nam  AB.E 8/3/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
206 103500 PHẠM NGỌC SƠN 2/9/1996  Nam  AB.D 8/3/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
207 103510 NGUYỄN SỸ HÙNG 8/8/1993  Nam  3/O 8/3/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
208 103514 PHAN VĂN CHƯƠNG 11/10/2000  Nam  AB.E 8/3/2022 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
209 103517 LÊ HOÀNG ĐỨC 1/1/2004  Nam  SAILOR 8/3/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
210 103524 NGUYỄN VĂN TIẾN 6/10/1992  Nam  OILER 8/3/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
211 103528 LÊ ĐÌNH CÔNG 4/10/2001  Nam 8/3/2022 8:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
212 103535 PHAN VĂN THỤ 10/13/1983  Nam  OILER 8/3/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
213 103537 PHẠM CÔNG CHÍNH 7/24/1995  Nam  SAILOR 8/3/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
214 103543 BÙI VĂN THỨC 9/6/1992  Nam  OILER 8/3/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
215 103554 NGUYỄN VĂN VỸ 4/26/1988  Nam  COOK 8/3/2022 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
216 103555 PHẠM VĂN XƯỞNG 1/31/1997  Nam  AB.D 8/3/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
217 103560 HUỲNH TRỌNG HẢI 6/6/1999  Nam  OS.D 8/3/2022 8:19  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
218 103563 TRẦN VĂN TRÌNH 5/15/1979  Nam  CAPT 8/3/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
219 103571 PHAN VIẾT TÙNG 5/28/1984  Nam  4/E 8/3/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
220 103575 BÙI VĂN BAN 7/27/1991  Nam  OILER 8/3/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
221 103578 TRẦN VĂN DŨNG 7/26/2003  Nam  ELECTRIC 8/3/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
222 103585 TRƯƠNG THẾ ANH 10/21/1992  Nam  3/O 8/3/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
223 103596 ĐẬU TRUNG HIẾU 4/16/1973  Nam  COOK 8/3/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
224 103605 VŨ ĐÌNH SƠN 10/10/1984  Nam  C/E 8/3/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
225 103612 VÕ MINH HUẤN 11/19/1986  Nam  C/E 8/3/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
226 103615 NGUYỄN TIẾN HIỆP 4/14/1992  Nam  3/O 8/3/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  NOSCO
227 103620 TRẦN ĐỨC TRUNG 12/11/1984  Nam  AB.D 8/3/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
228 103625 VŨ VĂN KIÊN 8/18/1993  Nam  OS.E 8/3/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
229 103633 PHẠM VĂN HÒA 8/22/1985  Nam  2/E 8/3/2022 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
230 103642 VŨ TRỌNG ĐỨC 9/26/1992  Nam  BOSUN 8/3/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
231 103644 PHẠM TUẤN ANH 8/4/1997  Nam  OILER 8/3/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
232 103646 NGUYỄN CÔNG MINH 6/13/1997  Nam  M/M 8/3/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
233 103649 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI 6/30/1989  Nam  OS.D 8/3/2022 9:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
234 103652 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 5/10/1985  Nam  C/E 8/3/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
235 103657 NGUYỄN THỊ NGÂN 1/1/1986  Nữ 8/3/2022 9:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
236 103659 LÊ HUY ĐẠT 11/24/1995  Nam  3/O 8/3/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
237 103663 NGUYỄN DUY KHÁNH 1/13/1992  Nam  AB 8/3/2022 9:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
238 103666 VŨ VĂN QUỲNH 2/22/1982  Nam  3/O 8/3/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
239 103668 PHẠM VĂN THẾ 2/10/1988  Nam  2/O 8/3/2022 9:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
240 103670 PHẠM ĐỨC CƯỜNG 10/23/1986  Nam  C/O 8/3/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
241 103673 HOÀNG MINH TÂN 9/17/1988  Nam  2/E 8/3/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
242 103674 NGUYỄN VĂN NHI 6/5/1972  Nam  COOK 8/3/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  NOSCO
243 103676 ĐÀO CÔNG HẢI 12/13/1988  Nam  3/E 8/3/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
244 103679 TRẦN ĐỨC HIỆP 9/26/1989  Nam  AB.D 8/3/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
245 103680 NGUYỄN BÁ KHA 4/20/1990  Nam  AB.D 8/3/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
246 103683 NGỤY ĐỨC CƯỜNG 12/1/2003  Nam  SAILOR 8/3/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
247 103685 NGÔ XUÂN LINH 2/22/1992  Nam  FITTER 8/3/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
248 103689 NGUYỄN THỊ THU 7/21/1993  Nữ 8/3/2022 11:01  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nữ
249 103690 NGUYỄN THỊ DUYÊN 8/10/1991  Nữ 8/3/2022 11:02  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nữ
250 103704 NGUYỄN HOÀNG LONG 10/28/1988  Nam  C/O 8/3/2022 13:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
251 103707 NGUYỄN VĂN NGỌC 8/19/1979  Nam  C/E 8/3/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
252 103714 NGUYỄN HỮU PHƯƠNG 5/21/2002  Nam  OS 8/3/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
253 103717 LÊ ĐÌNH DƯƠNG 8/9/1985  Nam  C/O 8/3/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
254 103721 NGUYỄN VĂN NGUYỆN 10/10/1989  Nam  OILER 8/3/2022 14:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
255 103722 BÙI LINH MƯỜI 11/28/1993  Nam  3/O 8/3/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
256 103724 TRẦN VĂN ĐỨC 4/13/2000  Nam  SAILOR 8/3/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
257 103726 TRẦN HỒNG LONG 3/27/1984  Nam  C/O 8/3/2022 14:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
258 103727 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 4/12/2000  Nam  SAILOR 8/3/2022 14:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
259 103730 NGUYỄN VĂN QUẾ 3/30/1979  Nam  ELECTRIC 8/3/2022 14:39  Khám sức khoẻ TV Panama  PHÚ TÀI
260 103732 SONG BIAO 12/28/1985  Nam 8/3/2022 14:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
261 103734 VŨ ĐÌNH CHƯƠNG 10/5/1983  Nam 8/3/2022 14:47  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
262 103736 YUAN CHANGXIAN 3/13/1970  Nam 8/3/2022 14:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
263 103735 LÊ CÔNG PHƯƠNG 7/26/1994  Nam  3/O 8/3/2022 14:48  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
264 103737 NGUYỄN VĂN TUÂN 3/18/1987  Nam  2/E 8/3/2022 14:49  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
265 103739 NGUYỄN QUANG TRUNG 11/4/1983  Nam  3/E 8/3/2022 14:49  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
266 103740 LÊ BÁ THANH 9/4/1990  Nam  BOSUN 8/3/2022 14:50  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
267 103741 ZHANG ZHICHEN 10/13/1973  Nam 8/3/2022 14:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
268 103742 LÊ VĂN HÀNH 11/16/1975  Nam  FITTER 8/3/2022 14:51  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
269 103744 PHAN KHÁNH LINH 12/24/1989  Nam  AB 8/3/2022 14:51  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
270 103746 LÊ MINH PHÚC 3/15/1992  Nam  AB 8/3/2022 14:52  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
271 103747 LU,FENGLI 10/10/1979  Nam 8/3/2022 14:52  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
272 103748 ĐỖ THÀNH TRỌNG 1/15/1989  Nam  AB 8/3/2022 14:53  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
273 103750 CAO VĂN QUYỀN 5/26/1983  Nam  OILER 8/3/2022 14:53  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
274 103752 FANG, WENSHU 2/5/1970  Nam 8/3/2022 14:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
275 103751 NGUYỄN HỮU THỌ 2/16/1989  Nam  OILER 8/3/2022 14:54  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
276 103753 HOÀNG ĐỨC HIẾU 8/15/1981  Nam  COOK 8/3/2022 14:55  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
277 103767 HOÀNG HẢI ĐOÀN 3/15/1991  Nam  DECK – CADET 8/3/2022 15:07  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
278 103770 ĐINH DUY KHÁNH 11/20/1999  Nam 8/3/2022 15:10  KSK lấy bằng lái xe nam
279 103771 NGUYỄN KHÁNH LINH 5/30/1990  Nam  AB 8/3/2022 15:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
280 103810 PHẠM THANH CHIẾN 1/1/2000  Nam  SAILOR 8/3/2022 15:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
281 103821 NGUYỄN THỊ LINH 6/10/1995  Nữ 8/3/2022 16:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
282 103822 NGUYỄN QUANG KIÊN 10/29/1962  Nam 8/3/2022 16:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
283 103893 LƯƠNG VĂN ĐẠT 10/8/1984  Nam  OILER 8/4/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
284 103898 TRẦN VĂN DIỄN 1/15/1991  Nam  SAILOR 8/4/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
285 103902 TRẦN NGỌC CHI 4/21/1995  Nam  OS.D 8/4/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
286 103906 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 4/30/1994  Nam  4/E 8/4/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
287 103910 TRƯƠNG HỒNG THÁI 11/28/1992  Nam  4/E 8/4/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
288 103914 HỒ VI DÂN 2/9/1964  Nam  CAPT 8/4/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
289 103917 TRƯƠNG ĐẮC NAM 11/2/1988  Nam  OS.D 8/4/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
290 103923 LÊ HỮU TIẾN 8/4/1982  Nam  OS.D 8/4/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
291 103928 NGUYỄN THỊ LINH 12/22/1984  Nữ 8/4/2022 7:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
292 103931 NGUYỄN DUY THUẬN 9/24/1995  Nam  OILER 8/4/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
293 103935 NGUYỄN VĂN TOẢN 7/28/1991  Nam  1/E 8/4/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
294 103944 HOÀNG BÌNH NGUYÊN 7/20/1994  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
295 103938 TRẦN ANH DŨNG 6/16/2003  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
296 103943 HOÀNG MẠNH HÙNG 11/15/1973  Nam  OS.D 8/4/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
297 103947 NGUYỄN NGỌC DIỆN 7/6/1994  Nam  OS.E 8/4/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
298 103949 TRẦN TRÍ KHANH 6/25/1990  Nam  OILER 8/4/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
299 103953 HOÀNG VĂN HIỂN 9/29/1990  Nam  OILER 8/4/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
300 103956 LÊ NGỌC HUY 2/5/1988  Nam  4/E 8/4/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
301 103963 TRẦN BÁ DŨNG 7/7/1974  Nam  OILER 8/4/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
302 103967 ĐINH VĂN CHIẾN 8/14/1985  Nam  COOK 8/4/2022 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
303 103970 BÙI VĂN THÀNH 9/19/1979  Nam  OS.E 8/4/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
304 103974 YAO JUNHUA 12/4/1979  Nam 8/4/2022 8:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
305 103973 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 12/10/1986  Nam  ELECTRIC 8/4/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
306 103976 VŨ VĂN MẠNH 9/7/1993  Nam  3/O 8/4/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
307 103978 HỨA NHƯ MẠNH 6/6/1984  Nam  1/E 8/4/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
308 103981 NGUYỄN THẾ ANH 11/15/1982  Nam  C/E 8/4/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
309 103984 PHẠM HỒNG MẠNH 3/8/1997  Nam  ELECTRIC 8/4/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
310 103987 BÙI ĐÌNH THẮNG 6/13/1983  Nam  OILER 8/4/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PETROLIMEX
311 103989 TRẦN QUANG PHÚ 6/15/1977  Nam  OILER 8/4/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
312 103992 VŨ NGỌC HÙNG 3/16/1971  Nam  BOSUN 8/4/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
313 103994 NGUYỄN NGỌC QUÂN 3/26/1986  Nam  C/E 8/4/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
314 103997 BÙI ĐÌNH GIANG 5/18/1992  Nam  4/E 8/4/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
315 104000 TRẦN VĂN TRƯỜNG 7/24/1989  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
316 104004 VŨ VĂN TIẾN 1/31/1977  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
317 104008 VŨ CẢNH DINH 7/15/1987  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
318 104009 TRẦN VIẾT THUẬN 6/14/1982  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
319 104012 ĐỒNG VĂN HOÀNG 10/1/2002  Nam  OILER 8/4/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
320 104011 NGUYỄN DUY HIẾU 4/20/1983  Nam  ELECTRIC 8/4/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
321 104015 BÙI VĂN CÔNG 2/2/1992  Nam  OILER 8/4/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
322 104017 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 2/10/1984  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
323 104022 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 7/12/1980  Nam  OILER 8/4/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
324 104026 NGUYỄN QUANG THOAN 8/15/1978  Nam  COOK 8/4/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
325 104028 LÊ QUANG THỰC 8/16/2004  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
326 104029 TRẦN ĐỨC MINH 11/25/1986  Nam  COOK 8/4/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
327 104031 VŨ LONG THÀNH 5/14/2000  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
328 104035 ĐINH QUANG HÙNG 8/19/1987  Nam  2/E 8/4/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
329 104033 VŨ ANH VŨ 11/3/2000  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
330 104036 LÊ VĂN PHÚ 8/3/1962  Nam  OILER 8/4/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
331 104038 NGUYỄN VĂN BẰNG 3/23/1985  Nam  OILER 8/4/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
332 104041 DƯƠNG VĂN THỦY 10/10/1970  Nam  2/E 8/4/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
333 104042 NGUYỄN VĂN ĐẠT 11/20/1992  Nam  2/O 8/4/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
334 104043 NGUYỄN VIỆT HÙNG 3/18/1998  Nam  OS.D 8/4/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
335 104050 LẠI TIẾN CƯỜNG 11/21/2004  Nam  SAILOR 8/4/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
336 104049 NGUYỄN VĂN HẢI 5/10/1980  Nam  ELECTRIC 8/4/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
337 104051 ĐỖ VĂN CÔNG 9/27/1988  Nam 8/4/2022 8:54  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
338 104052 PHẠM TIẾN ĐẠT 3/7/1995  Nam  OILER 8/4/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
339 104057 HÀ NGUYỄN BÌNH AN 3/30/2004  Nam  OILER 8/4/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
340 104053 VŨ VĂN TRƯỜNG 12/9/2004  Nam  OS 8/4/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
341 104056 NGUYỄN ĐỨC LUẬN 1/11/1985  Nam  OILER 8/4/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
342 104058 HOÀNG VĂN DUY 1/4/1983  Nam  OS.E 8/4/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
343 104059 HOÀNG VĂN LINH 10/8/1985  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
344 104061 NGUYỄN ĐĂNG MINH 4/20/2003  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
345 104063 HÀ DUY TÀI 8/12/1980  Nam  OS.D 8/4/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
346 104062 ĐỒNG VĂN TIẾN 10/5/1984  Nam  OS.E 8/4/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
347 104064 NGUYỄN MINH TUẤN 7/14/1975  Nam  FITTER 8/4/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
348 104065 CHU SỸ HÙNG 6/7/1972  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
349 104067 CHU VĂN THỊNH 12/25/1978  Nam  OS.D 8/4/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
350 104066 TRẦN VĂN DINH 11/4/2001  Nam  OILER 8/4/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
351 104072 VŨ VĂN QUANG 7/14/1999  Nam  OS.E 8/4/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
352 104071 PHẠM MINH HIẾU 8/10/1986  Nam  OILER 8/4/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
353 104073 CHU THANH TIẾN 12/30/1978  Nam  OS.D 8/4/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
354 104075 NGUYỄN NAM ANH 5/24/1993  Nam  OILER 8/4/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
355 104076 PHẠM VĂN MINH 8/27/1990  Nam  OILER 8/4/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
356 104078 NGHIÊM VĂN THÀNH 8/12/1971  Nam  OILER 8/4/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
357 104081 PHẠM VĨNH HẢI 10/3/1987  Nam  3/E 8/4/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
358 104080 PHẠM VĂN HOÀNG 8/31/1991  Nam  OILER 8/4/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
359 104084 NGUYỄN VĂN LUẬT 3/10/1983  Nam  M/M 8/4/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
360 104083 LƯƠNG MINH GIANG 10/23/2004  Nam  OILER 8/4/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
361 104088 PHẠM VĂN THÀNH 7/13/1983  Nam  2/E 8/4/2022 9:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
362 104086 PHẠM VĂN TUYÊN 8/4/1989  Nam  OILER 8/4/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
363 104089 ĐỖ PHÚC ĐỨC 8/15/1982  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
364 104090 TRẦN ĐỨC HẢI 9/3/2004  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
365 104092 TẠ XUÂN NHẤT 6/14/1976  Nam  BOSUN 8/4/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
366 104093 PHẠM VĂN ĐẠT 9/15/1988  Nam  OS.D 8/4/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
367 104094 VŨ DUY TIẾN 7/19/2004  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
368 104095 LƯƠNG VĂN HAI 5/9/1973  Nam  M/M 8/4/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
369 104096 PHẠM NGỌC TÚ 7/15/1999  Nam  OS.D 8/4/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
370 104099 TĂNG VĂN HÀ 6/10/1986  Nam  OILER 8/4/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
371 104098 NGUYỄN VĂN HÂN 1/1/1980  Nam  OS.D 8/4/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
372 104100 TRƯƠNG VĂN NGỌ 2/19/2002  Nam  OILER 8/4/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
373 104101 NGÔ VĂN KHOẢN 8/20/1997  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
374 104102 NGUYỄN VĂN SƠN 3/13/1991  Nam  OILER 8/4/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
375 104103 ĐỖ LƯƠNG LINH 3/17/1993  Nam  OS.E 8/4/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
376 104107 HOÀNG VĂN TÒNG 9/3/2001  Nam  OILER 8/4/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
377 104108 VÕ CÔNG THẮNG 5/15/1983  Nam  OILER 8/4/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
378 104109 TRẦN QUỐC TOẢN 1/21/1987  Nam  OS.E 8/4/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
379 104110 ĐOÀN NGỌC DƯƠNG 2/20/1995  Nam  FITTER 8/4/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
380 104113 LƯU THANH VÕ 4/10/1969  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
381 104112 NGÔ VĂN CHIẾN 9/25/1985  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
382 104115 GIANG VĨNH THUẬN 6/27/2002  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
383 104116 NGÔ ĐỨC MẠNH 5/29/1996  Nam  OS.D 8/4/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
384 104117 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 2/21/2004  Nam  OILER 8/4/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
385 104118 PHẠM CƯỜNG ANH 10/20/1988  Nam  OS.E 8/4/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
386 104119 BÙI XUÂN BÍNH 2/14/1977  Nam  OILER 8/4/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
387 104120 TRẦN ĐÌNH TUẤN 12/10/1987  Nam  OS.D 8/4/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
388 104121 LÊ LÂM TIẾN 5/28/1988  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
389 104122 TRẦN MINH TRUNG 1/27/1992  Nam  OILER 8/4/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
390 104125 NGUYỄN MINH TUẤN 7/6/2004  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
391 104124 NGUYỄN VĂN BẮC 2/20/1997  Nam  OILER 8/4/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
392 104126 ĐÀO HOÀNG NAM 3/31/2004  Nam  OS.E 8/4/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
393 104127 ĐOÀN VĂN ĐỨC 4/23/2003  Nam  OILER 8/4/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
394 104128 NGUYỄN VĂN TRUNG 2/29/2004  Nam  OS.D 8/4/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
395 104130 NGÔ QUANG HIẾU 2/17/2004  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
396 104131 TRIỆU VĂN LỢI 6/18/1999  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
397 104132 PHẠM DUY KIÊN 10/23/2004  Nam  OILER 8/4/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
398 104133 NGUYỄN VĂN HIẾU 9/29/1992  Nam  OS.E 8/4/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
399 104134 PHẠM VĂN THI 2/2/1992  Nam  OILER 8/4/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
400 104135 HOÀNG VĂN THÀNH 9/3/1987  Nam  OS.E 8/4/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
401 104137 MAI THẾ MINH 9/7/1995  Nam  AB.E 8/4/2022 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
402 104136 NGUYỄN VĂN TOÀN 3/18/1997  Nam  OS 8/4/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
403 104140 VŨ ĐỨC VIỆT 9/16/2004  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
404 104141 LÊ ANH SƠN 2/1/2004  Nam  SAILOR 8/4/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
405 104142 LƯƠNG VĂN KHUÊ 3/13/1986  Nam  4/E 8/4/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
406 104145 TRẦN THĂNG TRỌNG 2/15/1999  Nam  OS.D 8/4/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
407 104146 NGUYỄN VĂN HẢI 9/24/1980  Nam  SAILOR 8/4/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
408 104147 TRẦN HỮU KIỂM 6/28/1997  Nam  OILER 8/4/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
409 104148 NGUYỄN NGỌC BẢO 7/15/1995  Nam  SAILOR 8/4/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
410 104149 BÙI MINH THẮNG 4/15/1983  Nam  2/E 8/4/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
411 104150 PHẠM NĂNG TRƯỞNG 8/14/2003  Nam  SAILOR 8/4/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
412 104151 BÙI VĂN DUY 6/11/1983  Nam  OILER 8/4/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
413 104152 BÙI NGỌC QUỲNH 6/20/1988  Nam  3/E 8/4/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
414 104155 BÙI VĂN HIẾU 8/26/1994  Nam  SAILOR 8/4/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
415 104157 HỒ SỸ NĂNG 5/19/1979  Nam  SAILOR 8/4/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
416 104158 CHU PHÚC TRƯỜNG 10/21/1990  Nam  2/O 8/4/2022 10:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
417 104159 ĐỖ HỒNG THOAN 7/3/1980  Nam  C/E 8/4/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
418 104160 NGUYỄN VĂN ẤT 12/15/1982  Nam  SAILOR 8/4/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
419 104161 LÊ ĐÌNH HIẾU 7/15/2004  Nam  OILER 8/4/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
420 104162 NGUYỄN HOÀNG THÁI 5/29/2001  Nam  OILER 8/4/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
421 104163 BÙI ĐỨC CHƯ 7/7/1999  Nam  OS.D 8/4/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
422 104167 NGUYỄN ĐỨC CẦN 7/4/1982  Nam  C/E 8/4/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
423 104169 TRỊNH VĂN SƠN 10/1/2004  Nam  OILER 8/4/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
424 104171 TRẦN VĂN TUẤN 7/2/1986  Nam  OS.D 8/4/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
425 104172 NGUYỄN VĂN THÙY 10/9/1994  Nam  SAILOR 8/4/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
426 104174 ĐÀO VĂN NAM 6/11/2002  Nam  SAILOR 8/4/2022 10:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
427 104178 NGUYỄN VĂN QUÂN 2/28/1991  Nam  2/E 8/4/2022 10:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VICONSHIP SAIGON
428 104179 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 11/22/2004  Nam  OILER 8/4/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
429 104181 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 10/16/1989  Nam 8/4/2022 10:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
430 104182 ĐỖ QUANG VINH 7/12/1990  Nam  3/O 8/4/2022 10:29  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
431 104183 PHẠM TIẾN DŨNG 11/26/1990  Nam  COOK 8/4/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO HÀ NỘI
432 104185 NGUYỄN ANH TÚ 6/20/2002  Nam  OILER 8/4/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
433 104187 BLEKOU DANIEL 4/21/1989  Nam 8/4/2022 10:37  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
434 104189 ĐINH CHÂU TUẤN 2/5/1994  Nam  OILER 8/4/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
435 104190 NGUYỄN QUỐC BẢO 6/15/1984  Nam  COOK 8/4/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
436 104191 TRẦN DUY LONG 7/18/1982  Nam  C/E 8/4/2022 10:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
437 104194 NGUYỄN TRUNG KIÊN 4/1/1990  Nam  3/E 8/4/2022 10:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
438 104198 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 9/5/1995  Nam  OILER 8/4/2022 10:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
439 104199 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 8/5/1988  Nam  3/O 8/4/2022 10:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO HÀ NỘI
440 104201 DƯƠNG ĐỨC TUẤN 9/14/1992  Nam 8/4/2022 10:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
441 104202 PHẠM GIA TUẤN 10/10/1988  Nam  2/O 8/4/2022 10:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
442 104204 ĐINH DUY VỤ 1/1/1985  Nam  SAILOR 8/4/2022 11:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
443 104203 NGUYỄN ĐỨC MINH 3/9/1978  Nam  SAILOR 8/4/2022 11:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
444 104205 LÊ VIỆT ĐỨC 6/21/1999  Nam  AB.D 8/4/2022 11:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
445 104206 NGUYỄN THỪA HUYNH 2/22/1986  Nam  2/O 8/4/2022 11:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
446 104224 NGỤY HỮU SƠN 11/28/1983  Nam  OILER 8/4/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
447 104226 PHẠM VĂN HIỆU 10/30/1990  Nam  2/O 8/4/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
448 104227 VŨ VĂN CHÍNH 2/3/2000  Nam  OILER 8/4/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
449 104229 VIÊN ĐÌNH TRƯỜNG 12/10/1984  Nam  OILER 8/4/2022 14:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
450 104236 BÙI VĂN CÔNG 8/24/1995  Nam  3/O 8/4/2022 14:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
451 104237 TÔ VĂN VŨ 4/22/1999  Nam  ENGINE – CADET 8/4/2022 14:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
452 104240 VẤN VĂN TRỌNG 11/5/1986  Nam  M/M 8/4/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
453 104241 NGUYỄN HUY QUANG 3/12/1992  Nam  OILER 8/4/2022 14:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
454 104251 PHẠM PHƯƠNG BÌNH 1/5/1985  Nam  3/E 8/4/2022 14:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
455 104252 VŨ VĂN THƯỢNG 11/21/1996  Nam  AB 8/4/2022 14:52  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
456 104254 NGUYỄN VIẾT HÙNG 7/7/1982  Nam  ELECTRIC 8/4/2022 14:57  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  MARITIME POWER
457 104257 TRẦN VĂN ĐƯỢC 8/11/1988  Nam  2/O 8/4/2022 15:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
458 104260 NGUYỄN VĂN LINH 4/2/1993  Nam  COOK 8/4/2022 15:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
459 104261 TRỊNH QUANG THẮNG 6/16/1973  Nam  OS.D 8/4/2022 15:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
460 104262 BÙI THẾ TRUNG 7/15/1987  Nam  3/O 8/4/2022 15:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
461 104263 TRẦN VĂN HIỂU 6/24/1985  Nam  2/O 8/4/2022 15:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
462 104266 HOÀNG THỊ NHUNG 7/23/2000  Nam 8/4/2022 15:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
463 104268 PHẠM PHÚ OAI 12/15/1993  Nam  AB.D 8/4/2022 15:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
464 104269 NGUYỄN MẠNH HÀ 12/19/1993  Nam  M/M 8/4/2022 15:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
465 104273 NGUYỄN ĐÌNH NAM 2/4/1992  Nam  OILER 8/4/2022 15:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
466 104276 NGUYỄN ĐÌNH TIỆP 2/22/2002  Nam  OS.E 8/4/2022 16:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
467 104282 NGUYỄN VĂN MINH 5/18/1999  Nam  OS.D 8/4/2022 16:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
468 104285 BÙI ĐỨC ĐANG 7/17/2000  Nam  SAILOR 8/4/2022 16:43  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
469 104541 PHÙNG QUỐC KHÁNH 9/2/1989  Nam  OILER 8/5/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  PTSC MARINE
470 104548 NGUYỄN VĂN THỊNH 3/15/1982  Nam  C/O 8/5/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
471 104552 HOÀNG VINH 1/20/1976  Nam  C/E 8/5/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
472 104556 TRẦN XUÂN NAM 8/15/1984  Nam  DECK OFFICER 8/5/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  THANH THÀNH ĐẠT
473 104559 VŨ CÔNG DŨNG 1/23/1981  Nam  FITTER 8/5/2022 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
474 104567 HỒ TRẦN QUÂN 7/2/1988  Nam  ELECTRIC 8/5/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
475 104572 NGUYỄN VĂN HƯNG 9/21/1983  Nam  OS.E 8/5/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
476 104575 ĐỖ DUY THÀNH 1/20/1989  Nam  2/E 8/5/2022 8:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
477 104582 TRẦN ĐÌNH LỢI 9/12/1986  Nam  AB.D 8/5/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
478 104584 LÊ ĐÌNH TRUNG 10/22/1994  Nam  OS.D 8/5/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
479 104588 ĐINH BẠT ĐẠT 8/10/2003  Nam  SAILOR 8/5/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
480 104592 TRẦN VĂN NGHĨA 5/4/1984  Nam  C/E 8/5/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
481 104596 PHẠM VĂN THẾ 12/26/1991  Nam  3/E 8/5/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
482 104600 TRẦN ANH TUẤN 5/1/1990  Nam  2/O 8/5/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
483 104601 LÊ VĂN NHÂM 9/14/1992  Nam  OILER 8/5/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
484 104607 NGUYỄN VĂN THÀNH 3/9/1994  Nam  AB.E 8/5/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
485 104611 TRẦN THANH HỒNG 10/10/1985  Nam  3/O 8/5/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
486 104616 NGUYỄN XUÂN ĐÔNG 3/26/1982  Nam  OILER 8/5/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
487 104622 NGUYỄN VĂN CÔNG 8/11/1994  Nam  AB.D 8/5/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
488 104625 NGUYỄN VĂN HIẾU 9/2/1982  Nam  1/E 8/5/2022 8:29  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
489 104629 NGÔ NGỌC TÂN 7/6/1990  Nam  3/E 8/5/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
490 104631 WANG, CHENG 1/10/1973  Nam 8/5/2022 8:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
491 104632 WANG HAITING 9/11/1978  Nam 8/5/2022 8:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
492 104635 XU, XIAOMAO 1/9/1972  Nam 8/5/2022 8:37  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
493 104636 WUANG, YUTING 5/2/1980  Nam 8/5/2022 8:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
494 104637 PHẠM THẾ DUY 9/17/1986  Nam  2/E 8/5/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
495 104640 PHÍ MẠNH CƯỜNG 1/21/1996  Nam 8/5/2022 8:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
496 104643 VŨ VĂN THIÊM 10/15/1992  Nam  M/M 8/5/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
497 104645 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 3/12/1984  Nam  BOSUN 8/5/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
498 104646 NGÔ TIẾN CHỨC 6/22/1997  Nam  AB.D 8/5/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI DƯƠNG
499 104649 PHAN VĂN MẠNH 2/14/1993  Nam  2/O 8/5/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
500 104654 ĐỖ VĂN HIỀN 7/13/1989  Nam  3/O 8/5/2022 8:49  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
501 104658 PHẠM HÀ KHÁNH 11/19/1988  Nam  AB.D 8/5/2022 8:50  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
502 104660 LÊ XUÂN HƯNG 8/19/1990  Nam  2/E 8/5/2022 8:53  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
503 104665 NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM 2/21/1983  Nam  BOSUN 8/5/2022 8:55  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
504 104668 PHẠM THỊ THỦY 10/28/1998  Nữ 8/5/2022 8:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
505 104670 BÙI ĐỨC TÂN 12/9/1997  Nam  OS.D 8/5/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
506 104673 NGUYỄN ĐÌNH Y 11/21/1970  Nam  C/E 8/5/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
507 104676 PHẠM ĐỨC TIỆP 2/12/1979  Nam  FITTER 8/5/2022 9:03  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
508 104681 HOÀNG VĂN TUẤN 1/7/1994  Nam  OILER 8/5/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
509 104683 XIE XIAOWU 1/10/1983  Nam 8/5/2022 9:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
510 104684 PHẠM QUỐC TRƯỞNG 6/1/1983  Nam  C/O 8/5/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
511 104685 BÙI NGỌC SƠN 11/30/1979  Nam  CAPT 8/5/2022 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
512 104690 TẠ HỮU THẢNH 6/20/1991  Nam  OS.D 8/5/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
513 104691 PHẠM VĂN LUÂN 4/27/1993  Nam  STEWARD 8/5/2022 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
514 104694 ĐỒNG THANH TÙNG 9/1/2003  Nam  OS.D 8/5/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
515 104699 PHẠM DUY TRƯỜNG 9/10/1995  Nam  AB.D 8/5/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  XUYÊN Á
516 104704 MAI QUANG HANH 6/18/1982  Nam  C/E 8/5/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
517 104714 NGUYỄN PHÚC MINH 3/17/1998  Nam  AB.D 8/5/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
518 104722 LƯƠNG VĂN NHƯ 1/10/1989  Nam  3/O 8/5/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
519 104723 HOÀNG THÙY TRANG 10/11/1999  Nữ 8/5/2022 9:40  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
520 104727 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 6/3/1984  Nam 8/5/2022 9:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
521 104733 LÊ VĂN TÚ 10/15/1995  Nam  AB.D 8/5/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
522 104738 TRẦN NGUYÊN ĐẠT 10/18/1986  Nam  3/O 8/5/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
523 104741 TỐNG HỮU MINH 10/18/1997  Nam  OS.D 8/5/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
524 104742 TRẦN XUÂN ĐOÀN 8/29/1996  Nam  AB.D 8/5/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
525 104744 LÊ MẠNH QUÂN 8/28/1996  Nam  OILER 8/5/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
526 104746 PHẠM NGỌC LÂM 9/15/1976  Nam  C/E 8/5/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
527 104750 TRƯƠNG NHƯ NON 3/3/1971  Nam  AB.D 8/5/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
528 104753 PHẠM DUY ĐỨC 5/5/1992  Nam  3/O 8/5/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
529 104756 ĐẶNG QUANG CƯỜNG 6/11/1980  Nam  ELECTRIC 8/5/2022 10:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
530 104761 HÀ VĂN MẠNH 10/5/1995  Nam  3/O 8/5/2022 10:42  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
531 104764 PHẠM VĂN TUẤN 5/12/1989  Nam  3/O 8/5/2022 10:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
532 104767 MOGAKA RICHARD NYAKUNDI 4/11/1992  Nam 8/5/2022 11:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
533 104798 NGUYỄN THÀNH CHUNG 2/6/1991  Nam  2/E 8/5/2022 13:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
534 104801 BÙI VĂN VÕ 10/8/1991  Nam  COOK 8/5/2022 14:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
535 104802 TRẦN VĂN DƯƠNG 7/17/1975  Nam  C/E 8/5/2022 14:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
536 104806 VĂN ĐỨC TUYẾN 10/2/1984  Nam  COOK 8/5/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
537 104810 TRẦN ĐÌNH HAI 2/20/1981  Nam  C/E 8/5/2022 14:10  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
538 104812 TỐNG HOÀNG NAM 2/11/2002  Nam 8/5/2022 14:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
539 104814 BÙI VĂN CÔNG 10/14/1991  Nam  4/E 8/5/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
540 104823 NGUYỄN VĂN KHUYẾN 2/21/1991  Nam  SAILOR 8/5/2022 14:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT HẢI ĐĂNG
541 104818 SƠN VĂN CƯƠNG 4/4/2001  Nam 8/5/2022 14:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
542 104820 VŨ ĐÌNH LINH 11/4/2002  Nam 8/5/2022 14:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
543 104821 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 3/25/2002  Nam 8/5/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
544 104822 NGUYỄN VĂN VIẾT 9/30/2002  Nam 8/5/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
545 104826 NGUYỄN MINH TÍNH 4/2/2002  Nam 8/5/2022 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
546 104827 VŨ VĂN HIẾU 6/4/2002  Nam 8/5/2022 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
547 104831 NINH VĂN KHÁNH 11/2/2000  Nam  OILER 8/5/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
548 104836 CHÂU ĐẠI DƯƠNG 7/29/2002  Nam 8/5/2022 14:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
549 104834 ĐỖ HUY HOÀNG 8/6/1995  Nam  OILER 8/5/2022 14:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
550 104840 TRỊNH VĂN BA 5/8/1995  Nam  3/E 8/5/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
551 104838 BÙI VĂN QUÂN 7/21/2005  Nam 8/5/2022 14:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
552 104839 VŨ LÊ THIÊN HẢI 9/21/2005  Nam 8/5/2022 14:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
553 104843 NGUYỄN THỊ LỜI 6/3/2005  Nữ 8/5/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
554 104850 TRẦN VIỆT ANH 11/4/2005  Nam 8/5/2022 14:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
555 104846 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 10/27/1995  Nam  OS.D 8/5/2022 14:31  Khám sức khoẻ TV Panama  PITSCO
556 104851 PHẠM VĂN HÂN 1/8/2006  Nam 8/5/2022 14:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
557 104853 PHẠM THỊ THÙY 3/26/2006  Nữ 8/5/2022 14:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
558 104855 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 2/4/2006  Nam 8/5/2022 14:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
559 104861 LÊ TRUNG THẾ 3/29/1979  Nam  AB 8/5/2022 14:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
560 104859 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 12/18/2006  Nam 8/5/2022 14:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
561 104862 BÙI NGỌC HÂN 1/20/2007  Nữ 8/5/2022 14:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
562 104863 MẠC DUY HÙNG 5/28/2007  Nam 8/5/2022 14:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
563 104866 TRỊNH VĂN DIỆN 6/21/1989  Nam  AB.D 8/5/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
564 104865 VŨ ĐÌNH CÔNG 4/3/2006  Nam 8/5/2022 14:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
565 104867 NGUYỄN VĂN PHÚ 3/2/2007  Nam 8/5/2022 14:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
566 104868 VŨ KHÁNH ĐỨC 6/2/2007  Nam 8/5/2022 14:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
567 104874 LÊ VĂN KỲ 5/10/1973  Nam  OILER 8/5/2022 14:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
568 104878 NGUYỄN BÁ DUÂN 2/8/1984  Nam  OILER 8/5/2022 14:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
569 104879 NGUYỄN VĂN TUÂN 1/15/1992  Nam  3/O 8/5/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
570 104889 VŨ ĐẠI DƯƠNG 11/18/1982  Nam  4/E 8/5/2022 14:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
571 104892 DƯƠNG MINH THẾ 10/2/1988  Nam  2/E 8/5/2022 15:03  Chứng chỉ Panama  HP Marine
572 104894 PHẠM ĐÌNH BÌNH 10/20/1994  Nam  ELECTRIC 8/5/2022 15:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
573 104895 NGUYỄN HỮU THÀNH 11/8/2003  Nam 8/5/2022 15:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
574 104897 TRIỆU HOÀNG LONG 5/1/2003  Nam 8/5/2022 15:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
575 104902 NGUYỄN DUY HƯNG 5/10/1976  Nam  CAPT 8/5/2022 15:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
576 104898 TRẦN HUY TIỆP 10/28/2004  Nam 8/5/2022 15:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
577 104899 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 9/13/2004  Nam 8/5/2022 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
578 104900 PHẠM XUÂN TRƯỢNG 4/26/2002  Nam 8/5/2022 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
579 104901 VŨ LÂM PHONG 10/13/2005  Nam 8/5/2022 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
580 104903 NGUYỄN THẾ ANH ĐỨC 4/12/2006  Nam 8/5/2022 15:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
581 104905 VŨ XUÂN HUY 11/30/2006  Nam 8/5/2022 15:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
582 104909 NGUYỄN VĂN VINH 1/1/2008  Nam 8/5/2022 15:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
583 104922 HOÀNG MINH THƯ 1/1/2008  Nữ 8/5/2022 15:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
584 104924 TRẦN ĐỨC HẠNH 9/19/1986  Nam  CAPT 8/5/2022 15:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
585 104923 DƯƠNG THỊ HẠNH 1/1/2004  Nữ 8/5/2022 15:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
586 104925 ĐỖ ĐÌNH HAI 1/1/2008  Nam 8/5/2022 15:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
587 104927 NGUYỄN VĂN HOÀI 10/10/1988  Nam  C/O 8/5/2022 15:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
588 104928 VŨ CHIẾN THẮNG 1/1/2008  Nam 8/5/2022 15:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
589 104931 PHẠM PHƯƠNG NAM 10/15/1996  Nam  2/O 8/5/2022 15:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
590 104935 BÙI QUANG NGHĨA 12/6/1997  Nam  3/O 8/5/2022 15:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
591 104939 PHẠM QUANG VINH 9/26/1974  Nam  C/E 8/5/2022 15:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
592 104941 NGUYỄN MẠNH HIỀN 5/27/1979  Nam  C/E 8/5/2022 15:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
593 104943 PHẠM NGỌC YÊN 12/27/1986  Nam  3/E 8/5/2022 15:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
594 104945 VÕ HỮU QUỐC 10/18/1999  Nam  4/E 8/5/2022 15:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
595 104947 BÙI BÁ QUANG 6/17/1989  Nam  BOSUN 8/5/2022 15:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
596 104949 NGUYỄN CHẤN PHONG 1/9/2001  Nam  AB 8/5/2022 15:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
597 104952 TRẦN KHẮC HOÀI 9/26/1997  Nam  AB 8/5/2022 15:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
598 104954 HÀ VĂN TÍCH 11/27/1983  Nam  OS 8/5/2022 15:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
599 104961 LÒ VĂN HƯỞNG 1/1/2001  Nam 8/5/2022 15:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
600 104957 LƯƠNG XUÂN HẢI 6/25/1988  Nam  FITTER 8/5/2022 15:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
601 104958 NGUYỄN HẢI MINH 10/20/1995  Nam  AB 8/5/2022 15:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
602 104959 NGUYỄN VĂN ĐẠI 3/29/2002  Nam  OS 8/5/2022 15:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
603 104960 TRIỆU VĂN CƯỜNG 3/8/1985  Nam  COOK 8/5/2022 15:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
604 104963 LÒ VĂN HOA 1/1/1996  Nam 8/5/2022 15:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
605 104965 VÌ VĂN HÙNG 6/7/2000  Nam 8/5/2022 15:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
606 104966 VÌ VĂN DIÊN 10/1/1999  Nam 8/5/2022 15:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
607 104967 LÒ VĂN TÂM 8/16/1999  Nam 8/5/2022 15:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
608 104969 LÒ VĂN HÀ 1/1/1999  Nam 8/5/2022 15:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
609 104970 DƯƠNG THỊ HOA HUỆ 1/1/2008  Nữ 8/5/2022 15:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
610 104975 ĐINH TRUNG NGUYÊN 4/2/2002  Nam 8/5/2022 16:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
611 104982 ĐỖ THÀNH CÔNG 1/1/1999  Nam 8/5/2022 16:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
612 105675 VŨ VĂN THĂNG 1/10/1989  Nam  BOSUN 8/9/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
613 105690 LÊ THẾ HƯNG 1/24/1967  Nam  CAPT 8/9/2022 7:47  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
614 105698 DƯ VĂN BÌNH 6/16/1994  Nam  AB.D 8/9/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
615 105703 MẠ VĂN VIỀN 9/8/1993  Nam  4/E 8/9/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
616 105713 CAO KHẮC NINH 12/20/1990  Nam  3/E 8/9/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
617 105719 TRẦN VĂN LỢI 1/29/1993  Nam  AB.D 8/9/2022 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
618 105723 QUẾ VĂN THÀNH 6/3/1978  Nam  AB.D 8/9/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
619 105729 NGUYỄN TRUNG ĐỊNH 7/4/1991  Nam  3/E 8/9/2022 7:59  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
620 105735 NGUYỄN VĂN TUÂN 1/10/1983  Nam  C/O 8/9/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
621 105741 BÙI XUÂN QUANG 9/23/1993  Nam  AB.D 8/9/2022 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
622 105749 NGUYỄN VĂN DŨNG 12/22/1990  Nam  AB.D 8/9/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  ANH VIỆT
623 105754 BÙI LÂM TỚI 12/7/1985  Nam  FITTER 8/9/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
624 105757 PHAN ĐỨC DŨNG 9/15/1992  Nam  OILER 8/9/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
625 105759 HY THẾ LONG 2/21/1976  Nam  CAPT 8/9/2022 8:09  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
626 105761 PHẠM VĂN NINH 10/2/1989  Nam  OS.D 8/9/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
627 105765 TRẦN VĂN HOÀNG 4/10/1988  Nam  OILER 8/9/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
628 105768 PHẠM THẾ HÙNG 3/27/1995  Nam  COOK 8/9/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
629 105772 ĐẶNG VĂN THANH 10/10/1985  Nam  OILER 8/9/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
630 105777 ĐẶNG VĂN THÀNH 2/12/1984  Nam  ELECTRIC 8/9/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
631 105782 NGÔ QUANG THƠ 10/22/1976  Nam  COOK 8/9/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
632 105787 ĐẶNG VĂN NAM 9/11/2000  Nam  SAILOR 8/9/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
633 105790 PHẠM VĂN HÒA 8/24/1990  Nam  2/E 8/9/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
634 105794 VĂN THÀNH LÂM 6/8/1978  Nam  FITTER 8/9/2022 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
635 105799 NGUYỄN VĂN HIẾN 5/26/1987  Nam  ENGINE – CADET 8/9/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
636 105803 LÊ ĐÌNH TÙNG 10/9/1986  Nam  AB.D 8/9/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
637 105813 YUAN QIANG 5/8/1987  Nam 8/9/2022 8:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
638 105812 LÊ THANH HẢI 4/20/1992  Nam  4/E 8/9/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
639 105823 NGUYỄN VĂN SAN 2/29/1992  Nam  4/E 8/9/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
640 105821 HỒ NGỌC SƠN 2/6/1993  Nam  OS.D 8/9/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
641 105826 ĐOÀN MẠNH HÙNG 5/28/1971  Nam  C/E 8/9/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
642 105830 TRẦN QUANG HUY 4/3/1979  Nam  ELECTRIC 8/9/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
643 105832 TRỊNH VĂN TUẤN 9/4/1989  Nam  OILER 8/9/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
644 105833 VŨ TIẾN NGỌC 9/3/1987  Nam  C/O 8/9/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
645 105837 VŨ ANH QUÂN 8/26/2003  Nam  SAILOR 8/9/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
646 105840 VŨ CHÍ THANH 6/25/1985  Nam  4/E 8/9/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
647 105844 NGUYỄN XUÂN THỦY 9/10/1983  Nam  CAPT 8/9/2022 8:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
648 105848 ĐÀO VĂN SĨ 6/1/1984  Nam  SAILOR 8/9/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
649 105850 PHẠM THẾ CÔNG 12/27/1997  Nam  AB.D 8/9/2022 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
650 105851 ĐỖ HUY HOÀNG 2/11/1999  Nam  SAILOR 8/9/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
651 105854 ĐOÀN BÁ PHÁT 4/21/1999  Nam  AB.D 8/9/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
652 105855 NGUYỄN ĐỨC CHUNG 12/16/1998  Nam  AB.E 8/9/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
653 105858 DƯƠNG MINH TÂN 6/19/1985  Nam  OILER 8/9/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
654 105859 TRỊNH HOÀI ĐÔNG 5/19/1987  Nam 8/9/2022 8:59  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
655 105861 NGUYỄN VĂN TÂM 3/9/1994  Nam 8/9/2022 9:00  KSK lấy bằng lái xe nam
656 105864 VŨ ĐÌNH HỢI 8/2/1983  Nữ  SAILOR 8/9/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
657 105870 BÙI XUÂN TUẤN 8/8/1985  Nam  BOSUN 8/9/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
658 105871 NGUYỄN KHẮC QUÝ 7/29/1993  Nam  ELECTRIC 8/9/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
659 105874 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 11/12/1989  Nam  OS.D 8/9/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
660 105876 VŨ MẠNH CƯỜNG 1/5/1984  Nam  4/E 8/9/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
661 105878 TRƯƠNG VĂN BIÊN 3/10/1990  Nam  C/O 8/9/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
662 105879 BÙI VĂN NHÂN 2/20/1982  Nam  C/E 8/9/2022 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
663 105882 VŨ ANH TUẤN 10/2/1985  Nam 8/9/2022 9:16  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
664 105883 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 5/24/1989  Nam  AB.D 8/9/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
665 105884 VŨ NGỌC CẢNH 11/5/1989  Nam  2/O 8/9/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
666 105887 PHẠM NGỌC HÒA 12/21/1994  Nam 8/9/2022 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
667 105888 HOÀNG DUY THÀNH 6/10/1989  Nam  3/O 8/9/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
668 105892 PHẠM VĂN HÙNG 3/19/1988  Nam  SAILOR 8/9/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
669 105893 HOÀNG VĂN GIANG 2/4/1993  Nam  4/E 8/9/2022 9:27  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
670 105896 DƯƠNG NGỌC KHUÊ 11/24/1997  Nam  AB.D 8/9/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
671 105898 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 2/12/1992  Nam  OILER 8/9/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
672 105899 HOÀNG THỊ THẢO 10/15/1988  Nữ 8/9/2022 9:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
673 105902 PHẠM VĂN LẠCH 11/4/1985  Nam  OILER 8/9/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
674 105904 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 8/15/1988  Nam  OILER 8/9/2022 9:38  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
675 105905 TRẦN QUANG ĐẠI 11/10/1990  Nam  SAILOR 8/9/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
676 105906 ĐẶNG QUỐC HƯNG 10/2/1972  Nam  C/E 8/9/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
677 105910 ĐẶNG VĂN HUY 1/10/1977  Nam  C/E 8/9/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
678 105918 KHIẾU ĐÌNH TIẾN 1/2/1994  Nam  OILER 8/9/2022 9:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
679 105920 VŨ ĐÌNH HƯỚNG 10/12/1984  Nam  OS.D 8/9/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
680 105922 VŨ ĐỨC CHIẾN 10/20/1992  Nam  OS.D 8/9/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
681 105926 TÔ VĂN TRUNG 9/13/1995  Nam  COOK 8/9/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
682 105927 VŨ VIỆT PHONG 11/29/1985  Nam  3/E 8/9/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
683 105928 NGUYỄN QUANG HIẾN 9/3/1979  Nam  SAILOR 8/9/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
684 105930 PHẠM VĂN THỊNH 11/29/1993  Nam  M/M 8/9/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
685 105931 ĐỖ VĂN LƯỢNG 12/18/1989  Nam  SAILOR 8/9/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
686 105934 PHẠM THẾ VĂN 9/4/1997  Nam  AB.D 8/9/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
687 105940 TRỊNH MINH TUYỀN 2/14/1989  Nam  2/E 8/9/2022 10:55  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
688 105941 PHẠM GIA HOA 8/10/1981  Nam  OS.D 8/9/2022 10:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
689 105942 TRỊNH ĐỨC THỌ 10/2/1967  Nữ  BOSUN 8/9/2022 11:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
690 105944 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8/11/1987  Nam  OS 8/9/2022 11:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
691 105945 PHẠM NGỌC ĐẢM 10/29/1992  Nam  AB.D 8/9/2022 11:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
692 105946 TRẦN VĂN KHANH 8/24/1992  Nam  OILER 8/9/2022 11:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
693 105950 HOÀNG VĂN TRÁNG 9/17/1990  Nam  3/O 8/9/2022 11:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
694 105952 PHẠM MINH QUÂN 1/23/2002  Nam  DECK – CADET 8/9/2022 11:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
695 105966 CAO VĂN TÚ 10/21/1983  Nam  OS.E 8/9/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
696 105970 VŨ VĂN HÙNG 12/12/1990  Nam  OS.D 8/9/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
697 105972 NGUYỄN VĂN NHÂN 10/3/1990  Nam  AB.E 8/9/2022 14:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
698 105974 TRẦN VĂN TUẤN 3/15/1994  Nam  OILER 8/9/2022 14:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
699 105976 TRẦN NAM THANH 11/11/1985  Nam  3/E 8/9/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
700 105977 NGÔ VĂN THẮNG 1/15/1991  Nam  STEWARD 8/9/2022 14:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
701 105982 BÙI VĂN HẢI 11/11/1987  Nam  3/E 8/9/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
702 105986 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 6/6/1993  Nam  AB.E 8/9/2022 14:23  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
703 105993 CAO VĂN AN 6/24/1981  Nam  2/E 8/9/2022 14:24  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
704 105996 NGUYỄN ĐỨC THOAN 11/14/1992  Nam  OS.D 8/9/2022 14:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
705 106002 LÊ TRỌNG ĐẠT 10/18/2000  Nam  OS.D 8/9/2022 14:46  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
706 106019 PHẠM VĂN CƯỜNG 2/7/1994  Nam  COOK 8/9/2022 15:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
707 106027 KHỔNG QUANG HƯNG 2/6/1989  Nam  OS.D 8/9/2022 16:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
708 106105 HÀ THANH HẢI 7/13/1986  Nam  OS.E 8/10/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
709 106109 HÀ VĂN BÌNH 2/18/1982  Nam  SAILOR 8/10/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
710 106115 NGUYỄN XUÂN TÌNH 8/9/1988  Nam  FITTER 8/10/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
711 106120 HUỲNH QUANG LINH 1/25/1999  Nam  OILER 8/10/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
712 106123 NGUYỄN TRUNG THÀNH 11/20/1985  Nam  OILER 8/10/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
713 106132 NGUYỄN XUÂN SANG 7/1/1979  Nam  OILER 8/10/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
714 106138 TRẦN THANH TÂM 9/19/1995  Nam  OILER 8/10/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
715 106141 TRƯƠNG MẠNH HÙNG 11/11/1983  Nam  C/O 8/10/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
716 106142 CAO MẪU QUỲNH 10/23/1975  Nam  BOSUN 8/10/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
717 106145 NGUYỄN BÁ QUYỀN 10/10/1996  Nam  OILER 8/10/2022 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
718 106146 NGÔ SĨ MẠO 7/18/1977  Nam  AB.D 8/10/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
719 106147 BÙI ĐỨC HẢI 12/18/1985  Nam  2/E 8/10/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
720 106150 LÊ VĂN DIỆU 9/3/1984  Nam  4/E 8/10/2022 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
721 106156 TRẦN VĂN TƯƠNG 1/5/1985  Nam  OS.D 8/10/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
722 106159 VÕ THÀNH ĐẠT 7/5/1995  Nam  STEWARD 8/10/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
723 106163 VŨ MINH HIẾU 10/15/1997  Nam  DECK BOY 8/10/2022 8:18  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
724 106167 ĐẶNG TUẤN ANH 7/5/1984  Nam  OS.D 8/10/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
725 106169 TRẦN NGỌC PHÚ 5/19/1997  Nam  WPR 8/10/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
726 106170 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 6/29/2000  Nam  OS.D 8/10/2022 8:23  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
727 106176 PHẠM VĂN THẮNG 6/25/1992  Nam  AB.D 8/10/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
728 106178 HỒ SƯ QUANG 7/11/2002  Nam  OS.D 8/10/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
729 106181 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 12/16/1997  Nam  OILER 8/10/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
730 106185 ĐẶNG VĂN LONG 9/15/1988  Nam  3/O 8/10/2022 8:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
731 106187 LÊ VĂN MẠNH 6/20/1984  Nam  2/E 8/10/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
732 106190 NGUYỄN TRỌNG PHỤNG 11/10/1980  Nam  CAPT 8/10/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
733 106191 DANH VĂN SƠN 1/5/1968  Nam  BOSUN 8/10/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
734 106203 WANG, LI 4/24/1972  Nữ 8/10/2022 8:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
735 106194 PHAN VĂN UY 11/9/1974  Nam  BOSUN 8/10/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
736 106198 HÀ TUẤN ANH 2/1/1988  Nam  AB.D 8/10/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
737 106205 LÊ TIẾN HỘI 6/25/1994  Nam  3/O 8/10/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
738 106207 ĐẶNG HẢI THOẠI 2/20/1983  Nam  C/O 8/10/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
739 106212 HOÀNG NGỌC THÀNH 2/28/1988  Nam  1/E 8/10/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
740 106211 LÊ VĂN TÚ 2/14/1988  Nam  C/E 8/10/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
741 106217 VŨ VĂN TUYÊN 10/12/1993  Nam  AB.D 8/10/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
742 106218 ĐÀM XUÂN QUÍ 8/6/1991  Nam  COOK 8/10/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
743 106220 NGUYỄN VĂN NGA 2/2/1977  Nam  SAILOR 8/10/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
744 106224 ĐỖ QUANG HIỆU 3/15/1982  Nam  AB.D 8/10/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
745 106226 LÊ XUÂN QUY 1/3/1975  Nam  COOK 8/10/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
746 106232 BÙI VĂN HOÀNG 9/4/1985  Nam  OILER 8/10/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
747 106234 DU XIN XI 8/2/1993  Nam 8/10/2022 8:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
748 106237 CAI ZHAN SHU 10/18/1989  Nam 8/10/2022 8:53  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
749 106239 LÊ HỒNG NAM 6/9/1990  Nam  OILER 8/10/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
750 106240 LI YOU 4/30/1992  Nam 8/10/2022 8:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
751 106241 HUANG BINGQI 11/7/1985  Nam 8/10/2022 8:55  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
752 106243 TRẦN VĂN TUYÊN 12/14/1972  Nam  CAPT 8/10/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
753 106244 FU, MEIYUAN 7/1/1971  Nam 8/10/2022 8:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
754 106246 ĐINH NGỌC TUẤN 6/28/1991  Nam  AB.D 8/10/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
755 106249 PHẠM VĂN ĐỨC 10/22/1962  Nam  BOSUN 8/10/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
756 106252 YIN, WANSHENG 8/26/1973  Nam 8/10/2022 9:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
757 106253 TRẦN ĐĂNG DUY 1/20/1992  Nam  3/O 8/10/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
758 106254 CHEN, YONGGUANG 7/1/1970  Nam 8/10/2022 9:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
759 106257 LÝ VĂN BƯỜNG 2/3/1986  Nam  FITTER 8/10/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
760 106258 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 11/1/1990  Nam  OS.D 8/10/2022 9:05  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
761 106259 BÙI QUANG HƯỚNG 8/10/1984  Nam  ELECTRIC 8/10/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
762 106260 BÙI VIẾT TUẤN 5/14/1989  Nam  OS 8/10/2022 9:06  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
763 106263 ĐỖ QUANG DŨNG 6/3/1991  Nam  AB.E 8/10/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
764 106264 NGUYỄN HUY HOÀNG 8/20/1989  Nam  AB.D 8/10/2022 9:08  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
765 106265 NGUYỄN VĂN THANH 6/28/2001  Nam  AB.E 8/10/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
766 106267 PHẠM VĂN THIỀU 11/9/1998  Nam  SAILOR 8/10/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
767 106268 NGUYỄN XUÂN TÌNH 10/11/1973  Nam  ELECTRIC 8/10/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
768 106271 NGUYỄN NHƯ ÚC 12/20/1991  Nam  AB.D 8/10/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
769 106274 HOÀNG ANH 2/9/1994  Nam  3/O 8/10/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
770 106276 PHẠM XUÂN QUẢNG 5/6/1990  Nam  2/O 8/10/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
771 106282 ĐỖ TRUNG ĐỨC 2/28/1990  Nam  Carpenter 8/10/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
772 106283 VŨ VIỆT ANH 8/14/1995  Nam  OS.D 8/10/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
773 106285 CHU QUANG HÙNG 9/15/1984  Nam  C/O 8/10/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
774 106286 TRẦN VĂN CƯỜNG 5/12/1994  Nam  OILER 8/10/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
775 106287 TRẦN VĂN ĐƯƠNG 10/12/1991  Nam  ENGINE – CADET 8/10/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
776 106289 ĐINH VIỆT TƯỜNG 6/5/1983  Nam  AB.D 8/10/2022 9:30  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
777 106291 TẠ ĐÔNG SƠN TÙNG 2/16/1991  Nam  Carpenter 8/10/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
778 106293 NGUYỄN VĂN DUYÊN 9/27/1996  Nam  AB.D 8/10/2022 9:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
779 106295 NGUYỄN VĂN LINH 6/20/1986  Nam 8/10/2022 9:39  KSK lấy bằng lái xe nam
780 106296 LIN, CHIH – CHENG 6/27/1983  Nam 8/10/2022 9:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
781 106297 NGUYỄN DUY DU 5/21/1980  Nam 8/10/2022 9:43  KSK lấy bằng lái xe nam
782 106299 ĐỖ NHƯ TUẤN 7/4/1990  Nam  OILER 8/10/2022 9:49  Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
783 106302 TÀO NHẬT ANH 10/18/1993  Nam 8/10/2022 9:53  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
784 106304 VŨ HOÀI SƠN 2/2/1988  Nam  AB 8/10/2022 10:01  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
785 106306 NGUYỄN QUANG TUẤN 5/1/1974  Nam 8/10/2022 10:03  KSK lấy bằng lái xe nam
786 106309 PHẠM XUÂN DƯƠNG 1/16/1985  Nam 8/10/2022 10:05  KSK lấy bằng lái xe nam
787 106311 LÊ VĂN BĂNG 6/26/1970  Nam  CAPT 8/10/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
788 106313 DƯƠNG VĂN TUẤN 8/28/1991  Nam  4/E 8/10/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
789 106321 NGUYỄN HỒNG VIỆT 8/15/1986  Nam  OILER 8/10/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
790 106322 NGUYỄN VĂN TÙNG 3/3/1992  Nam  SAILOR 8/10/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
791 106323 TRƯƠNG VĂN NGHĨA 9/13/1996  Nam  OS.D 8/10/2022 10:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
792 106326 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 1/27/1999  Nữ 8/10/2022 10:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
793 106328 ĐOÀN ĐÌNH CHƯƠNG 3/26/1989  Nam  DECK – CADET 8/10/2022 10:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
794 106329 ĐỖ VĂN NAM 11/6/1995  Nam  3/O 8/10/2022 11:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
795 106358 CAO XUÂN THÀNH 8/26/1993  Nam  AB.E 8/10/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
796 106359 VŨ MẠNH TOÀN 11/25/1989  Nam  COOK 8/10/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
797 106363 VŨ ĐỨC TUYÊN 5/20/1994  Nam  3/E 8/10/2022 14:11  Khám sức khoẻ TV Panama  SMR MARINE
798 106366 NGUYỄN MINH HOÀNG 7/31/1993  Nam  4/E 8/10/2022 14:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
799 106367 KIM KYOO CHUL 1/18/1974  Nam 8/10/2022 14:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
800 106368 NGUYỄN DUY SƠN 12/15/1997  Nam  OILER 8/10/2022 14:17  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
801 106370 PHẠM CAO THẮNG 1/18/1987  Nam  2/E 8/10/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
802 106371 NGUYỄN THANH BÌNH 4/15/1984  Nam  4/E 8/10/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
803 106375 GAN, QIANLI 6/26/1986  Nữ 8/10/2022 14:30  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
804 106377 LU, XING 9/9/1990  Nam 8/10/2022 14:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
805 106378 HOÀNG VĂN LỌC 10/25/1985  Nam 8/10/2022 14:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
806 106380 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 12/3/2000  Nam 8/10/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ
807 106384 QUÀNG THỊ PHỌNG 10/10/1987  Nữ 8/10/2022 14:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
808 106387 HOÀNG VĂN LẬP 4/14/2004  Nam 8/10/2022 14:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
809 106389 BÙI VĂN PHONG 7/6/1987  Nam 8/10/2022 14:43  KSK Damen – Thợ cơ khí 515.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
810 106391 NGUYỄN NGỌC TÙNG 9/29/1993  Nam 8/10/2022 14:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
811 106406 BÙI MẠNH TÚ 4/8/1984  Nam  C/O 8/10/2022 15:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
812 106418 MAI HỮU ĐỨC 11/14/1999  Nam  OILER 8/10/2022 15:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
813 106420 EBONG GABRIEL SUMBELLE 1/29/1994  Nam 8/10/2022 15:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
814 106421 HÀ NGỌC HẬU 12/27/1988  Nam  C/O 8/10/2022 15:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
815 106427 NGUYỄN THANH TÙNG 2/28/1994  Nam  OS 8/10/2022 16:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
816 106430 HOÀNG HỮU PHÚC 9/5/1999  Nam  DECK – CADET 8/10/2022 16:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
817 106431 PHẠM VĂN TIẾN 2/21/1980  Nam  COOK 8/10/2022 16:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
818 106474 LÊ XUÂN TUẤN 2/8/1986  Nam  2/E 8/11/2022 7:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
819 106483 PHAN VĂN BẮC 3/29/1986  Nam  2/E 8/11/2022 7:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
820 106487 HOÀNG THỊNH VƯỢNG 11/29/1990  Nam  AB 8/11/2022 7:36  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
821 106497 VŨ VĂN KHỎE 4/15/2001  Nam  AB.D 8/11/2022 7:40  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
822 106501 VŨ XUÂN CÔNG 6/15/1997  Nam  AB 8/11/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
823 106505 NGUYỄN VIẾT SÁNG 7/26/2001  Nam  ENGINE – CADET 8/11/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
824 106518 VƯƠNG VĂN NGUYỆN 7/30/1997  Nam  AB.E 8/11/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
825 106525 NGUYỄN NHẬT TÂN 7/14/1980  Nam  AB.E 8/11/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
826 106530 ĐINH VĂN HIỆU 12/19/1987  Nam  AB.E 8/11/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
827 106528 PHẠM VĂN LUÂN 4/1/1988  Nam  C/O 8/11/2022 7:57  Chứng chỉ Panama  T & T
828 106534 TÔ VĂN SUẤT 1/11/1988  Nam  OS.D 8/11/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
829 106539 BÙI MINH CHUNG 6/7/1990  Nam  AB 8/11/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
830 106540 CAO TIẾN HAI 11/8/1988  Nam  COOK 8/11/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
831 106543 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 3/17/1990  Nam  FITTER 8/11/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  ATACO
832 106547 NGÔ ĐÌNH DIỆM 2/10/1991  Nam  BOSUN 8/11/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
833 106551 PHAN MẬU THANH 9/2/1982  Nam  AB 8/11/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
834 106555 NGUYỄN VĂN CẢNH 8/10/1987  Nam  FITTER 8/11/2022 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
835 106557 NGUYỄN ANH HÙNG 12/10/1985  Nam  BOSUN 8/11/2022 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
836 106559 HOÀNG THANH CHUẨN 10/10/1992  Nam  OS.D 8/11/2022 8:14  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
837 106560 ĐÀO VĂN HIẾU 6/10/1989  Nam  AB.D 8/11/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
838 106561 HỒ VĂN TUẤN 10/14/2001  Nam  AB.D 8/11/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
839 106564 TRẦN PHÚC ĐỊNH 4/4/1989  Nam  OILER 8/11/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
840 106565 NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 4/2/1985  Nam  FITTER 8/11/2022 8:18  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
841 106567 ĐẶNG THANH TUẤN 8/15/1985  Nam  OILER 8/11/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
842 106568 NGUYỄN PHÚC LỘC 1/24/1992  Nam  OS 8/11/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
843 106569 ĐẶNG VŨ THẮNG 1/1/1976  Nam  BOSUN 8/11/2022 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
844 106572 TRẦN VĂN HÀ 4/19/1994  Nam  OILER 8/11/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
845 106573 ĐINH THANH TUYỂN 6/1/1994  Nam  AB 8/11/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
846 106574 TRẦN VĂN LĨNH 2/28/1985  Nam  BOSUN 8/11/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
847 106575 MAI VĂN ĐẠT 12/3/1983  Nam  OS.E 8/11/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
848 106576 VY VĂN HỒ 3/13/1990  Nam  AB.D 8/11/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
849 106577 NGUYỄN VĂN HÙNG 6/8/1984  Nam  AB.E 8/11/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
850 106579 LÊ ĐỨC QUYỀN 9/25/1983  Nam  C/E 8/11/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
851 106581 LÊ ĐÌNH TUẤN 8/5/1996  Nam  ENGINE – CADET 8/11/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
852 106584 NGUYỄN TRỌNG NHÀN 9/9/1993  Nam  2/O 8/11/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
853 106586 ĐỖ TRƯỜNG LONG 8/17/1991  Nam  AB 8/11/2022 8:32  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
854 106589 NGUYỄN THẾ LỰC 11/28/1995  Nam  DECK – CADET 8/11/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
855 106591 NGUYỄN TUẤN ANH 7/26/1979  Nam  C/O 8/11/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
856 106593 NGUYỄN VĂN QUÝ 1/20/1981  Nam  3/O 8/11/2022 8:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
857 106594 PHẠM ĐỨC BẮC 2/27/1988  Nam  C/O 8/11/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
858 106596 LÃ VĂN CHIẾN 12/25/1966  Nam  BOSUN 8/11/2022 8:38  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
859 106600 VŨ VĂN ĐOÀN 10/28/1985  Nam  COOK 8/11/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
860 106607 PHẠM VĂN LONG 7/2/1994  Nam  COOK 8/11/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
861 106617 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/17/1988  Nam  C/O 8/11/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
862 106618 HOÀNG TRỌNG GIÁP 4/15/1985  Nam  OS.D 8/11/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
863 106622 ĐẬU THẾ DẦN 7/3/1974  Nam  AB 8/11/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
864 106623 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 3/11/1992  Nam  3/E 8/11/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
865 106625 PHẠM NGỌC THANH 11/10/1987  Nam  OS.D 8/11/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
866 106626 ĐINH VĂN THUẬN 2/11/1981  Nam  SAILOR 8/11/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
867 106628 TRẦN NGỌC LƯỢNG 10/30/1985  Nam  OS.D 8/11/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
868 106627 PHẠM TRỌNG NGHĨA 2/17/1987  Nam 8/11/2022 8:56  KSK lấy bằng lái xe nam
869 106631 NGUYỄN NGỌC HẢI 6/2/1992  Nam  OS 8/11/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
870 106632 HOÀNG TRỌNG DƯƠNG 7/17/1997  Nam  OILER 8/11/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
871 106633 NGUYỄN KHẮC HÙNG 7/11/2004  Nam  SAILOR 8/11/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
872 106635 SIỀU VĂN TẬP 7/20/1994  Nam 8/11/2022 9:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
873 106636 NGUYỄN VĂN LỰC 2/2/1985  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
874 106637 LƯU VĂN HOÀNG 9/17/2000  Nam  OS.E 8/11/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
875 106641 ĐOÀN VĂN KIÊN 8/3/2004  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
876 106643 NGUYỄN VĂN KẾT 10/15/1980  Nam  OILER 8/11/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
877 106662 ĐỖ XUÂN DIỆN 11/20/1982  Nam  OILER 8/11/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
878 106661 LÊ NGỌC TUÂN 6/25/1993  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
879 106665 PHẠM NGỌC VƯƠNG 2/8/1982  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
880 106664 TRẦN VĂN VIỄN 5/10/1995  Nam  OILER 8/11/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
881 106666 NGUYỄN THẾ ĐẠT 4/5/1995  Nam  2/E 8/11/2022 9:08  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
882 106669 NGUYỄN DUY TÙNG 6/11/1993  Nam  OILER 8/11/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
883 106670 HỒ VIẾT CƯỜNG 2/22/1997  Nam  OILER 8/11/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
884 106673 PHẠM VĂN HUÂN 5/9/1999  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
885 106675 NGUYỄN VIẾT DŨNG 3/16/1993  Nam  OILER 8/11/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
886 106677 VŨ VĂN TRỊNH 7/23/1994  Nam  OILER 8/11/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
887 106678 NGUYỄN HOÀI NAM 3/3/1993  Nam  OILER 8/11/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
888 106680 HOÀNG NGUYỄN BÌNH 10/16/1987  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
889 106679 TRẦN VĂN HỮU 10/8/1979  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
890 106683 PHẠM VĂN BÌNH 10/10/1989  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
891 106682 VŨ VĂN NGHĨA 1/28/1973  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
892 106681 CAO THANH TÚ 5/25/1976  Nam  OILER 8/11/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
893 106686 HOÀNG TRỌNG VÕ 1/24/1983  Nam  OILER 8/11/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
894 106685 TRƯƠNG VĂN ĐÔNG 9/10/1982  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
895 106687 LẠI THẾ TRỌNG 2/20/1978  Nam  AB.D 8/11/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
896 106688 LƯU ĐÌNH HƯNG 2/20/1982  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
897 106689 VŨ ĐÌNH THUYẾT 11/19/1998  Nam  AB 8/11/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
898 106693 NGUYỄN XUÂN THẮNG 10/9/2000  Nam  OILER 8/11/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
899 106695 NGUYỄN VĂN THẮNG 9/17/1990  Nam  OILER 8/11/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
900 106696 TRẦN ANH ĐỨC 8/10/2000  Nam  OILER 8/11/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
901 106698 NGUYỄN KIM LỢI 10/10/1985  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
902 106699 LÊ PHÙNG TRÀ 6/2/1991  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
903 106700 NGHIÊM ĐÌNH DUYỆT 8/11/1985  Nam  OILER 8/11/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
904 106702 PHAN VINH 2/21/1993  Nam  ELECTRIC 8/11/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
905 106704 NGUYỄN VĂN HỘI 9/24/1984  Nam  OILER 8/11/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
906 106706 MÃ VĂN TỰA 4/24/1994  Nam  OILER 8/11/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
907 106705 ĐẶNG QUỐC VIỆT 10/3/1992  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
908 106707 PHẠM VĂN CHƯƠNG 9/17/1993  Nam  4/E 8/11/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
909 106708 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 7/10/1996  Nam  OILER 8/11/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
910 106710 LÊ QUANG TRƯỜNG 1/3/1984  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
911 106712 NGÔ TAM SƠN 6/5/1992  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
912 106713 ĐINH VĂN TỚI 7/29/2004  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
913 106715 CAO VĂN PHƯƠNG 6/16/1987  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
914 106716 ĐỖ CÔNG HOAN 8/27/1998  Nam  OS.E 8/11/2022 9:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
915 106718 ĐOÀN VĂN MINH 3/15/1999  Nam 8/11/2022 9:50  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
916 106719 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG 6/10/1998  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
917 106720 ĐÀO TUẤN ANH 11/4/1998  Nam  OILER 8/11/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
918 106722 NGÔ VĂN LÝ 9/12/1978  Nam  OILER 8/11/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
919 106726 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 12/2/1989  Nam  OILER 8/11/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
920 106725 TRẦN CÔNG NIN 11/2/2004  Nam  SAILOR 8/11/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
921 106727 VŨ VĂN TƯỞNG 8/10/1987  Nam  SAILOR 8/11/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
922 106728 NGUYỄN TIẾN HÙNG 9/12/2001  Nam  OILER 8/11/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
923 106730 NGUYỄN TIẾN TÙNG 9/12/2001  Nam  OILER 8/11/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
924 106732 HA SUNGSIC 10/20/1987  Nam 8/11/2022 10:06  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
925 106734 NGUYỄN THẠC HOÀI SƠN 3/31/1991  Nam  WPR 8/11/2022 10:12  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
926 106736 NGUYỄN THỊ MAI 11/19/1994  Nữ 8/11/2022 10:15  KSK lấy bằng lái xe nữ
927 106738 TRẦN VĂN HIỀN 1/1/1982  Nam  COOK 8/11/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
928 106741 PHẠM TRUNG CÔNG 3/13/1990  Nam  SAILOR 8/11/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
929 106745 BÙI TRỌNG THẢO 4/15/1995  Nam  OILER 8/11/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
930 106748 NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH 3/21/1991  Nam  AB.E 8/11/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
931 106750 VƯƠNG MẠNH HÙNG 4/26/1979  Nam  CAPT 8/11/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
932 106752 ĐỖ XUÂN ANH 1/15/1988  Nam  OILER 8/11/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
933 106753 NGUYỄN VĂN NAM 10/30/1992  Nam  AB.D 8/11/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
934 106754 PHẠM TRỌNG QUYỀN 1/29/1992  Nam  2/O 8/11/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
935 106755 ĐỖ VĂN THANH 7/15/1984  Nam  AB.D 8/11/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
936 106757 LÊ CÔNG LÂM 8/8/1992  Nam  OILER 8/11/2022 10:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
937 106758 HSIAO, TUNG- KUI 5/30/1961  Nam 8/11/2022 10:40  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
938 106761 DƯƠNG VĂN CÔNG 2/15/1995  Nam  OS 8/11/2022 10:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
939 106762 TRẦN XUÂN CHINH 10/20/1987  Nam  1/E 8/11/2022 10:44  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
940 106763 TRỊNH TỨ NAM 7/2/1994  Nam  4/E 8/11/2022 10:48  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐẠI TÂY DƯƠNG
941 106768 VŨ VĂN KỲ 5/2/1988  Nam  OILER 8/11/2022 10:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
942 106770 BÙI NGỌC THÔNG 2/20/1986  Nam  BOSUN 8/11/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
943 106771 NGUYỄN VĂN BÀI 2/20/1984  Nam  C/E 8/11/2022 11:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
944 106796 TRẦN QUỐC CÔNG 6/6/1991  Nam  AB 8/11/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
945 106809 BÙI DUY HÙNG 6/16/1991  Nam  4/E 8/11/2022 14:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
946 106810 NGUYỄN VĂN MINH 10/10/1976  Nam 8/11/2022 14:12  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
947 106812 LÊ ANH ĐỨC 8/9/1993  Nam  OS 8/11/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
948 106817 ĐINH TRỌNG DUY 9/28/1988  Nam  C/O 8/11/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
949 106820 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/1/1991  Nam  AB.D 8/11/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
950 106825 YI,YOUWEI 2/9/1996  Nam 8/11/2022 14:27  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
951 106830 PHẠM TRƯỜNG GIANG 6/4/1992  Nam  AB 8/11/2022 14:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
952 106835 NGUYỄN VĂN HÙNG 8/4/1990  Nam  AB 8/11/2022 14:38  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
953 106838 LẠI CÔNG HẢI 10/20/1997  Nam  OS 8/11/2022 14:44  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
954 106854 LÊ VĂN HÙNG 9/22/1992  Nam  AB.D 8/11/2022 15:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
955 106865 WU, JIANJUN 7/1/1995  Nam 8/11/2022 15:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
956 106870 ĐẬU ANH TUẤN 11/29/2000  Nam  ELECTRIC 8/11/2022 15:45  Khám sức khoẻ TV Panama  THANH THÀNH ĐẠT
957 106918 ĐÀM QUANG TRƯỜNG 7/15/2004  Nam 8/11/2022 16:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
958 106993 ĐOÀN HẢI NAM 10/8/1973  Nam  BOSUN 8/12/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
959 106998 HÀ NGỌC CHƯƠNG 9/5/1995  Nam  BOSUN 8/12/2022 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
960 107005 ĐINH NGỌC HUYÊN 9/6/1983  Nam  3/E 8/12/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
961 107007 NGUYỄN VĂN SÁNG 2/8/1987  Nam  WPR 8/12/2022 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
962 107009 VŨ VĂN PHÚ 5/2/1990  Nam  2/E 8/12/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
963 107012 ĐÀM NGỌC SƠN 7/7/1990  Nam  BOSUN 8/12/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
964 107014 HOÀNG VĂN HÙNG 2/5/1988  Nam  M/M 8/12/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
965 107016 DƯƠNG ANH HỒNG 2/10/1989  Nam  4/E 8/12/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
966 107021 ĐINH HỒNG SƠN 10/28/1996  Nam  AB.E 8/12/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
967 107023 HOÀNG VĂN ANH 5/2/1996  Nam  AB.D 8/12/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
968 107029 TRẦN XUÂN DIỆU 8/16/1990  Nam  AB.D 8/12/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
969 107034 TRẦN HỒNG QUANG 10/13/1968  Nam  CAPT 8/12/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
970 107037 MAI VĂN OAI 9/20/1987  Nam  OS.D 8/12/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
971 107040 TRẦN VĂN LUYẾN 1/2/1981  Nam  CAPT 8/12/2022 8:07  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
972 107045 MAI VĂN PHONG 8/1/1994  Nam  OS.D 8/12/2022 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
973 107046 TĂNG VĂN CƯỜNG 5/12/1982  Nam  2/E 8/12/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  PTSC MARINE
974 107047 HOÀNG VĂN ĐỊNH 4/2/1967  Nam  COOK 8/12/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
975 107049 NGUYỄN VĂN TIẾN 12/21/1992  Nam  AB.D 8/12/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
976 107050 NGÔ VĂN LUÂN 2/15/1994  Nam  OS.D 8/12/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
977 107051 LƯỜNG VĂN SƠN 6/24/1994  Nam  AB.D 8/12/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
978 107055 HOÀNG NHẬT TÂN 9/6/1992  Nam  SAILOR 8/12/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
979 107057 NGUYỄN TIẾN MẠNH 6/16/1989  Nam  2/O 8/12/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
980 107061 TRẦN VĂN HIỀN 1/1/1982  Nam  OS 8/12/2022 8:25  Chứng chỉ Panama  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
981 107065 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 9/8/1979  Nam  OILER 8/12/2022 8:27  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
982 107072 HOÀNG NGỌC VŨ 4/20/1996  Nam  AB.D 8/12/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
983 107081 PHẠM HỮU DƯƠNG 7/22/1991  Nam  2/E 8/12/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
984 107088 PHẠM NGỌC THỊNH 10/17/1995  Nam  AB.D 8/12/2022 8:39  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
985 107102 HOÀNG VĂN TRÌNH 11/1/1991  Nam  AB.D 8/12/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
986 107111 BÙI SĨ NGUYÊN 11/19/2000  Nam  DECK – CADET 8/12/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
987 107113 PHẠM ĐỨC THUẬN 9/6/1984  Nam  COOK 8/12/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
988 107119 PHẠM VĂN TRÁ 3/20/1972  Nam  COOK 8/12/2022 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
989 107128 ĐINH BẢO TRỊ 5/27/1992  Nam  M/M 8/12/2022 9:30  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
990 107133 HOÀNG ANH TUẤN 7/19/2007  Nam 8/12/2022 9:39  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
991 107135 PHẠM VĂN THÀNH 12/8/1973  Nam 8/12/2022 9:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
992 107136 NGUYỄN VĂN HOÀNG 8/9/1989  Nam  OILER 8/12/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
993 107137 PHẠM SƠN TÙNG 12/31/1992  Nam  2/O 8/12/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
994 107141 BÙI VĂN HÀI 8/13/1990  Nam  3/O 8/12/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
995 107142 TRỊNH VĂN NGOAN 2/5/1986  Nam  C/O 8/12/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
996 107144 VŨ NGỌC TÂN 1/13/1980  Nam  ELECTRIC 8/12/2022 10:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
997 107148 BÙI VĂN THƯỞNG 10/29/1990  Nam  C/O 8/12/2022 10:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
998 107149 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 2/24/1996  Nam  AB.D 8/12/2022 10:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
999 107151 PHẠM VĂN BÁI 12/19/1996  Nam  AB.D 8/12/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1000 107152 BÙI VĂN CƯỜNG 5/28/2000  Nam  OS 8/12/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1001 107153 NGHIÊM XUÂN AN 9/9/2004  Nữ 8/12/2022 10:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1002 107154 LÊ THỊ HÀ 1/15/1979  Nữ 8/12/2022 10:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1003 107155 BÙI NGỌC LINH 11/8/1995  Nam  OILER 8/12/2022 10:44  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1004 107156 LƯƠNG VĂN TOÀN 3/5/1999  Nam  OILER 8/12/2022 10:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1005 107157 TRẦN VĂN SỰ 9/2/1989  Nam  2/E 8/12/2022 10:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1006 107158 NGUYỄN MINH THÀNH 10/5/1990  Nam  OILER 8/12/2022 10:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1007 107160 NGUYỄN BÁ LONG 12/23/1987  Nam  OILER 8/12/2022 10:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1008 107161 CHU VĂN KHOA 9/7/1979  Nam 8/12/2022 11:33  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1009 107162 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG 10/3/1990  Nam 8/12/2022 11:35  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1010 107181 VŨ VĂN KHOA 7/20/1992  Nam  2/E 8/12/2022 13:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1011 107182 LÊ HỮU TRÀ 8/15/1992  Nam  OS.D 8/12/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1012 107187 KHUẤT DUY PHƯƠNG 7/14/1988  Nam  C/O 8/12/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1013 107193 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1/6/1989  Nam  2/E 8/12/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1014 107194 VŨ VĂN KHOA 4/15/1974  Nam  FITTER 8/12/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1015 107195 NGUYỄN VIỆT DƯƠNG 8/2/1992  Nam  COOK 8/12/2022 14:14  Khám sức khoẻ TV Panama  THÁI BÌNH DƯƠNG
1016 107201 PHAN ĐÌNH TUẤN 8/5/1979  Nam  C/E 8/12/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1017 107219 NGUYỄN VĂN QUYỀN 9/16/2003  Nam  OS.D 8/12/2022 14:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1018 107221 NGUYỄN VĂN DANH 9/12/1988  Nam  4/E 8/12/2022 14:49  Chứng chỉ Panama  SMR MARINE
1019 107225 NGUYỄN THỊ KIM THOA 7/13/1987  Nữ 8/12/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1020 107234 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 2/27/2000  Nam  SAILOR 8/12/2022 15:22  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1021 107274 HOÀNG TẤT THÀNH 10/1/1988  Nam  AB 8/13/2022 7:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1022 107276 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 1/18/1981  Nam  COOK 8/13/2022 7:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1023 107277 TRẦN ĐÌNH ĐIỆP 11/13/1986  Nam  2/E 8/13/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1024 107280 LÊ TIẾN ĐỨC 7/8/2003  Nam  OS 8/13/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1025 107282 TRẦN HÙNG BIỆN 8/26/1991  Nam  AB.D 8/13/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  GBC
1026 107284 ĐỖ VĂN KHIÊM 11/11/1987  Nam  2/O 8/13/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  HD MARINE
1027 107285 TRẦN TRỌNG THẮNG 5/16/1985  Nam  CAPT 8/13/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1028 107286 PHẠM XUÂN TIỀM 5/19/1989  Nam  3/E 8/13/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1029 107289 NGUYỄN VĂN QUANG 6/24/1988  Nam  ENGINE – CADET 8/13/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1030 107290 ĐÀO VĂN CHINH 7/15/1979  Nam  OILER 8/13/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  HD MARINE
1031 107292 NGUYỄN ĐÌNH HÀO 9/27/1981  Nam  C/E 8/13/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1032 107296 LÊ VĂN TÂN 11/27/1995  Nam  ELECTRIC 8/13/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1033 107300 NGUYỄN TUẤN ANH 10/2/1986  Nam  C/O 8/13/2022 8:32  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1034 107302 LƯƠNG XUÂN DƯƠNG 4/8/1977  Nam  COOK 8/13/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1035 107307 NGUYỄN ĐỨC BẢN 1/3/1983  Nam  OILER 8/13/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PCT
1036 107308 TRẦN ĐÌNH TƯ 9/25/1989  Nam  C/E 8/13/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1037 107309 ĐỖ VĂN TÙNG 9/29/1980  Nam  2/E 8/13/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1038 107310 TRẦN VĂN HÙNG 8/15/1984  Nam  C/O 8/13/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1039 107311 PHẠM ĐÌNH DŨNG 11/27/1986  Nam  SAILOR 8/13/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1040 107322 VŨ TRUNG HẢI 8/27/1997  Nam 8/13/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1041 107323 VŨ HUY TRUNG 4/3/1986  Nam 8/13/2022 10:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1042 107471 NGUYỄN KIM HAI 11/5/1991  Nam  OILER 8/15/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1043 107478 HÀ DUY NAM 12/15/1986  Nam  AB.D 8/15/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH THANH THÀNH ĐẠT
1044 107483 LÊ HỮU NGỌC 5/6/1982  Nam  AB.E 8/15/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH THANH THÀNH ĐẠT
1045 107488 CAO THẾ CƯỜNG 6/20/1988  Nam  AB.E 8/15/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1046 107491 NGUYỄN SINH CUNG 7/1/1977  Nam  OS.D 8/15/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1047 107495 NGUYỄN VĂN HÓA 10/20/1987  Nam  OILER 8/15/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1048 107498 LÊ NGỌC HẢI 12/1/1975  Nam  CAPT 8/15/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1049 107502 NGUYỄN VĂN HÒA 3/10/1987  Nam  AB.D 8/15/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1050 107508 TRẦN VĂN QUẢNG 12/10/1989  Nam  AB.D 8/15/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1051 107513 ĐẶNG VĂN THƯƠNG 11/21/1981  Nam  C/E 8/15/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1052 107522 NGUYỄN VIẾT TRUNG 5/9/1990  Nam  AB.D 8/15/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1053 107525 LÊ VĂN QUANG 7/15/1993  Nam  OILER 8/15/2022 8:03  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1054 107528 THÁI HỮU HÙNG 3/17/2000  Nam  OILER 8/15/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1055 107533 DƯƠNG ĐỨC ĐÔNG 7/5/1984  Nam  OILER 8/15/2022 8:06  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1056 107539 PHẠM VĂN KHANG 10/1/1997  Nam  3/E 8/15/2022 8:08  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1057 107543 LÊ VĂN HOÀNG 11/20/1997  Nam  OILER 8/15/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1058 107547 BÙI VĂN VIỆT 6/13/1986  Nam  3/O 8/15/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1059 107552 NGUYỄN ANH TUẤN 2/10/1975  Nam  4/E 8/15/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1060 107560 NGUYỄN VĨNH SỸ 9/13/1999  Nam  OILER 8/15/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1061 107565 ĐOÀN ĐÌNH TỨ 6/4/1985  Nam  OILER 8/15/2022 8:19  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1062 107571 VŨ VĂN TÁ 1/17/2002  Nam  OS.D 8/15/2022 8:21  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1063 107575 TRẦN VĂN THANH 8/1/2002  Nam  OS.D 8/15/2022 8:22  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1064 107580 PHẠM VĂN SƠN 7/2/1994  Nam  3/O 8/15/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1065 107584 HỒ CÔNG HẢO 10/25/1994  Nam  AB.D 8/15/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1066 107587 HÀ THANH MINH 6/6/1990  Nam  AB.D 8/15/2022 8:27  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1067 107597 VŨ THẾ LƯU 7/18/1989  Nam  2/O 8/15/2022 8:31  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1068 107609 PHẠM THANH THẾ 4/24/1997  Nam  M/M 8/15/2022 8:35  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1069 107614 HOÀNG TRUNG HIẾU 7/29/1984  Nam  CAPT 8/15/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
1070 107622 HOÀNG MINH 7/14/1990  Nam  OS.D 8/15/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1071 107626 TRƯƠNG NGỌC HOÀNG 5/20/1993  Nam  AB 8/15/2022 8:40  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1072 107624 HOÀNG VĂN HỢP 4/10/1996  Nam  OS.D 8/15/2022 8:40  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1073 107635 PHẠM TRUNG HIẾU 3/20/1989  Nam  AB 8/15/2022 8:43  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1074 107642 LÒ VĂN NÚI 4/24/1993  Nam 8/15/2022 8:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1075 107641 VŨ ĐỨC HIÊN 5/3/1992  Nam  3/O 8/15/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
1076 107646 HOÀNG VĂN NGỌC 3/21/1981  Nam  OS.D 8/15/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
1077 107648 PHÀN THỊ MỦI 11/1/1992  Nữ 8/15/2022 8:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1078 107652 NGUYỄN ĐÌNH DUY 2/19/2003  Nam  OILER 8/15/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1079 107655 HUANG, YOUYUAN 7/13/1987  Nam 8/15/2022 8:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1080 107657 CAO, MINGJU 5/20/1988  Nữ 8/15/2022 8:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1081 107659 LI, MING 4/1/1982  Nam 8/15/2022 8:53  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1082 107661 LƯU HOÀNG ĐỨC 4/17/1982  Nam  C/O 8/15/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1083 107663 GONG, YINGJIE 10/29/1998  Nam 8/15/2022 8:55  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1084 107667 NGUYỄN VĂN TRUNG 9/26/1991  Nam  OILER 8/15/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1085 107670 PHÀN THỊ TEN 11/14/1993  Nữ 8/15/2022 8:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1086 107674 ĐÀO VIỆT CƯỜNG 2/26/1984  Nam  3/E 8/15/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1087 107678 LÒ THỊ BIẾN 10/20/1978  Nữ 8/15/2022 8:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1088 107681 VÌ VĂN LONG 4/2/2001  Nam 8/15/2022 9:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1089 107687 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 7/10/1976  Nam  BOSUN 8/15/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1090 107688 DƯƠNG THANH TÙNG 8/20/1993  Nam 8/15/2022 9:03  KSK lấy bằng lái xe nam
1091 107697 LÊ ĐỨC HÒA 9/20/1992  Nam  AB.D 8/15/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1092 107701 PHẠM QUANG THI 3/27/1974  Nam  OILER 8/15/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1093 107704 TRẦN ANH DŨNG 10/27/1974  Nam  COOK 8/15/2022 9:08  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1094 107705 CAO HỒNG 5/12/1982  Nam  ELECTRIC 8/15/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1095 107713 LƯƠNG THỊ KHOA 11/10/1991  Nữ 8/15/2022 9:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1096 107717 MONG VĂN LONG 5/3/1998  Nam 8/15/2022 9:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1097 107715 QUÀNG VĂN LỢI 1/12/2002  Nam 8/15/2022 9:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1098 107722 PHẠM MINH THƯỞNG 8/15/1987  Nam  2/E 8/15/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG LONG
1099 107720 ĐÈO VĂN HAI 8/9/2001  Nam 8/15/2022 9:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1100 107724 NGUYỄN HUY TÙNG 11/21/1988  Nam  C/O 8/15/2022 9:18  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1101 107725 LÒ VĂN SÁNG 12/25/1987  Nam 8/15/2022 9:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1102 107726 TẠ DUY HIỆP 6/25/1986  Nam  OS.E 8/15/2022 9:19  KSK thường quy (650N)  TRƯỜNG MINH
1103 107728 TÔ VĂN HUY 8/2/1982  Nam  C/E 8/15/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1104 107729 PỊT VĂN TUẤT 12/17/1993  Nam 8/15/2022 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1105 107730 NGÔ SÁCH TUẤN 12/19/1989  Nam 8/15/2022 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1106 107733 HOÀNG VĂN DƯƠNG 12/10/1993  Nam 8/15/2022 9:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1107 107734 LÒ VĂN QUÂN 2/9/1987  Nam 8/15/2022 9:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1108 107741 LÒ VĂN PHONG 4/25/2000  Nam 8/15/2022 9:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1109 107742 LÒ VĂN TƯƠI 10/7/1994  Nam 8/15/2022 9:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1110 107745 NGUYỄN TRỌNG CUNG 5/18/1990  Nam  4/E 8/15/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1111 107750 NGUYỄN VĂN KHA 9/19/1996  Nam  3/O 8/15/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1112 107752 ĐẶNG KIM ĐỨC 5/2/1988  Nam  C/O 8/15/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1113 107754 TRẦN VĂN THẢO 6/3/1972  Nam  OS.D 8/15/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1114 107762 NGUYỄN TIẾN THÀNH 3/6/1999  Nam  OILER 8/15/2022 9:37  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1115 107768 LƯỜNG VĂN NAM 2/13/1991  Nam 8/15/2022 9:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1116 107775 NGUYỄN TRỌNG KIÊN 1/31/1987  Nam  C/O 8/15/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1117 107777 ĐẶNG VĂN TỚI 1/12/1999  Nam 8/15/2022 9:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1118 107781 NGUYỄN THỊ DỊU 10/11/1987  Nữ 8/15/2022 9:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1119 107783 TRƯƠNG VĂN LINH 10/9/1993  Nam  AB.D 8/15/2022 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1120 107791 TRẦN BÌNH MINH 11/7/1996  Nam  OILER 8/15/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1121 107787 TRẦN VĂN ĐẢNG 2/12/1997  Nam  OILER 8/15/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1122 107800 NGUYỄN VĂN THẮNG 1/26/1969  Nam  COOK 8/15/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1123 107804 NGUYỄN TRUNG HIẾU 11/4/1999  Nam  OS 8/15/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1124 107810 PHẠM THANH SƠN 10/15/1993  Nam  OILER 8/15/2022 10:01  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1125 107816 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC 8/11/1990  Nam  AB.D 8/15/2022 10:05  Chứng chỉ Panama  HẢI PHƯƠNG
1126 107819 TRẦN ĐỨC HIẾU 1/16/2000  Nam  OILER 8/15/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1127 107824 NGUYỄN VĂN GIÁP 11/28/1984  Nam  2/E 8/15/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1128 107829 LÊ VĂN THU 1/1/1988  Nam  COOK 8/15/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1129 107833 PHẠM VĂN THỦY 1/26/2000  Nam  AB.D 8/15/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1130 107836 TRẦN VĂN CHIẾN 2/9/1984  Nam  SAILOR 8/15/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1131 107839 HÀ QUANG ĐỊNH 3/30/1998  Nam  OS.D 8/15/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1132 107842 PHẠM HỮU TIẾN 11/27/1992  Nam  AB.D 8/15/2022 10:19  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
1133 107845 PHẠM NGỌC LINH 10/7/1991  Nam  AB.D 8/15/2022 10:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1134 107849 NGUYỄN DUY HÙNG 7/23/1991  Nam  OILER 8/15/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
1135 107850 NGUYỄN VĂN HUY 4/9/1987  Nam  AB.E 8/15/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1136 107851 BÙI THẾ NGỌC 3/10/1983  Nam  2/E 8/15/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1137 107852 NGUYỄN KHÁNH HỒNG 8/15/1985  Nam  AB.E 8/15/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
1138 107854 NGUYỄN PHI HUỆ 6/12/1968  Nam  AB.E 8/15/2022 10:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
1139 107857 LÊ NGỌC TÚ 10/22/1982  Nam  COOK 8/15/2022 10:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
1140 107860 VŨ PHƯƠNG NAM 8/28/1988  Nam  2/O 8/15/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1141 107873 MAI VĂN QUÝ 10/16/1995  Nam  AB.D 8/15/2022 11:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1142 107876 VŨ ĐỨC GIANG 2/11/1987  Nam  OILER 8/15/2022 11:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1143 107929 ĐỖ VĂN CÔNG 1/1/1989  Nam 8/15/2022 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1144 107933 BÙI VĂN DƯƠNG 8/4/1985  Nam 8/15/2022 14:10  Khám sức khoẻ TV Panama
1145 107936 LÊ VĂN KÝ 2/17/1983  Nam  FITTER 8/15/2022 14:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1146 107941 ĐÀO XUÂN TRƯỜNG 10/14/1983  Nam  C/O 8/15/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1147 107952 ĐỖ HỮU SỰ 5/25/1989  Nam  OILER 8/15/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ
1148 107960 NGUYỄN QUÝ MẠNH 4/3/1993  Nam  OS.D 8/15/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1149 107968 BÙI ĐÌNH HOÀNG 9/20/1992  Nam  COOK 8/15/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1150 107976 LƯU MẠNH GIÁP 2/4/2004  Nam  OILER 8/15/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1151 107979 NGUYỄN ĐỨC HẬU 6/20/1998  Nam  AB.E 8/15/2022 14:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1152 107985 ĐẶNG VĂN HIẾU 8/10/2004  Nam  OILER 8/15/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1153 107990 HOÀNG VĂN ANH 8/14/1964  Nam  BOSUN 8/15/2022 14:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN PHÁT
1154 107991 PHẠM VĂN HIỆP 10/24/2003  Nam  OS.E 8/15/2022 14:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1155 107992 LÊ ĐĂNG TÌNH 1/28/1998  Nam  OILER 8/15/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  PJTACO
1156 107993 NGUYỄN VĂN HIỆU 11/5/1985  Nam  3/E 8/15/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1157 107995 NGUYỄN THÁI NAM 7/23/1981  Nam  C/E 8/15/2022 14:55  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1158 107996 PHẠM VĂN SƠN 3/1/1967  Nam  C/E 8/15/2022 14:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1159 107999 LÊ ĐÌNH ĐÔNG 12/25/1963  Nam  CAPT 8/15/2022 14:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1160 108000 TRẦN VĂN CƯỜNG 7/6/1982  Nam  SAILOR 8/15/2022 14:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1161 108001 NGUYỄN SỸ TẤN 2/3/1991  Nam 8/15/2022 15:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1162 108002 LÒ VĂN QUANG 1/1/1990  Nam 8/15/2022 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1163 108007 NỊNH VĂN VỊ 6/20/1969  Nam 8/15/2022 15:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1164 108008 VÌ VĂN THOAN 4/6/1981  Nam 8/15/2022 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1165 108009 LÒ VĂN HƯỞNG 9/7/1994  Nam 8/15/2022 15:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1166 108014 TAO VĂN THẮNG 9/19/1992  Nam 8/15/2022 15:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1167 108013 LÒ VĂN TUẤN 1/3/2000  Nam 8/15/2022 15:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1168 108015 LÒ VĂN PHỎNG 5/18/1976  Nam 8/15/2022 15:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1169 108017 VÀNG VĂN THUẬT 1/1/2000  Nam 8/15/2022 15:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1170 108018 LÒ VĂN VƯƠNG 8/10/1991  Nam 8/15/2022 15:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1171 108020 LÒ THỊ CHỈNH 1/1/1998  Nữ 8/15/2022 15:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1172 108023 NGUYỄN THỊ THU NHÀN 10/26/1996  Nữ 8/15/2022 15:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1173 108021 LÒ THỊ MẶN 9/6/1995  Nữ 8/15/2022 15:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1174 108024 TỐNG THỊ HƯƠNG 10/10/1992  Nữ 8/15/2022 15:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1175 108025 CÀ VĂN PHÁT 7/12/1996  Nam 8/15/2022 15:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1176 108026 LÒ VĂN HƯNG 1/11/2004  Nam 8/15/2022 15:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1177 108029 CÀ THỊ NGHIÊN 8/20/1988  Nữ 8/15/2022 15:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1178 108028 NGUYỄN HUY TÚ 4/5/1993  Nam  OILER 8/15/2022 15:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1179 108031 ĐỖ THANH TÙNG 8/7/1990  Nam  SAILOR 8/15/2022 15:23  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1180 108034 PHẠM VĂN HIẾU 5/21/1986  Nam  C/O 8/15/2022 15:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1181 108032 BÙI VĂN DUY 6/11/1983  Nam  OILER 8/15/2022 15:25  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1182 108037 TRẦN QUANG THÀNH 1/30/1991  Nam  4/E 8/15/2022 15:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1183 108040 HOÀNG VĂN BẰNG 1/26/1998  Nam  OS 8/15/2022 15:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1184 108045 LƯỜNG VĂN HUY 2/6/2003  Nam  OILER 8/15/2022 15:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1185 108047 VŨ NHƯ CƯỜNG 9/8/2003  Nam  OS 8/15/2022 15:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1186 108052 NGUYỄN VĂN QUYỀN 12/27/2000  Nam  OS 8/15/2022 15:39  Chứng chỉ Panama  TMAS (THANH HÀ)
1187 108053 ĐẬU XUÂN SƠN 11/16/1982  Nam  OILER 8/15/2022 15:43  Khám sức khoẻ TV Panama  TMAS (THANH HÀ)
1188 108058 PHẠM VĂN HỢP 8/2/1993  Nam  AB.D 8/15/2022 15:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1189 108059 VŨ VĂN THẮNG 8/26/1984  Nam  2/O 8/15/2022 15:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1190 108060 TRẦN TRUNG HIẾU 5/10/1993  Nam  AB.E 8/15/2022 15:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1191 108062 VŨ VĂN LONG 8/9/1988  Nam  C/E 8/15/2022 15:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1192 108063 HÀ KHÁNH TUẤN 1/23/2001  Nam  SAILOR 8/15/2022 15:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1193 108065 TRẦN VĂN CƯỜNG 5/5/1976  Nam  SAILOR 8/15/2022 15:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1194 108064 NGUYỄN CHÍ HIẾU 4/6/1992  Nam  2/O 8/15/2022 15:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1195 108066 ĐẬU XUÂN HOÀNG 8/1/1989  Nam  AB.D 8/15/2022 15:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1196 108067 TÔ THẾ MẠNH 8/28/1984  Nam  C/E 8/15/2022 16:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1197 108147 VŨ BẢO NGỌC 11/16/2001  Nữ 8/16/2022 7:39  KSK lấy bằng lái xe nữ
1198 108164 CÀ VĂN NHỚ 7/8/1996  Nam 8/16/2022 7:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1199 108170 NGUYỄN DUY THANH 2/29/1984  Nam  ELECTRIC 8/16/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1200 108182 VÕ VĂN SAN 8/10/1975  Nam  SAILOR 8/16/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1201 108188 PHẠM VĂN YÊN 6/25/1993  Nam  3/E 8/16/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1202 108196 NGÔ ĐỨC THÀNH 10/31/1983  Nam  FITTER 8/16/2022 7:58  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1203 108202 NGUYỄN HỮU LỢI 12/3/1987  Nam  C/O 8/16/2022 8:00  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1204 108207 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 10/8/1996  Nam  OS.D 8/16/2022 8:02  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1205 108212 NGUYỄN HẢI BÌNH 12/26/1975  Nam  SAILOR 8/16/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1206 108216 TRẦN VĂN LUẬN 2/10/1979  Nam  OILER 8/16/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1207 108220 LÊ ĐỨC THUẬN 9/16/1980  Nam  AB.D 8/16/2022 8:08  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1208 108225 TRƯƠNG ĐẠI HIỆP 10/9/1995  Nam  AB.D 8/16/2022 8:11  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1209 108227 HÀ VĨNH PHÚC 3/10/2000  Nam  OS.E 8/16/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  HADUCO
1210 108232 NGUYỄN XUÂN HÂN 4/22/1993  Nam  AB.D 8/16/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1211 108236 VŨ TRỌNG HÙNG 10/9/1981  Nam  1/E 8/16/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1212 108239 LÊ NGỌC THANH 9/10/1983  Nam  3/E 8/16/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1213 108244 LÊ CÔNG SƠN 9/9/1989  Nam  2/O 8/16/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1214 108246 ĐẶNG ĐỨC NHUẬN 3/11/1976  Nam  BOSUN 8/16/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1215 108249 NGUYỄN VĂN MẠO 11/27/1988  Nam  AB.D 8/16/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1216 108253 NGUYỄN VIỆT DŨNG 12/7/1978  Nam  C/E 8/16/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1217 108258 NGUYỄN VIẾT THUẬN 1/5/1984  Nam  3/O 8/16/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1218 108262 DƯƠNG VĂN PHÓNG 7/23/1989  Nam  AB.E 8/16/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1219 108264 NGUYỄN VĂN PHONG 7/18/1995  Nam  SAILOR 8/16/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1220 108270 LÊ ĐÌNH NAM 10/20/1986  Nam  COOK 8/16/2022 8:31  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1221 108278 LƯU THANH QUANG 6/15/1990  Nam  3/E 8/16/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1222 108284 NGUYỄN MINH THÔNG 2/6/1991  Nam  AB.E 8/16/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1223 108285 NGUYỄN ĐỨC QUỲNH 8/23/1993  Nam  4/E 8/16/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1224 108288 LÊ ĐỨC HOÀNG 2/5/1993  Nam  WPR 8/16/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1225 108291 NGUYỄN TRUNG HIẾU 1/1/1981  Nam  C/E 8/16/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1226 108292 VỎ ĐẠI VINH 4/22/1998  Nam  WPR 8/16/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1227 108298 HOÀNG THANH BẰNG 11/16/1990  Nam  M/M 8/16/2022 8:44  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1228 108299 NGUYỄN ĐÌNH THỂ 10/12/1987  Nam  3/E 8/16/2022 8:45  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1229 108305 KIM GI WOOK 5/27/1962  Nam 8/16/2022 8:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1230 108307 NGUYỄN XUÂN QUẢNG 10/24/1987  Nam  CAPT 8/16/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ
1231 108310 KIM GI WOOK 5/27/1962  Nam 8/16/2022 8:50  KSK lấy bằng lái xe nam
1232 108315 NGUYỄN TIẾN THUẬT 9/2/1978  Nam  OS.D 8/16/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1233 108317 PHẠM QUANG TOÀN 2/16/1998  Nam  M/M 8/16/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1234 108322 NGUYỄN VĂN BA 10/20/1983  Nam  BOSUN 8/16/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1235 108326 PHẠM PHƯƠNG NAM 1/15/1998  Nam  OILER 8/16/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1236 108329 PHẠM THỊ HẰNG 11/14/2000  Nữ 8/16/2022 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1237 108334 MẠC VĂN TIẾN 11/6/1988  Nam  3/O 8/16/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1238 108338 NGUYỄN QUANG DỤNG 3/14/1974  Nam  AB.E 8/16/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1239 108346 BÙI VĂN MẠNH 11/15/1984  Nam  FITTER 8/16/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1240 108350 NGÔ VĂN THANH 10/10/1974  Nam  COOK 8/16/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1241 108355 NGUYỄN VIẾT THÀNH 1/3/2002  Nam  OS.D 8/16/2022 9:07  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1242 108363 LÊ VĂN LONG 12/25/1978  Nam  2/E 8/16/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1243 108367 VŨ NGỌC NINH 9/17/1981  Nam  AB.D 8/16/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1244 108369 PHẠM VĂN BUÔN 7/4/1954  Nam 8/16/2022 9:14  KSK lấy bằng lái xe nam
1245 108373 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 12/1/1998  Nam  SAILOR 8/16/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1246 108377 BÙI XUÂN PHONG 6/20/1998  Nam  OS.D 8/16/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1247 108381 NGUYỄN QUANG HÔ 2/22/1980  Nam  AB.D 8/16/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1248 108390 NGUYỄN VĂN THAO 11/30/1982  Nam  CAPT 8/16/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1249 108395 TỐNG VĂN HỌC 8/28/1970  Nam  COOK 8/16/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1250 108397 LÊ VĂN ĐẠI 10/11/1990  Nam  AB.D 8/16/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1251 108400 HOÀNG VĂN HÒA 10/24/1987  Nam  AB.D 8/16/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1252 108406 NGUYỄN QUỐC ANH 3/6/1999  Nam  OILER 8/16/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1253 108408 NGUYỄN THÀNH MINH 8/1/1999  Nam  OS.E 8/16/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1254 108411 NGUYỄN TRUNG KIÊN 3/27/1973  Nam  AB.D 8/16/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1255 108413 NGUYỄN THÀNH CÔNG 8/2/1997  Nam  4/E 8/16/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1256 108414 NGUYỄN THANH TÀI 2/4/1998  Nam  OS.D 8/16/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1257 108418 NGUYỄN THẾ HIỂN 4/14/1990  Nam  AB.D 8/16/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1258 108421 PHAN TRỌNG TIẾN 2/25/1991  Nam  OILER 8/16/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1259 108424 NGUYỄN QUỐC UY 7/15/1983  Nam  COOK 8/16/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1260 108429 ĐỖ VĂN HỮU 5/12/1988  Nam  3/O 8/16/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1261 108435 TRẦN DUY ĐAM 9/5/1985  Nam  C/O 8/16/2022 9:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1262 108451 NGUYỄN ĐỨC TÍNH 4/29/1965  Nam  3/E 8/16/2022 10:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1263 108453 BÙI VĂN CHI 10/21/1996  Nam  OILER 8/16/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1264 108456 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG 4/5/2004  Nữ 8/16/2022 10:05  KSK lấy bằng lái xe nữ
1265 108459 PHẠM VIỆT HÙNG 5/7/1975  Nam  COOK 8/16/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1266 108460 LÊ TUẤN SƠN 12/6/1995  Nam  3/O 8/16/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1267 108464 TRẦN SỸ ĐẠT 11/10/1997  Nam  ENGINE – CADET 8/16/2022 10:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1268 108471 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 12/1/1972  Nam  C/E 8/16/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1269 108475 NGUYỄN BÁ NĂM 3/6/1984  Nam  1/E 8/16/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1270 108478 PHẠM KHẮC SỸ 7/7/1999  Nam  OS.D 8/16/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1271 108480 NGUYỄN VĂN BÚT 7/27/1983  Nam  OILER 8/16/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1272 108481 NGUYỄN VĂN MONG 8/23/1991  Nam  OS.D 8/16/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1273 108485 NGÔ VĂN TÙNG 12/30/1982  Nam  OILER 8/16/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1274 108487 VŨ VĂN THỊNH 1/26/1986  Nam  OILER 8/16/2022 10:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1275 108488 ĐÀO THANH LIÊM 7/17/1962  Nam  CAPT 8/16/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1276 108489 NGUYỄN TUẤN LÂM 8/20/1989  Nam  AB.D 8/16/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1277 108490 NGUYỄN XUÂN TỨ 4/12/1983  Nam  COOK 8/16/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1278 108491 PHẠM VĂN LƯU 11/25/1973  Nam  BOSUN 8/16/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1279 108492 BÙI XUÂN QUYẾT 3/8/1993  Nam  OILER 8/16/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1280 108493 LÊ VĂN THUẬT 1/14/1996  Nam  AB.D 8/16/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1281 108495 LÊ VĂN THẮNG 2/9/1990  Nam  C/O 8/16/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1282 108498 VŨ VĂN KHÁNH 3/4/1997  Nam  AB.E 8/16/2022 10:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1283 108500 LÊ THÀNH QUYÊN 6/5/1983  Nam  4/E 8/16/2022 10:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1284 108501 ĐINH VĂN ĐÁNG 11/25/1990  Nam  C/O 8/16/2022 10:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1285 108502 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 11/19/1991  Nam  2/O 8/16/2022 10:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1286 108504 NGUYỄN LONG HẢI 6/7/2004  Nam 8/16/2022 10:53  KSK lấy bằng lái xe nam
1287 108506 ĐOÀN VĂN KHUÊ 7/20/1994  Nam  AB.D 8/16/2022 10:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1288 108510 ĐỖ DUY TỰ 4/22/1997  Nam  AB.D 8/16/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1289 108512 TRẦN HỮU NGHĨA 8/15/1995  Nam  OILER 8/16/2022 11:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1290 108516 VŨ NGỌC TIỆP 8/11/1991  Nam  3/E 8/16/2022 11:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1291 108517 VŨ ĐÌNH TRỌNG 10/23/1983  Nam  C/E 8/16/2022 11:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1292 108518 BÙI VĂN DIÊN 9/12/1992  Nam  AB.D 8/16/2022 11:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1293 108527 GE, PING 10/10/1980  Nam 8/16/2022 14:05  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1294 108530 SHI, HENG 12/20/1989  Nam 8/16/2022 14:05  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1295 108534 HUANG YANYAN 6/2/1985  Nữ 8/16/2022 14:06  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1296 108538 LIU, LIANG 4/5/1992  Nam 8/16/2022 14:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1297 108549 LIAO BO 12/4/1983  Nam 8/16/2022 14:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1298 108552 JIANG GUIZENG 1/25/1986  Nam 8/16/2022 14:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1299 108554 ZHANG QIANG 9/20/1983  Nam 8/16/2022 14:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1300 108558 NGUYỄN VĂN PHÚ 10/28/1993  Nam  OILER 8/16/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1301 108559 GE PING 10/10/1980  Nam 8/16/2022 14:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1302 108563 HOÀNG VĂN TIẾN 3/1/1986  Nam  2/O 8/16/2022 14:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1303 108561 LIU LIANG 4/5/1992  Nam 8/16/2022 14:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1304 108566 JIANG SONG 6/18/1989  Nam 8/16/2022 14:17  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1305 108570 TRỊNH VĂN VUI 5/21/1968  Nam  FITTER 8/16/2022 14:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1306 108575 NGUYỄN QUANG HƯNG 10/20/1985  Nam  2/E 8/16/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1307 108576 LU MINCHANG 7/18/1976  Nam 8/16/2022 14:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1308 108580 HE YUNSHU 11/10/1975  Nam 8/16/2022 14:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1309 108578 ZHANG MINGJUN 10/17/1996  Nam 8/16/2022 14:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1310 108581 YU DUNCHENG 12/3/1980  Nam 8/16/2022 14:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1311 108582 LIU JIAZHI 9/21/1990  Nam 8/16/2022 14:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1312 108584 WU ZHENGLIN 3/15/1973  Nam 8/16/2022 14:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1313 108586 LÊ NĂNG KIÊN 11/5/1991  Nam  3/O 8/16/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1314 108585 ZHENG WENQI 1/2/1966  Nam 8/16/2022 14:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1315 108589 LI FU 1/3/1981  Nam 8/16/2022 14:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1316 108592 TĂNG XUÂN HẢI 1/7/1990  Nam  ELECTRIC 8/16/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1317 108593 ZHONG BIN 7/14/1989  Nam 8/16/2022 14:27  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1318 108596 DƯƠNG VĂN CƯỜNG 8/15/1997  Nam  AB.E 8/16/2022 14:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1319 108595 WANG XIUDONG 3/10/1986  Nam 8/16/2022 14:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1320 108598 CHEN YULIN 6/7/1992  Nam 8/16/2022 14:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1321 108600 SU CHUN 2/13/1986  Nam 8/16/2022 14:29  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1322 108602 NGUYỄN VĂN NGHĨA 10/3/2001  Nam  WPR 8/16/2022 14:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1323 108604 PHẠM VĂN NĂM 5/1/1989  Nam  4/E 8/16/2022 14:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1324 108606 LÊ HỮU THÀNH 3/28/1999  Nam  OILER 8/16/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1325 108613 PHẠM VĂN BIỂN 10/15/1981  Nam  CAPT 8/16/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1326 108625 ĐỒNG VĂN NAM 9/8/1997  Nam  OS.D 8/16/2022 14:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1327 108626 ĐẶNG VĂN TRÚC 6/3/1992  Nam  OS 8/16/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1328 108627 NGUYỄN VĂN DOANH 4/10/1992  Nam  C/O 8/16/2022 14:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SEN VÀNG
1329 108629 KO WANG LI 9/20/1968  Nam 8/16/2022 14:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1330 108630 ĐỖ TRỌNG LỰC 8/9/1990  Nam  C/O 8/16/2022 14:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1331 108633 HÀ VĂN HỮU 12/5/1991  Nam  3/E 8/16/2022 15:00  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1332 108632 MA WEI 10/11/1982  Nam 8/16/2022 15:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1333 108631 LƯỜNG VĂN SƠN 6/7/1993  Nam 8/16/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1334 108634 ĐINH VĂN HUÂN 4/28/1975  Nam 8/16/2022 15:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1335 108636 VŨ VĂN CƯỜNG 5/11/1997  Nam  OS.D 8/16/2022 15:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1336 108638 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 2/26/1988  Nam  3/O 8/16/2022 15:03  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1337 108639 HOÀNG VĂN ANH 7/18/1994  Nam  3/O 8/16/2022 15:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
1338 108640 NGUYỄN DUY TIN 8/6/1973  Nam  FITTER 8/16/2022 15:04  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1339 108641 NGUYỄN VĂN VINH 3/3/2001  Nam  OS.E 8/16/2022 15:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1340 108657 PRETORIUS WYNAND ANDRIES 8/4/1995  Nam 8/16/2022 15:30  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1341 108661 TRỊNH THỊ DUNG 6/20/1995  Nam 8/16/2022 15:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1342 108682 VŨ QUANG THỦY 8/3/1975  Nam  CAPT 8/16/2022 16:31  Chứng chỉ Panama  NST
1343 108747 NGUYỄN VĂN THẮNG 7/7/1994  Nam  COOK 8/17/2022 7:41  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1344 108765 CHU VĂN THANH 8/5/2002  Nam  OS.D 8/17/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1345 108775 NGUYỄN VĂN HOÀN 12/20/1978  Nam  C/O 8/17/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1346 108786 NGUYỄN TRỌNG BÁCH 8/10/1988  Nam  2/O 8/17/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
1347 108790 PHẠM THẾ TỊNH 1/24/1963  Nam  C/E 8/17/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1348 108793 TRẦN NAM HUY 6/28/2002  Nam  SAILOR 8/17/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
1349 108801 NGUYỄN VĂN HOÀI 12/4/1993  Nam  OILER 8/17/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
1350 108809 TRẦN QUANG SÁNG 9/29/1973  Nam  CAPT 8/17/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1351 108817 TRẦN ĐỨC LƯU 11/23/1997  Nam  OILER 8/17/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1352 108823 BẾ VĂN HUY 4/8/1993  Nam 8/17/2022 8:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1353 108824 LÃNH VĂN VỤ 10/28/1992  Nam 8/17/2022 8:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1354 108827 LÃNH VĂN ĐỨC 2/21/1985  Nam 8/17/2022 8:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1355 108831 PHẠM VĂN TIẾN 12/17/1986  Nam  3/E 8/17/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1356 108834 PHAN VĂN SẮC 8/24/1988  Nam  OILER 8/17/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1357 108839 NGUYỄN VĂN QUYẾT 12/28/1992  Nam  OS.E 8/17/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1358 108844 BÙI DUY DƯƠNG 10/10/1986  Nam  OS.E 8/17/2022 8:32  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1359 108848 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 8/9/1992  Nam  AB.D 8/17/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1360 108851 TRẦN NGỌC ANH 7/11/1992  Nam  2/O 8/17/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1361 108857 VŨ XUÂN TRỌNG 11/20/1987  Nam  2/E 8/17/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1362 108860 LÃNH VĂN HỒNG 12/10/1992  Nam 8/17/2022 8:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1363 108863 NGUYỄN HỮU TRIỂN 8/10/1991  Nam  OILER 8/17/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1364 108864 TRẦN ĐỨC HUỲNH 5/19/1993  Nam  4/E 8/17/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1365 108868 ĐÀO VĂN THANH 10/9/1996  Nam  ELECTRIC 8/17/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1366 108871 PELIN MEHMET TANSU 6/11/1987  Nam 8/17/2022 8:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1367 108872 ĐỖ MẠNH DUY 10/10/1993  Nam  4/E 8/17/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1368 108876 PHẠM VĂN ĐỨC 8/28/1990  Nam  4/E 8/17/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SEVEN SEAS
1369 108878 TỐNG VĂN KHOA 7/1/1994  Nam  4/E 8/17/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1370 108882 ĐẶNG QUANG TÙNG 12/10/1971  Nam  C/E 8/17/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1371 108881 LÊ CÔNG MẠNH 2/3/1991  Nam  C/O 8/17/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1372 108883 TRẦN VĂN THẮNG 7/7/1991  Nam  OILER 8/17/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
1373 108884 LÊ VĂN MẠNH 3/5/1989  Nam  2/E 8/17/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1374 108887 VŨ VĂN THUẬN 2/23/1989  Nam  C/E 8/17/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1375 108888 LÂM THIÊN TRƯỜNG 10/1/1999  Nam  SAILOR 8/17/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1376 108889 LÊ VĂN TRƯỜNG 1/1/1986  Nam  3/O 8/17/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1377 108890 LƯU VIỆT DUY 2/1/1986  Nam  M/M 8/17/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1378 108891 NGÔ DUY AN 4/26/1997  Nam  2/O 8/17/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1379 108896 TRẦN VĂN THÀNH 2/10/1984  Nam  C/O 8/17/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
1380 108897 BÙI MẠNH HÙNG 1/25/1983  Nam  2/E 8/17/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1381 108901 TRIỆU QUỐC MẠNH 12/13/1984  Nam  CAPT 8/17/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
1382 108903 ĐỖ ĐỨC TÂM 4/16/1987  Nam  2/O 8/17/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1383 108907 PHẠM MINH TÂN 1/6/1987  Nam  2/O 8/17/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1384 108909 NGUYỄN ĐỨC VINH 9/26/1988  Nam  BOSUN 8/17/2022 9:10  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1385 108912 PHẠM VĂN HẬU 10/15/1993  Nam  4/E 8/17/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1386 108916 PHẠM QUỐC ĐÀ 4/17/1983  Nam  C/E 8/17/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1387 108922 PHẠM VĂN SINH 6/17/1984  Nam  COOK 8/17/2022 9:30  Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1388 108926 HOÀNG VĂN THẠCH 11/20/1986  Nam  3/O 8/17/2022 9:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1389 108927 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 9/27/1979  Nam  OILER 8/17/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1390 108928 NGÔ MẠNH CƯỜNG 10/5/1998  Nam  SAILOR 8/17/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1391 108930 NGUYỄN VĂN TRUNG 7/12/1989  Nam  OILER 8/17/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1392 108935 LÊ VĂN TUẤN 11/12/1980  Nam  BOSUN 8/17/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1393 108940 VŨ XUÂN DŨNG 3/6/1997  Nam  OILER 8/17/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1394 108941 NGUYỄN ANH TUẤN 4/6/1982  Nam  CAPT 8/17/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1395 108944 BÙI THẾ HIẾN 8/1/1993  Nam  4/E 8/17/2022 10:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1396 108945 NGUYỄN TƯỜNG GIANG 11/17/1984  Nam  2/O 8/17/2022 10:35  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1397 108948 ĐINH CÔNG ĐỊNH 2/27/1990  Nam  AB.D 8/17/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1398 108949 NGUYỄN VĂN LƯU 3/21/1999  Nam  SAILOR 8/17/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1399 108950 TRẦN VĂN CƯƠNG 3/18/1999  Nam  SAILOR 8/17/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1400 108951 LƯỜNG VĂN BÌNH 10/7/1993  Nam  AB.D 8/17/2022 10:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
1401 108952 BÙI THẾ LUÂN 12/26/1985  Nam  FITTER 8/17/2022 11:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1402 108954 TRỊNH VĂN QUÂN 9/4/1986  Nam  ENGINE – CADET 8/17/2022 11:34  Khám sức khoẻ TV Panama  NOSCO
1403 108972 HÀ THẾ ANH 1/20/1978  Nam  3/E 8/17/2022 13:54  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1404 108975 BÙI BÁ SƠN 8/12/1977  Nam  COOK 8/17/2022 13:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1405 108980 PHAN QUỐC ĐẠT 5/2/1989  Nam  3/E 8/17/2022 14:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1406 108983 JIANG, JIANMIN 6/23/1986  Nam 8/17/2022 14:04  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1407 109002 LƯƠNG VĂN ĐIỆP 5/6/1996  Nam  OS.E 8/17/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  AN PHÁT
1408 109010 NGUYỄN ĐẮC TRUNG 6/14/1991  Nam  OILER 8/17/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1409 109022 VŨ VĂN TRƯỜNG 5/10/1988  Nam  2/O 8/17/2022 14:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1410 109030 NGUYỄN ĐÌNH MINH HIẾU 1/7/2004  Nam 8/17/2022 14:53  KSK lấy bằng lái xe nam
1411 109032 LÊ MINH ĐỨC 6/15/2004  Nam 8/17/2022 14:54  KSK lấy bằng lái xe nam
1412 109036 NGÔ CÔNG CHƯƠNG 1/1/1991  Nam  2/O 8/17/2022 15:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB HOÀNG TUẤN
1413 109057 VÕ THÀNH ĐẠT 10/24/1999  Nam  SAILOR 8/17/2022 16:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1414 109127 LÊ VĂN HAI 10/10/1975  Nam  OILER 8/18/2022 7:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1415 109132 DƯƠNG MẠNH NINH 6/7/1983  Nam  COOK 8/18/2022 7:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1416 109138 NGUYỄN TRỌNG DUẪN 6/20/1976  Nam  AB.D 8/18/2022 7:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1417 109144 PHAN THẾ PHÚ 10/16/1992  Nam  OS.D 8/18/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1418 109155 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/23/1987  Nam  CAPT 8/18/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  BÌNH MINH
1419 109156 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 8/12/1988  Nam  AB.D 8/18/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1420 109160 LÒ VĂN ƠN 1/1/1969  Nam 8/18/2022 7:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1421 109162 HÀ VĂN THỌ 7/28/1985  Nam  COOK 8/18/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
1422 109163 HOÀNG THỊ NAM 1/1/1983  Nữ 8/18/2022 7:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1423 109167 LƯU XUÂN HOÀNG 6/28/1996  Nam  OS 8/18/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1424 109169 NGUYỄN VĂN QUYẾT 1/21/1992  Nam  4/E 8/18/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1425 109175 NGUYỄN HOÀNG TRỌNG HIẾU 8/12/1992  Nam  3/O 8/18/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1426 109174 NGÔ DUY HƯNG 5/29/1990  Nam  COOK 8/18/2022 7:52  Chứng chỉ Panama  DMCC
1427 109179 VŨ VĂN HOÀNG 2/29/2000  Nam  OS.D 8/18/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1428 109182 HOÀNG VĂN THỊNH 10/10/1997  Nam  AB.D 8/18/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1429 109185 TING DAYILIN 12/4/1999  Nữ 8/18/2022 7:57  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1430 109187 NICHOLAS BREANNA GISELLE 2/18/2000  Nữ 8/18/2022 7:57  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1431 109188 THÁI DUY QUAN 8/12/1992  Nam  3/O 8/18/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1432 109192 HÀ VĂN NHƯỢNG 6/13/1993  Nam 8/18/2022 7:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1433 109195 NGUYỄN ĐỨC ĐÀI 5/18/2002  Nam 8/18/2022 8:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1434 109196 ĐỖ KHẮC ĐỒNG 4/4/1992  Nam  3/O 8/18/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1435 109201 ĐẶNG XUÂN LUẬT 11/4/2000  Nam  OS.D 8/18/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
1436 109200 QUÀNG VĂN HÒA 1/1/1999  Nam 8/18/2022 8:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1437 109203 LƯỜNG VĂN THƯƠNG 12/24/1999  Nam 8/18/2022 8:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1438 109206 PHẠM NĂNG CHỌN 11/14/1994  Nam 8/18/2022 8:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1439 109211 NGUYỄN HỒNG LONG 3/19/1985  Nam  2/E 8/18/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1440 109217 NGUYỄN MINH THÔNG 10/4/1981  Nam  OS.E 8/18/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1441 109219 NGUYỄN HỒNG MẠNH 12/8/1980  Nam  OILER 8/18/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1442 109221 NGUYỄN THỪA BAN 8/10/1976  Nam  OILER 8/18/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
1443 109224 HOÀNG DUY ĐẠT 4/30/2002  Nam  OS.D 8/18/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
1444 109225 PHÙNG VĂN ĐẠT 8/6/1985  Nam  AB.D 8/18/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
1445 109228 TRẦN BÁ BẢO 2/5/1994  Nam  BOSUN 8/18/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1446 109227 LÊ VĂN TUẤN 10/26/1995  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1447 109236 VĂN THANH TUẤN 5/19/1986  Nam  No 1 Oiler 8/18/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1448 109235 HOÀNG XUÂN ĐỆ 8/3/1985  Nam  OILER 8/18/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1449 109237 QUÁCH VĂN TOÀN 7/1/1992  Nam  4/E 8/18/2022 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
1450 109242 LÊ ĐỨC DƯỠNG 1/6/1987  Nam  OS.E 8/18/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1451 109252 LÊ HỮU GIANG 4/18/1978  Nam  2/O 8/18/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1452 109255 HWANG JIN HWAN 10/1/1982  Nam 8/18/2022 8:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1453 109259 NGUYỄN TÚ TÂM 6/20/1996  Nam  AB.D 8/18/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1454 109263 NGUYỄN VĂN QUYỀN 4/28/1993  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1455 109264 VŨ ĐÌNH THÀNH 11/23/1993  Nam  4/E 8/18/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
1456 109270 NINH VĂN THANH 11/7/1987  Nam  OS.E 8/18/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1457 109273 LƯU TÔN ĐỨC 3/14/1994  Nam 8/18/2022 8:27  KSK lấy bằng lái xe nam
1458 109277 NGUYỄN VĂN TUYỂN 11/9/1988  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1459 109280 NGUYỄN BẢO SƠN 10/1/1991  Nam  AB.D 8/18/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1460 109287 VŨ VĂN TỤY 9/23/1984  Nam  OILER 8/18/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1461 109288 PHẠM VĂN CHUNG 8/17/1987  Nam  OILER 8/18/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1462 109294 HỒ ĐÌNH HẢI 4/15/1990  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1463 109295 NGUYỄN VĂN THÀNH 1/28/1996  Nam  OS.E 8/18/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1464 109299 NGUYỄN TIẾN HƯNG 2/2/1986  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1465 109300 VŨ QUỐC ĐẠI 10/12/1991  Nam  OILER 8/18/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1466 109304 NGUYỄN VĂN KIẾN 11/10/1995  Nam  No 1 Oiler 8/18/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1467 109305 NGÔ GIA HUỲNH 11/19/1993  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1468 109307 NGUYỄN ĐÌNH TÚ 7/23/1995  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1469 109308 HÀ VĂN QUANG 7/2/1975  Nam  No 1 Oiler 8/18/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1470 109310 ĐỖ VĂN QUYÊN 6/20/1982  Nam  OILER 8/18/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1471 109311 CHU VĂN BÌNH 8/15/1990  Nam  OILER 8/18/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1472 109314 TRƯƠNG PHÚ TIẾN 12/27/1993  Nam  OILER 8/18/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1473 109318 NGUYỄN VĂN DUẨN 4/30/1975  Nam  OILER 8/18/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1474 109322 HÀ VĂN TƯỞNG 8/6/1976  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1475 109324 ĐINH VĂN ĐỨC 8/15/1999  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1476 109330 VŨ PHÚC KHANG 9/11/2003  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1477 109328 TRƯƠNG MINH HIẾU 4/10/1998  Nam  No 1 Oiler 8/18/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1478 109332 NGUYỄN HỒNG SƠN 3/12/1998  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1479 109333 NGUYỄN XUÂN THỦY 5/17/1970  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1480 109337 BÙI TUẤN ANH 12/2/2003  Nam  OILER 8/18/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1481 109338 NGUYỄN DANH HIẾU 9/1/2004  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1482 109340 VŨ THANH TÚ 10/24/2001  Nam  SAILOR 8/18/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1483 109346 ĐẶNG QUANG CHIẾN 1/20/1992  Nam  SAILOR 8/18/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1484 109349 NGUYỄN VĂN LINH 8/14/1988  Nam  SAILOR 8/18/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1485 109352 ĐỖ NGỌC LONG 9/1/1974  Nam  C/E 8/18/2022 9:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1486 109356 NGUYỄN TRẦN QUANG 10/21/1994  Nam  OILER 8/18/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1487 109359 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 11/12/1990  Nam  OILER 8/18/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1488 109362 NGÔ NAM PHI 7/5/1995  Nam  SAILOR 8/18/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1489 109366 NGUYỄN MẠNH NAM 9/11/1989  Nam  SAILOR 8/18/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1490 109369 NGUYỄN VĂN TIẾN 8/26/1994  Nam  OS.D 8/18/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1491 109372 TẠ HỮU QUANG 12/12/1999  Nam  OILER 8/18/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1492 109375 LÊ MẠNH CƯỜNG 12/31/1981  Nam  2/E 8/18/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1493 109379 ĐỖ VĂN DŨNG 8/10/1993  Nam  AB.D 8/18/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1494 109384 PHAN VĂN TÂM 6/13/1995  Nam  SAILOR 8/18/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1495 109386 PHẠM QUANG VINH 7/18/1989  Nam  OILER 8/18/2022 9:20  Chứng chỉ Panama  VCC
1496 109389 ĐÀO VĂN ĐỊNH 5/12/1984  Nam  AB.D 8/18/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1497 109393 PHẠM NGỌC HÀ 12/28/1984  Nam  2/E 8/18/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1498 109397 PHẠM HỮU HIẾU 7/28/1984  Nam  FITTER 8/18/2022 9:25  Chứng chỉ Panama  NST
1499 109401 NGUYỄN THÀNH NAM 4/19/1999  Nam  OS.D 8/18/2022 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1500 109406 NGUYỄN ĐỨC THIỆM 6/15/1966  Nam  COOK 8/18/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1501 109408 PHẠM THU HẰNG 11/14/2000  Nam 8/18/2022 9:36  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1502 109409 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 11/17/1996  Nam  SAILOR 8/18/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1503 109411 NGUYỄN QUANG HUY 10/8/1986  Nam  2/O 8/18/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1504 109414 NGUYỄN ANH TUẤN 1/24/1991  Nam  BOSUN 8/18/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1505 109418 TRỊNH ĐÌNH LINH 5/22/1994  Nam  AB.D 8/18/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1506 109424 TRẦN VĂN HẢI 1/23/1995  Nam  ELECTRIC 8/18/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1507 109428 LÊ ANH ĐỨC 9/8/1997  Nam  OS.D 8/18/2022 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1508 109431 PHẠM VĂN KỴ 10/8/1990  Nam  AB.D 8/18/2022 9:56  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1509 109432 VŨ QUANG HUY 10/15/1992  Nam  SAILOR 8/18/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1510 109435 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 2/11/2001  Nam  AB.D 8/18/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1511 109441 NGUYỄN DUY CHUNG 5/5/1989  Nam  3/O 8/18/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
1512 109442 NGUYỄN DUY KHÁNH 5/15/1992  Nam  AB.D 8/18/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1513 109445 TRẦN VĂN HÀO 12/22/1980  Nam  C/O 8/18/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC II
1514 109446 PHẠM KIM HÙNG 5/6/1999  Nam  SAILOR 8/18/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1515 109448 LÊ ĐẮC HỌC 8/2/1971  Nam  COOK 8/18/2022 10:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1516 109453 VŨ KHẮC TRUNG 7/2/1993  Nam  AB.D 8/18/2022 10:34  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1517 109460 BÙI XUÂN NGỌC 4/13/1988  Nam  FITTER 8/18/2022 11:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1518 109462 HẮC HOÀNG DU 8/24/2003  Nam  OS.D 8/18/2022 11:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1519 109478 NGUYỄN MINH TRƯỞNG 8/15/1987  Nam  AB.D 8/18/2022 13:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1520 109497 VŨ ANH DŨNG 10/15/1976  Nam  C/O 8/18/2022 14:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1521 109502 PHẠM VĂN QUÝ 9/5/1990  Nam  AB.D 8/18/2022 14:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1522 109507 LÊ VIẾT HƯNG 9/20/1999  Nam  OILER 8/18/2022 14:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1523 109515 NGUYỄN NGỌC QUÝ 1/1/1992  Nam  Carpenter 8/18/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1524 109517 TRẦN THANH SƠN 4/9/1987  Nam  OILER 8/18/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1525 109521 NGUYỄN HOÀNG HẢI 10/5/1997  Nam  AB.E 8/18/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1526 109530 ĐẶNG VĂN ÚY 4/30/1977  Nam  OILER 8/18/2022 14:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1527 109531 LÊ VĂN NGỌC 5/2/1983  Nam  SAILOR 8/18/2022 14:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1528 109533 THÁI HỮU KHA 12/28/1982  Nam  C/O 8/18/2022 14:41  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1529 109545 NGUYỄN TẤT CHUNG 7/15/1990  Nam  ELECTRIC 8/18/2022 14:56  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1530 109549 ĐÀO THANH TÚ 12/3/1995  Nam 8/18/2022 14:58  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1531 109550 NGUYỄN MINH THẮNG 6/24/1984  Nam 8/18/2022 15:00  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1532 109551 ĐẶNG THANH DŨNG 2/20/1978  Nam 8/18/2022 15:01  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1533 109566 PHẠM VĂN THẾ 10/9/1991  Nam  AB.D 8/18/2022 15:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1534 109572 VŨ LINH CHI 1/1/2004  Nữ 8/18/2022 15:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1535 109573 NGUYỄN THỊ THU CÚC 12/16/1989  Nữ 8/18/2022 15:43  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nữ
1536 109574 NGUYỄN CẨM NHUNG 4/30/2002  Nữ 8/18/2022 15:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1537 109576 ĐÀO XUÂN VIỆT 10/13/1999  Nam 8/18/2022 15:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1538 109582 ZHONG XIONGCHANG 3/22/1980  Nam 8/18/2022 16:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Việt Nam
1539 109583 CHEN BANGCHUN 8/6/1970  Nam 8/18/2022 16:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1540 109585 ZHANG TONGXI 10/11/1982  Nam 8/18/2022 16:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1541 109586 TAN JIANPING 10/1/1977  Nam 8/18/2022 16:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1542 109587 CHEN DENGKUN 8/25/1975  Nam 8/18/2022 16:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1543 109589 WU ZHIQIANG 4/27/1982  Nam 8/18/2022 16:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1544 109590 CHEN WENYAN 8/14/1980  Nam 8/18/2022 16:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1545 109591 NGUYỄN VĂN THUẬN 11/14/1978  Nam  AB.D 8/18/2022 16:51  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1546 109627 VÕ VĂN MẠNH 2/20/1983  Nam  CAPT 8/19/2022 7:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1547 109637 PHẠM VĂN HÓA 12/26/2000  Nam  ENGINE – CADET 8/19/2022 7:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
1548 109642 PHẠM VĂN TUÂN 5/3/1989  Nam  FITTER 8/19/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1549 109649 PHẠM ĐÌNH THỨ 4/10/1976  Nam  COOK 8/19/2022 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1550 109658 ĐẶNG TRUNG CHÍNH 4/14/1980  Nam  2/O 8/19/2022 7:44  Khám sức khoẻ TV Panama  HOÀNG DƯƠNG
1551 109664 NGUYỄN THỊ THÁI CHÂU 11/10/1998  Nữ  ENGINE – CADET 8/19/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
1552 109669 TÔ DUY CHINH 9/2/1986  Nam  OS 8/19/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1553 109675 HỒ ĐỨC THUẬN 7/25/1984  Nam  3/E 8/19/2022 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1554 109682 LÊ VĂN KHANG 6/9/1993  Nam  3/O 8/19/2022 7:54  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1555 109695 HOÀNG ANH HÙNG 5/11/1998  Nam  DECK – CADET 8/19/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1556 109701 NGUYỄN VĂN HÙNG 9/20/1984  Nam  COOK 8/19/2022 8:01  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1557 109706 HOÀNG ĐỨC CHÍNH 6/15/1996  Nam  OS.E 8/19/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1558 109711 DIỆP MINH THỤC 12/29/1990  Nam  4/E 8/19/2022 8:04  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1559 109714 CHU HỒNG NHẬT 4/4/1990  Nam  OS.E 8/19/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1560 109717 NGUYỄN VĂN HÀ 4/1/1990  Nam  C/O 8/19/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1561 109718 NGUYỄN BÁ THẬP 8/10/1984  Nam  CAPT 8/19/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1562 109722 TRẦN VĂN TUẤN 8/1/1986  Nam  AB.D 8/19/2022 8:17  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1563 109727 PHẠM ĐỨC THỊNH 6/7/1986  Nam  2/E 8/19/2022 8:17  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1564 109729 NGUYỄN VĂN DŨNG 6/17/1998  Nam  AB.D 8/19/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VCC
1565 109734 CAO TÂM 5/30/1983  Nam  BOSUN 8/19/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1566 109736 HỒ ĐẠT SỸ 2/2/1992  Nam  SAILOR 8/19/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1567 109741 ĐẶNG HOÀNG VŨ 7/9/1996  Nam  No 1 Oiler 8/19/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1568 109742 BÙI QUỐC VƯƠNG 1/31/1978  Nam  3/O 8/19/2022 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1569 109745 LÊ KHÁNH HÀ 5/20/1998  Nam  3/O 8/19/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1570 109749 LÊ VĂN CƯỜNG 4/17/1987  Nam  2/E 8/19/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1571 109751 TRỊNH VĂN HƯNG 1/1/1975  Nam 8/19/2022 8:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1572 109756 LƯƠNG THÙY DƯƠNG 7/30/1982  Nam  CAPT 8/19/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1573 109760 BÙI TIẾN LỘC 6/19/1984  Nam 8/19/2022 8:28  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
1574 109765 NGUYỄN VĂN CẦN 1/1/1969  Nam 8/19/2022 8:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1575 109774 ĐỖ VĂN THÀNH 1/7/1979  Nam 8/19/2022 8:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1576 109775 BÙI LINH MƯỜI 11/28/1993  Nam  3/O 8/19/2022 8:32  Chứng chỉ Panama  HẢI DƯƠNG
1577 109780 NGUYỄN DUY TÙNG 8/16/1992  Nam  OILER 8/19/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1578 109785 CAO NGỌC NĂM 11/20/1983  Nam  AB.E 8/19/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1579 109786 NGUYỄN VĂN ĐẠT 1/11/1982  Nam  3/E 8/19/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1580 109795 CAO BÁ TUẤN 9/10/1984  Nam  ELECTRIC 8/19/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1581 109796 LẠI VĂN THỐNG 10/10/1988  Nam  M/M 8/19/2022 8:40  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1582 109801 ĐỖ XUÂN NHÂM 9/26/1984  Nam  BOSUN 8/19/2022 8:41  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1583 109804 NGUYỄN XUÂN ĐẰNG 5/30/1997  Nam  OILER 8/19/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1584 109807 NGUYỄN ĐÌNH PHI 8/29/1987  Nam  OS.D 8/19/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1585 109810 LÊ ĐỨC ANH 4/4/2002  Nam  AB.E 8/19/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
1586 109814 TRỊNH THANH QUANG 12/11/1983  Nam  AB.D 8/19/2022 8:49  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1587 109819 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 10/10/1968  Nam 8/19/2022 8:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1588 109821 HOÀNG VĂN PHÁC 4/19/1995  Nam  M/M 8/19/2022 8:52  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1589 109826 TRẦN TRUNG HIẾN 5/10/1976  Nam  AB.D 8/19/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1590 109828 TRẦN ĐỨC MẠNH 10/3/1992  Nam  AB.D 8/19/2022 8:55  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1591 109829 PHẠM PHÚ KHÁNH 8/26/1985  Nam  BOSUN 8/19/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1592 109834 LÊ MINH TÚ 12/19/1984  Nam  OILER 8/19/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1593 109836 LÊ VIẾT CƯỜNG 3/1/1992  Nam  BOSUN 8/19/2022 8:57  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1594 109835 HOÀNG HẢI NAM 7/2/1970  Nam  COOK 8/19/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1595 109837 QUÁCH ĐÌNH THIỆU 10/4/1994  Nam  AB.D 8/19/2022 8:59  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1596 109845 ĐẬU CÔNG ANH 11/27/1989  Nam  OILER 8/19/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1597 109848 LƯỜNG HỮU TÁ 7/7/1998  Nam  SAILOR 8/19/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1598 109853 PHẠM HỮU THỌ 3/5/1991  Nam  OILER 8/19/2022 9:07  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1599 109860 LƯU VĂN QUÝ 9/2/1989  Nam  AB.E 8/19/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1600 109863 PHẠM VIỆT HÙNG 6/6/1993  Nam  OS.E 8/19/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1601 109868 LẠI VĂN PHÚC 11/25/1992  Nam  OS 8/19/2022 9:18  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1602 109874 ĐẶNG VĂN ANH 3/8/1978  Nam  COOK 8/19/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1603 109877 CAO XUÂN LINH 10/20/1972  Nam  COOK 8/19/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1604 109879 NGUYỄN KỲ LINH 8/4/1998  Nam 8/19/2022 9:23  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1605 109881 ĐỖ VĂN ÚC 10/15/1993  Nam  3/E 8/19/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1606 109886 NGUYỄN NGỌC LINH 12/26/1988  Nam  ELECTRIC 8/19/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1607 109888 TRẦN NGỌC ANH 11/11/1997  Nam  ELECTRIC 8/19/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1608 109890 TRẦN SƠN CAO 8/26/1996  Nam  3/O 8/19/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1609 109892 TRỊNH VĂN DUYÊN 11/3/1982  Nam 8/19/2022 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1610 109898 NGUYỄN VĂN HOẰNG 2/12/1979  Nam  OS.D 8/19/2022 9:30  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1611 109897 LÊ QUỐC AN 12/28/1971  Nam  CAPT 8/19/2022 9:30  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1612 109899 PHẠM VĂN HUY 12/20/1988  Nam  2/O 8/19/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1613 109901 PHẠM HỒNG THÁI 6/21/1999  Nam  OS.D 8/19/2022 9:33  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1614 109902 VŨ NĂNG THIỆN 12/5/1981  Nam  PUMP 8/19/2022 9:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
1615 109903 ĐỖ VĂN HƯNG 4/28/1986  Nam  C/E 8/19/2022 9:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1616 109910 TRẦN VĂN DŨNG 10/18/1989  Nam  C/O 8/19/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1617 109915 ĐÀO VĂN DŨNG 3/26/1972  Nam  BOSUN 8/19/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1618 109919 TRẦN VĂN BIỂN 10/12/1989  Nam  COOK 8/19/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1619 109920 TRẦN VĂN DUY 1/23/1997  Nam  OILER 8/19/2022 9:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1620 109921 VŨ QUANG TIẾN 12/4/1997  Nam  3/E 8/19/2022 9:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1621 109925 PHẠM VĂN ĐỨC 10/25/1999  Nam  OILER 8/19/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1622 109927 LƯU VĂN DIỆN 9/8/1994  Nam  AB.D 8/19/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1623 109929 VŨ ĐỨC MẠNH 3/17/1984  Nam  2/E 8/19/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1624 109930 VŨ SƠN VƯƠNG 5/20/1987  Nam  FITTER 8/19/2022 9:53  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1625 109931 PHÙNG ĐÌNH TRỌNG 10/28/1981  Nam  1/E 8/19/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1626 109936 LÊ VĂN TRƯỜNG 2/15/2002  Nam  OS.D 8/19/2022 9:57  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1627 109937 ĐỖ ĐỨC CƯỜNG 2/3/2000  Nam  WPR 8/19/2022 9:58  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1628 109938 HOÀNG THỊ HƯỜNG 3/3/1985  Nữ 8/19/2022 10:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1629 109941 PHẠM VĂN TUÂN 10/30/1996  Nam 8/19/2022 10:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1630 109942 PHAN VĂN CƯỜNG 12/25/1998  Nam  OS.D 8/19/2022 10:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1631 109946 LÊ THANH TÙNG 8/11/1991  Nam  4/E 8/19/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1632 109947 ĐINH KHẮC DUY 7/14/1987  Nam  C/E 8/19/2022 10:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
1633 109948 PHẠM VIẾT LONG 1/15/1988  Nam  4/E 8/19/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1634 109949 LÊ ĐỖ QUYỀN 2/5/1992  Nam  OILER 8/19/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1635 109951 LÊ VĂN THÁI 11/18/1989  Nam  OILER 8/19/2022 10:17  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1636 109953 VƯƠNG GIA THIÊN 11/12/1999  Nam  SAILOR 8/19/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1637 109956 NGUYỄN VĂN CHUNG 9/17/1972  Nam  CAPT 8/19/2022 10:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI DƯƠNG
1638 109958 ĐÀM QUANG HỌC 5/30/1977  Nam  FITTER 8/19/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
1639 109960 NGUYỄN MINH NHẤT 12/21/1996  Nam  OS.D 8/19/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1640 109962 LƯU VĂN DUY 7/9/1987  Nam  4/E 8/19/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1641 109963 VŨ VĂN ĐÔNG 2/7/1981  Nam  C/O 8/19/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1642 109964 CAO ĐỨC TÀI 7/15/2001  Nam  OS.D 8/19/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1643 109968 HÀ ANH TUẤN 10/2/2000  Nam  OS.E 8/19/2022 10:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1644 109969 NGUYỄN VĂN ĐỨC 6/13/1997  Nam  COOK 8/19/2022 10:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1645 109977 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠ 3/26/1999  Nữ 8/19/2022 13:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1646 110010 NGUYỄN THỊ ĐỨC 10/1/1986  Nữ 8/19/2022 14:00  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nữ
1647 110011 NGUYỄN THỊ ĐỨC 10/1/1986  Nữ 8/19/2022 14:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1648 110012 NGUYỄN THỊ ANH 9/1/1991  Nữ 8/19/2022 14:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1649 110032 ĐỖ VĂN HẢI 3/12/1993  Nam  OILER 8/19/2022 14:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1650 110036 NGUYỄN SỸ LUÂN 6/8/1986  Nam  AB.D 8/19/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1651 110037 LÊ DANH BẮC 9/2/1998  Nam  AB.D 8/19/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1652 110039 TRẦN HỒNG PHONG 3/20/1976  Nam  3/E 8/19/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1653 110046 TRƯƠNG ĐỨC THANH 10/16/1988  Nam  BOSUN 8/19/2022 14:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1654 110048 NGUYỄN XUÂN DŨNG 9/1/1996  Nam 8/19/2022 14:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1655 110050 ĐINH TRỌNG KHỎE 10/3/1989  Nam 8/19/2022 14:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1656 110052 NGUYỄN HUY HOÀNG 4/23/2000  Nam  OILER 8/19/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1657 110055 PHẠM HẢI BÌNH 2/19/1985  Nam  1/E 8/19/2022 14:47  KSK thuyền viên không XN  VINIC
1658 110057 NGUYỄN ĐỨC HÀ 3/5/1985  Nam  1/E 8/19/2022 14:50  KSK thuyền viên không XN  VINIC
1659 110058 ĐỖ DUY PHONG 2/19/1987  Nam  C/O 8/19/2022 14:51  KSK thuyền viên không XN  VINIC
1660 110061 TRẦN THANH TÙNG 12/15/1982  Nam 8/19/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1661 110059 PHẠM ĐỨC TÂN 2/3/1981  Nam  CAPT 8/19/2022 14:52  KSK thuyền viên không XN  VINIC
1662 110062 NGUYỄN VĂN QUYỀN 7/30/1989  Nam  C/O 8/19/2022 14:53  KSK thuyền viên không XN  VINIC
1663 110063 PHẠM QUANG VINH 7/9/1981  Nam  C/E 8/19/2022 14:54  KSK thuyền viên không XN  VINIC
1664 110070 NGUYỄN HUY HOÀNG 6/29/1991  Nam 8/19/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1665 110075 ĐÀO DUY CƯỜNG 4/2/1998  Nam  AB 8/19/2022 15:10  Chứng chỉ Panama  HP Marine
1666 110079 XU, WEIFU 5/13/1978  Nam 8/19/2022 15:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1667 110095 LÒ THỊ YÊU 10/14/1992  Nữ 8/19/2022 15:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1668 110098 CHU VĂN THANH 8/5/2002  Nam  OS.D 8/19/2022 16:07  Chứng chỉ Panama  NST
1669 110099 VŨ QUỲNH ANH 1/1/2015  Nữ 8/19/2022 16:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1670 110104 PHAN SỸ TỊNH 8/19/1985  Nam  C/O 8/19/2022 16:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1671 110121 ĐINH QUANG XUÂN 10/6/1992  Nam  2/E 8/20/2022 7:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1672 110123 DƯƠNG MẠNH HÀ 5/1/1980  Nam  C/E 8/20/2022 7:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
1673 110124 NGUYỄN NHƯ ĐẠI 7/14/1993  Nam  4/E 8/20/2022 7:35  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1674 110126 LÊ VĂN HOẠT 10/18/1992  Nam  3/O 8/20/2022 7:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Hân Huy
1675 110128 NGUYỄN HỒNG VIỆT 1/10/1979  Nam  C/O 8/20/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
1676 110129 NGUYỄN VĂN TÌNH 12/4/1994  Nam  OS.D 8/20/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1677 110131 HÀ THANH PHƯƠNG 10/19/2003  Nam  OS.E 8/20/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB
1678 110132 PHAN TRỌNG NGỌC 9/17/1990  Nam  AB.D 8/20/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1679 110133 ĐẶNG THẾ HÀ 3/14/1974  Nam  M/M 8/20/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1680 110135 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1/20/1999  Nam  AB.D 8/20/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1681 110136 TRẦN TIẾN LÂM 12/15/1987  Nam 8/20/2022 8:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1682 110139 HỒ ĐẮC TÙNG 6/1/1999  Nam  SAILOR 8/20/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1683 110141 MAI VĂN TRUNG 4/2/1991  Nam  3/E 8/20/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1684 110142 HỒ XUÂN QUÂN 3/14/1995  Nam  OS.D 8/20/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1685 110145 NGUYỄN VĂN THUYÊN 10/16/1973  Nam  OS.D 8/20/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1686 110149 TRẦN VĂN VIỆT 6/5/1984  Nam  AB.D 8/20/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1687 110151 ĐỒNG TRỌNG QUYẾT 2/15/1990  Nam  COOK 8/20/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1688 110155 VŨ VĂN SƠN 9/13/1990  Nam  M/M 8/20/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1689 110157 THÁI BÁ HƯNG 3/12/1996  Nam  OS.D 8/20/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1690 110159 LẠI VĂN CHIÊU 5/1/1981  Nam  C/E 8/20/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1691 110161 HOÀNG LÝ HÙNG 9/30/1996  Nam  3/O 8/20/2022 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1692 110165 ĐẶNG VĂN SINH 7/2/1985  Nam  2/E 8/20/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1693 110173 NGUYỄN VĂN THÙY 11/8/1987  Nam  2/E 8/20/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1694 110188 NGUYỄN DUY TÂM 1/17/1989  Nam  2/O 8/20/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1695 110200 ĐÀO VŨ DƯƠNG 11/11/1984  Nam  1/E 8/20/2022 11:22  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1696 110335 BÙI THỊ TÂM 12/6/1978  Nữ 8/22/2022 7:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1697 110338 HÀ TRUNG ĐỨC 4/26/1997  Nam  SAILOR 8/22/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1698 110341 NGUYỄN VĂN CẬY 11/20/1988  Nam  3/E 8/22/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1699 110345 ĐINH VĂN TUẤN 10/16/1977  Nam  COOK 8/22/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
1700 110348 PHẠM VĂN QUY 7/20/1987  Nam  3/O 8/22/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1701 110353 NGUYỄN VĂN BẨY 9/26/1989  Nam  3/E 8/22/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1702 110359 PHẠM VĂN NHẤT 12/10/1991  Nam  OS.E 8/22/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
1703 110364 PHẠM HỮU THANH 6/16/1979  Nam  C/E 8/22/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1704 110368 VÕ THÁI BÌNH 9/14/1993  Nam  SAILOR 8/22/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1705 110373 LÊ HẢI ĐĂNG 6/23/1982  Nam  3/E 8/22/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1706 110379 NGUYỄN VĂN HOẠT 8/4/1993  Nam  4/E 8/22/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1707 110381 VÕ NGUYÊN VŨ 2/16/1980  Nam  C/E 8/22/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1708 110383 VŨ HẢI LONG 8/4/2000  Nam  OS.D 8/22/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1709 110386 CAO MINH TÙNG 1/8/1991  Nam  2/O 8/22/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1710 110389 PHẠM QUÝ NHÂN 10/6/1989  Nam  OS.E 8/22/2022 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1711 110391 TRẦN NGỌC ẤT 1/13/1975  Nam  OILER 8/22/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1712 110396 ĐOÀN SƠN KA 2/2/1982  Nam  2/E 8/22/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1713 110398 PHẠM QUỐC VƯỢNG 10/12/1965  Nam  FITTER 8/22/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1714 110399 PHẠM NGỌC THƯỜNG 12/5/1985  Nam  2/E 8/22/2022 8:07  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1715 110403 NGUYỄN VĂN TRÌNH 1/14/1993  Nam  4/E 8/22/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1716 110405 ĐINH TẤT ĐẮC 5/27/1980  Nam  FITTER 8/22/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1717 110409 HÀ HỮU CẢNH 3/15/1982  Nam  SAILOR 8/22/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1718 110417 PHẠM ĐINH MẠNH TÙNG 3/14/1998  Nam  DECK – CADET 8/22/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1719 110423 ĐỖ NHƯ CƠ 9/4/1989  Nam  3/E 8/22/2022 8:16  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1720 110424 CAO NGỌC ÁNH 9/18/1987  Nam  OILER 8/22/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1721 110432 PHẠM NGỌC TÂN 11/17/1985  Nam  2/E 8/22/2022 8:20  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1722 110430 TÔ BÌNH XUÂN 8/25/1992  Nam  SAILOR 8/22/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1723 110436 NGUYỄN THẾ HOÀNG 10/8/1982  Nam  OILER 8/22/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1724 110445 TRẦN ĐỨC ANH 9/7/1989  Nam  SAILOR 8/22/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1725 110443 HOÀNG GIA DŨNG 9/15/1989  Nam  2/O 8/22/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1726 110448 NGUYỄN QUANG ĐỨC 2/20/1998  Nam  OILER 8/22/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1727 110452 TẠ VĂN TUYÊN 7/6/1985  Nam  COOK 8/22/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1728 110453 NGUYỄN TIẾN HÒA 3/1/1975  Nam  No 1 Oiler 8/22/2022 8:26  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1729 110456 BÙI THẾ ĐỨC 9/26/1989  Nam  OS.D 8/22/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1730 110462 PHẠM VĂN THÂN 1/25/1965  Nam  COOK 8/22/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1731 110468 NGUYỄN VIẾT VŨ 11/16/1971  Nam  BOSUN 8/22/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1732 110470 NGUYỄN THẾ QUÂN 1/29/2000  Nam  ENGINE – CADET 8/22/2022 8:32  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1733 110472 NGUYỄN MINH KHÁNH 10/26/2002  Nam  AB.D 8/22/2022 8:33  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1734 110477 HÀ VĂN PHÚ 7/3/1969  Nam 8/22/2022 8:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1735 110482 NGUYỄN BÁ LINH 2/8/1998  Nam  OILER 8/22/2022 8:37  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1736 110486 NGÔ THỊ PHƯƠNG 10/8/1971  Nữ 8/22/2022 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1737 110488 PHẠM CÔNG QUẢN 8/21/1988  Nam  CAPT 8/22/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
1738 110494 VŨ NGỌC LINH 2/10/1997  Nam  AB.D 8/22/2022 8:43  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1739 110498 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG 9/2/1998  Nam  OILER 8/22/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1740 110506 HOÀNG VĂN SẨM 1/1/1963  Nam 8/22/2022 8:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1741 110509 ĐỖ HỮU BÍNH 12/23/1980  Nam  COOK 8/22/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1742 110511 NGUYỄN ĐÌNH NGHIÊM 8/30/1988  Nam  AB.D 8/22/2022 8:48  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1743 110515 TẠ ĐÌNH CHINH 9/7/1989  Nam  SAILOR 8/22/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1744 110516 TẠ VĂN TUYÊN 7/7/1990  Nam  OILER 8/22/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1745 110526 LÊ TRUNG VĂN 9/10/1980  Nam  AB.D 8/22/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1746 110529 BÙI HỮU VIỆT 8/3/1985  Nam  2/E 8/22/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1747 110532 PHẠM HỮU PHONG 3/18/1996  Nam  SAILOR 8/22/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1748 110541 ĐỖ VĂN ĐANG 2/10/1986  Nam  AB.D 8/22/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1749 110542 NGUYỄN HỮU QUÂN 2/24/1997  Nam  OS.D 8/22/2022 8:55  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1750 110546 NGUYỄN DUY LỊCH 7/8/1989  Nam  3/O 8/22/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1751 110549 TRỊNH MINH TIẾN 6/6/1983  Nam  2/E 8/22/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1752 110551 NGUYỄN TIẾN TRUNG 12/10/1982  Nam  C/E 8/22/2022 8:58  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1753 110554 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 1/3/1990  Nam  OS 8/22/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1754 110556 NGUYỄN MẠNH THIÊN 1/27/2000  Nam  ENGINE – CADET 8/22/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
1755 110560 NGUYỄN THANH TUẤN 8/2/1968  Nam  OILER 8/22/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1756 110569 HOÀNG ĐỨC TRỌNG 4/30/1988  Nam  No 1 Oiler 8/22/2022 9:03  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1757 110576 PHẠM BIÊN THÙY 3/1/1983  Nam  4/E 8/22/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1758 110582 NGUYỄN TUẤN LINH 5/15/1978  Nam  COOK 8/22/2022 9:14  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1759 110591 ĐOÀN VĂN HIẾU 4/8/1998  Nam  AB.D 8/22/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1760 110594 ĐÀO DUY TRUNG 10/14/1986  Nam  COOK 8/22/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1761 110597 NGUYỄN CÔNG KIỆN 7/4/1983  Nam  OS.E 8/22/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
1762 110600 NGUYỄN ĐĂNG TÀI 9/13/1998  Nam  COOK 8/22/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1763 110608 ĐỖ VĂN LÂN 2/21/1987  Nam  OILER 8/22/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1764 110611 NGUYỄN ANH ĐỨC 11/24/1979  Nam  M/M 8/22/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1765 110616 LÊ DANH LONG 2/28/1990  Nam  AB.D 8/22/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1766 110618 ĐỖ VĂN THẾ 4/19/2001  Nam  OILER 8/22/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1767 110622 HOÀNG VĂN TUẤN 1/10/1999  Nam  AB.D 8/22/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
1768 110623 TRẦN THANH TÙNG 12/15/1982  Nam 8/22/2022 9:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1769 110627 NGUYỄN ĐỨC VINH 12/19/1973  Nam  BOSUN 8/22/2022 9:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1770 110630 TRẦN VĂN HƯNG 8/22/1989  Nam  3/E 8/22/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1771 110634 VŨ VĂN THUẬN 10/29/2002  Nam  OS.D 8/22/2022 9:56  Khám sức khoẻ TV Panama  HP Marine
1772 110642 HOÀNG VĂN THẮNG 8/18/1990  Nam  2/O 8/22/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1773 110645 NGUYỄN ĐỨC TIỆP 7/23/1999  Nam  WPR 8/22/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1774 110650 LƯƠNG THẾ SƠN 10/24/1998  Nam  OS.E 8/22/2022 10:25  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1775 110652 HÀ XUÂN CÔNG 9/4/1988  Nam  2/E 8/22/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1776 110667 NGUYỄN THANH TUẤN 8/2/1968  Nam  OILER 8/22/2022 11:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1777 110702 ĐINH CÔNG HOÁN 9/24/1982  Nam  OILER 8/22/2022 13:54  Khám sức khỏe TV song ngữ
1778 110705 HOÀNG VĂN DÂN 10/3/1986  Nam  AB.D 8/22/2022 13:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1779 110707 PHAN KỲ 7/5/1980  Nam  COOK 8/22/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1780 110718 NGUYỄN HOÀN TRUNG 12/24/1983  Nam  CAPT 8/22/2022 14:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1781 110720 MAI HUY ĐẠI 10/11/1986  Nam  4/E 8/22/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1782 110721 TỐNG VĂN HIỆP 5/5/1987  Nam  2/E 8/22/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1783 110729 LÊ ANH QUÂN 10/12/1992  Nam  OILER 8/22/2022 14:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1784 110732 LÊ VIỆT ĐỨC 1/1/1988  Nam  FITTER 8/22/2022 14:15  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1785 110734 TRẦN VĂN SỰ 11/19/1977  Nam  OILER 8/22/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1786 110739 PHẠM VĂN CƯỜNG 2/4/1992  Nam  OS.D 8/22/2022 14:19  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1787 110747 NGHIÊM TRUNG QUYẾT 11/10/1980  Nam  CAPT 8/22/2022 14:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1788 110757 LƯỜNG VĂN HAI 9/2/1990  Nam  OILER 8/22/2022 14:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1789 110766 LÊ VĂN KIÊN 8/10/1984  Nam  FITTER 8/22/2022 14:28  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1790 110769 BÙI HỮU ĐOÀN 6/29/1984  Nam  FITTER 8/22/2022 14:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1791 110776 NGUYỄN VĂN CHUNG 9/6/1989  Nam  AB.D 8/22/2022 14:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1792 110780 HOÀNG VĂN DƯƠNG 8/25/1981  Nam  C/E 8/22/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1793 110784 MAI NGỌC CHUNG 7/11/1991  Nam  3/O 8/22/2022 14:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1794 110786 PHẠM NGUYÊN THÁI 8/3/1973  Nam  FITTER 8/22/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1795 110788 PHẠM DUY KHÁNH 1/28/1975  Nam  AB.D 8/22/2022 14:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1796 110790 NGUYỄN TRỌNG TÚ 3/20/1985  Nam  AB.D 8/22/2022 14:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1797 110794 VŨ LINH 3/12/1984  Nam  BOSUN 8/22/2022 14:47  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1798 110795 PAN YONG 7/6/1973  Nam 8/22/2022 14:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1799 110796 WANG DEYUN 12/13/1974  Nữ 8/22/2022 14:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1800 110798 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 8/23/1989  Nam  AB.E 8/22/2022 14:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1801 110797 KE SHEN QING 5/12/1971  Nam 8/22/2022 14:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1802 110799 MAO ZHENWU 9/16/1977  Nam 8/22/2022 14:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1803 110801 ĐỖ VĂN THÀNH 5/25/1985  Nam  3/E 8/22/2022 14:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1804 110803 VŨ TRỌNG TUYÊN 2/26/1989  Nam  2/E 8/22/2022 14:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1805 110804 HỒ HUY QUYẾT 2/3/1997  Nam  AB.E 8/22/2022 14:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1806 110806 HỒ HUY QUỲNH 5/4/2000  Nam  AB.D 8/22/2022 14:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1807 110809 HOÀNG VĂN TẶNG 10/10/1977  Nam  AB 8/22/2022 14:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1808 110817 ĐẶNG VĂN KHÁNH 12/14/1990  Nam  AB.D 8/22/2022 15:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1809 110827 NGUYỄN NGỌC TIẾN 6/24/1987  Nam 8/22/2022 15:26  KSK lấy bằng lái xe nam
1810 110845 VŨ ĐÌNH NGUYÊN 8/2/1992  Nam 8/22/2022 16:03  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1811 110932 NGUYỄN VĂN MẠC 11/7/1990  Nam  3/O 8/23/2022 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1812 110983 ZHU, FANGHONG 1/23/1975  Nữ 8/23/2022 7:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1813 110942 MAI VĂN TỰ 6/24/1978  Nam  BOSUN 8/23/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1814 110960 TRƯƠNG VĂN HÀO 8/6/1989  Nam  3/O 8/23/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1815 110963 BÙI XUÂN THÁI 9/16/1982  Nam  ELECTRIC 8/23/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1816 110971 HOÀNG VĂN QUÂN 9/7/1979  Nam  AB.D 8/23/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1817 110969 HOÀNG VĂN THANH 8/19/1988  Nam  BOSUN 8/23/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1818 110977 VŨ TRỌNG TÚ 9/29/2000  Nam  OS.D 8/23/2022 8:03  Chứng chỉ Panama  Hân Huy
1819 110979 DƯƠNG VĂN TÁM 5/7/1975  Nam  AB.D 8/23/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1820 110982 NGUYỄN VĂN SÁNG 6/5/1980  Nam  C/E 8/23/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1821 110987 TRẦN TRUNG ĐỨC 7/20/1990  Nam  AB.D 8/23/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1822 110988 LIU, MIN 5/19/1979  Nam 8/23/2022 8:06  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1823 110989 CAO VĂN LÝ 9/12/1976  Nam  SAILOR 8/23/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1824 110991 LI, LIJUN 6/8/1979  Nam 8/23/2022 8:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1825 110992 LƯƠNG VĂN HOÀNH 3/3/1982  Nam  AB.D 8/23/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
1826 111002 PHẠM VĂN HUẤN 6/16/1984  Nam  C/E 8/23/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  KHẢI HOÀN
1827 111005 NGÔ QUỐC CHINH 9/2/1978  Nam  C/E 8/23/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1828 111009 ĐOÀN VĂN TUYÊN 7/19/1992  Nam  OS.D 8/23/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1829 111012 TRẦN ĐĂNG KHOA 3/20/1987  Nam  4/E 8/23/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1830 111015 NGÔ VĂN ĐỈNH 9/10/1990  Nam  C/O 8/23/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1831 111018 LÃ ĐÌNH VINH 8/22/1992  Nam 8/23/2022 8:18  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1832 111021 HOÀNG ĐÌNH QUANG 12/13/2001  Nam  OILER 8/23/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1833 111028 LẠI VĂN BẠN 5/10/1987  Nam  C/O 8/23/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1834 111025 XING XIAOPING 7/6/1979  Nam 8/23/2022 8:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1835 111036 PHẠM VĂN HUYẾN 12/6/1988  Nam  AB.D 8/23/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1836 111037 VŨ NGỌC THẮNG 4/28/1999  Nam  OS.D 8/23/2022 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1837 111045 PHẠM TRUNG HOẠT 10/25/1982  Nam  ELECTRIC 8/23/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1838 111049 LÊ MẠNH TRINH 7/6/1980  Nam  ENGINE – CADET 8/23/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
1839 111052 ZHU, LEIMIN 7/3/1981  Nam 8/23/2022 8:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1840 111054 TRẦN VĂN ĐẠI 6/25/1975  Nam  COOK 8/23/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1841 111055 ZHOU, GUORONG 5/8/1971  Nam 8/23/2022 8:32  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1842 111058 ZHOU, YONGXIANG 9/26/1968  Nam 8/23/2022 8:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1843 111062 PENG, WENHONG 12/8/1985  Nam 8/23/2022 8:34  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1844 111065 HÀ VĂN TRƯỜNG 8/16/1993  Nam  3/O 8/23/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1845 111068 PHẠM VĂN CHUNG 2/26/2000  Nam  AB 8/23/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1846 111066 PENG, XINYI 2/14/1986  Nam 8/23/2022 8:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1847 111070 TAN, JIAFU 10/4/1985  Nam 8/23/2022 8:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1848 111073 NGUYỄN QUỐC HƯNG 11/20/1980  Nam  2/E 8/23/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
1849 111076 YÊN VĂN TUẤN 8/23/2004  Nam 8/23/2022 8:38  KSK lấy bằng lái xe nam
1850 111079 NGUYỄN MẠNH CHUNG 9/30/1991  Nam  3/E 8/23/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1851 111084 VŨ VĂN DUNG 2/20/1987  Nam  COOK 8/23/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1852 111091 NGUYỄN QUỐC HÙNG 5/24/1986  Nam  OILER 8/23/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1853 111094 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 6/14/1986  Nam  C/O 8/23/2022 8:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1854 111099 LÊ TRỌNG THỦY 2/24/1982  Nam  OS.D 8/23/2022 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1855 111102 NGUYỄN VĂN PHÚC 7/10/1999  Nam  OS.E 8/23/2022 8:51  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1856 111107 VŨ VĂN TÂN 3/23/1975  Nam  OILER 8/23/2022 8:53  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1857 111117 NGUYỄN VĂN QUYẾT 8/20/1980  Nam  COOK 8/23/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1858 111122 NGUYỄN THÀNH CÔNG 8/3/1990  Nam  AB.D 8/23/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1859 111129 NGUYỄN VĂN TẬP 5/19/1982  Nam  CAPT 8/23/2022 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1860 111132 TRẦN VĂN HƯNG 1/28/1999  Nam  OS.D 8/23/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1861 111136 CHENG, CAIHONG 2/28/1971  Nữ 8/23/2022 9:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1862 111138 BÙI CẨM LY 2/7/2004  Nữ 8/23/2022 9:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1863 111140 CHEN, LIYANG 11/23/1974  Nam 8/23/2022 9:11  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1864 111142 FANG, QIUWEN 9/25/1966  Nam 8/23/2022 9:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1865 111144 NGUYỄN SỸ THÂN 5/3/1992  Nam  AB.D 8/23/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1866 111146 PHẠM ANH TUẤN 7/24/1982  Nam  3/O 8/23/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1867 111152 PHÍ ĐÌNH MẠNH 6/20/1982  Nam  CAPT 8/23/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1868 111155 PHẠM VĂN HIỆN 11/16/1983  Nam  C/E 8/23/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1869 111162 VÕ DUY CHÍ KHOA 12/29/2000  Nam  AB.D 8/23/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1870 111164 VŨ QUANG THỊNH 4/22/1989  Nam  OILER 8/23/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1871 111168 TRIỆU VĂN PHÚ 9/21/1992  Nam  3/O 8/23/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SEVEN SEAS
1872 111170 LÊ VĂN KIÊN 12/17/1985  Nam  OS.D 8/23/2022 9:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN PHÁT
1873 111173 HOÀNG HẢI LONG 9/6/1996  Nam  AB.D 8/23/2022 9:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
1874 111175 VŨ VĂN THÀNH DUY 7/28/1987  Nam  OILER 8/23/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1875 111180 BÙI HUY ĐỘ 12/2/1989  Nam  AB.E 8/23/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1876 111181 ĐẶNG VĂN ÂN 2/16/1994  Nam  ENGINE – CADET 8/23/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1877 111182 HOÀNG VĂN HẢI 4/10/1977  Nam  CAPT 8/23/2022 9:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1878 111190 NGUYỄN TRỌNG SƠN 10/9/1967  Nam  C/E 8/23/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1879 111191 BÙI SỸ NAM 12/2/1986  Nam  AB.D 8/23/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1880 111194 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 10/11/1997  Nam  OS.D 8/23/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1881 111199 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 1/1/1999  Nữ 8/23/2022 10:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1882 111200 NGUYỄN XUÂN KHÔI 7/15/1998  Nam  AB.D 8/23/2022 10:40  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1883 111202 ĐINH VĂN TĨNH 7/26/1989  Nam  3/E 8/23/2022 10:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1884 111201 TRẦN CHÍ TRUNG 9/4/1988  Nam  AB.D 8/23/2022 10:43  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1885 111205 TRẦN VĂN CHÂU 6/22/1995  Nam  OILER 8/23/2022 10:45  Chứng chỉ Panama  PITSCO
1886 111206 BÙI THANH NAM 8/20/2003  Nam  OS.D 8/23/2022 10:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1887 111207 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 4/30/1973  Nam  OILER 8/23/2022 10:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1888 111208 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/20/1966  Nam  2/O 8/23/2022 10:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1889 111209 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 9/5/1991  Nam  OILER 8/23/2022 10:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1890 111210 NGUYỄN VĂN PHONG 5/18/1986  Nam  COOK 8/23/2022 11:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1891 111211 TRỊNH HOÀNG PHI 11/20/1995  Nam 8/23/2022 11:04  KSK lấy bằng lái xe nam
1892 111212 TRỊNH NGỌC LINH ĐAN 4/1/2004  Nữ 8/23/2022 11:06  KSK lấy bằng lái xe nữ
1893 111213 NGUYỄN VĂN HÙNG 9/20/1980  Nam  AB.D 8/23/2022 11:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1894 111215 NGUYỄN VĂN ĐẠO 6/21/1976  Nam  3/E 8/23/2022 11:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1895 111217 NGUYỄN VĂN ĐỨC 1/22/1990  Nam  ELECTRIC 8/23/2022 11:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1896 111218 TRỊNH TUẤN VŨ 4/2/1993  Nam  AB.D 8/23/2022 11:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
1897 111220 LÊ ĐỨC TUYỀN 12/25/1988  Nam  OS 8/23/2022 11:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1898 111221 TRẦN VĂN CHIẾN 1/6/1989  Nam  OILER 8/23/2022 11:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1899 111230 NGUYỄN TÚ TÂM 6/20/1996  Nam  AB.D 8/23/2022 13:39  Chứng chỉ Panama  NST
1900 111250 TRỊNH THÀNH LONG 5/16/1980  Nam  COOK 8/23/2022 14:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1901 111254 TRẦN VĂN VỮNG 10/20/1984  Nam  C/O 8/23/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1902 111256 NGUYỄN VĂN HIỆN 6/21/1989  Nam  AB 8/23/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ
1903 111259 VÕ VĂN QUANG 10/24/1999  Nam 8/23/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1904 111264 LÊ KHẮC PHƯƠNG 10/5/1982  Nam  BOSUN 8/23/2022 14:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1905 111268 LÊ HỒNG CHÂU 2/19/1983  Nam 8/23/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ
1906 111273 ĐÀO XUÂN CƯỜNG 12/1/1985  Nam  COOK 8/23/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1907 111285 VŨ VĂN HƯNG 7/4/1990  Nam  COOK 8/23/2022 14:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
1908 111287 TRẦN THỊ THU 2/17/1979  Nữ 8/23/2022 14:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1909 111288 ĐỖ XUÂN TRANG 6/15/1973  Nam  BOSUN 8/23/2022 14:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1910 111294 VŨ QUỐC VIỆT 3/13/1985  Nam  M/M 8/23/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
1911 111296 NGUYỄN ĐỨC MINH 2/12/2004  Nam 8/23/2022 14:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1912 111302 PHẠM NGỌC LUÂN 6/20/1994  Nam  OS.D 8/23/2022 15:04  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1913 111304 PHẠM LONG VŨ 4/29/1999  Nam  OILER 8/23/2022 15:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1914 111306 TRỊNH VĂN MẠNH 8/20/1981  Nam  2/E 8/23/2022 15:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1915 111308 PHẠM ÍCH ĐỊNH 10/3/1986  Nam  3/O 8/23/2022 15:10  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1916 111314 PHẠM VĂN KHANG 10/1/1997  Nam  3/E 8/23/2022 15:19  Chứng chỉ Panama  VINIC
1917 111328 TRƯƠNG ĐẮC CẤP 11/10/1988  Nam  3/O 8/23/2022 15:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1918 111331 ĐINH VĂN KIÊN 6/1/1986  Nam  2/E 8/23/2022 15:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1919 112401 TRẦN VĂN GIỎI 4/6/1985  Nam  2/E 8/26/2022 7:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1920 112410 CAO XUÂN ANH HUY 3/21/2003  Nam  OS 8/26/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1921 112418 NGÔ LÊ XUÂN THĂNG 2/4/1986  Nam  2/E 8/26/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1922 112427 LÊ VĂN TIẾN 9/25/2002  Nam  OS 8/26/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1923 112432 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 7/14/1991  Nam  2/O 8/26/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SEVEN SEAS
1924 112435 CUNG ĐÌNH ĐOÁN 1/20/1990  Nam  AB 8/26/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1925 112438 HÀ QUANG VŨ 8/21/1993  Nam  OS 8/26/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  QUANG MINH
1926 112441 PHẠM MINH VƯỢNG 12/2/1992  Nam  2/O 8/26/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1927 112449 NGUYỄN VĂN TRƯỞNG 12/1/1985  Nam  2/E 8/26/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  SEVEN SEAS
1928 112450 TRẦN VĂN HIỂN 5/4/1993  Nam  OILER 8/26/2022 8:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  GASSHIPING
1929 112453 NGUYỄN TẤT ANH 3/2/2002  Nam  OS 8/26/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1930 112455 LƯU HUỲNH TRANG 12/18/1982  Nam  2/E 8/26/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
1931 112457 TRẦN VĂN THÀNH 12/12/1989  Nam  3/E 8/26/2022 8:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1932 112460 PHẠM VĂN HOÀNG 10/10/1993  Nam 8/26/2022 8:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1933 112464 LÊ VĂN CHƯỞNG 2/4/1991  Nam  2/O 8/26/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1934 112480 HOÀNG THỊ SÉNG 1/12/1968  Nam 8/26/2022 8:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1935 112482 PHÙNG VĂN SIỀNG 12/7/1970  Nam 8/26/2022 8:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1936 112486 ĐINH BẠT HOÀNG 6/5/1989  Nam  2/O 8/26/2022 8:31  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1937 112489 NGUYỄN VĂN KHIÊM 2/8/1986  Nam  4/E 8/26/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1938 112491 ĐINH KHẮC TIỆP 7/25/1988  Nam  OS.D 8/26/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1939 112494 LÊ PHI KHANH 8/19/1982  Nam  CAPT 8/26/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1940 112496 TRẦN VĂN DƯƠNG 8/1/1992  Nam 8/26/2022 8:45  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1941 112498 NGUYỄN VĂN THÀNH 11/23/1988  Nam  ELECTRIC 8/26/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
1942 112500 NGUYỄN ĐÌNH ĐOÀI 8/8/1983  Nam  CAPT 8/26/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1943 112509 TRẦN BÁ PHƯƠNG 12/18/1997  Nam  OS 8/26/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1944 112514 NGUYỄN VĂN LONG 6/28/1996  Nam  OILER 8/26/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1945 112516 XU JIAXIANG 11/4/1965  Nam 8/26/2022 9:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1946 112522 LƯƠNG NGỌC MINH 9/12/1980  Nam  2/E 8/26/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1947 112529 LÊ ĐÌNH DŨNG 12/1/1989  Nam  AB 8/26/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SEVEN SEAS
1948 112536 LÊ MINH ĐỨC 8/3/1985  Nam  CAPT 8/26/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
1949 112539 NGUYỄN NGỌC HẢI 10/4/1989  Nam  2/E 8/26/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1950 112543 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 1/26/1981  Nam  CAPT 8/26/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1951 112547 VŨ VĂN LƯỢNG 10/27/1989  Nam  4/E 8/26/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1952 112550 NGUYỄN BÁ AN 1/31/2000  Nam  OILER 8/26/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1953 112549 TRỊNH THẾ KHANG 12/20/1981  Nam  CAPT 8/26/2022 9:49  Chứng chỉ Panama  SUMASER
1954 112553 LÊ TRỌNG TÂM 9/1/2000  Nam  AB.D 8/26/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
1955 112554 NGUYỄN HỮU LÝ 3/12/1999  Nam  4/E 8/26/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1956 112559 LÊ ĐÌNH ĐỨC 6/23/1984  Nam  AB.D 8/26/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1957 112560 TRẦN VĂN NGÀ 5/1/1985  Nam  3/E 8/26/2022 10:00  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1958 112561 VŨ XUÂN ĐỊNH 8/6/1998  Nam  OILER 8/26/2022 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1959 112563 VŨ MẠNH CƯỜNG 7/16/1996  Nam  OILER 8/26/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1960 112565 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG GIANG 10/7/1992  Nam  C/O 8/26/2022 10:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  KHẢI HOÀN
1961 112566 NGUYỄN THÀNH HOÀNG 11/7/1984  Nam  ELECTRIC 8/26/2022 10:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1962 112568 NGUYỄN DUY MINH 1/2/1986  Nam  2/O 8/26/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1963 112570 HOÀNG VĂN HOÀN 7/9/1993  Nam  2/O 8/26/2022 10:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1964 112573 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 4/27/2004  Nam 8/26/2022 10:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1965 112598 BÙI VĂN THẮNG 7/18/2001  Nam  AB.D 8/26/2022 11:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1966 112600 ĐẶNG VĂN THỨ 6/18/2001  Nam  OILER 8/26/2022 11:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
1967 112615 NGUYỄN VĂN HIẾU 9/6/1988  Nam  ELECTRIC 8/26/2022 13:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1968 112616 NGUYỄN VĂN TỊNH 10/3/1967  Nam  COOK 8/26/2022 13:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1969 112618 PHAN TAM 6/8/1986  Nam  AB.D 8/26/2022 13:50  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1970 112626 NGUYỄN HOÀNG ANH 6/5/1997  Nam  OILER 8/26/2022 13:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1971 112628 PHẠM SỸ HÙNG 12/14/1999  Nam  OILER 8/26/2022 13:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1972 112631 MAI VĂN KHÁNH 1/3/1983  Nam  AB.D 8/26/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ
1973 112637 HOÀNG VĂN HÙNG 2/20/1985  Nam  AB.E 8/26/2022 14:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1974 112639 ĐỖ NGỌC HOÀNG 3/21/1989  Nam  2/E 8/26/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1975 112641 VŨ VĂN VIỆT 9/20/1986  Nam  COOK 8/26/2022 14:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1976 112645 NGUYỄN HỮU THỦY 3/28/1992  Nam  M/M 8/26/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1977 112646 BÙI ĐÌNH CHÍN 10/28/1999  Nam  AB 8/26/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1978 112648 NGUYỄN THANH TÙNG 1/2/1982  Nam  2/E 8/26/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
1979 112651 NGUYỄN VĂN DŨNG 7/18/1996  Nam  AB.E 8/26/2022 14:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1980 112659 EILEEN DITO PRESBITERO 3/6/1988  Nữ 8/26/2022 14:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1981 112665 BONA KAREN BUSACAY 6/1/1991  Nữ 8/26/2022 14:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1982 112667 BÙI VĂN THIỆN 3/10/1984  Nam  SAILOR 8/26/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1983 112669 BÙI BÁ TÚ 8/5/1989  Nam  AB.D 8/26/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1984 112671 BÙI HỮU NINH 9/6/1987  Nam 8/26/2022 14:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1985 112672 VŨ QUANG HIỂN 10/24/1991  Nam  AB.D 8/26/2022 14:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1986 112673 VŨ GIA HUY 7/1/2002  Nam 8/26/2022 14:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1987 112680 VÕ VĂN THUẬN 10/11/1971  Nam  COOK 8/26/2022 14:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
1988 112682 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 8/23/1989  Nam  AB.E 8/26/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1989 112683 ĐỖ TUẤN ANH 11/8/1982  Nam  2/E 8/26/2022 14:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1990 112687 TRẦN VĂN MẠNH 7/24/1997  Nam  WPR 8/26/2022 14:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1991 112692 NGUYỄN TRỌNG LỢI 7/11/1987  Nam  C/O 8/26/2022 14:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
1992 112700 ĐẶNG ĐÌNH VƯƠNG VŨ 3/26/2009  Nam 8/26/2022 15:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1993 112707 REBECCA LYN MILWARD 9/19/1986  Nữ 8/26/2022 15:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1994 112709 VÕ SƠN THÀNH 3/2/1989  Nam  2/O 8/26/2022 15:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1995 112710 TRƯƠNG THÁI CHIẾN 2/9/1990  Nam  4/E 8/26/2022 15:25  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1996 112714 HOÀNG VĂN MẠNH 10/6/1993  Nam  4/E 8/26/2022 15:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1997 112716 CHEN QINSHENG 9/17/1987  Nam 8/26/2022 15:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
1998 112718 PAN YANFANG 11/11/1994  Nữ 8/26/2022 15:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
1999 112724 CHU HỒNG NHẬT 4/4/1990  Nam  OS.E 8/26/2022 15:56  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
2000 112731 MENG SHUQI 11/16/1976  Nam 8/26/2022 16:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
2001 112733 TAN HUIYONG 12/10/1993  Nam 8/26/2022 16:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
2002 112734 LIN ZHAONING 7/27/1974  Nam 8/26/2022 16:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
2003 112735 ZHONG XIAOMING 12/28/1996  Nam 8/26/2022 16:27  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
2004 112736 WEI CHEN FANG 3/15/1995  Nam 8/26/2022 16:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
2005 112753 TRẦN HỮU NHẬT 6/12/1998  Nam  OILER 8/27/2022 7:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
2006 112754 NGUYỄN VĂN HÙNG 5/15/1981  Nam  ELECTRIC 8/27/2022 7:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2007 112755 VÕ PHI HÙNG 8/20/1990  Nam  SAILOR 8/27/2022 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
2008 112757 TRƯƠNG MINH HUẤN 1/5/1992  Nam  OS.D 8/27/2022 7:40  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2009 112761 TRỊNH ĐÌNH ĐẠT 9/17/1999  Nam  OILER 8/27/2022 7:52  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2010 112762 LƯU VĂN HUÂN 8/10/1980  Nam  FITTER 8/27/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
2011 112763 THÁI KHẮC TUẤN 12/8/1993  Nam  2/O 8/27/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
2012 112764 NGUYỄN VIỆT THẮNG 6/17/1989  Nam  4/E 8/27/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2013 112765 PHẠM THANH BÌNH 5/20/2001  Nam  OILER 8/27/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
2014 112767 NGUYỄN VĂN PHÒNG 2/24/1990  Nam  2/O 8/27/2022 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2015 112768 NGUYỄN VĂN QUỲNH 7/6/1986  Nam  2/E 8/27/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2016 112769 BÙI CÔNG THĂNG 10/21/1982  Nam  CAPT 8/27/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
2017 112770 LƯƠNG VĂN TRƯỜNG 12/6/1968  Nam  COOK 8/27/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2018 112771 HUANG YAOHUI 6/4/1972  Nam 8/27/2022 8:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
2019 112772 TRẦN VĂN NGHĨA 6/25/1973  Nam  SAILOR 8/27/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
2020 112775 HARUTYUNYAN VAHAGN 7/18/1990  Nam 8/27/2022 8:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
2021 112778 VÕ TUẤN ANH 10/8/1982  Nam  C/E 8/27/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2022 112779 ĐOÀN TUẤN ANH 10/28/1983  Nam  AB.D 8/27/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
2023 112781 BÙI VĂN SĨ 8/8/1988  Nam  ELECTRIC 8/27/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
2024 112784 NGUYỄN HUY LỆ 3/27/1983  Nam  1/E 8/27/2022 8:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2025 112789 HOÀNG VĂN NAM 8/3/1983  Nam  AB 8/27/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2026 112792 NGUYỄN MINH NGUYỆT 10/17/1986  Nữ 8/27/2022 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2027 112802 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 10/22/1990  Nam  3/E 8/27/2022 9:21  Khám sức khoẻ TV Panama  SUMASER
2028 112803 VŨ VĂN PHÚ 7/4/1988  Nam  C/O 8/27/2022 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN PHÚ
2029 112806 HOÀNG MẠNH HƯNG 12/5/1991  Nam  ENGINE – CADET 8/27/2022 9:28  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
2030 112807 VŨ MẠNH TUẤN 8/25/1985  Nam 8/27/2022 9:30  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2031 112809 NGÔ BẢO TRUNG 2/1/1990  Nam 8/27/2022 9:31  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2032 112810 NGUYỄN VĂN CHUNG 2/1/1991  Nam 8/27/2022 9:32  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2033 112811 VŨ VĂN TƯỜNG 7/29/1991  Nam 8/27/2022 9:33  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2034 112813 NGUYỄN VĂN HỘ 8/2/1986  Nam 8/27/2022 9:34  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2035 112815 HÀ VĂN KHUÊ 8/10/1987  Nam  OILER 8/27/2022 9:34  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2036 112816 NGUYỄN VIẾT VƯỢNG 3/7/1987  Nam 8/27/2022 9:35  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2037 112817 TRẦN TỰ HIẾU 11/19/1981  Nam 8/27/2022 9:36  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2038 112818 PHẠM VĂN NAM 10/1/1976  Nam 8/27/2022 9:37  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2039 112819 NGUYỄN THẾ ANH 7/30/1984  Nam 8/27/2022 9:38  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2040 112820 TRẦN VĂN SÔ 4/14/1982  Nam  2/E 8/27/2022 9:39  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2041 112821 NGUYỄN VĂN HIẾU 9/8/1994  Nam 8/27/2022 9:39  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2042 112822 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 6/6/1986  Nam 8/27/2022 9:40  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2043 112823 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ 12/24/1988  Nam 8/27/2022 9:41  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2044 112824 TRẦN VĂN QUYẾT 10/24/2001  Nam 8/27/2022 9:42  Khám sức khoẻ TV Panama  ATACO
2045 112825 ĐỖ QUANG CHÂU 12/13/1979  Nam  C/E 8/27/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ
2046 112826 BÙI VĂN THẮNG 7/18/2001  Nam  AB.D 8/27/2022 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
2047 112837 VŨ QUANG HIỂN 10/24/1991  Nam  AB.D 8/27/2022 11:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
2048 112960 HOÀNG VĂN TIẾN 7/2/1992  Nam  AB.D 8/29/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
2049 112963 LÊ MAI 9/10/1982  Nam  BOSUN 8/29/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2050 112967 TRẦN HỮU NGHỊ 11/16/1984  Nam  SAILOR 8/29/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2051 112974 CAO THANH TÀI 12/30/1991  Nam  AB.D 8/29/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
2052 112977 TRẦN ĐỨC HUY 8/2/1994  Nam  OS 8/29/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2053 112981 PHẠM VĂN LINH 1/16/1997  Nam  SAILOR 8/29/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
2054 112986 ĐỖ ANH QUÂN 10/31/1997  Nam  OILER 8/29/2022 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
2055 112992 HỒ HIẾU THIỆN 9/1/1997  Nam  WPR 8/29/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2056 112995 LÊ VĂN MẠNH 1/25/1983  Nam  2/E 8/29/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2057 113001 PHẠM VĂN HOÀN 9/15/1985  Nam  ELECTRIC 8/29/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2058 113005 HẮC NGỌC DƯỠNG 2/20/1987  Nam  C/E 8/29/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
2059 113009 AN QUỐC THÀNH 12/23/2000  Nam  AB 8/29/2022 8:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  GASSHIPING
2060 113014 ĐỖ HỒNG QUÂN 8/24/1997  Nam  OS.E 8/29/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
2061 113015 NGUYỄN SINH QUYẾT 10/10/1979  Nam  SAILOR 8/29/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
2062 113023 TẠ VĂN QUYỀN 9/1/1988  Nam  AB 8/29/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2063 113019 NGUYỄN VĂN THÀNH 4/20/1991  Nam  OILER 8/29/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
2064 113025 BÙI ĐÌNH HUẤN 4/6/1996  Nam  AB.D 8/29/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2065 113032 HOÀNG VĂN ĐĂNG 2/2/1989  Nam  3/O 8/29/2022 8:07  Khám sức khoẻ TV Panama  AN BÌNH
2066 113033 ĐỖ MẠNH VŨ 11/24/1988  Nam  ELECTRIC 8/29/2022 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  GASSHIPING
2067 113040 NGUYỄN VĂN VUI 1/28/1990  Nam  AB 8/29/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
2068 113039 BÙI THANH TÙNG 10/28/1982  Nam  OS.E 8/29/2022 8:09  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
2069 113053 PHẠM THÀNH TRANG 9/24/1982  Nam 8/29/2022 8:14  Chứng chỉ Panama  VIGOR
2070 113057 NGUYỄN ĐỨC ANH 9/26/2002  Nam  OS.D 8/29/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
2071 113058 PHẠM VĂN THAO 6/9/1988  Nam 8/29/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2072 113066 NGUYỄN VĂN KHÁNH 6/4/1992  Nam  OILER 8/29/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
2073 113064 VŨ NHƯ HIỆP 3/4/1986  Nam  2/O 8/29/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
2074 113070 NGUYỄN VĂN ĐẠI 6/1/1996  Nam  OS 8/29/2022 8:19  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
2075 113075 HOÀNG ĐỨC KHÁNH 3/1/1993  Nam  2/E 8/29/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
2076 113079 HOÀNG NGỌC SĨ 3/6/1987  Nam  C/O 8/29/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2077 113084 PHẠM TRUNG HIẾU 1/2/1988  Nam  C/E 8/29/2022 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2078 113088 PHẠM HỒNG NGỌC 12/30/1999  Nữ 8/29/2022 8:26  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
2079 113096 KIỀU THÊ NGUYÊN 7/10/1984  Nam  BOSUN 8/29/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
2080 113098 VŨ KHẮC CHUNG 8/15/1995  Nam  AB 8/29/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2081 113104 HOÀNG VĂN HÒA 6/24/1997  Nam  OILER 8/29/2022 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
2082 113107 ĐÀO VĂN QUANG 12/30/1995  Nam  OILER 8/29/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
2083 113111 ĐẬU ĐỨC PHONG 5/25/2001  Nam  OILER 8/29/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
2084 113118 PHẠM VĂN PHƯƠNG 8/7/1990  Nam  AB 8/29/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
2085 113116 NGUYỄN NGỌC NGHĨA 5/19/1990  Nam  2/E 8/29/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
2086 113122 NGUYỄN VĂN DŨNG 9/29/1988  Nam  1/E 8/29/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2087 113125 NGUYỄN ĐÌNH CHẤT 7/7/1987  Nam  ELECTRIC 8/29/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2088 113130 ADAM DAVID KEITH SMITH 9/26/1997  Nam 8/29/2022 8:47  KSK cho người nước ngoài ( Apollo)(700N)  CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2089 113147 PHẠM HOÀI PHONG 10/19/1984  Nam  COOK 8/29/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH THANH THÀNH ĐẠT
2090 113150 PHẠM CHÍ THANH 10/12/1971  Nam  M/M 8/29/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2091 113154 KHIẾU VĂN HANH 6/18/1989  Nam  DECK OFFICER 8/29/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2092 113157 NGUYỄN VĂN THẮNG 9/27/1991  Nam  OILER 8/29/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2093 113163 VÕ KHẮC TÀI 12/10/1979  Nam  AB.E 8/29/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2094 113167 NGUYỄN HỮU HUY 12/11/1989  Nam  3/E 8/29/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
2095 113172 BÙI HUY VINH 1/2/1984  Nam  1/E 8/29/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2096 113173 BÙI XUÂN BẮC 1/31/1978  Nam  C/E 8/29/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHƯƠNG
2097 113178 LÊ VĂN LINH 4/23/1995  Nam  AB.D 8/29/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
2098 113181 ĐÀO VĂN ĐỒNG 12/16/1981  Nam  OILER 8/29/2022 9:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
2099 113182 TRẦN THANH HOÀNG 5/26/1993  Nam  3/O 8/29/2022 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2100 113186 LÊ ĐÌNH TRUNG 4/5/1994  Nam  AB.D 8/29/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
2101 113188 NGUYỄN VĂN THÀNH 11/15/1990  Nam  3/O 8/29/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2102 113193 LÊ NGỌC TÚ 7/20/1982  Nam  OILER 8/29/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2103 113196 LƯU DOÃN TUẤN 5/30/1982  Nam  C/E 8/29/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2104 113199 LÊ HOÀNG ANH 9/23/1977  Nam  C/E 8/29/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2105 113204 TÒNG VĂN KHƠ 4/6/1997  Nam 8/29/2022 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2106 113206 TRẦN VĂN HẢI 7/6/1988  Nam  2/O 8/29/2022 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2107 113213 NGUYỄN VĂN SỸ 12/17/1999  Nam  AB.D 8/29/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Hân Huy
2108 113217 TRẦN HỮU KÉP 11/30/1978  Nam  1/E 8/29/2022 9:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2109 113222 HOÀNG VĂN CHUNG 3/7/1983  Nam  C/E 8/29/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
2110 113228 NGUYỄN VĂN THÔNG 6/24/1992  Nam  AB 8/29/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SEVEN SEAS
2111 113234 LEI ZHONG HOU 12/14/1980  Nam 8/29/2022 9:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Sở lao động Hải Dương
2112 113236 LIAO PO YEN 12/1/1972  Nam 8/29/2022 9:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Sở lao động Hải Dương
2113 113237 YANG MIN HSUAN 6/1/1988  Nam 8/29/2022 9:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Sở lao động Hải Dương
2114 113244 LƯU VĂN TÚC 1/21/1989  Nam  C/O 8/29/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
2115 113245 VŨ VĂN PHƯỚC 8/30/1987  Nam  2/E 8/29/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2116 113248 VŨ VĂN PHƯỚC 8/30/1987  Nam 8/29/2022 9:59  KSK lấy bằng lái xe nam
2117 113252 TRẦN ĐỨC LỘC 2/24/1992  Nam  AB 8/29/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
2118 113258 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 3/2/1984  Nam  OILER 8/29/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
2119 113265 PHẠM NGỌC BÁU 4/20/1963  Nam 8/29/2022 10:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2120 113269 VŨ THỊ TỴ 3/16/1965  Nữ 8/29/2022 10:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2121 113275 NGUYỄN NHƯ ĐỒNG 5/5/1996  Nam  SAILOR 8/29/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2122 113276 LƯU VĂN XUÂN 9/7/1992  Nam  AB.E 8/29/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  NST
2123 113277 HÀ THẾ NAM 9/17/2001  Nam  OS 8/29/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
2124 113278 NGUYỄN VĂN BẢO 3/7/1989  Nam  2/O 8/29/2022 10:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
2125 113279 ĐỖ TUẤN CẢNH 3/25/1988  Nam  3/O 8/29/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2126 113280 NGUYỄN TÀI TÍCH 1/12/1996  Nam  AB 8/29/2022 10:28  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2127 113282 NGUYỄN HỮU DUY 10/8/1987  Nam  OILER 8/29/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2128 113289 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 8/25/1990  Nam  4/E 8/29/2022 10:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2129 113295 PHAN CÔNG SANG 9/27/1996  Nam  ELECTRIC 8/29/2022 11:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2130 113296 TRỊNH XUÂN HÙNG 5/10/1978  Nam  ELECTRIC 8/29/2022 11:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
2131 113299 TRẦN VĂN CƯƠNG 3/18/1999  Nam  SAILOR 8/29/2022 11:24  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
2132 113302 TRẦN PHI HÙNG 5/7/1999  Nam  OILER 8/29/2022 11:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2133 113333 VŨ VĂN VIỆT 11/17/1999  Nam 8/29/2022 13:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2134 113353 ĐỖ VĂN THIỆN 7/21/2001  Nam  OS.D 8/29/2022 14:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2135 113365 NGUYỄN VĂN THÁI 3/2/1998  Nam  ELECTRIC 8/29/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
2136 113376 NGUYỄN HỮU TUẤN 6/8/1984  Nam  AB.D 8/29/2022 14:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2137 113381 MARZO GARCIA JOSE 1/28/1969  Nam 8/29/2022 14:29  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
2138 113391 NGUYỄN QUANG SÁNG 8/11/1986  Nam  C/O 8/29/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2139 113401 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 7/20/1993  Nam  AB.D 8/29/2022 14:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
2140 113399 NGUYỄN VĂN TƯ 8/15/1987  Nam 8/29/2022 14:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2141 113406 LƯU VĂN THƯỞNG 8/25/1988  Nam  C/O 8/29/2022 14:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
2142 113412 VŨ VĂN ĐOÀN 8/18/1984  Nam  3/E 8/29/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2143 113417 NGUYỄN HỒNG VIỆT 6/27/1984  Nam  C/E 8/29/2022 14:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  PVTRANS
2144 113421 NGÔ VĂN GA 8/6/1981  Nam  2/O 8/29/2022 14:59  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
2145 113422 DƯƠNG NGỌC TÂN 11/21/1990  Nam  C/O 8/29/2022 15:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
2146 113431 ĐOÀN NGỌC QUÝ 10/13/1997  Nam  OS.D 8/29/2022 15:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2147 113434 VŨ TUẤN MINH 7/6/1973  Nam  OS.E 8/29/2022 15:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VIỆT
2148 113453 WANG, GANCHENG 3/16/1972  Nam 8/29/2022 16:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
2149 113534 VŨ TIẾN THANH 5/6/1988  Nam  OS 8/30/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2150 113537 NGÔ HỮU TUẤN 7/2/1978  Nam  C/O 8/30/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
2151 113543 PHAN VĂN HẢI 12/10/1985  Nam  AB.D 8/30/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2152 113548 NGUYỄN QUÝ HÓA 1/29/1987  Nam  3/E 8/30/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
2153 113549 ĐỖ KHẮC PHỤC 12/22/1986  Nam  C/O 8/30/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
2154 113555 PHAN KIM HOÀN 2/9/1996  Nam  AB 8/30/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2155 113558 NGÔ SỸ KHÔI 1/5/1966  Nam  C/O 8/30/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2156 113562 NGUYỄN VĂN ANH 4/20/1977  Nam  AB 8/30/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
2157 113564 VÕ THẾ QUANG 8/5/1987  Nam  2/E 8/30/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2158 113566 NGUYỄN TÂM TUẤN ANH 5/16/1989  Nam  COOK 8/30/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2159 113567 NGUYỄN QUANG DUY 12/21/1987  Nam  AB 8/30/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
2160 113569 NGUYỄN VĂN BÁU 5/8/1989  Nam  AB.D 8/30/2022 8:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
2161 113570 NGUYỄN DUY LOAN 7/17/1988  Nam  3/O 8/30/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2162 113578 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 10/7/1983  Nam  DECK OFFICER 8/30/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
2163 113580 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 7/17/1989  Nam  3/E 8/30/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
2164 113583 ĐOÀN VĂN NHƠN 9/16/1985  Nam  2/O 8/30/2022 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2165 113591 LƯU PHÚ CƯỜNG 3/10/1980  Nam  CAPT 8/30/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2166 113593 ĐINH VĂN DŨNG 7/10/1991  Nam  OS.D 8/30/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG LỘC
2167 113595 HOÀNG VĂN TÙNG 5/6/1990  Nam  C/O 8/30/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
2168 113598 PHẠM TÂN THẠCH 10/8/1988  Nam  AB.D 8/30/2022 8:14  Khám sức khoẻ TV Panama  PHC MARITIME
2169 113601 HOÀNG HUY TƯỞNG 12/2/1989  Nam  DECK OFFICER 8/30/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
2170 113608 BÙI TIẾN TRUNG 2/11/1985  Nam  AB.D 8/30/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2171 113606 TRẦN DOÃN HOÀNG 8/12/1992  Nam  4/E 8/30/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2172 113613 NGUYỄN MINH HẢI 5/17/1994  Nam  COOK 8/30/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
2173 113614 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 1/15/1989  Nam  DECK – CADET 8/30/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2174 113616 NGUYỄN THÁI QUÂN 1/31/1989  Nam  C/O 8/30/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
2175 113617 LÊ VĂN LONG 2/24/1994  Nam  AB 8/30/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
2176 113618 LÊ VĂN ĐOÀN 1/25/1981  Nam  CAPT 8/30/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
2177 113619 NINH VĂN DINH 11/14/1988  Nam  OILER 8/30/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2178 113621 VŨ VĂN TUYẾN 3/2/1980  Nam  2/E 8/30/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2179 113623 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG 2/17/1998  Nam  3/O 8/30/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2180 113625 NGUYỄN TRUNG HIẾU 8/5/2000  Nam  OILER 8/30/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
2181 113626 NGUYỄN VIỆT HƯNG 9/8/1985  Nam  BOSUN 8/30/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
2182 113627 LƯU PHƯƠNG NAM 2/2/2000  Nam  OS 8/30/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG LONG
2183 113628 TSAI, YUEH-FENG 7/30/1977  Nam 8/30/2022 8:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công ty Đỉnh Vàng
2184 113640 PHẠM VĂN THẮNG 11/2/1988  Nam  3/E 8/30/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG GIA
2185 113644 BÙI SỸ DUẨN 7/6/1981  Nam  BOSUN 8/30/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2186 113651 ĐOÀN XUÂN CHỨC 11/6/1988  Nam  FITTER 8/30/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2187 113659 TRẦN VĂN TUYÊN 1/2/1992  Nam  AB 8/30/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
2188 113663 VŨ NGỌC TUYÊN 11/22/1972  Nam 8/30/2022 8:59  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
2189 113669 ĐỖ VĂN HƯNG 1/1/1971  Nam  BOSUN 8/30/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2190 113676 BÙI ĐÌNH HUÂN 4/17/1993  Nam  BOSUN 8/30/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2191 113681 ĐỒNG VĂN ĐẠT 10/25/1986  Nam  PUMP 8/30/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2192 113685 HÀ THẾ ĐẠT 9/12/1997  Nam  OS.D 8/30/2022 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
2193 113689 TRẦN VĂN TRƯỞNG 1/16/1992  Nam  AB 8/30/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
2194 113702 ĐẶNG VĂN BẨY 5/2/1982  Nam  OS.D 8/30/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
2195 113708 ĐOÀN QUANG DỤ 3/21/1979  Nam  C/O 8/30/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2196 113722 NGÔ QUÝ ĐÔN 10/11/2003  Nam  OS 8/30/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
2197 113728 PHẠM THÀNH 12/23/1993  Nam  3/O 8/30/2022 9:32  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2198 113739 NGUYỄN VĂN THẾ 10/23/1982  Nam  CAPT 8/30/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2199 113750 NGUYỄN HỮU MẠNH 3/8/1983  Nam  C/E 8/30/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2200 113751 ĐOÀN VĂN TÙNG 8/19/1986  Nam  C/O 8/30/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
2201 113753 LÊ VĂN SƠN 9/27/1993  Nam  OILER 8/30/2022 10:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
2202 113756 TRẦN BẢO NGỌC 10/3/1991  Nam  OILER 8/30/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2203 113758 BÙI XUÂN LONG NHẬT 11/17/1998  Nam  SAILOR 8/30/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2204 113759 TRẦN VĂN HƯỜNG 8/10/1974  Nam  SAILOR 8/30/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2205 113760 TRỊNH ĐÌNH ĐÔNG 6/9/1997  Nam  OILER 8/30/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2206 113761 HÀ THANH GIANG 11/16/1994  Nam  3/O 8/30/2022 10:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
2207 113763 TRỊNH TỨ TIẾN 2/2/1982  Nam  C/O 8/30/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
2208 113764 NGÔ VĂN CƯỜNG 11/20/1984  Nam  AB 8/30/2022 10:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2209 113798 HENDERSON DANIEL JACOB 12/10/1992  Nam 8/30/2022 13:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
2210 113801 VŨ QUANG CÔNG 9/20/1988  Nam  OS.D 8/30/2022 13:57  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2211 113806 VŨ VĂN CƯỜNG 12/2/1986  Nam  3/O 8/30/2022 14:02  Chứng chỉ Panama  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
2212 113811 MÃ VĂN TUYÊN 2/6/1992  Nam  OS 8/30/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2213 113815 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 2/28/1983  Nam  2/E 8/30/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
2214 113819 HOÀNG SỸ TÀI 1/1/1996  Nam  OS.D 8/30/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2215 113822 TRẦN VĂN LỊCH 6/22/1994  Nam  OS 8/30/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2216 113825 NGUYỄN VĂN TRUNG 6/21/1987  Nam  C/O 8/30/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
2217 113827 NGUYỄN QUỐC HÙNG 5/1/1986  Nam  OS.E 8/30/2022 14:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  GLS
2218 113829 KIM HWAMUN 7/9/1983  Nam 8/30/2022 14:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
2219 113828 BÙI QUANG CẢNH 8/6/1980  Nam  FITTER 8/30/2022 14:25  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2220 113833 NGUYỄN VĂN ĐỨC 6/20/1985  Nam  3/O 8/30/2022 14:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
2221 113836 TRẦN VĂN CHIẾN 7/6/1987  Nam  BOSUN 8/30/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2222 113838 PHẠM VĂN KHÁNH 11/2/2003  Nam  ENGINE – CADET 8/30/2022 14:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
2223 113843 NGUYỄN TRẦN HIẾU 2/5/1988  Nam  2/E 8/30/2022 14:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
2224 113848 PHẠM CAO VŨ 9/26/1971  Nam 8/30/2022 14:37  KSK lấy bằng lái xe nam
2225 113850 VŨ VĂN VINH 9/20/1986  Nam  1/E 8/30/2022 14:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2226 113854 TẠ QUANG DŨNG 8/26/1986  Nam  2/O 8/30/2022 14:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2227 113860 NGUYỄN VĂN HỢP 8/19/1987  Nam 8/30/2022 14:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2228 113864 VÕ ĐỨC TÂN 1/25/2001  Nam  OILER 8/30/2022 14:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2229 113868 TRẦN VĂN BA 5/10/1985  Nam  2/E 8/30/2022 15:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
2230 113869 NGUYỄN VĂN THẮNG 8/10/1995  Nam  AB 8/30/2022 15:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2231 113870 TRẦN THANH BÌNH 4/30/1988  Nam  C/O 8/30/2022 15:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
2232 113871 PHẠM VĂN TOẢN 8/21/1985  Nam  OILER 8/30/2022 15:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
2233 113875 TRỊNH THỊ CẨM 7/12/1960  Nữ 8/30/2022 15:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2234 113943 NGUYỄN HOÀNG HẢI 9/22/1989  Nam  AB.D 8/31/2022 7:39  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
2235 113951 ĐINH ĐẮC TUẤN 10/26/1983  Nam  2/O 8/31/2022 7:43  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
2236 113959 PHẠM VĂN ĐỨC 2/4/1994  Nam  3/E 8/31/2022 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2237 113970 PHAN VĂN TÝ 10/1/1984  Nam  AB 8/31/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2238 113973 BÙI BÁ KIÊN 5/26/1991  Nam  AB 8/31/2022 7:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
2239 113979 HOÀNG DUY NHẤT 12/13/1986  Nam  COOK 8/31/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2240 113984 VŨ NGỌC HỒNG 10/14/1966  Nam  BOSUN 8/31/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2241 113988 PHẠM QUANG THẮNG 6/28/1988  Nam  2/E 8/31/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
2242 113990 NGUYỄN VĂN ĐẠI 8/9/1987  Nam  COOK 8/31/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2243 113993 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 8/18/1981  Nam  OS.E 8/31/2022 8:02  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
2244 113999 VÕ TRỌNG HÀO 4/6/1980  Nam  OS.E 8/31/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2245 114003 TRẦN VĂN CƯỜNG 9/5/1995  Nam  SAILOR 8/31/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2246 114008 PHẠM ĐỨC TRỌNG 2/19/2002  Nam  SAILOR 8/31/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2247 114009 TRẦN MAI HẠNH 10/2/1998  Nam  OS 8/31/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2248 114018 ĐÀO VĂN PHÓNG 4/25/1975  Nam  BOSUN 8/31/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2249 114015 NGUYỄN VĂN TÁM 4/26/1973  Nam  C/E 8/31/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
2250 114027 ĐỖ VĂN LIU 8/11/1998  Nam  AB.D 8/31/2022 8:11  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2251 114033 NGUYỄN DANH THÀNH 7/20/1989  Nam  OILER 8/31/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2252 114031 MAI VĂN HẬU 4/15/1989  Nam  SAILOR 8/31/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
2253 114035 TRẦN GIANG THANH 3/13/1980  Nam  COOK 8/31/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
2254 114044 PHẠM CÔNG ÁNH 10/27/1986  Nam  2/E 8/31/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
2255 114046 DƯƠNG VĂN TRƯỜNG 2/13/1985  Nam  3/E 8/31/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2256 114050 LƯU MINH SỬU 2/5/1985  Nam  3/E 8/31/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
2257 114054 ĐINH THẾ HOẠT 8/25/1991  Nam  AB.E 8/31/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2258 114053 PHẠM VĂN CHINH 9/20/1979  Nam  COOK 8/31/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
2259 114059 NGUYỄN VĂN HUY 4/14/1980  Nam  C/E 8/31/2022 8:28  Khám sức khoẻ TV Panama  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2260 114060 NGUYỄN VĂN QUYẾT 11/19/1982  Nam  COOK 8/31/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2261 114062 VƯƠNG TÙNG 3/18/1992  Nam  3/O 8/31/2022 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
2262 114066 TRẦN VIỆT ANH 10/31/1987  Nam  C/O 8/31/2022 8:37  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
2263 114067 VŨ THỊ HUYỀN NGA 4/27/1983  Nữ 8/31/2022 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2264 114069 ĐÀO ĐÌNH VINH 4/10/1997  Nam  AB.D 8/31/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2265 114071 BÙI VĂN SỸ 12/26/1986  Nam  DECK OFFICER 8/31/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2266 114075 NGUYỄN VĂN SÁNG 3/26/1991  Nam  4/E 8/31/2022 8:49  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
2267 114077 NGUYỄN MẠNH HÙNG 7/4/1999  Nam  OS.E 8/31/2022 8:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
2268 114079 PHẠM XUÂN TIẾU 12/1/1966  Nam  SAILOR 8/31/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN PHÁT
2269 114084 TRẦN VĂN CHIẾN 2/21/1992  Nam  DECK OFFICER 8/31/2022 8:57  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
2270 114088 NGUYỄN HỒNG HẢI 6/13/1999  Nam  DECK – CADET 8/31/2022 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2271 114095 VÕ VĂN LÂM 5/4/1994  Nam  3/O 8/31/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
2272 114102 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 12/12/1987  Nam 8/31/2022 9:11  KSK lấy bằng lái xe nam
2273 114109 PHẠM CHÍ NGHĨA 5/20/1978  Nam  1/E 8/31/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2274 114110 MAI VĂN HIỂN 6/12/1990  Nam  2/O 8/31/2022 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2275 114112 PHẠM BÁ VIỆT 1/16/1997  Nam  ELECTRIC 8/31/2022 9:20  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2276 114115 TRẦN KHẮC LUẬN 10/1/1988  Nam  2/O 8/31/2022 9:23  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
2277 114116 NGUYỄN VĂN ANH 6/12/1991  Nam  AB 8/31/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2278 114118 VŨ VĂN HIỂN 10/19/1985  Nam  C/O 8/31/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2279 114121 VŨ THÀNH ĐẠT 8/20/2002  Nam  AB.E 8/31/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
2280 114125 ĐÀO HUY HÙNG 5/4/1995  Nam  AB.E 8/31/2022 9:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
2281 114126 NGUYỄN VĂN THẢO 1/28/1990  Nam  AB.D 8/31/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2282 114128 ĐỖ VĂN CƯỜNG 1/9/1980  Nam 8/31/2022 9:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2283 114130 ĐỖ HỮU THÀNH 2/1/1991  Nam  OILER 8/31/2022 9:52  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
2284 114132 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 6/3/2000  Nữ 8/31/2022 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2285 114133 NGUYỄN VĂN TOÀN 1/8/1991  Nam  3/E 8/31/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2286 114135 NGUYỄN PHÚC LONG 2/18/1988  Nam  2/O 8/31/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2287 114146 ĐẶNG VĂN TIẾN 2/10/1995  Nam  3/O 8/31/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2288 114148 NGUYỄN VĂN THỊNH 11/18/1999  Nam  OS 8/31/2022 10:48  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
2289 114152 NGUYỄN VĂN NAM 11/19/2001  Nam  OS 8/31/2022 11:01  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
2290 114187 TRẦN TIẾN MẠNH 2/8/1997  Nam  AB.D 8/31/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
2291 114189 LÊ DANH HUY 10/7/1986  Nam  3/O 8/31/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
2292 114198 NGUYỄN ANH TUẤN 10/15/1991  Nam 8/31/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2293 114200 LƯƠNG QUỐC KHÁNH 6/18/1998  Nam  AB.D 8/31/2022 14:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2294 114204 LÊ NGỌC HÀ 5/1/1988  Nam  2/E 8/31/2022 14:18  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2295 114205 NGUYỄN TRỌNG ĐOÀN 7/13/1998  Nam  OILER 8/31/2022 14:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
2296 114210 PHẠM ĐÌNH PHONG 7/12/1989  Nam  3/O 8/31/2022 14:26  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2297 114213 PHẠM VĂN TƯỜNG 11/11/2001  Nam  OS.D 8/31/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
2298 114219 VƯƠNG QUANG ANH 8/25/1991  Nam  OILER 8/31/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2299 114224 LÊ DANH PHONG 9/3/1994  Nam  OILER 8/31/2022 14:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
2300 114235 ĐÀO CHIẾN THẮNG 11/4/1989  Nam  4/E 8/31/2022 15:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
2301 114244 HỒ QUANG 10/5/1988  Nam  AB.E 8/31/2022 15:22  Khám sức khoẻ TV Panama  PITSCO
2302 114245 TRẦN TIẾN LỢI 1/17/1985  Nam  3/E 8/31/2022 15:25  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2303 114254 CAO TĂNG NĂNG 3/16/1998  Nam 8/31/2022 15:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.