0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 1 năm 2023

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 1 năm 2023

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 TRẦN TRUNG TRƯỜNG 4/3/1988  Nam  OS.D 1/3/2023 7:38  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2 HOÀNG VĂN NGỌC 2/2/1994  Nam  4/E 1/3/2023 7:44  HOÀNG PHÁT
3 NGUYỄN VĂN THÁI 12/30/1985  Nam  2/O 1/3/2023 7:47  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
4 ĐINH TRỌNG HIẾU 11/13/1994  Nam  3/O 1/3/2023 7:51  TỰ DO
5 TRỊNH VĂN BIÊN 10/29/1987  Nam  SAILOR 1/3/2023 7:52  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
6 CAO VĂN KHOA 9/5/1989  Nam  FITTER 1/3/2023 7:55  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
7 TRẦN VĂN NAM 10/27/1988  Nam  AB.D 1/3/2023 7:55  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
8 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 8/4/1992  Nam  2/E 1/3/2023 7:56  TỰ DO
9 ĐỖ SƠN KA 6/17/1989  Nam  COOK 1/3/2023 7:58  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
10 LƯƠNG QUỐC HÙNG 3/10/1993  Nam  4/E 1/3/2023 8:00  T & T
11 TRẦN VĂN LỢI 1/21/1993  Nam  3/O 1/3/2023 8:03  HOÀNG PHÁT
12 TRẦN TRỌNG QUY 5/31/1984  Nam  C/O 1/3/2023 8:05  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
13 BÙI VĂN TÂN 3/1/1984  Nam  2/O 1/3/2023 8:12  Công ty Cổ phần Âu Lạc
14 PHẠM HỮU LÂM 5/12/1981  Nam  BOSUN 1/3/2023 8:14  HOÀNG PHÁT
15 TRẦN VĂN CHUNG 3/10/1990  Nam  ELECTRIC 1/3/2023 8:16  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
16 VŨ CÔNG CHỨC 11/7/1984  Nam  3/E 1/3/2023 8:18  BIỂN ĐÔNG
17 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 3/18/1996  Nam  3/O 1/3/2023 8:24  PCT
18 NGUYỄN HOÀNG LONG 10/10/1997  Nam  OS.E 1/3/2023 8:38  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
19 NGUYỄN VĂN ĐẠT 11/26/1990  Nam  OS.D 1/3/2023 8:41  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
20 LÊ VIỆT HOÀNG 9/10/1991  Nam  C/O 1/3/2023 8:44  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
21 ĐINH MẠNH HÙNG 12/13/1981  Nam  3/E 1/3/2023 8:46  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
22 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 1/20/1981  Nam  FITTER 1/3/2023 8:48  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
23 TRỊNH VĂN HƯNG 6/19/1989  Nam  2/E 1/3/2023 8:50  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
24 BÙI VĂN TOÀN 1/4/1987  Nam  CAPT 1/3/2023 8:57  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
25 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 2/23/1993  Nam  ELECTRIC 1/3/2023 9:00  HOÀNG PHÁT
26 LÊ DUY BÁO 8/13/1983  Nam  OS.E 1/3/2023 9:02  HOÀNG PHÁT
27 LÊ VĂN THÀNH 11/21/1992  Nam  2/O 1/3/2023 9:07  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
28 LÊ VĂN HỢP 4/28/1973  Nam  C/E 1/3/2023 9:09  MINH PHÚ
29 NGUYỄN TRỌNG ĐOÀN 7/13/1998  Nam  OILER 1/3/2023 9:12  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
30 PHẠM VĂN CHÍNH 5/13/1983  Nam  C/O 1/3/2023 9:19  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
31 TRẦN VĂN HẬU 10/13/1991  Nam  AB.D 1/3/2023 9:25  HOÀNG PHÁT
32 DƯƠNG DUY LONG 4/6/2000  Nam  AB.E 1/3/2023 9:36  TỰ DO
33 PHẠM THANH GIANG 10/13/1997  Nam  AB.D 1/3/2023 9:41  T & T
34 TRẦN MẠNH THẮNG 10/22/1995  Nam  OILER 1/3/2023 9:45  HP Marine
35 LƯƠNG ANH NAM 8/16/1987  Nam  M/M 1/3/2023 9:55  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
36 NGUYỄN MẠNH TOÀN 2/4/1989  Nam  AB 1/3/2023 10:00  TỰ DO
37 PHẠM VĂN HIỂN 1/6/1992  Nam  Carpenter 1/3/2023 10:07  HOÀNG PHÁT
38 PHẠM DUY PHONG 2/17/1988  Nam  AB.D 1/3/2023 10:10  TỰ DO
39 PHẠM VĂN QUẢN 10/5/1988  Nam  OILER 1/3/2023 10:22  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
40 TRẦN VĂN DOANH 8/12/1996  Nam  4/E 1/3/2023 10:34  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
41 NGUYỄN VĂN ĐUA 5/15/1988  Nam  AB 1/3/2023 10:41  HOÀNG PHÁT
42 TRẦN VĂN QUỲNH 1/4/1969  Nam  COOK 1/3/2023 10:51  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
43 PHẠM NGỌC HƯNG 12/24/1988  Nam  COOK 1/3/2023 10:52  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
44 NGUYỄN TRUNG DUY 6/1/1975  Nam  3/E 1/3/2023 14:00  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
45 BÙI VĂN TÍNH 5/18/1965  Nam  CAPT 1/3/2023 14:13  PHC MARITIME
46 NGUYỄN HOÀNG MẠNH 10/25/1990  Nam  2/O 1/3/2023 14:23  PHC MARITIME
47 PHẠM NGỌC SƠN 10/7/1984  Nam  3/E 1/3/2023 14:31  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
48 NGUYỄN TIẾN HÙNG 4/20/1975  Nam  CAPT 1/3/2023 14:37  PHẠM HẢI
49 HÀ TUẤN ANH 6/1/1992  Nam  M/M 1/3/2023 14:39  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
50 HỎA VĂN TUẤN 3/13/1984  Nam  COOK 1/3/2023 14:47  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
51 HOÀNG XUÂN CÔNG 10/16/2000  Nam  AB.E 1/3/2023 14:51  HOÀNG PHÁT
52 NGUYỄN XUÂN QUÝ 6/11/1993  Nam 1/3/2023 15:51  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
53 181202 TRẦN VĂN TUẤN 12/29/1985  Nam  AB.D 1/4/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
54 181207 PHAN CÔNG THỨC 7/27/1991  Nam  SAILOR 1/4/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
55 181210 PHAN HUY SIẾU 4/10/1973  Nam  COOK 1/4/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
56 181214 ĐÀO VĂN QUỲNH 6/27/1972  Nam  BOSUN 1/4/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
57 181220 TRẦN VĂN NAM 4/1/1997  Nam  OILER 1/4/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
58 181222 BÙI MINH THẮNG 4/15/1983  Nam  1/E 1/4/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
59 181225 CAO HỒNG PHƯƠNG 12/19/1992  Nữ 1/4/2023 8:07  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
60 181226 VÕ HẰNG HẢI 8/15/1996  Nam  AB.D 1/4/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
61 181228 TRỊNH DUY THÁI 10/5/2004  Nam 1/4/2023 8:09  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
62 181230 PHAN VĂN ĐÔ 10/2/1976  Nam  FITTER 1/4/2023 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
63 181232 TỐNG ĐẠI NGHĨA 9/8/1997  Nam 1/4/2023 8:10  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
64 181238 LƯƠNG VĂN SÁNG 9/19/1998  Nam  OILER 1/4/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
65 181236 HỒ ANH PHÚC 10/4/1996  Nam 1/4/2023 8:12  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
66 181240 VŨ MẠNH TUẤN 7/1/2000  Nam 1/4/2023 8:13  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
67 181243 NGUYỄN THỊ QUỲNH 9/15/2001  Nữ 1/4/2023 8:14  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
68 181247 LÊ THỊ THẢO 6/28/1989  Nữ 1/4/2023 8:15  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
69 181250 LƯƠNG HỮU TUẤN 1/1/1997  Nam 1/4/2023 8:17  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
70 181252 TRƯƠNG VĂN TÂM 1/8/1984  Nam  3/E 1/4/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
71 181253 CAO ĐỨC NAM 2/24/1997  Nam 1/4/2023 8:18  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
72 181255 PHẠM VIỆT HOÀNG 9/9/2004  Nam 1/4/2023 8:19  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
73 181257 PHẠM VĂN BÁU 5/3/1992  Nam  OILER 1/4/2023 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
74 181259 TRẦN PHONG VŨ 7/11/1991  Nam 1/4/2023 8:20  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
75 181262 TRẦN THỊ NGỌC LINH 1/12/2002  Nữ 1/4/2023 8:22  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
76 181263 BÙI VĂN TÀI 10/25/1989  Nam  3/E 1/4/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
77 181265 NGUYỄN VĂN NGỌC 12/28/1993  Nam 1/4/2023 8:23  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
78 181267 HOÀNG ANH TUẤN 8/1/2000  Nam  DECK – CADET 1/4/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
79 181270 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 2/28/1991  Nam  4/E 1/4/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
80 181269 THÁI BÁ ĐỨC 5/5/1990  Nam  4/E 1/4/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
81 181275 ĐÀM QUANG MỸ 1/3/1999  Nam  OILER 1/4/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
82 181276 VŨ HOÀI QUÂN 9/2/1993  Nam  STEWARD 1/4/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
83 181281 PHẠM BÁ CÔNG 12/23/1985  Nam  3/E 1/4/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
84 181283 PHẠM THẾ TRUNG 7/26/1978  Nam  ELECTRIC 1/4/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
85 181285 NGUYỄN ĐỨC CHUÂN 1/1/1977  Nam  COOK 1/4/2023 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
86 181292 TRẦN VIỆT ĐỨC 6/30/1995  Nam 1/4/2023 8:33  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
87 181295 HOÀNG NHẬT CẨM 2/2/1993  Nam  AB.E 1/4/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
88 181301 PHẠM CAO LANH 11/26/1984  Nam  M/M 1/4/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
89 181307 NGUYỄN HỮU PHI 10/20/1996  Nam  OILER 1/4/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
90 181310 LÊ HỮU SỸ QUỐC 8/24/1981  Nam  2/E 1/4/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
91 181311 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 3/19/2001  Nam 1/4/2023 8:43  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
92 181314 HOÀNG THỊ THÙY DUNG 7/2/2001  Nam 1/4/2023 8:45  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
93 181316 VŨ THÁI HƯNG 1/2/1976  Nam  CAPT 1/4/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
94 181319 HOÀNG THỦY NINH 10/7/2001  Nữ 1/4/2023 8:46  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
95 181327 HOÀNG VIỆT TRUNG 4/12/1998  Nam  AB.E 1/4/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
96 181333 NGUYỄN VĂN TRUNG 4/5/2000  Nam  DECK – CADET 1/4/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
97 181338 ĐỖ XUÂN QUÂN 1/1/1986  Nam  AB.D 1/4/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
98 181342 LÂM VĂN CẢNH 10/11/1982  Nam  CAPT 1/4/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
99 181347 ĐỒNG XUÂN HÙNG 12/12/2001  Nam 1/4/2023 9:05  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
100 181351 ĐINH QUANG HUY 6/20/2000  Nam 1/4/2023 9:06  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
101 181349 LÊ VĂN KHÁNG 2/5/1987  Nam  2/O 1/4/2023 9:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
102 181355 PHẠM ĐỨC TIỆP 10/25/1999  Nam 1/4/2023 9:08  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
103 181358 NGUYỄN VIẾT THẮNG 4/16/1983  Nam  C/E 1/4/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
104 181359 TRẦN ĐỨC PHIN 8/3/1988  Nam 1/4/2023 9:09  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
105 181363 PHẠM THÁI BẢO 3/10/1993  Nam  OILER 1/4/2023 9:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
106 181367 LÊ THỊ HỒNG THẢO 10/21/1990  Nữ 1/4/2023 9:14  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
107 181369 HOÀNG VĂN LỘC 3/6/2004  Nam 1/4/2023 9:15  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
108 181371 NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG 8/13/1999  Nam 1/4/2023 9:16  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
109 181374 TRẦN TRỌNG HUY 2/24/2004  Nam 1/4/2023 9:17  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
110 181376 VŨ VĂN HOÀNG 4/27/2001  Nam 1/4/2023 9:19  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
111 181383 THÁI ĐỨC DƯƠNG 10/8/1988  Nam  3/E 1/4/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
112 181378 HOÀNG VĂN ĐIỆP 3/10/1991  Nam 1/4/2023 9:21  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
113 181381 NGUYỄN VĂN TIẾN 7/21/2000  Nam 1/4/2023 9:22  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
114 181384 TRẦN THỊ HƯỜNG 4/10/1997  Nam 1/4/2023 9:24  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
115 181386 TRẦN VĂN TRUNG 6/6/1999  Nam 1/4/2023 9:26  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
116 181388 TRẦN VĂN LƯỢNG 7/2/1970  Nam  COOK 1/4/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
117 181391 NGUYỄN THỊ HOÀN 9/26/1998  Nữ 1/4/2023 9:27  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
118 181393 PHẠM HOÀNG HUY 5/23/2002  Nam 1/4/2023 9:29  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
119 181396 TRẦN THỊ NGỌC MAI 6/9/2000  Nữ 1/4/2023 9:30  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
120 181398 PHẠM NGỌC ÁNH 6/12/1999  Nữ 1/4/2023 9:31  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
121 181399 NGUYỄN VĂN MINH 2/15/1992  Nam  3/O 1/4/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
122 181403 NGUYỄN ANH TUẤN 12/7/1980  Nam  2/O 1/4/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
123 181409 LÊ VĂN DÂN 7/20/1990  Nam  AB.D 1/4/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
124 181412 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 8/8/2000  Nam  AB.D 1/4/2023 9:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
125 181417 NGUYỄN TUẤN ANH 10/23/2000  Nam  OS.D 1/4/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
126 181418 VŨ CHÍ CÔNG 5/10/1986  Nam  AB.D 1/4/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
127 181429 NGUYỄN VĂN GIANG 7/1/1988  Nam  AB.D 1/4/2023 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
128 181432 LÊ VĂN CHỈNH 2/19/1986  Nam  OILER 1/4/2023 9:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
129 181437 VŨ ĐỨC PHONG 11/26/2000  Nam  DECK – CADET 1/4/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
130 181440 PHẠM VĂN TUẤN 2/8/1982  Nam  M/M 1/4/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
131 181445 TRẦN VĂN HIỆN 2/4/1990  Nam 1/4/2023 10:08  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
132 181448 ĐÀO ĐỨC LƯƠNG 10/14/2003  Nam 1/4/2023 10:08  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
133 181454 NGUYỄN XUÂN PHONG 8/10/1997  Nam  3/O 1/4/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
134 181459 TRỊNH THỊ LÊ 9/27/2000  Nữ 1/4/2023 10:35  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
135 181463 LÊ HỮU HÙNG 7/13/1992  Nam  OILER 1/4/2023 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
136 181466 ĐỖ ĐÌNH LƯU 8/12/1986  Nam  C/O 1/4/2023 10:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
137 181467 THÁI VĂN LONG 4/25/1991  Nam 1/4/2023 10:53  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
138 181468 NGUYỄN THỊ TUYỀN 11/18/1993  Nữ 1/4/2023 10:54  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
139 181470 ĐỖ THỊ QUỲNH 10/15/2003  Nữ 1/4/2023 10:56  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
140 181471 TRẦN TRUNG KẾT 8/22/1992  Nam  3/O 1/4/2023 10:56  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
141 181472 NGÔ ANH HẢI 3/5/1991  Nam 1/4/2023 10:57  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
142 181473 VŨ MẠNH QUÂN 1/20/2001  Nam 1/4/2023 10:58  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
143 181474 TRẦN HOÀI THU 3/24/2001  Nữ 1/4/2023 10:59  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
144 181475 NGUYỄN DANH CHIẾN 12/12/1990  Nam  3/E 1/4/2023 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
145 181477 BÙI VĂN CHIẾN 8/18/1997  Nam 1/4/2023 11:00  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
146 181484 MAI HOÀNG TUẤN 4/10/1993  Nam  OILER 1/4/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
147 181478 NGUYỄN TUẤN ANH 9/2/2000  Nam 1/4/2023 11:01  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
148 181480 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 6/23/2003  Nữ 1/4/2023 11:02  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
149 181481 NGUYỄN THỊ NGẦN 5/24/1987  Nữ 1/4/2023 11:04  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
150 181482 PHẠM VĂN LINH 10/28/1997  Nam 1/4/2023 11:05  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
151 181483 NGUYỄN BÁ ĐẠT 10/9/1996  Nam 1/4/2023 11:06  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
152 181485 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 10/12/1988  Nam 1/4/2023 11:07  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
153 181486 VŨ THÀNH PHƯƠNG 10/13/1996  Nam 1/4/2023 11:08  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
154 181487 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 5/19/1998  Nữ 1/4/2023 11:09  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
155 181488 NGUYỄN THỊ NGÂN 10/1/2004  Nữ 1/4/2023 11:10  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
156 181489 PHẠM MINH CHIẾN 12/12/2000  Nam 1/4/2023 11:11  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
157 181490 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN 6/11/1996  Nữ 1/4/2023 11:12  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
158 181491 NGUYỄN QUỐC HUY 2/6/1991  Nam  2/E 1/4/2023 11:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
159 181492 BÙI ANH TÚ 10/2/2001  Nữ 1/4/2023 11:13  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
160 181497 VŨ VĂN NAM 8/16/1996  Nam  OILER 1/4/2023 11:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
161 181534 ĐẶNG VĂN TÙNG 9/5/1984  Nam  ELECTRIC 1/4/2023 13:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
162 181538 TRẦN QUỐC HOÀN 4/24/1995  Nam 1/4/2023 14:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
163 181549 PHẠM MINH SƠN 5/29/1963  Nam  C/E 1/4/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHC MARITIME
164 181555 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 1/20/1981  Nam  FITTER 1/4/2023 14:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
165 181556 NGUYỄN VĂN HỘI 4/28/1994  Nam  AB.E 1/4/2023 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
166 181558 TRỊNH VĂN LUÂN 2/6/1992  Nam  2/E 1/4/2023 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
167 181561 NGUYỄN VĂN HIỀN 1/18/1991  Nam  3/E 1/4/2023 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VCC
168 181564 VÕ VĂN CHÂU 1/10/1991  Nam  FITTER 1/4/2023 14:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
169 181570 TÔ THÀNH AN 9/2/2002  Nam  OS.D 1/4/2023 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
170 181574 NGUYỄN HỮU HIỆP 4/26/2001  Nam  OS.D 1/4/2023 14:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
171 181577 PHẠM VĂN SAN 2/1/1996  Nam 1/4/2023 14:47  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
172 181578 VŨ VIỆT HỒNG 8/11/1972  Nam  SAILOR 1/4/2023 14:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHƯƠNG
173 181581 ĐOÀN VĂN TÂM 7/31/1988  Nam 1/4/2023 14:51  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
174 181580 CÙ THỊ THU HÀ 9/24/1998  Nữ 1/4/2023 14:51  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
175 181585 ĐOÀN VĂN LÂM 4/2/1991  Nam 1/4/2023 14:52  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
176 181584 CAO TỪ ĐỨC THIỆN 7/4/1988  Nam  SAILOR 1/4/2023 14:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
177 181587 NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN 7/3/1996  Nữ 1/4/2023 14:55  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
178 181588 ĐẶNG VĂN HUẤN 1/14/1992  Nam 1/4/2023 14:58  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
179 181589 TÔ THỊ NHI 2/1/2002  Nữ 1/4/2023 14:59  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
180 181590 TRỊNH DUY THÁI 8/4/2002  Nam 1/4/2023 15:01  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
181 181591 BÙI VĂN TRƯỞNG 1/7/1992  Nam 1/4/2023 15:02  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
182 181595 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 6/30/1990  Nữ 1/4/2023 15:04  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
183 181596 TRẦN QUỐC VIỆT 4/27/1997  Nam 1/4/2023 15:11  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
184 181598 ĐÀM THỊ THOA 9/9/1996  Nữ 1/4/2023 15:12  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
185 181599 CAO HOÀNG LONG 5/25/2000  Nam 1/4/2023 15:13  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
186 181600 NGUYỄN ĐỨC DUY 7/28/2003  Nam 1/4/2023 15:15  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
187 181601 NGUYỄN NGỌC ĐỈNH 2/28/1998  Nam 1/4/2023 15:17  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
188 181602 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 8/17/1989  Nam 1/4/2023 15:18  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
189 181603 LÊ VĂN TRƯỜNG 4/20/1994  Nam 1/4/2023 15:19  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
190 181604 VŨ VĂN ANH 10/19/1996  Nam 1/4/2023 15:20  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
191 181605 NGUYỄN ĐỨC HUY 1/13/2004  Nam 1/4/2023 15:22  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
192 181606 BÙI VĂN DUY 8/3/2003  Nam 1/4/2023 15:23  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
193 181607 NGUYỄN VĂN PHÚC 10/27/2000  Nam 1/4/2023 15:24  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
194 181608 PHẠM HÀO HIỆP 12/12/2000  Nam  OS.D 1/4/2023 15:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
195 181609 TRẦN TUẤN ANH 8/27/2000  Nam  OS.D 1/4/2023 15:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
196 181623 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 11/2/2000  Nữ 1/4/2023 15:53  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
197 181626 NGUYỄN KIM TRƯỜNG 3/18/2004  Nam 1/4/2023 15:55  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
198 181628 JENVISECHARD SORIANO FUGABAN 3/7/1995  Nam 1/4/2023 15:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
199 181627 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 4/11/1991  Nữ 1/4/2023 15:56  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
200 181637 HÀ TIẾN LỰC 12/10/1986  Nam  OILER 1/4/2023 16:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
201 181651 PHẠM HOÀI LINH 4/15/1985  Nam  2/O 1/4/2023 16:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
202 181641 VŨ TIẾN DŨNG 5/9/1999  Nam 1/4/2023 16:32  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
203 181642 VŨ TIẾN DŨNG 5/9/1999  Nam 1/4/2023 16:35  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
204 181643 VŨ THỊ THANH 9/11/1995  Nữ 1/4/2023 16:36  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
205 181644 NGUYỄN THỊ HUYỀN 6/29/1998  Nữ 1/4/2023 16:37  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
206 181645 ĐỖ THỊ HOÀN 3/10/1993  Nữ 1/4/2023 16:38  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
207 181646 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 4/15/1993  Nam 1/4/2023 16:39  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
208 181647 VŨ THỊ TRÀ MY 5/8/2003  Nữ 1/4/2023 16:41  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
209 181648 ĐỖ THỊ HIỀN 8/4/2002  Nữ 1/4/2023 16:42  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
210 181649 LƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC 7/24/2002  Nữ 1/4/2023 16:43  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
211 181650 VŨ VĂN ĐỨC 1/1/1999  Nam 1/4/2023 16:44  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
212 181654 QUÁCH VĂN HIẾU 7/17/1991  Nam 1/4/2023 17:17  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
213 181656 ĐẶNG THỊ HÂN 5/28/1997  Nữ 1/4/2023 17:36  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
214 181658 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 7/26/2004  Nữ 1/4/2023 17:48  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài (Sở Lao động)  Sở lao động (Tuyền HP)
215 181696 ĐẬU SỸ KIÊN 4/23/1984  Nam  CAPT 1/5/2023 7:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
216 181702 PHẠM VĂN HOÀN 5/20/1984  Nam  C/E 1/5/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
217 181706 KIỀU THANH AN 7/23/1988  Nam  C/O 1/5/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
218 181725 PHÙNG VĂN DANH 5/25/1987  Nam  2/O 1/5/2023 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
219 181729 HOÀNG VĂN THIÊN 6/10/1998  Nam  OS.D 1/5/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
220 181736 NGUYỄN ĐỨC ĐÌNH 1/20/1989  Nam  OS.E 1/5/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
221 181740 HOÀNG DUY KHÁNH 7/5/1986  Nam  3/E 1/5/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
222 181742 ĐẬU VĂN HỌC 7/4/2000  Nam  OS.E 1/5/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
223 181747 KHÚC VIỆT CHUNG 11/22/1989  Nam  OILER 1/5/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
224 181748 HOÀNG LONG VŨ 7/1/1992  Nam  DECK FITTER 1/5/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
225 181758 HỒ VĂN MINH 5/30/1981  Nam  SAILOR 1/5/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
226 181765 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 4/20/1980  Nam  AB.D 1/5/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
227 181771 PHẠM VĂN CHIẾN 3/20/1989  Nam  OS.E 1/5/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG
228 181773 NGUYỄN NGỌC ANH 8/8/1996  Nam  OS.D 1/5/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
229 181776 PHẠM MINH TUẤN 7/25/1996  Nam  AB.E 1/5/2023 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
230 181780 NGUYỄN DUY TƯ 10/13/1992  Nam  ETO 1/5/2023 8:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
231 181785 HÀ VĂN PHONG 9/12/1993  Nam  3/E 1/5/2023 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
232 181791 TRẦN NGỌC THẮNG 9/2/1992  Nam  OS.E 1/5/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
233 181794 HÀ DUY LƯƠNG 8/3/1992  Nam  AB.E 1/5/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
234 181798 NGUYỄN VĂN THÔNG 8/12/1986  Nam  OILER 1/5/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
235 181801 ĐÀO NAM MINH 6/12/1994  Nam  AB.D 1/5/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  BÌNH MINH
236 181805 VÕ MINH KHƯƠNG 4/22/1983  Nam  OILER 1/5/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
237 181809 LÊ VĂN KHƯƠNG 12/12/1984  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
238 181814 PHẠM VĂN NHỰT 11/7/1990  Nam  OILER 1/5/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
239 181816 CAO VĂN LỘC 4/5/1989  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
240 181818 LÊ THẾ DUY 7/5/1997  Nam  OILER 1/5/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
241 181819 LÊ VĂN VINH 1/7/1982  Nam  OILER 1/5/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
242 181823 NGUYỄN VĂN THĂNG 10/1/1991  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
243 181825 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 1/23/1985  Nam  OILER 1/5/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
244 181828 NGUYỄN ANH TẤN 4/28/1995  Nam  OILER 1/5/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
245 181843 DOÃN VĂN ĐỨC 11/12/1983  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
246 181832 NGUYỄN DƯƠNG HẢI TÙNG 2/11/2000  Nam  DECK – CADET 1/5/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
247 181837 LÊ XUÂN KIÊM 3/25/1988  Nam  OILER 1/5/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
248 181835 VŨ VĂN SỬU 9/13/1987  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
249 181839 TRẦN VĂN CƯỜNG 5/29/1987  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
250 181841 ĐINH VĂN LIÊM 2/4/1992  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
251 181844 NGUYỄN THANH TÙNG 5/30/1994  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
252 181847 TRẦN VĂN CƯỜNG 3/14/1983  Nam  OILER 1/5/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
253 181848 NGUYỄN QUANG LINH 7/12/2000  Nam  OILER 1/5/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
254 181849 HỒ DUY THÀNH 4/4/1995  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
255 181850 TRẦN VĂN NHẠC 3/27/1990  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
256 181853 VŨ HUY THIẾP 3/29/1970  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
257 181854 PHẠM VĂN SƠN 6/14/1985  Nam  OILER 1/5/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
258 181857 PHẠM VĂN VẤN 9/25/1988  Nam  OILER 1/5/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
259 181858 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 11/21/1990  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
260 181862 HOÀNG VĂN KHÁNH 7/22/1990  Nam  BOSUN 1/5/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
261 181860 ĐÀM QUANG TỴ 10/4/1989  Nam  OILER 1/5/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
262 181863 NGUYỄN NGỌC SƠN 10/16/1995  Nam  OILER 1/5/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
263 181865 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 10/13/1994  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
264 181869 LÊ VĂN TOÁN 4/3/1987  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
265 181870 TRẦN CÔNG VIỆT 2/23/1982  Nam  C/O 1/5/2023 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
266 181874 CAO VĂN CƯỜNG 9/10/1993  Nam  OILER 1/5/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
267 181876 PHAN VĂN THUẤN 2/3/1983  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
268 181878 PHAN THÀNH NAM 9/14/1993  Nam  OILER 1/5/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
269 181880 CAO VĂN MINH 5/25/1982  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
270 181881 LÊ NGỌC TRUNG 3/4/1994  Nam  OILER 1/5/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
271 181883 TẠ VĂN SỨC 1/4/1987  Nam  ELECTRIC 1/5/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
272 181885 HOÀNG VĂN THÁI 2/20/1980  Nam  SAILOR 1/5/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
273 181887 NGUYỄN VĂN HIỆU 4/8/1983  Nam  OILER 1/5/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
274 181889 NGUYỄN THẾ VŨ 5/7/1993  Nam  COOK 1/5/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
275 181894 ĐỖ KỲ ANH 10/13/1981  Nam  CAPT 1/5/2023 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
276 181898 DƯƠNG XUÂN HỢP 12/1/1983  Nam  C/O 1/5/2023 9:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
277 181900 DƯƠNG VĂN CƯỜNG 7/20/1984  Nam  C/E 1/5/2023 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
278 181901 ĐẬU VĂN HOÀNG 9/20/1993  Nam  AB.D 1/5/2023 10:01  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
279 181902 NGUYỄN VĂN BẢO 2/17/1969  Nam  BOSUN 1/5/2023 10:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
280 181905 PHAN VĂN TIẾN 4/8/1991  Nam  C/O 1/5/2023 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
281 181906 BÙI CÔNG TRƯỜNG 2/20/2000  Nam  SAILOR 1/5/2023 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
282 181907 NGUYỄN VĂN HOÀNG 12/20/1994  Nam  OILER 1/5/2023 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
283 181908 PHẠM VĂN ĐIỀN 11/9/2000  Nam  SAILOR 1/5/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
284 181910 BÙI HỮU ÁNH 2/17/1985  Nam  1/E 1/5/2023 10:11  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
285 181912 ĐỖ VIẾT PHI 12/27/1997  Nam  OS.D 1/5/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
286 181915 LÊ VĂN TUẤN 9/8/2004  Nam  OILER 1/5/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
287 181916 VŨ VĂN HIỆP 6/22/1988  Nam  BOSUN 1/5/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
288 181920 LÊ VĂN PHƯƠNG 3/16/1990  Nam  2/O 1/5/2023 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
289 181917 LÊ XUÂN TRƯỜNG 1/5/1988  Nam  OILER 1/5/2023 10:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
290 181922 BÙI SƠN HƯNG 9/11/1997  Nam  SAILOR 1/5/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
291 181925 NGUYỄN VĂN PHÚC 10/12/1989  Nam  3/E 1/5/2023 10:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
292 181927 NGUYỄN VĂN ĐOÁN 6/20/1991  Nam  3/O 1/5/2023 10:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
293 181928 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 12/18/1998  Nam  OILER 1/5/2023 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
294 181930 NGUYỄN VĂN THÌN 12/30/2000  Nam  AB.D 1/5/2023 11:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
295 181932 VŨ VĂN THÀNH 8/25/1971  Nam  SAILOR 1/5/2023 11:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
296 181973 PHẠM VĂN VIÊN 7/22/1992  Nam  3/E 1/5/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
297 181976 TRẦN QUANG HƯNG 8/12/1991  Nam  2/O 1/5/2023 14:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
298 181989 ĐINH VĂN CHUNG 3/27/1994  Nam  OILER 1/5/2023 14:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
299 181997 PHẠM MINH HƯNG 8/14/1981  Nam  OILER 1/5/2023 14:28  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
300 182000 HỒ LONG TRỌNG 10/21/1985  Nam  2/O 1/5/2023 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
301 182008 PHẠM HỒNG DƯƠNG 5/15/1998  Nam  OILER 1/5/2023 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
302 182010 ĐINH NGỌC TOÀN 10/15/1996  Nam  M/M 1/5/2023 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
303 182014 HÀ TUẤN ĐẠT 1/11/1997  Nam  SAILOR 1/5/2023 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
304 182018 PHAN NGỌC CƯƠNG 10/10/1988  Nam  SAILOR 1/5/2023 14:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
305 182025 TRẦN VĂN ĐỨC 2/28/1970  Nam 1/5/2023 14:47  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
306 182029 CHUANG TING HAI 12/20/1954  Nam 1/5/2023 14:59  KSK lấy bằng lái xe nam
307 182030 VŨ TRƯỜNG GIANG 5/13/1993  Nam 1/5/2023 15:05  KSK lấy bằng lái xe nam
308 182041 VI VĂN ĐẠI 4/28/1994  Nam  OS.D 1/5/2023 15:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
309 182044 ĐOÀN NGỌC TOẢN 5/1/1985  Nam  BOSUN 1/5/2023 15:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
310 182054 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 2/13/1972  Nam  CAPT 1/5/2023 16:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
311 182111 TRẦN VĂN DƯƠNG 8/7/1996  Nam  OILER 1/6/2023 7:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
312 182103 PHẠM HOÀNG AN 8/1/1995  Nam  DECK OFFICER 1/6/2023 7:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
313 182107 ĐOÀN HỮU ĐỘ 8/25/1984  Nam  BOSUN 1/6/2023 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
314 182121 NGUYỄN VĂN DŨNG 3/24/1993  Nam  BOSUN 1/6/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
315 182130 NGUYỄN HỮU NHẤT 6/21/1989  Nam  SAILOR 1/6/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
316 182142 NGUYỄN XUÂN TUYỀN 8/10/1994  Nam  OILER 1/6/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
317 182138 VŨ ĐÌNH HOÀNG 7/20/1977  Nam  3/E 1/6/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
318 182149 PHAN NHẬT HÀ 5/23/1986  Nam  C/E 1/6/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
319 182152 THÁI ĐÌNH GIANG 1/3/1993  Nam  SAILOR 1/6/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
320 182163 BÙI VĂN TÁM 7/1/1982  Nam  OILER 1/6/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
321 182168 BÙI VĂN ĐẠT 5/21/1992  Nam  3/O 1/6/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
322 182175 ĐỖ TRUNG CỘNG 4/28/1985  Nam  OILER 1/6/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB
323 182179 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/24/1995  Nam 1/6/2023 8:19  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
324 182181 ĐẬU ĐỨC TUẤN 7/8/1996  Nam  SAILOR 1/6/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
325 182188 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 10/27/1984  Nam  4/E 1/6/2023 8:27  Panama VM không nhóm máu (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
326 182199 VŨ HỒNG HIỆT 6/10/1989  Nam  AB.D 1/6/2023 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
327 182205 BÙI NGỌC THANH 1/9/1977  Nam  COOK 1/6/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
328 182208 NGUYỄN VĂN MINH 8/22/1986  Nam  BOSUN 1/6/2023 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
329 182213 NGUYỄN CÔNG MINH 2/4/1995  Nam  SAILOR 1/6/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
330 182218 ĐỖ HOÀNG MINH 9/1/1991  Nam  OILER 1/6/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
331 182225 ĐỖ ĐỨC NINH 1/13/1993  Nam  ELECTRIC 1/6/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
332 182243 NGUYỄN VĂN NGHĨA 1/4/2004  Nam  OS.D 1/6/2023 9:06  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
333 182255 NGUYỄN HOÀNG LINH CHI 9/25/2005  Nữ 1/6/2023 9:13  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
334 182263 HOÀNG ĐÌNH VĨ 10/22/1978  Nam  C/E 1/6/2023 9:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
335 182269 NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG 8/28/1986  Nam  C/O 1/6/2023 9:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
336 182275 TRƯƠNG VĂN PHI DŨNG 9/3/1974  Nam  AB.D 1/6/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
337 182277 NGUYỄN TIẾN DƯƠNG 7/1/1988  Nam  OILER 1/6/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
338 182279 NGUYỄN VĂN CHUNG 3/2/1981  Nam  C/E 1/6/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
339 182282 TRẦN QUỐC TUẤN 3/10/2000  Nam  SAILOR 1/6/2023 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
340 182283 PHAN THANH TÙNG 3/6/2002  Nam  SAILOR 1/6/2023 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
341 182285 LÊ VĂN CHUNG 9/23/1985  Nam  COOK 1/6/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
342 182288 ĐỖ TRỌNG HIỆP 1/22/2003  Nam 1/6/2023 9:57  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
343 182289 ĐỖ HỒNG ĐỨC 11/28/2000  Nam 1/6/2023 10:00  KSK lấy bằng lái xe nam
344 182290 NGUYỄN VĂN THÀNH 6/1/1991  Nam  OILER 1/6/2023 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
345 182292 PHẠM KHÁNH HOÀN 8/1/1996  Nam  SAILOR 1/6/2023 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
346 182295 PHẠM VĂN KHOÁI 5/31/1991  Nam  OILER 1/6/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
347 182296 PHẠM TRỌNG HIỆP 9/20/1987  Nam  OILER 1/6/2023 10:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
348 182297 BÙI THỊ BÍCH 11/4/1983  Nam 1/6/2023 10:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
349 182298 VŨ QUỐC THỤC 10/6/1982  Nam  COOK 1/6/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
350 182299 HOÀNG VĂN CƯỜNG 5/19/1984  Nam  2/E 1/6/2023 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH RED STAR ENERGY
351 182302 BÙI VĂN KỲ 12/26/1985  Nam  COOK 1/6/2023 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
352 182303 LÊ TRUNG TÌNH 3/8/1991  Nam  2/O 1/6/2023 10:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
353 182306 ĐOÀN VĂN HÙNG 7/12/2000  Nam  AB.D 1/6/2023 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
354 182311 NGÔ VĂN LỰC 5/25/1994  Nam  AB.E 1/6/2023 11:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
355 182360 NGUYỄN HỮU NGHĨA 1/21/2001  Nam  OS.E 1/6/2023 14:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  NST
356 182364 NGUYỄN DUY THÁI 10/22/2002  Nam  OS.D 1/6/2023 14:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  NST
357 182368 NGUYỄN NGỌC ANH 8/8/1996  Nam  OS.D 1/6/2023 14:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  NST
358 182369 VŨ THỊ HÀ 10/22/1981  Nữ 1/6/2023 14:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
359 182386 LÊ THANH DANH 9/8/1977  Nam  FITTER 1/6/2023 14:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
360 182400 NGUYỄN VĂN DŨNG 3/20/1995  Nam  OILER 1/6/2023 14:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
361 182444 TRỊNH TÚ 6/5/1992  Nam  BOSUN 1/6/2023 15:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
362 182446 VƯƠNG ĐÌNH QUANG 1/3/1994  Nam  AB.E 1/6/2023 15:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
363 182481 PHẠM THẾ DUYỆT 3/22/1996  Nam  3/O 1/7/2023 7:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
364 182482 PHẠM TOÀN TRÚC 11/19/1998  Nam  AB 1/7/2023 7:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
365 182483 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 6/26/1995  Nam  OS.E 1/7/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
366 182484 TRẦN VĂN LONG 8/1/1995  Nam  OS.D 1/7/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
367 182486 NGUYỄN THÀNH KIỀN 7/4/1980  Nam  OILER 1/7/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
368 182487 LÊ QUANG LÂN 1/15/1985  Nam  COOK 1/7/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
369 182488 PHẠM THÀNH LUÂN 2/27/1982  Nam  AB 1/7/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
370 182489 VŨ DUY PHI 2/5/1990  Nam  C/E 1/7/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
371 182492 NGUYỄN ANH TÚ 4/20/1977  Nam  C/E 1/7/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
372 182494 LÊ VĂN DUY 6/26/1999  Nam  OILER 1/7/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
373 182497 HOÀNG VIỆT 4/26/1972  Nam  ELECTRIC 1/7/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
374 182499 PHẠM VĂN HẢI 7/17/1977  Nam  AB 1/7/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
375 182500 PHẠM ĐÌNH THUẬN 7/5/1984  Nam  OS 1/7/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
376 182507 NGUYỄN VĂN KIÊN 1/1/1985  Nam  3/E 1/7/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
377 182509 TRẦN QUANG KHÂM 9/9/1992  Nam  OILER 1/7/2023 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
378 182639 VŨ HỒNG PHONG 12/27/1995  Nam  AB.D 1/9/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
379 182652 ĐẶNG HUY BÌNH 7/15/1980  Nam  ENGINE OFFICER 1/9/2023 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
380 182649 HOÀNG BỐN 9/2/1980  Nam  OILER 1/9/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
381 182660 NGUYỄN DANH ĐÔNG 7/5/1977  Nam  BOSUN 1/9/2023 7:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
382 182668 TRẦN VĂN NGUYÊN 10/12/1980  Nam  OILER 1/9/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
383 182672 BÙI VĂN LONG 6/30/1980  Nam  OILER 1/9/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
384 182677 NGUYỄN CÔNG BÌNH 4/4/1987  Nam  3/E 1/9/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
385 182680 PHẠM VĂN HÓA 12/26/2000  Nam  ENGINE – CADET 1/9/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
386 182682 TRẦN VĂN KẾT 8/9/1982  Nam  3/E 1/9/2023 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
387 182689 HUỲNH THANH QUANG 6/12/1998  Nam  OILER 1/9/2023 8:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
388 182690 TRẦN HỮU CHUNG 9/12/1977  Nam  2/E 1/9/2023 8:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
389 182699 HOÀNG VĂN DƯƠNG 4/25/2003  Nam  SAILOR 1/9/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
390 182705 LÊ MINH VƯƠNG 5/19/1994  Nam  AB.D 1/9/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
391 182710 HOÀNG VĂN QUẢNG 12/7/1986  Nam  BOSUN 1/9/2023 8:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
392 182711 PHẠM MẠNH THẮNG 3/16/1970  Nam  COOK 1/9/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
393 182716 TRẦN VĂN ƯỚC 7/25/1984  Nam  OILER 1/9/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
394 182723 HOÀNG VĂN THIÊM 8/28/1984  Nam  DECK – CADET 1/9/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
395 182724 LÊ VĂN DUY 7/19/1978  Nam  AB.E 1/9/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHẢI HOÀN
396 182728 MAI VĂN THƯỢNG 7/11/1995  Nam  OILER 1/9/2023 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
397 182732 VŨ CÔNG THƯỜNG 1/23/1980  Nam  C/E 1/9/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
398 182733 LÊ ĐÌNH CÔNG 4/10/2001  Nam 1/9/2023 8:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
399 182737 NGUYỄN MẠNH CÔNG 5/17/1996  Nam  AB 1/9/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
400 182739 NINH HẢI CHƯƠNG 1/25/1978  Nam  C/O 1/9/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
401 182742 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 12/26/1990  Nam  3/O 1/9/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
402 182746 NGUYỄN VĂN QUẢNG 2/20/1985  Nam  3/E 1/9/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
403 182750 TRẦN TUẤN ANH 1/5/1977  Nam  C/E 1/9/2023 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
404 182751 ĐẬU HOÀNG VIỆT 4/24/1991  Nam  ELECTRIC 1/9/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  GBC
405 182755 NGUYỄN TIẾN SỸ 6/2/1969  Nam  SAILOR 1/9/2023 8:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
406 182757 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 5/21/1991  Nam  COOK 1/9/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
407 182760 NGUYỄN KHẮC ĐỨC 9/9/1993  Nam  OILER 1/9/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
408 182766 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 2/11/1995  Nam  OILER 1/9/2023 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
409 182771 NGUYỄN VĂN HỮU 4/4/1989  Nam  OS.D 1/9/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
410 182775 LÊ VĂN DUY 10/18/2000  Nam  DECK – CADET 1/9/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
411 182782 PHẠM VĂN THANH 7/13/1969  Nam  COOK 1/9/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
412 182785 PHẠM VĂN NĂM 10/14/1983  Nam  FITTER 1/9/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
413 182786 ĐÀO MẠNH TUẤN 10/23/1986  Nam  C/O 1/9/2023 8:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
414 182789 TRỊNH TỨ HÙNG 12/10/1984  Nam  C/O 1/9/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
415 182793 NGUYỄN VĂN NHÃ 9/21/1987  Nam  BOSUN 1/9/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
416 182797 LÊ TRỌNG HIẾU 6/1/1997  Nam  SAILOR 1/9/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
417 182798 ĐẶNG VĂN TUÂN 5/28/1990  Nam  SAILOR 1/9/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
418 182800 ĐỒNG VĂN GIANG 7/15/2001  Nam  OILER 1/9/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
419 182807 ĐÀO TIẾN DŨNG 11/6/1990  Nam  3/E 1/9/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
420 182810 NGUYỄN BÁ KIÊN 1/4/1992  Nam  3/O 1/9/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  STS SHIPPING
421 182813 NGUYỄN XUÂN LUYẾN 8/30/1983  Nam  CAPT 1/9/2023 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
422 182828 VŨ DUY ĐÔNG 10/9/1994  Nam  AB.D 1/9/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
423 182837 HOÀNG XUÂN CHIẾN 7/2/1988  Nam  BOSUN 1/9/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
424 182841 LÊ CÔNG NAM 2/6/1998  Nam  SAILOR 1/9/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
425 182851 VŨ THỊ THU TRANG 3/22/1994  Nữ 1/9/2023 9:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
426 182857 PHẠM VĂN ĐẢO 7/16/1986  Nam  3/E 1/9/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
427 182863 NGUYỄN VĂN TRUNG 11/10/1984  Nam  SAILOR 1/9/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
428 182873 NGUYỄN VĂN MIỀN 12/15/1976  Nam  SAILOR 1/9/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH TUẤN
429 182882 NGUYỄN XUÂN TÙNG 7/16/1988  Nam  SAILOR 1/9/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
430 182884 LÊ VĂN BÌNH 7/4/1985  Nam  SAILOR 1/9/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
431 182888 HOÀNG VĂN CƯỜNG 7/20/1987  Nam  2/E 1/9/2023 10:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
432 182890 TRẦN TRÍ HIỀN 10/10/1991  Nam  AB.E 1/9/2023 10:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
433 182892 ĐOÀN THU TRANG 12/25/2004  Nữ 1/9/2023 10:33  KSK lấy bằng lái xe nữ
434 182896 NGUYỄN VĂN VỸ 11/20/1997  Nam  SAILOR 1/9/2023 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
435 182897 NGUYỄN SỸ THẾ ANH 2/21/1994  Nam  SAILOR 1/9/2023 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
436 182898 PHẠM VIỆT BẮC 5/7/2000  Nam  OS.E 1/9/2023 10:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
437 182902 NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG 8/30/1988  Nam  OILER 1/9/2023 11:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
438 182907 VŨ QUANG TIẾN 8/17/1987  Nam  C/O 1/9/2023 11:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
439 182955 VŨ THẾ MẠNH 9/28/1986  Nam  4/E 1/9/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
440 182959 LÊ BÁ NAM 1/17/1995  Nam  AB.D 1/9/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
441 182967 TRẦN TUẤN ĐẠT 5/21/1997  Nam  AB.D 1/9/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
442 182971 NGUYỄN QUANG ANH TÀI 2/19/2002  Nam  SAILOR 1/9/2023 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
443 182973 NGUYỄN VĂN MAI 8/9/1988  Nam 1/9/2023 14:15  KSK lấy bằng lái xe nam
444 182976 NINH CÔNG TÙNG 1/22/1994  Nam  AB.D 1/9/2023 14:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
445 182978 PHẠM SỸ THẮNG 8/29/1981  Nam  CAPT 1/9/2023 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
446 182983 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 5/5/1993  Nam  AB 1/9/2023 14:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
447 182984 DƯƠNG HUY LIÊM 6/23/1979  Nam  2/E 1/9/2023 14:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
448 182995 VŨ QUANG THẮNG 8/29/1991  Nam  4/E 1/9/2023 14:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NST
449 183011 NGUYỄN THÀNH BẮC 10/29/1999  Nam  SAILOR 1/9/2023 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
450 183034 TRẦN VĂN LONG 9/3/1991  Nam  C/O 1/9/2023 15:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
451 183055 NGUYỄN VĂN KIÊN 5/23/1998  Nam  OILER 1/9/2023 15:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
452 183056 LÊ ĐÌNH ĐỨC 3/24/1998  Nam  SAILOR 1/9/2023 15:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
453 183060 NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU 4/11/1991  Nam 1/9/2023 16:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
454 183059 PHẠM TRUNG HIẾU 2/9/1998  Nam 1/9/2023 16:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
455 183062 TRIỆU VIỆT HƯNG 1/19/1997  Nam 1/9/2023 16:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
456 183063 NGUYỄN ANH HÙNG 8/14/1992  Nam 1/9/2023 16:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
457 183065 NGUYỄN HỮU SƠN 9/27/1996  Nam 1/9/2023 16:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
458 183066 PHẠM MẠNH HÙNG 3/3/1993  Nam 1/9/2023 16:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
459 183067 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 1/17/2001  Nam 1/9/2023 16:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
460 183068 NGUYỄN CẢNH ANH 12/1/2000  Nam 1/9/2023 16:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
461 183069 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 4/28/1995  Nam 1/9/2023 16:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
462 183070 ĐẶNG VĂN TỚI 12/1/1999  Nam 1/9/2023 16:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
463 183071 NGUYỄN VĂN TOẢN 11/26/1999  Nam 1/9/2023 16:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
464 183072 MARTIN LO 3/9/1997  Nam 1/9/2023 16:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
465 183073 PHẠM VĂN LUÂN 12/7/1994  Nam 1/9/2023 16:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
466 183074 MADU CHRISTIAN 9/7/1993  Nam 1/9/2023 16:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
467 183075 LÊ TRUNG HIẾU 2/16/1994  Nam 1/9/2023 16:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
468 183080 MARIO ARQUES BLASCO 1/14/1992  Nam 1/9/2023 16:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
469 183079 NGUYỄN PHÚ NGUYÊN 10/29/1995  Nam 1/9/2023 16:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
470 183082 NGUYỄN KIÊN QUYẾT 11/11/1996  Nam 1/9/2023 16:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
471 183083 OKUTU EMMANUEL 6/15/1993  Nam 1/9/2023 16:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
472 183084 DƯƠNG VĂN KHOA 6/5/1994  Nam 1/9/2023 16:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
473 183085 LÊ MẠNH DŨNG 10/2/1994  Nam 1/9/2023 16:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
474 183087 WILKER HENRIQUE DE SILVA 10/26/1995  Nam 1/9/2023 16:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
475 183086 VŨ MINH HIẾU 10/5/2002  Nam 1/9/2023 16:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
476 183088 NGUYỄN VŨ ANH QUÂN 11/30/2002  Nam 1/9/2023 16:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
477 183089 NGUYỄN NHƯ ĐỨC ANH 2/1/2000  Nam 1/9/2023 16:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
478 183091 NGUYỄN TUẤN ANH 7/7/1999  Nam 1/9/2023 16:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
479 183092 HỒ MINH DĨ 2/17/1998  Nam 1/9/2023 16:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
480 183093 TRỊNH HOA HÙNG 7/11/1991  Nam 1/9/2023 16:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
481 183094 NGUYỄN HOÀNG QUỐC CHÍ 4/12/1991  Nam 1/9/2023 16:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
482 183095 NGUYỄN THÀNH ĐỒNG 6/2/1995  Nam 1/9/2023 16:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
483 183096 LƯƠNG HOÀNG NAM 2/3/1997  Nam 1/9/2023 16:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
484 183148 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 12/11/1988  Nam  4/E 1/10/2023 7:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
485 183161 LÊ HỮU NGHĨA 3/18/1993  Nam  3/E 1/10/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
486 183159 TRƯƠNG CÔNG THUẬN 12/1/1981  Nam  OS.D 1/10/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
487 183171 PHAN VĂN HỢI 7/20/1984  Nam  OS.D 1/10/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
488 183169 TRẦN VĂN NGHỊ 3/20/1988  Nam  OILER 1/10/2023 8:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTS
489 183175 HOÀNG VĂN TOÀN 5/19/1999  Nam  SAILOR 1/10/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HP Marine
490 183182 NGUYỄN MẠNH HÀ 9/26/2002  Nam  OILER 1/10/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
491 183193 ĐẶNG VĂN TÀI 6/10/1979  Nam  AB.E 1/10/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
492 183201 NGUYỄN NHẬT MINH 1/1/2003  Nam 1/10/2023 8:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
493 183200 LƯU VIẾT KỲ 5/28/1992  Nam  3/E 1/10/2023 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  NST
494 183203 NGUYỄN VĂN TIẾN 11/18/1997  Nam  AB.E 1/10/2023 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
495 183207 NGUYỄN VĂN BÌNH 4/10/1989  Nam  SAILOR 1/10/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
496 183208 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 1/1/2003  Nam 1/10/2023 8:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
497 183213 NGÔ CAO CƯỜNG 10/30/1991  Nam  AB.D 1/10/2023 8:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
498 183217 VŨ ĐÌNH KHÁNH 10/15/1983  Nam  COOK 1/10/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
499 183220 BÙI ĐỨC HIẾU 10/5/1997  Nam  AB.D 1/10/2023 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
500 183225 HỒ VĂN HẢO 5/15/1981  Nam  OILER 1/10/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
501 183232 PHÚ VĂN BÌNH 8/7/1987  Nam  4/E 1/10/2023 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
502 183244 NGUYỄN VĂN ĐÔN 5/10/1976  Nam  2/O 1/10/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
503 183234 TRẦN NGỌC LÀNH 3/7/1988  Nam  COOK 1/10/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
504 183240 NGUYỄN VĂN GIANG 1/17/1995  Nam  AB.E 1/10/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
505 183247 NGÔ ANH TUẤN 1/1/1981  Nam 1/10/2023 8:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
506 183248 PHẠM NGỌC VINH 10/8/1976  Nam  CAPT 1/10/2023 8:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
507 183252 DƯƠNG XUÂN HOÀNH 2/4/1984  Nam  2/E 1/10/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
508 183256 VŨ HOÀNG SƠN 10/24/1999  Nam  ENGINE – CADET 1/10/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
509 183258 PHẠM QUỐC VIỆT 11/1/1984  Nam  3/O 1/10/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
510 183262 NGUYỄN VĂN THUẬN 4/22/1984  Nam  CAPT 1/10/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
511 183263 LÊ NGỌC TÂN 4/18/1988  Nam  OS.D 1/10/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
512 183268 NGUYỄN TIẾN MẠNH 4/9/1996  Nam  OS.E 1/10/2023 9:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
513 183270 GO KUKCHEOL 2/24/1967  Nam 1/10/2023 9:11  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
514 183274 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 5/14/1981  Nam  2/O 1/10/2023 9:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
515 183279 PHAN VĂN BẢO 4/11/1996  Nam  OS.D 1/10/2023 9:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
516 183283 VŨ ĐÌNH CHƯƠNG 9/30/1983  Nam  C/O 1/10/2023 9:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
517 183285 PHẠM VĂN ĐỨC 9/16/1990  Nam  3/O 1/10/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
518 183288 PHẠM VĂN HIỆP 5/10/2001  Nam  WPR 1/10/2023 9:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
519 183292 ĐẶNG THỊ THU HOÀI 8/6/1977  Nữ 1/10/2023 9:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
520 183294 NGUYỄN CÔNG HƯNG 9/10/1997  Nam  ENGINE – CADET 1/10/2023 9:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
521 183295 TRẦN NGỌC TÂN 10/6/1992  Nam  2/O 1/10/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
522 183301 VŨ NHƯ HOÀN 12/27/1988  Nam  DECK OFFICER 1/10/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
523 183303 NGUYỄN VIẾT THẢNH 2/20/1982  Nam  C/O 1/10/2023 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
524 183309 TRỊNH ĐỨC MẠNH 10/26/1989  Nam  1/E 1/10/2023 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
525 183313 VŨ ĐÌNH LƯỢNG 11/4/1987  Nam  COOK 1/10/2023 10:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
526 183310 TÔ BÁ PHONG 2/21/1986  Nam  SAILOR 1/10/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
527 183315 ĐÀO NGỌC THÀNH 4/1/1985  Nam  C/O 1/10/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
528 183316 LÊ VĂN HIẾU 11/1/1994  Nam  2/E 1/10/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
529 183317 NGUYỄN MINH THÀNH 10/5/1990  Nam  OILER 1/10/2023 10:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTS
530 183318 NGUYỄN VĂN HẢI 3/14/1992  Nam  2/O 1/10/2023 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
531 183347 PHẠM VĂN VINH 1/1/1986  Nam  AB.E 1/10/2023 14:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
532 183348 PHAN HUY LẠC 12/29/1991  Nam  OS.D 1/10/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
533 183349 NOH HYEONG SEOB 11/12/1961  Nam 1/10/2023 14:10  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
534 183350 DIỆP VĂN SỰ 8/15/1984  Nam  OS.D 1/10/2023 14:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
535 183352 KUMAR AMIT 1/14/1987  Nam 1/10/2023 14:15  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
536 183353 NGUYỄN TRỌNG HẠ 9/7/1997  Nam  OS.D 1/10/2023 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
537 183355 ĐỖ NGỌC KIÊN 3/19/1983  Nam  2/E 1/10/2023 14:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
538 183358 PHẠM VĂN VŨ 8/16/1997  Nam  AB.D 1/10/2023 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
539 183364 NGUYỄN HỮU THÔNG 7/23/1982  Nam  COOK 1/10/2023 14:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
540 183366 NGUYỄN THỊ HÀ 1/17/1994  Nữ 1/10/2023 14:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
541 183368 NGUYỄN VĂN ĐẠT 4/30/2000  Nam  SAILOR 1/10/2023 14:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
542 183370 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 4/29/1996  Nam  OILER 1/10/2023 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
543 183372 NGUYỄN VĂN CẦN 2/17/1991  Nam  ELECTRIC 1/10/2023 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
544 183371 LẠI HUY HOÀNG 5/9/2001  Nam  OS.D 1/10/2023 14:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
545 183373 NGUYỄN VĂN KIM 3/8/1993  Nam  Carpenter 1/10/2023 14:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
546 183375 PHẠM ĐỨC THUẬN 9/6/1984  Nam  M/M 1/10/2023 14:51  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
547 183376 PHẠM VĂN CƯỜNG 2/7/1994  Nam  COOK 1/10/2023 14:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
548 183378 LƯƠNG NGỌC QUYỀN 5/11/1992  Nam  3/O 1/10/2023 14:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HP Marine
549 183381 NGUYỄN HOÀNG THÀNH 2/3/1996  Nam  SAILOR 1/10/2023 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
550 183406 NGUYỄN VĂN THẢO 1/2/1990  Nam  2/E 1/10/2023 15:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
551 183408 HOÀNG ĐỨC ANH 3/18/1983  Nam 1/10/2023 15:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
552 183409 VŨ VĂN TOẢN 12/20/1981  Nam  OILER 1/10/2023 15:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
553 183464 NGUYỄN VĂN CÔNG 11/15/1996  Nam  SAILOR 1/11/2023 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
554 183467 LÊ NGỌC HÙNG 10/2/1985  Nam  SAILOR 1/11/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
555 183473 BÙI MINH TIẾN 3/22/1983  Nam  AB.D 1/11/2023 7:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
556 183479 ĐINH VĂN TĨNH 8/20/1993  Nam  3/O 1/11/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
557 183486 NGUYỄN VĂN TRÃI 8/16/1989  Nam  OILER 1/11/2023 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
558 183497 TRỊNH TÍN DŨNG 4/13/1989  Nam  OILER 1/11/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
559 183507 PHẠM ĐÌNH QUÂN 6/8/1996  Nam  OILER 1/11/2023 8:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
560 183516 HÀ THANH LĨNH 6/2/1993  Nam  OILER 1/11/2023 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
561 183525 HOÀNG VĂN SINH 3/30/1990  Nam  3/O 1/11/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
562 183554 PHẠM VĂN TIỀN 11/29/1991  Nam  SAILOR 1/11/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
563 183601 LEE KEUNSAM 2/7/1970  Nam 1/11/2023 8:24  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
564 183618 LÊ DANH TRƯỜNG 5/16/1989  Nam  2/O 1/11/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
565 183640 PHẠM NGỌC TRÌ 12/28/1991  Nam  OILER 1/11/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
566 183664 HOÀNG DUẬT SƯƠNG 12/27/1992  Nam  BOSUN 1/11/2023 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
567 183699 NGUYỄN VĂN HƯNG 1/23/1989  Nam  AB.E 1/11/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
568 183724 NGUYỄN QUANG HUY 9/7/1993  Nam  AB.E 1/11/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
569 183765 TRỊNH ANH TUẤN 9/20/1992  Nam  ELECTRIC 1/11/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
570 183781 PHAN HỒNG HƯƠNG 10/22/1991  Nam  2/O 1/11/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
571 183798 NGUYỄN HẢI LONG 8/26/1994  Nam  2/O 1/11/2023 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
572 183890 VŨ VĂN THUẤN 11/25/2000  Nam  DECK – CADET 1/11/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
573 183892 NGUYỄN VĂN SỸ 3/10/2000  Nam  DECK – CADET 1/11/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
574 183897 HOA VĂN HOÀN 9/22/1999  Nam  AB.D 1/11/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
575 183909 NGUYỄN VĂN THẮNG 6/5/1990  Nam  3/O 1/11/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
576 183920 LÊ NGỌC THUẦN 8/1/1995  Nam  M/M 1/11/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
577 183923 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 4/11/1999  Nam  OS.D 1/11/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
578 183937 LÊ VĂN THỤC 11/9/1989  Nam  3/O 1/11/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG NAM
579 183954 NGUYỄN QUANG ANH 2/21/1972  Nam  CAPT 1/11/2023 9:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
580 183949 NGUYỄN VĂN NGỌC 4/14/1990  Nam  2/E 1/11/2023 9:10  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
581 183982 TRẦN VĂN VIỆT 8/6/1991  Nam  3/O 1/11/2023 9:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
582 184010 NGUYỄN XUÂN VIỆT 5/30/1981  Nam  3/E 1/11/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
583 184032 VŨ VĂN TRANH 1/5/1990  Nam  C/O 1/11/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
584 184040 PHẠM VĂN DƯƠNG 9/1/1986  Nam  OILER 1/11/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
585 184044 VÕ NGỌC HUY 12/27/1992  Nam  3/O 1/11/2023 9:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
586 184048 CAO VĂN BÍNH 6/17/1986  Nam  OILER 1/11/2023 9:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
587 184065 NGUYỄN TUẤN DŨNG 9/24/1980  Nam  ELECTRIC 1/11/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
588 184076 PHẠM VĂN ĐỨC 7/18/1985  Nam  C/O 1/11/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
589 184084 NGUYỄN VĂN ĐỨC 10/20/1988  Nam  AB.D 1/11/2023 9:46  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
590 184090 NGUYỄN TRỌNG TRUNG 9/14/2003  Nam  OILER 1/11/2023 9:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
591 184110 ĐỖ VĂN LỢI 7/29/1982  Nam  AB.D 1/11/2023 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
592 184116 PHẠM TRUNG HIẾU 5/30/1994  Nam  AB.D 1/11/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
593 184121 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 2/4/1991  Nam  AB.D 1/11/2023 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
594 184139 TRẦN THỊ THƯƠNG 7/8/1989  Nữ 1/11/2023 10:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
595 184312 TRẦN KIM CƯƠNG 1/8/1997  Nam  AB.D 1/11/2023 10:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
596 184798 PHAN XUÂN SƠN 10/3/1995  Nam  2/E 1/11/2023 10:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
597 185077 CAO XUÂN ÁNH 7/22/1986  Nam  OILER 1/11/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
598 185093 TRẦN TRUNG KIÊN 12/25/1987  Nam  AB.D 1/11/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
599 185105 HÀ TRUNG THÔNG 11/28/1981  Nam  COOK 1/11/2023 10:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
600 185125 LÂM VĂN BIỂN 10/1/1996  Nam  ELECTRIC 1/11/2023 11:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  BÌNH MINH
601 185179 TRÌNH VĂN QUYỀN 3/6/1979  Nam  OS.D 1/11/2023 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
602 185184 PHẠM BÁ THƯỢNG 4/11/1987  Nam  BOSUN 1/11/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
603 185188 PHẠM THANH PHONG 9/2/2000  Nam  SAILOR 1/11/2023 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
604 185191 VŨ LÊ HOÀNG 10/7/2002  Nam  OS.D 1/11/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
605 185196 LI, MINGDONG 9/1/1985  Nam 1/11/2023 14:10  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
606 185201 ĐỖ VĂN SÁU 8/16/1989  Nam  3/O 1/11/2023 14:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
607 185202 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 10/31/1994  Nam  SAILOR 1/11/2023 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
608 185206 PHAN VĂN DƯƠNG 10/12/2000  Nam  AB.D 1/11/2023 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
609 185210 NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG 11/24/1992  Nam  AB.D 1/11/2023 14:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VITACO SÀI GÒN
610 185211 NGUYỄN VĂN TIẾN 8/5/1989  Nam  OS.D 1/11/2023 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
611 185216 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10/5/1973  Nam  COOK 1/11/2023 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
612 185219 MAI MINH MẠNH 10/27/1962  Nam  CAPT 1/11/2023 14:56  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
613 185227 NGUYỄN VĂN HƯNG 7/14/1989  Nam  OILER 1/11/2023 15:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
614 185231 NGUYỄN ĐÌNH DUY 12/26/1986  Nam  C/O 1/11/2023 15:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
615 185305 XIONG, WEIYUAN 4/26/1973  Nam 1/12/2023 7:48  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
616 185313 BÙI NGỌC TOÀN 3/9/1992  Nam  AB.D 1/12/2023 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
617 185316 ĐOÀN MINH HIỆU 9/3/1982  Nam  AB.E 1/12/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
618 185312 CHEN, FUMAO 7/13/1978  Nam 1/12/2023 7:50  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
619 185319 GONG,XIAOMING 12/25/1975  Nam 1/12/2023 7:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
620 185328 LÊ VĂN TUYỂN 4/2/1986  Nam  2/E 1/12/2023 7:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
621 185334 PHAN HỮU SƠN 9/11/1998  Nam  OS.D 1/12/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GLS
622 185339 TRẦN VĂN NGỌC 12/11/1985  Nam  OILER 1/12/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
623 185345 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 10/30/1994  Nam  AB.D 1/12/2023 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
624 185350 PHẠM VĂN VƯỢNG 9/30/1995  Nam  ELECTRIC 1/12/2023 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
625 185354 NGUYỄN VĂN HUY 10/15/1995  Nam  3/O 1/12/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
626 185358 PHẠM XUÂN THẾ 10/13/2000  Nam  OS.D 1/12/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
627 185360 NGUYỄN THẾ TÀI 5/20/1986  Nam  ELECTRIC 1/12/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
628 185366 PHAN NGỌC NGHĨA 5/19/1992  Nam  AB.D 1/12/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
629 185370 VŨ VĂN TUẤN 7/10/1993  Nam  COOK 1/12/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
630 185375 VŨ ĐỨC QUANG 5/26/1970  Nam  AB.D 1/12/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
631 185377 TRẦN HỮU LÊN 4/10/2000  Nam  OILER 1/12/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
632 185376 NGUYỄN VĂN HẢI 7/18/1986  Nam  OILER 1/12/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
633 185379 NGUYỄN DUY KHA 3/5/1995  Nam  4/E 1/12/2023 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
634 185380 PHẠM HÀ TUYÊN 9/26/2000  Nam  ENGINE – CADET 1/12/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
635 185382 LÊ ANH DUY 9/20/1973  Nam  BOSUN 1/12/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
636 185385 PHAN XUÂN THẮNG 9/15/1987  Nam  COOK 1/12/2023 8:22  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
637 185392 BÙI HUY DOÃN 10/12/1993  Nam  AB 1/12/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
638 185393 PHẠM SỸ HIẾU 6/7/1988  Nam  OS.D 1/12/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
639 185398 VŨ TRỌNG QUÝ 12/26/1987  Nam  ELECTRIC 1/12/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
640 185400 TRẦN VĂN MIÊN 6/12/1985  Nam  C/E 1/12/2023 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
641 185401 TRẦN VĂN HUYNH 10/9/1992  Nam  4/E 1/12/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
642 185404 NGUYỄN VĂN MINH 6/12/1991  Nam  4/E 1/12/2023 8:35  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
643 185410 NGUYỄN QUANG HUY 6/25/2000  Nam  OILER 1/12/2023 8:37  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
644 185407 LÊ THÀNH TRUNG 11/22/1986  Nam  C/O 1/12/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
645 185412 PHẠM BÁ TÙNG 5/30/1982  Nam  BOSUN 1/12/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
646 185416 BÙI TRUNG THÀNH 11/16/1982  Nam  C/E 1/12/2023 8:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
647 185418 PHẠM VĂN CƯỜNG 9/15/1982  Nam  WPR 1/12/2023 8:44  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
648 185423 TRẦN ĐĂNG KHOA 3/15/1986  Nam  OILER 1/12/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
649 185421 NGUYỄN VĂN THĂNG 4/9/1994  Nam  SAILOR 1/12/2023 8:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
650 185426 CHU QUỐC TOÀN 5/18/1991  Nam  FITTER 1/12/2023 8:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
651 185427 HOÀNG VĂN CHIẾN 10/26/1995  Nam  OILER 1/12/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
652 185428 BÙI TRẦN HOÀNG 4/11/1987  Nam  AB.E 1/12/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
653 185431 NGUYỄN VĂN TÍNH 8/1/1983  Nam  OILER 1/12/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
654 185432 ĐÀM THẾ ANH 7/10/1984  Nam  C/O 1/12/2023 8:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
655 185439 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 5/14/1990  Nam  AB.D 1/12/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
656 185438 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 1/24/1983  Nam  OILER 1/12/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
657 185442 BÙI NGỌC TRÌNH 10/20/1985  Nam  OILER 1/12/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
658 185444 TRẦN VĂN TOÀN 1/15/1976  Nam  OILER 1/12/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
659 185446 PHẠM HUY TÚY 6/21/1976  Nam  SAILOR 1/12/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
660 185453 TẠ TRỌNG BỘ 11/22/1990  Nam  SAILOR 1/12/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
661 185448 PHẠM VĂN THƯỚC 10/11/1989  Nam  AB.D 1/12/2023 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
662 185457 NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 2/11/1980  Nam  C/E 1/12/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
663 185460 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 10/4/1980  Nam  C/E 1/12/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
664 185461 TRỊNH PHI HÙNG 10/13/1989  Nam  AB.D 1/12/2023 9:08  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
665 185464 VŨ HỒNG LONG 7/26/1999  Nam  SAILOR 1/12/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
666 185465 NGUYỄN VĂN BẢN 9/18/2001  Nam  SAILOR 1/12/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
667 185467 TRẦN ĐẠI NGHĨA 9/12/1993  Nam  OILER 1/12/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
668 185470 TRẦN ĐỨC THỊNH 5/27/2001  Nam  OS.D 1/12/2023 9:14  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
669 185469 ĐÀO NGỌC HIẾU 8/24/1999  Nam  SAILOR 1/12/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
670 185475 BÙI QUANG ÁNH 3/6/1993  Nam  3/E 1/12/2023 9:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
671 185479 NGUYỄN THẾ TRUYỀN 1/24/1984  Nam  CAPT 1/12/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
672 185482 ĐỖ VĂN BẮC 5/29/1988  Nam  ELECTRIC 1/12/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
673 185483 NGUYỄN ĐỨC NĂNG 4/7/1984  Nam 1/12/2023 9:22  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
674 185484 TRẦN VĂN CHUNG 5/31/1983  Nam  COOK 1/12/2023 9:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
675 185487 NGUYỄN VĂN QUYẾT 11/19/1982  Nam  M/M 1/12/2023 9:25  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
676 185488 TRẦN THANH BÌNH 7/13/1996  Nam  OILER 1/12/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
677 185490 NGUYỄN TUẤN ANH 10/23/1982  Nam  C/E 1/12/2023 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
678 185495 TRỊNH CÔNG DU 8/26/1992  Nam  3/O 1/12/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
679 185496 TRẦN TRỌNG TÀI 11/15/1993  Nam  3/O 1/12/2023 9:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
680 185498 TRẦN VĂN TUYÊN 10/5/1989  Nam  CAPT 1/12/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
681 185503 PHẠM THANH ĐỨC 3/13/1991  Nam  4/E 1/12/2023 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
682 185510 PHẠM TRỌNG VƯƠNG 1/16/1999  Nam  OS.E 1/12/2023 9:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
683 185516 PHẠM VĂN TẤN 2/8/1991  Nam  AB.E 1/12/2023 10:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
684 185520 TẠ ĐÌNH THỌ 7/2/1995  Nam  AB.D 1/12/2023 10:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
685 185521 LÊ THỊ MAI 9/2/1974  Nữ 1/12/2023 10:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
686 185527 PHẠM ĐỨC TIỆN 9/1/1985  Nam  C/O 1/12/2023 10:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
687 185535 DƯƠNG ĐÌNH LỰC 1/25/2004  Nam  OS.D 1/12/2023 11:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
688 185548 ĐỖ DUY PHÚC 10/13/1988  Nam  CAPT 1/12/2023 13:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
689 185561 VŨ NGỌC TRƯỜNG GIANG 10/17/1997  Nam  4/E 1/12/2023 13:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
690 185568 VIÊN ĐÌNH AN 4/7/1977  Nam  AB.D 1/12/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
691 185577 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 1/19/1991  Nam  AB 1/12/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
692 185592 PHẠM THÁI DƯƠNG 4/3/1984  Nam  CAPT 1/12/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
693 185596 MAI VĂN NGHĨA 10/4/1992  Nam  AB.E 1/12/2023 14:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
694 185598 MAI HUY DU 8/8/1983  Nam  BOSUN 1/12/2023 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
695 185599 NGÔ VĂN HIỂN 8/20/1990  Nam  OS.D 1/12/2023 14:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
696 185601 NHỮ VĂN XANH 7/4/1982  Nam  C/E 1/12/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
697 185602 NGUYỄN VĂN MẠNH 1/29/1983  Nam  FITTER 1/12/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
698 185605 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/12/1987  Nam  AB.D 1/12/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
699 185608 DƯƠNG NGỌC KHUÊ 11/24/1997  Nam  3/O 1/12/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
700 185612 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 11/20/1997  Nữ 1/12/2023 14:34  KSK lấy bằng lái xe nữ
701 185627 PHẠM VĂN ĐIỀM 3/7/1993  Nam  COOK 1/12/2023 14:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
702 185628 VŨ TIẾN HIẾU 8/10/1988  Nam  3/O 1/12/2023 15:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
703 185629 NGUYỄN VĂN THƯ 12/21/1979  Nam  BOSUN 1/12/2023 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
704 185630 HOÀNG ĐÌNH SƠN 7/13/1998  Nam  OS.E 1/12/2023 15:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
705 185631 NGUYỄN THỊ KIM OANH 4/9/1994  Nữ 1/12/2023 15:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
706 185633 PHAN KHẮC THIÊN 1/16/1991  Nam  ELECTRIC 1/12/2023 15:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
707 185634 ĐINH THANH TÙNG 8/29/1997  Nam  AB.D 1/12/2023 15:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
708 185636 HÀ CÔNG THẮNG 2/8/1985  Nam  C/O 1/12/2023 15:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
709 185639 LÊ KHẮC TUỆ 12/14/1978  Nam  C/E 1/12/2023 15:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
710 185641 ĐẶNG TRỌNG TÀI 1/5/2003  Nam  OILER 1/12/2023 15:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
711 185643 LÊ QUANG KHANG 8/19/2001  Nam  OS.E 1/12/2023 15:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
712 185645 LÊ XUÂN THẠCH 5/6/1992  Nam  FITTER 1/12/2023 15:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
713 185709 CAO HUY HOÀNG 1/6/2003  Nam  OS.D 1/13/2023 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
714 185718 VŨ CÔNG BẰNG 12/8/1990  Nam  AB.D 1/13/2023 7:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
715 185720 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 5/10/1989  Nam  CAPT 1/13/2023 7:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
716 185729 NGUYỄN SONG HÀO 7/17/1991  Nam  BOSUN 1/13/2023 7:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
717 185733 HÀ NINH BÌNH 5/16/2001  Nam  OS 1/13/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
718 185748 VŨ VĂN DÂN 1/4/1991  Nam  OILER 1/13/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
719 185741 VÕ VĂN SUỐT 1/10/1992  Nam  FITTER 1/13/2023 7:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
720 185746 HÀ VĂN THÀNH 5/9/2002  Nam  AB.E 1/13/2023 8:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
721 185749 NGUYỄN QUANG SÁNG 8/11/1986  Nam  C/O 1/13/2023 8:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
722 185752 TĂNG MẠNH HÙNG 2/22/1985  Nam  C/O 1/13/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
723 185753 NGUYỄN THÀNH TÂM 1/2/1977  Nam  4/E 1/13/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
724 185756 PHẠM VĂN TRIỆN 2/8/1999  Nam  OILER 1/13/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
725 185757 PHẠM VĂN DOANH 7/15/1989  Nam  2/E 1/13/2023 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
726 185760 TRẦN HỮU NGHỊ 7/5/1988  Nam  3/E 1/13/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
727 185764 ĐẶNG VĂN NAM 10/18/2000  Nam  AB.D 1/13/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
728 185766 ĐỖ VÕ CHÍ 1/2/1993  Nam  3/O 1/13/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
729 185767 NGUYỄN ĐỨC TIỆP 11/14/1990  Nam  OS.D 1/13/2023 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
730 185768 MAI CÔNG DOÃN 4/25/1989  Nam  M/M 1/13/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
731 185769 NGUYỄN TIẾN TRUNG 3/5/1984  Nam  C/O 1/13/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
732 185770 VŨ VĂN QUẾ 5/12/1987  Nam  2/E 1/13/2023 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
733 185771 BÙI XUÂN TẤN 9/22/2000  Nam  OILER 1/13/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
734 185772 PHẠM QUANG SƠN 7/18/1986  Nam  2/E 1/13/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
735 185781 LÊ CƯỜNG THỊNH 9/6/1991  Nam  2/O 1/13/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
736 185786 NGUYỄN VĂN TÚ 12/20/1994  Nam  AB.D 1/13/2023 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
737 185797 TRẦN VĂN CHÍNH 11/6/1997  Nam  AB.D 1/13/2023 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
738 185794 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 2/29/1992  Nam  OS.D 1/13/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
739 185802 BÙI NGỌC ANH 12/21/1981  Nam 1/13/2023 8:41  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
740 185805 TRẦN VĂN CHIẾN 7/8/1985  Nam  4/E 1/13/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
741 185809 PHẠM VĂN CHÌNH 9/1/1985  Nam  CAPT 1/13/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
742 185814 NGUYỄN HOÀNG LONG 11/7/1992  Nam  2/O 1/13/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
743 185818 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 10/2/1993  Nam  OS.D 1/13/2023 8:49  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
744 185830 SUN, JIANHUA 8/12/1972  Nam 1/13/2023 8:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
745 185829 DƯƠNG TẤN PHONG 10/4/2003  Nam  OS.E 1/13/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
746 185834 TRẦN QUÝ THỌ 4/16/1993  Nam  3/E 1/13/2023 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
747 185838 NGUYỄN ĐÌNH HÒA 6/20/1991  Nam  OS.D 1/13/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
748 185849 PHẠM TRUNG NAM 5/16/1993  Nam  3/E 1/13/2023 9:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
749 185856 BÙI QUỐC HÙNG 9/2/2000  Nam  OS.D 1/13/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
750 185864 NGUYỄN ĐỨC HUYNH 12/9/1989  Nam  C/O 1/13/2023 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  KHẢI HOÀN
751 185870 ĐỖ ĐỨC MINH 10/22/1996  Nam  OILER 1/13/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
752 185874 NGUYỄN VĂN QUẢNG 4/10/1963  Nam  C/E 1/13/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
753 185878 NGUYỄN TUẤN ANH 1/27/1997  Nam  SAILOR 1/13/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
754 185881 ĐỖ VĂN KHÁI 8/26/1993  Nam  3/O 1/13/2023 9:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
755 185884 PHẠM QUỐC BẢO 7/5/1992  Nam  3/O 1/13/2023 9:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
756 185896 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 6/7/1995  Nam  AB.D 1/13/2023 9:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
757 185898 PHÙNG HOÀNG NGỌC 2/25/1995  Nam  SAILOR 1/13/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
758 185905 ĐẶNG THẾ HOÀNG 5/23/1989  Nam  2/E 1/13/2023 10:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
759 185906 PHẠM VĂN GIANG 12/28/1988  Nam  SAILOR 1/13/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
760 185907 TRẦN VĂN TÙNG 10/5/1977  Nam  ENGINE OFFICER 1/13/2023 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
761 185914 VŨ NHƯ HÙNG 1/25/1989  Nam  OILER 1/13/2023 11:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
762 185951 HÀ TRUNG ĐỨC 4/26/1997  Nam  OS.D 1/13/2023 13:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
763 185955 NGUYỄN VĂN HOÀNG 11/10/1983  Nam  3/E 1/13/2023 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
764 185963 TRẦN VĂN CƯƠNG 7/6/1993  Nam  OILER 1/13/2023 14:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
765 185962 NGUYỄN VĂN BẰNG 8/19/1988  Nam  4/E 1/13/2023 14:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
766 185967 NGUYỄN TIẾN LỢI 3/1/1985  Nam  2/E 1/13/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
767 185971 LÊ VĂN DUY 3/7/1984  Nam  OILER 1/13/2023 14:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
768 185975 BÙI QUANG SỸ 5/25/1964  Nam  CAPT 1/13/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH AN THỊNH
769 185976 LÊ NGỌC THỌ 3/20/1995  Nam  OILER 1/13/2023 14:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
770 185977 NGUYỄN VĂN TÂM 3/10/1994  Nam  AB.E 1/13/2023 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
771 185978 TRẦN NGỌC THẾ 11/28/2000  Nam  SAILOR 1/13/2023 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
772 185979 TẠ DUY THÀNH 3/16/1983  Nam  CAPT 1/13/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NAM PHÁT
773 185981 PHẠM MẠNH THẮNG 6/26/1989  Nam  2/O 1/13/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
774 185986 NGUYỄN VĂN NĂM 10/20/1966  Nam  COOK 1/13/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
775 186027 HÀ VĂN CƯƠNG 8/27/1988  Nam  3/O 1/13/2023 15:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
776 186081 PHẠM DUY HÀO 10/27/1984  Nam  C/E 1/13/2023 16:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
777 186103 ĐẶNG VĂN TRUNG 12/12/1982  Nam  OS.E 1/14/2023 7:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
778 186104 HOÀNG TRUNG DŨNG 2/20/1995  Nam  OS.D 1/14/2023 7:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
779 186107 LO KING SUN 8/16/1983  Nam 1/14/2023 7:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
780 186106 ĐẬU ĐỨC THÔNG 10/10/1990  Nam  AB.E 1/14/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
781 186109 ĐẶNG QUANG HIẾU 7/10/1983  Nam  OILER 1/14/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
782 186110 TRẦN ĐÌNH BẢO 7/31/1998  Nam  OILER 1/14/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
783 186119 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠI 7/13/1991  Nam  FITTER 1/14/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
784 186125 NGUYỄN VĂN TAM 8/16/1990  Nam  SAILOR 1/14/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
785 186126 NGUYỄN VĂN ĐẠO 6/16/2002  Nam  OS.D 1/14/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
786 186134 NGUYỄN VĂN HÒA 5/19/1975  Nam  COOK 1/14/2023 10:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
787 186224 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 11/24/1994  Nam  OILER 1/16/2023 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
788 186230 TRẦN VĂN HẢI 7/5/1980  Nam  OILER 1/16/2023 7:42  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
789 186236 NGUYỄN THẾ GIANG 2/23/1992  Nam  2/O 1/16/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
790 186242 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 2/26/1972  Nam  BOSUN 1/16/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
791 186249 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 8/3/1979  Nam  C/E 1/16/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI ÂU
792 186256 PHẠM ĐỨC TRƯỜNG 1/19/1982  Nam  FITTER 1/16/2023 7:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
793 186264 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 2/24/1985  Nam  OS 1/16/2023 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
794 186272 NGUYỄN DANH CHIẾN 6/10/1985  Nam  AB.D 1/16/2023 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
795 186277 NGUYỄN DUY LONG 9/17/1987  Nam  SAILOR 1/16/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
796 186284 VŨ XUÂN TRƯỜNG 11/9/1999  Nam  4/E 1/16/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
797 186291 LÊ THÀNH ĐẠT 11/4/1985  Nam  3/O 1/16/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HÀO HƯNG
798 186293 TRẦN VĂN NAM 2/3/1992  Nam  OS 1/16/2023 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
799 186298 CAO VĂN ĐỒNG 2/3/1987  Nam  OS.D 1/16/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
800 186297 HOÀNG CÔNG TUẤN ANH 6/4/2002  Nam  OS 1/16/2023 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
801 186304 NGUYỄN VĂN LONG 8/1/1993  Nam  OILER 1/16/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
802 186305 HOÀNG VĂN MINH 9/29/1996  Nam  AB.D 1/16/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
803 186318 TRẦN HUY BÁ 10/7/1988  Nam  4/E 1/16/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
804 186325 TRẦN ĐỨC HẢI 7/24/1985  Nam  SAILOR 1/16/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
805 186333 CHU GIA PHÚ 1/11/1985  Nam  SAILOR 1/16/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
806 186334 NGUYỄN NGỌC DÂN 8/10/1980  Nam  SAILOR 1/16/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
807 186340 PHAN TIẾN CƯỜNG 9/13/1986  Nam  2/E 1/16/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
808 186342 TRẦN VĂN ÚT 6/22/1976  Nam  C/O 1/16/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
809 186349 PHẠM QUỐC THÁI 10/15/1988  Nam  3/E 1/16/2023 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
810 186351 ĐỒNG TIẾN MẠNH 4/3/1984  Nam  C/O 1/16/2023 8:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
811 186357 NGUYỄN VĂN TOẢN 1/2/1999  Nam  COOK 1/16/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
812 186370 HỒ SỸ TRƯỜNG 5/10/1987  Nam  1/E 1/16/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
813 186373 ĐINH PHÚC SÂM 5/6/1984  Nam  C/O 1/16/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
814 186377 LIAO YANG YU 8/5/1974  Nam 1/16/2023 8:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
815 186381 HOÀNG VĂN BIÊN 6/5/1986  Nam  OILER 1/16/2023 8:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
816 186386 ĐỖ VIẾT LỢI 12/6/1970  Nam  C/E 1/16/2023 9:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
817 186393 PHẠM QUANG LONG 12/5/1988  Nam  ELECTRIC 1/16/2023 9:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
818 186395 LÊ VĂN LONG 12/28/1996  Nam  2/E 1/16/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
819 186401 NGÔ THẾ PHƯƠNG 10/2/1977  Nam  OILER 1/16/2023 9:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
820 186403 LÂM TOÀN THẮNG 11/30/1984  Nam  2/O 1/16/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
821 186407 HOÀNG VIẾT THÀNH 3/10/1992  Nam  C/O 1/16/2023 9:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
822 186410 HOÀNG VĂN ĐÔNG 1/8/1985  Nam  C/O 1/16/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
823 186416 NGUYỄN HỒNG LINH 8/2/1991  Nam  3/O 1/16/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
824 186419 NGUYỄN VĂN CHÍNH 6/18/1985  Nam  CAPT 1/16/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
825 186424 VŨ VĂN ĐÔNG 2/19/1986  Nam  OILER 1/16/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
826 186423 BÙI VĂN CHUNG 8/7/1987  Nam  3/E 1/16/2023 9:23  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
827 186430 LƯU CÔNG LUYẾN 8/15/1983  Nam  ELECTRIC 1/16/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
828 186432 TRẦN VĂN QUANG 5/30/1990  Nam  OILER 1/16/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
829 186437 HOÀNG VĂN CHIẾN 4/21/1993  Nam  2/O 1/16/2023 9:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
830 186438 BÙI HUY TRƯỜNG 11/24/1996  Nam  OILER 1/16/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
831 186441 ĐÀO VĂN NGỌC 12/2/1993  Nam  COOK 1/16/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
832 186444 VŨ NGỌC HỮU 11/8/1993  Nam  AB.D 1/16/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
833 186452 MAI VĂN TRUNG 12/20/1990  Nam  C/E 1/16/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  MARITIME POWER
834 186455 VŨ DUY CƯƠNG 11/9/1991  Nam  AB.D 1/16/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
835 186457 NGUYỄN VŨ CÔNG 1/2/1995  Nam  AB 1/16/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
836 186461 NGÔ VĂN NINH 10/1/1967  Nam  COOK 1/16/2023 9:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
837 186464 VƯƠNG VĂN NAM 8/17/1995  Nam  3/O 1/16/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
838 186465 NGUYỄN TIẾN ĐĂNG 2/23/1984  Nam  C/O 1/16/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
839 186467 LÊ XUÂN TRƯỜNG 6/15/2001  Nam 1/16/2023 10:04  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
840 186469 TRẦN ĐỨC HÙNG 12/3/1998  Nam  3/O 1/16/2023 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
841 186471 LÊ MINH PHƯƠNG 2/19/1972  Nam  BOSUN 1/16/2023 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
842 186474 NGUYỄN MẠNH HÙNG 9/7/1982  Nam  M/M 1/16/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
843 186476 VŨ ĐỨC KIÊN 6/22/1983  Nam  SAILOR 1/16/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
844 186480 TRẦN TRỌNG ẢNH 10/20/1982  Nam  C/O 1/16/2023 10:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
845 186481 NGUYỄN THIẾT DOANH 7/19/2000  Nam  OS.D 1/16/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
846 186484 NGUYỄN ĐỨC QUÝ 1/2/1995  Nam  4/E 1/16/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
847 186496 NGUYỄN KHÁNH HÒA 3/26/1999  Nam  OILER 1/16/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
848 186489 NGUYỄN THẾ NGỌC 1/14/1977  Nam  2/O 1/16/2023 10:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
849 186490 VŨ VĂN TIẾN 5/1/1994  Nam  4/E 1/16/2023 10:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
850 186493 NGUYỄN QUANG HUY 10/7/1990  Nam  SAILOR 1/16/2023 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
851 186494 HOÀNG VĂN TIẾN 8/3/1994  Nam  AB.D 1/16/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
852 186495 DƯƠNG VĂN DŨNG 2/7/1992  Nam  OILER 1/16/2023 10:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
853 186497 TRẦN VĂN HƯNG 10/7/1989  Nam  C/O 1/16/2023 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
854 186498 NGUYỄN MỘT 5/26/1987  Nam  OS.D 1/16/2023 10:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
855 186502 PHẠM VĂN THẮNG 7/12/1997  Nam  OS.D 1/16/2023 10:58  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
856 186503 ĐỖ VĂN PHƯƠNG 10/14/1980  Nam 1/16/2023 11:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
857 186543 ĐÀO TUẤN VŨ 10/9/1993  Nam  2/O 1/16/2023 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
858 186559 VŨ VĂN LONG 2/21/1988  Nam  OILER 1/16/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
859 186565 LÊ VĂN DŨNG 10/1/1970  Nam  AB.D 1/16/2023 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
860 186571 NGUYỄN VĂN LỢI 4/12/1972  Nam  COOK 1/16/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
861 186578 NGUYỄN XUÂN LUYẾN 8/30/1983  Nam  CAPT 1/16/2023 14:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
862 186582 TRỊNH VIẾT ĐÔNG 11/28/1979  Nam  CAPT 1/16/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
863 186586 LÊ THANH SƠN 11/12/1973  Nam  1/E 1/16/2023 14:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
864 186593 ĐỖ VĂN TUYẾN 10/22/1983  Nam  BOSUN 1/16/2023 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
865 186618 BÙI QUANG HUY 3/15/1982  Nam  M/M 1/16/2023 15:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
866 186678 NINH QUANG LINH 5/25/1989  Nam  3/E 1/17/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
867 186687 VŨ TIẾN ĐẠT 11/24/1994  Nam  2/E 1/17/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
868 186691 LÊ TRUNG DŨNG 8/16/1985  Nam  CARGO ENGINEER 1/17/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
869 186699 NGUYỄN HỮU PHÚC 9/28/1991  Nam  C/O 1/17/2023 7:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
870 186703 ĐINH XUÂN LÂM 9/10/1983  Nam  AB.D 1/17/2023 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
871 186712 PHẠM NĂNG TÚ 10/15/1989  Nam  OILER 1/17/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
872 186714 ĐẶNG VĂN CHIẾN 5/21/1991  Nam  1/E 1/17/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
873 186717 TRẦN ĐẮC THẬT 4/4/1996  Nam  OS.D 1/17/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
874 186724 PHẠM THẾ SẮC 11/22/1986  Nam  ELECTRIC 1/17/2023 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
875 186729 ĐINH VĂN HẢO 10/28/1992  Nam  2/O 1/17/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
876 186727 BÙI THANH BÁCH 7/30/1996  Nam  AB.D 1/17/2023 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
877 186731 PHẠM NGUYÊN ANH 10/12/1987  Nam  AB.E 1/17/2023 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
878 186735 ĐINH CHÍNH VIỆT 12/23/1985  Nam  PUMP 1/17/2023 8:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
879 186737 LÊ TRÁC THẮNG 10/20/1983  Nam  OS.E 1/17/2023 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
880 186743 PHẠM QUÝ DUY 12/10/1987  Nam  3/E 1/17/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
881 186746 PHẠM NINH DUY 12/3/1998  Nam  OS.E 1/17/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
882 186750 NGUYỄN QUỐC HUY 5/21/1985  Nam  1/E 1/17/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
883 186753 VŨ VĂN TRƯỜNG 9/26/1986  Nam  2/O 1/17/2023 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
884 186754 PHẠM VĂN THẮNG 10/23/1991  Nam  2/E 1/17/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
885 186757 LÊ DANH 5/21/1990  Nam  FITTER 1/17/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
886 186763 LÊ VĂN DŨNG 9/2/1970  Nam  C/O 1/17/2023 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
887 186766 TRẦN VĂN PHÚC 4/29/1976  Nam  BOSUN 1/17/2023 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
888 186767 TRẦN TRÍ TUẤN 3/29/1992  Nam  OILER 1/17/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
889 186768 BÙI HUY HOÀNG 3/10/1992  Nam  AB.D 1/17/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
890 186769 PHẠM VĂN THÀNH 10/20/1982  Nam  COOK 1/17/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
891 186773 NGUYỄN VIẾT KHANG 7/5/1985  Nam  AB.D 1/17/2023 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
892 186781 BISSAINTHE BICOU 3/15/1999  Nam 1/17/2023 8:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
893 186787 NGUYỄN VĂN MINH 2/8/1999  Nam 1/17/2023 8:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
894 186794 BÙI SỸ HẢI 10/7/1979  Nam  CAPT 1/17/2023 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
895 186799 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 11/7/1993  Nam  ELECTRIC 1/17/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
896 186801 LÊ MINH HIỂN 7/28/1984  Nam  CAPT 1/17/2023 9:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
897 186802 ĐỒNG VĂN BẢO 6/26/1974  Nam  C/E 1/17/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
898 186805 TRẦN ĐỨC DUY 9/3/1985  Nam  OILER 1/17/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINIC
899 186807 ĐINH ĐẮC THÀNH 8/6/1992  Nam  3/O 1/17/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
900 186813 HOÀNG NGUYỄN LƯƠNG 11/6/1997  Nam  OS.D 1/17/2023 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
901 186814 NGUYỄN VĂN LINH 1/7/1990  Nam  3/E 1/17/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
902 186821 NGUYỄN THÀNH LUÂN 7/28/1993  Nam  AB.D 1/17/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
903 186825 NGUYỄN THÁI HÀ 7/15/2001  Nam  OS.E 1/17/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
904 186828 PHẠM MINH NGỌC 6/15/1991  Nam  ELECTRIC 1/17/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
905 186830 HOÀNG VĂN LONG 5/24/1982  Nam  4/E 1/17/2023 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
906 186835 NGUYỄN VIẾT NAM 11/23/1990  Nam  OILER 1/17/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
907 186839 NGUYỄN TIẾN QUYẾT 10/8/1983  Nam  2/O 1/17/2023 9:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
908 186841 NGUYỄN VĂN ĐOẠT 10/27/1983  Nam  C/E 1/17/2023 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
909 186842 DƯƠNG VĂN ĐÊ 5/13/1965  Nam  OILER 1/17/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
910 186843 HOÀNG SỸ TÙNG 5/23/1993  Nam  AB.D 1/17/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
911 186844 NGUYỄN VĂN HẢI 5/18/1994  Nam  3/O 1/17/2023 9:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
912 186851 TRẦN VĂN KIÊM 4/15/1995  Nam  AB.D 1/17/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
913 186849 ĐINH NAM HẢI 6/8/2002  Nam 1/17/2023 10:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
914 186857 CHU VĂN PHƯỚC 2/9/1990  Nam  AB.D 1/17/2023 10:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
915 186863 VŨ ĐỨC HUY 9/6/1996  Nam  WPR 1/17/2023 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
916 186867 VŨ VĂN CƯỜNG 6/14/2000  Nam  DECK BOY 1/17/2023 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
917 186893 NGUYỄN THẾ ANH 5/26/1987  Nam  AB.D 1/17/2023 13:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
918 186899 NGUYỄN THÀNH NGỌ 5/12/1990  Nam  4/E 1/17/2023 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
919 186906 PHẠM HỒNG LUÂN 11/22/1989  Nam  C/O 1/17/2023 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
920 186908 ĐẶNG VĂN TUẤN 8/5/1995  Nam  AB.D 1/17/2023 14:09  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
921 186914 LÊ MẠNH HÀ 4/6/1983  Nam  CAPT 1/17/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
922 186915 LÊ VĂN TRUNG 4/23/1986  Nam  C/E 1/17/2023 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
923 186918 ĐỖ TIẾN DŨNG 6/18/1986  Nam  FITTER 1/17/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
924 186921 HOÀNG VĂN QUYỀN 10/10/1993  Nam 1/17/2023 14:24  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
925 186922 ĐOÀN ĐỨC ĐỒNG 12/22/1987  Nam  3/O 1/17/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
926 186927 LÊ VĂN NHẤT 6/14/1989  Nam  2/O 1/17/2023 14:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
927 186933 CHU VĂN AN 9/12/1994  Nam  ENGINE – CADET 1/17/2023 14:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
928 186943 VŨ VĂN THÀNH 3/10/1995  Nam  AB.D 1/17/2023 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
929 186949 NGUYỄN HỒNG NAM 9/24/1991  Nam  OS.D 1/17/2023 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
930 186953 LIU, JUN 5/22/1978  Nam 1/17/2023 14:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
931 186955 LIAO, XIAOBO 7/26/1984  Nam 1/17/2023 14:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
932 186959 NGUYỄN VĂN KHOÁI 1/1/1996  Nam  OILER 1/17/2023 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
933 186966 TRẦN ĐÌNH THỨC 9/1/1984  Nam  OILER 1/17/2023 15:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
934 187020 PHAN THANH TÙNG 9/1/1983  Nam  BOSUN 1/18/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
935 187029 NGUYỄN VĨNH HIẾU 3/20/1995  Nam  OS.D 1/18/2023 7:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
936 187034 LÊ THANH HÙNG 5/22/1982  Nam  C/E 1/18/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
937 187036 HOÀNG VĂN CHÍ 3/12/1984  Nam  C/O 1/18/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
938 187041 BÙI VĂN HOÀN 3/29/1984  Nam  OILER 1/18/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
939 187046 LÊ ĐÌNH MINH 6/29/1984  Nam  C/E 1/18/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
940 187051 PHẠM NAM THẮNG 9/2/1976  Nam  CAPT 1/18/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
941 187050 LÊ VĂN BÌNH 9/19/1988  Nam  COOK 1/18/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
942 187054 HÀ VĂN PHI 5/1/1988  Nam  AB.D 1/18/2023 8:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
943 187058 TRẦN HỮU ĐỨC 5/20/1992  Nam  2/O 1/18/2023 8:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
944 187063 NGUYỄN THÀNH NAM 9/6/1992  Nam  C/O 1/18/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
945 187070 PHẠM VĂN THÀNH 9/24/1985  Nam  2/E 1/18/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
946 187080 HOÀNG MINH TUẤN 6/7/1982  Nam  CAPT 1/18/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
947 187085 NGUYỄN DUY LINH 2/8/2003  Nam  COOK 1/18/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
948 187097 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 11/24/1987  Nam  1/E 1/18/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
949 187113 LẠI VĂN PHƯƠNG 1/4/1994  Nam  OILER 1/18/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
950 187119 NGUYỄN VĂN TÙNG 7/20/1972  Nam  OILER 1/18/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
951 187122 PHẠM HOÀNG TUÂN 7/28/1990  Nam  3/E 1/18/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
952 187124 HOÀNG THÀNH 12/9/1988  Nam  3/O 1/18/2023 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
953 187142 PHẠM TĂNG QUÝ 12/31/1968  Nam  AB.D 1/18/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
954 187143 THÂN VĂN TIẾN 10/16/1988  Nam  M/M 1/18/2023 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
955 187145 TRẦN VĂN PHIẾM 8/5/1988  Nam  ELECTRIC 1/18/2023 10:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
956 187147 NGÔ VĂN BA 5/10/1991  Nam  OILER 1/18/2023 10:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
957 187149 TRƯƠNG VĂN HIẾN 7/15/1988  Nam  COOK 1/18/2023 10:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
958 187151 PHẠM HỮU CUNG 3/29/1991  Nam  2/E 1/18/2023 10:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
959 187153 VŨ ĐÌNH TUÂN 7/5/1990  Nam  AB.D 1/18/2023 11:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
960 187159 TRẦN VĂN DŨNG 3/15/1994  Nam  OS.D 1/18/2023 11:26  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)
961 187218 PHẠM VĂN THÀNH 10/31/1993  Nam  AB.D 1/18/2023 15:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
962 187219 PHẠM VĂN MINH 10/5/1988  Nam  WPR 1/18/2023 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
963 187223 VŨ THỊ THU PHƯƠNG 10/10/1998  Nữ 1/18/2023 15:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  VIỆN Y HỌC BIỂN
964 187225 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12/27/1998  Nữ 1/18/2023 16:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  VIỆN Y HỌC BIỂN
965 186678 NINH QUANG LINH 5/25/1989  Nam  3/E 1/17/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
966 186687 VŨ TIẾN ĐẠT 11/24/1994  Nam  2/E 1/17/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
967 186691 LÊ TRUNG DŨNG 8/16/1985  Nam  CARGO ENGINEER 1/17/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
968 186699 NGUYỄN HỮU PHÚC 9/28/1991  Nam  C/O 1/17/2023 7:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
969 186703 ĐINH XUÂN LÂM 9/10/1983  Nam  AB.D 1/17/2023 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
970 186712 PHẠM NĂNG TÚ 10/15/1989  Nam  OILER 1/17/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
971 186714 ĐẶNG VĂN CHIẾN 5/21/1991  Nam  1/E 1/17/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
972 186717 TRẦN ĐẮC THẬT 4/4/1996  Nam  OS.D 1/17/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
973 186724 PHẠM THẾ SẮC 11/22/1986  Nam  ELECTRIC 1/17/2023 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
974 186729 ĐINH VĂN HẢO 10/28/1992  Nam  2/O 1/17/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
975 186727 BÙI THANH BÁCH 7/30/1996  Nam  AB.D 1/17/2023 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
976 186731 PHẠM NGUYÊN ANH 10/12/1987  Nam  AB.E 1/17/2023 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
977 186735 ĐINH CHÍNH VIỆT 12/23/1985  Nam  PUMP 1/17/2023 8:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
978 186737 LÊ TRÁC THẮNG 10/20/1983  Nam  OS.E 1/17/2023 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
979 186743 PHẠM QUÝ DUY 12/10/1987  Nam  3/E 1/17/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
980 186746 PHẠM NINH DUY 12/3/1998  Nam  OS.E 1/17/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
981 186750 NGUYỄN QUỐC HUY 5/21/1985  Nam  1/E 1/17/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
982 186753 VŨ VĂN TRƯỜNG 9/26/1986  Nam  2/O 1/17/2023 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
983 186754 PHẠM VĂN THẮNG 10/23/1991  Nam  2/E 1/17/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
984 186757 LÊ DANH 5/21/1990  Nam  FITTER 1/17/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
985 186763 LÊ VĂN DŨNG 9/2/1970  Nam  C/O 1/17/2023 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
986 186766 TRẦN VĂN PHÚC 4/29/1976  Nam  BOSUN 1/17/2023 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
987 186767 TRẦN TRÍ TUẤN 3/29/1992  Nam  OILER 1/17/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
988 186768 BÙI HUY HOÀNG 3/10/1992  Nam  AB.D 1/17/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
989 186769 PHẠM VĂN THÀNH 10/20/1982  Nam  COOK 1/17/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
990 186773 NGUYỄN VIẾT KHANG 7/5/1985  Nam  AB.D 1/17/2023 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
991 186781 BISSAINTHE BICOU 3/15/1999  Nam 1/17/2023 8:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
992 186787 NGUYỄN VĂN MINH 2/8/1999  Nam 1/17/2023 8:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
993 186794 BÙI SỸ HẢI 10/7/1979  Nam  CAPT 1/17/2023 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
994 186799 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 11/7/1993  Nam  ELECTRIC 1/17/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
995 186801 LÊ MINH HIỂN 7/28/1984  Nam  CAPT 1/17/2023 9:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
996 186802 ĐỒNG VĂN BẢO 6/26/1974  Nam  C/E 1/17/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
997 186805 TRẦN ĐỨC DUY 9/3/1985  Nam  OILER 1/17/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINIC
998 186807 ĐINH ĐẮC THÀNH 8/6/1992  Nam  3/O 1/17/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
999 186813 HOÀNG NGUYỄN LƯƠNG 11/6/1997  Nam  OS.D 1/17/2023 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1000 186814 NGUYỄN VĂN LINH 1/7/1990  Nam  3/E 1/17/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1001 186821 NGUYỄN THÀNH LUÂN 7/28/1993  Nam  AB.D 1/17/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
1002 186825 NGUYỄN THÁI HÀ 7/15/2001  Nam  OS.E 1/17/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1003 186828 PHẠM MINH NGỌC 6/15/1991  Nam  ELECTRIC 1/17/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1004 186830 HOÀNG VĂN LONG 5/24/1982  Nam  4/E 1/17/2023 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1005 186835 NGUYỄN VIẾT NAM 11/23/1990  Nam  OILER 1/17/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1006 186839 NGUYỄN TIẾN QUYẾT 10/8/1983  Nam  2/O 1/17/2023 9:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1007 186841 NGUYỄN VĂN ĐOẠT 10/27/1983  Nam  C/E 1/17/2023 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1008 186842 DƯƠNG VĂN ĐÊ 5/13/1965  Nam  OILER 1/17/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1009 186843 HOÀNG SỸ TÙNG 5/23/1993  Nam  AB.D 1/17/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1010 186844 NGUYỄN VĂN HẢI 5/18/1994  Nam  3/O 1/17/2023 9:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
1011 186851 TRẦN VĂN KIÊM 4/15/1995  Nam  AB.D 1/17/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1012 186849 ĐINH NAM HẢI 6/8/2002  Nam 1/17/2023 10:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1013 186857 CHU VĂN PHƯỚC 2/9/1990  Nam  AB.D 1/17/2023 10:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1014 186863 VŨ ĐỨC HUY 9/6/1996  Nam  WPR 1/17/2023 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1015 186867 VŨ VĂN CƯỜNG 6/14/2000  Nam  DECK BOY 1/17/2023 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1016 186893 NGUYỄN THẾ ANH 5/26/1987  Nam  AB.D 1/17/2023 13:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
1017 186899 NGUYỄN THÀNH NGỌ 5/12/1990  Nam  4/E 1/17/2023 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1018 186906 PHẠM HỒNG LUÂN 11/22/1989  Nam  C/O 1/17/2023 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1019 186908 ĐẶNG VĂN TUẤN 8/5/1995  Nam  AB.D 1/17/2023 14:09  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1020 186914 LÊ MẠNH HÀ 4/6/1983  Nam  CAPT 1/17/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1021 186915 LÊ VĂN TRUNG 4/23/1986  Nam  C/E 1/17/2023 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
1022 186918 ĐỖ TIẾN DŨNG 6/18/1986  Nam  FITTER 1/17/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1023 186921 HOÀNG VĂN QUYỀN 10/10/1993  Nam 1/17/2023 14:24  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1024 186922 ĐOÀN ĐỨC ĐỒNG 12/22/1987  Nam  3/O 1/17/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1025 186927 LÊ VĂN NHẤT 6/14/1989  Nam  2/O 1/17/2023 14:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1026 186933 CHU VĂN AN 9/12/1994  Nam  ENGINE – CADET 1/17/2023 14:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1027 186943 VŨ VĂN THÀNH 3/10/1995  Nam  AB.D 1/17/2023 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1028 186949 NGUYỄN HỒNG NAM 9/24/1991  Nam  OS.D 1/17/2023 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1029 186953 LIU, JUN 5/22/1978  Nam 1/17/2023 14:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1030 186955 LIAO, XIAOBO 7/26/1984  Nam 1/17/2023 14:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1031 186959 NGUYỄN VĂN KHOÁI 1/1/1996  Nam  OILER 1/17/2023 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1032 186966 TRẦN ĐÌNH THỨC 9/1/1984  Nam  OILER 1/17/2023 15:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1033 187020 PHAN THANH TÙNG 9/1/1983  Nam  BOSUN 1/18/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1034 187029 NGUYỄN VĨNH HIẾU 3/20/1995  Nam  OS.D 1/18/2023 7:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1035 187034 LÊ THANH HÙNG 5/22/1982  Nam  C/E 1/18/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1036 187036 HOÀNG VĂN CHÍ 3/12/1984  Nam  C/O 1/18/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1037 187041 BÙI VĂN HOÀN 3/29/1984  Nam  OILER 1/18/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1038 187046 LÊ ĐÌNH MINH 6/29/1984  Nam  C/E 1/18/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1039 187051 PHẠM NAM THẮNG 9/2/1976  Nam  CAPT 1/18/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1040 187050 LÊ VĂN BÌNH 9/19/1988  Nam  COOK 1/18/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
1041 187054 HÀ VĂN PHI 5/1/1988  Nam  AB.D 1/18/2023 8:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1042 187058 TRẦN HỮU ĐỨC 5/20/1992  Nam  2/O 1/18/2023 8:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1043 187063 NGUYỄN THÀNH NAM 9/6/1992  Nam  C/O 1/18/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1044 187070 PHẠM VĂN THÀNH 9/24/1985  Nam  2/E 1/18/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1045 187080 HOÀNG MINH TUẤN 6/7/1982  Nam  CAPT 1/18/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
1046 187085 NGUYỄN DUY LINH 2/8/2003  Nam  COOK 1/18/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1047 187097 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 11/24/1987  Nam  1/E 1/18/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
1048 187113 LẠI VĂN PHƯƠNG 1/4/1994  Nam  OILER 1/18/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1049 187119 NGUYỄN VĂN TÙNG 7/20/1972  Nam  OILER 1/18/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1050 187122 PHẠM HOÀNG TUÂN 7/28/1990  Nam  3/E 1/18/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1051 187124 HOÀNG THÀNH 12/9/1988  Nam  3/O 1/18/2023 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
1052 187142 PHẠM TĂNG QUÝ 12/31/1968  Nam  AB.D 1/18/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1053 187143 THÂN VĂN TIẾN 10/16/1988  Nam  M/M 1/18/2023 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1054 187145 TRẦN VĂN PHIẾM 8/5/1988  Nam  ELECTRIC 1/18/2023 10:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1055 187147 NGÔ VĂN BA 5/10/1991  Nam  OILER 1/18/2023 10:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1056 187149 TRƯƠNG VĂN HIẾN 7/15/1988  Nam  COOK 1/18/2023 10:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
1057 187151 PHẠM HỮU CUNG 3/29/1991  Nam  2/E 1/18/2023 10:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1058 187153 VŨ ĐÌNH TUÂN 7/5/1990  Nam  AB.D 1/18/2023 11:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1059 187159 TRẦN VĂN DŨNG 3/15/1994  Nam  OS.D 1/18/2023 11:26  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)
1060 187218 PHẠM VĂN THÀNH 10/31/1993  Nam  AB.D 1/18/2023 15:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1061 187219 PHẠM VĂN MINH 10/5/1988  Nam  WPR 1/18/2023 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1062 187223 VŨ THỊ THU PHƯƠNG 10/10/1998  Nữ 1/18/2023 15:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  VIỆN Y HỌC BIỂN
1063 187225 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12/27/1998  Nữ 1/18/2023 16:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  VIỆN Y HỌC BIỂN
1064 187290 VŨ THANH BÌNH 9/14/1994  Nam  AB 1/19/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1065 187298 VŨ VĂN PHƯỚC 8/30/1987  Nam  2/E 1/19/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1066 187302 NGUYỄN VĂN HẢI 5/27/1982  Nam  1/E 1/19/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1067 187336 PHẠM QUANG ĐÔNG 12/2/1990  Nam  OILER 1/19/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1068 187342 NGUYỄN NAM THÀNH 10/18/2002  Nam  SAILOR 1/19/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1069 187344 BÙI VĂN HỒNG 1/18/1999  Nam  FITTER 1/19/2023 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1070 187348 NGÔ HUY QUY 3/21/2001  Nam  AB 1/19/2023 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1071 187358 HOÀNG THÀNH 12/9/1988  Nam  3/O 1/19/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HP Marine
1072 187390 ĐINH VIẾT KHÁNH 7/11/1985  Nam  CAPT 1/19/2023 10:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1073 187392 TRẦN VĂN HẢI 5/16/1981  Nam  OS.D 1/19/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1074 187430 NGUYỄN VĂN HẢI 2/20/1991  Nam  AB.D 1/19/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1075 187437 BÙI VĂN HUY 8/24/1995  Nam  OILER 1/19/2023 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1076 187439 NGUYỄN VĂN DŨNG 9/28/1990  Nam  3/E 1/19/2023 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1077 187441 TRẦN VĂN TRƯỜNG 2/3/2002  Nam  OS.D 1/19/2023 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1078 187677 HOÀNG ĐÌNH CÔNG 5/5/1990  Nam  AB.D 1/27/2023 7:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
1079 187683 PHẠM VĂN MẪN 5/30/1985  Nam  SAILOR 1/27/2023 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
1080 187694 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 1/22/1993  Nam  2/O 1/27/2023 7:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
1081 187699 TĂNG KHÁNH THÀNH 12/17/1991  Nam  3/O 1/27/2023 7:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1082 187704 PHAN THANH HẢI 9/16/1973  Nam  CAPT 1/27/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1083 187767 NGUYỄN CÔNG LỰC 5/12/1989  Nam  OS.E 1/27/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1084 187774 NGÔ QUANG QUÂN 3/23/1997  Nam  OS.D 1/27/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1085 187788 TRẦN ĐỨC CHÍNH 6/9/1994  Nam  2/O 1/27/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1086 187797 VŨ VĂN CHUNG 8/17/1983  Nam  C/O 1/27/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1087 187808 BÙI VĂN KHÁ 2/13/1988  Nam  3/E 1/27/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
1088 187817 NGUYỄN VĂN TOẢN 11/26/1999  Nam 1/27/2023 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CLB BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG
1089 187819 NGUYỄN VĂN LÂM 8/5/1993  Nam  ENGINE – CADET 1/27/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1090 187824 LÊ DUY QUÂN 4/11/1994  Nam  OS.D 1/27/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1091 187829 ĐÀM MẠNH THANH 3/18/1988  Nam 1/27/2023 9:16  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1092 187838 PHẠM VĂN THẮNG 3/15/1989  Nam  SAILOR 1/27/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1093 187841 NGUYỄN VĂN ĐẠI 3/26/1998  Nam  OS.D 1/27/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1094 187855 NGUYỄN VĂN TÙNG 4/4/1971  Nam  AB.D 1/27/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1095 187857 NGUYỄN SỸ HẢI 5/19/1970  Nam  C/E 1/27/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1096 187864 ĐỖ TRƯỜNG THÀNH 10/29/2004  Nam  M/M 1/27/2023 10:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1097 187865 TRẦN HẢI HÀ 6/19/1981  Nam  BOSUN 1/27/2023 10:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1098 187870 TRẦN VĂN THÀNH 10/8/1974  Nam  CAPT 1/27/2023 11:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1099 187871 NGUYỄN HỮU TIẾN 6/16/1972  Nam  SAILOR 1/27/2023 11:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1100 187872 PHẠM VĂN HOÀNG 11/25/1997  Nam  OILER 1/27/2023 11:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1101 187898 ĐẶNG VĂN LƯỢNG 10/10/1984  Nam  ENGINE OFFICER 1/27/2023 13:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETSUN
1102 187902 BÙI VIẾT TUẤN 5/14/1989  Nam  OS.D 1/27/2023 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1103 187904 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 5/10/1986  Nam  2/E 1/27/2023 14:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1104 187909 NGUYỄN VĂN KHOA 1/11/1987  Nam 1/27/2023 14:05  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1105 187912 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 11/1/1990  Nam  OS.D 1/27/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1106 187916 LÊ ANH TUẤN 12/28/1983  Nam  3/E 1/27/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1107 187932 ĐỖ VĂN YÊN 8/12/1998  Nam  AB 1/27/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1108 187936 TRẦN NGỌC HẢI 6/28/1996  Nam 1/27/2023 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1109 187967 CHU VĂN TỐ 1/4/1995  Nam  AB.D 1/28/2023 7:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1110 187968 HOÀNG VĂN CHÍ 3/12/1984  Nam  C/O 1/28/2023 7:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1111 187970 NGUYỄN BÁ DÂN 10/21/1974  Nam  2/O 1/28/2023 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1112 187971 NGUYỄN VĂN MINH 8/16/2001  Nam 1/28/2023 7:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1113 187972 VŨ TUẤN PHONG 10/11/2001  Nam 1/28/2023 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1114 187979 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 1/10/1991  Nam  2/E 1/28/2023 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1115 187983 BÙI THANH TÂN 4/14/1970  Nam  2/E 1/28/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1116 187985 LƯU TRẦN VÂN 7/9/1988  Nam  OS.D 1/28/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1117 187986 NGUYỄN VĂN ĐẠT 2/17/1972  Nam  C/E 1/28/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1118 187987 PHẠM BÁ MINH 10/23/1990  Nam  3/O 1/28/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1119 187988 HOÀNG THANH TÙNG 10/14/1991  Nam  OS.E 1/28/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1120 187990 LÊ ĐÌNH NGHĨA 9/4/2000  Nam  AB.D 1/28/2023 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1121 188062 NGUYỄN QUANG HUY 2/26/1992  Nam 1/29/2023 21:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)
1122 188117 NGUYỄN HUY CHIẾN 2/18/1983  Nam  C/O 1/30/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1123 188129 TRẦN VĂN GIANG 9/21/1986  Nam  2/E 1/30/2023 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG HẢI
1124 188139 VŨ VĂN KHUY 4/5/1977  Nam  C/E 1/30/2023 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1125 188141 NGUYỄN THỌ THỊNH 2/2/1990  Nam  3/E 1/30/2023 7:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1126 188146 HOÀNG VĂN TUYỀN 6/5/1985  Nam  ELECTRIC 1/30/2023 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1127 188156 ĐINH XUÂN THÀNH 8/19/1988  Nam  3/O 1/30/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty vận tải biển OSL
1128 188163 LÃ NGỌC PHÚ 5/30/1996  Nam  3/O 1/30/2023 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1129 188166 PHẠM TIẾN QUÂN 9/29/1981  Nam  AB.D 1/30/2023 8:07  Panama VM không nhóm máu (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1130 188172 CAO XUÂN TRƯỜNG 11/25/1990  Nam  OS.D 1/30/2023 8:09  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1131 188174 CHU HUY PHƯƠNG 10/30/1982  Nam  ENGINE – CADET 1/30/2023 8:10  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1132 188180 ĐỖ ĐÌNH ĐIỀM 7/30/1986  Nam  C/E 1/30/2023 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1133 188179 NGUYỄN ĐỨC KHANG 5/13/1976  Nam  COOK 1/30/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1134 188186 LÃ QUÝ BÔN 5/1/1979  Nam  CAPT 1/30/2023 8:14  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1135 188185 ĐỖ XUÂN QUANG 10/10/1989  Nam  COOK 1/30/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1136 188191 VŨ VĂN NAM 3/19/1990  Nam  AB 1/30/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
1137 188246 PHẠM NGỌC TÝ 4/8/1984  Nam  4/E 1/30/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1138 188195 NGUYỄN HẢI NAM 1/29/1981  Nam  C/E 1/30/2023 8:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1139 188206 PHẠM ĐỨC CƯỜNG 6/16/1986  Nam  SAILOR 1/30/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1140 188210 HOÀNG THÁI BÌNH 7/6/2000  Nam  OILER 1/30/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1141 188214 NGUYỄN SĨ HÒA 11/1/2000  Nam  OILER 1/30/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1142 188220 NGUYỄN XUÂN TÚ 9/11/1983  Nam  BOSUN 1/30/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1143 188225 PHẠM DUY ĐANG 9/3/1985  Nam  FITTER 1/30/2023 8:33  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1144 188234 CHU ÂN LAI 10/26/1990  Nam  2/O 1/30/2023 8:37  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1145 188238 ĐẶNG TRỌNG HIẾU 7/7/1978  Nam  C/E 1/30/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1146 188254 ĐINH XUÂN SÁNG 7/14/1983  Nam  C/E 1/30/2023 8:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1147 188253 ĐOÀN XUÂN DŨNG 11/30/1985  Nam  C/E 1/30/2023 8:41  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1148 188258 NGUYỄN TIẾN HẢO 6/27/1991  Nam  ELECTRIC 1/30/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1149 188260 LÊ VĂN LÂM 10/7/1985  Nam  2/E 1/30/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1150 188267 NGUYỄN VĂN HOAN 6/15/1979  Nam  COOK 1/30/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1151 188266 NGUYỄN TIẾN TÙNG 6/14/1983  Nam  C/O 1/30/2023 8:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1152 188270 BÙI VĂN LỢI 7/16/1982  Nam  3/E 1/30/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1153 188271 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG 4/15/1982  Nam  OILER 1/30/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
1154 188292 NGUYỄN VĂN TẢI 1/4/1979  Nam  2/E 1/30/2023 8:52  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1155 188275 LƯƠNG VĂN LỘC 1/29/1990  Nam  AB.D 1/30/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1156 188279 HOÀNG VĂN TUÂN 8/10/1986  Nam  2/O 1/30/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1157 188283 MAI VĂN TOÀN 2/2/1996  Nam  WPR 1/30/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1158 188286 PHÍ THANH TÂN 2/19/1986  Nam  OS 1/30/2023 9:03  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1159 188289 DƯƠNG VĂN HUY 5/15/2004  Nam  SAILOR 1/30/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1160 188294 PHÍ ĐỨC TÙNG 4/28/1994  Nam  OS 1/30/2023 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PTS
1161 188298 NGUYỄN VĂN NĂNG 2/3/1990  Nam  C/O 1/30/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG XUÂN
1162 188299 VŨ VĂN TUÂN 11/3/1983  Nam  COOK 1/30/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1163 188302 ĐÀO MẠNH HÙNG 2/2/1995  Nam  4/E 1/30/2023 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1164 188306 NGUYỄN ĐỨC HỌA 12/20/1992  Nam  3/E 1/30/2023 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1165 188318 BÙI VĂN HỮU 7/10/1987  Nam  3/O 1/30/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1166 188319 PHẠM VĂN VIỆT 1/10/1988  Nam  FITTER 1/30/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1167 188327 PHẠM VĂN TUÂN 7/2/1980  Nam  C/E 1/30/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1168 188343 NGUYỄN VĂN DUẨN 5/19/1999  Nam  SAILOR 1/30/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1169 188345 TRẦN VĂN CƯỜNG 7/4/1986  Nam  2/E 1/30/2023 9:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1170 188351 TỐNG NGỌC CƯƠNG 9/3/1996  Nam  AB.D 1/30/2023 9:48  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1171 188355 TẠ DUY THỌ 11/5/1984  Nam  C/E 1/30/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1172 188362 NGUYỄN THANH TOÀN 1/6/1989  Nam  2/E 1/30/2023 9:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1173 188364 PHẠM THÁI DƯƠNG 10/13/1987  Nam  AB 1/30/2023 9:59  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1174 188368 HOÀNG VĂN TRÀ 11/1/2000  Nam  DECK – CADET 1/30/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1175 188374 TRẦN QUANG ĐẠI 1/11/2001  Nam  SAILOR 1/30/2023 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1176 188378 NGUYỄN HOÀNG THẢO GIANG 12/8/1995  Nữ 1/30/2023 10:11  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1177 188383 NGUYỄN KIM THOA 10/9/1979  Nữ 1/30/2023 10:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1178 188385 PHẠM VĂN QUÂN 6/29/1990  Nam  OILER 1/30/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1179 188387 TRẦN TRÍ TRƯỞNG 8/28/1981  Nam  SAILOR 1/30/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1180 188388 PHẠM ĐÔNG TUẤN 3/8/1981  Nam  CAPT 1/30/2023 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1181 188390 VŨ ĐÌNH THÁI 5/10/1968  Nam  C/E 1/30/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1182 188392 VŨ ĐỨC PHONG 3/11/1995  Nam  AB 1/30/2023 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1183 188393 VŨ ĐÌNH KHÔI 9/2/1998  Nam  OS.D 1/30/2023 10:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1184 188394 NGUYỄN VĂN TOÀN 12/10/1991  Nam  AB.D 1/30/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1185 188395 NGÔ VĂN HẢI 2/11/1981  Nam  3/O 1/30/2023 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1186 188397 VŨ VĂN MÃO 4/9/1987  Nam  OS.E 1/30/2023 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1187 188398 PHẠM VĂN NGHĨA 9/10/1992  Nam  2/O 1/30/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1188 188399 LÊ VĂN TUẤN 5/10/1983  Nam  COOK 1/30/2023 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1189 188403 NGUYỄN TRUNG HIẾU 1/19/1993  Nam  AB.D 1/30/2023 11:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1190 188405 PHẠM VĂN SANG 12/28/1995  Nam  3/O 1/30/2023 11:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1191 188406 LÊ VĂN ĐỨC 11/26/1988  Nam  OS.E 1/30/2023 11:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1192 188466 ĐẶNG VĂN THÀNH 11/26/1985  Nam  OS.D 1/30/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1193 188476 PHAN VĂN DŨNG 2/8/1989  Nam  AB.D 1/30/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1194 188482 NGUYỄN THÁI THỤY 8/5/1982  Nam  1/E 1/30/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1195 188487 VŨ VĂN VIỆT 1/8/1996  Nam  OILER 1/30/2023 14:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1196 188494 TRẦN QUỐC TRỌNG 1/30/1998  Nam  OS.D 1/30/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1197 188498 TƯỜNG DUY VỊNH 3/30/1974  Nam  BOSUN 1/30/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1198 188503 LÊ VĂN LỰC 6/7/1993  Nam  AB.D 1/30/2023 14:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1199 188512 PHẠM VĂN TOÀN 2/2/1991  Nam  COOK 1/30/2023 14:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1200 188521 PHẠM THANH DƯƠNG 4/3/1984  Nam  2/E 1/30/2023 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
1201 188526 LÊ VĂN HIỆP 1/17/1980  Nam  BOSUN 1/30/2023 14:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1202 188528 TRẦN VĂN GIANG 6/25/1984  Nam  3/O 1/30/2023 14:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1203 188530 PHẠM VĂN MINH 10/16/1990  Nam  2/O 1/30/2023 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1204 188534 LÊ VĂN DŨNG 10/1/1970  Nam  AB.D 1/30/2023 14:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1205 188539 PHẠM ĐỨC MẠNH 3/25/2003  Nam  AB.D 1/30/2023 14:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1206 188540 NGUYỄN VĂN TIẾN 11/9/2003  Nam  OS.E 1/30/2023 15:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1207 188543 PHẠM VĂN LY 1/1/1983  Nam  OS.E 1/30/2023 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1208 188544 NGUYỄN VĂN TOÀN 10/20/1994  Nam  OS.E 1/30/2023 15:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1209 188546 VŨ VĂN THĂNG 7/9/1991  Nam  OILER 1/30/2023 15:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1210 188548 PHẠM MINH ĐỨC 10/13/1994  Nam  M/M 1/30/2023 15:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1211 188552 HOÀNG VĂN NHÂN 10/18/1985  Nam  CAPT 1/30/2023 15:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1212 188555 BÙI VĂN TIÊN 12/10/1993  Nam 1/30/2023 15:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1213 188556 LÊ TRỌNG BIÊN 4/15/1988  Nam  C/O 1/30/2023 15:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1214 188557 PHẠM XUÂN HIỆP 9/16/1993  Nam  2/O 1/30/2023 15:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1215 188561 NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG 4/23/2003  Nam 1/30/2023 15:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1216 188558 NGUYỄN VĂN GIÁP 4/25/1993  Nam  3/O 1/30/2023 15:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1217 188571 LƯƠNG QUANG ANH 10/30/1983  Nam  ELECTRIC 1/30/2023 15:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1218 188566 PHẠM THÀNH TƯ 7/20/1984  Nam  C/E 1/30/2023 15:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1219 188573 NGUYỄN THANH TOÀN 12/22/1991  Nam  2/E 1/30/2023 15:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1220 188574 NGUYỄN NGỌC LÂN 8/26/1995  Nam  4/E 1/30/2023 15:40  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1221 188575 LƯƠNG VĂN CƯƠNG 1/4/1982  Nam  ELECTRIC 1/30/2023 15:40  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1222 188576 TRƯƠNG NGỌC TÚ 3/20/1988  Nam  BOSUN 1/30/2023 15:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1223 188577 VŨ MINH TÂN 1/20/1993  Nam  AB 1/30/2023 15:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1224 188578 NGUYỄN TÙNG LÂM 3/10/1995  Nam  AB.D 1/30/2023 15:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1225 188580 HOÀNG VĂN NINH 1/9/1986  Nam  AB 1/30/2023 15:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1226 188592 HOÀNG THẾ THẮNG 4/23/1989  Nam  OILER 1/30/2023 15:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1227 188581 ĐOÀN VĂN TOÁN 12/31/1977  Nam  OS 1/30/2023 15:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1228 188582 DƯƠNG VĂN HÙNG 3/26/1990  Nam  OS.D 1/30/2023 15:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1229 188583 TRẦN VĂN TIẾN 9/11/1996  Nam  OS 1/30/2023 15:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1230 188584 TẠ XUÂN DIỆP 7/3/1977  Nam  PUMP 1/30/2023 15:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1231 188585 NGUYỄN VĂN THÀNH 2/12/1982  Nam  FITTER 1/30/2023 15:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1232 188586 PHÙNG VĂN TRUNG 1/3/1985  Nam  OILER 1/30/2023 15:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1233 188588 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 3/31/2000  Nam  OILER 1/30/2023 15:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1234 188590 ĐOÀN HỮU THÀNH 3/6/1973  Nam  COOK 1/30/2023 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1235 188591 PHẠM VĂN DƯƠNG 1/10/1982  Nam  STEWARD 1/30/2023 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1236 188593 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 8/6/1990  Nam  3/E 1/30/2023 15:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1237 188594 PHAN VĂN THUÂN 9/20/1993  Nam  AB.E 1/30/2023 15:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1238 188601 PHẠM NGỌC HÀ 12/28/1984  Nam  3/E 1/30/2023 16:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1239 188669 VÕ QUANG TÌNH 4/9/1973  Nam  OS 1/31/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
1240 188672 HOÀNG THẾ CỬ 2/28/1982  Nam  FITTER 1/31/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1241 188678 THÁI GIANG NAM 7/5/1975  Nam  OS.E 1/31/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1242 188682 HỒ SỸ SÁU 10/8/1976  Nam  AB.E 1/31/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1243 188685 TRẦN VĂN PHÚ 2/2/1988  Nam  AB.D 1/31/2023 8:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1244 188692 PHẠM VĂN ĐẠI 10/15/1991  Nam  3/O 1/31/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1245 188696 PHẠM VĂN THẢO 6/2/1967  Nam  BOSUN 1/31/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1246 188700 NGUYỄN TRỌNG BẰNG 9/22/1990  Nam  3/O 1/31/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1247 188705 LÊ VĂN HẬU 9/30/1997  Nam  OS.E 1/31/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
1248 188707 PHẠM GIA QUỲNH 1/25/1994  Nam  OS.D 1/31/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1249 188713 ĐỖ VĂN TIẾP 11/26/1993  Nam  OILER 1/31/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1250 188719 VŨ VĂN VƯƠNG 10/14/1983  Nam  2/E 1/31/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
1251 188724 VŨ ĐỨC TRỌNG 11/23/1994  Nam  2/E 1/31/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1252 188729 PHAN VĂN LỰC 8/7/1991  Nam  OILER 1/31/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1253 188733 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 4/22/1973  Nam  C/E 1/31/2023 8:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
1254 188737 VÕ CÔNG DƯƠNG 7/27/1997  Nam  OILER 1/31/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1255 188738 ĐỖ VĂN TIẾN 6/20/1983  Nam  4/E 1/31/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1256 188743 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 2/10/1997  Nam  OILER 1/31/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1257 188744 NGÔ TRUNG THUÂN 6/23/1980  Nam  C/E 1/31/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
1258 188747 BÙI ĐỨC TRUNG 3/31/1993  Nam  3/E 1/31/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1259 188748 MINAMIBATA SHINJI 10/8/1976  Nam 1/31/2023 8:33  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1260 188750 PHẠM TIẾN ĐẠT 10/1/1993  Nam  2/O 1/31/2023 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1261 188751 ĐINH VĂN TIẾN 7/30/1998  Nam  AB.D 1/31/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1262 188754 NGUYỄN XUÂN HẢI 9/6/1982  Nam  2/E 1/31/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1263 188756 VŨ NGỌC SƠN 1/21/1993  Nam  OILER 1/31/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1264 188757 NGUYỄN VĂN HIẾU 2/26/1988  Nam  FITTER 1/31/2023 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1265 188762 NGUYỄN TIẾN QUYẾT 4/24/1991  Nam  COOK 1/31/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1266 188766 ĐỖ VĂN HOẠT 3/21/1992  Nam  3/E 1/31/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1267 188771 PHẠM VĂN ĐIỀN 11/9/2000  Nam  SAILOR 1/31/2023 8:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1268 188777 NGUYỄN NGỌC SƠN 2/2/1983  Nam  OILER 1/31/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1269 188780 LÊ HỒNG THANH 7/15/1964  Nam  CAPT 1/31/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1270 188785 PHẠM XUÂN TIẾN 8/11/1983  Nam 1/31/2023 8:49  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1271 188794 HOÀNG TUẤN NGỌC 4/24/1974  Nam 1/31/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MODEC
1272 188800 PHẠM TIẾN ĐANG 9/3/1996  Nam  4/E 1/31/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1273 188805 TRẦN VĂN CHIẾN 10/20/1968  Nam  C/E 1/31/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1274 188812 NGUYỄN TRUNG THÀNH 5/20/1992  Nam  ELECTRIC 1/31/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1275 188814 NGÔ VĂN SƠN 6/9/2002  Nam  OILER 1/31/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1276 188815 PHẠM VĂN DŨNG 3/20/1974  Nam  OILER 1/31/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1277 188818 ĐINH NHƯ SANG 6/18/1990  Nam  COOK 1/31/2023 9:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1278 188819 LƯỜNG VĂN DŨNG 7/8/1983  Nam  C/O 1/31/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1279 188821 LÊ VĂN BÌNH 12/10/1975  Nam  ENGINE OFFICER 1/31/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1280 188823 NGUYỄN VĂN QUÍ 5/5/1967  Nam  AB.D 1/31/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1281 188825 LÊ VĂN SƠN 10/1/1992  Nam  2/O 1/31/2023 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1282 188828 TRẦN THANH HẢI 10/16/1991  Nam  AB 1/31/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1283 188829 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 3/12/1979  Nam  CAPT 1/31/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1284 188830 NGUYỄN VINH LÊ 5/21/1991  Nam  C/O 1/31/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1285 188834 NGUYỄN VĂN ĐẠI 8/22/1987  Nam  3/O 1/31/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1286 188837 NGUYỄN THANH TÙNG 9/11/1990  Nam  COOK 1/31/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1287 188839 DƯƠNG THẾ DƯƠNG 2/1/1988  Nam  2/O 1/31/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1288 188842 TRẦN THÁI CƯỜNG 3/26/1988  Nam  C/O 1/31/2023 9:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1289 188845 VŨ HÙNG CƯỜNG 10/18/1994  Nam 1/31/2023 9:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1290 188843 PHẠM VĂN QUẢNG 1/22/1988  Nam  COOK 1/31/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
1291 188846 NGUYỄN HẢI LONG 11/14/1989  Nam  4/E 1/31/2023 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1292 188850 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 2/22/1984  Nam  PUMP 1/31/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1293 188853 LƯU VIỆT HOÀNG 11/26/1998  Nam  OS.D 1/31/2023 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1294 188852 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 9/10/1999  Nam  3/O 1/31/2023 9:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  ATACO
1295 188855 NGUYỄN VIẾT CHUNG 11/2/1982  Nam  BOSUN 1/31/2023 9:51  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1296 188857 NGUYỄN XUÂN LỤC 3/2/1983  Nam  3/E 1/31/2023 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1297 188859 NỊNH VĂN SINH 6/7/1991  Nam 1/31/2023 9:55  KSK lấy bằng lái xe nam
1298 188864 HOÀNG VĂN THÔNG 6/19/1978  Nam  AB.D 1/31/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1299 188866 LÃ VĂN DŨNG 4/16/1992  Nam  3/O 1/31/2023 10:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1300 188868 ĐỒNG XUÂN THÀNH 3/3/1985  Nam 1/31/2023 10:03  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1301 188871 BÙI MẠNH THẮNG 9/12/1984  Nam  C/O 1/31/2023 10:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1302 188874 PHẠM VĂN CHÍ 4/28/1979  Nam  AB.E 1/31/2023 10:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1303 188878 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 7/15/1989  Nam  3/E 1/31/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1304 188881 TRẦN QUANG THẮNG 9/22/1989  Nam  2/E 1/31/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1305 188882 PHẠM VĂN PHÚC 11/11/1987  Nam  3/O 1/31/2023 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1306 188883 NGUYỄN XUÂN NAM 4/24/1990  Nam  ELECTRIC 1/31/2023 10:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1307 188884 LƯƠNG ANH DŨNG 8/10/1988  Nam  AB.D 1/31/2023 10:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1308 188886 NGUYỄN HỒNG SƠN 3/12/1998  Nam  OS 1/31/2023 10:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1309 188887 LÊ VĂN CHUNG 10/31/1988  Nam  OILER 1/31/2023 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
1310 188888 VŨ ĐÌNH TRỌNG 2/23/1975  Nam  AB.D 1/31/2023 10:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1311 188892 PHẠM XUÂN VỊNH 6/17/1990  Nam  AB.D 1/31/2023 10:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
1312 188893 NGUYỄN THÁI HẢI 8/10/1985  Nam  CAPT 1/31/2023 10:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1313 188894 NGUYỄN MẠNH HÙNG 12/4/1986  Nam  C/O 1/31/2023 10:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1314 188896 PHẠM ANH VIỆT 9/3/1973  Nam  COOK 1/31/2023 10:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1315 188898 PHẠM NGỌC VINH 2/16/1988  Nam  3/O 1/31/2023 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GLS
1316 188899 ĐINH THIÊN CƯỜNG 8/24/1983  Nam  OILER 1/31/2023 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1317 188900 BÙI XUÂN PHƯỚC 7/1/1982  Nam  C/E 1/31/2023 10:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1318 188902 TRẦN VĂN TRƯỜNG 2/4/1982  Nam  COOK 1/31/2023 10:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1319 188903 ĐẶNG THÀNH TRUNG 3/27/1978  Nam  C/E 1/31/2023 10:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1320 188904 PHẠM XUÂN THUẬN 2/3/1995  Nam  M/M 1/31/2023 11:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1321 188905 ĐỖ VĂN THỨ 10/9/1985  Nam  BOSUN 1/31/2023 11:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1322 188906 TRẦN VĂN ĐỨC 8/8/1996  Nam  OS.D 1/31/2023 11:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1323 188908 NGÔ CHÍ THÀNH 5/9/1985  Nam  AB.D 1/31/2023 11:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1324 188909 NGUYỄN XUÂN ĐỊNH 10/10/1975  Nam  2/E 1/31/2023 11:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1325 188910 NGÔ QUANG VIỆT 1/27/1979  Nam  2/E 1/31/2023 11:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1326 188911 LÊ HỮU NGHĨA 1/14/1998  Nam  M/M 1/31/2023 11:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1327 188912 DƯƠNG NGỌC KHÔI 6/4/2000  Nam  OILER 1/31/2023 11:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1328 188913 NGUYỄN BÁ QUYẾT 8/28/1990  Nam  OILER 1/31/2023 11:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1329 188915 ĐINH VĂN LUÂN 3/20/1991  Nam  ETO 1/31/2023 11:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1330 188914 PHẠM XUÂN NGỌ 12/14/1990  Nam  3/O 1/31/2023 11:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1331 188916 TRỊNH NGỌC LIÊN 3/10/1981  Nam  OILER 1/31/2023 11:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1332 188919 TRẦN XUÂN DUY 11/28/1993  Nam  3/E 1/31/2023 11:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1333 188920 PHẠM VĂN KHOÁT 11/13/1987  Nam  OILER 1/31/2023 11:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1334 188921 GIÁP VĂN TIN 11/18/1995  Nam  AB.D 1/31/2023 11:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1335 188922 PHẠM GIA KHIÊM 5/26/2001  Nam  OS.D 1/31/2023 11:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1336 188924 NGUYỄN SỸ HÀO 9/7/2001  Nam  OILER 1/31/2023 11:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1337 188923 NGUYỄN ANH BẮC 5/7/1996  Nam  OS.D 1/31/2023 11:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)
1338 188925 NGUYỄN VĂN TUYỂN 8/15/1987  Nam  FITTER 1/31/2023 11:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1339 188926 HOÀNG TRUNG HIẾU 10/30/1998  Nam  OS 1/31/2023 11:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1340 188927 MAI TRỌNG QUANG 3/4/1996  Nam  AB.D 1/31/2023 11:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1341 188928 VÕ ĐỨC CHỈNH 10/20/1985  Nam  FITTER 1/31/2023 11:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1342 188967 NGUYỄN SỸ THẮNG 9/18/1984  Nam  BOSUN 1/31/2023 14:02  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1343 188969 NGUYỄN BÁ TUYÊN 1/14/1983  Nam  FITTER 1/31/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  BÌNH MINH
1344 188977 TRẦN NGỌC HÙNG 10/20/1983  Nam  OILER 1/31/2023 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1345 188985 LÊ VĂN LINH 5/5/1991  Nam  3/O 1/31/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1346 188991 KHIẾU ANH XỨNG 7/3/1980  Nam  AB.D 1/31/2023 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1347 188995 PHÙNG VĂN ĐẠI 7/3/1998  Nam  DECK – CADET 1/31/2023 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1348 188997 LÊ VĂN THƯỜNG 5/6/1982  Nam  C/E 1/31/2023 14:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1349 189002 HOÀNG NGỌC QUẾ 5/7/1980  Nam  C/O 1/31/2023 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1350 189003 PHẠM VĂN HẢI 12/28/1989  Nam  BOSUN 1/31/2023 14:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
1351 189009 BÙI VĂN TĨNH 7/2/1986  Nam  3/E 1/31/2023 14:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
1352 189012 VŨ VĂN ĐỒNG 5/7/1980  Nam  OS.E 1/31/2023 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1353 189014 NGUYỄN HẢI LONG 5/26/1998  Nam  OS.D 1/31/2023 14:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1354 189022 PHẠM XUÂN TRUNG 2/3/1987  Nam  AB.D 1/31/2023 14:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
1355 189024 NGUYỄN VĂN TÀI 2/4/1990  Nam  BOSUN 1/31/2023 15:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1356 189025 PHẠM THÙY DƯƠNG 5/9/2001  Nữ 1/31/2023 15:07  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1357 189028 NGUYỄN THÀNH TRUNG 1/8/2001  Nam 1/31/2023 15:13  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1358 189032 VÕ THỊ TUYẾT HÂN 9/4/2004  Nữ 1/31/2023 15:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1359 189033 ĐINH THỊ YẾN NHI 2/2/2006  Nữ 1/31/2023 15:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1360 189034 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 3/24/2005  Nữ 1/31/2023 15:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1361 189037 NGUYỄN VĂN BÌNH 2/12/1996  Nam 1/31/2023 15:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1362 189041 VŨ NHẬT HOÀNG 2/12/1988  Nam  C/O 1/31/2023 15:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1363 189042 NGUYỄN VĂN CÔNG 10/5/1985  Nam  SAILOR 1/31/2023 15:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1364 189044 NGUYỄN THANH HOÀI 10/17/1981  Nam  SAILOR 1/31/2023 15:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1365 189045 NGUYỄN PHÚ HÙNG 5/9/1996  Nam  AB 1/31/2023 15:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1366 189049 ĐỖ ĐÌNH HƯNG 5/19/1993  Nam  2/O 1/31/2023 15:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1367 189052 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUYÊN 6/12/1999  Nữ 1/31/2023 16:08  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1368 189054 LƯƠNG VIỆT HƯNG 5/26/1988  Nam  2/E 1/31/2023 16:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1369 189056 PHẠM MINH DŨNG 8/3/1989  Nam  SAILOR 1/31/2023 16:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.