0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 09 năm 2021

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 09 năm 2021.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

1 21113397 Nguyễn Văn Dũng 1987 Nam C/O 07: 51 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHƯƠNG ĐÔNG
2 21113403 Đinh Văn Thể 1977 Nam CE 07: 56 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
3 21113422 Nguyễn Trung Duy 1975 Nam 3/E 08: 09 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
4 21113432 Đặng Văn Đức 1983 Nam AB 08: 11 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
5 21113437 Phạm Tiến Cường 1970 Nam Cook 08: 13 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
6 21113446 Nguyễn Thanh Bình 1976 Nam CE 08: 15 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ MARITIME POWER
7 21113457 Nguyễn Đức Biên 1986 Nam Cook 08: 19 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
8 21113461 Trần Văn Tiến 1992 Nam 08: 21 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
9 21113465 Đỗ Xuân Nhâm 1984 Nam Bosun 08: 23 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
10 21113472 Nguyễn Trọng Minh 1990 Nam C/O 08: 26 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
11 21113473 Nguyễn Hải Bằng 1993 Nam 08: 26 01/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
12 21113477 Phạm Toàn Trúc 1998 Nam AB 08: 28 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
13 21113482 Cù Trung Sơn 1981 Nam Capt 08: 30 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
14 21113492 Phạm Thanh Tân 1990 Nam 3/O 08: 35 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
15 21113499 Phạm Đình Tuân 1986 Nam Capt 08: 37 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TRƯỜNG MINH
16 21113507 Lê Văn Hùng 1992 Nam 08: 40 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
17 21113510 Bùi Đức Thành 1995 Nam AB 08: 42 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
18 21113516 Trần Văn Huấn 1991 Nam 08: 44 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
19 21113519 Đỗ Hỷ Nhi 1998 Nam 08: 46 01/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
20 21113522 Nguyễn Trung Duy 1975 Nam 08: 47 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
21 21113520 Trần Hồng Sơn 1996 Nam AB 08: 47 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
22 21113530 Trương Thanh An 1994 Nam 08: 50 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
23 21113536 Hoàng Thị Lịch 1976 Nữ 08: 52 01/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
24 21113542 Phạm Văn Tấn 1991 Nam 08: 57 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
25 21113545 Nguyễn Văn Tân 1999 Nam OILER 09: 00 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
26 21113547 Trần Văn Trường 2000 Nam OS 09: 02 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) Công ty VTB- ISM
27 21113551 Lương Xuân Viên 1985 Nam 4/E 09: 05 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
28 21113552 Phạm Long Vũ 1999 Nam Engine – Caded 09: 06 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
29 21113559 Lê Minh Thắng 1993 Nam Sailor 09: 09 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
30 21113571 Trần Văn Trưởng 1992 Nam AB 09: 19 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
31 21113576 Ngô Xuân Dương 1991 Nam Fitter 09: 21 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
32 21113579 Phạm Văn Quang 1990 Nam 09: 25 01/09/2021 Chứng chỉ khác I SEA Marine
33 21113585 Nguyễn Đình Thông 1978 Nam Capt 09: 30 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
34 21113592 Trần Quốc Thắng 1984 Nam CE 09: 32 01/09/2021 Chứng chỉ khác SMR MARINE
35 21113604 Phạm Tiến Chung 1983 Nam 2/E 09: 37 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
36 21113620 Nguyễn Quang Tùng 1999 Nam 09: 43 01/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
37 21113617 Nguyễn Viết Xuân 1984 Nam C/O 09: 43 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
38 21113624 Nguyễn Văn Dinh 1989 Nam 2/O 09: 47 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
39 21113628 Trương Văn Biên 1990 Nam 2/O 09: 52 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TRƯỜNG MINH
40 21113629 Nguyễn Quang Đức 1998 Nam OILER 09: 55 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TRƯỜNG MINH
41 21113634 Bùi Đức Thọ 1975 Nam Capt 09: 58 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
42 21113637 Phạm Văn Huấn 1980 Nam Bosun 10: 01 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
43 21113644 Vũ Ngọc Hiệp 1982 Nam C/O 10: 07 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
44 21113648 Lưu Duy Hai 1999 Nam OS.D 10: 11 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ hàng hải đông đô
45 21113656 Trần Hữu Hưng 1983 Nam 3/O 10: 20 01/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
46 21113660 Nguyễn Bỉnh Hùng 1997 Nam OS 10: 23 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VINALINES HP
47 21113661 Hoàng Đình Vĩ 1978 Nam CE 10: 23 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
48 21113659 Trịnh Khắc Quyền 1982 Nam Capt 10: 28 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
49 21113664 Lê Trường Thủy 1982 Nam CE 10: 31 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
50 21113669 Lê Ngọc Hồng Sơn 1993 Nam AB 10: 35 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACO HAI PHONG
51 21113672 Hoàng Vũ Lực 1994 Nam OS.D 10: 38 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACO HAI PHONG
52 21113682 Vũ Văn Mạnh 1995 Nam 10: 56 01/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
53 21113683 Phan Ngọc Quỳnh 1995 Nam 10: 58 01/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
54 21113715 Laureles Raisa 1989 Nữ 13: 39 01/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
55 21113726 Dương Văn Hoàn 1984 Nam 13: 59 01/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
56 21113734 Nguyễn Văn Toản 1996 Nam AB.D 14: 06 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HẢI PHƯƠNG
57 21113740 Trịnh Văn Quân 1986 Nam 14: 13 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HẢI PHƯƠNG
58 21113741 Nguyễn Đức Quang 1983 Nam C/O 14: 15 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
59 21113744 Nguyễn Trọng Bằng 1983 Nam Capt 14: 18 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ FGAS
60 21113792 Nguyễn Quang Hô 1980 Nam AB 15: 07 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ MINH PHÚ
61 21113813 Vũ Văn Kiên 1981 Nam Electric 15: 27 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
62 21113816 Nguyễn Văn Tới 1992 Nam Electric 15: 30 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
63 21113829 Phạm Quốc Khánh 1981 Nam Capt 15: 44 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
64 21113832 Phạm Viết Hiếu 1984 Nam OILER 15: 47 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
65 21113831 Dương Văn Thùy 1986 Nam 15: 47 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
66 21113834 Bùi Văn Văn 1988 Nam 3/O 15: 48 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
67 21113836 Nguyễn Xuân Lạc 1970 Nam CE 15: 51 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
68 21113839 Ngô Quốc Hoàng 1974 Nam 2/E 15: 52 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
69 21113841 Nguyễn Văn Hòa 1988 Nam 15: 54 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
70 21113842 Nguyễn Văn Mạnh 1985 Nam 3/E 15: 55 01/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
71 21113843 Trần Văn Bắc 1993 Nam Bosun 15: 56 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
72 21113845 Lưu Văn Khải 1981 Nam 15: 57 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
73 21113846 Bùi Tuấn Nghĩa 1997 Nam 15: 58 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
74 21113847 Nguyễn Thành Đạt 1996 Nam 15: 59 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
75 21113850 Trần Nguyễn Ngọc Bảo 1996 Nam 16: 00 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
76 21113852 Nguyễn Đức Văn 1981 Nam 16: 01 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
77 21113853 Bùi Tiến Toán 1985 Nam 16: 02 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
78 21113855 Phạm Công Hiếu 1983 Nam 16: 03 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
79 21113856 Lưu Nguyễn Trãi 1985 Nam 16: 03 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
80 21113857 Nguyễn Ngọc Giang 1997 Nam 16: 04 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
81 21113860 Quản Trọng Thành 1982 Nam 16: 05 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
82 21113859 Nguyễn Văn Định 1967 Nam 16: 05 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
83 21113862 Phạm Văn Văn 1973 Nam 16: 06 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
84 21113863 Phạm Văn Cương 1994 Nam 16: 07 01/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
85 21113868 Phạm Thị Hoa 1966 Nữ 16: 23 01/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
86 21119179 Lê Tiến Hưng 2000 Nam OILER 08: 08 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
87 21119184 Lâm Văn Trung 1991 Nam 3/E 08: 16 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
88 21119186 Vũ Văn Quỳnh 1987 Nam 1/E 08: 17 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
89 21119193 Nguyễn Văn Hoàng 1993 Nam 3/O 08: 33 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
90 21119197 Đinh Xuân Đức 2001 Nam OS 08: 37 02/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) ĐÔNG LONG
91 21119195 Phạm Thế Nhương 1995 Nam AB 08: 37 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
92 21119257 Nguyễn Văn Lợi 1972 Nam Cook 10: 38 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
93 21119260 Phan Trung Kiên 1979 Nam OILER 11: 25 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
94 21119265 Trần Văn Chinh 1980 Nam 11: 42 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
95 21119266 Phạm Hoàng Anh 1989 Nam 2/O 11: 43 02/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
96 21119267 Đinh Bình Văn 1979 Nam CE 11: 44 02/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) INLACOSAIGON
97 21120002 Vương Văn Tràng 1990 Nam AB.E 07: 51 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) ITC
98 21120011 Phạm Văn Cường 1993 Nam Electric 07: 56 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
99 21120018 Nguyễn Đình Đoàn 1981 Nam Electric 07: 59 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
100 21120023 Hoàng Thị Vân 1983 Nữ 08: 02 06/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nữ (300N)
101 21120033 Vũ Trọng Toàn 1982 Nam Capt 08: 06 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
102 21120065 Trương Công Chiến 1990 Nam Cook 08: 17 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VTB THÁI BÌNH
103 21120116 Hoàng Bá Thịnh 1990 Nam AB 08: 32 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
104 21120125 Nguyễn Tiến Hùng 1997 Nam OS 08: 36 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
105 21120131 Nguyễn Khắc Nam 1999 Nam AB 08: 41 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
106 21120145 Trịnh Văn Định 1975 Nam Stewart 08: 46 06/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) TÂN BÌNH
107 21120158 Nguyễn Văn Thuần 1991 Nam Cook 08: 52 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
108 21120171 Lê Mạnh Thưởng 1985 Nam Fitter 08: 57 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
109 21120178 Mai Thế Công 1981 Nam Capt 09: 00 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
110 21120185 Phạm Văn Thế 1991 Nam AB 09: 04 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Pitsco
111 21120210 Hoàng Văn Trường 1995 Nam 09: 12 06/09/2021 KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
112 21120218 Lê Thành Trung 1986 Nam C/O 09: 15 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
113 21120244 Nguyễn Văn Duẩn 1977 Nam Capt 09: 23 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Pitsco
114 21120266 Vũ Thị Trang 1999 Nữ 09: 29 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
115 21120269 Vũ Thị Mai 1992 Nữ 09: 31 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
116 21120277 Phan Văn Phụng 1966 Nam Cook 09: 34 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
117 21120293 Nguyễn Văn Bắc 1991 Nam OS 09: 41 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) TÂN BÌNH
118 21120294 Yang, Xiongyuan 1984 Nam 09: 41 06/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
119 21120302 Trần Văn Nhật 1987 Nam Fitter 09: 44 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
120 21120313 Bùi Quang Anh 1991 Nam OILER 09: 48 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
121 21120322 Lê Văn Định 1984 Nam CE 09: 52 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
122 21119988 Phan Huy Thu 1987 Nam 3/E 09: 56 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
123 21120336 Nguyễn Huy Hoàng 1999 Nam Engine – Caded 09: 59 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
124 21120341 Bùi Khương Duy 1986 Nam 1/E 10: 01 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
125 21120345 Bùi Văn Lực 1999 Nam 10: 04 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
126 21120382 Trương Văn Tâm 1984 Nam 4/E 10: 43 06/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VTB Quyết Tâm
127 21120385 Trần Trung Dũng 1986 Nam 2/E 10: 50 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HẢI PHƯƠNG
128 21120391 Nguyễn Thành Chung 1991 Nam 3/E 10: 56 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HẢI PHƯƠNG
129 21120393 Hà Tuấn Anh 1990 Nam AB 10: 58 06/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới INLACOSAIGON
130 21120444 Hồ Văn Dũng 1994 Nam 3/O 13: 48 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) I SEA Marine
131 21120447 Bùi Hữu Thái 1990 Nam 2/O 13: 49 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) I SEA Marine
132 21120448 Ngô Văn Ngọc 1988 Nam Bosun 13: 49 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
133 21120452 Nguyễn Duy Khánh 1994 Nam AB 13: 51 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) I SEA Marine
134 21120456 Nguyễn Kim Chiến 1986 Nam 3/E 13: 53 06/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) I SEA Marine
135 21120459 Đỗ Ngọc Long 1974 Nam CE 13: 54 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) I SEA Marine
136 21120453 Nguyễn Tiến Hảo 1991 Nam Electric 13: 56 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) I SEA Marine
137 21120462 Nghuyễn Thái Hải 1985 Nam Capt 13: 56 06/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
138 21120464 Nguyễn Duy Biên 1993 Nam OILER 13: 58 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) I SEA Marine
139 21120463 Nguyễn Thế Vương 1983 Nam CE 13: 59 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) TÂN BÌNH
140 21120469 Nguyễn Tiến Dũng 1981 Nam OILER 14: 03 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
141 21120473 Nguyễn Văn Thanh 1995 Nam OILER 14: 06 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
142 21120486 Dương Văn Dũng 1984 Nam 4/E 14: 16 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
143 21120501 Trương Thanh Liêu 1988 Nam 14: 25 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
144 21120505 Đỗ Thanh Tùng 1994 Nam 3/O 14: 26 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
145 21120511 Nguyễn Thị Khánh Linh 2001 Nữ 14: 28 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
146 21120515 Lê Văn Thọ 1982 Nam CE 14: 30 06/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) ITC
147 21120524 Nguyễn Viết Hùng 1982 Nam Electric 14: 34 06/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
148 21120543 Nguyễn Xuân Dũng 2001 Nam OS 14: 45 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
149 21120567 Bùi Quang Minh 1972 Nam 15: 00 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
150 21120596 Phạm Văn Hưng 1981 Nam 15: 30 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
151 21120599 Nguyễn Đại Dương 1992 Nam 15: 33 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
152 21120605 Vũ Trọng Tuyên 1980 Nam 15: 37 06/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
153 21120606 Nguyễn Văn Hòa 1990 Nam OILER 15: 43 06/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
154 21120612 Nguyễn Văn Mạnh 1990 Nam 3/E 15: 53 06/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N)
155 21120613 Nguyễn Duy Hân 1993 Nam 3/O 15: 55 06/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N)
156 21120616 Đỗ Tuấn Anh 1982 Nam 3/E 15: 57 06/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N)
157 21120718 Hoàng Văn Tiến 1982 Nam Bosun 08: 02 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
158 21120729 Đồng Minh Tân 1969 Nam 08: 09 07/09/2021 KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
159 21120755 Đặng Đức Hoàn 1985 Nam 2/O 08: 24 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
160 21120758 Vũ Đình Mạnh 1989 Nam 08: 33 07/09/2021 KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
161 21120762 Nguyễn Khánh 1996 Nam 08: 36 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
162 21120761 Đặng Văn Nam 1986 Nam 08: 36 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
163 21120765 Hồ Anh Văn 1990 Nam 08: 39 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
164 21120775 Chen Qi 1986 Nam 08: 44 07/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
165 21120786 Chen Kun 1970 Nam 08: 50 07/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
166 21120796 Hoàng Văn Thuận 1993 Nam 08: 58 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
167 21120807 Hoàng Công Nam 1987 Nam 09: 04 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
168 21120809 Lê Quang Tài 1998 Nam Deck – Caded 09: 09 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
169 21120816 Hoàng Ngọc Hiền 2002 Nam Engine – Caded 09: 18 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ĐÔNG LONG
170 21120818 Nguyễn Xuân Song 1983 Nam Deck – Caded 09: 20 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ĐÔNG LONG
171 21120819 Hồ Xuân Hương 1972 Nam OILER 09: 22 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ĐÔNG LONG
172 21120820 Phạm Thế Mạnh 1991 Nam Deck – Caded 09: 23 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ĐÔNG LONG
173 21120821 Lê Đình Luân 1993 Nam 09: 24 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
174 21120829 Nguyễn Đại Phong 1963 Nam Cook 09: 30 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
175 21120834 Vũ Thế Việt 1982 Nam 3/O 09: 36 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
176 21120837 Nguyễn Thị Anh 1987 Nữ 09: 40 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
177 21120859 Đào Thanh Lam 2002 Nữ 10: 08 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
178 21120861 Phan Thanh Nam 1985 Nam Capt 10: 10 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
179 21120866 Mai Lan Hương 1977 Nữ 10: 24 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
180 21120880 Ngô Văn Duy 1987 Nam AB.D 10: 50 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
181 21120884 Phạm Ngọc Luân 1991 Nam AB 11: 13 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SUMASER
182 21120889 Forrest Liam Glenn 1990 Nam 11: 43 07/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) CÔNG TY CP TM NGỌC HÀ – HS TRƯỜNG GATEWAY
183 21120906 Phạm Sinh Kỳ 1993 Nam 13: 43 07/09/2021 Gia hạn giấy chứng nhận sức khoẻ TV (3 tháng) trừ mẫu Panama SMR MARINE
184 21120908 Hoang Minh Thi 1981 Nam Capt 13: 45 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
185 21120914 Dao Duy Minh 1985 Nam C/O 13: 49 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
186 21120915 Duong Ngoc Thao 1990 Nam 2/O 13: 49 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
187 21120916 To Van Truong 1992 Nam 3/O 13: 50 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
188 21120917 Nguyen Hai Phong 1966 Nam CE 13: 51 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
189 21120919 Hoang Quoc Viet 1988 Nam 2/E 13: 52 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
190 21120921 Bui Van Tai 1989 Nam 3/E 13: 53 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
191 21120924 Le Van Dieu 1984 Nam 4/E 13: 54 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
192 21120926 Vo Tat Thanh 1987 Nam AB 13: 56 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
193 21120927 Mai Xuan Thang 1993 Nam OS.D 13: 57 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
194 21120928 Tran Khac Hoai 1997 Nam OS.D 13: 58 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
195 21120931 Tran Van Hue 1975 Nam OILER 13: 59 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
196 21120932 Bui Khac Dung 1984 Nam OS.E 13: 59 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
197 21120933 Le Van Khanh 1983 Nam OS.E 14: 00 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
198 21120934 Bui Van Bien 1989 Nam Cook 14: 01 07/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
199 21120948 Tạ Xuân Diệp 1977 Nam Pump 14: 18 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
200 21120952 Phan Thanh Nam 1982 Nam Bosun 14: 23 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
201 21120963 Vũ Văn Quản 1991 Nam Fitter 14: 27 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
202 21120967 Lê Duy Hòa 1983 Nam 2/E 14: 30 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
203 21120970 Trần Minh Hiếu 2000 Nam OS 14: 34 07/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SUMASER
204 21120978 Hoàng Thị Mai 1979 Nữ 14: 41 07/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
205 21121111 Vũ Phúc Huyên 1983 Capt 07: 54 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
206 21121148 Vũ Trọng Lườn 1986 3/E 08: 19 08/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) ITC
207 21121164 Đặng Văn Bình 1980 Capt 08: 32 08/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) NOSCO
208 21121173 Trương Văn Hưng 1981 Capt 08: 37 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
209 21121191 Lê Văn Phi 1990 2/O 08: 46 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
210 21121212 Ngô Quang Bình 1998 OILER 08: 53 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
211 21121222 Phạm Văn Hừng 1995 OS.E 08: 58 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
212 21121227 Nguyễn Văn Thiêm 1983 09: 00 08/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
213 21121232 Đỗ Thế Tình 1989 OILER 09: 05 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
214 21121244 Feng Lie 1982 09: 13 08/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
215 21121250 Yan Zijing 1985 09: 19 08/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
216 21121255 Zhong Wengan 1973 09: 26 08/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
217 21121256 Luo Zumei 1984 09: 27 08/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
218 21121258 Bùi Thị Lan Anh 1990 09: 29 08/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
219 21121259 Nguyễn Dư Luân 1984 2/O 09: 30 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
220 21121264 Phùng Văn Tuấn 1984 Sailor 09: 38 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
221 21121266 Kim Văn Tùng 1988 2/E 09: 39 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
222 21121267 Vũ Đức Sơn 1992 Sailor 09: 40 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
223 21121270 Nguyễn Văn Thắng 1983 3/E 09: 45 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
224 21121271 Phùng Văn Chiểu 1970 Capt 09: 47 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
225 21121284 Phạm Văn Minh 1996 OILER 10: 00 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ AN PHÚ
226 21121315 Lê Quang Triệu 1991 4/E 11: 07 08/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
227 21121342 Nguyễn Văn Nam 1986 Sailor 14: 04 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
228 21121353 Vũ Văn Minh 1994 OILER 14: 11 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ATACO
229 21121363 Trần Tiến Dũng 1993 OILER 14: 16 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
230 21121369 Nguyễn Văn Đôn 1990 2/O 14: 20 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
231 21121381 Bùi Văn Đạt 1992 3/O 14: 24 08/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) HOÀNG PHÁT
232 21121387 Nguyễn Đình Báu 1996 OILER 14: 30 08/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
233 21121393 Nguyễn Anh Tuấn 1988 14: 41 08/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
234 21121409 Bùi Văn Dũng 1990 Engine – Caded 15: 04 08/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
235 21121442 Kim Jongmin 1991 15: 50 08/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) CÔNG TY TNHH LG INNOTEK VIỆT NAM HẢI PHÒNG
236 21121526 Trịnh Tứ Điệp 1982 Nam 2/E 07: 48 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ BIỂN ĐÔNG
237 21121561 Lê Xuân Văn 1980 Nam OILER 07: 50 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ BIỂN ĐÔNG
238 21121571 Vũ Văn Thái 1999 Nam OS 07: 59 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
239 21121583 Trần Nam Khánh 1985 Nam 3/E 08: 04 09/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
240 21121592 Nguyễn Hữu Thọ 1979 Nam Matter 08: 09 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
241 21121593 Hoàng Xuân Phi 1981 Nam C/O 08: 09 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
242 21121595 Nguyễn Văn Điệp 1989 Nam 2/O 08: 10 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
243 21121598 Nguyễn Hoàng Hải Châu 1971 Nam Bosun 08: 10 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
244 21121597 Phan Nam Hải 1991 Nam 3/O 08: 10 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
245 21121600 Võ Thành Lưu 1973 Nam AB.D 08: 11 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
246 21121599 Đặng Quang Phúc 1971 Nam AB.D 08: 11 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
247 21121603 Nguyễn Đức Hiếu 1969 Nam OS.D 08: 12 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
248 21121602 Đặng Đình Vũ 1991 Nam AB.D 08: 12 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
249 21121606 Vũ Tài Thạch 1997 Nam OS.D 08: 13 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
250 21121607 Nguyễn Văn Sơn 1967 Nam CE 08: 13 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
251 21121609 Nguyễn Xuân Định 1975 Nam 2/E 08: 14 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
252 21121612 Trần Trung Dũng 1979 Nam 3/E 08: 14 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
253 21121616 Nguyễn Mạnh Cường 1991 Nam 4/E 08: 15 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
254 21121617 Đinh Quốc Hưng 1984 Nam Electric 08: 15 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
255 21121619 Lê Văn Vũ 1982 Nam Pump 08: 16 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
256 21121620 Nguyễn Hoàng Hiệp 1985 Nam AB.E 08: 16 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
257 21121621 Vũ Văn Tuấn 1983 Nam AB.E 08: 17 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
258 21121622 Nguyễn Anh Tuấn 1971 Nam AB.E 08: 17 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
259 21121626 Nguyễn Hữu Tuyền 1987 Nam WPR 08: 18 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
260 21121628 Vũ Huy Phúc 1982 Nam Fitter 08: 18 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
261 21121629 Nguyễn Hoàng Dương 1976 Nam Cook 08: 19 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
262 21121631 Vũ Tài Quy 1989 Nam Stewart 08: 19 09/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
263 21121635 Đặng Thái Hòa 1966 Nam 08: 21 09/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
264 21121654 Lê Quang Triệu 1991 Nam 4/E 08: 30 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
265 21121682 Nguyễn Mạnh Đương 1993 Nam 2/E 08: 44 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ISALCO
266 21121688 Nguyễn Hoàng Sơn 1987 Nam 2/E 08: 48 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
267 21121692 Phạm Văn Thịnh 1993 Nam M/M 08: 50 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
268 21121700 Trần Thanh Sơn 1977 Nam Electric 08: 54 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
269 21121702 Phạm Văn Hảo 1980 Nam 2/O 08: 55 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
270 21121712 Nguyễn Ngọc Linh 1978 Nam 09: 02 09/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
271 21121714 Nguyễn Trọng Sáu 1980 Nam CE 09: 02 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
272 21121727 Trịnh Trọng Đạo 1997 Nam OILER 09: 09 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
273 21121731 Đoàn Hữu Phúc 1982 Nam 1/E 09: 12 09/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
274 21121743 Đồng Ngọc Hành 1983 Nam 09: 17 09/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
275 21121742 Đặng Hoàng Sơn 1992 Nam 09: 17 09/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
276 21121739 Lê Văn Hợp 1968 Nam 09: 17 09/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
277 21121759 Phạm Văn Dương 1982 Nam M/M 09: 31 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
278 21121768 Nguyễn Tiến Bình 1987 Nam 3/E 09: 38 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
279 21121774 Nguyễn Ngọc Việt 1981 Nam 09: 43 09/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
280 21121785 Phạm Ngọc Sơn 1984 Nam 3/E 09: 51 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
281 21121791 Lương Văn Chiến 1983 Nam AB 09: 59 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
282 21121798 Phạm Yến Oanh 2000 Nữ 10: 02 09/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
283 21121822 Giang Văn Viễn 1997 Nam OILER 10: 46 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
284 21121829 Lường Văn Sơn 1981 Nam Sailor 10: 59 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
285 21121341 Trần Hữu Công 1981 Nam Capt 13: 58 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SUMASER
286 21121863 Hoàng Văn Quân 1987 Nam 14: 01 09/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
287 21121867 Phan Duy Hùng 1991 Nam WPR 14: 05 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
288 21121874 Vũ Mạnh Thuấn 1994 Nam AB.D 14: 09 09/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
289 21121899 Vũ Xuân Nhàn 1977 Nam Sailor 14: 35 09/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
290 21121905 Lê Văn Quang 1990 Nam OILER 14: 45 09/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) ITC
291 21121917 Nguyễn Quốc Quân 1999 Nam 15: 03 09/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
292 21121921 Phạm Văn Đức 1999 Nam OILER 15: 08 09/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N)
293 21121946 Nguyễn Văn Quân 1985 Nam 16: 10 09/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) MARITIME POWER
294 21122043 Vũ Văn Lô 1985 Nam OS.D 07: 50 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
295 21122071 Đinh Hữu Hoạt 1988 Nam 4/E 07: 59 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NOSCO
296 21122091 Nguyễn Xuân Long 1988 Nam 2/O 08: 11 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
297 21122107 Nguyễn Đức Quảng 1984 Nam C/O 08: 18 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
298 21122133 Hoàng Anh 1994 Nam AB 08: 28 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
299 21122138 Nguyễn Thành Long 1990 Nam 2/E 08: 30 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
300 21122146 Đinh Quang Thắng 1981 Nam Cook 08: 33 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
301 21122160 Phạm Văn Minh 1996 Nam OILER 08: 39 10/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) AN PHÚ
302 21122168 Wegkamp Harmannus Geradus 1984 Nam 08: 42 10/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
303 21122179 Jiang Qing 1993 Nam 08: 47 10/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
304 21122184 Calamiong Jimmy 1966 Nam 08: 49 10/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
305 21122189 Pei Jianhoa 1989 Nam 08: 51 10/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
306 21122193 Hoang Hongmei 1966 Nam 08: 53 10/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
307 21122198 Wu Xunjin 1972 Nam 08: 54 10/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
308 21122203 Wu Zhangfeng 1987 Nam 08: 56 10/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
309 21122210 Phạm Trọng Điểm 1987 Nam C/O 08: 59 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
310 21122217 Trần Văn Việt 1991 Nam AB.D 09: 02 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
311 21122230 Hồ Quốc Hòa 1998 Nam OS 09: 08 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
312 21122237 Phạm Đắc Thiết 1985 Nam C/O 09: 11 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
313 21122244 Đặng Quyết Thắng 1990 Nam C/O 09: 17 10/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) MARITIME POWER
314 21122265 Ngô Ngọc Thịnh 1971 Nam 09: 28 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
315 21122272 Nguyễn Văn Hiếu 1999 Nam AB 09: 39 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
316 21122275 Lê Văn Lương 1991 Nam AB.D 09: 46 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
317 21122280 Liang Ju Bo 1988 Nam 09: 51 10/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
318 21122292 Nguyễn Hữu Chung 1985 Nam AB.E 10: 06 10/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N)
319 21122295 Trần Phi Hùng 1980 Nam OILER 10: 13 10/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) ITC
320 21122328 Vũ Hải Đăng 1986 Nam C/O 10: 56 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
321 21122365 Nguyễn Tiến Long 1984 Nam CE 13: 47 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
322 21122382 Nguyễn Đình Báu 1996 Nam OILER 14: 17 10/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) AN PHÚ
323 21122411 Lê Minh Vương 1991 Nam OILER 14: 41 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Pitsco
324 21122415 Nguyễn Bá Đức 2000 Nam 14: 47 10/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) Pitsco
325 21122422 Lê Văn Phi 1990 Nam 2/O 14: 57 10/09/2021 Khám cấp chứng chỉ mắt (răng) (70N) TMAS
326 21122433 Nguyễn Văn Hợp 1996 Nam AB.E 15: 11 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
327 21122451 Nguyễn Quang Thanh 1981 Nam Sailor 15: 33 10/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) ITC
328 21122465 Đinh Sơn Tuấn 1995 Nam OS 16: 03 10/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
329 21122466 Ngô Minh Hà 1983 Nam 2/O 16: 05 10/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
330 21122540 Đỗ Văn Điệp 1993 Nam 4/E 07: 38 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
331 21122549 Vũ Công Chức 1984 Nam 2/E 07: 52 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
332 21122552 Đào Xuân Duy 1998 Nam OS 07: 56 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
333 21122558 Trần Duy Hoàng 1984 Nam Cook 08: 17 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
334 21122563 Vũ Sơn Tùng 1990 Nam AB 08: 25 11/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N)
335 21122564 Trần Văn Soái 1985 Nam AB 08: 28 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
336 21122575 Vũ Sơn Tùng 1990 Nam AB 08: 46 11/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
337 21122578 Quách Phú Quý 1998 Nam WPR 08: 50 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
338 21122583 Trần Đăng Bảo 1990 Nam 3/E 08: 54 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
339 21122586 Nguyễn Viết Vinh 1998 Nam OILER 08: 56 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
340 21122591 Vũ Nguyên Trọng 1992 Nam OILER 09: 01 11/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
341 21122596 Cao Xuân Hiền 1981 Nam Capt 09: 08 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
342 21122608 Đào Việt Cường 1984 Nam 3/E 09: 31 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
343 21122610 Cao Văn Trường 1993 Nam AB 09: 36 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
344 21122613 Bùi Văn Dũng 1990 Nam OILER 09: 42 11/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
345 21122615 Nguyễn Quốc Nam 1981 Nam Cook 09: 44 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
346 21122619 Phạm Công Tùng 1997 Nam OILER 09: 51 11/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
347 21122642 Phạm Tiến Cừ 1994 Nam 3/O 10: 58 11/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
348 21122849 Đoàn Văn Quyết 1991 Nam Sailor 07: 35 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
349 21122855 Nguyễn Văn Lâm 1986 Nam Electric 07: 37 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
350 21122862 Nguyễn Đình Lương 1989 Nam 2/E 07: 39 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
351 21122878 Trần Văn Thanh 1985 Nam 3/O 07: 46 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
352 21122891 Phạm Mạnh Hùng 1992 Nam C/O 07: 52 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
353 21122897 Trần Văn Hải 1980 Nam OS.E 07: 55 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
354 21122912 Trần Văn Dũng 1997 Nam OILER 08: 02 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
355 21122917 Nguyễn Văn Khôi 1994 Nam Sailor 08: 05 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
356 21122923 Bùi Văn Tuấn 1985 Nam AB 08: 07 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
357 21122937 Lê Văn Vĩnh 1983 Nam AB 08: 13 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
358 21122946 Phạm Văn Hải 1989 Nam 3/E 08: 16 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
359 21122954 Nguyễn Văn Tuyền 1988 Nam OS 08: 19 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
360 21122963 Phạm Văn Trường 1992 Nam OILER 08: 22 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
361 21122968 Trần Đức Hoàng 1985 Nam C/O 08: 24 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
362 21122976 Nguyễn Sỹ Thương 1984 Nam Bosun 08: 27 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Quản lý tàu TMM
363 21123004 Qin, Zhengpang 1987 Nam 08: 43 13/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
364 21123009 Phạm Hồng Thái 1987 Nam 4/E 08: 45 13/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) TMAS
365 21123016 Đồng Quảng Tiến 1988 Nam Cook 08: 50 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
366 21123040 Vũ Xuân Dũng 1997 Nam OILER 09: 01 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
367 21123051 Nguyễn Đắc Việt 1985 Nam Cook 09: 07 13/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
368 21123069 Bùi Duy Tuấn 1999 Nam OS 09: 14 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TRƯỜNG MINH
369 21123078 Lâm Văn Hậu 1972 Nam Fitter 09: 18 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ hàng hải đông đô
370 21123086 Ngô Mạnh Thắng 1999 Nam Deck – Caded 09: 24 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
371 21123098 Lê Hữu Đạt 1990 Nam 2/E 09: 34 13/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) ITC
372 21123101 Ngô Văn Tùng 1988 Nam OILER 09: 36 13/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) SUMASER
373 21123107 Trần Huy Trọng 1984 Nam Capt 09: 39 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
374 21123111 Phạm Phú Việt 1987 Nam 09: 43 13/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
375 21123140 Nguyễn Thị Hà Vi 1995 Nữ 10: 26 13/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
376 21123143 Nguyễn Hữu Công 1996 Nam OILER 10: 28 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
377 21123151 Trần Duy Quang 1987 Nam Capt 10: 49 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
378 21123194 Nguyễn Anh Tuấn 1988 Nam C/O 13: 45 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
379 21123199 Phạm Văn Linh 1988 Nam 2/E 13: 50 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Quản lý tàu TMM
380 21123206 Song Vũ 1979 Nam 13: 55 13/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
381 21123237 Dương Văn Đồng 1984 Nam Capt 14: 16 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
382 21123251 Dương Việt Đức 1997 Nam Electric 14: 26 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
383 21123258 Nguyễn Công Huy 1981 Nam 2/E 14: 33 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
384 21123268 Vũ Nguyễn Anh Khoa 1993 Nam AB 14: 40 13/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
385 21123274 Phạm Đức Hưng 1983 Nam CE 14: 45 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
386 21123276 Vương Mạnh Hùng 1979 Nam Capt 14: 49 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
387 21123277 Phạm Văn Hùng 1991 Nam 4/E 14: 51 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Quản lý tàu TMM
388 21123281 Đỗ Viết Toàn 1978 Nam 14: 56 13/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
389 21123290 Diệp Minh Tiến 1992 Nam Deck Officer 15: 01 13/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) TMAS
390 21123315 Dương Danh Hiến 1993 Nam 15: 36 13/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
391 21123323 Dương Thế Hiển 1990 Nam 15: 38 13/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
392 21123324 Phạm Hồng Thái 1999 Nam OS 15: 39 13/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
393 21123329 Nghiêm Xuân Hậu 1990 Nam 15: 46 13/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
394 21123353 Wilkhu Ravinder Singh 1989 Nam 17: 04 13/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) CÔNG TY CP TM NGỌC HÀ – HS TRƯỜNG GATEWAY
395 21123369 Krueger Rosario Frank Harris 1984 Nam 17: 06 13/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) CÔNG TY CP TM NGỌC HÀ – HS TRƯỜNG GATEWAY
396 21123441 Lê Ngọc Quỳnh 1987 Nam 2/O 07: 46 14/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
397 21123459 Dương Văn Điện 1989 Nam 2/E 07: 54 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PACIFIC MARINE
398 21123468 Nguyễn Xuân Cường 1990 Nam 3/E 08: 00 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
399 21123353 Wilkhu Ravinder Singh 1989 Nam 08: 04 14/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) CÔNG TY CP TM NGỌC HÀ – HS TRƯỜNG GATEWAY
400 21123369 Krueger Rosario Frank Harris 1984 Nam 08: 06 14/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) CÔNG TY CP TM NGỌC HÀ – HS TRƯỜNG GATEWAY
401 21123483 Nguyễn Văn Thanh 1991 Nam 3/O 08: 07 14/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
402 21123488 Ngô Văn Nga 1969 Nam Capt 08: 10 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ hàng hải đông đô
403 21123492 Nguyễn Văn Tân 1983 Nam 4/E 08: 13 14/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
404 21123499 Bùi Văn Tĩnh 1986 Nam 3/E 08: 17 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PVTRANS
405 21123511 Bùi Xuân Hùng 1986 Nam AB 08: 22 14/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
406 21123524 Nguyễn Văn Tình 1981 Nam 4/E 08: 28 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
407 21123552 Lê Phi Khanh 1982 Nam Capt 08: 42 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HẢI AN
408 21123563 Phạm Quang Tiến 2000 Nam Sailor 08: 46 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TRƯỜNG MINH
409 21123573 Nguyễn Văn Viết 1993 Nam 3/O 08: 51 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SUMASER
410 21123587 Vũ Văn Hải 1991 Nam AB 08: 57 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
411 21123597 Trần Khắc Dùng 1994 Nam OILER 09: 06 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
412 21123605 Vũ Văn Tuyền 1984 Nam Electric 09: 10 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
413 21123617 Nguyễn Văn Như 1986 Nam AB 09: 17 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
414 21123628 Trần Văn Tiến 1979 Nam AB 09: 24 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
415 21123643 Cao Bá Khánh 1982 Nam 09: 35 14/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
416 21123651 Trương Văn Dương 1986 Nam 2/E 09: 46 14/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
417 21123668 Wu Shihui 1983 Nam 10: 08 14/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
418 21123670 Qu Haining 1983 Nam 10: 10 14/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
419 21123671 Wu Zhengzheng 1994 Nam 10: 11 14/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
420 21123681 Jakambutti Kamalakaran 1981 Nam 10: 39 14/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
421 21123687 Nguyễn Văn Bá 1998 Nam OILER 10: 48 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
422 21123712 Trần Văn Hiền 1975 Nam 11: 18 14/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) INLACO HAI PHONG
423 21123790 Đoàn Văn Luyện 1987 Nam C/O 13: 49 14/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
424 21123794 Nguyễn Tất Đạt 1985 Nam OILER 13: 53 14/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) BIỂN ĐÔNG
425 21123797 Vũ Sơn Vương 1987 Nam Fitter 13: 55 14/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
426 21123802 Vũ Bá Hiếu 1988 Nam 2/E 14: 01 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
427 21123805 Nguyễn Đình Tới 1987 Nam 14: 05 14/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
428 21123808 Ngô Ngọc Chinh 1994 Nam AB 14: 09 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PACIFIC MARINE
429 21123807 Nguyễn Văn Hạnh 1977 Nam Fitter 14: 12 14/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
430 21123814 Ngô Văn Ninh 1967 Nam Cook 14: 14 14/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
431 21123819 Nguyễn Tất Đạt 1985 Nam OILER 14: 19 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ BIỂN ĐÔNG
432 21123823 Đỗ Văn Đức 1988 Nam Cook 14: 21 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
433 21123825 Phạm Văn Huấn 1998 Nam AB 14: 24 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
434 21123827 Trần Trung Thành 1995 Nam 3/O 14: 27 14/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
435 21123836 Vũ Trọng Tấn 1980 Nam 2/E 14: 36 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ DMCC
436 21123842 Nguyễn Trung Hiếu 1998 Nam OS 14: 39 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT MINH
437 21123846 Vũ Đình Đô 1965 Nam 14: 42 14/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
438 21123850 Đào Việt Cường 1984 Nam 3/E 14: 48 14/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) Công ty VTB- ISM
439 21123853 Nguyễn Khánh Hoàng 1998 Nam WPR 14: 49 14/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
440 21123855 Nguyễn Văn Chung 1996 Nam AB 14: 51 14/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
441 21123868 Ninh Viết Tú 1996 Nam OILER 15: 00 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
442 21123871 Nguyễn Tuấn Anh 1990 Nam 3/O 15: 03 14/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
443 21123878 Đoàn Đắc Dương 1990 Nam 3/O 15: 23 14/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
444 21123893 Nguyễn Duy Minh 1986 Nam 3/O 15: 45 14/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
445 21123861 Trịnh Văn Phú 1981 Nam C/O 16: 45 14/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) HP Marine
446 21124057 Phạm Văn Hưng 1989 Nam 3/E 07: 31 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ T & T
447 21124060 Thái Bá Tài 1981 Nam 2/O 07: 33 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ T & T
448 21124062 Chu Âu Phong 1989 Nam OILER 07: 35 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ T & T
449 21124064 Nguyễn Thành Công 1988 Nam C/O 07: 36 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ T & T
450 21124081 Nguyễn Mạnh Tường 1988 Nam AB 07: 54 15/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
451 21124084 Hoàng Trọng Đức 2000 Nam OS 08: 00 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
452 21124091 Nghiêm Văn Điền 1986 Nam 2/O 08: 05 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
453 21124094 Phạm Minh Dương 1987 Nam OILER 08: 09 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
454 21124099 Nguyễn Văn Nam 1988 Nam AB 08: 13 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
455 21124103 Nguyễn Quang Biểu 1969 Nam 08: 17 15/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
456 21124108 Cao Đức Tài 2001 Nam OS 08: 19 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
457 21124112 Vũ Hồng Hải 1971 Nam Capt 08: 22 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
458 21124115 Vũ Luân Tùng 1986 Nam OILER 08: 25 15/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
459 21124116 Nguyễn Ngọc Tuân 1982 Nam CE 08: 26 15/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
460 21124119 Vũ Xuân Trọng 1987 Nam 2/E 08: 28 15/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
461 21124120 Nguyễn Đình Tuân 1991 Nam M/M 08: 29 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
462 21124123 Bùi Đức Hiệp 1988 Nam 3/E 08: 32 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
463 21124125 Phạm Văn Phúc 1996 Nam 4/E 08: 34 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
464 21124128 Đặng Hoài Nam 1987 Nam Fitter 08: 35 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
465 21124131 Nguyễn Văn Hồng 1975 Nam Bosun 08: 37 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
466 21124135 Nguyễn Trọng Linh 1978 Nam CE 08: 40 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
467 21124139 Phạm Duy Điền 1993 Nam AB 08: 41 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SMR MARINE
468 21124142 Nguyễn Hữu Khương 1971 Nam Cook 08: 44 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HẢI VÂN
469 21124163 Bùi Đức Chư 1999 Nam OILER 09: 00 15/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
470 21124165 Phạm Văn Thịnh 1993 Nam M/M 09: 01 15/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
471 21124172 Nguyễn Bá Quyết 1966 Nam Fitter 09: 11 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
472 21124195 Trương Trọng Khánh 1987 Nam 09: 45 15/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
473 21124199 Phan Thanh Tùng 1971 Nam 09: 46 15/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
474 21124201 Nguyễn Khắc Sơn 1984 Nam Fitter 09: 47 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
475 21124204 Đặng Thành Trung 1978 Nam CE 09: 48 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
476 21124208 Dương Ngọc Khôi 2000 Nam Engine – Caded 09: 50 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
477 21124217 Trần Đức Thành 1983 Nam 1/E 09: 54 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
478 21124227 Nguyễn Đức Điển 1969 Nam OILER 10: 04 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
479 21124237 Lê Thị Vân 1987 Nam 10: 11 15/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
480 21124238 Trần Văn Trung 1994 Nam AB 10: 17 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
481 21124240 Đỗ Trung Kiên 1980 Nam M/M 10: 21 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
482 21124245 Phạm Văn Vương 1992 Nam 3/E 10: 32 15/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới HP Marine
483 21124249 Phạm Thanh Giang 1997 Nam AB 10: 38 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ĐÔNG PHONG
484 21124253 Lương Thế Cương 1993 Nam 3/O 10: 45 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
485 21124255 Lương Xuân Quỳnh 1977 Nam Cook 10: 46 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
486 21124263 Nguyễn Văn Hay 1985 Nam OILER 11: 04 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VICMAC
487 21124269 Bùi Đức Thành 1988 Nam OILER 11: 11 15/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
488 21124270 Nguyễn Mạnh Cương 1978 Nam Capt 11: 20 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
489 21124295 Phạm Thái Dương 1984 Nam C/O 13: 54 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
490 21124298 Nguyễn Đức Cường 1983 Nam Fitter 13: 56 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
491 21124305 Đoàn Quang Đại 1994 Nam 3/E 14: 02 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
492 21124312 Hoàng Đình Trọng 1986 Nam 2/E 14: 06 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
493 21124319 Cao Văn Doanh 1989 Nam 2/O 14: 11 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
494 21124321 Đỗ Đức Thiện 1991 Nam AB 14: 14 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
495 21124325 Nguyễn Thị Phượng 1996 Nữ 14: 17 15/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
496 21124339 Nguyễn Huy Đức 1986 Nam 3/E 14: 29 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHÚ TÀI
497 21124345 Dương Văn Cường 1997 Nam AB.E 14: 37 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
498 21124348 Nguyễn Văn Chiến 1998 Nam OS 14: 41 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
499 21124369 Nguyễn Xuân Động 1993 Nam OILER 15: 02 15/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SMR MARINE
500 21124519 Hoàng Minh Tuấn 1982 Nam C/O 07: 41 16/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
501 21124527 Hoàng Minh Hải 1985 Nam 2/E 07: 45 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
502 21124537 Nguyễn Thanh Hồng 1973 Nam Cook 07: 50 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
503 21124545 Phạm Bá Mạnh 1983 Nam 2/E 07: 52 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
504 21124553 Đỗ Anh Vinh 1980 Nam Electric 07: 56 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
505 21124565 Phạm Trọng Hoàng 1986 Nam C/O 08: 01 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
506 21124578 Trần Anh Kiên 1985 Nam Cook 08: 07 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
507 21124616 Đỗ Văn Tuyền 1991 Nam 4/E 08: 21 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
508 21124636 Nguyễn Bùi Quyết 1994 Nam OS.D 08: 29 16/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
509 21124655 Trương Văn Lợi 1974 Nam Fitter 08: 39 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
510 21124660 Lê Anh Đức 1997 Nam OS 08: 43 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
511 21124677 Lee Byounggeun 1980 Nam 08: 52 16/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
512 21124692 Mai Anh Tuấn 1989 Nam AB 08: 59 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PACIFIC MARINE
513 21124697 Park Yeongung 1986 Nam 09: 04 16/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
514 21124700 Jang Mi Hwa 1981 Nữ 09: 05 16/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
515 21124704 Choi Insoo 1968 Nam 09: 06 16/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
516 21124712 Hong Jaesung 1962 Nam 09: 08 16/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
517 21124718 Nguyễn Nhật Anh 1997 Nam OS 09: 11 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VICMAC
518 21124719 Trần Văn Kiên 1996 Nam OILER 09: 13 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
519 21124730 Lê Văn Hoàn 1982 Nam OILER 09: 18 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
520 21124750 Hoàng Văn Tơ 1989 Nam C/O 09: 28 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
521 21124767 Trần Hà Phương 1986 Nam OILER 09: 38 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
522 21124791 Hoàng Gia Lộc 1994 Nam AB 10: 05 16/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) PACIFIC MARINE
523 21124800 Hoàng Phú Đạt 1999 Nam OILER 10: 20 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PSM
524 21124803 Trần Nam Anh 1999 Nam OS 10: 28 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PVTRANS
525 21124805 Phạm Ngọc Cương 1988 Nam Bosun 10: 32 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
526 21124808 Nguyễn Văn Dũng 1983 Nam M/M 10: 35 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
527 21124809 Wang Xiaoshun 1956 Nam 10: 39 16/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
528 21124812 Li Wenbiao 1985 Nam 10: 41 16/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
529 21124810 Li Peihua 1982 Nam 10: 41 16/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
530 21124818 Vũ Duy Vinh 1985 Nam AB 10: 51 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
531 21124871 Nguyễn Quốc Tuân 1979 Nam OILER 13: 50 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
532 21124877 Lê Công Trịnh 1984 Nam 3/O 13: 54 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
533 21124879 Lê Văn Chung 1974 Nam OILER 13: 56 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
534 21124886 Phạm Thái Dương 1987 Nam AB 14: 00 16/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
535 21124896 Bùi Đức Thuận 1985 Nam 2/E 14: 14 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
536 21124935 Nguyễn Thịnh 1986 Nam Deck Officer 14: 56 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
537 21124949 Ngô Đình Bách 1998 Nam Deck – Caded 15: 23 16/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
538 21124954 Trương Công Thành 1999 Nam 15: 36 16/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
539 21125050 Nguyễn Văn Nam 1977 Nam 07: 37 17/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
540 21125055 Nguyễn Tuấn Khanh 1968 Nam 07: 40 17/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
541 21125100 Phạm Văn Tuyên 1988 Nam 2/O 08: 01 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
542 21125105 Trần Văn Hùng 1976 Nam Bosun 08: 04 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
543 21125120 Trần Đình Đức 1986 Nam 2/O 08: 12 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
544 21125130 Bùi Thành Đại 1992 Nam AB 08: 16 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
545 21125139 Đỗ Văn Diến 1981 Nam Bosun 08: 21 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
546 21125148 Đỗ Văn Công 1980 Nam C/O 08: 26 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
547 21125153 Phạm Ngọc Tuấn Anh 1982 Nam 3/O 08: 29 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
548 21125160 Lê Văn Chưởng 1991 Nam 3/O 08: 32 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NSAT
549 21125167 Ngô Quang Toàn 1993 Nam OILER 08: 35 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
550 21125177 Đoàn Văn Mạnh 1981 Nam CE 08: 38 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
551 21125188 Ngô Sĩ Hiếu 1996 Nam OS 08: 42 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
552 21125196 Nguyễn Đức Huy 1998 Nam OS 08: 46 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
553 21125202 Phạm Khánh Duy 1995 Nam OS 08: 49 17/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
554 21125215 Hoàng Thanh Phúc 1991 Nam 08: 54 17/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
555 21125220 Đỗ Trung Đức 1990 Nam AB 08: 56 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
556 21125224 Phạm Văn Nhật 1986 Nam Fitter 08: 59 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
557 21125237 Bùi Tiến Dũng 1985 Nam OILER 09: 05 17/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
558 21125244 Nguyễn Đức Thông 1995 Nam 3/E 09: 09 17/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
559 21125256 Bùi Đức Dương 1993 Nam 3/E 09: 17 17/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
560 21125262 Nguyễn Văn Quyền 1980 Nam 4/E 09: 24 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
561 21125268 Đỗ Văn Đức 1988 Nam Cook 09: 29 17/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới LIÊN MINH
562 21125283 Hoàng Bá Quyền 1997 Nam OILER 09: 48 17/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) GEMADEPT
563 21125287 Tsai Yaopeng 1973 Nam 09: 53 17/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
564 21125294 Tô Ngọc Việt 1990 Nam 2/O 10: 09 17/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
565 21125298 Đỗ Mạnh Thường 1984 Nam C/O 10: 10 17/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
566 21125300 Đồng Văn Sơn 1985 Nam Fitter 10: 12 17/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
567 21125304 Đặng Xuân Hiền 1990 Nam 2/O 10: 15 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
568 21125306 Vũ Sơn Tùng 1988 Nam AB 10: 18 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
569 21125307 Quản Duy Bách 1993 Nam 3/O 10: 19 17/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) Công ty VTB- ISM
570 21125317 Trương Ngọc Quang 1981 Nam Fitter 10: 30 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PACIFIC MARINE
571 21125322 Lee Beung Chun 1985 Nam 10: 36 17/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
572 21125323 Vũ Ánh Dương 1971 Nam Cook 10: 39 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
573 21125338 Hoàng Anh Quân 2000 Nam OS.E 11: 09 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
574 21125339 Hoàng Văn Anh 1994 Nam 3/O 11: 13 17/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
575 21125366 Phạm Quốc Tới 1993 Nam Deck – Caded 13: 42 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
576 21125376 Vũ Đình Bình 1990 Nam 3/E 13: 47 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ T & T
577 21125379 Chu Hữu Duy 2000 Nam Engine – Caded 13: 51 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
578 21125386 Bùi Văn Ước 1998 Nam OS 13: 54 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
579 21125393 Nguyễn Văn Hiện 1999 Nam OILER 14: 00 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
580 21125430 Bùi Sùng Lãm 1991 Nam 3/O 14: 30 17/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VOSCO
581 21125437 Nguyễn Minh Trúc 1996 Nam OILER 14: 35 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
582 21125444 Hoàng Ngọc Vinh 1980 Nam 1/E 14: 43 17/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
583 21125497 Nguyễn Tuấn Việt 1986 Nam C/O 15: 43 17/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) ĐẠI DƯƠNG
584 21125501 Lê Minh Dũng 1992 Nam 15: 48 17/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
585 21125513 Tô Lệ Quyên 1991 Nữ 16: 21 17/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
586 21125584 Đặng Quang Tuấn 1979 Nam CE 07: 43 18/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
587 21125588 Phạm Hải Bình 1969 Nam Fitter 07: 51 18/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
588 21125630 Đỗ Xuân Thái 1986 Nam CE 08: 50 18/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
589 21125644 Lê Văn Linh 1967 Nam Bosun 09: 04 18/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
590 21125657 Đặng Đình Quyết 1989 Nam 2/E 09: 27 18/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
591 21125695 Hoàng Văn Đức 1988 Nam AB 11: 08 18/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SMR MARINE
592 21125957 Bùi Mạnh Luân 1991 Nam C/O 07: 38 20/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) ITC
593 21125965 Đỗ Văn Thanh 1996 Nam AB 07: 41 20/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) ITC
594 21125985 Lê Minh Quân 1985 Nam Cook 07: 51 20/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
595 21125995 Hoàng Bình Hưng 1985 Nam C/O 07: 54 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
596 21126003 Nguyễn Thị Tuyến 1976 Nam 07: 58 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
597 21126007 Hoàng Phú Đạt 1999 Nam OILER 07: 59 20/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) PVTRANS
598 21126047 Bùi Văn Hoàn 1984 Nam OILER 08: 15 20/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
599 21126098 Phạm Văn Đồng 1985 Nam C/O 08: 30 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
600 21126117 Nguyễn Văn Hải 1991 Nam Fitter 08: 35 20/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
601 21126149 Nguyễn Ngọc Thái 1990 Nam AB 08: 43 20/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
602 21126157 Nguyễn Dũng Hà 1975 Nam Capt 08: 45 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
603 21126164 Trần Duy Điểm 1994 Nam 08: 49 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
604 21126167 Châu Đức Sáng 1980 Nam 08: 50 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
605 21126170 Hồ Văn Chung 1987 Nam 08: 50 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
606 21126174 Hoàng Trường Giang 1987 Nam 08: 51 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
607 21126176 Nguyễn Văn Mận 1981 Nam 08: 52 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
608 21126180 Đỗ Ngọc Hùng 1985 Nam Bosun 08: 53 20/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
609 21126186 Phạm Công Tuấn 1980 Nam 1/E 08: 55 20/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
610 21126190 Gu Jingjian 1984 Nam 08: 58 20/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
611 21126198 Trương Đăng Thiệu 1987 Nam 2/E 09: 00 20/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
612 21126207 Phạm Ngọc Đạt 1977 Nam CE 09: 04 20/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
613 21126211 Nguyễn Văn Thi 1983 Nam 09: 06 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
614 21126216 Bùi Văn Nhạn 1992 Nam OS 09: 07 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
615 21126223 Hà Văn Hai 1991 Nam 09: 12 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
616 21126227 Hoàng Đình Mạnh 2000 Nam 09: 14 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
617 21126237 Nguyễn Bá Vương 1989 Nam AB 09: 19 20/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
618 21126243 Lã Quý Bách 1982 Nam 3/E 09: 22 20/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
619 21126259 Đỗ Xuân Luân 1987 Nam Fitter 09: 32 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ AMAT JSC
620 21126260 Nguyễn Văn Vụ 1987 Nam 1/E 09: 34 20/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) I SEA Marine
621 21126266 Phan Việt Hà 1973 Nam OILER 09: 39 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ĐÔNG LONG
622 21126270 Cao Tiến Phong 1990 Nam OILER 09: 41 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ĐÔNG LONG
623 21126276 Phan Công Long 1990 Nam Sailor 09: 44 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
624 21126286 Nguyễn Phúc Tiến 1992 Nam AB 09: 52 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
625 21126288 Hui Xiaoning 1967 Nam 09: 53 20/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
626 21126290 Nguyễn Đức Thành 1986 Nam C/O 09: 55 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
627 21126294 Yi Weiliang 1979 Nam 09: 58 20/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
628 21126296 Ngụy Hữu Sơn 1983 Nam OILER 09: 58 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
629 21126314 Wen Shujin 1973 Nam 10: 04 20/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
630 21126315 Đào Thị Thanh 1989 Nữ 10: 05 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
631 21126322 Ngô Vĩnh Thành 1992 Nam 3/O 10: 08 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TRƯỜNG MINH
632 21126324 Ngô Quang Hiếu 1990 Nam 2/E 10: 11 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VICMAC
633 21126335 Vũ Tiến Đạt 1999 Nam OS 10: 23 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
634 21126339 Nguyễn Quốc Huy 1982 Nam 2/E 10: 26 20/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) HP Marine
635 21126343 Hoàng Văn Hanh 1972 Nam Electric 10: 30 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
636 21126361 Vũ Mạnh Hà 1999 Nam AB 10: 44 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
637 21126368 Phạm Đức Điển 1991 Nam 2/E 10: 55 20/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
638 21126409 Phạm Đức Thái 1973 Nam 2/E 13: 43 20/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
639 21126416 Trần Văn Biên 1986 Nam 2/E 13: 47 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
640 21126430 Đỗ Duy Khánh 1984 Nam 2/E 13: 55 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ITC
641 21126470 Nguyễn Đại Nhất 1997 Nam OILER 14: 13 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIPCO
642 21126501 Nguyễn Quang Lợi 1990 Nam 2/O 14: 28 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
643 21126510 Su Bubao 1974 Nam 14: 32 20/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
644 21126508 Vũ Văn Huấn 1972 Nam Capt 14: 32 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
645 21126515 Pan Shikai 1971 Nam 14: 35 20/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
646 21126516 Chu Văn Đạt 1992 Nam 3/O 14: 36 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
647 21126525 Phạm Hữu Toản 1975 Nam CE 14: 39 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
648 21126531 Đỗ Văn Thanh 1996 Nam AB 14: 43 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
649 21126537 Bùi Mạnh Luân 1991 Nam C/O 14: 45 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
650 21126544 Hoàng Văn Tuấn 1993 Nam OILER 14: 48 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
651 21126554 Đinh Ngọc Tú 1993 Nam 14: 52 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
652 21126563 Lê Quang Đại 1990 Nam AB 15: 00 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
653 21126573 Vũ Đình Nô 1968 Nam 15: 08 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
654 21126575 Nguyễn Văn Hiếu 1978 Nam 15: 10 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
655 21126592 Nguyễn Bá Tân 1998 Nam 15: 44 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
656 21126597 Ye Jin Ming 1979 Nam 15: 49 20/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
657 21126599 Đoàn Viết Cường 1993 Nam 15: 53 20/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
658 21126616 Vương Quốc Khánh 1983 Nam OILER 16: 08 20/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ITC
659 21126644 Trịnh Văn Hòa 2000 Nam OS 16: 47 20/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
660 21126645 Nguyễn Hoài Lâm 2000 Nam OS 16: 48 20/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
661 21126646 Nguyễn Trí Phúc 2000 Nam OILER 16: 49 20/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
662 21126647 Nguyễn Sĩ Hòa 2000 Nam OILER 16: 50 20/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
663 21126770 Nguyễn Văn Ngọc 1992 Nam AB 07: 50 21/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
664 21126779 Wanda Larity Syiem 1990 Nữ 07: 54 21/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài (Apollo) (700N) Chi nhánh Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam tại tp Hải Phòng
665 21126791 Fatima Gay Baliguat 1994 Nữ 07: 58 21/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài (Apollo) (700N) Chi nhánh Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam tại tp Hải Phòng
666 21126827 Nguyễn Quốc Uy 1983 Nam M/M 08: 28 21/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
667 21126830 Lê Xuân Cương 1996 Nam OILER 08: 29 21/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
668 21126846 Lại Mạnh Hòa 1974 Nam Pump 08: 43 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIPCO
669 21126858 Vũ Văn Phước 1979 Nam 2/E 08: 48 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
670 21126878 Đỗ Văn Hải 1985 Nam Electric 08: 57 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
671 21126887 Vương Quốc Khánh 1983 Nam OILER 09: 02 21/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) ITC
672 21126891 Vũ Đức Trung 1992 Nam AB 09: 09 21/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
673 21126298 Tyler Brent Hoy 1987 Nam 10: 01 21/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài (Apollo) (700N) Chi nhánh Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam tại tp Hải Phòng
674 21126935 Nguyễn Văn Dũng 1994 Nam M/M 10: 08 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
675 21126953 Nguyễn Khắc Thông 1992 Nam 3/E 10: 26 21/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
676 21126958 Phạm Đức Cường 1986 Nam C/O 10: 32 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
677 21126967 Lê Trịnh Quý Nhân 2002 Nam 11: 04 21/09/2021 Sao ksk dưới 3 tháng
678 21127005 Nguyễn Văn Dương 1991 Nam 13: 49 21/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
679 21127012 Trần Văn Huyên 1984 Nam 2/E 13: 55 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
680 21127030 Guan Changshu 1974 Nam 14: 19 21/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
681 21127044 Nguyễn Duy Hiền 1961 Nam CE 14: 25 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
682 21127045 Kwon Beomjoon 1995 Nam 14: 26 21/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
683 21127047 Mai Công Đức 2000 Nam OS 14: 35 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ITC
684 21127057 Nguyễn Quang Lợi 1990 Nam 14: 47 21/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N)
685 21127056 Vũ Văn Huấn 1972 Nam 14: 47 21/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N)
686 21127059 Phạm Hữu Toản 1975 Nam 14: 48 21/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N)
687 21127058 Chu Văn Đạt 1992 Nam 14: 48 21/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N)
688 21127063 Bùi Mạnh Luân 1991 Nam 14: 49 21/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N)
689 21127060 Đỗ Văn Thanh 1996 Nam 14: 49 21/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N)
690 21127088 Vũ Trọng Dương 2000 Nam 15: 16 21/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
691 21127103 Nguyễn Thị Bích Thảo 1997 Nữ 15: 30 21/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
692 21127092 Bùi Tiến Dũng 1998 Nam OS 16: 34 21/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Pitsco
693 21127024 Cao Wenqiang 1976 Nam 07: 15 22/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
694 21127026 Wang Hongliang 1980 Nam 07: 16 22/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
695 21127032 Zhao Long 1975 Nam 07: 28 22/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
696 21127236 Trần Dương Cảnh 1982 Nam C/O 07: 37 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHÚ TÀI
697 21127247 Đoàn Văn Lâm 1987 Nữ 2/O 07: 45 22/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
698 21127275 Lương Văn Truy 1997 Nữ OS 08: 04 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HTK
699 21127295 Nguyễn Như Khôi 1993 Nữ 2/O 08: 13 22/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
700 21127309 Phạm Văn Tuấn 1994 Nam Cook 08: 18 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HTK
701 21127037 Xie Xinguo 1978 Nam 08: 22 22/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
702 21127319 Phạm Đức Văn 1989 Nam OILER 08: 24 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
703 21127338 Nguyễn Hữu Phi 1996 Nam OS 08: 34 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
704 21127349 Nguyễn Thành Luân 1986 Nam 4/E 08: 39 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
705 21127358 Trần Đạt Anh 1999 Nam OS 08: 44 22/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
706 21127364 Đặng Hoàng Anh 1983 Nam 3/O 08: 47 22/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
707 21127373 Vũ Văn Nam 1990 Nam AB 08: 51 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
708 21127388 Nguyễn Thanh Lâm 1997 Nữ OILER 09: 00 22/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
709 21127468 Mai Xuân Hùng 1981 Nam AB.E 10: 28 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHÚ TÀI
710 21127471 Lương Công Nam 2003 Nữ OS 10: 32 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VICMAC
711 21127474 Trần Đức Long 2000 Nam OS 10: 33 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TRƯỜNG MINH
712 21127490 Nguyễn Văn Hiệp 1982 Nam 3/E 11: 30 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
713 21127493 Bùi Công Thạo 1988 Nam M/M 11: 36 22/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
714 21127526 Nguyễn Văn Luân 1992 Nữ Cook 13: 43 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ITC
715 21127571 Vũ Đức Điệp 1978 Nam CE 14: 17 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công Ty TNHH SELLAN GAS
716 21127598 Hoàng Văn Hoàn 1993 Nam 2/O 14: 39 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
717 21127609 Mai Ngọc Chung 1991 Nam 3/O 14: 49 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
718 21127627 Nguyễn Văn Bốn 1981 Nam Cook 15: 04 22/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
719 21127633 Phạm Đinh Tùng 1984 Nữ 15: 14 22/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
720 21127641 Nguyễn Văn Thuận 1967 Nữ Bosun 15: 25 22/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHÚ TÀI
721 21127814 Nguyễn Tuấn Lưu 1992 Nam OS 07: 50 23/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
722 21127827 Nguyễn Huy Giáp 1974 Nam CE 07: 54 23/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
723 21127845 Chu Đức Tuyển 1986 Nam 08: 00 23/09/2021 KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
724 21127855 Phạm Việt Hùng 1975 Nam Cook 08: 06 23/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N)
725 21127880 Nguyễn Văn Thế 1982 Nam Capt 08: 19 23/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) TÂN BÌNH
726 21127895 Nguyễn Thăng 1976 Nam 2/E 08: 25 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO
727 21127911 Trần Vũ Tuấn 1985 Nam 08: 32 23/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
728 21127949 Nguyễn Văn Đạt 1993 Nam 08: 50 23/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
729 21127979 Phạm Tuấn Anh 1989 Nam 3/E 09: 11 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
730 21127981 Nguyễn Thị Thu 1991 Nữ 09: 14 23/09/2021 KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
731 21127988 Nguyễn Thanh Bình 1976 Nam CE 09: 19 23/09/2021 Chứng chỉ khác MARITIME POWER
732 21128013 Nguyễn Văn Mạnh 1983 Nam OILER 09: 40 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
733 21128021 Đặng Hoàng Hải 1987 Nữ OS 09: 48 23/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
734 21128027 Võ Văn Ủy 1974 Nam Bosun 09: 55 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SUMASER
735 21128032 Ngô Văn Khánh 1989 Nam AB 09: 59 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VITACO
736 21128042 Hà Văn Mạnh 1978 Nam AB 10: 07 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VITACO
737 21128044 Trần Xuân Tạo 1982 Nam Bosun 10: 10 23/09/2021 Khám cấp chứng chỉ mắt (răng) (70N) VIPCO
738 21128045 Nguyễn Hữu Quân 1983 Nam CE 10: 11 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
739 21128050 Trần Duy Khánh 1989 Nam 2/E 10: 18 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
740 21128064 Nguyễn Văn Dũng 1995 Nam OILER 10: 42 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
741 21128066 Đặng Trọng Khối 1998 Nam OS 10: 48 23/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
742 21128118 Vũ Đức Điệp 1978 Nam CE 13: 51 23/09/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) Công Ty TNHH SELLAN GAS
743 21128127 Nguyễn Văn Mạnh 1983 Nam 2/O 13: 54 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VICMAC
744 21128080 Nguyễn Trung Kiên 1997 Nam WPR 14: 09 23/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
745 21128152 Phạm Văn Hòa 1990 Nam 2/E 14: 16 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
746 21128162 Nguyễn Đức Quý 1995 Nam Engine – Caded 14: 26 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
747 21128172 Giang Công Dương 1991 Nam Electric 14: 32 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
748 21128254 Trần Thế Hải 1990 Nam C/O 14: 52 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SUMASER
749 21128280 Trần Văn Hòa 1990 Nam 4/E 15: 12 23/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) TÂN BÌNH
750 21128308 Nguyễn Văn Thuận 1983 Nam Engine – Caded 15: 53 23/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
751 21128313 Nguyễn Thanh Bình 1976 Nam CE 15: 58 23/09/2021 Chứng chỉ khác MARITIME POWER
752 21128315 Nguyễn Tuấn Dương 2000 Nam OS 16: 03 23/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
753 21128334 Lê Trọng Huy 1980 Nam 16: 46 23/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) TÂN BÌNH
754 21128411 Trần Bá Lưu 1976 Nam CE 07: 30 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
755 21128417 Nguyễn Văn Vinh 1993 Nam OS 07: 34 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
756 21128419 Hoàng Văn Lãm 1989 Nam 3/E 07: 36 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
757 21128429 Phạm Hoàng Thái 1987 Nam 4/E 07: 41 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
758 21128435 Ngô Văn Bình 1973 Nam Cook 07: 43 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
759 21128443 Trần Đại Nghĩa 1985 Nam 1/E 07: 48 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
760 21128447 Nguyễn Tự Hải Thành 1971 Nam Bosun 07: 50 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
761 21128456 Phạm Xuân Tài 1981 Nam Cook 07: 53 24/09/2021 Khám Vitranchart (HbeAg)(800N) VITRANSCHART
762 21128460 Lê Ngọc Lân 1973 Nam Bosun 07: 55 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIPCO
763 21128483 Nguyễn Văn Kiên 1995 Nam Cook 08: 08 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
764 21128497 Trần Xuân Lợi 1986 Nữ 2/O 08: 19 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
765 21128507 Nguyễn Thị Hồng Ngân 2002 Nữ 08: 27 24/09/2021 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
766 21128512 Đỗ Văn Quốc 1983 Nam Fitter 08: 33 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
767 21128523 Đặng Việt Bắc 1971 Nam Capt 08: 44 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
768 21128537 Bùi Văn Hiệp 1984 Nam 08: 53 24/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
769 21128539 Cao Xuân Hiền 1981 Nam Capt 08: 53 24/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VOSCO
770 21128538 Đỗ Văn Quốc 1983 Nam Fitter 08: 56 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
771 21128541 Phùng Văn Sáng 1987 Nam AB.D 08: 58 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
772 21128545 Nguyễn Thanh Tân 1991 Nam AB 09: 01 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
773 21128550 Bùi Như Ý 1982 Nam 2/E 09: 04 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
774 21128553 Nguyễn Thái 1994 Nam AB 09: 07 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIPCO
775 21128558 Nguyễn Quốc Huân 1970 Nam OILER 09: 10 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIPCO
776 21128567 Đỗ Tiền Trình 1982 Nam C/O 09: 13 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
777 21128574 Phan Huy Văn 1981 Nam 3/E 09: 19 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIPCO
778 21128587 Ngô Ngọc Giang 1991 Nữ AB 09: 28 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
779 21128594 Nguyễn Văn Tuấn 1988 Nam 09: 35 24/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
780 21128604 Nguyễn Hữu Quân 1983 Nam CE 09: 51 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
781 21128649 Ho Yuen Ling 1972 Nữ 11: 27 24/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
782 21128687 Nguyễn Đức Quang 1985 Nam 3/E 13: 54 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
783 21128694 Bùi Minh Hiếu 1988 Nam Deck – Caded 14: 01 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACO HAI PHONG
784 21128699 Phan Văn Tuấn 1998 Nam OILER 14: 06 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
785 21128706 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Nam OILER 14: 12 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
786 21128709 Vũ Văn Chiều 1987 Nam Capt 14: 14 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty Hoành Sơn
787 21128714 Nguyễn Văn Vinh 1982 Nam 1/E 14: 23 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
788 21128720 Võ Trọng Nhàn 1979 Nam 1/E 14: 28 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ INLACOSAIGON
789 21128734 Hoàng Thịnh Vượng 1990 Nam OS 14: 43 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VTB
790 21128737 Hồ Xao 1994 Nam 3/O 14: 44 24/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
791 21128767 Đõ Thị Hương Giang 1984 Nữ 15: 27 24/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
792 21128774 Nguyễn Hoàng Anh Minh 2003 Nam 15: 37 24/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
793 21128810 Trần Thanh Tùng 1985 Nam 16: 20 24/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
794 21128811 Dương Thị Thúy Nga 1986 Nữ 16: 31 24/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
795 21128844 Nguyễn Mạnh Lâm 1997 Nam OILER 07: 22 25/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
796 21128848 Hoàng Văn Tơ 1989 Nam C/O 07: 31 25/09/2021 Chứng chỉ khác HOÀNG PHÁT
797 21128867 Đinh Văn Hòa 1989 Nam AB 07: 48 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
798 21128868 Nguyễn Huyên Trang 2001 Nữ 07: 51 25/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
799 21128874 Nguyễn Xuân Thủy 1973 Nam 07: 59 25/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
800 21128879 Nguyễn Văn Tuấn 1988 Nam Bosun 08: 09 25/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) Pitsco
801 21128885 Nguyễn Huy Hồng Hải 1987 Nam 4/E 08: 19 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ BIỂN ĐÔNG
802 21128887 Phan Đăng Sáng 1987 Nam C/O 08: 22 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
803 21128893 Ông Ngọc Nam 1992 Nam 4/E 08: 29 25/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) Pitsco
804 21128897 Võ Hữu Nhuần 1996 Nam AB.E 08: 37 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
805 21128900 Nông Văn Hoàng 1992 Nam 2/O 08: 42 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Pitsco
806 21128910 Nguyễn Tuấn Lưu 1992 Nam OS 08: 52 25/09/2021 Sao ksk dưới 3 tháng VINIC
807 21128915 Cung Đình Đức 1990 Nam AB.D 08: 56 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
808 21128918 Phạm Văn Tuấn 1997 Nam AB 08: 59 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
809 21128919 Nguyễn Đình Huân 1995 Nam OS.D 09: 05 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
810 21128924 Liu, Yao-Jen 1978 Nam 09: 12 25/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
811 21128926 Cai, Ping 1975 Nữ 09: 14 25/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
812 21128927 Yuan, Chuanyou 1969 Nam 09: 15 25/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
813 21128932 Hồ Quang 1988 Nam AB.E 09: 21 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Pitsco
814 21128941 Nguyễn Ngọc Báu 1990 Nam OS.E 09: 34 25/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) Pitsco
815 21128945 Nguyễn Thanh Tùng 1972 Nam Cook 09: 41 25/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
816 21128947 Bùi Mạnh Cường 1996 Nam OS.D 09: 44 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
817 21128952 Phạm Văn Thắng 1993 Nam OILER 09: 54 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
818 21128954 Lại Trung Đức 1993 Nam OILER 09: 59 25/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
819 21129241 Nguyễn Quốc Hưng 1980 Nam 2/E 07: 35 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
820 21129253 Vũ Viết Vĩnh 1975 Nam 07: 40 27/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
821 21129267 Hồ Trung Hiếu 1978 Nam Bosun 07: 45 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
822 21129274 Hoàng Thế Vinh 1992 Nam AB 07: 49 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
823 21129291 Nguyễn Công Hùng 1993 Nam 2/O 07: 55 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
824 21129289 Võ Ngọc Anh Giang 1993 Nam 07: 55 27/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
825 21129294 Đỗ Phương Thức 1980 Nam CE 07: 56 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
826 21129326 Lê Văn Minh 1963 Nam Bosun 08: 11 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty Hoành Sơn
827 21129333 Phan Thu Phương 1991 Nữ 08: 14 27/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
828 21129343 Trần Cảnh Vinh 1999 Nam OS.D 08: 19 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VOSCO
829 21129352 Nguyễn Sỹ Điền 1994 Nam OS.D 08: 23 27/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
830 21129369 Zhao Guangfu 1982 Nam 08: 31 27/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
831 21129376 Lyu Jin Jian 1976 Nam 08: 34 27/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
832 21129385 Liu Sheng Hao 1980 Nam 08: 36 27/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
833 21129397 Vũ Dương Phong 1998 Nam AB 08: 39 27/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) vcsc
834 21129403 Lê Thành Nguyên 1981 Nam C/O 08: 41 27/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) vcsc
835 21129406 Phan Văn Giang 1995 Nam AB 08: 42 27/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) vcsc
836 21129411 Lê Huy Bộ 1988 Nam 2/O 08: 43 27/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) vcsc
837 21129425 Bùi Đình Tuýnh 1973 Nam OILER 08: 50 27/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
838 21129440 Bùi Văn Hiếu 1986 Nam C/O 08: 56 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Pitsco
839 21129444 Vũ Đức Nhân 1976 Nam Cook 08: 58 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIPCO
840 21129449 Nguyễn Văn Tiệp 1984 Nam OILER 08: 59 27/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
841 21129453 Hoàng Văn Thành 1985 Nam OILER 09: 01 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
842 21129465 Hoàng Gia Đảm 1988 Nam OS 09: 05 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
843 21129521 Hoàng Văn Hùng 1995 Nam M/M 09: 16 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
844 21129530 Lê Văn Chỉnh 1986 Nam OILER 09: 23 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PETROLIMEX
845 21129542 Nguyễn Trường Nam 1998 Nam OS 09: 28 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
846 21129546 Phạm Văn Hoài 1983 Nam 2/E 09: 32 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PETROLIMEX
847 21129557 Lê Văn Hợp 1992 Nam OILER 09: 37 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ BIỂN ĐÔNG
848 21129558 Nguyễn Tài Anh 1982 Nam C/O 09: 38 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
849 21129566 Nguyễn Văn Thuận 1983 Nam OILER 09: 42 27/09/2021 Sao ksk dưới 3 tháng
850 21129568 Trần Văn Nam 1995 Nam AB 09: 44 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
851 21129583 Vũ Văn Hùng 1995 Nam OILER 09: 53 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VIMC Shipping
852 21129591 Phùng Tuấn Anh 1992 Nam 09: 55 27/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
853 21129594 Nguyễn Hữu Tuấn 1984 Nam Sailor 09: 56 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
854 21129601 Nguyễn Huy Nghĩa 1967 Nam Capt 09: 58 27/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
855 21129610 Bertie Steven Andrew Charles 1969 Nam 10: 02 27/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) CÔNG TY CP TM NGỌC HÀ – HS TRƯỜNG GATEWAY
856 21129615 Bùi Văn Phú 1997 Nam OS 10: 04 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
857 21129628 Hoàng Văn Hạnh 1990 Nam 2/O 10: 14 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PACIFIC
858 21129641 Cố Đình Công 1991 Nam 4/E 10: 17 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
859 21129648 Nguyễn Văn Minh 1993 Nam 3/O 10: 20 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
860 21129655 Hoàng Hữu Chương 1989 Nam AB 10: 23 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
861 21129659 Trần Văn Việt 1994 Nam AB.D 10: 25 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
862 21129666 Vũ Văn Hinh 1984 Nam C/O 10: 31 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ASHICO
863 21129670 Hồ Thế Mạnh 1985 Nam AB 10: 34 27/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) VCC
864 21129678 Tạ Đồng Thuận 1999 Nam OILER 10: 49 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
865 21129690 Hoàng Quốc Hóa 1976 Nam CE 11: 10 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
866 21130573 Vũ Duy Sơn 1999 Nam 13: 39 27/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
867 21130581 Đồng Nam Ninh 1993 Nam AB 13: 43 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
868 21130587 Nguyễn Tuấn Anh 1980 Nam 13: 46 27/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
869 21130614 Chien Wei Hsuan 1978 Nữ 13: 58 27/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
870 21130619 Chang Chen Ching 1962 Nam 14: 01 27/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
871 21130622 Chang Chen Hsiang 1958 Nam 14: 02 27/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
872 21130629 Nguyễn Văn Sơn 1977 Nam Capt 14: 05 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
873 21130636 Nguyễn Hải Hà 1974 Nam CE 14: 12 27/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
874 21130649 Nguyễn Văn Hưởng 1986 Nam CE 14: 20 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
875 21130648 Hồ Sỹ Trường 1987 Nam 2/E 14: 23 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
876 21130665 Lương Quốc Khánh 1998 Nam AB 14: 32 27/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
877 21130671 Mai Công Duy 1997 Nam AB 14: 36 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
878 21130683 Trần Tuấn Anh 1989 Nam Sailor 14: 45 27/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
879 21130688 Nguyễn Văn Tâm 1987 Nam 3/O 14: 48 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
880 21130715 Phan Ngọc Tuấn 1994 Nam Sailor 15: 05 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
881 21130722 Đào Xuân Tuyền 1991 Nam 4/E 15: 12 27/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
882 21130769 Đào Minh Khuê 1999 Nam Sailor 16: 23 27/09/2021 Chứng chỉ tả (200N)
883 21130898 Phạm Văn Khang 1997 Nam 3/E 07: 49 28/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
884 21130908 Phạm Văn Cương 1985 Nam 1/E 07: 54 28/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) VCC
885 21130915 Nguyễn Tuấn Dương 2000 Nam AB 07: 57 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
886 21130919 Nguyễn Đình Lực 1983 Nam AB.E 08: 00 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
887 21130949 Nguyễn Văn Đông 1997 Nam OILER 08: 14 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
888 21130991 Nguyễn Nhật Tiệp 1989 Nam 3/E 08: 37 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
889 21131005 Nguyễn Văn Huyên 1993 Nam 2/O 08: 43 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TMAS
890 21131017 Nguyễn Văn Cẩn 1984 Nam C/O 08: 48 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
891 21131024 Nguyễn Nhật Anh 1997 Nam OS 08: 51 28/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VICMAC
892 21131031 Nguyễn Kim Long 1987 Nam 2/O 08: 55 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
893 21131040 Bùi Văn Thạch 1984 Nam AB 08: 58 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
894 21131050 Đàm Minh Tuấn 1981 Nam CE 09: 04 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
895 21131057 Nguyễn Duy Quý 1996 Nam AB 09: 06 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
896 21131060 Trần Xuân Hưởng 1984 Nam 09: 08 28/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
897 21131065 Vũ Văn Vĩnh 1981 Nam Cook 09: 10 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
898 21131068 Bùi Vĩnh Thăng 1989 Nam AB 09: 12 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
899 21131080 Lê Trọng Sơn 1982 Nam Bosun 09: 17 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
900 21131085 Nguyễn Thanh Tùng 1984 Nam 2/E 09: 19 28/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
901 21131089 Nguyễn Đức Chiến 1993 Nam M/M 09: 21 28/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
902 21131094 Trần Công Anh 1983 Nam Fitter 09: 26 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ITC
903 21131101 Nguyễn Văn Ban 1992 Nam OILER 09: 29 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ITC
904 21131108 Vũ Tiến Mạnh 1990 Nam Sailor 09: 33 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
905 21131112 Phạm Văn Minh 1995 Nam 09: 36 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
906 21131123 Nguyễn Hùng Mạnh 1992 Nam Deck Officer 09: 42 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
907 21131125 Trần Văn Phú 1987 Nam OILER 09: 45 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ AMAT JSC
908 21131127 Nguyễn Hữu Hiếu 1981 Nam 09: 48 28/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
909 21131137 Vũ Đức Hiếu 1996 Nam 3/O 09: 57 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ I SEA Marine
910 21131156 Bùi Tiến Quảng 1990 Nam 4/E 10: 40 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HOÀNG PHÁT
911 21131225 He Huachuan 1966 Nam 13: 48 28/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
912 21131230 Lai Chao Chih 1959 Nữ 13: 53 28/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
913 21131239 Ou Meng Hua 1981 Nữ 13: 59 28/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
914 21131240 He Chao 1976 Nam 14: 00 28/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
915 21131242 Du Zefu 1974 Nam 14: 01 28/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
916 21131243 Zhao Guolin 1963 Nam 14: 02 28/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
917 21131244 Zhang Xiaolan 1978 Nữ 14: 03 28/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
918 21131246 Ngô Văn Hiệp 1980 Nam Capt 14: 05 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
919 21131250 Lê Bật Linh 1999 Nam Engine – Caded 14: 09 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
920 21131252 Dương Mạnh Hà 1991 Nam 14: 11 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VITACO
921 21131259 Nguyễn Xuân Hữu 1994 Nam AB.E 14: 13 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VITACO
922 21131262 Hoàng Đức Nhã 1986 Nam 14: 14 28/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
923 21131309 Zhang, Yipin 1972 Nam 14: 33 28/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
924 21131267 Shi, Min-Chi 1995 Nam 07: 17 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
925 21131273 Hong, Shuo-Heng 1994 Nam 07: 19 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
926 21131277 Cheng, Hsu – Chun 1980 Nam 07: 21 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
927 21131276 Lee, Yueh – Hsun 1982 Nam 07: 22 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
928 21131281 Wu, Chunlan 1973 Nữ 07: 23 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
929 21131286 Hou, Huaiyu 1979 Nữ 07: 24 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
930 21131291 Kang,Wei 1980 Nam 07: 26 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
931 21131298 Ata-Ur-Rehman 1973 Nam 07: 29 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
932 21131288 Zhang, Hongwa 1983 Nam 07: 30 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
933 21131292 Li, Caiping 1974 Nam 07: 31 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
934 21131295 Chen, Hui 1984 Nữ 07: 32 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
935 21131495 Lưu Văn Nghĩa 1987 Nam Fitter 07: 41 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HẢI PHƯƠNG
936 21131503 Phan Văn Toàn 1982 Nam M/M 07: 45 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HẢI PHƯƠNG
937 21131509 Nguyễn Việt Cường 1979 Nam 07: 48 29/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
938 21131527 Vương Văn Bảy 2002 Nam OS 07: 57 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
939 21204758 Trần Đức Huấn 1987 Nam 08: 03 29/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
940 21204760 Lê Văn Bắc 1983 Nam Fitter 08: 03 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
941 21204780 Lương Văn Lừng 1990 Nam 08: 13 29/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
942 21204796 Đậu Văn Tài 1993 Nam OS 08: 16 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
943 21204804 Nguyễn Mạnh Đoan 1974 Nam Electric 08: 21 29/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) VIMC Shipping
944 21204806 Nguyễn Quốc Việt 1975 Nam Capt 08: 22 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VITACO
945 21204822 Bùi Văn Sơn 1986 Nam Electric 08: 29 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
946 21204843 Đinh Thị Bích Dân 1971 Nam 08: 34 29/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
947 21204859 Vũ Đức Văn 1995 Nam 3/O 08: 41 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ATACO
948 21204866 Bùi Mạnh Hùng 1986 Nam 2/O 08: 43 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
949 21204873 Trần Đăng Khoa 1984 Nam CE 08: 48 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
950 21204880 Vũ Văn Hải 1990 Nam AB 08: 52 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SMR MARINE
951 21204886 Trần Hải Chính 1985 Nam 3/O 08: 56 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
952 21204892 Nguyễn Hùng Cường 1991 Nam AB 08: 59 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
953 21204900 Phan Dương Quang 1995 Nam Sailor 09: 03 29/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
954 21204899 Trần Công Minh 1997 Nam OS 09: 03 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
955 21204904 Lê Thanh Hùng 1984 Nam Sailor 09: 04 29/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
956 21204902 Ngô Xuân Bảo 1997 Nữ 09: 04 29/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
957 21204905 Bùi Văn Toàn 1993 Nam Sailor 09: 05 29/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
958 21204908 Hồ Chí Hào 1983 Nam 2/E 09: 06 29/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
959 21204906 Nguyễn Hồng Quang 1981 Nam CE 09: 06 29/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
960 21204911 Nguyễn Hải Long 1989 Nam 4/E 09: 07 29/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
961 21204912 Nguyễn Viết Tuyến 1987 Nam OILER 09: 08 29/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
962 21204914 Đỗ Văn Hoàng 1996 Nam OILER 09: 09 29/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
963 21204927 Cao Văn Tuyết 1997 Nam OILER 09: 15 29/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) VIMC Shipping
964 21204956 Liang, Bohai 1986 Nam 09: 42 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
965 21204957 Chen, Tian 1992 Nam 09: 43 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
966 21204969 Nguyễn Xuân Kén 2000 Nam OILER 09: 56 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
967 21204979 Đỗ Đức Thiện 1991 Nam AB 10: 07 29/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới HP Marine
968 21204980 Lưu Văn Dục 1981 Nam CE 10: 08 29/09/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới HP Marine
969 21204989 Nguyễn Sĩ Trường 1986 Nam Cook 10: 15 29/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) HẢI PHƯƠNG
970 21205008 Trần Văn Cảnh 1984 Nam 3/O 10: 33 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ CREW 24
971 21205046 Gao Wencai 1990 Nam 13: 45 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
972 21205049 Zhang Baiyuan 1992 Nam 13: 46 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
973 21205051 Lyu Yanqing 1976 Nam 13: 47 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
974 21205052 Nguyễn Hữu Thuyết 1972 Nam M/M 13: 49 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO
975 21205056 Đặng Thái Sơn 1983 Nam CE 13: 51 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ATACO
976 21205058 Lu Yi Hao 1996 Nam 13: 52 29/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
977 21205060 Đỗ Quốc Huy 1991 Nam 3/O 13: 53 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
978 21205062 Lê Minh Đạt 1991 Nam AB.D 13: 54 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VCC
979 21205065 Nguyễn Đức Thuận 1977 Nam Capt 13: 58 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
980 21205072 Nguyễn Văn Anh 1990 Nam 4/E 14: 03 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
981 21205074 Phạm Văn Năng 1981 Nam CE 14: 09 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
982 21205077 Trần Mạnh Quân 1997 Nam Sailor 14: 13 29/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
983 21205081 Trần Văn Đại 1982 Nam M/M 14: 16 29/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
984 21205098 Lê Minh Hiếu 2001 Nam M/M 14: 31 29/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
985 21205100 Phạm Văn Hải 1982 Nam Fitter 14: 33 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
986 21205115 Hoàng Văn Khang 1990 Nam 3/E 14: 47 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ ASHICO
987 21205120 Nguyễn Văn Vinh 1993 Nam Electric 14: 52 29/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) TÂN BÌNH
988 21205155 Nguyễn Hoài 1978 Nam C/O 15: 48 29/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
989 21205284 Phạm Doãn Thoảng 1965 Nam Bosun 07: 33 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
990 21205293 Nguyễn Văn Năm 1966 Nam Sailor 07: 37 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TỰ DO
991 21205312 Bùi Thế Định 1989 Nam Cook 07: 45 30/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1090N) VINASHIP
992 21205340 Nguyễn Xuân Khải 1982 Nam C/O 08: 00 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SUMASER
993 21205347 Lê Ngọc Tân 1992 Nam 3/O 08: 03 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SUMASER
994 21205361 Hoàng Vinh Quang 1999 Nam OS 08: 08 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ FGAS
995 21205368 Nguyễn Đình Sinh 1988 Nam C/O 08: 11 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC THÁI BÌNH DƯƠNG
996 21205375 Vũ Văn Sàng 1990 Nam AB 08: 15 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ LIÊN MINH
997 21205390 Đinh Công Tráng 1964 Nam 08: 20 30/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
998 21205424 Nhữ Sỹ Hiền 1995 Nam OILER 08: 33 30/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
999 21205426 Cao Thị Vân Anh 1996 Nữ 08: 35 30/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
1000 21205427 Phạm Tiến Quân 1981 Nam OS 08: 37 30/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
1001 21205432 Bùi Văn Sơn 1986 Nam Electric 08: 39 30/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
1002 21205441 Nguyễn Cao Cường 1990 Nam 2/E 08: 44 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
1003 21205446 Bùi Sỹ Hải 1979 Nam Capt 08: 46 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ AMAT JSC
1004 21205450 Trần Thị Hằng 1990 Nữ 08: 49 30/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
1005 21205457 Nguyễn Văn Tiệp 1990 Nam Bosun 08: 53 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
1006 21205470 Phạm Thị Yến 1990 Nữ 08: 59 30/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
1007 21205478 Lê Văn Khánh 1987 Nam CE 09: 05 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ PHC MARITIME
1008 21126361 Vũ Mạnh Hà 1999 Nam AB 09: 12 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1009 21205493 Trần Văn Ý 1987 Nam C/O 09: 22 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ NHẬT VIỆT
1010 21205496 Nguyễn Quang Nhật 1997 Nam AB 09: 26 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ TÂN BÌNH
1011 21205504 Nguyễn Thanh Tùng 1986 Nam OILER 09: 38 30/09/2021 PANAMA + song ngữ_VM(1630 có nhóm máu) VICMAC
1012 21205508 Tạ Vũ Anh 1981 Nam OILER 09: 43 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM
1013 21205512 Nguyễn Văn Tuấn 1989 Nam 3/O 09: 46 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
1014 21205523 Lê Văn Thành 1984 Nam 2/E 09: 59 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ hàng hải đông đô
1015 21205526 Trần Mạnh Thắng 1995 Nam OILER 10: 02 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ HP Marine
1016 21205542 Phạm Duy Cường 1995 Nam Sailor 10: 20 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ VINASHIP
1017 21205546 Trịnh Hồng Chiến 1969 Nam Capt 10: 24 30/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N)
1018 21205590 Trần Thế Đại 1991 Nam OILER 13: 55 30/09/2021 Gói TV Vinic song ngữ (910N) VINIC
1019 21205614 Hà Văn Thành 2002 Nam WPR 14: 10 30/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) Công ty Hoành Sơn
1020 21205616 Nguyễn Đổng Chi 1992 Nam 14: 11 30/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
1021 21205618 Nguyễn Đức Hùng 1992 Nam 14: 12 30/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
1022 21205620 Đặng Quốc Hữu 1978 Nam 14: 13 30/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) VIGOR
1023 21205648 Hà Nam Linh 1993 Nam 14: 53 30/09/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
1024 21205650 Đinh Văn Lộc 1998 Nam OS 14: 55 30/09/2021 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
1025 21205658 Trần Xuân Hưởng 1985 Nam 15: 05 30/09/2021 Khám sức khỏe lái xe nam (300N)
1026 21205659 Chen, Ping 1971 Nam 15: 07 30/09/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
1027 21205672 Vũ Công Thành 1991 Nam C/O 15: 15 30/09/2021 Khám sức khoẻ TV Panama (1390N) TÂN BÌNH
1028 21205675 Nguyễn Văn Việt 1987 Nam 3/O 15: 17 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ
1029 21205679 Mai Ngọc Minh 1986 Nam AB 15: 21 30/09/2021 Chứng chỉ Panama (970N) ATACO
1030 21205688 Cao Văn Tân 1987 Nam OILER 15: 48 30/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1090N) VINASHIP
1031 21205690 Đinh Ngọc Hồng 1982 Nam Sailor 15: 51 30/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1090N) VINASHIP
1032 21205691 Trần Văn Thao 1991 Nam OILER 15: 53 30/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1090N) VINASHIP
1033 21205693 Đặng Văn Thắng 1990 Nam Sailor 15: 55 30/09/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1090N) VINASHIP
1034 21205697 Chu Văn Quân 1990 Nam 2/E 16: 04 30/09/2021 Khám sức khỏe TV song ngữ Công ty VTB- ISM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *