0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 10 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 10 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 124765 NGUYỄN DUY CƯƠNG 1/26/1995  Nam  AB.D 10/1/2022 7:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHÔI NGUYÊN
2 124766 BÙI TUẤN TRANG 3/16/1987  Nam  OS.D 10/1/2022 7:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
3 124767 NGUYỄN VĂN TUYỂN 6/26/1985  Nam  OS.D 10/1/2022 7:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
4 124768 HỒ VĂN BÀI 10/23/1990  Nam  2/E 10/1/2022 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
5 124770 TRẦN ANH ĐỨC 7/25/1979  Nam  C/E 10/1/2022 7:47  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
6 124771 JIA LEI 8/19/1987  Nam 10/1/2022 7:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
7 124772 CHEN JIAYANG 6/10/1978  Nam 10/1/2022 7:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
8 124773 LI SHUIMING 2/4/1990  Nam 10/1/2022 7:53  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
9 124775 NGUYỄN CÔNG TRỨ 8/12/1989  Nam  C/O 10/1/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
10 124778 NGUYỄN HUY HOÀNG 7/3/1980  Nam  ELECTRIC 10/1/2022 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PTS
11 124780 LÊ PHẠM VINH 10/20/1994  Nam  OS.E 10/1/2022 8:12  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
12 124781 NGUYỄN ĐỨC TIỆP 11/14/1990  Nam  OS.D 10/1/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
13 124784 NGUYỄN VĂN ĐAN 7/25/1984  Nam  BOSUN 10/1/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
14 124785 PHẠM ĐĂNG TÚ 3/9/1993  Nam  3/E 10/1/2022 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
15 124786 CHEN QIANCHUN 10/11/1989  Nam 10/1/2022 8:24  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
16 124787 CHI, JINYING 5/18/1987  Nam 10/1/2022 8:25  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
17 124788 PHAN VĂN ĐỨC 12/1/1995  Nam  3/O 10/1/2022 8:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
18 124789 ĐINH VĂN HIỆU 10/21/1977  Nam 10/1/2022 8:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
19 124790 HOÀNG NGUYÊN NỘI 12/25/1985  Nam  AB.D 10/1/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
20 124791 HOÀNG HOÀNG ANH 6/13/1990  Nam  4/E 10/1/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
21 124792 CHU VĂN THÌN 1/20/1995  Nam  AB.D 10/1/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
22 124793 ĐỖ MẠNH HÙNG 4/30/1972  Nam  AB.D 10/1/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
23 124795 BÙI ĐỨC CHIẾN 11/4/1992  Nam  2/O 10/1/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
24 124797 ĐẶNG DUY HIẾU 7/4/1995  Nam  OILER 10/1/2022 8:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
25 124800 PHẠM VĂN QUYẾT 11/17/1981  Nam  OS.D 10/1/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
26 124802 LÊ VIỆT LINH 2/8/1986  Nam  C/O 10/1/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
27 124805 SHYAM GHAN 8/7/1999  Nam 10/1/2022 9:23  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
28 124807 MANMEET SINGH 6/12/1991  Nam 10/1/2022 9:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
29 124809 ROHIT 11/26/1993  Nam 10/1/2022 9:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
30 124810 CHAURSIYA SONU KUMAR 3/5/2002  Nam 10/1/2022 9:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
31 124812 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 3/16/1991  Nam  OS.E 10/1/2022 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
32 124824 TRẦN QUỐC CÔNG 6/6/1991  Nam  AB.D 10/1/2022 10:15  Chứng chỉ Panama  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
33 124973 ĐINH VĂN CẨN 5/20/1970  Nam  AB 10/3/2022 7:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
34 124984 NGUYỄN VĂN VŨ 5/15/1994  Nam  AB.D 10/3/2022 7:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
35 124995 TRẦN VĂN THẮNG 11/26/1997  Nam  OS.D 10/3/2022 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
36 125001 PHAN VĂN PHÁP 3/24/1988  Nam  OS.E 10/3/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
37 125007 TRẦN DOÃN HÓA 10/10/1985  Nam  ELECTRIC 10/3/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
38 125013 ĐINH CHÍ HÙNG 2/12/1980  Nam  1/E 10/3/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
39 125018 ĐẶNG ĐÌNH THÀNH 11/16/1998  Nam 10/3/2022 7:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
40 125023 TRẦN VĂN ĐIỀU 2/9/1979  Nam  OS.D 10/3/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
41 125025 THÁI DOÃN ĐÔNG 9/28/1972  Nam  FITTER 10/3/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
42 125029 PHẠM VĂN LONG 1/12/2001  Nam  OILER 10/3/2022 8:07  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
43 125033 TRƯƠNG NHƯ VĂN 5/15/1987  Nam  AB.D 10/3/2022 8:10  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
44 125035 PHẠM ANH DŨNG 10/6/1985  Nam  AB 10/3/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
45 125038 CAO HUY HOÀNG 12/13/1995  Nam  ELECTRIC 10/3/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
46 125040 PHẠM XUÂN TRIỀU 2/8/1990  Nam  OS 10/3/2022 8:16  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
47 125041 HỒ CÔNG VÕ 7/8/1989  Nam  SAILOR 10/3/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
48 125044 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 7/20/1992  Nam  OS 10/3/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
49 125047 CAO KHẮC HÒA 6/27/1975  Nam  OS.E 10/3/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
50 125049 NGUYỄN VĂN TÚ 12/20/1982  Nam  FITTER 10/3/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
51 125053 VŨ ĐÌNH BÌNH 3/22/1990  Nam  2/E 10/3/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
52 125059 NGUYỄN VĂN NGUYỆN 10/15/2000  Nam  ENGINE – CADET 10/3/2022 8:24  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
53 125061 NGUYỄN VĂN KIỆM 8/18/1988  Nam  C/O 10/3/2022 8:27  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
54 125071 LƯƠNG VĂN TUẤN 10/13/1995  Nam  OS.D 10/3/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
55 125067 TRƯƠNG NGỌC QUÝ 10/9/1985  Nam  CAPT 10/3/2022 8:31  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
56 125075 TRƯƠNG ANH TUẤN 8/31/1969  Nam  C/E 10/3/2022 8:34  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
57 125076 TRẦN VĂN DOANH 6/2/1990  Nam  OS.E 10/3/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
58 125079 ĐOÀN ĐẮC SANG 12/9/1987  Nam 10/3/2022 8:37  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
59 125083 LÊ VĂN MINH 8/22/1997  Nam  OS.D 10/3/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
60 125084 NGUYỄN VĂN HAY 8/25/1985  Nam  OILER 10/3/2022 8:40  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
61 125090 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 3/9/1980  Nam  2/E 10/3/2022 8:42  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
62 125108 HOÀNG TRUNG PHONG 5/17/1999  Nam  AB 10/3/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
63 125111 PHẠM THẾ MẠNH 7/4/1991  Nam  AB.D 10/3/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
64 125117 HOÀNG VĂN HÙNG 3/16/1995  Nam  COOK 10/3/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
65 125121 CAO TRỌNG HUY 9/7/1986  Nam  OILER 10/3/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
66 125126 NGUYỄN CÔNG QUỲNH 2/1/1986  Nam  CAPT 10/3/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
67 125129 PHẠM XUÂN TRUNG 4/12/1972  Nam  COOK 10/3/2022 8:55  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
68 125131 ĐOÀN HỮU PHÚC 2/28/1982  Nam  C/E 10/3/2022 8:58  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
69 125133 MAI VĂN TỈNH 1/20/1995  Nam  OILER 10/3/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
70 125140 PHAN ĐỨC THẮNG 3/2/1990  Nam  2/O 10/3/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
71 125144 TRẦN ĐÌNH QUANG 10/16/1980  Nam  ELECTRIC 10/3/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
72 125147 ĐÀM QUANG HÙNG 8/16/2000  Nam  SAILOR 10/3/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
73 125146 NGUYỄN ĐÌNH AN 12/5/1981  Nam  AB.D 10/3/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
74 125150 NGUYỄN VĂN VỤ 8/18/1987  Nam  C/E 10/3/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
75 125155 MAI XUÂN HÙNG 6/16/1981  Nam  AB.E 10/3/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRUNG HẢI
76 125157 BÙI BIÊN CƯƠNG 8/5/1986  Nam  2/O 10/3/2022 9:08  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
77 125163 TÔ VIỆT LONG 8/14/1995  Nam  3/O 10/3/2022 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
78 125165 PHẠM QUANG KHẢI 2/12/1992  Nam  3/O 10/3/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
79 125170 NGÔ NGỌC CHINH 4/5/1994  Nam  AB.D 10/3/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
80 125173 TRẦN PHÁT 1/1/1997  Nam  3/O 10/3/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
81 125175 ĐỖ HOÀNG NAM 11/22/1997  Nam  OILER 10/3/2022 9:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
82 125181 NGUYỄN VĂN LUẬN 2/24/2000  Nam  M/M 10/3/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
83 125183 VŨ VIẾT CƯỜNG 5/19/1980  Nam  SAILOR 10/3/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
84 125186 BÙI ĐÌNH BẮC 1/14/1988  Nam  C/O 10/3/2022 9:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
85 125191 TRẦN QUANG VINH 3/26/1989  Nam  SAILOR 10/3/2022 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
86 125192 NGUYỄN TUẤN TÚ 3/30/1989  Nam  CAPT 10/3/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
87 125194 NGUYỄN VĂN QUYẾT 1/18/1990  Nam  OS.D 10/3/2022 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
88 125198 NGUYỄN QUANG HÀ 10/26/1992  Nam  3/E 10/3/2022 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
89 125201 ĐOÀN VĂN TOẢN 6/19/1993  Nam  FITTER 10/3/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
90 125203 DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 1/10/1982  Nam  3/O 10/3/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
91 125204 PHẠM TUẤN ANH 10/1/2004  Nam 10/3/2022 9:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
92 125205 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 6/10/1992  Nam  OS.D 10/3/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
93 125207 VŨ VĂN HIẾU 8/28/1988  Nam  OILER 10/3/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
94 125209 BÙI TRUNG ĐỨC 2/7/1992  Nam  3/O 10/3/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
95 125210 CAO ĐỨC ANH 9/24/2001  Nam  AB.D 10/3/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
96 125216 NGUYỄN PHÚ HÀO 12/7/1987  Nam  C/O 10/3/2022 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
97 125224 PHẠM VĂN HOÀNG 4/10/1987  Nam  OILER 10/3/2022 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
98 125226 TRẦN CÔNG MINH 1/15/1992  Nam  4/E 10/3/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
99 125230 HUỲNH NGỌC ĐẠI 2/1/1999  Nam  OS.D 10/3/2022 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
100 125232 TRẦN QUỐC VIỆT 10/15/1996  Nam  AB.D 10/3/2022 10:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PTS
101 125244 NGUYỄN VĂN PHÚ 9/14/2000  Nam  ELECTRIC 10/3/2022 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
102 125247 NGUYỄN VĂN HỢP 11/6/1996  Nam  OILER 10/3/2022 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
103 125253 NGUYỄN HOÀNG THỤ 9/2/1987  Nam  BOSUN 10/3/2022 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
104 125254 PHẠM VĂN CƯỜNG 12/22/1983  Nam  OS.D 10/3/2022 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
105 125260 NGUYỄN VĂN CHIỂU 10/8/1976  Nam 10/3/2022 11:07  KSK lấy bằng lái xe nam
106 125262 NGÔ PHÚC DƯƠNG 1/3/2000  Nam  OS.E 10/3/2022 11:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
107 125263 PHẠM VĂN HIẾN 12/15/1980  Nam  2/O 10/3/2022 11:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN TRUNG
108 125265 PHẠM TUẤN ANH 10/1/2004  Nam 10/3/2022 11:34  KSK lấy bằng lái xe nam
109 125293 NGUYỄN VĂN LUẬT 7/23/1999  Nam  AB.D 10/3/2022 13:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  DẦU KHÍ HẢI ÂU
110 125295 ĐOÀN VĂN TOÁN 12/31/1977  Nam  OS 10/3/2022 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
111 125296 VŨ TRỌNG HÀ 3/30/1982  Nam  C/E 10/3/2022 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
112 125300 PHAN VĂN TRÌNH 9/19/1990  Nam  2/O 10/3/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
113 125315 TÂN VĨNH RIN 12/1/1993  Nam  2/O 10/3/2022 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
114 125316 BÙI VĂN SANG 5/8/1973  Nam  CAPT 10/3/2022 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
115 125324 TRẦN ĐỨC ƯỚC 8/6/1999  Nam  OS 10/3/2022 14:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
116 125328 PHAN HUY HOÀNG 2/22/1987  Nam  OS 10/3/2022 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRANSCO
117 125334 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 8/23/1991  Nam  OILER 10/3/2022 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
118 125336 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 2/21/1983  Nam  4/E 10/3/2022 14:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
119 125340 NGUYỄN THẾ LỘC 6/29/2000  Nam  ELECTRIC 10/3/2022 14:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
120 125344 NGÔ HỒNG TUẾ 6/20/1980  Nam  OS.D 10/3/2022 14:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HD MARINE
121 125345 HOÀNG VĂN TRUNG 11/10/1972  Nam  OILER 10/3/2022 14:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
122 125347 THÁI BÁ TUẤN ANH 9/1/2001  Nam  AB 10/3/2022 14:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN HẢI
123 125349 TRẦN TRUNG THÀNH 7/10/1986  Nam  C/O 10/3/2022 14:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
124 125358 TRẦN VĂN THỊNH 9/4/1989  Nam  OILER 10/3/2022 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
125 125370 LƯƠNG VĂN CƯƠNG 1/4/1982  Nam  ELECTRIC 10/3/2022 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
126 125374 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 9/12/1997  Nam  ELECTRIC 10/3/2022 15:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
127 125384 VÕ ĐÌNH BAN 9/15/2000  Nam  OS.D 10/3/2022 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
128 125397 TRỊNH THỊ KIỆM 10/20/1976  Nữ 10/3/2022 15:54  KSK lấy bằng lái xe nữ
129 125403 GUO, XIAO MING 2/13/1991  Nam 10/3/2022 16:15  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
130 125404 LIU, ZHIYONG 3/16/1979  Nam 10/3/2022 16:18  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
131 125406 VŨ QUANG MINH 10/5/1990  Nam  4/E 10/3/2022 16:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
132 125407 ZHU,SHIFENG 12/30/1980  Nam 10/3/2022 16:30  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
133 125410 ZHANG, YABING 9/1/1986  Nam 10/3/2022 16:37  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
134 125413 DENG, GUOHUI 2/21/1989  Nam 10/3/2022 16:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
135 125414 HE, MAO FANG 9/6/1984  Nam 10/3/2022 16:44  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
136 125415 ZHAO, LIANG 9/20/1995  Nam 10/3/2022 16:45  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
137 125471 SONG JAEYOUL 1/21/1974  Nam 10/4/2022 7:35  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
138 125681 MẠC THỊ NGÂN 2/12/1991  Nữ 10/4/2022 7:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
139 125486 TRÌNH VĂN SÁU 1/27/1986  Nam  AB.D 10/4/2022 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
140 125492 LÊ NGỌC THÌN 7/14/1989  Nam  COOK 10/4/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
141 125497 LÊ SA LEM 10/20/1989  Nam  3/E 10/4/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
142 125501 HỒ NGỌC QUÝ 2/7/1992  Nam  OS.E 10/4/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
143 125507 VƯƠNG VĂN HÙNG 3/4/1985  Nam  3/E 10/4/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
144 125512 PHẠM VĂN NGHỊ 5/10/1979  Nam  SAILOR 10/4/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
145 125525 ĐOÀN VŨ ĐIỆU 2/27/1994  Nam  3/O 10/4/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
146 125668 VŨ VĂN OANH 9/26/1991  Nam  COOK 10/4/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
147 125672 PHẠM KHẮC CÔNG 10/14/1980  Nam  CAPT 10/4/2022 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
148 125678 VŨ ĐÌNH NINH 11/16/1989  Nam  4/E 10/4/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
149 125683 ĐỖ VĂN GIÁP 2/22/1984  Nam  C/O 10/4/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
150 125688 NGUYỄN DUY CƯỜNG 10/16/1986  Nam  OILER 10/4/2022 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
151 125690 ĐINH VIẾT LIỀU 11/22/1998  Nam  SAILOR 10/4/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
152 125694 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 12/15/1982  Nam 10/4/2022 8:12  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
153 125696 HỒ VIẾT THƯ 10/1/1985  Nam  SAILOR 10/4/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
154 125702 LƯỜNG THỊ PỎM 11/17/2003  Nữ 10/4/2022 8:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
155 125705 BÙI ĐÌNH HẢI 10/16/1989  Nam  3/E 10/4/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
156 125706 ĐOÀN KHẮC AN 7/30/1979  Nam  OS.D 10/4/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
157 125708 NGUYỄN VĂN TIẾN 8/2/1986  Nam 10/4/2022 8:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
158 125710 HÀ VĂN MẠNH 10/25/1978  Nam  AB.D 10/4/2022 8:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
159 125714 PHẠM ĐỨC THẾ 8/20/1983  Nam  CAPT 10/4/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
160 125721 PHẠM THÀNH SƠN 9/2/1994  Nam  DECK OFFICER 10/4/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
161 125722 NGUYỄN CẢNH KIÊN 3/20/1983  Nam  AB.D 10/4/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
162 125725 HOÀNG XUÂN PHÒNG 1/6/1976  Nam  CAPT 10/4/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  DẦU KHÍ HẢI ÂU
163 125730 HOÀNG VĂN PHÚ 2/17/1974  Nam  CAPT 10/4/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
164 125735 MAI THỊ THU THẢO 1/17/1995  Nữ 10/4/2022 8:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
165 125747 TRẦN ĐỨC THẾ 7/25/1993  Nam  3/E 10/4/2022 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
166 125751 TRẦN VĂN HÂN 7/21/1989  Nam  AB.D 10/4/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
167 125753 NGÔ SỸ DƯƠNG 8/1/1994  Nam  3/O 10/4/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
168 125758 PHẠM VĂN DIỆU 8/14/1986  Nam  AB.E 10/4/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
169 125762 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11/3/1986  Nam  2/O 10/4/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
170 125765 ĐỖ TIẾN MẠNH 11/5/1985  Nam  ELECTRIC 10/4/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
171 125771 NGUYỄN HUY HOÀNG 3/30/1999  Nam  ENGINE – CADET 10/4/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
172 125773 ĐÀO VĂN HƯNG 7/31/2000  Nam  ENGINE – CADET 10/4/2022 8:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
173 125779 ĐỒNG DUY ĐÔNG 4/27/1994  Nam  OILER 10/4/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
174 125785 NGUYỄN VĂN HUY 6/21/1978  Nam  COOK 10/4/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
175 125796 MẠC DUY THẮNG 7/24/1998  Nam  AB 10/4/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
176 125800 TRẦN VIẾT ĐỨC 8/10/1995  Nam  AB.D 10/4/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
177 125805 HÀ MẠNH THÀNH 9/2/2000  Nam  AB.E 10/4/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHC MARITIME
178 125807 VŨ MINH TÂN 1/20/1993  Nam  AB 10/4/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
179 125809 LÊ VĂN HỢI 3/15/1983  Nam 10/4/2022 9:24  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
180 125811 BÙI ĐĂNG ĐƯƠNG 10/2/1989  Nam  4/E 10/4/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
181 125816 NGUYỄN TÙNG LÂM 4/8/1997  Nam 10/4/2022 9:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
182 125819 LÊ QUANG DŨNG 12/17/1991  Nam  OILER 10/4/2022 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
183 125820 PHẠM VĂN HƯNG 4/24/1988  Nam 10/4/2022 9:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
184 125823 VƯƠNG QUỐC KHÁNH 12/25/1983  Nam  PUMP 10/4/2022 9:40  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
185 125827 BÙI ĐỨC TUYỀN 6/30/1988  Nam  AB.D 10/4/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
186 125830 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 2/21/1983  Nam  4/E 10/4/2022 9:48  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
187 125833 NGUYỄN TRẠCH CÔNG 10/10/1994  Nam  AB.D 10/4/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
188 125837 TRẦN GIA PHONG 8/20/1980  Nam  C/O 10/4/2022 9:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
189 125842 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 1/1/2003  Nữ 10/4/2022 10:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
190 125845 NGUYỄN VĂN NHƯỢNG 7/7/1983  Nam  2/E 10/4/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
191 125848 BÙI MINH ĐỨC 7/21/1978  Nam  C/E 10/4/2022 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
192 125849 PHẠM HOÀNG AN 8/1/1995  Nam  DECK OFFICER 10/4/2022 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
193 125851 NGUYỄN CẢNH TUẤN 6/1/1991  Nam  OILER 10/4/2022 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
194 125852 NGUYỄN XUÂN MINH 7/2/1985  Nam  AB.D 10/4/2022 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
195 125854 LÊ DUY ĐIỀM 7/7/1985  Nam  OILER 10/4/2022 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
196 125856 PHẠM HỒNG TUYNH 1/7/1986  Nam  OILER 10/4/2022 10:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
197 125855 PHẠM MINH TUẤN 9/15/1982  Nam  CAPT 10/4/2022 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
198 125857 NGUYỄN DUY THANH 4/9/1984  Nam 10/4/2022 10:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
199 125860 VŨ VĂN TIẾN 8/12/1990  Nam  2/E 10/4/2022 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
200 125861 LÊ XUÂN ĐẠT 3/14/1993  Nam  OILER 10/4/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MMS
201 125862 LÊ HẢI HOÀNG 3/16/1988  Nam  OILER 10/4/2022 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
202 125863 TRỊNH ĐÌNH MINH 4/27/1983  Nam  OILER 10/4/2022 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
203 125893 TRƯƠNG ĐỨC PHÚC 9/26/1991  Nam  4/E 10/4/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
204 125895 TRẦN VĂN HUỆ 3/4/1990  Nam  2/O 10/4/2022 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
205 125897 NGUYỄN ANH DŨNG 1/1/1981  Nam  C/O 10/4/2022 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
206 125899 BÙI XUÂN NGUYỆN 2/6/1991  Nam  OS.D 10/4/2022 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
207 125901 ĐOÀN NGỌC ANH 11/20/1985  Nam  CAPT 10/4/2022 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
208 125906 HOÀNG THANH TÙNG 11/11/1994  Nam  AB.D 10/4/2022 14:25  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
209 125909 WU MEI HENG 10/2/1986  Nam 10/4/2022 14:28  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
210 125913 XU CHANG QING 10/12/1990  Nam 10/4/2022 14:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
211 125917 TRƯƠNG MINH TUÂN 5/4/1991  Nam  2/O 10/4/2022 14:35  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
212 125920 LẠI VĂN BẠN 5/10/1987  Nam  C/O 10/4/2022 14:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
213 125928 TRẦN ĐẠI DƯƠNG 3/20/1992  Nam  AB.D 10/4/2022 14:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
214 125931 PHÙNG VĂN TRUNG 1/3/1985  Nam  OILER 10/4/2022 14:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
215 125934 TRẦN THẾ ANH 9/7/1976  Nam  AB.D 10/4/2022 15:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
216 125937 LÊ HUY KIÊN 3/6/1978  Nam  ELECTRIC 10/4/2022 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
217 125938 PHẠM ĐÌNH TUYÊN 1/6/2002  Nam  SAILOR 10/4/2022 15:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
218 125939 QUÁCH VĂN QUANG 11/23/1986  Nam  3/E 10/4/2022 15:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  AMAT
219 125942 NGUYỄN HUY HOÀNG 7/12/1991  Nam  COOK 10/4/2022 15:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
220 125944 LÝ VĂN QUYỀN 1/15/2000  Nam  SAILOR 10/4/2022 15:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
221 125967 LƯƠNG VĂN GIANG 12/20/1998  Nam  AB 10/4/2022 16:22  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
222 126040 PHẠM TIẾN TIỆN 1/13/1993  Nam  DECK BOY 10/5/2022 7:41  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
223 126046 NGUYỄN VĂN SỸ 5/20/1969  Nam  BOSUN 10/5/2022 7:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
224 126051 TRẦN TRÍ XUÂN 11/20/1984  Nam  CAPT 10/5/2022 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
225 126054 TĂNG VĂN THÔNG 4/15/1983  Nam  AB.D 10/5/2022 7:50  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
226 126059 CAO ĐĂNG TUYÊN 7/27/1989  Nam  FITTER 10/5/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
227 126064 ĐẶNG MINH TRƯỜNG 8/22/1982  Nam  AB.D 10/5/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
228 126068 CAO HỮU HẢO 11/27/1996  Nam  OS.E 10/5/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
229 126074 NGUYỄN VĨNH HIẾU 3/20/1995  Nam  OS.D 10/5/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
230 126077 HOÀNG TRỌNG ĐOÀN 6/1/1987  Nam  AB.D 10/5/2022 8:02  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
231 126083 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 11/5/1970  Nam  3/E 10/5/2022 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
232 126086 HOA ĐĂNG BẨY 7/31/1977  Nam  C/E 10/5/2022 8:07  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
233 126087 LÃ THANH LINH 10/5/1987  Nam  COOK 10/5/2022 8:09  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
234 126091 NGUYỄN VĂN QUYẾT 11/19/1982  Nam  COOK 10/5/2022 8:11  Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
235 126095 BÙI ĐÌNH HẢI 4/17/1980  Nam  C/O 10/5/2022 8:16  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
236 126100 NGUYỄN XUÂN TIẾP 6/20/1973  Nam  SAILOR 10/5/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
237 126102 LÊ ĐOÀN DŨNG 1/16/1988  Nam  4/E 10/5/2022 8:20  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
238 126103 TRẦN VĂN TIẾN 4/7/1985  Nam  OS 10/5/2022 8:22  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
239 126105 NGUYỄN VĂN THỊNH 4/20/1983  Nam  OS 10/5/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
240 126110 TẠ ĐỨC GIANG 5/26/2000  Nam  ENGINE – CADET 10/5/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
241 126116 HÀ VĂN TÍCH 11/27/1983  Nam  OS 10/5/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
242 126121 VŨ CÔNG TUẤN 2/22/1982  Nam  1/E 10/5/2022 8:27  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
243 126125 TRỊNH NGỌC THÁI 7/25/1995  Nam  3/O 10/5/2022 8:31  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
244 126129 PHẠM VĂN SƠN 11/14/1991  Nam  OILER 10/5/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
245 126128 TRẦN VĂN TRÌNH 12/10/1995  Nam  4/E 10/5/2022 8:32  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
246 126133 ĐÀM QUANG HÒA 4/10/1986  Nam  2/E 10/5/2022 8:33  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
247 126137 WANG, BOPING 3/13/1968  Nam 10/5/2022 8:33  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
248 126139 PHẠM NGỌC SƠN 10/25/1984  Nam  1/E 10/5/2022 8:37  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
249 126140 NGUYỄN TIẾN NAM 11/1/1987  Nam  2/E 10/5/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
250 126149 NGUYỄN NHẬT ANH 9/3/1997  Nam  OS 10/5/2022 8:39  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
251 126145 NGUYỄN MINH ĐỨC 3/18/1996  Nam  ENGINE – CADET 10/5/2022 8:40  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
252 126162 VŨ TRỌNG DƯƠNG 1/22/1994  Nam  2/O 10/5/2022 8:43  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
253 126152 WEN TSUNG HSIEN 10/29/1970  Nam 10/5/2022 8:43  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
254 126157 TIEN HSIN HUA 2/18/1958  Nam 10/5/2022 8:45  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
255 126164 ZHU YAJUN 4/23/1979  Nam 10/5/2022 8:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
256 126166 BÙI VĂN TƯ 2/13/1986  Nam  C/O 10/5/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
257 126170 TRẦN THANH NHÃ 5/9/1985  Nam  AB 10/5/2022 8:50  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
258 126175 BÙI ĐỨC GIANG 11/25/1985  Nam  OILER 10/5/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
259 126177 PHẠM VĂN HUẤN 7/17/1998  Nam  AB 10/5/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
260 126179 NGÔ CÔNG TRUNG 12/27/1980  Nam  COOK 10/5/2022 8:59  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
261 126182 NGUYỄN VĂN QUỲNH 8/4/1995  Nam  OS 10/5/2022 9:02  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
262 126184 ĐẶNG MẠNH CƯỜNG 12/2/1988  Nam  3/E 10/5/2022 9:03  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
263 126188 TRỊNH VĂN THƯỜNG 12/26/1980  Nam  BOSUN 10/5/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PITSCO
264 126190 LÊ TRỌNG DUẨN 6/14/1978  Nam  AB.D 10/5/2022 9:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
265 126194 VŨ ĐỨC HOÀI 3/26/1974  Nam  COOK 10/5/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Thịnh An
266 126197 ĐỖ THÁI SƠN 3/29/1994  Nam  2/E 10/5/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Sao Viet Transco
267 126199 VŨ VĂN NHÂM 6/17/1991  Nam  2/O 10/5/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TTC
268 126200 DƯƠNG VĂN HÙNG 3/26/1990  Nam  OS.D 10/5/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
269 126201 PHẠM THANH TÙNG 2/3/1992  Nam  ELECTRIC 10/5/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
270 126203 ĐOÀN HỮU THÀNH 3/6/1973  Nam  COOK 10/5/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
271 126204 VŨ VĂN THƠ 8/10/1993  Nam  OILER 10/5/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
272 126208 BÙI VĂN HÙNG 11/23/1996  Nam  AB.E 10/5/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
273 126209 ĐẶNG VĂN LINH 9/6/1999  Nam  OILER 10/5/2022 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
274 126212 BÙI VĂN THANH 3/23/1982  Nam  BOSUN 10/5/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
275 126213 VŨ VĂN DŨNG 8/3/1996  Nam  SAILOR 10/5/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
276 126214 NGUYỄN HỮU THỊNH 3/15/1984  Nam  SAILOR 10/5/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
277 126216 TRẦN VĂN NAM 5/20/1998  Nam  DECK – CADET 10/5/2022 9:28  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
278 126217 KIM VĂN QUYỀN 4/23/1994  Nam  OS 10/5/2022 9:29  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
279 126220 NGUYỄN VĂN KHIẾT 1/23/1982  Nam  C/E 10/5/2022 9:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
280 126221 NGUYỄN MINH KHANG 2/16/1987  Nam  OILER 10/5/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
281 126224 NGUYỄN VĂN SỬ 11/26/1980  Nam  COOK 10/5/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
282 126225 SURYANTO JAMAL 12/10/1977  Nam  BOSUN 10/5/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
283 126227 PHAN VĂN THUYẾN 2/12/1968  Nam  SAILOR 10/5/2022 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
284 126229 PHẠM VĂN THẮNG 6/25/1984  Nam  AB.D 10/5/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
285 126230 MAI THẾ HƯNG 9/28/1990  Nam  SAILOR 10/5/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB THÀNH VÂN
286 126232 NGUYỄN VĂN HUYỆN 3/1/1979  Nam  3/E 10/5/2022 9:50  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
287 126233 NGÔ QUANG HỢI 3/13/1983  Nam  SAILOR 10/5/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
288 126236 NGUYỄN VĂN HÀ 9/7/1993  Nam  OILER 10/5/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
289 126240 ĐẬU ĐÌNH LINH 8/20/1999  Nam  AB 10/5/2022 9:57  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
290 126248 VIÊN ĐÌNH ĐIỆP 11/28/1984  Nam  AB 10/5/2022 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
291 126253 ĐỖ ANH ĐỨC 9/5/1986  Nam  COOK 10/5/2022 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
292 126258 NGUYỄN THẾ CHIẾN 8/14/1979  Nam 10/5/2022 11:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
293 126286 TRẦN VĂN TUẤN 2/25/1981  Nam  OILER 10/5/2022 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
294 126293 PHẠM QUANG KHẢI 1/24/1989  Nam  C/O 10/5/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
295 126295 NGUYỄN VĂN NAM 12/9/2002  Nam  COOK 10/5/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
296 126297 TRẦN KHẮC HÙNG 5/19/1988  Nam  AB.D 10/5/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  HẢI DƯƠNG
297 126299 NGUYỄN VĂN HIẾU 3/20/1984  Nam  CAPT 10/5/2022 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
298 126304 NGUYỄN HẢI NGỌC 4/10/1997  Nam  OS 10/5/2022 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
299 126307 LÊ VĂN PHI 1/20/1999  Nam  OS.D 10/5/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
300 126308 HOÀNG VĂN HIẾU 11/6/2000  Nam  AB.E 10/5/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
301 126312 LƯƠNG QUANG HIỆP 3/31/1993  Nam  4/E 10/5/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
302 126313 MAI VĂN TUẤN 8/12/1984  Nam  COOK 10/5/2022 14:28  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
303 126317 VŨ VĂN NAM 4/23/1980  Nam  1/E 10/5/2022 14:32  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
304 126322 PHẠM PHƯƠNG THẢO 1/1/2002  Nữ 10/5/2022 14:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
305 126324 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 2/2/1994  Nam  3/O 10/5/2022 14:41  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
306 126327 NGUYỄN QUANG THÁI 12/28/1987  Nam  3/E 10/5/2022 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
307 126333 TRẦN ĐÌNH MẠNH 11/9/1992  Nam  3/E 10/5/2022 14:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
308 126370 HỒ VĂN THÀNH 2/22/1990  Nam  OS.D 10/5/2022 15:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
309 126371 NGUYỄN VĂN QUANG 9/4/1992  Nam  M/M 10/5/2022 15:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
310 126374 ĐẶNG KIM PHƯƠNG 8/25/1990  Nam  OS.D 10/5/2022 15:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
311 126375 PHẠM THẾ DŨNG 2/22/1985  Nam  4/E 10/5/2022 15:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
312 126384 LƯƠNG QUỐC ĐẠT 9/16/2003  Nam  SAILOR 10/5/2022 16:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
313 126438 TRẦN VĂN THIÊN 6/26/1980  Nam  AB.D 10/6/2022 7:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
314 126446 HOÀNG VĂN CAO 10/6/1986  Nam  ENGINE OFFICER 10/6/2022 7:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
315 126450 NGUYỄN HOÀI NAM 12/4/1979  Nam  SAILOR 10/6/2022 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
316 126457 NGUYỄN VĂN HẢI 5/7/1972  Nam  OILER 10/6/2022 7:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
317 126465 TRỊNH VĂN NAM 5/6/1987  Nam  3/E 10/6/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
318 126471 NGUYỄN VĂN THI 9/8/1994  Nam  OILER 10/6/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
319 126477 HOÀNG VĂN LINH 8/25/1987  Nam  COOK 10/6/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
320 126482 NGUYỄN XUÂN TIẾN 1/6/1985  Nam  OILER 10/6/2022 7:55  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
321 126488 BÙI CHÍ THANH 5/5/1979  Nam  OS.E 10/6/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
322 126492 HỒ ĐỨC THÀNH 10/20/1982  Nam  OILER 10/6/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
323 126500 PHAN XUÂN HÙNG 2/11/1996  Nam  OS 10/6/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
324 126502 PHAN XUÂN THẮNG 2/15/1983  Nam  4/E 10/6/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
325 126504 VŨ THÀNH LONG 5/28/1979  Nam  C/E 10/6/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
326 126506 NGUYỄN HỮU THẮNG 9/29/1981  Nam  OILER 10/6/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
327 126507 HOÀNG XUÂN QUÂN 12/29/1993  Nam  AB.D 10/6/2022 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
328 126509 NGUYỄN VĂN THÀNH 11/20/1978  Nam  AB.E 10/6/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
329 126513 LÊ ĐÔN CỬU 5/1/1985  Nam  OILER 10/6/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
330 126516 TRẦN NGỌC HIẾN 12/16/1999  Nam  OILER 10/6/2022 8:09  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
331 126517 LÊ ĐÔN TRƯỜNG 9/29/1983  Nam  OILER 10/6/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
332 126522 LÊ SỸ PHƯƠNG 10/30/1977  Nam  BOSUN 10/6/2022 8:13  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
333 126523 NGUYỄN VĂN GIANG 7/11/1986  Nam  C/O 10/6/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
334 126524 NGUYỄN QUANG HUY 8/19/1988  Nam  2/E 10/6/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
335 126526 ĐẶNG VĂN QUANG 2/24/1999  Nam  ELECTRIC 10/6/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
336 126528 NGÔ XUÂN THỦY 12/28/1986  Nam  OILER 10/6/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
337 126533 TRẦN HOÀI NAM 5/11/1991  Nam  2/O 10/6/2022 8:18  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
338 126537 NGUYỄN PHÚ QUANG 10/17/1990  Nam  OILER 10/6/2022 8:21  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
339 126539 PHẠM THỊ THANH 1/24/1991  Nữ 10/6/2022 8:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
340 126544 LÊ ANH QUÂN 6/16/1989  Nam  M/M 10/6/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
341 126549 NGUYỄN VĂN THAO 1/14/1979  Nam  ELECTRIC 10/6/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  HẢI DƯƠNG
342 126553 TRẦN ĐÌNH THANH 8/22/1990  Nam  3/E 10/6/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
343 126556 LÊ VĂN HIỆP 8/4/1987  Nam  2/O 10/6/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
344 126558 LẠI ANH TUẤN 10/25/1991  Nam  4/E 10/6/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
345 126563 TRẦN VIẾT TRUNG 9/2/1978  Nam  OILER 10/6/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
346 126571 LÊ VĂN LỤC 10/10/1985  Nam  WPR 10/6/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
347 126574 LÊ MINH HẢI 9/20/1991  Nam  WPR 10/6/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
348 126579 NGUYỄN VĂN SƠN 1/10/1992  Nam  OS.E 10/6/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
349 126583 NGUYỄN XUÂN PHÚ 5/25/1992  Nam  OS.D 10/6/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
350 126584 TRỊNH HỮU NHẬT 1/18/1963  Nam  C/E 10/6/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB THÀNH VÂN
351 126585 ĐỖ XUÂN THUẦN 2/3/1975  Nam  C/O 10/6/2022 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
352 126588 ĐẶNG ĐÌNH ĐÔNG 5/12/1986  Nam  2/E 10/6/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
353 126591 VŨ ĐÌNH HÙNG 3/11/1982  Nam  BOSUN 10/6/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
354 126594 ĐOÀN VĂN HỮU 1/5/1963  Nam  CAPT 10/6/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
355 126596 ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 1/17/1978  Nữ 10/6/2022 9:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
356 126597 PHẠM QUANG VINH 7/9/1981  Nam  C/E 10/6/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
357 126598 YEH CHIA SHU 8/7/1964  Nam 10/6/2022 9:09  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
358 126599 ĐỒNG HUY HOÀNG 2/25/1994  Nam  4/E 10/6/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
359 126600 VÕ HỮU NGHỊ 9/10/1986  Nam  C/E 10/6/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
360 126601 TRẦN VĂN TRIỆU 11/8/1991  Nam  2/O 10/6/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
361 126604 PHẠM VĂN VIỄN 9/30/1982  Nam 10/6/2022 9:17  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
362 126607 NGUYỄN MINH GIÁP 1/3/1974  Nam  SAILOR 10/6/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
363 126611 LÊ QUÝ VIỆT 11/19/1995  Nam 10/6/2022 9:23  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
364 126616 LÊ HỮU CHUÂN 10/9/1981  Nam  FITTER 10/6/2022 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
365 126617 ĐOÀN THẾ TĂNG 9/4/1992  Nam  OILER 10/6/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
366 126618 CAO PHƯƠNG TRẤN 2/5/1990  Nam  SAILOR 10/6/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB THÁI BÌNH DƯƠNG
367 126620 LÊ XUÂN MẠNH 3/28/1986  Nam  SAILOR 10/6/2022 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
368 126626 HOÀNG MINH ĐỨC 12/6/1990  Nam  3/O 10/6/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TTC
369 126631 TRẦN THANH TUÂN 12/1/1987  Nam  BOSUN 10/6/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
370 126637 LƯU MẠNH CƯỜNG 9/2/1987  Nam  2/O 10/6/2022 10:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
371 126640 NGUYỄN VĂN SƠN 8/20/1984  Nam  COOK 10/6/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
372 126642 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 4/8/1991  Nam  AB.D 10/6/2022 10:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
373 126643 NGÔ VĂN SƠN 9/2/1977  Nam  OILER 10/6/2022 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Hân Huy
374 126644 PHẠM THÀNH LUÂN 3/10/2002  Nam  SAILOR 10/6/2022 10:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
375 126645 HOÀNG VĂN HIẾU 7/2/2002  Nam  SAILOR 10/6/2022 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
376 126646 NGUYỄN VĂN LONG 4/20/1979  Nam  AB.E 10/6/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
377 126648 NGUYỄN VĂN TUẤN 7/10/1979  Nam  C/O 10/6/2022 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
378 126649 LÊ VĂN DUY 1/20/1988  Nam  OILER 10/6/2022 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
379 126650 NGUYỄN ĐỨC LỘC 7/15/2001  Nam  AB.D 10/6/2022 10:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
380 126652 NGUYỄN VĂN HƯNG 9/7/1987  Nam  OILER 10/6/2022 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
381 126653 HỒ SỸ THUẬN 9/2/1987  Nam  AB.D 10/6/2022 11:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  VTB THÁI BÌNH DƯƠNG
382 126657 NGUYỄN VĂN CHUNG 8/6/1997  Nam  AB.D 10/6/2022 11:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
383 126678 NGUYỄN NGỌC TÂM 12/12/1993  Nam  ELECTRIC 10/6/2022 14:01  Chứng chỉ Panama  TIẾN PHONG
384 126680 NGUYỄN HỮU TUẤN 3/26/2001  Nam  OILER 10/6/2022 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
385 126683 LÂM THÀNH VINH 8/17/1997  Nam  AB.D 10/6/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
386 126685 HOÀNG VĂN DŨNG 12/12/1990  Nam  OS.D 10/6/2022 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
387 126691 NGUYỄN VĂN QUANG 9/20/1986  Nam  M/M 10/6/2022 14:14  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
388 126696 VŨ THỊ THANH HUYỀN 8/13/1989  Nữ 10/6/2022 14:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
389 126699 VŨ THỊ THANH GIANG 3/7/1976  Nữ 10/6/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
390 126705 NGUYỄN VĂN BIÊN 6/15/1987  Nam  OILER 10/6/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
391 126716 PHẠM VĂN BỐN 2/5/1992  Nam  OILER 10/6/2022 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
392 126718 HOÀNG THỊ GIANG 10/26/1993  Nam 10/6/2022 14:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
393 126725 ĐÀO THANH TUẤN 7/17/1982  Nam  ELECTRIC 10/6/2022 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐINH PHƯƠNG
394 126728 NGUYỄN TẤN MẠNH 3/17/1992  Nam 10/6/2022 14:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
395 126750 NGUYỄN KHẮC HÀO 9/16/1998  Nam  OS.D 10/6/2022 15:51  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
396 126754 BÙI HỒNG SƠN 8/23/1994  Nam  AB.D 10/6/2022 16:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
397 126816 NGUYỄN VĂN QUỲNH 8/25/1984  Nam 10/7/2022 7:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
398 126831 NGUYỄN THÁI SƠN 12/4/1984  Nam  OILER 10/7/2022 7:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
399 126838 NGUYỄN SỸ KHÁNH 7/7/1975  Nam  COOK 10/7/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
400 126843 ĐÀO VĂN ĐẠT 4/2/1993  Nam  OS.E 10/7/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
401 126845 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG 4/1/2001  Nam  OS.D 10/7/2022 7:48  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
402 126850 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 11/17/1980  Nam  CAPT 10/7/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
403 126858 NGUYỄN ĐỨC TÀI 3/21/2003  Nam  OS 10/7/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
404 126856 VŨ ĐỨC MẠNH 3/17/1984  Nam  2/E 10/7/2022 7:54  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
405 126861 NGUYỄN VĂN LỆ 8/19/1981  Nam  AB.D 10/7/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
406 126862 HOÀNG ĐÌNH ANH 2/9/1991  Nam  3/O 10/7/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
407 126871 NGUYỄN VĂN TÀI 5/11/1994  Nam  OILER 10/7/2022 7:58  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
408 126869 VŨ THANH HẢI 6/26/1977  Nam  CAPT 10/7/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
409 126875 CHU VĂN ĐIỀN 11/5/1993  Nam  OS.D 10/7/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
410 126876 TRẦN ANH TUẤN 11/7/1983  Nam  C/O 10/7/2022 8:02  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
411 126882 PHẠM QUANG THIỆN 11/7/2002  Nam  COOK 10/7/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
412 126885 TRẦN VĂN HƯNG 8/25/1981  Nam  BOSUN 10/7/2022 8:05  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
413 126887 TÔ QUANG VINH 9/28/1983  Nam  C/E 10/7/2022 8:07  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
414 126895 TRẦN XUÂN THƯỞNG 5/19/2000  Nam  DECK – CADET 10/7/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
415 126908 HOÀNG THẾ LONG 2/2/1989  Nam  AB.E 10/7/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
416 126904 TRẦN VĂN HOÀNG 4/6/1989  Nam  OILER 10/7/2022 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
417 126907 TRẦN VIỆT TOÀN 10/4/2000  Nam  DECK – CADET 10/7/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
418 126913 TRẦN QUYẾT 12/10/1987  Nam  OILER 10/7/2022 8:17  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
419 126915 TRẦN THÀNH QUANG 1/16/1998  Nam  WPR 10/7/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
420 126922 TRẦN ĐỨC TOÀN 12/21/1999  Nam  OS.E 10/7/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
421 126921 TRẦN ĐỒNG HẢI 2/18/1990  Nam  3/E 10/7/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
422 126924 BÙI QUANG HUY 3/18/2000  Nam  DECK – CADET 10/7/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
423 126936 NGÔ QUANG TUYỂN 10/11/1989  Nam  2/O 10/7/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
424 126934 LÃ QUỐC DUÂN 4/30/1982  Nam  2/E 10/7/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
425 126941 HOÀNG XUÂN CƯỜNG 4/2/2000  Nam  OS.D 10/7/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
426 126945 ĐẶNG TRỌNG NAM 6/17/1989  Nam  AB 10/7/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
427 126947 BÙI TIẾN VINH 9/17/1992  Nam  AB.D 10/7/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
428 126948 LÊ VĂN SINH 9/2/1971  Nam  SAILOR 10/7/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
429 126950 TRẦN VĂN TĨNH 8/10/1986  Nam  C/O 10/7/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
430 126960 VŨ DUY MƯỜI 11/25/1987  Nam  AB.D 10/7/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
431 126958 MAI VĂN TRƯỜNG 10/10/1984  Nam  OS.D 10/7/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
432 126959 LẠI TRUNG ĐỨC 10/15/1993  Nam  OILER 10/7/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
433 126963 TRẦN VĂN THẮNG 7/26/1991  Nam  2/O 10/7/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
434 126965 TRẦN VĂN AN 4/23/1987  Nam  AB.D 10/7/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
435 126970 NGUYỄN PHÚ BẢY 10/8/1985  Nam  3/O 10/7/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
436 126972 NGUYỄN VĂN LỘC 11/11/1987  Nam  3/E 10/7/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
437 126976 NGUYỄN VĂN GIANG 9/25/1987  Nam  AB.D 10/7/2022 8:57  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
438 126978 LIAO, JIANBIN 7/6/1999  Nam 10/7/2022 9:00  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
439 126980 NGUYỄN VĨNH TRANG 10/8/1988  Nam  4/E 10/7/2022 9:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
440 126983 LÊ THÀNH NGUYÊN 6/24/1981  Nam  CAPT 10/7/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
441 126987 TRẦN ĐỨC CÔNG 7/16/1999  Nam  OILER 10/7/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
442 126988 PHAN ĐĂNG SÁNG 2/19/1987  Nam  C/O 10/7/2022 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
443 126991 TRẦN CÔNG TRUNG 2/22/1996  Nam  AB.D 10/7/2022 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
444 126997 ĐẶNG TRỌNG THIỆN 4/19/1991  Nam  OS.E 10/7/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
445 126999 PHẠM ĐỨC HẠNH 12/22/1987  Nam  2/O 10/7/2022 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
446 127004 TRƯƠNG DUY TÙNG 6/20/1999  Nam  OS 10/7/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
447 127007 NGUYỄN VĂN THẮNG 2/4/1989  Nam  OILER 10/7/2022 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
448 127008 NGUYỄN VĂN QUỲNH 6/1/1998  Nam  AB.E 10/7/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
449 127010 VŨ VĂN TÙNG 9/18/1981  Nam  OS.D 10/7/2022 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
450 127011 HOÀNG VĂN THẮNG 9/13/1993  Nam  3/O 10/7/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
451 127013 NGUYỄN VĂN KHU 8/13/1966  Nam  CAPT 10/7/2022 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
452 127014 PHAN ĐÌNH THỊNH 5/19/1976  Nam  SAILOR 10/7/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
453 127017 NGUYỄN VĂN TÌNH 1/15/1989  Nam  ENGINE OFFICER 10/7/2022 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
454 127021 NGUYỄN PHÚ HANH 11/19/1992  Nam  2/O 10/7/2022 10:29  Chứng chỉ Panama  ATACO
455 127022 ĐỖ VĂN TỨ 2/11/1992  Nam  SAILOR 10/7/2022 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
456 127023 ĐÀO MINH ANH 7/8/1986  Nam  OS.D 10/7/2022 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
457 127024 TRẦN VĂN TUẤN 8/10/1998  Nam  OS.E 10/7/2022 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
458 127026 DƯƠNG THU TRANG 1/2/1999  Nữ 10/7/2022 10:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
459 127027 CAO HỮU NHẬT KHÁNH 11/12/2000  Nam  COOK 10/7/2022 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
460 127029 TRẦN VĂN KIÊN 7/15/1994  Nam  AB.D 10/7/2022 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
461 127031 NGUYỄN VĂN MẠNH 5/1/1997  Nam  AB.D 10/7/2022 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
462 127033 TRƯƠNG VĂN PHONG 12/20/1984  Nam  FITTER 10/7/2022 11:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
463 127034 ĐẬU CÔNG ĐỢI 6/5/1996  Nam  AB.E 10/7/2022 11:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
464 127078 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 6/22/1981  Nam  COOK 10/7/2022 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
465 127080 NGUYỄN SỸ THƯƠNG 12/5/1984  Nam  BOSUN 10/7/2022 14:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PITSCO
466 127085 CÀ VĂN DOAN 5/20/2002  Nam 10/7/2022 14:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
467 127088 PHÙNG THỊ THANH HUYỀN 11/11/1994  Nữ 10/7/2022 14:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
468 127099 NGUYỄN DUY KHÁNH 6/14/1991  Nam  AB.D 10/7/2022 14:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
469 127107 NGÔ VĂN THẮNG 2/12/1987  Nam  ELECTRIC 10/7/2022 14:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
470 127109 HOÀNG VĂN XUÂN 10/15/1993  Nam  OS.D 10/7/2022 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
471 127111 NGUYỄN BÁ TUẤN 10/21/1987  Nam  4/E 10/7/2022 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
472 127120 DƯƠNG NHẬT HUY 5/10/1972  Nam  COOK 10/7/2022 14:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
473 127123 MAI THỊ QUỲNH ĐAN 1/1/1977  Nữ 10/7/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
474 127411 BÙI QUANG CẢNH 8/6/1980  Nam  4/E 10/10/2022 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
475 127426 HOÀNG VĂN THẤU 4/12/1983  Nam  OS.E 10/10/2022 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
476 127430 NGUYỄN XUÂN HÀ 4/30/1984  Nam  OS.E 10/10/2022 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
477 127440 NGUYỄN THANH TÂN 11/3/1991  Nam  3/O 10/10/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
478 127451 THÁI VĂN HÀ 10/5/1992  Nam  3/E 10/10/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
479 127453 BÙI DUY ĐỨC 1/11/1987  Nam  OS.E 10/10/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
480 127457 NGUYỄN NGỌC THỐNG 11/27/2002  Nam  OS.D 10/10/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
481 127461 NGUYỄN CÔNG KIÊN 11/21/1982  Nam  CAPT 10/10/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
482 127462 PHẠM CÔNG ĐÀ 8/24/1983  Nam  COOK 10/10/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
483 127469 CAO VĂN BIÊN 9/6/1976  Nam  AB.E 10/10/2022 8:00  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
484 127472 NGUYỄN VĂN THÔNG 12/7/1995  Nam  OS.D 10/10/2022 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
485 127768 TRẦN XUÂN HIẾU 4/26/1993  Nam  AB.D 10/10/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
486 128204 NGUYỄN VĂN BẮC 6/10/1981  Nam  COOK 10/10/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
487 128395 NGUYỄN SĨ NGHĨA 2/3/1989  Nam  3/E 10/10/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
488 128518 NGUYỄN PHÚC LÂM 12/17/1992  Nam  2/E 10/10/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
489 128563 NGUYỄN HỮU NGHIÊM 1/20/1986  Nam  BOSUN 10/10/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
490 128564 HOÀNG VĂN HÂN 1/29/1990  Nam  3/O 10/10/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
491 128568 VŨ VIẾT DŨNG 10/2/2000  Nam  SAILOR 10/10/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
492 128565 NGUYỄN XUÂN TIẾN 1/1/1966  Nam  BOSUN 10/10/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
493 128569 HOÀNG MINH CƯỜNG 12/2/1992  Nam  ELECTRIC 10/10/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
494 128572 LƯƠNG TRUNG KIÊN 10/3/1980  Nam  AB.D 10/10/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
495 128576 BÙI THỊ MAI 7/10/1988  Nữ 10/10/2022 8:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
496 128582 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 4/19/1986  Nam  1/E 10/10/2022 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
497 128581 HOÀNG ĐỨC HẢI 10/5/1994  Nam  3/O 10/10/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
498 128585 VŨ VĂN QUANG 4/28/2001  Nam 10/10/2022 8:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
499 128586 NGUYỄN DUY TUẤN 3/17/2003  Nam  M/M 10/10/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
500 128588 NGUYỄN MINH TUẤN 11/26/1976  Nam  C/E 10/10/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
501 128596 ĐINH XUÂN TÙNG 7/25/1997  Nam  OS 10/10/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
502 128602 GAIROLA VIKASH 6/15/1996  Nam 10/10/2022 8:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
503 128600 PHẠM KIM ĐỨC 7/4/2000  Nam  SAILOR 10/10/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
504 128605 PHẠM NGỌC KHOA 7/13/1996  Nam  COOK 10/10/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
505 128607 LÊ MINH NHẬT 4/19/2000  Nam  SAILOR 10/10/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
506 128608 NGUYỄN QUANG HUY 9/28/1986  Nam  1/E 10/10/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
507 128610 VŨ VĂN QUÂN 10/8/1983  Nam  1/E 10/10/2022 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
508 128612 LÊ QUANG HUYNH 4/25/2000  Nam  OS 10/10/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
509 128615 NGUYỄN VĂN ĐIỀU 2/23/1996  Nam  OILER 10/10/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
510 128616 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 2/22/1985  Nam  4/E 10/10/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
511 128617 ĐỖ VĂN ANH 8/14/1994  Nam  4/E 10/10/2022 8:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
512 128619 LÊ ANH SƠN 8/18/1995  Nam 10/10/2022 8:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
513 128620 NGUYỄN VĂN NAM 2/17/1987  Nam 10/10/2022 8:48  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
514 128621 NGUYỄN VĂN MINH 3/3/1985  Nam  OILER 10/10/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
515 128629 SCHEEL HENDRIK PETER WILLY 9/18/1977  Nam 10/10/2022 8:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài ( Apollo)(700N) (Nam)  CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
516 128625 PHẠM ĐỨC CHUNG 11/27/1983  Nam  C/E 10/10/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
517 128630 HOÀNG ĐÌNH ĐẠI 7/8/1982  Nam  C/O 10/10/2022 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
518 128633 VŨ VĂN VIỆT 8/16/1993  Nam  AB.D 10/10/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
519 128639 HỒ XUÂN THẮNG 2/6/1970  Nam  OILER 10/10/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
520 128640 ĐỖ VIỆT ĐỨC 10/19/1987  Nam  2/E 10/10/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
521 128644 HOÀNG ĐẠI TIẾN 3/28/1999  Nam  OILER 10/10/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
522 128642 HỒ SỸ ĐỨC 8/16/1991  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
523 128648 NGỮ VĂN PHONG 11/15/1991  Nam  OILER 10/10/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
524 128646 TRẦN CAO CƯỜNG 5/20/1989  Nam  OILER 10/10/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
525 128650 NGUYỄN VĂN TRÂN 8/1/1975  Nam  OILER 10/10/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
526 128653 NGUYỄN VĂN MINH 12/24/1981  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
527 128655 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 7/23/1988  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
528 128656 NGUYỄN DUY HIẾU 6/27/1997  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
529 128658 ĐỖ VIỆT HOÀNG 12/7/2003  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
530 128660 ĐẶNG ĐÌNH THIỆN 11/15/1998  Nam  OILER 10/10/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
531 128662 NGUYỄN ĐÌNH HÓA 10/10/2000  Nam  OILER 10/10/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
532 128664 MAI VĂN THÁI 4/7/1995  Nam  OILER 10/10/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
533 128667 NGUYỄN TRUNG TIẾN 12/11/2003  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
534 128668 LÊ BÁ HÙNG 5/19/1980  Nam  OILER 10/10/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
535 128671 NGUYỄN MINH DŨNG 8/25/1993  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
536 128672 VŨ THẾ ĐỨC 11/22/1990  Nam  AB.D 10/10/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
537 128675 LƯỜNG VĂN ÚT 11/20/1988  Nam  BOSUN 10/10/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
538 128679 NGUYỄN PHI SƠN 5/1/1989  Nam  3/E 10/10/2022 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
539 128680 TRẦN TUẤN ANH 6/5/1989  Nam  AB.D 10/10/2022 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
540 128681 NGUYỄN THANH SƠN 12/1/1988  Nam  COOK 10/10/2022 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
541 128685 TRẦN VĂN MẠNH 2/8/1971  Nam  OILER 10/10/2022 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
542 128689 NGUYỄN ĐÌNH THUẬN 3/2/1983  Nam  4/E 10/10/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
543 128687 PHẠM VĂN TUẤN 4/28/1979  Nam  BOSUN 10/10/2022 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
544 128691 HOÀNG VŨ CHIẾN 7/26/1989  Nam  2/O 10/10/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
545 128692 NGUYỄN HỒNG SƠN 5/2/1989  Nam  C/O 10/10/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
546 128693 CHU VĂN NĂM 10/26/1992  Nam  OILER 10/10/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
547 128695 ĐỖ TRÍ GIANG 3/1/1983  Nam  C/O 10/10/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
548 128696 TRỊNH VĂN BÌNH 8/4/1981  Nam  C/O 10/10/2022 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
549 128698 NGUYỄN VĂN KHOA 9/17/2004  Nam  OILER 10/10/2022 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
550 128701 LÊ QUANG MINH 10/2/1982  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
551 128702 HOÀNG MINH TÂN 11/30/2001  Nam  ENGINE – CADET 10/10/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
552 128704 NGUYỄN TUẤN ANH 4/28/1986  Nam  AB 10/10/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
553 128707 NGUYỄN QUỐC BẢO 5/19/1992  Nam  2/O 10/10/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
554 128708 PHẠM XUÂN HẢI 1/16/1996  Nam  3/O 10/10/2022 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
555 128710 NGUYỄN VĂN SƠN 10/10/1985  Nam  SAILOR 10/10/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
556 128713 LÊ VĂN THƯỞNG 10/20/2000  Nam  COOK 10/10/2022 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
557 128715 HOÀNG VĂN CA 10/5/1988  Nam  DECK OFFICER 10/10/2022 10:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
558 128716 TRẦN VĂN TRƯỜNG 10/9/2000  Nam  M/M 10/10/2022 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
559 128718 PHAN ĐỨC CẢNH 6/8/1987  Nam  BOSUN 10/10/2022 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
560 128720 LÊ VĂN CƯỜNG 11/14/1986  Nam  2/E 10/10/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
561 128721 ĐỖ VĂN TỨ 2/11/1992  Nam  SAILOR 10/10/2022 10:09  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
562 128722 NGUYỄN VIẾT NĂM 9/13/1983  Nam  1/E 10/10/2022 10:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
563 128723 LÊ VĂN PHÚC 10/5/1984  Nam  OILER 10/10/2022 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
564 128725 BÙI QUỐC TRIỆU 9/25/1997  Nam  4/E 10/10/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
565 128726 HOÀNG BÁ THỊNH 10/15/1990  Nam  3/O 10/10/2022 10:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
566 128728 PHẠM ĐÌNH LÊN 3/12/1990  Nam  AB 10/10/2022 10:17  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
567 128727 NGUYỄN VĂN CÔNG 6/14/1991  Nam  3/E 10/10/2022 10:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
568 128730 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 9/2/1991  Nam  OILER 10/10/2022 10:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
569 128733 NGUYỄN HUY HOÀNG 10/20/1988  Nam  OILER 10/10/2022 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
570 128734 HOÀNG TUẤN DŨNG 11/20/1981  Nam  OS.E 10/10/2022 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
571 128737 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 1/1/1979  Nam  C/E 10/10/2022 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
572 128738 ĐOÀN THANH PHONG 2/2/1979  Nam  OILER 10/10/2022 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
573 128739 LÊ VIẾT DŨNG 6/11/1986  Nam  OILER 10/10/2022 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
574 128740 PHẠM MINH TUẤN 11/18/1990  Nam  OILER 10/10/2022 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
575 128741 VŨ VĂN TIẾN 5/25/1996  Nam  OS 10/10/2022 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
576 128742 TÔ THANH DŨNG 10/16/1976  Nam  AB 10/10/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
577 128745 HOÀNG HẢI DƯƠNG 10/26/2003  Nam  OILER 10/10/2022 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
578 128746 HOÀNG MINH SÁNG 6/6/1997  Nam  OS.D 10/10/2022 10:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
579 128748 PHAN MẬU PHƯƠNG 3/15/1992  Nam  COOK 10/10/2022 10:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
580 128749 LÊ VĂN THUYẾT 9/15/1992  Nam  4/E 10/10/2022 10:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
581 128750 THÁI VĂN KHƯƠNG 2/5/1986  Nam  OILER 10/10/2022 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
582 128754 ĐÀO VĂN QUÂN 3/25/1987  Nam  SAILOR 10/10/2022 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
583 128755 LÊ ĐỨC QUÍ 12/11/1993  Nam  3/E 10/10/2022 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
584 128758 NGUYỄN VĂN VỆ 6/24/1983  Nam  OILER 10/10/2022 10:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG
585 128757 LÊ ĐỨC HẠNH 7/6/1982  Nam  2/E 10/10/2022 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
586 128760 MAI HÙNG CƯỜNG 2/10/1982  Nam  OILER 10/10/2022 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
587 128762 LƯỜNG VĂN NHÀN 3/10/1981  Nam  BOSUN 10/10/2022 10:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
588 128763 VŨ VĂN KIÊN 11/8/1981  Nam  ELECTRIC 10/10/2022 10:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
589 128764 MAI VĂN PHƯƠNG 3/24/1995  Nam  AB.D 10/10/2022 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
590 128765 ĐẬU VĂN QUYẾT 7/27/1987  Nam  SAILOR 10/10/2022 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
591 128767 HU, SHIHUI 12/4/1975  Nam 10/10/2022 10:59  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
592 128766 LÊ HỮU TÙNG 7/2/1992  Nam  2/O 10/10/2022 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  HP Marine
593 128768 NGUYỄN VIỆT LONG 8/14/1988  Nam  ELECTRIC 10/10/2022 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
594 128769 ĐOÀN PHÚ KHÁNH 7/1/1993  Nam  AB.D 10/10/2022 11:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
595 128771 LƯƠNG THANH SƠN 10/6/2003  Nam 10/10/2022 11:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
596 128773 LÃ NGỌC NAM 3/4/1999  Nam  SAILOR 10/10/2022 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
597 128774 LÊ NGỌC SƠN 9/23/1999  Nam  OS.D 10/10/2022 11:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
598 128778 TRẦN VĂN HOÀN 7/11/2000  Nam  OILER 10/10/2022 11:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
599 128805 NGUYỄN VĂN MẠNH 5/14/1987  Nam  2/E 10/10/2022 13:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
600 128809 VŨ VĂN DUNG 6/3/1983  Nam  SAILOR 10/10/2022 13:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
601 128811 TRẦN ĐỨC BẰNG 6/16/1991  Nam  AB.D 10/10/2022 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
602 128813 NGUYỄN VĂN DIỆU 4/16/1988  Nam  FITTER 10/10/2022 14:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
603 128815 LI, XIAODONG 9/16/1989  Nam 10/10/2022 14:06  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
604 128819 ĐẶNG VŨ LÂN 2/18/1985  Nam  OILER 10/10/2022 14:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
605 128829 PHẠM VĂN HUYỀN 7/16/1985  Nam  OILER 10/10/2022 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
606 128833 NGUYỄN NGỌC NAM 12/1/2000  Nam  ELECTRIC 10/10/2022 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
607 128835 TRẦN VĂN TUYÊN 7/8/1990  Nam  OS.D 10/10/2022 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
608 128838 ĐẨU THÁI BÌNH 6/5/1996  Nam  AB.D 10/10/2022 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
609 128840 HÀ CHÂU GIANG 10/3/2000  Nữ 10/10/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
610 128844 NGUYỄN SĨ MẠNH 1/5/1992  Nam  OILER 10/10/2022 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
611 128845 THÁI TRUNG KIÊN 6/26/1971  Nam  COOK 10/10/2022 14:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
612 128846 CHU VĂN NAM 7/18/1990  Nam  SAILOR 10/10/2022 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Sao Viet Transco
613 128935 TRỊNH VĂN PHÚ 5/9/1981  Nam  CAPT 10/10/2022 14:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
614 128937 NGUYỄN VĂN HƯNG 9/4/1991  Nam  ENGINE OFFICER 10/10/2022 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
615 128940 ĐÀO THỊ MƠ 10/28/1980  Nữ 10/10/2022 14:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
616 128941 HOÀNG VĂN QUỐC 3/2/2002  Nam  OILER 10/10/2022 14:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
617 128947 LÊ XUÂN SƠN 10/25/1993  Nam  AB.E 10/10/2022 15:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
618 128948 HOÀNG BẢO DUY 11/5/1998  Nam 10/10/2022 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
619 128950 NGÔ THANH PHƯƠNG 8/24/2000  Nam  SAILOR 10/10/2022 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
620 128953 THÂN VĂN HẬU 9/8/1998  Nam  SAILOR 10/10/2022 15:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
621 128956 NGÔ VĂN MINH 6/11/1989  Nam  BOSUN 10/10/2022 15:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
622 128959 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 8/9/2001  Nam  AB.E 10/10/2022 15:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
623 128966 VŨ DUY ĐẠT 10/12/1981  Nam  FITTER 10/10/2022 15:19  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
624 128970 LÊ THANH CHÍNH 6/16/1976  Nam  C/E 10/10/2022 15:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
625 128985 HÀ VĂN THUYẾT 5/1/1997  Nam 10/10/2022 15:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
626 128986 TRẦN NGỌC CƯỜNG 9/6/1985  Nam 10/10/2022 16:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
627 128995 HÀ VĂN MINH 2/8/2002  Nam 10/10/2022 16:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
628 128996 ĐẶNG THỊ CHÍN 7/7/2001  Nữ 10/10/2022 16:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
629 128997 MẠC VĂN NGHIỆP 1/23/1987  Nam 10/10/2022 16:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
630 128998 ĐỖ TRƯỜNG MINH ( ĐỖ VĂN THÀNH ) 4/1/1984  Nam 10/10/2022 16:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
631 129072 BÙI TUẤN ANH 4/5/1997  Nam  OILER 10/11/2022 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
632 129076 NGUYỄN QUỐC TRUNG 11/17/1996  Nam  SAILOR 10/11/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
633 129079 NGUYỄN CÔNG KHUY 7/16/1977  Nam  OILER 10/11/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
634 129083 TRẦN VĂN DŨNG 5/24/1988  Nam  OILER 10/11/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
635 129087 HOÀNG THẾ LÀNH 1/20/1988  Nam  OS.E 10/11/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
636 129090 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 4/20/1990  Nam  FITTER 10/11/2022 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
637 129097 NGUYỄN VIẾT XÔ 10/2/1986  Nam  SAILOR 10/11/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
638 129103 HÀ VĂN GIANG 4/10/1979  Nam  OS.E 10/11/2022 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
639 129107 PHẠM VĂN HẢI 9/26/1998  Nam  OILER 10/11/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
640 129113 TRẦN MINH THÀNH 6/3/1987  Nam  AB.E 10/11/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
641 129117 HÀ VĂN THÀNH 5/9/2002  Nam  AB.E 10/11/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
642 129116 PHẠM VĂN VŨ 10/10/1992  Nam  3/O 10/11/2022 8:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
643 129119 NGUYỄN VĂN SƠN 7/7/1986  Nam  AB.D 10/11/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
644 129125 NGUYỄN VĂN HẬU 7/6/1996  Nam  WPR 10/11/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
645 129126 BÙI VĂN THÀNH 10/15/1979  Nam  OS.D 10/11/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
646 129128 GUO QINGHUA 10/4/1969  Nam 10/11/2022 8:16  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
647 129133 HỒ QUỐC THÔNG 8/27/1983  Nam  OS.D 10/11/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
648 129132 PHẠM NGỌC LINH 9/4/1982  Nam  C/E 10/11/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
649 129138 NGUYỄN VĂN BỐN 8/16/1994  Nam  SAILOR 10/11/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
650 129147 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 6/22/1989  Nam  3/O 10/11/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
651 129151 ĐỖ THÀNH CÔNG 8/4/1983  Nam  SAILOR 10/11/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
652 129155 PHẠM KHÁNH DUY 10/25/1995  Nam  OS.D 10/11/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
653 129165 BÙI ĐÌNH HÀ 11/11/1984  Nam  2/E 10/11/2022 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
654 129171 LƯU VĂN ĐẠI 4/8/1966  Nam  C/E 10/11/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
655 129175 ĐỖ ĐÌNH HUỲNH 10/17/1986  Nam  3/O 10/11/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
656 129176 ĐỖ VĂN DƯƠNG 1/3/1987  Nam  OILER 10/11/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
657 129180 PHẠM VĂN LUẬT 2/17/1982  Nam  OILER 10/11/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
658 129184 ĐỖ VĂN TIẾN 11/25/1993  Nam  SAILOR 10/11/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
659 129193 PHẠM VĂN ĐIỀM 3/7/1993  Nam  COOK 10/11/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
660 129199 PHẠM HUY PHÚC 6/22/1981  Nam  FITTER 10/11/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
661 129202 LÊ QUÝ QUỲNH 8/21/1983  Nam  C/E 10/11/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
662 129208 NGÔ XUÂN ĐỨC 8/7/2000  Nam  AB.E 10/11/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
663 129217 MAI ĐÌNH ĐÔNG 1/2/1986  Nam  2/E 10/11/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
664 129222 NGUYỄN TUẤN ANH 3/18/1991  Nam  2/E 10/11/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
665 129224 NGUYỄN VĂN HOẠT 8/10/1990  Nam  3/O 10/11/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
666 129226 TRIỆU HỒNG QUÝ 1/5/1984  Nam  AB.D 10/11/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
667 129232 NGUYỄN TIẾN LÀNH 5/26/1990  Nam  4/E 10/11/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
668 129234 NGUYỄN DUY TUẤN 6/13/1993  Nam  SAILOR 10/11/2022 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
669 129235 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 9/13/1988  Nam  4/E 10/11/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
670 129237 NGUYỄN NGỌC SƠN 7/16/1984  Nam  OILER 10/11/2022 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
671 129238 NGUYỄN THANH HUY 1/1/1993  Nam  OS 10/11/2022 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
672 129240 WANG, WEICHEN 12/29/1996  Nam 10/11/2022 9:30  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
673 129243 XIAO, QINGJIU 8/8/1990  Nam 10/11/2022 9:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
674 129244 CHEN, ZHENYU 3/1/1982  Nam 10/11/2022 9:35  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
675 129247 HÀ QUANG ĐÔ 3/17/1983  Nam  BOSUN 10/11/2022 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
676 129249 NGUYỄN LONG KHÁNH 6/7/1998  Nam  OILER 10/11/2022 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
677 129251 HOÀNG TRUNG THÀNH 8/10/1981  Nam  FITTER 10/11/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
678 129252 LÊ ĐỨC MINH 10/22/1992  Nam  SAILOR 10/11/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
679 129256 PHẠM PHÚ NAM 2/4/2002  Nam  DECK – CADET 10/11/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
680 129259 PHẠM TIẾN QUÂN 9/29/1981  Nam  AB.D 10/11/2022 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
681 129260 PHẠM VĂN NGỌC 8/25/1990  Nam  C/O 10/11/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
682 129265 LÊ QUANG CHIẾN 4/6/2000  Nam  AB.E 10/11/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
683 129266 ĐÀO VĂN HẢI 5/20/1981  Nam  C/E 10/11/2022 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  VINIC
684 129268 TRỊNH VĂN THẮNG 10/21/1982  Nam  OILER 10/11/2022 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hồng Sơn
685 129274 PHẠM MINH ĐỨC 6/15/1988  Nam  OILER 10/11/2022 10:17  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
686 129276 NGUYỄN VĂN BIỂN 2/10/1986  Nam  OS.E 10/11/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
687 129277 ĐỖ VĂN ĐẬU 6/6/1981  Nam  OILER 10/11/2022 10:36  Chứng chỉ Panama  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
688 129278 HOÀNG QUỐC HUY 7/27/1981  Nam  SAILOR 10/11/2022 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
689 129279 PHẠM XUÂN HƯỞNG 9/15/1986  Nam  SAILOR 10/11/2022 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
690 129282 VŨ ĐỨC HÙNG 1/2/1982  Nam  CAPT 10/11/2022 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
691 129283 TÀO NGỌC TÂN 10/7/1986  Nam  2/E 10/11/2022 10:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
692 129285 PHẠM DUY TUẤN 5/2/1989  Nam  AB.D 10/11/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
693 129286 NGUYỄN VĂN HÀO 6/20/1978  Nam  ELECTRIC 10/11/2022 10:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
694 129288 BÙI ĐỨC NGUYÊN 2/28/1971  Nam  DECK OFFICER 10/11/2022 11:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
695 129289 HOÀNG VĂN MẠNH 7/7/1993  Nam  OS.D 10/11/2022 11:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
696 129290 NGUYỄN VĂN PHÒNG 5/28/1990  Nam  2/O 10/11/2022 11:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
697 129293 NGUYỄN HỮU LINH 10/20/1993  Nam  SAILOR 10/11/2022 11:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Sao Viet Transco
698 129310 ĐÀO THỊ MƠ 10/28/1980  Nữ 10/11/2022 13:44  KSK lấy bằng lái xe nữ
699 129316 TRẦN ÁNH DƯƠNG 1/3/1973  Nam  C/E 10/11/2022 13:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
700 129321 LÊ TUẤN TÀI 12/27/2000  Nam  OS.D 10/11/2022 13:54  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
701 129325 LƯU XUÂN HẬU 11/29/1995  Nam  AB.E 10/11/2022 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
702 129329 PHẠM QUỐC DUY 10/3/1985  Nam  3/E 10/11/2022 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
703 129338 NGUYỄN VĂN HÙNG 9/6/1988  Nam  2/O 10/11/2022 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
704 129343 NGUYỄN VIẾT THÀNH 6/27/1985  Nam  BOSUN 10/11/2022 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  NOSCO
705 129353 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 10/16/1995  Nam  AB.D 10/11/2022 14:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
706 129355 BÙI QUANG KHÁNH 10/31/1990  Nam  2/E 10/11/2022 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
707 129356 NGUYỄN MẠNH CHIẾN 12/25/1995  Nam  AB.E 10/11/2022 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
708 129358 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 3/22/1993  Nam  OILER 10/11/2022 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
709 129366 NGUYỄN THỐNG NHẤT 8/2/1986  Nam  4/E 10/11/2022 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
710 129368 ĐÀO MINH KHUÊ 12/2/1999  Nam  OS.D 10/11/2022 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
711 129415 PHẠM THỊ HÀ 7/26/1982  Nữ 10/11/2022 19:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
712 129416 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 1/1/1985  Nữ 10/11/2022 19:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
713 129417 VŨ TRƯỜNG AN 1/1/1968  Nam 10/11/2022 19:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
714 129418 HOÀNG HỮU HÒA 1/1/1986  Nam 10/11/2022 19:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
715 129419 NGUYỄN THỊ THẢO 1/1/1992  Nữ 10/11/2022 19:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
716 129420 VŨ THỊ CHI 1/1/1990  Nữ 10/11/2022 19:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
717 129421 PHẠM VĂN THÀNH 1/1/1980  Nam 10/11/2022 19:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
718 129422 BÙI THỊ KIM THOA 1/1/1987  Nữ 10/11/2022 19:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
719 129423 PHẠM VĂN VŨ 1/1/1968  Nam 10/11/2022 19:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
720 129479 NGUYỄN VĂN TUYÊN 10/14/1989  Nam  3/O 10/12/2022 7:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
721 129486 HOÀNG VĂN TIỀN 7/14/1988  Nam  3/O 10/12/2022 7:43  Chứng chỉ Panama  SUMASER
722 129491 NGUYỄN CÔNG CƯƠNG 9/21/1991  Nam  3/O 10/12/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
723 129496 CAO XUÂN HẠNH 10/10/1983  Nam  OILER 10/12/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
724 129501 PHẠM VĂN VINH 4/12/1995  Nam  OS.D 10/12/2022 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
725 129506 KHỔNG MINH HIẾU 10/9/1998  Nam  OILER 10/12/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
726 129511 TRẦN ĐỨC HÙNG 10/20/1995  Nam  OILER 10/12/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
727 129516 NGUYỄN CÔNG CA 7/7/1977  Nam  C/E 10/12/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
728 129519 PHẠM ĐỨC CHỈNH 11/1/1989  Nam  AB.D 10/12/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
729 129529 NGUYỄN TIẾN ĐÔNG 12/17/1983  Nam  CAPT 10/12/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
730 129533 ĐỖ TIẾN HẢI 10/2/1993  Nam  OS.E 10/12/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
731 129543 TRƯƠNG VĂN TUẤN 6/2/1990  Nam  OS.E 10/12/2022 8:06  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
732 129552 PHẠM VĂN ĐIỆP 12/10/1978  Nam  C/E 10/12/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
733 129555 HOÀNG VĂN NHƯỜNG 8/31/1991  Nam  OS.D 10/12/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
734 129558 PHẠM VĂN THỦY 9/12/1976  Nam  SAILOR 10/12/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
735 129564 NGUYỄN XUÂN THẮNG 3/15/1974  Nam  C/E 10/12/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
736 129569 ĐẶNG QUANG DŨNG 1/20/1989  Nam  C/O 10/12/2022 8:21  Chứng chỉ Panama  PACIFIC MARINE
737 129572 LÊ HỒNG MINH 2/1/1985  Nam 10/12/2022 8:22  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
738 129578 ĐỖ BÁ CƯƠNG 8/9/1987  Nam  2/E 10/12/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
739 129580 PHẠM VĂN THƯỜNG 12/28/1989  Nam 10/12/2022 8:26  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
740 129584 ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH 2/18/2003  Nữ 10/12/2022 8:28  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
741 129587 NGUYỄN QUANG CHIẾN 2/18/2000  Nam  OS.D 10/12/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
742 129593 NGUYỄN VĂN DUY 12/4/1993  Nam  4/E 10/12/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
743 129608 NGÔ VĂN NHẬT 1/11/1980  Nam  CAPT 10/12/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
744 129611 ĐOÀN ANH QUÝ 9/14/1991  Nam  OILER 10/12/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
745 129616 VŨ MẠNH HÀ 12/17/1974  Nam  COOK 10/12/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
746 129620 NGUYỄN BÁ TẤN 4/8/1973  Nam  BOSUN 10/12/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
747 129623 TANAKA KENICHI 9/22/1969  Nam 10/12/2022 8:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
748 129624 TRẦN THÀNH PHÚC 12/27/1999  Nam  SAILOR 10/12/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
749 129629 XIA, LIANG 7/3/1986  Nam 10/12/2022 8:54  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
750 129633 LIU, BING 11/1/1981  Nam 10/12/2022 8:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
751 129637 TRẦN THANH BẰNG 6/20/1986  Nam  C/O 10/12/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
752 129638 HOÀNG THANH HẢI 9/24/1997  Nam  ELECTRIC 10/12/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
753 129642 PHAN ANH TUẤN 12/10/1992  Nam  OILER 10/12/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
754 129644 NGUYỄN VĂN TUYÊN 10/16/1985  Nam  2/O 10/12/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
755 129648 LƯU HỒNG HOÀN 5/19/1981  Nam  FITTER 10/12/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
756 129651 ĐINH VĂN ĐẠI 5/3/1996  Nam  3/O 10/12/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
757 129657 LEE WONSIN 5/4/1987  Nam 10/12/2022 9:21  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
758 129658 ĐÀO VIẾT QUANG 5/23/1994  Nam  3/O 10/12/2022 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
759 129660 YOON JONG BIN 11/16/1989  Nam 10/12/2022 9:24  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
760 129662 ĐÀO XUÂN TUYỀN 2/18/1991  Nam  4/E 10/12/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
761 129665 PHẠM VĂN THƯỞNG 9/16/1987  Nam  2/O 10/12/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
762 129669 TRẦN VĂN ĐỨC 9/26/1994  Nam  AB.E 10/12/2022 9:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
763 129670 NGUYỄN MINH KIÊN 1/25/1996  Nam  SAILOR 10/12/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
764 129671 CAO TIẾN MINH 4/18/1985  Nam  C/E 10/12/2022 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
765 129673 NGUYỄN VĂN DŨNG 7/2/1993  Nam  SAILOR 10/12/2022 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
766 129674 THÁI BÁ NGUYÊN 5/29/2000  Nam  AB.D 10/12/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
767 129675 NGUYỄN QUỐC NGỌC 9/19/1973  Nam 10/12/2022 9:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
768 129676 HỨA VIẾT BẮC 10/31/1999  Nam  OS 10/12/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
769 129677 TRẦN CÔNG TRUNG 2/22/1996  Nam  AB.D 10/12/2022 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SMR MARINE
770 129683 HOÀNG THU HƯƠNG 10/17/1989  Nữ 10/12/2022 10:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
771 129684 VÕ THỊ THU HIỀN 7/30/1992  Nữ 10/12/2022 10:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
772 129686 TRẦN THẾ GIANG 9/24/1991  Nam  AB.D 10/12/2022 10:14  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
773 129687 ĐINH XUÂN THẠNH 12/24/1986  Nam  2/E 10/12/2022 10:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
774 129689 LÊ VĂN NGỌC 6/12/1991  Nam  4/E 10/12/2022 10:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
775 129690 NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG 10/28/1991  Nam  OILER 10/12/2022 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
776 129692 NGUYỄN VĂN THÊM 12/30/1985  Nam 10/12/2022 10:23  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
777 129693 NGUYỄN HUY HÙNG 9/7/1985  Nam  CAPT 10/12/2022 10:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
778 129695 NGUYỄN HUY HÙNG 9/7/1985  Nam 10/12/2022 10:30  KSK lấy bằng lái xe nam
779 129700 BÙI VĂN THỨC 9/6/1992  Nam  OILER 10/12/2022 10:36  Chứng chỉ Panama  NST
780 129750 THÁI HOÀNG HẢI 9/10/1979  Nam  OILER 10/12/2022 14:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
781 129757 NGUYỄN QUANG HUY 9/1/1994  Nam  OILER 10/12/2022 14:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
782 129761 NGUYỄN MẠNH TUẤN 7/25/1990  Nam  2/O 10/12/2022 14:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
783 129764 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 3/10/1998  Nam  AB.E 10/12/2022 14:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
784 129767 NGUYỄN QUANG SÁNG 12/7/1978  Nam  DECK OFFICER 10/12/2022 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PTSC-GS
785 129769 PHẠM ĐĂNG NINH 1/7/1981  Nam  C/E 10/12/2022 14:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
786 129772 NGUYỄN ĐỨC SƠN 5/13/1993  Nam  AB.D 10/12/2022 14:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
787 129778 HOÀNG ĐÌNH LONG 3/24/1994  Nam  4/E 10/12/2022 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
788 129777 NGUYỄN KIM CƯỜNG 10/10/1978  Nam  COOK 10/12/2022 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
789 129779 TRẦN TIẾN THỨC 12/17/1990  Nam  4/E 10/12/2022 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
790 129780 NGUYỄN VĂN MINH 6/12/1991  Nam  4/E 10/12/2022 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
791 129788 ĐÀO XUÂN QUÝ 2/10/1984  Nam  SAILOR 10/12/2022 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
792 129791 HỒ SỸ BẢO 8/7/2000  Nam  M/M 10/12/2022 14:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
793 129795 NGUYỄN HẢI TRƯỜNG 11/16/1998  Nam  3/O 10/12/2022 14:51  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
794 129797 LÊ VÂN CHI 7/25/2001  Nữ 10/12/2022 14:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
795 129801 NGUYỄN MẠNH TRÁNG 9/21/1985  Nam  AB.D 10/12/2022 15:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
796 129807 NGUYỄN QUANG QUÝ 8/14/1973  Nam  COOK 10/12/2022 15:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
797 129816 LÊ XUÂN THÔNG 2/22/1992  Nam  AB.E 10/12/2022 15:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
798 129818 NGUYỄN SĨ CHIẾN 11/22/1986  Nam 10/12/2022 15:48  KSK lấy bằng lái xe nam
799 129880 VŨ NGỌC LỢI 10/23/1992  Nam  FITTER 10/13/2022 7:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
800 129887 CAO VĂN CƯỜNG 1/2/2000  Nam  AB.D 10/13/2022 7:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
801 129893 NGUYỄN BÍNH DẦN 9/25/1986  Nam  2/E 10/13/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
802 129894 LÊ VIỆT HÙNG 2/18/1990  Nam  2/E 10/13/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
803 129897 HOÀNG DƯƠNG 7/27/1983  Nam  AB.D 10/13/2022 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
804 129902 NGUYỄN HỮU TÀI 8/18/1999  Nam  AB.D 10/13/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
805 129908 TRẦN ĐỨC THỌ 6/20/1986  Nam  OILER 10/13/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
806 129911 BÙI DUY LINH 3/19/1996  Nam  OS.D 10/13/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
807 129914 THÁI VĂN HUỲNH 11/20/1989  Nam  AB.E 10/13/2022 7:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
808 129918 HOÀNG ANH NHẬT 8/15/1992  Nam  OILER 10/13/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
809 129922 ĐẬU VĂN BIÊN 4/19/1995  Nam  OILER 10/13/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
810 129926 NGUYỄN VĂN HUÂN 2/15/1987  Nam  SAILOR 10/13/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
811 129927 ĐẶNG ĐÔN HƯỞNG 6/16/1991  Nam  OS.D 10/13/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
812 129931 HỒ XUÂN NGỌC 9/28/1992  Nam  OILER 10/13/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
813 129933 TRẦN QUỐC BẢO 11/10/1998  Nam  AB.E 10/13/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
814 129937 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 8/15/1980  Nam  CAPT 10/13/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
815 129938 DƯƠNG KHẮC HƯNG 2/6/1980  Nam  C/E 10/13/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
816 129946 NGUYỄN HOÀNG PHI 2/4/1997  Nam  SAILOR 10/13/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
817 129950 LƯU QUANG QUẢNG 3/18/1985  Nam  2/O 10/13/2022 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
818 129951 NGUYỄN THANH VƯỢNG 2/2/1990  Nam  OS.D 10/13/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
819 129955 HOÀNG TRỌNG LỰC 11/29/2002  Nam  SAILOR 10/13/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
820 129960 NGUYỄN QUYẾT TIẾN 10/13/1985  Nam  SAILOR 10/13/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
821 129964 ĐẶNG HỒNG PHONG 12/5/2001  Nam  SAILOR 10/13/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
822 129969 LÊ VĂN UY 12/25/1986  Nam  OS.D 10/13/2022 8:17  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
823 129973 LÊ VĂN LUYẾN 9/2/1991  Nam  OILER 10/13/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
824 129976 NGUYỄN VĂN LUẬN 10/23/1984  Nam  SAILOR 10/13/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TTC
825 129978 NGUYỄN BẢO LONG 12/25/1988  Nam  3/O 10/13/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
826 129983 NGUYỄN ĐỨC VINH 8/24/1986  Nam  CAPT 10/13/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
827 129986 VŨ DUY TÙNG 7/17/1993  Nam  AB.D 10/13/2022 8:23  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
828 129989 VÕ CÔNG HẬU 6/15/1991  Nam  2/E 10/13/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
829 129995 PHẠM VĂN DIỄN 5/18/1990  Nam  2/O 10/13/2022 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
830 129998 DƯƠNG HỒNG SỸ 6/28/1972  Nam  C/O 10/13/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
831 130000 TRẦN VĂN THẮNG 6/6/1976  Nam  COOK 10/13/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
832 130005 ĐÀM THÀNH ĐẠT 2/10/2000  Nam 10/13/2022 8:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
833 130007 NGUYỄN VĂN QUANG 11/24/1994  Nam  AB.E 10/13/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
834 130011 HOÀNG MINH QUÂN 3/27/2004  Nam  OILER 10/13/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
835 130010 NGUYỄN TRƯỜNG SINH 7/2/1987  Nam  AB.D 10/13/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
836 130015 NGUYỄN ĐỨC ĐOÀN 3/15/1970  Nam  COOK 10/13/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
837 130016 LÊ BÁ VƯƠNG 10/27/1996  Nam  SAILOR 10/13/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
838 130020 HẮC VĂN NGA 6/3/1979  Nam  CAPT 10/13/2022 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
839 130024 PHẠM MINH HIẾU 10/6/1987  Nam 10/13/2022 8:40  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
840 130025 VŨ THÀNH LONG 2/3/1976  Nam  OILER 10/13/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
841 130026 ZHU, TAOJIE 1/2/1970  Nam 10/13/2022 8:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
842 130027 NGUYỄN THẮNG 7/3/1980  Nam  OILER 10/13/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
843 130028 LÊ NGỌC KHÁNH 5/4/1979  Nam  AB.E 10/13/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
844 130033 PHẠM QUỐC HỘI 10/2/1991  Nam  4/E 10/13/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
845 130037 ĐỖ VĂN KHOA 3/12/1986  Nam  AB.E 10/13/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
846 130041 TRẦN ANH QUYẾT 1/19/1985  Nam  OILER 10/13/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
847 130044 VŨ THẾ HẢI 12/28/1968  Nam  BOSUN 10/13/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
848 130047 NGUYỄN VĂN TẤN 8/5/1992  Nam  AB.D 10/13/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
849 130050 NGÔ VĂN CHĂM 11/6/1994  Nam  2/O 10/13/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
850 130053 TẠ QUANG CẢNH 8/14/1997  Nam  3/O 10/13/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
851 130057 NGUYỄN VĂN QUYẾT 8/21/1987  Nam  DECK FITTER 10/13/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
852 130061 LẠI THẾ ĐẠI 7/8/1985  Nam  FITTER 10/13/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
853 130059 TRẦN VĂN TỨ 9/17/1991  Nam  AB.D 10/13/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
854 130063 BÁCH VĂN SÁU 10/6/1986  Nam  AB.D 10/13/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
855 130067 ĐẬU TRỌNG THÀNH 12/15/1983  Nam  OILER 10/13/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
856 130069 VŨ THÁI NGỌC 2/20/1992  Nam  2/E 10/13/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
857 130071 NGUYỄN PHÚ HUỆ 10/28/1983  Nam  C/E 10/13/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
858 130074 TRẦN ĐÌNH QUYẾT 8/7/1987  Nam  FITTER 10/13/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
859 130076 MAI VĂN PHÚC 6/15/1990  Nam  3/O 10/13/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
860 130077 QUÁCH PHÚ QUÝ 7/10/1998  Nam  OILER 10/13/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
861 130079 PHẠM VĂN QUANG 10/4/1999  Nam  SAILOR 10/13/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
862 130078 NGÔ XUÂN THỤ 11/8/1998  Nam  AB.D 10/13/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
863 130080 NGUYỄN VIẾT NAM 9/3/1998  Nam  OS 10/13/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
864 130081 ĐINH VĂN TRƯỜNG 8/22/1988  Nam  1/E 10/13/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
865 130082 NGUYỄN VĂN THUẬN 4/5/1978  Nam  CAPT 10/13/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
866 130085 HOÀNG PHI HÙNG 12/28/1985  Nam  FITTER 10/13/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
867 130086 VŨ HỮU HẢI 9/3/1995  Nam  COOK 10/13/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
868 130090 BÙI QUÝ PHONG 7/1/1990  Nam  C/O 10/13/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
869 130092 HOÀNG THẾ HIỆP 4/15/1995  Nam  COOK 10/13/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
870 130098 LÊ VĂN HẬU 10/13/1992  Nam  OILER 10/13/2022 9:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
871 130100 HOÀNG VĂN CHUNG 9/8/1984  Nam  COOK 10/13/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
872 130102 VŨ MẠNH TUẤN 9/13/1979  Nam  2/O 10/13/2022 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
873 130104 NGUYỄN VĂN SƠN 10/2/1997  Nam  AB.D 10/13/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
874 130107 PHẠM ĐỨC TRÌNH 10/20/1992  Nam  OS.E 10/13/2022 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
875 130108 ĐOÀN VĂN HẠNH 5/25/1983  Nam  CAPT 10/13/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
876 130113 NGUYỄN MẠNH LINH 6/28/1993  Nam  AB.D 10/13/2022 10:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
877 130115 NGUYỄN QUỐC HUY 9/2/1989  Nam  AB.D 10/13/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
878 130164 VŨ HỒNG QUYẾT 4/22/1979  Nam  CAPT 10/13/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
879 130171 PHẠM VĂN TÚ 6/11/1997  Nam  AB.D 10/13/2022 14:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
880 130173 NGUYỄN VĂN DIỄN 4/4/1992  Nam  OILER 10/13/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
881 130175 VŨ VĂN HOÀNG 6/8/1992  Nam  2/E 10/13/2022 14:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
882 130177 ĐỖ HẢI QUÂN 5/22/1991  Nam  2/O 10/13/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
883 130181 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 11/22/1988  Nam  SAILOR 10/13/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
884 130184 ĐỒNG QUANG THUẬN 12/5/1978  Nam  3/E 10/13/2022 14:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
885 130185 ĐỖ NHƯ Ý 5/12/1971  Nam  FITTER 10/13/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
886 130192 LÊ VĂN TOÀN 4/6/2001  Nam  OS.D 10/13/2022 14:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
887 130193 ĐẶNG XUÂN NINH 10/10/1989  Nam  2/O 10/13/2022 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
888 130196 ĐỖ VĂN TUÂN 8/5/1991  Nam  3/E 10/13/2022 14:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
889 130200 VŨ ANH TUẤN 10/13/1995  Nam  OILER 10/13/2022 14:50  Chứng chỉ Panama  VCC
890 130202 PHẠM QUỐC TÂM 1/5/1980  Nam  2/E 10/13/2022 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
891 130206 BÙI ĐỨC SƠN 8/29/1986  Nam  C/O 10/13/2022 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
892 130209 NGUYỄN THÀNH ĐẢNG 4/15/1983  Nam  C/E 10/13/2022 15:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
893 130210 NGUYỄN TRUNG CƯƠNG 1/11/1960  Nam 10/13/2022 15:05  KSK lấy bằng lái xe nam
894 130211 PHẠM VĂN ĐẠI 8/3/1984  Nam  AB.D 10/13/2022 15:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
895 130224 TRẦN THẾ LÂM 8/23/1997  Nam  AB.D 10/13/2022 15:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
896 130309 NGÔ XUÂN HOÀNG 11/13/1993  Nam  4/E 10/14/2022 7:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
897 130318 NGUYỄN TRỌNG VỌNG 10/10/1987  Nam  2/E 10/14/2022 7:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
898 130323 NGUYỄN VĂN SỬU 7/8/1988  Nam  AB.E 10/14/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
899 130327 NGUYỄN TRẦN VŨ 8/17/1997  Nam  OILER 10/14/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
900 130335 NGUYỄN VIẾT VĂN 7/10/1986  Nam  AB.D 10/14/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
901 130344 VÕ MINH THANH 6/6/1988  Nam 10/14/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  TỰ DO
902 130348 ĐỖ MẠNH VIỆT 7/8/1988  Nam  2/E 10/14/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
903 130362 PHẠM THÀNH TRUNG 3/30/1988  Nam  3/E 10/14/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
904 130366 TRẦN VĂN TRỊ 10/2/1991  Nam  OILER 10/14/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
905 130371 VŨ VIẾT PHÚC 9/5/1982  Nam  SAILOR 10/14/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
906 130380 ĐÀO MINH NHẬT 6/23/1991  Nam  3/O 10/14/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
907 130387 KHÚC PHƯƠNG NAM 5/6/1996  Nam  AB.D 10/14/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
908 130394 CAO HIẾU 6/2/1993  Nam  ELECTRIC 10/14/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
909 130397 PHẠM THANH KHƯƠNG 10/1/1983  Nam  2/E 10/14/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
910 130402 BÙI ĐỨC MƯỜI 4/16/1988  Nam  OILER 10/14/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
911 130406 ĐỖ VĂN MẠNH 10/5/1989  Nam  AB 10/14/2022 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
912 130412 LƯƠNG VĂN TIẾN 2/21/1984  Nam  C/E 10/14/2022 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
913 130416 ĐỖ ANH TUẤN 6/4/1997  Nam  ENGINE – CADET 10/14/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
914 130419 LÊ VĂN CHỈ 9/29/1973  Nam  COOK 10/14/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
915 130421 TRẦN VĂN TÙNG 3/25/1991  Nam  2/O 10/14/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
916 130426 PHAN VĂN TRUNG 12/2/1992  Nam  OS.E 10/14/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
917 130427 NGUYỄN HUY NGHĨA 5/18/1967  Nam  CAPT 10/14/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
918 130429 PHÙNG ANH TUẤN 2/11/1977  Nam  CAPT 10/14/2022 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
919 130434 PHÙNG HOÀI NAM 6/25/2002  Nam  OILER 10/14/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
920 130436 NGYỄN VIỆT HÙNG 8/26/1996  Nam  SAILOR 10/14/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
921 130439 HOÀNG ĐỨC DŨNG 6/10/1984  Nam  OILER 10/14/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
922 130440 HOÀNG VĂN TOÀN 9/6/1988  Nam  BOSUN 10/14/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
923 130443 NGÔ XUÂN TÙNG 2/28/1997  Nam  OS.D 10/14/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
924 130445 NGUYỄN VĂN HÒA 5/20/1985  Nam  SAILOR 10/14/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
925 130448 NGUYỄN TUẤN ANH 6/23/1981  Nam  C/O 10/14/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
926 130451 NGUYỄN VĂN ĐẠT 11/1/1993  Nam  2/O 10/14/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
927 130458 NGUYỄN TUẤN ANH 10/8/1993  Nam  AB.D 10/14/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
928 130462 TRỊNH XUÂN ĐẰNG 6/16/1979  Nam  C/E 10/14/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
929 130467 NGUYỄN HỮU THỌ 2/1/1989  Nam  2/E 10/14/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
930 130471 NGUYỄN HỮU HẢI 7/10/1982  Nam  OILER 10/14/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
931 130472 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 10/7/1985  Nam  OILER 10/14/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
932 130477 NGUYỄN VĂN TẢI 1/4/1979  Nam  OILER 10/14/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
933 130480 PHẠM TUẤN ANH 7/25/2001  Nam  AB 10/14/2022 8:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
934 130483 TÔ XUÂN ĐỨC 9/17/1994  Nam  AB.D 10/14/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
935 130485 PHẠM KHẮC VỊ 11/5/1972  Nam  COOK 10/14/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
936 130486 NGUYỄN TRƯỜNG HUY 5/27/1985  Nam  4/E 10/14/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
937 130488 PHẠM ÚT NGHĨA 6/26/1983  Nam  C/O 10/14/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
938 130490 TRẦN QUỐC HƯNG 11/8/2000  Nam  DECK – CADET 10/14/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
939 130495 LÊ MINH ĐỨC 2/19/1978  Nam  1/E 10/14/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
940 130496 NGUYỄN THỊ DUNG 1/1/1978  Nữ 10/14/2022 9:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
941 130497 TRƯƠNG VIẾT THỤY 3/24/1986  Nam  OILER 10/14/2022 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
942 130501 TRƯƠNG TRỌNG LINH 5/18/1992  Nam  SAILOR 10/14/2022 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
943 130506 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 2/28/1991  Nam  ELECTRIC 10/14/2022 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
944 130508 ĐỖ NGỌC TUẤN 8/5/1968  Nam  C/E 10/14/2022 9:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
945 130510 TRƯƠNG VĂN BIÊN 5/19/1987  Nam  BOSUN 10/14/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
946 130511 JOSEPH JAMES KAVANAGH 4/14/1991  Nam 10/14/2022 9:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
947 130512 HOÀNG VĂN TUYỀN 11/11/1992  Nam  OS.D 10/14/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
948 130513 ĐỒNG THỊ MỸ LAN 10/26/1992  Nữ 10/14/2022 9:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
949 130514 PHẠM VĂN DOANH 12/18/1993  Nam  COOK 10/14/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
950 130519 LƯU VĂN DŨNG 4/21/1989  Nam  C/O 10/14/2022 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
951 130521 VŨ VĂN QUÂN 7/25/1988  Nam  2/E 10/14/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GREEN OCEAN
952 130524 PHẠM VĂN BỀN 8/18/2001  Nam  OILER 10/14/2022 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
953 130526 NGUYỄN KHẮC THƯỞNG 10/15/1975  Nam 10/14/2022 10:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
954 130527 CAO XUÂN THÁI 1/5/1986  Nam  SAILOR 10/14/2022 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
955 130528 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/20/1987  Nam  4/E 10/14/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
956 130530 TRẦN QUANG ANH 2/4/1984  Nam  OS.D 10/14/2022 10:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
957 130531 ĐỖ XUÂN DUY 12/28/1980  Nam  OILER 10/14/2022 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
958 130556 LÊ KIM LƯỢNG 3/11/1987  Nam  2/E 10/14/2022 13:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TTC
959 130560 NGUYỄN DUY HIẾU 7/18/1993  Nam  COOK 10/14/2022 13:50  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
960 130563 TRẦN BÌNH TRUNG 8/2/1989  Nam  OILER 10/14/2022 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
961 130569 PHẠM VĂN DŨNG 3/26/1990  Nam  SAILOR 10/14/2022 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
962 130571 NGUYỄN ĐỨC LONG 4/7/1992  Nam  3/O 10/14/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
963 130574 TRẦN HUY LINH 6/10/1988  Nam  3/O 10/14/2022 14:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
964 130579 NGUYỄN VĂN ANH 11/13/1990  Nam  2/E 10/14/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
965 130585 VŨ THÁI NGỌC 2/20/1992  Nam  2/E 10/14/2022 14:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
966 130589 WU HONG PING 3/22/1979  Nam 10/14/2022 14:25  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
967 130591 LIN SHU WEI 6/28/1988  Nam 10/14/2022 14:27  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
968 130592 LEI JIANGUO 1/17/1970  Nam 10/14/2022 14:28  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
969 130595 CHEN YINENG 9/9/1971  Nam 10/14/2022 14:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
970 130597 TANG SUMIN 10/7/1984  Nam 10/14/2022 14:30  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
971 130599 LIN WEN HSI 6/2/1963  Nam 10/14/2022 14:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
972 130604 WANG SHIZHOU 10/27/1969  Nam 10/14/2022 14:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
973 130605 WANG YONGCHAO 6/5/1977  Nam 10/14/2022 14:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
974 130606 XIA QING 1/18/1972  Nam 10/14/2022 14:35  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
975 130609 HSIAO WEI CHENG 2/24/1983  Nam 10/14/2022 14:36  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
976 130611 MA GUANGWEI 1/1/1987  Nam 10/14/2022 14:37  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
977 130620 HUỲNH NGỌC ĐẠI 2/1/1999  Nam  OS.D 10/14/2022 14:49  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
978 130628 NGUYỄN VĂN LONG 11/29/1992  Nam  3/O 10/14/2022 15:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
979 130641 LƯƠNG VIỆT HOÀNG 4/1/2001  Nam  OS 10/14/2022 15:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
980 130642 LÊ VĂN TÂN 12/19/2002  Nam  OS.D 10/14/2022 15:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
981 130644 TRẦN TRUNG HÙNG 4/20/1993  Nam  COOK 10/14/2022 15:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
982 130646 BÙI TUẤN ANH 7/31/1987  Nam  OILER 10/14/2022 15:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
983 130649 LẠI VĂN HÙNG 6/27/1992  Nam  OILER 10/14/2022 15:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
984 130654 NGUYỄN VĂN THIỆN 12/21/2001  Nam  SAILOR 10/14/2022 15:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
985 130688 HOÀNG NGỌC DINH 1/4/1981  Nam  FITTER 10/15/2022 7:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
986 130690 TRẦN LÝ THÔNG 2/25/1999  Nam  OS.E 10/15/2022 7:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
987 130695 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 2/12/1990  Nam  AB.D 10/15/2022 7:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
988 130696 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 3/8/1974  Nam  AB.D 10/15/2022 7:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
989 130697 CAO VĂN THẮNG 4/20/1997  Nam  OS.D 10/15/2022 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
990 130698 NGUYỄN THỊ HẠNH 5/15/1981  Nữ 10/15/2022 7:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
991 130699 TRỊNH ANH SƠN 11/1/1984  Nam  C/E 10/15/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
992 130700 ĐỒNG THẾ DŨNG 5/5/1989  Nam  AB.D 10/15/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
993 130702 PHẠM ĐỨC GIÁP 4/1/1996  Nam  AB.D 10/15/2022 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
994 130704 PHẠM HỒNG THỦY 4/23/1982  Nam  Carpenter 10/15/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
995 130705 TRẦN THANH HÙNG 10/8/1994  Nam  AB.E 10/15/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
996 130706 TẠ ĐÌNH NGỌC 6/24/1987  Nam  FITTER 10/15/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
997 130709 NGUYỄN VĂN TIẾN 12/5/1985  Nam  OS.D 10/15/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
998 130712 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 10/25/1997  Nam  AB.D 10/15/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
999 130713 ROÃN VĂN KIÊN 9/2/1982  Nam  2/O 10/15/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1000 130718 NGUYỄN VĂN HOÀN 8/20/1993  Nam  OS.E 10/15/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1001 130724 PHẠM XUÂN HÙNG 6/5/1981  Nam  C/O 10/15/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1002 130725 HỒ SỸ PHÚC 1/15/1981  Nam  C/E 10/15/2022 8:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1003 130727 NGUYỄN VĂN THẮNG 7/14/1998  Nam  AB.D 10/15/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1004 130731 NGUYỄN HOÀNG SÂM 9/10/1971  Nam  COOK 10/15/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1005 130738 PHẠM HỮU QUÝ 1/2/1986  Nam  C/O 10/15/2022 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1006 131172 NGUYỄN CẢNH TRUNG 5/30/1980  Nam  AB.D 10/17/2022 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1007 131177 NGUYỄN ĐÌNH TRIỀU 3/19/1999  Nam  OILER 10/17/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1008 131180 PHẠM THANH HẢI 3/16/1972  Nam  AB.E 10/17/2022 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1009 131184 VŨ VĂN CHIẾN 5/25/1983  Nam  OS.E 10/17/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1010 131185 PHÙNG MINH PHÚ 4/29/1990  Nam  AB.D 10/17/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1011 131190 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG 9/18/1963  Nam  ELECTRIC 10/17/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1012 131194 HÀ TIẾN HỒNG 1/6/1983  Nam  OS.E 10/17/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1013 131199 PHẠM MINH TIẾN 7/6/1996  Nam  OS.E 10/17/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1014 131200 BÙI SỸ NĂM 10/20/1984  Nam  OILER 10/17/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1015 131208 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 3/3/1993  Nam  OILER 10/17/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1016 131210 LÊ VĂN TUẤN 3/15/1992  Nam  OS.E 10/17/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1017 131218 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 1/2/1985  Nam  AB.D 10/17/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1018 131215 NGUYỄN DUY ĐỨC 11/16/1994  Nam  OS.D 10/17/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1019 131224 MAI NGỌC MINH 7/7/1985  Nam  SAILOR 10/17/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1020 131235 TRỊNH HÙNG 12/8/1991  Nam  4/E 10/17/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1021 131239 VŨ VĂN ĐOAN 10/25/1984  Nam  COOK 10/17/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1022 131243 CHEN, WEI 6/17/1983  Nam 10/17/2022 8:08  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1023 131249 PHẠM TIẾN TRỌNG 6/8/1991  Nam  SAILOR 10/17/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1024 131263 TSAI, YUEH – LING 2/4/1992  Nam 10/17/2022 8:12  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1025 131255 PHAN THÚC ĐỊNH 9/11/1988  Nam  4/E 10/17/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH RED STAR ENERGY
1026 131259 LÊ VĂN TÙNG 4/6/1984  Nam  CAPT 10/17/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1027 131266 NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH 4/10/1996  Nam  OS.D 10/17/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1028 131269 LIAO, GUOXI 4/8/1983  Nam 10/17/2022 8:17  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1029 131270 TRẦN XUÂN HUÂN 6/25/1981  Nam  OS.E 10/17/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1030 131275 NGUYỄN DUY KHÁNH 6/19/1991  Nam  2/O 10/17/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1031 131280 HOÀNG DŨNG 1/6/1999  Nam  SAILOR 10/17/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1032 131283 TRỊNH XUÂN ĐÔNG 12/22/1983  Nam  2/E 10/17/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1033 131286 PHẠM NGỌC HIẾU 10/9/2003  Nam  SAILOR 10/17/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1034 131290 TRẦN NHẬT TÂN 11/22/1997  Nam  OILER 10/17/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1035 131293 LÊ VĂN ĐỒNG 10/8/1978  Nam  OILER 10/17/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1036 131296 NGUYỄN TRUNG VIỆT 4/10/1974  Nam  OILER 10/17/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1037 131299 NGUYỄN VĂN KHÁNH 12/12/1971  Nam  OILER 10/17/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1038 131302 NGUYỄN VIỆT TUẤN 3/8/1977  Nam  OILER 10/17/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1039 131304 HÀN DUYÊN ÁNH 5/6/1995  Nam 10/17/2022 8:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1040 131307 NGUYỄN VĂN ÁNH 2/16/1979  Nam  SAILOR 10/17/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1041 131309 HÀ VĂN HOÀNH 9/17/1985  Nam 10/17/2022 8:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1042 131311 NGUYỄN TIẾN THƯƠNG 2/3/1978  Nam  OILER 10/17/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1043 131315 HOÀNG HỮU SÁU 10/24/1988  Nam 10/17/2022 8:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1044 131317 LÊ VĂN TÀI 1/25/1992  Nam  3/O 10/17/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1045 131318 BÙI VĂN MẠNH 6/27/1982  Nam  AB 10/17/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
1046 131325 VŨ BÁ HÙNG 10/1/1975  Nam  OILER 10/17/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1047 131329 NGUYỄN VĂN HÙNG 3/6/1986  Nam  OS.D 10/17/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1048 131334 ĐỖ XUÂN CHƯỜNG 8/5/2000  Nam  SAILOR 10/17/2022 8:51  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1049 131341 PHẠM VĂN MIỆN 3/3/1995  Nam  SAILOR 10/17/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1050 131346 VÕ VĂN QUANG 10/14/2000  Nam  OILER 10/17/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1051 131351 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 10/30/1998  Nam  AB.D 10/17/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1052 131357 ĐỖ VĂN TỴ 5/24/1971  Nam  2/E 10/17/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1053 131366 VĂN HẢI LONG 8/3/1989  Nam  SAILOR 10/17/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1054 131378 VŨ TIẾN DŨNG 2/16/1991  Nam  ELECTRIC 10/17/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1055 131390 PHẠM BÁ QUÂN 12/25/1987  Nam  AB.D 10/17/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1056 131396 ĐÀO ĐỨC ANH 11/20/1998  Nam  ENGINE – CADET 10/17/2022 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1057 131402 NGUYỄN MINH TẤN 12/26/1985  Nam  ENGINE OFFICER 10/17/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1058 131410 NGUYỄN HOÀNG LONG 7/4/1987  Nam  C/O 10/17/2022 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PTSC Thanh Hóa
1059 131411 ĐÀM QUANG MẠNH 12/2/1996  Nam  3/O 10/17/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1060 131416 BÙI XUÂN NGUYỆN 2/6/1991  Nam  OS.D 10/17/2022 9:53  Chứng chỉ Panama  Hân Huy
1061 131421 TRẦN XUÂN THOẠI 10/22/1988  Nam  OILER 10/17/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1062 131423 HỒ THẾ ĐỨC 1/13/2001  Nam  OILER 10/17/2022 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1063 131427 NGUYỄN HỮU PHAN 10/27/1994  Nam  OS.E 10/17/2022 10:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
1064 131428 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 10/9/1977  Nam  OS.E 10/17/2022 10:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1065 131432 NGUYỄN TRỌNG TÍN 10/28/1990  Nam  FITTER 10/17/2022 10:27  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1066 131437 NGUYỄN MINH ĐỨC 7/5/1983  Nam  C/E 10/17/2022 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1067 131439 NGUYỄN THÀNH LUÂN 8/17/1992  Nam  AB.D 10/17/2022 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
1068 131440 NGUYỄN VĂN SOÁI 10/15/1988  Nam  COOK 10/17/2022 10:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1069 131444 LÊ HOÀI NAM 10/20/1996  Nam  AB.E 10/17/2022 11:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GLS
1070 131449 MOHAMED ALY MOHAMED FAYED 3/21/1988  Nam 10/17/2022 11:14  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1071 131489 PHẠM QUANG PHÚC 6/21/1992  Nam  AB.D 10/17/2022 14:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1072 131498 PHAN VĂN KHU 1/18/1996  Nam  3/E 10/17/2022 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1073 131504 NGUYỄN VĂN TỚI 10/25/1990  Nam  4/E 10/17/2022 14:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1074 131508 LƯU ĐỨC VIỆT 3/13/1994  Nam  3/O 10/17/2022 14:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1075 131518 LÊ ANH LONG 5/4/1988  Nam  2/E 10/17/2022 14:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1076 131522 NGÔ QUỐC KIÊN 10/1/1988  Nam  Carpenter 10/17/2022 14:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1077 131529 PHẠM VĂN ĐỨC 3/7/1999  Nam  OILER 10/17/2022 14:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1078 131531 TRẦN VĂN TIẾN 7/29/1994  Nam  OS.D 10/17/2022 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1079 131534 VŨ HOÀI ĐỨC 4/12/2001  Nam  OS.E 10/17/2022 14:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1080 131537 MAI LÊ LINH 11/2/1986  Nam  CAPT 10/17/2022 14:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1081 131538 ĐỖ THẮNG LỢI 5/24/1990  Nam  C/O 10/17/2022 14:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1082 131540 NGUYỄN VĂN TÁM 1/5/1993  Nam  OS.D 10/17/2022 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1083 131542 TẰNG VĂN TUẤN 12/12/1997  Nam  OS.D 10/17/2022 14:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1084 131544 NGUYỄN XUÂN THẠNH 10/17/1986  Nam  FITTER 10/17/2022 14:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1085 131546 HOÀNG LÊ MINH 2/1/1982  Nam  2/O 10/17/2022 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1086 131547 LÊ XUÂN TUẤN 4/17/1998  Nam  OILER 10/17/2022 14:51  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1087 131550 TRẦN VĂN VIỆT 9/2/1982  Nam  C/O 10/17/2022 14:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1088 131552 ĐỖ XUÂN TÍN 7/8/1992  Nam  AB.D 10/17/2022 14:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1089 131553 ĐINH VĂN DUY 11/9/1990  Nam  OILER 10/17/2022 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1090 131554 HOÀNG VĂN NGỌC 1/20/1988  Nam  2/E 10/17/2022 14:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1091 131557 VŨ VĂN HIẾU 4/15/1991  Nam  3/E 10/17/2022 14:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1092 131559 NGUYỄN VĂN DUẨN 8/11/1989  Nam  2/E 10/17/2022 15:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1093 131562 NGUYỄN HUY KHƯƠNG 8/2/1989  Nam  2/O 10/17/2022 15:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1094 131565 VŨ VĂN HÙNG 6/1/1979  Nam  AB.D 10/17/2022 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1095 131566 TRẦN XUÂN TUÂN 9/5/1985  Nam  C/O 10/17/2022 15:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH RED STAR ENERGY
1096 131583 HOÀNG XUÂN TỨ 7/1/1976  Nam 10/17/2022 15:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1097 131655 HỒ THỌ LĨNH 4/2/1973  Nam  SAILOR 10/18/2022 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1098 131657 VÕ ĐÌNH NGHĨA 7/3/1988  Nam  SAILOR 10/18/2022 7:41  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1099 131686 NGUYỄN VIẾT MINH 6/10/1972  Nam  COOK 10/18/2022 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1100 131800 LÊ QUANG SỰ 3/10/1987  Nam  2/E 10/18/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  PHƯƠNG ĐÔNG
1101 131807 PHÙNG VĂN TIẾN 2/26/1995  Nam  OS.D 10/18/2022 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
1102 131811 NGUYỄN HỮU SÁNG 1/24/1984  Nam  OS.D 10/18/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1103 131815 ĐÀO VĂN HÙNG 9/26/1986  Nam  SAILOR 10/18/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1104 131824 NGUYỄN PHƯỚC HIẾU 10/12/2000  Nam  OS.D 10/18/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1105 131829 PHẠM HUY TIẾN 12/15/1981  Nam  2/E 10/18/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1106 131828 TRẦN VĂN HẬU 6/21/1995  Nam  SAILOR 10/18/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1107 131835 TRẦN VĂN LỰC 8/2/1994  Nam  SAILOR 10/18/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1108 131840 PHẠM VĂN TIỆP 8/12/1988  Nam  4/E 10/18/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1109 131843 VŨ ĐỨC LÂM 12/8/1999  Nam  WPR 10/18/2022 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1110 131849 NGUYỄN QUANG TRUNG 11/20/1991  Nam  3/E 10/18/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1111 131856 NGUYỄN THANH SƠN 2/2/1985  Nam  SAILOR 10/18/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1112 131858 TRẦN VĂN NHÂN 4/20/1993  Nam  3/O 10/18/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1113 131864 NGUYỄN ĐỨC TÚ 11/14/1988  Nam  OILER 10/18/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1114 131866 TRẦN CÔNG ANH 12/3/1983  Nam  FITTER 10/18/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1115 131867 VŨ VĂN VƯƠNG 2/19/1982  Nam  OILER 10/18/2022 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1116 131868 LÊ THÁI DƯƠNG 5/15/1989  Nam  AB.D 10/18/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1117 131870 ĐẶNG MINH KHƯƠNG 12/24/1977  Nam  CAPT 10/18/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1118 131873 PHẠM VĂN HUÂN 2/20/1982  Nam  FITTER 10/18/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1119 131882 TRẦN ĐỨC HỒNG 1/3/1976  Nam 10/18/2022 8:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1120 131883 ĐINH THẾ HOẠT 8/25/1991  Nam  AB.E 10/18/2022 8:19  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1121 131889 LÊ PHONG VŨ 8/10/1994  Nam  AB.D 10/18/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1122 131892 NGUYỄN XUÂN SAO 10/26/1981  Nam  2/E 10/18/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TIÊN PHONG
1123 131898 NGUYỄN TIẾN DỤNG 3/7/1973  Nam  AB.E 10/18/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1124 131902 TRẦN THANH PHONG 8/26/1993  Nam  3/E 10/18/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1125 131905 ĐINH TIẾN DUẨN 1/14/1993  Nam  OS.D 10/18/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1126 131909 BÙI BIÊN CƯƠNG 6/23/1979  Nam  CAPT 10/18/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1127 131913 ĐẶNG CÔNG KHÔI 8/6/1988  Nam  AB.D 10/18/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1128 131918 ĐỖ VĂN NGUYÊN 2/10/1972  Nam  BOSUN 10/18/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1129 131921 LEI, CHENSGONG 5/2/1981  Nam 10/18/2022 8:37  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1130 131925 NGUYỄN QUANG MINH 2/21/1984  Nam  C/E 10/18/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
1131 131931 NGUYỄN VIẾT DŨNG 7/12/1993  Nam  2/O 10/18/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SEVEN SEAS
1132 131935 ĐINH CÔNG DUY 2/4/1987  Nam  SAILOR 10/18/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1133 131937 LÊ HUY HOÀNG 10/13/1973  Nam  BOSUN 10/18/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1134 131941 ĐỒNG VĂN BÌNH 10/6/1985  Nam  C/O 10/18/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1135 131944 NGUYỄN VĂN LINH 1/3/2000  Nam 10/18/2022 8:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1136 131946 PHẠM VĂN TRUNG 8/3/1985  Nam  AB.D 10/18/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIỆT NHẬT
1137 131950 HOÀNG ĐÌNH DỰ 5/30/1976  Nam  COOK 10/18/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1138 131952 NGUYỄN DUY DƯƠNG 6/20/1984  Nam  AB.D 10/18/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1139 131953 TRƯƠNG NGỌC BỐN 5/16/1985  Nam  AB.D 10/18/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1140 131956 GIANG THANH HƯNG 5/10/1991  Nam  AB.D 10/18/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG HƯNG
1141 131957 BÙI MẠNH HÙNG 6/15/1984  Nam  OS.E 10/18/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1142 131958 PHAN ĐÌNH TRẠI 8/17/1990  Nam  OS.E 10/18/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1143 131959 LÊ MẠNH HUY 1/4/1992  Nam  3/E 10/18/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1144 131964 NGUYỄN BÁ TRỌNG 8/12/1990  Nam  BOSUN 10/18/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1145 131960 ĐẶNG VĂN TRUNG 3/1/1988  Nam  OILER 10/18/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1146 131968 NGUYỄN VĂN CHIẾN 2/6/1993  Nam  OILER 10/18/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1147 131971 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 2/1/1991  Nam  OS.D 10/18/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1148 131972 CAI HAIYAN 9/2/1975  Nam 10/18/2022 9:11  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1149 131974 THÁI HỮU SÁNG 9/20/1995  Nam  OILER 10/18/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1150 131977 NGUYỄN HỮU KIÊN 7/17/1983  Nam  BOSUN 10/18/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1151 131976 PHẠM VĂN QUANG 10/8/1990  Nam  BOSUN 10/18/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1152 131979 PHAN VĂN DŨNG 8/1/1986  Nam  CAPT 10/18/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1153 131980 PHẠM VĂN CƯỜNG 4/11/1985  Nam  SAILOR 10/18/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1154 131983 NGUYỄN VĂN BẮC 5/21/1987  Nam  AB.D 10/18/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1155 131984 NGUYỄN QUỐC THÁI 8/28/1996  Nam  OILER 10/18/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1156 131986 TRẦN HOÀI NGHI 10/12/1990  Nữ  4/E 10/18/2022 9:26  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1157 131988 NGUYỄN SƠN HẢI 10/21/1987  Nam  AB.E 10/18/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
1158 131993 BÙI VĂN HỌC 4/19/1985  Nam 10/18/2022 9:35  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
1159 131999 NGUYỄN XUÂN TẠO 8/28/1991  Nam  2/O 10/18/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1160 132002 TRẦN VĂN MINH 8/18/1989  Nam 10/18/2022 9:50  KSK lấy bằng lái xe nam
1161 132003 NGUYỄN ĐỨC THIỀU 9/7/1985  Nam  OILER 10/18/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1162 132005 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 2/25/1979  Nam  SAILOR 10/18/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1163 132010 DƯƠNG VĂN DÂN 11/28/1990  Nam  OS.D 10/18/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1164 132012 VŨ VĂN TUYÊN 12/7/1985  Nam  OILER 10/18/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
1165 132090 LÊ TRƯỜNG THỦY 1/24/1982  Nam  C/E 10/18/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1166 132091 NGUYỄN DUY TRINH 5/7/1989  Nam  AB.D 10/18/2022 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1167 132096 LÊ VIỆT ANH 7/25/1988  Nam  SAILOR 10/18/2022 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1168 132097 ĐÀM QUANG TRUNG 8/25/1979  Nam 10/18/2022 10:50  KSK lấy bằng lái xe nam
1169 132098 TRỊNH TỨ NAM 7/2/1994  Nam  4/E 10/18/2022 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
1170 132126 VŨ MINH 5/14/1983  Nam  C/E 10/18/2022 13:59  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1171 132131 VŨ BÁ HIỆP 8/15/1991  Nam  3/E 10/18/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1172 132135 ĐỖ NHƯ NGHĨA 12/25/1990  Nam  COOK 10/18/2022 14:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1173 132137 DƯƠNG MINH PHƯƠNG 11/12/1989  Nam  C/E 10/18/2022 14:16  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1174 132141 VI QUANG LINH 9/20/1992  Nam 10/18/2022 14:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1175 132144 VY THỊ THỦY 1/18/1987  Nữ 10/18/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1176 132145 BÙI VĂN KHÁNH 11/28/1983  Nam  4/E 10/18/2022 14:22  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1177 132146 NGUYỄN CHÍ HÙNG 12/20/1962  Nam  BOSUN 10/18/2022 14:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1178 132148 TRƯƠNG CÔNG THẮNG 8/10/1976  Nam  COOK 10/18/2022 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1179 132149 HOÀNG VĂN HÀ 6/20/1983  Nam  AB.E 10/18/2022 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1180 132150 HOÀNG NGỌC ANH HÀO 7/27/2001  Nam  OILER 10/18/2022 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
1181 132152 NGUYỄN VĂN TUYNH 1/14/1984  Nam  2/E 10/18/2022 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1182 132157 NGUYỄN XUÂN SƠN 8/25/1980  Nam  COOK 10/18/2022 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1183 132162 HOÀNG VĂN ĐƯỚC 10/8/1986  Nam  SAILOR 10/18/2022 14:40  Chứng chỉ Panama  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1184 132164 NGUYỄN TRỌNG LỢI 7/11/1987  Nam  C/O 10/18/2022 14:40  Chứng chỉ Panama  AMAT
1185 132167 LÊ QUỐC HIẾU 4/10/1997  Nam  OS.D 10/18/2022 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1186 132170 LỘC VĂN LÂM 8/26/1983  Nam 10/18/2022 14:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1187 132182 TRỊNH QUYẾT TIẾN 4/6/1991  Nam  C/O 10/18/2022 14:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1188 132183 PHẠM VĂN MẬU 12/1/1991  Nam  OS.D 10/18/2022 15:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1189 132188 HOÀNG ĐỨC TÀI 11/26/1991  Nam  3/O 10/18/2022 15:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1190 132208 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 11/3/1992  Nữ 10/18/2022 15:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1191 132211 PHẠM XUÂN BÁCH 2/29/1992  Nam 10/18/2022 16:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1192 132213 NGUYỄN VƯƠNG 10/13/1992  Nam  C/O 10/18/2022 16:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PITSCO
1193 132225 HONG EDONG 1/15/1983  Nam 10/18/2022 16:45  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1194 132270 HOÀNG THANH DIỆU 11/15/1981  Nam  AB.D 10/19/2022 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1195 132276 NGUYỄN VĂN HUÂN 7/1/1990  Nam  COOK 10/19/2022 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1196 132283 PHẠM PHÊ BÌNH 6/1/1991  Nam  3/O 10/19/2022 7:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1197 132401 PHẠM DUY SANG 6/2/1992  Nam  C/O 10/19/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1198 132404 PHẠM QUỐC VIỆT 2/11/1987  Nam  OILER 10/19/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1199 132426 HỒ NGỌC KHIÊM 2/20/1998  Nam  AB.E 10/19/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1200 132433 NGUYỄN PHÚ THUẦN 1/2/1982  Nam  C/E 10/19/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1201 132442 DƯƠNG VĂN XUÂN 10/6/1994  Nam  3/E 10/19/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1202 132447 VÕ VĂN ANH 3/20/1986  Nam  FITTER 10/19/2022 8:02  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1203 132450 TRẦN HẢI SƠN 10/24/2003  Nam 10/19/2022 8:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1204 132457 NGUYỄN ANH NGỌC 10/30/1993  Nam 10/19/2022 8:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1205 132456 TRẦN THÙY NINH 1/4/2001  Nữ 10/19/2022 8:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1206 132467 NGUYỄN PHẠM TUẤN KIỆT 8/25/2006  Nam 10/19/2022 8:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1207 132464 ĐOÀN NGỌC ĐAN THANH 7/23/2007  Nữ 10/19/2022 8:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1208 132470 LỖ ĐỨC MẠNH 2/26/2003  Nam 10/19/2022 8:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1209 132476 PHAN VĂN TOÀN 6/30/1996  Nam  OS.D 10/19/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1210 132477 PHẠM ĐĂNG QUANG 10/25/2006  Nam 10/19/2022 8:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1211 132481 PHẠM MINH QUÂN 7/17/2008  Nam 10/19/2022 8:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1212 132485 ĐỖ VĂN ĐỨC 6/9/1996  Nam 10/19/2022 8:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1213 132488 NGUYỄN VĂN AN 5/30/2004  Nam 10/19/2022 8:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1214 132491 PHẠM TUẤN SƠN 10/26/2003  Nam  OILER 10/19/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1215 132494 NGUYỄN HUY CƯƠNG 9/17/1984  Nam  C/O 10/19/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1216 132492 NGUYỄN DƯƠNG TÚ 2/12/1981  Nam  M/M 10/19/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1217 132497 NGUYỄN THANH CƯƠNG 3/10/1965  Nam  FITTER 10/19/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  SUMASER
1218 132499 NGUYỄN HẢI SƠN 10/19/1975  Nam  ELECTRIC 10/19/2022 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1219 132553 HOÀNG VĂN TUẤN 12/15/1996  Nam  M/M 10/19/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1220 132600 NGUYỄN VĂN TUÂN 11/2/1982  Nam  M/M 10/19/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1221 132684 VŨ THÀNH GIA TẤN 12/18/1991  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1222 132721 PHẠM VĂN PHƯƠNG 8/13/1991  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1223 132842 TRỊNH XUÂN CƯỜNG 11/16/1985  Nam  AB.D 10/19/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1224 132958 HOÀNG NGỌC CƯƠNG 9/29/2000  Nam  OILER 10/19/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1225 133093 TRỊNH HỮU ĐẠI 5/10/1982  Nam  3/E 10/19/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
1226 133225 TRÌNH VĂN CƯỜNG 9/20/1992  Nam  OS.E 10/19/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1227 133321 PHÙNG VĂN BẮC 1/28/1977  Nam  OILER 10/19/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1228 133324 PHẠM VĂN KHƯƠNG 10/31/1992  Nam  OILER 10/19/2022 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1229 133328 NGUYỄN SĨ BÍNH 10/23/1984  Nam  OILER 10/19/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1230 133327 NGUYỄN VĂN NÔNG 6/10/1973  Nam  OILER 10/19/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1231 133330 NGUYỄN THANH OAI 7/24/1992  Nam  OILER 10/19/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1232 133332 LÊ ĐỨC TOÀN 11/22/1993  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1233 133334 NGUYỄN HỮU TÚ 8/2/1989  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1234 133337 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 3/12/1985  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1235 133338 NGUYỄN TRUNG HIẾU 8/30/1994  Nam  AB.D 10/19/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1236 133341 PHẠM VĂN TÁM 8/11/1985  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1237 133342 ĐỖ THANH TUẤN 2/20/1997  Nam  OILER 10/19/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1238 133344 HOÀNG VĂN MẠNH 8/27/1993  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1239 133347 LÊ MINH QUANG 9/20/2002  Nam  OILER 10/19/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1240 133346 NGUYỄN QUỐC TOẢN 11/5/2003  Nam  OILER 10/19/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1241 133350 VÕ VĂN QUÍ 9/25/1999  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1242 133352 NGUYỄN VĂN HOÀN 2/23/1977  Nam  OILER 10/19/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1243 133354 TRẦN VĂN CHIẾN 5/4/1982  Nam  AB.D 10/19/2022 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1244 133356 LƯU VĂN LÂM 10/11/1994  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1245 133360 NGUYỄN LÊ HUY TUẤN 9/19/1991  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1246 133362 VŨ TÙNG DƯƠNG 6/6/2000  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1247 133363 NGUYỄN VĂN KIÊN 5/5/1993  Nam  SAILOR 10/19/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1248 133366 HOÀNG MINH CHUNG 8/18/1981  Nam  SAILOR 10/19/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1249 133367 TRẦN VĂN TIẾN 9/14/2002  Nam  SAILOR 10/19/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1250 133370 NGUYỄN VIẾT DŨNG 2/6/1988  Nam  OILER 10/19/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1251 133369 PHÙNG ĐỨC LƯƠNG 7/23/1998  Nam  SAILOR 10/19/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1252 133372 LÊ VĂN TRUYỀN 1/5/1995  Nam  SAILOR 10/19/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1253 133375 NGUYỄN VĂN HÙNG 4/1/1974  Nam  SAILOR 10/19/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1254 133377 TRẦN QUANG HUY 7/20/1994  Nam  SAILOR 10/19/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1255 133382 PHAN VĂN CẢNH 4/10/1997  Nam  OILER 10/19/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1256 133385 BÙI ĐỨC THẮNG 12/23/1994  Nam  4/E 10/19/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1257 133390 ZHONG YONGXING 3/7/1986  Nam 10/19/2022 9:12  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1258 133392 HOÀNG DUY PHÁN 11/26/1991  Nam  3/O 10/19/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1259 133395 ĐỖ QUANG TRUNG 1/22/1994  Nam  AB.E 10/19/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1260 133398 BÙI ĐỨC TUYẾN 1/29/1982  Nam 10/19/2022 9:15  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1261 133400 VŨ THỊ CẨM LỆ 6/13/1994  Nữ 10/19/2022 9:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1262 133402 PHAN ANH HOÀNG 1/28/1983  Nam  C/E 10/19/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1263 133407 PHẠM ĐỨC TIẾN 8/19/1972  Nam  BOSUN 10/19/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1264 133411 LÊ SỸ VŨ 5/5/1989  Nam 10/19/2022 9:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1265 133414 TRẦN TRỌNG TẠO 11/4/1993  Nam  SAILOR 10/19/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1266 133420 PHẠM VĂN PHÚC 10/4/1979  Nam  SAILOR 10/19/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH TUẤN
1267 133421 NGUYỄN VĂN DOANH 12/12/1970  Nam  AB.E 10/19/2022 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH TUẤN
1268 133422 MAI NGỌC LƯƠNG 12/15/1970  Nam  BOSUN 10/19/2022 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  HOÀNG DƯƠNG
1269 133423 NGUYỄN QUỐC HUY 11/15/1982  Nam  C/E 10/19/2022 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1270 133427 NGUYỄN VĂN NGỌC 2/20/1982  Nam  COOK 10/19/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1271 133428 TRẦN MINH HIẾU 6/15/1987  Nam  BOSUN 10/19/2022 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1272 133438 NGUYỄN THÀNH LUÂN 9/27/1990  Nam  2/E 10/19/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1273 133440 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 10/5/2004  Nam 10/19/2022 9:51  KSK lấy bằng lái xe nam
1274 133443 NGUYỄN KHÁNH LINH 12/8/2003  Nữ 10/19/2022 9:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1275 133446 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH ANH 4/1/2003  Nữ 10/19/2022 9:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1276 133447 NGÔ VĂN SƠN 7/13/1980  Nam  BOSUN 10/19/2022 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1277 133450 TẠ THÀNH TẢO 11/7/1990  Nam  OILER 10/19/2022 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1278 133452 ĐẶNG VĂN KHOA 4/16/1978  Nam  C/E 10/19/2022 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1279 133453 NGÔ TẤT THẮNG 1/22/1981  Nam  C/E 10/19/2022 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1280 133457 TRẦN HÀ PHƯƠNG 7/2/1986  Nam  OILER 10/19/2022 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1281 133460 ĐẬU VĂN TÀI 10/9/1993  Nam  AB.D 10/19/2022 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1282 133463 ĐOÀN TRUNG LINH 12/18/1987  Nam  2/O 10/19/2022 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1283 133469 NGUYỄN NGỌC LUÂN 6/26/1992  Nam  FITTER 10/19/2022 10:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1284 133470 TRỊNH KIM KHANG 1/1/2002  Nam  AB.D 10/19/2022 10:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1285 133472 PHAN NGUYỄN MINH THIỆN 3/18/1991  Nam  3/E 10/19/2022 11:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1286 133473 BÙI VĂN ĐỆ 1/27/1981  Nam  COOK 10/19/2022 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1287 133474 TRƯƠNG NGỌC THUẬN 7/5/1990  Nam  C/O 10/19/2022 11:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1288 133475 ĐỖ MINH NHỰT 9/4/1997  Nam  AB.D 10/19/2022 11:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1289 133478 NGUYỄN HỮU TUẤN 6/14/1981  Nam  C/O 10/19/2022 11:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
1290 133479 NGUYỄN VĂN QUÂN 10/9/1962  Nam  COOK 10/19/2022 11:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
1291 133491 NGUYỄN QUANG SANG 2/23/1998  Nam  OILER 10/19/2022 13:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1292 133497 LÊ VĂN LINH 10/20/1989  Nam  FITTER 10/19/2022 13:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH RED STAR ENERGY
1293 133498 VŨ VĂN TIẾN 5/8/1990  Nam  AB.D 10/19/2022 13:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1294 133500 NGUYỄN VĂN VIỆT 4/19/1989  Nam  2/E 10/19/2022 13:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1295 133502 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 11/20/1979  Nam  2/E 10/19/2022 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1296 133503 DƯƠNG VĂN THANH 7/15/1992  Nam 10/19/2022 13:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1297 133504 NGUYỄN VĂN CHUNG 2/10/1996  Nam  4/E 10/19/2022 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1298 133508 NGUYỄN QUANG HOÀN 9/27/1994  Nam  AB.D 10/19/2022 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1299 133516 TRẦN CÔNG THỊNH 11/22/1990  Nam  AB.D 10/19/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1300 133521 LÊ VĂN HOÀN 12/5/1982  Nam  OILER 10/19/2022 14:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1301 133529 NGUYỄN VĂN HOÀNG 12/12/1987  Nam 10/19/2022 14:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1302 133535 MÙA A DẾ 10/13/2004  Nam 10/19/2022 14:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1303 133538 MIN KYUNGWON 10/15/1972  Nam 10/19/2022 14:49  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1304 133546 HOÀNG VĂN GIÁP 9/19/1990  Nam  2/O 10/19/2022 15:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1305 133558 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 8/18/1995  Nam  OILER 10/19/2022 15:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1306 133559 TRƯƠNG VĂN HIỆU 9/2/1992  Nam  3/E 10/19/2022 15:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1307 133649 NGUYỄN VĂN ĐẰNG 8/17/1990  Nam  2/O 10/20/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
1308 133652 PHẠM VĂN NHẤT 12/10/1991  Nam  AB.E 10/20/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1309 133655 LƯU VĂN THUẬN 9/16/1985  Nam  C/O 10/20/2022 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PCT
1310 133658 PHẠM HỒNG HOAN 5/20/1985  Nam  AB.D 10/20/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1311 133663 ĐÀO CÔNG TOÀN 2/21/1991  Nam  OILER 10/20/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1312 133664 NGUYỄN HUY THÊM 6/21/1992  Nam  C/O 10/20/2022 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Hân Huy
1313 133665 LÊ HỮU TUẤN 4/16/1983  Nam  C/E 10/20/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1314 133668 VŨ VĂN QUỐC 10/8/1991  Nam  AB.D 10/20/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
1315 133671 TRẦN VĂN MÃO 4/10/1988  Nam  AB.E 10/20/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1316 133674 NGUYỄN ĐỨC LONG 10/28/1998  Nam  AB.E 10/20/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
1317 133677 NGUYỄN VIẾT TƯ 4/20/1984  Nam  2/O 10/20/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1318 133681 NGUYỄN TIẾN HIẾU 10/19/1984  Nam  CAPT 10/20/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1319 133685 NGUYỄN VĂN HUÂN 4/26/1985  Nam  OS.E 10/20/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1320 133687 NGUYỄN XUÂN CHU 10/12/1993  Nam  OILER 10/20/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1321 133691 MÙI VĂN TUYÊN 6/10/1986  Nam 10/20/2022 8:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1322 133694 NGUYỄN DUY CHINH 12/2/1986  Nam  2/O 10/20/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1323 133696 DƯƠNG TRỌNG HIẾU 9/13/1983  Nam  OS.D 10/20/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1324 133699 ZENG, RUILIN 5/23/1989  Nam 10/20/2022 8:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1325 133701 NGUYỄN VĂN HOÀNG 4/8/1989  Nam  ELECTRIC 10/20/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1326 133702 CHIANG, CHE – LIANG 3/18/1973  Nam 10/20/2022 8:33  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1327 133703 CHEN, CHIUNG – HUNG 3/19/1982  Nam 10/20/2022 8:35  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1328 133708 TRƯƠNG VĂN SANG 5/16/1993  Nam  AB 10/20/2022 8:36  Chứng chỉ Panama  PHƯƠNG ĐÔNG
1329 133715 PHẠM VĂN HẢI 10/22/1982  Nam  AB.D 10/20/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1330 133721 HÀN DUYÊN HOAN 10/5/1994  Nam 10/20/2022 8:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1331 133729 NGUYỄN VĂN TÙNG 3/12/1980  Nam  SAILOR 10/20/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1332 133733 NGÔ VĂN NGHIỆM 5/25/1994  Nam 10/20/2022 8:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1333 133741 TRẦN VĂN DƯ 8/9/1980  Nam  BOSUN 10/20/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1334 133742 TRẦN NGỌC QUÝ 5/12/1979  Nam  BOSUN 10/20/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1335 133743 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 11/5/1990  Nam  3/E 10/20/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1336 133746 ĐỖ QUỐC SINH 11/13/2002  Nam  SAILOR 10/20/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1337 133747 TĂNG TRUNG SƠN 9/22/1989  Nam  AB.D 10/20/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1338 133750 NGUYỄN TIẾN DŨNG 1/12/1988  Nam  C/E 10/20/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1339 133763 NGUYỄN VĂN TÙNG 5/25/2001  Nam  SAILOR 10/20/2022 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1340 133766 PHẠM NĂNG DUY 9/29/1981  Nam  ELECTRIC 10/20/2022 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1341 133768 VŨ VĂN NAM 4/4/1986  Nam  C/O 10/20/2022 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTS
1342 133770 NGUYỄN VĂN HÓA 6/26/1978  Nam  COOK 10/20/2022 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1343 133772 BÙI NGỌC HÂN 1/20/2007  Nữ 10/20/2022 9:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1344 133773 TRẦN VĂN NGUYÊN 5/1/1993  Nam  FITTER 10/20/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1345 133774 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 12/18/2006  Nam 10/20/2022 10:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1346 133776 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 2/4/2006  Nam 10/20/2022 10:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1347 133777 PHẠM THỊ THÙY 3/26/2006  Nữ 10/20/2022 10:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1348 133778 OKUBO TAKASHI 5/21/1970  Nam 10/20/2022 10:05  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1349 133779 ĐINH THỊ NUỐN 4/16/1998  Nữ 10/20/2022 10:08  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1350 133782 NGUYỄN VĂN QUYỀN 6/17/1974  Nam  C/E 10/20/2022 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1351 133787 PHẠM VĂN HÂN 1/8/2006  Nam 10/20/2022 10:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1352 133788 TRẦN VIỆT ANH 11/4/2005  Nam 10/20/2022 10:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1353 133789 NGUYỄN THỊ LỜI 6/3/2005  Nữ 10/20/2022 10:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1354 133790 NGUYỄN MINH TÍNH 4/2/2002  Nam 10/20/2022 10:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1355 133791 LÊ QUANG TRUNG 7/21/1982  Nam  SAILOR 10/20/2022 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1356 133794 TRẦN CÔNG BIÊN 4/21/1999  Nam  AB.E 10/20/2022 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1357 133795 VŨ LÊ THIÊN HẢI 9/21/2005  Nam 10/20/2022 10:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1358 133796 BÙI VĂN QUÂN 7/21/2005  Nam 10/20/2022 10:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1359 133798 LÊ ĐỨC THẮNG 9/20/1982  Nam 10/20/2022 10:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1360 133799 CHÂU ĐẠI DƯƠNG 7/29/2002  Nam 10/20/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1361 133800 VŨ VĂN HIẾU 6/4/2002  Nam 10/20/2022 10:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1362 133801 NGUYỄN VĂN VIẾT 9/30/2002  Nam 10/20/2022 10:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1363 133802 TRẦN NGỌC HIẾU 3/20/1990  Nam  2/E 10/20/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1364 133803 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 3/25/2002  Nam 10/20/2022 10:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1365 133804 ĐINH PHÚC SÂM 5/6/1984  Nam  C/O 10/20/2022 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1366 133805 VŨ ĐÌNH LINH 11/4/2002  Nam 10/20/2022 10:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1367 133806 SƠN VĂN CƯƠNG 4/4/2001  Nam 10/20/2022 10:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1368 133807 TỐNG HOÀNG NAM 2/11/2002  Nam 10/20/2022 10:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1369 133808 VŨ MẠNH TƯỞNG 6/13/2000  Nam 10/20/2022 10:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1370 133809 NGUYỄN THỊ TUYẾT 3/24/1999  Nữ 10/20/2022 10:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1371 133810 PHẠM HỒNG QUÂN 12/11/2000  Nam 10/20/2022 10:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1372 133812 NGUYỄN THỊ GIANG 1/5/1999  Nữ 10/20/2022 10:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1373 133813 NHỮ ĐÌNH NAM 10/21/1998  Nam 10/20/2022 10:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1374 133814 BÙI VĂN HOÀN 4/25/1997  Nam 10/20/2022 10:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1375 133816 TRẦN QUANG TÙNG 1/1/1991  Nam 10/20/2022 10:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1376 133817 VŨ XUÂN HUY 11/30/2006  Nam 10/20/2022 11:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1377 133818 NGUYỄN THẾ ANH ĐỨC 4/12/2006  Nam 10/20/2022 11:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1378 133819 VŨ LÂM PHONG 10/13/2005  Nam 10/20/2022 11:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1379 133820 PHẠM XUÂN TRƯỢNG 4/26/2002  Nam 10/20/2022 11:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1380 133821 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 9/13/2004  Nam 10/20/2022 11:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1381 133822 TRẦN HUY TIỆP 10/28/2004  Nam 10/20/2022 11:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1382 133823 TRIỆU HOÀNG LONG 5/1/2003  Nam 10/20/2022 11:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1383 133824 NGUYỄN HỮU THÀNH 11/8/2003  Nam 10/20/2022 11:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
1384 133864 ĐỖ HỒNG SƠN 3/31/2001  Nam  OS.D 10/20/2022 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1385 133866 HOÀNG BÁ ÂN 8/9/2003  Nam  OS.D 10/20/2022 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1386 133869 PHẠM VĂN SƠN 1/16/1981  Nam  4/E 10/20/2022 14:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1387 133874 PHAN THÀNH CHUNG 2/13/1987  Nam  AB.D 10/20/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1388 133879 NGUYỄN QUYỀN ANH 12/13/2001  Nam  AB.D 10/20/2022 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1389 133880 BÙI VĂN HIỆP 6/22/1988  Nam  3/O 10/20/2022 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1390 133883 TRẦN BẢO LÂM 2/5/2001  Nam 10/20/2022 14:17  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1391 133885 TRẦN ĐÌNH HOÀNG 8/9/2002  Nam  OS.D 10/20/2022 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1392 133895 TRẦN VĂN HOAN 9/18/1968  Nam  FITTER 10/20/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1393 133898 NGUYỄN VĂN MINH 2/10/1990  Nam  COOK 10/20/2022 14:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1394 133910 CAO TIẾN HÙNG 10/23/1986  Nam  PUMP 10/20/2022 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1395 133913 LÊ ĐỨC PHONG 9/4/1998  Nam  SAILOR 10/20/2022 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1396 133915 NGUYỄN HỮU TUÂN 8/25/1992  Nam  M/M 10/20/2022 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1397 133917 NGUYỄN VĂN TIẾN 8/2/1982  Nam  C/O 10/20/2022 15:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1398 133920 VŨ ĐỨC TRUNG 10/24/1993  Nam  ELECTRIC 10/20/2022 15:02  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1399 133933 TRẦN VĂN HÒA 1/22/1973  Nam 10/20/2022 15:51  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1400 133935 LƯU ĐỨC THUẬN 10/26/2001  Nam  SAILOR 10/20/2022 15:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1401 133936 ĐẶNG ĐÌNH MINH 5/19/1993  Nam  SAILOR 10/20/2022 15:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1402 133984 BÙI NGỌC NHƠN 12/11/1980  Nam  AB.E 10/21/2022 7:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1403 133989 KU, PEI – CHEN 4/3/1985  Nam 10/21/2022 7:40  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1404 133992 TRƯƠNG NHƯ BÌNH 7/4/1989  Nam  3/O 10/21/2022 7:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1405 133993 LI, XIAOWEI 6/18/1990  Nam 10/21/2022 7:41  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1406 133998 BÙI VĂN HẢI 10/30/1988  Nam  OILER 10/21/2022 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1407 133999 NGUYỄN VĂN CÔNG 1/6/1991  Nam  OILER 10/21/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1408 134003 NGUYỄN VĂN TÌNH 2/20/1982  Nam  AB.D 10/21/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1409 134004 CAO XUÂN DƯƠNG 4/26/1995  Nam  FITTER 10/21/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1410 134009 NGUYỄN VĂN ÁNH 4/24/1991  Nam  BOSUN 10/21/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1411 134016 NGUYỄN HUY HOÀNG 8/10/1984  Nam  3/E 10/21/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1412 134020 PHẠM XUÂN TỚI 4/28/1997  Nam  AB.D 10/21/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1413 134027 TÔ VĂN HÙNG 12/10/1978  Nam  OILER 10/21/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1414 134029 ĐẬU VĂN TRƯỜNG 7/20/1983  Nam  SAILOR 10/21/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1415 134031 BIỆN VIẾT HÙNG 6/10/1979  Nam  OILER 10/21/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1416 134036 LÊ MẠNH SƠN 7/15/1981  Nam  C/O 10/21/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1417 134037 TẠ ĐỨC DUY 4/24/1987  Nam  3/E 10/21/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1418 134045 PHAN THANH HẬU 4/15/1978  Nam  C/E 10/21/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1419 134046 HOÀNG MẠNH KHANG 5/10/1984  Nam  M/M 10/21/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1420 134053 PHẠM ĐỨC PHONG 12/24/1978  Nam  C/E 10/21/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1421 134062 ĐẶNG NGỌC SƠN 5/13/1994  Nam  3/E 10/21/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1422 134066 VŨ TUẤN KHUÊ 1/9/1988  Nam  2/O 10/21/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1423 134067 TRẦN XUÂN SỸ 11/13/1979  Nam  COOK 10/21/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1424 134073 NGUYỄN TIẾN HÙNG 11/2/1997  Nam  OS.D 10/21/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1425 134076 ĐOÀN VĂN HIẾU 10/28/1986  Nam  2/O 10/21/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1426 134077 VŨ MẠNH TÙNG 4/27/1996  Nam  OILER 10/21/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1427 134080 TRỊNH VIẾT THUẬT 8/11/1990  Nam  2/O 10/21/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1428 134083 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 4/19/1982  Nam  OILER 10/21/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1429 134085 LÊ MẠNH HIỆP 8/6/1984  Nam  C/O 10/21/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1430 134090 NGUYỄN QUANG QUANG 3/3/1989  Nam  CAPT 10/21/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1431 134092 ĐỖ THÀNH ĐẠT 2/1/1998  Nam  OILER 10/21/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1432 134094 LƯU ĐỨC THANH 4/16/1993  Nam  C/O 10/21/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1433 134097 NGUYỄN QUÝ HẢI 5/6/1990  Nam  FITTER 10/21/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1434 134100 TRẦN XUÂN NGHIÊM 11/12/1980  Nam  C/E 10/21/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1435 134098 LƯU VIỆT HÀ 8/23/1981  Nam  C/E 10/21/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1436 134103 ĐÀO NGỌC TRÁNG 1/26/1992  Nam  2/E 10/21/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1437 134105 NGUYỄN VĂN DŨNG 4/29/1986  Nam  C/O 10/21/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
1438 134109 NGUYỄN VĂN TRUNG 3/9/1977  Nam  OILER 10/21/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1439 134116 NGUYỄN HUY HOÀNG 7/27/2000  Nam 10/21/2022 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1440 134112 VŨ VĂN CÔNG 10/14/1989  Nam  C/O 10/21/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1441 134114 TRẦN QUỐC TOẢN 3/12/1988  Nam  SAILOR 10/21/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1442 134119 ĐẶNG VĂN QUÂN 11/7/1988  Nam  AB.D 10/21/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1443 134126 NGUYỄN QUANG HÀO 7/16/1992  Nam  OS.E 10/21/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1444 134128 PHAN QUỐC DIỄN 10/20/2001  Nam  OS.E 10/21/2022 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TTC
1445 134129 BÙI NGỌC CƯỜNG 1/22/1980  Nam  2/O 10/21/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1446 134133 NGUYỄN ĐÌNH HUY 6/6/1986  Nam  COOK 10/21/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1447 134134 LÊ VĂN ĐÔNG 7/8/1994  Nam  OILER 10/21/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1448 134135 BÙI THANH HUÂN 4/16/1965  Nam  CAPT 10/21/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1449 134136 NGUYỄN THỊ HIỀN 5/3/1984  Nam 10/21/2022 9:07  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1450 134139 ĐỖ XUÂN TOÀN 2/12/1992  Nam  3/O 10/21/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1451 134143 NGUYỄN MINH QUANG 12/12/1997  Nam  OILER 10/21/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1452 134144 VŨ THANH BÌNH 9/5/2001  Nam  OILER 10/21/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1453 134147 PHẠM VĂN CHIẾN 7/27/2003  Nam  OS.E 10/21/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1454 134149 PHẠM VĂN HUỲNH 9/10/1990  Nam  OS.E 10/21/2022 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1455 134152 LÊ NGỌC ĐỨC 10/7/1989  Nam  BOSUN 10/21/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1456 134153 DƯƠNG QUỐC KHÁNH 12/3/1996  Nam  AB.D 10/21/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1457 134154 NGUYỄN VĂN NÚI 7/20/1986  Nam  2/E 10/21/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1458 134155 MAI VĂN LUÂN 4/20/1985  Nam  AB.E 10/21/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1459 134160 ĐÀO VIỆT HỒNG 1/20/1965  Nam  COOK 10/21/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1460 134159 LÊ BÁ HIẾU 5/9/1997  Nam  BOSUN 10/21/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1461 134162 CAO QUẢNG HÒA 9/24/1990  Nam  SAILOR 10/21/2022 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1462 134169 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 11/17/1986  Nam  AB.D 10/21/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1463 134178 NGUYỄN NGỌC TUYỂN 5/31/1984  Nam  3/E 10/21/2022 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1464 134179 NGUYỄN VĂN GIANG 5/20/1962  Nam 10/21/2022 9:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1465 134180 LÊ VĂN QUYẾT 10/7/1962  Nam 10/21/2022 9:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1466 134181 MAI VĂN DOAI 8/12/1962  Nam 10/21/2022 9:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1467 134183 TRẦN VĂN MẾN 10/2/1995  Nam  AB.E 10/21/2022 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1468 134187 PHẠM ĐÌNH SƠN 1/1/1985  Nam 10/21/2022 9:51  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1469 134189 NGUYỄN MINH THANH 2/3/1982  Nam  AB.D 10/21/2022 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
1470 134191 TRỊNH BÁ HẢI 6/4/1997  Nam  AB.D 10/21/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1471 134193 ĐOÀN NGỌC TRƯỜNG 8/4/1986  Nam  COOK 10/21/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1472 134195 NGUYỄN QUANG ĐỊNH 11/2/2001  Nam  AB.E 10/21/2022 9:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1473 134197 VŨ TRUNG NGHĨA 10/28/1993  Nam  Carpenter 10/21/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
1474 134198 NGUYỄN SỸ HƯNG 3/20/1991  Nam  OILER 10/21/2022 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1475 134201 PHẠM VĂN THÀNH 10/31/1993  Nam  AB.D 10/21/2022 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1476 134202 ĐINH VĂN TIẾN 3/27/2001  Nam  SAILOR 10/21/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1477 134203 ĐỖ THÀNH CÔNG 8/4/1983  Nam  SAILOR 10/21/2022 10:08  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1478 134204 ĐỖ QUỐC HUY 9/2/1991  Nam  3/O 10/21/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1479 134205 NGUYỄN VĂN BỐN 8/16/1994  Nam  SAILOR 10/21/2022 10:12  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1480 134206 PHẠM ĐỨC ANH 10/10/1992  Nam  SAILOR 10/21/2022 10:15  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1481 134207 BÙI TÂN KHOA 8/30/1985  Nam  2/O 10/21/2022 10:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1482 134208 ĐẶNG VĂN ẤP 12/24/1992  Nam 10/21/2022 10:19  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1483 134209 BÙI VIỆT HOÀNG 12/26/2001  Nam  OS.E 10/21/2022 10:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1484 134210 ĐẶNG ĐÌNH ANH 10/23/2000  Nam  AB.D 10/21/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1485 134211 PHAN VĂN THƯỞNG 2/20/1982  Nam  COOK 10/21/2022 10:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1486 134212 ĐỖ VĂN THANH 6/19/1991  Nam 10/21/2022 10:29  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1487 134214 ALAN BRIAN 2/16/1995  Nam 10/21/2022 10:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1488 134215 NGUYỄN DUY THÁI 9/29/1992  Nam  OTHER 10/21/2022 10:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1489 134221 LÊ XUÂN HIẾU 2/19/1993  Nam 10/21/2022 11:02  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1490 134223 NGUYỄN VĂN TRIỀU 7/12/1985  Nam  PUMP 10/21/2022 11:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1491 134257 PHẠM THẾ ANH 12/5/1986  Nam  SAILOR 10/21/2022 13:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TÂN VIỆT
1492 134260 LÊ XUÂN TƯ 4/19/1985  Nam  COOK 10/21/2022 13:53  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1493 134267 NGUYỄN CHÍ ANH 12/22/1993  Nam  OILER 10/21/2022 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1494 134272 VI VĂN PHÁP 6/13/1991  Nam 10/21/2022 14:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1495 134274 VŨ HẢI BIÊN 9/29/1998  Nam  OILER 10/21/2022 14:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1496 134278 TRẦN ĐỨC CƯỜNG 7/23/1977  Nam  M/M 10/21/2022 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1497 134284 TRẦN ĐỨC THỊNH 11/16/1999  Nam  OS.E 10/21/2022 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1498 134288 NGUYỄN VĂN LINH 12/18/1998  Nam  AB.D 10/21/2022 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1499 134294 NGUYỄN VĂN HÙNG 8/15/1990  Nam  AB.D 10/21/2022 14:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
1500 134299 LÊ NGUYỄN THANH TÂM 7/1/1987  Nam  3/O 10/21/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
1501 134302 TRẦN MINH TRUYỀN 9/20/1998  Nam  OS.D 10/21/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1502 134324 BÀN VĂN ĐỒNG 12/23/1994  Nam 10/21/2022 14:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1503 134325 LƯỜNG VĂN DÍNH 5/10/1980  Nam 10/21/2022 14:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1504 134327 TRẦN THÀNH 1/1/1996  Nam 10/21/2022 14:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1505 134328 NGUYỄN QUỐC TOÃN 5/19/1995  Nam 10/21/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1506 134329 NGUYỄN THÀNH ĐỀ 9/19/1995  Nam 10/21/2022 14:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1507 134331 DANH ĐIỀN 9/9/1998  Nam 10/21/2022 14:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1508 134334 PHAN VĂN LỘC 4/19/1996  Nam 10/21/2022 14:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1509 134335 LÊ NGÂN LƯỢNG 5/15/2003  Nam 10/21/2022 14:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1510 134336 LÝ VĂN NHÂN 6/19/2003  Nam 10/21/2022 15:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1511 134337 TRƯƠNG MINH THIỆN 11/25/2002  Nam 10/21/2022 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1512 134338 TẠ MINH ĐÁC UYNH 5/25/2002  Nam 10/21/2022 15:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1513 134339 NGÔ THỊ LIA 2/16/2002  Nữ 10/21/2022 15:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1514 134340 NGUYỄN CÔNG BẰNG 8/26/2003  Nam 10/21/2022 15:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1515 134341 PHẠM MINH HIẾU 4/22/2005  Nam 10/21/2022 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1516 134342 HUỲNH ĐỒNG KIỆT 3/13/2004  Nam 10/21/2022 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1517 134343 HỒ THỊ DUY 5/10/2006  Nữ 10/21/2022 15:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1518 134345 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 7/15/2005  Nữ 10/21/2022 15:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1519 134346 TRẦN NGỌC HUY 5/10/2005  Nữ 10/21/2022 15:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1520 134347 TRẦN THỊ BÍCH DÂN 9/25/2004  Nữ 10/21/2022 15:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1521 134348 SƠN THỊ NGỌC THƯ 1/15/2005  Nữ 10/21/2022 15:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1522 134349 PHẠM THÚY MY 10/10/2007  Nữ 10/21/2022 15:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1523 134350 LÊ MY DUNG 1/23/2007  Nữ 10/21/2022 15:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1524 134351 TRẦN QUỐC VIỆT 1/16/2004  Nam 10/21/2022 15:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
1525 134353 NGUYỄN VĂN TIẾN 9/1/1985  Nam  C/O 10/21/2022 15:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1526 134362 ĐẶNG QUANG TRUNG 5/5/1997  Nam  OILER 10/21/2022 15:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1527 134366 NGUYỄN QUỐC UY 7/15/1983  Nam  COOK 10/21/2022 15:46  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1528 134374 CAO VĂN CHUYỂN 10/9/1994  Nam  OILER 10/21/2022 16:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1529 134398 LƯƠNG VĂN DẦN 5/4/1998  Nam  AB.D 10/22/2022 7:29  Chứng chỉ Panama  ĐÔNG PHONG
1530 134400 ĐÀM VĂN CÔNG 2/6/1994  Nam  OS.E 10/22/2022 7:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1531 134403 NGUYỄN QUANG HUY 4/27/1985  Nam  2/E 10/22/2022 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1532 134404 TRỊNH XUÂN PHONG 5/7/1970  Nam  C/E 10/22/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
1533 134406 NGUYỄN VĂN PHÁN 6/1/1977  Nam  OILER 10/22/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1534 134409 LÊ ĐÌNH CÔNG 4/12/1998  Nam  OILER 10/22/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1535 134410 TRẦN QUỐC VIỆT 1/16/2004  Nam 10/22/2022 8:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1536 134412 VÕ THỊ KHẢ ÁI 11/17/2005  Nữ 10/22/2022 8:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1537 134414 TIN KO LATT 5/15/1985  Nam  CAPT 10/22/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)
1538 134415 KYAW ZIN MIN 3/24/1975  Nam  2/O 10/22/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)
1539 134417 THU ZIN SHEIN 7/6/1985  Nam  OILER 10/22/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)
1540 134418 LÊ VĂN HẢI 4/11/1995  Nam  OILER 10/22/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LIÊN VIỆT
1541 134420 MIN MIN SWE 12/11/1974  Nam  AB.D 10/22/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)
1542 134421 NYAN MIN HTET 9/11/1990  Nam  3/O 10/22/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)
1543 134424 VŨ MINH ĐĂNG 1/6/1998  Nam  SAILOR 10/22/2022 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1544 134426 NGUYỄN DUY KHÁNH 10/13/2004  Nam  COOK 10/22/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1545 134428 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 12/23/1982  Nam  OILER 10/22/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1546 134431 HOÀNG VĂN THÀNH 5/13/1996  Nam  OS.E 10/22/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETSUN
1547 134433 VŨ VĂN TUYÊN 11/15/1992  Nam  4/E 10/22/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1548 134434 MAI NGỌC KHÁNH 9/24/2001  Nam  OS.D 10/22/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1549 134436 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 1/26/1978  Nam  C/E 10/22/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1550 134438 PHẠM VĂN VIỆT 10/12/1997  Nam  OILER 10/22/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1551 134439 BÙI VĂN NAM 6/8/1994  Nam  AB 10/22/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1552 134442 VŨ VĂN TUẬN 3/1/1987  Nam  COOK 10/22/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1553 134444 THÁI TUẤN ANH 5/14/1968  Nam  C/E 10/22/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1554 134445 NGUYỄN VĂN DOANH 7/27/1984  Nam  C/E 10/22/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1555 134449 TRẦN VĂN SƠN 6/2/1970  Nam  ELECTRIC 10/22/2022 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1556 134450 NGÔ ĐẠI HẢI 3/31/1998  Nam  SAILOR 10/22/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1557 134458 ĐÀO TRUNG HIẾU 8/20/1985  Nam  C/E 10/22/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRANSCO
1558 134461 NGUYỄN MẠNH HẢI 2/1/1984  Nam  4/E 10/22/2022 10:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)
1559 134559 ĐINH THỊ TRANG 4/27/1995  Nữ 10/23/2022 20:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1560 134560 NGUYỄN THỊ ĐÀO 4/10/2001  Nữ 10/23/2022 20:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1561 134561 LƯƠNG THỊ DUNG 2/7/2002  Nữ 10/23/2022 20:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1562 134562 LÝ THỊ THỦY 8/14/2003  Nữ 10/23/2022 20:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1563 134563 NGUYỄN THỊ MAI 2/17/2005  Nữ 10/23/2022 20:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1564 134564 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 6/25/2006  Nữ 10/23/2022 20:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1565 134565 BÙI MAI HẠNH 5/15/2006  Nữ 10/23/2022 20:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1566 134567 TRƯƠNG THỊ TRANG 7/15/2005  Nữ 10/23/2022 20:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1567 134568 BÀN THỊ LÝ 5/30/2001  Nữ 10/23/2022 20:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1568 134569 LÝ THỊ CẨM 12/2/2005  Nữ 10/23/2022 20:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1569 134570 VŨ THỊ NHẬT MAI 9/17/2003  Nữ 10/23/2022 20:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1570 134571 TRƯƠNG THỊ THẮM 4/15/2001  Nữ 10/23/2022 20:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1571 134572 LÝ THỊ THÚY 10/31/2001  Nữ 10/23/2022 20:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1572 134573 LỤC THANH NGUYÊN 7/11/2005  Nữ 10/23/2022 20:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1573 134574 HOÀNG THỊ MAI 4/22/1999  Nữ 10/23/2022 20:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1574 134575 VŨ PHƯƠNG MAI 4/9/2007  Nữ 10/23/2022 21:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1575 134576 BÙI THỊ HOA 3/28/2007  Nữ 10/23/2022 21:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1576 134577 NGUYỄN THỊ TRANG 10/13/2006  Nữ 10/23/2022 21:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1577 134620 HOÀNG MINH ĐỨC 12/20/1981  Nam  BOSUN 10/24/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1578 134635 VŨ QUỐC HUY 9/17/1984  Nam  2/E 10/24/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1579 134639 NGUYỄN THANH TOÀN 12/28/2002  Nam  OS.D 10/24/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1580 134642 PHAN VĂN HÒA 12/29/1990  Nam  3/E 10/24/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1581 134646 HỒ ANH DŨNG 9/15/1980  Nam  AB.E 10/24/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1582 134649 NGUYỄN NGỌC TÚ 12/13/1994  Nam  SAILOR 10/24/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1583 134651 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 6/6/2002  Nam  OILER 10/24/2022 7:55  Chứng chỉ Panama  VTEDCO
1584 134653 NGUYỄN VĂN KỲ 12/16/1989  Nam  FITTER 10/24/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1585 134661 TRẦN VĂN ÂN 5/8/1977  Nam  AB.D 10/24/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1586 134668 TRỊNH VĂN THẮNG 2/1/1985  Nam  AB.D 10/24/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1587 134674 VÕ VĂN ỦY 4/11/1974  Nam  BOSUN 10/24/2022 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1588 134688 VÕ XUÂN HOÀNG 2/28/1987  Nam  OS.D 10/24/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1589 134697 TRẦN NGỌC QUANG 4/14/1977  Nam  FITTER 10/24/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1590 134704 NGUYỄN THÀNH TUẤN 5/19/1978  Nam  OILER 10/24/2022 8:18  Chứng chỉ Panama  ATACO
1591 134719 PHẠM MINH HIẾU 1/25/1977  Nam 10/24/2022 8:24  KSK lấy bằng lái xe nam
1592 134724 LÊ ĐĂNG KY 5/4/1989  Nam  SAILOR 10/24/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1593 134729 NGÔ TRÍ HÀ 2/8/1998  Nam  AB.D 10/24/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1594 134732 HỒ VĂN TUẤN 4/16/1994  Nam  OS.D 10/24/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1595 134735 NGUYỄN XUÂN YÊN 5/17/1984  Nam  OS.D 10/24/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1596 134738 PHẠM VĂN CƯỜNG 4/7/1987  Nam  OS.D 10/24/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1597 134745 PHAN BÁ QUÂN 7/12/1999  Nam  OS.D 10/24/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1598 134746 HOÀNG ĐẠI LỢI 9/2/1986  Nam  OS.D 10/24/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1599 134747 BÙI VĂN THỐNG 5/19/1976  Nam  OILER 10/24/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1600 134748 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 11/27/1989  Nam  COOK 10/24/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  VCC
1601 134751 NGUYỄN NGỌC THUYẾT 9/5/1985  Nam  2/E 10/24/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1602 134754 BÙI MẠNH HÙNG 2/18/1986  Nam  C/O 10/24/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1603 134757 LÊ ĐÌNH HÒA 10/6/1991  Nam  3/O 10/24/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1604 134761 NGUYỄN VĂN TUẤN 10/17/1983  Nam  SAILOR 10/24/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Hân Huy
1605 134767 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 9/2/2002  Nam  AB.E 10/24/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1606 134770 LÊ HỮU QUYỂN 4/21/1991  Nam  OS.D 10/24/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1607 134775 LÊ ĐỨC ANH 4/18/1995  Nam  OILER 10/24/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1608 134783 HOÀNG VĂN HIỀN 9/3/1987  Nam  C/O 10/24/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1609 134785 ĐOÀN VĂN KHOA 4/13/1980  Nam  CAPT 10/24/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1610 134788 NGUYỄN THANH HÀO 10/9/1982  Nam  OILER 10/24/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1611 134792 LƯỜNG VĂN LINH 6/20/1988  Nam  OS.E 10/24/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  HOÀNG PHÁT
1612 134795 NGUYỄN NHẬT HƯNG 9/14/2003  Nam  SAILOR 10/24/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1613 134800 NGUYỄN HỒNG CƯỜNG 3/31/1980  Nam  OS.E 10/24/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1614 134806 NGUYỄN VĂN GIANG 7/15/1985  Nam  OS.D 10/24/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1615 134812 ĐẶNG VĂN QUANG 3/9/1981  Nam  C/O 10/24/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1616 134817 ĐÀO VĂN QUANG 12/30/1995  Nam  OILER 10/24/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1617 134819 VŨ THANH TUẦN 5/4/1988  Nam  2/E 10/24/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1618 134822 TRƯƠNG QUANG DŨNG 7/20/1985  Nam  4/E 10/24/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1619 134827 ĐINH VĂN BÍNH 6/1/1987  Nam  OS.E 10/24/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1620 134825 ĐINH VĂN TUẤN 6/10/1995  Nam  OILER 10/24/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1621 134834 PHẠM THANH TÙNG 1/14/1990  Nam  OILER 10/24/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1622 134842 LÊ QUANG DŨNG 6/1/1989  Nam  AB.D 10/24/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1623 134844 KIM MYUNGHO 4/22/1973  Nam 10/24/2022 9:12  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1624 134849 PHẠM HỒNG MẠNH 3/8/1997  Nam  ELECTRIC 10/24/2022 9:14  Chứng chỉ Panama  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1625 134854 PHẠM TIỀN TRUNG 5/12/1988  Nam  COOK 10/24/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1626 134858 VŨ VĂN TIẾN 2/10/1991  Nam  M/M 10/24/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1627 134861 LÊ VĂN LÂM 8/10/1984  Nam  C/O 10/24/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1628 134863 TRẦN NHẬT TÂN 3/16/1985  Nam  C/O 10/24/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1629 134868 PHẠM ĐỨC VĂN 10/10/1989  Nam  AB.E 10/24/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1630 134869 MẠC ÁNH DƯƠNG 5/16/1963  Nam  ELECTRIC 10/24/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1631 134872 VŨ VĂN QUANG 4/22/1981  Nam  Thợ lặn 10/24/2022 9:23  KSK thợ lặn (1500N)  Công Ty TNHH Một Thành Viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
1632 134871 THẠCH HOÀNG ÂN 12/22/2004  Nam 10/24/2022 9:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1633 134874 VÕ THÀNH LỢI 10/2/2001  Nam 10/24/2022 9:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1634 134876 TẠ ĐÌNH ĐỨC 4/28/1986  Nam  OILER 10/24/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1635 134877 TRẦN MINH QUÂN 12/9/1996  Nam 10/24/2022 9:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1636 134878 THẠCH THÀNH SANG 1/1/1996  Nam 10/24/2022 9:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1637 134882 NGUYỄN THANH KHANG 9/19/2002  Nam 10/24/2022 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1638 134884 ĐINH HOÀNG TÍNH 1/4/2002  Nam 10/24/2022 9:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1639 134888 TÔ BÁ ANH 1/25/1995  Nam  AB.D 10/24/2022 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1640 134886 NGUYỄN VĂN NGHĨA 1/16/2002  Nam 10/24/2022 9:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1641 134891 TRẦN VĂN PHÁT 9/3/1995  Nam  OS.D 10/24/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1642 134894 PHẠM TRƯỜNG GIANG 3/26/1989  Nam  2/O 10/24/2022 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1643 134896 LÊ VĂN TRUYỀN 4/20/1984  Nam  BOSUN 10/24/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1644 134898 TRỊNH VĂN CHUYÊN 11/19/1989  Nam  4/E 10/24/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1645 134899 TRƯƠNG VĂN DƯƠNG 12/3/1986  Nam  2/E 10/24/2022 9:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1646 134902 NGUYỄN HOÀI ĐỨC 9/7/1984  Nam  C/O 10/24/2022 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1647 134901 ĐINH CHÍNH PHONG 9/20/1993  Nam  OILER 10/24/2022 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1648 134905 TRƯƠNG VĂN TOÀN 1/19/1992  Nam  AB.D 10/24/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1649 134908 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 1/29/1992  Nam  AB.D 10/24/2022 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1650 134909 PHẠM VĂN ĐỒNG 7/10/1998  Nam  AB.D 10/24/2022 9:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1651 134911 TRỊNH VĂN BỐN 11/15/1988  Nam  3/O 10/24/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1652 134913 PHÙNG TRUNG DƯƠNG 6/2/1986  Nam  OS.D 10/24/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1653 134912 NGUYỄN VĂN TRỊNH 4/27/1985  Nam  Thợ lặn 10/24/2022 9:48  KSK thợ lặn (1500N)  Công Ty TNHH Một Thành Viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
1654 134916 NGUYỄN NGỌC MINH 10/19/1987  Nam  Thợ lặn 10/24/2022 9:50  KSK thợ lặn (1500N)  Công Ty TNHH Một Thành Viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
1655 134917 HOÀNG ĐỨC BÁU 6/25/1973  Nam  C/E 10/24/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1656 134921 TRẦN CHÂU THÀNH 10/28/1989  Nam  OS.E 10/24/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1657 134923 NGUYỄN VĂN TÍN 11/25/1994  Nam  OS.D 10/24/2022 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1658 134924 TRẦN ANH TUẤN 10/26/2003  Nam  OS.D 10/24/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1659 134925 VŨ KIM VIỆT 5/8/1992  Nam  C/O 10/24/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1660 134927 PHẠM ĐỨC THÀNH 9/25/1989  Nam  OILER 10/24/2022 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1661 134929 TRẦN ĐÌNH TỰ 8/12/1991  Nam  OILER 10/24/2022 9:59  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1662 134933 LƯƠNG THẾ CÔNG 10/22/2004  Nam  SAILOR 10/24/2022 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1663 134935 TRẦN VĂN BIÊN 11/24/1986  Nam  2/E 10/24/2022 10:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1664 134938 VƯƠNG VĂN TÌNH 6/15/1984  Nam  OILER 10/24/2022 10:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1665 134939 ĐINH MINH SƠN 12/16/1985  Nam  1/E 10/24/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1666 134941 NGUYỄN VĂN DUY 7/1/1988  Nam  BOSUN 10/24/2022 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1667 134942 NGUYỄN VĂN THẮNG 12/2/1975  Nam  PUMP 10/24/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1668 134945 HOÀNG VĂN TÂM 1/6/1996  Nam  SAILOR 10/24/2022 10:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1669 134948 NGUYỄN QUỐC QUANG 10/16/1979  Nam  AB.E 10/24/2022 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1670 134950 VÕ THANH HIẾU 6/18/1993  Nam  3/O 10/24/2022 10:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1671 134952 PHẠM VĂN KIỀU 4/6/1983  Nam  DECK – CADET 10/24/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1672 134953 HAN ZHI 12/16/1970  Nam 10/24/2022 10:18  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1673 134957 BÙI TRÍ TRỌNG 2/25/1973  Nam  OILER 10/24/2022 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1674 134959 TĂNG TRÍ DŨNG 11/16/1982  Nam  CAPT 10/24/2022 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐẠI DƯƠNG
1675 134961 PHẠM VĂN ĐỨC ANH 1/9/2000  Nam  SAILOR 10/24/2022 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1676 134966 NGUYỄN ĐỨC AN 12/26/2000  Nam  SAILOR 10/24/2022 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1677 134969 TRẦN VĂN THUẬT 4/1/1988  Nam  2/E 10/24/2022 10:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1678 134973 TRẦN ĐỨC TÚ 11/10/1991  Nam  3/E 10/24/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1679 134974 ĐINH HUY QUYỀN 11/2/1992  Nam  2/E 10/24/2022 10:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
1680 134975 NGUYỄN BÁ TUÂN 3/21/1984  Nam  COOK 10/24/2022 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1681 134976 NGUYỄN VĂN SƠN 3/19/1992  Nam  OS.D 10/24/2022 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1682 134978 LÊ VĂN HUY 9/28/1973  Nam  AB.D 10/24/2022 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1683 134980 PHẠM ĐĂNG DƯƠNG 2/27/1997  Nam  AB 10/24/2022 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1684 134979 CAO VĂN LƯƠNG 4/14/1982  Nam  CAPT 10/24/2022 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1685 134981 NGUYỄN TIẾN DŨNG 8/22/1993  Nam  3/O 10/24/2022 10:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1686 134982 HOÀNG VĂN HUYÊN 2/8/1976  Nam  M/M 10/24/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1687 134983 HOÀNG THANH LONG 8/5/1989  Nam  AB.D 10/24/2022 10:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1688 134984 THÁI DOÃN HÀ 5/15/1980  Nam  OS.D 10/24/2022 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
1689 134986 VŨ KHÁNH VINH 9/1/1991  Nam  OS.E 10/24/2022 10:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1690 134988 BÙI XUÂN DƯƠNG 9/11/1990  Nam  AB 10/24/2022 10:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1691 134987 PHẠM VĂN TUYỀN 1/10/1987  Nam  OILER 10/24/2022 10:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1692 134990 NGÔ LAM SƠN 8/19/1988  Nam 10/24/2022 10:55  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
1693 134989 NGUYỄN VĂN HÂN 7/13/1986  Nam  3/E 10/24/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1694 134991 NGUYỄN VĂN ỨNG 6/11/2001  Nam  AB.D 10/24/2022 10:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1695 134994 PHẠM VĂN THUYÊN 2/25/1987  Nam  AB.D 10/24/2022 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1696 134992 DƯƠNG NGỌC LỄ 12/1/1991  Nam  AB.E 10/24/2022 11:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1697 134993 VŨ VĂN HINH 5/15/1993  Nam  BOSUN 10/24/2022 11:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1698 134995 TRẦN VĂN TRIỀU 10/6/1982  Nam  AB.D 10/24/2022 11:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1699 134996 VŨ DUY VINH 6/3/1985  Nam  BOSUN 10/24/2022 11:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
1700 134997 VŨ VĂN HUẤN 2/7/2002  Nam  OILER 10/24/2022 11:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1701 134998 VŨ VĂN TRUNG 5/23/1993  Nam  OILER 10/24/2022 11:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1702 135000 ĐẶNG NGỌC THANH 6/8/1985  Nam  C/E 10/24/2022 11:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1703 135003 LƯƠNG VĂN SƠN 1/7/1981  Nam  AB.D 10/24/2022 11:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1704 135005 LƯỜNG VĂN SƠN 6/24/1994  Nam  AB.D 10/24/2022 11:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1705 135006 NGUYỄN HUY CẦN 9/20/1992  Nam  OS.D 10/24/2022 11:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1706 135007 TRẦN VĂN LUÂN 1/13/2001  Nam  OILER 10/24/2022 11:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1707 135008 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 9/22/1999  Nam  OS.D 10/24/2022 11:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1708 135011 LÊ VĂN DUY 6/26/1999  Nam  OILER 10/24/2022 11:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG DƯƠNG
1709 135041 PHAN ĐÌNH THẠO 10/10/1981  Nam  AB.D 10/24/2022 13:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1710 135046 VŨ XUÂN THỊNH 8/30/1986  Nam  CAPT 10/24/2022 13:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1711 135048 LÊ QUANG THẾ 2/9/1995  Nam  OS.D 10/24/2022 13:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1712 135052 VĂN ANH VÕ 7/28/2003  Nam  DECK – CADET 10/24/2022 13:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1713 135055 NGUYỄN HUY HOÀNG 11/19/1981  Nam  SAILOR 10/24/2022 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1714 135060 MÃ VĂN TOÀN 8/27/2002  Nam  AB.E 10/24/2022 14:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1715 135064 PAN, WEIGEN 8/6/1973  Nam 10/24/2022 14:05  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1716 135068 HOÀNG VĂN MẠNH 4/15/1988  Nam  COOK 10/24/2022 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1717 135076 NGÔ ĐỨC ĐẠT 5/26/1992  Nam  COOK 10/24/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1718 135083 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 3/26/1997  Nam  AB.D 10/24/2022 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  VTB- ISM
1719 135089 BÙI ĐỨC TIẾN 8/21/1980  Nam  C/E 10/24/2022 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1720 135096 KIM HYOUNGTAEK 6/11/1977  Nam 10/24/2022 14:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1721 135097 PARK SUNHYO 2/8/1983  Nam 10/24/2022 14:35  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1722 135100 NAM JUNWOO 5/18/1990  Nam 10/24/2022 14:39  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1723 135102 ĐÀM QUANG THÀNH 3/13/1987  Nam 10/24/2022 14:41  KSK lấy bằng lái xe nam
1724 135103 PHẠM MINH NGỌC 2/5/1996  Nam 10/24/2022 14:44  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1725 135104 NGUYỄN THỦY ĐỨC 2/10/1992  Nam  3/E 10/24/2022 14:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1726 135109 BÙI TRUNG HIẾU 4/14/2000  Nam  OS.D 10/24/2022 14:58  Khám sức khỏe TV VINASHIP trả trước (440N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1727 135113 VŨ VĂN TỊNH 10/6/1990  Nam 10/24/2022 15:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1728 135116 NGUYỄN SỸ HUY 8/11/1999  Nam 10/24/2022 15:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1729 135123 LÊ VĂN THANH 5/14/1998  Nam  4/E 10/24/2022 15:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1730 135168 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/10/1982  Nam  OILER 10/24/2022 15:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Vận Tải Biển Toàn Cầu
1731 135172 TRẦN VÂN ANH 12/12/2000  Nữ 10/24/2022 15:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1732 135173 PHẠM ĐỨC PHÁN 3/6/1981  Nam  C/E 10/24/2022 16:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1733 135175 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 3/30/1984  Nam  C/E 10/24/2022 16:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1734 135180 PHẠM VĂN TUYÊN 4/4/1993  Nam  AB.D 10/24/2022 16:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1735 135427 PHAN HOÀNG TÂM 9/20/1993  Nam  OILER 10/25/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
1736 135434 NGUYỄN VĂN THẮNG 2/22/1991  Nam  AB.D 10/25/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1737 135436 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 7/17/1995  Nam 10/25/2022 7:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1738 135438 NGUYỄN VĂN TÙNG 1/3/2005  Nam 10/25/2022 7:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1739 135439 NHỮ VĂN LINH 7/17/2001  Nam 10/25/2022 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1740 135442 NGUYỄN KHẮC SỸ 10/2/1969  Nam  ELECTRIC 10/25/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1741 135440 NGUYỄN VĂN BẮC 11/5/1998  Nam 10/25/2022 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1742 135441 LỤC VĂN THỰC 12/16/2004  Nam 10/25/2022 7:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1743 135443 NGUYỄN XUÂN THÀNH 1/29/1993  Nam 10/25/2022 7:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1744 135444 HÀ VĂN NGỌC 1/20/2002  Nam 10/25/2022 7:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1745 135448 LÊ CÔNG CẨN 11/11/1989  Nam  ELECTRIC 10/25/2022 7:57  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1746 135445 HÀ VĂN HIỆP 10/5/1998  Nam 10/25/2022 7:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1747 135446 CAO SỸ BẰNG 10/9/2003  Nam 10/25/2022 7:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1748 135447 ĐINH THẾ ĐỨC 6/13/2001  Nam 10/25/2022 7:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1749 135450 BÙI THỊ DIỆU 3/20/2004  Nữ 10/25/2022 7:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1750 135456 TRẦN ĐỨC MINH 10/14/1983  Nam  C/O 10/25/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1751 135461 TRẦN HUY PHÚ 3/3/1992  Nam  OILER 10/25/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
1752 135464 PHẠM VĂN ĐỒNG 6/8/1989  Nam  OILER 10/25/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1753 135465 LÊ THỊ TÚ 2/3/2006  Nữ 10/25/2022 8:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1754 135467 PHẠM HÙNG HẢO 3/6/1993  Nam  COOK 10/25/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1755 135466 PHẠM THỊ TRINH 9/4/2004  Nữ 10/25/2022 8:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1756 135468 PHẠM THỊ YẾN 7/17/2004  Nữ 10/25/2022 8:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1757 135474 TRƯƠNG PHÚ HIỆP 5/2/1996  Nam  AB.D 10/25/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1758 135476 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 2/28/1995  Nam  OS.D 10/25/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1759 135477 NGUYỄN VĂN QUYỀN 5/1/1989  Nam  3/O 10/25/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1760 135483 HOÀNG VĂN CHIẾN 3/21/1998  Nam  AB.D 10/25/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
1761 135485 TRẦN VĂN HOÀNG 4/10/1988  Nam  OILER 10/25/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TIẾN PHONG
1762 135487 NGUYỄN SƠN THÁI 1/9/1986  Nam  2/E 10/25/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1763 135491 PHẠM VĂN TRƯỜNG 5/1/1987  Nam  C/O 10/25/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1764 135496 HOÀNG ĐỨC HUY 6/19/1985  Nam  3/E 10/25/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1765 135498 ĐẶNG QUANG HUY 9/4/1986  Nam  OILER 10/25/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1766 135499 ĐỖ HOÀNG ANH 10/17/1988  Nam  2/O 10/25/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1767 135500 ĐỖ XUÂN NAM 11/1/1964  Nam  BOSUN 10/25/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1768 135503 ĐÀO MẠNH HƯNG 11/18/1991  Nam  ENGINE – CADET 10/25/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1769 135502 HOÀNG NGỌC DƯƠNG 11/9/1972  Nam  CAPT 10/25/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1770 135504 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 2/15/1994  Nam  4/E 10/25/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1771 135506 BÙI TRUNG ANH 5/15/1999  Nam  OILER 10/25/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1772 135508 ĐÀO VĂN HẢI 2/16/1985  Nam  2/E 10/25/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1773 135509 PHẠM VĂN VINH 4/6/1985  Nam  3/E 10/25/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1774 135511 NGUYỄN VĂN MẠNH 2/15/1987  Nam  AB.D 10/25/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1775 135513 PHẠM VĂN CẦN 3/5/1980  Nam  FITTER 10/25/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1776 135514 LÊ ANH SƠN 5/13/1993  Nam  2/O 10/25/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1777 135516 HOÀNG VĂN THANH 6/6/1979  Nam  C/E 10/25/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1778 135515 NGUYỄN VĂN QUÂN 8/16/2002  Nam  SAILOR 10/25/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1779 135518 NGUYỄN NGỌC TUẤN 8/31/1996  Nam  3/O 10/25/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1780 135520 NGUYỄN XUÂN BẮC 8/8/2002  Nam  SAILOR 10/25/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1781 135521 TRỊNH VĂN NGHĨA 5/12/1988  Nam  2/E 10/25/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1782 135523 BÙI QUANG NGHĨA 12/6/1997  Nam  3/O 10/25/2022 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1783 135524 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 11/5/1990  Nam  3/E 10/25/2022 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1784 135525 NGUYỄN VĂN THẮNG 2/10/1970  Nam  COOK 10/25/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1785 135530 VŨ ĐẠI DƯƠNG 11/18/1982  Nam  4/E 10/25/2022 9:17  Chứng chỉ Panama  TIÊN PHONG
1786 135532 NGUYỄN VĂN CHỜ 8/12/1981  Nam  BOSUN 10/25/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1787 135533 PHẠM VĂN VIỆT 3/25/1991  Nam  2/O 10/25/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1788 135534 NGUYỄN THANH TUẤN 3/31/1983  Nam 10/25/2022 9:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1789 135535 TRẦN TRUNG HỌC 5/12/1992  Nam  BOSUN 10/25/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1790 135538 TRẦN HỮU NAM 11/21/2002  Nam  OILER 10/25/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1791 135540 PHẠM ĐỨC VIỆT 9/4/1986  Nam  C/O 10/25/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1792 135541 NGUYỄN ĐỨC TRIỀU 8/24/1986  Nam  2/E 10/25/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1793 135542 NGUYỄN ĐỨC THANH 10/11/1987  Nam  COOK 10/25/2022 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1794 135543 TRẦN VĂN TỨ 6/13/1982  Nam  AB.E 10/25/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1795 135546 ĐOÀN VĂN DŨNG 6/15/1982  Nam  2/O 10/25/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1796 135548 NGUYỄN VĂN HIỆU 6/19/1986  Nam  OS.E 10/25/2022 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1797 135549 NGUYỄN VĂN BẮC 6/23/1987  Nam  OILER 10/25/2022 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1798 135551 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 5/18/1999  Nam  OS.D 10/25/2022 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1799 135552 HOÀNG DUY THÀNH 7/2/1981  Nam  CAPT 10/25/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1800 135553 BÙI ĐOAN HOÀNG 10/24/1992  Nam  OS.D 10/25/2022 9:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1801 135554 VŨ TRẦN TÀI 7/4/2001  Nam 10/25/2022 9:49  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1802 135557 NGUYỄN HỮU PHÚC 1/10/1971  Nam  BOSUN 10/25/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1803 135556 ĐỖ HỒNG SƠN 12/8/1999  Nam  OILER 10/25/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1804 135558 NGUYỄN VĂN LUẬT 1/15/1983  Nam  4/E 10/25/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1805 135559 HOÀNG KIM DŨNG 4/12/1982  Nam  BOSUN 10/25/2022 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1806 135560 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 5/4/1999  Nam  AB.E 10/25/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1807 135561 PHẠM VĂN ĐOÁN 1/29/1985  Nam  C/E 10/25/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1808 135562 HOÀNG XUÂN HỮU 12/16/1990  Nam  2/E 10/25/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1809 135563 NGUYỄN TIẾN QUỲNH 12/8/1989  Nam  3/E 10/25/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1810 135565 THÁI VĂN OÁNH 4/25/1991  Nam  2/O 10/25/2022 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1811 135567 BÙI ĐỨC TUẤN 9/25/1989  Nam  3/E 10/25/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1812 135568 PHẠM VĂN ĐIỆP 3/20/1979  Nam  COOK 10/25/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
1813 135569 BÙI TUẤN ANH 7/6/1993  Nam  3/E 10/25/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1814 135570 VŨ THANH TUẤN 7/20/1997  Nam  DECK – CADET 10/25/2022 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1815 135571 VŨ VĂN THUẪN 5/4/1993  Nam  3/O 10/25/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1816 135572 LÊ MINH KHOA 10/9/1985  Nam  AB 10/25/2022 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1817 135574 HOÀNG BÙI KIÊN 9/3/1986  Nam  SAILOR 10/25/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1818 135577 VŨ VĂN DƯƠNG 2/6/1983  Nam  COOK 10/25/2022 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1819 135575 CAO VĂN HUYỆN 8/5/1986  Nam  SAILOR 10/25/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1820 135581 NGUYỄN BÁ TRUNG 11/2/1992  Nam  OS.E 10/25/2022 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1821 135583 TRẦN BẢO ANH 9/14/1994  Nam  SAILOR 10/25/2022 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1822 135591 VŨ TRÍ TIẾN 10/2/1994  Nam  OILER 10/25/2022 10:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1823 135592 ĐINH DUY THỨC 6/27/1990  Nam  OILER 10/25/2022 10:41  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1824 135594 TRỊNH VĂN NINH 7/14/1990  Nam  OILER 10/25/2022 10:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1825 135595 PHẠM TRUNG THẾ 6/15/2000  Nam  OILER 10/25/2022 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1826 135597 PHẠM CÔNG VƯƠNG 12/15/1997  Nam  AB.E 10/25/2022 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1827 135618 ĐẶNG VĂN TUẤN 5/7/1993  Nam  AB.D 10/25/2022 11:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1828 135619 TRẦN ĐÌNH DANH 8/3/1995  Nam  AB.D 10/25/2022 11:18  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
1829 135634 PHAN CÔNG LONG 11/9/1990  Nam  Carpenter 10/25/2022 13:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1830 135640 VŨ NHƯ BIÊN 10/20/1976  Nam  C/E 10/25/2022 13:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1831 135644 NGUYỄN BÁ QUYẾT 9/28/1966  Nam  FITTER 10/25/2022 13:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1832 135648 PHẠM MINH HẢI 1/2/1994  Nam  OS.D 10/25/2022 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1833 135659 HÀ VĂN HỒNG SƠN 1/10/1996  Nam  OILER 10/25/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1834 135664 LÝ THÀNH LUÂN 9/26/2000  Nam  OS.D 10/25/2022 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1835 135673 NGUYỄN THÀNH LUÂN 7/4/1986  Nam  3/E 10/25/2022 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1836 135681 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 1/1/1989  Nam 10/25/2022 14:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1837 135683 MAI VĂN GIANG 9/2/1969  Nam  SAILOR 10/25/2022 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1838 135685 VI VĂN NÁ 6/19/1992  Nam  OS.D 10/25/2022 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1839 135687 NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG 9/23/1988  Nam  COOK 10/25/2022 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  NST
1840 135690 NGUYỄN VĂN MINH 10/7/1985  Nam  AB.D 10/25/2022 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1841 135691 TRẦN ĐỨC THIỆP 3/17/1990  Nam  AB.D 10/25/2022 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1842 135692 PHẠM ĐỨC CHINH 7/10/1994  Nam  3/O 10/25/2022 14:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1843 135697 HOÀNG TRUNG DƯƠNG 8/4/1992  Nam  2/O 10/25/2022 14:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1844 135698 VI XUÂN TRƯỜNG 1/1/1996  Nam  3/O 10/25/2022 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1845 135700 PHẠM MINH TUẤN 1/23/1993  Nam  AB.D 10/25/2022 14:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1846 135701 NGUYỄN VĂN NINH 9/19/1989  Nam  BOSUN 10/25/2022 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1847 135702 ĐINH VĂN NGỌC 8/22/1998  Nam 10/25/2022 14:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1848 135703 NGUYỄN THỊ HIỀN 1/29/1997  Nữ 10/25/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1849 135704 BÙI TRUNG TÌNH 8/3/1978  Nam  CAPT 10/25/2022 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
1850 135705 TRẦN TUẤN ANH 2/4/1984  Nam  OILER 10/25/2022 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1851 135707 HỒ SỸ THÍCH 8/20/1987  Nam  AB.D 10/25/2022 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1852 135709 LÊ VĂN TUẤN 7/2/1988  Nam  FITTER 10/25/2022 14:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1853 135710 LÊ THỊ HIỀN 5/27/1992  Nữ 10/25/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1854 135711 NGUYỄN VIỆT TIẾN 7/7/1991  Nam 10/25/2022 15:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1855 135713 PHẠM THANH SƠN 3/31/1962  Nam  COOK 10/25/2022 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1856 135714 VŨ THẾ ANH 10/26/2000  Nam  SAILOR 10/25/2022 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1857 135716 LÊ VĂN DUY 10/18/2000  Nam  SAILOR 10/25/2022 15:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1858 135717 TRẦN THÀNH PHÁT 12/24/1994  Nam  3/O 10/25/2022 15:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1859 135718 ĐỖ VĂN THẮNG 4/23/1996  Nam  OILER 10/25/2022 15:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1860 135719 NGUYỄN MINH TRÍ 1/11/1999  Nam 10/25/2022 15:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1861 135720 ĐỖ CHIẾN THẮNG 7/15/2001  Nam 10/25/2022 15:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1862 135721 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 6/20/2005  Nam 10/25/2022 15:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1863 135723 LÊ ANH TÚ 1/6/2005  Nam 10/25/2022 15:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1864 135724 PHÙNG NGỌC MY 4/3/2002  Nữ 10/25/2022 15:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1865 135726 TRẦN HÀ TRANG 9/15/2001  Nữ 10/25/2022 15:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1866 135727 BÙI QUỲNH ANH 6/8/2005  Nữ 10/25/2022 15:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1867 135728 ĐINH HÀ PHƯƠNG 3/27/2008  Nữ 10/25/2022 15:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1868 135730 NGÔ BÁ GIA KIỆT 4/19/2010  Nam 10/25/2022 15:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1869 135731 ĐỖ THỊ TUYẾT MAI 1/24/2007  Nữ 10/25/2022 15:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1870 135732 LÊ THÀNH ĐẠT 7/28/2008  Nam 10/25/2022 15:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1871 135735 NGUYỄN XUÂN THỦY 8/3/1985  Nam  FITTER 10/25/2022 15:41  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1872 135736 PHẠM NGỌC THẮNG 7/25/1999  Nam  AB.D 10/25/2022 15:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1873 135741 TRỊNH TỨ NAM 7/2/1994  Nam  4/E 10/25/2022 16:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PACIFIC
1874 135427 PHAN HOÀNG TÂM 9/20/1993  Nam  OILER 10/25/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
1875 135434 NGUYỄN VĂN THẮNG 2/22/1991  Nam  AB.D 10/25/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1876 135436 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 7/17/1995  Nam 10/25/2022 7:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1877 135438 NGUYỄN VĂN TÙNG 1/3/2005  Nam 10/25/2022 7:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1878 135439 NHỮ VĂN LINH 7/17/2001  Nam 10/25/2022 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1879 135442 NGUYỄN KHẮC SỸ 10/2/1969  Nam  ELECTRIC 10/25/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1880 135440 NGUYỄN VĂN BẮC 11/5/1998  Nam 10/25/2022 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1881 135441 LỤC VĂN THỰC 12/16/2004  Nam 10/25/2022 7:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1882 135443 NGUYỄN XUÂN THÀNH 1/29/1993  Nam 10/25/2022 7:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1883 135444 HÀ VĂN NGỌC 1/20/2002  Nam 10/25/2022 7:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1884 135448 LÊ CÔNG CẨN 11/11/1989  Nam  ELECTRIC 10/25/2022 7:57  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1885 135445 HÀ VĂN HIỆP 10/5/1998  Nam 10/25/2022 7:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1886 135446 CAO SỸ BẰNG 10/9/2003  Nam 10/25/2022 7:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1887 135447 ĐINH THẾ ĐỨC 6/13/2001  Nam 10/25/2022 7:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1888 135450 BÙI THỊ DIỆU 3/20/2004  Nữ 10/25/2022 7:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1889 135456 TRẦN ĐỨC MINH 10/14/1983  Nam  C/O 10/25/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1890 135461 TRẦN HUY PHÚ 3/3/1992  Nam  OILER 10/25/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
1891 135464 PHẠM VĂN ĐỒNG 6/8/1989  Nam  OILER 10/25/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1892 135465 LÊ THỊ TÚ 2/3/2006  Nữ 10/25/2022 8:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1893 135467 PHẠM HÙNG HẢO 3/6/1993  Nam  COOK 10/25/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1894 135466 PHẠM THỊ TRINH 9/4/2004  Nữ 10/25/2022 8:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1895 135468 PHẠM THỊ YẾN 7/17/2004  Nữ 10/25/2022 8:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm HL và TĐ TDTT Thanh Hóa
1896 135474 TRƯƠNG PHÚ HIỆP 5/2/1996  Nam  AB.D 10/25/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1897 135476 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 2/28/1995  Nam  OS.D 10/25/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1898 135477 NGUYỄN VĂN QUYỀN 5/1/1989  Nam  3/O 10/25/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1899 135483 HOÀNG VĂN CHIẾN 3/21/1998  Nam  AB.D 10/25/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
1900 135485 TRẦN VĂN HOÀNG 4/10/1988  Nam  OILER 10/25/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TIẾN PHONG
1901 135487 NGUYỄN SƠN THÁI 1/9/1986  Nam  2/E 10/25/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1902 135491 PHẠM VĂN TRƯỜNG 5/1/1987  Nam  C/O 10/25/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1903 135496 HOÀNG ĐỨC HUY 6/19/1985  Nam  3/E 10/25/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1904 135498 ĐẶNG QUANG HUY 9/4/1986  Nam  OILER 10/25/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1905 135499 ĐỖ HOÀNG ANH 10/17/1988  Nam  2/O 10/25/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1906 135500 ĐỖ XUÂN NAM 11/1/1964  Nam  BOSUN 10/25/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1907 135503 ĐÀO MẠNH HƯNG 11/18/1991  Nam  ENGINE – CADET 10/25/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1908 135502 HOÀNG NGỌC DƯƠNG 11/9/1972  Nam  CAPT 10/25/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1909 135504 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 2/15/1994  Nam  4/E 10/25/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1910 135506 BÙI TRUNG ANH 5/15/1999  Nam  OILER 10/25/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1911 135508 ĐÀO VĂN HẢI 2/16/1985  Nam  2/E 10/25/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1912 135509 PHẠM VĂN VINH 4/6/1985  Nam  3/E 10/25/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1913 135511 NGUYỄN VĂN MẠNH 2/15/1987  Nam  AB.D 10/25/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1914 135513 PHẠM VĂN CẦN 3/5/1980  Nam  FITTER 10/25/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
1915 135514 LÊ ANH SƠN 5/13/1993  Nam  2/O 10/25/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
1916 135516 HOÀNG VĂN THANH 6/6/1979  Nam  C/E 10/25/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1917 135515 NGUYỄN VĂN QUÂN 8/16/2002  Nam  SAILOR 10/25/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1918 135518 NGUYỄN NGỌC TUẤN 8/31/1996  Nam  3/O 10/25/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1919 135520 NGUYỄN XUÂN BẮC 8/8/2002  Nam  SAILOR 10/25/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1920 135521 TRỊNH VĂN NGHĨA 5/12/1988  Nam  2/E 10/25/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1921 135523 BÙI QUANG NGHĨA 12/6/1997  Nam  3/O 10/25/2022 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1922 135524 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 11/5/1990  Nam  3/E 10/25/2022 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1923 135525 NGUYỄN VĂN THẮNG 2/10/1970  Nam  COOK 10/25/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1924 135530 VŨ ĐẠI DƯƠNG 11/18/1982  Nam  4/E 10/25/2022 9:17  Chứng chỉ Panama  TIÊN PHONG
1925 135532 NGUYỄN VĂN CHỜ 8/12/1981  Nam  BOSUN 10/25/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1926 135533 PHẠM VĂN VIỆT 3/25/1991  Nam  2/O 10/25/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1927 135534 NGUYỄN THANH TUẤN 3/31/1983  Nam 10/25/2022 9:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1928 135535 TRẦN TRUNG HỌC 5/12/1992  Nam  BOSUN 10/25/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1929 135538 TRẦN HỮU NAM 11/21/2002  Nam  OILER 10/25/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1930 135540 PHẠM ĐỨC VIỆT 9/4/1986  Nam  C/O 10/25/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1931 135541 NGUYỄN ĐỨC TRIỀU 8/24/1986  Nam  2/E 10/25/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1932 135542 NGUYỄN ĐỨC THANH 10/11/1987  Nam  COOK 10/25/2022 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1933 135543 TRẦN VĂN TỨ 6/13/1982  Nam  AB.E 10/25/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1934 135546 ĐOÀN VĂN DŨNG 6/15/1982  Nam  2/O 10/25/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1935 135548 NGUYỄN VĂN HIỆU 6/19/1986  Nam  OS.E 10/25/2022 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1936 135549 NGUYỄN VĂN BẮC 6/23/1987  Nam  OILER 10/25/2022 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1937 135551 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 5/18/1999  Nam  OS.D 10/25/2022 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1938 135552 HOÀNG DUY THÀNH 7/2/1981  Nam  CAPT 10/25/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1939 135553 BÙI ĐOAN HOÀNG 10/24/1992  Nam  OS.D 10/25/2022 9:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1940 135554 VŨ TRẦN TÀI 7/4/2001  Nam 10/25/2022 9:49  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1941 135557 NGUYỄN HỮU PHÚC 1/10/1971  Nam  BOSUN 10/25/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1942 135556 ĐỖ HỒNG SƠN 12/8/1999  Nam  OILER 10/25/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1943 135558 NGUYỄN VĂN LUẬT 1/15/1983  Nam  4/E 10/25/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1944 135559 HOÀNG KIM DŨNG 4/12/1982  Nam  BOSUN 10/25/2022 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1945 135560 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 5/4/1999  Nam  AB.E 10/25/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1946 135561 PHẠM VĂN ĐOÁN 1/29/1985  Nam  C/E 10/25/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1947 135562 HOÀNG XUÂN HỮU 12/16/1990  Nam  2/E 10/25/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1948 135563 NGUYỄN TIẾN QUỲNH 12/8/1989  Nam  3/E 10/25/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1949 135565 THÁI VĂN OÁNH 4/25/1991  Nam  2/O 10/25/2022 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1950 135567 BÙI ĐỨC TUẤN 9/25/1989  Nam  3/E 10/25/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1951 135568 PHẠM VĂN ĐIỆP 3/20/1979  Nam  COOK 10/25/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
1952 135569 BÙI TUẤN ANH 7/6/1993  Nam  3/E 10/25/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1953 135570 VŨ THANH TUẤN 7/20/1997  Nam  DECK – CADET 10/25/2022 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
1954 135571 VŨ VĂN THUẪN 5/4/1993  Nam  3/O 10/25/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1955 135572 LÊ MINH KHOA 10/9/1985  Nam  AB 10/25/2022 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1956 135574 HOÀNG BÙI KIÊN 9/3/1986  Nam  SAILOR 10/25/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1957 135577 VŨ VĂN DƯƠNG 2/6/1983  Nam  COOK 10/25/2022 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1958 135575 CAO VĂN HUYỆN 8/5/1986  Nam  SAILOR 10/25/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1959 135581 NGUYỄN BÁ TRUNG 11/2/1992  Nam  OS.E 10/25/2022 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
1960 135583 TRẦN BẢO ANH 9/14/1994  Nam  SAILOR 10/25/2022 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1961 135591 VŨ TRÍ TIẾN 10/2/1994  Nam  OILER 10/25/2022 10:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1962 135592 ĐINH DUY THỨC 6/27/1990  Nam  OILER 10/25/2022 10:41  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1963 135594 TRỊNH VĂN NINH 7/14/1990  Nam  OILER 10/25/2022 10:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1964 135595 PHẠM TRUNG THẾ 6/15/2000  Nam  OILER 10/25/2022 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1965 135597 PHẠM CÔNG VƯƠNG 12/15/1997  Nam  AB.E 10/25/2022 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1966 135618 ĐẶNG VĂN TUẤN 5/7/1993  Nam  AB.D 10/25/2022 11:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1967 135619 TRẦN ĐÌNH DANH 8/3/1995  Nam  AB.D 10/25/2022 11:18  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
1968 135634 PHAN CÔNG LONG 11/9/1990  Nam  Carpenter 10/25/2022 13:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1969 135640 VŨ NHƯ BIÊN 10/20/1976  Nam  C/E 10/25/2022 13:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1970 135644 NGUYỄN BÁ QUYẾT 9/28/1966  Nam  FITTER 10/25/2022 13:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1971 135648 PHẠM MINH HẢI 1/2/1994  Nam  OS.D 10/25/2022 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1972 135659 HÀ VĂN HỒNG SƠN 1/10/1996  Nam  OILER 10/25/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1973 135664 LÝ THÀNH LUÂN 9/26/2000  Nam  OS.D 10/25/2022 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1974 135673 NGUYỄN THÀNH LUÂN 7/4/1986  Nam  3/E 10/25/2022 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1975 135681 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 1/1/1989  Nam 10/25/2022 14:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1976 135683 MAI VĂN GIANG 9/2/1969  Nam  SAILOR 10/25/2022 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1977 135685 VI VĂN NÁ 6/19/1992  Nam  OS.D 10/25/2022 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1978 135687 NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG 9/23/1988  Nam  COOK 10/25/2022 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  NST
1979 135690 NGUYỄN VĂN MINH 10/7/1985  Nam  AB.D 10/25/2022 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1980 135691 TRẦN ĐỨC THIỆP 3/17/1990  Nam  AB.D 10/25/2022 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1981 135692 PHẠM ĐỨC CHINH 7/10/1994  Nam  3/O 10/25/2022 14:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1982 135697 HOÀNG TRUNG DƯƠNG 8/4/1992  Nam  2/O 10/25/2022 14:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1983 135698 VI XUÂN TRƯỜNG 1/1/1996  Nam  3/O 10/25/2022 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1984 135700 PHẠM MINH TUẤN 1/23/1993  Nam  AB.D 10/25/2022 14:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1985 135701 NGUYỄN VĂN NINH 9/19/1989  Nam  BOSUN 10/25/2022 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1986 135702 ĐINH VĂN NGỌC 8/22/1998  Nam 10/25/2022 14:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1987 135703 NGUYỄN THỊ HIỀN 1/29/1997  Nữ 10/25/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1988 135704 BÙI TRUNG TÌNH 8/3/1978  Nam  CAPT 10/25/2022 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  BÌNH MINH
1989 135705 TRẦN TUẤN ANH 2/4/1984  Nam  OILER 10/25/2022 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1990 135707 HỒ SỸ THÍCH 8/20/1987  Nam  AB.D 10/25/2022 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
1991 135709 LÊ VĂN TUẤN 7/2/1988  Nam  FITTER 10/25/2022 14:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1992 135710 LÊ THỊ HIỀN 5/27/1992  Nữ 10/25/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1993 135711 NGUYỄN VIỆT TIẾN 7/7/1991  Nam 10/25/2022 15:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1994 135713 PHẠM THANH SƠN 3/31/1962  Nam  COOK 10/25/2022 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1995 135714 VŨ THẾ ANH 10/26/2000  Nam  SAILOR 10/25/2022 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1996 135716 LÊ VĂN DUY 10/18/2000  Nam  SAILOR 10/25/2022 15:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1997 135717 TRẦN THÀNH PHÁT 12/24/1994  Nam  3/O 10/25/2022 15:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1998 135718 ĐỖ VĂN THẮNG 4/23/1996  Nam  OILER 10/25/2022 15:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1999 135719 NGUYỄN MINH TRÍ 1/11/1999  Nam 10/25/2022 15:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2000 135720 ĐỖ CHIẾN THẮNG 7/15/2001  Nam 10/25/2022 15:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2001 135721 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 6/20/2005  Nam 10/25/2022 15:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2002 135723 LÊ ANH TÚ 1/6/2005  Nam 10/25/2022 15:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2003 135724 PHÙNG NGỌC MY 4/3/2002  Nữ 10/25/2022 15:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2004 135726 TRẦN HÀ TRANG 9/15/2001  Nữ 10/25/2022 15:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2005 135727 BÙI QUỲNH ANH 6/8/2005  Nữ 10/25/2022 15:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2006 135728 ĐINH HÀ PHƯƠNG 3/27/2008  Nữ 10/25/2022 15:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2007 135730 NGÔ BÁ GIA KIỆT 4/19/2010  Nam 10/25/2022 15:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2008 135731 ĐỖ THỊ TUYẾT MAI 1/24/2007  Nữ 10/25/2022 15:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2009 135732 LÊ THÀNH ĐẠT 7/28/2008  Nam 10/25/2022 15:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2010 135735 NGUYỄN XUÂN THỦY 8/3/1985  Nam  FITTER 10/25/2022 15:41  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2011 135736 PHẠM NGỌC THẮNG 7/25/1999  Nam  AB.D 10/25/2022 15:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
2012 135741 TRỊNH TỨ NAM 7/2/1994  Nam  4/E 10/25/2022 16:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PACIFIC
2013 135773 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG 5/24/1999  Nữ 10/25/2022 18:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2014 135774 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 10/21/2001  Nữ 10/25/2022 18:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2015 135775 BÙI THỊ YẾN 2/20/2001  Nữ 10/25/2022 18:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2016 135776 NGUYỄN THỊ HẢI ÁNH 11/28/2006  Nữ 10/25/2022 18:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2017 135777 NGUYỄN THỊ TÂM 9/27/2001  Nữ 10/25/2022 18:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2018 135778 DIỆP THỊ HƯƠNG 3/1/2003  Nữ 10/25/2022 18:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2019 135779 DIỆP THỊ THÚY 4/17/2006  Nữ 10/25/2022 18:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2020 135780 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 1/28/2006  Nữ 10/25/2022 18:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2021 135781 KHỔNG NHƯ QUỲNH 9/14/2007  Nữ 10/25/2022 18:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2022 135783 CHU THỊ THÚY LINH 7/4/2005  Nam 10/25/2022 19:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2023 135784 MẠC THỊ THANH THỦY 3/24/2007  Nữ 10/25/2022 19:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2024 135785 TRƯƠNG THỊ HÒA 7/24/2005  Nữ 10/25/2022 19:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2025 135786 DƯƠNG THỊ OANH 11/2/2007  Nữ 10/25/2022 19:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2026 135787 KIỀU THỊ THANH HUYỀN 2/18/2004  Nữ 10/25/2022 19:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2027 135788 HOÀNG THỊ DUNG 8/22/2007  Nữ 10/25/2022 19:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2028 135789 TRẦN THỊ VÂN ANH 3/25/2008  Nữ 10/25/2022 19:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2029 135790 LÝ THỊ HẢI YẾN 7/20/2008  Nữ 10/25/2022 19:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2030 135791 LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 1/31/2007  Nữ 10/25/2022 19:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2031 135792 NGUYỄN NGỌC ÁNH 7/23/2008  Nữ 10/25/2022 19:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2032 135793 NGUYỄN THỊ THU HÀ 6/10/2007  Nữ 10/25/2022 19:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2033 135794 LÊ THỊ PHƯƠNG MINH 6/20/2008  Nữ 10/25/2022 19:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2034 135795 LÊ HOÀNG MAI THƯƠNG 11/15/2009  Nữ 10/25/2022 19:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2035 135796 NGUYỄN VĂN LUẬN 3/26/1995  Nam 10/25/2022 19:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2036 135797 DƯƠNG MINH HẢI 5/29/1999  Nam 10/25/2022 19:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2037 135798 TRẦN ĐĂNG KIÊN 7/4/1991  Nam 10/25/2022 19:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2038 135799 SUNWOO HYUK 1/2/1982  Nam 10/25/2022 19:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2039 135800 KANG SIN GUG 11/10/1972  Nam 10/25/2022 19:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2040 135863 LÊ VĂN TIẾN 10/10/1986  Nam  2/E 10/26/2022 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2041 135869 NGUYỄN VĂN CHÍ 7/10/1991  Nam  3/O 10/26/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2042 135879 NGUYỄN MẠNH TIẾN 4/27/1987  Nam  1/E 10/26/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
2043 135898 BÙI VĂN HẢI 7/9/1993  Nam 10/26/2022 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2044 135909 TRẦN KHẮC HUY 1/15/1989  Nam  OILER 10/26/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2045 135918 TRẦN ĐÀO 8/10/1990  Nam  OS.D 10/26/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2046 135923 ĐẬU CÔNG TOÀN 10/18/1987  Nam  AB.D 10/26/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2047 135925 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 7/10/2004  Nữ 10/26/2022 8:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên Vĩnh Phúc
2048 135929 KIM VĂN CƯỜNG 4/1/1998  Nam  AB.D 10/26/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2049 135934 TRẦN VĂN THẮNG 7/23/1985  Nam  2/O 10/26/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2050 135939 PHẠM NAM THÀNH 10/25/1997  Nam  OILER 10/26/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2051 135944 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 2/10/1980  Nam  2/E 10/26/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
2052 135951 PHAN VIẾT SỸ 11/20/1991  Nam  OS.E 10/26/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
2053 135956 NGUYỄN HỮU QUỐC 11/22/2000  Nam  OILER 10/26/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2054 135958 TÔ VĂN NUÔI 4/8/2001  Nam  OILER 10/26/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2055 135960 NGUYỄN NGỌC HÙNG 10/20/1978  Nam  CAPT 10/26/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2056 135964 TRẦN HẢI NAM 9/2/1992  Nam  OS.E 10/26/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2057 135967 TRẦN VĂN TIẾN 9/4/1990  Nam  2/O 10/26/2022 8:23  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
2058 135972 BÙI VĂN NGÀ 8/15/1992  Nam  3/E 10/26/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2059 135973 NGUYỄN SĨ SƠN 1/23/1988  Nam  OILER 10/26/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2060 135979 NGUYỄN THẾ THUẬN 5/21/1978  Nam  BOSUN 10/26/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2061 135981 TẠ QUANG NHẬT 11/23/2003  Nam  OS.D 10/26/2022 8:29  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
2062 135987 VŨ TIẾN THÀNH 7/6/1991  Nam  2/O 10/26/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2063 135994 NGUYỄN VĂN BÍNH 10/10/1979  Nam  C/O 10/26/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2064 135991 PHẠM TIẾN TỚI 9/2/1991  Nam  OS 10/26/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2065 136007 VŨ QUỐC KỲ 11/24/1991  Nam  AB.D 10/26/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2066 136000 TRẦN TRUNG TRỌNG 6/26/1971  Nam  2/E 10/26/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH DƯƠNG
2067 136005 NGUYỄN ANH DŨNG 10/16/1973  Nam  CAPT 10/26/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2068 136012 PHẠM NGỌC BÁCH 6/9/1982  Nam  C/E 10/26/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2069 136014 NGUYỄN VĂN HƯNG 11/10/1989  Nam  AB.E 10/26/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2070 136017 NGUYỄN ANH TUẤN 12/22/1988  Nam  C/O 10/26/2022 8:48  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2071 136020 ĐỒNG VĂN 6/10/1987  Nam  OILER 10/26/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2072 136026 PHẠM VĂN MẠNH 7/29/1999  Nam  OS.D 10/26/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2073 136028 BÙI VĂN UY 12/6/1974  Nam  AB.E 10/26/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
2074 136033 TRẦN VĂN Ý 10/10/1977  Nam  COOK 10/26/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2075 136032 VŨ VĂN TRUNG 5/6/1983  Nam  C/O 10/26/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2076 136036 ĐỖ VĂN TUẤN 9/5/1992  Nam  AB.D 10/26/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2077 136037 HOÀNG NGỌC VINH 3/3/1980  Nam  1/E 10/26/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2078 136039 TRẦN VĂN VỸ 3/2/1992  Nam  OILER 10/26/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2079 136040 NGUYỄN VĂN TUẤN 4/26/1995  Nam  M/M 10/26/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2080 136041 HỒ ĐÌNH TRƯỜNG 11/17/1996  Nam  ELECTRIC 10/26/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2081 136043 NGUYỄN VĂN HUY 11/6/1985  Nam  OILER 10/26/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
2082 136047 PHẠM ĐỨC HUY 8/6/1992  Nam  3/E 10/26/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
2083 136045 TRẦN XUÂN NAM 12/12/1989  Nam  AB.D 10/26/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2084 136051 NGÔ VĂN TIỆP 5/28/1994  Nam  3/E 10/26/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2085 136052 TRIỆU ĐỨC ĐÔNG 8/1/1989  Nam  FITTER 10/26/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2086 136056 ĐINH VĂN NHẬT 10/29/2000  Nam  OILER 10/26/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2087 136063 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 6/30/1995  Nam  OS.E 10/26/2022 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2088 136069 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12/16/1980  Nam  BOSUN 10/26/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  HẢI ÂU
2089 136066 HÀ VĂN ĐẮC 6/24/1992  Nam  3/O 10/26/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2090 136071 PHẠM TUẤN ANH 11/9/1991  Nam  AB.D 10/26/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA
2091 136074 ĐỒNG VĂN SỸ 8/12/1990  Nam  OILER 10/26/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
2092 136076 ĐOÀN VĂN VUI 11/12/1986  Nam 10/26/2022 9:18  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2093 136085 PHÙNG THANH LUÂN 1/31/1982  Nam  COOK 10/26/2022 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
2094 136093 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 5/8/1991  Nam  AB.D 10/26/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2095 136090 PHẠM VĂN VÂN 1/11/1994  Nam  3/E 10/26/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2096 136095 PHẠM VĂN ĐOÀN 10/12/1989  Nam  3/O 10/26/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
2097 136100 NGUYỄN VĂN THANH 6/28/2001  Nam  AB.E 10/26/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  HP Marine
2098 136103 ĐINH ANH TUẤN 10/28/1993  Nam  OILER 10/26/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  ĐÔNG LONG
2099 136105 LƯỜNG THỊ THẢO 5/11/1999  Nữ 10/26/2022 9:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2100 136110 HOÀNG VĂN THANH 11/2/1991  Nam  AB.D 10/26/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2101 136109 TRẦN THỊ THU HẰNG 5/9/2000  Nữ 10/26/2022 9:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2102 136113 TRẦN MINH KHÔI 2/9/1981  Nam  C/E 10/26/2022 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
2103 136114 TRẦN VĂN TƯ 10/26/1988  Nam  2/E 10/26/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2104 136117 NGUYỄN BÁ NGỌC 3/19/1977  Nam  OILER 10/26/2022 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2105 136122 NGUYỄN KHUÔNG TUẤN 7/29/1991  Nam  OILER 10/26/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2106 136124 LÊ KHẮC HƯNG 10/15/1989  Nam  C/O 10/26/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
2107 136128 ĐỖ VĂN TÙNG 3/15/2000  Nam 10/26/2022 10:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2108 136132 TRẦN TIẾN DŨNG 11/4/1997  Nam  AB.D 10/26/2022 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2109 136133 DƯƠNG VĂN CÔNG 6/27/2001  Nam 10/26/2022 10:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2110 136134 DƯƠNG VĂN KIÊN 12/7/2003  Nam 10/26/2022 10:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2111 136137 NGUYỄN VĂN TÌNH 8/24/1990  Nam  AB.E 10/26/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2112 136135 DƯƠNG THỊ PHƯỢNG 6/18/2003  Nữ 10/26/2022 10:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2113 136138 TRẦN THỊ KIM OANH 1/11/2005  Nữ 10/26/2022 10:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2114 136139 TRẦN THỊ CÚC 6/8/2000  Nữ 10/26/2022 10:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2115 136140 DƯƠNG THỊ LIÊN 7/11/2003  Nữ 10/26/2022 10:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2116 136142 DƯƠNG THỊ GIANG 11/10/2006  Nữ 10/26/2022 10:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2117 136143 DƯƠNG THỊ HÒA 6/21/2003  Nữ 10/26/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2118 136144 NGUYỄN THỊ HOA 9/7/2004  Nữ 10/26/2022 10:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2119 136146 DƯƠNG THỊ MINH 8/14/2004  Nữ 10/26/2022 10:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2120 136147 DIỆP THÚY HUẾ 10/16/2005  Nữ 10/26/2022 10:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2121 136148 NGUYỄN HỒNG THÁI 12/1/2003  Nữ 10/26/2022 10:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2122 136149 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 11/26/2002  Nam 10/26/2022 10:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2123 136150 CAO THỊ ANH 7/20/1997  Nữ 10/26/2022 10:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2124 136151 LÊ THỊ LAN ANH 5/15/2003  Nữ 10/26/2022 10:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2125 136152 HỒ VĂN ÂU 5/15/1997  Nam 10/26/2022 10:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Nam
2126 136153 NGUYỄN THỊ NHUNG 5/28/2005  Nữ 10/26/2022 10:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2127 136154 CAO VIẾT SĨ 4/10/2000  Nam 10/26/2022 10:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Nam
2128 136155 NGUYỄN THỊ HẠNH 10/20/2006  Nữ 10/26/2022 10:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2129 136156 LÝ TỰ TRỌNG 3/9/2005  Nam 10/26/2022 10:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2130 136158 NGUYỄN XUÂN SANG 10/18/2001  Nam 10/26/2022 10:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Nam
2131 136157 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 8/9/2004  Nam 10/26/2022 10:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2132 136160 TRẦN TỬ THÀNH 9/25/1995  Nam  FITTER 10/26/2022 10:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2133 136161 ĐẶNG MINH HUY 9/9/1989  Nam 10/26/2022 10:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2134 136162 PHẠM THỊ HUỆ 7/5/1990  Nữ 10/26/2022 10:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2135 136163 TRẦN ĐỨC ANH 9/9/2001  Nam  OS.D 10/26/2022 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2136 136164 PHẠM CHUNG 7/14/1996  Nam 10/26/2022 10:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2137 136165 VÕ NHƯ SANG 5/15/1996  Nam 10/26/2022 10:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2138 136166 HUỲNH THANH NGHĨA 1/21/1999  Nam 10/26/2022 10:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2139 136169 NGUYỄN XUÂN TRUNG 10/20/1991  Nam  FITTER 10/26/2022 10:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2140 136172 VŨ HOÀNG DƯƠNG 1/5/1992  Nam  OILER 10/26/2022 11:02  Khám sức khỏe TV VINASHIP trả trước (440N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2141 136173 NGUYỄN CẢNH TIẾN 8/19/1980  Nam  C/E 10/26/2022 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2142 136174 HÀ VĂN SƠN 8/27/1982  Nam  AB.E 10/26/2022 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2143 136175 TRẦN XUÂN LƯỠNG 5/5/1984  Nam  4/E 10/26/2022 11:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2144 136177 NGUYỄN VĂN HUY 4/15/1985  Nam  C/O 10/26/2022 11:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH SELLAN GAS
2145 136178 BÙI QUANG HUY 7/12/1996  Nam 10/26/2022 11:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2146 136179 TRẦN TRUNG DŨNG 2/19/1989  Nam  3/O 10/26/2022 11:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2147 136180 ĐẶNG TRIỀU ĐÌNH 2/20/1998  Nam 10/26/2022 11:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2148 136183 TRẦN VĂN ĐÀI 3/3/1994  Nam  C/E 10/26/2022 11:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2149 136181 KRING THIN 2/25/1999  Nam 10/26/2022 11:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2150 136182 NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN 4/30/1998  Nữ 10/26/2022 11:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2151 136184 NGUYỄN LÂM KIỀU DIỄM 1/28/1997  Nữ 10/26/2022 11:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2152 136185 NGUYỄN KHÁNH LẬP 2/11/1998  Nam 10/26/2022 11:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2153 136186 BÙI PHÚC THẢO 5/5/2003  Nam 10/26/2022 11:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2154 136187 ĐỖ CÔNG SANG 2/28/2004  Nam 10/26/2022 11:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2155 136188 NGUYỄN THÀNH PHƯỚC 1/7/2004  Nam 10/26/2022 11:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2156 136190 ĐỖ CÔNG LAM 2/28/2004  Nam 10/26/2022 11:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2157 136191 LÊ ĐỨC THỌ 1/15/2001  Nam 10/26/2022 11:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2158 136192 HOÀNG MAI HƯƠNG LAN 1/19/2005  Nữ 10/26/2022 11:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2159 136193 NGUYỄN NGỌC QUANG 10/8/2004  Nam 10/26/2022 11:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2160 136194 TRẦN THỊ KIỆT 5/25/1997  Nữ 10/26/2022 11:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng
2161 136195 NGUYỄN VĂN HÀ 10/1/1994  Nam 10/26/2022 11:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2162 136196 NGUYỄN VĂN HIẾU 4/22/2001  Nam 10/26/2022 11:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2163 136197 NGUYỄN VIẾT THỤC 1/5/2002  Nam 10/26/2022 11:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2164 136198 NGUYỄN QUANG THẮNG 5/20/2005  Nam 10/26/2022 11:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2165 136199 TRẦN TRUNG QUÂN 4/23/2004  Nam 10/26/2022 11:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2166 136200 DƯ THỊ BÔNG 5/13/2001  Nữ 10/26/2022 11:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2167 136201 LÊ THỊ PHƯƠNG 1/24/2003  Nữ 10/26/2022 11:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2168 136202 TRẦN THỊ THẢO 2/4/2000  Nữ 10/26/2022 11:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2169 136203 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 6/3/2003  Nữ 10/26/2022 11:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Hà Tĩnh
2170 136204 LÊ THỊ KIM TRÚC 1/10/2004  Nữ 10/26/2022 11:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Tiền Giang
2171 136205 VÕ THỊ YẾN PHƯƠNG 5/21/2004  Nữ 10/26/2022 11:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Tiền Giang
2172 136206 LÊ THỊ BÍCH TRÂM 1/17/2006  Nữ 10/26/2022 11:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Tiền Giang
2173 136207 CAO NGỌC NHƯ Ý 4/10/2005  Nữ 10/26/2022 11:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Tiền Giang
2174 136208 HUỲNH VĂN TOÀN 11/21/2002  Nam 10/26/2022 11:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Nam
2175 136209 TRẦN VĂN GIÁC 4/28/2005  Nam 10/26/2022 11:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Nam
2176 136210 HUỲNH ĐỨC TÍN 3/26/2006  Nam 10/26/2022 11:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Nam
2177 136211 LÊ VŨ HIẾU 7/14/2006  Nam 10/26/2022 11:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Nam
2178 136239 LIN, CHENG – YI 8/6/1988  Nam 10/26/2022 13:50  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
2179 136245 LAI, YUAN – CHENG 8/17/1996  Nam 10/26/2022 13:57  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
2180 136249 NGUYỄN THỊ LÝ 12/21/2002  Nữ 10/26/2022 13:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
2181 136253 CHENG , XICHENG 12/5/1987  Nam 10/26/2022 14:01  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
2182 136254 XIONG, HONGBIN 9/2/1973  Nam 10/26/2022 14:03  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE NINH BÌNH – VIỆT NAM
2183 136273 TRẦN ĐỨC THANH 5/21/1985  Nam  SAILOR 10/26/2022 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2184 136278 NGUYỄN XUÂN TUẤN 6/2/1982  Nam  ELECTRIC 10/26/2022 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  PHC MARITIME
2185 136281 PHẠM VĂN THẮNG 10/13/1993  Nam  4/E 10/26/2022 14:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2186 136288 HOÀNG VĂN NHUẦN 3/20/1993  Nam 10/26/2022 14:32  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2187 136290 NGUYỄN ĐÌNH CÁCH 10/10/1984  Nam  CAPT 10/26/2022 14:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2188 136297 NGUYỄN VĂN KIÊN 7/7/1986  Nam  CAPT 10/26/2022 14:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
2189 136300 ĐỖ TIẾN LỰC 3/16/2007  Nam 10/26/2022 14:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2190 136301 TRỊNH MINH TÂM 2/8/1996  Nam  AB.E 10/26/2022 14:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2191 136302 PHẠM BẢO LONG 10/26/2006  Nam 10/26/2022 14:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2192 136304 TRẦN NGỌC TRÌNH 12/11/1991  Nam  2/O 10/26/2022 14:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
2193 136303 NGUYỄN QUANG CHIẾN 7/1/2007  Nam 10/26/2022 14:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2194 136305 NGUYỄN NGUYÊN QUÂN 2/27/2006  Nam 10/26/2022 14:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2195 136308 ĐỖ CHÍNH THÀNH 5/21/2008  Nam 10/26/2022 14:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2196 136310 LÊ CÔNG HẢI 10/15/1991  Nam  4/E 10/26/2022 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2197 136309 NGUYỄN VIẾT BẢO 2/12/2006  Nam 10/26/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2198 136314 TÔ VIỆT HÙNG 5/5/1995  Nam  M/M 10/26/2022 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2199 136316 NGUYỄN CHÍ THẮNG 8/26/1994  Nam  AB.D 10/26/2022 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2200 136317 NGUYỄN PHI HIẾU 11/12/1997  Nam  OS.D 10/26/2022 15:09  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2201 136320 NGUYỄN ĐỨC VIỆT ANH 6/22/1999  Nam  OS.D 10/26/2022 15:14  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2202 136321 HÀ THANH HẢI 1/10/1988  Nam  OILER 10/26/2022 15:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2203 136328 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 1/12/1979  Nam  C/E 10/26/2022 15:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2204 136329 TRẦN VĂN SANG 2/11/1988  Nam  OILER 10/26/2022 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2205 136331 YANG, RUQIANG 11/25/1979  Nam 10/26/2022 15:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2206 136335 MẠC BẬT HƯNG 7/29/1998  Nam  3/O 10/26/2022 15:34  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2207 136339 NGUYỄN PHI TOÀN 12/25/2002  Nam  OS.E 10/26/2022 15:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2208 136341 ĐINH VĂN CƯỜNG 2/20/2005  Nam 10/26/2022 15:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm thị đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông
2209 136342 ĐỖ VĂN TUẤN 5/7/2005  Nam 10/26/2022 16:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm thị đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông
2210 136344 ĐỖ VĂN BÌNH 5/14/1994  Nam  4/E 10/26/2022 16:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2211 136346 NGUYỄN VĂN QUYỀN 8/18/1987  Nam  FITTER 10/26/2022 16:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2212 136522 ĐỖ VĂN CUNG 2/8/1988  Nam  CAPT 10/27/2022 7:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2213 136525 TRẦN DUY TUẤN 11/28/1994  Nam  OILER 10/27/2022 7:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2214 136533 CHU TRỌNG CƯỜNG 4/9/1985  Nam  CAPT 10/27/2022 7:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PITSCO
2215 136538 PHẠM TIẾN ĐỨC 9/26/1986  Nam  CAPT 10/27/2022 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2216 136547 NGUYỄN VĂN HÙNG 9/19/1986  Nam  OS.D 10/27/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2217 136554 TRẦN VĂN CẢNH 5/26/1984  Nam  FITTER 10/27/2022 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
2218 136558 VŨ VĂN CHIÊN 9/25/1990  Nam  AB.D 10/27/2022 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
2219 136563 TRẦN HOÀI NAM 9/19/1989  Nam  AB 10/27/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2220 136568 ĐỖ XUÂN QUÂN 11/26/1994  Nam  OS 10/27/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2221 136572 LÂM ANH HUY 7/2/1987  Nam  OS 10/27/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2222 136578 VƯƠNG VĂN ĐỨC 8/13/1988  Nam  COOK 10/27/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2223 136589 TRẦN THẾ KHANH 11/1/1987  Nam  COOK 10/27/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2224 136592 PHẠM VĂN GƯƠNG 1/28/1990  Nam  OILER 10/27/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2225 136598 NGUYỄN VĂN PHONG 9/28/1986  Nam  ELECTRIC 10/27/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2226 136604 TRẦN VĂN CHIẾN 10/10/1983  Nam  OILER 10/27/2022 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2227 136609 HOÀNG NGỌC QUYỀN 10/10/1992  Nam  COOK 10/27/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2228 136616 DƯƠNG VĂN YÊN 10/12/1980  Nam  OILER 10/27/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2229 136622 CAO TIẾN HOÀN 9/8/1991  Nam  2/O 10/27/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2230 136629 TRẦN VĂN THIẾT 1/6/1986  Nam  BOSUN 10/27/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THÁI BÌNH DƯƠNG
2231 136632 LÃ VĂN HẠNH 8/20/1989  Nam  SAILOR 10/27/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2232 136636 HOÀNG LONG QUÂN 5/9/1987  Nam  OS.E 10/27/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2233 136644 NGUYỄN CÔNG HUY 11/23/1981  Nam  2/E 10/27/2022 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2234 136647 NGUYỄN VĂN HIỆP 1/26/1994  Nam  4/E 10/27/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
2235 136656 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 7/30/1982  Nam  2/E 10/27/2022 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2236 136653 PHẠM PHƯƠNG ANH 3/21/2006  Nữ 10/27/2022 8:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2237 136655 HOÀNG MINH HUY 6/18/2005  Nam 10/27/2022 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2238 136661 NGUYỄN HỮU TRANG 2/1/1979  Nam  C/E 10/27/2022 8:41  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2239 136659 ĐỖ QUANG VINH 2/18/2005  Nam 10/27/2022 8:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2240 136665 CAO ĐỨC THẮNG 4/14/2006  Nam 10/27/2022 8:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2241 136669 PHAN VĂN HOAN 9/23/1985  Nam  2/O 10/27/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETSUN
2242 136668 NGUYỄN QUANG HƯNG 7/30/2005  Nam 10/27/2022 8:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2243 136671 TRẦN QUỐC THẮNG 7/17/1984  Nam  C/E 10/27/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
2244 136674 LÊ TUẤN ANH 11/5/1993  Nam  2/O 10/27/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2245 136675 VŨ THÁI SƠN 5/24/1998  Nam 10/27/2022 8:49  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2246 136678 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 9/27/1985  Nam  OILER 10/27/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2247 136684 BÙI VĂN HOÀNH 5/13/1975  Nam  CAPT 10/27/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
2248 136682 NGUYỄN THỪA TUẤN 3/8/1977  Nam  OILER 10/27/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2249 136688 NGUYỄN VĂN HỒNG 3/28/1975  Nam  BOSUN 10/27/2022 8:56  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2250 136693 PHẠM XUÂN BÌNH 10/2/1986  Nam  2/O 10/27/2022 8:57  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2251 136692 VŨ MẠNH QUÝ 3/10/1990  Nam  OS 10/27/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2252 136696 PHẠM VĂN BÁU 6/10/1981  Nam  C/E 10/27/2022 9:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2253 136698 NGUYỄN VĂN HUY 9/3/1990  Nam  3/E 10/27/2022 9:01  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2254 136701 NGUYỄN THANH HÀ 9/11/1986  Nam  1/E 10/27/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
2255 136706 LƯƠNG VĂN MẠNH 3/25/1987  Nam  AB.D 10/27/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2256 136709 PHẠM NGỌC NAM 7/15/1997  Nam  3/O 10/27/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2257 136712 NGUYỄN XUÂN LÊN 8/23/1990  Nam  OILER 10/27/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
2258 136714 NGÔ ĐOÀN THẮNG 5/8/1983  Nam  BOSUN 10/27/2022 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2259 136716 TRỊNH VĂN DƯƠNG 4/26/1983  Nam  C/O 10/27/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
2260 136717 LÊ KHẢ CHÂU 7/6/1985  Nam  AB.D 10/27/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2261 136719 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 3/12/1998  Nam  ENGINE – CADET 10/27/2022 9:17  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2262 136720 ĐOÀN VĂN HƯỚNG 2/25/1999  Nam  ENGINE – CADET 10/27/2022 9:20  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2263 136722 NGUYỄN VĂN SƠN 7/23/1971  Nam  AB.E 10/27/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIỆT NHẬT
2264 136725 NGUYỄN THẾ SỸ 12/2/1999  Nam  OILER 10/27/2022 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TIÊN PHONG
2265 136726 ĐỖ HỒNG SƠN 3/31/2001  Nam  OS.D 10/27/2022 9:28  Chứng chỉ Panama  ATACO
2266 136727 PHẠM DUY CƯỜNG 2/4/1995  Nam  AB 10/27/2022 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2267 136730 HOÀNG VĂN NHƯỜNG 8/31/1991  Nam  OS.D 10/27/2022 9:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
2268 136733 TRƯƠNG VĂN TUẤN 6/2/1990  Nam  OS.E 10/27/2022 9:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
2269 136734 ZHANG, YUANBIN 6/24/1972  Nam 10/27/2022 9:44  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2270 136735 LÊ VĂN THÀNH 3/19/1993  Nam  3/O 10/27/2022 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  SMR MARINE
2271 136738 LIU, WEIGEN 8/28/1978  Nam 10/27/2022 9:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2272 136739 NGUYỄN THANH MINH 1/20/1990  Nam  3/E 10/27/2022 9:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
2273 136742 ĐỖ VĂN TUYỀN 1/10/1991  Nam  3/E 10/27/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2274 136743 TRẦN VĂN KHÁNH 10/29/1993  Nam  AB 10/27/2022 9:52  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2275 136744 LÊ NGỌC MINH 8/27/1976  Nam  OILER 10/27/2022 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2276 136745 ĐẶNG THẾ HOÀNG 5/23/1989  Nam  2/E 10/27/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2277 136750 LƯU VĂN LINH 4/26/1990  Nam  OILER 10/27/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2278 136746 VŨ VĂN THÀNH 7/16/1990  Nam 10/27/2022 9:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2279 136748 PHẠM TUẤN ANH 6/6/2005  Nam 10/27/2022 9:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2280 136749 NGUYỄN MINH HIẾU 12/30/2003  Nam 10/27/2022 9:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2281 136751 NGUYỄN THANH SANG 2/29/2000  Nam 10/27/2022 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2282 136752 PHẠM VĂN CÔNG 7/20/2003  Nam 10/27/2022 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2283 136753 BÙI QUANG TRƯỜNG 4/21/2004  Nam  OILER 10/27/2022 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2284 136755 BÙI VĂN DUY 9/18/1999  Nam  OILER 10/27/2022 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2285 136756 PHAN HÙNG LONG 8/9/1986  Nam  OILER 10/27/2022 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2286 136757 VŨ VĂN CƯỜNG 3/24/1989  Nam  C/O 10/27/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2287 136758 HOÀNG VIẾT TIẾN 9/12/1982  Nam  C/O 10/27/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
2288 136759 LƯƠNG THẾ CƯƠNG 6/20/1993  Nam  3/O 10/27/2022 10:10  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2289 136760 ĐỖ VĂN MẠNH 2/23/1991  Nam  3/O 10/27/2022 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2290 136762 LIANG, YANGHUA 10/24/1968  Nam 10/27/2022 10:16  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2291 136764 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 12/25/1998  Nam  3/E 10/27/2022 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
2292 136766 NGÔ HỒNG HẠNH 3/18/1993  Nam  PUMP 10/27/2022 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2293 136768 ĐỖ CÔNG PHÓNG 9/28/1988  Nam  COOK 10/27/2022 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2294 136769 DONG, ZEBIN 9/6/1982  Nam 10/27/2022 10:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2295 136772 VŨ LẬP CÔNG 10/18/1999  Nam  ENGINE – CADET 10/27/2022 10:30  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2296 136773 LAI, BAOGUO 7/20/1980  Nam 10/27/2022 10:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2297 136774 VŨ VĂN CHIỀU 5/15/1987  Nam  CAPT 10/27/2022 10:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2298 136775 ĐINH VĂN LÂM 4/1/1990  Nam  OILER 10/27/2022 10:32  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2299 136777 NGUYỄN LAM BÌNH 1/15/2005  Nam 10/27/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2300 136778 HÀ QUỐC TRUNG 9/13/1994  Nam  AB 10/27/2022 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2301 136780 PHẠM THÀNH TUẤN 5/19/1986  Nam  2/E 10/27/2022 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2302 136782 BÙI THANH TIỆP 10/21/1991  Nam  COOK 10/27/2022 10:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2303 136783 ĐOÀN VĂN MẠNH 9/10/1986  Nam  C/E 10/27/2022 10:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2304 136786 HOÀNG NAM HÙNG 7/1/1990  Nam  ELECTRIC 10/27/2022 10:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2305 136784 TRẦN MẠNH HÀ 11/4/1992  Nam  4/E 10/27/2022 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2306 136787 NGUYỄN VĂN THÀNH 11/10/1983  Nam  OS 10/27/2022 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2307 136790 NGUYỄN NHA TRANG 1/1/1991  Nữ 10/27/2022 10:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2308 136792 HÀ DUY KHÁNH 6/28/1997  Nam  AB 10/27/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2309 136793 NGUYỄN QUANG MINH 11/9/1999  Nam  OILER 10/27/2022 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2310 136794 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/9/1989  Nam  BOSUN 10/27/2022 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
2311 136796 CAO VĂN KHANH 2/13/1987  Nam  OILER 10/27/2022 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2312 136795 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 12/23/2006  Nam 10/27/2022 10:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên TDTT Hải Phòng
2313 136798 TRẦN QUANG ĐIỀN 4/14/1988  Nam  SAILOR 10/27/2022 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2314 136800 THÂN VĂN LUYẾN 4/18/1974  Nam  AB 10/27/2022 10:58  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2315 136801 ĐỖ NGỌC CÔNG 5/20/1995  Nam  4/E 10/27/2022 11:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2316 136807 HÀ VĂN QUÝ 4/10/1977  Nam  FITTER 10/27/2022 11:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2317 136808 PHẠM QUỐC HOÀN 1/10/1980  Nam  2/E 10/27/2022 11:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2318 136809 VÕ ĐÌNH HẬU 1/15/1997  Nam  AB.D 10/27/2022 11:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2319 136843 TRẦN ĐĂNG DUY 1/20/1992  Nam  3/O 10/27/2022 13:57  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2320 136848 TRẦN ĐÌNH NGỌC 12/14/1990  Nam  3/O 10/27/2022 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2321 136964 VŨ VĂN ĐẠI 7/30/1978  Nam  OILER 10/27/2022 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2322 136970 NGUYỄN ĐẠI HẢI 9/10/1969  Nam  COOK 10/27/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2323 136977 LƯƠNG VĂN CƯƠNG 11/15/1995  Nam  OS.D 10/27/2022 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2324 136979 CAO ĐÌNH DƯƠNG 8/19/1986  Nam  DECK OFFICER 10/27/2022 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2325 136983 LÊ GIA CƯ 9/9/1984  Nam  DECK OFFICER 10/27/2022 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2326 136993 LIZHIXING 1/21/1974  Nam 10/27/2022 14:22  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2327 136994 ZHANG RUIFANG 2/19/1979  Nữ 10/27/2022 14:25  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2328 136995 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN 8/23/2005  Nữ 10/27/2022 14:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2329 136997 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 3/10/2001  Nữ 10/27/2022 14:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2330 137000 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 1/19/2009  Nữ 10/27/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2331 137002 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 2/14/2008  Nữ 10/27/2022 14:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2332 137005 ĐẶNG VĂN HƯNG 1/15/2008  Nam 10/27/2022 14:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2333 137009 NGUYỄN VĂN DANH 11/3/1978  Nam  AB.D 10/27/2022 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2334 137012 NGUYỄN ĐÌNH CƯ 2/10/1980  Nam  AB.D 10/27/2022 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2335 137015 LI, JIAN 1/21/1986  Nam 10/27/2022 14:41  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2336 137019 ĐOÀN VĂN HOÀNG 6/13/1994  Nam  OS.E 10/27/2022 14:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2337 137018 PHẠM HUY HOÀNG 4/2/1990  Nam  SAILOR 10/27/2022 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2338 137024 NGUYỄN MINH TIẾN 3/27/1985  Nam  CAPT 10/27/2022 14:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2339 137026 ĐOÀN NHẬT ANH 10/14/1999  Nam  OS.D 10/27/2022 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
2340 137027 ĐỖ THÀNH CÔNG 11/28/1996  Nam 10/27/2022 14:57  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2341 137028 NGUYỄN VĂN THÀNH 2/12/1982  Nam  No 1 Oiler 10/27/2022 14:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2342 137029 FANG SAISAI 6/18/1988  Nữ 10/27/2022 15:01  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2343 137030 CHEN, AIYING 3/12/1968  Nữ 10/27/2022 15:03  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2344 137031 DƯƠNG DANH QUÂN 9/2/1996  Nam  OILER 10/27/2022 15:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2345 137035 TRỊNH ĐÌNH HÙNG 6/16/1984  Nam  OILER 10/27/2022 15:10  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2346 137040 LÊ VŨ HẠ VY 5/20/2005  Nữ 10/27/2022 15:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2347 137041 BÙI QUỲNH HƯƠNG 5/29/2006  Nữ 10/27/2022 15:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2348 137045 TRẦN THỊ THU HÀ 12/22/1989  Nữ 10/27/2022 15:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2349 137046 ĐỖ VĂN HƯƠNG 12/30/1972  Nam  COOK 10/27/2022 15:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2350 137050 NGUYỄN KIM NGỌC 6/29/2006  Nữ 10/27/2022 15:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2351 137053 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2/13/2008  Nữ 10/27/2022 15:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2352 137055 TRẦN PHƯƠNG THỦY LINH 1/19/2003  Nữ 10/27/2022 15:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2353 137057 TRẦN PHƯƠNG THỦY ANH 9/17/2006  Nữ 10/27/2022 15:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2354 137058 TRỊNH QUANG MẠNH 5/8/2005  Nam 10/27/2022 15:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2355 137059 NGUYỄN THẾ HÙNG 8/23/1985  Nam  3/E 10/27/2022 15:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2356 137745 NGUYỄN VĂN NAM 12/12/1977  Nam  ELECTRIC 10/28/2022 7:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2357 137751 NGUYỄN NGỌC SANG 10/20/1989  Nam  OILER 10/28/2022 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2358 137769 LÊ VĂN LỢI 2/10/1988  Nam  C/O 10/28/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2359 137777 HÀ VĂN CƯỜNG 10/15/1992  Nam  OS.E 10/28/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2360 137790 VŨ MẠNH HÙNG 5/3/1978  Nam  CAPT 10/28/2022 7:54  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2361 137807 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 6/7/1971  Nam  FITTER 10/28/2022 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
2362 137814 HOÀNG VĂN YÊN 2/6/1985  Nam  OILER 10/28/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2363 137821 MAI TẤT THÀNH 6/23/1980  Nam  3/E 10/28/2022 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2364 137828 TRẦN VĂN THỎA 6/8/1984  Nam  OILER 10/28/2022 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2365 137836 PHẠM VĂN HOÀNG 10/5/1998  Nam  AB.D 10/28/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2366 137846 PHẠM VĂN HỢI 6/5/1983  Nam  2/E 10/28/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2367 137853 NGUYỄN VĂN BA 9/20/1982  Nam  OS.E 10/28/2022 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2368 137859 NGUYỄN HẢI NAM 10/26/2000  Nam  M/M 10/28/2022 8:20  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2369 137862 NGUYỄN TUẤN ANH 1/3/1993  Nam  2/O 10/28/2022 8:21  Chứng chỉ Panama  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2370 137870 ĐỖ VĂN TUÂN 9/21/1987  Nam  C/E 10/28/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
2371 137875 NGUYỄN QUANG CHƯỞNG 3/25/1980  Nam 10/28/2022 8:28  KSK lấy bằng lái xe nam
2372 137882 LƯƠNG XUÂN TUYÊN 3/22/1985  Nam  C/E 10/28/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
2373 137887 NGUYỄN HỮU LỆ 9/12/1983  Nam  OILER 10/28/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2374 137890 NGUYỄN XUÂN NÚI 1/12/1992  Nam  OS.D 10/28/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2375 137898 TẠ VĂN THI 3/8/1998  Nam 10/28/2022 8:38  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nam)
2376 137904 ĐẬU TRỌNG LƯU 7/2/1996  Nam  OS.D 10/28/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2377 137907 NGÔ VĂN KHOẢN 8/20/1997  Nam  SAILOR 10/28/2022 8:42  Khám sức khỏe TV VINASHIP trả trước (440N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2378 137908 HOÀNG THẾ YÊN 2/10/1986  Nam  2/E 10/28/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2379 137911 VŨ TRỌNG HIẾU 11/14/1994  Nam  3/O 10/28/2022 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2380 137915 NGUYỄN TẤT BẢO 8/11/1992  Nam  4/E 10/28/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
2381 137919 NGUYỄN SƠN 11/10/1978  Nam  C/E 10/28/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2382 137925 ĐÀO THANH TÙNG 8/24/1983  Nam  2/E 10/28/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2383 137929 HỨA VIẾT BẮC 10/31/1999  Nam  OS.D 10/28/2022 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
2384 137931 NGUYỄN THANH HẢI 8/15/1977  Nam  C/E 10/28/2022 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2385 137934 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 10/14/1982  Nam  C/E 10/28/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2386 137936 NGUYỄN VĂN THÌN 5/10/1988  Nam  OS.E 10/28/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2387 137937 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 1/26/2007  Nữ 10/28/2022 8:58  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nữ)  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên TDTT Hải Phòng
2388 137938 MAI KIM LUNG 6/9/1969  Nam  CAPT 10/28/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2389 137940 KAO, I – FENG 5/12/1982  Nam 10/28/2022 9:02  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2390 137939 TRẦN THẾ MẠNH 7/24/1987  Nam  AB.D 10/28/2022 9:02  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2391 137947 PHẠM GIA TUÂN 10/14/1980  Nam  OILER 10/28/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
2392 137948 ZHENG, GAOWEN 1/14/1969  Nam 10/28/2022 9:06  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2393 137949 BÙI MINH THƯỞNG 5/18/1999  Nam  SAILOR 10/28/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2394 137951 LI, JUN 5/18/1990  Nam 10/28/2022 9:07  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2395 137955 BÙI NHẬT THÀNH 5/12/2005  Nam 10/28/2022 9:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2396 137958 PHẠM XUÂN THÀNH 7/6/1988  Nam 10/28/2022 9:12  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2397 137959 PHẠM TRỌNG CƯỜNG 2/16/1998  Nam  OILER 10/28/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2398 137960 MAI HUY HÀNH 2/7/1988  Nam  OILER 10/28/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2399 137965 HOÀNG VĂN DU 2/23/1983  Nam  OILER 10/28/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2400 137963 NGUYỄN VĂN QUỲNH 8/20/1996  Nam  OILER 10/28/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2401 137966 NGUYỄN HỮU OANH 8/16/1988  Nam  OILER 10/28/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2402 137969 LƯƠNG VĂN KIẾM 5/4/1987  Nam  OILER 10/28/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2403 137968 TRỊNH NGỌC LIÊN 3/10/1981  Nam  OILER 10/28/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2404 137971 HOÀNG VĂN TUYÊN 10/3/1986  Nam  OILER 10/28/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2405 137974 NGUYỄN VĂN TIÊU 9/12/1991  Nam  SAILOR 10/28/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2406 137972 PHÙNG ĐÌNH HẢI 6/15/1993  Nam  OILER 10/28/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2407 137975 NGUYỄN CÔNG THÀNH 1/28/1986  Nam  SAILOR 10/28/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2408 137976 PHẠM VĂN QUÂN 10/18/1990  Nam  OILER 10/28/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2409 137977 NGÔ VĂN DŨNG 2/9/1980  Nam  OILER 10/28/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2410 137980 NGUYỄN HÀ SƠN 4/1/1987  Nam  OILER 10/28/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2411 137981 TRẦN QUYẾT THẮNG 8/16/1985  Nam  4/E 10/28/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2412 137982 NGUYỄN VĂN TÙNG 9/12/1990  Nam  SAILOR 10/28/2022 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2413 137984 TRƯƠNG HỒNG CÔNG 5/1/1980  Nam  OS.D 10/28/2022 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2414 137987 LÊ VĂN QUÂN 5/8/1985  Nam  AB 10/28/2022 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2415 137990 LÊ VĂN MẠNH 11/20/1994  Nam  SAILOR 10/28/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2416 137992 PHẠM CHÍ TỊNH 2/2/2002  Nam  OILER 10/28/2022 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2417 137991 LÊ ĐÌNH TÙNG 8/30/1995  Nam  SAILOR 10/28/2022 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2418 137994 PHẠM VĂN BÌNH 1/6/2000  Nam  AB 10/28/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2419 137993 TRỊNH QUỐC KHÁNH 4/14/2000  Nam  SAILOR 10/28/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2420 137995 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 11/4/2004  Nam  SAILOR 10/28/2022 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2421 137996 NGUYỄN VĂN SÁNG 2/27/2000  Nam  OILER 10/28/2022 9:40  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2422 137999 VŨ VĂN THANH 8/15/1988  Nam  AB.D 10/28/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2423 138003 TRẦN THỊ NGUYÊN 1/7/2003  Nữ 10/28/2022 9:47  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nữ)  Trung Tâm Đào Tạo Vận Động Viên TDTT Hải Phòng
2424 138002 TRẦN ĐĂNG KHOA 1/21/1989  Nam  AB 10/28/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2425 138004 ĐÀO XUÂN TÙNG 8/21/1980  Nam  2/E 10/28/2022 9:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2426 138009 BÙI VĂN ĐẠO 9/20/2000  Nam  OILER 10/28/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2427 138012 PHẠM VĂN CƯƠNG 3/5/1985  Nam 10/28/2022 9:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2428 138010 BÙI VĂN BÉ 6/12/1986  Nam  OILER 10/28/2022 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2429 138013 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 1/1/2005  Nữ 10/28/2022 9:56  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nữ)
2430 138014 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 6/20/1996  Nam  OILER 10/28/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2431 138015 HOÀNG TUẤN KIỆT 2/6/2005  Nam 10/28/2022 9:58  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nam)
2432 138016 ĐÀO MẠNH TUẤN 10/23/1986  Nam  C/O 10/28/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2433 138017 NGUYỄN KHẮC BẮC 1/15/1995  Nam  M/M 10/28/2022 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2434 138018 LÊ ĐÌNH GIANG 8/24/1989  Nam 10/28/2022 10:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2435 138020 NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG 5/21/1989  Nam  OILER 10/28/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VICONSHIP SAIGON
2436 138022 DƯƠNG ĐỨC DŨNG 9/28/1985  Nam  2/E 10/28/2022 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2437 138024 PHẠM BẢO LONG 10/15/1991  Nam  3/E 10/28/2022 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  SUMASER
2438 138026 MAI SỸ CƯỜNG 12/13/1984  Nam  SAILOR 10/28/2022 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2439 138028 TRẦN VĂN THUẬN 8/12/1986  Nam  4/E 10/28/2022 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2440 138029 TIÊU VĂN HOÀI 1/1/1977  Nam  OILER 10/28/2022 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2441 138030 ĐỖ VĂN TOẢN 12/20/1972  Nam  OILER 10/28/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2442 138033 DOÃN CÔNG ƯỚC 2/15/1995  Nam  ENGINE OFFICER 10/28/2022 10:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2443 138035 NGUYỄN VĂN HẢI 5/2/1998  Nam  3/O 10/28/2022 10:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2444 138037 ĐỖ VĂN CÔNG 2/8/1988  Nam 10/28/2022 10:32  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2445 138038 ĐỖ XUÂN HƯNG 2/9/1982  Nam  3/E 10/28/2022 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2446 138041 TRẦN ANH TUẤN 4/25/1991  Nam  SAILOR 10/28/2022 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2447 138042 NGUYỄN VĂN HỒNG 2/1/1983  Nam  COOK 10/28/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2448 138043 LÊ VĂN THẾ 10/12/1985  Nam  AB.D 10/28/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2449 138044 LÊ VĂN QUÂN 1/29/1995  Nam  SAILOR 10/28/2022 10:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2450 138045 VŨ VĂN HOAN 3/4/1998  Nam  SAILOR 10/28/2022 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2451 138049 NGUYỄN VĂN THẮNG 12/23/2000  Nam  OILER 10/28/2022 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2452 138051 NGUYỄN VĂN TUÂN 4/6/1981  Nam  SAILOR 10/28/2022 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2453 138052 VŨ NHẬT HIẾU 3/4/1967  Nam  SAILOR 10/28/2022 11:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
2454 138054 PHẠM VĂN HƯNG 8/4/1981  Nam  SAILOR 10/28/2022 11:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2455 138092 NGUYỄN VĂN HIẾU 8/25/1988  Nam  3/O 10/28/2022 13:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2456 138101 HOÀNG NGÂN NHI 7/2/2010  Nữ 10/28/2022 13:54  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nữ)
2457 138103 ĐOÀN THÚC KHÁNG 9/24/1987  Nam  ELECTRIC 10/28/2022 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2458 138106 PHẠM NGỌC TRÂM 2/8/1987  Nam 10/28/2022 14:00  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2459 138116 MÃ VĂN ĐỨC 12/9/2002  Nam  AB.D 10/28/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2460 138118 ĐÀO THANH TÙNG 11/28/1991  Nam  OILER 10/28/2022 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2461 138130 PHẠM NHẬT MINH 5/18/1985  Nam  1/E 10/28/2022 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2462 138132 HOÀNG VĂN DŨNG 8/14/1990  Nam  2/O 10/28/2022 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2463 138136 ĐÀO QUANG LUÂN 3/12/1985  Nam  AB.D 10/28/2022 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2464 138140 ĐINH VĂN TIỀN 12/10/1986  Nam  2/E 10/28/2022 14:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
2465 138142 PHÙNG XUÂN HOÀNG 7/20/1987  Nam  2/O 10/28/2022 14:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
2466 138147 TRƯƠNG ĐÌNH BẰNG 8/16/1982  Nam  M/M 10/28/2022 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2467 138146 XIONG, KUN 1/8/1982  Nam 10/28/2022 14:30  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2468 138148 LI, DEHU 12/14/1980  Nam 10/28/2022 14:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2469 138150 SUN, JIAKANG 7/2/1974  Nam 10/28/2022 14:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2470 138152 PHẠM ĐỨC VIỆT QUANG 6/1/2002  Nam  OS.E 10/28/2022 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2471 138158 NGUYỄN VĂN LONG 2/21/1993  Nam  BOSUN 10/28/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
2472 138156 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 8/4/2001  Nam  OS.D 10/28/2022 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2473 138160 PHAN VĂN MẠNH 1/1/1986  Nam 10/28/2022 14:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2474 138165 TÔ VĂN BẢO 12/20/1961  Nam 10/28/2022 14:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2475 138164 TRẦN VĂN HƯNG 1/23/1985  Nam 10/28/2022 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
2476 138174 LẠI NGUYỄN KHÁNH TOÀN 1/20/2005  Nam 10/28/2022 14:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2477 138175 NGUYỄN ĐỨC TÀI 12/24/2002  Nam 10/28/2022 14:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2478 138176 NGỌ VĂN ĐẠI 2/26/1998  Nam 10/28/2022 14:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2479 138178 NGUYỄN VĂN MINH 7/1/1991  Nam  OS.D 10/28/2022 14:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
2480 138180 KHƯƠNG QUỐC TRUNG 1/1/2009  Nam 10/28/2022 15:00  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nam)
2481 138185 TRẦN VĂN HẢO 9/7/1977  Nam  C/E 10/28/2022 15:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2482 138189 NGUYỄN VĂN CẢNH 3/2/1983  Nam  1/E 10/28/2022 15:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2483 138193 ĐỖ VĂN TAM 2/14/1986  Nam 10/28/2022 15:17  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2484 138194 ĐỖ THỊ PHƯƠNG 10/1/1996  Nữ 10/28/2022 15:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2485 138198 THÁI DOÃN LUYỆN 7/17/1975  Nam  SAILOR 10/28/2022 15:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2486 138199 NGUYỄN TIẾN DŨNG 4/14/1985  Nam  AB.D 10/28/2022 15:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI DƯƠNG
2487 138201 ĐÀM QUANG NÕN 8/1/1990  Nam  OILER 10/28/2022 15:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2488 138203 ZENG, YANJUN 10/7/1979  Nam 10/28/2022 15:38  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2489 138208 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 10/14/1999  Nam  DECK – CADET 10/28/2022 15:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2490 138583 LAN, BEIPING 1/25/1974  Nam 10/28/2022 16:07  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2491 138682 CHEN, SHU 6/10/1990  Nam 10/28/2022 16:08  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2492 138740 HE, LINMING 9/20/1969  Nam 10/28/2022 16:13  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2493 138741 HUANG, WEN 4/9/1974  Nam 10/28/2022 16:15  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2494 138742 LI, CAILIANG 9/3/1980  Nam 10/28/2022 16:17  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2495 138744 LI, ZHONGPING 6/16/1983  Nam 10/28/2022 16:19  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2496 138746 BAI, ZHAOPING 2/24/1971  Nam 10/28/2022 16:21  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2497 138747 ZHAO, YULIN 3/9/1985  Nam 10/28/2022 16:22  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2498 138748 QIN, WEIKANG 12/13/1984  Nam 10/28/2022 16:23  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
2499 138858 LÊ KHẮC THỰC 6/25/1994  Nam  OILER 10/28/2022 16:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2500 138888 ĐÀO QUANG DIỆN 6/5/1996  Nam  2/O 10/29/2022 7:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
2501 138890 KIỀU ĐÌNH THÀNH 5/17/1996  Nam  4/E 10/29/2022 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2502 138894 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 9/10/1999  Nam  3/O 10/29/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2503 138896 NGUYỄN BÁ THẢO 6/22/1982  Nam  COOK 10/29/2022 7:50  Chứng chỉ Panama  ĐÔNG LONG
2504 138897 BÙI THANH SƠN 3/9/1978  Nam  C/E 10/29/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2505 138902 NGUYỄN VĂN TUÂN 9/12/2002  Nam  AB.D 10/29/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2506 138905 HOÀNG VĂN QUYỀN 11/11/1983  Nam  OILER 10/29/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2507 138907 LÊ NGỌC SƠN 7/12/1992  Nam  3/O 10/29/2022 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2508 138908 LÊ TRUNG HÀ 7/24/1991  Nam  3/E 10/29/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  ĐÔNG LONG
2509 138909 VŨ HỒNG HẢI 1/7/1971  Nam  CAPT 10/29/2022 8:20  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2510 138910 PHẠM XUÂN THỦY 4/1/1985  Nam  2/E 10/29/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2511 138912 PHẠM VĂN LAI 10/10/1978  Nam  BOSUN 10/29/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2512 138915 HOÀNG VĂN ĐẠI 8/5/1998  Nam  AB.D 10/29/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2513 138916 NGUYỄN VĂN HƯNG 11/20/1990  Nam  4/E 10/29/2022 8:32  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2514 138920 ĐẶNG ĐÌNH DUY 9/25/1984  Nam  C/O 10/29/2022 8:37  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2515 138921 PHẠM VĂN NINH 12/22/2002  Nam  AB.D 10/29/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
2516 138923 TRẦN VĂN TÙNG 11/5/1990  Nam  3/O 10/29/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2517 138924 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 1/7/1987  Nam  2/E 10/29/2022 8:40  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2518 138928 LÊ VĂN DUNG 3/8/1984  Nam  2/E 10/29/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2519 138929 TRẦN HẬU CÔNG 1/21/1991  Nam  PUMP 10/29/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2520 138931 NGÔ VĂN TUÂN 11/11/1991  Nam  OILER 10/29/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
2521 138934 ĐÀO KHÁNH CHI 1/19/1992  Nữ 10/29/2022 8:53  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2522 138935 TRẦN VĂN HOẠT 3/26/1973  Nam  AB.D 10/29/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2523 138936 NGUYỄN NGỌC QUÂN 1/27/2000  Nam  OILER 10/29/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
2524 138937 CARTER JODY ALAN 11/27/1973  Nam 10/29/2022 9:01  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2525 138939 LƯƠNG XUÂN TUYỂN 7/16/1983  Nam  2/O 10/29/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
2526 138940 ĐỒNG ĐĂNG KHOA 8/20/1987  Nam 10/29/2022 9:07  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2527 138943 NGUYỄN THẾ CHUNG 3/1/1991  Nam  3/O 10/29/2022 9:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2528 138945 BÙI THANH TUÂN 5/19/1977  Nam  AB.E 10/29/2022 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
2529 138946 PHẠM VŨ HUY 7/25/2001  Nam 10/29/2022 9:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2530 138951 HOÀNG NGHĨA THÂN 4/5/1990  Nam  3/O 10/29/2022 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2531 138956 TRẦN ĐỨC MINH 8/5/1981  Nam  CAPT 10/29/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2532 138957 TÔ VĂN GIÁP 1/12/1995  Nam  OS.D 10/29/2022 10:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2533 138961 MAI THANH THỊNH 2/11/1995  Nam  OS.D 10/29/2022 11:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  NST
2534 139101 LÊ VĂN CẦU 2/3/1984  Nam  OILER 10/31/2022 7:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2535 139102 NGUYỄN VĂN TUẤN 11/4/1988  Nam  AB.E 10/31/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PTSC-GS
2536 139112 ĐÀO QUANG HẬU 10/21/1988  Nam  AB.D 10/31/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2537 139113 LÊ VĂN CHOÁN 8/19/1982  Nam  OILER 10/31/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2538 139118 NGUYỄN NGỌC HUYÊN 8/1/1979  Nam  4/E 10/31/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2539 139123 HOÀNG VĂN LONG 5/8/2004  Nam  SAILOR 10/31/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2540 139131 NGUYỄN DUY TUẾ 10/12/1981  Nam  C/E 10/31/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2541 139137 DOÃN VIỆT THÁI 12/25/2002  Nam  SAILOR 10/31/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2542 139139 HÀ VĂN HẢI 10/4/1991  Nam  AB.D 10/31/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2543 139141 PHAN THANH HẢI 5/3/1977  Nam  CAPT 10/31/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2544 139145 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 2/5/1983  Nam  2/E 10/31/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2545 139146 ĐỖ ĐÌNH QUẾ 4/10/1985  Nam  Thợ lặn 10/31/2022 8:02  KSK thợ lặn (1500N)  Công Ty TNHH Một Thành Viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
2546 139147 BÙI VĂN THỊNH 11/16/1985  Nam  Thợ lặn 10/31/2022 8:03  KSK thợ lặn (1500N)  Công Ty TNHH Một Thành Viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
2547 139150 TRẦN MẠNH THẮNG 6/27/1984  Nam  AB.D 10/31/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2548 139152 DƯƠNG HỒNG QUÂN 7/20/1985  Nam  OILER 10/31/2022 8:05  Chứng chỉ Panama  ĐÔNG LONG
2549 139158 HOÀNG VĂN QUẾ 10/29/1973  Nam  AB.E 10/31/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2550 139163 PHẠM QUANG TRUNG 11/1/1968  Nam  2/E 10/31/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2551 139165 HOÀNG HỮU CƯỜNG 7/2/2000  Nam  ELECTRIC 10/31/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2552 139169 NGUYỄN VĂN TÂM 7/1/1987  Nam  2/O 10/31/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2553 139171 NGUYỄN CÔNG HÙNG 10/2/1995  Nam  AB.D 10/31/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2554 139176 TRẦN ĐỨC TUYẾN 6/23/1990  Nam  BOSUN 10/31/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2555 139180 MAI VĂN MẠNH 12/30/1991  Nam  C/O 10/31/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2556 139182 PHAN VĂN TUẤN 1/20/1990  Nam  ELECTRIC 10/31/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2557 139184 NGUYỄN TUẤN ANH 2/6/1986  Nam  C/O 10/31/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2558 139188 ĐẬU VĂN TRƯỜNG 7/15/1989  Nam  OS.E 10/31/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2559 139190 PHẠM ĐỨC ĐIỂN 4/28/1991  Nam  2/E 10/31/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2560 139195 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 10/21/1989  Nam  AB.D 10/31/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2561 139199 TRẦN NGỌC QUÝ 11/22/1983  Nam  CAPT 10/31/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2562 139207 QUẢN TIẾN DŨNG 11/18/1983  Nam  C/O 10/31/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2563 139210 PHẠM THẾ DƯƠNG 10/5/2001  Nam  OILER 10/31/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2564 139213 ĐẬU VĂN QUANG 10/7/1986  Nam  AB.D 10/31/2022 8:31  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2565 139215 NGUYỄN TIẾN DŨNG 7/12/1993  Nam  OS.E 10/31/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2566 139224 TRƯƠNG NGỌC BÍCH 1/1/1972  Nam  OS.D 10/31/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2567 139221 PHẠM VĂN TIẾN 4/7/1990  Nam  2/O 10/31/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2568 139229 HỒ VĂN HOÀNG 2/24/1992  Nam  AB.E 10/31/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2569 139230 ĐỖ VĂN XUÂN 11/26/1979  Nam  AB.D 10/31/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2570 139233 TRẦN THẮNG 5/20/1996  Nam  OS.E 10/31/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2571 139239 NGUYỄN VĂN THIỆN 6/29/1980  Nam  CAPT 10/31/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2572 139238 HOÀNG ĐẠI NGHĨA 2/24/1979  Nam  OS.D 10/31/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2573 139243 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG 1/29/1996  Nam  3/E 10/31/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2574 139242 HOÀNG THỊ THẢO 5/23/1985  Nam 10/31/2022 8:43  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2575 139248 LÊ VĂN NAM 5/28/1998  Nam  ENGINE – CADET 10/31/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2576 139247 NGUYỄN DUY TÀI 10/6/1999  Nam  M/M 10/31/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2577 139251 TRẦN BÁ NGỌC 7/18/1998  Nam  AB.D 10/31/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2578 139252 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 12/18/1998  Nam 10/31/2022 8:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2579 139255 HOÀNG VĂN LONG 8/28/2000  Nam  DECK – CADET 10/31/2022 8:51  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2580 139256 ĐỖ VĂN TỚI 7/10/1985  Nam  BOSUN 10/31/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2581 139258 PHẠM VĂN ĐƯƠNG 6/16/1985  Nam  Thợ lặn 10/31/2022 8:54  KSK thợ lặn (1500N)  Công Ty TNHH Một Thành Viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
2582 139260 NGUYỄN VĂN DU 2/24/1983  Nam  C/O 10/31/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
2583 139263 NGÔ MINH KHẢI 9/19/1984  Nam  C/E 10/31/2022 8:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
2584 139266 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 7/13/1991  Nam  3/O 10/31/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2585 139271 BÙI TUẤN DƯƠNG 10/29/1979  Nam  FITTER 10/31/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2586 139270 PHẠM VĂN TUÂN 12/12/1992  Nam  OS.D 10/31/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2587 139272 TRẦN LÊ HẢI ANH 7/7/2010  Nữ 10/31/2022 9:04  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nữ)
2588 139273 PHẠM XUÂN ĐÔNG 7/25/1987  Nam  AB.D 10/31/2022 9:06  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2589 139276 PHẠM VĂN THUẤN 9/1/1987  Nam  1/E 10/31/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2590 139278 VŨ VĂN NHƯỢNG 3/16/1987  Nam  OS.D 10/31/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2591 139281 ĐÀM QUANG THÁI 2/21/1994  Nam  3/O 10/31/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2592 139282 PHẠM NGỌC HOÀNG 2/10/1990  Nam  OS.D 10/31/2022 9:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2593 139284 NGUYỄN VĂN TUẤN 10/17/1983  Nam  OS.D 10/31/2022 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Hân Huy
2594 139287 LÊ THÀNH TRUNG 11/13/1990  Nam  OS.D 10/31/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2595 139288 LÊ THỊ THU NGỌC 5/30/1994  Nữ 10/31/2022 9:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2596 139293 NGUYỄN VIẾT KHÔI 10/9/1983  Nam  2/E 10/31/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2597 139291 HÀ VĂN TUẤN 6/10/1990  Nam  OS.E 10/31/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2598 139294 MAI THẾ THANH 2/12/1991  Nam  4/E 10/31/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2599 139298 NGUYỄN QUANG HƯNG 10/20/1983  Nam  4/E 10/31/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2600 139299 HỒ VĂN TÙNG 7/17/1988  Nam  OILER 10/31/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2601 139302 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 9/7/1983  Nam  C/O 10/31/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM
2602 139300 HOÀNG ĐỨC SANG 5/20/1994  Nam  OS.D 10/31/2022 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2603 139301 HOÀNG VŨ ĐẠI 7/23/1991  Nam  3/O 10/31/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2604 139304 MAI THANH TÙNG 10/10/1993  Nam  OILER 10/31/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2605 139306 NGUYỄN HÀ GIANG 11/6/1990  Nam  3/E 10/31/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2606 139308 LÊ VĂN THẮNG 6/4/1991  Nam  AB.D 10/31/2022 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
2607 139309 NGUYỄN HOÀNG ANH 1/13/1996  Nam  AB.E 10/31/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
2608 139310 ĐÀO CÔNG KAO 1/3/1976  Nam  3/O 10/31/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2609 139311 PHẠM TIẾN TOÀN 8/10/1997  Nam  3/O 10/31/2022 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2610 139314 TRƯƠNG VĂN NAM 2/3/1992  Nam  DECK – CADET 10/31/2022 9:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2611 139316 DƯƠNG VIỆT ĐỨC 1/19/1997  Nam  ELECTRIC 10/31/2022 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
2612 139318 MAI CÔNG MẬU 5/16/1988  Nam  COOK 10/31/2022 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2613 139320 TRẦN VĂN THẾ 2/13/1990  Nam  AB.E 10/31/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
2614 139319 LÊ TRỊNH QUÝ NHÂN 5/22/2002  Nam  OS.D 10/31/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
2615 139322 TRẦN VĂN TUẤN 1/1/1980  Nam  COOK 10/31/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
2616 139324 NGUYỄN QUỐC HUY 5/12/1988  Nam  AB.D 10/31/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
2617 139325 TRỊNH VƯƠNG QUYỀN 11/14/1983  Nam  4/E 10/31/2022 9:54  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2618 139328 TRẦN VĂN DINH 5/9/1989  Nam  COOK 10/31/2022 9:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2619 139331 ĐẶNG VĂN THƯƠNG 11/17/1996  Nam  BOSUN 10/31/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA
2620 139332 HÀ VĂN LA 2/3/1962  Nam 10/31/2022 10:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2621 139333 HÀ THỊ DOẠN 8/3/1987  Nữ 10/31/2022 10:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2622 139335 HOÀNG NGỌC HƯNG 6/11/1992  Nam 10/31/2022 10:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2623 139334 MẠC VĂN HUẾ 7/19/1988  Nam 10/31/2022 10:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2624 139339 TRẦN CÔNG CƯỜNG 5/4/1998  Nam  ENGINE – CADET 10/31/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2625 139337 HÀ THỊ NƠM 8/22/1990  Nữ 10/31/2022 10:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2626 139338 HÀ VĂN ĐIỆP 1/18/1989  Nam 10/31/2022 10:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2627 139340 PHẠM VĂN DƯƠNG 7/30/1994  Nam  3/E 10/31/2022 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2628 139342 NGHIÊM VĂN ĐIỀN 3/3/1986  Nam  2/O 10/31/2022 10:15  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2629 139345 BÙI ĐÌNH KHƯƠNG 4/19/1988  Nam 10/31/2022 10:16  KSK lấy bằng lái xe nam
2630 139346 NGUYỄN DUY TUẤN VŨ 2/15/1989  Nam 10/31/2022 10:18  KSK lấy bằng lái xe nam
2631 139349 TRẦN NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG 6/5/1987  Nam  C/O 10/31/2022 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2632 139347 TRẦN ĐỨC KHANG 12/8/1996  Nam  AB.D 10/31/2022 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2633 139352 NGUYỄN VĂN PHÚ 2/4/1985  Nam  3/E 10/31/2022 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX HẢI PHÒNG
2634 139353 NGUYỄN ĐỨC TRIỀU 3/18/1991  Nam  3/O 10/31/2022 10:26  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2635 139354 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 11/18/1994  Nam  SECOND COOK 10/31/2022 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
2636 139355 NGUYỄN THÀNH QUANG 10/5/1993  Nam  3/O 10/31/2022 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2637 139356 PHẠM QUANG ĐẠT 1/10/1989  Nam  FITTER 10/31/2022 10:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2638 139357 PHẠM THẾ ANH 9/6/1994  Nam  3/E 10/31/2022 10:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
2639 139358 BÙI ĐỨC HIỆP 4/2/1988  Nam  3/E 10/31/2022 10:37  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2640 139360 PHẠM VĂN TRƯỜNG 6/10/2003  Nam  OILER 10/31/2022 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2641 139361 ĐÀO MINH THƯỢC 12/4/1983  Nam  FITTER 10/31/2022 10:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2642 139362 VŨ THẾ QUÂN 5/1