0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 09 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 9 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 114335 NGUYỄN CÔNG ANH 3/10/1993  Nam  OS 9/1/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2 114484 PHẠM MINH TÂN 1/6/1987  Nam  2/O 9/3/2022 7:25  Chứng chỉ Panama  PITSCO
3 114486 TRẦN ĐÌNH TỰ 8/12/1991  Nam  OILER 9/3/2022 7:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
4 114487 TRẦN ANH QUANG 12/26/1990  Nam  3/O 9/3/2022 7:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
5 114491 PHẠM VĂN HUYÊN 4/14/1993  Nam  AB.D 9/3/2022 7:44  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
6 114492 LÊ MINH SƠN 7/8/1998  Nam  OILER 9/3/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
7 114493 NGUYỄN VĂN CÔNG 11/24/1991  Nam  3/O 9/3/2022 7:53  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
8 114495 TRƯƠNG VĂN CHÍNH 1/16/1997  Nam  AB.D 9/3/2022 8:00  Khám sức khoẻ TV Panama  PITSCO
9 114496 ĐINH THẾ HUY 8/20/1982  Nam  2/E 9/3/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  GLS
10 114501 NGUYỄN TUẤN ANH 1/3/1993  Nam  2/O 9/3/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
11 114502 NGUYỄN VIỆT XÔ 10/7/1992  Nam  OILER 9/3/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
12 114504 TÔ ĐỨC HƯNG 9/5/1991  Nam  OS.D 9/3/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  GLS
13 114505 ĐỖ VĂN TÚ 8/8/1990  Nam  3/E 9/3/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
14 114507 BÙI VĂN ĐƯƠNG 11/7/1998  Nam  COOK 9/3/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  GLS
15 114510 LƯƠNG PHÚC TRUNG 6/25/1993  Nam  3/E 9/3/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  GLS
16 114511 NGUYỄN THÀNH LUÂN 10/25/1984  Nam  DECK OFFICER 9/3/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
17 114513 ĐỖ TIẾN DŨNG 11/3/1978  Nam  CAPT 9/3/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  GLS
18 114635 BÙI VĂN NINH 12/11/1994  Nam  AB.E 9/5/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
19 114644 NGUYỄN VĂN HÙNG 7/14/1971  Nam  C/E 9/5/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
20 114652 BÙI VĂN NGỪNG 8/10/1975  Nam  OS 9/5/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
21 114655 NGUYỄN XUÂN LÊN 8/23/1990  Nam  OILER 9/5/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
22 114661 NGUYỄN VĂN TỚI 10/18/1989  Nam  OILER 9/5/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
23 114667 NGUYỄN XUÂN THỦY 12/6/1970  Nam  CAPT 9/5/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
24 114675 ĐÀM QUANG THÀNH 7/20/1985  Nam  OS 9/5/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
25 114676 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 11/11/1985  Nam  C/E 9/5/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
26 114683 ĐOÀN PHÚ TUẤN 6/7/1990  Nam  PUMP 9/5/2022 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
27 114694 BÙI ĐÌNH SANG 8/22/1998  Nam  OILER 9/5/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
28 114703 LÊ XUÂN HIỀN 1/25/1987  Nam  OILER 9/5/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
29 114713 PHẠM TUẤN HOÀNG 3/3/1996  Nam  SAILOR 9/5/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
30 114716 NGUYỄN CHÍ HÙNG 12/20/1962  Nam  BOSUN 9/5/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
31 114723 NGUYỄN NGỌC VƯƠNG 4/1/1979  Nam  C/E 9/5/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
32 114728 NGUYỄN ĐỨC TUÂN 6/18/1981  Nam  M/M 9/5/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
33 114729 NGUYỄN QUỐC HUY 4/16/1974  Nam  C/E 9/5/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
34 114732 NGUYỄN VĂN HÀ 4/5/1988  Nam 9/5/2022 8:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
35 114734 NGÔ MINH CHIẾN 5/19/2000  Nam  OS.E 9/5/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
36 114736 VŨ VĂN PHƯƠNG 8/10/1991  Nam  OILER 9/5/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
37 114740 TRẦN VĂN CHIẾN 11/10/1983  Nam  C/O 9/5/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
38 114742 TRẦN ĐẮC CƯỜNG 4/5/1987  Nam  2/O 9/5/2022 8:13  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
39 114746 NGUYỄN QUANG HUY 1/8/1996  Nam  AB.D 9/5/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
40 114752 NGUYỄN NGỌC HUY 11/14/2002  Nam  OILER 9/5/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
41 114751 TRẦN VĂN DŨNG 8/5/1988  Nam  C/O 9/5/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
42 114757 HOÀNG VĂN THÀNH 7/20/1985  Nam  OILER 9/5/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
43 114756 ĐÀO NGỌC LINH 1/27/2001  Nữ 9/5/2022 8:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
44 114760 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 3/19/1987  Nam  1/E 9/5/2022 8:22  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
45 114765 BÙI ĐỨC CẤN 8/16/1974  Nam  COOK 9/5/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
46 114771 NGUYỄN VĂN MẠNH 9/20/1984  Nam  OILER 9/5/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
47 114772 ĐOÀN MINH NGỌC 7/22/2000  Nam  OS 9/5/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
48 114778 BÙI ĐÌNH DOANH 7/2/1988  Nam  OILER 9/5/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
49 114775 VŨ THỊ YẾN 5/25/1991  Nữ 9/5/2022 8:29  KSK lấy bằng lái xe nữ
50 114779 LÊ THẠCH THẢO 11/23/1992  Nữ 9/5/2022 8:30  KSK lấy bằng lái xe nữ
51 114788 LÒ VĂN MẠNH 8/22/2003  Nam 9/5/2022 8:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
52 114794 ĐINH NGỌC TUẤN 9/4/1983  Nam  AB.D 9/5/2022 8:37  Khám sức khoẻ TV Panama  PHC MARITIME
53 114801 NGUYỄN VĂN HƠN 4/10/1998  Nam  OS.D 9/5/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
54 114805 TÒNG VĂN THOẢN 10/9/1989  Nam 9/5/2022 8:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
55 114807 LÒ VĂN DỤC 5/10/1979  Nam 9/5/2022 8:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
56 114809 BẠC VĂN QUANG 10/19/1993  Nam 9/5/2022 8:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
57 114811 LÒ VĂN LÂM 9/10/1994  Nam 9/5/2022 8:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
58 114812 VĂN DOÃN TRUNG 9/2/1978  Nam  3/E 9/5/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
59 114817 ĐINH QUANG ĐỨC 4/16/1974  Nam  OS.D 9/5/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
60 114820 PHẠM VĂN LÃM 7/15/1993  Nam  AB 9/5/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
61 114826 GIÀNG A THÀNH 2/12/2003  Nam 9/5/2022 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
62 114829 NGUYỄN TÀI THIỆN 9/24/1995  Nam 9/5/2022 8:59  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
63 114833 ĐÀO CẨM NGỌC 1/9/1979  Nam  C/E 9/5/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
64 114837 NGUYỄN VĂN NHANH 7/16/1991  Nam  2/E 9/5/2022 9:03  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
65 114840 ĐỖ VĂN CÔNG 2/13/1991  Nam  2/E 9/5/2022 9:05  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
66 114842 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 10/21/1989  Nam  3/O 9/5/2022 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
67 114843 HOÀNG ĐÌNH SƠN 7/7/1989  Nam  OILER 9/5/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
68 114844 HOÀNG VĂN SANG 3/16/1989  Nam  BOSUN 9/5/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
69 114848 VŨ VĂN NĂM 7/2/1988  Nam  OILER 9/5/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
70 114849 TRẦN ĐỨC VŨ 10/9/1995  Nam  AB 9/5/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
71 114853 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 4/23/1997  Nam  SAILOR 9/5/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
72 114857 NGUYỄN VIẾT DANH 5/25/1989  Nam  OILER 9/5/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
73 114860 BÙI VĂN THẮNG 5/15/1980  Nam  OILER 9/5/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
74 114864 NGUYỄN ĐỨC ĐOÀN 12/4/1994  Nam  3/O 9/5/2022 9:25  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
75 114867 PHẠM ĐÌNH NGHĨA 10/8/1992  Nam  4/E 9/5/2022 9:27  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
76 114869 NGUYỄN THỊ QUYÊN 9/10/1993  Nữ 9/5/2022 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
77 114872 TRƯƠNG VĂN THUẤN 11/10/1992  Nam  OILER 9/5/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
78 114871 BÙI DUY TÂN 2/10/1993  Nam  3/O 9/5/2022 9:31  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
79 114873 HOÀNG MẠNH NAM 7/21/1990  Nam  2/O 9/5/2022 9:33  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
80 114874 VŨ VĂN QUỲNH 2/2/1988  Nam  3/O 9/5/2022 9:34  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
81 114875 VŨ VĂN CHIẾN 9/25/1990  Nam  AB.D 9/5/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
82 114876 VŨ VĂN TOẢN 11/7/1993  Nam  2/E 9/5/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
83 114879 VŨ NGỌC HÂN 11/30/1974  Nam  M/M 9/5/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
84 114880 NGUYỄN THỊ THÚY 9/29/1983  Nữ 9/5/2022 9:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
85 114882 NGUYỄN ANH TUẤN 9/28/1991  Nam  4/E 9/5/2022 9:42  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
86 114884 NGUYỄN HẢI LÂM 9/2/1995  Nam  ENGINE – CADET 9/5/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
87 114888 ĐỖ ĐÌNH NHIÊN 10/16/1992  Nam  OILER 9/5/2022 9:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
88 114891 NGUYỄN VĂN HÙNG 3/8/2001  Nam  ENGINE – CADET 9/5/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
89 114893 NGUYỄN THỌ HIẾU 5/26/1992  Nam  No 1 Oiler 9/5/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
90 114895 LÊ CÔNG CẨN 11/11/1989  Nam  ELECTRIC 9/5/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
91 114899 NGUYỄN ĐỨC TRÀ 2/1/1993  Nam  OS 9/5/2022 9:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
92 114902 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 12/17/1981  Nam  2/O 9/5/2022 9:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
93 114905 ĐỖ THẾ SÔNG 10/25/1981  Nam  1/E 9/5/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
94 114904 NGUYỄN VĂN BÌNH 12/7/1977  Nam 9/5/2022 9:57  KSK lấy bằng lái xe nam
95 114910 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LÂM 8/15/2000  Nữ 9/5/2022 10:00  Gói khám sức khỏe (250N)
96 114909 TRẦN THANH TÂM 8/20/1999  Nam  OS 9/5/2022 10:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
97 114912 ĐỖ NGỌC CÔNG 5/20/1995  Nam  3/E 9/5/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
98 114911 ĐÀO VĂN DŨNG 10/16/1986  Nam  2/E 9/5/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
99 114915 NGUYỄN NGỌC LINH 4/5/1990  Nam  OILER 9/5/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
100 114917 LÂM HẢI SƠN 5/8/1994  Nam  3/O 9/5/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
101 114919 PHÙNG MẠNH THÀNH 4/26/1993  Nam  OILER 9/5/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
102 114921 HOÀNG VĂN HÒA 12/18/1984  Nam  C/O 9/5/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
103 114925 VŨ ĐỨC AN 2/11/1979  Nam  C/E 9/5/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
104 114927 HOÀNG VĂN TOẢN 10/20/1972  Nam  AB 9/5/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
105 114928 LÊ TUẤN ANH 7/26/1995  Nam  COOK 9/5/2022 10:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
106 114929 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 2/28/1983  Nam  2/E 9/5/2022 10:27  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
107 114930 PHẠM NHƯ DUÂN 3/7/1981  Nam  COOK 9/5/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRANSCO
108 114931 TRƯƠNG VĂN ĐIỆP 7/11/1988  Nam  WPR 9/5/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
109 114932 NGUYỄN HOÀNG HÓA 12/18/1993  Nam  C/O 9/5/2022 10:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
110 114933 PHẠM NHO LINH 8/6/1989  Nam  C/O 9/5/2022 10:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
111 114934 TỐNG XUÂN KHU 9/20/1991  Nam  BOSUN 9/5/2022 10:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
112 114935 TRẦN VĂN TRÌNH 12/10/1995  Nam  3/E 9/5/2022 10:36  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
113 114936 ĐINH QUANG HÙNG 9/20/2002  Nam  OILER 9/5/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
114 114937 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 10/20/1980  Nữ 9/5/2022 10:37  KSK lấy bằng lái xe nữ
115 114939 NGUYỄN BÁ TRƯỜNG 1/4/1999  Nam  AB.D 9/5/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
116 114941 DƯƠNG QUANG NGỌC 10/18/1988  Nam  2/E 9/5/2022 10:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
117 114943 NGUYỄN VĂN NGUYỆN 7/4/1991  Nam  2/O 9/5/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG LONG
118 114944 NGUYỄN VĂN VIỆT 3/23/1996  Nam  AB.D 9/5/2022 10:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
119 114945 PHẠM VĂN TÙNG 8/22/1990  Nam  ELECTRIC 9/5/2022 10:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
120 114947 TRẦN VĂN HIẾU 11/10/1980  Nam  3/E 9/5/2022 10:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
121 114949 PHẠM TRUNG ĐỨC 7/23/1991  Nam  AB 9/5/2022 10:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
122 114950 NGUYỄN QUANG THƯỞNG 10/5/1990  Nam  2/O 9/5/2022 10:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
123 114951 TRỊNH VĂN NHẠ 11/5/1998  Nam  SAILOR 9/5/2022 10:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
124 114952 PHẠM VĂN ĐƯỜNG 2/20/1989  Nam  OILER 9/5/2022 10:58  Chứng chỉ Panama  SMR MARINE
125 114954 VŨ THANH HÙNG 1/10/1995  Nam  4/E 9/5/2022 11:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
126 114955 KIM SANGYOUN 8/18/1981  Nam 9/5/2022 11:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
127 114956 PHẠM HUY HIỀN 9/2/1984  Nam  No 1 Oiler 9/5/2022 11:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
128 114957 NGUYỄN SỸ NAM 5/20/1996  Nam  OILER 9/5/2022 11:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
129 114958 NGUYỄN VIẾT THÀNH 1/3/2002  Nam  OS.D 9/5/2022 11:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
130 114959 MAI THANH THỊNH 2/11/1995  Nam  OS 9/5/2022 11:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
131 114960 NGUYỄN ANH TUẤN 3/9/1986  Nam  2/E 9/5/2022 11:40  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
132 114961 LÊ VĂN LONG 12/28/1996  Nam  2/E 9/5/2022 11:41  KSK thuyền viên không XN  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
133 115011 ĐINH PHÚC THÀNH 2/22/1988  Nam  AB.D 9/5/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
134 115017 VƯƠNG TÙNG DƯƠNG 6/10/1997  Nam  AB.D 9/5/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
135 115022 LÊ VĂN ĐÀO 7/23/1969  Nam  FITTER 9/5/2022 14:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
136 115029 DƯƠNG VĂN TUÂN 6/20/1986  Nam  COOK 9/5/2022 14:30  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
137 115032 NGUYỄN XUÂN ĐÔNG 11/9/1963  Nam 9/5/2022 14:34  KSK lấy bằng lái xe nam
138 115046 TRẦN VĂN ĐÍCH 2/21/1991  Nam  4/E 9/5/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
139 115056 TRẦN HỒNG PHONG 9/18/1984  Nam  MATTER 9/5/2022 14:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VMSC
140 115070 ĐINH VĂN TOÀN 10/16/1996  Nam  3/O 9/5/2022 15:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
141 115078 VƯƠNG VĂN QUYẾT 10/22/1988  Nam  OILER 9/5/2022 15:07  Khám sức khỏe TV song ngữ
142 115082 LƯƠNG THÀNH NGHIÊM 8/22/1993  Nam 9/5/2022 15:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
143 115084 PHẠM QUỐC HUY 11/27/1988  Nam  ELECTRIC 9/5/2022 15:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
144 115085 NGUYỄN ĐỨC TRƯỢNG 2/2/1974  Nam 9/5/2022 15:26  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
145 115088 LÊ HỒNG HUY 8/20/1969  Nam  BOSUN 9/5/2022 15:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
146 115093 GIÀNG A SÌ 12/1/1988  Nam 9/5/2022 15:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
147 115096 LÒ VĂN CHẤN 10/6/1969  Nam 9/5/2022 15:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
148 115097 LÒ THỊ TÂM 6/20/1996  Nữ 9/5/2022 15:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
149 115098 NGUYỄN VĂN QUANG 2/13/1992  Nam 9/5/2022 15:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
150 115100 PHÀN LÁO SAN 12/20/2000  Nam 9/5/2022 15:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
151 115103 LÒ VĂN PHỨC 5/4/2003  Nam 9/5/2022 15:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
152 115104 NGUYỄN VĂN THIÊN 5/25/1968  Nam  OILER 9/5/2022 15:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
153 115108 VÕ VĂN DŨNG 4/22/1993  Nam  SAILOR 9/5/2022 16:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
154 115110 LÊ NAM CAO 5/16/1999  Nam  SAILOR 9/5/2022 16:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
155 115112 HOÀNG ĐỨC TÀI 12/11/1985  Nam  SAILOR 9/5/2022 16:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
156 115115 BÙI VĂN THÁI 3/28/1998  Nam  SAILOR 9/5/2022 16:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
157 115116 NGUYỄN HỮU HUY 3/6/1982  Nam  C/O 9/5/2022 16:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
158 115117 PHẠM NGỌC NAM 9/3/1999  Nam  OS 9/5/2022 16:27  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
159 115119 TRẦN SỸ TUẤN 12/12/1992  Nam  AB.D 9/5/2022 16:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
160 115191 TRẦN VĂN NAM 9/26/1989  Nam  3/O 9/6/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
161 115199 MAI MẠNH HÙNG 10/20/1985  Nam  AB.D 9/6/2022 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
162 115210 BÙI VĂN PHÚC 2/3/1988  Nam  OILER 9/6/2022 7:53  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
163 115212 TRẦN QUỐC TUẤN 1/18/1996  Nam  AB 9/6/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
164 115224 TRẦN DUY VINH 10/2/1988  Nam  WPR 9/6/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
165 115236 HOÀNG MINH CHÍ 7/19/1991  Nam  4/E 9/6/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
166 115230 LÒ MINH THƯƠNG 6/15/1977  Nam 9/6/2022 8:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
167 115240 HỒ VĂN NHÂN 7/28/1994  Nam  OILER 9/6/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
168 115249 NGUYỄN TẤT BÌNH 7/3/1976  Nam  BOSUN 9/6/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
169 115246 PHẠM HOÀNG LÂM 6/8/1986  Nam  3/O 9/6/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
170 115251 NGUYỄN BÙI BÌNH 1/1/1986  Nam 9/6/2022 8:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
171 115261 NGUYỄN VĂN LONG 1/25/2001  Nam  OILER 9/6/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRANSCO
172 115264 NGUYỄN THÀNH CHUNG 9/28/2002  Nam  OILER 9/6/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRANSCO
173 115268 NGUYỄN VĂN HOÀNG 4/1/1992  Nam  C/O 9/6/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
174 115272 VŨ TRỌNG HÒA 3/1/1985  Nam  AB.D 9/6/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
175 115275 VÕ XUÂN THẮNG 2/6/2000  Nam  AB.E 9/6/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH PHÚ
176 115287 NGUYỄN VĂN HIỆN 9/19/1999  Nam  AB.E 9/6/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
177 115290 BÙI HỮU QUYẾT 7/8/1993  Nam  AB.D 9/6/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
178 115297 NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG 9/21/1990  Nam  OS 9/6/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
179 115294 THIỀU VĂN LỘC 3/6/1985  Nam  AB.D 9/6/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
180 115299 TRẦN THANH TÙNG 2/26/1996  Nam  OS.D 9/6/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
181 115305 NGUYỄN HUY THÀNH 8/19/1984  Nam  CAPT 9/6/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
182 115306 NGUYỄN VĂN THÀNH 4/4/1994  Nam  2/O 9/6/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
183 115311 LÊ NGỌC HÂN 2/17/1972  Nam  COOK 9/6/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
184 115318 MAI XUÂN CHIỂU 12/15/1986  Nam  2/E 9/6/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
185 115321 TRẦN SƠN DƯƠNG 7/31/1988  Nam  OILER 9/6/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
186 115326 ĐẶNG VĂN HỌC 2/7/1978  Nam  BOSUN 9/6/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
187 115328 PHẠM VĂN DUẨN 2/3/1987  Nam  2/E 9/6/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
188 115331 PHẠM VĂN THIỆP 12/28/1988  Nam  M/M 9/6/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
189 115334 BÙI SỸ CHIẾN 3/10/1993  Nam  AB.D 9/6/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
190 115335 LÊ XUÂN SƠN 2/5/1990  Nam  C/O 9/6/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
191 115346 TRẦN VĂN THIỀU 3/10/1994  Nam  3/O 9/6/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
192 115343 LÊ VĂN THANH 10/18/1986  Nam  OS 9/6/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
193 115349 TRẦN VĂN BÌNH 2/7/1984  Nam  C/E 9/6/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
194 115354 VŨ MẠNH HÀ 1/4/1984  Nam  FITTER 9/6/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
195 115356 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 5/28/1984  Nam  3/E 9/6/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
196 115360 BÙI HỒNG TRƯỜNG 2/6/1992  Nam  2/E 9/6/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
197 115362 HOÀNG ĐỨC NGỌC 4/20/1988  Nam  AB.D 9/6/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
198 115367 NGUYỄN VĂN LONG 8/5/1988  Nam  C/O 9/6/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
199 115366 HOÀNG MẠNH TRUNG 8/22/1983  Nam  CAPT 9/6/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
200 115369 BÙI VĂN KHANG 12/10/1991  Nam  OILER 9/6/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
201 115372 NGUYỄN HỒNG LÂN 10/10/1993  Nam  OS.D 9/6/2022 8:58  Chứng chỉ Panama  PITSCO
202 115376 NGUYỄN TUẤN LINH 1/29/2000  Nam  ENGINE – CADET 9/6/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
203 115380 PHẠM TRỌNG NGHĨA 7/18/1994  Nam  SAILOR 9/6/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
204 115382 LÊ VĂN TRỌNG 11/18/1998  Nam  SAILOR 9/6/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
205 115398 NGUYỄN NGỌC THƯ 9/9/1983  Nam  SAILOR 9/6/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
206 115404 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 5/2/1986  Nam  AB.D 9/6/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
207 115403 VŨ THẾ QUYNH 1/20/1990  Nam  AB.D 9/6/2022 9:16  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
208 115408 NGUYỄN VĂN CHIẾN 7/21/1990  Nam  OS.D 9/6/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
209 115407 NGUYỄN HOÀI PHONG 5/8/1989  Nam  OILER 9/6/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
210 115409 PHẠM THANH HẢI 4/16/1998  Nam  OILER 9/6/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
211 115410 TRẦN ĐÌNH CÔNG 3/17/1993  Nam  SAILOR 9/6/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
212 115412 NGUYỄN VĨNH TÂN 11/20/1991  Nam  BOSUN 9/6/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
213 115415 HỒ VĂN PHƯỞNG 9/25/1982  Nam  1/E 9/6/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
214 115416 NGUYỄN THÀNH NHU 8/28/1997  Nam  OILER 9/6/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
215 115420 PHẠM VĂN LƯƠNG 7/19/1989  Nam  2/E 9/6/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
216 115419 TRẦN NGỌC HẢI 9/6/1987  Nam  SAILOR 9/6/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
217 115421 LÊ ĐĂNG TRỌNG 2/7/1991  Nam  3/O 9/6/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
218 115423 NGUYỄN CẢNH TÚ 7/17/1978  Nam  CAPT 9/6/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
219 115425 PHẠM HẢI HOÀNG 6/3/1989  Nam  2/E 9/6/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
220 115430 NGUYỄN NHƯ TIẾN 10/22/1987  Nam  BOSUN 9/6/2022 9:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PTSC MARINE
221 115429 HOÀNG HẢI LONG 6/25/1992  Nam  SAILOR 9/6/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
222 115431 LÊ HỒNG THÁI 10/6/1979  Nam  SAILOR 9/6/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
223 115432 PHẠM NGỌC CƯƠNG 6/15/1988  Nam  BOSUN 9/6/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
224 115438 TRẦN CÔNG MINH 4/6/1996  Nam  OS.D 9/6/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
225 115439 NGUYỄN VĂN SƠN 1/20/1986  Nam  COOK 9/6/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
226 115443 LÊ THẾ HÀO 10/10/1985  Nam  CAPT 9/6/2022 9:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
227 115444 LÊ HỒNG LĂNG 10/15/1985  Nam  OILER 9/6/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
228 115445 TRẦN ĐỨC THÀNH 4/4/1983  Nam  1/E 9/6/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
229 115447 VŨ TUẤN ANH 4/6/1990  Nam  2/O 9/6/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
230 115450 PHẠM VĂN DŨNG 2/20/1990  Nam  COOK 9/6/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
231 115452 PHẠM QUỐC ANH 9/11/1996  Nam  AB.E 9/6/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
232 115455 NNABUIFE CHINAZOM EVERISTAR 11/19/1993  Nữ 9/6/2022 10:11  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
233 115456 ONYESO CYNTHIA CHINEREM 4/4/1999  Nữ 9/6/2022 10:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
234 115459 PHẠM VĂN BỐN 2/28/1984  Nam  COOK 9/6/2022 10:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
235 115464 TRẦN VĂN TRUNG 8/31/1994  Nam  AB.D 9/6/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
236 115463 BÙI QUÝ NGỌC 9/5/1979  Nam  CAPT 9/6/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
237 115467 PHẠM VĂN ĐỨC 2/10/1986  Nam  OILER 9/6/2022 10:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
238 115468 PHẠM HOÀI NAM 12/23/1986  Nam  3/O 9/6/2022 10:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
239 115469 BÙI VĂN QUỲNH 10/1/1975  Nam  ENGINE OFFICER 9/6/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
240 115470 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/20/1981  Nam  ENGINE OFFICER 9/6/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
241 115471 PHẠM VĂN SANG 10/9/1992  Nam  AB.D 9/6/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
242 115472 TRẦN HUY HÒA 4/22/1995  Nam  M/M 9/6/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
243 115473 VŨ SƠN DƯƠNG 11/26/1982  Nam 9/6/2022 10:43  KSK lấy bằng lái xe nam
244 115474 TRẦN VĂN MẠNH 8/24/1987  Nam  SAILOR 9/6/2022 10:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
245 115475 PHẠM KHẮC SỸ 7/7/1999  Nam  OS.D 9/6/2022 10:48  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
246 115476 CHU VĂN NHÌ 2/5/1987  Nam  3/E 9/6/2022 10:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
247 115479 HOÀNG CÔNG QUÂN 10/20/1988  Nam  2/O 9/6/2022 11:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
248 115482 BÙI NGỌC DƯƠNG 6/10/1982  Nam  OS.D 9/6/2022 11:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
249 115486 NGUYỄN VĂN TIỀN 3/16/1987  Nam  AB.E 9/6/2022 11:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
250 115517 CHU VĂN LƯƠNG 10/13/1986  Nam  2/E 9/6/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
251 115529 NGUYỄN VĂN PHÚC 3/1/1989  Nam  AB.D 9/6/2022 14:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
252 115532 TRẦN KIÊN CƯỜNG 6/14/1998  Nam 9/6/2022 14:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
253 115535 THÁI VĂN VINH 3/29/1988  Nam  2/E 9/6/2022 14:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
254 115538 CHU VĂN HÒA 9/6/1993  Nam  OILER 9/6/2022 14:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
255 115543 VŨ ĐỨC TOÀN 11/14/2000  Nam  ENGINE – CADET 9/6/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
256 115554 VŨ HUY HOÀNG 3/14/1992  Nam 9/6/2022 14:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
257 115556 PHẠM ANH TUÂN 6/13/1982  Nam  3/O 9/6/2022 14:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
258 115560 VŨ MẠNH HÙNG 1/14/1987  Nam  CAPT 9/6/2022 14:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
259 115575 NGUYỄN VĂN TÌNH 8/15/1971  Nam  C/E 9/6/2022 14:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
260 115576 CAO VĂN TÂM 5/7/1988  Nam  ELECTRIC 9/6/2022 15:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
261 115584 NGUYỄN GIANG ĐÔNG 2/3/1967  Nam  COOK 9/6/2022 15:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
262 115586 HÀ VĂN HÙNG 7/12/2001  Nam  OS.D 9/6/2022 15:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
263 115592 NGÔ VĂN THU 5/5/1968  Nam  OILER 9/6/2022 15:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
264 115598 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 8/29/1999  Nữ 9/6/2022 15:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
265 115609 TRẦN VĂN HOÀI 9/9/1994  Nam  OS.E 9/6/2022 16:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
266 115614 NGUYỄN XUÂN CHÍ 8/26/1993  Nam  AB 9/6/2022 16:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
267 115676 LÊ ĐĂNG TẤN 5/5/1993  Nam  AB.D 9/7/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
268 115696 HOÀNG ĐỨC ANH 10/10/2000  Nam  AB.D 9/7/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
269 115701 CAO TIẾN MẠNH 1/7/1994  Nam  OS.E 9/7/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
270 115707 HOÀNG VĂN THỜI 5/27/1976  Nam  C/E 9/7/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
271 115723 NGUYỄN HỮU THANH 7/30/1993  Nam  AB.E 9/7/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
272 115720 TRẦN VĂN THÔNG 7/22/2000  Nam  AB.D 9/7/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
273 115733 PHẠM VĂN THỐNG 9/20/1971  Nam  OILER 9/7/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
274 115734 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/20/1988  Nam  BOSUN 9/7/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
275 115747 TRẦN VĂN ĐỨC 3/23/1995  Nam  OILER 9/7/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
276 115752 TRẦN VĂN TÌNH 5/17/1993  Nam  OILER 9/7/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
277 115759 NGUYỄN VĂN HÙNG 6/17/1977  Nam  C/E 9/7/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Hân Huy
278 115762 NGUYỄN THÀNH CÔNG 10/15/1990  Nam  2/E 9/7/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
279 115763 TRẦN NHẬT HÀ 7/12/1992  Nam  OS.D 9/7/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
280 115775 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 3/10/1990  Nam  OS.D 9/7/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
281 115780 LÊ ĐÌNH CHIỂU 3/17/1985  Nam  3/E 9/7/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
282 115781 NINH XUÂN MINH 6/8/1979  Nam  CAPT 9/7/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
283 115786 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/20/1966  Nam  3/O 9/7/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
284 115789 LƯU QUỐC HUY 4/15/1985  Nam  C/O 9/7/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
285 115794 TRẦN VĂN HIỆP 9/11/1991  Nam  AB.D 9/7/2022 8:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
286 115799 NGUYỄN ĐẮC MẠNH 2/5/1995  Nam  OILER 9/7/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
287 115805 TRẦN HỮU NGHĨA 9/27/1997  Nam  OILER 9/7/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
288 115804 NGUYỄN VĂN CHUNG 8/21/1980  Nam  C/E 9/7/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
289 115803 TRẦN VĂN HÒA 4/24/1974  Nam  OILER 9/7/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
290 115812 TRẦN ANH TUẤN 7/26/1995  Nam  ELECTRIC 9/7/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
291 115809 BÙI BÁ ĐẠT 5/27/1997  Nam  OS.D 9/7/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
292 115813 TRƯƠNG NGỌC QUYỀN 10/12/1996  Nam  AB.D 9/7/2022 8:36  Khám sức khoẻ TV Panama  PITSCO
293 115816 ĐINH VĂN LĨNH 11/8/1996  Nam  OILER 9/7/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
294 115817 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG 9/20/1979  Nam  FITTER 9/7/2022 8:38  Khám sức khoẻ TV Panama  THÁI BÌNH DƯƠNG
295 115819 LÊ THANH TÙNG 11/27/1993  Nam  3/E 9/7/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
296 115822 HOÀNG KỲ ANH 8/15/2000  Nam 9/7/2022 8:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
297 115824 TRẦN QUỐC CHUẨN 7/1/1980  Nam  2/E 9/7/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
298 115826 PHẠM VĂN DUẨN 11/20/1988  Nam  OS.E 9/7/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
299 115830 PHẠM VĂN DŨNG 8/7/1983  Nam  1/E 9/7/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
300 115833 DƯƠNG MINH HIẾU 11/16/2001  Nam  OS.D 9/7/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
301 115834 ĐỖ PHƯƠNG NGUYÊN 5/4/1987  Nam  AB 9/7/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
302 115839 LÊ PHÚ THÀNH 6/8/1974  Nam  C/E 9/7/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
303 115841 TRẦN VĂN HỌC 2/24/1997  Nam  OILER 9/7/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
304 115843 PHẠM NGỌC HƯNG 3/30/1985  Nam  4/E 9/7/2022 8:51  Chứng chỉ Panama  TRƯỜNG LONG
305 115846 VŨ VĂN CƯỜNG 10/23/1997  Nam  DECK FITTER 9/7/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
306 115847 NGUYỄN VĂN THẾ 9/13/1985  Nam  2/O 9/7/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
307 115850 TRẦN VĂN HỮU 3/26/2003  Nam  OS.E 9/7/2022 8:54  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
308 115851 CAO VĂN TRỌNG 9/25/1985  Nam  2/O 9/7/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
309 115855 ĐẶNG TUẤN ANH 1/24/2001  Nam  OS 9/7/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
310 115856 VŨ THỊ SAO MAI 7/24/1991  Nữ 9/7/2022 8:59  KSK lấy bằng lái xe nữ
311 115857 TRỊNH VĂN HẬU 1/27/1990  Nam  OILER 9/7/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
312 115859 NGÔ VĂN HỒNG 6/20/1992  Nam  AB.E 9/7/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
313 115860 TRỊNH XUÂN ĐÔNG 4/20/1982  Nam  FITTER 9/7/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
314 115863 ĐỖ ANH VŨ 8/21/1990  Nam  ELECTRIC 9/7/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
315 115866 PHẠM TRUNG KIÊN 4/7/1983  Nam  COOK 9/7/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
316 115870 BÁCH VĂN THẮNG 10/20/1973  Nam  AB.D 9/7/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
317 115873 HUỲNH NGỌC OÁNH 4/28/1962  Nam 9/7/2022 9:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
318 115877 CHU VĂN QUANG 3/10/1994  Nam  ENGINE – CADET 9/7/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
319 115880 LÊ THỊ THẢO 9/19/1995  Nữ 9/7/2022 9:22  KSK lấy bằng lái xe nữ
320 115891 PHẠM TRƯỜNG GIANG 7/14/2000  Nam  OS.D 9/7/2022 9:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
321 115894 BÙI HUY HUỲNH 7/19/1983  Nam  2/E 9/7/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
322 115900 PHẠM VĂN HOÀNG 10/11/1997  Nam  AB.D 9/7/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
323 115902 ĐẶNG VĂN ÁNH 7/17/1988  Nam  FITTER 9/7/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
324 115903 ĐỒNG QUYẾT THẮNG 5/13/1971  Nam  No 1 Oiler 9/7/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
325 115904 NGUYỄN VĂN QUYỀN 4/24/1994  Nam  OS.D 9/7/2022 10:08  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
326 115913 NGUYỄN SỸ KHỎE 2/20/1983  Nam  C/O 9/7/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  AMAT
327 115915 NGUYỄN THẾ QUÝ 7/14/2003  Nam  OS.D 9/7/2022 10:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
328 115917 NGUYỄN THANH BẰNG 1/2/1986  Nam  BOSUN 9/7/2022 10:58  Chứng chỉ Panama  NST
329 115920 CAO ĐẠI THÀNH 4/14/1990  Nam  3/O 9/7/2022 11:23  Chứng chỉ Panama  ATACO
330 115941 ROÃN VĂN ĐẠI 3/29/1991  Nam  OS 9/7/2022 13:59  Chứng chỉ Panama  ĐÔNG LONG
331 115948 PHẠM VĂN LÂM 11/27/1987  Nam  3/O 9/7/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
332 115951 HÀ VĂN THÁI 1/2/1986  Nam  AB 9/7/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
333 115961 ĐỖ VĂN CƯỜNG 2/18/1998  Nam  OS 9/7/2022 14:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB HOÀNG TUẤN
334 115973 LẠI THỊ THẢO 10/25/1987  Nữ 9/7/2022 14:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
335 115978 ZHAN, XINHUA 12/8/1975  Nam 9/7/2022 14:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
336 115983 TRẦN VĂN HIỂU 6/9/1991  Nam  C/O 9/7/2022 14:38  Khám sức khỏe TV song ngữ
337 116000 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 11/20/1985  Nam  C/E 9/7/2022 14:58  Khám sức khỏe TV song ngữ
338 116002 HÀ MẠNH ĐẠT 10/2/1994  Nam  AB.E 9/7/2022 15:01  Chứng chỉ Panama  PHÚ TÀI
339 116008 LÊ CÔNG DOANH 2/14/1990  Nam  AB.E 9/7/2022 15:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
340 116016 HOÀNG VĂN TIỀN 7/14/1988  Nam  C/O 9/7/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ
341 116021 TRẦN VIẾT TRƯỜNG 1/4/1981  Nam  C/O 9/7/2022 15:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
342 116027 LÊ CHIÊU SINH 8/1/1984  Nam  3/O 9/7/2022 15:21  Chứng chỉ Panama  AMAT
343 116026 TRỊNH VĂN DƯƠNG 9/6/1996  Nam  3/O 9/7/2022 15:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
344 116030 YANG, TSUNG-KAI 3/5/1987  Nam 9/7/2022 15:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
345 116029 BÙI XUÂN QUỲNH 8/15/1991  Nam  C/E 9/7/2022 15:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
346 116033 NGUYỄN THỊ LOAN 4/11/1993  Nam 9/7/2022 15:32  KSK lấy bằng lái xe nữ
347 116038 VŨ DUY TÙNG 7/17/1993  Nam  AB.D 9/7/2022 15:57  Khám sức khỏe TV song ngữ
348 116041 TRẦN TĂNG MINH 9/2/2004  Nam 9/7/2022 16:04  KSK lấy bằng lái xe nam
349 116042 PHẠM VĂN TIẾN 8/1/1990  Nam  OS.E 9/7/2022 16:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
350 116138 PHÙNG XUÂN THIÊN 7/23/1986  Nam  FITTER 9/8/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIÊN PHONG
351 116144 PHẠM VĂN THỎA 5/18/1985  Nam  OS.E 9/8/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
352 116147 PHẠM MẠNH HÙNG 9/4/1992  Nam  C/O 9/8/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
353 116154 NGUYỄN XUÂN HOÀI 1/5/1978  Nam  OS.D 9/8/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
354 116164 PHAN THANH HẢI 5/1/1984  Nam  ELECTRIC 9/8/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
355 116167 ĐẶNG XUÂN QUÝ 4/22/1963  Nam  CAPT 9/8/2022 8:04  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
356 116171 NGÔ TIẾN TÙNG 12/10/1985  Nam  AB.D 9/8/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
357 116176 HỒ HỮU LUYẾN 7/16/1975  Nam  OILER 9/8/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
358 116189 CAO XUÂN NGỌC 7/27/1984  Nam  SAILOR 9/8/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
359 116191 VÕ VĂN NGỌ 5/22/1990  Nam  OS.D 9/8/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
360 116194 HOÀNG THÁI BÌNH 7/6/2000  Nam  OILER 9/8/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
361 116201 CAO ĐĂNG ĐÀN 8/16/1994  Nam  OS.D 9/8/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
362 116202 CHU THANH GIÁP 5/21/1986  Nam  ELECTRIC 9/8/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
363 116210 HOÀNG NGỌC TUẤN 2/4/1973  Nam  CAPT 9/8/2022 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
364 116208 CHU TUẤN NGHĨA 4/5/2000  Nam  SAILOR 9/8/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
365 116218 NGUYỄN PHÚC NAM 8/16/2002  Nam  OS.D 9/8/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
366 116219 LÊ HỒNG ANH 7/27/2002  Nam  AB.D 9/8/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
367 116216 TRẦN ĐÌNH PHÚC 8/10/1985  Nam  OILER 9/8/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
368 116220 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 10/20/1987  Nam  OS.E 9/8/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
369 116224 HOÀNG VĂN TIẾN 2/12/1985  Nam  OILER 9/8/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
370 116229 NGUYỄN THÀNH TRUNG 2/16/1990  Nam 9/8/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
371 116227 DƯƠNG HỒNG HẢI 12/3/2003  Nam  OS.E 9/8/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
372 116232 TRỊNH VĂN TUYẾN 6/10/1987  Nam  AB 9/8/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
373 116240 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 7/10/1985  Nam  SAILOR 9/8/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
374 116243 NGUYỄN THANH CUNG 8/27/2002  Nam  OS.D 9/8/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
375 116246 NGÔ VĂN CƠ 10/5/1970  Nam  M/M 9/8/2022 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
376 116251 TRẦN TRUNG HIẾU 12/28/1995  Nam  AB.D 9/8/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
377 116255 HOÀNG HƯNG 1/29/1995  Nam  3/E 9/8/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  ISALCO
378 116256 NGUYỄN VĂN ĐỨC 12/9/1985  Nam  2/O 9/8/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
379 116254 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 6/28/1999  Nam  ENGINE – CADET 9/8/2022 8:45  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
380 116267 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH 6/29/2004  Nam  SAILOR 9/8/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
381 116266 LÊ QUANG TUẤN 12/19/1992  Nam  AB.D 9/8/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
382 116268 BÙI VĂN QUANG 7/24/1994  Nam  OILER 9/8/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
383 116274 VŨ XUÂN THỤY 9/14/1982  Nam  OILER 9/8/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
384 116277 NGUYỄN VĂN HÀO 12/22/1982  Nam  OILER 9/8/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
385 116273 TRỊNH TRUNG KIÊN 6/16/1978  Nam  CAPT 9/8/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
386 116276 ĐỖ TRẦN TUẤN ANH 2/25/2002  Nam  SAILOR 9/8/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
387 116278 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 9/5/1993  Nam  OILER 9/8/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
388 116279 MAI SỸ DƯƠNG 6/7/1994  Nam  AB.E 9/8/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
389 116280 NGUYỄN VŨ KHA 8/2/1998  Nam  OILER 9/8/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
390 116283 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI 8/25/1995  Nam  OILER 9/8/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
391 116281 HỒ SỸ HÙNG 6/12/1982  Nam  SAILOR 9/8/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
392 116282 NGUYỄN VĂN TUẤN 7/6/1994  Nam  SAILOR 9/8/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
393 116285 TRẦN NGỌC HẢI 10/20/1991  Nam  SAILOR 9/8/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
394 116288 HỒ HỮU HÙNG 4/18/2000  Nam  OILER 9/8/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
395 116290 HỒ SỸ TÚC 11/28/1974  Nam  OILER 9/8/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
396 116289 HOÀNG NGỌC DƯƠNG 7/8/2000  Nam  OS.E 9/8/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
397 116291 HOÀNG VĂN SƠN 7/16/1987  Nam  OILER 9/8/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
398 116294 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 7/13/2001  Nam  SAILOR 9/8/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
399 116295 PHAN VĂN CHUYÊN 9/30/1993  Nam  AB.D 9/8/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
400 116297 VŨ VĂN THUẪN 5/4/1993  Nam  SAILOR 9/8/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
401 116300 BÙI ĐỨC VIÊN 4/1/1975  Nam  OS.D 9/8/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
402 116301 NGUYỄN XUÂN THUẬN 3/1/1976  Nam  OS 9/8/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
403 116303 NGUYỄN VĂN KHÁNH 5/10/1981  Nam  OS 9/8/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
404 116308 TRẦN ĐỨC HUÂN 2/25/1994  Nam  SAILOR 9/8/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
405 116307 LÃ VIẾT THẠO 8/1/1968  Nam  AB.E 9/8/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
406 116309 PHẠM HỮU HUYẾN 5/9/1999  Nam  OILER 9/8/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
407 116310 NGUYỄN ĐÌNH LONG 10/14/1981  Nam 9/8/2022 9:27  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
408 116312 TRẦN ĐÌNH NAM 6/25/1976  Nam  2/E 9/8/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
409 116313 PHẠM HOÀNG ANH 9/18/1993  Nam 9/8/2022 9:32  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
410 116317 PHẠM VĂN QUỲNH 10/28/2002  Nam  SAILOR 9/8/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
411 116316 VŨ VĂN TRƯỜNG 8/17/1987  Nam  CAPT 9/8/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
412 116321 NGUYỄN TUẤN THANH 3/15/1999  Nam  AB.E 9/8/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
413 116323 BÙI VĂN THIỆN 11/8/1990  Nam  2/E 9/8/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
414 116325 ĐÀO THANH LÂM 12/1/2002  Nam  SAILOR 9/8/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
415 116326 NGUYỄN DUY KHÁNH 10/8/1991  Nam  OS.D 9/8/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  THÁI BÌNH DƯƠNG
416 116327 XIANG, LONG 1/1/1989  Nam 9/8/2022 9:41  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
417 116335 LÊ PHÚ DŨNG 7/28/1974  Nam  AB.D 9/8/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
418 116337 PHẠM VĂN PHONG 6/9/1994  Nam  SAILOR 9/8/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
419 116341 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 7/2/1987  Nam  2/E 9/8/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
420 116345 TRẦN VĂN TRƯỜNG 3/26/1993  Nam  AB.D 9/8/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
421 116348 VŨ VIẾT PHÚC 9/10/1998  Nam  OS.D 9/8/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
422 116349 NGUYỄN VĂN BIỂN 2/27/1990  Nam  AB.D 9/8/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
423 116352 HOÀNG QUỐC VIỆT 1/6/2000  Nam  AB.D 9/8/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
424 116353 NGUYỄN NGỌC THỂ 10/14/1995  Nam  AB.D 9/8/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
425 116354 NGÔ VĂN CAO 7/16/1992  Nam  3/O 9/8/2022 10:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
426 116355 NGUYỄN DUY THÁI 10/22/2002  Nam  AB.D 9/8/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
427 116358 PHẠM VĂN TOÀN 8/7/1984  Nam  CAPT 9/8/2022 11:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
428 116359 NGUYỄN VĂN CHÍNH 6/17/1998  Nam  OS.E 9/8/2022 11:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
429 116383 PHẠM ĐỨC LONG 2/12/1986  Nam  C/E 9/8/2022 13:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC THÁI BÌNH DƯƠNG
430 116386 LÊ VĂN SĨ 10/20/1989  Nam  FITTER 9/8/2022 14:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
431 116389 NGUYỄN VĂN THÀNH 9/2/1986  Nam  FITTER 9/8/2022 14:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
432 116396 DƯƠNG PHƯƠNG NAM 8/14/1992  Nam  2/O 9/8/2022 14:17  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
433 116398 PHẠM VĂN NAM 2/1/1969  Nam  M/M 9/8/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
434 116401 LƯƠNG VĂN TÌNH 11/2/1989  Nam  SAILOR 9/8/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
435 116406 WU, QINYU 8/4/1973  Nam 9/8/2022 14:41  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
436 116414 VŨ HỒNG SƠN 5/26/2000  Nam  AB.D 9/8/2022 14:53  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  AN BÌNH
437 116415 PHAN HOÀNG TRUNG 1/23/1991  Nam  AB.D 9/8/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
438 116416 TRỊNH MẠNH HÙNG 6/2/1974  Nam  CAPT 9/8/2022 14:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
439 116417 KHƯƠNG THANH TÙNG 2/8/1984  Nam  C/O 9/8/2022 15:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
440 116420 ĐỖ VĂN DIỆN 5/19/1983  Nam  FITTER 9/8/2022 15:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
441 116419 LƯU QUANG QUẢNG 3/18/1985  Nam  2/O 9/8/2022 15:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
442 116421 LƯU ANH TUẤN 10/1/1986  Nam  3/O 9/8/2022 15:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
443 116422 NGÔ VĂN THỊNH 8/1/1982  Nam  BOSUN 9/8/2022 15:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
444 116424 HÀ THẾ PHƯƠNG 10/10/1993  Nam  AB.D 9/8/2022 15:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
445 116425 NGUYỄN BÙI THẮNG 8/24/1972  Nam  AB.D 9/8/2022 15:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
446 116426 BÙI THANH BÁCH 7/30/1996  Nam  AB.D 9/8/2022 15:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
447 116427 BẠCH HÙNG VĨ 5/26/1968  Nam  OS.D 9/8/2022 15:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
448 116429 VŨ ĐỨC TRỌNG 6/19/1996  Nam  OS.D 9/8/2022 15:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
449 116430 NGUYỄN ĐẶNG HIỂN 11/4/1977  Nam  C/E 9/8/2022 15:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
450 116433 ĐÀO THANH TÙNG 8/24/1983  Nam  2/E 9/8/2022 15:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
451 116434 NGUYỄN THÀNH KIÊN 5/6/1979  Nam  3/E 9/8/2022 15:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
452 116435 NGUYỄN VĂN VINH 2/28/1993  Nam  4/E 9/8/2022 15:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
453 116437 NGUYỄN VĂN TUYẾN 1/6/1979  Nam  ELECTRIC 9/8/2022 15:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
454 116438 ĐỖ HOA HUỆ 12/20/1999  Nữ 9/8/2022 15:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
455 116440 VƯƠNG HẢI MINH 11/26/1983  Nam  AB.E 9/8/2022 15:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
456 116441 PHẠM NGUYÊN ANH 10/12/1987  Nam  AB.E 9/8/2022 15:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
457 116444 ĐỖ VĂN HOÀNG 8/18/1996  Nam  AB.E 9/8/2022 15:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
458 116446 NGUYỄN NGỌC THẠCH 4/8/1984  Nam  WPR 9/8/2022 15:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
459 116447 LƯU VĂN KHOA 7/26/1983  Nam  FITTER 9/8/2022 15:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
460 116448 NGUYỄN HƯNG ĐÔNG 10/24/1973  Nam  PUMP 9/8/2022 15:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
461 116449 TRẦN MẠNH HÙNG 3/5/1971  Nam  COOK 9/8/2022 15:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
462 116450 NGUYỄN AN TƯỜNG 8/23/1998  Nam  STEWARD 9/8/2022 15:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
463 116452 DU, HAIBING 5/18/1978  Nam 9/8/2022 15:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
464 116454 NGÔ THẾ ĐẠT 10/20/1980  Nam  ELECTRIC 9/8/2022 15:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
465 116455 NGUYỄN VĂN THANH 6/2/1987  Nam  OS.E 9/8/2022 15:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
466 116457 NGUYỄN HOÀNG GIANG 9/28/2000  Nam  OILER 9/8/2022 15:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
467 116460 NGUYỄN VĂN DŨNG 5/21/1988  Nam  AB.D 9/8/2022 15:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
468 116463 YANG, JIABI 5/30/1984  Nữ 9/8/2022 16:04  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
469 116467 FAN, HUI 3/9/1988  Nữ 9/8/2022 16:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
470 116468 ZHDU, LEJUN 10/27/1977  Nam 9/8/2022 16:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
471 116469 HU, YONGJUN 4/29/1978  Nam 9/8/2022 16:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
472 116522 NGUYỄN HUY TỚI 3/10/1974  Nam  OILER 9/9/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
473 116531 VÕ TRƯỜNG THÔNG 6/29/1983  Nam  AB.D 9/9/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
474 116534 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG 4/1/2001  Nam  SAILOR 9/9/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
475 116539 LÊ VĂN MINH 5/3/1995  Nam  OS.D 9/9/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
476 116543 NGUYỄN XUÂN LÂM 7/3/1992  Nam  AB.E 9/9/2022 7:48  Chứng chỉ Panama  ATACO
477 116548 SIỀU VĂN NGỚI 8/1/1990  Nam 9/9/2022 7:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
478 116559 SIÊU VĂN LÂN 8/14/1987  Nam 9/9/2022 7:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
479 116564 LÒ VĂN TRIỆU 12/16/1992  Nam 9/9/2022 7:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
480 116567 LÒ VĂN SÔM 1/1/1982  Nam 9/9/2022 7:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
481 116571 BÙI QUANG NAM 12/20/1982  Nam  BOSUN 9/9/2022 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty khí đốt Thăng Long
482 116576 BẠC CẦM TÂM 10/5/1984  Nam 9/9/2022 8:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
483 116579 LƯƠNG THỊ MINH 7/14/1984  Nam 9/9/2022 8:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
484 116582 HỒ VĂN HẢI 1/19/1986  Nam  OS.D 9/9/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
485 116587 BÙI QUANG PHÚC 6/23/1979  Nam  C/O 9/9/2022 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
486 116598 PHẠM VĂN HẢI 10/16/1991  Nam  AB.E 9/9/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
487 116594 TRẦN THỊ VÂN 1/1/1990  Nữ 9/9/2022 8:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
488 116604 NGUYỄN ĐỨC LỘC 7/11/1993  Nam  C/O 9/9/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
489 116607 NGUYỄN MAI LONG 10/5/1970  Nam  BOSUN 9/9/2022 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
490 116610 VŨ TRỌNG TUẤN 1/13/1989  Nam  ELECTRIC 9/9/2022 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
491 116613 PHẠM NGỌC ĐỨC 10/10/1987  Nam 9/9/2022 8:20  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
492 116614 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 11/10/1972  Nam  OILER 9/9/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
493 116620 NGUYỄN VĂN LƯU 10/14/1982  Nam  AB 9/9/2022 8:23  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
494 116624 PHẠM CÔNG TÙNG 3/13/1997  Nam  OILER 9/9/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
495 116636 LÊ VĂN HUẤN 7/5/1986  Nam  C/E 9/9/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
496 116639 PHẠM NGỌC ÁNH 8/27/1974  Nam  COOK 9/9/2022 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
497 116640 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 7/9/1988  Nam  2/E 9/9/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
498 116644 NGUYỄN VĂN KHIÊM 2/8/1986  Nam  4/E 9/9/2022 8:36  Chứng chỉ Panama  TÂN BÌNH
499 116646 BÙI ĐÌNH DƯ 2/3/1978  Nam  2/E 9/9/2022 8:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
500 116654 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1/23/1988  Nam  AB.E 9/9/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
501 116660 NGUYỄN VĂN CHÂU 4/13/1981  Nam  3/E 9/9/2022 8:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
502 116663 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG 10/19/1972  Nam  ELECTRIC 9/9/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
503 116665 LƯU VĂN LỢI 4/18/1983  Nam  CAPT 9/9/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
504 116667 PHẠM XUÂN ĐÔNG 7/25/1987  Nam  AB.D 9/9/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
505 116669 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 6/26/1976  Nam  COOK 9/9/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
506 116671 BÙI VĂN HẢI 7/3/1986  Nam  AB.D 9/9/2022 8:53  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
507 116674 LÊ VĂN DÂN 7/20/1990  Nam  AB.D 9/9/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
508 116677 PHẠM QUANG THỌ 1/11/1980  Nam  3/E 9/9/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
509 116680 BÙI HỮU VIỆT 3/27/1986  Nam  2/E 9/9/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
510 116687 HAO, CHENG 8/25/1977  Nam 9/9/2022 9:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
511 116690 TRẦN QUỐC TOẢN 8/6/1996  Nam  OS.D 9/9/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
512 116691 HOÀNG XUÂN PHI 9/25/1981  Nam  C/O 9/9/2022 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
513 116693 VÕ HỒNG PHÚ 11/9/1993  Nam  OS.D 9/9/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
514 116695 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 8/5/2000  Nam  OS.D 9/9/2022 9:35  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
515 116703 TRẦN THẾ MẠNH 7/24/1987  Nam  AB.D 9/9/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
516 116704 BÙI VĂN HÀ 1/15/1990  Nam  OILER 9/9/2022 9:45  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
517 116706 HÀ VĂN TRƯỜNG 6/10/1982  Nam  OS.E 9/9/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  HD MARINE
518 116713 NGUYỄN PHAN TRINH 2/9/1971  Nam  C/O 9/9/2022 9:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
519 116714 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 9/20/1990  Nam  3/E 9/9/2022 9:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN PHÁT
520 116717 VŨ VĂN THỎA 8/13/1990  Nam  3/O 9/9/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
521 116722 LÊ TĂNG HỮU 12/9/1988  Nam  COOK 9/9/2022 10:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
522 116723 ĐINH ĐỨC VINH 1/24/2002  Nam  OS.D 9/9/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
523 116724 VŨ VĂN DUY 11/24/1982  Nam  COOK 9/9/2022 10:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
524 116731 PHẠM MẠNH CƯỜNG 9/1/1984  Nam  C/O 9/9/2022 10:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
525 116732 LÊ VĂN THẮNG 10/15/1978  Nam  FITTER 9/9/2022 11:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
526 116733 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 9/5/1994  Nam  OS.D 9/9/2022 11:11  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  ĐÔNG LONG
527 116769 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 8/17/1996  Nam  AB.D 9/9/2022 14:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
528 116771 NGUYỄN VĂN TRIỀU 10/21/2000  Nam  OS.E 9/9/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
529 116772 HOÀNG VĂN TƯ 8/20/1996  Nam  AB.D 9/9/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
530 116776 TRẦN VĂN CẢNH 1/4/1970  Nam  M/M 9/9/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTEDCO
531 116787 HỒ XUÂN BIÊN 2/12/1973  Nam  C/E 9/9/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  SEN VÀNG
532 116788 LEE KYEONGTAEG 8/18/1970  Nam 9/9/2022 14:27  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
533 116796 MAI VĂN TUYỂN 5/9/1984  Nam  OS.E 9/9/2022 14:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
534 116798 NGUYỄN NGỌC TUÂN 9/1/1982  Nam  C/E 9/9/2022 14:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
535 116800 NGUYỄN CÔNG QUYỀN 3/2/1993  Nam  4/E 9/9/2022 14:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
536 116802 NGUYỄN VĂN QUANG 9/10/1988  Nam  4/E 9/9/2022 14:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
537 116809 VŨ HỮU HẢI 12/20/1986  Nam  4/E 9/9/2022 15:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
538 116811 YANG, XIAN 5/11/1972  Nam 9/9/2022 15:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
539 116812 YIN, GUANGPENG 4/20/1974  Nam 9/9/2022 15:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
540 116814 MAI VĂN LẠC 5/16/1982  Nam  C/E 9/9/2022 15:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
541 116815 ĐÀO ĐÌNH VINH 4/10/1997  Nam  DECK – CADET 9/9/2022 15:12  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
542 116816 NGUYỄN VĂN ÁNH 8/18/1997  Nam  AB.D 9/9/2022 15:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty khí đốt Thăng Long
543 116817 ĐẶNG TRẦN THẮNG 4/13/1977  Nam  CAPT 9/9/2022 15:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
544 116818 NGUYỄN VĂN THÀNH 4/4/1985  Nam  2/O 9/9/2022 15:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ĐĂNG
545 116821 PHẠM VĂN THÀO 1/4/1983  Nam  M/M 9/9/2022 15:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
546 118348 NGUYỄN VĂN TÙNG 8/3/1993  Nam  4/E 9/14/2022 7:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HOÀNG DƯƠNG
547 118354 ĐẶNG XUÂN TRỊNH 8/10/1996  Nam  2/O 9/14/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
548 118362 TRỊNH NGỌC DUY 8/6/1990  Nam  DECK – CADET 9/14/2022 7:53  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
549 118364 PHAN VĂN THÀNH 10/16/1991  Nam  2/O 9/14/2022 7:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  MINH PHÚ
550 118367 DƯƠNG QUANG CƯỜNG 1/29/1978  Nam  C/O 9/14/2022 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
551 118370 VÕ VĂN PHI 5/10/1970  Nam  OS 9/14/2022 7:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
552 118374 NGUYỄN TÁ ANH 11/11/1994  Nam  3/E 9/14/2022 8:01  KHÁM SỨC KHỎE TV  PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
553 118376 NGUYỄN VĂN HOÀN 10/4/1979  Nam  AB.E 9/14/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
554 118382 NGUYỄN QUANG DŨNG 10/18/1985  Nam  1/E 9/14/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
555 118380 VŨ THÁI NINH 11/2/1998  Nam  ELECTRIC 9/14/2022 8:04  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
556 118386 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 1/20/1973  Nam  CAPT 9/14/2022 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
557 118390 ĐỖ ĐỨC THIỆN 9/19/1991  Nam  3/O 9/14/2022 8:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ + ILO  HP Marine
558 118392 LƯƠNG MẠNH TÙNG 10/28/1988  Nam  2/E 9/14/2022 8:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ + ILO, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
559 118394 NGUYỄN VĂN NHƯ 8/6/1986  Nam  3/O 9/14/2022 8:08  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
560 118398 NGUYỄN SỸ HIỂN 5/15/1993  Nam  4/E 9/14/2022 8:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
561 118397 TRẦN VĂN KẾT 8/9/1982  Nam  3/E 9/14/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  T & T
562 118399 NGUYỄN BÁ CẢNH 1/7/1999  Nam  OS 9/14/2022 8:11  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
563 118403 NGUYỄN VĂN GIỎI 11/26/1992  Nam  4/E 9/14/2022 8:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
564 118409 ĐƯỜNG KHOA NAM 1/14/1991  Nam  AB.D 9/14/2022 8:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VIỆT HẢI
565 118406 TRẦN VĂN KIÊN 9/7/1984  Nam  BOSUN 9/14/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
566 118408 HOÀNG KỲ ANH 8/15/2000  Nam  OS.D 9/14/2022 8:14  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
567 118419 LÊ XUÂN QUÂN 11/26/1991  Nam  4/E 9/14/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN BÌNH
568 118424 VŨ TRỌNG MINH 8/27/1996  Nam  AB.E 9/14/2022 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
569 118425 NGUYỄN HOÀNG SƠN 11/11/1987  Nam  1/E 9/14/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
570 118422 VŨ VĂN NINH 7/4/1989  Nam 9/14/2022 8:19  KSK lấy bằng lái xe nam
571 118431 LÊ VĂN THÁI 2/5/1982  Nam  C/O 9/14/2022 8:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
572 118432 NGUYỄN MẬU SƠN 9/20/1963  Nam  C/E 9/14/2022 8:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
573 118435 PHẠM VĂN MINH 12/25/1987  Nam  4/E 9/14/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
574 118437 NGUYỄN CAO CƯỜNG 5/21/1982  Nam  C/O 9/14/2022 8:24  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
575 118439 NGÔ VĂN TRỌNG 4/2/1989  Nam  2/O 9/14/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
576 118443 HÀ THANH TÙNG 2/12/1991  Nam  AB.D 9/14/2022 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
577 118445 TRẦN VĂN VINH 9/5/1982  Nam  AB.D 9/14/2022 8:27  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
578 118446 NGUYỄN VĂN SƠN 3/20/1979  Nam  OILER 9/14/2022 8:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
579 118448 PHẠM NGỌC ANH 12/11/1990  Nam  OILER 9/14/2022 8:29  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
580 118451 VŨ ĐỨC ANH 10/24/1996  Nam  OS.D 9/14/2022 8:30  KHÁM SỨC KHỎE TV  PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
581 118455 HOÀNG VĂN THÁI 7/16/1984  Nam  C/O 9/14/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
582 118469 NGUYỄN VĂN MẠNH 2/15/1987  Nam 9/14/2022 8:36  KSK lấy bằng lái xe nam
583 118472 YANG, MING 2/6/1988  Nam 9/14/2022 8:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
584 118477 NGUYỄN VIẾT ĐIỆP 9/20/1981  Nam  BOSUN 9/14/2022 8:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
585 118476 FANG, LIANG 10/7/1988  Nam 9/14/2022 8:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
586 118478 NGUYỄN TUẤN VŨ 9/26/1988  Nam  2/O 9/14/2022 8:57  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
587 118479 VŨ ĐÌNH SÁU 10/20/1988  Nam  CAPT 9/14/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
588 118481 NGÔ ĐÌNH TOẢN 8/15/1998  Nam  AB.E 9/14/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
589 118482 PHAN GIANG AN 12/12/1989  Nam  3/E 9/14/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
590 118484 HOÀNG VĂN CHIẾN 3/20/1981  Nam  AB.E 9/14/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
591 118485 NGUYỄN VĂN LINH 8/12/1994  Nam  OILER 9/14/2022 9:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
592 118487 DOÃN HỮU TÌNH 10/18/1986  Nam  AB.D 9/14/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Hân Huy
593 118488 VŨ ĐỨC MẠNH 9/16/2000  Nam  AB.D 9/14/2022 9:06  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
594 118491 TRẦN VĂN TUẤN 4/22/1999  Nam  OS.D 9/14/2022 9:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG DƯƠNG
595 118494 ĐẶNG TRẤN TÚ 3/2/1994  Nam  4/E 9/14/2022 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
596 118499 NGUYỄN ĐỨC LUÂN 2/8/1989  Nam  OS.D 9/14/2022 9:23  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ
597 118503 PHẠM VĂN THANH 3/13/2001  Nam  AB.E 9/14/2022 9:27  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  GLS
598 118506 HÀ VĂN ĐÔI 11/5/1975  Nam 9/14/2022 9:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
599 118508 NGUYỄN ĐỨC MINH 2/12/2004  Nam 9/14/2022 9:38  KSK lấy bằng lái xe nam
600 118511 NGUYỄN VĂN ĐẠT 4/30/2000  Nam  SAILOR 9/14/2022 9:47  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
601 118513 PHẠM TRƯỜNG TIÊN 10/11/1994  Nam  AB.D 9/14/2022 9:51  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
602 118517 ĐỖ TUẤN NGỌC 7/25/1995  Nam  SAILOR 9/14/2022 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
603 118520 KIM DO EUB 9/1/1969  Nam 9/14/2022 9:57  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
604 118519 ĐOÀN TRUNG KIÊN 1/18/1999  Nam  OILER 9/14/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
605 118521 HỒ SỸ THÂM 9/6/1982  Nam  C/E 9/14/2022 10:01  KHÁM SỨC KHỎE TV  PANAMA  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
606 118529 QUÁCH VĂN HIẾU 7/8/1992  Nam  FITTER 9/14/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
607 118530 VŨ XUÂN KIÊN 11/28/1985  Nam  2/E 9/14/2022 10:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
608 118532 CAO QUÝ TÀI 8/5/1992  Nam  3/E 9/14/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
609 118535 NGUYỄN VĂN LUÂN 3/12/1983  Nam  AB.D 9/14/2022 10:19  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
610 118538 NGUYỄN VĂN LƯỠNG 2/20/1990  Nam  2/O 9/14/2022 10:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
611 118539 TRẦN VĂN HÙNG 9/1/1976  Nam  BOSUN 9/14/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
612 118542 TRƯƠNG VIẾT THỤY 3/24/1986  Nam  OILER 9/14/2022 10:36  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
613 118543 MAI KHẮC TÙNG 2/5/1996  Nam  AB.D 9/14/2022 10:40  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
614 118571 LÊ THẾ TÁM 12/13/1989  Nam  3/O 9/14/2022 13:57  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHÚ TÀI
615 118574 TRẦN HỌC TƯỞNG 6/20/1984  Nam  2/E 9/14/2022 14:02  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
616 118576 BÙI BÁ HÙNG 3/11/1992  Nam  OILER 9/14/2022 14:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VINIC
617 118578 BÙI VĂN THỊNH 11/4/1989  Nam  2/E 9/14/2022 14:06  KHÁM SỨC KHỎE TV KHÔNG XÉT NGHIỆM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
618 118580 PHẠM VĂN THỌ 6/15/1982  Nam  C/E 9/14/2022 14:08  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
619 118583 NGUYỄN CÔNG LƯỢNG 7/23/1984  Nam  AB.D 9/14/2022 14:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  T & T
620 118585 PHẠM VĂN HIẾU 12/13/1985  Nam  C/O 9/14/2022 14:12  KHÁM SỨC KHỎE TV  PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
621 118589 HÀ QUANG ĐÔNG 3/28/2000  Nam 9/14/2022 14:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
622 118595 TRẦN VĂN THỌ 10/10/1983  Nam  AB.D 9/14/2022 14:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
623 118599 VŨ VĂN HOÀNG 6/28/1998  Nam 9/14/2022 14:29  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
624 118602 TRẦN HẬU QUANG 9/6/2001  Nam  AB.D 9/14/2022 14:31  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
625 118604 NGUYỄN ĐẠI QUYẾT 11/3/1993  Nam  3/E 9/14/2022 14:32  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
626 118605 BÙI MINH DUY 11/25/1999  Nam  OS.D 9/14/2022 14:36  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
627 118613 HỒ ĐỨC AN 5/26/2000  Nam  OS.D 9/14/2022 14:40  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
628 118615 NGUYỄN DƯƠNG HẢI 4/1/1982  Nam  OILER 9/14/2022 14:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
629 118624 HOÀNG CÔNG TUẤN ANH 6/4/2002  Nam  OS.D 9/14/2022 15:01  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ
630 118626 BÙI VĂN DU 11/28/1991  Nam  3/O 9/14/2022 15:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
631 118639 TRƯƠNG VIỆT HẢI 1/10/1977  Nam 9/14/2022 15:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
632 118647 CHEN, SHUIXI 4/4/1981  Nam 9/14/2022 15:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
633 118648 ZHAN, FENGCHENG 8/15/1973  Nam 9/14/2022 15:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
634 118650 LYU, HAIJUN 10/14/1973  Nam 9/14/2022 15:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
635 118652 ZHU, WEIJIAN 1/28/1978  Nam 9/14/2022 15:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
636 118657 WANG, HONGZHAO 8/21/1971  Nam 9/14/2022 15:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
637 118658 BÙI THỊ DUNG 2/6/1995  Nữ 9/14/2022 15:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
638 118659 HUANG, CANYE 5/29/1981  Nam 9/14/2022 15:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
639 118664 NGUYỄN NGỌC NHIỆM 12/22/1973  Nam  BOSUN 9/14/2022 15:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
640 118660 ZHANG, JIANXIN 2/7/1967  Nam 9/14/2022 15:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
641 118661 WANG,WEI-HSIN 2/28/1976  Nam 9/14/2022 15:53  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
642 118663 ZHANG XUANZHONG 11/10/1971  Nam 9/14/2022 15:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
643 118665 REN, GANTING 3/13/1969  Nam 9/14/2022 15:59  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
644 118666 XIE, GUOSHENG 2/10/1978  Nam 9/14/2022 16:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
645 118667 ZHANG, TAIQIAN 3/6/1965  Nam 9/14/2022 16:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
646 118669 CHENG, ZHIQIANG 2/15/1972  Nam 9/14/2022 16:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
647 118675 NGUYỄN HOÀN 6/20/1982  Nam  2/O 9/14/2022 16:24  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
648 118676 HUANG BUDDY WEI MING 4/3/1969  Nam 9/14/2022 16:29  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
649 118677 JUNG, KUO-YU 8/11/1987  Nam 9/14/2022 16:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
650 118678 KU, MENG-CHEN 2/24/1995  Nam 9/14/2022 16:32  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
651 118680 TU, MING-LANG 4/29/1965  Nam 9/14/2022 16:34  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
652 118753 PHẠM VĂN TOẢN 8/31/2000  Nam  OS.D 9/15/2022 7:34  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
653 118758 NGỤY ĐÌNH KHÔI 10/1/1989  Nam  AB.D 9/15/2022 7:45  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
654 118760 PHAN TRỌNG TRUNG 9/12/1990  Nam  OS.E 9/15/2022 7:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
655 118765 HOÀNG VĂN ĐẠT 5/10/2000  Nam  AB.E 9/15/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
656 118764 CAO VĂN CƯỜNG 5/5/1999  Nam  AB.D 9/15/2022 7:48  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
657 118769 HỒ SỸ TUẤN 5/26/1979  Nam  AB.D 9/15/2022 7:51  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ, Chứng chỉ Panama  Hân Huy
658 118774 HỒ NGỌC LONG 12/20/1992  Nam  AB.E 9/15/2022 7:53  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
659 118784 NGUYỄN MẠNH HỒNG 2/13/1989  Nam  COOK 9/15/2022 7:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
660 118788 LÃ XUÂN TRƯỜNG 11/28/1985  Nam 9/15/2022 7:56  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
661 118789 HOÀNG VĂN HÙNG 11/27/1991  Nam  AB.E 9/15/2022 7:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PCT
662 118794 NGUYỄN THẾ ANH 9/20/1993  Nam  2/O 9/15/2022 8:00  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
663 118797 TRẦN ĐỨC TÀI 2/23/1988  Nam  3/O 9/15/2022 8:01  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
664 118809 TRỊNH VĂN TUYẾN 6/10/1987  Nam  AB 9/15/2022 8:02  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
665 118804 NGUYỄN VĂN QUANG 3/20/1976  Nam  OILER 9/15/2022 8:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
666 118813 ĐÀO VĂN HỎA 10/7/1989  Nam  FITTER 9/15/2022 8:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TIÊN PHONG
667 118838 NGUYỄN MINH HOÀNG 12/10/1995  Nam  OILER 9/15/2022 8:08  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
668 118816 NGUYỄN VĂN HÙNG 3/1/1971  Nam  COOK 9/15/2022 8:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
669 118828 TRẦN THÁI DƯƠNG 1/14/2003  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
670 118833 TÔ ĐỨC DỤ 5/18/1966  Nam  C/E 9/15/2022 8:16  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
671 118839 CHU ĐÌNH HƯỚNG 1/15/1980  Nam  BOSUN 9/15/2022 8:19  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
672 118842 TRẦN ĐÌNH QUYẾT 10/10/1989  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
673 118846 NGUYỄN MẠNH ĐẠI 5/4/1972  Nam  BOSUN 9/15/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
674 118849 NGUYỄN HOÀNG NHẬT NAM 2/21/1998  Nam  OS.D 9/15/2022 8:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  KHẢI HOÀN
675 118852 NGUYỄN VĂN PHONG 11/10/1997  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:25  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
676 118855 TRẦN THANH TÂN 10/6/1979  Nam  OILER 9/15/2022 8:26  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
677 118858 NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG 2/27/1989  Nam  AB.D 9/15/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
678 118862 PHẠM KHẮC HẢI 1/11/1996  Nam  M/M 9/15/2022 8:29  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
679 118861 NGUYỄN GIA HUẤN 10/16/1981  Nam  M/M 9/15/2022 8:29  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
680 118863 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 2/8/1995  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
681 118867 HOÀNG ĐÌNH SƠN 9/5/1990  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
682 118871 ĐỖ QUANG ĐẠI 3/27/1994  Nam  OILER 9/15/2022 8:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
683 118868 LÊ ĐỖ PHÚ 2/15/1989  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
684 118872 NGUYỄN VĂN LÝ 1/12/1984  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
685 118876 LÊ VĂN BẢY 10/30/1997  Nam  OILER 9/15/2022 8:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
686 118874 NGUYỄN SỸ SƠN 11/24/1995  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
687 118879 NGUYỄN THÀNH ĐỨC 8/4/1978  Nam  3/E 9/15/2022 8:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
688 118880 TRẦN THẾ ANH 8/26/1989  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:36  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
689 118885 TRẦN THANH PHÚC 10/10/1971  Nam  OILER 9/15/2022 8:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
690 118883 TRẦN QUỐC VƯƠNG 7/20/2003  Nam  SAILOR 9/15/2022 8:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
691 118884 CAO VĂN THẮNG 9/2/1987  Nam  AB.D 9/15/2022 8:39  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
692 118892 LÊ VĂN HỒNG 3/20/1969  Nam  OILER 9/15/2022 8:39  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
693 118890 LÊ MINH QUANG 2/24/1996  Nam  AB.D 9/15/2022 8:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
694 118891 PHẠM VĂN HÒA 8/10/1987  Nam  OILER 9/15/2022 8:42  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
695 118895 NGUYỄN VĂN HẢI 5/21/1984  Nam  OILER 9/15/2022 8:44  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
696 118897 TRẦN ĐỨC ANH 9/10/1991  Nam  4/E 9/15/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Hân Huy
697 118898 NGUYỄN VĂN HUY 1/21/2000  Nam  DECK – CADET 9/15/2022 8:44  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
698 118902 NGUYỄN HUY KHƯƠNG 9/2/1985  Nam  BOSUN 9/15/2022 8:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
699 118906 ĐINH CÔNG HIỆP 8/13/1988  Nam  OILER 9/15/2022 8:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
700 118908 HOÀNG VĂN HÙNG 5/4/1986  Nam  COOK 9/15/2022 8:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TIÊN PHONG
701 118913 LÊ THẾ AN 8/24/1983  Nam  1/E 9/15/2022 8:50  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
702 118911 TRẦN VĂN MẠNH 3/14/1993  Nam  AB 9/15/2022 8:51  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
703 118915 LÊ MẠNH HIẾU 12/5/1984  Nam  3/O 9/15/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
704 118924 TẠ DUY TUẤN 8/30/1999  Nam  OILER 9/15/2022 8:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
705 118922 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 6/28/2000  Nam  AB.D 9/15/2022 8:55  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
706 118921 PHẠM VĂN CÔNG 2/7/1991  Nam  AB 9/15/2022 8:55  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
707 118927 HỒ HỮU TÌNH 6/6/1995  Nam  AB 9/15/2022 8:57  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
708 118931 VŨ HỒNG TOÁN 10/25/1993  Nam  2/O 9/15/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
709 118939 VŨ VĂN NAM 4/23/1980  Nam  1/E 9/15/2022 9:02  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
710 118941 CHẾ NGỌC PHƯỜNG 4/10/1982  Nam  OILER 9/15/2022 9:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
711 118946 HỒ VĂN HƯỞNG 2/3/1982  Nam  COOK 9/15/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
712 118949 LƯU VĂN THÁI 6/14/1994  Nam  SAILOR 9/15/2022 9:11  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
713 118951 NGUYỄN XUÂN HÙNG 9/17/1996  Nam  OILER 9/15/2022 9:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
714 118953 NGUYỄN HỮU HOÀN 2/18/1975  Nam  SAILOR 9/15/2022 9:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
715 118957 HOÀNG VĂN THIỆN 12/3/1998  Nam  OS.D 9/15/2022 9:14  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
716 118954 PHẠM TIẾN BỘ 7/21/1983  Nam 9/15/2022 9:14  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
717 118956 CAO VĂN KHUÊ 6/7/1983  Nam 9/15/2022 9:15  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
718 118961 NGUYỄN CẢNH HUỲNH 9/10/2002  Nam  OILER 9/15/2022 9:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
719 118963 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 7/12/1977  Nam  SAILOR 9/15/2022 9:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
720 118964 PHẠM ĐỨC LONG 8/6/1987  Nam  COOK 9/15/2022 9:18  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
721 118966 TRẦN HỮU GIANG 6/10/1983  Nam  SAILOR 9/15/2022 9:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
722 118967 NGUYỄN VĂN TRỌNG 10/5/1987  Nam  OILER 9/15/2022 9:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
723 118968 VÕ VĂN HOÀNG 7/25/1995  Nam  OILER 9/15/2022 9:23  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
724 118969 HỒ NGỌC HẢI 8/14/2004  Nam  SAILOR 9/15/2022 9:24  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
725 118970 NGUYỄN VĂN HỢI 8/26/1995  Nam  AB.D 9/15/2022 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
726 118973 BÙI HUY HẢI 10/17/2004  Nam  OILER 9/15/2022 9:27  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
727 118975 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 4/12/2000  Nam  OS.D 9/15/2022 9:27  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
728 118979 LÊ ĐĂNG KHÁNH 9/2/1967  Nam  C/E 9/15/2022 9:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
729 118981 LÊ VĂN CƯỜNG 10/20/1982  Nam  AB.E 9/15/2022 9:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
730 118982 NGUYỄN ĐẠT THIỂN 2/7/1972  Nam  PUMP 9/15/2022 9:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ALL SEA DMCC
731 118983 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 5/31/1998  Nam  OILER 9/15/2022 9:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
732 118984 NGUYỄN HỮU THÀNH 8/16/2003  Nam  OILER 9/15/2022 9:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
733 118987 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 5/26/1997  Nam  OILER 9/15/2022 9:34  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
734 118988 PHẠM HỮU PHONG 3/18/1996  Nam  AB.D 9/15/2022 9:35  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
735 118992 ĐỖ VĂN QUỐC 7/6/1983  Nam  No 1 Oiler 9/15/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
736 118994 VŨ NGỌC DƯƠNG 1/6/1993  Nam  OILER 9/15/2022 9:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
737 118993 VŨ VĂN ĐOÀN 10/15/1989  Nam  2/O 9/15/2022 9:43  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
738 118995 VŨ ĐÌNH CHIỂU 5/20/1989  Nam  AB.D 9/15/2022 9:46  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN BÌNH
739 118996 NGUYỄN HẢI HƯNG 3/6/1984  Nam  OS.D 9/15/2022 9:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
740 118997 ĐINH CÔNG PHÚC 6/20/1988  Nam  ELECTRIC 9/15/2022 9:54  kHÁM SỨC KHỎE TV VINASHIP TRẢ TRƯỚC (440N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
741 118998 PHẠM HUY NAM 2/3/2000  Nam  SAILOR 9/15/2022 9:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
742 119005 NGUYỄN KHẮC NAM 9/23/1999  Nam  AB.D 9/15/2022 9:56  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
743 118999 NGUYỄN ĐÌNH THƯỜNG 7/3/1982  Nam  BOSUN 9/15/2022 9:58  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
744 119000 NGUYỄN VĂN QUÝ 6/13/2003  Nam  DECK – CADET 9/15/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
745 119002 TRẦN CẢNH VINH 2/19/1999  Nam  OS.D 9/15/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
746 119003 TRẦN VĂN THUẤN 7/27/1977  Nam  2/O 9/15/2022 10:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
747 119010 NGUYỄN ĐÌNH SỸ 5/18/2001  Nam  ENGINE – CADET 9/15/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
748 119009 PHẠM TRUNG KIÊN 4/7/1983  Nam  COOK 9/15/2022 10:15  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
749 119012 NGHIÊM VĂN DƯƠNG 10/8/1985  Nam  OILER 9/15/2022 10:27  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
750 119013 NGUYỄN VĂN ĐỨC 12/17/1986  Nam  OS.D 9/15/2022 10:29  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN HẢI
751 119015 NGUYỄN QUANG HOÀNG 8/26/1982  Nam  C/E 9/15/2022 10:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ + ILO  HP Marine
752 119016 VŨ XUÂN TÂN 4/5/1994  Nam  OILER 9/15/2022 10:33  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
753 119017 ĐÀO QUANG TRUNG 12/8/2000  Nam  OILER 9/15/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
754 119024 VŨ TRỌNG LƯỜN 6/20/1986  Nam  ENGINE OFFICER 9/15/2022 11:08  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
755 119027 TRẦN VĂN VIỆT 3/8/1984  Nam  4/E 9/15/2022 11:27  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHÚ TÀI
756 119065 ĐINH TIẾN SỸ 11/17/1986  Nam  OS.D 9/15/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  GREEN OCEAN
757 119072 NGUYỄN ANH MỸ 10/14/1990  Nam  C/O 9/15/2022 14:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
758 119079 NGUYỄN MINH HÀO 4/14/2001  Nam  M/M 9/15/2022 14:16  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
759 119081 TRẦN VĂN NGHỊ 3/20/1988  Nam  OILER 9/15/2022 14:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
760 119083 LÊ TUẤN ANH 5/25/1996  Nam  SAILOR 9/15/2022 14:22  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
761 119086 PHẠM VĂN TIỆP 8/12/1988  Nam 9/15/2022 14:24  KSK lấy bằng lái xe nam
762 119089 NGÔ THỊ VÂN ANH 10/29/1976  Nữ 9/15/2022 14:26  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
763 119093 HÒA THỊ DINH 3/4/1989  Nữ 9/15/2022 14:28  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
764 119103 LƯƠNG THẾ VINH 8/29/1988  Nam 9/15/2022 14:30  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
765 119104 NGUYỄN VĂN DU 11/18/1990  Nam  AB.D 9/15/2022 14:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
766 119112 TRỊNH TUẤN ANH 9/8/1982  Nam 9/15/2022 14:45  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
767 119116 NGUYỄN VĂN THÀNH ĐẠT 5/8/1993  Nam  4/E 9/15/2022 14:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI AN
768 119117 NGUYỄN NGỌC THÀNH 8/1/2002  Nam  OILER 9/15/2022 14:50  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG LONG
769 119118 ĐOÀN ANH VĂN 7/20/1984  Nam  3/O 9/15/2022 14:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
770 119120 NGUYỄN ĐĂNG QUYẾT 9/25/1990  Nam  BOSUN 9/15/2022 14:56  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
771 119119 PHẠM XUÂN PHÚ 10/12/1982  Nam  C/O 9/15/2022 14:57  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
772 119121 ĐẶNG VĂN PHÚC 2/20/1983  Nam  C/E 9/15/2022 14:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
773 119123 ĐỖ XUÂN VŨ 5/8/1987  Nam  3/E 9/15/2022 15:00  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
774 119124 NGUYỄN SỸ PHƯƠNG 5/6/1982  Nam  C/E 9/15/2022 15:01  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
775 119125 TRẦN ĐÌNH ĐÔNG 3/26/1998  Nam  WPR 9/15/2022 15:02  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
776 119128 HÀ XUÂN TRƯỜNG 1/28/1993  Nam  3/E 9/15/2022 15:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
777 119129 TRỊNH MẠNH TUẤN 4/12/1990  Nam  OILER 9/15/2022 15:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
778 119132 NGUYỄN VĂN NGUYỆT 12/29/1990  Nam  3/O 9/15/2022 15:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
779 119145 NGUYỄN HỮU QUÂN 5/1/1976  Nam  COOK 9/15/2022 15:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
780 119227 TRẦN VĂN LÁNG 11/16/1972  Nam  COOK 9/16/2022 7:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
781 119242 NGUYỄN XUÂN HÙNG 4/12/1987  Nam  DECK FITTER 9/16/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
782 119251 ĐẬU VĂN THẠO 6/20/1970  Nam  COOK 9/16/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
783 119258 NGUYỄN QUANG THẮNG 8/5/1993  Nam  AB.D 9/16/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
784 119268 MAI VĂN HÙNG 10/2/1994  Nam  OILER 9/16/2022 8:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
785 119272 BÀN TIẾN DẦN 8/2/1986  Nam  DECK OFFICER 9/16/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  LONG HƯNG
786 119277 NGUYỄN VĂN TOÁN 4/8/1982  Nam  CAPT 9/16/2022 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
787 119287 LẠI VĂN THÀNH 8/23/1986  Nam  BOSUN 9/16/2022 8:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
788 119291 HOÀNG VĂN QUÂN 7/8/1983  Nam  3/O 9/16/2022 8:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
789 119292 NGUYỄN NGỌC ANH 7/10/2000  Nam 9/16/2022 8:12  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
790 119301 NGUYỄN NGỌC QUÝ 8/19/1999  Nam  AB.D 9/16/2022 8:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ALL SEA DMCC
791 119310 LÊ DUY ANH 12/26/1988  Nam  AB.D 9/16/2022 8:19  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
792 119317 NGUYỄN DUY BIÊN 7/14/1993  Nam 9/16/2022 8:22  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
793 119323 NGUYỄN VĂN TUÂN 9/10/1978  Nam  C/E 9/16/2022 8:25  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI AN
794 119328 NGUYỄN VĂN MẠNH 9/12/1990  Nam  FITTER 9/16/2022 8:27  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI AN
795 119331 LƯỜNG VĂN ĐÍCH 1/7/1972  Nam 9/16/2022 8:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
796 119332 LÊ VĂN MINH 5/3/1995  Nam  OS.D 9/16/2022 8:31  Chứng chỉ Panama  NST
797 119335 BÙI QUỐC TOẢN 12/11/1991  Nam  OILER 9/16/2022 8:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
798 119338 LƯỜNG VĂN MAI 12/16/2000  Nam 9/16/2022 8:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
799 119340 TRẦN MẠNH HÙNG 1/18/1989  Nam 9/16/2022 8:36  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
800 119341 VŨ NGUYÊN TRỌNG 5/16/1992  Nam  OILER 9/16/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
801 119345 NGUYỄN HOÀNG SINH 4/12/1976  Nam  OILER 9/16/2022 8:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
802 119347 LÊ VĂN ĐẠT 6/11/1984  Nam  AB.D 9/16/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
803 119349 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 10/27/1984  Nam  BOSUN 9/16/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
804 119354 HÀ THANH PHONG 5/1/1990  Nam  AB.E 9/16/2022 8:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
805 119352 ĐẶNG VĂN THUÂN 2/3/1982  Nam  4/E 9/16/2022 8:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
806 119357 NGUYỄN VIẾT ĐỨC 5/8/1995  Nam  OS.D 9/16/2022 8:43  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
807 119359 NGUYỄN VĂN CHINH 4/20/1989  Nam  2/E 9/16/2022 8:43  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
808 119367 LÊ HỮU TUẤN ANH 12/22/2001  Nam  SAILOR 9/16/2022 8:47  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
809 119372 BÙI VĂN GIÁP 9/18/1988  Nam  FITTER 9/16/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
810 119376 NGUYỄN LÊ HOÀNG 4/8/1989  Nam  AB.D 9/16/2022 8:53  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
811 119380 VŨ ĐÌNH TUẤN 11/12/1992  Nam  AB.D 9/16/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
812 119388 LÊ VĂN THANH 11/8/1992  Nam  OILER 9/16/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATLANTIC MARINE
813 119397 ĐOÀN VĂN CÔNG 1/3/1986  Nam 9/16/2022 9:03  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
814 119398 DƯƠNG ANH TUẤN 9/17/1985  Nam  4/E 9/16/2022 9:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTSC MARINE
815 119404 NGUYỄN TRỌNG GIẦU 6/25/1985  Nam  OILER 9/16/2022 9:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
816 119409 ĐINH VĂN HUY 9/23/1981  Nam  CAPT 9/16/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PACIFIC
817 119408 PHẠM VĂN ĐỨC 10/25/1999  Nam  OILER 9/16/2022 9:11  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
818 119411 TRẦN NGÔN TUYÊN 8/26/1986  Nam 9/16/2022 9:13  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
819 119412 VŨ VĂN HÙNG 11/20/1995  Nam  3/O 9/16/2022 9:14  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
820 119413 NGUYỄN MINH DIỆN 4/8/1990  Nam  C/O 9/16/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATLANTIC MARINE
821 119415 PHẠM VĂN THÀNH 8/21/1988  Nam  4/E 9/16/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
822 119417 ĐỖ NGỌC HƯNG 3/27/1995  Nam  4/E 9/16/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
823 119422 VŨ QUỐC HUỲNH 5/26/1992  Nam  PUMP 9/16/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
824 119421 LÊ KIÊN GIANG 6/4/1986  Nam  C/O 9/16/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
825 119423 LÙ THỊ HUỲNH 5/30/2001  Nữ 9/16/2022 9:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
826 119425 PHẠM THỊ HOA 8/16/1981  Nữ 9/16/2022 9:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
827 119428 LƯU VĂN THƯỞNG 8/25/1988  Nam  C/O 9/16/2022 9:36  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
828 119430 HÀ VĂN ANH 1/8/1986  Nam  AB.D 9/16/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AMAT
829 119432 NGUYỄN HỮU HOÀNG 5/15/1991  Nam  BOSUN 9/16/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
830 119434 TRƯƠNG DUY HƯNG 2/17/1983  Nam  C/O 9/16/2022 9:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PCT
831 119438 LIU, HUI – MING 4/2/1969  Nam 9/16/2022 9:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
832 119441 ZENG, SHANGHUI 6/12/1968  Nam 9/16/2022 9:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
833 119444 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 8/11/2002  Nam  OILER 9/16/2022 9:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
834 119445 NGUYỄN NGỌC QUÝ 8/19/1999  Nam  AB.D 9/16/2022 9:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
835 119447 LÊ SỸ CHIẾN 4/17/1999  Nam  OS.D 9/16/2022 9:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHÚ AN
836 119448 NGUYỄN THANH TÙNG 12/23/1991  Nam  OS.D 9/16/2022 10:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
837 119450 VÕ VĂN QUÂN 1/21/1991  Nam  AB.D 9/16/2022 10:09  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
838 119456 LÊ VĂN TUY 11/7/1968  Nam  C/E 9/16/2022 10:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
839 119459 NGUYỄN VĂN HƯNG 9/29/1992  Nam  AB.D 9/16/2022 10:29  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
840 119461 NGUYỄN HỮU THẮNG 4/28/1988  Nam  2/O 9/16/2022 10:58  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
841 119462 MAI HUY TƯỞNG 10/27/1975  Nam  OS.D 9/16/2022 11:00  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
842 119463 HOÀNG DUY NHẤT 12/13/1986  Nam  COOK 9/16/2022 11:13  Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
843 119466 MAI VĂN BẮC 3/29/1984  Nam  C/O 9/16/2022 11:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
844 119504 NGÔ NGỌC THỊNH 6/13/1971  Nam  COOK 9/16/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
845 119522 TRẦN PHÚ TRỌNG 2/15/1991  Nam  M/M 9/16/2022 14:20  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
846 119526 VŨ ĐÌNH TUÂN 7/5/1990  Nam  AB.D 9/16/2022 14:23  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VINIC
847 119527 PHẠM THỊ NHƯ MƠ 8/24/1988  Nữ 9/16/2022 14:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
848 119531 NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG 7/24/1976  Nam  OS.E 9/16/2022 14:25  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
849 119533 PHẠM VĂN THÀNH 10/18/1976  Nam  ENGINE OFFICER 9/16/2022 14:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
850 119535 DƯƠNG HUYỀN MY 7/15/1999  Nữ 9/16/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
851 119539 MAI BÁ TUỆ 8/5/1981  Nam  AB.D 9/16/2022 14:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  BIỂN ĐÔNG
852 119542 NGUYỄN TRỌNG LĨNH 8/12/1978  Nam  C/E 9/16/2022 14:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUMASER
853 119547 NGUYỄN HUY THÀNH 11/14/1980  Nam  OILER 9/16/2022 14:40  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
854 119551 VŨ TIẾN MẠNH 11/5/1990  Nam  AB.D 9/16/2022 14:44  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
855 119553 PHẠM VĂN PHA 12/21/1966  Nam  FITTER 9/16/2022 14:47  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
856 119554 NGUYỄN VĂN CÔNG 10/4/1985  Nam 9/16/2022 14:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
857 119557 NGÔ VĂN PHƯƠNG 9/15/1991  Nam  OILER 9/16/2022 15:01  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI MINH
858 119559 ĐINH THẾ DŨNG 1/1/1998  Nam 9/16/2022 15:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
859 119560 NGUYỄN DUY NHẤT 10/14/1985  Nam  OILER 9/16/2022 15:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
860 119565 LÊ ANH ĐỨC 8/9/1993  Nam  OS.D 9/16/2022 15:14  Chứng chỉ Panama  Trường cao đẳng Duyên Hải
861 119568 PHAN VĂN CHINH 7/5/1994  Nam  DECK FITTER 9/16/2022 15:15  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  ĐÔNG LONG
862 119574 ĐẶNG PHÚC LỘC 6/8/1986  Nam  COOK 9/16/2022 15:27  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
863 119586 NGUYỄN HOÀNG LONG 3/22/2004  Nam 9/16/2022 16:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
864 119611 ĐÀM VĂN LONG 12/24/1987  Nam  OS.D 9/17/2022 7:36  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HD MARINE
865 119612 PHẠM QUYẾT THẮNG 12/31/2000  Nam  OS.E 9/17/2022 7:40  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
866 119614 TRẦN VĂN TOẢN 12/11/1994  Nam  AB.D 9/17/2022 7:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
867 119615 LÊ VĂN CƯỜNG 9/5/1992  Nam  2/E 9/17/2022 7:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
868 119616 NGUYỄN VĂN ĐẠI 3/21/1990  Nam  3/O 9/17/2022 7:47  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
869 119617 THÁI NGỌC SƠN 5/30/1993  Nam  AB.D 9/17/2022 7:51  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
870 119620 TĂNG VĂN LƯƠNG 7/20/1990  Nam  3/O 9/17/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHÚ TÀI
871 119621 ĐÀM MINH TRÍ 1/5/1985  Nam  AB.D 9/17/2022 7:58  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
872 119622 TRẦN ĐÌNH TẤN 7/26/1984  Nam  CAPT 9/17/2022 8:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VIET THUAN
873 119625 NGUYỄN VĂN CHÚC 9/26/1984  Nam  AB.D 9/17/2022 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
874 119626 HÀ VĂN KIÊN 8/1/1994  Nam  3/O 9/17/2022 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VMSC
875 119628 LÊ VĂN KÝ 8/17/1994  Nam  OILER 9/17/2022 8:45  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
876 119629 NGUYỄN VĂN TOÀN 2/15/1970  Nam  CAPT 9/17/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
877 119631 PHẠM BÁ ĐẠO 7/14/1980  Nam  C/O 9/17/2022 8:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ + ILO  HP Marine
878 119634 BÙI VĂN VIỆT 6/13/1986  Nam  3/O 9/17/2022 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
879 119635 NGUYỄN ĐỨC TIỀM 11/22/1995  Nam 9/17/2022 9:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
880 119649 NGUYỄN THỊ HẢI 7/26/1982  Nữ 9/17/2022 10:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
881 119759 BÙI VIỆT HOÀNG 9/15/2004  Nam 9/19/2022 7:29  KSK lấy bằng lái xe nam
882 119765 NGUYỄN THỊ HUYỀN 11/22/2003  Nữ 9/19/2022 7:35  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
883 119778 NGUYỄN QUỐC TUẤN 7/2/1988  Nam  4/E 9/19/2022 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
884 119787 NGUYỄN VĂN HOÀNG 2/5/1988  Nam  OILER 9/19/2022 7:44  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
885 119790 TRẦN ĐẮC NHẬT 9/11/1992  Nam  3/O 9/19/2022 7:47  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
886 119794 NGUYỄN THÀNH TRUNG 12/1/1991  Nam  ELECTRIC 9/19/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
887 119801 PHẠM VĂN NGHĨA 6/6/1984  Nam  AB.D 9/19/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
888 119799 VŨ ĐỨC NĂM 9/7/1983  Nam  C/O 9/19/2022 7:51  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
889 119809 NGUYỄN VĂN BÁ 9/10/1998  Nam  OILER 9/19/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
890 119815 TRẦN VĂN THÀNH 10/20/1990  Nam  OS.E 9/19/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  GREEN OCEAN
891 119820 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 9/10/1987  Nam  2/E 9/19/2022 7:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  GREEN OCEAN
892 119828 TRẦN VĂN GIANG 3/8/1996  Nam  AB.E 9/19/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AMAT
893 119834 TRẦN MINH HẢI 4/14/1984  Nam  OILER 9/19/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AMAT
894 119835 PHAN TRỌNG HÒA 5/18/1981  Nam  3/O 9/19/2022 8:00  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
895 119847 VŨ HỮU HƯNG 8/31/1978  Nam  COOK 9/19/2022 8:02  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
896 119845 NGUYỄN THẾ THỤY 10/10/1971  Nam  AB.D 9/19/2022 8:02  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
897 119854 ĐỖ ĐỨC HUYNH 10/20/1982  Nam  2/E 9/19/2022 8:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
898 119852 PHẠM NGỌC NAM 10/25/1990  Nam  OS.E 9/19/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB THÁI BÌNH DƯƠNG
899 119862 NGUYỄN MINH NGỌC 1/28/2005  Nam 9/19/2022 8:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
900 119859 TRẦN QUỐC HUY 11/1/1987  Nam  CAPT 9/19/2022 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
901 119868 NGUYỄN VĂN LUÂN 5/24/1987  Nam  COOK 9/19/2022 8:08  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN BÌNH
902 119879 NGUYỄN XUÂN HẢI 3/30/1974  Nam  OILER 9/19/2022 8:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
903 119882 PHẠM HỮU DŨNG 8/23/1993  Nam  4/E 9/19/2022 8:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
904 119881 CHU VĂN MINH 2/3/1986  Nam  AB.D 9/19/2022 8:12  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
905 119886 ĐẶNG LƯU QUANG 10/6/1988  Nam 9/19/2022 8:14  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
906 119889 TRẦN ĐÌNH LÝ 10/10/1971  Nam  SAILOR 9/19/2022 8:16  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
907 119891 ĐÀM VĂN TOÀN 3/11/1964  Nam  FITTER 9/19/2022 8:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN PHÚ
908 119897 TÔ DUY TOÀN 4/22/1979  Nam  OILER 9/19/2022 8:18  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHC MARITIME
909 119906 PHẠM VĂN TÙNG 9/26/1992  Nam  OILER 9/19/2022 8:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
910 119913 TRỊNH VĂN TÙNG 11/20/1998  Nam  AB.D 9/19/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
911 119916 NGUYỄN VIẾT MINH 5/3/1964  Nam  AB.D 9/19/2022 8:24  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
912 119920 NGUYỄN HÙNG DUY 9/29/1996  Nam  SAILOR 9/19/2022 8:25  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
913 119921 NGUYỄN HỮU QUÂN 5/19/1986  Nam  OILER 9/19/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PACIFIC MARINE
914 119926 VŨ VĂN CƯỜNG 6/8/1986  Nam  COOK 9/19/2022 8:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  T & T
915 119933 NGÔ VĂN TIẾN 3/26/1989  Nam  3/E 9/19/2022 8:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
916 119931 GIANG VĂN NAM 10/14/1995  Nam  OILER 9/19/2022 8:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
917 119942 ĐỖ MINH HIẾU 4/8/1998  Nam  OILER 9/19/2022 8:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
918 119938 ĐOÀN MINH PHÚC 7/12/1998  Nam  OS.D 9/19/2022 8:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
919 119943 LÊ VĂN CƯỜNG 9/5/1995  Nam  AB 9/19/2022 8:34  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
920 119947 PHẠM ĐỨC SÔNG 5/6/1989  Nam  2/O 9/19/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
921 119955 PHẠM ĐÔ THÀNH 11/15/1992  Nam  SAILOR 9/19/2022 8:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
922 119957 TRẦN CÔNG TUYẾN 2/6/1984  Nam  2/O 9/19/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
923 119953 CAO XUÂN NÚI 5/20/1989  Nam  AB 9/19/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
924 119963 ĐINH XUÂN CƯỜNG 10/2/1981  Nam  AB.D 9/19/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG LONG
925 119970 LÊ PHÚ CƯỜNG 5/19/1984  Nam  AB.D 9/19/2022 8:44  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN BÌNH
926 119977 BÙI ANH DŨNG 9/14/1997  Nam  OILER 9/19/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
927 119978 NGUYỄN VĂN SƠN 12/23/1990  Nam  AB.D 9/19/2022 8:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  KHAI NGUYÊN
928 119982 TRẦN VIẾT SƠN 11/21/1987  Nam  OS.D 9/19/2022 8:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
929 119984 NGUYỄN HOÀNH 2/10/1983  Nam  2/E 9/19/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AMAT
930 119986 NGUYỄN TƯ THOAN 2/4/1979  Nam  SAILOR 9/19/2022 8:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
931 119990 NGUYỄN ANH TUẤN 10/15/1991  Nam  3/O 9/19/2022 8:50  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
932 119993 NGUYỄN ANH TUẤN 4/26/2004  Nam  OILER 9/19/2022 8:51  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
933 119998 TRẦN VĂN TUÂN 12/25/1981  Nam  CAPT 9/19/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
934 119999 LƯỜNG VĂN TUÂN 12/11/1990  Nam  COOK 9/19/2022 8:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
935 120003 NGUYỄN CÔNG HUY 7/30/1998  Nam  OS.E 9/19/2022 8:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
936 120009 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 5/20/2000  Nam  AB.D 9/19/2022 8:57  INLACO-SG (107USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
937 120010 HỒ VĂN LINH 6/23/1987  Nam  BOSUN 9/19/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AMAT
938 120018 NGÔ VĂN SINH 8/19/1999  Nam  OS 9/19/2022 9:01  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
939 120026 PHAN ĐÌNH VŨ 9/7/1991  Nam  BOSUN 9/19/2022 9:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
940 120031 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 11/23/1986  Nam  OILER 9/19/2022 9:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
941 120033 TRỊNH NGỌC HOÀNG 7/16/1982  Nam  C/E 9/19/2022 9:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
942 120034 PHẠM VĂN CƯỜNG 9/15/1982  Nam  OILER 9/19/2022 9:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
943 120037 HOÀNG PHÚ QUÝ 10/17/1978  Nam  OILER 9/19/2022 9:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
944 120043 NGÔ THẾ VƯỢNG 1/1/1983  Nam  OILER 9/19/2022 9:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
945 120058 VŨ VĂN KIÊN 12/5/1988  Nam  3/E 9/19/2022 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
946 120049 VŨ ĐÌNH SĨ 4/3/1984  Nam  3/E 9/19/2022 9:14  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
947 120053 PHẠM VĂN HÙNG 5/14/1996  Nam  OILER 9/19/2022 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
948 120061 ĐỖ VĂN HƯNG 5/28/1984  Nam 9/19/2022 9:20  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
949 120065 PHẠM VĂN THẢO 7/6/1988  Nam  SAILOR 9/19/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
950 120068 PARK IN – WOO 10/26/1980  Nam 9/19/2022 9:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
951 120074 NGUYỄN HỮU LƯỢNG 10/4/1991  Nam  AB.D 9/19/2022 9:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
952 120075 NGUYỄN THÀNH TOÀN 10/20/1976  Nam  OS.E 9/19/2022 9:31  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
953 120078 LÝ VĂN CHÍ 5/25/2000  Nam  OS.D 9/19/2022 9:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
954 120084 NGUYỄN THẾ TẤN 11/3/1982  Nam  C/E 9/19/2022 9:36  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI AN
955 120091 PHẠM MINH QUANG 2/11/1982  Nam  OS.D 9/19/2022 9:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
956 120093 ĐỖ MẠNH HÙNG 2/24/1989  Nam  AB.E 9/19/2022 9:40  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Hân Huy
957 120096 NGÔ ĐỨC QUÂN 10/1/1997  Nam  OS.D 9/19/2022 9:44  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  TRƯỜNG PHÁT LỘC
958 120098 NGUYỄN VĂN THẾ 3/18/1991  Nam  BOSUN 9/19/2022 9:49  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
959 120103 PHẠM VĂN MẠNH 2/27/1992  Nam  OS.E 9/19/2022 9:52  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
960 120106 NGUYỄN VĂN NGHỊ 7/4/1980  Nam  C/E 9/19/2022 9:53  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  BÌNH MINH
961 120108 NGUYỄN QUANG TRỌNG 3/2/1987  Nam  DECK OFFICER 9/19/2022 9:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
962 120111 PHẠM VĂN LUYẾN 7/30/1995  Nam  OS.D 9/19/2022 10:00  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
963 120113 MAI HUY GIANG 2/5/1987  Nam  OS.E 9/19/2022 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
964 120115 HOÀNG VĂN NGUYÊN 9/15/1989  Nam  3/E 9/19/2022 10:08  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
965 120117 NGUYỄN THANH TÙNG 6/27/1993  Nam  AB.D 9/19/2022 10:14  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
966 120120 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 7/24/1975  Nam  AB.D 9/19/2022 10:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
967 120123 BÙI VĂN THÀNH 10/12/1985  Nam  C/O 9/19/2022 10:25  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
968 120124 ĐỒNG XUÂN LONG 4/3/1996  Nam  AB.D 9/19/2022 10:29  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
969 120125 NGUYỄN VĂN TẠ 3/13/1986  Nam  OS.D 9/19/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
970 120126 HOÀNG CÔNG THƯƠNG 6/10/1992  Nam  4/E 9/19/2022 10:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
971 120127 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 6/4/2002  Nam 9/19/2022 10:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
972 120128 TRẦN SỐ BẢY 7/7/1976  Nam  BOSUN 9/19/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
973 120129 PHẠM THANH TÙNG 12/17/1986  Nam  3/E 9/19/2022 10:39  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
974 120130 HỒ SỸ SƠN 10/29/2003  Nam  OILER 9/19/2022 10:42  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
975 120131 LÊ VĂN BÌNH 8/10/1970  Nam  C/E 9/19/2022 10:45  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công ty vận tải biển OSL
976 120134 PHẠM DUY THÀNH 1/12/1996  Nam  AB.D 9/19/2022 10:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  T & T
977 120136 LẠI VĂN SƠN 4/22/1991  Nam  ENGINE OFFICER 9/19/2022 10:52  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
978 120138 PHẠM VĂN MẠNH 5/2/2003  Nam  OS.D 9/19/2022 10:54  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
979 120140 ĐÀO MẠNH HOÀNG 5/4/1997  Nam  OS.D 9/19/2022 10:57  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
980 120141 PHẠM NGỌC MẠNH 11/22/1990  Nam  FITTER 9/19/2022 10:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HOÀNG PHÁT
981 120142 TRẦN THANH NAM 3/15/1988  Nam  FITTER 9/19/2022 11:05  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
982 120143 MÃ VĂN KÍNH 3/2/1994  Nam  AB.D 9/19/2022 11:15  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  GREEN OCEAN
983 120146 LIU, YANGLONG 3/2/1975  Nam  2/E 9/19/2022 11:24  KSK THUYỀN VIÊN NƯỚC NGOÀI (1060N)  TỰ DO
984 120164 NGUYỄN QUỐC TUÂN 10/18/1992  Nam  SAILOR 9/19/2022 13:39  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
985 120166 TÔ TIẾN TUẤN 1/5/1974  Nam 9/19/2022 13:44  KSK lấy bằng lái xe nam
986 120168 HÀ CÔNG TRƯỜNG 7/18/1984  Nam  2/O 9/19/2022 13:47  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI AN
987 120170 PHẠM MẠNH HÀ 7/16/1984  Nam  COOK 9/19/2022 13:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
988 120188 PHẠM VĂN VIỆT 1/19/1983  Nam  OILER 9/19/2022 13:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
989 120204 NGUYỄN TIẾN HẢI 10/20/1977  Nam  AB.E 9/19/2022 14:16  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN HẢI
990 120216 HOÀNG THẾ QUYỀN 8/15/1992  Nam  2/O 9/19/2022 14:25  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
991 120232 MAI PHI HÙNG 5/9/1993  Nam  OS.D 9/19/2022 14:36  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  ĐÔNG LONG
992 120235 NGUYỄN VĂN CÔNG 4/16/1998  Nam  AB.D 9/19/2022 14:39  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
993 120245 ĐỖ VĂN DĨ 1/22/1999  Nam  DECK – CADET 9/19/2022 14:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SMR MARINE
994 120250 NGUYỄN VĂN TRIỆU 12/2/1989  Nam  4/E 9/19/2022 14:59  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
995 120256 TRẦN HỮU PHƯỚC 7/27/1971  Nam  C/E 9/19/2022 15:12  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SEVEN SEAS
996 120271 TRẦN NHƯ QUỲNH 9/12/1986  Nam 9/19/2022 15:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
997 120281 ĐỖ XUÂN CHƯỜNG 8/5/2000  Nam  SAILOR 9/19/2022 15:51  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ
998 120288 NGUYỄN TRUNG HIẾU 4/15/1988  Nam  AB.D 9/19/2022 15:53  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ
999 120297 NGÔ MINH SĨ 12/21/1980  Nam 9/19/2022 16:18  KSK lấy bằng lái xe nam
1000 120381 ĐỖ TRUNG KIÊN 3/8/1980  Nam  COOK 9/20/2022 7:42  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  GREEN OCEAN
1001 120394 NGUYỄN THÁI SƠN 12/4/1984  Nam  OILER 9/20/2022 7:44  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI DƯƠNG
1002 120403 TRẦN NGỌC QUYỀN 5/12/1989  Nam  4/E 9/20/2022 7:53  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1003 120408 NGUYỄN VĂN NAM 1/8/1988  Nam  AB.D 9/20/2022 7:55  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1004 120409 VŨ DUY LỢI 8/15/1994  Nam  OILER 9/20/2022 7:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1005 120416 TRẦN NGỌC HƯNG 6/20/1993  Nam  AB.D 9/20/2022 7:57  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1006 120412 NGUYỄN VĂN THẠO 4/14/1986  Nam  AB.E 9/20/2022 7:57  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1007 120422 VŨ ĐÌNH THỜI 8/28/1986  Nam  C/O 9/20/2022 8:01  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1008 120424 NGUYỄN ĐỨC ANH 9/26/2002  Nam  OS.D 9/20/2022 8:01  Chứng chỉ Panama  NST
1009 120427 VŨ QUYẾT THẮNG 2/16/1996  Nam  COOK 9/20/2022 8:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1010 120432 VŨ CÔNG THẮNG 2/24/1985  Nam  OS.E 9/20/2022 8:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  BIỂN ĐÔNG
1011 120430 NGUYỄN DANH HIẾU 10/6/1998  Nam  OILER 9/20/2022 8:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1012 120434 PHẠM ĐÌNH THANH 1/7/1972  Nam  C/E 9/20/2022 8:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1013 120436 NGUYỄN VĂN HÒA 9/2/1988  Nam  4/E 9/20/2022 8:07  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1014 120440 LÊ HẢI LƯU 6/24/1981  Nam  2/E 9/20/2022 8:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN HẢI
1015 120439 BÙI VĂN THỊNH 10/24/1982  Nam  C/O 9/20/2022 8:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHC MARITIME
1016 120443 LÊ TRUNG TUYẾN 5/1/1987  Nam  OILER 9/20/2022 8:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1017 120446 ĐÀM VĂN HƯỚNG 6/7/1980  Nam  4/E 9/20/2022 8:13  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1018 120447 NGUYỄN VĂN THỐNG 4/12/1981  Nam  2/E 9/20/2022 8:14  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1019 120450 LÊ THẾ VŨ 9/3/1991  Nam  WPR 9/20/2022 8:15  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1020 120453 PHẠM ANH TUẤN 12/7/1984  Nam  C/E 9/20/2022 8:16  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HP Marine
1021 120462 ĐẶNG HOÀI NAM 10/3/1987  Nam  No 1 Oiler 9/20/2022 8:18  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1022 120458 NGÔ HOÀI SƠN 1/6/1995  Nam  OS.D 9/20/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
1023 120466 BÙI XUÂN TOÀN 1/4/1989  Nam  3/E 9/20/2022 8:22  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1024 120471 NGUYỄN ANH TUẤN 12/7/1980  Nam  2/O 9/20/2022 8:24  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1025 120477 TRẦN VĂN THỨC 6/20/1985  Nam  OILER 9/20/2022 8:26  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HD MARINE
1026 120479 VŨ VĂN CHIẾN 4/2/1992  Nam 9/20/2022 8:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1027 120484 TRƯƠNG VĂN TUẤN 8/3/1991  Nam  OS.E 9/20/2022 8:31  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1028 120487 LÊ ĐÌNH TOÀN 8/9/1997  Nam  OS.D 9/20/2022 8:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1029 120488 ĐINH VĂN KIỀU 9/25/1977  Nam  OS.D 9/20/2022 8:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  KHAI NGUYÊN
1030 120490 PHẠM HOÀNG NAM 7/11/2000  Nam  DECK – CADET 9/20/2022 8:34  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1031 120492 HOÀNG NGUYỄN DUY 5/12/1991  Nam  3/O 9/20/2022 8:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1032 120493 BÙI XUÂN LỘC 9/16/1990  Nam  2/O 9/20/2022 8:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1033 120495 TRẦN VĂN NGHI 8/15/1990  Nam  OS.D 9/20/2022 8:40  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1034 120496 VŨ VĂN HẢI 2/5/1989  Nam  2/O 9/20/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Hân Huy
1035 120499 VŨ ĐỨC TRUNG 10/24/1993  Nam  ELECTRIC 9/20/2022 8:43  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SMR MARINE
1036 120500 PHAN BÁ NGỌC 8/12/1977  Nam  C/E 9/20/2022 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1037 120502 TRẦN TUẤN ANH 4/25/1994  Nam  OS 9/20/2022 8:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
1038 120503 PHẠM QUỐC HƯNG 5/22/1990  Nam  3/O 9/20/2022 8:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HP Marine
1039 120506 NGUYỄN VĂN CHIẾN 4/2/1993  Nam  SAILOR 9/20/2022 8:48  Chứng chỉ Panama  PHC MARITIME
1040 120507 BÙI VĂN LIÊM 3/25/1985  Nam  C/E 9/20/2022 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VMSC
1041 120509 NGUYỄN THẾ TUYỂN 8/3/1993  Nam  AB.D 9/20/2022 8:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1042 120510 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 5/18/1981  Nam  OS.D 9/20/2022 8:51  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1043 120511 CAO BÁ ĐẠI 7/6/2001  Nam  OS.D 9/20/2022 8:53  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1044 120512 LÊ DUY THẮNG 9/19/2000  Nam  OS.D 9/20/2022 8:53  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1045 120514 NGUYỄN TRUNG CHÍNH 11/6/1985  Nam  C/O 9/20/2022 8:54  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1046 120518 NGUYỄN VIỆT ANH 7/11/1981  Nam  C/E 9/20/2022 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1047 120517 NGUYỄN ĐÌNH THỐNG 1/4/1991  Nam  BOSUN 9/20/2022 9:03  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1048 120520 VŨ VĂN AN 1/28/1995  Nam  3/O 9/20/2022 9:04  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1049 120525 TRẦN THÀNH KHOA 9/16/1982  Nam  C/E 9/20/2022 9:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1050 120526 PHẠM ĐÌNH PHONG 11/10/1984  Nam  OILER 9/20/2022 9:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1051 120527 HỒ VĂN LỢI 4/24/1997  Nam  OILER 9/20/2022 9:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1052 120529 ĐÀO VŨ HẢI 1/12/1983  Nam  CAPT 9/20/2022 9:11  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHC MARITIME
1053 120533 TRẦN VĂN DƯ 12/1/1973  Nam  SAILOR 9/20/2022 9:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1054 120539 LƯƠNG HỒNG TUÂN 10/9/1989  Nam  M/M 9/20/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1055 120543 ĐẶNG HOÀNG MINH 10/22/1982  Nam  CAPT 9/20/2022 9:20  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1056 120573 NGUYỄN ĐÌNH KHOA 8/22/2003  Nam 9/20/2022 9:24  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1057 120578 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 1/3/2003  Nữ 9/20/2022 9:26  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1058 120580 NGÔ VĂN HUY 5/10/1989  Nam  SAILOR 9/20/2022 9:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1059 120583 LÊ NGỌC CẦM 9/15/1982  Nam  OILER 9/20/2022 9:30  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1060 120582 NGUYỄN THẾ LUÂN 9/12/1992  Nam  4/E 9/20/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1061 120585 NGUYỄN QUÝ LỘC 2/11/2004  Nam  OS.D 9/20/2022 9:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
1062 120586 NGUYỄN TRỌNG GIỎI 6/15/1987  Nam  SAILOR 9/20/2022 9:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1063 120593 NGUYỄN THANH SƠN 9/9/1979  Nam  C/E 9/20/2022 9:35  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1064 120589 HOÀNG BÁ VINH 4/2/1999  Nam  AB.E 9/20/2022 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1065 120693 RANJIT SINGH 2/20/1993  Nam 9/20/2022 9:53  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1066 120695 PHẠM HỮU MINH 4/4/2000  Nam  OS.D 9/20/2022 9:57  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SMR MARINE
1067 120698 DƯƠNG MINH PHƯƠNG 11/12/1989  Nam  C/E 9/20/2022 9:59  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ
1068 120700 NGUYỄN VIỆT TIẾN 12/5/2004  Nam 9/20/2022 10:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1069 120708 VŨ ĐỨC NHÂN 2/20/1976  Nam  COOK 9/20/2022 10:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1070 120713 TRẦN ANH DŨNG 9/15/1984  Nam  3/O 9/20/2022 10:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1071 120714 NGUYỄN VĂN THÔNG 9/3/1987  Nam  2/E 9/20/2022 10:29  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1072 120716 NGUYỄN VĂN TUẤN 11/16/1984  Nam  C/E 9/20/2022 10:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1073 120718 HOÀNG VĂN THÙY 7/2/1984  Nam  AB.D 9/20/2022 10:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
1074 120720 LƯƠNG VĂN TUẤN 7/27/1973  Nam  MASTER 9/20/2022 10:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1075 120721 DƯƠNG QUANG CƯỜNG 1/29/1978  Nam  C/O 9/20/2022 10:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1076 120723 LÊ ĐÌNH CƯỜNG 10/20/1997  Nam  OILER 9/20/2022 10:51  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1077 120726 DƯƠNG QUANG NGUYÊN 9/18/1970  Nam  2/O 9/20/2022 11:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1078 120727 CAO XUÂN NÚI 5/20/1989  Nam  3/O 9/20/2022 11:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1079 120729 TRẦN HUY CƯỜNG 1/17/1982  Nam  BOSUN 9/20/2022 11:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1080 120730 BÙI VĂN TOÁN 10/7/1993  Nam  AB.D 9/20/2022 11:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1081 121170 PHẠM HUY HOÀNG 9/19/2004  Nam 9/20/2022 11:25  KSK lấy bằng lái xe nam, KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1082 121209 NGUYỄN THÁI 1/17/1994  Nam  AB.D 9/20/2022 14:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1083 121211 PHẠM THANH TÙNG 3/23/1994  Nam  AB.D 9/20/2022 14:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1084 121213 MAI VĂN LẠC 5/16/1982  Nam  C/E 9/20/2022 14:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1085 121215 PHAN HUY VĂN 5/10/1981  Nam  2/E 9/20/2022 14:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1086 121216 TRƯƠNG NGỌC SƠN 3/26/1990  Nam  2/O 9/20/2022 14:11  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1087 121217 TRẦN TRUNG DŨNG 5/29/1979  Nam  3/E 9/20/2022 14:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1088 121225 TRỊNH VĂN TÙNG 1/11/1992  Nam  2/E 9/20/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1089 121221 TRẦN VĂN HAI 6/19/1994  Nam  4/E 9/20/2022 14:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1090 121224 VŨ VĂN HOÀNG 9/19/1987  Nam  ELECTRIC 9/20/2022 14:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1091 121226 VŨ TRỌNG MINH 8/27/1996  Nam  AB.E 9/20/2022 14:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1092 121228 NGÔ THỊ XUYẾN 1/1/1996  Nữ 9/20/2022 14:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1093 121229 PHẠM VĂN CHINH 12/20/1988  Nam  AB.E 9/20/2022 14:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1094 121233 TRỊNH VĂN HIỂN 11/28/1994  Nam  OILER 9/20/2022 14:17  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1095 121230 NGUYỄN VĂN CÙ 7/13/1979  Nam  COOK 9/20/2022 14:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hóa Dầu VP
1096 121235 VŨ PHAN KIM PHƯƠNG 1/1/1998  Nữ 9/20/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1097 121236 NGUYỄN TRÍ KHIẾU 5/25/1981  Nam  CAPT 9/20/2022 14:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1098 121239 LẠI VĂN THÀNH 8/23/1986  Nam  BOSUN 9/20/2022 14:23  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1099 121241 NGUYỄN THANH TRUNG 9/8/1983  Nam  ELECTRIC 9/20/2022 14:27  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1100 121246 DƯƠNG XUÂN CHƯƠNG 5/2/1983  Nam  AB.E 9/20/2022 14:29  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1101 121247 NGÔ THỊ HỒNG MINH 1/1/1998  Nữ 9/20/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1102 121253 LÊ VĂN CHUNG 9/12/1975  Nam  C/E 9/20/2022 14:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1103 121255 LƯƠNG THỊ TRẦN HÒE 1/1/1999  Nữ 9/20/2022 14:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1104 121256 TRẦN VĂN TÌNH 5/17/1993  Nam  OILER 9/20/2022 14:35  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1105 121258 LÊ THỊ HUYỀN VI 1/1/1996  Nữ 9/20/2022 14:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1106 121261 LÊ THỊ ĐOAN 1/1/1997  Nữ 9/20/2022 14:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1107 121262 TRẦN VĂN TRƯỜNG 3/26/1993  Nam  AB.D 9/20/2022 14:37  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1108 121264 PHẠM VĂN HOÀNG 10/11/1997  Nam  AB.D 9/20/2022 14:38  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1109 121265 NGUYỄN THỊ THIẾT 1/1/1981  Nữ 9/20/2022 14:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1110 121272 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA 1/1/1980  Nữ 9/20/2022 14:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1111 121273 LÊ VĂN TIÊN 10/10/1994  Nam  OILER 9/20/2022 14:42  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PACIFIC MARINE
1112 121278 NGUYỄN VĂN CHUẨN 10/30/1975  Nam  CAPT 9/20/2022 14:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1113 121279 NGUYỄN TUẤN ANH 7/26/1979  Nam  C/O 9/20/2022 14:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1114 121284 RAGHUVANSH YADAV 1/1/1990  Nam  2/O 9/20/2022 14:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1115 121282 HOÀNG BÁ THỊNH 2/18/1982  Nam  OILER 9/20/2022 14:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1116 121285 ADHILBASHA AYUBKHAN 6/17/1997  Nam  3/O 9/20/2022 14:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1117 121287 PHAN VĂN HOÀI 7/10/1973  Nam  C/E 9/20/2022 14:59  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1118 121289 PHẠM VĂN THƯỞNG 5/19/1985  Nam  2/E 9/20/2022 15:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1119 121292 NGUYỄN GIA VĂN 7/28/1982  Nam  ELECTRIC 9/20/2022 15:04  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1120 121291 CHU THANH CƯỜNG 12/11/1972  Nam  3/E 9/20/2022 15:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1121 121293 ACHYUTKUMAR 8/6/1996  Nam  4/E 9/20/2022 15:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1122 121296 NGUYỄN VIẾT HUYNH 12/6/1996  Nam  BOSUN 9/20/2022 15:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1123 121298 PHAN XUÂN BÁU 6/11/1986  Nam  OS 9/20/2022 15:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1124 121299 LÊ VĂN BẮC 4/5/1983  Nam  No 1 Oiler 9/20/2022 15:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1125 121301 VŨ VĂN DŨNG 9/7/1987  Nam  AB.E 9/20/2022 15:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1126 121302 NGUYỄN DUY THẮNG 10/1/1996  Nam  OS.E 9/20/2022 15:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1127 121304 VŨ ĐÌNH LƯỢNG 11/4/1987  Nam  COOK 9/20/2022 15:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1128 121305 HOÀNG HỮU PHÚC 9/5/1999  Nam  OS.D 9/20/2022 15:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1129 121308 PHẠM THỊ BÍCH HẢO 1/20/1977  Nữ 9/20/2022 15:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1130 121311 NGUYỄN THÁI NAM 7/23/1981  Nam  C/E 9/20/2022 15:42  Chứng chỉ Panama  HP Marine
1131 121318 BÙI XUÂN SƠN 1/1/2004  Nam 9/20/2022 16:17  Gói khám sức khỏe (250N), KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1132 121393 BÙI XUÂN TIỆP 7/23/1979  Nam 9/21/2022 7:44  KSK lấy bằng lái xe nam
1133 121396 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 6/6/2002  Nam  OILER 9/21/2022 7:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTEDCO
1134 121410 NGUYỄN VĂN CÔNG 10/10/1984  Nam  OS.D 9/21/2022 7:53  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1135 121415 NGUYỄN TRỌNG HÀ 5/4/1992  Nam  AB.D 9/21/2022 7:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1136 121419 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 5/27/1990  Nam  DECK OFFICER 9/21/2022 7:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1137 121422 VÕ VĂN TRUNG 11/4/1990  Nam  OILER 9/21/2022 8:00  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
1138 121424 JIAO, CUI 9/4/1999  Nam 9/21/2022 8:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1139 121430 LÊ QUANG TƯỜNG 3/26/1988  Nam  3/O 9/21/2022 8:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1140 121435 BÙI ĐÌNH THẮNG 9/2/1980  Nam  ELECTRIC 9/21/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1141 121440 LÂM VĂN BÌNH 9/3/1970  Nam  COOK 9/21/2022 8:11  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1142 121443 NGUYỄN DOÃN TÙNG 10/4/1991  Nam  OILER 9/21/2022 8:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  DẦU KHÍ HẢI ÂU
1143 121448 TRỊNH PHÚ CƯỜNG 11/2/1982  Nam  AB.D 9/21/2022 8:16  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1144 121453 TRƯƠNG THANH NGHĨA 6/2/1991  Nam  3/E 9/21/2022 8:18  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1145 121457 NGUYỄN VĂN HIỆP 8/16/1994  Nam  FITTER 9/21/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1146 121463 LÊ VĂN THANH 9/2/1983  Nam  MASTER 9/21/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1147 121464 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 1/7/1998  Nam  BOSUN 9/21/2022 8:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1148 121468 NGUYỄN VĂN HIẾU 9/16/1993  Nam  3/O 9/21/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HOÀNG DƯƠNG
1149 121470 LÒ VĂN TỚI 1/14/1999  Nam 9/21/2022 8:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1150 121474 ĐINH VĂN DƯƠNG 5/19/1971  Nam 9/21/2022 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1151 121476 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 7/27/1999  Nam  SAILOR 9/21/2022 8:42  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1152 121483 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NAM 1/1/1997  Nữ 9/21/2022 8:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1153 121488 PHẠM HOÀNG VINH 11/15/1978  Nam  C/E 9/21/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Hân Huy
1154 121489 NGUYỄN VĂN CHÍNH 5/30/1974  Nam  OILER 9/21/2022 8:52  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1155 121491 THẨM TIẾN CỬ 8/28/1981  Nam  C/O 9/21/2022 8:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
1156 121498 ZHONG, JINGHUA 6/13/1980  Nam 9/21/2022 9:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1157 121500 NGUYỄN VĂN HÒA 3/10/1987  Nam  OS 9/21/2022 9:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1158 121502 KIỀU VĂN LƯƠNG 7/2/1984  Nam  C/E 9/21/2022 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1159 121504 ĐỖ MINH VƯƠNG 7/31/1989  Nam  C/O 9/21/2022 9:14  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1160 121505 TRẦN VĂN MƯỜI 11/6/1989  Nam  3/E 9/21/2022 9:16  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1161 121509 NGUYỄN THÀNH HUY 10/27/1982  Nam  C/E 9/21/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATLANTIC MARINE
1162 121514 BÙI VĂN ƯỚC 8/6/1998  Nam  OS.D 9/21/2022 9:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1163 121516 HÀ HẢI LY 8/3/2000  Nữ 9/21/2022 9:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1164 121519 TRỊNH XUÂN ĐIỆP 5/29/1976  Nam  OS.E 9/21/2022 9:43  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1165 121520 NGUYỄN HỮU VINH 9/11/1964  Nam  C/E 9/21/2022 9:45  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1166 121522 ĐẶNG NGỌC THÀNH 9/14/1985  Nam  4/E 9/21/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PACIFIC MARINE
1167 121524 HOÀNG VĂN HÙNG 10/22/1982  Nam  AB.E 9/21/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1168 121525 VŨ QUANG HUY 7/23/1987  Nam  AB.D 9/21/2022 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI ÂU
1169 121534 NGUYỄN VĂN CHÍNH 6/27/1979  Nam  4/E 9/21/2022 10:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1170 121536 TRẦN PHÚ QUYỀN 10/6/1982  Nam  CAPT 9/21/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
1171 121538 ĐINH CÔNG ĐOÀN 5/28/1977  Nam  CAPT 9/21/2022 10:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1172 121539 TRẦN VĂN CÔNG 12/15/1986  Nam  ELECTRIC 9/21/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1173 121540 NGUYỄN VĂN PHONG 7/23/1990  Nam  OILER 9/21/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATLANTIC MARINE
1174 121542 PHẠM TRƯỜNG QUÂN 8/30/1982  Nam  OS.D 9/21/2022 10:31  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
1175 121552 NGÔ VĂN VŨ 10/10/1987  Nam  AB.D 9/21/2022 11:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1176 121592 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 10/27/1983  Nam  3/E 9/21/2022 14:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1177 121597 PHAN VĂN DŨNG 5/2/1992  Nam  3/E 9/21/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUMASER
1178 121601 BÙI QUANG HUY 8/28/1999  Nam 9/21/2022 14:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)
1179 121606 NGUYỄN THANH BÌNH 9/7/1988  Nam  C/O 9/21/2022 14:30  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SMR MARINE
1180 121610 WANG, CHUNHUI 4/7/1978  Nam 9/21/2022 14:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1181 121612 PHẠM VĂN BẠCH 12/7/1989  Nam  2/E 9/21/2022 14:43  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATLANTIC MARINE
1182 121613 VŨ TUẤN ANH 7/2/1989  Nam 9/21/2022 14:46  KSK lấy bằng lái xe nam
1183 121615 BÙI THÙY LINH 4/19/1989  Nữ 9/21/2022 14:48  KSK lấy bằng lái xe nữ
1184 121631 ĐOÀN HẢI KHOA 9/22/2000  Nam  OILER 9/21/2022 15:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1185 121633 ĐOÀN THỊ THỦY 8/22/1969  Nam 9/21/2022 15:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1186 121750 LÒ VĂN QUẾ 7/25/1994  Nam 9/22/2022 7:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1187 121723 BÙI VĂN ANH 3/15/1995  Nam  OILER 9/22/2022 7:31  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1188 121729 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 8/28/1987  Nam  2/E 9/22/2022 7:37  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI DƯƠNG
1189 121733 NGUYỄN VĂN SƠN 2/3/1975  Nam  OILER 9/22/2022 7:40  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1190 121738 TRẦN VĂN THIÊN 9/14/1982  Nam  OILER 9/22/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1191 121747 PHẠM VĂN CHỈNH 5/3/1972  Nam  CAPT 9/22/2022 7:47  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  BÌNH AN
1192 121754 NGUYỄN VIẾT KHOA 1/27/1984  Nam  4/E 9/22/2022 7:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AMAT
1193 121757 NGUYỄN THỤ THÁI 11/25/1984  Nam  CAPT 9/22/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1194 121759 PHÙNG NHƯ CẦN 8/7/1988  Nam  C/O 9/22/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI ÂU
1195 121761 NGUYỄN AN HẢI 1/10/1969  Nam  CAPT 9/22/2022 7:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1196 121768 HOÀNG VĂN THẮNG 5/15/1967  Nam 9/22/2022 7:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1197 121770 NGUYỄN DUY HIỂN 2/14/1996  Nam  SAILOR 9/22/2022 7:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1198 121767 PHẠM MINH TUẤN 8/20/1995  Nam  OILER 9/22/2022 7:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1199 121777 ĐOÀN VĂN LUYỆN 10/20/1987  Nam  CAPT 9/22/2022 7:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1200 121776 LÒ VĂN CHUNG 6/26/2001  Nam 9/22/2022 7:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1201 121775 PHẠM TÚ ANH 10/12/1984  Nam  C/O 9/22/2022 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1202 121782 LÊ VĂN HÀ 8/2/1987  Nam  OS.E 9/22/2022 7:58  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1203 121784 TRẦN CÔNG SỬ 2/3/1990  Nam  AB.D 9/22/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1204 121795 TẠ VĂN DƯƠNG 5/17/1986  Nam  AB.D 9/22/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1205 121799 BÙI VĂN TÀI 4/9/1994  Nam  AB.D 9/22/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1206 121800 NGUYỄN VĂN LỢI 5/15/1987  Nam  3/E 9/22/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1207 121806 PHẠM ĐỨC MẠNH 12/13/1993  Nam  3/E 9/22/2022 8:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1208 121810 MAI THANH DUẨN 1/5/1967  Nam  C/E 9/22/2022 8:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1209 121813 NGUYỄN VĂN THỌ 2/5/1988  Nam  OS.D 9/22/2022 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1210 121820 ĐỖ QUỐC TIẾN 1/23/1989  Nam  C/O 9/22/2022 8:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1211 121821 NGUYỄN THẮNG KIÊN 9/11/1998  Nam  AB.D 9/22/2022 8:14  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AMAT
1212 121828 NGUYỄN MINH DŨNG 5/23/1966  Nam  CAPT 9/22/2022 8:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1213 121832 TRƯƠNG VĂN SANG 5/16/1993  Nam  OS.D 9/22/2022 8:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHƯƠNG ĐÔNG
1214 121835 LINH DU TUẤN 11/28/1990  Nam  OILER 9/22/2022 8:20  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1215 121837 TIAN, YINGXIN 1/8/1971  Nam 9/22/2022 8:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1216 121842 PHẠM CÔNG PHÚC 12/12/1982  Nam  2/O 9/22/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  DẦU KHÍ HẢI ÂU
1217 121847 BÙI DUY TUẤN 9/27/1999  Nam  AB.D 9/22/2022 8:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1218 121879 ĐÀO DUY SÁNG 7/20/1987  Nam  2/O 9/22/2022 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PCT
1219 121855 NGUYỄN VĂN THÔNG 11/28/2002  Nam  AB.D 9/22/2022 8:27  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1220 121858 THỊNH VĂN LUYẾN 8/2/1984  Nam  CAPT 9/22/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN BÌNH
1221 121864 LÊ KHẮC NGHIỆP 8/21/1985  Nam  AB.D 9/22/2022 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1222 121871 NGUYỄN CHÍ THÀNH 9/29/1982  Nam  OILER 9/22/2022 8:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1223 121874 HOÀNG ĐỨC MẠNH 5/11/1996  Nam  OILER 9/22/2022 8:36  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1224 121877 KIỀU VĂN DUẨN 8/20/1986  Nam  OILER 9/22/2022 8:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1225 121882 HOÀNG VĂN THANH 3/19/1987  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1226 121883 DƯƠNG VĂN PHÚ 6/12/1992  Nam  OILER 9/22/2022 8:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1227 121885 NGUYỄN VĂN ĐỨC 4/21/2001  Nam  COOK 9/22/2022 8:43  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1228 121886 ĐOÀN ANH THỊNH 8/24/1986  Nam  OILER 9/22/2022 8:43  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1229 121888 NGUYỄN DUY THỊNH 10/6/2002  Nam  OILER 9/22/2022 8:45  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1230 121891 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 2/8/2000  Nam  OS.D 9/22/2022 8:47  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1231 121893 ĐÀO MẠNH DŨNG 9/4/1985  Nam  OILER 9/22/2022 8:47  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1232 121895 LÊ VĂN PHONG 9/7/1989  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1233 121897 ĐỖ QUYẾT THẮNG 5/19/1986  Nam  OILER 9/22/2022 8:49  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1234 121899 ĐẶNG TRỌNG HÀ 10/20/1986  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1235 121900 BÙI VĂN HÒA 8/23/1994  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:51  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1236 121902 BẠCH HUY ĐĂNG 8/28/1991  Nam  OILER 9/22/2022 8:52  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1237 121904 ĐẶNG TRỌNG CẦN 5/19/2002  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:53  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1238 121906 VŨ ĐÌNH HOÀNG 4/20/2000  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1239 121907 PHẠM NGỌC DŨNG 11/1/1984  Nam  OILER 9/22/2022 8:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1240 121908 NGUYỄN VĂN HÒE 6/24/1986  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1241 121910 HOÀNG QUỐC KHÁNG 10/28/1994  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1242 121911 NGUYỄN VĂN TRIỀU 8/4/2004  Nam  SAILOR 9/22/2022 8:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1243 121912 MAI NGỌC HẢI 10/6/1981  Nam  OILER 9/22/2022 8:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1244 121916 NGÔ NGỌC HOÀN 9/17/1986  Nam  OILER 9/22/2022 8:59  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1245 121917 NGUYỄN VĂN VĨNH 9/21/1985  Nam  OILER 9/22/2022 9:00  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1246 121919 BÙI QUANG LIÊM 7/13/1998  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:01  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1247 121920 NGUYỄN ANH KIỆT 10/20/2001  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1248 121922 PHẠM NGỌC HOÀNG 10/25/1993  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1249 121925 ĐINH KHẮC MINH 4/19/2000  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1250 121924 NGUYỄN VĂN KIỆT 1/18/2004  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1251 121928 ĐẶNG VĂN QUÂN 11/6/1994  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:08  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1252 121929 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 4/5/1981  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1253 121930 TRỊNH QUỐC VIỆT 7/15/1993  Nam  3/O 9/22/2022 9:11  Chứng chỉ Panama  SUMASER
1254 121931 NGUYỄN VĂN ĐẠO 9/11/2000  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1255 121932 HOÀNG VĂN ĐỨC 10/8/1993  Nam  3/O 9/22/2022 9:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1256 121934 TRẦN VĂN LỢI 5/15/1997  Nam  OILER 9/22/2022 9:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1257 121936 LÊ VĂN HOÀN 10/3/1983  Nam  FITTER 9/22/2022 9:15  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1258 121937 VŨ VĂN LỰC 11/14/1996  Nam  BOSUN 9/22/2022 9:16  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1259 121939 VŨ HỒNG HƯNG 2/8/1990  Nam  3/O 9/22/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1260 121940 TRẦN PHI LÂM 12/4/1985  Nam  3/E 9/22/2022 9:17  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1261 121941 NGUYỄN VĂN HUẤN 12/16/1966  Nam  ELECTRIC 9/22/2022 9:19  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1262 121942 ĐỖ HỮU MỸ 2/28/1987  Nam  BOSUN 9/22/2022 9:20  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1263 121943 NGUYỄN VIẾT THẮNG 8/6/1991  Nam  COOK 9/22/2022 9:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1264 121945 NGUYỄN QUANG HOÀNG 10/25/1982  Nam  AB.E 9/22/2022 9:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1265 121947 TÔ NGỌC HUY 4/1/2001  Nam  SAILOR 9/22/2022 9:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1266 121954 TRẦN THỊ TÂM 8/7/1985  Nữ 9/22/2022 9:39  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1267 121956 NGÔ VĂN KHÁNH 11/30/1989  Nam  AB.D 9/22/2022 9:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1268 121957 NGUYỄN CÔNG HÀ 2/29/2000  Nam 9/22/2022 9:46  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1269 121959 THÁI VĂN HIẾU 2/15/1987  Nam  BOSUN 9/22/2022 9:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1270 121963 NGUYỄN VIỆT TOÀN 11/9/1981  Nam  4/E 9/22/2022 9:57  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1271 121968 NGUYỄN SĨ THÀNH 7/10/1975  Nam  C/E 9/22/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1272 121970 NGUYỄN VĂN NHIÊN 7/8/1972  Nam  AB.E 9/22/2022 10:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1273 121979 PHẠM ĐỨC THIỆN 12/9/1963  Nam 9/22/2022 10:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1274 121980 PHẠM TRẦN HỮU LỘC 6/29/1998  Nam  AB.E 9/22/2022 10:53  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN BÌNH
1275 121984 NGUYỄN PHI LINH 2/21/1986  Nam  CAPT 9/22/2022 11:24  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1276 122007 PHẠM MINH ĐỨC 6/15/1988  Nam  OILER 9/22/2022 14:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1277 122014 PHẠM NGỌC VINH 2/24/1998  Nam  OS.D 9/22/2022 14:11  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1278 122021 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 11/21/1976  Nam  COOK 9/22/2022 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1279 122024 TRẦN VĂN SƠN 8/4/1976  Nam  BOSUN 9/22/2022 14:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1280 122028 NGUYỄN HUY THẮNG 6/3/1985  Nam  4/E 9/22/2022 14:33  Chứng chỉ Panama  TRƯỜNG PHÁT LỘC
1281 122030 WANG HUI 5/10/1986  Nam 9/22/2022 14:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1282 122032 LUO WEIMING 5/24/1981  Nam 9/22/2022 14:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1283 122033 JIN DAIRI 10/17/1973  Nam 9/22/2022 14:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1284 122035 ZHONG YINGFA 10/5/1992  Nam 9/22/2022 14:40  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1285 122039 TRƯƠNG VĂN BÌNH 12/25/1976  Nam  AB.E 9/22/2022 14:47  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1286 122040 TRẦN VĂN HUY 10/29/1998  Nam  AB.E 9/22/2022 14:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1287 122041 ĐỖ VĂN THỊNH 3/13/2000  Nam 9/22/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1288 122043 TRẦN TRUNG HIẾU 4/12/1992  Nam 9/22/2022 14:53  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1289 122051 NGUYỄN QUANG TÙNG 1/3/2004  Nam 9/22/2022 14:58  KSK lấy bằng lái xe nam
1290 122056 CHU NGỌC ANH 4/4/1990  Nam  2/O 9/22/2022 15:07  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1291 122060 NGUYỄN CÔNG ANH 4/15/1982  Nam  3/O 9/22/2022 15:08  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1292 122065 BÙI VĂN DIỄN 10/9/1989  Nam  DECK OFFICER 9/22/2022 15:24  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1293 122068 TRỊNH TỨ HẬU 10/20/1980  Nam  OS.E 9/22/2022 15:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1294 122070 MAI HUY TUÂN 6/2/1973  Nam  ELECTRIC 9/22/2022 15:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1295 122072 NGUYỄN THỊ NHUNG 5/6/1989  Nữ 9/22/2022 15:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1296 122075 CAO TẤT THÀNH 8/11/1998  Nam  DECK – CADET 9/22/2022 15:46  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1297 122082 NGUYỄN HỮU HIẾU 8/20/1993  Nam  OS.D 9/22/2022 16:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ALL SEA DMCC
1298 122127 CAO TRUNG KIÊN 8/28/1977  Nam  2/E 9/23/2022 7:27  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1299 122133 BÙI HỮU THÁI 1/3/1990  Nam  2/O 9/23/2022 7:34  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1300 122140 NGUYỄN NGỌC SƠN 10/20/1997  Nam  3/E 9/23/2022 7:37  KHÁM SỨC KHỎE TV KHÔNG XÉT NGHIỆM  VINIC
1301 122149 NGUYỄN ANH ĐỨC 10/28/1993  Nam  OILER 9/23/2022 7:39  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
1302 122158 BÙI ĐỨC CÁN 4/12/1966  Nam  COOK 9/23/2022 7:44  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1303 122166 THÁI VĂN NGUYÊN 8/24/1993  Nam  OILER 9/23/2022 7:46  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1304 122174 BÙI LONG LỄ 4/20/1994  Nam  AB.D 9/23/2022 7:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
1305 122184 NGUYỄN BÁ QUANG 9/18/1994  Nam  AB.D 9/23/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1306 122193 TRẦN VĂN THƯƠNG 8/26/1978  Nam  SAILOR 9/23/2022 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HOÀNG HƯNG
1307 122194 TRẦN NGỌC TIẾP 4/20/2002  Nam  OS.D 9/23/2022 7:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1308 122198 ĐỖ MINH DUY 9/17/1976  Nam  C/E 9/23/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AN BÌNH
1309 122200 PHẠM VĂN KIÊM 10/26/1990  Nam  OILER 9/23/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  T & T
1310 122206 ĐỒNG DUY HUYẾN 10/26/1984  Nam  2/E 9/23/2022 7:58  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1311 122208 LÊ THÀNH VƯƠNG 12/24/1991  Nam  OILER 9/23/2022 7:59  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1312 122211 PHAN VĂN CƯỜNG 6/12/1970  Nam  COOK 9/23/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI ÂU
1313 122214 BÙI ĐỨC THUẬN 1/31/1985  Nam  2/E 9/23/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1314 122219 CHEN JINQI 7/11/1979  Nam 9/23/2022 8:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1315 122224 TRẦN THẾ LÂM 1/21/1983  Nam  3/E 9/23/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1316 122223 WANG HONGFEI 3/12/1983  Nam 9/23/2022 8:05  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1317 122226 WU YONGSHENG 8/25/1981  Nam 9/23/2022 8:06  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1318 122232 WANG YONGYONG 12/25/1995  Nam 9/23/2022 8:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1319 122234 BÙI THANH TÙNG 9/18/1985  Nam  DECK OFFICER 9/23/2022 8:07  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1320 122237 ZHAO WENMAO 1/7/1966  Nam 9/23/2022 8:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1321 122239 TRẦN TRỌNG TOÀN 1/17/1987  Nam  CAPT 9/23/2022 8:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1322 122241 LIN, WEN-CHOU 3/18/1978  Nam 9/23/2022 8:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)  CCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẦY CHUNG JYE VIỆT NAM
1323 122243 ĐOÀN QUỐC HƯNG 2/25/1992  Nam  2/O 9/23/2022 8:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1324 122248 ĐINH VĂN VŨ 9/6/1993  Nam  AB.D 9/23/2022 8:12  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1325 122247 LYU ZHENBIN 7/18/1983  Nam 9/23/2022 8:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1326 122251 VŨ VĂN THÊM 5/30/1992  Nam  AB.E 9/23/2022 8:14  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1327 122253 ĐỖ MINH HIẾU 8/31/2000  Nam  AB.D 9/23/2022 8:15  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1328 122257 PHẠM VĂN TRUNG 10/20/1995  Nam  OILER 9/23/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PJTACO
1329 122260 TRẦN NGUYÊN NGỌC 10/9/1985  Nam  AB.D 9/23/2022 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1330 122264 BÙI QUANG TRƯỜNG 7/29/1985  Nam  C/E 9/23/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1331 122270 BÙI VĂN TIẾN 8/24/2001  Nam  OS.D 9/23/2022 8:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHƯƠNG ĐÔNG
1332 122275 TRẦN VĂN HUY 10/20/2002  Nam  OS.E 9/23/2022 8:24  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
1333 122279 NGUYỄN VĂN MINH 10/16/1989  Nam  AB.D 9/23/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1334 122280 PHẠM ĐĂNG KHOA 4/30/1980  Nam  C/O 9/23/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
1335 122283 NGUYỄN NHƯ KHÔI 9/19/1993  Nam  2/O 9/23/2022 8:28  KHÁM SỨC KHỎE TV KHÔNG XÉT NGHIỆM  VINIC
1336 122289 TRẦN MẠNH TOÀN 8/11/1986  Nam 9/23/2022 8:31  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1337 122293 VŨ ĐỨC HIỆP 12/6/1987  Nam  2/E 9/23/2022 8:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1338 122295 BÙI TẤT ĐẠT 12/16/1991  Nam  OILER 9/23/2022 8:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1339 122297 NGUYỄN HỮU HẢI 6/25/1988  Nam  OILER 9/23/2022 8:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1340 122298 LÊ VĂN KHÔI 9/28/1989  Nam 9/23/2022 8:36  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1341 122300 NGUYỄN ANH TUẤN 11/29/1992  Nam  3/E 9/23/2022 8:36  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1342 122311 VŨ ĐÌNH ÁNH 1/22/1984  Nam 9/23/2022 8:43  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1343 122314 LƯƠNG QUẢNG ĐẠI 2/28/1986  Nam 9/23/2022 8:44  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1344 122315 VŨ NGỌC TÙNG 11/6/1983  Nam  CAPT 9/23/2022 8:46  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1345 122329 NGUYỄN XUÂN QUANG 6/13/1980  Nam  C/E 9/23/2022 8:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  T & T
1346 122335 NGUYỄN PHƯƠNG CHI 12/10/2002  Nam 9/23/2022 9:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1347 122338 VŨ MẠNH TÙNG 10/20/1982  Nam  C/O 9/23/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
1348 122340 TRẦN ĐÌNH THỦY 11/13/1985  Nam  CAPT 9/23/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI DƯƠNG
1349 122343 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 8/19/1983  Nam  COOK 9/23/2022 9:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ, Chứng chỉ Panama  AN BÌNH
1350 122344 VŨ VĂN QUANG 10/8/1980  Nam  C/E 9/23/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1351 122346 ĐINH VĂN CẢNH 2/3/1981  Nam  FITTER 9/23/2022 9:15  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  HẢI DƯƠNG
1352 122347 ĐINH VĂN HOẠCH 10/9/1992  Nam  3/E 9/23/2022 9:17  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  HẢI DƯƠNG
1353 122355 NGUYỄN VĂN THUÂN 9/23/1978  Nam  PUMP 9/23/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI ÂU
1354 122359 HOÀNG VĂN CÔNG 10/23/1996  Nam  OILER 9/23/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  T & T
1355 122366 NGÔ TUẤN ĐẠT 11/18/1997  Nam  2/O 9/23/2022 9:36  KHÁM SỨC KHỎE TV KHÔNG XÉT NGHIỆM  VINIC
1356 122370 NGUYỄN XUÂN LONG 11/14/2000  Nam  AB.E 9/23/2022 9:40  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  AN BÌNH
1357 122372 NGUYỄN VĂN HÂN 2/29/1996  Nam  OS.D 9/23/2022 9:42  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
1358 122374 NGUYỄN VĂN THƯỞNG 5/8/2001  Nam  OS.D 9/23/2022 9:44  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  AN BÌNH
1359 122375 TRẦN TRUNG PHƯƠNG 12/30/1990  Nam  2/E 9/23/2022 9:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1360 122376 TRẦN VĂN TÚ 4/20/1974  Nam  C/O 9/23/2022 9:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1361 122377 NGUYỄN QUANG THẮNG 8/10/2000  Nam  OS.E 9/23/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1362 122378 TRẦN ĐÌNH HƯNG 1/10/1993  Nam  OILER 9/23/2022 9:52  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1363 122380 NGUYỄN TRUNG KIÊN 2/23/1998  Nam  AB.D 9/23/2022 9:55  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1364 122383 ĐINH ĐỨC THIỆN 4/23/1998  Nam  ENGINE – CADET 9/23/2022 9:58  KHÁM SỨC KHỎE TV KHÔNG XÉT NGHIỆM  VINIC
1365 122385 NGUYỄN TIẾN CÔNG 2/20/1984  Nam  FITTER 9/23/2022 10:00  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VCC
1366 122386 ĐỒNG VĂN NINH 10/9/1993  Nam  AB.D 9/23/2022 10:02  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1367 122392 TRẦN VĂN LONG 4/8/1990  Nam  3/O 9/23/2022 10:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1368 122394 PHẠM THÀNH TƯ 7/20/1984  Nam  C/E 9/23/2022 10:15  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1369 122398 ĐỖ DUY KHÁNH 5/16/1994  Nam  AB.D 9/23/2022 10:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1370 122401 TRẦN VĂN TIẾN 9/4/1990  Nam  2/O 9/23/2022 10:39  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1371 122407 BÙI VĂN SƠN 4/10/1988  Nam  AB.D 9/23/2022 10:59  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG PHONG
1372 122408 TRƯƠNG QUANG VÂN 10/19/1978  Nam  C/E 9/23/2022 11:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
1373 122434 VŨ ĐỨC HIỆP 12/6/1987  Nam  2/E 9/23/2022 11:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
1374 122449 HOÀNG QUỐC KHÁNH 4/25/2000  Nam  DECK – CADET 9/23/2022 13:48  Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1375 122453 TRẦN XUÂN DIỆU 8/16/1990  Nam  AB.D 9/23/2022 13:53  Chứng chỉ Panama  NST
1376 122458 NGUYỄN HỮU TÌNH 1/15/1983  Nam  C/E 9/23/2022 13:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
1377 122465 K’ TUẤN 3/27/1994  Nam  3/O 9/23/2022 14:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1378 122470 NGÔ VĂN CƯỜNG 9/5/1983  Nam  1/E 9/23/2022 14:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1379 122474 LÊ VĂN THƯỜNG 1/28/1996  Nam  OILER 9/23/2022 14:08  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1380 122475 DƯƠNG VĂN TÂN 10/1/1988  Nam  C/O 9/23/2022 14:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SMR MARINE
1381 122484 TRỊNH VIẾT BẢY 1/3/1990  Nam  3/E 9/23/2022 14:15  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  DẦU KHÍ HẢI ÂU
1382 122489 LÊ VĂN TRỌNG 7/5/1985  Nam  2/O 9/23/2022 14:22  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1383 122492 TRẦN VĂN TRƯỜNG 2/27/1988  Nam  4/E 9/23/2022 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1384 122495 SẰN THỊ QUẾ 10/9/1972  Nữ 9/23/2022 14:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1385 122497 ĐỖ ĐĂNG DONG 12/7/1966  Nam  COOK 9/23/2022 14:29  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1386 122503 VŨ ĐỨC QUÂN 10/7/1987  Nam  2/E 9/23/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1387 122510 VŨ THẾ VIỆT 2/4/1982  Nam  2/O 9/23/2022 14:38  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1388 122524 HOÀNG ĐỨC MẠNH 6/11/2000  Nam  OS.D 9/23/2022 14:45  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1389 122525 NGUYỄN ĐÌNH NGA 5/24/2003  Nam 9/23/2022 14:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1390 122529 TRẦN DUY KHÁNH 4/7/1989  Nam  2/E 9/23/2022 15:01  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  MARITIME POWER
1391 122540 ĐINH CÔNG MINH 9/11/1992  Nam  3/O 9/23/2022 15:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHƯƠNG ĐÔNG
1392 122543 LÒ VĂN KHÁNH 1/25/2003  Nam 9/23/2022 15:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1393 122545 CÀ VĂN QUANG 9/24/1990  Nam 9/23/2022 15:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1394 122547 BÙI ĐỨC HOÀI 10/29/1979  Nam  2/E 9/23/2022 15:20  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1395 122551 NGUYỄN THÀNH TUẤN 5/19/1978  Nam  OILER 9/23/2022 15:23  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
1396 122589 HOÀNG NHẬT TÂN 9/6/1992  Nam  OS.D 9/24/2022 7:22  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1397 122590 TRẦN VĂN BẮC 11/11/1989  Nam  2/O 9/24/2022 7:26  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SMR MARINE
1398 122591 BÙI CÔNG HỮU 1/19/1988  Nam  3/E 9/24/2022 7:31  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1399 122592 CHÂU MINH PHỤNG 11/23/1991  Nam  4/E 9/24/2022 7:35  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1400 122594 TRẦN MẠNH LINH 7/11/1996  Nam  3/O 9/24/2022 7:50  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1401 122596 PHẠM VĂN TUẤN 7/2/1980  Nam  C/E 9/24/2022 7:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1402 122599 PHẠM HOÀNG MINH 8/9/1997  Nam  OILER 9/24/2022 7:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1403 122602 TRẦN VĂN XÔ 8/8/1989  Nam  C/E 9/24/2022 8:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  AMAT
1404 122603 ĐỖ VĂN QUYẾT 1/4/1978  Nam 9/24/2022 8:11  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1405 122607 NGUYỄN NGỌC DUY 1/2/1991  Nam  AB.D 9/24/2022 8:20  Chứng chỉ Panama  SUMASER
1406 122608 HOÀNG THANH CAO 6/14/1993  Nam  3/E 9/24/2022 8:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
1407 122610 NGUYỄN VĂN BIÊN 2/5/1989  Nam  C/O 9/24/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1408 122768 ĐẶNG HỮU MIỆN 9/12/1986  Nam  AB.D 9/26/2022 7:45  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1409 122779 TRẦN ĐẮC ĐỊNH 9/12/1977  Nam  CAPT 9/26/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1410 122794 CAO QUỐC CƯƠNG 1/24/1987  Nam  OILER 9/26/2022 7:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1411 122795 HOÀNG THẾ ANH 7/16/1985  Nam  2/E 9/26/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1412 122801 NGUYỄN TIẾN ANH 1/1/2002  Nam  WPR 9/26/2022 8:01  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1413 122803 VÕ VĂN NGHÌN 1/8/1973  Nam  OILER 9/26/2022 8:02  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  MINH TUẤN
1414 122809 NGUYỄN TRUNG HOÀNG 9/2/1980  Nam  COOK 9/26/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
1415 122812 HOÀNG VĂN NHÂN 9/19/1982  Nam  BOSUN 9/26/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1416 122814 NGUYỄN VĂN TRUNG 7/9/1985  Nam  3/E 9/26/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATLANTIC MARINE
1417 122820 HOÀNG MINH BẰNG 10/20/1978  Nam  AB.E 9/26/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1418 122821 CAO VĂN BIÊN 9/6/1976  Nam  AB.E 9/26/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1419 122827 NGUYỄN VĂN ANH 12/19/1994  Nam  ENGINE – CADET 9/26/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1420 122830 VŨ THỊ NỤ 6/19/1987  Nữ 9/26/2022 8:16  KSK lấy bằng lái xe nữ
1421 122833 TRẦN TIẾN CẢNH 2/24/1994  Nam  AB.D 9/26/2022 8:19  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
1422 122839 ĐẶNG VĂN CHIẾN 5/12/1983  Nam  COOK 9/26/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1423 122842 LÊ DANH THƯỞNG 10/6/1994  Nam  OS 9/26/2022 8:23  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1424 122844 HOÀNG NGỌC DƯƠNG 8/25/1981  Nam  C/O 9/26/2022 8:25  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1425 122846 NGUYỄN HOÀNG LINH 9/24/1974  Nam  CAPT 9/26/2022 8:27  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1426 122849 VƯƠNG ĐÌNH THƠ 5/10/1981  Nam  AB 9/26/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
1427 122851 LÊ VĂN TÀI 9/1/1991  Nam  AB.D 9/26/2022 8:30  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1428 122854 PHẠM VĂN HÒA 1/4/1976  Nam  ELECTRIC 9/26/2022 8:33  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1429 122858 HÀ VĂN HÓA 12/16/1990  Nam  OS.E 9/26/2022 8:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  MINH PHÚ
1430 122857 TRẦN VĂN LONG 2/7/1983  Nam  AB.D 9/26/2022 8:35  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG PHONG
1431 122860 LƯƠNG VĂN DẦN 5/4/1998  Nam  AB.D 9/26/2022 8:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ĐÔNG PHONG
1432 122866 ĐINH QUỐC CƯỜNG 10/28/1996  Nam  OS.D 9/26/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
1433 122865 TRẦN THANH TÂM 8/20/1999  Nam  OS 9/26/2022 8:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1434 122870 NGUYỄN ANH TUẤN 9/3/1971  Nam  C/E 9/26/2022 8:40  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1435 122872 HOÀNG ĐỨC BA 8/10/1986  Nam  OILER 9/26/2022 8:42  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  BIỂN ĐÔNG
1436 122874 MAI VĂN QUÝ 11/8/1990  Nam  OS.D 9/26/2022 8:43  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1437 122876 HOÀNG VĂN THẾ 11/17/1995  Nam  ENGINE – CADET 9/26/2022 8:44  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1438 122875 LI CHI 9/5/1996  Nam 9/26/2022 8:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1439 122877 NGUYỄN TRỌNG HIỆP 10/3/1978  Nam  C/E 9/26/2022 8:46  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  SUMASER
1440 122880 NGUYỄN THANH SANG 8/13/1977  Nam  C/E 9/26/2022 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI NAM
1441 122879 VŨ VĂN THO 5/27/1983  Nam  1/E 9/26/2022 8:48  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1442 122883 ĐINH HỒNG SƠN 12/22/1996  Nam  OILER 9/26/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1443 122884 PHẠM VĂN LUYỆN 2/22/1983  Nam  AB.D 9/26/2022 8:52  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1444 122888 NINH VĂN TUYẾN 6/12/1966  Nam  BOSUN 9/26/2022 8:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1445 122891 LÊ QUANG ĐỨC 8/15/1998  Nam  AB.E 9/26/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1446 122893 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 1/19/1987  Nam  3/E 9/26/2022 8:57  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1447 122894 LƯƠNG VĂN TRUY 5/19/1997  Nam  OS.D 9/26/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1448 122900 BÙI SĨ NGUYÊN 11/19/2000  Nam  DECK – CADET 9/26/2022 9:03  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1449 122902 PHẠM THÀNH LUÂN 7/25/1990  Nam  OILER 9/26/2022 9:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1450 122905 PHÍ HỮU HƯNG GIANG 3/30/2000  Nam  ENGINE – CADET 9/26/2022 9:07  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1451 122910 BÙI THANH SƠN 2/26/1989  Nam  4/E 9/26/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1452 122911 NGUYỄN NGỌC HOẠT 12/26/1991  Nam  2/O 9/26/2022 9:08  KHÁM SỨC KHỎE TV KHÔNG XÉT NGHIỆM  VINIC
1453 122908 LIU, ZIDA 2/1/1973  Nam 9/26/2022 9:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1454 122912 WU, JIANHUA 9/10/1987  Nam 9/26/2022 9:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1455 122916 ĐẶNG ĐỨC QUANG 9/6/1990  Nam  4/E 9/26/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1456 122919 VŨ VĂN TRUNG 10/17/1985  Nam  C/O 9/26/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1457 122920 VŨ HỒNG PHONG 8/13/1985  Nam  FITTER 9/26/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1458 122922 BÙI QUANG THANH 11/28/1986  Nam  3/E 9/26/2022 9:18  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1459 122921 ĐẶNG VĂN KHÁNH 12/14/1990  Nam  AB.D 9/26/2022 9:19  Chứng chỉ Panama  T & T
1460 122923 TRỊNH NGỌC DUY 8/6/1990  Nam  DECK – CADET 9/26/2022 9:22  Chứng chỉ Panama  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1461 122924 TRẦN THANH HOÀNG 5/26/1993  Nam  3/O 9/26/2022 9:23  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1462 122928 PHẠM ĐỨC AN 8/5/1983  Nam  2/O 9/26/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1463 122927 VŨ XUÂN ĐỊNH 8/6/1998  Nam  OILER 9/26/2022 9:25  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1464 122931 NGUYỄN BÁ THẢO 6/22/1982  Nam  COOK 9/26/2022 9:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1465 122938 ĐỖ ĐỨC ĐÔNG 2/4/1970  Nam  CAPT 9/26/2022 9:30  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1466 122937 ĐỖ KHẮC NHÃ 8/15/1983  Nam  OILER 9/26/2022 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1467 122939 VŨ VĂN BIỀN 5/25/1985  Nam  3/O 9/26/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1468 122949 PHẠM ĐỨC THỊNH 6/13/1978  Nam  C/O 9/26/2022 9:50  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1469 122951 PHAN HỒNG ÂN 5/6/1994  Nam  AB.D 9/26/2022 9:53  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1470 122952 NGUYỄN SĨ CHIẾN 11/22/1986  Nam  4/E 9/26/2022 9:55  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1471 122953 ĐÀO XUÂN DƯƠNG 10/10/1995  Nam  OILER 9/26/2022 9:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1472 122956 BÙI VĂN MẠNH 11/16/2003  Nam 9/26/2022 10:02  KSK lấy bằng lái xe nam
1473 122959 LÊ NGỌC HOÀNG 12/22/1990  Nam  3/O 9/26/2022 10:04  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1474 122960 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 7/16/1983  Nam  OILER 9/26/2022 10:08  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1475 122961 VŨ HỮU THANH 11/5/1996  Nam 9/26/2022 10:10  KSK lấy bằng lái xe nam
1476 122962 VI VĂN NHẤT 11/14/1995  Nam  OILER 9/26/2022 10:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
1477 122964 LƯƠNG VĂN TƯỜNG 6/17/1982  Nam  1/E 9/26/2022 10:15  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1478 122966 ĐẶNG VĂN HÙNG 2/5/1984  Nam  COOK 9/26/2022 10:19  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1479 122968 ĐỖ MẠNH HÙNG 6/17/1996  Nam  AB.D 9/26/2022 10:44  Chứng chỉ Panama  ATLANTIC MARINE
1480 122970 TRẦN VĂN KHÁNH 2/10/1987  Nam  OS 9/26/2022 10:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHƯƠNG ĐÔNG
1481 122973 HAN, ZHONGHONG 12/30/1975  Nam 9/26/2022 11:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1482 122975 TRẦN NGỌC CÔNG 1/24/1999  Nam  COOK 9/26/2022 11:18  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
1483 122998 NGUYỄN KHOA TRƯỜNG 4/9/1997  Nam  AB.D 9/26/2022 13:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1484 123002 HÀ VĂN VŨ 2/6/1979  Nam  FITTER 9/26/2022 13:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1485 123005 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 1/1/1982  Nam 9/26/2022 14:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1486 123010 LÊ QUANG THÀNH 9/13/1988  Nam  Carpenter 9/26/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUMASER
1487 123012 NGUYỄN VĂN ĐỨC 5/14/1993  Nam  3/O 9/26/2022 14:07  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1488 123019 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 7/25/1989  Nam 9/26/2022 14:13  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
1489 123026 NGUYỄN VĂN CHINH 2/25/1996  Nam  COOK 9/26/2022 14:15  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1490 123033 HUANG, FENG 8/20/1974  Nam 9/26/2022 14:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1491 123036 PHẠM ĐÌNH PHÚC 9/13/1989  Nam  AB.D 9/26/2022 14:24  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1492 123038 VŨ VĂN DUNG 12/6/1993  Nam  BOSUN 9/26/2022 14:27  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1493 123044 PHẠM PHƯƠNG NAM 3/10/1998  Nam  OS.D 9/26/2022 14:31  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Vận Tải Biển Toàn Cầu
1494 123048 PHẠM QUANG HUY 7/14/1976  Nam  C/O 9/26/2022 14:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1495 123049 ĐỖ DUY KHÁNH 8/20/1995  Nam  OS 9/26/2022 14:34  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1496 123052 CAO TIẾN HÙNG 10/15/1974  Nam  OILER 9/26/2022 14:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1497 123054 TRẦN XUÂN BẮC 8/16/1972  Nam  OILER 9/26/2022 14:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1498 123056 LƯƠNG VĂN VŨ 6/26/2004  Nam 9/26/2022 14:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1499 123062 ĐOÀN HỒNG HIỆP 8/6/1983  Nam  4/E 9/26/2022 14:43  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1500 123065 CHU VĂN SƠN 5/23/1997  Nam  AB.D 9/26/2022 14:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1501 123071 BÙI VĂN HƯỞNG 12/20/1990  Nam  BOSUN 9/26/2022 14:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1502 123072 ĐẶNG VĂN HUÂN 4/2/1981  Nam  OS.D 9/26/2022 14:52  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1503 123073 LÃ TRỌNG HIẾU 7/25/1994  Nam  AB 9/26/2022 14:54  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1504 123075 NGUYỄN SINH LONG 11/13/2000  Nam  OS 9/26/2022 14:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1505 123079 PHẠM DUY PHƯƠNG 10/5/2001  Nam 9/26/2022 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1506 123089 ĐOÀN VĂN TỈNH 4/14/1991  Nam  OS 9/26/2022 15:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1507 123099 TRỊNH VĂN ĐÔNG 5/17/1981  Nam  OILER 9/26/2022 15:27  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1508 123100 NGUYỄN VĂN TRUNG 8/22/2000  Nam  AB.D 9/26/2022 15:32  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1509 123103 NGUYỄN VĂN VÕ 7/30/1986  Nam  2/E 9/26/2022 15:34  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1510 123182 LÊ ĐỨC TÂM 12/16/1988  Nam  3/O 9/27/2022 7:42  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1511 123192 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 9/4/1981  Nam  C/E 9/27/2022 7:45  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1512 123197 NGUYỄN QUANG CƯỜNG 3/20/1989  Nam  2/E 9/27/2022 7:49  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1513 123204 NGUYỄN PHÚ LỘC 12/29/1991  Nam  OS.D 9/27/2022 7:51  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
1514 123210 NGUYỄN THÀNH TRUNG 7/14/1980  Nam  C/E 9/27/2022 7:55  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ + ILO, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
1515 123218 TRƯƠNG CÔNG NAM 1/10/1990  Nam  AB.D 9/27/2022 7:56  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  NHẬT MINH
1516 123225 TRẦN DUY LỘC 5/10/1990  Nam  4/E 9/27/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
1517 123231 NGUYỄN VĂN NGHĨA 8/15/1993  Nam  AB.E 9/27/2022 8:01  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1518 123236 LƯƠNG DUY HẢI 2/23/1992  Nam  ELECTRIC 9/27/2022 8:03  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1519 123242 NGUYỄN VĂN HÀ 6/10/1979  Nam  C/O 9/27/2022 8:05  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1520 123244 LÊ VĂN HOÀNG 10/9/1984  Nam  AB.D 9/27/2022 8:05  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1521 123250 NGUYỄN TIẾN BÌNH 11/8/1996  Nam  ELECTRIC 9/27/2022 8:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1522 123253 BÙI VĂN HẬU 12/5/1980  Nam  C/E 9/27/2022 8:10  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1523 123260 VŨ THÀNH ĐÔ 10/9/1991  Nam  3/E 9/27/2022 8:11  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1524 123266 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG 3/21/1986  Nam  OILER 9/27/2022 8:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1525 123268 NGUYỄN VĂN NHẤT 10/12/1987  Nam  COOK 9/27/2022 8:13  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1526 123276 NGUYỄN THẾ THỊNH 3/5/1988  Nam  ENGINE OFFICER 9/27/2022 8:15  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VIET THUAN
1527 123271 ĐINH VĂN CƯỜNG 2/22/1986  Nam  3/E 9/27/2022 8:15  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1528 123279 VŨ VĂN TUÂN 8/27/1982  Nam  C/E 9/27/2022 8:18  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ + ILO  HP Marine
1529 123282 NGUYỄN VIỆT THẮNG 6/17/1989  Nam  4/E 9/27/2022 8:18  Chứng chỉ Panama  T & T
1530 123288 DƯƠNG VĂN DIÊN 11/16/1986  Nam  4/E 9/27/2022 8:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1531 123286 TRẦN XUÂN VẠN 12/5/1971  Nam 9/27/2022 8:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1532 123294 HOÀNG VĂN KIỂM 1/28/1993  Nam  FITTER 9/27/2022 8:24  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1533 123297 NGUYỄN THỊ MAI 8/10/1993  Nữ 9/27/2022 8:24  KSK lấy bằng lái xe nữ
1534 123300 HỒ HỮU HIỆU 3/1/2001  Nam  SAILOR 9/27/2022 8:26  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1535 123304 PHẠM KIM MIỆN 10/20/1971  Nam  ELECTRIC 9/27/2022 8:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1536 123303 PHAN VĂN HIẾN 2/2/1973  Nam  COOK 9/27/2022 8:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1537 123308 LÊ VĂN THI 7/18/1986  Nam  1/E 9/27/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1538 123317 PHẠM ĐÌNH PHI 7/18/1976  Nam  OILER 9/27/2022 8:44  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1539 123318 LƯỜNG VĂN Ộ 9/10/1992  Nam 9/27/2022 8:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1540 123323 ĐỖ VĂN HƯỚNG 9/4/1987  Nam  1/E 9/27/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1541 123343 TRẦN NGỌC SƠN 1/7/1979  Nam 9/27/2022 8:46  KSK lấy bằng lái xe nam
1542 123341 NGUYỄN TRẦN VƯƠNG 6/3/1980  Nam  C/E 9/27/2022 8:52  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHÚ TÀI
1543 123344 LÊ TRỌNG ÂN 5/29/1979  Nam  OS.E 9/27/2022 8:54  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1544 123345 VŨ THÀNH ĐẠT 3/17/1998  Nam  SAILOR 9/27/2022 8:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1545 123346 ĐỖ VĂN TRƯỜNG 12/8/1986  Nam  3/E 9/27/2022 8:58  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1546 123347 TRẦN NGỌC SƠN 1/7/1979  Nam  AB.D 9/27/2022 8:59  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  KHẢI HOÀN
1547 123351 PHẠM QUANG TIẾN 6/19/2000  Nam  AB.E 9/27/2022 9:02  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1548 123360 TRẦN VĂN HÀ 4/2/1989  Nam  AB.D 9/27/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUMASER
1549 123365 QUÁCH ĐỨC LÝ 5/2/1989  Nam  No 1 Oiler 9/27/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1550 123371 ĐOÀN THỊ HOÀNG THẢO 9/18/1992  Nữ 9/27/2022 9:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1551 123373 DƯƠNG VĂN NGUYÊN 4/14/1992  Nam  COOK 9/27/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
1552 123378 NGUYỄN HÀ QUỲNH ANH 6/12/1999  Nữ 9/27/2022 9:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1553 123380 PARAMJEET 4/18/1991  Nam 9/27/2022 9:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1554 123385 NGUYỄN VĂN HÙNG 7/1/1973  Nam  COOK 9/27/2022 9:42  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  MINH PHÚ
1555 123388 DƯƠNG MẠNH DŨNG 5/11/1978  Nam  C/E 9/27/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1556 123389 NGUYỄN VĂN QUYẾT 1/10/1982  Nam  C/E 9/27/2022 9:51  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1557 123392 NGUYỄN VĂN ĐỨC 6/22/1997  Nam  OILER 9/27/2022 9:55  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1558 123394 NGUYỄN SĨ TRƯỜNG 6/29/1986  Nam  COOK 9/27/2022 9:56  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1559 123398 ĐỖ HÀ GIANG 9/26/2004  Nữ 9/27/2022 10:17  KSK lấy bằng lái xe nữ
1560 123399 ĐỖ HÀ GIANG 9/26/2004  Nữ 9/27/2022 10:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1561 123400 TRẦN VĂN BÌNH 9/15/1991  Nam  C/O 9/27/2022 10:21  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  MINH PHÚ
1562 123410 ĐẶNG CÔNG TÔN 9/7/1996  Nam  3/O 9/27/2022 10:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  SUNRISE MANPOWER
1563 123412 PHẠM XUÂN LƯƠNG 4/3/1979  Nam  OILER 9/27/2022 10:58  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1564 123413 TĂNG XUÂN HIẾU 10/22/1975  Nam  SAILOR 9/27/2022 11:02  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1565 123417 PHẠM XUÂN HẢI 5/18/1986  Nam  3/E 9/27/2022 11:03  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  T & T
1566 123421 NGUYỄN VĂN THIÊN 2/5/1993  Nam  OILER 9/27/2022 11:25  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1567 123434 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 12/19/1999  Nam  M/M 9/27/2022 13:43  KHÁM SỨC KHỎE TV VINIC  (910N)  VINIC
1568 123448 NGUYỄN CÔNG HÃNH 9/10/1996  Nam  ELECTRIC 9/27/2022 13:59  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1569 123452 ĐOÀN VĂN DOANH 5/11/1987  Nam  AB.D 9/27/2022 14:02  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1570 123454 NGUYỄN THÁI HỌC 5/1/1982  Nam  2/O 9/27/2022 14:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1571 123455 PHẠM ANH ĐIỆP 8/27/1992  Nam  2/O 9/27/2022 14:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1572 123458 NGUYỄN TIẾN TÙNG 2/12/1987  Nam  OILER 9/27/2022 14:09  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1573 123465 NGUYỄN VĂN HIỂN 10/12/1990  Nam  ENGINE OFFICER 9/27/2022 14:11  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1574 123468 TRẦN VĂN SANG 2/7/1997  Nam  OILER 9/27/2022 14:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1575 123471 BÙI VĂN CHUNG 7/21/1987  Nam  AB 9/27/2022 14:13  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1576 123473 PHẠM TRẦN TUẤN 12/14/1982  Nam  MASTER 9/27/2022 14:16  Chứng chỉ Panama  Hân Huy
1577 123476 HÀ THÁI KHUYÊN 7/10/1973  Nam 9/27/2022 14:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1578 123477 NGUYỄN TỨ HẢI 7/25/1987  Nam  2/E 9/27/2022 14:18  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PHÚ AN
1579 123480 LÒ THANH TÚ 9/23/1992  Nam 9/27/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1580 123487 NGUYỄN HUY QUÝ 9/27/1986  Nam  C/O 9/27/2022 14:23  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI DƯƠNG
1581 123492 HOÀNG VĂN CƯỜNG 9/15/1976  Nam  OS.E 9/27/2022 14:28  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1582 123495 NGUYỄN MINH ĐỨC 9/1/1999  Nam  AB.D 9/27/2022 14:29  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI DƯƠNG
1583 123499 NGUYỄN VĂN TẢO 7/7/1988  Nam  2/E 9/27/2022 14:33  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NST
1584 123503 NGUYỄN VĂN HIỂN 8/4/1987  Nam  OS.D 9/27/2022 14:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1585 123511 TRẦN THANH BÌNH 2/1/1973  Nam  AB.D 9/27/2022 14:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTSC MARINE
1586 123516 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 11/13/1991  Nam 9/27/2022 15:06  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1587 123525 NGUYỄN VĂN HIỆN 6/21/1989  Nam  AB 9/27/2022 15:32  Chứng chỉ Panama  SUNRISE MANPOWER
1588 123528 TRẦN VĂN THÀNH 10/5/1995  Nam  AB.D 9/27/2022 15:38  Chứng chỉ Panama  SUNRISE MANPOWER
1589 123542 DƯƠNG ĐỨC CƯỜNG 9/19/1997  Nam  OILER 9/27/2022 16:18  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
1590 123620 NGUYỄN QUANG HUY 11/30/1989  Nam  3/E 9/28/2022 7:37  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HD MARINE
1591 123624 PHẠM VĂN HUÂN 9/15/1984  Nam  COOK 9/28/2022 7:41  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1592 123629 LÊ NGỌC ĐỨC 3/18/1996  Nam  OILER 9/28/2022 7:43  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ, Chứng chỉ Panama  T & T
1593 123631 BÙI CHẤN BA 2/2/1985  Nam  2/O 9/28/2022 7:43  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1594 123635 ĐỖ THẾ DŨNG 8/18/1986  Nam  C/E 9/28/2022 7:45  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1595 123637 PHAN ĐÌNH SONG 4/27/1978  Nam  OS.E 9/28/2022 7:46  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1596 123659 PHẠM BÁ TRỌNG 9/2/1988  Nam  2/E 9/28/2022 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
1597 123642 NGUYỄN VĂN BẰNG 8/19/1988  Nam  4/E 9/28/2022 7:48  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1598 123646 DƯƠNG ANH TÚ 2/3/1983  Nam  AB.E 9/28/2022 7:50  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
1599 123656 HOÀNG NGỌC NAM 8/18/1984  Nam  OILER 9/28/2022 7:53  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1600 123660 PHẠM TÚ ANH 9/18/1997  Nam  AB.D 9/28/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1601 123670 TRẦN TRỌNG KHIÊM 1/31/1974  Nam  CAPT 9/28/2022 8:00  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1602 123674 LƯU PHÚ TRÍ 10/20/1992  Nam  2/O 9/28/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
1603 123678 ĐỖ NGỌC TUÂN 10/10/1981  Nam  AB.D 9/28/2022 8:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1604 123684 VŨ TRỌNG ĐẠT 4/11/1982  Nam  C/E 9/28/2022 8:06  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1605 123690 HOÀNG THANH SƠN 11/9/1983  Nam  CAPT 9/28/2022 8:08  KHÁM SỨC KHỎE TV KHÔNG XÉT NGHIỆM  VINIC
1606 123694 TRẦN VIẾT THẠNH 7/23/1993  Nam  3/O 9/28/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
1607 123698 TRƯƠNG VIỆT HÙNG 10/24/1993  Nam  4/E 9/28/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  ATACO
1608 123702 PHẠM VIỆT HOÀNG 4/20/1999  Nam  SAILOR 9/28/2022 8:14  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1609 123708 NGUYỄN VĂN HƯNG 12/14/1990  Nam 9/28/2022 8:16  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1610 123711 BÙI TỐNG GIANG 1/13/1983  Nam  3/E 9/28/2022 8:18  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1611 123714 HOÀNG ĐỨC DŨNG 8/4/1978  Nam  ELECTRIC 9/28/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PCT
1612 123715 PHẠM HOÀI THƯƠNG 6/16/1993  Nữ 9/28/2022 8:20  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1613 123720 ĐỒNG VĂN HÙNG 12/25/1992  Nam  ELECTRIC 9/28/2022 8:22  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1614 123726 TRẦN VĂN LỰC 5/19/1978  Nam  2/E 9/28/2022 8:23  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1615 123727 PHẠM BÁ QUÝ 4/3/1982  Nam  C/E 9/28/2022 8:24  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ + ILO  HP Marine
1616 123732 CAO VĂN XỨNG 9/10/1974  Nam  COOK 9/28/2022 8:26  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1617 123733 LÊ VĂN ĐÔNG 3/26/1991  Nam  AB.D 9/28/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  PCT
1618 123736 LÂM BẢO ANH 7/7/1995  Nam  AB.D 9/28/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
1619 123747 NGUYỄN VĂN HÂN 2/29/1996  Nam  OS.D 9/28/2022 8:35  Chứng chỉ Panama  NST
1620 123750 TRẦN VĂN ĐÔNG 8/13/1998  Nam  AB.D 9/28/2022 8:36  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1621 123753 TRẦN VĂN LÂM 3/15/1982  Nam  2/O 9/28/2022 8:38  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1622 123760 NGUYỄN VĂN THÁI 9/19/1994  Nam  OILER 9/28/2022 8:41  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1623 123765 TRƯƠNG VĂN LINH 10/9/1993  Nam  AB.D 9/28/2022 8:54  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1624 123775 LÊ ĐÌNH THÀNH 2/18/1985  Nam  AB.D 9/28/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  HẢI DƯƠNG
1625 123776 SON JAEMIN 8/16/1958  Nam 9/28/2022 8:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1626 123779 NGUYỄN VĂN QUÝ 1/18/1998  Nam  AB.D 9/28/2022 9:03  INLACO-SG (127USD), Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1627 123785 ĐOÀN VĂN TUẤN 7/2/1992  Nam  OS.D 9/28/2022 9:13  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1628 123787 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 7/6/2002  Nam  OILER 9/28/2022 9:15  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1629 123788 NGUYỄN PHÚC THỊNH 5/19/1982  Nam  3/E 9/28/2022 9:16  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  NHẬT MINH
1630 123790 HỒ CÔNG LÂM 7/24/1984  Nam  CAPT 9/28/2022 9:18  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1631 123792 ĐÀO NGỌC DƯỠNG 8/20/1985  Nam  2/O 9/28/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1632 123793 TRẦN VĂN VÂN 8/6/1983  Nam  2/E 9/28/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1633 123796 CHUNG THÀNH NINH 10/16/1983  Nam  1/E 9/28/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1634 123797 MAI XUÂN TOÀN 3/26/1994  Nam  OS.D 9/28/2022 9:29  SONG NGỮ + PANAMA VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1635 123801 ĐẶNG VĂN QUYỀN 6/8/1984  Nam  2/O 9/28/2022 9:33  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1636 123807 JEON BYUNGHO 6/14/1986  Nam 9/28/2022 9:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) (Nam)
1637 123811 PARK JONG GU 1/10/1975  Nam 9/28/2022 10:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1638 123813 NGÔ HỮU MẠNH 5/6/1987  Nam  ENGINE OFFICER 9/28/2022 10:15  KHÁM SỨC KHỎE TV PANAMA  AMAT
1639 123815 NGUYỄN ANH ĐÀI 3/8/1997  Nam  OILER 9/28/2022 10:16  INLACO-SG (127USD), Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1640 123817 VŨ HUY BẮC 11/15/1977  Nam  CAPT 9/28/2022 10:25  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TỰ DO
1641 123818 NGUYỄN VĂN DUYÊN 8/16/1977  Nam  OILER 9/28/2022 10:32  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1642 123820 VŨ VĂN ĐÌNH 7/6/1982  Nam  CAPT 9/28/2022 10:36  VITRANSCHATR SONG NGỮ (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1643 123821 LÊ VĂN TÍNH 12/2/1987  Nam  3/E 9/28/2022 10:38  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VICONSHIP SAIGON
1644 123822 NGUYỄN THANH TÙNG 11/14/1994  Nam  4/E 9/28/2022 10:40  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1645 123823 BÙI ĐỨC HOÀI 10/29/1979  Nam  2/E 9/28/2022 10:43  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
1646 123824 ĐÀO DUY MINH 7/6/1985  Nam  C/O 9/28/2022 10:44  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1647 123827 PAN, ZUOBAO 1/15/1978  Nam 9/28/2022 10:54  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1648 123828 NGUYỄN THỊ MAI DUNG 8/18/1983  Nữ 9/28/2022 10:56  KSK lấy bằng lái xe nữ
1649 123829 LÝ QUỐC ANH 12/25/2002  Nam  OS.D 9/28/2022 11:02  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1650 123830 PHẠM TẤT THUẬT 8/2/1979  Nam  OS.D 9/28/2022 11:04  KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1651 123834 ĐỒNG QUANG TÁ 6/5/2000  Nam  OS 9/28/2022 11:16  INLACO-SG (127USD), Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1652 123851 LƯU TRỌNG DUY 10/12/1998  Nam  AB.D 9/28/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, KHÁM SỨC KHỎE TV SONG NGỮ  VTB- ISM
1653 123858 PHẠM QUỐC KHÁNH 3/4/1990  Nam  AB.D 9/28/2022 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1654 123862 TRẦN ĐẮC TRUNG 9/26/1997  Nam  3/O 9/28/2022 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1655 123866 JIANG, QIAOBING 11/6/1987  Nam 9/28/2022 14:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1656 123869 BÙI ĐÌNH QUANG 6/5/1985  Nam  3/O 9/28/2022 14:35  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1657 123872 HỒ XUÂN HỒNG 2/17/1988  Nam  OS.D 9/28/2022 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
1658 123874 PHAN THẾ DŨNG 8/11/1979  Nam  OS.D 9/28/2022 14:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1659 123879 PHẠM VĂN LÂM 7/20/1983  Nam  1/E 9/28/2022 14:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1660 123881 ĐÀO NGỌC TÂN 6/1/1984  Nam  2/O 9/28/2022 14:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1661 123886 LÊ VĂN BĂNG 6/26/1970  Nam  CAPT 9/28/2022 14:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1662 123888 NGUYỄN DUY HẢI 4/29/1998  Nam  AB.D 9/28/2022 15:02  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1663 123891 LƯỜNG VĂN QUÂN 5/17/1987  Nam  OILER 9/28/2022 15:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1664 123895 TRƯƠNG ĐỨC BẰNG 11/10/1996  Nam  SAILOR 9/28/2022 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1665 123897 NGUYỄN VĂN MINH 9/7/1989  Nam  BOSUN 9/28/2022 15:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
1666 123903 NGUYỄN VIỆT ANH 9/10/1992  Nam  4/E 9/28/2022 15:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1667 124359 NGUYỄN ĐĂNG THUẬN 8/13/1986  Nam  OILER 9/30/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
1668 124370 BÙI HỮU VINH 9/19/1983  Nam  OS.E 9/30/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN HẢI
1669 124375 LÊ ĐÌNH HỘI 5/19/1985  Nam  4/E 9/30/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1670 124379 PHẠM VĂN HƯỞNG 8/18/1988  Nam  3/O 9/30/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1671 124383 NGUYỄN XUÂN ĐỨC ANH 11/10/1995  Nam  OILER 9/30/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1672 124390 ĐINH VIẾT TOÀN 10/6/1981  Nam  FITTER 9/30/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1673 124396 NGUYỄN QUỐC LẬP 12/22/1965  Nam  C/E 9/30/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hải Phòng
1674 124394 PHAN ĐÌNH TƯ 1/13/1997  Nam  AB.D 9/30/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1675 124400 ĐỖ VĂN THẢO 10/16/1986  Nam  C/O 9/30/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1676 124404 TRẦN THANH TÙNG 9/15/1990  Nam 9/30/2022 8:12  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1677 124405 TRẦN HUY TRƯỜNG 10/20/1984  Nam  2/O 9/30/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ITC
1678 124408 NGUYỄN CHÍ BẢO 1/2/1999  Nam  M/M 9/30/2022 8:15  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1679 124415 HOÀNG TRỌNG CƯỜNG 9/23/1997  Nam  OILER 9/30/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1680 124419 ĐÀO VĂN HIỂN 5/22/1990  Nam 9/30/2022 8:19  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1681 124425 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 1/5/1996  Nam  OS.D 9/30/2022 8:24  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1682 124429 VŨ ĐÌNH CHIỂU 6/5/1986  Nam  OILER 9/30/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1683 124434 NGUYỄN ĐỨC HỌC 3/9/1991  Nam  OS.D 9/30/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1684 124437 NGUYỄN ĐỨC TỰ 1/15/1996  Nam 9/30/2022 8:30  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1685 124443 NGUYỄN VĂN AN 4/30/1992  Nam  2/O 9/30/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1686 124447 CHEN, YUNHAI 1/18/1984  Nam 9/30/2022 8:38  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1687 124449 XIONG, HONGBIN 9/2/1973  Nam 9/30/2022 8:39  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1688 124452 PHẠM CÔNG DANH 7/2/1986  Nam  OILER 9/30/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1689 124456 LIU, SHENGNENG 3/10/1990  Nam 9/30/2022 8:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
1690 124466 TRẦN VĂN LÝ 11/19/1977  Nam  C/E 9/30/2022 8:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
1691 124463 VŨ ANH TUẤN 10/13/1995  Nam  OILER 9/30/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1692 124474 LANG, ZHONGXUAN 2/1/1969  Nam 9/30/2022 8:49  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1693 124477 LIU, SHIQIANG 6/14/1979  Nam 9/30/2022 8:50  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1694 124486 TRẦN VĂN NGỌ 2/20/1978  Nam  COOK 9/30/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1695 124490 NGUYỄN NGỌC LÂN 8/26/1995  Nam  4/E 9/30/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1696 124492 TRẦN KHÁNH TUÂN 7/8/1990  Nam 9/30/2022 8:59  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1697 124494 PHẠM VĂN THÀNH 8/10/2002  Nam  AB.D 9/30/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1698 124495 PHẠM VĂN DƯƠNG 1/10/1982  Nam  STEWARD 9/30/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1699 124496 NGUYỄN VĂN HÒA 8/23/1990  Nam 9/30/2022 9:07  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1700 124498 MOHAMMAD NAZMUS SAKIB 12/2/1976  Nam  CAPT 9/30/2022 9:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1701 124500 LÊ VĂN DŨNG 9/2/1970  Nam  C/O 9/30/2022 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1702 124503 NGUYỄN GIA CHIẾN 6/15/1980  Nam  2/O 9/30/2022 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1703 124504 BÙI VĂN HOÀNG 10/19/1988  Nam  3/O 9/30/2022 9:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1704 124506 LÊ VĂN CHUNG 9/12/1975  Nam  C/E 9/30/2022 9:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1705 124508 LÊ XUÂN TƯỞNG 9/28/1976  Nam  2/E 9/30/2022 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1706 124509 NGUYỄN VĂN ĐẠO 6/21/1976  Nam  3/E 9/30/2022 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1707 124512 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 7/14/2001  Nữ 9/30/2022 9:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1708 124511 NGUYỄN DUY HIỀN 9/12/1986  Nam  4/E 9/30/2022 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1709 124517 NGUYỄN VĂN ĐỨC 1/22/1990  Nam  ELECTRIC 9/30/2022 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1710 124518 TRẦN VĂN PHÚC 4/29/1976  Nam  BOSUN 9/30/2022 9:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1711 124519 LÊ ĐÌNH TRƯỜNG 8/15/1980  Nam  FITTER 9/30/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1712 124521 BÙI HUY HOÀNG 3/10/1992  Nam  PUMP 9/30/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1713 124522 ZHANG, JIAN 6/9/1984  Nam 9/30/2022 9:23  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1714 124523 CHU ĐỨC NGHĨA 7/12/1994  Nam  AB 9/30/2022 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1715 124529 CAO XUÂN HUY 4/30/1994  Nam  COOK 9/30/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1716 124525 ĐẶNG VĂN LÂM 9/15/1991  Nam  AB 9/30/2022 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1717 124527 TRỊNH TUẤN VŨ 4/2/1993  Nam  AB.D 9/30/2022 9:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1718 124528 VŨ VĂN TƯ 3/18/1989  Nam  OS.D 9/30/2022 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1719 124531 NGUYỄN VĂN LINH 9/18/1998  Nam  OS 9/30/2022 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1720 124541 ĐOÀN VĂN LONG 1/21/1978  Nam  FITTER 9/30/2022 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1721 124532 PHẠM VĂN DŨNG 12/23/1992  Nam  OILER 9/30/2022 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1722 124533 ĐINH VĂN HÀ 1/20/1982  Nam  OILER 9/30/2022 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1723 124535 TRẦN XUÂN SONG 1/16/1996  Nam  AB.E 9/30/2022 9:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1724 124537 VŨ ĐỨC NHÂN 2/20/1976  Nam  COOK 9/30/2022 9:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1725 124538 TRẦN VĂN HIẾU 10/14/1991  Nam  M/M 9/30/2022 9:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1726 124551 ĐỖ DUY QUYỂN 8/5/1990  Nam  AB.E 9/30/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1727 124552 NGUYỄN VĂN HÙNG 12/22/1976  Nam  OILER 9/30/2022 10:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETSUN
1728 124558 NGUYỄN MINH LÂM 4/29/1978  Nam  OILER 9/30/2022 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1729 124561 ĐẦU VĂN VÕ 11/10/1990  Nam  SAILOR 9/30/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1730 124564 PHẠM ĐÌNH KHÁNH 3/15/1993  Nam  4/E 9/30/2022 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI DƯƠNG
1731 124567 ĐỖ VĂN KHÁNH 9/20/1976  Nam  C/E 9/30/2022 11:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1732 124569 NGUYỄN ĐỒNG NGŨ 4/1/1975  Nam  3/E 9/30/2022 11:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHÔI NGUYÊN
1733 124571 LƯƠNG VĂN TRỌNG 5/28/1982  Nam  AB.D 9/30/2022 11:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHÔI NGUYÊN
1734 124572 LÊ VĂN THỌ 10/20/1994  Nam  OS.E 9/30/2022 11:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHÔI NGUYÊN
1735 124573 NGUYỄN NGỌC DUY 7/25/1982  Nam  OILER 9/30/2022 11:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHÔI NGUYÊN
1736 124608 NGUYỄN VĂN SỰ 7/30/1979  Nam  2/E 9/30/2022 13:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1737 124612 PHẠM VĂN MINH 2/2/1973  Nam  2/E 9/30/2022 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1738 124615 NGUYỄN NAM GIANG 10/5/1989  Nam  COOK 9/30/2022 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1739 124619 LƯU THANH LÂM 10/18/2000  Nam  SAILOR 9/30/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1740 124648 PHAN KIM ĐỨC 11/12/1978  Nam  COOK 9/30/2022 14:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1741 124656 ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG 7/23/1997  Nữ 9/30/2022 15:03  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1742 124717 PHẠM NGỌC ĐẠT 1/28/1999  Nam  OILER 9/30/2022 15:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1743 124724 LÊ VĂN THÁI 10/29/1988  Nam  3/E 9/30/2022 15:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1744 124733 HỒ BÁ HIẾU 12/6/1983  Nam  AB.E 9/30/2022 15:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1745 124735 NGUYỄN TIẾN ANH 5/17/1985  Nam  FITTER 9/30/2022 15:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1746 124739 SHI, XUEMING 10/16/1972  Nam 9/30/2022 16:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1747 124740 JIANG, DEGANG 10/14/1973  Nam 9/30/2022 16:43  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1748 124741 ZHAO, YONGGANG 10/20/1977  Nam 9/30/2022 16:44  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1749 124743 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 10/20/1981  Nam  OILER 9/30/2022 16:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH

2 thoughts on “Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 09 năm 2022

    • ngo tunglam says:

      Chào bạn Nam Nguyen Vu,
      Hiện tại chức năng tra cứu thuyền viên trực tiếp bằng mã QR trên giấy chứng nhận đã được Viện triển khai. Bạn có thể sử dụng camera quét mã để nhận kết quả ngay lập tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.