0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 12 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 12 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 167375 BÙI NAM TÚ 3/16/2002  Nam  OS.D 12/1/2022 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2 167384 NGÔ VĂN NHƠN 4/10/1987  Nam  OS.E 12/1/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
3 167388 LÊ HỒNG ANH 7/27/2002  Nam  AB.D 12/1/2022 7:55  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THÁI BÌNH DƯƠNG
4 167394 ĐÀO NGỌC LONG 9/23/1976  Nam  CAPT 12/1/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
5 167418 VŨ VĂN KHÁNH 12/23/1986  Nam  AB.D 12/1/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
6 167420 HOÀNG VĂN LIÊN 4/20/1985  Nam  OS.D 12/1/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
7 167424 BÙI KIM VIỆT 3/9/1984  Nam  3/O 12/1/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  DẦU KHÍ HẢI ÂU
8 167423 PHẠM KIM QUYẾT 10/1/1990  Nam  2/O 12/1/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
9 167428 THÁI VĂN KỲ 4/5/1984  Nam  AB.D 12/1/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
10 167430 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ 7/27/1988  Nam  OS.D 12/1/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
11 167434 TRỊNH VĂN TRÃI 2/15/1969  Nam  C/E 12/1/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
12 167437 PHẠM ANH QUÂN 10/19/2000  Nam  OS.D 12/1/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
13 167438 TRẦN ANH ĐỨC 8/5/1991  Nam  OILER 12/1/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
14 167444 PHẠM NGỌC 10/27/1979  Nam  SAILOR 12/1/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
15 167449 CAO HỮU TRƯỜNG 3/2/1997  Nam  OILER 12/1/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
16 167447 HOÀNG VĂN ĐOÀN 8/25/1992  Nam  OILER 12/1/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
17 167454 VÕ HỒNG BÁ 5/10/1972  Nam  OS.D 12/1/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
18 167457 PHẠM VĂN TUẤN 2/25/1998  Nam  OILER 12/1/2022 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
19 167458 NGÔ VĂN THÀNH 10/12/1985  Nam  C/O 12/1/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
20 167462 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/25/1989  Nam  AB.D 12/1/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
21 167464 NGUYỄN DUY MINH 7/29/1995  Nam  OILER 12/1/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
22 167469 CAO ĐĂNG TUẤN 2/10/1994  Nam  OILER 12/1/2022 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
23 167471 ĐẶNG HOÀI SƠN 7/8/1982  Nam  1/E 12/1/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
24 167477 NGUYỄN VĂN THỤY 10/5/1987  Nam  CAPT 12/1/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
25 167479 ĐỖ QUANG ĐIỂN 9/10/1977  Nam  FITTER 12/1/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
26 167483 BÙI TỐ THẠO 1/1/1976  Nam  OILER 12/1/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
27 167485 NGUYỄN VIẾT TUYỂN 11/22/1987  Nam  4/E 12/1/2022 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
28 167493 BÙI VĂN DŨNG 12/9/1987  Nam  OILER 12/1/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
29 167496 ĐÀO BÁ HOÀNG 9/2/1981  Nam  C/E 12/1/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
30 167498 NGUYỄN HUY HOÀNG 9/17/1996  Nam 12/1/2022 8:47  KSK lấy bằng lái xe nam
31 167500 LƯƠNG QUÝ GIANG 5/8/1993  Nam  AB.D 12/1/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
32 167502 TRẦN NGỌC HẢI 10/9/2004  Nam  OS.D 12/1/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
33 167504 NGUYỄN ĐỨC QUÝ 4/25/1983  Nam  C/E 12/1/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
34 167505 LÊ HỮU HỌC 7/27/1985  Nam  C/O 12/1/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
35 167507 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 5/19/1987  Nam  C/O 12/1/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
36 167508 HỒ VĂN DŨNG 5/20/1994  Nam  3/O 12/1/2022 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
37 167509 VŨ VĂN GIANG 5/15/1985  Nam  CAPT 12/1/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
38 167510 LÊ VĂN VIỆT 3/25/1978  Nam  ELECTRIC 12/1/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
39 167512 TRẦN VĂN HUẤN 7/24/1991  Nam  3/O 12/1/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
40 167513 NGUYỄN THANH TÙNG 12/23/1972  Nam  COOK 12/1/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
41 167517 PHẠM ĐỨC VIỆT 9/17/1988  Nam  OS.D 12/1/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
42 167520 PHẠM QUANG HUY 12/30/1997  Nam  ENGINE – CADET 12/1/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
43 167522 NGUYỄN HỮU THÂN 5/12/1982  Nam 12/1/2022 9:17  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
44 167523 DƯƠNG THÁI AN 9/22/1990  Nữ 12/1/2022 9:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
45 167525 WANG, ZHI 9/25/1979  Nam 12/1/2022 9:20  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
46 167527 NGUYỄN TRUNG HIẾU 8/30/1994  Nam  AB.D 12/1/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
47 167531 VŨ QUÍ TÙNG 4/8/1983  Nam  CAPT 12/1/2022 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
48 167534 VŨ HUY PHONG 9/27/1984  Nam  CAPT 12/1/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
49 167535 TRẦN XUÂN TẠO 11/14/1982  Nam  BOSUN 12/1/2022 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
50 167536 ĐỖ ĐĂNG KHOÁN 4/20/1964  Nam  COOK 12/1/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
51 167537 NGUYỄN NAM KHA 5/6/1995  Nam  OS.D 12/1/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
52 167540 PHẠM MINH ĐẠT 12/13/1997  Nam  OILER 12/1/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
53 167541 ĐÀM VĂN CÔNG 7/16/1987  Nam 12/1/2022 9:52  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
54 167543 NGUYỄN VĂN DUY 10/12/1990  Nam  OILER 12/1/2022 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
55 167545 PHAN QUANG HIẾU 1/11/1996  Nam  OS.E 12/1/2022 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
56 167547 TRẦN VĂN CÔNG 2/2/1982  Nam  OS.D 12/1/2022 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
57 167550 CAO TRỌNG ĐỨC 2/22/1995  Nam  OS.D 12/1/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
58 167553 VŨ HOÀNG ĐAN 4/6/1986  Nam  2/O 12/1/2022 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
59 167554 VŨ ĐỨC VÂN 9/10/1992  Nam  4/E 12/1/2022 10:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
60 167555 TRẦN TRỌNG PHỤNG 8/19/1993  Nam  AB.E 12/1/2022 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
61 167557 NGUYỄN VĂN HIẾU 9/27/1983  Nam  OILER 12/1/2022 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
62 167565 PHẠM ĐỨC TRƯỜNG 6/25/2001  Nam  AB.E 12/1/2022 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
63 167567 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8/11/1987  Nam  OS.D 12/1/2022 10:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
64 167572 ĐOÀN HỒNG SƠN 1/13/1981  Nam  C/E 12/1/2022 11:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
65 167575 TRẦN VĂN NGŨ 2/2/1988  Nam  Carpenter 12/1/2022 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
66 167579 NGUYỄN HUY HÂN 12/12/1986  Nam  ENGINE OFFICER 12/1/2022 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
67 167611 LÊ VĂN BẰNG 8/14/1990  Nam  OS.D 12/1/2022 13:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
68 167624 NGUYỄN QUỐC HÒA 1/19/1997  Nam  AB.D 12/1/2022 13:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
69 167626 PHÙNG VŨ HƯNG PHÁT 5/10/1995  Nam  AB.D 12/1/2022 13:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
70 167628 MAI THIÊN HÀ 5/7/1981  Nam  COOK 12/1/2022 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
71 167630 PHẠM CÔNG THÀNH 1/2/1987  Nam  C/E 12/1/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
72 167632 CAO ĐẠI HÂN 8/24/1985  Nam  C/E 12/1/2022 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
73 167635 BÙI BÁ TUẤN 9/10/1990  Nam  OILER 12/1/2022 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
74 167637 HOÀNG TUẤN ĐẠT 7/2/1985  Nam  AB.D 12/1/2022 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Thịnh An
75 167641 LÊ PHÚ TRUNG 9/1/1971  Nam  AB.D 12/1/2022 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
76 167643 LÊ ĐÌNH NGUYÊN 5/2/1968  Nam  C/E 12/1/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
77 167645 NGUYỄN HOÀNG HUY 10/28/1988  Nam 12/1/2022 14:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
78 167651 NGUYỄN VĂN NAM 3/14/1985  Nam  COOK 12/1/2022 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
79 167653 PHẠM THỊ HẠNH 1/24/1976  Nữ 12/1/2022 14:35  KSK lấy bằng lái xe nữ
80 167657 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 9/16/1981  Nam  AB.D 12/1/2022 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
81 167664 NGUYỄN CÔNG HUY 9/12/1980  Nam  C/O 12/1/2022 14:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
82 167667 NGUYỄN MINH HẢI 9/14/1990  Nam  AB.D 12/1/2022 14:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
83 167670 PHÙNG VĂN SÁNG 11/8/1987  Nam  AB.D 12/1/2022 15:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
84 167673 ĐỖ TRUNG KIÊN 8/14/1998  Nam  WPR 12/1/2022 15:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
85 167686 PHẠM TUẤN MINH 3/16/2000  Nam 12/1/2022 15:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
86 167687 VŨ TRỌNG HIẾU 10/29/1993  Nam 12/1/2022 15:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
87 167752 NGUYỄN ĐÌNH NAM 11/2/1986  Nam  FITTER 12/2/2022 7:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
88 167758 NGUYỄN VĂN SOÁI 11/4/1986  Nam  AB.E 12/2/2022 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
89 167761 NGUYỄN BÁ THUẦN 11/22/1986  Nam  OILER 12/2/2022 7:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
90 167767 HỒ TRUNG HIẾU 7/3/1978  Nam  BOSUN 12/2/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
91 167772 ĐẶNG VĂN THÀNH 9/5/2001  Nam  AB.D 12/2/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
92 167777 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 10/15/1963  Nam  C/E 12/2/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
93 167782 TRẦN VĂN LINH 2/2/1989  Nam  2/O 12/2/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
94 167786 PHẠM VĂN ĐUA 4/26/1991  Nam  3/E 12/2/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
95 167797 NGUYỄN VĂN NGUYỆN 4/1/1985  Nam  C/O 12/2/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  VMSC
96 167806 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 1/11/1994  Nam  3/O 12/2/2022 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
97 167807 NGUYỄN VĂN MONG 11/6/1979  Nam  ELECTRIC 12/2/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
98 167808 LÊ THÀNH HƯNG 10/17/1984  Nam  AB.D 12/2/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
99 167812 NGUYỄN XUÂN DU 8/22/1993  Nam  OILER 12/2/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
100 167816 NGUYỄN DUY LINH 8/25/1993  Nam  3/O 12/2/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
101 167818 PHẠM NGỌC ANH 11/7/1987  Nam  2/E 12/2/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
102 167823 LÊ THẾ CÔNG 11/9/1995  Nam  AB.D 12/2/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA
103 167824 LÊ THỊ CẨM GIANG 11/11/1986  Nữ 12/2/2022 8:16  KSK lấy bằng lái xe nữ
104 167828 LÊ HỒNG PHONG 4/3/1990  Nam  AB.D 12/2/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
105 167829 TRẦN ANH SƠN 12/2/1990  Nam  OS.D 12/2/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
106 167832 PHẠM NGỌC HƯNG 6/26/1989  Nam  3/E 12/2/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
107 167833 NGUYỄN VĂN TRIỆU 8/6/1986  Nam  C/O 12/2/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
108 167836 NGUYỄN VIẾT TUẤN 2/12/1991  Nam  OS.D 12/2/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  NHẬT MINH
109 167835 NGUYỄN VĂN HỒNG 8/13/1983  Nam 12/2/2022 8:23  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
110 167841 VŨ DUY TÂN 9/28/1990  Nam  BOSUN 12/2/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
111 167842 HOÀNG QUÝ DƯƠNG 10/20/1980  Nam  COOK 12/2/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
112 167843 NGUYỄN THẾ ĐỨC 9/11/1983  Nam  OS.D 12/2/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
113 167844 TRẦN VĂN HUY 2/10/1988  Nam  AB.D 12/2/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
114 167845 LÊ NGỌC QUÝ 4/10/1983  Nam  4/E 12/2/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
115 167847 ĐỖ VĂN TIẾN 1/21/1989  Nam  OILER 12/2/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
116 167850 BÙI VĂN QUANG 4/11/1987  Nam  C/E 12/2/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  HẢI DƯƠNG
117 167853 TRẦN ĐÌNH LƯỢNG 2/28/1985  Nam  2/O 12/2/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
118 167858 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 8/13/1983  Nam  C/E 12/2/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
119 167860 NGUYỄN VĂN HUYẾN 3/23/1990  Nam  C/O 12/2/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
120 167865 NGÔ CÔNG THÀNH 11/5/1995  Nam  OS.D 12/2/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
121 167866 HOÀNG KHẮC THƯƠNG 8/25/1989  Nam  C/O 12/2/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
122 167867 PHÍ ĐÌNH CHINH 6/7/1989  Nam  M/M 12/2/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
123 167868 NGUYỄN THANH NGÂN 7/25/1985  Nam  BOSUN 12/2/2022 8:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
124 167870 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 12/25/1999  Nam  OS.E 12/2/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
125 167871 NGÔ HOÀI NAM 2/16/1983  Nữ  CAPT 12/2/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
126 167874 TRẦN CHÍ THỨC 11/5/1983  Nam  C/E 12/2/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
127 167877 VŨ VĂN NĂM 7/2/1988  Nam  OILER 12/2/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
128 167880 PHẠM VĂN QUỲNH 7/16/1988  Nam  OILER 12/2/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
129 167881 NGUYỄN THÀNH CÔNG 3/1/2004  Nam  OILER 12/2/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
130 167885 LÊ PHƯƠNG THẢO 9/21/1996  Nữ 12/2/2022 9:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
131 167886 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 5/19/1987  Nam  C/O 12/2/2022 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
132 167892 LÊ VĂN MỸ 1/12/1979  Nam  CAPT 12/2/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
133 167894 TRẦN VĂN NGOẠN 1/1/1965  Nam 12/2/2022 9:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
134 167895 LƯƠNG KHÁNH TÙNG 9/3/1985  Nam 12/2/2022 9:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
135 167900 TRƯƠNG TUẤN NGHĨA 9/18/1997  Nam 12/2/2022 9:30  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
136 167901 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/21/1992  Nam  AB.D 12/2/2022 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  NHẬT MINH
137 167902 NGUYỄN VIẾT THỦY 12/28/1984  Nam  OS.D 12/2/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KIM LONG
138 167904 TRẦN VĂN ÁNH 11/8/1989  Nam  BOSUN 12/2/2022 9:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
139 167906 NGUYỄN ANH ĐỨC 3/2/1994  Nam  OS.D 12/2/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
140 167908 PHẠM VĂN THÀNH 1/23/1999  Nam  AB.D 12/2/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
141 167909 BÙI ĐỨC DŨNG 12/5/1993  Nam  AB.D 12/2/2022 9:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
142 167910 ĐÀO TRỌNG GIANG 2/11/1984  Nam  3/O 12/2/2022 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  NHẬT MINH
143 167911 NGUYỄN VĂN QUẢN 6/28/1975  Nam  ELECTRIC 12/2/2022 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
144 167912 ĐÀO VĂN LĨNH 5/6/1994  Nam  OS.D 12/2/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
145 167913 LÊ TRẠCH THUẬN 3/8/1981  Nam  CAPT 12/2/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
146 167915 THÀO VĂN CẢNH 7/7/1998  Nam  OILER 12/2/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
147 167918 LÊ PHÚ NAM 10/10/1980  Nam  OILER 12/2/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
148 167920 ĐẶNG VĂN CHIẾN 7/5/1990  Nam  AB.D 12/2/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
149 167922 LƯU VĂN HOẠCH 2/12/1975  Nam  STEWARD 12/2/2022 10:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
150 167924 NGUYỄN NGỌC DŨNG 6/12/1979  Nam  2/E 12/2/2022 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
151 167925 LÊ HUY THỌ 9/29/2002  Nam  OILER 12/2/2022 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
152 167931 NGUYỄN HUY HOÀNG 6/2/1995  Nam  OS.D 12/2/2022 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
153 167934 ĐOÀN QUANG THƯỚC 7/6/1988  Nam  3/O 12/2/2022 10:30  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
154 167936 ĐỖ VĂN ĐÔNG 6/7/1995  Nam  SAILOR 12/2/2022 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
155 167937 TRỊNH QUANG TRUNG 9/27/1999  Nam  OILER 12/2/2022 10:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
156 167939 NGUYỄN VĂN HUYNH 8/10/1971  Nam  OILER 12/2/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATLANTIC MARINE
157 167940 VŨ MẠNH CHIẾN 10/9/1978  Nam  C/O 12/2/2022 10:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
158 167941 PHẠM THÚY NGA 1/1/1989  Nữ 12/2/2022 10:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
159 167942 NGUYỄN VĂN HẬU 10/20/1999  Nam  AB.E 12/2/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
160 167943 PHẠM VĂN HỪNG 8/28/1995  Nam  OILER 12/2/2022 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
161 167945 LÊ QUANG HUY 7/30/2003  Nam  AB.D 12/2/2022 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
162 167946 ĐỖ THÀNH LONG 4/16/1998  Nam  OS.D 12/2/2022 10:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
163 167948 NGUYỄN THẾ KHỞI 4/21/2001  Nam  OILER 12/2/2022 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
164 167952 LÊ VĂN CÔNG 12/4/1984  Nam  OILER 12/2/2022 11:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
165 167956 WENG GUANGFEI 3/13/1987  Nam 12/2/2022 11:15  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
166 167962 LÊ VĂN HÓA 2/19/1986  Nam  3/E 12/2/2022 11:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
167 167971 NGUYỄN VĂN TOÀN 1/2/1992  Nam  OILER 12/2/2022 13:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
168 167980 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 11/8/1998  Nam  OILER 12/2/2022 13:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
169 167984 LÊ VĂN HIẾU 2/2/1991  Nam  OILER 12/2/2022 13:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
170 167987 HOÀNG ĐỨC TUẤT 7/5/1982  Nam  COOK 12/2/2022 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
171 167991 PHẠM ĐÌNH KHIẾT 4/10/1984  Nam  C/E 12/2/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
172 167993 BÙI QUANG HƯNG 5/20/1989  Nam  Carpenter 12/2/2022 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
173 167995 LÊ THẾ ĐỨC 9/20/1987  Nam  AB.D 12/2/2022 14:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
174 168001 NGUYỄN THỊ THÁI CHÂU 11/10/1998  Nữ  ENGINE – CADET 12/2/2022 14:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
175 168004 VŨ MẠNH LINH 5/11/1984  Nam  2/E 12/2/2022 14:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
176 168005 TRẦN VĂN TOÀN 12/7/1990  Nam  3/E 12/2/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PCT
177 168007 ĐẶNG VĂN TRƯỞNG 12/10/1983  Nam  C/E 12/2/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
178 168009 NGUYỄN VĂN CÔNG 1/1/1987  Nam  2/E 12/2/2022 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
179 168013 TRẦN QUỐC TÚ 5/25/1986  Nam  2/O 12/2/2022 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
180 168015 NGUYỄN XUÂN HÙNG 3/12/1986  Nam  2/O 12/2/2022 14:35  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
181 168019 NGUYỄN VĂN SƠN 7/8/1984  Nam  C/O 12/2/2022 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
182 168024 PHẠM VĂN ĐÔ 6/20/1978  Nam 12/2/2022 14:39  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
183 168030 BÙI ĐỨC PHÔNG 7/31/1989  Nam  2/O 12/2/2022 14:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
184 168034 TRẦN VĂN CHIÊM 12/20/1987  Nam 12/2/2022 14:42  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
185 168035 PHẠM HẢI ĐĂNG 5/29/1998  Nam  4/E 12/2/2022 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
186 168038 LÊ HẢI PHONG 7/8/1980  Nam 12/2/2022 14:46  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
187 168040 HOÀNG QUANG CHUNG 11/17/1984  Nam  3/O 12/2/2022 14:51  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
188 168042 TRẦN ĐỨC HOÀNG 12/29/1985  Nam  C/O 12/2/2022 14:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
189 168043 VŨ GIA PHONG 11/15/1985  Nam  BOSUN 12/2/2022 14:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
190 168045 HOÀNG VĂN TOÀN 6/3/1995  Nam  ELECTRIC 12/2/2022 14:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
191 168047 NGUYỄN VĂN TRUNG 5/20/1994  Nam  AB.D 12/2/2022 15:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
192 168048 LÊ VĂN KIÊN 8/10/1984  Nam  FITTER 12/2/2022 15:03  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
193 168050 NGUYỄN VĂN DIỆU 12/24/1975  Nam  C/O 12/2/2022 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIẾN THÀNH
194 168051 NGÔ VĂN TỰ 7/27/1984  Nam  C/E 12/2/2022 15:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
195 168054 PHẠM TRUNG ĐỨC 8/2/1997  Nam  OS.E 12/2/2022 15:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
196 168058 VŨ VĂN HUY 10/1/2002  Nam  AB.D 12/2/2022 15:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
197 168067 ĐỖ VĂN QUẢNG 1/13/1982  Nam  C/E 12/2/2022 15:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
198 168069 TRỊNH QUANG HÀO 9/9/1971  Nam  3/E 12/2/2022 16:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
199 168081 PHAN VĂN THỌ 10/10/1981  Nam  OS.E 12/3/2022 7:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
200 168082 NGUYỄN HẢI NAM 8/1/1983  Nam  2/O 12/3/2022 7:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
201 168085 NGUYỄN SỸ LƯỢNG 7/4/1983  Nam  AB.D 12/3/2022 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
202 168086 VŨ TRỌNG TOÀN 7/19/1982  Nam  CAPT 12/3/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
203 168087 TRẦN ĐỨC LUYỆN 6/8/1981  Nam  C/E 12/3/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
204 168088 TRƯƠNG QUỐC HUY 2/16/1989  Nam  COOK 12/3/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
205 168089 PHẠM VĂN HẢI 12/22/1989  Nam  2/E 12/3/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
206 168090 VŨ TUẤN PHONG 6/10/1978  Nam  M/M 12/3/2022 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
207 168091 NGUYỄN NGỌC MINH 7/5/1990  Nam  OILER 12/3/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
208 168092 HÀ QUỐC LUÂN 6/20/1991  Nam  C/O 12/3/2022 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
209 168093 TRẦN VĂN MINH 6/14/1992  Nam  AB.D 12/3/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
210 168094 PHẠM MINH TOẢN 9/16/1986  Nam  No 1 Oiler 12/3/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
211 168095 LIU, BING 11/1/1981  Nam 12/3/2022 8:26  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
212 168096 JING, XUGUANG 3/22/1992  Nam 12/3/2022 8:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
213 168097 YAO, CHANG QING 11/25/1973  Nam 12/3/2022 8:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
214 168098 TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 10/9/1991  Nam  2/O 12/3/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
215 168100 NGUYỄN VĂN LONG 5/4/1976  Nam  COOK 12/3/2022 8:40  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
216 168106 LÊ QUÝ MẠNH 8/12/1988  Nam  COOK 12/3/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
217 168109 VŨ ĐỨC TUẤN ANH 12/18/1999  Nam  OILER 12/3/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
218 168111 TRƯƠNG THANH QUYỀN 6/2/1990  Nam  3/E 12/3/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
219 168113 NGUYỄN VĂN THẮNG 8/10/1995  Nam  AB.D 12/3/2022 9:10  Chứng chỉ Panama  T & T
220 168115 HOÀNG MINH HẢI 8/16/1985  Nam  2/E 12/3/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
221 168117 TRẦN VĂN VIỄN 8/20/1981  Nam  COOK 12/3/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
222 168118 TRẦN TRỌNG TRUNG 12/21/1987  Nam 12/3/2022 9:18  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
223 168119 VŨ VĂN CÔNG 9/3/1996  Nam  OILER 12/3/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
224 168122 NGUYỄN XUÂN HINH 12/23/1998  Nam  AB.D 12/3/2022 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
225 168125 NGÔ HẢI HÀ 7/18/1991  Nam  3/O 12/3/2022 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
226 168126 TRẦN VĂN QUANG 10/26/1998  Nam  DECK – CADET 12/3/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
227 168128 HÀ ĐỨC HIẾU 11/26/1987  Nam  3/E 12/3/2022 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
228 168133 ĐỖ THỊ YẾN VY 5/26/2006  Nữ 12/3/2022 9:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng
229 168134 HOÀNG THỊ HƯỜNG 8/27/2005  Nữ 12/3/2022 9:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng
230 168135 PHẠM THỊ THANH HẰNG 12/10/2007  Nữ 12/3/2022 9:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng
231 168136 HOÀNG TÚ UYÊN 9/14/2006  Nữ 12/3/2022 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng
232 168137 NGUYỄN THỊ TIÊN 8/14/2007  Nữ 12/3/2022 10:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng
233 168138 ĐỖ ĐỨC HẢI 1/17/2007  Nam 12/3/2022 10:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng
234 168139 HOÀNG THỊ LÂM 1/6/2007  Nữ 12/3/2022 10:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng
235 168140 ĐỖ THỊ THANH THẢO 6/26/1994  Nữ 12/3/2022 10:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
236 168141 PHẠM XUÂN HẢI 1/16/1996  Nam  3/O 12/3/2022 10:08  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
237 168145 VƯƠNG GIA THIÊN 11/12/1999  Nam  OS.D 12/3/2022 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
238 168268 BÙI NGỌC DOẠT 9/23/1973  Nam  AB.E 12/5/2022 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
239 168284 BÙI SỸ NHẤT 6/8/1977  Nam  OS.E 12/5/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
240 168286 HỒ TRUNG TÁ 2/2/2002  Nam  OILER 12/5/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
241 168292 HOÀNG VĂN NHÂN 9/19/1982  Nam  BOSUN 12/5/2022 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
242 168294 TRẦN QUỐC TUẤN 2/23/1992  Nam  OS.E 12/5/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
243 168298 NGUYỄN VĂN HUY 2/10/1990  Nam  OS.E 12/5/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
244 168301 PHẠM VĂN TUÂN 5/18/1987  Nam  OS.D 12/5/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
245 168305 NGUYỄN QUANG HUY 8/1/1998  Nam  OILER 12/5/2022 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
246 168309 PHẠM XUÂN TÀI 7/1/1981  Nam  COOK 12/5/2022 8:05  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
247 168312 BÙI MINH TRÁNG 11/24/1990  Nam  SAILOR 12/5/2022 8:06  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
248 168343 CAO TRUNG KIÊN 2/17/1977  Nam  AB.D 12/5/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
249 168349 VŨ NGỌC TRÌU 9/10/1973  Nam  AB.D 12/5/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
250 168354 TRẦN NGỌC QUANG 2/5/1984  Nam  3/O 12/5/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
251 168360 XIA, LIANG 7/3/1986  Nam 12/5/2022 8:30  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
252 168362 ĐẬU HOÀNG VIỆT 4/24/1991  Nam  ELECTRIC 12/5/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GBC
253 168363 LIU, XIANCHENG 4/11/1976  Nam 12/5/2022 8:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
254 168365 ĐỖ ĐÌNH KIÊN 2/24/1981  Nam  AB.D 12/5/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATLANTIC MARINE
255 168369 CAO VĂN CHÂU 9/3/1990  Nam  OILER 12/5/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
256 168374 HÁN MINH TUẤN 8/24/1969  Nam  BOSUN 12/5/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
257 168378 TRẦN XUÂN LƯƠNG 7/21/1989  Nam  BOSUN 12/5/2022 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
258 168382 TRẦN VĂN HUYÊN 8/10/1984  Nam  3/E 12/5/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
259 168385 TRỊNH VĂN DUYÊN 5/19/1992  Nam  OS.E 12/5/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
260 168388 TRẦN QUANG BÁCH 8/9/1983  Nam  OS.D 12/5/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
261 168392 NGUYỄN VĂN LÂM 3/15/1964  Nam  C/E 12/5/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
262 168397 PHAN VĂN HÙNG 7/16/1985  Nam  2/O 12/5/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
263 168399 NGÔ VĂN MÃO 7/19/1988  Nam  4/E 12/5/2022 8:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
264 168402 NGUYỄN VĂN BỐN 11/15/1981  Nam  COOK 12/5/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
265 168404 NGUYỄN XUÂN THANH 3/25/1988  Nam  SAILOR 12/5/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
266 168405 TRẦN VĂN TÂY 3/20/1990  Nam  AB.E 12/5/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
267 168406 TRƯƠNG CÔNG LỘC 5/1/1996  Nam  AB.D 12/5/2022 9:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
268 168408 BÙI VĂN ĐÔ 2/17/1993  Nam  3/E 12/5/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
269 168412 BÙI HOÀNG CHUNG 7/25/1984  Nam  AB.D 12/5/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
270 168411 NGUYỄN CẢNH HIỂN 2/22/1975  Nam  C/E 12/5/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
271 168414 PHAN VĂN BÌNH 11/9/1986  Nam  OS.D 12/5/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
272 168415 LÂM VĂN HIỆU 3/1/1990  Nam  2/O 12/5/2022 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
273 168417 TRỊNH BÁ THÀNH 6/30/1984  Nam  AB 12/5/2022 9:08  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
274 168419 TRẦN VĂN KỶ 10/1/1990  Nam  WPR 12/5/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
275 168422 NGUYỄN TIẾN ANH 4/27/1994  Nam  3/O 12/5/2022 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
276 168423 NGUYỄN TIẾN TÚ 6/16/1989  Nam  3/O 12/5/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
277 168425 ĐỒNG VĂN ĐỊNH 5/13/1988  Nam  PUMP 12/5/2022 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
278 168428 BÙI VĂN NHẠN 6/22/1992  Nam  3/O 12/5/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
279 168430 LÊ MINH QUYẾT 3/31/1988  Nam  C/O 12/5/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATLANTIC MARINE
280 168432 HOÀNG ĐẮC LÀNH 5/7/1989  Nam 12/5/2022 9:19  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
281 168435 NGUYỄN THÀNH CÔNG 3/1/2004  Nam  OILER 12/5/2022 9:21  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
282 168440 NGUYỄN VĂN CÔNG 5/8/1980  Nam  COOK 12/5/2022 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
283 168447 NGUYỄN QUANG HƯNG 10/13/1991  Nam  OILER 12/5/2022 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
284 168449 HOÀNG VĂN HIỂN 6/9/1990  Nam 12/5/2022 9:39  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
285 168451 LÊ HỮU ĐỨC 10/20/1997  Nam  4/E 12/5/2022 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
286 168452 TRẦN VĂN HUẤN 7/24/1991  Nam  3/O 12/5/2022 9:43  Chứng chỉ Panama  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
287 168453 NGUYỄN VĂN MINH 9/28/1984  Nam  C/O 12/5/2022 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
288 168454 TRẦN MẠNH HÙNG 3/5/1971  Nam  COOK 12/5/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
289 168457 LÃ NGỌC ANH 12/14/1988  Nam  BOSUN 12/5/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
290 168458 NGUYỄN QUÝ LỘC 2/11/2004  Nam  OS.E 12/5/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
291 168461 NGUYỄN NGỌC HOẠT 12/26/1991  Nam  2/O 12/5/2022 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
292 168462 NGUYỄN ANH VĂN 3/12/1995  Nam  AB.D 12/5/2022 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
293 168463 NGUYỄN VĂN HÙNG 11/2/1990  Nam  AB.E 12/5/2022 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
294 168464 NGUYỄN HỮU HIẾU 2/24/2002  Nam  OILER 12/5/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
295 168470 ĐẶNG VĂN THIỆP 9/15/1978  Nam  CAPT 12/5/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
296 168617 BÙI DOÃN HỮU 11/2/1967  Nam  OILER 12/5/2022 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
297 168731 VŨ ĐỨC CÔNG 11/6/1987  Nam  3/O 12/5/2022 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
298 168736 VŨ VĂN SAN 7/14/1988  Nam  SAILOR 12/5/2022 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
299 168737 PHẠM VĂN NGUYÊN 6/15/1982  Nam  CAPT 12/5/2022 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHAT
300 168738 NGUYỄN SĨ CƯỜNG 1/7/1986  Nam  SAILOR 12/5/2022 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
301 168739 DƯƠNG ĐỨC NGỌC 6/16/1990  Nam  2/O 12/5/2022 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
302 168774 LƯU ĐÌNH HÙNG 9/2/1990  Nam  3/E 12/5/2022 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
303 168777 CHANG, CHEN-TSAO 4/10/1958  Nam 12/5/2022 14:09  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
304 168783 PHẠM CÔNG CHUYÊN 9/10/1998  Nam  4/E 12/5/2022 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
305 168786 MAI HẢI CƯỜNG 7/6/1977  Nam  MASTER 12/5/2022 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
306 168790 NGUYỄN VĂN LAM 7/19/1993  Nam  OS.E 12/5/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
307 168799 LÊ VĂN TIẾN 5/24/1989  Nam  ELECTRIC 12/5/2022 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
308 168804 LÊ ANH DŨNG 9/25/1983  Nam  ELECTRIC 12/5/2022 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
309 168806 PHẠM TRUNG LONG 11/6/1983  Nam 12/5/2022 14:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
310 168807 ĐOÀN VĂN LINH 7/23/1987  Nam  4/E 12/5/2022 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
311 168809 HÀ VĂN LỢI 2/7/1990  Nam 12/5/2022 14:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
312 168811 HÀ VĂN ĐĂNG 6/26/1993  Nam  BOSUN 12/5/2022 14:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
313 168818 HÀ VĂN HẠNH 12/5/1990  Nam 12/5/2022 14:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
314 168823 HOÀNG DUY PHÚC 7/18/1995  Nam  AB.D 12/5/2022 15:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
315 168844 HÀ MINH THƯ 9/22/2001  Nam  AB.D 12/5/2022 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
316 168915 LƯU VIẾT KỲ 5/28/1992  Nam  3/E 12/6/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
317 168923 NGUYỄN VĂN TÚ 7/20/1988  Nam  COOK 12/6/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
318 168929 LIU, XIANCHENG 4/11/1976  Nam 12/6/2022 7:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
319 168932 NGUYỄN VĂN SƠN 9/25/1988  Nam  4/E 12/6/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
320 168934 ĐỖ VIỆT QUANG 7/19/1998  Nam  SAILOR 12/6/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
321 168937 NGUYỄN LINH HOẠT 5/2/1987  Nam  OS.D 12/6/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
322 168943 BÙI DUY TRÁNG 11/13/1985  Nam  OS.D 12/6/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
323 168949 NGUYỄN VĂN NAM 7/1/1989  Nam  OILER 12/6/2022 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
324 168952 NGUYỄN XUÂN HƯƠNG 6/20/1982  Nam  SAILOR 12/6/2022 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
325 168956 PHẠM VĂN ĐÔNG 6/12/1983  Nam  3/E 12/6/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
326 168961 NGUYỄN TRỌNG AN 10/20/1970  Nam  C/O 12/6/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
327 168963 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 12/16/1988  Nam  COOK 12/6/2022 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
328 168969 TẠ VŨ ANH 11/14/1981  Nam  OILER 12/6/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
329 168972 VŨ VĂN HƯNG 7/4/1990  Nam  COOK 12/6/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
330 168974 DANG, ZHENSHENG 3/3/1984  Nam 12/6/2022 8:14  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
331 168975 LÊ XUÂN VĂN 4/17/1980  Nam  AB.E 12/6/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
332 168983 LƯU VĂN NGHĨA 12/1/1987  Nam  FITTER 12/6/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
333 168993 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 12/25/1982  Nam  CAPT 12/6/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
334 168988 ĐẬU TRỌNG THẮNG 10/30/1994  Nam  AB.D 12/6/2022 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
335 168990 ĐOÀN VĂN HUYNH 3/12/1983  Nam  2/E 12/6/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
336 168991 NGUYỄN TIẾN THÀNH 9/5/1987  Nam  C/E 12/6/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
337 168996 NGUYỄN ANH TUẤN 10/19/1995  Nam  3/O 12/6/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
338 168998 BÙI QUANG THIỀU 10/13/1985  Nam  2/O 12/6/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
339 169000 BÙI VĂN TIẾP 9/11/1984  Nam  2/O 12/6/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
340 169004 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 11/6/1981  Nam  2/E 12/6/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
341 169007 TRƯƠNG ĐĂNG HẢI 11/6/1978  Nam  OS.E 12/6/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
342 169009 PHẠM LONG THÀNH 4/6/1974  Nam  CAPT 12/6/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
343 169012 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 6/9/1986  Nam  FITTER 12/6/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
344 169011 XIA, LIANG 7/3/1986  Nam 12/6/2022 8:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
345 169013 NHÂM VĂN ĐẠT 9/21/1981  Nam  BOSUN 12/6/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
346 169015 ĐÀO ANH DŨNG 2/7/1983  Nam  C/E 12/6/2022 8:34  Chứng chỉ Panama  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
347 169017 ÔNG NGỌC ANH 12/25/1994  Nam  4/E 12/6/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
348 169019 PHẠM THANH TÙNG 10/8/1983  Nam  M/M 12/6/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
349 169020 PHẠM VĂN HẢI 1/7/1985  Nam  CAPT 12/6/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
350 169024 CAO VĂN HÓA 2/1/1987  Nam  AB 12/6/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
351 169027 HOÀNG VĂN PHONG 9/6/1986  Nam  3/E 12/6/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
352 169036 NGÔ QUANG HUY 10/4/1983  Nam  CAPT 12/6/2022 8:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
353 169039 TRẦN VĂN NGHĨA 7/13/1983  Nam  C/E 12/6/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  TỰ DO
354 169040 NGUYỄN VĂN LỢI 5/6/1980  Nam  3/E 12/6/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
355 169046 NGUYỄN ĐỨC TUYÊN 2/25/1980  Nam 12/6/2022 8:51  KSK lấy bằng lái xe nam
356 169049 NGUYỄN THẾ KHANG 10/25/1989  Nam  1/E 12/6/2022 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
357 169052 LI, MENG 9/13/1978  Nam 12/6/2022 8:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
358 169053 CAO PHI LONG 1/6/2002  Nam  SAILOR 12/6/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
359 169057 YANG, RONG 6/4/1983  Nam 12/6/2022 9:01  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
360 169059 TẠ DUY ANH 12/21/1999  Nam  OILER 12/6/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
361 169060 ZENG,ZHIPING 11/25/1988  Nam 12/6/2022 9:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
362 169061 TẠ VĂN TƯỜNG 10/16/1995  Nam  COOK 12/6/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
363 169063 WEN, JUNSHENG 12/1/1973  Nam 12/6/2022 9:06  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
364 169066 YU, YONGHENG 3/10/1970  Nam 12/6/2022 9:07  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
365 169067 TRẦN VĂN KHÁNH 7/21/1984  Nam  2/E 12/6/2022 9:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
366 169068 NGUYỄN TUÂN BIÊN 11/8/1997  Nam  AB.E 12/6/2022 9:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
367 169071 ĐẶNG TIẾN THÀNH 6/28/1995  Nam  AB.E 12/6/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
368 169072 PHAN VĂN THẮNG 3/10/1998  Nam  AB.E 12/6/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
369 169073 NGUYỄN ĐỨC MỸ 11/22/1992  Nam  C/O 12/6/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
370 169074 HÀ VĂN CHIÊM 9/16/1994  Nam  4/E 12/6/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
371 169075 ĐÀO ĐÌNH HÀO 1/18/1989  Nam  4/E 12/6/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
372 169116 NGÔ ĐỨC LONG 12/4/1988  Nam  COOK 12/6/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
373 169117 LÒ ANH QUÂN 9/22/1998  Nam  AB.D 12/6/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
374 169119 PHẠM VĂN ĐỨC 8/19/1997  Nam  AB.D 12/6/2022 9:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
375 169120 VŨ VĂN NGHIÊM 10/16/2003  Nam  OILER 12/6/2022 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
376 169123 NGUYỄN ĐỨC HẬU 6/2/2000  Nam  ELECTRIC 12/6/2022 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
377 169129 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 2/28/1991  Nam  ELECTRIC 12/6/2022 9:45  Chứng chỉ Panama  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
378 169132 ĐẶNG ĐỨC HOÀN 10/16/1985  Nam  2/O 12/6/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
379 169133 TRẦN VĂN THI 1/5/1984  Nam  CAPT 12/6/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
380 169134 NGUYỄN VĂN MẠNH 11/5/1981  Nữ  AB.D 12/6/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
381 169135 MAI HUY QUÝ 5/21/1985  Nam  4/E 12/6/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
382 169139 MAI HUY HOÀNG 1/22/1985  Nam 12/6/2022 10:01  KSK lấy bằng lái xe nam
383 169141 CHU VĂN QUÂN 10/13/1990  Nam  2/E 12/6/2022 10:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
384 169143 BÙI NGỌC THẮNG 11/8/1982  Nam  OILER 12/6/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
385 169144 PHẠM VĂN CHÍNH 5/10/1986  Nam  2/E 12/6/2022 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
386 169149 PHẠM TRUNG KIÊN 11/3/1985  Nam  2/O 12/6/2022 10:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
387 169150 TỪ KỲ BIÊN 1/26/1985  Nam  OILER 12/6/2022 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
388 169153 NGUYỄN BÁ NAM 9/14/1996  Nam  OS.D 12/6/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
389 169154 VŨ VĂN CÔNG 6/15/1992  Nam  AB.D 12/6/2022 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
390 169155 LÊ VĂN QUYẾT 4/2/1984  Nam  C/O 12/6/2022 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CREW.VN
391 169156 NGUYỄN VĂN TÚ 7/20/1988  Nam  COOK 12/6/2022 10:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
392 169158 HOÀNG VĂN KHANG 10/1/1990  Nam  2/E 12/6/2022 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
393 169160 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 11/3/1982  Nam  AB.E 12/6/2022 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
394 169161 HỒ VĂN THÀNH 2/22/1990  Nam  AB.D 12/6/2022 10:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
395 169163 PHẠM MINH QUANG 2/27/2002  Nam  AB.E 12/6/2022 10:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
396 169168 TRẦN XUÂN HÒA 4/24/1984  Nam  2/E 12/6/2022 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
397 169169 NGUYỄN VĂN MÃO 10/25/1984  Nam  C/O 12/6/2022 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
398 169170 VŨ TRUNG ANH 7/21/1996  Nam 12/6/2022 10:57  KSK lấy bằng lái xe nam
399 169174 TRỊNH QUỐC TẤN 11/1/1976  Nam 12/6/2022 11:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
400 169177 VŨ TRƯỜNG GIANG 6/8/1991  Nam  OS.D 12/6/2022 11:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
401 169193 VŨ ĐÌNH SINH 10/25/1975  Nam 12/6/2022 13:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
402 169208 TỐNG KIM VĂN 3/1/1992  Nam  3/O 12/6/2022 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
403 169333 TRẦN MẠNH DŨNG 11/11/1987  Nam  C/O 12/6/2022 14:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Thịnh An
404 169337 BÙI NGUYỄN TOÀN 3/24/1987  Nam 12/6/2022 14:13  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
405 169341 TÔ VĂN HÃNH 6/13/1979  Nam  SAILOR 12/6/2022 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
406 169342 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 1/1/1993  Nam  3/O 12/6/2022 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
407 169344 HOÀNG ĐỨC TRANG 7/18/1988  Nam  2/E 12/6/2022 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
408 169346 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 7/6/1997  Nữ 12/6/2022 14:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  VIỆN Y HỌC BIỂN
409 169350 PHẠM VĂN HIỆP 1/2/1991  Nam  M/M 12/6/2022 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
410 169354 PHẠM HỮU BÁ 10/10/1991  Nam  AB.E 12/6/2022 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
411 169355 VŨ VĂN THẮNG 10/7/1983  Nam  C/E 12/6/2022 14:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG
412 169356 NGUYỄN XUÂN HIỂU 7/1/2003  Nam 12/6/2022 14:38  KSK lấy bằng lái xe nam
413 169357 ĐOÀN VIỆT TIẾN 9/17/1967  Nam  BOSUN 12/6/2022 14:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
414 169361 BÙI VĂN NHẤT 5/12/1988  Nam  3/O 12/6/2022 14:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
415 169363 QUÁCH VĂN CÔNG 8/12/1987  Nam  OILER 12/6/2022 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
416 169368 NGUYỄN KIÊN TRUNG 11/23/1982  Nam 12/6/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
417 169371 TRỊNH VĂN TRUNG 9/8/1991  Nam  3/O 12/6/2022 15:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
418 169372 TRƯƠNG QUANG ĐẠT 1/6/1981  Nam 12/6/2022 15:06  KSK lấy bằng lái xe nam
419 169373 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 7/3/2001  Nam  ELECTRIC 12/6/2022 15:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
420 169376 NGUYỄN MẠNH HÙNG 4/8/1987  Nam  C/E 12/6/2022 15:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TÂN ĐẠI DƯƠNG
421 169380 NGUYỄN THẾ ANH 10/7/1984  Nam  STEWARD 12/6/2022 15:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
422 169382 ĐINH CÔNG TIẾN 3/4/1999  Nam  OS.D 12/6/2022 15:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
423 169386 LEE MOONSEOK 7/20/1972  Nam 12/6/2022 15:23  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
424 169387 NGUYỄN BA DUY 6/26/1988  Nam  ELECTRIC 12/6/2022 15:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG
425 169389 NGUYỄN BẢO QUỐC 6/10/1990  Nam  AB.D 12/6/2022 15:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
426 169392 NGUYỄN HỮU DỰ 1/27/1974  Nam  AB.D 12/6/2022 15:38  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
427 169395 BÙI ĐÌNH LỢI 8/19/1971  Nam  OS.D 12/6/2022 15:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
428 169400 PHẠM HOÀNG LƯỢNG 2/22/1999  Nam  OILER 12/6/2022 15:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
429 169404 BÙI ĐỨC TOÀN 8/13/1989  Nam 12/6/2022 16:32  KSK lấy bằng lái xe nam
430 169438 HỒ VIẾT PHÚ 11/7/1997  Nam  OS.D 12/7/2022 7:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
431 169450 HOÀNG VĂN HÒA 12/26/1990  Nam  M/M 12/7/2022 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
432 169447 HOÀNG HÁN TRUNG 4/25/1998  Nam  AB.D 12/7/2022 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
433 169452 LÊ ĐÌNH TUẤN 8/5/1996  Nam  ENGINE – CADET 12/7/2022 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ATLANTIC MARINE
434 169458 NGUYỄN MẠNH DUY 7/29/1982  Nam  SAILOR 12/7/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
435 169462 NGUYỄN SỸ TRIỀU 9/2/1989  Nam  2/E 12/7/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
436 169460 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 7/2/1996  Nam  AB.D 12/7/2022 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
437 169465 NGUYỄN QUANG SÁNG 8/25/1989  Nam  OILER 12/7/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
438 169467 ĐOÀN VIẾT TÂN 3/3/1981  Nam  OILER 12/7/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
439 169472 NGUYỄN XUÂN THẮNG 2/10/1974  Nam  OILER 12/7/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
440 169478 TRẦN NGỌC THUẬN 7/28/1989  Nam  OS.D 12/7/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
441 169488 PHẠM VĂN THẮNG 7/11/1974  Nam  COOK 12/7/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
442 169486 KHỔNG QUỐC HIẾU 7/30/1987  Nam  C/O 12/7/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
443 169493 VERMA VIKASH 6/6/1998  Nam 12/7/2022 8:03  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
444 169501 LƯƠNG VĂN CẢNH 3/18/1982  Nam  CAPT 12/7/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
445 169503 PHẠM VĂN BỘ 4/5/1989  Nam  AB.D 12/7/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
446 169504 BÙI THẾ ANH 2/17/1988  Nam  SAILOR 12/7/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
447 169505 CAO VĂN HIẾU 11/25/1987  Nam  AB.D 12/7/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
448 169507 CHU CÔNG VĨNH 4/10/1983  Nam  2/O 12/7/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
449 169516 ĐỖ VĂN HIỀN 3/1/1979  Nam  COOK 12/7/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
450 169521 PASWAN UMESH 7/5/1995  Nam 12/7/2022 8:16  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
451 169525 ĐÀO XUÂN NGUYÊN 4/29/1985  Nam  C/O 12/7/2022 8:17  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
452 169527 LÊ VĂN NAM 9/1/1990  Nam  3/E 12/7/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
453 169533 LÊ NGỌC HOÀNG 7/24/1981  Nam  3/E 12/7/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
454 169532 PHAN DUY HÙNG 7/1/1991  Nam  OILER 12/7/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
455 169536 ĐỖ QUANG ĐIỂN 9/10/1977  Nam  FITTER 12/7/2022 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PCT
456 169539 ĐÀO VĂN THÀNH 7/26/1993  Nam  2/O 12/7/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
457 169545 NGUYỄN ĐÌNH ĐOÀN 6/23/1981  Nam  ELECTRIC 12/7/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
458 169554 PHẠM ANH HÙNG 9/29/1976  Nam  OS.E 12/7/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
459 169561 NGUYỄN THÁI KHIÊM 10/1/1986  Nam  2/E 12/7/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
460 169566 NGÔ XUÂN HOÀNG 12/8/1995  Nam  DECK – CADET 12/7/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
461 169568 NGUYỄN VĂN TUẤN 5/10/1979  Nam  4/E 12/7/2022 8:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
462 169570 NGUYỄN HỒNG THANH 10/29/1976  Nam  C/E 12/7/2022 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
463 169572 CAO XUÂN TRƯỜNG 4/20/1988  Nam  4/E 12/7/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
464 169575 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 11/1/1991  Nam  AB.D 12/7/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
465 169576 PHẠM MINH ĐỨC 10/14/1998  Nam  ENGINE – CADET 12/7/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
466 169579 PHẠM VIẾT MINH 9/9/1976  Nam  C/E 12/7/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
467 169591 NGUYỄN THẠCH NGỌC 6/15/1978  Nam  FITTER 12/7/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
468 169584 ĐÀO HỒNG KỲ 12/19/1983  Nam  1/E 12/7/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
469 169587 CAO THANH HUỲNH 4/15/1974  Nam  SAILOR 12/7/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
470 169595 MD SARFRAZ ALAM 9/15/1999  Nam 12/7/2022 8:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
471 169599 PHẠM MẠNH LINH 10/30/1997  Nam  2/O 12/7/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ĐÔNG LONG
472 169598 NGUYỄN BÁ ANH 9/15/1988  Nam  2/O 12/7/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
473 169603 MANSURI MOHAMMAD ANSAR 4/2/1999  Nam 12/7/2022 8:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
474 169604 PHẠM QUANG KHẢI 9/19/1980  Nam  OS.D 12/7/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  HẢI DƯƠNG
475 169607 LÝ TỰ TRỌNG 3/9/2005  Nam 12/7/2022 8:59  Khám sức khoẻ cho vận động viên thi đấu thể thao (Nam)  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên
476 169608 VŨ ĐỨC NINH 9/28/1984  Nam  AB.E 12/7/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRANSCO
477 169613 CAO TRỌNG GIANG 7/4/1993  Nam  OS.D 12/7/2022 8:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
478 169617 NGUYỄN CÔNG TÙNG 7/11/1991  Nam  COOK 12/7/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
479 169620 BÙI VĂN HUY 6/25/1995  Nam  OILER 12/7/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
480 169635 NGUYỄN VĂN MẠNH 5/3/1989  Nam  C/O 12/7/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
481 169632 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 5/22/1995  Nam  2/O 12/7/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
482 169634 TRẦN MẠNH HÙNG 9/18/1997  Nam  3/E 12/7/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
483 169638 ĐỒNG NAM NINH 10/8/1993  Nam  3/O 12/7/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
484 169640 CAO ĐẠI BIỂN 6/6/1990  Nam  4/E 12/7/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  NOSCO
485 169644 CHEN, ZHIQIANG 11/23/1986  Nam 12/7/2022 9:26  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
486 169647 XIAO, XIANPENG 6/9/1976  Nam 12/7/2022 9:28  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
487 169649 PHẠM HỮU CHÍNH 7/20/1988  Nam  AB.D 12/7/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
488 169650 BÙI DUY THẮNG 4/17/1994  Nam  4/E 12/7/2022 9:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
489 169652 NGÔ VĂN GIÁP 2/19/1995  Nam  OILER 12/7/2022 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
490 169655 PHẠM VĂN HÙNG 12/8/1984  Nam  OILER 12/7/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
491 169660 LÊ QUANG HIỆP 10/26/1987  Nam  CAPT 12/7/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
492 169663 LÊ VĂN QUÝ 2/19/1980  Nam  CAPT 12/7/2022 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
493 169664 TÔ XUÂN QUÝ 11/5/1983  Nam  C/O 12/7/2022 9:43  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
494 169666 TRẦN ĐỨC TÙNG 7/28/1989  Nam  OILER 12/7/2022 9:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
495 169668 NGÔ VĂN ĐẠI 2/10/1977  Nam  2/E 12/7/2022 9:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
496 169670 TÔ TRUNG HIẾU 10/23/2001  Nam  WPR 12/7/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
497 169673 NGUYỄN CÔNG HUY 9/12/1980  Nam  C/O 12/7/2022 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
498 169681 HOÀNG QUÝ HỢI 7/27/1983  Nam  AB.E 12/7/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
499 169686 NGUYỄN SĨ DŨNG 8/16/1976  Nam  OILER 12/7/2022 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
500 169691 HOÀNG ANH DŨNG 1/20/2002  Nam  SAILOR 12/7/2022 10:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
501 169692 LÊ VĂN LỰC 5/22/1989  Nam  2/E 12/7/2022 11:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
502 169873 TRẦN VĂN QUANG 4/2/1993  Nam  AB.E 12/7/2022 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
503 169880 TRẦN TIẾN TÙNG 2/17/1995  Nam  AB.D 12/7/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
504 169888 ĐẬU TRỌNG HOAN 8/25/1991  Nam  ELECTRIC 12/7/2022 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
505 169890 ĐÀO VĂN THẾ 10/3/1992  Nam  COOK 12/7/2022 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
506 169892 CHU TÙNG DƯƠNG 8/3/1995  Nam  2/O 12/7/2022 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
507 169893 NGUYỄN TIẾN THÀNH 4/18/1985  Nam  C/O 12/7/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
508 169897 NGUYỄN VĂN BÌNH 4/10/1983  Nam  AB.E 12/7/2022 14:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
509 169901 NGUYỄN ANH BẮC 5/7/1996  Nam  OS.D 12/7/2022 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
510 169902 PHẠM VĂN TUYỂN 6/18/1997  Nam  AB.D 12/7/2022 14:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SMR MARINE
511 169905 ĐOÀN ANH XUÂN 2/6/1989  Nam  AB.D 12/7/2022 14:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
512 169908 TRỊNH VĂN BẰNG 8/12/1988  Nam  2/E 12/7/2022 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
513 169909 TRẦN TĨNH KHOA 10/10/1971  Nam  COOK 12/7/2022 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
514 169912 ĐẶNG VĂN NGHĨA 8/5/1989  Nam  OS.D 12/7/2022 14:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
515 169913 LẠI NGỌC CHƯỞNG 2/6/1979  Nam  CAPT 12/7/2022 14:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
516 169918 DƯƠNG ĐỨC CƯỜNG 9/19/1997  Nam  OILER 12/7/2022 15:00  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
517 169926 PHẠM VĂN QUÂN 4/14/1989  Nam  OILER 12/7/2022 15:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
518 169927 TRẦN NGỌC ĐẠO 9/6/1998  Nam  3/O 12/7/2022 15:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
519 169985 ĐẬU VĂN THUNG 9/16/1981  Nam  SAILOR 12/8/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
520 169992 VŨ QUANG THÁI 5/22/1987  Nam  AB.D 12/8/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
521 169999 PHẠM GIA ĐẠI NGHIỆP 5/10/1994  Nam  AB.E 12/8/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
522 170003 ĐINH VĂN KIÊN 8/30/1996  Nam  AB.E 12/8/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
523 170007 TRẦN MẠNH LINH 12/20/1987  Nam  SAILOR 12/8/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
524 170011 NGUYỄN HÙNG MẠNH 7/29/1992  Nam  DECK OFFICER 12/8/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
525 170014 NGUYỄN VĂN THAO 5/15/1983  Nam  2/O 12/8/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
526 170019 NGUYỄN XUÂN HIỆU 10/10/1992  Nam  4/E 12/8/2022 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
527 170022 NGUYỄN NGỌC ÁNH 7/31/2000  Nam  M/M 12/8/2022 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
528 170026 TRƯƠNG VĂN TRÁNG 5/19/1986  Nam  OS.E 12/8/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
529 170060 NGUYỄN BÁ HÙNG 12/18/1992  Nam  OILER 12/8/2022 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HD MARINE
530 170064 BÙI NGỌC NAM 5/17/1990  Nam  OS.D 12/8/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
531 170068 PHAN CHÍ TÂM 8/12/1983  Nam  2/O 12/8/2022 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
532 170072 TRẦN DOÃN PHONG 3/11/1985  Nam  2/E 12/8/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRANSCO
533 170070 ZHONG XUDONG 1/20/1987  Nam 12/8/2022 8:18  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)
534 170074 CHEN, KEXUE 4/12/1971  Nam 12/8/2022 8:19  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)
535 170077 ĐINH ĐỨC MẠNH 3/16/1987  Nam  AB.D 12/8/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
536 170080 NGUYỄN THẾ THUẬN 2/6/1970  Nam  BOSUN 12/8/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
537 170081 NGUYỄN KHẮC CHIẾN 11/30/1981  Nam  AB.E 12/8/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
538 170086 TRẦN LỆ THẮM 9/9/1984  Nam  3/O 12/8/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
539 170091 TRẦN QUỐC CƯỜNG 10/3/2000  Nam  AB.D 12/8/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
540 170094 TRẦN ANH GIANG 12/10/1981  Nam  SAILOR 12/8/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
541 170100 VÕ ĐÌNH TIẾN 3/8/1991  Nam  OS 12/8/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (PANAMA)  VINIC
542 170102 NGUYỄN VĂN LINH 8/20/1979  Nam  C/E 12/8/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
543 170107 BÙI ĐỨC TOÀN 5/2/1980  Nam  3/E 12/8/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
544 170111 NGÔ MẠNH THẮNG 12/10/1989  Nam  OS.E 12/8/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
545 170112 BÙI DUY THẮNG 4/17/1994  Nam  4/E 12/8/2022 8:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
546 170114 VŨ HỒNG THĂNG 12/12/1981  Nam  CAPT 12/8/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
547 170115 NGÔ MẠNH KHẢI 7/20/1972  Nam  C/E 12/8/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
548 170118 NGUYỄN VĂN TRIỀU 4/6/1969  Nam  BOSUN 12/8/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
549 170120 NGUYỄN VĂN KIỀN 7/10/1982  Nam  AB.D 12/8/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
550 170121 NGUYỄN VĂN LÂU 9/12/1988  Nam  C/O 12/8/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
551 170126 NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG 8/10/1982  Nam  4/E 12/8/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
552 170127 NGUYỄN VĂN LUYỆN 10/24/1991  Nam  OS.D 12/8/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
553 170129 HOÀNG VĂN HƯNG 1/1/1980  Nam  AB.D 12/8/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
554 170131 TRỊNH NGỌC HẠNH 7/7/1981  Nam  CAPT 12/8/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
555 170135 BÙI BÁ KIÊN 11/16/1987  Nam  OILER 12/8/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
556 170139 NGUYỄN DANH NINH 1/11/1992  Nam  AB.D 12/8/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
557 170144 NGUYỄN QUANG DUY 12/21/1987  Nam  AB 12/8/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
558 170143 LÊ VĂN QUANG 9/22/2002  Nam  OILER 12/8/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
559 170142 NGUYỄN TIẾN DŨNG 8/18/1984  Nam  OILER 12/8/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
560 170147 VƯƠNG TOÀN LÂM 9/29/1971  Nam  OILER 12/8/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
561 170148 PHAN VĂN THÀNH 3/26/1986  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
562 170149 NGUYỄN VĂN ÁNH 10/10/1986  Nam  1/E 12/8/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
563 170152 VÕ QUANG HIẾU 8/17/1996  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
564 170151 NGUYỄN CÔNG TUẤN 3/20/1995  Nam  OILER 12/8/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
565 170155 TRẦN THANH BÌNH 6/1/1991  Nam  OILER 12/8/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
566 170153 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 7/26/1989  Nam  DECK BOY 12/8/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
567 170154 ĐÀO PHÚ TÀI 8/10/1987  Nam  OILER 12/8/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
568 170159 NGUYỄN ĐỨC THI 11/24/1980  Nam  OILER 12/8/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
569 170157 LÊ HỒNG QUYỂN 9/23/1991  Nam  OILER 12/8/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
570 170160 NGUYỄN VĂN HÒA 8/9/1996  Nam  OS.D 12/8/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
571 170162 ĐẬU VĂN SỸ 1/13/1985  Nam  OILER 12/8/2022 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
572 170163 LÊ THANH CHIÊN 9/2/1972  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
573 170165 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 1/13/2004  Nam  OILER 12/8/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
574 170164 TRẦN VĂN THÁI 5/21/1992  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
575 170167 DƯƠNG VĂN SƠN 10/10/1997  Nam  OILER 12/8/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
576 170169 NGUYỄN XUÂN CẢNG 7/28/1981  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
577 170170 LÊ VĂN BIỂN 8/18/2003  Nam  OILER 12/8/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
578 170171 LÊ VĂN OAI 8/6/2004  Nam 12/8/2022 9:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
579 170174 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 4/29/1990  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
580 170176 VŨ TÀI LINH 11/1/1997  Nam  OILER 12/8/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
581 170175 VŨ XUÂN LINH 5/20/1994  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
582 170178 BÙI VĂN GIANG 4/26/1990  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
583 170179 ĐỖ ĐĂNG LINH 10/10/1987  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
584 170180 VŨ VĂN HIỀN 5/18/1998  Nam  OILER 12/8/2022 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
585 170181 VŨ ĐỨC HUỲNH 3/5/1991  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
586 170182 PHẠM ĐỨC HOÀN 5/10/1975  Nam  COOK 12/8/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
587 170183 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 8/14/1986  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
588 170185 ĐÀO QUỐC HUY 9/8/1990  Nam  1/E 12/8/2022 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
589 170186 PHẠM VĂN PHÚ 2/12/1987  Nam  OILER 12/8/2022 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
590 170188 NGUYỄN NGỌC SƠN 7/8/1985  Nam  COOK 12/8/2022 9:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
591 170190 PHẠM VĂN DŨNG 7/20/2001  Nam  OILER 12/8/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
592 170189 NGUYỄN VĂN THẮNG 11/15/2000  Nam  SAILOR 12/8/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
593 170193 ZHANG, KUNHUA 10/3/1993  Nam 12/8/2022 9:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
594 170191 HOÀNG PHÚ HUÂN 6/19/1990  Nam  BOSUN 12/8/2022 9:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
595 170192 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 1/21/1975  Nam  C/E 12/8/2022 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
596 170196 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 3/10/2002  Nam  AB.E 12/8/2022 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
597 170195 NGUYỄN VĂN HẠO 10/28/2004  Nam  OILER 12/8/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
598 170197 ĐỖ VĂN THƯƠNG 9/24/1989  Nam  2/O 12/8/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
599 170199 TRẦN BÁ TƯỚC 6/21/1981  Nam  CAPT 12/8/2022 9:46  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
600 170200 TRẦN VĂN TRƯỜNG 12/29/1991  Nam  COOK 12/8/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
601 170204 NGÔ TUẤN ĐẠT 11/18/1997  Nam  3/O 12/8/2022 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic  (910N)  VINIC
602 170207 LÊ NGỌC DƯƠNG 10/14/1990  Nam  OS.D 12/8/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
603 170205 TRẦN VĂN DƯƠNG 7/27/1986  Nam  3/O 12/8/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
604 170209 NGUYỄN CHÍ LONG 8/19/1979  Nam  2/O 12/8/2022 9:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
605 170210 PHAN TIẾN HOÀNG 12/21/1999  Nam  DECK – CADET 12/8/2022 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
606 170212 NGUYỄN NGỌC THẮNG 11/28/1991  Nam  OILER 12/8/2022 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
607 170214 HOÀNG ANH TUẤN 9/10/2000  Nam  OILER 12/8/2022 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
608 170215 PHẠM ANH TUẤN 10/10/2001  Nam  OS.D 12/8/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
609 170217 DƯƠNG VĂN DÂN 11/28/1990  Nam  AB.D 12/8/2022 10:07  Chứng chỉ Panama  NST
610 170220 LÊ MINH NGHĨA 1/10/1965  Nam  COOK 12/8/2022 10:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
611 170222 HOÀNG VĂN HÙNG 9/15/1981  Nam  C/E 12/8/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
612 170223 BÙI ĐỨC VƯƠNG 5/18/1998  Nam  OILER 12/8/2022 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
613 170225 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 10/10/1992  Nam  4/E 12/8/2022 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
614 170227 NGUYỄN VĂN THUẦN 10/3/1991  Nam  COOK 12/8/2022 10:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
615 170228 NGUYỄN VĂN THÁI 10/20/1987  Nam  SAILOR 12/8/2022 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
616 170232 NGUYỄN THÀNH CÔNG 1/4/1988  Nam  C/O 12/8/2022 11:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
617 170233 VŨ VĂN VIỆT 9/27/1994  Nam  M/M 12/8/2022 11:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
618 170236 PHẠM VĂN HÙNG 12/2/1988  Nam  OILER 12/8/2022 11:43  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  PHÚ TÀI
619 170264 TRẦN ĐÌNH THỰC 5/3/1988  Nam  3/O 12/8/2022 13:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
620 170266 ĐẶNG VĂN HÙNG 11/9/1987  Nam  3/O 12/8/2022 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
621 170269 VŨ THANH TOÀN 7/11/1984  Nam  COOK 12/8/2022 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
622 170270 BÙI CAO THỦY 11/4/1973  Nam  FITTER 12/8/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
623 170306 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 11/17/1981  Nam  ELECTRIC 12/8/2022 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
624 170275 NGUYỄN VĂN PHÚC 11/20/1992  Nam  4/E 12/8/2022 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
625 170307 LÊ BẢO QUANG 10/14/1988  Nam  M/M 12/8/2022 14:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
626 170311 PHẠM VĂN MẠNH 1/8/1990  Nam 12/8/2022 14:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
627 170339 NGUYỄN XUÂN NAM 1/28/1983  Nam  PUMP 12/8/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
628 170341 CHU VĂN AN 9/12/1994  Nam  OILER 12/8/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
629 170343 TRẦN ĐÌNH NHẤT 6/11/1987  Nam  2/O 12/8/2022 14:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
630 170349 ZHONG YONGMING 10/5/1964  Nam 12/8/2022 14:43  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
631 170351 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 2/16/1992  Nam  C/O 12/8/2022 14:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
632 170352 NGUYỄN THÀNH TRUNG 7/21/1990  Nam  AB.D 12/8/2022 14:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
633 170359 NGUYỄN NHẬT LINH 12/30/1984  Nam  1/E 12/8/2022 15:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
634 170375 PHẠM GIA BẢO 8/13/2000  Nam  AB.D 12/8/2022 15:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
635 170376 NGUYỄN TRỊNH CƯƠNG 12/4/2000  Nam 12/8/2022 15:58  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
636 170436 HOÀNG NGHĨA BÌNH 10/2/1974  Nam  OILER 12/9/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
637 170443 NGUYỄN VĂN MỞN 12/12/1971  Nam  SAILOR 12/9/2022 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  ATACO
638 170445 NGUYỄN QUANG HUÂN 2/1/1989  Nam  OILER 12/9/2022 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
639 170454 NGUYỄN TRỌNG KHOA 10/13/1987  Nam  BOSUN 12/9/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
640 170455 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 6/23/1990  Nam  2/E 12/9/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
641 170459 NGUYỄN THANH TÂN 11/24/1991  Nam  3/O 12/9/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
642 170461 NGUYỄN VĂN TÙNG 6/5/1978  Nam  OILER 12/9/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
643 170471 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 2/28/1989  Nam  4/E 12/9/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
644 170478 NGUYỄN VĂN SINH 12/18/1974  Nam  OILER 12/9/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
645 170481 NGUYỄN VĂN LONG 7/7/1989  Nam  OILER 12/9/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
646 170486 LÊ VĂN LONG 4/6/1995  Nam  OILER 12/9/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
647 170484 PHẠM THANH CHƯƠNG 4/28/1986  Nam  AB.D 12/9/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
648 170488 TRẦN VĂN HÙNG 1/17/1998  Nam  FITTER 12/9/2022 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
649 170490 LÊ HOÀI BẢO 1/29/1991  Nam  3/O 12/9/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
650 170495 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/6/1995  Nam  AB.D 12/9/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
651 170505 NGUYỄN VĂN HẬU 5/10/1978  Nam  OS.E 12/9/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
652 170502 ĐỖ VĂN ĐIỆP 6/4/1993  Nam  AB.D 12/9/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
653 170517 VŨ TIẾN TRUNG 2/2/1990  Nam  OILER 12/9/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
654 170520 ĐOÀN VIỆT ANH 4/16/1987  Nam  OILER 12/9/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
655 170523 PHẠM TUẤN ANH 10/6/1984  Nam  SAILOR 12/9/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
656 170525 ĐỖ QUANG HẢI 3/19/1988  Nam  OILER 12/9/2022 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
657 170526 NGUYỄN THANH TÚ 3/30/1988  Nam  OILER 12/9/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
658 170536 NGUYỄN THẾ ANH 3/15/1991  Nam  ELECTRIC 12/9/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
659 170531 BÙI DOÃN CƯỜNG 9/14/1990  Nam  SAILOR 12/9/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
660 170537 PHẠM QUỐC THU 3/11/1983  Nam  CAPT 12/9/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
661 170541 VŨ VĂN SƠN 10/20/1997  Nam  OILER 12/9/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
662 170544 VŨ QUANG HẢI 7/19/1983  Nam  OILER 12/9/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
663 170546 PHẠM VĂN HIỂN 5/1/1980  Nam  2/E 12/9/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
664 170553 TRỊNH VĂN HỮU 6/27/1996  Nam  OILER 12/9/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
665 170556 PHAN ANH 2/4/1987  Nam  C/O 12/9/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
666 170558 NGUYỄN MẠNH QUYẾT 1/2/1989  Nam  2/E 12/9/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
667 170560 NGUYỄN XUÂN HÒA 1/25/1999  Nam  SAILOR 12/9/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
668 170565 TRẦN NGỌC TUẤN 9/23/1990  Nam  CAPT 12/9/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
669 170569 NGÔ QUANG TUYÊN 5/19/1994  Nam  4/E 12/9/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
670 170572 LÃ VIẾT MINH 2/21/1983  Nam  3/E 12/9/2022 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
671 170573 VŨ QUANG THÀNH 10/3/1988  Nam  C/O 12/9/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
672 170576 TRẦN TRƯỜNG GIANG 2/7/1993  Nam  4/E 12/9/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  HOÀNG PHÁT
673 170580 ĐOÀN VĂN HỒNG 12/30/1984  Nam  C/O 12/9/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hồng Sơn
674 170584 ĐINH VĂN KIÊN 4/23/1990  Nam  4/E 12/9/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
675 170589 NGUYỄN ĐÌNH OÁNH 10/12/1990  Nam 12/9/2022 8:42  KSK lấy bằng lái xe nam
676 170595 PHẠM MINH KHANG 7/23/1998  Nam  AB.D 12/9/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
677 170600 NGUYỄN VĂN TUÂN 7/29/1996  Nam  OILER 12/9/2022 8:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
678 170606 VŨ TIẾN ĐẠT 6/1/1990  Nam  OILER 12/9/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
679 170614 NGUYỄN DƯƠNG HẢI 4/1/1982  Nam  OILER 12/9/2022 8:55  Song ngữ + Panama (VM)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
680 170615 HOÀNG ĐÌNH CÔNG 5/5/1990  Nam  OS.D 12/9/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
681 170617 PHẠM ĐỨC ĐÌNH 8/29/1980  Nam  OS.D 12/9/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
682 170618 PHẠM ĐÌNH CHI 1/16/1991  Nam  AB.D 12/9/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
683 170622 NGUYỄN VĂN THẮNG 4/21/1983  Nam  CAPT 12/9/2022 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
684 170623 LÊ MAI LỰC 8/26/1983  Nam  CAPT 12/9/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
685 170625 TĂNG ĐỨC TÂM 5/10/2002  Nam  OS.D 12/9/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
686 170627 PHẠM NGỌC ĐỨC 1/6/1988  Nam  AB.D 12/9/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
687 170630 ĐOÀN VĂN CẢNH 10/9/1988  Nam  C/E 12/9/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
688 170635 LÊ QUẢNG NAM 8/3/1991  Nam  3/E 12/9/2022 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
689 170636 LÊ ĐÌNH NGHĨA 9/4/2000  Nam  AB.D 12/9/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
690 170637 NGUYỄN VĂN HÙNG 8/20/1980  Nam  CAPT 12/9/2022 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
691 170643 VŨ VĂN LINH 5/8/1980  Nam  FITTER 12/9/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
692 170640 NGUYỄN THANH TUYỀN 9/22/1991  Nam  C/O 12/9/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
693 170650 LÊ QUANG DUY 9/9/1989  Nam  4/E 12/9/2022 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
694 170654 YU, JINHUI 11/22/1972  Nam 12/9/2022 9:36  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
695 170662 HOÀNG VĂN DU 4/2/1991  Nam  AB.D 12/9/2022 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
696 170667 NGUYỄN VĂN HẠNH 6/6/1976  Nam  AB.D 12/9/2022 9:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
697 170666 YANG, CHUN- NAN 8/28/1969  Nam 12/9/2022 9:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
698 170668 PHAN MẠNH VINH 2/24/1992  Nam  BOSUN 12/9/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
699 170670 ZHU,BAOPING 3/5/1976  Nam 12/9/2022 10:02  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
700 170671 BÙI QUỐC TUẤN 11/14/1991  Nam  AB.D 12/9/2022 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
701 170672 MAI TRỌNG HIẾU 1/12/1988  Nam  C/O 12/9/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
702 170674 NGUYỄN TRỌNG LÊ 7/25/1990  Nam  2/O 12/9/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
703 170677 LÊ VĂN QUÂN 4/14/1976  Nam  OILER 12/9/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
704 170678 NGUYỄN VĂN LỰC 2/22/1974  Nam  C/E 12/9/2022 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
705 170680 TRẦN THẾ DŨNG 8/5/1975  Nam  OILER 12/9/2022 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG THÀNH
706 170682 VŨ ÁNH DƯƠNG 4/1/1971  Nam  COOK 12/9/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
707 170681 PHẠM VĂN LƯỢNG 7/20/1987  Nam  2/E 12/9/2022 10:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
708 170687 VŨ ĐÌNH MẬU 5/10/1991  Nam  2/O 12/9/2022 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
709 170688 HOÀNG VĂN TUẤN 6/10/1986  Nam  OS.E 12/9/2022 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
710 170689 NGUYỄN VĂN NGHĨA 1/1/1982  Nam  OS.E 12/9/2022 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
711 170691 NGUYỄN THẾ TUẤN 11/18/1986  Nam  OS.E 12/9/2022 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
712 170692 LƯƠNG VĂN ĐẾN 1/27/1996  Nam 12/9/2022 10:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
713 170693 VŨ TRƯỜNG GIANG 1/1/1993  Nam 12/9/2022 10:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
714 170696 NGUYỄN VĂN LĨNH 10/18/1991  Nam  ELECTRIC 12/9/2022 11:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
715 170720 TRỊNH TUẤN TÚ 10/20/1991  Nam  3/E 12/9/2022 13:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
716 170752 LÊ VĂN TOÀN 9/6/1992  Nam  3/O 12/9/2022 14:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
717 170952 PHẠM XUÂN QUẢNG 5/8/1990  Nam  2/O 12/9/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
718 170988 VƯƠNG QUANG ANH 8/25/1991  Nam  OILER 12/9/2022 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ VINFAST – AN PHÁT
719 170996 TRẦN CÔNG MINH 8/18/1997  Nam  AB.E 12/9/2022 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
720 170999 ĐỖ VĂN HÙNG 3/18/1984  Nam  BOSUN 12/9/2022 14:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
721 171005 VŨ MINH THÀNH 8/15/1997  Nam  OS.D 12/9/2022 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
722 171011 TRẦN VĂN KHƯƠNG 11/20/1977  Nam  COOK 12/9/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
723 171014 ĐOÀN HƯNG THỊNH 1/4/1999  Nam 12/9/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
724 171023 NGUYỄN VĂN TÙNG 10/20/1992  Nam  OS.D 12/9/2022 14:49  Khám sức khỏe TV VINASHIP trả trước (440N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
725 171074 WANG KUANGWEI 4/5/1984  Nam 12/9/2022 21:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
726 171075 KUO WEN LIANG 9/12/1966  Nam 12/9/2022 21:43  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)
727 171076 SYUE WUN JIE 1/24/1991  Nam 12/9/2022 21:44  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
728 171077 TSAI CHENG HAO 11/20/1995  Nam 12/9/2022 21:45  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
729 171078 WANG RENQUAN 3/4/1977  Nam 12/9/2022 21:46  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
730 171079 XU ERMING 10/20/1997  Nam 12/9/2022 21:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
731 171080 LEE CHING AN 3/7/1990  Nam 12/9/2022 21:48  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
732 171081 HE YONGKUAN 11/17/1980  Nam 12/9/2022 21:49  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
733 171082 MU XIAOHUA 10/4/1975  Nam 12/9/2022 21:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
734 171083 WANG JUN 10/22/1974  Nam 12/9/2022 21:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
735 171084 DENG YOUGUANG 7/5/1974  Nam 12/9/2022 21:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
736 171085 WANG XIN 9/21/1969  Nam 12/9/2022 21:53  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
737 171086 CAO HAIJUN 8/8/1983  Nam 12/9/2022 21:54  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
738 171087 YANG TAO 2/16/1988  Nam 12/9/2022 21:58  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
739 171097 MAI VĂN QUẢNG 4/24/1990  Nam  OILER 12/10/2022 7:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
740 171098 HỨA VĂN VY 10/15/1986  Nam  BOSUN 12/10/2022 7:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
741 171100 YADAV SURESH 2/4/1976  Nam 12/10/2022 7:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
742 171101 PATEL KRISHNA KANHAIYA LAL 8/13/1995  Nam 12/10/2022 7:46  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
743 171102 ANGAD 1/1/1992  Nam 12/10/2022 7:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
744 171105 PRASAD KRISGNA 5/7/1985  Nam 12/10/2022 7:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
745 171107 TRƯƠNG QUỐC HÙNG 5/13/1990  Nam  AB.E 12/10/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
746 171109 VŨ VĂN THÁI 4/11/1999  Nam  AB.D 12/10/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
747 171110 LÊ MẠNH HÙNG 8/15/1983  Nam  C/E 12/10/2022 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
748 171112 HOÀNG VĂN THANH 8/23/1991  Nam  OILER 12/10/2022 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
749 171113 VŨ TRỌNG TIẾN 7/16/1995  Nam  OILER 12/10/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
750 171114 ĐẶNG THANH BÌNH 6/15/1987  Nam  2/E 12/10/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
751 171123 NGUYỄN VĂN ĐỨC 10/20/1988  Nam  AB.D 12/10/2022 8:56  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
752 171130 KUMAR OMPRAKASH 6/22/2002  Nam 12/10/2022 9:28  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
753 171132 AMRITPAL SINGH 9/11/1998  Nam 12/10/2022 9:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
754 171133 BOHAR SINGH 2/27/1997  Nam 12/10/2022 9:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
755 171135 BALWINDER SINGH 4/12/2000  Nam 12/10/2022 9:33  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
756 171139 HOÀNG TIẾN THÀNH 1/5/1988  Nam  3/O 12/10/2022 9:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
757 172771 TRẦN ĐĂNG HỒNG 10/20/1982  Nam  COOK 12/12/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
758 172757 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 6/10/1987  Nam  AB.D 12/12/2022 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
759 172764 HOÀNG ANH THẮNG 9/8/1983  Nam  AB.E 12/12/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
760 172773 PHẠM VĂN TUẤN 6/6/1987  Nam  4/E 12/12/2022 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
761 172778 VÕ DUY NHƯ 12/15/1974  Nam  OS.D 12/12/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  QUANG MINH
762 172783 VŨ VĂN TUYỀN 2/1/1984  Nam  ELECTRIC 12/12/2022 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
763 172788 LÊ HỒNG MINH 7/14/1996  Nam  OILER 12/12/2022 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
764 172792 PHẠM CÔNG DƯ 7/25/1987  Nam  4/E 12/12/2022 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
765 172797 TRƯƠNG SỸ HỮU 9/16/1992  Nam  SAILOR 12/12/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
766 172804 TRẦN VĂN HƯNG 10/15/1982  Nam  C/O 12/12/2022 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
767 172810 NGUYỄN VĂN THỦY 3/21/1970  Nam  SAILOR 12/12/2022 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
768 172838 NGUYỄN QUANG TRUNG 11/4/1983  Nam  2/E 12/12/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
769 172852 ĐINH ĐỨC THIỆN 4/23/1998  Nam  3/E 12/12/2022 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
770 172859 MAI VĂN TÙNG 7/6/1987  Nam  AB.D 12/12/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
771 172865 NGUYỄN THẾ HUY 4/16/1982  Nam  SAILOR 12/12/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
772 172875 NGUYỄN VĂN THỌ 5/12/1971  Nam  COOK 12/12/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
773 172877 NGUYỄN VIẾT THÌN 6/20/1969  Nam  SAILOR 12/12/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
774 172880 ĐẶNG VĂN ANH 2/5/1979  Nam  OILER 12/12/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
775 172881 PHẠM VĂN HÒE 4/6/1966  Nam  C/E 12/12/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
776 172883 ĐỖ VĂN LỢI 7/29/1991  Nam  3/E 12/12/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX HẢI PHÒNG
777 172884 PHẠM ĐỨC THUẤN 8/15/1987  Nam  2/O 12/12/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
778 172888 NGUYỄN VĂN BA 1/8/1985  Nam  ELECTRIC 12/12/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
779 172889 TRẦN VĂN QUANG 1/5/1995  Nam  AB.D 12/12/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
780 172893 PHẠM QUANG PHÚC 9/29/1995  Nam  AB.D 12/12/2022 8:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
781 172901 LÊ THÀNH NGHĨA 11/16/1994  Nam  AB 12/12/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
782 172904 LÊ VĂN QUYẾT 9/11/1977  Nam  AB.D 12/12/2022 8:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
783 172911 HOÀNG HỮU NGHĨA 7/8/1988  Nam  AB.D 12/12/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
784 172910 TRẦN MINH ĐỨC 10/3/1994  Nam  ELECTRIC 12/12/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
785 172915 BÙI HOA CẦN 12/25/1989  Nam  AB.D 12/12/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
786 172919 HOÀNG VĂN THANH 2/26/1985  Nam  AB.D 12/12/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
787 172922 NGUYỄN QUANG SÁNG 6/20/1988  Nam  OILER 12/12/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
788 172924 TRẦN TRÍ HOÀN 9/10/1988  Nam  OS.D 12/12/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
789 172926 NGUYỄN VĂN NAM 7/2/1997  Nam  AB.E 12/12/2022 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
790 172929 CAO KHẮC HOÀNG 10/20/1991  Nam  OS.D 12/12/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
791 172931 HỒ VĂN LINH 11/21/1992  Nam  AB.D 12/12/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
792 172935 PHẠM TƯỜNG THỦY 3/2/1984  Nam  PUMP 12/12/2022 9:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
793 172939 DƯƠNG NGỌC THẠCH 8/4/1977  Nam  OS 12/12/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
794 172941 LÊ TÙNG LINH 3/4/1989  Nam  C/O 12/12/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
795 172943 PHẠM QUỐC ANH 9/11/1996  Nam  AB.E 12/12/2022 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  LONG HƯNG
796 172946 ĐỖ XUÂN HOÀN 8/29/1984  Nam  OILER 12/12/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
797 172949 NGUYỄN MINH CHÂU 2/3/1980  Nam  CAPT 12/12/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
798 172952 PHẠM QUANG TIẾN 7/30/1989  Nam  3/E 12/12/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
799 172955 ĐẶNG ĐỨC PHONG 6/3/1968  Nam  2/O 12/12/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
800 172956 NGUYỄN QUANG TUẤN 9/21/1985  Nam  4/E 12/12/2022 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
801 172958 NGÔ VĂN HÒA 1/10/1989  Nam  OILER 12/12/2022 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
802 172961 NGÔ THANH TÁM 10/11/1986  Nam  2/E 12/12/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
803 172965 NGUYỄN VĂN THỊNH 1/2/1979  Nam  C/E 12/12/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
804 172975 CỐ ĐÌNH CÔNG 8/24/1991  Nam  3/E 12/12/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
805 172978 NGUYỄN VĂN PHÚC 10/12/1989  Nam  3/E 12/12/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
806 172980 LÊ MẠNH HÙNG 8/10/1982  Nam  OILER 12/12/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
807 172986 HOÀNG VĂN LỘC 9/9/1979  Nam  CAPT 12/12/2022 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
808 172991 NGUYỄN VĂN HUÂN 10/18/1991  Nam 12/12/2022 9:34  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
809 172996 NGUYỄN ĐỨC ANH 5/1/1984  Nam  SAILOR 12/12/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
810 173001 NGUYỄN THỊ HẰNG 10/15/1993  Nữ 12/12/2022 9:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
811 173004 TRẦN QUÝ MẠNH 12/30/1993  Nam  OILER 12/12/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
812 173008 NGUYỄN ANH TUẤN 5/20/1968  Nam  FITTER 12/12/2022 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
813 173014 VŨ VĂN THỨ 3/29/1990  Nam  C/O 12/12/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
814 173015 NGUYỄN VĂN HUỆ 12/23/1991  Nam  3/O 12/12/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
815 173018 NGUYỄN VĂN THOẠI 7/11/1991  Nam  AB.D 12/12/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
816 173022 NGUYỄN VĂN NINH 6/4/1994  Nam  AB.D 12/12/2022 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
817 173024 NGUYỄN MẠNH ĐỨC 7/8/1987  Nam  2/E 12/12/2022 10:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
818 173032 PHAN QUANG BAN 10/8/1992  Nam  C/O 12/12/2022 10:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
819 173039 NGUYỄN KHẮC LỢI 5/6/1994  Nam  AB.D 12/12/2022 10:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
820 173040 NGUYỄN XUÂN TÀI 7/20/1998  Nam  COOK 12/12/2022 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
821 173046 LÊ VĂN CAO 1/26/1996  Nam  2/E 12/12/2022 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
822 173049 NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG 5/28/1961  Nam  PUMP 12/12/2022 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
823 173051 HOÀNG ANH 9/13/1984  Nam  CAPT 12/12/2022 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
824 173054 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG 8/17/1988  Nam  1/E 12/12/2022 10:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
825 173057 PHẠM NGỌC HOÀNG 2/21/1983  Nam  C/E 12/12/2022 10:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
826 173058 HOÀNG THỊ HƯƠNG 9/12/1989  Nữ 12/12/2022 10:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
827 173060 CAO NGỌC TÂN 11/22/1982  Nam  OS.D 12/12/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
828 173074 NGÔ VĂN TỰ 7/27/1984  Nam  C/E 12/12/2022 13:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
829 173099 NGÔ VĂN HẢI 10/26/1991  Nam  COOK 12/12/2022 13:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
830 173109 NGUYỄN THẾ VINH 2/3/1983  Nam  FITTER 12/12/2022 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
831 173114 TRẦN NHẬT TÂN 2/15/1988  Nam  DECK FITTER 12/12/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
832 173118 ĐỖ VĂN VŨ 6/5/1985  Nam  C/E 12/12/2022 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
833 173122 NGÔ TIẾN DŨNG 8/18/2000  Nam  OS.E 12/12/2022 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
834 173124 NGUYỄN KHẮC NGHĨA 3/10/1995  Nam 12/12/2022 14:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
835 173126 VÕ ĐỨC NHÂN 8/2/1989  Nam  OS.D 12/12/2022 14:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
836 173128 NGUYỄN VĂN VIỆT 11/5/1989  Nam  2/O 12/12/2022 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
837 173134 PHẠM VĂN CHÍNH 7/30/1978  Nam  C/E 12/12/2022 14:20  Khám sức khỏe TV Panama (Không nhóm máu, chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
838 173131 LÊ KHẮC PHÚC 8/10/1988  Nam  2/O 12/12/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
839 173135 HOÀNG NGỌC KIÊN 10/4/2002  Nam  AB.D 12/12/2022 14:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
840 173152 LƯƠNG VĂN HỢI 9/9/1983  Nam  AB.E 12/12/2022 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
841 173154 VĂN ĐÌNH KIÊN 6/1/1986  Nam  1/E 12/12/2022 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
842 173156 MAI KHẮC CƯỜNG 10/15/1997  Nam 12/12/2022 14:44  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
843 173160 LÊ BÁ TRUNG 10/14/1992  Nam  AB.D 12/12/2022 14:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
844 173165 LI HAOBO 2/10/1990  Nam 12/12/2022 15:01  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
845 173168 NGUYỄN NGỌC PHÚC 3/22/1975  Nam  C/E 12/12/2022 15:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
846 173171 TRẦN HỒNG SƠN 10/20/2001  Nam  OS.D 12/12/2022 15:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
847 173178 NGUYỄN VIẾT MẠNH 10/18/1983  Nam  BOSUN 12/12/2022 15:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
848 173180 ĐẶNG VĂN HIẾU 7/17/1976  Nam  BOSUN 12/12/2022 15:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
849 173197 NGUYỄN VĂN HIẾN 4/7/1983  Nam 12/12/2022 16:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
850 173192 PHẠM THỊ HOÀNG VÂN 8/5/1995  Nữ 12/12/2022 16:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
851 173194 NGUYỄN THỊ DUYÊN 12/19/1996  Nữ 12/12/2022 16:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
852 173195 VŨ THỊ THÚY 9/6/1999  Nữ 12/12/2022 16:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
853 173198 ĐÀO XUÂN DUY 9/3/2002  Nam 12/12/2022 16:29  KSK lấy bằng lái xe nam
854 173259 NGUYỄN SỸ ĐIỀN 9/24/1994  Nam  AB.D 12/13/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
855 173264 NGUYỄN PHI LONG 11/5/1978  Nam  CAPT 12/13/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
856 173268 LẠI THẾ CƯỜNG 5/10/1985  Nam  OS.D 12/13/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
857 173270 PHẠM VĂN ĐẠI 8/20/1980  Nam  AB.D 12/13/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
858 173274 NGUYỄN MINH ĐIỀU 7/30/1987  Nam  2/E 12/13/2022 7:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
859 173278 ĐINH CÔNG THỦY 5/13/1987  Nam  FITTER 12/13/2022 7:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
860 173287 PHAN VĂN SƠN 8/3/1988  Nam  OS.E 12/13/2022 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
861 173285 NGUYỄN LÝ HÙNG 8/10/1989  Nam  OILER 12/13/2022 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
862 173290 TRẦN MINH HIẾU 6/6/1999  Nam  AB.D 12/13/2022 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
863 173296 TÔ ĐỨC TÂN 10/13/1989  Nam  AB.D 12/13/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
864 173297 ĐINH QUANG ĐỒNG 5/17/1980  Nam  AB.D 12/13/2022 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
865 173301 TRỊNH VĂN NINH 7/14/1990  Nam  OILER 12/13/2022 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
866 173305 NGUYỄN THANH CHÂU 6/27/1980  Nam  COOK 12/13/2022 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
867 173307 PHẠM NĂNG TUỆ 8/9/1989  Nam  C/E 12/13/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
868 173311 PHẠM HỒNG NAM 11/6/1984  Nam  CAPT 12/13/2022 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
869 173317 TRẦN VIẾT SƠN 6/5/1987  Nam  BOSUN 12/13/2022 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
870 173326 ĐOÀN NHẬT MINH 12/16/1990  Nam  2/E 12/13/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
871 173328 ĐẬU CÔNG TÀI 1/13/1982  Nam  AB.D 12/13/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
872 173332 ĐỖ VĂN PHƯƠNG 7/26/1990  Nam  3/E 12/13/2022 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
873 173339 ĐẶNG QUANG TUẤN 2/20/1979  Nam  C/E 12/13/2022 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
874 173338 NGUYỄN VĂN OANH 10/24/1979  Nam  AB.D 12/13/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
875 173343 NGUYỄN ĐÌNH NGÂN 4/1/1979  Nam  BOSUN 12/13/2022 8:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
876 173347 PHẠM VĂN THƯƠNG 12/5/1993  Nam  2/E 12/13/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
877 173352 QUẢN DUY BÁCH 10/10/1993  Nam  3/O 12/13/2022 8:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
878 173350 ĐỖ VIẾT HUY 11/3/1990  Nam  3/O 12/13/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
879 173355 BÙI TRUNG TOÀN 8/15/1982  Nam 12/13/2022 8:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
880 173358 VŨ VĂN THẤM 6/6/1971  Nam  COOK 12/13/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
881 173361 NGUYỄN THÀNH TRUNG 10/16/1980  Nam  C/E 12/13/2022 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
882 173362 HOÀNG VĂN CÔNG 10/23/1996  Nam  OILER 12/13/2022 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
883 173367 NGUYỄN VĂN HIỆP 12/5/1976  Nam  C/O 12/13/2022 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
884 173373 NGUYỄN ĐỨC BIÊN 8/12/1986  Nam  COOK 12/13/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
885 173375 HOÀNG MINH THỊNH 1/7/1982  Nam  4/E 12/13/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
886 173378 LÊ XUÂN NAM 2/28/1982  Nam  OS.E 12/13/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
887 173384 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT 12/29/1993  Nam  OILER 12/13/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
888 173388 HỒ CAO CHÍNH 10/21/1979  Nam  BOSUN 12/13/2022 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
889 173392 LÊ TRUNG THÀNH 8/24/1967  Nam  AB.D 12/13/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
890 173397 LẠI MINH TIẾN 5/4/1985  Nam  C/O 12/13/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
891 173399 CAO TUẤN ANH 2/2/2002  Nam  OS.D 12/13/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
892 173405 PHẠM THẾ VỮNG 3/26/1989  Nam  OILER 12/13/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
893 173406 NGUYỄN HỮU PHÚ 1/15/1994  Nam  AB.D 12/13/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
894 173407 LƯU VĂN THỦY 4/18/1993  Nam  AB.D 12/13/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
895 173410 VŨ MẠNH HÀ 11/7/1984  Nam  C/E 12/13/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
896 173414 VŨ THÁI SƠN 5/24/1998  Nam 12/13/2022 9:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
897 173416 TRẦN VĂN THÀNH 12/8/1986  Nam  C/O 12/13/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
898 173418 NGUYỄN VĂN THỂ 10/18/1977  Nam  FITTER 12/13/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
899 173419 LÊ VĂN NĂNG 6/12/1990  Nam  C/O 12/13/2022 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
900 173423 PHẠM VĂN VIỆT 1/19/1983  Nam  OILER 12/13/2022 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ phần Âu Lạc
901 173422 NGUYỄN VĂN AN 3/3/2001  Nam  ENGINE – CADET 12/13/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINIC
902 173425 PHAN VĂN TÀI 10/9/1998  Nam  OILER 12/13/2022 9:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
903 173427 NGUYỄN NGỌC SANG 10/20/1989  Nam  OILER 12/13/2022 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NST
904 173430 VŨ HỒNG PHONG 5/19/1985  Nam  1/E 12/13/2022 9:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
905 173432 BÙI ANH TUẤN 1/1/1982  Nam 12/13/2022 9:33  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
906 173433 LƯƠNG VĂN TOẢN 7/1/1992  Nam  3/E 12/13/2022 9:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
907 173434 NGUYỄN VĂN HÙNG 5/10/1989  Nam  OILER 12/13/2022 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
908 173435 LÊ TUẤN ANH 7/31/1970  Nam  4/E 12/13/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
909 173437 DƯƠNG HỒNG SƠN 8/15/1979  Nam  CAPT 12/13/2022 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)
910 173438 ĐỖ ANH HỮU 1/13/1990  Nam  3/E 12/13/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
911 173440 TRẦN ĐẮC TRƯỞNG 6/10/1989  Nam  2/O 12/13/2022 9:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
912 173439 VŨ NGỌC PHÚ 2/4/1993  Nam  AB.D 12/13/2022 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
913 173441 LÊ VĂN HUY 4/8/1990  Nam  AB 12/13/2022 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
914 173442 VŨ VIỆT ANH 9/17/1993  Nam 12/13/2022 9:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
915 173444 ĐÀO NGUYÊN ĐỨC 3/13/2001  Nam  AB.D 12/13/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
916 173445 VŨ DUY DŨNG 6/25/1987  Nam  ELECTRIC 12/13/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
917 173448 BÙI HUY VŨ 11/30/1997  Nam  ENGINE – CADET 12/13/2022 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
918 173452 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 3/1/1986  Nam  COOK 12/13/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
919 173453 NGUYỄN VIỆT TRUNG 5/10/1996  Nam  AB.D 12/13/2022 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
920 173454 GAVINA FAITH GRACE 10/4/1990  Nữ 12/13/2022 9:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
921 173455 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 11/18/1992  Nam  2/O 12/13/2022 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
922 173458 TRẦN VĂN HÙNG 10/1/1994  Nam  AB.D 12/13/2022 9:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
923 173459 DAYAO JANICE MENDOZA 1/19/1991  Nữ 12/13/2022 10:00  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
924 173466 LÊ NGỌC KHOA 8/14/1978  Nam  1/E 12/13/2022 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
925 173463 TRẦN ĐĂNG KHOA 12/4/1980  Nam  C/O 12/13/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
926 173467 NGUYỄN VĂN HIẾU 10/20/1980  Nam  AB.D 12/13/2022 10:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
927 173470 NGUYỄN DUY HƯNG 2/25/1993  Nam  3/E 12/13/2022 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
928 173475 VŨ ĐÌNH ĐIỆP 10/5/1970  Nam  C/E 12/13/2022 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
929 173476 PHẠM GIA PHƯƠNG 1/23/1979  Nam  C/O 12/13/2022 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
930 173484 NGUYỄN THANH TUYỀN 11/11/1991  Nam  C/O 12/13/2022 10:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  SUNRISE MANPOWER
931 173488 PHẠM GIA HIẾU 10/2/1995  Nam  OS.D 12/13/2022 10:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
932 173489 NGUYỄN VĂN LUYỆN 8/29/1992  Nam  OS.D 12/13/2022 10:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
933 173492 PHẠM MINH QUÝ 4/14/2001  Nam  STEWARD 12/13/2022 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
934 173494 CAO XUÂN LINH 10/11/1990  Nam  2/E 12/13/2022 10:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
935 173495 LÊ VĂN KHÁNH 2/22/1983  Nam  OILER 12/13/2022 10:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
936 173496 NGUYỄN KỲ NAM 10/19/1989  Nam  AB.E 12/13/2022 10:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VCC
937 173499 PHẠM TIẾN LỰC 12/2/1977  Nam  CAPT 12/13/2022 11:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
938 173500 HỒ HUY QUỲNH 5/4/2000  Nam  AB.D 12/13/2022 11:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
939 173501 NGUYỄN VĂN NGHĨA 7/9/1993  Nam  OS.D 12/13/2022 11:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
940 173533 NGUYỄN THÀNH TIẾN 9/29/1986  Nam  2/O 12/13/2022 13:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VITACO SÀI GÒN
941 173540 HOÀNG VĂN NGỌC 2/2/1994  Nam  4/E 12/13/2022 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
942 173542 PHAN DUY VƯỢNG 2/16/1991  Nam  2/O 12/13/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
943 173545 PHẠM NGỌC THÀNH 1/23/1998  Nam  ELECTRIC 12/13/2022 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
944 173550 ĐẶNG MINH THẢO 9/6/1992  Nam  2/O 12/13/2022 14:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
945 173564 NGUYỄN TRUNG CƯỜNG 7/28/1974  Nam  BOSUN 12/13/2022 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
946 173572 LÊ NGỌC ĐỨC 5/10/2002  Nam  AB.E 12/13/2022 14:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
947 173578 TRẦN VĂN HẢI 10/12/1990  Nam  3/E 12/13/2022 14:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
948 173581 VÕ QUẾ TÙNG 11/21/1974  Nam 12/13/2022 14:41  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
949 173583 TRẦN ĐỨC NGUYÊN 6/16/1987  Nam  DECK OFFICER 12/13/2022 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
950 173582 VŨ BÁ HUÂN 6/12/1996  Nam  AB.E 12/13/2022 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
951 173584 PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG 10/20/1985  Nữ 12/13/2022 14:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
952 173586 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH 5/3/1997  Nam  OS.D 12/13/2022 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
953 173589 NGUYỄN VĂN HOÀNG 4/8/1990  Nam  2/O 12/13/2022 14:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VCC
954 173590 ĐẶNG VĂN QUỲNH 4/10/1991  Nam  OS.D 12/13/2022 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
955 173594 TÔ TIẾN THÀNH 8/8/1985  Nam  3/E 12/13/2022 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VCC
956 173600 VŨ NHƯ QUYỀN 9/12/1985  Nam  2/O 12/13/2022 15:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
957 173601 TẠ DUY NGHĨA 8/28/1991  Nam  AB.D 12/13/2022 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
958 173606 ĐOÀN ĐẮC LUẬN 7/7/1966  Nam  CAPT 12/13/2022 15:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
959 173610 NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG 10/28/1991  Nam  OILER 12/13/2022 15:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ATACO
960 173612 PHẠM VĂN LONG 8/29/1996  Nam  OS.E 12/13/2022 15:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
961 173618 NGUYỄN VĂN CHINH 12/30/1983  Nam  ENGINE – CADET 12/13/2022 15:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
962 173685 TRẦN ĐÌNH CƯỜNG 10/10/1974  Nam  COOK 12/14/2022 7:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
963 173673 LÊ TRUNG HIẾU 7/20/1990  Nam  2/E 12/14/2022 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
964 173680 NGUYỄN THANH TRÀ 5/13/1995  Nam  OS.D 12/14/2022 7:44  Khám sức khỏe TV Panama (Không nhóm máu, chưa kèm form Panama)  TỰ DO
965 173691 HOÀNG VĂN DŨNG 7/14/1992  Nam  SAILOR 12/14/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
966 173696 TRẦN NHƯ TRỊNH 10/6/1992  Nam  AB.D 12/14/2022 7:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
967 173708 NGUYỄN TẤT CHUNG 9/17/1994  Nam  WPR 12/14/2022 7:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
968 173707 ĐÀO VĂN TUẤN 6/2/1991  Nam  AB.D 12/14/2022 8:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
969 173714 TRỊNH VĂN HIẾU 6/25/1982  Nam  C/E 12/14/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
970 173719 TỐNG THẾ TOẢN 7/26/1987  Nam  BOSUN 12/14/2022 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
971 173722 CAO TUẤN VŨ 10/18/1992  Nam  OILER 12/14/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
972 173724 HỒ VĂN PHÚC 9/4/1996  Nam  AB.E 12/14/2022 8:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
973 173728 LẠI VĂN THIỆN 6/20/1985  Nam  BOSUN 12/14/2022 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
974 173729 LÊ NHẤT LOẠN 9/2/1993  Nam  M/M 12/14/2022 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
975 173736 NGUYỄN VĂN SƠN 6/30/1967  Nam  BOSUN 12/14/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
976 173738 NGUYỄN DOÃN HOÀI 4/1/1968  Nam  C/E 12/14/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
977 173741 BÙI VĂN HƯNG 9/29/1992  Nam  3/O 12/14/2022 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
978 173742 NGUYỄN DUY KHIÊM 12/26/1992  Nam  3/E 12/14/2022 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
979 173750 ĐỖ QUANG VINH 6/23/1972  Nam  CAPT 12/14/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
980 173753 VŨ VĂN ĐỨC 8/3/1989  Nam  AB.D 12/14/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
981 173754 NGUYỄN VĂN CHUẨN 10/30/1975  Nam  CAPT 12/14/2022 8:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
982 173756 NGUYỄN VĂN CÔNG 1/6/1968  Nam  COOK 12/14/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
983 173761 PHẠM NGỌC THỌ 12/19/1988  Nam  AB.D 12/14/2022 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
984 173765 NGUYỄN NGỌC LỢI 11/2/1991  Nam  3/E 12/14/2022 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
985 173768 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 10/3/1977  Nam  1/E 12/14/2022 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
986 173780 DƯƠNG MỸ LÝ 6/26/1982  Nam  2/E 12/14/2022 8:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB THÁI BÌNH DƯƠNG
987 173783 TRẦN VĂN THIỆN 3/9/1994  Nam  OS.D 12/14/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
988 173785 VŨ VĂN TRƯỜNG 1/27/1992  Nam  3/E 12/14/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
989 173791 LÊ THÀNH LUÂN 10/13/1986  Nam  C/O 12/14/2022 8:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
990 173796 ĐỖ VĂN ÚC 10/15/1993  Nam  3/E 12/14/2022 8:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
991 173800 CAO XUÂN HIỀN 2/11/1981  Nam  CAPT 12/14/2022 8:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
992 173803 PHẠM PHÚ CHÍNH 8/28/1983  Nam  4/E 12/14/2022 8:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
993 173806 TRẦN VĂN THIÊN 6/26/1980  Nam  AB.D 12/14/2022 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
994 173811 NGUYỄN NGỌC MINH 5/21/1970  Nam  C/E 12/14/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
995 173814 PHẠM VĂN HÒA 10/17/1999  Nam  OILER 12/14/2022 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
996 173817 VŨ ĐÌNH THI 5/17/1996  Nam  M/M 12/14/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
997 173821 NGUYỄN VĂN LUÂN 8/30/1984  Nam  3/O 12/14/2022 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
998 173823 TRẦN VĂN QUANG 9/20/1994  Nam  OILER 12/14/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
999 173825 NGUYỄN THỊ KIM CHI 12/4/1999  Nữ 12/14/2022 9:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1000 173827 TRẦN NHỮ HẬU 12/4/1998  Nam  ENGINE – CADET 12/14/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1001 173826 TRẦN THỊ LIÊN 5/25/1984  Nữ 12/14/2022 9:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1002 173832 ĐẶNG VĂN LƯƠNG 2/3/1970  Nam  3/E 12/14/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1003 173835 HOÀNG THANH TOÀN 1/29/1990  Nam  OILER 12/14/2022 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1004 173838 NGUYỄN HỮU TÚ 10/15/1992  Nam  OS.D 12/14/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1005 173841 NGÔ DUY ĐỨC 8/5/2000  Nam  SAILOR 12/14/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1006 173844 PHẠM THẾ HOẠT 6/13/1993  Nam  AB.D 12/14/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1007 173845 LÊ NGỌC HOÀN 8/28/1995  Nam  COOK 12/14/2022 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1008 173848 CAO MINH PHƯỚC 7/10/1990  Nam  3/E 12/14/2022 9:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1009 173854 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 4/30/1984  Nam  C/E 12/14/2022 9:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1010 173855 TRẦN VĂN HOÀNG 12/15/1986  Nam  OS.E 12/14/2022 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1011 173859 BÙI ĐÌNH TUÂN 4/12/1981  Nam  AB.D 12/14/2022 9:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1012 173860 VŨ CÔNG THUẬN 11/22/1985  Nam 12/14/2022 9:35  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1013 173862 ĐỖ THẾ VIỆT 10/3/1978  Nam  OILER 12/14/2022 9:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1014 173863 PHẠM VĂN DUY 1/30/1994  Nam  2/E 12/14/2022 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINASHIN
1015 173868 NGUYỄN XUÂN DŨNG 6/29/2001  Nam  OS.D 12/14/2022 9:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1016 173869 LÊ VĂN BÌNH 10/10/1989  Nam  C/O 12/14/2022 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1017 173873 HOÀNG VĂN TRINH 10/10/1982  Nam  OILER 12/14/2022 9:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1018 173874 PHẠM VĂN Y 4/29/1988  Nam  C/O 12/14/2022 9:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1019 173875 CUNG ĐÌNH ĐỨC 5/15/1990  Nam  AB.D 12/14/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1020 173878 BÙI QUANG MINH 12/19/1982  Nam  AB.E 12/14/2022 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1021 173881 LƯU TIẾN QUYẾT 9/27/1989  Nam  2/O 12/14/2022 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1022 173882 ĐINH MẠNH QUYẾT 9/25/1995  Nam  AB.D 12/14/2022 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1023 173883 TRẦN XUÂN HẢI 8/5/1964  Nam  CAPT 12/14/2022 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1024 173885 KIM KYUNG GIB 9/7/1969  Nam 12/14/2022 10:10  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1025 173886 NGUYỄN TIẾN SINH 6/20/1981  Nam  2/E 12/14/2022 10:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1026 173888 PHẠM VĂN LONG 8/29/1996  Nam  OS.E 12/14/2022 10:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1027 173890 ĐÀO XUÂN HƯỚNG 12/28/1994  Nam  OS.D 12/14/2022 10:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1028 173895 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 11/21/1998  Nam  OILER 12/14/2022 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1029 173896 PHAN TRỌNG UY 5/25/1979  Nam  COOK 12/14/2022 10:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1030 173897 NGUYỄN MẠNH TÙNG 9/11/1991  Nam  ENGINE OFFICER 12/14/2022 10:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1031 173898 PHẠM VĂN ĐỒNG 9/2/2001  Nam  ELECTRIC 12/14/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1032 173906 TRẦN ĐĂNG NGUYÊN 6/10/1994  Nam  OILER 12/14/2022 11:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1033 173932 PHẠM VĂN HÙNG 3/25/1999  Nam  AB.E 12/14/2022 13:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1034 173946 LÊ CHÍ GIANG 1/10/1993  Nam  OILER 12/14/2022 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1035 173949 PHẠM VĂN PHONG 5/17/1975  Nam  FITTER 12/14/2022 14:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1036 173965 TẠ NGỌC CHÍNH 8/8/1990  Nam  2/O 12/14/2022 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1037 173966 PHẠM TUẤN ANH 11/30/1983  Nam  2/E 12/14/2022 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
1038 173968 TIÊU VĂN HOÀI 1/1/1977  Nam  OILER 12/14/2022 14:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1039 173973 NGUYỄN VĂN TOÀN 10/11/1989  Nam  C/O 12/14/2022 14:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1040 173977 ĐINH CHÍNH QUYẾN 8/23/1974  Nam 12/14/2022 14:51  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1041 173986 NGUYỄN DUY ANH 9/19/1982  Nam 12/14/2022 15:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1042 174009 ĐÀO ANH VŨ 7/8/2002  Nam  OS.E 12/14/2022 15:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1043 174027 VŨ NGỌC HỮU 11/8/1993  Nam  AB.D 12/14/2022 16:38  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1044 174070 NGUYỄN QUANG DŨNG 3/14/1972  Nam  3/E 12/15/2022 7:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1045 174062 NGUYỄN TRƯỜNG SINH 3/12/1979  Nam  AB.E 12/15/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VTB TRƯỜNG MINH
1046 174074 NGUYỄN SỸ THỦY 7/10/1987  Nam  OILER 12/15/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1047 174082 LÊ VĂN GIANG 4/9/2001  Nam  AB.D 12/15/2022 7:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1048 174088 NGUYỄN CÔNG TRỨ 6/22/1998  Nam  Carpenter 12/15/2022 7:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1049 174105 PHẠM THANH HẬU 4/20/1987  Nam  OILER 12/15/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1050 174103 DƯƠNG QUỐC THỌ 5/19/1980  Nam  4/E 12/15/2022 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
1051 174108 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 10/8/1997  Nam  OS.D 12/15/2022 8:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1052 174111 VŨ VĂN TẠO 10/13/1986  Nam  OS.D 12/15/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1053 174115 HỒ CÔNG TÔN 11/20/1990  Nam  AB.D 12/15/2022 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRANSCO
1054 174121 NGUYỄN VĂN CHÍ 6/6/1991  Nam  SAILOR 12/15/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1055 174123 HÀ VĂN HÓA 7/10/1996  Nam  OILER 12/15/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1056 174130 NGUYỄN NGỌC HƯNG 11/22/2001  Nam  AB.D 12/15/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1057 174127 NGUYỄN VĂN HOÀNG 11/4/1996  Nam  AB.D 12/15/2022 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
1058 174132 ĐỖ MẠNH TIỀN 1/25/1980  Nam  C/E 12/15/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1059 174135 TÔ ĐỨC TÂN 10/13/1989  Nam  AB.D 12/15/2022 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1060 174139 NGUYỄN VĂN VŨ 8/2/1993  Nam  AB.D 12/15/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1061 174143 VÕ VĂN HƯNG 5/6/1987  Nam  4/E 12/15/2022 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1062 174145 BÙI VĂN VÕ 2/25/1984  Nam  C/E 12/15/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1063 174151 NGUYỄN MINH THÔNG 7/21/1989  Nam 12/15/2022 8:26  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1064 174154 TRẦN HỮU ĐỨC VIỆT 10/17/1995  Nam  OILER 12/15/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1065 174155 NGUYỄN XUÂN SINH 11/4/1986  Nam  2/E 12/15/2022 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1066 174159 NGUYỄN VĂN TÁM 2/5/1965  Nam  SAILOR 12/15/2022 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1067 174164 NGUYỄN DUY THANH 6/10/1990  Nam  2/O 12/15/2022 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1068 174163 LÊ VIẾT QUYẾT 12/9/1977  Nam  COOK 12/15/2022 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1069 174168 NGUYỄN VĂN THÀNH 12/6/1992  Nam  2/O 12/15/2022 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1070 174172 PHẠM CÔNG THUẤN 8/1/1998  Nam  AB.D 12/15/2022 8:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1071 174174 ĐẶNG VĂN QUỲNH 4/10/1991  Nam  OS.D 12/15/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1072 174182 CAO MẠNH CHIẾN 10/3/1984  Nam  C/O 12/15/2022 8:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1073 174189 NGUYỄN VĂN TÂN 11/4/1990  Nam  ELECTRIC 12/15/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1074 174193 PHẠM VĂN TUÂN 5/26/1990  Nam  AB.D 12/15/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1075 174196 PHẠM TRẮC AN 9/4/1991  Nam  3/O 12/15/2022 8:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1076 174198 NGUYỄN QUỐC HƯNG 11/20/1980  Nam  2/E 12/15/2022 8:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1077 174202 NGUYỄN ĐỨC ĐỘ 4/26/1996  Nam 12/15/2022 8:50  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1078 174203 NGUYỄN VĂN NGHIỆM 9/9/1992  Nam  OILER 12/15/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1079 174207 NGUYỄN MINH HẢI 9/9/1975  Nam  C/E 12/15/2022 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1080 174215 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG 10/17/1990  Nam  AB.D 12/15/2022 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1081 174214 NGUYỄN ANH NGHĨA 2/1/1989  Nam  C/O 12/15/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1082 174220 VŨ MINH TÂN 9/15/1995  Nam  4/E 12/15/2022 9:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1083 174224 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 7/7/1987  Nam  AB.E 12/15/2022 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1084 174230 TÔ VĂN TOÀN 11/1/1991  Nam  OILER 12/15/2022 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1085 174236 HOÀNG HẢI ANH 12/12/1973  Nữ 12/15/2022 9:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1086 174234 NGUYỄN SƠN TÙNG 10/28/1992  Nam  2/O 12/15/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1087 174244 NGUYỄN CÔNG HẢI 10/25/1982  Nam  ELECTRIC 12/15/2022 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1088 174240 BÙI VĂN VƯƠNG 11/22/1987  Nam  2/E 12/15/2022 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1089 174249 NGUYỄN THÁI LỘC 4/2/1981  Nam  OILER 12/15/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1090 174251 NGUYỄN PHẠM QUỐC HUY 6/29/2004  Nam  SAILOR 12/15/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1091 174253 NGUYỄN ĐỨC DUY 5/30/1990  Nam  OILER 12/15/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1092 174255 VŨ CÔNG THÀNH 5/4/1996  Nam  AB.D 12/15/2022 9:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1093 174259 BÙI VĂN QUANG 4/1/1992  Nam  SAILOR 12/15/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1094 174261 LÊ ĐÌNH ĐẠT 2/15/1997  Nam  OILER 12/15/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1095 174263 LÊ MINH KHÁNH 8/21/1997  Nam  OILER 12/15/2022 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1096 174264 ĐẶNG VĂN ĐỨC 5/17/1983  Nam  AB.D 12/15/2022 9:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1097 174267 ĐINH CÔNG ĐỨC 10/14/1997  Nam  AB.D 12/15/2022 9:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
1098 174268 NGÔ VĂN LÂM 3/8/1987  Nam  SAILOR 12/15/2022 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1099 174270 ĐỖ MINH NGỰ 11/12/1993  Nam  3/O 12/15/2022 9:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1100 174272 TRẦN ĐỨC LONG 11/23/1983  Nam  2/E 12/15/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PTSC MARINE
1101 174274 BÙI VĂN TUYẾN 5/4/1988  Nam  ELECTRIC 12/15/2022 9:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1102 174276 ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC 3/20/1991  Nam 12/15/2022 9:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1103 174277 NGUYỄN VĂN HÙNG 9/24/1988  Nam  FITTER 12/15/2022 9:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1104 174278 NGUYỄN HỮU LÂM 2/16/1992  Nam  2/O 12/15/2022 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1105 174280 ĐÀO VIẾT VINH 2/25/1989  Nam  CAPT 12/15/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
1106 174283 BÙI XUÂN CƯỜNG 8/30/1983  Nam  C/E 12/15/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
1107 174287 NGUYỄN VĂN SƠN 8/5/1997  Nam  AB.D 12/15/2022 9:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1108 174289 LI, HUI 8/18/1980  Nam 12/15/2022 10:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1109 174290 WEI, HONGGUO 6/3/1993  Nam 12/15/2022 10:06  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1110 174293 VŨ VĂN TUÂN 7/13/1990  Nam  AB.E 12/15/2022 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1111 174296 LÊ DOÃN TÂM 5/18/1983  Nam  AB.D 12/15/2022 10:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1112 174298 PHẠM HUY HOÀNG 4/2/1990  Nam  SAILOR 12/15/2022 10:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1113 174299 ĐẶNG TUẤN DŨNG 8/3/1980  Nam  C/E 12/15/2022 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1114 174303 ĐOÀN VĂN DUY 9/25/1985  Nam  CAPT 12/15/2022 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
1115 174308 CAO VĂN TRUNG 9/24/1980  Nam  2/E 12/15/2022 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1116 174307 PHAN TRỌNG HẢI SƠN 12/8/1999  Nam  OS.E 12/15/2022 10:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1117 174311 NGÔ HỮU MINH 9/8/1987  Nam  OILER 12/15/2022 10:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1118 174313 NGUYỄN VĂN LŨY 1/20/1980  Nam  AB.D 12/15/2022 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1119 174314 NGUYỄN NHƯ TOẠI 4/1/1986  Nam  CAPT 12/15/2022 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1120 174324 HÀ VĂN CHIẾN 6/5/1965  Nam  OILER 12/15/2022 11:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1121 174367 TẠ NGỌC TƯỞNG 3/6/1985  Nam  4/E 12/15/2022 14:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1122 174368 LÊ XUÂN THIỆN 8/2/1987  Nam  C/E 12/15/2022 14:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1123 174374 NGUYỄN ĐĂNG QUÝ 1/5/1981  Nam  FITTER 12/15/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1124 174378 TRẦN TRUNG ĐỨC 10/18/1992  Nam  2/E 12/15/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1125 174380 NGUYỄN VIẾT TUÂN 6/6/1995  Nam  OILER 12/15/2022 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1126 174383 NGÔ XUÂN CHINH 1/10/1989  Nam  SAILOR 12/15/2022 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1127 174384 LƯƠNG VĂN VỮNG 9/5/1992  Nam  OILER 12/15/2022 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1128 174387 ĐOÀN VĂN ĐẠT 9/22/1983  Nam  2/O 12/15/2022 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1129 174389 PHẠM BÁ ĐẠO 7/14/1980  Nam  C/O 12/15/2022 14:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HP Marine
1130 174391 ĐỖ HỮU VINH 9/27/1993  Nam  M/M 12/15/2022 14:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1131 174393 ĐẶNG HỒNG QUÂN 10/22/1995  Nam  OS.D 12/15/2022 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1132 174394 NGUYỄN QUANG TRÁNG 8/30/1992  Nam  SAILOR 12/15/2022 14:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1133 174398 BẠCH XUÂN TRƯỜNG 12/10/1975  Nam  C/E 12/15/2022 14:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
1134 174401 VŨ QUỐC CƯỜNG 5/19/1999  Nam  OS.D 12/15/2022 14:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1135 174402 BÙI THỊ HẢI HIỀN 10/20/1994  Nữ 12/15/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1136 174404 HE, CHAO 9/11/1988  Nam 12/15/2022 14:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1137 174405 PHẠM XUÂN TIẾN 2/1/1999  Nam  OS.D 12/15/2022 14:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1138 174414 PHẠM VĂN ĐỘ 7/23/1982  Nam  CAPT 12/15/2022 15:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1139 174423 WANG, YONGHUA 3/30/1979  Nam 12/15/2022 16:15  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1140 174424 CHEN, XIAOPING 5/4/1983  Nam 12/15/2022 16:16  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1141 174426 QU, ZHIYONG 1/22/1975  Nam 12/15/2022 16:18  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1142 174428 ZHOU, JIAXI 12/26/1979  Nam 12/15/2022 16:21  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1143 174429 DING, XUEYONG 11/1/1986  Nam 12/15/2022 16:23  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1144 174430 LI, MINGJUN 12/28/1992  Nam 12/15/2022 16:24  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1145 174431 NGUYỄN DUY CAO 7/20/1985  Nam  3/O 12/15/2022 16:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1146 174475 HOÀNG SỸ PHƯƠNG 11/8/1987  Nam  OILER 12/16/2022 7:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
1147 174488 CAO XUÂN NGỌC 7/27/1984  Nam  OS.D 12/16/2022 7:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1148 174484 NGUYỄN VĂN THỊNH 9/23/1990  Nam  OS.E 12/16/2022 7:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1149 174496 DƯƠNG TIẾN SỸ 2/4/2002  Nam  OS.D 12/16/2022 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1150 174498 NGUYỄN VĂN HUYỀN 2/12/1980  Nam  C/E 12/16/2022 7:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1151 174499 LÊ VĂN DŨNG 2/16/1994  Nam  AB.E 12/16/2022 7:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1152 174506 NGUYỄN VIẾT THANH 8/26/1990  Nam  OS.D 12/16/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1153 174510 NGUYỄN VĂN TƯ 9/10/1990  Nam  2/O 12/16/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1154 174512 LƯU XUÂN TRỌNG 3/30/1995  Nam  SAILOR 12/16/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1155 174521 VŨ MINH THẮNG 10/15/2004  Nam  COOK 12/16/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1156 174520 NGUYỄN XUÂN ĐIỆP 8/10/1983  Nam  AB.E 12/16/2022 7:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1157 174526 VƯƠNG VĂN TUẤN 9/24/1988  Nam  OS.D 12/16/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1158 174534 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 10/11/1997  Nam  OS.D 12/16/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1159 174529 ĐỒNG VĂN THĂNG 8/16/1994  Nam  3/O 12/16/2022 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1160 174538 LÊ VĂN THIỆN 1/2/1995  Nam  AB.D 12/16/2022 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1161 174540 TRẦN VĂN THẮNG 1/10/1980  Nam  AB.D 12/16/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1162 174544 NGUYỄN THẾ THANH 12/1/1990  Nam  AB.D 12/16/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1163 174551 LIU, KUANG- MIN 3/24/1958  Nam 12/16/2022 8:06  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1164 174565 NGUYỄN VĂN THÁI 7/1/1982  Nam  2/E 12/16/2022 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1165 174557 PHẠM VĂN ĐÌNH 8/10/1974  Nam  OILER 12/16/2022 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1166 174566 ĐẶNG XUÂN VƯỢNG 12/26/1987  Nam  AB.D 12/16/2022 8:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1167 174572 PHAN VĂN TOÀN 9/2/1982  Nam  M/M 12/16/2022 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1168 174576 PHẠM QUANG HUY 8/11/1990  Nam  4/E 12/16/2022 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1169 174578 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 8/29/1979  Nam  1/E 12/16/2022 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1170 174581 BÙI VIỆT HƯNG 11/30/1981  Nam  C/E 12/16/2022 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1171 174583 LÊ DUY ANH 12/26/1988  Nam  OS.D 12/16/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1172 174591 PHẠM VĂN BIỀN 11/11/1977  Nam  COOK 12/16/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1173 174592 NGUYỄN QUANG TRUNG 11/4/1983  Nam  2/E 12/16/2022 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1174 174601 VŨ XUÂN HOÀN 3/8/1982  Nam  OS.D 12/16/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1175 174603 NGUYỄN ĐỨC HUY 12/23/1998  Nam  AB.D 12/16/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1176 174605 TRẦN VĂN LƯỢNG 10/26/1988  Nam  3/E 12/16/2022 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1177 174611 TRẦN VĂN TOẢN 3/8/1991  Nam  2/O 12/16/2022 8:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1178 174609 ĐINH TUẤN ANH 12/11/1989  Nam  3/O 12/16/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1179 174619 LÊ VĂN LINH 5/5/1967  Nam  BOSUN 12/16/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1180 174620 CAO BÁ LÂM 2/24/1982  Nam  2/E 12/16/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1181 174618 NGÔ VĂN TÍCH 12/14/1978  Nam  C/O 12/16/2022 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1182 174623 HOÀNG VĂN BẢO 5/24/1992  Nam  BOSUN 12/16/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1183 174626 TRẦN VĂN THỨC 4/29/1988  Nam  OS.D 12/16/2022 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1184 174630 NGUYỄN VĂN MINH 9/10/1985  Nam  BOSUN 12/16/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1185 174627 ĐỖ VĂN QUYỀN 10/1/1991  Nam 12/16/2022 8:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1186 174628 LÒ VĂN BIÊN 10/22/1994  Nam 12/16/2022 8:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1187 174631 ĐÀO QUANG TÚ 12/11/1964  Nam  CAPT 12/16/2022 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1188 174633 LÒ VĂN LẢ 10/20/1995  Nam 12/16/2022 8:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1189 174636 LƯỜNG NGỌC SƠN 1/1/2002  Nam 12/16/2022 8:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1190 174638 ĐẶNG VĂN DƠI 5/1/1992  Nam  OS.E 12/16/2022 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1191 174639 NGUYỄN TIẾN LÂM 7/22/1985  Nam  2/O 12/16/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1192 174643 NGUYỄN HỮU THÀNH 4/18/1998  Nam  AB.D 12/16/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1193 174649 PHẠM HỒNG PHONG 11/14/1976  Nam  C/E 12/16/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1194 174652 NGUYỄN QUANG TIẾN 1/20/1992  Nam  2/E 12/16/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1195 174655 TRẦN QUANG CHÍNH 7/12/1989  Nam  COOK 12/16/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1196 174663 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 1/22/1978  Nam  C/E 12/16/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1197 174664 ĐỖ ĐỨC MẠNH 8/5/1972  Nam  OILER 12/16/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
1198 174671 HOÀNG VĂN HÙNG 5/18/1981  Nam  OILER 12/16/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
1199 174673 LÊ NGỌC ĐỨC 3/18/1996  Nam  OILER 12/16/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
1200 174678 BÙI MINH QUYỀN 9/30/1994  Nam  OILER 12/16/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1201 174682 PHẠM VĂN MINH 5/9/1995  Nam  AB.D 12/16/2022 8:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1202 174687 ĐINH MẠNH TUẤN 5/1/1987  Nam  C/O 12/16/2022 8:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1203 174689 TRƯƠNG CÔNG TAM 8/15/1972  Nam  M/M 12/16/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
1204 174691 HOÀNG VĂN TOÀN 4/5/1991  Nam  3/O 12/16/2022 9:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1205 174701 NGÔ HỮU TÙNG 10/1/1992  Nam  OILER 12/16/2022 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1206 174700 NGUYỄN TRUNG KIÊN 3/8/1997  Nam  OILER 12/16/2022 9:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1207 174704 HOÀNG VĂN ĐỊNH 8/16/2001  Nam  OILER 12/16/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1208 174703 NGUYỄN VĂN MẠNH 7/19/1993  Nam  AB.D 12/16/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1209 174706 PHẠM QUỐC HUY 8/8/2004  Nam 12/16/2022 9:16  KSK lấy bằng lái xe nam
1210 174708 PHẠM VĂN GIANG 9/5/1976  Nam  2/E 12/16/2022 9:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1211 174710 NGUYỄN VĂN LUÂN 9/17/1986  Nam  C/O 12/16/2022 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1212 174716 ĐỖ VĂN LÂN 2/21/1987  Nam  OILER 12/16/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1213 174714 LÊ VĂN NGHĨA 3/3/1987  Nam  3/O 12/16/2022 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1214 174715 VŨ VĂN THU 6/20/1987  Nam  CAPT 12/16/2022 9:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1215 174721 BÙI VĂN CHUNG 3/27/1985  Nam  1/E 12/16/2022 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1216 174722 ĐÀO THANH TUẤN 7/17/1982  Nam  ELECTRIC 12/16/2022 9:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1217 174725 ĐINH VĂN PHÚ 1/1/1980  Nam  BOSUN 12/16/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1218 174726 LÊ THIÊN ĐỨC 6/22/1996  Nam  OS.D 12/16/2022 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1219 174727 PHẠM THẾ PHÒNG 12/8/1969  Nam  CAPT 12/16/2022 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1220 174728 PHẠM VĂN KHẢI 12/28/1987  Nam 12/16/2022 9:53  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1221 174730 HOÀNG ANH TUẤN 2/13/1991  Nam  OS.D 12/16/2022 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
1222 174731 ĐINH THỊ GIANG 4/20/1993  Nữ 12/16/2022 9:55  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1223 174734 HOÀNG VIẾT HOÀN 4/18/1983  Nam  2/E 12/16/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1224 174732 NGÔ HỮU LONG 11/12/1993  Nam  3/E 12/16/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
1225 174733 VŨ VĂN HÀ 2/20/1993  Nam  OS.E 12/16/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1226 174788 ĐỖ HÙNG VƯƠNG 7/8/1985  Nam  2/O 12/16/2022 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1227 174737 PHẠM VĂN CHƯƠNG 12/21/1978  Nam  BOSUN 12/16/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1228 174740 NGUYỄN VĂN MẠNH 4/5/1990  Nam  3/E 12/16/2022 10:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1229 174742 BÙI NGỌC HÀ 1/2/1983  Nam  AB.E 12/16/2022 10:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1230 174745 VÕ HỒNG THƯ 6/18/1985  Nam  OS.D 12/16/2022 10:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1231 174746 TRẦN VIỆT TÙNG 9/5/1983  Nam  OS.D 12/16/2022 10:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1232 174747 PHÙNG VĂN AN 11/4/1991  Nam  3/E 12/16/2022 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1233 174752 NGUYỄN VĂN BẰNG 5/1/1996  Nam  WPR 12/16/2022 11:02  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1234 174750 LÊ HỒNG QUYỂN 9/23/1991  Nam  OILER 12/16/2022 11:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1235 174781 VŨ TRƯỜNG GIANG 6/8/1991  Nam  OS.D 12/16/2022 14:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
1236 174786 TRỊNH XUÂN CHUNG 8/19/1979  Nam  SAILOR 12/16/2022 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1237 174790 PHẠM HỮU THUẦN 6/29/1985  Nam  AB.D 12/16/2022 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1238 174798 ISLAM MOHAMED IHAB AHMED ANWAR SAID 7/3/1988  Nam 12/16/2022 14:13  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1239 174797 NGUYỄN NGỌC QUÂN 10/16/1986  Nam  2/E 12/16/2022 14:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1240 174799 NGUYỄN QUỐC HÙNG 3/30/1995  Nam  3/E 12/16/2022 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1241 174802 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 1/20/1995  Nam  2/O 12/16/2022 14:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1242 174804 TRƯƠNG THÀNH PHƯƠNG 3/12/1982  Nam  C/O 12/16/2022 14:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1243 174807 TRẦN NGỌC TRỊNH 8/12/1986  Nam  OS.E 12/16/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1244 174812 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 5/3/1987  Nam  COOK 12/16/2022 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1245 174809 PHẠM VĂN TÂM 12/3/1987  Nam  3/O 12/16/2022 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1246 174810 NGÔ VĂN THÁI 9/21/1993  Nam  OS.D 12/16/2022 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1247 174818 TẠ ĐỨC VINH 6/5/1990  Nam  OS.E 12/16/2022 14:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1248 174823 NGUYỄN NHƯ KHÁNH 1/10/1998  Nam  OILER 12/16/2022 14:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1249 174822 PHẠM DUY THÀNH 1/12/1996  Nam  AB.D 12/16/2022 14:52  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
1250 174829 TRẦN MẠNH THƯỜNG 6/18/1991  Nam  BOSUN 12/16/2022 15:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1251 174831 PHẠM VĂN TÂN 6/30/1992  Nam  4/E 12/16/2022 15:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HẢI DƯƠNG
1252 174860 VŨ VĂN HÀ 2/20/1993  Nam  OS.E 12/16/2022 16:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1253 175061 NGUYỄN VĂN TUẤN 7/17/1982  Nam  OILER 12/19/2022 7:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1254 175066 VŨ VĂN TÁC 7/13/1989  Nam  4/E 12/19/2022 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1255 175072 NGUYỄN VĂN GIÁP 6/23/1984  Nam  C/O 12/19/2022 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
1256 175076 NGUYỄN VĂN CHÍNH 1/1/1989  Nam  C/O 12/19/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
1257 175084 VŨ VĂN THÀNH 4/2/2000  Nam  AB.E 12/19/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1258 175082 GIANG CÔNG TOÁN 7/13/1990  Nam  OS.D 12/19/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  BIỂN VIỆT
1259 175096 VŨ ĐỨC TUYÊN 9/8/1995  Nam  OILER 12/19/2022 7:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1260 175098 NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG 11/20/2004  Nam  OILER 12/19/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1261 175103 ĐẶNG KIM TÙNG 9/30/1977  Nam  COOK 12/19/2022 7:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1262 175106 NGUYỄN VĂN LÂM 2/20/1993  Nam  3/E 12/19/2022 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1263 175110 LÊ VĂN TUẤN 10/20/1990  Nam  OS.D 12/19/2022 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1264 175115 NGUYỄN VĂN NAM 5/30/1992  Nam  AB.D 12/19/2022 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
1265 175117 BÙI VĂN THỂ 12/20/1992  Nam  M/M 12/19/2022 8:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1266 175120 HOÀNG QUỐC DƯƠNG 7/13/1986  Nam  3/O 12/19/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1267 175122 BÙI QUANG HỌC 10/16/1989  Nam  AB.D 12/19/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1268 175124 TRẦN VĂN MẠNH 1/20/1980  Nam  AB.D 12/19/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1269 175128 PHẠM VĂN TƯ 2/10/1995  Nam  OILER 12/19/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1270 175132 PHÍ VĂN HÙNG 7/4/1980  Nam  C/E 12/19/2022 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1271 175251 CHU VĂN HÓA 9/20/1993  Nam  OILER 12/19/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1272 175246 VŨ HUY LONG 7/27/1987  Nam  2/E 12/19/2022 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1273 175245 NGUYỄN VĂN SƠN 10/6/2000  Nam  SAILOR 12/19/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1274 175259 ĐẶNG TUẤN VŨ 5/4/1997  Nam  OILER 12/19/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1275 175261 VÕ TRỌNG CƯỜNG 12/12/1986  Nam  CAPT 12/19/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1276 175258 TỐNG VĂN TỨ 10/14/1995  Nam  AB.D 12/19/2022 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1277 175265 BÙI TÚ ANH 12/30/1988  Nam  3/E 12/19/2022 8:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1278 175270 ĐINH NHẬT CƯỜNG 5/18/1991  Nam  4/E 12/19/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1279 175268 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 1/7/1987  Nam  2/E 12/19/2022 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1280 175276 HÀ VĂN LÂM 6/9/1994  Nam  Carpenter 12/19/2022 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1281 175278 BÙI VIỆT HÀ 9/24/1994  Nam  OILER 12/19/2022 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1282 175280 LÊ VĂN TÂM 8/7/1986  Nam  SAILOR 12/19/2022 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1283 175285 LÊ NGỌC CƯỜNG 11/17/1988  Nam  OILER 12/19/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1284 175286 NGUYỄN VĂN TÚ 9/7/1980  Nam  OILER 12/19/2022 8:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1285 175289 NGUYỄN HUY BIỂN 10/10/1975  Nam  COOK 12/19/2022 8:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1286 175294 TRẦN LONG GIANG 9/17/1982  Nam  4/E 12/19/2022 8:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1287 175296 NGUYỄN MẠNH TƯỞNG 3/3/1979  Nam  CAPT 12/19/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1288 175304 NGUYỄN MINH QUANG 12/22/1997  Nam  AB.D 12/19/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1289 175303 THẨM TIẾN CỬ 8/28/1981  Nam  C/O 12/19/2022 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NHẬT MINH
1290 175309 NGUYỄN THÀNH DU 8/29/2000  Nam  AB.D 12/19/2022 8:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1291 175308 TRẦN MẠNH HOẠCH 6/4/1991  Nam  OS.D 12/19/2022 8:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1292 175317 LÊ VĂN KHANG 6/9/1993  Nam  3/O 12/19/2022 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1293 175318 NGUYỄN MINH CƯỜNG 2/7/1994  Nam  OILER 12/19/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1294 175325 ĐẶNG XUÂN CƯỜNG 4/27/1980  Nam  2/O 12/19/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1295 175330 VŨ VIỆT TRƯỜNG 2/24/2002  Nam  OS.E 12/19/2022 9:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1296 175332 LÊ VĂN THÀNH 1/5/1992  Nam 12/19/2022 9:05  KSK Damen – Thợ sơn 446.000
1297 175331 PHẠM HOÀNG ĐẠT 9/27/1996  Nam  AB.D 12/19/2022 9:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1298 175334 TÔ ĐỨC HẠNH 7/12/1985  Nam  COOK 12/19/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1299 175337 LƯU VĂN THANH 7/31/1989  Nam  AB.D 12/19/2022 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1300 175338 NGUYỄN NGỌC THÁI 1/9/1990  Nam  AB 12/19/2022 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1301 175342 NGUYỄN BÁ THẮNG 7/21/1991  Nam  AB.D 12/19/2022 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1302 175344 ĐỖ VĂN CHIẾN 11/28/1978  Nam  C/E 12/19/2022 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1303 175348 PHẠM ĐÌNH NGHĨA 10/8/1992  Nam  4/E 12/19/2022 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1304 175351 NGUYỄN VĂN TẠ 12/16/1989  Nam  OILER 12/19/2022 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1305 175352 LÊ ĐÌNH TOÀN 8/9/1997  Nam  OS.D 12/19/2022 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1306 175354 NGUYỄN TIẾN LỘC 3/10/2001  Nam  OILER 12/19/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1307 175355 NGUYỄN VŨ QUANG 11/12/1982  Nam  AB.E 12/19/2022 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1308 175359 HOÀNG TRUNG TUYÊN 3/4/1979  Nam  OS.D 12/19/2022 9:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1309 175361 BÙI QUANG KHẢI 7/5/2000  Nam  DECK – CADET 12/19/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1310 175364 MAI XUÂN ĐOÀN 6/25/1989  Nam  No 1 Oiler 12/19/2022 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1311 175367 YOU, ZHENGGUO 8/21/1977  Nam 12/19/2022 9:30  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1312 175368 NGUYỄN VĂN SOÁI 11/20/1978  Nam  3/O 12/19/2022 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1313 175371 LÊ ĐÌNH ĐỨC 6/23/1984  Nam  AB.D 12/19/2022 9:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1314 175374 BÙI ĐỨC THỊNH 10/27/1999  Nam  OS.D 12/19/2022 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1315 175376 NGUYỄN VĂN ÁNH 8/18/1997  Nam  3/O 12/19/2022 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
1316 175378 BÙI VĂN NGHĨA 3/20/1994  Nam  M/M 12/19/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1317 175380 ĐOÀN VĂN SỸ 11/4/1969  Nam  COOK 12/19/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
1318 175383 HOÀNG VĂN HUY 5/7/1998  Nam  ELECTRIC 12/19/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1319 175384 NGÔ TRẦN LƯỢNG 8/29/1992  Nam  2/O 12/19/2022 9:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1320 175386 PHẠM VĂN NGỌC 12/19/1994  Nam  3/E 12/19/2022 9:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
1321 175393 VŨ VĂN TUÂN 6/6/1985  Nam  OILER 12/19/2022 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1322 175396 LÊ XUÂN ANH 12/28/1992  Nam  BOSUN 12/19/2022 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1323 175397 TRẦN ĐĂNG AN 2/19/1999  Nam  OILER 12/19/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1324 175398 NGUYỄN VĂN DUY 12/8/1995  Nam  COOK 12/19/2022 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1325 175400 LƯƠNG ĐỨC QUẢNG 11/16/1972  Nam  COOK 12/19/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1326 175401 PHẠM VĂN TÂM 8/20/1991  Nam  SAILOR 12/19/2022 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1327 175402 DƯƠNG CÔNG HOÀN 5/19/1996  Nam  OILER 12/19/2022 10:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1328 175404 LƯỜNG VĂN CHƯƠNG 9/22/1980  Nam 12/19/2022 10:19  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1329 175403 NGUYỄN VIẾT LỢI 5/6/1984  Nam  1/E 12/19/2022 10:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1330 175407 HOÀNG VĂN VIỆT 11/20/1983  Nam  BOSUN 12/19/2022 10:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1331 175413 NGUYỄN VĂN HÙNG 5/7/1987  Nam  OILER 12/19/2022 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1332 175415 PHẠM VĂN PHÚC 1/2/1985  Nam  4/E 12/19/2022 10:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1333 175416 NGUYỄN VĂN HẢI 5/20/1989  Nam  OS.D 12/19/2022 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1334 175417 NGUYỄN TIẾN LỘC 3/10/2001  Nam  OILER 12/19/2022 10:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
1335 175420 PHẠM NGỌC THẮNG 7/25/1999  Nam  AB.D 12/19/2022 10:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1336 175423 NGUYỄN VĂN GIANG 5/10/1985  Nam  AB.E 12/19/2022 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1337 175425 BÙI VĂN HẢI 11/11/1987  Nam  3/E 12/19/2022 11:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1338 175448 DƯƠNG VĂN THƯƠNG 4/25/1989  Nam  3/O 12/19/2022 13:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1339 175461 NGUYỄN THẾ TUYÊN 1/19/1981  Nam  C/E 12/19/2022 13:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1340 175467 NGUYỄN VĂN HƯƠNG 1/16/1980  Nam  SAILOR 12/19/2022 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
1341 175475 TRƯƠNG HUY VƯỢNG 10/15/1977  Nam  SAILOR 12/19/2022 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1342 175483 TẠ DUY HÙNG 11/20/1984  Nam  ENGINE – CADET 12/19/2022 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1343 175488 PHAN VĂN HÒA 3/10/1976  Nam  AB.D 12/19/2022 14:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1344 175514 NGUYỄN VĂN SỨ 3/10/1994  Nam  ELECTRIC 12/19/2022 14:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1345 175516 HỒ TRỌNG HẢO 8/6/1989  Nam  OILER 12/19/2022 14:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
1346 175520 HOÀNG VĂN LUÂN 12/5/1991  Nam  AB.D 12/19/2022 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1347 175521 HOÀNG VĂN MẠNH 8/27/1993  Nam  SAILOR 12/19/2022 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1348 175524 TRẦN HỮU THẠCH 2/19/1983  Nam  2/E 12/19/2022 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1349 175525 KIM KWANG TAIK 1/10/1991  Nam 12/19/2022 14:45  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1350 175526 TRƯƠNG VĂN KHÁNH 5/10/1980  Nam  SAILOR 12/19/2022 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1351 175528 DƯƠNG VĂN TRUNG 4/14/1993  Nam  2/O 12/19/2022 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1352 175529 LÊ NGUYÊN HIẾU 4/28/1991  Nam  3/O 12/19/2022 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1353 175531 LƯƠNG BÁ KIÊN 4/13/1985  Nam  CAPT 12/19/2022 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1354 175532 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 7/23/1997  Nam  SAILOR 12/19/2022 14:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1355 175535 NGUYỄN THẾ BÔN 3/8/1998  Nam  AB.D 12/19/2022 15:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1356 175538 TRẦN TRUNG THÀNH 12/16/1995  Nam  3/O 12/19/2022 15:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1357 175539 BÙI ĐỨC HÙNG 8/1/1988  Nam  3/O 12/19/2022 15:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1358 175542 HỒ SỸ TRƯỜNG 5/10/1987  Nam  1/E 12/19/2022 15:11  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1359 175545 VŨ MẠNH CƯỜNG 12/27/1983  Nam  1/E 12/19/2022 15:13  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1360 175547 CÁP TRỌNG DUY 5/6/1985  Nam  C/E 12/19/2022 15:14  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1361 175549 PHẠM VĂN CHÍNH 5/10/1986  Nam  2/E 12/19/2022 15:16  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1362 175552 VŨ HƯNG ĐẠI 7/27/1986  Nam  3/O 12/19/2022 15:18  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1363 175554 NGUYỄN VĂN CHÍ 4/30/1989  Nam  OS.D 12/19/2022 15:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1364 175559 NGUYỄN NGỌC QUÂN 10/16/1986  Nam  2/E 12/19/2022 15:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  SUNRISE MANPOWER
1365 175565 ZHANG, TAO 3/19/1989  Nam 12/19/2022 15:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1366 175567 TRẦN VĂN HÀO 1/18/1995  Nam  1/E 12/19/2022 15:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1367 175574 ĐỖ HUY KHÁNH 11/29/1987  Nam  BOSUN 12/19/2022 16:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1368 175628 NGUYỄN VĂN KIÊN 2/12/1982  Nam  3/E 12/20/2022 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
1369 175629 LÊ ĐỨC CẢNH 6/23/1987  Nam  BOSUN 12/20/2022 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1370 175636 NGUYỄN VĂN GIANG 5/19/1990  Nam  C/O 12/20/2022 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1371 175638 NGUYỄN NGỌC HẢI 5/6/1999  Nam  OILER 12/20/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1372 175643 NGUYỄN VĂN BIÊN 12/25/1979  Nam  OILER 12/20/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1373 175648 HOÀNG VĂN DƯƠNG 8/15/1975  Nam 12/20/2022 7:53  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1374 175649 NGUYỄN SỸ TRUNG 5/19/1973  Nam  AB.D 12/20/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1375 175653 TRẦN XUÂN KHÂM 9/5/1972  Nam  2/O 12/20/2022 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1376 175656 THÁI VĂN NGUYÊN 8/24/1993  Nam  OILER 12/20/2022 7:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1377 175659 MÃ VĂN ĐỨC 2/26/1999  Nam  OS.E 12/20/2022 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIỆT NHẬT
1378 175661 TRẦN XUÂN BÌNH 10/7/1989  Nam  OILER 12/20/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1379 175668 NGUYỄN VĂN LẠC 2/10/1964  Nam  COOK 12/20/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1380 175676 LƯU VĂN CƯỜNG 12/9/1981  Nam  ELECTRIC 12/20/2022 8:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1381 175678 ĐỖ XUÂN TRÌNH 11/17/1985  Nam  C/O 12/20/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1382 175688 NGUYỄN TIẾN DŨNG 12/28/1998  Nam  OS.D 12/20/2022 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1383 175680 PHAN SỸ NAM 1/10/1972  Nam  PUMP 12/20/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1384 175692 NGUYỄN MINH TUÂN 10/25/1990  Nam  2/O 12/20/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1385 175696 TRẦN VĂN TUẤN 11/20/1988  Nam  2/O 12/20/2022 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1386 175697 PHẠM VĂN HẠNH 11/5/1983  Nam  C/E 12/20/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1387 175703 PHẠM XUÂN THỊNH 7/20/1999  Nam  OILER 12/20/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1388 175709 NGUYỄN PHI GIANG 8/15/1995  Nam  AB.D 12/20/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1389 175707 MUỘN NHƯ QUỲNH 1/1/2003  Nữ 12/20/2022 8:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1390 175716 TRẦN TIẾN THỨC 12/17/1990  Nam  3/E 12/20/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1391 175720 LÔ VĂN VỌNG 3/11/1994  Nam  SAILOR 12/20/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1392 175722 ĐÀM QUANG NAM 10/22/1991  Nam  OILER 12/20/2022 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1393 175724 LÊ HỮU ĐẠT 4/7/1990  Nam  3/E 12/20/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1394 175751 NGUYỄN THẾ THẮNG 2/4/1978  Nam 12/20/2022 8:54  KSK lấy bằng lái xe nam
1395 175748 NGUYỄN VĂN HÙNG 7/16/1987  Nam  3/O 12/20/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1396 175755 HỒ VĂN QUÂN 9/18/1988  Nam  COOK 12/20/2022 9:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1397 175758 ĐÀO THANH TÙNG 6/12/1985  Nam 12/20/2022 9:07  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1398 175761 VŨ ĐẶNG THÙY LINH 5/4/2000  Nữ 12/20/2022 9:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1399 175764 ĐẶNG VĂN DŨNG 7/7/1986  Nam  ELECTRIC 12/20/2022 9:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1400 175785 NGÔ VĂN VỮNG 12/6/1993  Nam 12/20/2022 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1401 175786 LÒ THỊ OANH 3/7/1995  Nữ 12/20/2022 9:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1402 175787 NGUYỄN VĂN CHIẾN 8/2/1990  Nam  OS.D 12/20/2022 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1403 175789 PHẠM TRUNG HIẾU 12/22/1991  Nam  3/O 12/20/2022 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1404 175791 ĐÀO VĂN TOẢN 12/15/1977  Nam  AB.E 12/20/2022 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1405 175794 BẠCH HÙNG VĨ 5/26/1968  Nam  OS.D 12/20/2022 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1406 175797 PHẠM QUANG THUẬN 11/10/1990  Nam  3/E 12/20/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1407 175800 NGUYỄN VĂN THÌN 4/13/2000  Nam  AB.D 12/20/2022 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1408 175802 TRẦN VĂN SƠN 5/7/1995  Nam  SAILOR 12/20/2022 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1409 175804 TRẦN ĐỨC HẢI 9/3/2004  Nam  SAILOR 12/20/2022 10:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1410 175806 ĐINH VĂN DŨNG 5/4/1986  Nam  2/E 12/20/2022 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1411 175808 LÊ HỒNG THẮNG 11/23/1982  Nam  2/O 12/20/2022 10:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1412 175819 LÊ VĂN BẮC 9/4/2001  Nam  AB.E 12/20/2022 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1413 175821 PHÙNG ĐÌNH DƯƠNG 1/15/1998  Nam  3/O 12/20/2022 10:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1414 175823 HUANG JINGSE 7/10/1983  Nam 12/20/2022 10:41  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
1415 175824 CHEN HUIJIAN 12/7/1980  Nam 12/20/2022 10:44  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
1416 175825 WU LING 5/12/1997  Nam 12/20/2022 10:45  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
1417 175826 NGUYỄN VĂN ĐOÀI 4/5/1982  Nam  DECK OFFICER 12/20/2022 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1418 175827 NGUYỄN HỮU THẮNG 4/2/1999  Nam  AB.E 12/20/2022 10:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1419 175828 ĐÀO TIẾN TÙNG 3/15/1999  Nam  ENGINE – CADET 12/20/2022 10:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1420 175829 TỐNG VIẾT TRIỆU 11/19/1995  Nam  OS.D 12/20/2022 10:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1421 175835 LÊ THANH VÂN 1/10/2003  Nữ 12/20/2022 11:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1422 175836 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12/2/2003  Nữ 12/20/2022 11:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1423 175837 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 6/24/2003  Nam  OS 12/20/2022 11:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1424 175838 ĐỖ TIẾN HỮU 8/10/1983  Nam  AB.E 12/20/2022 11:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1425 175858 PHẠM BÁ MẠNH 1/1/1983  Nam  2/E 12/20/2022 13:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1426 175861 LÊ ĐỨC THUẦN 1/13/1982  Nam  C/E 12/20/2022 13:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1427 175862 VŨ ÍCH TOÀN 11/25/1974  Nam  2/E 12/20/2022 13:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1428 175870 ĐÀM VĂN MINH 1/1/1992  Nam 12/20/2022 14:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1429 175873 ĐỖ VĂN ANH 9/28/1996  Nam  AB.D 12/20/2022 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1430 175875 PHAN TRỌNG THỐNG 1/18/1973  Nam  CAPT 12/20/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1431 175877 VŨ TIẾN ĐẠT 10/27/2000  Nam  OILER 12/20/2022 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1432 175882 NGUYỄN QUANG VINH 4/3/1987  Nam  2/E 12/20/2022 14:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
1433 175890 ĐẬU VĂN PHI 8/26/1983  Nam  AB.D 12/20/2022 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1434 175898 LÊ VĂN BẢO 5/29/1998  Nam  SAILOR 12/20/2022 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1435 175899 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8/20/1988  Nam  ELECTRIC 12/20/2022 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1436 175911 BÙI QUANG DUY 3/22/1999  Nam  OS.D 12/20/2022 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1437 175918 PHẠM THANH TỚI 1/2/1999  Nam 12/20/2022 15:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1438 175924 NGUYỄN VĂN DŨNG 7/2/1993  Nam  SAILOR 12/20/2022 15:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
1439 175932 LƯƠNG VĂN TUẤN 6/20/1995  Nam 12/20/2022 15:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1440 175933 CHEN, CHUN – LIANG 10/8/1990  Nam 12/20/2022 15:46  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1441 175934 YEH, KUANG – MING 7/22/1963  Nam 12/20/2022 15:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1442 175936 CHIANG, HAI – CHUN 8/11/1988  Nam 12/20/2022 15:49  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1443 175939 HÀ VĂN ĐẮC 6/24/1992  Nam  3/O 12/20/2022 16:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1444 176008 DƯƠNG XUÂN NGHĨA 5/1/1971  Nam  FITTER 12/21/2022 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1445 176014 HỒ SỸ KHANG 7/28/1987  Nam  3/E 12/21/2022 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1446 176020 VŨ NHƯ NGUYỄN 10/8/1974  Nam  COOK 12/21/2022 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1447 176028 NGUYỄN TIẾN PHONG 8/15/1986  Nam  2/E 12/21/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1448 176027 ĐỖ XUÂN MẠNH 8/12/1992  Nam  OILER 12/21/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1449 176033 HOÀNG LÊ HUY HÙNG 8/23/1996  Nam  OS.D 12/21/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1450 176035 NGUYỄN VĂN NAM 3/19/1992  Nam  OILER 12/21/2022 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1451 176037 VÕ NHÂN TUYỂN 10/2/1989  Nam  2/E 12/21/2022 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1452 176040 LÊ MINH HIỀN 8/25/2001  Nam  OILER 12/21/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1453 176041 PHẠM TIẾN TƯỞNG 11/1/1973  Nam  BOSUN 12/21/2022 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1454 176044 PHAN TIẾN TÙNG 3/12/1987  Nam  OS.D 12/21/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI ÂU
1455 176046 VŨ ĐÌNH TUÂN 7/5/1990  Nam  AB.D 12/21/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1456 176054 CAO TOÀN TRUNG 8/21/1987  Nam  2/O 12/21/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1457 176058 NGUYỄN ĐẠI HIỆP 9/5/1990  Nam  AB.D 12/21/2022 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1458 176060 NGỌ QUANG HỢP 8/10/1983  Nam  FITTER 12/21/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1459 176063 PHẠM VĂN PHẨY 2/3/1966  Nam  M/M 12/21/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
1460 176067 TỐNG TÂM HƯNG 10/7/1988  Nam  2/E 12/21/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
1461 176071 ĐỒNG VĂN DŨNG 1/15/1981  Nam  CAPT 12/21/2022 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
1462 176073 TRƯƠNG TRUNG ĐỨC 6/29/1996  Nam  3/O 12/21/2022 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1463 176074 LÊ ĐỨC TOÀN 2/14/1979  Nam  C/E 12/21/2022 8:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1464 176081 PHẠM VĂN THỨC 8/10/1985  Nam  OS.E 12/21/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG
1465 176087 BÙI PHƯƠNG NAM 3/11/1985  Nam  CAPT 12/21/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1466 176091 VŨ VĂN TIẾN 7/29/1990  Nam  AB.D 12/21/2022 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1467 176103 PHẠM MINH TÂM 9/12/1987  Nam  C/O 12/21/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1468 176105 CAO KHẮC THỌ 7/1/1983  Nam  OILER 12/21/2022 8:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1469 176109 PHẠM VĂN ĐẠT 3/4/1988  Nam  OILER 12/21/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
1470 176112 NGUYỄN VĂN THÂN 6/14/1992  Nam  3/E 12/21/2022 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1471 176115 BÙI DUY DƯƠNG 7/14/1974  Nam  CAPT 12/21/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1472 176120 PHẠM DUY MẠNH 10/12/1993  Nam  OILER 12/21/2022 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
1473 176121 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 5/18/1980  Nam  CAPT 12/21/2022 8:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
1474 176130 ĐỖ VĂN ĐAN 2/23/1981  Nam  CAPT 12/21/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1475 176141 ĐẶNG VĂN BÌNH 4/28/1975  Nam  OILER 12/21/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1476 176144 NGÔ MẠNH TRƯỜNG 7/13/1984  Nam  AB.D 12/21/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1477 176153 VŨ VĂN HẢI 3/4/1993  Nam  COOK 12/21/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1478 176155 ĐOÀN NHẬT MINH 12/16/1990  Nam  2/E 12/21/2022 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  SUMASER
1479 176157 HUANG WEIBO 2/10/1986  Nam 12/21/2022 9:07  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1480 176160 LÊ VĂN CƯỜNG 1/20/1988  Nam  2/E 12/21/2022 9:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1481 176168 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 10/25/1986  Nam  SAILOR 12/21/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
1482 176173 ĐOÀN VĂN ĐÁ 11/12/1971  Nam  OS.D 12/21/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1483 176176 LÊ HỮU TUẤT 2/2/1973  Nam  OS.D 12/21/2022 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1484 176178 BÙI XUÂN TRƯỜNG 4/29/1981  Nam  AB.D 12/21/2022 9:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1485 176181 NGUYỄN THẾ NAM 1/6/1985  Nam  AB.D 12/21/2022 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VTB TRƯỜNG MINH
1486 176184 VƯƠNG VĂN ĐỨC 8/28/1990  Nam  2/E 12/21/2022 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1487 176188 PHẠM TOÀN THẮNG 5/5/1978  Nam  AB.D 12/21/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1488 176193 VŨ VĂN SƠN 11/26/1989  Nam  C/O 12/21/2022 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1489 176195 NGUYỄN VĂN LINH 9/21/1991  Nam  3/O 12/21/2022 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1490 176198 LÊ CHÍ NGHĨA 6/9/1987  Nam  OILER 12/21/2022 9:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
1491 176202 TRẦN VĂN NINH 9/2/1989  Nam  3/E 12/21/2022 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1492 176205 VŨ ĐỨC ANH 10/21/1990  Nam  SECOND COOK 12/21/2022 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1493 176208 LƯU XUÂN TOÀN 10/10/1998  Nam  AB.E 12/21/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG TRIỆU
1494 176217 BÙI QUANG QUYẾT 10/3/1989  Nam 12/21/2022 9:50  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1495 176219 BÙI VĂN NINH 3/15/1997  Nam  ELECTRIC 12/21/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1496 176228 LẠI VĂN CHÚC 11/21/1991  Nam  3/O 12/21/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1497 176229 NGUYỄN ANH ĐỨC 7/14/1999  Nam  AB.D 12/21/2022 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1498 176232 PHẠM VĂN CÔNG 4/16/1993  Nam  3/O 12/21/2022 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1499 176238 NGÔ VĂN THUẬN 5/5/1969  Nam  AB.E 12/21/2022 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1500 176298 PHẠM CÔNG THẮNG 2/1/1985  Nam  COOK 12/21/2022 14:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1501 176300 JIA, ZHANGXIU 12/15/1971  Nam 12/21/2022 14:10  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1502 176307 TRẦN ANH DŨNG 3/9/1989  Nam  AB.D 12/21/2022 14:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1503 176312 PHẠM VIỆT HÙNG 7/1/1986  Nam  AB.E 12/21/2022 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1504 176313 NGUYỄN QUANG THÁI 11/12/1982  Nam  COOK 12/21/2022 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1505 176314 PHẠM BA DUY 7/25/1984  Nam  3/O 12/21/2022 14:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1506 176318 VŨ ĐỨC HUỲNH 3/5/1991  Nam  COOK 12/21/2022 14:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1507 176323 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 6/5/1988  Nam  3/O 12/21/2022 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1508 176326 HẮC NGỌC BÉ 8/19/1988  Nam  OILER 12/21/2022 14:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1509 176332 LÊ THỊ THU HIỀN 2/11/1994  Nữ 12/21/2022 14:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1510 176336 NGUYỄN KHẮC TỈNH 6/11/1984  Nam  COOK 12/21/2022 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1511 176345 HÀ QUỐC TOẢN 4/22/1989  Nam  AB.D 12/21/2022 15:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG
1512 176360 ĐỖ VĂN TÂM 11/27/2004  Nam 12/21/2022 16:07  KSK lấy bằng lái xe nam
1513 176425 PHẠM VĂN DUY 4/5/1984  Nam  C/O 12/22/2022 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1514 176436 NGUYỄN VĂN BÁ 9/10/1998  Nam  OILER 12/22/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1515 176438 SHAH ABUJAFAR 9/8/1997  Nam 12/22/2022 7:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1516 176443 HUSSAIN IMTEYAZ 10/10/1995  Nam 12/22/2022 7:53  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1517 176444 HOÀNG VĂN TÂN 4/8/1994  Nam  AB.D 12/22/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1518 176452 RAM BIRENDRA 5/25/1984  Nam 12/22/2022 7:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1519 176455 NGUYỄN NHƯ KHÔI 9/19/1993  Nam  2/O 12/22/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1520 176457 SHAH NASIM 6/6/1996  Nam 12/22/2022 8:00  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1521 176462 ALI KAUSHAR 3/18/1998  Nam 12/22/2022 8:02  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1522 176467 HỒ HỮU HÙNG 3/8/1984  Nam  ELECTRIC 12/22/2022 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1523 176483 NGUYỄN NGỌC SƠN 10/20/1997  Nam  3/E 12/22/2022 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1524 176474 PHẠM VĂN ĐẠT 4/21/2003  Nam  AB.E 12/22/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1525 176481 NGUYỄN VĂN LINH 7/20/1988  Nam  ELECTRIC 12/22/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  PHC MARITIME
1526 176492 TRỊNH ANH DŨNG 6/26/1993  Nam  OS.E 12/22/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1527 176498 TRẦN THÀNH HƯNG 8/6/1980  Nam  CAPT 12/22/2022 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VITACO SÀI GÒN
1528 176502 ĐINH VĂN TOẢN 4/26/1991  Nam  C/O 12/22/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1529 176503 PHẠM QUỐC HUY 7/22/1997  Nam  OILER 12/22/2022 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1530 176506 TRẦN TUẤN ANH 5/6/1987  Nam  M/M 12/22/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1531 176513 NGÔ QUÝ CƯỜNG 4/14/1983  Nam  ELECTRIC 12/22/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
1532 176517 ĐẶNG THỊ HƯỜNG 10/1/1982  Nữ 12/22/2022 8:32  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1533 176518 HOÀNG CHÍ VỮNG 12/25/1964  Nam  C/E 12/22/2022 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
1534 176519 NGUYỄN THẾ VƯƠNG 1/4/1983  Nam  C/E 12/22/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1535 176520 PHẠM CÔNG TƯ 7/7/1989  Nam  OS.D 12/22/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1536 176522 HOÀNG XUÂN QUẢNG 5/1/1998  Nam  AB.D 12/22/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1537 176523 ĐỖ VĂN TÂM 8/3/1991  Nam  OILER 12/22/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1538 176526 ĐẶNG XUÂN ÚY 4/10/1991  Nam  2/O 12/22/2022 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1539 176527 VŨ QUANG TRƯỜNG 3/18/1997  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1540 176529 TRẦN VĂN CẢNH 10/30/1997  Nam  OILER 12/22/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1541 176530 VŨ VĂN NGUYÊN 5/10/1995  Nam  OS.E 12/22/2022 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1542 176532 LÊ PHƯƠNG 5/5/1979  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1543 176535 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11/7/1995  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1544 176536 NGUYỄN VĂN QUÂN 4/3/1995  Nam  OILER 12/22/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1545 176539 HOÀNG VĂN HÙNG 11/10/1979  Nam  OILER 12/22/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1546 176540 TRẦN VĂN THÁI 8/30/1990  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1547 176541 ĐÀM DUY THANH 3/1/1988  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1548 176542 VŨ VĂN TẤN 5/18/1984  Nam  OILER 12/22/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1549 176544 NGUYỄN NGỌC PHÚ 9/3/1983  Nam  OILER 12/22/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1550 176547 NGÔ DUY TÙNG 6/1/1991  Nam  OILER 12/22/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1551 176548 NGUYỄN VĂN BA 9/4/1987  Nam  OILER 12/22/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1552 176551 NGUYỄN VĂN HIỆP 3/2/1970  Nam  OILER 12/22/2022 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1553 176550 ĐINH VĂN MẠNH 3/14/2004  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1554 176555 PHẠM ĐẠI DƯƠNG 6/28/1989  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1555 176554 LÊ VĂN CHIẾN 3/16/2002  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1556 176559 NGUYỄN HUY TIẾN 12/22/1970  Nam  OILER 12/22/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1557 176558 HOÀNG VĂN CHUNG 10/25/1992  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1558 176560 LÊ THANH TRỌNG 10/4/2000  Nam  OILER 12/22/2022 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1559 176563 PHẠM NGỌC XUYÊN 10/12/1988  Nam  SAILOR 12/22/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1560 176562 TẠ VĂN NAM 4/4/2002  Nam  OILER 12/22/2022 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1561 176565 NGUYỄN MINH HIẾU 4/15/2001  Nam  SAILOR 12/22/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1562 176566 ĐÀO VĂN LINH 7/12/1985  Nam  OILER 12/22/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1563 176569 ĐOÀN XUÂN BẢO 12/20/1969  Nam  OILER 12/22/2022 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1564 176572 HOÀNG THẾ KỶ 12/6/1984  Nam  OILER 12/22/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1565 176571 HOÀNG ĐỨC HIẾU 4/17/2004  Nam  SAILOR 12/22/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1566 176574 PHẠM VĂN HOÀN 7/20/1993  Nam  3/O 12/22/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINASHIN
1567 176575 HOÀNG HẢI DƯƠNG 9/29/1992  Nam  SAILOR 12/22/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1568 176578 HOÀNG VĂN QUYỀN 5/18/1989  Nam  OILER 12/22/2022 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1569 176584 MPANDE JOSEPH MBOLIMBO 3/23/1994  Nam 12/22/2022 9:09  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1570 176585 TRẦN CÔNG HÙNG 3/27/1964  Nam  FITTER 12/22/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG
1571 176586 MẠC VĂN ĐÔNG 7/4/1989  Nam 12/22/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo, KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1572 176587 NGUYỄN VĂN VIỆT 2/12/1990  Nam  3/E 12/22/2022 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1573 176591 PHẠM VĂN TOẢN 10/13/1999  Nam  OILER 12/22/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1574 176593 NGUYỄN VĂN QUYỀN 12/17/1985  Nam  BOSUN 12/22/2022 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1575 176594 ĐỒNG XUÂN TIỆP 12/11/1988  Nam  C/O 12/22/2022 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1576 176599 NGUYỄN VĂN HÙNG 8/20/1985  Nam  AB.D 12/22/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1577 176600 ĐINH VĂN QUANG 2/4/1986  Nam  SAILOR 12/22/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1578 176602 LÊ VIẾT LONG 2/21/1984  Nam  SAILOR 12/22/2022 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1579 176603 PHẠM VĂN THẮNG 11/9/2003  Nam  DECK – CADET 12/22/2022 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1580 176605 NGUYỄN MINH HIẾU 10/21/1998  Nam  3/O 12/22/2022 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1581 176610 NGUYỄN TIẾN ANH 9/28/1998  Nam  AB.D 12/22/2022 9:32  Khám sức khỏe TV Panama (Không nhóm máu, chưa kèm form Panama)  VIỆT PHÁCH
1582 176609 PHẠM QUỐC BẢO 8/22/1999  Nam  OS.D 12/22/2022 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1583 176613 LƯU TRỌNG NGHĨA 4/5/1981  Nam  CAPT 12/22/2022 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1584 176614 ĐỖ NGỌC CHIỀU 7/1/1987  Nam  AB.E 12/22/2022 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1585 176615 VÕ THÀNH THUẬN 2/25/1991  Nam  FITTER 12/22/2022 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
1586 176619 LÊ HỮU TÂN 12/2/2001  Nam  OS.D 12/22/2022 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1587 176623 BÙI QUANG TUẤN 12/16/1981  Nam  COOK 12/22/2022 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1588 176625 LÊ VĂN SINH 2/19/1982  Nam  OILER 12/22/2022 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1589 176626 LÊ PHƯƠNG DUY 3/31/1993  Nam  SAILOR 12/22/2022 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1590 176628 NGUYỄN VĂN DŨNG 3/4/1985  Nam  2/E 12/22/2022 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1591 176630 NGUYỄN VĂN TUYẾN 8/19/1978  Nam  SAILOR 12/22/2022 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
1592 176631 NGUYỄN HỮU HẬU 6/1/1986  Nam  AB.D 12/22/2022 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1593 176632 NGUYỄN XUÂN KÉN 5/25/2000  Nam  AB.E 12/22/2022 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1594 176633 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 11/26/2003  Nam  OILER 12/22/2022 10:16  Khám sức khỏe TV Panama (Không nhóm máu, chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1595 176634 NGUYỄN HOÀNG LAN 4/1/2000  Nữ 12/22/2022 10:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1596 176641 ĐÀM MẠNH CƯỜNG 12/7/1983  Nam  AB.D 12/22/2022 10:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1597 176647 MAI VĂN ĐỨC 6/20/1994  Nam  OILER 12/22/2022 11:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1598 176649 PHẠM VĂN CHIẾN 7/19/1988  Nam  2/O 12/22/2022 11:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1599 176650 VŨ VĂN CHIẾN 8/23/1982  Nam  AB 12/22/2022 11:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1600 176678 MAI VĂN YÊN 5/19/1989  Nam  3/E 12/22/2022 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
1601 176686 ĐỖ THÁI DOANH 2/25/1985  Nam  2/E 12/22/2022 14:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1602 176692 VŨ VĂN HƯNG 9/6/1994  Nam  COOK 12/22/2022 14:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1603 176694 PHAN VĂN ĐẠT 8/16/1988  Nam  OS.D 12/22/2022 14:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1604 176702 NGUYỄN VĂN MẠNH 11/1/1991  Nam  3/E 12/22/2022 14:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1605 176742 TRẦN VĂN THẮNG 3/3/1988  Nam  BOSUN 12/22/2022 14:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1606 176823 NGUYỄN PHẠM QUỐC HUY 6/29/2004  Nam  SAILOR 12/22/2022 14:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1607 176824 NGUYỄN ĐỨC DUY 5/30/1990  Nam  OILER 12/22/2022 14:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1608 176831 TRẦN ĐỨC MẠNH 3/7/1988  Nam  ENGINE OFFICER 12/22/2022 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Minh Việt
1609 176832 NGUYỄN NGỌC HIỆP 8/6/1987  Nam  OILER 12/22/2022 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1610 176833 NGUYỄN ĐĂNG TUÂN 3/6/1985  Nam  C/O 12/22/2022 14:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1611 176840 PHẠM NGỌC ĐỨC 11/10/2003  Nam  OS.E 12/22/2022 14:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1612 177317 HÀ ĐỨC ĐỊNH 12/9/2000  Nam  OS.E 12/22/2022 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1613 177292 PHẠM HƯƠNG GIANG 11/17/2004  Nữ 12/22/2022 15:04  KSK lấy bằng lái xe nữ
1614 177564 NGUYỄN HỮU SỸ 12/1/1986  Nam  AB.D 12/22/2022 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1615 177591 NGUYỄN NGỌC THẾ 9/7/1989  Nam  4/E 12/22/2022 15:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)
1616 177592 PHAN TIẾN DŨNG 6/27/1994  Nam  OS 12/22/2022 15:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1617 177593 ĐÀO HỮU CƯƠNG 8/18/1985  Nam  2/O 12/22/2022 15:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1618 177594 ĐOÀN THỊ HỒNG TUYẾT 10/4/1999  Nữ 12/22/2022 15:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1619 177598 NGÔ ÁNH TUYẾT 6/30/2000  Nữ 12/22/2022 15:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1620 177605 BÙI THỊ VÂN 1/26/1969  Nữ 12/22/2022 16:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1621 177606 NGUYỄN VĂN LINH 9/24/1989  Nam 12/22/2022 16:06  KSK lấy bằng lái xe nam
1622 177734 DƯƠNG VĂN OÁCH 8/16/1990  Nam  AB.D 12/23/2022 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1623 177732 NGUYỄN HỮU NGHĨA 1/21/2001  Nam  OS.E 12/23/2022 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1624 177738 PHAN HÙNG CƯỜNG 8/28/1989  Nam  2/O 12/23/2022 7:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1625 177749 TRẦN VĂN THÀNH 5/10/1990  Nam  3/E 12/23/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1626 177754 LÊ VĂN ĐỨC 10/3/1995  Nam  OS.E 12/23/2022 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1627 177756 REYAZUDDIN 2/20/1999  Nam 12/23/2022 7:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1628 177760 BADRE ALAM 5/8/1988  Nam 12/23/2022 7:58  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1629 177764 HOÀNG VĂN SƠN 10/10/1970  Nam  SAILOR 12/23/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1630 177763 ĐINH VĂN THẾ 11/14/1976  Nam  3/O 12/23/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1631 177765 AKHTAR NAIM 10/18/1981  Nam 12/23/2022 8:00  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1632 177771 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 8/19/1986  Nam  2/E 12/23/2022 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1633 177769 HUSSAIN MAHMAD MAKBUL 2/3/1986  Nam 12/23/2022 8:01  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1634 177775 NGUYỄN HỮU THỌ 3/11/1990  Nam  AB.D 12/23/2022 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1635 177773 ALI MOHAMMAD JOYHAR 3/3/1984  Nam 12/23/2022 8:03  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1636 177774 NGUYỄN VĂN CHÍNH 1/1/1989  Nam  C/O 12/23/2022 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
1637 177778 HỒ VĂN THÀNH TÂM 5/8/2000  Nam  SAILOR 12/23/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1638 177779 LƯU DUY BỔN 9/15/1983  Nam  C/O 12/23/2022 8:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
1639 177781 NGUYỄN NGỌC ANH 7/9/1991  Nam  3/E 12/23/2022 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1640 177783 VŨ VĂN CÔNG 6/15/1992  Nam  AB.D 12/23/2022 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1641 177785 KIỀU ANH TUẤN 6/24/1993  Nam  3/O 12/23/2022 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1642 177786 HOÀNG VĂN THIÊN 6/10/1998  Nam  AB.D 12/23/2022 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1643 177788 TRỊNH TỨ ĐIỆP 3/3/1982  Nam  2/E 12/23/2022 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1644 177789 PHAN NGỌC LÂM 10/24/1984  Nam  C/O 12/23/2022 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1645 177796 PHẠM PHÚ QUÝ 6/1/1997  Nam  AB.D 12/23/2022 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1646 177802 HOÀNG ĐỨC VƯƠNG 11/1/2000  Nam  AB.D 12/23/2022 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1647 177801 PHẠM VĂN HIẾU 11/13/1989  Nam  COOK 12/23/2022 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1648 177803 LÊ VĂN LỰC 5/22/1989  Nam  2/E 12/23/2022 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HP Marine
1649 177804 LƯƠNG NGỌC TÂN 12/21/1992  Nam  SAILOR 12/23/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1650 177805 TRẦN VĂN HOÀNG 9/13/1981  Nam  CAPT 12/23/2022 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1651 177810 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 5/27/1993  Nam  3/O 12/23/2022 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1652 177811 NGÔ TIẾN ĐẠT 11/27/2000  Nam 12/23/2022 8:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1653 177815 NGUYỄN TUẤN ANH 1/18/2000  Nam  OS.D 12/23/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1654 177818 PHẠM TIẾN DŨNG 3/20/1988  Nam  BOSUN 12/23/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1655 177819 HOU, KUAN-YI 1/3/1987  Nam 12/23/2022 8:40  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công ty Đỉnh Vàng
1656 177820 LÊ NGỌC TRƯỜNG 2/13/1988  Nam  AB.D 12/23/2022 8:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1657 177821 PHẠM ĐỨC THỊNH 9/3/1990  Nam  2/E 12/23/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1658 177825 TRẦN VĂN TUẤN 5/18/1990  Nam  C/O 12/23/2022 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
1659 177827 TRẦN ĐẮC TRUNG 9/26/1997  Nam  SAILOR 12/23/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1660 177833 CAO MINH TUẤN 5/15/1969  Nam  CAPT 12/23/2022 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1661 177834 NGUYỄN VĂN TÀI 10/24/1987  Nam  3/E 12/23/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1662 177835 NGUYỄN QUANG TRUNG 5/31/1976  Nam  C/E 12/23/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1663 177837 WEI, SIHAI 4/6/1992  Nam 12/23/2022 9:12  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1664 177842 NGUYỄN VĂN THÀNH 7/3/1996  Nam  OILER 12/23/2022 9:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1665 177856 HẮC NGỌC MINH 9/13/1985  Nam  2/E 12/23/2022 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1666 177858 BÙI PHÚ QUÂN 8/12/1989  Nam  2/E 12/23/2022 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  PHC MARITIME
1667 177861 VŨ XUÂN DINH 4/24/1982  Nam  SAILOR 12/23/2022 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1668 177870 HOÀNG QUỐC VIỆT 1/6/2000  Nam  OS.D 12/23/2022 10:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1669 177871 NGUYỄN DUY THÁI 10/22/2002  Nam  OS.D 12/23/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1670 177875 TRẦN VĂN DŨNG 9/6/1982  Nam  AB 12/23/2022 11:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1671 177909 VŨ VĂN MINH 8/6/1992  Nam  3/E 12/23/2022 13:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1672 177910 BÙI VĂN HẠNH 1/8/1985  Nam  C/O 12/23/2022 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1673 177914 VŨ VĂN TỪ 11/10/1981  Nam  OILER 12/23/2022 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1674 177913 NGUYỄN VĂN TÙNG 3/27/1989  Nam  C/E 12/23/2022 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
1675 177915 TRẦN ĐỨC CHÍNH 6/9/1994  Nam  2/O 12/23/2022 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1676 177917 VIÊN ĐÌNH HÙNG 7/6/1991  Nam  3/E 12/23/2022 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1677 177922 NGUYỄN THANH TUẤN 5/5/1977  Nam  COOK 12/23/2022 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
1678 177923 NGUYỄN BÁ DŨNG 12/22/1986  Nam  4/E 12/23/2022 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
1679 177926 BÙI ĐÌNH ĐỨC 6/21/1988  Nam  3/E 12/23/2022 14:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1680 177930 PHẠM VĂN SƠN 11/1/1998  Nam  OILER 12/23/2022 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1681 177933 NGUYỄN NGỌC HOÀN 6/5/2000  Nam  SAILOR 12/23/2022 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1682 177935 NGUYỄN QUANG THÔNG 1/11/1980  Nam  C/E 12/23/2022 14:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1683 177941 NGÔ THỊ THU HUYỀN 1/21/1985  Nữ 12/23/2022 14:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1684 177953 NGUYỄN MINH ĐỨC 11/2/1980  Nam  SAILOR 12/23/2022 14:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1685 177970 HOÀNG NGỌC QUÝ 5/19/1983  Nam  C/O 12/23/2022 15:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1686 177995 NGUYỄN LONG PHÚ 11/22/1987  Nam  OS.E 12/24/2022 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1687 177997 PHẠM VĂN TRƯỜNG 9/15/1983  Nam  AB 12/24/2022 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1688 177998 VÕ TÁ TRƯỜNG 11/24/2000  Nam  OILER 12/24/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1689 177999 NGUYỄN HỮU THỌ 3/11/1990  Nam  AB.D 12/24/2022 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1690 178001 VŨ ĐÌNH TÙNG 10/4/1995  Nam  OILER 12/24/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1691 178009 NGUYỄN HƯNG 9/20/1996  Nam  OILER 12/24/2022 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1692 178047 BÙI TUẤN ANH 7/20/1995  Nam  SAILOR 12/24/2022 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1693 178049 LÊ VĂN THANH 10/31/1998  Nam  OS.D 12/24/2022 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1694 178059 BÙI SỸ SƠN 3/15/2001  Nam  OS.D 12/24/2022 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1695 178066 NGUYỄN VĂN QUYÊN 4/14/1991  Nam  AB.E 12/24/2022 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1696 178072 NGUYỄN ĐĂNG HẢI 3/10/1980  Nam  COOK 12/24/2022 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1697 178075 ĐẶNG ĐÌNH LƯỢNG 9/24/1987  Nam  AB.D 12/24/2022 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1698 178247 PHẠM ĐÌNH LỘC 11/26/1993  Nam  3/E 12/26/2022 7:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1699 178248 HOÀNG TRỌNG SƠN 7/2/1979  Nam  OS.D 12/26/2022 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1700 178252 PHẠM VĂN NAM 10/26/1986  Nam  4/E 12/26/2022 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI ÂU
1701 178258 LÊ XUÂN THÀNH 8/24/1987  Nam  OS.D 12/26/2022 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1702 178261 NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 4/24/1984  Nam  SECOND COOK 12/26/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1703 178268 NGUYỄN VĂN THÁI 5/7/1982  Nam  AB.D 12/26/2022 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1704 178274 ĐẬU VĂN LUYỆN 3/26/1987  Nam  OILER 12/26/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
1705 178287 NGUYỄN VĂN HÙNG 6/14/1985  Nam  CAPT 12/26/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1706 178288 VÕ THÀNH ĐÔ 12/12/1984  Nam  AB.D 12/26/2022 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1707 178291 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 3/21/1981  Nam  AB.E 12/26/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1708 178292 TRẦN QUANG HUY 5/8/1991  Nam  OILER 12/26/2022 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1709 178295 TRẦN PHƯỚC HƯỞNG 3/1/2001  Nam  OILER 12/26/2022 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1710 178299 PHẠM VĂN LIỆU 8/4/1995  Nam  AB.E 12/26/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1711 178300 PHẠM CÔNG THOẠI 6/20/1974  Nam  COOK 12/26/2022 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1712 178306 VŨ LINH 11/5/1986  Nam  AB.D 12/26/2022 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1713 178309 ĐÀO MẠNH TUẤN 11/9/1999  Nam  4/E 12/26/2022 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1714 178312 LÊ KIM TRỌNG 5/28/1978  Nam  ELECTRIC 12/26/2022 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1715 178316 ĐOÀN VĂN TÙNG 8/3/1977  Nữ  AB.D 12/26/2022 8:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1716 178319 VŨ MINH THÁI 1/13/1990  Nam  4/E 12/26/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1717 178324 PHẠM HỮU CUNG 3/29/1991  Nam  2/E 12/26/2022 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1718 178326 NGUYỄN DUY KHÁNH 4/20/1980  Nam  CAPT 12/26/2022 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1719 178334 CHU NGỌC HÓA 8/19/1987  Nam  OILER 12/26/2022 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1720 178337 TỐNG NGỌC HÂN 10/13/1975  Nam  AB.E 12/26/2022 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1721 178343 NGUYỄN XUÂN THỌ 4/16/1986  Nam  C/E 12/26/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1722 178341 TRÌNH NGỌC SÁNG 6/10/1995  Nam  3/E 12/26/2022 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1723 178349 LÊ HỮU TÂN 12/29/1981  Nam  3/E 12/26/2022 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1724 178351 VŨ HUY TRUNG 4/3/1986  Nam 12/26/2022 8:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1725 178356 ĐẶNG VĂN TUẤN 5/7/1993  Nam  AB.D 12/26/2022 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THÁI BÌNH DƯƠNG
1726 178361 CAO HUY HOÀNG 1/6/2003  Nam  OS.D 12/26/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1727 178362 SUN, FUGUO 10/12/1969  Nam 12/26/2022 8:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1728 178367 LẠI THẾ CHƯƠNG 3/30/1993  Nam  3/O 12/26/2022 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1729 178381 ĐOÀN HỒNG ĐẠT 8/22/2000  Nam  AB.D 12/26/2022 8:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1730 178394 NGUYỄN DUY CƯỜNG 4/24/1989  Nam  OILER 12/26/2022 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1731 178402 PHẠM BÁ NGÂN 8/12/1974  Nam  3/E 12/26/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
1732 178414 PHẠM VĂN TIẾN 10/20/1992  Nam  AB.E 12/26/2022 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1733 178411 TRẦN QUANG TRIỂN 10/7/2000  Nam  ELECTRIC 12/26/2022 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1734 178426 BÙI VĂN TỰ 6/10/1981  Nam  ELECTRIC 12/26/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1735 178430 NGÔ QUANG BÌNH 12/18/1998  Nam  OILER 12/26/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1736 178432 ĐẶNG VĂN ÚT 7/8/1986  Nam  OILER 12/26/2022 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1737 178435 ĐẶNG ĐĂNG KHOA 7/21/1991  Nam  AB.D 12/26/2022 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1738 178436 PHẠM VĂN ĐOÀN 4/1/1985  Nam  CAPT 12/26/2022 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1739 178476 ĐỖ TRUNG HIẾU 8/26/2000  Nam  OILER 12/26/2022 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1740 178444 HOÀNG TUẤN TRƯỜNG 2/2/1985  Nam  C/E 12/26/2022 9:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1741 178466 HOÀNG VĂN CHIẾN 8/26/1991  Nam  AB.E 12/26/2022 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1742 178468 NGUYỄN PHI TRỌNG 10/8/1972  Nam  C/E 12/26/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
1743 178474 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 3/15/1987  Nam  CAPT 12/26/2022 10:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1744 178479 NGUYỄN VĂN THẮNG 1/1/1987  Nam  OS.E 12/26/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1745 178477 NGUYỄN TUẤN BÌNH 4/24/1992  Nam  4/E 12/26/2022 10:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1746 178478 CHU HỮU DUY 2/21/2000  Nam  OILER 12/26/2022 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1747 178481 NGUYỄN HUY BÌNH 3/6/1978  Nam  COOK 12/26/2022 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1748 178482 HOÀNG NGỌC CƯƠNG 8/5/1988  Nam  OILER 12/26/2022 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THÁI BÌNH DƯƠNG
1749 178483 ĐỖ VĂN DIẾN 10/8/1981  Nam  BOSUN 12/26/2022 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1750 178486 NGUYỄN VĂN QUANG 10/25/1985  Nam  AB.D 12/26/2022 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1751 178487 VŨ HUY ĐỊNH 9/25/1986  Nam  2/O 12/26/2022 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1752 178490 TRỊNH VĂN HẢI 8/31/1984  Nam  2/E 12/26/2022 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1753 178489 NGUYỄN VĂN LINH 11/19/1986  Nam  OILER 12/26/2022 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1754 178491 PHẠM QUỐC TỚI 10/29/1993  Nam  OS.D 12/26/2022 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1755 178492 NGUYỄN NGỌC ĐẠI 9/12/1985  Nam  1/E 12/26/2022 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1756 178495 PHẠM VĂN DUYẾN 8/25/1990  Nam  OILER 12/26/2022 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1757 178494 TRẦN TUẤN ANH 6/29/1992  Nam  OILER 12/26/2022 10:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1758 178496 PHẠM NGỌC ĐIỆP 7/17/1999  Nam  M/M 12/26/2022 10:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1759 178498 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 6/16/1996  Nam  AB.D 12/26/2022 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1760 178501 MẠC PHƯƠNG NAM 8/18/1999  Nam  OS.D 12/26/2022 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1761 178502 NGUYỄN XUÂN THẮNG 11/9/1998  Nam  AB.D 12/26/2022 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1762 178503 TRỊNH VĂN CHUNG 10/1/1973  Nam  CAPT 12/26/2022 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1763 178504 VŨ LƯƠNG BẰNG 11/3/1983  Nam  COOK 12/26/2022 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1764 178505 TRỊNH QUANG THANH 7/24/1997  Nam  OILER 12/26/2022 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1765 178507 PHAN KIM TRÌNH 4/2/1985  Nam  2/E 12/26/2022 10:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1766 178508 NGUYỄN QUANG QUYẾT 11/8/1998  Nam  M/M 12/26/2022 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1767 178509 PHAN VĂN TUẤN 9/15/1986  Nam  AB.D 12/26/2022 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1768 178526 TRẦN BÁ HẠNH 11/1/1979  Nam  M/M 12/26/2022 10:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1769 178527 GIANG VĂN NGỌC 2/5/1983  Nam  OILER 12/26/2022 10:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1770 178531 BÙI VĂN HUYNH 3/10/1987  Nam  AB.D 12/26/2022 11:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1771 178534 NGUYỄN BÁ DUY 4/29/1993  Nam  OILER 12/26/2022 11:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1772 178536 NGUYỄN VĂN LỰC 4/6/2000  Nam  OILER 12/26/2022 11:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1773 178595 VERGHRSE ANTONY JOHN 5/27/1985  Nam 12/26/2022 14:09  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1774 178598 MAI CÔNG ĐỨC 9/11/2000  Nam  OS.D 12/26/2022 14:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1775 178604 PHẠM CÔNG THI 10/30/1975  Nam  BOSUN 12/26/2022 14:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1776 178608 NGUYỄN VĂN THỊNH 1/18/1983  Nam  DECK OFFICER 12/26/2022 14:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
1777 178610 KHƯƠNG THANH TÙNG 2/8/1984  Nam  C/O 12/26/2022 14:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1778 178612 NGUYỄN SĨ HÒA 11/21/1981  Nam  BOSUN 12/26/2022 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1779 178620 KHƯƠNG BÁ SƠN 8/29/1997  Nam  ELECTRIC 12/26/2022 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1780 178624 ĐOÀN ĐÌNH TUYÊN 10/6/1990  Nam  AB.D 12/26/2022 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1781 178625 LƯU CÔNG THƯỢNG 4/6/1989  Nam  AB.D 12/26/2022 14:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1782 178628 ĐỖ TRỌNG THẾ 8/4/1992  Nam  3/E 12/26/2022 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1783 178634 NGÔ QUÝ CƯỜNG 4/14/1983  Nam  ELECTRIC 12/26/2022 14:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  MARITIME POWER
1784 178641 LƯU TUẤN VŨ 10/18/1995  Nam  OS.D 12/26/2022 14:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1785 178750 VŨ MINH ĐIỂM 1/2/1977  Nam  2/E 12/27/2022 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1786 178757 TRẦN NGỌC ĐA 10/2/1976  Nam  OILER 12/27/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1787 178754 LÊ VIẾT CHÂU 8/19/1984  Nam  C/E 12/27/2022 7:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1788 178761 VŨ VĂN NHẤT 12/16/1981  Nam  OILER 12/27/2022 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1789 178763 TRƯƠNG CÔNG PHI 1/10/1982  Nam  CAPT 12/27/2022 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1790 178766 HOÀNG NGỌC VIỆN 6/10/1977  Nam  SAILOR 12/27/2022 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1791 178768 PHẠM NĂNG BẢO 4/6/1999  Nam  OS.E 12/27/2022 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1792 178772 DƯƠNG XUÂN THẢO 9/10/1991  Nam  1/E 12/27/2022 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  VMSC
1793 178775 TRẦN VĂN DƯỠNG 7/1/1997  Nam  OS.D 12/27/2022 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
1794 178779 NGUYỄN VĂN TOẢN 10/12/1981  Nam  SAILOR 12/27/2022 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1795 178786 NGUYỄN VĂN AN 7/12/1999  Nam  OS.E 12/27/2022 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1796 178790 LÊ DUY TẨN 2/12/1975  Nam  C/E 12/27/2022 8:12  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1797 178793 NGUYỄN VĂN NGHIỆM 2/28/2003  Nam  ENGINE – CADET 12/27/2022 8:14  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1798 178797 PHẠM CÔNG TUẤN 4/8/1980  Nam  1/E 12/27/2022 8:16  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1799 178799 PHẠM NAM HẢI 7/28/1986  Nam  3/E 12/27/2022 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1800 178806 BÙI VĂN TÚ 2/28/1995  Nam  ELECTRIC 12/27/2022 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1801 178808 LÊ ĐỨC QUYỀN 9/25/1983  Nam  C/E 12/27/2022 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
1802 178811 TRƯƠNG NGỌC TRƯỜNG 3/29/1980  Nam  CAPT 12/27/2022 8:25  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1803 178814 ĐOÀN VĂN TƯƠI 9/21/1996  Nam  OILER 12/27/2022 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1804 178819 VŨ ĐỨC HIẾU 6/28/1996  Nam  2/O 12/27/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1805 178822 MÃ VĂN ĐỨC 12/9/2002  Nam  AB.D 12/27/2022 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CREW.VN
1806 178826 ĐỖ THẾ HƯNG 12/20/1989  Nam  OILER 12/27/2022 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1807 178828 ĐOÀN DUY HƯNG 1/9/1986  Nam  2/E 12/27/2022 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1808 178830 NGUYỄN THẾ ANH 11/15/1982  Nam  C/E 12/27/2022 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1809 178834 TRẦN VĂN CƯƠNG 8/20/1984  Nam  CAPT 12/27/2022 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIẾN THÀNH
1810 178836 BÙI ĐỨC DỤC 6/12/1981  Nam  OILER 12/27/2022 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1811 178838 THÁI VĂN KHÔI 1/1/2001  Nam  OS.E 12/27/2022 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1812 178844 ĐINH QUANG SÁNG 11/16/1977  Nam  BOSUN 12/27/2022 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1813 178846 NGUYỄN KHẮC THÀNH 1/22/1990  Nam  OILER 12/27/2022 8:53  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1814 178850 LÊ VĂN CHUNG 11/1/1985  Nam  COOK 12/27/2022 8:57  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1815 178856 TRƯƠNG NGỌC HÙNG 6/13/1990  Nam  OILER 12/27/2022 9:00  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1816 178858 PHẠM QUỐC ĐẠI 8/21/1989  Nam  2/E 12/27/2022 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1817 178862 NGUYỄN XUÂN HUỆ 9/9/1997  Nam  OILER 12/27/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1818 178867 NGUYỄN TRỌNG TRUNG 10/20/1982  Nam  SAILOR 12/27/2022 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1819 178870 LÂM VĂN THUẬN 5/11/2002  Nam  OS.D 12/27/2022 9:08  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1820 178874 BÙI VĂN THẠCH 10/29/1984  Nam  BOSUN 12/27/2022 9:10  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1821 178877 QUYỀN VĂN LỢI 7/6/1970  Nam  C/E 12/27/2022 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
1822 178881 NGÔ MINH THỰC 8/3/1995  Nam  AB.E 12/27/2022 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1823 178894 NGUYỄN NGỌC HƯNG 9/10/1985  Nam  CAPT 12/27/2022 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1824 178902 NGUYỄN THẾ HƯNG 2/6/1991  Nam  OILER 12/27/2022 9:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1825 178908 LƯƠNG VĂN TUYẾN 2/10/1987  Nam  FITTER 12/27/2022 9:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1826 178911 NGUYỄN TRUNG KIÊN 8/27/1994  Nam  3/O 12/27/2022 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
1827 178917 NGUYỄN VĂN SANH 4/10/1991  Nam  OS.E 12/27/2022 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
1828 178918 TRỊNH XUÂN NAM 12/10/1976  Nam  C/E 12/27/2022 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1829 178919 NGUYỄN XUÂN THẮNG 7/8/1990  Nam  3/O 12/27/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1830 178926 VŨ VĂN DỤNG 3/6/1985  Nam  3/E 12/27/2022 10:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1831 178928 PHẠM VĂN HẠNH 11/28/1992  Nam  OILER 12/27/2022 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1832 178934 NGUYỄN VĂN PHONG 10/21/1996  Nam  SAILOR 12/27/2022 10:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1833 178935 TRẦN VĂN NHIÊN 11/5/1983  Nam  OS.D 12/27/2022 10:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1834 178936 VŨ QUANG VƯƠNG 11/10/1995  Nam  OILER 12/27/2022 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1835 178939 NGUYỄN TUẤN ĐÌNH 12/3/1991  Nam  OS.D 12/27/2022 11:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1836 178976 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 1/5/1996  Nam  OS.D 12/27/2022 14:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1837 178981 HENG NGEE BOON 12/26/1965  Nam 12/27/2022 14:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEMTECH (VIỆT NAM)
1838 178982 LÝ TÀI VINH 9/11/1990  Nam  OS.E 12/27/2022 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1839 178989 NGUYỄN VĂN TRIỀU 10/16/1986  Nam  CAPT 12/27/2022 14:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1840 178992 NGUYỄN VĂN ĐẠO 7/7/1985  Nam  C/O 12/27/2022 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1841 178996 PHẠM VĂN QUANG 9/8/1987  Nam  C/O 12/27/2022 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1842 179002 VŨ NGỌC QUẢNG 11/6/1992  Nam  1/E 12/27/2022 14:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1843 179004 NGUYỄN TRẦN NGỌC DIỆP 11/20/2004  Nữ 12/27/2022 14:28  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1844 179006 NGUYỄN VĂN CHUYỀN 4/6/1993  Nam 12/27/2022 14:30  KSK lấy bằng lái xe nam
1845 179011 ĐÀO TRỌNG BẰNG 8/26/2001  Nam  OS.D 12/27/2022 14:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1846 179018 NGUYỄN VĂN QUÝ 4/24/1983  Nam  OS.D 12/27/2022 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1847 179033 CAO PHÚ 7/8/1987  Nam  BOSUN 12/27/2022 15:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1848 179035 PHẠM NHƯ KỲ 5/3/1989  Nam  ENGINE OFFICER 12/27/2022 15:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1849 179040 NGUYỄN MẠNH HOÀNG 3/19/1986  Nam  2/O 12/27/2022 15:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1850 179041 ĐẶNG NGỌC VỤ 4/6/1970  Nam 12/27/2022 15:30  KSK lấy bằng lái xe nam
1851 179043 NGÔ THỊ KIM ANH 1/1/1981  Nữ 12/27/2022 15:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1852 179048 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 8/1/2001  Nữ 12/27/2022 15:54  KSK lấy bằng lái xe nam
1853 179054 LƯU DOÃN THỂ 8/8/1979  Nam  C/O 12/27/2022 16:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
1854 179110 BÙI THẾ ANH 1/15/1994  Nam  3/O 12/28/2022 7:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1855 179120 TRẦN VĂN NAM 10/27/1988  Nam  AB.D 12/28/2022 7:49  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1856 179125 NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG 7/20/1989  Nam  3/E 12/28/2022 7:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1857 179131 VŨ VĂN LÂM 10/19/1982  Nam  OILER 12/28/2022 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1858 179142 TRƯƠNG NGỌC QUÝ 10/9/1985  Nam  CAPT 12/28/2022 7:58  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1859 179151 CAO VĂN KHOA 9/5/1989  Nam  FITTER 12/28/2022 8:06  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1860 179162 NGUYỄN KHỔNG LẬP 10/30/1985  Nam  OS.D 12/28/2022 8:14  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1861 179164 TRẦN ĐỨC TIN 7/3/1985  Nam  BOSUN 12/28/2022 8:15  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1862 179171 BÙI VĂN THUẤN 11/6/1986  Nam  2/O 12/28/2022 8:18  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1863 179169 LÊ VĂN DU 3/7/1987  Nam  C/O 12/28/2022 8:18  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1864 179175 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8/15/1988  Nam  3/E 12/28/2022 8:20  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1865 179178 NGUYỄN DUY PHÚC 5/10/1966  Nam  C/E 12/28/2022 8:21  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1866 179185 TRẦN CÔNG BÌNH 2/12/1991  Nam  4/E 12/28/2022 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
1867 179188 NGUYỄN VĂN HIỆP 8/1/1993  Nam  OILER 12/28/2022 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1868 179194 CAO ANH TUẤN 12/22/2002  Nam  OS.D 12/28/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1869 179196 TRẦN VĂN THÁI 2/16/1988  Nam  OILER 12/28/2022 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1870 179198 NGUYỄN VĂN HẢI 8/6/2003  Nam  SAILOR 12/28/2022 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1871 179200 LÊ VĂN KHANG 7/18/1985  Nam  3/O 12/28/2022 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1872 179209 NGUYỄN VĂN DŨNG 7/19/1993  Nam  OS.D 12/28/2022 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1873 179216 PHẠM TIẾN DŨNG 10/20/1985  Nam  CAPT 12/28/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1874 179222 NGUYỄN VĂN TUÂN 1/15/1992  Nam  3/O 12/28/2022 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1875 179223 NGUYỄN VĂN HƯNG 5/20/1978  Nam  BOSUN 12/28/2022 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1876 179227 NGUYỄN VĂN SỸ 7/14/1996  Nam  COOK 12/28/2022 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1877 179231 NGUYỄN PHÚ NGỌC SƠN 12/16/1982  Nam  C/O 12/28/2022 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1878 179236 TRẦN VĂN HIỆP 9/12/1987  Nam  OILER 12/28/2022 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1879 179237 NGUYỄN VĂN TÙNG 11/9/1988  Nam  AB 12/28/2022 8:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1880 179239 NGUYỄN THẾ THỜI 4/30/1999  Nam  OS.D 12/28/2022 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1881 179241 TRẦN VĂN QUỲNH 1/4/1969  Nam  COOK 12/28/2022 9:01  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1882 179243 VŨ VĂN QUÝ 11/22/1982  Nam 12/28/2022 9:02  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1883 179245 NGUYỄN VIẾT THỤC 7/10/1990  Nam  AB 12/28/2022 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1884 179250 ĐẶNG XUÂN QUYẾT 11/2/1986  Nam  DECK BOY 12/28/2022 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1885 179256 PHẠM VĂN CHI 8/9/1988  Nam  COOK 12/28/2022 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1886 179259 NGUYỄN VĂN TÌNH 10/12/1985  Nam  COOK 12/28/2022 9:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1887 179260 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO 3/14/1996  Nam  OILER 12/28/2022 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)
1888 179262 TRẦN ĐÌNH TUẤN 9/26/1986  Nam  3/E 12/28/2022 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1889 179264 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 9/28/1990  Nam  OILER 12/28/2022 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)
1890 179270 VŨ TUẤN KIỆT 8/11/1992  Nam 12/28/2022 9:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1891 179273 NGUYỄN QUANG HƯNG 10/1/1987  Nam  C/E 12/28/2022 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1892 179275 TRƯƠNG MINH VŨ 6/12/2000  Nam  DECK – CADET 12/28/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1893 179278 PHAN VĂN THẮNG 7/23/1989  Nam  OILER 12/28/2022 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1894 179282 PHẠM VĂN CHIẾN 3/1/1996  Nam  AB.D 12/28/2022 9:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1895 179281 NGUYỄN MẠNH HƯỚNG 5/10/1989  Nam  3/E 12/28/2022 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1896 179283 NGUYỄN VĂN THIỆN 6/22/1985  Nam  C/O 12/28/2022 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1897 179286 TRẦN NGỌC TẾ 10/12/1986  Nam  BOSUN 12/28/2022 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1898 179288 ĐÀO VĂN KHUÊ 7/3/1996  Nam  AB 12/28/2022 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1899 179290 NGUYỄN ĐÌNH VINH 1/6/1990  Nam  3/E 12/28/2022 10:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1900 179292 PHẠM VĂN THƯỜNG 1/8/1981  Nam  CAPT 12/28/2022 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIỆT NHẬT
1901 179294 NGUYỄN THẾ QUYỀN 12/13/1982  Nam  C/O 12/28/2022 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1902 179295 NGUYỄN VĂN HẬU 10/28/1995  Nam  OS.D 12/28/2022 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1903 179296 TRỊNH XUÂN NAM 12/10/1976  Nam  C/E 12/28/2022 10:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1904 179302 BÙI VĂN THUẦN 5/10/1994  Nam  BOSUN 12/28/2022 10:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1905 179341 PHẠM VĂN HẢI 6/11/1991  Nam  3/O 12/28/2022 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1906 179343 HÀ VĂN HẢI 10/4/1991  Nam  AB.D 12/28/2022 14:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NST
1907 179349 TRẦN VĂN TẠ 8/25/1969  Nam  SAILOR 12/28/2022 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1908 179353 TRANG CÔNG BÌNH 5/7/1980  Nam  CAPT 12/28/2022 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1909 179364 NGUYỄN VĂN HUY 2/15/1991  Nam  SAILOR 12/28/2022 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1910 179372 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 10/2/1982  Nam  CAPT 12/28/2022 15:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1911 179378 JEONG KOUYUL 4/6/1961  Nam 12/28/2022 15:11  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1912 179380 HOÀNG VĂN CẢNH 4/7/1991  Nam  OILER 12/28/2022 15:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1913 179383 TRỊNH TUẤN DƯƠNG 3/31/1983  Nam  3/O 12/28/2022 15:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1914 179391 LÊ HỮU TÂN 12/2/2001  Nam  OS.D 12/28/2022 16:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
1915 NGUYỄN DUY TOÀN 4/13/1987  Nam  BOSUN 12/29/2022 7:42  HP Marine
1916 LÊ ĐÌNH TRUNG 4/25/1988  Nam  2/E 12/29/2022 7:48  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1917 ĐẬU VĂN THẮNG 1/10/1987  Nam  AB.D 12/29/2022 7:52  HP Marine
1918 VŨ DUY LỢI 8/15/1994  Nam  OILER 12/29/2022 7:56  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1919 NHỮ SỸ HIỀN 7/7/1995  Nam  OILER 12/29/2022 7:57  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1920 TRẦN THIỆN KHÂM 3/1/1984  Nam  C/O 12/29/2022 7:59  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1921 NGUYỄN HỮU VŨ 6/11/1993  Nam  OS.D 12/29/2022 8:01  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1922 NGUYỄN VĂN HƯNG 11/10/1989  Nam  AB.E 12/29/2022 8:05  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1923 TRẦN TRỌNG TRƯỜNG 3/13/1999  Nam  OS.E 12/29/2022 8:07  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1924 ĐỖ VIẾT ĐẠT 9/17/1993  Nam  4/E 12/29/2022 8:14  HP Marine
1925 LƯƠNG THÁI PHÚC 4/13/1982  Nam  FITTER 12/29/2022 8:25  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1926 BÙI KHẮC KHIÊN 1/2/1969  Nam  BOSUN 12/29/2022 8:26  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1927 NGUYỄN HỮU DŨNG 11/9/1995  Nam  3/O 12/29/2022 8:29  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1928 NGUYỄN THẾ CÔNG 1/25/1994  Nam  3/O 12/29/2022 8:32  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1929 ĐỖ VĂN DUYẾN 3/3/1982  Nam  C/E 12/29/2022 8:45  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1930 HOÀNG MINH HIẾU 9/3/1998  Nam  AB.D 12/29/2022 8:53  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1931 BÙI DUY ĐẠT 6/22/1998  Nam  OILER 12/29/2022 9:01  HP Marine
1932 VÕ THANH AN 2/9/1983  Nam  OILER 12/29/2022 9:04  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1933 ĐÀO VĂN MẠNH 3/14/1993  Nam  2/O 12/29/2022 9:06  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1934 VŨ LINH 3/12/1984  Nam  BOSUN 12/29/2022 9:24  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1935 CÁP TRỌNG DUY 5/6/1985  Nam  1/E 12/29/2022 9:29  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1936 PHẠM XUÂN TRUNG 2/3/1987  Nam  AB.D 12/29/2022 9:34  VTB- ISM
1937 HOÀNG HỮU SƠN 10/20/1990  Nam  4/E 12/29/2022 9:40  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1938 CAO VĂN LONG 7/10/1988  Nam  AB.E 12/29/2022 9:44  TỰ DO
1939 PHẠM VĂN YÊN 3/29/1983  Nam  STEWARD 12/29/2022 9:51  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1940 TRẦN VĂN TUẤN 3/16/1986  Nam  CAPT 12/29/2022 10:00  VTB- ISM
1941 VŨ TIẾN ĐẠT 9/3/1999  Nam  3/O 12/29/2022 10:05  ALL SEA DMCC
1942 ĐINH ĐỨC TRỌNG 10/15/1993  Nam  AB.D 12/29/2022 10:07  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1943 NGUYỄN THANH TÙNG 12/24/1990  Nam  AB.D 12/29/2022 10:12  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1944 PHẠM THẾ VINH 9/17/1989  Nam  3/E 12/29/2022 10:18  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1945 NGUYỄN HÙNG NAM 9/20/1985  Nam  OS.D 12/29/2022 10:38  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1946 DƯƠNG XUÂN HUY 10/8/1989  Nam  3/O 12/29/2022 10:40  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1947 NGUYỄN BÁ LÃM 2/15/1998  Nam  OS.E 12/29/2022 10:59  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1948 VŨ THẮNG LỰC 12/8/1991  Nam  OILER 12/29/2022 11:06  TTC
1949 CAO HỮU VIỆT 6/2/1984  Nam  COOK 12/29/2022 14:18  VTB- ISM
1950 BÙI VĂN THÔNG 4/18/1979  Nam  C/O 12/29/2022 14:23  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1951 VŨ MẠNH HÙNG 7/11/1985  Nam  AB.D 12/29/2022 14:27  BIỂN ĐÔNG
1952 NGUYỄN KIM CHIẾN 4/3/1986  Nam  2/E 12/29/2022 14:30  HOÀNG PHÁT
1953 NGUYỄN XUÂN MINH 2/5/1974  Nam  FITTER 12/29/2022 14:36  HẢI AN
1954 ĐẶNG ĐÔN HƯỞNG 6/16/1991  Nam  AB.D 12/29/2022 14:38  HẢI AN
1955 NGUYỄN HỮU KHÁNH 3/20/1992  Nam  AB.D 12/29/2022 14:43  HẢI AN
1956 LÊ VĂN DŨNG 2/7/1976  Nam  OILER 12/29/2022 14:45  HẢI AN
1957 NGUYỄN ĐÌNH TOẢN 7/9/1984  Nam  2/E 12/29/2022 14:47  HẢI AN
1958 LƯƠNG VĂN TÌNH 11/2/1989  Nam  OS.D 12/29/2022 14:52  HẢI AN
1959 DƯƠNG VĂN ĐẠT 2/16/1991  Nam  2/O 12/29/2022 14:54  HẢI AN
1960 NGUYỄN QUANG PHÚC 11/10/1992  Nam  AB.D 12/29/2022 14:56  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1961 VŨ ĐỨC THÀNH 4/14/1990  Nam  AB.D 12/29/2022 14:58  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1962 DƯƠNG VĂN DŨNG 12/20/1978  Nam  COOK 12/29/2022 15:09  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1963 PHAN THANH NAM 7/2/1985  Nam  CAPT 12/29/2022 15:12  HP Marine
1964 ĐỖ ÁI QUỐC 4/19/1990  Nam  3/E 12/29/2022 15:29  HẢI NAM
1965 NGUYỄN HỮU TUẤN 3/8/1983  Nam  C/O 12/29/2022 16:19  MINH PHÚ
1966 HOÀNG NGUYÊN NỘI 12/25/1985  Nam  OS.D 12/29/2022 16:25  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1967 NGUYỄN NGỌC LỰC 8/14/1994  Nam  OILER 12/29/2022 16:27  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1968 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8/15/1988  Nam  3/E 12/30/2022 7:52  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1969 PHAN VĂN NGHĨA 10/12/1987  Nam  C/O 12/30/2022 7:58  VTB- ISM
1970 NGUYỄN VĂN TUẤN 2/10/1991  Nam  OILER 12/30/2022 8:01  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1971 PHẠM ĐỨC THƯỞNG 9/12/1997  Nam  OILER 12/30/2022 8:05  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1972 VŨ HOÀNG DƯƠNG 3/29/1995  Nam  AB.D 12/30/2022 8:06  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1973 NGUYỄN VĂN HIỆP 12/1/1981  Nam  CAPT 12/30/2022 8:07  VTB- ISM
1974 TRẦN ĐỨC THỤ 6/28/1990  Nam  2/E 12/30/2022 8:10  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1975 VŨ TIẾN HOÀNG 3/1/1989  Nam  2/E 12/30/2022 8:11  HP Marine
1976 NGUYỄN TUẤN ANH 3/18/1991  Nam  2/E 12/30/2022 8:17  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1977 ĐẦU VĂN VÕ 11/10/1990  Nam  AB.D 12/30/2022 8:19  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1978 HOÀNG TRUNG THÀNH 10/27/1995  Nam  OILER 12/30/2022 8:39  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1979 NGUYỄN VĂN TÌNH 9/1/1981  Nam  4/E 12/30/2022 8:42  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1980 ĐẶNG VIẾT TRƯỞNG 2/15/1990  Nam  3/O 12/30/2022 8:45  HOÀNG PHÁT
1981 VŨ HỒNG MẠNH 10/19/1990  Nam  AB.D 12/30/2022 8:49  VCC
1982 NGUYỄN THANH TOÀN 12/27/1979  Nam  FITTER 12/30/2022 8:56  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1983 NGUYỄN VĂN GIÁP 4/25/1993  Nam  3/O 12/30/2022 8:58  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1984 TÔ VĂN PHONG 4/19/1989  Nam  AB.D 12/30/2022 8:59  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1985 BÙI NGỌC HÀ 4/10/1983  Nam  3/O 12/30/2022 9:00  TỰ DO
1986 NGUYỄN TRƯỜNG CHINH 1/11/1992  Nam  2/O 12/30/2022 9:02  TỰ DO
1987 HOÀNG VIỆT HƯNG 2/29/1992  Nam  2/O 12/30/2022 9:04  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1988 MAI VĂN THỨ 8/21/1986  Nam  3/O 12/30/2022 9:06  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1989 NGUYỄN VĂN TẠO 10/17/1993  Nam  OS.D 12/30/2022 9:10  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1990 TRẦN TRUNG ĐỨC 2/5/1997  Nam  OS.D 12/30/2022 9:15  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1991 LÊ ĐỨC ĐẠI 6/13/1984  Nam  4/E 12/30/2022 9:21  HOÀNG PHÁT
1992 PHẠM THẾ UY 2/11/1981  Nam  3/E 12/30/2022 9:23  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1993 VÕ NGỌC HOÀNG 6/18/1994  Nam  OILER 12/30/2022 9:23  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1994 LÊ HỮU PHƯƠNG 11/4/1990  Nam  2/O 12/30/2022 9:26  PACIFIC MARINE
1995 TRẦN KIM DŨNG 6/11/1991  Nam  OS.D 12/30/2022 9:27  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1996 PHẠM VĂN CHIẾN 8/14/1986  Nam  C/O 12/30/2022 9:29  TỰ DO
1997 TRẦN VĂN TUẤN 4/28/1983  Nam  Carpenter 12/30/2022 9:33  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1998 NGUYỄN XUÂN HIỂU 7/1/2003  Nam  OS.D 12/30/2022 9:45  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1999 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 3/26/1997  Nam  AB.D 12/30/2022 10:05  VTB- ISM
2000 BÙI QUANG THƯỞNG 3/16/1983  Nam  4/E 12/30/2022 10:11  TỰ DO
2001 NGUYỄN TRUNG BẮC 8/10/1993  Nam  4/E 12/30/2022 10:15  VCC
2002 VŨ CHÍ TÀI 4/20/1987  Nam  3/E 12/30/2022 10:17  HOÀNG PHÁT
2003 NGUYỄN XUÂN LỰC 5/20/1983  Nam  COOK 12/30/2022 10:20  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2004 ĐÀM TRỌNG TÀI 4/5/1988  Nam  C/O 12/30/2022 10:23  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2005 ĐINH QUANG THẮNG 3/25/1981  Nam  COOK 12/30/2022 10:51  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2006 TRẦN BÌNH TRUNG 8/2/1989  Nam  OILER 12/30/2022 10:56  HOÀNG PHÁT
2007 NGÔ VĂN CƯỜNG 11/20/1984  Nam  AB.D 12/30/2022 11:06  HOÀNG PHÁT
2008 NGUYỄN DUY BÌNH 9/23/1981  Nam  C/E 12/30/2022 11:23  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2009 NGUYỄN QUANG HIẾN 9/3/1979  Nam  OS.D 12/30/2022 11:29  ĐÔNG LONG
2010 VŨ QUANG THẮNG 8/29/1991  Nam  4/E 12/30/2022 11:40  NST
2011 TRẦN NGỌC SƠN 10/24/1999  Nam  AB.D 12/30/2022 14:02  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2012 TRẦN ĐÌNH HUÂN 6/27/1995  Nam  AB.D 12/30/2022 14:05  TỰ DO
2013 LÊ DUY NGỌC 11/19/2002  Nam  OILER 12/30/2022 14:09  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2014 NGUYỄN VĂN GIA THIỆN 1/31/1998  Nam  DECK – CADET 12/30/2022 14:11  T & T
2015 TRỊNH ĐỨC THẮNG 11/13/1998  Nam  OILER 12/30/2022 14:14  VCC
2016 HOÀNG MẠNH TOẢN 9/2/1983  Nam  C/O 12/30/2022 14:18  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2017 TRỊNH TRỌNG ĐẠO 12/15/1997  Nam  OILER 12/30/2022 14:21  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2018 BÙI VĂN HIẾU 3/8/1986  Nam  C/O 12/30/2022 14:25  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2019 MAI TUẤN VŨ 8/30/1994  Nam  AB.D 12/30/2022 14:28  HOÀNG PHÁT
2020 BỒ XUÂN BIÊN 9/9/1996  Nam  3/E 12/30/2022 14:31  T & T
2021 ĐỖ VĂN KHANG 10/25/1998  Nam  AB.D 12/30/2022 14:37  SUMASER
2022 PHÙNG VĂN ĐẠT 4/19/1972  Nam  FITTER 12/30/2022 15:08  HOÀNG PHÁT
2023 NGUYỄN VĂN MINH 2/4/1974  Nam  CAPT 12/30/2022 15:11  VCC
2024 PHẠM VĂN DŨNG 12/10/1991  Nam  AB.D 12/30/2022 15:17  TỰ DO
2025 NGUYỄN XUÂN HÒA 9/12/1992  Nam  AB.E 12/31/2022 7:41  VCC
2026 NGUYỄN VIẾT NGUYÊN 8/8/1998  Nam  AB 12/31/2022 7:47  NST
2027 ĐẶNG ĐÌNH QUÝ 6/8/1993  Nam  OILER 12/31/2022 8:21  T & T
2028 TRẦN VĂN THƯ 1/10/1991  Nam  ELECTRIC 12/31/2022 8:52  TỰ DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.