0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 2 năm 2023

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 2 năm 2023

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 189128 NGUYỄN VĂN SƠN 1/8/1992  Nam  OS.E 2/1/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2 189137 BÙI THANH NHÀN 1/6/1983  Nam  3/E 2/1/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
3 189143 TRẦN ĐÌNH PHÚC 8/10/1985  Nam  OS.E 2/1/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
4 189148 LÝ VĂN LỚI 2/1/1982  Nam  SAILOR 2/1/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
5 189151 PHẠM DUY VĨNH 11/29/1983  Nam  2/E 2/1/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
6 189161 TRẦN VĂN AN 8/25/1995  Nam  SAILOR 2/1/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
7 189165 NGUYỄN TẤT TUẤN 3/25/1994  Nam  3/O 2/1/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
8 189170 NGUYỄN VĂN KHÁNH 3/30/1993  Nam  AB.D 2/1/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
9 189174 NGUYỄN CHÍ THANH 1/27/1990  Nam  AB.D 2/1/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
10 189183 VŨ ĐĂNG LỘC 6/27/1997  Nam  OS.D 2/1/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
11 189185 TRẦN HUY NAM 8/30/1997  Nam  OILER 2/1/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
12 189188 NGUYỄN VĂN DŨNG 7/5/1983  Nam 2/1/2023 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
13 189193 NGUYỄN HỮU HÙNG 9/10/1990  Nam  C/O 2/1/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
14 189194 TRẦN VĂN NGỌC 8/20/1995  Nam  SAILOR 2/1/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
15 189198 NGUYỄN VĂN CHUNG 6/3/1988  Nam  OILER 2/1/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
16 189199 TRẦN VĂN MẠNH 3/6/1980  Nam  COOK 2/1/2023 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
17 189202 HOÀNG NGỌC ĐỆ 7/1/1987  Nam  BOSUN 2/1/2023 8:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
18 189205 NGUYỄN THẾ THẮNG 1/3/1980  Nam  ELECTRIC 2/1/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
19 189206 NGUYỄN THÀNH KẾT 10/4/1988  Nam 2/1/2023 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
20 189211 NGUYỄN VIẾT TRIỂN 6/22/1989  Nam  3/O 2/1/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
21 189212 PHÙNG ĐỨC HIẾU 8/11/1981  Nam  C/E 2/1/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
22 189220 HOÀNG THÁI CƯỜNG 4/19/1987  Nam  PUMP 2/1/2023 8:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
23 189225 NGUYỄN THẾ ANH 4/23/1996  Nam  BOSUN 2/1/2023 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
24 189232 CAO ĐÌNH DƯƠNG 3/30/1994  Nam  AB.E 2/1/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
25 189237 HỒ THANH BÌNH 7/15/1968  Nam  3/E 2/1/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
26 189239 LÊ CÔNG THẠCH 8/1/1993  Nam  4/E 2/1/2023 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
27 189243 BÙI QUANG HUY 1/4/1983  Nam  2/E 2/1/2023 8:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG HẢI
28 189247 NGUYỄN VĂN HỘI 10/3/1991  Nam  OS.D 2/1/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
29 189251 PHẠM VĂN TUẤN 4/26/1986  Nam  C/E 2/1/2023 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
30 189257 TRẦN VĂN TÂN 10/15/1991  Nam  C/O 2/1/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
31 189262 NGUYỄN VĂN ÂN 11/20/1984  Nam  OS.E 2/1/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
32 189264 PHẠM MINH QUYỀN 8/20/1984  Nam  OILER 2/1/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
33 189266 VŨ VĂN DŨNG 5/27/1990  Nam  2/O 2/1/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
34 189270 LÝ CÔNG CHÍNH 1/2/1983  Nam  M/M 2/1/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
35 189273 HOÀNG VĂN ĐOAN 11/10/1992  Nam  BOSUN 2/1/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
36 189278 ĐẶNG VĂN GIANG 10/6/1978  Nam  FITTER 2/1/2023 9:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HÀO HƯNG
37 189281 ĐÀO HÀ HUY 7/17/1982  Nam  2/E 2/1/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
38 189282 NGUYỄN MẠNH HÙNG 11/1/1970  Nam 2/1/2023 9:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
39 189285 LÊ DUY QUỲNH 8/19/1987  Nam  COOK 2/1/2023 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
40 189286 NGUYỄN VĂN LỢI 5/7/1988  Nam  BOSUN 2/1/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
41 189289 ĐINH HỮU TUÂN 5/13/1986  Nam  2/E 2/1/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
42 189290 NGUYỄN VĂN CHÍNH 7/14/1986  Nam  OILER 2/1/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
43 189292 BÙI VĂN GIỎI 7/8/1988  Nam  4/E 2/1/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
44 189294 NGUYỄN TUẤN ANH 12/20/1982  Nam  OILER 2/1/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
45 189297 VŨ VĂN THƯỢNG 11/1/1975  Nam  CAPT 2/1/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
46 189298 PHẠM VĂN MINH 3/31/1986  Nam  2/O 2/1/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
47 189299 NGUYỄN BÁ NGHĨA 5/20/1996  Nam  4/E 2/1/2023 9:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NST
48 189301 BÙI VĂN TUẤN 10/27/1987  Nam  OS.D 2/1/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
49 189303 KHƯƠNG DANH VIỆT 7/15/1991  Nam  C/O 2/1/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
50 189307 NGUYỄN VĂN LONG 10/17/1993  Nam  OILER 2/1/2023 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
51 189308 VŨ CƯỜNG THỊNH 3/18/1995  Nam  M/M 2/1/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
52 189319 NGUYỄN VĂN BÌNH 9/22/1994  Nam  3/O 2/1/2023 9:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
53 189329 HÀ VĂN THẢO 5/1/1983  Nam  COOK 2/1/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
54 189331 LÊ QUANG TRUNG 4/25/1983  Nam  OS.D 2/1/2023 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
55 189333 TRỊNH HẢI HIỆP 7/30/1981  Nam  2/O 2/1/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
56 189336 VŨ MINH HIẾU 6/8/2001  Nam  SAILOR 2/1/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
57 189338 ĐỖ VĂN CHÍ 7/25/1999  Nam  AB.D 2/1/2023 9:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
58 189340 VŨ QUANG 6/11/1984  Nam  3/O 2/1/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
59 189341 PHẠM LÊ ÍCH VÂN 2/9/1976  Nam 2/1/2023 9:52  KSK lấy bằng lái xe nam
60 189344 BÙI QUANG HUY 6/27/1983  Nam  2/E 2/1/2023 9:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
61 189343 PHẠM THẾ CƯỜNG 1/1/1984  Nam  C/E 2/1/2023 9:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
62 189347 NGUYỄN VĂN PHAN 1/5/1981  Nam  4/E 2/1/2023 9:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
63 189348 ĐẶNG BẢO TRUNG 7/23/1997  Nam  3/O 2/1/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
64 189350 TRỊNH QUANG HUY 10/24/1973  Nam  CAPT 2/1/2023 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
65 189349 PHAN THÀNH TRUNG 4/11/1998  Nam  SAILOR 2/1/2023 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
66 189351 LÊ VĂN TRỌNG 6/23/1981  Nam  CAPT 2/1/2023 10:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
67 189353 BÙI CÔNG CƯỜNG 10/14/1991  Nam  2/O 2/1/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
68 189355 LÊ KHẮC DIỆP ANH 7/12/1978  Nam  SAILOR 2/1/2023 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
69 189356 PHẠM QUANG LONG 3/6/1964  Nam  COOK 2/1/2023 10:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
70 189357 TẠ ĐỒNG PHƯƠNG 8/7/1988  Nam  BOSUN 2/1/2023 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
71 189359 PHẠM NGỌC TẤN 1/30/1992  Nam  2/O 2/1/2023 10:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
72 189360 TRƯƠNG VĂN MẬN 10/17/1968  Nam  SAILOR 2/1/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
73 189362 TRỊNH BÁ DUY 10/10/1992  Nam  2/O 2/1/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
74 189363 ĐỖ ĐỒNG VĨNH 11/17/1980  Nam  C/E 2/1/2023 10:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
75 189365 NGÔ HỮU LINH 6/1/1988  Nam  CAPT 2/1/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
76 189369 LƯƠNG VĂN KHẢI 10/22/2002  Nam  SAILOR 2/1/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
77 189370 PHẠM HỮU THẮNG 1/25/1993  Nam  AB.D 2/1/2023 10:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
78 189372 TÔ VĂN TRƯỜNG 2/12/1992  Nam  3/O 2/1/2023 10:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
79 189373 PHẠM VĂN HANH 1/16/1990  Nam  C/O 2/1/2023 10:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
80 189374 LI, BING 6/19/1977  Nam 2/1/2023 10:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
81 189375 NGUYỄN TÙNG HIỆP 10/4/1988  Nam  AB.D 2/1/2023 10:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
82 189377 LƯỜNG VĂN ĐẠT 12/1/1995  Nam  3/O 2/1/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
83 189379 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 9/5/1987  Nam  AB.E 2/1/2023 10:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
84 189380 NGUYỄN VIỆT HÙNG 11/2/1991  Nam  2/O 2/1/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  VINIC
85 189381 NGUYỄN VĂN NGỌC 4/25/1997  Nam  BOSUN 2/1/2023 10:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
86 189382 NGUYỄN SỸ HIỆP 12/18/1988  Nam  4/E 2/1/2023 10:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
87 189384 PHẠM KHẮC DUY 9/15/1998  Nam 2/1/2023 10:46  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
88 189385 TRẦN TRÍ XUYÊN 10/21/1976  Nam  SAILOR 2/1/2023 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
89 189386 TRỊNH XUÂN GIANG 9/18/1994  Nam  AB.E 2/1/2023 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
90 189387 HOÀNG VIỆT PHƯƠNG 3/18/1998  Nam  OS.D 2/1/2023 10:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
91 189389 NGÔ VĂN MẠNH 2/25/1994  Nam  2/E 2/1/2023 10:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
92 189390 TRẦN NGỌC HUY 5/10/2005  Nữ 2/1/2023 11:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
93 189391 PHẠM THÚY MY 10/10/2007  Nữ 2/1/2023 11:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung Tâm Huấn Luyện Và Thi đấu TDTT Tỉnh Bạc Liêu
94 189392 VŨ ĐÌNH TÙNG 8/28/1990  Nam  2/O 2/1/2023 11:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
95 189446 NGUYỄN THANH BÌNH 8/29/1984  Nam  CAPT 2/1/2023 14:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
96 189447 NGUYỄN ĐÌNH HÀ 12/18/1992  Nam  2/O 2/1/2023 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
97 189450 NGUYỄN VĂN SỬ 10/11/1988  Nam  C/O 2/1/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG LONG
98 189453 NGUYỄN VĂN QUANG 9/20/1986  Nam  M/M 2/1/2023 14:16  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
99 189460 MAI VĂN HÀ 5/3/1981  Nam  C/E 2/1/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
100 189464 BÙI ĐÌNH ĐỊNH 8/18/1989  Nam  ELECTRIC 2/1/2023 14:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
101 189469 TRẦN THANH ĐỒNG 11/8/1998  Nam  OS.D 2/1/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
102 189472 TRẦN NGỌC ĐẠI 12/15/1991  Nam  AB.D 2/1/2023 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
103 189480 HOÀNG HẢI TRƯỜNG 11/1/1999  Nam  OS.D 2/1/2023 14:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
104 189483 TRỊNH VIỆT LONG 3/1/1997  Nam  AB.D 2/1/2023 14:40  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
105 189487 CHU VĂN CẨN 6/4/1993  Nam  OILER 2/1/2023 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
106 189490 TRẦN DUY PHƯƠNG 4/9/1999  Nam  OILER 2/1/2023 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
107 189492 VÕ QUANG TRỰC 10/20/1994  Nam  3/E 2/1/2023 14:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
108 189499 HOÀNG VINH QUANG 10/14/1987  Nam  4/E 2/1/2023 14:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
109 189500 VŨ HỒNG PHÔ 10/14/1988  Nam  2/O 2/1/2023 14:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
110 189503 HOÀNG NGUYỄN LONG 10/28/2001  Nam  OS.D 2/1/2023 15:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
111 189505 NGUYỄN VĂN DŨNG 7/19/1985  Nam  C/O 2/1/2023 15:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
112 189509 HÀ QUỐC BẢO 7/20/1983  Nam  2/O 2/1/2023 15:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
113 189513 NGUYỄN XUÂN HÒA 3/8/1987  Nam  C/O 2/1/2023 15:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
114 189512 NGUYỄN ANH TUẤN 9/28/1991  Nam  4/E 2/1/2023 15:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
115 189515 TÔ BÁ THÂN 5/1/1981  Nam  1/E 2/1/2023 15:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
116 189517 PHẠM CÔNG VŨ 2/12/1999  Nam  AB.D 2/1/2023 15:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
117 189518 ĐẶNG VĂN ĐẠT 1/1/1988  Nam 2/1/2023 15:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
118 189524 NGÔ VĂN QUANG 12/10/1989  Nam  C/O 2/1/2023 15:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
119 189526 HÀ VĂN QUANG 11/13/1978  Nam  2/O 2/1/2023 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
120 189531 VŨ VĂN HIẾU 6/27/1985  Nam  3/O 2/1/2023 15:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
121 189535 NGUYỄN THANH HƯƠNG 8/23/1993  Nữ 2/1/2023 15:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
122 189537 HOÀNG ANH TUẤN 8/1/2000  Nam  DECK – CADET 2/1/2023 15:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
123 189538 NGUYỄN VĂN THUẬT 4/14/1992  Nam  AB.D 2/1/2023 15:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
124 189539 PHẠM VĂN QUANG 10/4/1999  Nam  OS.D 2/1/2023 16:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
125 189546 NGUYỄN VĂN QUỐC 12/15/1995  Nam  OILER 2/1/2023 16:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
126 189628 PHẠM THANH TUẤN 1/14/1986  Nam  CAPT 2/2/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
127 189634 BÙI VĂN HOÀNG 5/10/1992  Nam  4/E 2/2/2023 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
128 189642 BÙI CAO CƯỜNG 9/3/1992  Nam  OILER 2/2/2023 7:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
129 189653 NGUYỄN VĂN THỨ 2/19/1994  Nam 2/2/2023 7:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
130 189648 DƯƠNG VĂN DIỄN 1/6/1975  Nam  AB.E 2/2/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
131 189655 PHẠM VĂN DUY 7/22/1992  Nam  OS.D 2/2/2023 7:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
132 189673 ĐẬU ĐỨC HẢI 3/23/1993  Nam  AB.D 2/2/2023 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
133 189678 NGUYỄN MINH SANG 8/18/1983  Nam  2/E 2/2/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
134 189683 HOÀNG XUÂN SÁU 12/20/1974  Nam  OS.E 2/2/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
135 189688 PHAN ĐĂNG KHÔI 4/17/1989  Nam  OS.D 2/2/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
136 189692 DƯƠNG VĂN ĐOÀN 12/15/1989  Nam  OS.E 2/2/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
137 189694 NGUYỄN TRỌNG MINH 11/10/1987  Nam  2/E 2/2/2023 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
138 189699 ĐINH XUÂN QUÂN 10/18/1994  Nam  3/O 2/2/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
139 189703 NGUYỄN NGHĨA BÌNH 3/2/1987  Nam  OILER 2/2/2023 8:18  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
140 189709 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11/23/1964  Nam  FITTER 2/2/2023 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
141 189713 NGUYỄN VĂN NAM 7/4/1993  Nam  3/O 2/2/2023 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
142 189721 NGUYỄN VĂN HUY 8/30/1987  Nam  AB 2/2/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
143 189725 NGUYỄN VĂN ĐÔN 10/15/1990  Nam  C/O 2/2/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
144 189731 NGUYỄN ĐĂNG BẢO 2/13/1976  Nam  2/O 2/2/2023 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
145 189741 NGUYỄN HỮU QUÝ 5/11/1982  Nam  C/O 2/2/2023 8:38  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
146 189745 HÀ MINH GIANG 9/10/1981  Nam  COOK 2/2/2023 8:40  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
147 189749 NGUYỄN CÔNG NHẬT 7/7/1999  Nam  OS.D 2/2/2023 8:41  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
148 189758 BÙI VĂN HÙNG 9/25/1991  Nam  OILER 2/2/2023 8:45  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
149 189760 TRẦN THẾ ĐẠI 6/9/1991  Nam  OILER 2/2/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
150 189767 LÊ NGỌC THÀNH 10/27/1975  Nam  FITTER 2/2/2023 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
151 189768 PHẠM ĐÌNH TOÀN 4/13/1985  Nam  3/E 2/2/2023 8:50  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
152 189770 NGUYỄN VĂN PHÁT 5/5/1997  Nam  OILER 2/2/2023 8:53  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
153 189772 VŨ ĐỨC CHUYÊN 7/22/1983  Nam  2/O 2/2/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
154 189774 PHẠM NGỌC THƯỜNG 12/5/1985  Nam  2/E 2/2/2023 8:54  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
155 189776 BÙI VĂN HẢI 6/18/1994  Nam  3/O 2/2/2023 8:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
156 189775 VŨ HOÀNG ANH 4/5/1994  Nam  4/E 2/2/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
157 189778 NGUYỄN PHÚ ĐỨC 12/16/1982  Nam  CAPT 2/2/2023 8:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
158 189779 VŨ VĂN HÙNG 3/1/1986  Nam  ELECTRIC 2/2/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
159 189782 NGUYỄN XUÂN HÒA 5/30/1977  Nam  BOSUN 2/2/2023 8:59  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
160 189781 VŨ VĂN ĐẠI 1/4/1988  Nam  FITTER 2/2/2023 8:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
161 189783 BÙI NGỌC GIÁP 7/16/1984  Nam  AB.D 2/2/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
162 189786 NGUYỄN VĂN THẾ 10/23/1982  Nam  CAPT 2/2/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
163 189788 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 10/7/1985  Nam  C/E 2/2/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
164 189789 TRẦN NGUYỄN VIỆT ANH 5/13/2003  Nam  OS.E 2/2/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
165 189790 NGUYỄN NHẬT ANH 9/3/1997  Nam  OS.D 2/2/2023 9:06  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
166 189791 PHẠM VĂN TOẢN 8/5/1981  Nam  2/E 2/2/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
167 189792 ĐỖ VĂN LỄ 2/20/1990  Nam  M/M 2/2/2023 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
168 189797 NGUYỄN HOÀI ĐỨC 7/31/1983  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
169 189795 NGUYỄN THANH TÙNG 2/1/1984  Nam  2/E 2/2/2023 9:10  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
170 189796 LÊ CÔNG HOÀNG 8/27/1988  Nam  AB.D 2/2/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
171 189799 HÀ VĂN CƯỜNG 7/30/1992  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
172 189801 BÙI HUY ĐIỀN 9/29/1989  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
173 189802 NGUYỄN NGỌC ĐỊNH 6/18/1987  Nam  OILER 2/2/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
174 189805 HOÀNG ĐÌNH TỨ 1/9/1984  Nam  OILER 2/2/2023 9:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
175 189803 ĐINH THANH HẢI 1/15/1998  Nam  OILER 2/2/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
176 189810 BÙI ĐỨC CHIẾN 8/20/1990  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
177 189806 KIM ANH TUẤN 6/28/1993  Nam  OILER 2/2/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
178 189808 NGUYỄN BÁ MẠNH 7/14/1997  Nam  OILER 2/2/2023 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
179 189812 MAI TRÍ TUỆ 10/4/1990  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
180 189813 BÙI MINH HIẾU 6/14/1999  Nam  OILER 2/2/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
181 189815 NGUYỄN VĂN ĐẠI 10/20/2001  Nam  OILER 2/2/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
182 189814 VŨ VĂN NGỌC 3/29/1998  Nam  OILER 2/2/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
183 189817 LƯU ĐÌNH BÌNH 7/20/1981  Nam  OILER 2/2/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
184 189818 TRẦN BÁ LÂM 10/3/1979  Nam  OILER 2/2/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
185 189820 HOÀNG VĂN HỒNG 1/25/1982  Nam  OILER 2/2/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
186 189819 VŨ VĂN HƯỞNG 9/10/1983  Nam  OILER 2/2/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
187 189821 MAI VĂN GIÁP 8/2/1984  Nam  OILER 2/2/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
188 189822 TRẦN NGỌC HÀ 5/10/1976  Nam  OILER 2/2/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
189 189823 NGUYỄN CÔNG KIÊN 5/6/1991  Nam  OILER 2/2/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
190 189824 HOÀNG VĂN TĨNH 6/10/1990  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
191 189827 HOÀNG TRUNG HẢI 1/29/1989  Nam  OILER 2/2/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
192 189829 NGUYỄN TRUNG ĐƯỜNG 6/24/1982  Nam  OILER 2/2/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
193 189841 ĐOÀN NGỌC ĐỦ 10/10/1977  Nam  OILER 2/2/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
194 189845 TRỊNH VĂN ĐÔNG 9/4/1999  Nam  OILER 2/2/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
195 189846 NGUYỄN VĂN CHÍ 8/13/1993  Nam  OILER 2/2/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
196 189849 NGUYỄN MẠNH CHUÂN 10/18/1996  Nam  OILER 2/2/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
197 189847 ĐOÀN NGỌC PHI 6/28/1982  Nam  OILER 2/2/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
198 189848 HÀ ANH TUẤN 11/10/1995  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
199 189850 VŨ VĂN CÔNG 7/1/1989  Nam  OILER 2/2/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
200 189851 ĐINH QUỐC VĂN 2/2/1992  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
201 189853 NGUYỄN DỤNG 5/20/1970  Nam  OILER 2/2/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
202 189856 ĐINH ĐỨC THẮNG 9/29/1986  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
203 189854 NGUYỄN DUY ĐÔNG 5/20/2001  Nam 2/2/2023 9:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
204 189858 PHẠM VĂN ĐÔNG 9/29/1989  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
205 189860 MAI NGỌC CẢNH 1/8/2002  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
206 189859 NGUYỄN VĂN BẰNG 8/26/1996  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
207 189862 BÙI VĂN HƯNG 11/10/1985  Nam  OS.E 2/2/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
208 189863 BÙI THẾ TÀI 5/12/1999  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
209 189865 LÊ THANH KỲ 2/18/1990  Nam  C/O 2/2/2023 9:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
210 189864 VŨ DUY HÒA 5/13/1993  Nam  C/O 2/2/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
211 189866 LÃ TRUNG HIẾU 3/3/1984  Nam  C/E 2/2/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
212 189867 NGÔ QUỐC VIỆT 5/10/1985  Nam  C/O 2/2/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
213 189868 PHAN NAM HẢI 1/10/1991  Nam  3/O 2/2/2023 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
214 189871 NGUYỄN VĂN NAM 9/7/1986  Nam  3/E 2/2/2023 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
215 189876 MAI VĂN VIỆT 2/6/1982  Nam  FITTER 2/2/2023 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
216 189874 PHẠM HUY KHÁNH 9/29/1992  Nam  M/M 2/2/2023 9:47  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
217 189873 VŨ ĐÌNH TUẤN 12/10/1990  Nam  2/O 2/2/2023 9:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
218 189877 NGUYỄN VĂN ĐỨC 2/5/1982  Nam  FITTER 2/2/2023 9:49  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
219 189881 NGUYỄN ĐỨC HIÊN 5/25/1991  Nam  4/E 2/2/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
220 189880 NGÔ XUÂN HUY 3/25/1989  Nam  PUMP 2/2/2023 9:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
221 189886 NGUYỄN BÁ THẮNG 8/9/1995  Nam  OILER 2/2/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
222 189884 VŨ CÔNG TUYỂN 1/17/1985  Nam  ELECTRIC 2/2/2023 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
223 189887 NGUYỄN BÁ CHIẾN 5/21/1997  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
224 189889 TỐNG HOÀNG NAM 11/12/1999  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
225 189890 NGUYỄN VĂN THIÊM 8/20/1988  Nam  2/E 2/2/2023 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
226 189891 VÕ QUỐC HƯNG 8/14/2000  Nam  AB.D 2/2/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
227 189892 TÔ VĂN CƯƠNG 5/5/1990  Nam  3/O 2/2/2023 9:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
228 189893 NGUYỄN VĂN THƯỜNG 4/2/1974  Nam  SAILOR 2/2/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
229 189894 LƯU XUÂN ĐÀM 3/20/1977  Nam  3/E 2/2/2023 10:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
230 189895 HOÀNG MẠNH NAM 7/21/1990  Nam  2/O 2/2/2023 10:00  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
231 189896 PHẠM TIẾN TIẾP 10/22/1991  Nam  OILER 2/2/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
232 189898 PHẠM VĂN VŨ 11/10/1988  Nam  WPR 2/2/2023 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
233 189899 TRẦN QUANG VINH 2/2/1977  Nam  AB.E 2/2/2023 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
234 189901 NGUYỄN MINH KHÁNH 8/4/1988  Nam  AB.D 2/2/2023 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
235 189903 PHẠM CHÍ TUYÊN 9/20/1983  Nam  3/E 2/2/2023 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
236 189904 TRẦN ĐỨC NGUYÊN 6/16/1987  Nam  C/O 2/2/2023 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
237 189909 GIANG CÔNG DƯƠNG 6/8/1991  Nam  ELECTRIC 2/2/2023 10:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
238 189912 BÙI VĂN HIỆP 12/22/1993  Nam  AB.D 2/2/2023 10:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
239 189911 PHẠM HỮU SÁNG 7/23/1987  Nam  4/E 2/2/2023 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
240 189918 LƯU CÔNG HỘI 10/18/1985  Nam  COOK 2/2/2023 10:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
241 189915 VŨ QUANG MINH 10/5/1990  Nam  4/E 2/2/2023 10:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
242 189917 VŨ VĂN LONG 9/18/1988  Nam  2/O 2/2/2023 10:13  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
243 189920 HỒ HỮU TÙNG 2/6/1980  Nam  FITTER 2/2/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
244 189921 NGUYỄN TRUNG HIẾU 4/14/1998  Nam  AB.D 2/2/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
245 189923 ĐÀO VĂN NGỌC 4/12/1997  Nam  AB.E 2/2/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
246 189924 LÊ HỮU TRƯỜNG 3/16/1992  Nam  OS.D 2/2/2023 10:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
247 189925 VIÊN ĐÌNH BÌNH 7/5/1989  Nam  OILER 2/2/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
248 189927 VÕ THÁI PHƯƠNG 4/25/1995  Nam  OS.D 2/2/2023 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
249 189929 VŨ CHUNG DŨNG 11/25/1997  Nam  SAILOR 2/2/2023 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
250 189933 LƯƠNG XUÂN QUỲNH 6/21/1977  Nam  COOK 2/2/2023 10:40  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
251 189938 PHẠM VĂN VIỆT 9/6/1994  Nam  3/E 2/2/2023 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
252 189939 NGUYỄN THẾ SƠN 10/30/1996  Nam  3/O 2/2/2023 10:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
253 189940 ĐỖ MINH VƯƠNG 6/15/1990  Nam  3/E 2/2/2023 10:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
254 189941 ĐINH THỊ HƯỜNG 1/1/1998  Nữ 2/2/2023 11:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
255 189943 PHẠM NGỌC DƯỠNG 12/1/1971  Nam  FITTER 2/2/2023 11:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI DƯƠNG
256 189942 TRẦN PHI HÙNG 6/14/1980  Nam  AB.E 2/2/2023 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
257 189944 NGUYỄN VĂN GIAO 9/11/1985  Nam  2/O 2/2/2023 11:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
258 189946 VŨ ĐẠI SƠN 10/25/1999  Nam  FITTER 2/2/2023 11:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
259 189979 ĐỖ VĂN ĐỨC 9/2/1976  Nam  M/M 2/2/2023 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
260 189980 SẰN THỊ QUẾ 10/9/1972  Nữ 2/2/2023 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
261 189986 LÝ QUỐC ANH 12/25/2002  Nam  AB.D 2/2/2023 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
262 189988 VŨ ĐÌNH HIẾU 6/24/1984  Nam  FITTER 2/2/2023 14:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  PACIFIC
263 189992 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 8/5/1990  Nam  4/E 2/2/2023 14:19  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
264 189998 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 5/4/1983  Nam  FITTER 2/2/2023 14:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
265 190001 CAO VĂN KỲ 1/20/1982  Nam  C/O 2/2/2023 14:28  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
266 190005 PHẠM PHI HÙNG 3/3/1966  Nam  SAILOR 2/2/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
267 190008 NGUYỄN VĂN TUÂN 9/12/2002  Nam  OS.D 2/2/2023 14:34  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
268 190011 NGUYỄN VĂN TÁ 3/18/1984  Nam  COOK 2/2/2023 14:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
269 190012 TRẦN XUÂN TRÍ 10/11/1991  Nam  AB.D 2/2/2023 14:39  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
270 190016 TRẦN VĂN DŨNG 8/4/1983  Nam  C/E 2/2/2023 14:40  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
271 190015 TRẦN VĂN TRỌNG 11/8/1993  Nam  OILER 2/2/2023 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
272 190019 LÊ VĂN HOAN 11/17/1967  Nam  BOSUN 2/2/2023 14:42  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
273 190021 TRƯƠNG QUANG VÂN 12/20/1967  Nam  COOK 2/2/2023 14:43  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
274 190026 TRẦN VĂN HÙNG 9/4/1991  Nam  AB.D 2/2/2023 14:45  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
275 190029 LƯU VĂN NINH 8/2/1991  Nam  2/O 2/2/2023 14:50  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
276 190030 NGUYỄN VĂN SAN 3/4/1998  Nam  OILER 2/2/2023 14:51  INLACO-SG (127USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
277 190037 LƯƠNG VĂN TÂM 3/10/1987  Nam  DECK OFFICER 2/2/2023 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
278 190040 NGUYỄN THẾ GIÁP 12/6/1991  Nam  2/O 2/2/2023 14:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
279 190044 NGÔ NGỌC THẾ 3/25/1992  Nam  3/O 2/2/2023 14:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
280 190046 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 8/4/1992  Nam  2/E 2/2/2023 15:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
281 190050 LÊ HOÀNG DƯ 8/15/1999  Nam  OS 2/2/2023 15:02  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
282 190053 VŨ VĂN HOÀNG 9/19/1987  Nam  ELECTRIC 2/2/2023 15:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
283 190054 TRẦN MẠNH HÙNG 7/22/1991  Nam  SAILOR 2/2/2023 15:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
284 190055 ĐOÀN HẢI KHOA 9/22/2000  Nam  OILER 2/2/2023 15:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
285 190056 PHAN THÀNH NAM 9/13/1982  Nam  BOSUN 2/2/2023 15:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
286 190058 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 1/24/1998  Nam  AB.E 2/2/2023 15:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRANSCO
287 190059 PHẠM HOÀNG MINH 4/2/1993  Nam  OILER 2/2/2023 15:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
288 190062 LÊ VĨNH THANH 11/1/1980  Nam  C/E 2/2/2023 15:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
289 190067 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG 10/3/1981  Nam  OS.D 2/2/2023 15:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
290 190069 TRẦN MẠNH QUỲNH 11/18/1983  Nam  4/E 2/2/2023 15:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
291 190079 LIU PING 3/18/1990  Nam 2/2/2023 16:14  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp
292 190080 KE YOU XING 1/15/1975  Nam 2/2/2023 16:15  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp
293 190082 LI GANG 5/22/1985  Nam 2/2/2023 16:23  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp
294 190083 ZHANG YONG HONG 8/8/1982  Nam 2/2/2023 16:25  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp
295 190084 LI HAI GEN 8/17/1982  Nam 2/2/2023 16:27  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp
296 190085 HUANG ZHAO ZHENG 4/1/1972  Nam 2/2/2023 16:28  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp
297 190086 ZHAO SHI BIN 12/6/1966  Nam 2/2/2023 16:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp
298 190138 DƯƠNG VĂN THANH 1/20/1985  Nam  CAPT 2/3/2023 7:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
299 190159 VŨ VĂN HIỂN 11/25/1989  Nam  SAILOR 2/3/2023 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
300 190165 LÊ VĂN CƯỜNG 9/29/1973  Nam  AB.E 2/3/2023 7:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
301 190170 NGUYỄN HỒNG TIẾN 5/20/1976  Nam  OS.D 2/3/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
302 190175 NGUYỄN VĂN HẬU 7/21/2001  Nam  OILER 2/3/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
303 190181 VŨ VĂN CHÍNH 10/12/1989  Nam  4/E 2/3/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
304 190189 NGUYỄN SỸ XÔ 7/21/1965  Nam  OILER 2/3/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
305 190193 BÙI DUY KHÁNH 8/16/1993  Nam  AB.D 2/3/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
306 190199 BÙI NGỌC TUÂN 8/15/1986  Nam  OILER 2/3/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
307 190202 BÙI VĂN DOÃN 4/10/1981  Nam  OILER 2/3/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
308 190209 LÊ VĂN ĐỒNG 2/8/1987  Nam  SAILOR 2/3/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
309 190211 BÙI VĂN VÕ 8/10/1991  Nam  OILER 2/3/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
310 190216 NGUYỄN CẢNH THĂNG 7/10/1998  Nam  AB.D 2/3/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
311 190219 PHẠM CÔNG HÙNG 10/2/1986  Nam  2/O 2/3/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
312 190222 NGUYỄN VĂN HUỲNH 5/25/1997  Nam  SAILOR 2/3/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
313 190228 VÕ NGỌC KỲ 4/8/1993  Nam  STEWARD 2/3/2023 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
314 190229 LÊ TÙNG LÂM 3/15/1982  Nam  ELECTRIC 2/3/2023 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
315 190230 PHẠM KHÁNH HÒA 12/20/1989  Nam  2/O 2/3/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
316 190232 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 9/18/1988  Nam  AB.D 2/3/2023 8:28  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
317 190235 NGUYỄN DUY ĐANG 7/8/1990  Nam  2/E 2/3/2023 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
318 190237 TRƯƠNG THANH PHÚC 10/2/1991  Nam  3/E 2/3/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
319 190239 CAO VĂN DŨNG 2/2/1999  Nam  AB.E 2/3/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
320 190241 VŨ THÀNH ĐẠT 11/7/2004  Nam 2/3/2023 8:37  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
321 190243 NGUYỄN QUỐC HUÂN 10/3/1970  Nam  OILER 2/3/2023 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
322 190246 PHẠM HOÀI ÂN 5/9/1972  Nam  BOSUN 2/3/2023 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
323 190247 NGUYỄN VĂN NAM 11/15/1993  Nam  AB 2/3/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
324 190249 NGUYỄN VĂN TUẤN 11/8/1979  Nam  OILER 2/3/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
325 190250 BÙI VĂN DŨNG 5/29/1990  Nam  OILER 2/3/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HÀO HƯNG
326 190251 NGUYỄN QUANG SÁNG 12/24/2002  Nam  AB 2/3/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI DƯƠNG
327 190252 NGUYỄN PHẠM ÊM 7/8/1978  Nam  ELECTRIC 2/3/2023 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
328 190256 PHÙNG VĂN HANH 9/2/1976  Nam  BOSUN 2/3/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
329 190259 TRẦN VĂN HIỂN 3/1/2000  Nam  OS 2/3/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
330 190267 ĐÀM VĂN LƯU 11/21/1980  Nam  OILER 2/3/2023 8:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
331 190264 NGÔ TUẤN ANH 12/3/1999  Nam  M/M 2/3/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
332 190268 ĐỖ ANH HỮU 1/13/1990  Nam  3/E 2/3/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
333 190271 ĐẶNG QUANG PHÚC 10/2/1971  Nam  AB 2/3/2023 8:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
334 190272 ĐÀO XUÂN THỊNH 6/30/1969  Nam  CAPT 2/3/2023 8:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
335 190275 VŨ TUẤN ANH 9/10/1988  Nam  OS.D 2/3/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
336 190279 VŨ MẠNH CHIẾN 5/11/2000  Nam  SAILOR 2/3/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
337 190281 NGÔ VĂN THỊNH 8/1/1982  Nam  BOSUN 2/3/2023 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
338 190283 NGUYỄN VĂN DŨNG 4/10/1989  Nam  OS.E 2/3/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
339 190282 TRẦN VĂN HỢI 6/16/1978  Nam  OS.E 2/3/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
340 190290 NGUYỄN ANH TUẤN 7/22/1987  Nam  COOK 2/3/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
341 190291 HỒ ĐỨC CHUNG 10/19/1999  Nam  OILER 2/3/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
342 190293 NGUYỄN VĂN LONG 1/13/1998  Nam  OS 2/3/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
343 190296 NGUYỄN VĂN LUÔN 11/14/1989  Nam 2/3/2023 9:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
344 190298 ĐÀM VĂN DŨNG 4/6/1986  Nam  3/O 2/3/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
345 190299 NGUYỄN HUY LY 2/24/1995  Nam  AB.D 2/3/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
346 190300 VŨ VĂN CƯỜNG 9/22/1989  Nam  4/E 2/3/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
347 190301 VŨ VĂN TÚC 12/28/1991  Nam  2/O 2/3/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
348 190302 TRẦN ĐỨC LỘC 7/22/1992  Nam  2/O 2/3/2023 9:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ATACO
349 190304 HOÀNG VĂN VŨ 8/8/2001  Nam  SAILOR 2/3/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
350 190303 PHẠM VĂN TUYÊN 12/21/1987  Nam  ELECTRIC 2/3/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
351 190305 NGUYỄN VĂN ĐỨC 4/4/1987  Nam  1/E 2/3/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
352 190307 PHẠM VĂN VIỆT 6/15/1992  Nam  2/O 2/3/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
353 190313 PHẠM THÀNH ĐẠT 1/13/1990  Nam  3/O 2/3/2023 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
354 190309 NGUYỄN VĂN KHÔI 9/5/1992  Nam  AB 2/3/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
355 190316 PHẠM VĂN LÂM 10/27/1993  Nam  3/E 2/3/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
356 190318 NGUYỄN HỒNG THÁI 9/28/2001  Nam  DECK – CADET 2/3/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
357 190320 NGUYỄN HUY THỨC 7/28/1977  Nam  AB.E 2/3/2023 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
358 190321 NGUYỄN MINH CHÚC 9/7/1992  Nam  AB 2/3/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
359 190323 NGUYỄN VĂN HẢI 8/26/1985  Nam  1/E 2/3/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
360 190324 ĐỒNG VĂN GIANG 7/15/2001  Nam  OILER 2/3/2023 9:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
361 190325 LƯU ANH TUẤN 10/1/1986  Nam  2/O 2/3/2023 9:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
362 190327 HÀ VĂN THUÂN 6/10/1981  Nam  C/O 2/3/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
363 190329 PHAN NGA 1/26/1988  Nam  C/E 2/3/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
364 190328 NGÔ QUANG ĐẠT 5/25/1969  Nam  C/E 2/3/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
365 190331 ĐOÀN VĂN CƯỜNG 7/26/1990  Nam  2/E 2/3/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
366 190332 NGUYỄN MẠNH TUẤN 9/24/1996  Nam  SAILOR 2/3/2023 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
367 190333 ĐỒNG TÚ ANH 9/6/1987  Nam  3/E 2/3/2023 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
368 190336 TRẦN VIỆT KIÊN 11/4/1975  Nam  COOK 2/3/2023 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
369 190337 TRẦN VĂN CHIẾN 4/30/1998  Nam  AB.E 2/3/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB HOÀNG TUẤN
370 190339 BHUPENDER 9/10/1994  Nam 2/3/2023 9:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
371 190340 NGUYỄN THÀNH TRUNG 5/23/1981  Nam  C/E 2/3/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
372 190342 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1/20/1987  Nam  ELECTRIC 2/3/2023 9:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
373 190343 PHẠM VĂN LÃM 4/6/1982  Nam  C/E 2/3/2023 9:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
374 190344 NGUYỄN DUY TRINH 9/13/1984  Nam  C/O 2/3/2023 9:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
375 190350 LƯƠNG THẾ CÔNG 10/22/2004  Nam  SAILOR 2/3/2023 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
376 190352 BÙI DUY HÒA 6/7/1993  Nam  AB.D 2/3/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
377 190353 NGUYỄN VĂN VỮNG 2/3/2000  Nam  OS.D 2/3/2023 10:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
378 190356 BÙI HUY HẢI 10/17/2004  Nam  OILER 2/3/2023 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
379 190357 VŨ MẠNH TƯỜNG 2/11/1987  Nam  OILER 2/3/2023 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
380 190359 CAO VĂN NHẬT 9/3/1994  Nam  AB.D 2/3/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
381 190361 NGUYỄN VĂN NINH 5/19/1990  Nam  2/O 2/3/2023 10:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
382 190362 VŨ NGỌC QUANG 6/11/1993  Nam  M/M 2/3/2023 10:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
383 190364 NGUYỄN TRỌNG YÊU 10/20/1991  Nam  3/O 2/3/2023 10:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
384 190365 NGUYỄN ĐÌNH NAM 11/16/1997  Nam  AB.D 2/3/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
385 190366 BÙI HỒNG CẨM 11/3/1996  Nam  OILER 2/3/2023 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
386 190371 DƯƠNG VĂN CHUYỂN 2/12/1994  Nam  3/O 2/3/2023 10:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
387 190372 PHẠM VĂN VỊ 4/9/1991  Nam  SAILOR 2/3/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
388 190374 BÙI VĂN SƠN 7/11/1998  Nam  OILER 2/3/2023 10:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
389 190376 VŨ VĂN TÚC 12/28/1991  Nam 2/3/2023 10:49  KSK lấy bằng lái xe nam
390 190379 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/9/1989  Nam  BOSUN 2/3/2023 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  AMAT
391 190380 VŨ TIẾN PHƯƠNG 7/12/2000  Nam  SAILOR 2/3/2023 11:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
392 190427 NINH VĂN ĐẶNG 8/5/1992  Nam  2/O 2/3/2023 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
393 190429 TRẦN XUÂN HANH 8/10/1990  Nam  3/O 2/3/2023 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
394 190431 ĐINH VĂN THÔNG 3/14/2000  Nam  AB.E 2/3/2023 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
395 190435 NGUYỄN VĂN VĨNH 12/4/1988  Nam  C/O 2/3/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
396 190436 NGUYỄN VĂN QUY 8/26/1993  Nam  2/O 2/3/2023 14:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
397 190440 MAI VĂN NHẬT 12/3/1993  Nam  M/M 2/3/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
398 190442 NGUYỄN XUÂN THUẤN 1/10/1985  Nam  3/O 2/3/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI DƯƠNG
399 190443 ĐÀO VĂN HẢI 10/25/1992  Nam  3/E 2/3/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
400 190444 TRƯƠNG NGỌC MINH 6/28/1974  Nam  COOK 2/3/2023 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
401 190446 LƯỜNG VĂN THANH 5/4/1998  Nam 2/3/2023 14:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
402 190449 NGUYỄN ĐÌNH SOẠN 5/1/1982  Nam 2/3/2023 14:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
403 190454 PHẠM VĂN TOÀN 9/13/1982  Nam  2/E 2/3/2023 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
404 190457 LƯỜNG VĂN PHÚC 4/10/1997  Nam 2/3/2023 14:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
405 190460 LƯỜNG VĂN VĂN 10/31/1996  Nam 2/3/2023 14:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
406 190467 NGUYỄN BÁ LUÂN 10/9/1998  Nam  OILER 2/3/2023 14:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
407 190468 LÊ VĂN TRÌNH 10/3/1989  Nam  2/O 2/3/2023 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
408 190469 NGUYỄN QUANG HIẾU 6/30/1998  Nam  OS.E 2/3/2023 14:40  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
409 190474 MẠC VĂN NAM 1/1/1991  Nam 2/3/2023 14:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
410 190475 NGUYỄN ĐÌNH THIỆN 12/8/1979  Nam  PUMP 2/3/2023 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
411 190477 VŨ TIẾN THUẬN 9/29/1993  Nam  3/E 2/3/2023 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
412 190491 TRỊNH ĐÌNH LINH 5/22/1994  Nam  3/O 2/3/2023 15:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
413 190493 PHẠM VĂN TUẤN 5/20/1989  Nam  FITTER 2/3/2023 15:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
414 190496 NGUYỄN VĂN THÀNH 12/22/1990  Nam  AB.D 2/3/2023 15:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
415 190497 MAI ĐÌNH KHÁNH 1/8/1996  Nam  OS.D 2/3/2023 15:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
416 190499 HỒ BÁ KHỎE 11/1/1986  Nam  OS.E 2/3/2023 15:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
417 190500 PHẠM THẾ MẠNH 8/14/1989  Nam  OS.D 2/3/2023 15:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
418 190503 ĐỖ NGỌC KHẢM 4/19/1985  Nam  4/E 2/3/2023 15:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
419 190507 LƯỜNG VĂN NAM 3/24/1989  Nam  AB.D 2/3/2023 16:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
420 190509 NGUYỄN XUÂN THANH 3/25/1988  Nam  SAILOR 2/3/2023 16:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
421 190510 NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG 11/6/2003  Nam  AB.E 2/3/2023 16:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
422 190526 PHẠM VĂN BẢY 12/19/1977  Nam  CAPT 2/4/2023 7:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
423 190528 NGUYỄN THANH THUÂN 3/9/1995  Nam  OS.D 2/4/2023 7:36  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
424 190529 TRẦN VĂN ANH 9/8/1996  Nam  OILER 2/4/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
425 190530 NGÔ TIẾN DŨNG 7/15/1978  Nam  CAPT 2/4/2023 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
426 190531 NGUYỄN VĂN ĐẠI 2/5/1991  Nam  AB.D 2/4/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
427 190532 PHẠM VĂN QUANG 3/15/1983  Nam  AB 2/4/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
428 190535 TRẦN CÔNG HẢO 6/19/1998  Nam  3/O 2/4/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
429 190538 ĐINH QUANG NINH 6/16/1993  Nam 2/4/2023 8:01  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
430 190539 VŨ HỒNG ĐỨC 3/13/1980  Nam  OILER 2/4/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
431 190542 DƯƠNG MINH TUẤN 9/9/1990  Nam  3/E 2/4/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
432 190544 TRẦN ĐỨC KHANH 5/18/1980  Nam 2/4/2023 8:15  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
433 190546 KHÚC VĂN DŨNG 6/10/1994  Nam  3/O 2/4/2023 8:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
434 190553 NGUYỄN QUANG DUY 10/23/1996  Nam  3/O 2/4/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
435 190555 NGUYỄN HUY HOÀNG 3/3/1989  Nam  FITTER 2/4/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
436 190556 ĐẶNG VĂN BIÊN 1/21/1986  Nam  M/M 2/4/2023 8:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
437 190557 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG 11/17/1993  Nam  SAILOR 2/4/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
438 190558 VŨ QUÝ DƯƠNG 6/14/1989  Nam  ELECTRIC 2/4/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
439 190564 BÙI VĂN DU 2/2/1980  Nam  CAPT 2/4/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
440 190566 PHẠM VĂN HUÂN 9/15/1984  Nam  COOK 2/4/2023 9:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
441 190569 TRẦN SỸ HÙNG 1/18/1974  Nam  C/E 2/4/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
442 190571 NGUYỄN NGỌC SƠN 3/12/1993  Nam  2/O 2/4/2023 9:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
443 190572 PHẠM XUÂN HẢI 5/18/1986  Nam  3/E 2/4/2023 9:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
444 190578 VŨ HỮU VIẾT 8/4/1995  Nam 2/4/2023 11:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
445 190691 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 7/10/1968  Nam  CAPT 2/6/2023 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
446 190695 NGUYỄN VĂN SƠN 7/24/1988  Nam  3/E 2/6/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀNG HẢI THÀNH CÔNG
447 190700 ĐÀM MINH HIỀN 11/4/1987  Nam  BOSUN 2/6/2023 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
448 190705 ĐẶNG ĐÌNH TRƯỜNG 12/13/1983  Nam  CAPT 2/6/2023 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
449 190711 TRẦN LONG TUYỀN 6/11/1988  Nam  OS.E 2/6/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
450 190725 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/22/1983  Nam  2/E 2/6/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
451 190729 ĐINH VĂN HẢI 8/10/1996  Nam  OS.E 2/6/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
452 190735 VÕ VĂN HOÀN 7/5/1986  Nam  SAILOR 2/6/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
453 190738 PHAN HÙNG LONG 8/9/1986  Nam  OILER 2/6/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
454 190740 NGUYỄN DUY THANH 6/22/1963  Nam  C/E 2/6/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TRƯỜNG LONG
455 190746 LÊ TIẾN NAM 1/20/2000  Nam  ENGINE – CADET 2/6/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
456 190748 TRỊNH VĂN CHIẾN 7/25/1994  Nam  3/E 2/6/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
457 190753 NHỮ ANH QUANG 8/1/1971  Nam  FITTER 2/6/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
458 190751 VÕ TÙNG DƯƠNG 12/31/1989  Nam  WPR 2/6/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
459 190760 TRẦN NGỌC HOA 11/18/1981  Nam  OILER 2/6/2023 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
460 190761 DƯƠNG THANH ĐỨC 3/3/1998  Nam  AB.D 2/6/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
461 190765 VŨ PHÚC HUYÊN 12/2/1983  Nam  CAPT 2/6/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
462 190767 NGUYỄN VĂN CHUNG 3/22/1980  Nam  3/O 2/6/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
463 190773 NGUYỄN VĂN MINH 5/19/1996  Nam  M/M 2/6/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
464 190783 TRẦN XUÂN THẠO 4/12/1998  Nam  OS.D 2/6/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
465 190784 NGUYỄN VĂN HẬU 5/19/1991  Nam  2/O 2/6/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
466 190787 TRẦN THỊ VÂN 3/13/1994  Nữ 2/6/2023 8:19  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
467 190792 NGÔ VĂN MINH 8/3/1983  Nam  OILER 2/6/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
468 190793 PHẠM HỮU KHƯƠNG 10/5/1987  Nam  AB.D 2/6/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
469 190797 PHẠM HẢI BÌNH 8/27/1969  Nam  FITTER 2/6/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
470 190799 LÊ VĂN CHÍNH 1/24/1984  Nam  C/O 2/6/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
471 190801 PHẠM HÙNG CƯỜNG 1/9/1982  Nam  COOK 2/6/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
472 190814 NGUYỄN VĂN THỊNH 9/8/2000  Nam  OS 2/6/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
473 190813 NGUYỄN VĂN BÌNH 9/2/1987  Nam  C/E 2/6/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
474 190815 MIYAZAKI MASUMI 9/10/1970  Nam 2/6/2023 8:33  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
475 190818 ĐỖ HOÀNG ANH 2/19/1985  Nam  AB.D 2/6/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
476 190817 VŨ VĂN BÌNH 10/26/1993  Nam  OILER 2/6/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
477 190821 NGUYỄN CÔNG SÁNG 10/4/1982  Nam  ELECTRIC 2/6/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
478 190823 NGUYỄN VĂN HIẾU 1/23/1997  Nam  M/M 2/6/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
479 190828 NGUYỄN THẾ QUÂN 7/3/1984  Nam  AB.E 2/6/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
480 190829 NGUYỄN VĂN MÃO 2/10/1987  Nam  CAPT 2/6/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
481 190837 DƯƠNG QUỐC BÌNH 10/11/1976  Nam  COOK 2/6/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
482 190835 PHẠM SỸ ANH 7/23/2000  Nam  AB.E 2/6/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
483 190842 NHÂM QUANG VIỆT 7/23/1994  Nam  AB.D 2/6/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
484 190846 HOÀNG VĂN MƯỜI 4/5/1967  Nam  C/E 2/6/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
485 190851 HÀ VĂN HUẤN 9/7/2001  Nam 2/6/2023 8:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
486 190850 BÙI CAO CƯỜNG 10/12/1990  Nam  C/O 2/6/2023 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
487 190858 NGUYỄN ĐỨC HỮU 9/9/1986  Nam  ELECTRIC 2/6/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
488 190861 NGUYỄN THÀNH VÂN 11/14/1988  Nam  OILER 2/6/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
489 190863 CAO VĂN HÀ 7/16/1987  Nam  OS.D 2/6/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
490 190868 VŨ LINH 11/5/1986  Nam  AB.D 2/6/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
491 190873 HOÀNG VĂN THỊNH 5/18/1988  Nam  SAILOR 2/6/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
492 190874 PHẠM ĐĂNG DIỆN 11/23/1993  Nam  4/E 2/6/2023 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
493 190876 NGUYỄN VIẾT TÀI 9/10/1998  Nam  OS.D 2/6/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TÂN ĐẠI DƯƠNG
494 190877 DƯƠNG VĂN THUẬN 3/22/1987  Nam  AB 2/6/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
495 190880 LÊ VĂN PHI 5/5/1990  Nam  C/O 2/6/2023 9:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
496 190883 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 10/27/1969  Nam  COOK 2/6/2023 9:03  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
497 190891 LÂM MINH HIẾU 12/29/1980  Nam  C/E 2/6/2023 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
498 190903 LẠI MẠNH HÒA 8/24/1974  Nam  PUMP 2/6/2023 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
499 190898 NGUYỄN VĂN ÁNH 8/10/1990  Nam  FITTER 2/6/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
500 190901 NGUYỄN THÁI 1/17/1994  Nam  AB.D 2/6/2023 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
501 190906 HOÀNG VĂN TÂN 2/18/2001  Nam  SAILOR 2/6/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
502 190911 NGUYỄN VIẾT SỬ 8/30/1982  Nam  CAPT 2/6/2023 9:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
503 190918 ĐÀO VIẾT DUY 12/19/1971  Nam  BOSUN 2/6/2023 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
504 190917 ĐỖ VĂN TÀI 8/28/1985  Nam  C/O 2/6/2023 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
505 190919 BÙI ĐÌNH HUY 8/13/1990  Nam  3/E 2/6/2023 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
506 190923 PHẠM ĐỨC TUÂN 11/7/1985  Nam  FITTER 2/6/2023 9:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
507 190925 PHẠM QUỐC BẢO 11/11/1977  Nam  4/E 2/6/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
508 190926 PHẠM VĂN LONG 8/2/1990  Nam 2/6/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
509 190930 HÀ VĂN THUẬN 11/22/1995  Nam 2/6/2023 9:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
510 190932 ĐỖ MẠNH KHÁNH 6/6/1972  Nam  OILER 2/6/2023 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
511 190935 MAI VĂN CHUẨN 4/4/1999  Nam 2/6/2023 9:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
512 190936 NGUYỄN VĂN HUỲNH 10/2/1977  Nam  3/E 2/6/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
513 190940 DƯƠNG DUY ĐÔNG 6/7/1974  Nam  FITTER 2/6/2023 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
514 190939 PHẠM ĐÌNH LINH 11/28/1996  Nam  OS 2/6/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
515 190941 BÙI NGỌC ĐIỀN 2/1/1987  Nam  1/E 2/6/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
516 190944 BÙI VĂN NAM 2/14/1976  Nam  FITTER 2/6/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
517 190943 TRẦN TUẤN THẮNG 7/1/1989  Nam  C/O 2/6/2023 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
518 190945 XUÂN VĂN KHÔI 11/24/1984  Nam  BOSUN 2/6/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
519 190946 NGUYỄN VĂN LUÂN 3/1/1983  Nam  CAPT 2/6/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
520 190947 ĐOÀN VĂN SÁNG 8/12/1999  Nam  OILER 2/6/2023 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
521 190950 TRẦN VĂN LỢI 9/15/1993  Nam  COOK 2/6/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
522 190953 HÀ VĂN PHONG 8/18/1993  Nam 2/6/2023 9:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
523 190954 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 2/19/1993  Nữ 2/6/2023 9:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
524 190955 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 3/29/1997  Nam  OS.D 2/6/2023 9:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
525 190958 PHẠM THẾ LUÂN 11/16/1989  Nam  COOK 2/6/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
526 190961 HOÀNG XUÂN PHÚC 7/3/1992  Nam  AB.D 2/6/2023 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
527 190964 HÀ THỊ DUYỆT 4/2/1995  Nữ 2/6/2023 9:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
528 190965 BÙI THẾ TÙNG 3/1/1995  Nam  AB.D 2/6/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
529 190974 NGUYỄN QUANG QUÂN 3/23/1985  Nam  CAPT 2/6/2023 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
530 190967 HOÀNG ĐÌNH DƯƠNG 8/8/1989  Nam  C/O 2/6/2023 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
531 190968 HÀ THỊ LƯU 6/28/1994  Nữ 2/6/2023 9:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
532 190970 HÀ VĂN KIỂM 1/1/1967  Nam 2/6/2023 9:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
533 190971 HÀ VĂN TIẾP 11/4/1992  Nam 2/6/2023 9:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
534 190978 QUÁCH VĂN THƯ 8/5/1975  Nam 2/6/2023 9:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
535 190980 LÊ XUÂN HƯNG 12/15/1994  Nam  COOK 2/6/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
536 190981 HÀ VĂN PHƯƠNG 1/23/1980  Nam  3/O 2/6/2023 9:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
537 190982 TRẦN NGỌC THÀNH 7/29/2001  Nam  OS.D 2/6/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
538 190983 HỒ THỊ BÍCH NGỌC 1/1/1972  Nữ 2/6/2023 9:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
539 190984 TRƯƠNG VĂN HỒNG 10/20/1991  Nam  SAILOR 2/6/2023 9:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
540 190987 VŨ DUY THƯỞNG 6/15/1995  Nam  AB.D 2/6/2023 9:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
541 190988 NGUYỄN NGỌC TÙNG 3/28/1994  Nam  OILER 2/6/2023 9:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
542 190989 NGUYỄN HOÀNG LONG 9/28/2000  Nam  SAILOR 2/6/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
543 190990 NGUYỄN VĂN NAM 9/20/1984  Nam  BOSUN 2/6/2023 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
544 190991 VŨ XUÂN THẮNG 5/1/1990  Nam  DECK – CADET 2/6/2023 10:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
545 190996 HOÀNG THỊ LỊCH 4/10/1976  Nữ 2/6/2023 10:01  KSK lấy bằng lái xe nữ
546 190992 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 9/25/1992  Nam  AB.E 2/6/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
547 190993 PHẠM HÙNG THẮNG 12/10/1992  Nam  3/O 2/6/2023 10:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
548 190994 BÙI ĐÌNH LUẬN 12/1/1993  Nam  3/O 2/6/2023 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
549 190997 TRƯƠNG VĂN THIỆN 9/22/1983  Nam  C/E 2/6/2023 10:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
550 191002 LƯƠNG MINH THẮNG 10/20/1995  Nam  AB.D 2/6/2023 10:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
551 191003 NGUYỄN THÀNH LONG 8/23/1992  Nam 2/6/2023 10:21  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
552 191006 NGUYỄN HỮU SỰ 6/26/1982  Nam  ELECTRIC 2/6/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TRƯỜNG LONG
553 191007 NGUYỄN VĂN NHÂN 8/10/1987  Nam  4/E 2/6/2023 10:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
554 191008 NGUYỄN VĂN SƠN 6/7/1982  Nam  OS.E 2/6/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
555 191009 NGUYỄN VĂN BỀN 2/17/1974  Nam  OILER 2/6/2023 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
556 191010 LÊ VĂN TUYẾN 10/15/1993  Nam  3/E 2/6/2023 10:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
557 191011 PHẠM GIA DUY 3/17/1981  Nam  OILER 2/6/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
558 191016 LÊ VĂN LONG 9/5/1988  Nam  OILER 2/6/2023 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
559 191012 LÊ VĂN QUẢNG 10/21/1983  Nam  OS.E 2/6/2023 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
560 191014 PHẠM TRỌNG VŨ 8/2/2003  Nam  OS.D 2/6/2023 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB
561 191017 TRẦN HỮU TRUNG 5/18/2003  Nam  OILER 2/6/2023 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
562 191018 PHẠM THẾ THUẤN 10/12/1967  Nam  COOK 2/6/2023 10:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
563 191046 TRẦN XUÂN ƯỚC 6/25/1989  Nam  4/E 2/6/2023 10:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
564 191049 TRẦN VĂN THƯỞNG 6/14/1985  Nam  2/E 2/6/2023 11:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
565 191050 TRẦN VĂN NGA 10/20/1972  Nam  OILER 2/6/2023 11:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
566 191052 TRẦN VĂN HIẾU 8/21/1995  Nam  OILER 2/6/2023 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
567 191053 NGUYỄN QUYẾT MẬU 8/23/1986  Nam  2/E 2/6/2023 11:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
568 191055 ĐỖ QUANG ĐẠI 3/27/1994  Nam  OILER 2/6/2023 11:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
569 191056 BÙI CÔNG HUY 9/28/1984  Nam  C/E 2/6/2023 11:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
570 191057 NGÔ VĂN NHIÊN 1/1/1987  Nam  AB.D 2/6/2023 11:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
571 191058 NGUYỄN VĂN SƠN 2/29/1996  Nam  OILER 2/6/2023 11:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
572 191061 BÙI VĂN HOÀNG 11/11/1988  Nam  M/M 2/6/2023 11:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
573 191063 TRẦN QUANG TUẤN 12/24/1999  Nam 2/6/2023 11:33  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
574 191064 NGUYỄN NGỌC ANH 12/22/1985  Nam  C/O 2/6/2023 11:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
575 191094 NGUYỄN ĐÌNH HẢO 3/15/1992  Nam  3/O 2/6/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
576 191099 BÙI VĂN CHINH 10/17/1987  Nam  OS.E 2/6/2023 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
577 191105 NGÔ VĂN HOÀNG 6/1/1981  Nam  COOK 2/6/2023 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
578 191108 PHẠM VĂN THẮNG 7/24/1990  Nam  AB.D 2/6/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
579 191116 NGUYỄN VĂN BẢO 1/11/1975  Nam  COOK 2/6/2023 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
580 191119 NGUYỄN TIẾN LONG 11/20/1976  Nam  FITTER 2/6/2023 14:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
581 191123 LÊ HUY TRUNG 7/2/1985  Nam  AB 2/6/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
582 191127 PHẠM TUẤN DŨNG 6/5/1996  Nam  OS.D 2/6/2023 14:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
583 191134 NGUYỄN TẤT CÔNG 12/16/1989  Nam  2/E 2/6/2023 14:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
584 191148 LÊ VĂN LÝ 5/21/1998  Nam  OILER 2/6/2023 14:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
585 191160 ĐOÀN QUYỀN LINH 12/17/1996  Nam  2/O 2/6/2023 15:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
586 191164 LÊ ANH VƯƠNG 10/14/1993  Nam  SAILOR 2/6/2023 15:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
587 191168 ĐẶNG VĂN LONG 8/10/1997  Nam  SAILOR 2/6/2023 15:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
588 191170 ĐỖ VĂN ĐỨC 9/2/1976  Nam  M/M 2/6/2023 15:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
589 191173 PHẠM VIỆT ANH 10/4/1998  Nam  3/O 2/6/2023 15:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
590 191177 BÙI HỒNG CẨM 11/3/1996  Nam  OILER 2/6/2023 15:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
591 191179 NGUYỄN VĂN HẠNH 5/10/1985  Nam  BOSUN 2/6/2023 15:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
592 191192 LÊ VĂN MẠNH 8/7/1981  Nam 2/6/2023 16:34  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
593 191238 PHẠM ĐỨC THỊNH 6/30/1986  Nam  AB.D 2/7/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
594 191245 NGÔ ĐỨC NGHỊ 2/11/1993  Nam  ELECTRIC 2/7/2023 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
595 191250 NGÔ VĂN PHONG 10/25/1989  Nam  3/E 2/7/2023 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
596 191251 HOÀNG ĐÌNH QUYẾT 1/11/1985  Nam  FITTER 2/7/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
597 191255 TRẦN KHÁNH DIỆN 2/2/1976  Nam  C/E 2/7/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
598 191256 NGUYỄN CÔNG CƯỜNG 12/13/1972  Nam  CAPT 2/7/2023 7:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
599 191259 HỒ CÔNG THÀNH 10/13/1988  Nam  M/M 2/7/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
600 191268 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 5/1/1987  Nam  FITTER 2/7/2023 7:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
601 191270 BÙI ĐỨC TÀI 2/27/1994  Nam  OS.D 2/7/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH TUẤN
602 191274 NGUYỄN VĂN HẬU 2/3/1988  Nam  AB.D 2/7/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
603 191282 PHẠM CÔNG HUY 7/10/1988  Nam  OS.E 2/7/2023 8:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
604 191285 PHẠM VĂN THƯƠNG 9/3/1991  Nam  2/E 2/7/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
605 191289 TRƯƠNG ĐỨC QUANG 4/15/1973  Nam  3/E 2/7/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
606 191291 PHẠM VĂN CƯỜNG 9/9/1977  Nam  C/E 2/7/2023 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
607 191296 PHẠM CÔNG LONG 4/21/1991  Nam  AB.D 2/7/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
608 191295 TRẦN ĐĂNG KHOA 1/1/2002  Nam  SAILOR 2/7/2023 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
609 191304 CAO HÙNG CƯỜNG 7/22/1982  Nam  OILER 2/7/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
610 191312 NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG 4/16/1980  Nam  CAPT 2/7/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
611 191313 PHẠM ĐỨC SƠN 3/24/1977  Nam  CAPT 2/7/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
612 191319 HOÀNG THANH SƠN 11/9/1983  Nam  CAPT 2/7/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
613 191323 NGÔ ANH ĐỨC 1/10/1972  Nam  FITTER 2/7/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
614 191329 HỒ CHÍ HẢO 4/11/1983  Nam  2/E 2/7/2023 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
615 191330 ĐINH CÔNG TIẾN 3/4/1999  Nam  OS.D 2/7/2023 8:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
616 191335 HOÀNG VĂN QUỲNH 2/3/1987  Nam  3/O 2/7/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
617 191337 VŨ NAM ANH 10/31/1996  Nam  OILER 2/7/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
618 191344 NGUYỄN TRỌNG DUY 11/20/1998  Nam  3/O 2/7/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
619 191343 PHẠM ĐỨC THỌ 12/27/1987  Nam  C/E 2/7/2023 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
620 191350 NGUYỄN HỮU HUÂN 8/10/1978  Nam  ELECTRIC 2/7/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
621 191351 VŨ THẾ ANH 10/26/2000  Nam  OS.D 2/7/2023 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
622 191353 NGUYỄN HỒNG VIỆT 8/27/1999  Nam  OILER 2/7/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
623 191356 VŨ VĂN NHẬT 8/30/1982  Nam  OILER 2/7/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
624 191359 HÀ VĂN HẢI 6/10/1989  Nam  OS.D 2/7/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
625 191362 MAI VĂN TIẾN 12/28/2004  Nam  AB.D 2/7/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
626 191364 NGUYỄN VĂN CHÍNH 1/24/1975  Nam  C/E 2/7/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
627 191368 ĐOÀN TRỌNG MẠNH 10/14/1984  Nam  OILER 2/7/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
628 191369 PHẠM VĂN LUÂN 6/17/1970  Nam  COOK 2/7/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
629 191371 NGUYỄN ĐỨC TÚ 12/16/1984  Nam  C/E 2/7/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
630 191376 PHẠM QUỐC TUẤN 7/13/1989  Nam  OS.D 2/7/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
631 191379 PHẠM VIẾT QUỐC 8/10/1994  Nam  OS.D 2/7/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
632 191378 BÙI NGỌC ĐỨC 7/22/1993  Nam  OS.E 2/7/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
633 191384 HÀ DUY THÂN 3/26/1980  Nam  OS.E 2/7/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
634 191386 HỒ SỸ BẢY 11/12/1971  Nam  OS.E 2/7/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
635 191389 TRỊNH QUÝ DẬU 3/9/1993  Nam  2/O 2/7/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
636 191394 NGUYỄN DUY THẢO 8/10/1989  Nam  OILER 2/7/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
637 191395 BÙI VĂN PHƯƠNG 2/20/1986  Nam  AB.D 2/7/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
638 191398 NGUYỄN VĂN SỬU 10/10/1985  Nam  OILER 2/7/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
639 191400 BÙI MẠNH ĐẠT 6/23/1991  Nam  AB 2/7/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
640 191402 NGUYỄN VĂN LINH 12/2/1988  Nam  AB.D 2/7/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
641 191407 LÊ HỒNG PHONG 10/13/1985  Nam  OILER 2/7/2023 8:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
642 191409 PHẠM MẠNH HÀ 6/24/1974  Nam  BOSUN 2/7/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
643 191416 NGUYỄN NGỌC CHIẾN 7/30/1995  Nam  SAILOR 2/7/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
644 191417 NGÔ VĂN BÍNH 10/10/1999  Nam  DECK – CADET 2/7/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
645 191422 NGUYỄN VĂN SƠN 10/16/1985  Nam  CAPT 2/7/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
646 191428 ĐOÀN NGỌC TOẢN 12/29/1988  Nam  2/O 2/7/2023 9:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
647 191434 PHAN HUY TƯ 2/3/1990  Nam  3/O 2/7/2023 9:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
648 191438 TRẦN VĂN ĐỨC 6/22/1983  Nam  STEWARD 2/7/2023 9:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
649 191444 TRẦN VĂN HẢI 12/10/1973  Nam 2/7/2023 9:08  KSK lấy bằng lái xe nam
650 191443 PHẠM VĂN MẠNH 5/28/1985  Nam  COOK 2/7/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
651 191450 NGUYỄN THÀNH PHONG 2/12/1994  Nam  AB.D 2/7/2023 9:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
652 191448 HOÀNG VĂN HÙNG 12/18/1991  Nam  AB.D 2/7/2023 9:10  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
653 191455 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 1/25/1997  Nam  OS.D 2/7/2023 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
654 191457 NGUYỄN VĂN THẠNH 6/2/1989  Nam  C/O 2/7/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
655 191462 LÊ VĂN TUẤN 8/29/1985  Nam  ELECTRIC 2/7/2023 9:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
656 191463 TẠ XUÂN NAM 11/29/2001  Nam  OS 2/7/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
657 191466 TRƯƠNG XUÂN THỊNH 12/25/1978  Nam  OILER 2/7/2023 9:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN BÌNH
658 191469 TRẦN VĂN HIỆU 8/20/1988  Nam  CAPT 2/7/2023 9:28  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
659 191470 LÊ TẤN VINH 1/16/1982  Nam  OS.D 2/7/2023 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
660 191473 NGUYỄN VĂN VINH 2/28/1993  Nam  4/E 2/7/2023 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
661 191475 NGUYỄN THẾ CHÍNH 10/31/1990  Nam  OILER 2/7/2023 9:33  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
662 191476 PHẠM ANH TUẤN 4/10/1989  Nam  1/E 2/7/2023 9:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
663 191478 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 12/20/1993  Nam  2/O 2/7/2023 9:37  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
664 191479 ĐỖ VĂN QUANG 11/19/1991  Nam  3/O 2/7/2023 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
665 191481 PHẠM NGỌC HƯNG 2/1/1985  Nam  C/O 2/7/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
666 191483 BÙI NGỌC BÌNH 5/5/1982  Nam  OILER 2/7/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
667 191486 ĐỖ VĂN TUÂN 7/4/2001  Nam  AB.D 2/7/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
668 191487 HOÀNG CÔNG ĐỨC 8/7/1999  Nam 2/7/2023 9:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
669 191489 BÙI VĂN HÙNG 7/19/1989  Nam  AB.D 2/7/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
670 191495 TRẦN NGỌC TOÀN 10/23/1980  Nam  C/E 2/7/2023 9:50  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
671 191493 TRẦN ĐÌNH THANH 8/14/1990  Nam  FITTER 2/7/2023 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
672 191497 TRẦN VĂN SOÁI 7/25/1985  Nam  BOSUN 2/7/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
673 191503 NGUYỄN VĂN MẠNH 4/20/1986  Nam  AB.E 2/7/2023 10:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
674 191506 LÝ VĂN HÀ 8/2/1993  Nam  3/E 2/7/2023 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
675 191507 TRẦN ĐÌNH HÙNG 5/26/1979  Nam  C/O 2/7/2023 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
676 191508 NGUYỄN QUANG HIỆP 4/4/1985  Nam  OS.E 2/7/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
677 191511 LÊ XUÂN MÃO 5/3/1987  Nam  2/O 2/7/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
678 191513 LÊ DANH TRUYỀN 11/3/1997  Nam  4/E 2/7/2023 10:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
679 191515 TRƯƠNG ĐÌNH TOÀN 4/25/1994  Nam  4/E 2/7/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
680 191519 NGUYỄN VĂN THẮNG 10/23/1997  Nam  AB.D 2/7/2023 10:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
681 191520 LƯỜNG VĂN HƯNG 2/2/1978  Nam  CAPT 2/7/2023 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
682 191526 VŨ VĂN THUẤN 11/25/2000  Nam  DECK – CADET 2/7/2023 10:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
683 191527 NGUYỄN VĂN SỸ 3/10/2000  Nam  DECK – CADET 2/7/2023 10:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
684 191532 HOÀNG VĂN THÀNH 5/15/1999  Nam  ELECTRIC 2/7/2023 11:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
685 191535 MAI PHÚ ĐỨC 8/27/1991  Nam  3/O 2/7/2023 11:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
686 191537 NGUYỄN CÔNG HUẤN 5/13/1985  Nam  BOSUN 2/7/2023 11:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
687 191540 HOÀNG VĂN TOÀN 11/15/1997  Nam  OS.D 2/7/2023 11:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
688 191555 TRẦN VĂN ĐẢNG 2/12/1997  Nam  OS.E 2/7/2023 13:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
689 191566 NGUYỄN NGỌC HOÀN 6/5/2000  Nam  OS.D 2/7/2023 13:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  AN ĐẠI PHÁT
690 191569 NGUYỄN THỊ HOÀI 5/2/1999  Nữ 2/7/2023 13:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
691 191577 NGUYỄN TRÍ PHÚC 3/13/2000  Nam  OILER 2/7/2023 14:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
692 191581 HOÀNG VĂN TOÁN 7/4/1986  Nam  C/O 2/7/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
693 191585 LÊ ĐỨC MẠNH 8/6/1989  Nam  2/O 2/7/2023 14:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
694 191589 TRẦN MINH QUÂN 8/13/2003  Nam  OS.E 2/7/2023 14:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
695 191591 CHU ĐỨC VIỆT 12/28/1981  Nam  ELECTRIC 2/7/2023 14:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
696 191592 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 2/18/1984  Nam  FITTER 2/7/2023 14:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
697 191597 ĐINH VĂN ĐỨC 8/15/1999  Nam  OS.D 2/7/2023 14:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PCT
698 191600 LƯỜNG VĂN DŨNG 1/1/1994  Nam  AB.D 2/7/2023 14:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
699 191602 HOÀNG THANH TÙNG 10/30/1982  Nam  OILER 2/7/2023 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
700 191605 NGUYỄN VĂN PHÚ 9/2/1985  Nam 2/7/2023 14:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
701 191609 NGUYỄN VĂN VĨ 7/18/1990  Nam 2/7/2023 14:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
702 191612 LƯỜNG VĂN PHÚ 1/14/2004  Nam 2/7/2023 14:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
703 191621 NGUYỄN TRUNG HÒA 8/10/1976  Nam  2/E 2/7/2023 14:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
704 191617 PHẠM VĂN HỮU 4/14/1991  Nam  SAILOR 2/7/2023 14:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
705 191622 TRỊNH QUỐC ĐẠT 2/16/1993  Nam  AB.D 2/7/2023 14:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
706 191637 CAO VIẾT DŨNG 12/3/2004  Nam  COOK 2/7/2023 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
707 191625 MAI CÔNG HOAN 7/2/1985  Nam  C/O 2/7/2023 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
708 191629 NGUYỄN HẢI LONG 8/1/1999  Nam  AB.D 2/7/2023 14:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
709 191631 PHẠM MẠNH THẮNG 6/26/1989  Nam  2/O 2/7/2023 14:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
710 191636 NGÔ GIA TIẾN 7/30/1978  Nam  M/M 2/7/2023 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
711 191639 LÊ THÀNH ĐƯỢC 4/25/1993  Nam  3/E 2/7/2023 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
712 191640 PHẠM BÁ TRỌNG 7/25/1990  Nam  OILER 2/7/2023 15:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
713 191641 NGUYỄN VĂN KHÁ 4/12/1990  Nam  OILER 2/7/2023 15:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
714 191642 NGUYỄN AN TƯỜNG 8/23/1998  Nam  M/M 2/7/2023 15:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
715 191643 LÊ VĂN CƯỜNG 8/10/1984  Nam 2/7/2023 15:08  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
716 191644 NGUYỄN BÁ TIẾN 8/15/1985  Nam  4/E 2/7/2023 15:09  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
717 191645 LÊ XUÂN CHÍN 11/5/1955  Nam 2/7/2023 15:12  KSK lấy bằng lái xe nam
718 191652 WANG, JUNHUA 10/29/1981  Nam 2/7/2023 15:22  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
719 191654 WU, GUIHUI 4/15/1982  Nam 2/7/2023 15:24  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
720 191655 HUANG, ZHENGYOU 7/13/1996  Nam 2/7/2023 15:24  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
721 191662 NGUYỄN THANH TÂN 11/24/1991  Nam  2/O 2/7/2023 15:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
722 191672 ĐỖ THỊ THANH 11/28/1981  Nữ 2/7/2023 16:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
723 191719 HOÀNG VĂN GIANG 2/16/1986  Nam  AB.D 2/8/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
724 191710 NGUYỄN THẾ HIỀN 6/6/1982  Nam  AB.D 2/8/2023 7:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
725 191716 LÊ ĐÌNH HUỆ 12/5/1977  Nam  3/E 2/8/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
726 191718 NGUYỄN VĂN CHUNG 6/3/1988  Nam  OILER 2/8/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
727 191722 TRẦN VĂN HÀ 8/6/1988  Nam  AB.D 2/8/2023 7:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
728 191727 TRẦN NGỌC QUANG 8/3/1988  Nam  ELECTRIC 2/8/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
729 191732 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 11/20/1992  Nam  OS.D 2/8/2023 7:53  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
730 191734 TRẦN VĂN TÚ 11/10/1979  Nam  OILER 2/8/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
731 191737 PHẠM VĂN THỨ 10/5/1985  Nam  2/O 2/8/2023 7:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
732 191738 HỒ CÔNG BÁU 3/23/1995  Nam  OS.D 2/8/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
733 191739 VŨ TIẾN TÍNH 7/9/1970  Nam  OILER 2/8/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
734 191743 PHAN VĂN QUYẾT 7/19/1994  Nam  AB.E 2/8/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
735 191745 TRƯƠNG VĂN CHỒNG 12/21/1983  Nam  SAILOR 2/8/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
736 191747 LÊ VĂN THÔNG 12/12/1993  Nam  OILER 2/8/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
737 191749 NGUYỄN SỸ SƠN 2/20/1987  Nam  OILER 2/8/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
738 191752 ĐẬU VĂN THÔNG 3/8/2002  Nam  OILER 2/8/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
739 191755 PHAN TIẾN HOÀNG 12/21/1999  Nam  DECK – CADET 2/8/2023 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
740 191758 TRẦN CÔNG DŨNG 3/26/1994  Nam  OS.D 2/8/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
741 191759 TRỊNH QUANG DIỆN 7/1/1989  Nam  OS 2/8/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
742 191762 TRỊNH HOÀNG TÂN 2/1/1989  Nam  C/O 2/8/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
743 191763 VŨ VĂN QUỲNH 4/2/1986  Nam  3/E 2/8/2023 8:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
744 191766 NGUYỄN ĐỨC HIỆU 1/2/1979  Nam  CAPT 2/8/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
745 191767 ĐẶNG VĂN BÌNH 8/4/1980  Nam  CAPT 2/8/2023 8:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
746 191776 PHAN THANH TÙNG 1/10/2000  Nam  OILER 2/8/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
747 191779 PHẠM VĂN TÝ 10/20/1976  Nam  OILER 2/8/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
748 191783 NGUYỄN THÀNH TRUNG 3/19/1999  Nam  OILER 2/8/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
749 191786 PHẠM XUÂN THÙY 4/20/1984  Nam  2/E 2/8/2023 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
750 191787 BÙI VĂN ĐỨC 7/29/1976  Nam  CAPT 2/8/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
751 191789 PHẠM HẢI THÀNH 7/8/1989  Nam  4/E 2/8/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
752 191791 LÊ VĂN LÂM 10/12/1994  Nam  SAILOR 2/8/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
753 191795 LÊ VĂN HƯỚNG 1/10/1982  Nam  C/E 2/8/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
754 191797 ĐỖ VĂN NAM 10/24/1986  Nam  ETO 2/8/2023 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
755 191799 DƯƠNG ĐĂNG TÚ 8/20/1989  Nam  AB 2/8/2023 8:26  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
756 191801 NGUYỄN ANH TUẤN 12/20/1971  Nam  OILER 2/8/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ VINFAST – AN PHÁT
757 191803 HOÀNG QUANG TOÀN 8/30/1997  Nam  OILER 2/8/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
758 191806 NGUYỄN ĐỨC LONG 11/10/2000  Nam  OS.D 2/8/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ATACO
759 191812 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 6/26/2001  Nam  AB.E 2/8/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
760 191807 TRẦN HOÀNG NAM 10/15/1989  Nam  OILER 2/8/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ATACO
761 191810 LÊ TẤT TRUNG 6/27/1981  Nam  C/O 2/8/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
762 191811 PHẠM VĂN PHƯƠNG 9/24/1995  Nam  3/E 2/8/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
763 191809 NGUYỄN ANH TÚ 1/8/1987  Nam  3/O 2/8/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ATACO
764 191822 HỨA VIẾT HOÀNG 1/1/1994  Nam  AB.E 2/8/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
765 191818 NGUYỄN VIỆT THẮNG 12/13/1991  Nam  AB.D 2/8/2023 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
766 191819 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 7/13/1975  Nam  CAPT 2/8/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
767 191825 NGUYỄN HỮU HÙNG 7/23/1987  Nam  AB.D 2/8/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
768 191826 ĐÀM TUẤN ANH 7/28/1975  Nam  C/E 2/8/2023 8:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
769 191830 LÊ VĂN THỨC 11/18/1988  Nam  BOSUN 2/8/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
770 191829 NGUYỄN VĂN ĐẠO 10/27/1995  Nam  3/O 2/8/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
771 191831 MAI XUÂN THỊNH 2/6/2001  Nam  AB.D 2/8/2023 8:39  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
772 191834 ĐINH QUỐC HƯNG 4/6/1984  Nam  ELECTRIC 2/8/2023 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
773 191833 ĐẶNG VĂN TĨNH 2/15/1982  Nam  1/E 2/8/2023 8:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
774 191838 PHẠM NGỌC NHÂN 1/1/1987  Nam  C/O 2/8/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
775 191843 HOÀNG XUÂN BẰNG 3/29/1978  Nam  CAPT 2/8/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
776 191846 VŨ VĂN SINH 9/22/1998  Nam  OILER 2/8/2023 8:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
777 191852 PHAN XUÂN TUẤN 3/11/1995  Nam  OS.D 2/8/2023 8:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
778 191853 DƯƠNG VĂN HUY 6/17/1984  Nam  C/O 2/8/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
779 191858 TRẦN ĐĂNG THI 2/16/1987  Nam  3/O 2/8/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
780 191864 NGUYỄN VĂN THỈ 3/15/1993  Nam  OILER 2/8/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
781 191867 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 5/4/1999  Nam  OILER 2/8/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
782 191870 NGUYỄN DUY HUY 10/16/2001  Nam  ENGINE – CADET 2/8/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
783 191871 TẠ ĐỒNG THUẬN 7/20/1999  Nam  OILER 2/8/2023 9:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
784 191874 PHẠM XUÂN NGUYÊN 5/20/1985  Nam  CAPT 2/8/2023 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
785 191880 LÊ HỮU PHÚC 1/13/2001  Nam  ENGINE – CADET 2/8/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
786 191882 NGUYỄN VĂN Ý 7/27/1991  Nam  AB 2/8/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
787 191884 TẠ ĐỨC CHUNG 5/9/1983  Nam  AB 2/8/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
788 191886 NGUYỄN HOÀNG LỘC 4/6/1990  Nam 2/8/2023 9:13  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
789 191888 NGUYỄN HOÀNG MẠNH 9/18/1989  Nam 2/8/2023 9:14  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
790 191892 NGUYỄN ĐÌNH MAI 9/21/1995  Nam  AB.E 2/8/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GREEN OCEAN
791 191897 LÊ VĂN DƯƠNG 9/28/1985  Nam  C/E 2/8/2023 9:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
792 191895 HOÀNG VĂN HUỲNH 4/21/1991  Nam  STEWARD 2/8/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
793 191902 NGUYỄN XUÂN QUYẾT 9/19/2001  Nam  AB.D 2/8/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
794 191903 TRẦN TRUNG TRỰC 9/11/1989  Nam  3/E 2/8/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
795 191904 NGUYỄN VĂN MINH 5/30/1985  Nam  C/O 2/8/2023 9:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
796 191907 ĐỖ MẠNH QUỐC CƯỜNG 11/16/2003  Nam  OILER 2/8/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
797 191910 NGUYỄN VĂN SAO 2/10/1966  Nam  COOK 2/8/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
798 191911 NGUYỄN VĂN THỦY 7/15/1963  Nam  BOSUN 2/8/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
799 191914 LÊ ĐĂNG LONG 1/14/1993  Nam  AB.E 2/8/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
800 191916 ĐỖ QUANG HUY 11/4/1998  Nam  AB 2/8/2023 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
801 191917 NGUYỄN QUỐC THÁI 8/28/1996  Nam  ENGINE – CADET 2/8/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
802 191921 PHẠM QUANG DŨNG 6/1/1986  Nam  1/E 2/8/2023 9:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
803 191935 BÙI HUY THUẬT 11/4/1980  Nam  2/E 2/8/2023 9:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
804 191939 NGUYỄN CÔNG HUY 5/30/1992  Nam  2/O 2/8/2023 9:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CREW.VN
805 191946 NGUYỄN XUÂN THÀNH 6/15/1997  Nam  AB 2/8/2023 9:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
806 191958 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 10/14/1999  Nam  DECK – CADET 2/8/2023 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
807 191957 BÙI VIẾT THỨ 10/1/1982  Nam  OILER 2/8/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
808 191961 NGUYỄN DUY HÙNG 9/14/1969  Nam 2/8/2023 10:06  KSK lấy bằng lái xe nam, KSK đi học, đi làm (250N) Nam
809 191963 HOÀNG VĂN TOẢN 10/6/1990  Nam  AB 2/8/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
810 191962 NGÔ VĂN THANH 6/12/2000  Nam  SAILOR 2/8/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
811 191965 ĐOÀN NGỌC ANH 12/16/1993  Nam  3/O 2/8/2023 10:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
812 191968 NGUYỄN SỸ YÊN 2/16/1979  Nam  OILER 2/8/2023 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
813 191971 TRỊNH NGỌC ÁNH 1/2/2000  Nam  OILER 2/8/2023 10:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
814 191973 VŨ VĂN TUYÊN 8/24/1985  Nam  C/E 2/8/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
815 191982 NGUYỄN NGỌC HẢO 6/28/1985  Nam  AB.D 2/8/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
816 191975 NGUYỄN VĂN SỰ 5/20/1987  Nam 2/8/2023 10:24  KSK lấy bằng lái xe nam
817 191978 NGUYỄN VĂN TUẤN 9/10/1991  Nam  AB.E 2/8/2023 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
818 191979 LƯỜNG VĂN DŨNG 10/15/1986  Nam  C/E 2/8/2023 10:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
819 191980 TRẦN VĂN MIỄN 6/12/1987  Nam  OS.D 2/8/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
820 191984 NGUYỄN SỸ HOÀNG 10/28/1986  Nam  4/E 2/8/2023 10:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
821 191985 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 9/14/2002  Nam  OS 2/8/2023 10:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
822 191987 PHẠM PHÚ CƯỜNG 2/20/1985  Nam  2/E 2/8/2023 10:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
823 191988 QUÁCH VĂN PHÁT 8/4/1999  Nam  WPR 2/8/2023 11:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
824 191990 DƯƠNG HIỂN THÀNH 4/19/1990  Nam  2/E 2/8/2023 11:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
825 191991 PHẠM DUY HOÀNG 1/18/1986  Nam  2/E 2/8/2023 11:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
826 191992 NGUYỄN VĂN THIỆN 6/22/1985  Nam  C/O 2/8/2023 11:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NOSCO
827 191993 VÕ HỒNG PHÚ 11/9/1993  Nam  AB.D 2/8/2023 11:25  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
828 191994 TRẦN NGỌC THUẬN 7/28/1989  Nam  AB.D 2/8/2023 11:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
829 191995 NGUYỄN VĂN CHUNG 10/28/1998  Nam  AB.D 2/8/2023 11:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
830 192014 NGUYỄN VĂN SƠN 10/17/1991  Nam  AB.D 2/8/2023 13:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
831 192015 VŨ THỊ MAI TRANG 11/27/1991  Nữ 2/8/2023 13:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
832 192016 BÙI TIẾN ĐẠT 8/1/1988  Nam 2/8/2023 13:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
833 192017 BÙI DUY DŨNG 2/9/1989  Nam 2/8/2023 13:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
834 192019 NGUYỄN THÀNH DUY 2/2/1992  Nam 2/8/2023 13:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
835 192020 ĐẶNG THỊ HUYỀN 11/16/1993  Nữ 2/8/2023 13:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
836 192021 NGUYỄN ANH TUẤN 8/26/1996  Nam  AB 2/8/2023 13:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
837 192023 PHÍ VĂN KHẢI 6/14/1988  Nam  3/E 2/8/2023 14:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
838 192027 ĐỖ VĂN CHIẾN 8/19/1983  Nam  CAPT 2/8/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
839 192030 BÙI VĂN BẢY 12/11/1980  Nam  OILER 2/8/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
840 192031 NGUYỄN TIẾN DŨNG 8/22/1987  Nam  AB.E 2/8/2023 14:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
841 192032 ĐỖ VĂN XUÂN 9/19/1997  Nam  OS.E 2/8/2023 14:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
842 192035 TRẦN TRƯỜNG GIANG 1/5/1986  Nam  OILER 2/8/2023 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
843 192037 NGÔ VĨNH THÀNH 3/13/1992  Nam  3/O 2/8/2023 14:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
844 192045 BÙI QUỐC AN 1/1/1978  Nam  3/O 2/8/2023 14:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
845 192046 NGUYỄN THÀNH PHONG 2/12/1994  Nam  AB.D 2/8/2023 14:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
846 192049 TRẦN MINH TUẤN 7/12/2000  Nam  COOK 2/8/2023 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
847 192051 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 7/11/1985  Nữ 2/8/2023 14:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
848 192053 ĐOÀN CÔNG THỤY 1/12/1990  Nam 2/8/2023 14:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
849 192055 CAO ĐẠI DƯƠNG 6/24/1984  Nam  C/O 2/8/2023 14:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
850 192059 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 10/18/1978  Nữ 2/8/2023 15:00  KSK lấy bằng lái xe nữ
851 192063 SẦM VĂN HUẾ 3/9/1996  Nam 2/8/2023 15:03  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
852 192079 SẦM VĂN DUẨN 6/27/1998  Nam 2/8/2023 15:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
853 192080 SẦM THỊ LAN 2/14/1999  Nữ 2/8/2023 15:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
854 192081 NGUYỄN CÔNG MINH 4/21/2000  Nam  OILER 2/8/2023 15:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
855 192082 LƯƠNG THỊ BỖNG 4/8/1999  Nam 2/8/2023 15:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
856 192083 MAI VĂN TẶNG 7/20/1993  Nam  OILER 2/8/2023 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
857 192147 LÊ VĂN CHUNG 10/8/1992  Nam  C/O 2/9/2023 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
858 192149 ĐẶNG CÔNG TRUNG 9/6/1991  Nam  2/E 2/9/2023 7:41  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
859 192155 NGUYỄN VĂN ĐỨC THẮNG 2/4/1992  Nam  OILER 2/9/2023 7:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
860 192157 NGUYỄN NGỌC TRUNG 1/19/1985  Nam  2/O 2/9/2023 7:45  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
861 192163 BÙI VĂN ĐOÀN 5/12/1990  Nam  2/E 2/9/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
862 192174 PHẠM ĐÀO TUẤN 10/17/1988  Nam  C/O 2/9/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
863 192175 ĐINH VĂN HÒA 12/20/1981  Nam  BOSUN 2/9/2023 7:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
864 192179 LÊ HOÀNG THÁI 2/25/1983  Nam  1/E 2/9/2023 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
865 192183 TRẦN VĂN NGUYÊN BÌNH 2/20/1984  Nam  M/M 2/9/2023 7:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
866 192191 TRẦN VĂN TẤN 9/20/1989  Nam  OS.D 2/9/2023 8:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
867 192190 PHẠM VĂN LĨNH 12/23/1980  Nam  OS.E 2/9/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
868 192193 CAO VĂN MINH 9/10/1977  Nam  COOK 2/9/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
869 192197 BÙI THANH LIÊM 10/17/1987  Nam  SAILOR 2/9/2023 8:05  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
870 192199 LƯỜNG VĂN THIỆN 12/20/1981  Nam  2/O 2/9/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
871 192206 TRẦN THANH NHÃ 5/9/1985  Nam  AB.D 2/9/2023 8:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
872 192208 LÊ QUANG NGỌC 8/2/1991  Nam  OS 2/9/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
873 192212 LÊ ĐOÀN DŨNG 1/16/1988  Nam  4/E 2/9/2023 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
874 192216 LÃ THANH LINH 10/5/1987  Nam  COOK 2/9/2023 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
875 192220 ĐẬU NGỌC THÀNH 9/21/1993  Nam  AB 2/9/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
876 192228 LÊ VĂN DUẨN 4/12/1986  Nam  CAPT 2/9/2023 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
877 192226 LÊ QUỐC ANH 6/24/1994  Nam  AB.D 2/9/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
878 192233 NGUYỄN HỮU PHÚ 12/21/1993  Nam  3/E 2/9/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
879 192232 NGUYỄN THANH HẢI 4/10/1999  Nam  AB 2/9/2023 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
880 192237 LÊ TẤN VINH 1/16/1982  Nam  OS.D 2/9/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
881 192241 PHẠM VĂN CHẦM 1/11/1969  Nam  M/M 2/9/2023 8:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
882 192246 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 2/28/1997  Nam  COOK 2/9/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIỆT HẢI
883 192249 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12/23/1992  Nam  OS.E 2/9/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
884 192250 TRẦN VĂN THẮNG 11/11/1976  Nam  OS.E 2/9/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
885 192253 NGUYỄN THỌ SÁNG 1/16/1992  Nam 2/9/2023 8:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
886 192255 PHẠM VĂN MƯỜI 10/20/1982  Nam  FITTER 2/9/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
887 192257 TRỊNH VIỆT ANH 11/27/1995  Nam  ELECTRIC 2/9/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
888 192263 NGUYỄN SĨ BÁ 9/20/1989  Nam  3/E 2/9/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
889 192267 LÝ NGỌC QUANG 6/19/1989  Nam  OS.E 2/9/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
890 192270 NGUYỄN TRUNG DŨNG 9/1/1986  Nam 2/9/2023 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
891 192275 VƯƠNG THẾ HÙNG 8/30/2003  Nam  OS.E 2/9/2023 8:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB THÀNH VÂN
892 192279 LÊ QUÝ NHẤT 11/1/1992  Nam  OILER 2/9/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
893 192281 NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG 7/20/1974  Nam  SAILOR 2/9/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
894 192283 PHÙNG VĂN TRƯỜNG 9/26/1980  Nam  CAPT 2/9/2023 8:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
895 192289 TRẦN QUYẾT 12/10/1987  Nam  OILER 2/9/2023 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
896 192291 PHẠM CHÍ KIÊN 12/27/1991  Nam  OILER 2/9/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
897 192294 NGUYỄN TRUNG HIẾU 1/19/1997  Nam  OS.E 2/9/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
898 192295 LÊ VĂN NAM 6/22/1986  Nam  C/O 2/9/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
899 192298 CAO HỮU CƯỜNG 7/10/1984  Nam  2/E 2/9/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
900 192300 LÊ TRỌNG VÕ 4/18/1967  Nam  C/E 2/9/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
901 192305 VŨ ĐÌNH VĂN 7/27/2001  Nam  OS.D 2/9/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
902 192307 VŨ PHƯƠNG HÃN 1/4/1982  Nam  ELECTRIC 2/9/2023 8:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
903 192312 TRỊNH QUỐC HUY 9/11/1991  Nam  4/E 2/9/2023 9:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
904 192313 ĐÀO NGUYỄN HƯỚNG 1/10/1995  Nam  OS.E 2/9/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
905 192314 CAO ĐỨC LONG 2/9/1987  Nam  BOSUN 2/9/2023 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
906 192316 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 8/2/1992  Nam  3/E 2/9/2023 9:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
907 192318 NGUYỄN XUÂN SÁNG 11/13/1995  Nam  3/O 2/9/2023 9:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
908 192321 NGÔ VĂN HƯỚNG 10/3/1993  Nam  OILER 2/9/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
909 192322 THÁI BÁ LAM 2/8/2001  Nam  OILER 2/9/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
910 192323 HỒ HỮU SINH 9/27/1996  Nam  ELECTRIC 2/9/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
911 192324 BÙI TIẾN PHỤ 11/2/1981  Nam  C/E 2/9/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
912 192327 TRƯƠNG VĂN THƯƠNG 1/3/1991  Nam  AB 2/9/2023 9:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
913 192329 HOÀNG VĂN TƯ 9/25/1983  Nam 2/9/2023 9:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
914 192332 ĐINH HỮU ĐẠT 1/7/1984  Nam  1/E 2/9/2023 9:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
915 192331 TRẦN ĐỨC QUỲNH 9/17/1988  Nam  CAPT 2/9/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
916 192338 HOÀNG VĂN TUẤN 1/31/1994  Nam  AB 2/9/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
917 192339 PHAN VĂN QUÂN 5/4/1991  Nam  OILER 2/9/2023 9:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
918 192344 PHẠM VĂN TUẤN 3/27/1986  Nam 2/9/2023 9:19  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
919 192347 VŨ TUẤN ANH 3/8/1994  Nam  COOK 2/9/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  LONG HƯNG
920 192350 NGUYỄN VĂN QUYỀN 5/2/1980  Nam  4/E 2/9/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
921 192354 LÊ XUÂN BÌNH 1/5/1978  Nam  3/E 2/9/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
922 192357 NGHIÊM VĂN SINH 2/2/1983  Nam  C/E 2/9/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
923 192361 TRẦN VĂN HẢI 1/2/1979  Nam  C/E 2/9/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
924 192360 LÊ TUẤN MINH 3/14/1990  Nam  ELECTRIC 2/9/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
925 192362 HOÀNG VĂN HIẾU 1/1/1991  Nam  ELECTRIC 2/9/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
926 192365 ĐỖ VĂN QUỲNH 8/25/1985  Nam  3/O 2/9/2023 9:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
927 192368 LÊ TRỌNG CHÙM 6/16/1987  Nam 2/9/2023 9:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
928 192370 ĐINH NGỌC CHIẾN 12/27/1987  Nam  OS.D 2/9/2023 9:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
929 192371 LÒ VĂN THƯỢNG 5/4/1999  Nam 2/9/2023 9:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
930 192372 PHẠM VĂN MIỀN 2/7/1978  Nam  BOSUN 2/9/2023 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
931 192375 ĐẶNG HUY TÚ 11/17/1978  Nam  BOSUN 2/9/2023 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
932 192378 NGUYỄN TRỌNG GIẦU 6/25/1985  Nam  2/E 2/9/2023 9:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  STS SHIPPING
933 192379 PHẠM VĂN MINH 3/26/1985  Nam  PUMP 2/9/2023 9:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
934 192380 PHẠM VĂN THÀO 1/4/1983  Nam  M/M 2/9/2023 9:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
935 192382 PHẠM TRỌNG ĐIỂM 7/16/1987  Nam  C/O 2/9/2023 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
936 192384 BÙI VĂN THANH 9/5/1984  Nam 2/9/2023 9:49  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
937 192387 PHẠM NGỌC THIỆN 5/18/1975  Nam  CAPT 2/9/2023 9:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
938 192386 NGUYỄN KHẮC HÙNG 3/5/2000  Nam  OS.D 2/9/2023 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
939 192388 LÊ VĂN ỨNG 1/1/1992  Nam 2/9/2023 9:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
940 192389 LÊ VĂN VINH 8/1/1984  Nam  C/O 2/9/2023 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
941 192390 ĐINH VIẾT GIỎI 2/27/1994  Nam  AB 2/9/2023 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
942 192391 NGUYỄN ĐẠI KHOA 7/9/1982  Nam  STEWARD 2/9/2023 9:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
943 192392 TRẦN MINH ĐỨC 10/24/1972  Nam  CAPT 2/9/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
944 192393 NGUYỄN NGỌC MINH 5/21/1970  Nam  C/E 2/9/2023 10:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
945 192394 PHẠM VĂN HÙNG 8/10/1988  Nam  BOSUN 2/9/2023 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
946 192395 TRỊNH VĂN KIỆM 9/8/1987  Nam  2/E 2/9/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
947 192396 NGUYỄN VĂN SỰ 2/27/1981  Nam  CAPT 2/9/2023 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
948 192397 NGÔ VĂN HẢI 6/1/1976  Nam  FITTER 2/9/2023 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
949 192399 ĐINH VĂN CHÍNH 1/1/1991  Nam  3/O 2/9/2023 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
950 192400 LÊ VĂN SỸ 6/3/1980  Nam 2/9/2023 10:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
951 192403 LÊ VĂN BÌNH 6/13/1986  Nam 2/9/2023 10:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
952 192402 THÂN XUÂN THẮNG 4/8/1990  Nam  2/O 2/9/2023 10:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
953 192404 TRẦN TRUNG HƯỚNG 4/18/1991  Nam  4/E 2/9/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
954 192405 LƯỜNG VĂN HƯNG 3/1/2003  Nam 2/9/2023 10:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
955 192406 ĐẶNG TUẤN HIỆP 12/8/1998  Nam  No 1 Oiler 2/9/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
956 192407 NGUYỄN VĂN TRỌNG 9/4/1997  Nam  OILER 2/9/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
957 192409 TRẦN VĂN KHOÁT 12/23/1980  Nam  ENGINE OFFICER 2/9/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
958 192408 TRỊNH XUÂN HẠNH 8/30/1995  Nam  ELECTRIC 2/9/2023 10:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
959 192411 NGUYỄN ĐỨC VÂN 4/12/1989  Nam  3/E 2/9/2023 10:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
960 192412 NGUYỄN DÂN CHỦ 3/20/1970  Nam  BOSUN 2/9/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
961 192413 DƯƠNG THÀNH VÂN 4/13/1985  Nam  2/E 2/9/2023 10:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
962 192416 TRẦN VĂN CƯỜNG 1/21/1988  Nam  C/O 2/9/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
963 192418 VŨ HUY QUYỀN 11/16/1987  Nam  AB 2/9/2023 10:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
964 192419 BÙI VĂN THỐNG 6/30/1997  Nam  SAILOR 2/9/2023 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
965 192421 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 10/5/1998  Nam  OILER 2/9/2023 10:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
966 192423 PHẠM VĂN TỨ 1/18/1989  Nam  OILER 2/9/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
967 192428 NGUYỄN VĂN HƯNG 12/9/1990  Nam  SAILOR 2/9/2023 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
968 192430 PHẠM HỒNG VIỆT 8/3/1983  Nam  3/E 2/9/2023 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
969 192431 TRẦN VĂN LỢI 7/9/1983  Nam  OILER 2/9/2023 10:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
970 192432 NGUYỄN HUY ĐOÀN 1/10/1986  Nam  SAILOR 2/9/2023 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
971 192433 HOÀNG THẾ QUÂN 9/28/1990  Nam  OS 2/9/2023 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
972 192434 ĐOÀN QUỐC HIỂN 3/18/1976  Nam  DECK OFFICER 2/9/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
973 192435 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 12/20/1993  Nam  2/O 2/9/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
974 192440 VŨ VĂN TUYỀN 7/3/1991  Nam  M/M 2/9/2023 10:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
975 192438 BÙI VĂN CHIẾN 10/9/1991  Nam  2/O 2/9/2023 10:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
976 192439 NGUYỄN VĂN THANH 8/21/1993  Nam  SAILOR 2/9/2023 10:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
977 192441 ĐOÀN KHẮC MINH 8/25/1989  Nam  SAILOR 2/9/2023 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
978 192442 TRẦN VĂN MINH 6/18/1986  Nam  SAILOR 2/9/2023 10:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
979 192443 ĐOÀN VĂN TUỆ 3/28/1993  Nam  SAILOR 2/9/2023 10:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
980 192444 GIÁP VĂN QUÂN 8/25/2001  Nam  OILER 2/9/2023 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
981 192446 VIÊN ĐÌNH HẢI 12/23/1986  Nam  OILER 2/9/2023 10:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
982 192447 PHẠM VĂN TRUNG 10/10/1988  Nam  OILER 2/9/2023 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
983 192448 VŨ VĂN ĐỘ 10/4/1993  Nam  OILER 2/9/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
984 192449 NGUYỄN HỮU THỰC 10/20/1988  Nam  AB 2/9/2023 11:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
985 192452 LƯƠNG VĂN ĐẠT 10/8/1984  Nam  OILER 2/9/2023 11:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
986 192451 QUÁCH VĂN HÙNG 1/18/1982  Nam  COOK 2/9/2023 11:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
987 192453 NGUYỄN HỮU LÂM 12/2/2003  Nam  SAILOR 2/9/2023 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
988 192454 TRẦN VĂN ĐỨC THÔNG 1/6/2004  Nam  SAILOR 2/9/2023 11:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
989 192455 ĐOÀN NGỌC HIẾU 12/10/1984  Nam  C/O 2/9/2023 11:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
990 192456 TRẦN MINH HIẾU 5/1/1999  Nam  SAILOR 2/9/2023 11:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
991 192457 NGUYỄN ĐĂNG VINH 2/20/1985  Nam  C/O 2/9/2023 11:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
992 192459 NGUYỄN HUY THIỆN 12/6/1982  Nam  C/E 2/9/2023 11:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
993 192458 HOÀNG VĂN CHIẾN 8/26/1991  Nam  AB.E 2/9/2023 11:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VCC
994 192461 ĐỖ VĂN CÔNG 10/3/1992  Nam  2/O 2/9/2023 11:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
995 192460 VŨ VĂN KHẢ 2/15/1988  Nam  2/E 2/9/2023 11:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
996 192462 DƯƠNG QUANG VŨ 11/10/1988  Nam  1/E 2/9/2023 11:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
997 192463 PHẠM THẾ DUYỆT 4/27/2001  Nam  SAILOR 2/9/2023 11:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
998 192465 PHẠM VĂN VƯƠNG 3/23/1986  Nam  ELECTRIC 2/9/2023 11:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT THĂNG LONG
999 192481 NGUYỄN XUÂN TÌNH 1/1/1987  Nam 2/9/2023 13:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1000 192482 NGUYỄN VĂN TUYỂN 6/26/1985  Nam  OS.D 2/9/2023 13:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1001 192485 NGUYỄN VĂN TUÂN 1/4/1989  Nam  OS.E 2/9/2023 13:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NAM PHÁT
1002 192488 THÁI KIM HÙNG 10/24/1993  Nam  3/O 2/9/2023 13:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1003 192493 CẦM VĂN XUYẾN 1/1/1993  Nam 2/9/2023 14:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1004 192495 TRỊNH NGỌC THẮNG 1/1/1991  Nam 2/9/2023 14:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1005 192496 LÈO THỊ CHUM 12/31/1988  Nam 2/9/2023 14:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1006 192498 QUÀNG VĂN TRỌNG 8/2/1998  Nam 2/9/2023 14:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1007 192499 VŨ TRỌNG HẢO 8/7/1981  Nam  C/O 2/9/2023 14:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1008 192506 WEN, XIANG 11/21/1971  Nam 2/9/2023 14:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1009 192509 WEN , MINGQUAN 3/25/1970  Nam 2/9/2023 14:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1010 192510 HUA, HUI 10/23/1993  Nam 2/9/2023 14:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1011 192511 NGUYỄN VĂN HÙNG 12/7/1986  Nam  OILER 2/9/2023 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1012 192514 LÊ VĂN THAO 3/20/1991  Nam  2/O 2/9/2023 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1013 192517 VŨ ĐỨC DỰ 1/1/1995  Nam  3/O 2/9/2023 14:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1014 192522 LÊ QUANG HƯNG 10/1/1983  Nam  3/E 2/9/2023 14:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1015 192523 VÕ HUY TOÁT 4/20/1983  Nam  CAPT 2/9/2023 14:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1016 192525 MAI CHẤN LƯU 7/1/1989  Nam  2/O 2/9/2023 14:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1017 192527 PHẠM VĂN MẠNH 9/12/1999  Nam  OILER 2/9/2023 14:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1018 192528 NGUYỄN VĂN THẤT 4/24/1972  Nam  COOK 2/9/2023 14:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1019 192531 NGUYỄN VĂN VIỆT 10/4/1993  Nam  OILER 2/9/2023 15:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1020 192532 NGUYỄN QUANG THỌ 1/31/1979  Nam  CAPT 2/9/2023 15:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1021 192535 CHU VĂN CẨN 6/4/1993  Nam  OILER 2/9/2023 15:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1022 192537 TRẦN VĂN CHỈNH 9/12/1987  Nam  3/O 2/9/2023 15:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1023 192540 ĐỖ NGỌC NAM 8/13/1998  Nam  3/O 2/9/2023 15:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1024 192546 VŨ VĂN THÌN 7/4/1994  Nam  OS.E 2/9/2023 15:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1025 192551 TRẦN VĂN BẰNG 11/19/1982  Nam  Carpenter 2/9/2023 15:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1026 192552 VIÊN ĐÌNH LIÊN 6/7/1984  Nam  OILER 2/9/2023 15:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1027 192607 NGUYỄN HUY HỒNG HẢI 6/2/1987  Nam  3/E 2/10/2023 7:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1028 192611 CAO VĂN TUẤN 6/23/1987  Nam  2/E 2/10/2023 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1029 192610 LÊ QUANG HƯNG 10/1/1983  Nam  3/E 2/10/2023 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1030 192614 BÙI DUY KHÁNH 10/4/1995  Nam  OS.D 2/10/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1031 192620 ĐINH XUÂN HÒA 9/11/1979  Nam  OS.E 2/10/2023 7:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1032 192621 ĐỖ VĂN TRUYỀN 6/29/1985  Nam  C/O 2/10/2023 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1033 192627 HOÀNG NGỌC ĐÀN 3/10/1988  Nam  COOK 2/10/2023 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
1034 192625 ĐẶNG VĂN SÁNG 8/9/1985  Nam  C/E 2/10/2023 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1035 192629 TRẦN VĂN THUẤN 3/7/1976  Nam  COOK 2/10/2023 7:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1036 192630 HOÀNG QUÂN MẠNH 2/1/1998  Nam  AB.E 2/10/2023 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
1037 192634 TRỊNH VĂN TUẤN 3/8/1989  Nam  BOSUN 2/10/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1038 192638 PHẠM VĂN SƠN 7/13/1990  Nam  2/O 2/10/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1039 192641 ĐẶNG VĂN NGỌC 4/20/2000  Nam  SAILOR 2/10/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1040 192647 VÕ NGỌC HỮU 6/17/1982  Nam  C/E 2/10/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1041 192652 NGUYỄN MẠNH HÀ 2/24/1983  Nam  AB 2/10/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1042 192654 ĐỖ VĂN DÂN 10/20/1992  Nam  OILER 2/10/2023 7:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1043 192660 LÊ VĂN QUANG 7/15/1993  Nam  4/E 2/10/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1044 192665 NGUYỄN VĂN VÂN 10/13/1987  Nam  COOK 2/10/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1045 192667 HOÀNG BÌNH HƯNG 12/19/1985  Nam  C/O 2/10/2023 8:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1046 192670 NGUYỄN VĂN PHÚ 3/30/1991  Nam  M/M 2/10/2023 8:04  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1047 192679 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 4/13/1986  Nam  C/E 2/10/2023 8:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1048 192678 NGUYỄN DUY THẮNG 10/1/1996  Nam  OS.E 2/10/2023 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1049 192684 HỒ CÔNG PHƯƠNG 7/12/1988  Nam  2/O 2/10/2023 8:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1050 192685 PHẠM TIẾN DŨNG 5/18/1990  Nam  OS.D 2/10/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1051 192691 LÊ PHONG VŨ 8/10/1994  Nam  OS.D 2/10/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1052 192697 TRẦN DUY BÌNH 10/27/1997  Nam  OS.D 2/10/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1053 192698 NGUYỄN THẾ THAO 6/15/1980  Nam  BOSUN 2/10/2023 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1054 192701 LÊ VĂN NỘI 11/30/1994  Nam  COOK 2/10/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1055 192710 ĐỒNG THỊ THU TRANG 1/5/1995  Nữ 2/10/2023 8:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1056 192706 ĐẬU QUANG TÙNG 2/15/2001  Nam  OS.D 2/10/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1057 192721 NGUYỄN VĂN ĐỨC 8/6/1995  Nam  AB 2/10/2023 8:22  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1058 192724 THÁI BÁ ĐẠO 11/10/1994  Nam  OS.D 2/10/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1059 192730 VŨ DUY THẾ 4/10/1974  Nam  OILER 2/10/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1060 192729 TRẦN VĂN NAM 2/6/1987  Nam  C/O 2/10/2023 8:27  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1061 192734 NGUYỄN TRỌNG THẢO 12/6/1973  Nam  COOK 2/10/2023 8:28  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1062 192733 DƯƠNG VĂN ĐỒNG 3/29/1984  Nam  BOSUN 2/10/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1063 192737 TRẦN TRUNG ĐỨC 9/6/1988  Nam  AB.D 2/10/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1064 192740 PHẠM ĐỨC TRƯỜNG 12/13/1993  Nam  3/E 2/10/2023 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1065 192742 NGUYỄN HỮU TUẤN 6/26/1988  Nam  4/E 2/10/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1066 192745 ĐÀM QUANG HÒA 4/10/1986  Nam  3/E 2/10/2023 8:35  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1067 192747 NGUYỄN VĂN HUỲNH 2/2/1989  Nam  SAILOR 2/10/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG HƯNG
1068 192750 ĐẶNG VĂN SINH 9/24/1991  Nam  2/O 2/10/2023 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1069 192751 THÂN VĂN VINH 10/31/1975  Nam  FITTER 2/10/2023 8:38  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1070 192758 TRẦN ĐỨC ƯỚC 8/6/1999  Nam  AB.E 2/10/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1071 192760 NGUYỄN VĂN KHÁNH 4/10/1996  Nam  4/E 2/10/2023 8:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1072 192762 TRẦN QUỐC HÙNG 7/29/1993  Nam  OS.D 2/10/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1073 192766 VŨ THỦY CHIẾN 4/2/1975  Nam  CAPT 2/10/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1074 192768 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 4/27/1972  Nam  M/M 2/10/2023 8:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1075 192774 TRỊNH VĂN TIẾN 6/20/1984  Nam  CAPT 2/10/2023 8:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1076 192772 NGUYỄN SỸ LONG 11/29/1985  Nam  CAPT 2/10/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1077 192778 BÙI VĂN VIỆT 5/10/1991  Nam  AB.D 2/10/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1078 192779 ĐỖ CẢNH ĐẠT 12/26/1984  Nam  CAPT 2/10/2023 8:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1079 192783 LÊ VĂN CHUNG 10/1/1988  Nam  OS 2/10/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
1080 192785 TRỊNH THANH THỊNH 1/12/1992  Nam  FITTER 2/10/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1081 192787 PHẠM HỒNG NGUYÊN 9/15/2000  Nam  AB.E 2/10/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
1082 192789 NGUYỄN VĂN HÙNG 7/11/2000  Nam  OILER 2/10/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1083 192793 ĐOÀN QUANG QUYỀN 3/3/1991  Nam  4/E 2/10/2023 8:56  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1084 192791 NGUYỄN BÁ NGỌC 6/11/2001  Nam 2/10/2023 8:57  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1085 192796 TRẦN VĂN TOẢN 12/8/1973  Nam  PUMP 2/10/2023 8:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1086 192797 CAO TRUNG HIẾU 1/9/1998  Nam  AB.D 2/10/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1087 192798 TRẦN VĂN SƠN 7/28/1994  Nam  3/O 2/10/2023 9:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1088 192800 HOÀNG VĂN QUYẾT 6/28/1991  Nam  3/E 2/10/2023 9:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1089 192801 BÙI TUẤN MINH 8/11/1986  Nam  C/O 2/10/2023 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1090 192805 TRẦN HOÀNG QUÂN 11/12/1996  Nam  3/O 2/10/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1091 192808 LEE KWOK LEUNG 7/22/1968  Nam 2/10/2023 9:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1092 192811 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 8/13/1988  Nam  C/O 2/10/2023 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1093 192815 LEE KWOK WING 11/22/1970  Nam 2/10/2023 9:11  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1094 192817 LÊ TRỌNG NHẤT 2/11/1991  Nam  3/O 2/10/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1095 192819 HOÀNG HẢI TRƯỜNG 11/1/1999  Nam  OS.D 2/10/2023 9:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ISALCO
1096 192823 NGUYỄN VĂN MINH 7/19/1988  Nam  WPR 2/10/2023 9:16  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1097 192825 PHẠM VĂN THIỆU 10/27/1985  Nam  2/E 2/10/2023 9:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1098 192829 NGUYỄN HỮU TRUNG 11/3/1987  Nam  4/E 2/10/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1099 192827 NGUYỄN THÙY LINH 12/13/2001  Nữ 2/10/2023 9:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1100 192830 VŨ ĐỨC KIỂM 1/5/1993  Nam  AB.D 2/10/2023 9:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1101 192834 NGUYỄN HỮU HOÀNG 5/2/1990  Nam  C/O 2/10/2023 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1102 192838 TRỊNH VĂN CƯỜNG 4/17/1984  Nam  AB.D 2/10/2023 9:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1103 192843 LÊ VĂN NGHĨA 2/4/1986  Nam  OILER 2/10/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1104 192847 NGÔ MẠNH TRƯỜNG 7/13/1984  Nam  AB.D 2/10/2023 9:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1105 192849 NGUYỄN THÀNH LONG 10/5/1988  Nam  OS.D 2/10/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1106 192851 TRƯƠNG VĂN TIẾN 8/10/1987  Nam  C/E 2/10/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1107 192854 HOÀNG ĐÌNH ĐÔ 10/2/1999  Nam  AB.D 2/10/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1108 192855 TĂNG XUÂN HÀO 11/12/1990  Nam  C/O 2/10/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1109 192857 NGUYỄN VĂN THỦY 2/10/1984  Nam  CAPT 2/10/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1110 192866 BÙI THANH VƯỢNG 9/11/1964  Nam  M/M 2/10/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1111 192861 NGUYỄN VĂN HỢI 8/5/1964  Nam  AB.E 2/10/2023 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1112 192864 HOÀNG VĂN SƠN 6/20/1979  Nam  COOK 2/10/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1113 192868 PHẠM MINH DƯƠNG 4/23/1987  Nam  OILER 2/10/2023 9:44  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1114 192869 ĐỖ VĂN THÀNH 3/18/2000  Nam  AB.D 2/10/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1115 192873 NGUYỄN DUY HÓA 3/13/2001  Nam  ENGINE – CADET 2/10/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1116 192876 ĐỖ VĂN THÀNH 3/18/2000  Nam  AB.D 2/10/2023 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1117 192878 HOÀNG VĂN THÀNH 8/5/1993  Nam  OS 2/10/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1118 192881 NGUYỄN ĐẮC CHƯƠNG 2/3/1997  Nam  OILER 2/10/2023 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1119 192883 NGUYỄN ĐỨC TUYÊN 4/14/1990  Nam  3/O 2/10/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1120 192884 NGUYỄN HOÀI NAM 8/14/1990  Nam  OS.D 2/10/2023 9:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1121 192886 HOÀNG NGỌC SƠN 8/16/1997  Nam  OS.D 2/10/2023 10:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1122 192887 MAI BÁ LANH 5/1/1982  Nam  2/E 2/10/2023 10:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1123 192888 TRẦN QUANG HOÀN 2/23/1984  Nam 2/10/2023 10:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1124 192889 PHẠM VĂN TÚ 8/22/1995  Nam  3/E 2/10/2023 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1125 192890 NGUYỄN ĐỨC BÁCH 11/23/1984  Nam  ELECTRIC 2/10/2023 10:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1126 192894 CHU VĂN THỦY 5/4/1983  Nam  C/E 2/10/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1127 192895 NGUYỄN ĐỨC THANH 10/11/1987  Nam  COOK 2/10/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI DƯƠNG
1128 192896 NGUYỄN THÀNH TRUNG 7/14/1980  Nam  C/E 2/10/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1129 192897 ĐẬU ĐỨC MINH 2/10/1990  Nam  AB.D 2/10/2023 10:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1130 192899 NGUYỄN VĂN TỈNH 6/30/1983  Nam  M/M 2/10/2023 10:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1131 192898 NGUYỄN VĂN SANG 7/20/1996  Nam  AB.D 2/10/2023 10:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1132 192900 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 9/1/1988  Nam  COOK 2/10/2023 10:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1133 192903 DƯƠNG TUẤN THÀNH 11/8/1991  Nam  FITTER 2/10/2023 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1134 192904 BÙI XUÂN THÀNH 2/2/1986  Nam  OILER 2/10/2023 10:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1135 192905 PHẠM VĂN KHOA 3/21/1995  Nam  OILER 2/10/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1136 192906 PHẠM MẠNH NINH 9/26/1996  Nam  OILER 2/10/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  STS SHIPPING
1137 192908 TRẦN THANH NGHỊ 7/7/1978  Nam  AB.D 2/10/2023 10:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1138 192909 PHẠM ĐỨC HUY 1/13/1998  Nam  AB.E 2/10/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1139 192911 BÙI VĂN THẮNG 9/29/1989  Nam  OS.E 2/10/2023 10:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1140 192912 LƯU QUANG HÀ 9/1/1997  Nam  OILER 2/10/2023 10:25  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1141 192914 NGUYỄN PHÚ THAO 3/10/1991  Nam 2/10/2023 10:26  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1142 192915 NHỮ VĂN ĐỨC 12/5/1991  Nam  2/O 2/10/2023 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1143 192916 NGUYỄN HỮU TRUNG 7/29/1997  Nam  AB.D 2/10/2023 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1144 192917 NGUYỄN CÔNG THÀNH 6/7/1978  Nam  2/E 2/10/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
1145 192919 NGUYỄN QUANG MINH 11/9/1999  Nam  OILER 2/10/2023 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1146 192918 LÊ XUÂN DUY 3/5/1984  Nam  C/O 2/10/2023 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1147 192920 NGUYỄN VĂN CHÍNH 6/7/1985  Nam  OS.D 2/10/2023 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1148 192921 NGUYỄN ĐỨC TIỀM 11/22/1995  Nam  3/E 2/10/2023 10:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1149 192923 PHẠM TIẾN TRUNG 6/18/1989  Nam  4/E 2/10/2023 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1150 192926 NGUYỄN CẢNH KHANG 6/29/1999  Nam  OS.D 2/10/2023 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1151 192925 NGUYỄN VĂN TRUNG 9/15/1992  Nam  2/O 2/10/2023 10:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SEVEN SEAS
1152 192929 HOÀNG TRỌNG HÂN 11/27/1988  Nam  SAILOR 2/10/2023 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1153 192932 ĐỖ ĐỨC DŨNG 4/12/1975  Nam  SAILOR 2/10/2023 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1154 192933 NGUYỄN VĂN MAI 9/5/1978  Nam  OILER 2/10/2023 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1155 192934 TỐNG VĂN XUYẾN 4/15/1982  Nam  3/O 2/10/2023 10:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1156 192936 NGUYỄN VĂN TRUNG 9/3/1982  Nam  3/E 2/10/2023 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1157 192937 NGUYỄN VĂN SƠN 10/16/1985  Nam  CAPT 2/10/2023 10:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1158 192938 DƯƠNG VĂN HUY 10/17/1998  Nam  AB.D 2/10/2023 10:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1159 192939 NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG 3/8/2000  Nam  OS.D 2/10/2023 10:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1160 192941 HOÀNG VĂN THÌN 5/3/1988  Nam  1/E 2/10/2023 10:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1161 192942 HÀ HỮU DƯƠNG 1/20/1982  Nam  COOK 2/10/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NAM PHÁT
1162 192943 PHẠM THẾ HẢI 9/11/1988  Nam 2/10/2023 11:02  KSK lấy bằng lái xe nam
1163 192966 PHẠM ĐỨC BIỂN 10/10/1983  Nam  COOK 2/10/2023 13:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1164 192971 NGUYỄN VĂN GIANG 8/4/1992  Nam  AB.D 2/10/2023 13:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1165 192974 TRẦN XUÂN TIẾN 2/17/1986  Nam  3/E 2/10/2023 13:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1166 192976 NGUYỄN ĐĂNG THƯƠNG 5/27/1987  Nam  DECK FITTER 2/10/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
1167 192980 HOÀNG MINH VŨ 7/24/1992  Nam  C/O 2/10/2023 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
1168 192984 NGUYỄN VĂN TƯ 4/29/1990  Nam  OILER 2/10/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI DƯƠNG
1169 192986 PHAN THÀNH ĐỒNG 7/26/1990  Nam  C/O 2/10/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1170 192991 LÒ VĂN HƯƠNG 3/13/2002  Nam 2/10/2023 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1171 192996 LÒ VĂN MINH 5/3/1990  Nam 2/10/2023 14:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1172 192997 BÙI VĂN ĐOAN 10/11/1985  Nam  3/O 2/10/2023 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1173 192999 NGUYỄN VĂN TIẾN 9/28/1999  Nam  OS.E 2/10/2023 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1174 193001 VŨ VĂN QUÝ 11/25/1992  Nam  AB.E 2/10/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1175 193006 BÙI TẤN CAO 7/16/1998  Nam  OS.D 2/10/2023 14:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1176 193009 TRẦN ĐỨC NĂNG 3/22/1981  Nam  CAPT 2/10/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1177 193013 NGUYỄN VĂN NHẬT 7/18/1989  Nam 2/10/2023 14:25  KSK lấy bằng lái xe nam
1178 193017 NGUYỄN XUÂN QUÝ 8/24/1999  Nam  M/M 2/10/2023 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1179 193019 LÒ THỊ THỞI 1/1/1991  Nam 2/10/2023 14:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1180 193021 LƯỜNG VĂN ĐỐI 5/14/1992  Nam 2/10/2023 14:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1181 193023 NGUYỄN ĐÌNH LỊCH 12/12/1988  Nam 2/10/2023 14:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1182 193024 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 8/15/1981  Nam  CAPT 2/10/2023 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1183 193034 TRẦN TIẾN THÀNH 9/8/1996  Nam  OILER 2/10/2023 14:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1184 193039 PHẠM VĂN TRƯỜNG 10/18/1974  Nam 2/10/2023 14:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1185 193043 BÙI THỌ CHÂU 10/10/1985  Nam 2/10/2023 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1186 193047 NGUYỄN HỒNG PHÚC 6/9/1983  Nam  4/E 2/10/2023 15:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1187 193051 ĐỖ VĂN HOẠT 3/21/1992  Nam  3/E 2/10/2023 15:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
1188 193052 HÀ TRƯỜNG THẮNG 3/6/1999  Nam  AB.E 2/10/2023 15:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
1189 193056 NGUYỄN VĂN KIÊN 5/23/1998  Nam  WPR 2/10/2023 15:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1190 193057 HOÀNG VĂN DŨNG 3/8/2002  Nam  OS.D 2/10/2023 15:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINACOMIN
1191 193060 THÁI VĂN THỌ 6/20/1992  Nam  2/O 2/10/2023 15:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1192 193062 ĐẶNG ĐỨC THẠCH 4/28/1995  Nam  OS.E 2/10/2023 15:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
1193 193071 DƯƠNG MINH TUẤN 9/9/1990  Nam  3/E 2/10/2023 16:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1194 193082 LEE, CHIH-SHENG 11/6/1964  Nam 2/11/2023 6:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)
1195 193083 HSIU, MIN-CHIEH 9/28/1990  Nam 2/11/2023 6:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)
1196 193085 CHANG, KUN-SHENG 2/6/1959  Nam 2/11/2023 6:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)
1197 193086 QIN, WENGANG 11/25/1979  Nam 2/11/2023 6:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)
1198 193087 JIANG, JINXI 10/13/1977  Nam 2/11/2023 6:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)
1199 193091 PHẠM VĂN NGHỊ 5/6/1981  Nam  C/E 2/11/2023 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1200 193093 MAI VĂN VƯỢNG 4/14/2000  Nam  OS.D 2/11/2023 7:49  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1201 193094 HOÀNG VĂN TOÀN 10/12/1989  Nam  3/E 2/11/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1202 193095 PHẠM HÙNG DƯƠNG 12/27/2002  Nam  OILER 2/11/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1203 193097 ĐỖ ĐỨC THANH 1/13/1991  Nam  SAILOR 2/11/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1204 193099 VÕ VĂN NHỚ 9/6/1996  Nam  SAILOR 2/11/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1205 193102 ĐÀO NGUYÊN TÙNG 10/17/1996  Nam  3/O 2/11/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1206 193103 NGUYỄN MINH NGUYỆT 10/17/1986  Nam 2/11/2023 8:13  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1207 193105 PHẠM HỒNG THÁI 12/21/1987  Nam  4/E 2/11/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1208 193106 VÕ VĂN QUY 11/21/2001  Nam  COOK 2/11/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1209 193108 NGUYỄN VĂN DŨNG 5/5/1973  Nam  COOK 2/11/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1210 193109 NGUYỄN ĐÌNH NINH 9/20/1988  Nam  ELECTRIC 2/11/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
1211 193112 ĐOÀN VĂN HOÀNG 12/25/1993  Nam  OILER 2/11/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1212 193115 ĐỖ VĂN DƯƠNG 2/17/1993  Nam  4/E 2/11/2023 8:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1213 193116 NGUYỄN KHẮC LỘC 2/7/1989  Nam  AB.D 2/11/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1214 193120 ĐỖ VĂN HIẾU 12/19/1980  Nam  DECK OFFICER 2/11/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1215 193121 TRẦN ĐỨC CẦU 8/8/1986  Nam  2/E 2/11/2023 9:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1216 193122 PHẠM VĂN ĐẠI 8/18/1990  Nam  AB.D 2/11/2023 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1217 193129 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 1/11/1989  Nam  3/E 2/11/2023 9:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1218 193132 ĐỖ THỊ THANH VÂN 6/29/1979  Nữ 2/11/2023 10:03  KSK lấy bằng lái xe nữ
1219 193135 TRẦN QUANG CHIẾN 10/20/1993  Nam  AB.D 2/11/2023 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1220 193136 BÙI KHẢ NGÂN 10/18/2021  Nam 2/11/2023 10:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1221 193222 NGUYỄN QUỐC CƯƠNG 2/2/1987  Nam  OS.D 2/13/2023 7:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1222 193228 NGUYỄN ĐÌNH TUÂN 1/28/1991  Nam  COOK 2/13/2023 7:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1223 193230 CỐ ĐÌNH CÔNG 8/24/1991  Nam  3/E 2/13/2023 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1224 193236 LÊ VĂN ĐÔ 4/1/1990  Nam  3/E 2/13/2023 7:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1225 193242 NGUYỄN VĂN TÀI 5/11/1994  Nam  OILER 2/13/2023 7:44  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1226 193240 NGÔ QUANG HÙNG 10/20/1989  Nam  2/E 2/13/2023 7:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1227 193246 DƯƠNG TRỌNG ĐÔNG 7/24/1986  Nam  SAILOR 2/13/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1228 193253 LÊ VĂN MẠNH 4/22/1998  Nam  SAILOR 2/13/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1229 193266 MAI VĂN UYÊN 2/6/1981  Nam  ELECTRIC 2/13/2023 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1230 193265 NGUYỄN VÕ SÁNG 6/15/1986  Nam  COOK 2/13/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1231 193269 BÙI VĂN TÍN 1/1/1994  Nam  AB.D 2/13/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1232 193277 CHU VĂN HÒA 10/1/1992  Nam  OILER 2/13/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1233 193276 NGÔ NGỌC TRƯỜNG 5/6/1994  Nam  OS.D 2/13/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1234 193289 TRẦN VĂN SỬ 11/6/1994  Nam  AB.E 2/13/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1235 193286 LÊ VĂN HOÀNG 4/30/1996  Nam  2/O 2/13/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1236 193302 TRẦN VĂN QUANG 5/28/1990  Nam  OS 2/13/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1237 193308 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 9/9/2001  Nam  SAILOR 2/13/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1238 193314 ĐINH ĐÌNH THIỆP 10/18/1988  Nam  C/O 2/13/2023 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1239 193315 HỒ VĂN OANH 7/1/1987  Nam  OILER 2/13/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1240 193318 NGUYỄN THANH HÀ 7/29/1986  Nam  OILER 2/13/2023 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
1241 193323 MAI CÔNG DOÃN 4/25/1989  Nam  M/M 2/13/2023 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1242 193324 LÊ VĂN NGÂN 3/15/1997  Nam  SAILOR 2/13/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1243 193326 THÁI BÁ TUYẾN 11/21/1987  Nam  AB.D 2/13/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
1244 193333 HỒ HỮU PHƯỚC 7/15/1974  Nam  C/E 2/13/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1245 193343 ĐẶNG HOÀNG ANH 8/21/1983  Nam  3/O 2/13/2023 8:28  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1246 193344 HOÀNG ANH TÚ 7/7/1999  Nam  OILER 2/13/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1247 193349 NGUYỄN MINH VIỆT 10/11/1998  Nam  AB.D 2/13/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG HƯNG
1248 193354 TRẦN HỮU DŨNG 8/17/1990  Nam  2/E 2/13/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
1249 193355 NGUYỄN BÁ LƯỢNG 12/19/2002  Nam  SAILOR 2/13/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1250 193356 NGUYỄN VĂN HÒA 11/2/1996  Nam  FITTER 2/13/2023 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1251 193362 TRẦN NGỌC ÁNH 9/12/1992  Nam  AB.E 2/13/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1252 193366 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/2/1993  Nam  ELECTRIC 2/13/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1253 193369 SHEN JIANGUO 6/15/1981  Nam 2/13/2023 8:38  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẦY CHUNG JYE VIỆT NAM
1254 193371 TRƯƠNG THI YÊN 8/6/1997  Nữ 2/13/2023 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1255 193375 TRẦN VĂN DŨNG 10/12/1995  Nam  OILER 2/13/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1256 193384 NGUYỄN VĂN HẠNH 9/5/1994  Nam  AB.D 2/13/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1257 193382 DU MINGHONG 9/27/1974  Nam 2/13/2023 8:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẦY CHUNG JYE VIỆT NAM
1258 193388 ĐỖ GIA MINH 2/12/1979  Nam  C/E 2/13/2023 8:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1259 193392 HOÀNG VĂN THỊNH 3/27/1977  Nam  CAPT 2/13/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1260 193397 ĐÀO NGỌC NHẤT 8/22/1983  Nam  AB.D 2/13/2023 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
1261 193399 ĐẶNG TRỌNG HÒA 8/4/1990  Nam  FITTER 2/13/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1262 193405 PHAN DUY ĐÔNG 4/16/1988  Nam  OILER 2/13/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1263 193409 VŨ THẾ TRƯỜNG 3/4/1988  Nam 2/13/2023 8:59  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1264 193414 NGUYỄN VĂN MẠNH 2/5/1988  Nam  4/E 2/13/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1265 193416 NGUYỄN TUẤN ANH 7/10/1986  Nam  C/E 2/13/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1266 193424 TRẦN BÁ VŨ 5/27/2000  Nam  ENGINE – CADET 2/13/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1267 193423 LÊ ĐỨC DƯỠNG 12/13/2000  Nam  ENGINE – CADET 2/13/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
1268 193422 TRỊNH TÚ 6/5/1992  Nam  BOSUN 2/13/2023 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1269 193432 NGUYỄN VĂN TUYẾN 9/30/1990  Nam  AB.E 2/13/2023 9:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1270 193431 ĐẶNG QUANG VỸ 8/12/1970  Nam  COOK 2/13/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1271 193436 ĐOÀN VĂN TOÀN 5/20/1978  Nam  AB.D 2/13/2023 9:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1272 193439 TRẦN VIỆT DŨNG 2/7/1989  Nam  1/E 2/13/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1273 193440 NGUYỄN BÁ VƯƠNG 4/9/1989  Nam  AB.D 2/13/2023 9:16  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1274 193445 BÙI KHÁNH THIỆN 11/8/1992  Nam  3/E 2/13/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1275 193451 LÊ VĂN QUÝ 3/17/1985  Nam  OS 2/13/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1276 193454 NGUYỄN TẤT THÀNH 4/10/1985  Nam  2/E 2/13/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI DƯƠNG
1277 193457 ĐỖ ĐỨC LỢI 12/28/1962  Nam  COOK 2/13/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1278 193461 HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG 3/4/2001  Nam  OILER 2/13/2023 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1279 193462 ĐÀM XUÂN THINH 7/10/1985  Nam  C/O 2/13/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1280 193466 NGUYỄN ANH TUẤN 8/19/1986  Nam  CAPT 2/13/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1281 193467 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 11/17/1980  Nam  CAPT 2/13/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1282 193471 PHẠM ĐÌNH DŨNG 7/18/1984  Nam  C/O 2/13/2023 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ VINFAST – AN PHÁT
1283 193474 LÊ CHÍ CƯỜNG 9/16/1993  Nam  AB 2/13/2023 9:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1284 193477 PHẠM ĐỨC TÙNG 12/3/1985  Nam  CAPT 2/13/2023 9:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1285 193481 VŨ VĂN QUANG 5/6/1975  Nam  M/M 2/13/2023 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1286 193483 TRẦN VĂN KHUÊ 8/23/1993  Nam  OILER 2/13/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1287 193485 PHẠM NGỌC THỊNH 7/4/1992  Nam  PUMP 2/13/2023 9:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ VINFAST – AN PHÁT
1288 193488 TỐNG DUY LƯỢNG 12/27/1983  Nam  C/O 2/13/2023 9:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1289 193489 ĐẶNG HỒNG KIÊN 11/9/1986  Nam  2/E 2/13/2023 9:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1290 193496 ĐỖ VĂN MẼ 11/20/1990  Nam  C/O 2/13/2023 9:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1291 193499 NGUYỄN MẠNH NGỌC 11/20/1996  Nam  ELECTRIC 2/13/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1292 193501 ĐỒNG VĂN QUYẾT 11/1/1996  Nam  Carpenter 2/13/2023 9:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1293 193504 VŨ NGỌC THÀNH 9/11/1986  Nam  C/O 2/13/2023 9:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1294 193505 HỒ DUY KHÁNH 9/20/1993  Nam  AB 2/13/2023 9:57  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1295 193506 SU, BENFANG 10/17/1984  Nam 2/13/2023 10:00  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO HUDSON (VIỆT NAM)
1296 193509 VŨ XUÂN LỢI 9/25/1981  Nam  OS 2/13/2023 10:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1297 193512 TANG CHUNG SZE 10/8/1994  Nam 2/13/2023 10:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO HUDSON (VIỆT NAM)
1298 193514 VŨ VĂN THI 11/28/1982  Nam  OS 2/13/2023 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1299 193515 TRẦN HỮU VƯƠNG 10/23/1977  Nam  C/E 2/13/2023 10:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
1300 193516 NGUYỄN VĂN THẮNG 10/15/1988  Nam  3/E 2/13/2023 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1301 193520 HOÀNG TÙNG 8/13/1970  Nam 2/13/2023 10:10  KSK lấy bằng lái xe nam
1302 193522 ĐOÀN ĐẮC HIẾU 8/9/1977  Nam  COOK 2/13/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1303 193529 LÊ VĂN BẮC 9/26/1983  Nam  C/O 2/13/2023 10:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
1304 193531 NGUYỄN VĂN TRÀ 5/23/2001  Nam  OILER 2/13/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1305 193532 NGUYỄN VĂN TÚ 12/16/1980  Nam  BOSUN 2/13/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
1306 193540 ĐẶNG VĂN BẢO 6/2/1988  Nam  2/O 2/13/2023 10:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1307 193544 ĐOÀN ANH DŨNG 10/31/1989  Nam  C/O 2/13/2023 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TTC
1308 193545 NGUYỄN VĂN THÔNG 1/22/1992  Nam  4/E 2/13/2023 10:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
1309 193546 NGUYỄN VĂN KIỆM 11/24/1990  Nam  C/O 2/13/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1310 193548 MAI TRUNG KIÊN 1/3/1998  Nam  AB.E 2/13/2023 10:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1311 193550 VŨ QUANG TRƯỜNG 11/17/1996  Nam  AB.D 2/13/2023 10:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1312 193551 NGUYỄN VĂN HUỆ 12/23/1991  Nam  3/O 2/13/2023 10:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  BÌNH MINH
1313 193552 NGUYỄN VĂN HOÁN 6/29/1991  Nam  AB.D 2/13/2023 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1314 193554 NGUYỄN HỒNG SƠN 8/8/1984  Nam  OS.E 2/13/2023 10:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1315 193557 LÊ VĂN LINH 9/2/1994  Nam  OILER 2/13/2023 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1316 193560 NGUYỄN VĂN TOÀN 5/17/1979  Nam  CAPT 2/13/2023 10:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1317 193561 LÊ TOÀN 12/18/1988  Nam  2/O 2/13/2023 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1318 193562 VŨ ĐỨC HIẾU 6/28/1996  Nam  2/O 2/13/2023 11:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1319 193565 PHẠM BÁ CƯƠNG 12/7/1987  Nam  2/E 2/13/2023 11:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1320 193566 VŨ ĐỨC TUÂN 8/29/1982  Nam  C/E 2/13/2023 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
1321 193568 NGÔ SỸ HÒA 7/25/1989  Nam  OILER 2/13/2023 11:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1322 193570 TRƯƠNG ĐÌNH LIÊN 8/19/1991  Nam  C/E 2/13/2023 11:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1323 193571 TRẦN VĂN HÙNG 9/1/1993  Nam  COOK 2/13/2023 11:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
1324 193572 NGUYỄN VĂN NHI 6/5/1972  Nam  COOK 2/13/2023 11:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1325 193573 TỪ GIA ÁI 7/13/1984  Nam  OILER 2/13/2023 11:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1326 193574 PHAN VĂN TUẤN 11/22/1998  Nam  OILER 2/13/2023 11:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1327 193577 PHẠM VĂN TRƯỞNG 3/20/1978  Nam  COOK 2/13/2023 11:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1328 193578 PHẠM VĂN CƯỜNG 2/24/1993  Nam  ENGINE OFFICER 2/13/2023 11:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1329 193579 NGUYỄN VĂN QUỐC 2/28/1991  Nam  OS.E 2/13/2023 11:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1330 193581 PHẠM ĐÌNH TÚ 5/1/1990  Nam  AB.D 2/13/2023 11:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
1331 193583 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 11/11/1985  Nam  ELECTRIC 2/13/2023 11:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
1332 193582 TRẦN TĂNG CHUYÊN 6/17/1984  Nam 2/13/2023 11:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1333 193584 PHẠM BÙI QUANG HIẾU 8/9/2001  Nam  OS.E 2/13/2023 11:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  BÌNH MINH
1334 193585 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 8/15/2000  Nam  AB.E 2/13/2023 11:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1335 193586 NGUYỄN ĐỨC LUÂN 2/8/1989  Nam  OS.D 2/13/2023 11:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI DƯƠNG
1336 193587 PHẠM VĂN BẢY 6/7/1986  Nam  C/O 2/13/2023 11:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1337 193588 TRỊNH QUANG HƯNG 12/9/1988  Nam  OILER 2/13/2023 11:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1338 193589 LÊ ANH THẮNG 6/16/1983  Nam  COOK 2/13/2023 11:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1339 193590 NGUYỄN VĂN DŨNG 9/20/1988  Nam  C/O 2/13/2023 11:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1340 193591 NINH VĂN LƯỢNG 6/11/1989  Nam  2/E 2/13/2023 11:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1341 193592 NGUYỄN HỮU PHƯƠNG 6/7/2000  Nam  OS.E 2/13/2023 11:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1342 193593 BÙI TRẮC NHÂN 2/9/2001  Nam 2/13/2023 11:44  KSK lấy bằng lái xe nam
1343 193594 TRẦN HỮU TIẾN 6/28/1985  Nam  BOSUN 2/13/2023 11:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1344 193628 SONG, HONGHUI 7/1/1979  Nam 2/13/2023 13:54  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1345 193631 LI, ZHI 2/13/1983  Nam 2/13/2023 13:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1346 193633 YE, TUYUN 7/8/1985  Nam 2/13/2023 13:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1347 193635 YAN, YI 11/10/1978  Nam 2/13/2023 13:57  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1348 193641 ĐOÀN VĂN VINH 3/16/1986  Nam  2/O 2/13/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1349 193658 NGHIÊM VĂN PHÚ 8/9/1990  Nam  3/E 2/13/2023 14:13  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1350 193665 NGUYỄN NGỌC DUY 9/28/1987  Nam  ELECTRIC 2/13/2023 14:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1351 193669 KHƯƠNG BÁ TOÀN 12/20/1992  Nam  AB.D 2/13/2023 14:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1352 193673 LÊ TUẤN KHANG 11/13/1979  Nam  C/E 2/13/2023 14:27  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1353 193675 NGÔ CHÍ THÀNH 1/1/1999  Nam 2/13/2023 14:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1354 193679 LÝ ĐÌNH TRỰC 2/8/1994  Nam  COOK 2/13/2023 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1355 193686 TRẦN KHẮC HOÀI 9/26/1997  Nam  OS.D 2/13/2023 14:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1356 193689 ĐOÀN NHẬT TRƯỜNG 12/7/1990  Nam  OS 2/13/2023 14:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1357 193700 BÙI VĂN THẮNG 4/11/1988  Nam  AB 2/13/2023 15:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1358 193708 ĐỒNG THỊ THOA 12/16/1986  Nữ 2/13/2023 15:07  KSK lấy bằng lái xe nữ
1359 193709 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 12/21/1992  Nữ 2/13/2023 15:09  KSK lấy bằng lái xe nữ
1360 193713 TRẦN XUÂN HOÀNG 7/20/2002  Nam  OS.D 2/13/2023 15:14  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1361 193717 ĐÀO CAO HẢI 7/6/1990  Nam  ENGINE OFFICER 2/13/2023 15:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1362 193720 LƯƠNG DUY THÔNG 12/15/1997  Nam  AB 2/13/2023 15:21  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1363 193724 TRỊNH ĐỨC THỊNH 6/2/1986  Nam  OS.D 2/13/2023 15:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1364 193726 VŨ ĐỨC NHÂN 2/20/1976  Nam  PUMP 2/13/2023 15:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1365 193730 LÊ NGỌC DIỄN 8/28/1993  Nam  COOK 2/13/2023 15:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1366 193734 LÊ THỊ HIỀN 1/1/1978  Nữ 2/13/2023 15:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1367 193737 TRỊNH XUÂN TUYÊN 10/27/1992  Nam  3/E 2/13/2023 15:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Haid Hải Dương
1368 193742 NGUYỄN MINH ANH 9/1/2001  Nam  OILER 2/13/2023 15:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1369 193744 TRẦN NGỌC TÚ 4/3/1987  Nam  2/O 2/13/2023 15:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
1370 193745 LƯƠNG NHẬT LINH 6/2/1995  Nam  AB.D 2/13/2023 15:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1371 193747 QUÁCH NGỌC DŨNG 9/10/1990  Nam  SAILOR 2/13/2023 15:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1372 193748 NGUYỄN VĂN TÂN 12/1/1997  Nam  AB 2/13/2023 16:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1373 193749 PHẠM VĂN NAM 8/6/1981  Nam  AB.D 2/13/2023 16:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1374 193752 NGUYỄN MINH TUẤN 11/21/1976  Nam  BOSUN 2/13/2023 16:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1375 193847 HÀ VĂN TRƯỜNG 10/20/1989  Nam  SAILOR 2/14/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1376 193841 NGUYỄN QUANG QUÝ 11/27/1984  Nam  C/O 2/14/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1377 193846 PHẠM VĂN RƯỚNG 6/30/1984  Nam  FITTER 2/14/2023 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1378 193852 NGUYỄN TRUNG THÀNH 8/8/1987  Nam  3/E 2/14/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1379 193854 TRẦN VĂN TOẢN 1/2/1988  Nam  4/E 2/14/2023 7:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
1380 193857 CAO ĐÌNH TUẤN 5/19/1985  Nam  COOK 2/14/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1381 193866 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 10/25/1999  Nam  M/M 2/14/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1382 193872 NGUYỄN DUY HUẾ 12/17/1978  Nam  SAILOR 2/14/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1383 193879 ĐẬU NGỌC HÙNG 4/5/1980  Nam  BOSUN 2/14/2023 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1384 193884 HÀ THANH HÂN 11/5/1977  Nam  OILER 2/14/2023 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1385 193886 BÙI VĂN VƯƠNG 11/22/1987  Nam  3/E 2/14/2023 8:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1386 193891 CAO VĂN PHONG 6/10/1972  Nam  OILER 2/14/2023 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1387 193900 NGUYỄN VĂN THẮNG 6/18/1988  Nam  OILER 2/14/2023 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1388 193904 NGUYỄN BÁ TIẾN 3/1/2002  Nam  OS.D 2/14/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  BÌNH MINH
1389 193906 TRẦN VĂN SOẠN 8/15/1981  Nam  CAPT 2/14/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1390 193911 TRẦN XUÂN THỦY 3/22/1965  Nam  2/E 2/14/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1391 193916 PHAN VĂN PHÚ 10/15/1984  Nam  OILER 2/14/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1392 193920 NGUYỄN MẠNH CẦM 2/11/1992  Nam  OILER 2/14/2023 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1393 193927 LẠI TUẤN HƯNG 5/26/1979  Nam  AB.E 2/14/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1394 193931 TRỊNH QUANG NHẬT 4/20/1984  Nam  OILER 2/14/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1395 193932 MAI NGỌC QUANG ANH 3/19/1999  Nam  OS 2/14/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1396 193936 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 4/2/1980  Nam  M/M 2/14/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1397 193937 HOÀNG HỮU THẮNG 10/7/1985  Nam  2/O 2/14/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1398 193939 ĐOÀN MINH PHƯỢNG 5/8/1994  Nữ 2/14/2023 8:35  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1399 193942 CAO KHẮC YÊN 10/12/1984  Nam  2/O 2/14/2023 8:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1400 193941 NGUYỄN DUY TOÀN 10/6/1984  Nam  FITTER 2/14/2023 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1401 193948 TRẦN MẠNH THÀNH 4/20/1985  Nam  AB.D 2/14/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1402 193949 NGUYỄN VIẾT TIẾN 11/16/1989  Nam  C/O 2/14/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
1403 193974 NGUYỄN ĐỨC HẢI 3/30/2001  Nam  ENGINE – CADET 2/14/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINIC
1404 193955 HỒ TRẦN THÀNH 3/2/1993  Nam  AB.D 2/14/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1405 193952 NGUYỄN VĂN LONG 4/25/1964  Nam  CAPT 2/14/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT
1406 193957 TRẦN CAO CƯỜNG 10/12/1986  Nam  C/E 2/14/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1407 193959 LƯƠNG SỸ HÙNG 2/25/1991  Nam  AB.D 2/14/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1408 193966 ĐOÀN VĂN LINH 4/8/1990  Nam  4/E 2/14/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1409 193967 LƯỜNG VĂN ĐẠT 3/20/2002  Nam  SAILOR 2/14/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1410 193971 BÙI HỒNG TÂN 10/17/1986  Nam  1/E 2/14/2023 8:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1411 193969 ĐOÀN VĂN LINH 4/8/1990  Nam 2/14/2023 8:50  KSK lấy bằng lái xe nam
1412 193975 TRẦN VĂN QUỲNH 7/4/1992  Nam  3/E 2/14/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1413 193979 VŨ VĂN HUY 6/13/1986  Nam  AB.D 2/14/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1414 193989 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 12/16/1974  Nam  BOSUN 2/14/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1415 193992 NGUYỄN VĂN XUÂN 1/26/1994  Nam  2/O 2/14/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1416 193995 THÁI NGÔ LAM 1/26/1984  Nam  C/E 2/14/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1417 193997 NGUYỄN VĂN QUYẾT 5/6/1975  Nam  C/O 2/14/2023 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1418 194000 NGUYỄN VĂN MẠNH 8/3/1982  Nam  M/M 2/14/2023 9:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1419 194003 PHẠM NGỌC ĐỨC 10/2/1988  Nam  AB.D 2/14/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1420 194004 NGUYỄN VĂN ANH 4/29/1980  Nam  OS.E 2/14/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1421 194008 PHẠM ANH QUANG 10/9/1981  Nam  CAPT 2/14/2023 9:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1422 194009 HOÀNG TRUNG ANH 5/18/2001  Nam  OS.D 2/14/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1423 194010 BÙI VĂN THỐNG 11/28/1988  Nam  COOK 2/14/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1424 194014 PHẠM HÙNG CƯỜNG 5/15/1993  Nam  2/O 2/14/2023 9:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1425 194016 TRẦN VĂN NAM 7/23/1994  Nam  3/E 2/14/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1426 194022 LƯƠNG NGỌC THIỀU 2/1/1982  Nam  C/E 2/14/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1427 194021 TRẦN VĂN NGHĨA 4/6/1992  Nam  3/O 2/14/2023 9:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1428 194024 ĐINH HẢI GIANG 9/6/1988  Nam  3/E 2/14/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1429 194023 CAO VĂN SỸ 6/10/1970  Nam  SAILOR 2/14/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1430 194026 LƯƠNG PHÚC TRUNG 6/25/1993  Nam  4/E 2/14/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1431 194027 PHẠM ĐÌNH TUẤN 10/28/1988  Nam  2/E 2/14/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1432 194029 TRẦN ANH TUẤN 5/26/1979  Nam  FITTER 2/14/2023 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1433 194030 PHẠM CẢNH HÀ 9/2/1981  Nam  2/E 2/14/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GIANG HẢI
1434 194035 NGUYỄN SĨ PHAN 3/3/1989  Nam  2/E 2/14/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1435 194034 NGUYỄN CÔNG NGHIỆP 11/21/1974  Nam  CAPT 2/14/2023 9:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1436 194036 LÊ HỒNG THÁI 1/20/1988  Nam  4/E 2/14/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1437 194040 NGUYỄN VĂN DƯ 3/14/1997  Nam  AB 2/14/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1438 194047 ĐỖ VIẾT THÀNH 2/10/1987  Nam  3/E 2/14/2023 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1439 194043 LÂM VĂN DÂN 11/8/1992  Nam  AB 2/14/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1440 194046 TRẦN VĂN SÁU 7/1/1984  Nam  3/O 2/14/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1441 194050 TRẦN VĂN LONG 9/3/1991  Nam  C/O 2/14/2023 9:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  AMAT
1442 194053 NGUYỄN VĂN LINH 12/24/1987  Nam  3/E 2/14/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1443 194054 NGUYỄN HOÀI ANH 3/30/1986  Nam  C/O 2/14/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1444 194058 QUÁCH VĂN TUẤN 6/1/1984  Nam  OILER 2/14/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1445 194056 NGUYỄN TIẾN TÂN 10/2/1990  Nam  AB.D 2/14/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1446 194059 PHAN VĂN TÂM 11/21/1986  Nam  OILER 2/14/2023 9:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1447 194061 BÙI ĐỨC VƯỢNG 12/21/1992  Nam  3/O 2/14/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1448 194066 NGUYỄN THẾ THÀNH 2/28/1984  Nam  BOSUN 2/14/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1449 194067 BIỆN VĂN HOÀNG 3/23/1991  Nam  2/E 2/14/2023 9:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1450 194069 TRẦN VĂN THƠI 12/19/1965  Nam  BOSUN 2/14/2023 9:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1451 194075 NGUYỄN ĐÌNH LỰC 2/28/1983  Nam  OILER 2/14/2023 9:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1452 194077 VŨ THÀNH CÔNG 9/7/1991  Nam  2/E 2/14/2023 9:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1453 194080 MẠCH VĂN LĂNG 10/2/1994  Nam 2/14/2023 9:49  KSK lấy bằng lái xe nam
1454 194084 TRẦN VĂN NHANH 6/17/1991  Nam  2/O 2/14/2023 9:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1455 194087 DIAO CHANGSENG 10/7/1984  Nam 2/14/2023 9:53  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1456 194089 NGUYỄN QUANG THÁI 12/28/1987  Nam  3/E 2/14/2023 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1457 194093 TRẦN ĐÌNH HIẾU 9/21/1981  Nam  SAILOR 2/14/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1458 194092 TRẦN ĐÌNH KHẢI 2/20/1986  Nam  2/E 2/14/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1459 194094 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 5/19/1963  Nam  C/O 2/14/2023 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1460 194095 TRẦN TRUNG KẾT 8/22/1992  Nam  2/O 2/14/2023 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1461 194097 ĐỖ QUANG CẨN 6/5/1977  Nam  3/O 2/14/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1462 194099 NGUYỄN VĂN HIỂN 10/12/1990  Nam  4/E 2/14/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1463 194100 LÊ VĂN NAM 6/22/1986  Nam  C/O 2/14/2023 10:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
1464 194103 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 6/15/1986  Nam  AB.D 2/14/2023 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  PHẠM HẢI
1465 194104 NGUYỄN VĂN BẢO 9/3/1987  Nam  4/E 2/14/2023 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1466 194105 ĐINH TIẾN NAM 10/28/1999  Nam  OS.E 2/14/2023 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1467 194108 BÙI VĂN DU 11/28/1991  Nam  3/O 2/14/2023 10:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1468 194111 MAI NGỌC ANH 7/4/1998  Nam  AB 2/14/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
1469 194115 LÊ MINH PHÚC 3/15/1992  Nam  AB 2/14/2023 10:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1470 194116 VŨ HẢI ANH 8/2/1993  Nam  AB 2/14/2023 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1471 194134 TANG, GUO 9/13/1979  Nam 2/14/2023 10:59  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1472 194138 ZHENG, CHUNMEI 11/25/1996  Nữ 2/14/2023 11:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1473 194140 SONG, SHIYI 10/26/1978  Nam 2/14/2023 11:08  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1474 194142 CHEN, XIAOLIN 6/6/1975  Nam 2/14/2023 11:10  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1475 194143 LI, ZHECHUAN 9/23/1987  Nam 2/14/2023 11:11  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1476 194144 BẠCH CÔNG MINH 9/5/1996  Nam  AB.D 2/14/2023 11:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1477 194145 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 1/14/1981  Nam  COOK 2/14/2023 11:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1478 194148 NGUYỄN ANH ĐỨC 10/20/1989  Nam  No 1 Oiler 2/14/2023 11:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1479 194168 VŨ DUY KIÊN 4/13/1985  Nam  2/E 2/14/2023 13:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1480 194174 HOÀNG VĂN TUYẾN 5/21/1994  Nam  OILER 2/14/2023 13:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1481 194176 TRỊNH THẾ LINH 11/19/1991  Nam  3/O 2/14/2023 13:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1482 194177 NGUYỄN ĐỨC NHÂM 10/15/1992  Nam  BOSUN 2/14/2023 13:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1483 194187 PHẠM VĂN THẮNG 12/18/1984  Nam 2/14/2023 13:58  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
1484 194191 PHẠM NHƯ CHƯƠNG 7/5/1986  Nam  3/O 2/14/2023 14:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1485 194192 TRƯƠNG VĂN LONG 5/1/1990  Nam  COOK 2/14/2023 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1486 194194 TRẦN TUẤN HOÀNG 7/23/1998  Nam  AB.D 2/14/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1487 194200 HAN KYUNG SUN 3/28/1966  Nam 2/14/2023 14:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1488 194202 TRẦN THẾ HỮU 4/26/1992  Nam  OILER 2/14/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SEVEN SEAS
1489 194206 NGUYỄN XUÂN DUẨN 6/22/1972  Nam 2/14/2023 14:11  KSK lấy bằng lái xe nam
1490 194209 TRẦN TRỌNG SAN 12/9/2000  Nam  OS.D 2/14/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1491 194211 TRẦN TRỊNH NGỌC HÙNG 3/6/1997  Nam  4/E 2/14/2023 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1492 194214 DƯƠNG HỮU BỐN 5/22/1988  Nam  3/O 2/14/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1493 194232 PHẠM TRỌNG NGHĨA 11/5/1987  Nam  C/E 2/14/2023 14:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1494 194239 PHẠM MINH QUANG 3/21/2000  Nam  DECK – CADET 2/14/2023 14:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
1495 194251 LÊ MINH VƯƠNG 12/4/1991  Nam  OILER 2/14/2023 14:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1496 194255 TRẦN VĂN HUY 11/10/1983  Nam  C/E 2/14/2023 14:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  ALL SEA DMCC
1497 194262 HOÀNG VĂN THÁI 10/10/1989  Nam  AB 2/14/2023 15:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1498 194267 PHẠM GIA HOÀN 4/18/1984  Nam  AB.D 2/14/2023 15:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1499 194268 LƯƠNG VĂN CÔNG 3/15/1995  Nam  AB.E 2/14/2023 15:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1500 194269 ĐOÀN QUANG VĂN 9/11/1992  Nam  OILER 2/14/2023 15:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1501 194271 NGUYỄN SỸ CÔNG 7/20/1990  Nam  2/O 2/14/2023 15:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1502 194349 ĐẶNG QUANG PHÚ 5/20/1981  Nam  OILER 2/15/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB THÁI BÌNH DƯƠNG
1503 194353 HOÀNG VĂN CHÂU 10/20/1983  Nam  AB.D 2/15/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1504 194360 CAO ĐĂNG HÀO 12/28/1994  Nam  OS.E 2/15/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1505 194363 VŨ VĂN THẮM 12/4/1986  Nam  AB.D 2/15/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1506 194366 HOÀNG HỮU VIỆN 7/16/1980  Nam  C/E 2/15/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1507 194368 TRẦN NGỌC NAM 10/9/1984  Nam  AB.D 2/15/2023 7:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1508 194370 ĐẶNG VĂN HÒA 5/7/1987  Nam  C/O 2/15/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1509 194375 NGUYỄN BÁ HÙNG 11/20/1985  Nam  OILER 2/15/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1510 194378 HOÀNG TRỌNG LONG 8/23/1996  Nam  OILER 2/15/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1511 194382 MAI VĂN MINH 6/20/1983  Nam  CAPT 2/15/2023 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1512 194385 NGUYỄN KHẮC CHUYÊN 10/26/1983  Nam  COOK 2/15/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1513 194387 LÊ VĂN HÂN 11/22/2000  Nam  OILER 2/15/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1514 194391 NGUYỄN VĂN SINH 7/7/1992  Nam  OILER 2/15/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1515 194394 TRIỆU QUANG THỐNG 9/25/1996  Nam  AB 2/15/2023 8:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1516 194395 ĐÀO VĂN HẢI 5/20/1981  Nam  C/E 2/15/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1517 194399 NGUYỄN VĂN THANH 12/8/1995  Nam  AB.D 2/15/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1518 194406 NGUYỄN CẢNH TRUNG 5/30/1980  Nam  BOSUN 2/15/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1519 194405 TRẦN VĂN SƠN 10/22/1985  Nam  BOSUN 2/15/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1520 194410 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 8/20/1990  Nam  OILER 2/15/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1521 194412 PHÙNG ĐỨC HÀ 2/18/1989  Nam  AB 2/15/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1522 194417 VŨ VĂN CẢI 5/1/1978  Nam  AB.D 2/15/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1523 194419 LÊ VĂN HẢI 6/10/1993  Nam  3/E 2/15/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1524 194420 ĐỖ ĐỨC MẠNH 5/11/1994  Nam  OILER 2/15/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1525 194421 NGUYỄN VIẾT VỸ 6/8/1979  Nam  OILER 2/15/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1526 194426 PHAN VĂN TRƯỜNG 8/20/1989  Nam  ELECTRIC 2/15/2023 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1527 194430 CUNG ĐÌNH DŨNG 5/6/1972  Nam  OILER 2/15/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1528 194435 NGUYỄN VĂN DỤNG 6/6/1995  Nam  4/E 2/15/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1529 194436 THÁI VĂN ĐẠT 8/5/2000  Nam  AB.D 2/15/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1530 194441 NGUYỄN TUẤN ANH 1/25/1985  Nam  ELECTRIC 2/15/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1531 194445 ĐỖ TRUNG HIẾU 4/24/1984  Nam  C/O 2/15/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1532 194447 HOÀNG GIA DŨNG 9/15/1989  Nam  2/O 2/15/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1533 194450 NGUYỄN BÁ TỰ 11/12/1977  Nam  CAPT 2/15/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1534 194453 NGUYỄN VĂN TIẾN 9/27/1988  Nam  1/E 2/15/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1535 194457 HÀ QUANG QUÝ 8/26/1993  Nam  AB 2/15/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1536 194459 VŨ ĐÌNH TỚI 6/24/1985  Nam  AB.D 2/15/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1537 194460 PHAN BÁ HUỲNH 2/21/1991  Nam  3/O 2/15/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1538 194462 PHẠM BÁ QUỐC 8/21/2001  Nam  AB.D 2/15/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ TRANG
1539 194465 PHAN VĂN BẢY 10/20/1975  Nam  OILER 2/15/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1540 194467 NGUYỄN XUÂN HIẾU 5/15/1963  Nam  3/E 2/15/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PTSC Thanh Hóa
1541 194472 NGUYỄN TIẾN ANH 7/21/1981  Nam  CAPT 2/15/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1542 194473 NGÔ NGỌC MINH 6/16/2001  Nam  OILER 2/15/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1543 194475 NGUYỄN ĐỨC QUỲNH 4/25/1994  Nam  2/E 2/15/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1544 194476 PHẠM CÔNG TRỌNG 9/4/1990  Nam  C/O 2/15/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ TRANG
1545 194479 PHẠM MẠNH LINH 11/12/1989  Nam  2/E 2/15/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1546 194480 VŨ ĐỨC KIÊN 1/19/1982  Nam  3/O 2/15/2023 8:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1547 194482 LẠI VĂN TỈNH 11/29/1995  Nam  OILER 2/15/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1548 194485 NGUYỄN VĂN HOÀNG 4/23/1981  Nam  CAPT 2/15/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1549 194486 NGUYỄN VĂN TUÂN 6/7/1986  Nam  2/O 2/15/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1550 194487 TRẦN VĂN MẠNH 1/6/1986  Nam  2/E 2/15/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1551 194491 NGUYỄN HỮU LONG 4/7/1987  Nam  FITTER 2/15/2023 8:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1552 194493 ĐỖ VĂN SƠN 2/4/1992  Nam  AB.D 2/15/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1553 194498 VÕ VĂN THẮNG 1/12/1981  Nam  OILER 2/15/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1554 194499 BÙI NGỌC THANH 5/7/1984  Nam  COOK 2/15/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1555 194502 LƯU VĂN DỤC 6/15/1981  Nam  C/E 2/15/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1556 194503 LƯU DUY HẢI 9/25/1967  Nam  COOK 2/15/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1557 194505 NGUYỄN VĂN TÚ 4/25/1993  Nam  3/O 2/15/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1558 194508 NGUYỄN VĂN THẮNG 4/29/2002  Nam  SAILOR 2/15/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1559 194509 NGUYỄN HỮU NGỌC 5/4/1994  Nam  AB.D 2/15/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1560 194511 NGUYỄN ĐÌNH LÂM 12/21/1997  Nam  4/E 2/15/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1561 194510 HOÀNG VĂN GIÁP 9/19/1990  Nam  2/O 2/15/2023 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1562 194515 NGUYỄN DUY HỮU 6/2/1978  Nam  FITTER 2/15/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1563 194517 BIỆN VĂN DUẨN 3/4/1981  Nam  PUMP 2/15/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1564 194519 BÙI QUYẾT CHIẾN 12/6/1974  Nam  M/M 2/15/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1565 194527 NGUYỄN CAO ĐIỆP 9/6/1988  Nam  PUMP 2/15/2023 9:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1566 194528 PHẠM VĂN TRƯỜNG 8/25/1993  Nam  2/O 2/15/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1567 194537 NGUYỄN QUỐC LÂM 2/14/1996  Nam  4/E 2/15/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1568 194536 NGÔ QUANG TÚ 10/4/1992  Nam  2/O 2/15/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1569 194540 NGUYỄN HỒNG HÀ 1/15/1984  Nam  AB.D 2/15/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1570 194542 VŨ VĂN MỪNG 12/3/1985  Nam  3/E 2/15/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1571 194545 PHẠM VĂN TẠI 1/8/1983  Nam  C/O 2/15/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1572 194546 NGUYỄN VĂN VÕ 8/14/2003  Nam  SAILOR 2/15/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1573 194549 PHẠM VĂN MINH 10/16/1990  Nam  2/O 2/15/2023 9:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1574 194555 NGUYỄN NGỌC DẠN 10/18/1979  Nam  FITTER 2/15/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
1575 194554 PHẠM THANH SƠN 4/11/1966  Nam  COOK 2/15/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1576 194557 VŨ VĂN HÙNG 1/2/1985  Nam  3/E 2/15/2023 9:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1577 194559 ĐÀO ĐÌNH VŨ 3/24/1998  Nam  AB.D 2/15/2023 9:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1578 194561 PHẠM MINH ĐỨC 10/20/1974  Nam  COOK 2/15/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1579 194564 NGUYỄN NGỌC HÀ 1/24/1994  Nam  3/O 2/15/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1580 194565 BÙI VĂN HƯNG 7/16/1989  Nam  AB.D 2/15/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1581 194568 VŨ VĂN DŨNG 8/10/1973  Nam  COOK 2/15/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  NOSCO
1582 194569 NGUYỄN HỮU THỌ 2/16/1989  Nam  OILER 2/15/2023 9:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1583 194573 NGUYỄN TRUNG TÔN 11/10/1992  Nam  C/O 2/15/2023 9:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1584 194571 ĐỖ MINH TUẤN 3/23/1977  Nam  C/O 2/15/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1585 194574 NGÔ DOÃN TỈNH 9/23/1992  Nam  2/O 2/15/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1586 194575 DƯƠNG VĂN DÂN 1/1/1980  Nam  OILER 2/15/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1587 194578 TRẦN VĂN THÀNH 1/13/1993  Nam  OS.E 2/15/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1588 194580 PHẠM TRUNG LONG 4/7/1981  Nam  COOK 2/15/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1589 194581 ĐỒNG THẮNG MỸ 8/21/1969  Nam  C/O 2/15/2023 9:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1590 194582 PHẠM HÙNG DŨNG 9/22/1999  Nam  3/O 2/15/2023 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN SEN VÀNG
1591 194584 NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM 11/27/1989  Nam  COOK 2/15/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1592 194585 PHAN VĂN TÂM 7/2/1993  Nam  OILER 2/15/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1593 194588 ĐÀO QUANG HIẾU 1/8/1993  Nam  2/E 2/15/2023 9:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1594 194587 BÙI VĂN TIẾN 5/8/1999  Nam  DECK – CADET 2/15/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1595 194589 ĐẶNG VĂN MINH 10/3/1996  Nam  OS.D 2/15/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
1596 194590 ĐỖ LƯỜNG QUÂN 6/19/2002  Nam  OS.E 2/15/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1597 194591 TRẦN XUÂN PHÚC 8/2/1988  Nam  2/E 2/15/2023 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIETNAM OCEANICWIT
1598 194592 NGUYỄN QUANG KHÁNH 6/16/1987  Nam  STEWARD 2/15/2023 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1599 194594 HUỲNH VĂN TRAI 9/2/1997  Nam  ELECTRIC 2/15/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1600 194597 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 10/13/2001  Nữ 2/15/2023 10:12  KSK lấy bằng lái xe nữ
1601 194600 VŨ THỊ PHƯƠNG MAI 10/24/1985  Nữ 2/15/2023 10:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1602 194612 TRẦN VĂN SƠN 7/15/1984  Nam  2/O 2/15/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1603 194603 NGUYỄN TRỌNG TUÂN 9/27/1985  Nam  CAPT 2/15/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
1604 194610 LƯU VĂN SƠN 12/11/1996  Nam  AB.D 2/15/2023 10:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1605 194613 ĐÀO VĂN QUANG 8/15/1995  Nam  AB.D 2/15/2023 11:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1606 194629 NGUYỄN TRUNG THỰC 11/25/1981  Nam  2/E 2/15/2023 13:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINIC
1607 194635 LÊ NHẬT CƯỜNG 12/10/1981  Nam  3/E 2/15/2023 13:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIỆT NHẬT
1608 194639 ĐẶNG VĂN PHƯỚC 9/25/1989  Nam  OILER 2/15/2023 13:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1609 194641 PHAN BÁ LINH 1/20/1996  Nam  3/E 2/15/2023 13:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SEVEN SEAS
1610 194649 PHẠM VĂN TUYỀN 2/22/1969  Nam  ENGINE OFFICER 2/15/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1611 194653 NGUYỄN VĂN THÔNG 8/10/1978  Nam  OILER 2/15/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1612 194655 TRẦN VĂN QUỐC 5/15/1979  Nam  AB.D 2/15/2023 14:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1613 194659 BÙI ANH TUẤN 6/1/1987  Nam  COOK 2/15/2023 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
1614 194663 MAI CÔNG HOAN 7/2/1985  Nam  C/O 2/15/2023 14:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1615 194661 MAI VĂN THANH 9/5/1980  Nam  Thợ lặn 2/15/2023 14:21  KSK thợ lặn (1500N)  TỰ DO
1616 194666 NGUYỄN QUANG HẬU 10/29/1991  Nam  Thợ lặn 2/15/2023 14:24  KSK thợ lặn (1500N)  TỰ DO
1617 194667 NGUYỄN VĂN TUẤN 1/18/1983  Nam  Carpenter 2/15/2023 14:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1618 194668 PHẠM QUỐC CÔNG 7/2/1988  Nam  AB.D 2/15/2023 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1619 194670 TRẦN ĐĂNG TUÂN 4/18/1983  Nam  1/E 2/15/2023 14:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1620 194673 PHẠM XUÂN HOẢN 1/29/1994  Nam  2/O 2/15/2023 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1621 194674 PHẠM MINH ANH 11/19/1998  Nam 2/15/2023 14:31  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1622 194679 ZENG FANFENG 10/13/1981  Nam 2/15/2023 14:35  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1623 194682 BÙI TRỌNG TOÀN 11/11/2000  Nam  SAILOR 2/15/2023 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1624 194687 TRAN DUY QUANG 1/8/1987  Nam  CAPT 2/15/2023 14:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1625 194684 HOÀNG VĂN DUY 8/29/2000  Nam  DECK – CADET 2/15/2023 14:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1626 194688 NGUYEN VAN DON 10/15/1990  Nam  C/O 2/15/2023 14:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1627 194691 TRẦN CÔNG QUYẾT 10/2/1982  Nam  BOSUN 2/15/2023 14:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
1628 194690 TRAN VAN TRIEU 11/8/1991  Nam  2/O 2/15/2023 14:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1629 194693 BUI QUANG TIEN 1/3/1988  Nam  3/O 2/15/2023 14:51  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1630 194694 NGUYEN VAN BINH 10/26/1985  Nam  C/E 2/15/2023 14:52  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1631 194696 LE DUY HOA 6/22/1983  Nam  2/E 2/15/2023 14:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1632 194697 TRINH VAN DUNG 8/12/1990  Nam  3/E 2/15/2023 14:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1633 194700 VU VAN QUAN 10/24/1991  Nam  4/E 2/15/2023 14:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1634 194701 HOÀNG BÁ PHÚC 8/14/1990  Nam  OILER 2/15/2023 14:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1635 194702 NGUYEN NGOC BINH 10/6/1978  Nam  ELECTRIC 2/15/2023 14:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1636 194703 PHAN THANH NAM 9/13/1982  Nam  BOSUN 2/15/2023 14:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1637 194705 HOÀNG THẾ QUÂN 1/20/2003  Nam  OILER 2/15/2023 14:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1638 194704 NGUYEN XUAN NGHI 3/25/1985  Nam  PUMP 2/15/2023 14:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1639 194706 BUI HONG SON 8/23/1994  Nam  AB.D 2/15/2023 14:59  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1640 194707 TRAN THANH KHA 6/28/1993  Nam  AB.D 2/15/2023 15:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1641 194708 BUI BA TU 8/5/1989  Nam  AB.D 2/15/2023 15:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1642 194711 NGUYEN CANH THANG 7/10/1998  Nam  AB.D 2/15/2023 15:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1643 194713 HOANG VAN NAM 8/3/1983  Nam  AB.D 2/15/2023 15:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1644 194715 DOAN VAN TOAN 6/19/1993  Nam  FITTER 2/15/2023 15:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1645 194717 TRINH VAN DONG 9/4/1999  Nam  AB.E 2/15/2023 15:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1646 194718 TRAN VAN DUY 1/23/1997  Nam  AB.E 2/15/2023 15:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1647 194719 VU MANH CUONG 7/16/1996  Nam  AB.E 2/15/2023 15:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1648 194721 NGUYEN VAN QUANG 9/4/1992  Nam  STEWARD 2/15/2023 15:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1649 194725 LƯƠNG VĂN QUANG 6/15/1987  Nam  AB.D 2/15/2023 15:19  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1650 194729 NGUYỄN QUÍ TRÍ 7/11/1976  Nam  C/E 2/15/2023 15:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1651 194739 MAI VĂN ĐẠT 10/10/1999  Nam  AB.D 2/15/2023 15:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1652 194776 VŨ THỊ NHÀN 10/17/1980  Nữ 2/16/2023 7:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1653 194805 VŨ HỮU TUYÊN 6/10/1987  Nam  4/E 2/16/2023 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1654 194810 LÊ VĂN HOAN 9/2/1980  Nam  C/E 2/16/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1655 194812 CAO QUANG VINH 2/7/1989  Nam  AB.E 2/16/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1656 194820 TĂNG TIẾN NGHỊ 5/19/1982  Nam  2/O 2/16/2023 7:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1657 194817 PHẠM VĂN HÙNG 4/23/1985  Nam  2/E 2/16/2023 7:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1658 194825 TRẦN TÙNG LÂM 7/15/1993  Nam  AB.E 2/16/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  PHẠM HẢI
1659 194833 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 7/12/1983  Nam  C/O 2/16/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1660 194835 NGUYỄN VĂN TRUNG 2/20/1988  Nam  AB.D 2/16/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1661 194872 ĐẶNG TRỌNG BA 5/1/1988  Nam  AB.D 2/16/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1662 194840 LÊ VĂN HÙNG 6/14/1993  Nam  AB.D 2/16/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1663 194847 PHẠM VĂN TUẤN 3/18/1985  Nam  BOSUN 2/16/2023 8:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1664 194852 ĐẶNG THÁI SƠN 7/20/1983  Nam  C/E 2/16/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1665 194862 ĐỖ VĂN VƯỢNG 4/23/1996  Nam  3/O 2/16/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1666 194870 NGUYỄN BÁ DIỆU 1/15/1969  Nam 2/16/2023 8:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1667 194875 ĐỖ TRUNG HIỆU 11/30/1990  Nam  AB.E 2/16/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1668 194881 TRẦN ĐÌNH HÙNG 1/1/1992  Nam  AB.D 2/16/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1669 194882 LÊ VĂN VIÊN 3/2/1987  Nam 2/16/2023 8:21  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1670 194890 HUỲNH ĐỨC NHẪN 7/15/1996  Nam  3/O 2/16/2023 8:23  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1671 194888 THÁI BÁ NHẬT 5/1/1998  Nam  SAILOR 2/16/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1672 194896 ĐINH CÔNG THÀNH 7/5/1974  Nam 2/16/2023 8:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1673 194898 PHẠM VĂN THÀNH 1/1/2000  Nam  OS.E 2/16/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1674 194903 LƯỜNG THỊ CHÂM 8/5/1991  Nữ 2/16/2023 8:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1675 194907 NGUYỄN VĂN PHÚC 8/26/1993  Nam  AB.D 2/16/2023 8:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1676 194913 TRẦN VĂN THÔNG 10/1/1997  Nam  SAILOR 2/16/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1677 194911 TRẦN VĂN NGHĨA 8/31/1980  Nam  C/O 2/16/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1678 194916 LƯU NGỌC BIỂN 9/19/1967  Nam  OILER 2/16/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1679 194919 ĐOÀN NGỌC NHÃ 4/1/1997  Nam  3/O 2/16/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1680 194921 GIÁP NGỌC TÀI 11/26/1984  Nam  CAPT 2/16/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1681 194922 ĐẶNG NGỌC LẮM 9/21/1981  Nam  SAILOR 2/16/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1682 194926 NGUYỄN VĂN VŨ 4/6/1972  Nam  3/O 2/16/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1683 194927 NGUYỄN HỒNG MINH 9/13/1981  Nam  2/E 2/16/2023 8:41  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1684 194931 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 8/25/1981  Nam  OILER 2/16/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1685 194936 LÊ CẢNH THANH 5/10/1983  Nam  AB.D 2/16/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1686 194937 ĐỖ VĂN ĐẠI 7/28/1989  Nam  3/O 2/16/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SEVEN SEAS
1687 194940 NGUYỄN VĂN HẢI 7/5/1997  Nam  OILER 2/16/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1688 194939 NGUYỄN NGỌC MINH 7/5/1990  Nam  OILER 2/16/2023 8:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1689 194945 TRẦN VĂN ĐIỀN 5/2/1976  Nam  OILER 2/16/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1690 194947 NGUYỄN VĂN BÁCH 10/5/1989  Nam  SAILOR 2/16/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1691 194951 NGUYỄN BÁ HẢI 9/11/2001  Nam  OILER 2/16/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1692 194950 VŨ VĂN DOANH 10/3/1975  Nam  COOK 2/16/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1693 194954 NGUYỄN VĂN NAM 3/19/2001  Nam  AB.D 2/16/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1694 194955 BÙI HOÀNG THÁI 8/15/1988  Nam  3/O 2/16/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1695 194959 ĐỖ ĐỨC VÕ 4/16/1984  Nam  OILER 2/16/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1696 194956 CỐ ĐÌNH DƯƠNG 9/13/1995  Nam  SAILOR 2/16/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1697 194964 BÙI TIẾN DŨNG 11/1/1974  Nam  AB 2/16/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1698 194962 NGÔ THÁI VIỆT 12/18/1989  Nam  BOSUN 2/16/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1699 194966 TRƯƠNG VĂN THUẤN 10/7/1992  Nam  AB.E 2/16/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB THÁI BÌNH DƯƠNG
1700 194963 NGUYỄN HẢI NAM 5/20/2002  Nam 2/16/2023 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1701 194968 NGUYỄN DUY HOÀNG 9/27/1996  Nam  AB.D 2/16/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1702 194971 TRẦN ANH TUẤN 2/16/2004  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1703 194970 ĐỖ VĂN SÁNG 2/5/1990  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1704 194975 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 12/31/1984  Nam  CAPT 2/16/2023 9:01  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1705 194974 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG 11/29/1988  Nam  OILER 2/16/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1706 194977 CHỬ VIỆT HÙNG 8/25/1984  Nam  OS.D 2/16/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1707 194978 NGUYỄN CAO CƯỜNG 4/12/1994  Nam  OILER 2/16/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1708 194979 DOÃN VĂN HÀO 1/4/1964  Nam  COOK 2/16/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
1709 194982 PHẠM NGỌC TOÁN 3/29/1992  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1710 194980 TRẦN VĂN ĐÔNG 9/15/1989  Nam  OILER 2/16/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1711 194987 BÙI ANH TUẤN 1/3/2000  Nam  DECK – CADET 2/16/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1712 194986 NGUYỄN VĂN HỮU 8/17/1983  Nam  OILER 2/16/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1713 194988 NGUYỄN QUANG QUÂN 5/16/1984  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1714 194991 BÙI ĐĂNG CHIẾN 9/15/1990  Nam  OILER 2/16/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1715 194993 LÊ VĂN THÀNH 8/10/1985  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1716 194995 NGUYỄN TÔN HƯNG 5/17/1982  Nam  OILER 2/16/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1717 194998 BÙI XUÂN HOÀNG 12/7/1996  Nam  OILER 2/16/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1718 195000 HỒ ĐÌNH VIỆT 8/30/2002  Nam  OILER 2/16/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1719 195001 PHẠM ANH TUẤN 6/21/2003  Nam  OILER 2/16/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1720 195004 NGÔ VĂN TÍNH 9/7/1991  Nam  OILER 2/16/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1721 195007 BÙI THANH TUYỀN 7/26/2002  Nam  OILER 2/16/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1722 195005 LÊ NGỌC NAM 4/19/1989  Nam  OILER 2/16/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1723 195008 VÕ VĂN HUY 1/2/2002  Nam  OILER 2/16/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1724 195009 LÊ VĂN AN 11/2/2001  Nam  OILER 2/16/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1725 195014 PHẠM ĐÌNH HOẰNG 1/18/1989  Nam  ELECTRIC 2/16/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1726 195013 THÁI NGUYỄN GIA BẢO 6/3/2003  Nam  OILER 2/16/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1727 195012 LẠI VĂN HẠNH 1/10/1984  Nam  OILER 2/16/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1728 195017 PHẠM VĂN NINH 7/13/1978  Nam  OILER 2/16/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1729 195019 NGUYỄN HUY HOÀNG 9/21/1980  Nam  OILER 2/16/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1730 195020 PHẠM TUẤN ANH 3/27/1999  Nam  OILER 2/16/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1731 195025 CỐ ĐÌNH THĂNG 7/12/1991  Nam  2/O 2/16/2023 9:18  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1732 195023 NGÔ VĂN BỀN 10/16/1994  Nam  OILER 2/16/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1733 195024 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 3/10/1991  Nam  OILER 2/16/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1734 195026 NGUYỄN VĂN DUY 10/5/1986  Nam  OILER 2/16/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1735 195028 NGUYỄN VĂN THẢO 11/23/1976  Nam  OILER 2/16/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1736 195032 LÊ QUỐC HƯNG 2/20/1995  Nam  OILER 2/16/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1737 195030 LÊ BÁ ĐẢNG 6/4/1982  Nam  OILER 2/16/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1738 195033 DƯƠNG VĂN HÒA 2/3/1975  Nam  OILER 2/16/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1739 195038 LÊ VĂN DŨNG 5/18/1991  Nam  OILER 2/16/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1740 195039 ĐỖ NGỌC HẢI 8/1/2003  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1741 195035 TRẦN MINH QUYẾT 2/8/1999  Nam  OILER 2/16/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1742 195036 TRẦN XUÂN HÀO 11/14/1993  Nam  OILER 2/16/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1743 195044 ĐẶNG ANH ĐỨC 10/6/1982  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1744 195042 NGUYỄN VĂN DẪN 10/18/1992  Nam  OILER 2/16/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1745 195048 PHẠM VĂN HÀO 8/26/2003  Nam  OILER 2/16/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1746 195050 ONG THẾ ĐOÀN 2/16/1999  Nam  OILER 2/16/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1747 195049 NGUYỄN VĂN HIẾN 2/28/1993  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1748 195053 PHẠM ĐỨC TRUNG 10/11/1997  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1749 195061 PHẠM VĂN VĂN 11/20/1988  Nam  2/O 2/16/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
1750 195057 HOÀNG VĂN VIÊN 5/20/1995  Nam  OILER 2/16/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1751 195060 NGUYỄN HOÀNG GIANG 11/20/1993  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1752 195063 TRẦN VĂN TIỀM 6/15/1993  Nam  OILER 2/16/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1753 195065 BÙI HỮU GIANG 10/16/1995  Nam  OILER 2/16/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1754 195068 NGUYỄN QUANG TÙNG 8/7/1995  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1755 195067 PHẠM VĂN TIỀN 11/28/1987  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1756 195073 BÙI VĂN HÓA 9/1/1990  Nam  OILER 2/16/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1757 195072 LÊ BÁ THÁI 10/12/1982  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1758 195074 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 8/15/1994  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1759 195075 ĐẬU VĂN CƯỜNG 5/3/2003  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1760 195076 VƯƠNG QUỐC KHÁNH 4/11/1998  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1761 195078 TRƯƠNG CÔNG BẰNG 10/1/1983  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1762 195077 LÊ VĂN LÂM 11/11/2003  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1763 195080 LÊ QUANG ANH 9/2/1984  Nam  OILER 2/16/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1764 195083 PHAN TRỌNG NAM 10/29/1999  Nam  OILER 2/16/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1765 195084 NGUYỄN THẾ TRƯỜNG 8/21/2001  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1766 195087 PHAN VĂN MINH 3/22/1997  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1767 195085 TRẦN QUỐC TÚ 6/16/1977  Nam  Carpenter 2/16/2023 9:45  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1768 195086 NGUYỄN VĂN HÒA 12/30/1995  Nam  OILER 2/16/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1769 195090 TRẦN MINH ĐÔ 9/21/1992  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1770 195091 LÊ VĂN CHUNG 10/15/1998  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1771 195092 NGUYỄN THANH SƠN 1/21/1996  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1772 195094 NGUYỄN VĂN NAM 11/20/2004  Nam  OILER 2/16/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1773 195093 LÊ VĂN QUÂN 9/3/1995  Nam  OILER 2/16/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1774 195097 NGUYỄN VIẾT QUỲNH 4/1/1996  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1775 195096 MAI VĂN CƯỜNG 8/3/1991  Nam  OILER 2/16/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1776 195098 NGUYỄN TÔN TÂM ANH 1/28/2000  Nam  OS.D 2/16/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1777 195101 NGUYỄN TRUNG HIẾU 2/23/2004  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1778 195100 PHẠM PHÚC TUÂN 10/21/2004  Nam  OILER 2/16/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1779 195103 NGUYỄN VĂN HOÀN 8/6/1978  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1780 195105 NGUYỄN BÁ TOÀN 6/28/2001  Nam  OILER 2/16/2023 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1781 195106 TRÌNH PHƯƠNG NAM 5/6/2004  Nam  OILER 2/16/2023 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1782 195107 HOÀNG VĂN DUY 8/15/1996  Nam  OILER 2/16/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1783 195108 PHẠM QUỐC HUY 5/10/2001  Nam  OILER 2/16/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1784 195109 NGUYỄN VĂN QUẢNG 7/8/1999  Nam  OILER 2/16/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1785 195110 NGÔ XUÂN LỢI 4/10/1984  Nam  OILER 2/16/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1786 195111 NGUYỄN QUANG TUYÊN 5/18/1984  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1787 195112 BÙI VĂN THUẬN 3/14/1996  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1788 195113 PHẠM NGỌC THÀNH 2/4/1997  Nam  SAILOR 2/16/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1789 195115 VŨ TRỌNG ĐẠI 10/30/2002  Nam  OILER 2/16/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1790 195117 TRỊNH MINH TÂN 8/1/2003  Nam  OILER 2/16/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1791 195116 VŨ ĐÌNH QUẢNG 6/13/2004  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1792 195118 PHẠM VĂN TRƯỜNG 11/8/2002  Nam  OILER 2/16/2023 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1793 195119 DƯƠNG VĂN MẠNH 2/26/1988  Nam  OILER 2/16/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1794 195120 NGUYỄN VĂN LINH 2/15/1988  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1795 195121 PHẠM VĂN DIỆN 1/17/1970  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1796 195122 NGÔ DUY HOÀNG ANH 9/20/2002  Nam  OILER 2/16/2023 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1797 195123 NGUYỄN VĂN HÙNG 1/22/1994  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1798 195124 TRẦN LONG BẢO 11/14/1999  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1799 195127 NGUYỄN VĂN THÀNH 4/10/1996  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1800 195130 HỒ KHẮC THUẬN 10/5/1994  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1801 195129 PHAN CÔNG PHÚC 10/23/1991  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1802 195131 LÊ VĂN THIỆN 6/26/1991  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1803 195133 HOÀNG HUY THÁI 10/26/1982  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1804 195132 NGUYỄN HÀNH QUÂN 9/11/1989  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1805 195135 TRẦN VĂN QUANG 11/11/1998  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1806 195136 VŨ VĂN TUẤN 10/23/1996  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1807 195137 NGUYỄN VĂN TÂM 8/8/1995  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1808 195139 LÊ TRỌNG QUANG 9/17/1998  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1809 195142 DƯƠNG VĂN HẢI 11/10/1998  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1810 195143 NGUYỄN VĂN QUÍ 8/25/1995  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1811 195144 PHẠM TRUNG HIẾU 1/24/1989  Nam  3/E 2/16/2023 10:15  Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1812 195145 TRỊNH VIẾT THẮNG 4/16/2002  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1813 195146 ĐÀO NGUYÊN ĐẢO 5/6/1985  Nam  OILER 2/16/2023 10:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1814 195148 NGUYỄN KHẮC HÀO 9/16/1998  Nam  OS.D 2/16/2023 10:18  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1815 195149 NGUYỄN HỮU PHÚC 8/31/2002  Nam  OILER 2/16/2023 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1816 195152 PHẠM VĂN HIỀN 4/19/2002  Nam  OILER 2/16/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1817 195153 LÊ KIM THÀNH 10/9/1999  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1818 195155 ĐINH TRƯỜNG XUÂN 5/23/1988  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1819 195154 NGUYỄN THANH NAM 2/10/1990  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1820 195157 NGÔ VĂN TÀI 10/13/1990  Nam  3/O 2/16/2023 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1821 195158 NGUYỄN VĂN THÁI 6/9/1989  Nam  2/E 2/16/2023 10:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1822 195159 PHẠM THÀNH TRUNG 8/11/2003  Nam  SAILOR 2/16/2023 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1823 195161 VĂN ĐÌNH TIẾN 8/5/1995  Nam  AB.D 2/16/2023 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1824 195165 NGUYỄN VĂN LINH 9/19/1997  Nam 2/16/2023 10:36  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1825 195168 ĐINH TẤT THÀNH 9/8/1989  Nam  2/O 2/16/2023 10:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
1826 195170 HOÀNG VĂN NGHĨA 9/29/1994  Nam  OS 2/16/2023 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1827 195171 MAI VĂN TÔN 4/24/1995  Nam  3/E 2/16/2023 10:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1828 195172 NGUYỄN HUY HÙNG 10/11/1988  Nam  4/E 2/16/2023 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1829 195173 MAI VĂN THUYẾT 10/30/1998  Nam  OILER 2/16/2023 11:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1830 195174 NGUYỄN VĂN ĐỨC 6/4/1990  Nam  OILER 2/16/2023 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1831 195176 ĐINH TRỌNG TUẤN 1/1/1995  Nam  AB.D 2/16/2023 11:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
1832 195178 VŨ VĂN THẮNG 10/15/1986  Nam  OILER 2/16/2023 11:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1833 195183 VŨ MINH PHÚC 8/2/1985  Nam  OILER 2/16/2023 11:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIẾN THÀNH
1834 195184 HOÀNG ĐỨC TÀI 11/26/1991  Nam  3/O 2/16/2023 11:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1835 195191 TẠ VĂN THÊM 9/29/1990  Nam  3/O 2/16/2023 13:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1836 195209 PHẠM VĂN TÌNH 5/5/1987  Nam  OILER 2/16/2023 13:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINAFCO
1837 195215 LÊ VĂN TÙNG 5/13/1988  Nam  1/E 2/16/2023 13:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1838 195225 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 7/4/1982  Nam  2/O 2/16/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1839 195229 TRẦN HUY CƯỜNG 4/18/1991  Nam  AB.D 2/16/2023 13:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1840 195232 HOÀNG ĐÌNH HIỆP 4/5/1985  Nam  C/O 2/16/2023 14:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1841 195235 ĐÀO MINH QUÂN 12/8/1980  Nam  CAPT 2/16/2023 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1842 195238 LƯƠNG BẢO AN 10/3/1993  Nam  2/O 2/16/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1843 195240 PHẠM TƯỜNG THỦY 3/2/1984  Nam  PUMP 2/16/2023 14:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1844 195244 LÊ HOÀI QUỐC VỆ 1/10/1987  Nam  C/O 2/16/2023 14:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1845 195247 TRỊNH TUẤN ĐẠT 12/15/1981  Nam  2/E 2/16/2023 14:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1846 195248 HOÀNG VĂN ÀI 6/30/1992  Nam 2/16/2023 14:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1847 195255 LÊ MINH NAM 2/22/1989  Nam  2/E 2/16/2023 14:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
1848 195253 PHẠM VĂN DUẨN 1/25/1986  Nam  SAILOR 2/16/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1849 195256 ĐINH VĂN HÒA 10/20/1989  Nam  AB.D 2/16/2023 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1850 195257 TRẦN TRÍ HÙNG 5/5/1976  Nam  AB.E 2/16/2023 14:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NHẬT MINH
1851 195259 NGUYỄN TRUNG KIÊN 5/26/2000  Nam  SAILOR 2/16/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1852 195262 TRẦN TRUNG ÂN 8/8/1989  Nam  OILER 2/16/2023 14:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1853 195269 BÙI ĐÌNH CHÍNH 2/1/1991  Nam  3/O 2/16/2023 14:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1854 195270 NGÔ QUANG ĐẠO 10/24/1982  Nam  2/E 2/16/2023 14:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1855 195272 ĐẶNG TIẾN TUẤN 1/5/1989  Nam  COOK 2/16/2023 14:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1856 195274 BÙI KIM HÙNG 9/13/1992  Nam  DECK OFFICER 2/16/2023 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1857 195286 NGUYỄN BÁ LUYẾN 2/14/1981  Nam  2/O 2/16/2023 14:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1858 195284 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 9/30/1983  Nam  1/E 2/16/2023 14:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1859 195288 ĐINH ĐỨC 6/20/1992  Nam  2/O 2/16/2023 14:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1860 195291 VÕ ĐÌNH THẮNG 3/5/1993  Nam  BOSUN 2/16/2023 15:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1861 195293 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 10/15/1994  Nam  4/E 2/16/2023 15:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1862 195303 TRƯƠNG XUÂN TOÀN 8/17/1994  Nam  4/E 2/16/2023 15:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1863 195308 HOÀNG VĂN TUYẾN 5/21/1994  Nam  OILER 2/16/2023 15:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1864 195314 YU, HAIMIN 12/26/1975  Nam 2/16/2023 15:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1865 195318 BÙI THỊ VIỆT MĨ 4/7/2000  Nữ 2/16/2023 16:15  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1866 195319 HOÀNG ĐỨC KHẨN 6/5/1990  Nam  AB 2/16/2023 16:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1867 195320 LÊ HỒNG SƠN 1/11/1999  Nam  OILER 2/16/2023 16:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1868 195391 LÊ ĐÌNH TUẤN 11/25/1992  Nam  OS.E 2/17/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1869 195392 PHẠM VĂN CHINH 7/25/1982  Nam  BOSUN 2/17/2023 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1870 195397 ĐOÀN VĂN ĐỘ 1/10/1973  Nam  COOK 2/17/2023 7:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1871 195401 TRẦN HỮU CHƯƠNG 4/1/1985  Nam  OS.D 2/17/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1872 195404 TRẦN VĂN PHÓNG 9/4/1995  Nam  AB.E 2/17/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1873 195412 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 2/6/1987  Nam  2/O 2/17/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1874 195411 ĐỖ XUÂN VĂN 3/17/1983  Nam  C/E 2/17/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1875 195423 NGUYỄN BÁ QUANG 10/20/1986  Nam  FITTER 2/17/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  BIỂN VIỆT
1876 195427 PHẠM QUANG VINH 11/18/1969  Nam  AB.D 2/17/2023 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
1877 195439 PHẠM HỮU NGỌC 10/3/1994  Nam  AB.D 2/17/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1878 195442 TRẦN HỮU HỒNG 7/6/1991  Nam  AB 2/17/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINIC
1879 195445 LÊ VĂN LINH 5/5/1991  Nam  2/O 2/17/2023 8:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1880 195447 LÊ NGỌC MINH 6/1/2002  Nam  BOSUN 2/17/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1881 195453 ĐẶNG TRỌNG TÚ 8/15/1996  Nam  AB.D 2/17/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
1882 195459 TẠ NGỌC HIẾU 9/1/1985  Nam  3/O 2/17/2023 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1883 195464 ĐÀO VĂN NGỌC 12/2/1993  Nam  COOK 2/17/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1884 195468 HỒ VĂN HIẾU 12/18/2002  Nam  OILER 2/17/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1885 195474 ĐẶNG TUẤN ANH 9/28/1982  Nam  OILER 2/17/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1886 195479 NGUYỄN HỒNG QUÂN 5/3/1994  Nam  OILER 2/17/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1887 195491 NGUYỄN TIẾN HỮU 4/30/1993  Nam  2/O 2/17/2023 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1888 195493 VÕ THÁI HOÀNG 10/21/1979  Nam  C/E 2/17/2023 8:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
1889 195495 PHẠM VĂN THẾ 9/26/2001  Nam  OS.E 2/17/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1890 195509 NGUYỄN QUỐC TRIỆU 7/11/1995  Nam  AB 2/17/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1891 195513 LƯU HOÀNG ĐỨC 4/17/1982  Nam  C/O 2/17/2023 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1892 195514 ĐỖ NGỌC HỢI 12/12/1995  Nam  3/O 2/17/2023 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1893 195520 NGUYỄN HUY TÂN 10/16/1996  Nam  2/O 2/17/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1894 195519 ĐẶNG VĂN LỢI 9/1/1987  Nam  4/E 2/17/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1895 195524 NGÔ QUỐC HOÀNG 11/1/1974  Nam  C/E 2/17/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1896 195526 CAO VĂN GIANG 7/25/1984  Nam  OS.D 2/17/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1897 195529 BÙI HUY THẮNG 10/7/1995  Nam  3/E 2/17/2023 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1898 195530 ĐẬU XUÂN HẠ 10/20/1974  Nam  OS.D 2/17/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1899 195531 BÙI ĐÌNH TRUNG 1/29/1998  Nam 2/17/2023 8:43  KSK lấy bằng lái xe nam
1900 195536 PHAN NGỌC LONG 7/8/1993  Nam  2/E 2/17/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
1901 195534 NGUYỄN ĐẠI NHẤT 11/18/1997  Nam  OS.E 2/17/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1902 195539 VŨ THỌ TOẢN 8/8/1982  Nam  M/M 2/17/2023 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1903 195549 NGÔ QUỐC TUẤN 12/13/1984  Nam  ELECTRIC 2/17/2023 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1904 195551 NGUYỄN DUY KHÁNH 10/8/1991  Nam  AB.D 2/17/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1905 195554 NGÔ VĂN THỂ 4/3/1987  Nam  BOSUN 2/17/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1906 195558 LƯỜNG VĂN THÀNH 3/30/1989  Nam  3/O 2/17/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1907 195560 PHẠM NGỌC KIỂM 4/25/1984  Nam  2/O 2/17/2023 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
1908 195563 NGUYỄN VĂN HUÂN 3/26/1994  Nam  2/O 2/17/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1909 195564 PHAN VĂN TƯỜNG 8/28/1982  Nam 2/17/2023 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1910 195565 TRƯƠNG THỊ LAN 3/20/2000  Nữ 2/17/2023 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1911 195567 PHẠM VĂN ĐỨC 6/20/1987  Nam 2/17/2023 9:00  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1912 195569 PHẠM VĂN TUẤN 6/14/1984  Nam  C/E 2/17/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1913 195575 NGUYỄN XUÂN ĐÔNG 6/22/1971  Nam  SAILOR 2/17/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1914 195572 PHẠM VĂN THIÊM 3/17/1983  Nam  COOK 2/17/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1915 195574 VƯƠNG VĂN QUYỀN 1/5/1990  Nam  3/O 2/17/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1916 195577 NGUYỄN NGỌC ANH 5/14/1993  Nam  3/O 2/17/2023 9:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
1917 195578 HOÀNG ĐỨC CHUNG 10/27/1984  Nam 2/17/2023 9:08  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1918 195580 NGUYỄN KHÁNH TÀI 8/21/1977  Nam 2/17/2023 9:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1919 195583 NGUYỄN HỒNG SƠN 12/29/1998  Nam 2/17/2023 9:11  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1920 195585 ĐÀM VĂN DUỆ 8/16/1981  Nam  C/E 2/17/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1921 195587 PHẠM VĂN CHÍNH 8/7/1983  Nam  C/E 2/17/2023 9:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1922 195588 VŨ NGỌC LINH 2/16/1985  Nam  4/E 2/17/2023 9:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
1923 195589 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 8/14/1984  Nam  CAPT 2/17/2023 9:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1924 195591 PHẠM VĂN NHIÊN 11/8/1975  Nam  OILER 2/17/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1925 195592 PHẠM VĂN TẠO 5/4/1991  Nam 2/17/2023 9:20  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1926 195596 CAO VĂN LONG 12/20/1994  Nam  OS.D 2/17/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB HOÀNG TUẤN
1927 195601 CHU NGỌC MẪN 9/26/1992  Nam  OS 2/17/2023 9:26  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1928 195600 LÊ MINH TIẾN 10/6/1992  Nam  OS.D 2/17/2023 9:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1929 195604 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 11/2/2002  Nam  OILER 2/17/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1930 195603 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 9/16/1981  Nam 2/17/2023 9:29  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1931 195606 TRẦN NGỌC PHÒNG 10/5/1989  Nam  OS.D 2/17/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1932 195607 NGUYỄN VĂN DŨNG 2/24/1991  Nam  2/O 2/17/2023 9:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1933 195609 NGUYỄN VĂN HOÀNG 11/24/1989  Nam  AB.D 2/17/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1934 195610 NGUYỄN VĂN CHUNG 8/27/1987  Nam  2/E 2/17/2023 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1935 195611 NGUYỄN VĂN CHIẾN 2/5/1988  Nam  2/E 2/17/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1936 195618 NGÔ ĐẠI TRƯỜNG 6/20/1994  Nam 2/17/2023 9:41  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1937 195613 TRẦN ĐĂNG DŨNG 3/15/1986  Nam  2/E 2/17/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
1938 195617 LÊ NGỌC KHÔI 7/17/1981  Nam  C/E 2/17/2023 9:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1939 195619 NGUYỄN TRUNG KIÊN 3/1/1997  Nam  COOK 2/17/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1940 195622 ĐỖ XUÂN HOÀNG 2/22/1992  Nam  3/E 2/17/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1941 195628 TRẦN HỒNG TỰ 5/16/1984  Nam  1/E 2/17/2023 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1942 195629 NGUYỄN VĂN HOÀNG 11/30/1996  Nam  OILER 2/17/2023 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1943 195632 LÊ KHẢ TỨ 5/8/1986  Nam  C/O 2/17/2023 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1944 195634 VŨ HỒNG QUANG 2/15/1965  Nam  CAPT 2/17/2023 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1945 195635 BÙI ĐÌNH THẮNG 1/23/1999  Nam  AB.D 2/17/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1946 195636 PHẠM DUY TRƯỞNG 11/9/1987  Nam  2/E 2/17/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1947 195638 TRẦN VĂN PHÒNG 4/20/2001  Nam  SAILOR 2/17/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1948 195639 VŨ VĂN DU 9/1/1987  Nam  SAILOR 2/17/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1949 195641 TRẦN LÝ HUỲNH 2/10/1998  Nam  SAILOR 2/17/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1950 195642 VŨ VĂN ĐỨC 8/20/1989  Nam  BOSUN 2/17/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1951 195644 NGUYỄN VĂN HOÀN 8/13/1990  Nam  3/O 2/17/2023 10:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1952 195650 NGUYỄN VĂN HIỆP 10/18/1985  Nam  ENGINE OFFICER 2/17/2023 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1953 195652 NGUYỄN VĂN THẠO 1/10/1984  Nam  AB 2/17/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
1954 195654 TRẦN VĂN PHI 7/10/2002  Nam  AB.E 2/17/2023 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1955 195657 NGUYỄN NGỌC SƠN 1/24/1989  Nam  C/O 2/17/2023 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
1956 195659 ĐỖ VĂN HUỲNH 7/6/1999  Nam  OILER 2/17/2023 11:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1957 195660 BÙI HOÀNG SƠN 12/25/2002  Nam 2/17/2023 11:05  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1958 195662 NGUYỄN VĂN CHUNG 2/12/1993  Nam  OS 2/17/2023 11:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB HOÀNG TUẤN
1959 195692 NGUYỄN VŨ LUYẾN 4/18/1982  Nam  3/E 2/17/2023 13:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1960 195697 PHẠM CÔNG QUÂN 2/14/1991  Nam  C/O 2/17/2023 13:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1961 195699 ĐẶNG HỒNG QUÂN 10/20/1973  Nam  2/O 2/17/2023 13:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1962 195714 NGUYỄN SỸ ĐỨC 8/7/1990  Nam  4/E 2/17/2023 13:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1963 195717 NGUYỄN THÀNH ĐIỂM 4/3/1984  Nam  ELECTRIC 2/17/2023 14:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1964 195725 TRẦN ĐẠT ANH 10/2/1999  Nam  OS.D 2/17/2023 14:06  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1965 195731 NGUYỄN XUÂN HIỆP 10/18/1980  Nam  FITTER 2/17/2023 14:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1966 195733 MAI NGỌC VĂN 3/19/1991  Nam  3/E 2/17/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1967 195735 NGUYỄN THANH HÀ 3/11/1992  Nam  OILER 2/17/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1968 195739 LƯU VĂN VANG 2/2/1987  Nam 2/17/2023 14:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1969 195742 NGUYỄN THÀNH DUY 9/16/2002  Nam  SAILOR 2/17/2023 14:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1970 195743 TRỊNH VĂN ĐÔNG 6/15/2002  Nam 2/17/2023 14:16  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1971 195745 SIỀU VĂN TÂM 12/30/1996  Nam 2/17/2023 14:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1972 195746 THIỆN VĂN TƯ 11/14/1991  Nam 2/17/2023 14:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1973 195748 SIỀU VĂN MẠNH 8/6/1999  Nam 2/17/2023 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1974 195750 NGUYỄN ĐÌNH HÀ 6/10/1996  Nam  4/E 2/17/2023 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
1975 195752 HOÀNG TRỌNG ĐẠT 7/21/1990  Nam  4/E 2/17/2023 14:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1976 195757 HOÀNG CÔNG DUY 12/9/1990  Nam  2/O 2/17/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
1977 195756 VŨ ĐÌNH LONG 8/25/1986  Nam  1/E 2/17/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1978 195766 NGUYỄN TÙNG LÂM 2/28/2002  Nam  OILER 2/17/2023 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1979 195771 HÀ VĂN SÁU 5/3/1984  Nam 2/17/2023 14:39  KSK lấy bằng lái xe nam
1980 195785 ĐẬU ĐÌNH HIẾU 8/6/1989  Nam  C/O 2/17/2023 14:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1981 195789 NGUYỄN THANH TRÀ 4/6/1988  Nam  2/O 2/17/2023 15:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1982 195792 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 1/6/1995  Nam 2/17/2023 15:06  KSK lấy bằng lái xe nam
1983 195798 HOÀNG VĂN NAM 4/8/1989  Nam  C/O 2/17/2023 15:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1984 195800 ĐỖ ANH VŨ 9/1/1995  Nam 2/17/2023 15:14  KSK lấy bằng lái xe nam
1985 195804 NGUYỄN TIẾN NHẬT MINH 1/17/1999  Nam 2/17/2023 15:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1986 195806 VŨ THỊ SUNG 11/22/1990  Nữ 2/17/2023 15:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1987 195814 LÊ VĂN HÒA 6/16/1979  Nam  AB.D 2/17/2023 15:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1988 195816 VŨ THỊ MINH THƯ 11/26/1982  Nữ 2/17/2023 16:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1989 195818 LƯU CÔNG LUYẾN 8/15/1983  Nam  ELECTRIC 2/17/2023 16:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1990 195835 NGUYỄN VĂN HÒA 8/2/1996  Nam  4/E 2/18/2023 7:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1991 195837 TRẦN THẾ LONG 2/20/1989  Nam  Carpenter 2/18/2023 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1992 195841 TRẦN VĂN THẮNG 8/14/1987  Nam  2/O 2/18/2023 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1993 195842 TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 10/9/1991  Nam  3/O 2/18/2023 7:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1994 195843 PHẠM VĂN TIỆP 3/24/1993  Nam  4/E 2/18/2023 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1995 195844 NGUYỄN QUANG PHÚC 1/2/1989  Nam 2/18/2023 7:50  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1996 195846 DƯƠNG MINH HIỀN 11/10/1979  Nam  AB.E 2/18/2023 7:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1997 195847 NGUYỄN HOÀNG ANH 10/10/1996  Nam  OILER 2/18/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1998 195849 VÕ DUY ANH 7/10/1990  Nam  SAILOR 2/18/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1999 195850 PHẠM VĂN HƯỚNG 11/20/1981  Nam  OILER 2/18/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2000 195851 DƯƠNG ĐÌNH LƯỢC 11/11/1986  Nam  BOSUN 2/18/2023 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
2001 195852 LƯU HẢI NAM 11/9/1985  Nam  AB.D 2/18/2023 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
2002 195854 NGUYỄN VĂN TRINH 9/28/1981  Nam  C/E 2/18/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2003 195856 NGUYỄN THANH TÙNG 8/13/1983  Nam  C/E 2/18/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2004 195857 PHẠM VĂN VƯỢNG 4/24/1984  Nam  BOSUN 2/18/2023 8:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2005 195858 VŨ ANH DỤNG 1/4/1971  Nam  BOSUN 2/18/2023 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2006 195859 TRẦN VĂN ĐƯƠNG 10/12/1991  Nam  OS.E 2/18/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2007 195860 ĐỖ VĂN HÀ 7/23/1990  Nam  C/O 2/18/2023 8:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2008 195861 ĐẶNG QUỐC BẢO 5/11/1987  Nam 2/18/2023 8:29  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2009 195862 ĐỖ CÔNG BA 1/7/1981  Nam  C/O 2/18/2023 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2010 195864 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 12/20/1991  Nam  3/O 2/18/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2011 195866 PHẠM HỮU KHANH 11/5/1984  Nam  3/O 2/18/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2012 195869 LÊ MẠNH QUÂN 8/28/1996  Nam  OS.E 2/18/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2013 195873 TẠ VĂN NGHĨA 7/15/1998  Nam 2/18/2023 8:45  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2014 195876 TRỊNH VĂN TUYẾN 7/23/1971  Nam  COOK 2/18/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHC MARITIME
2015 195879 DƯƠNG QUANG VIỆT 4/11/1994  Nam  AB.D 2/18/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2016 195880 HOÀNG XUÂN HOÀI 4/13/1987  Nam  C/O 2/18/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
2017 195882 NGUYỄN DUY CƯỜNG 6/11/1983  Nam  3/O 2/18/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2018 195883 TRỊNH THẾ LINH 11/19/1991  Nam  3/O 2/18/2023 9:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VCC
2019 195885 LÊ MẠNH LINH 12/7/1984  Nam  3/O 2/18/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
2020 195886 NGUYỄN THỊ KIM THOA 3/28/1971  Nữ 2/18/2023 9:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2021 195894 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 11/2/2002  Nam  OILER 2/18/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VCC
2022 195896 PHAN VĂN CHUYÊN 9/30/1993  Nam  AB.D 2/18/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2023 195897 VŨ TRỌNG THANH 10/17/2000  Nam  OS.E 2/18/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG AN
2024 195898 NGUYỄN THANH TOÀN 12/29/1974  Nam  OS.E 2/18/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2025 195900 TRẦN ĐỨC BẰNG 6/16/1991  Nam  AB.D 2/18/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VCC
2026 195901 NGUYỄN VĂN DỤNG 6/6/1995  Nam  4/E 2/18/2023 9:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VCC
2027 195992 TRẦN VIỆT ANH 3/15/2002  Nam  OS.E 2/20/2023 6:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2028 195994 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 5/14/2002  Nam  OS.E 2/20/2023 6:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2029 196020 NGUYỄN HỮU HẢI 6/25/1988  Nam  OILER 2/20/2023 7:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
2030 196021 NGUYỄN VĂN TOẠI 9/13/1990  Nam  COOK 2/20/2023 7:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2031 196031 ĐẶNG VĂN DŨNG 6/15/1984  Nam  SAILOR 2/20/2023 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
2032 196036 NGUYỄN VĂN DANH 11/20/1986  Nam  OILER 2/20/2023 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
2033 196042 NGUYỄN VĂN PHÚ 5/1/1992  Nam  AB.D 2/20/2023 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2034 196049 NGUYỄN DUY QUANG 10/4/1969  Nam  ELECTRIC 2/20/2023 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
2035 196055 HOÀNG VĂN MINH 7/10/1986  Nam  SAILOR 2/20/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
2036 196057 TRẦN VĂN THỰC 10/12/1989  Nam  OS.E 2/20/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2037 196056 TRỊNH HỒNG QUYỀN 6/25/1981  Nam 2/20/2023 7:49  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2038 196062 NGUYỄN MẠNH NAM 9/11/1989  Nam  OS.D 2/20/2023 7:51  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ VINFAST – AN PHÁT
2039 196064 TRẦN VĂN THÀNH 1/8/2000  Nam  AB.D 2/20/2023 7:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB THÀNH VÂN
2040 196068 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 10/3/1972  Nam  AB 2/20/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Thịnh An
2041 196071 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 12/30/1987  Nam  OS.E 2/20/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
2042 196072 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 8/30/1985  Nam  FITTER 2/20/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
2043 196076 NGUYỄN VĂN HÁI 2/17/1986  Nam  OS.D 2/20/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2044 196078 NGÔ VĂN MINH 12/26/1981  Nam  AB.E 2/20/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2045 196082 NGUYỄN THẾ ANH 10/19/1986  Nam  OS.E 2/20/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
2046 196087 ĐÀM QUANG GƯƠNG 10/7/1989  Nam  4/E 2/20/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2047 196089 LÊ VĂN HOÀN 4/12/1982  Nam  AB.D 2/20/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2048 196093 BÙI ĐỨC TOÀN 9/10/1988  Nam  AB.D 2/20/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2049 196097 NGUYỄN VĂN THÀNH 8/20/1979  Nam  AB.E 2/20/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
2050 196101 ĐINH MẠNH HỮU 12/2/1982  Nam  CAPT 2/20/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2051 196103 NGUYỄN VĂN CHIẾN 7/16/2003  Nam  OS.E 2/20/2023 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  DẦU KHÍ HẢI ÂU
2052 196108 NGUYỄN VĂN CHUẨN 7/4/1989  Nam  2/O 2/20/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2053 196111 THÁI HỒNG QUẢNG 11/19/1995  Nam  OILER 2/20/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
2054 196114 TRƯƠNG VĂN HUỲNH 10/3/1983  Nam  AB.E 2/20/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2055 196113 NGUYỄN VĂN TIẾN 10/15/1984  Nam  3/E 2/20/2023 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2056 196120 TRƯƠNG ĐÌNH TIẾN 11/3/1999  Nam  OS.D 2/20/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2057 196119 HOÀNG ĐỨC LƯƠNG 10/28/1995  Nam  M/M 2/20/2023 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2058 196123 NGUYỄN VĂN TUÂN 1/10/1983  Nam  C/O 2/20/2023 8:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
2059 196128 PHẠM XUÂN LÂM 10/26/1999  Nam  AB.E 2/20/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2060 196126 LÂM THỊ THU 1/1/1988  Nữ 2/20/2023 8:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2061 196131 LÒ VĂN HOẢN 12/1/1989  Nam 2/20/2023 8:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2062 196133 NGUYỄN VĂN LONG 5/23/1988  Nam  COOK 2/20/2023 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
2063 196134 NGUYỄN VĂN HÀ 8/20/1988  Nam  AB.D 2/20/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2064 196135 VŨ ĐÌNH HÒE 1/12/1978  Nam  PUMP 2/20/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
2065 196137 NGUYỄN VĂN MINH 5/18/1999  Nam  OS.D 2/20/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2066 196139 TRẦN ANH TUẤN 3/26/2001  Nam  SAILOR 2/20/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2067 196141 NGUYỄN TIẾN VI 9/17/1991  Nam  C/O 2/20/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
2068 196140 PHẠM CÔNG CHÍNH 3/19/1983  Nam  OS.D 2/20/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
2069 196144 ĐỖ TRÍ GIANG 3/1/1983  Nam  C/O 2/20/2023 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2070 196145 HOÀNG HỮU HIẾU 10/15/2002  Nam  AB.E 2/20/2023 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
2071 196148 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 6/5/1992  Nam  COOK 2/20/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2072 196154 NGUYỄN ĐỨC LONG 5/16/1985  Nam  C/O 2/20/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
2073 196159 NGUYỄN VĂN KIÊN 1/18/1989  Nam  COOK 2/20/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2074 196156 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 1/28/1989  Nam  3/E 2/20/2023 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2075 196161 PHẠM CÔNG ĐẠO 3/10/1989  Nam  2/O 2/20/2023 8:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
2076 196160 NGUYỄN DOÃN ĐÔNG 11/25/2002  Nam  OS.E 2/20/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2077 196163 ĐỖ HỒNG QUÂN 11/25/2002  Nam  SAILOR 2/20/2023 8:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2078 196165 CAO MÃNH HÙNG 8/6/1990  Nam  BOSUN 2/20/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2079 196166 CAO QUANG HUY 11/9/1998  Nam  OILER 2/20/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2080 196167 PHẠM HỒNG KHÁNH 10/20/1979  Nam  C/O 2/20/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2081 196168 TRẦN VĂN LỰC 3/2/1989  Nam  OS.D 2/20/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2082 196169 PHẠM VĂN HIỂN 6/20/1993  Nam  4/E 2/20/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2083 196171 PHẠM VĂN ĐẠI 5/25/2003  Nam 2/20/2023 8:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2084 196172 TRẦN THANH TÂN 11/6/1989  Nam  2/E 2/20/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2085 196174 ĐÀO VĂN TRÌNH 11/20/1989  Nam  AB 2/20/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2086 196176 ĐỖ VĂN ĐỨC 1/27/1990  Nam  ELECTRIC 2/20/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2087 196177 BÙI VĂN BÌNH 8/25/1990  Nam  OILER 2/20/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2088 196179 PHAN VÕ HÙNG 4/7/1987  Nam  OILER 2/20/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2089 196183 NGUYỄN VĂN TUẤN 2/6/1985  Nam  CAPT 2/20/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2090 196180 PHAN VĂN HÙNG 9/19/2001  Nam  OS.E 2/20/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2091 196184 VŨ VĂN TRÌNH 2/7/1984  Nam  ELECTRIC 2/20/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
2092 196185 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 11/29/1988  Nam  4/E 2/20/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2093 196198 NGUYỄN ĐĂNG BIÊN 3/5/1982  Nam  C/E 2/20/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2094 196190 NGUYỄN VĂN MINH 3/1/1984  Nam  COOK 2/20/2023 8:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2095 196193 TẠ QUỐC HOÀNG 1/19/2002  Nam  OILER 2/20/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2096 196194 BÙI THANH VƯƠNG 9/2/1979  Nam  FITTER 2/20/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2097 196196 NGUYỄN VĂN LỘC 11/23/2002  Nam  SAILOR 2/20/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2098 196197 TRẦN QUANG TRUNG 9/19/1976  Nam  FITTER 2/20/2023 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
2099 196203 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 7/26/1982  Nam  CAPT 2/20/2023 9:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2100 196202 DƯƠNG THÀNH NAM 2/9/1985  Nam  No 1 Oiler 2/20/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2101 196206 NGUYỄN TIẾN VIỆT 2/11/2002  Nam  OS.E 2/20/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2102 196210 VŨ HOÀNG MINH 2/22/1993  Nam  DECK OFFICER 2/20/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
2103 196211 NGUYỄN THÀNH LONG 11/16/1987  Nam  3/O 2/20/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHẢI HOÀN
2104 196214 VŨ MẠNH HÙNG 6/6/1986  Nam  FITTER 2/20/2023 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2105 196217 NGUYỄN VĂN TÚ 2/6/1981  Nam  FITTER 2/20/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2106 196218 TRẦN TRUNG THUẬN 4/9/1996  Nam  OILER 2/20/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2107 196222 TRẦN VĂN MINH 7/10/1970  Nam  2/E 2/20/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2108 196220 CAO VĂN CHUNG 3/10/1990  Nam  AB.D 2/20/2023 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2109 196225 LÊ MINH HOÀNG 3/1/1998  Nam  AB 2/20/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2110 196226 ĐỖ DUY ĐỊNH 8/1/1985  Nam  2/E 2/20/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2111 196227 NGUYỄN VŨ TUẤN 9/3/1993  Nam  ELECTRIC 2/20/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2112 196228 NGÔ QUANG TRUNG 10/18/1983  Nam  CAPT 2/20/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2113 196229 TRẦN XUÂN DƯƠNG 1/12/1998  Nam  AB.D 2/20/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2114 196232 NGUYỄN VIẾT ĐẠI 5/28/1995  Nam  FITTER 2/20/2023 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2115 196235 NGUYỄN DANH PHÚ 1/10/1992  Nam  OILER 2/20/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2116 196237 NGUYỄN VĂN LINH 9/21/1991  Nam  3/O 2/20/2023 9:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
2117 196239 TÔ NGỌC NHƠN 10/27/1997  Nam 2/20/2023 9:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2118 196240 LÊ THỊ HUỆ 2/19/1998  Nữ 2/20/2023 9:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2119 196243 NGÔ VĂN NGHĨA 9/16/1985  Nam  3/E 2/20/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
2120 196244 LÊ BÁ DƯƠNG 2/12/1998  Nam  OS.E 2/20/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2121 196246 NGUYỄN TIẾN THỨC 6/19/1995  Nam  AB.E 2/20/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
2122 196247 HOÀNG TRỌNG HIỆP 12/10/1985  Nam  ENGINE OFFICER 2/20/2023 9:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2123 196256 HOÀNG NGỌC THẠNH 8/4/1983  Nam  C/E 2/20/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2124 196252 LÊ VĂN THẾ 9/30/1986  Nam  CAPT 2/20/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
2125 196257 PHẠM VĂN PHONG 11/28/1994  Nam  AB.E 2/20/2023 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2126 196258 ZHANG, ZHENGJUN 4/28/1974  Nam 2/20/2023 9:54  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2127 196262 ZHONG, GUANPING 9/19/1983  Nam 2/20/2023 9:57  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2128 196264 ZHONG, HONGPING 8/11/1987  Nam 2/20/2023 9:59  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2129 196265 ZENG, FANRONG 3/30/1978  Nam 2/20/2023 10:00  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2130 196266 ĐỖ ĐẮC THẮNG 11/11/2002  Nam  OILER 2/20/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2131 196269 ĐẶNG QUỐC PHI 1/11/1999  Nam  M/M 2/20/2023 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Dầu Khí Việt Mỹ
2132 196275 VŨ DUY HẬU 3/22/2001  Nam  OS.E 2/20/2023 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2133 196276 BÙI ANH NGỌC 1/3/2002  Nam  OS.E 2/20/2023 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2134 196277 TRẦN VĂN HOÀNG 7/11/1989  Nam  AB.E 2/20/2023 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2135 196278 TRẦN VĂN HỒNG 10/16/1995  Nam  OS.E 2/20/2023 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
2136 196279 NGUYỄN HUY HÙNG 10/10/2002  Nam  OILER 2/20/2023 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2137 196283 CHU VĂN TRÀ 12/2/1983  Nam  CAPT 2/20/2023 10:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2138 196284 PHẠM ĐÌNH TRỌNG 10/27/2002  Nam  OILER 2/20/2023 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2139 196289 NGUYỄN MẠNH DƯƠNG 2/26/1982  Nam  2/O 2/20/2023 10:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2140 196294 LÊ THANH TÙNG 12/8/1990  Nam 2/20/2023 10:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2141 196295 TRẦN VĂN QUYỀN 9/29/1987  Nam  PUMP 2/20/2023 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2142 196296 TRẦN TRUNG HIẾU 2/6/1991  Nam  AB.D 2/20/2023 11:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
2143 196329 NGUYỄN HỮU ANH HUY 5/4/1995  Nam  AB.D 2/20/2023 13:49  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2144 196330 NGUYỄN HOÀN TRUNG 12/24/1983  Nam  CAPT 2/20/2023 13:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2145 196335 PHẠM MINH TIẾN 12/10/1986  Nam  C/O 2/20/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2146 196338 ĐẶNG THẾ DUẨN 1/11/2000  Nam  OS.D 2/20/2023 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2147 196341 VŨ MINH QUANG 1/3/2002  Nam  OILER 2/20/2023 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2148 196340 PHAN TRỌNG HIẾU 9/13/1993  Nam  OS.D 2/20/2023 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2149 196344 ĐẶNG ĐÌNH DƯƠNG 3/13/2002  Nam  OILER 2/20/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2150 196352 ĐẶNG HOÀNG HẢI 8/10/1987  Nam  AB.D 2/20/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2151 196345 LÊ QUANG MINH 1/28/1992  Nam  AB.D 2/20/2023 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
2152 196348 PHẠM VĂN DU 6/26/1994  Nam  DECK – CADET 2/20/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2153 196355 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/26/1983  Nam  FITTER 2/20/2023 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2154 196358 BÙI THÁI NGỌC 10/6/1992  Nam  AB.D 2/20/2023 14:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2155 196360 PHẠM VIỆT ANH 10/4/1998  Nam  3/O 2/20/2023 14:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
2156 196366 PHẠM VĂN VĨNH 1/19/2000  Nam  OS.E 2/20/2023 14:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2157 196365 NGUYỄN QUANG TUẤN 7/23/2001  Nam  OILER 2/20/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2158 196394 MAI DUY HÙNG 8/31/1998  Nam  SAILOR 2/20/2023 15:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2159 196395 ĐINH KHẮC THẶNG 7/21/1997  Nam  OS.E 2/20/2023 15:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2160 196403 TRẦN MINH DÂN 6/6/1999  Nam  OS.D 2/20/2023 15:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2161 196466 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 9/14/2002  Nam  SAILOR 2/21/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2162 196474 LƯƠNG NGUYÊN HẠNH 6/12/1961  Nam 2/21/2023 7:40  KSK lấy bằng lái xe nam
2163 196469 ĐỖ NGỌC DUYÊN 5/13/1987  Nam  COOK 2/21/2023 7:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2164 196483 NGUYỄN VĂN LINH 7/13/1987  Nam  AB.D 2/21/2023 7:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2165 196488 TRẦN VĂN QUANG 5/5/1989  Nam  OS.D 2/21/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2166 196496 BÙI ĐỨC TIẾN 4/1/1993  Nam  3/O 2/21/2023 7:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2167 196500 NGUYỄN TẤT LỘC 7/1/1977  Nam  FITTER 2/21/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2168 196505 PHẠM VĂN BÍCH 10/9/1966  Nam  BOSUN 2/21/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2169 196511 PHẠM VIỆT LIÊM 6/24/1983  Nam  CAPT 2/21/2023 7:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
2170 196509 LÊ HỮU TUẤN ANH 12/22/2001  Nam  DECK – CADET 2/21/2023 7:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2171 196515 TRẦN MẠNH DŨNG 11/11/1971  Nam  OILER 2/21/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2172 196519 NGUYỄN BÁ THỨC 6/22/1989  Nam  2/E 2/21/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2173 196523 HÀ DUY TÀI 5/13/2003  Nam  OS.D 2/21/2023 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2174 196525 NGUYỄN THẾ CHÍNH 6/23/1991  Nam  AB.D 2/21/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
2175 196528 HOÀNG VINH QUANG 7/26/1999  Nam  AB.D 2/21/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
2176 196530 TRỊNH VĂN KHIÊM 3/6/1995  Nam  AB.D 2/21/2023 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2177 196535 TRẦN NGỌC TÚ 5/31/1984  Nam  4/E 2/21/2023 8:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2178 196541 MAI THANH HIẾU 7/18/2000  Nam  AB 2/21/2023 8:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2179 196543 BÙI TRUNG HUY 10/7/1987  Nam 2/21/2023 8:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2180 196549 BÙI ANH TUẤN 3/28/1986  Nam  OILER 2/21/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2181 196554 ĐOÀN QUANG LỰC 4/3/1982  Nam  C/O 2/21/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2182 196562 NGUYỄN VĂN KHẢI 9/1/1989  Nam  C/O 2/21/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2183 196563 VŨ VĂN THOÁNG 12/1/1981  Nam  COOK 2/21/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2184 196565 NGUYỄN XUÂN LỢI 4/12/1981  Nam  STEWARD 2/21/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2185 196568 DƯƠNG VĂN TƯ 8/6/1987  Nam  OS 2/21/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CREW.VN
2186 196572 ĐINH GIA CHUNG 8/15/1989  Nam  3/O 2/21/2023 8:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VẠN LỘC HƯNG
2187 196574 TRẦN XUÂN DƯƠNG 10/1/1993  Nam  AB.D 2/21/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2188 196576 ĐINH VĂN ĐẠO 12/10/1992  Nam  2/O 2/21/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2189 196578 BÙI TRỌNG HUY 3/2/1978  Nam  CAPT 2/21/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VẠN LỘC HƯNG
2190 196579 LÊ XUÂN VỊ 10/19/1980  Nam  FITTER 2/21/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2191 196590 NGUYỄN VĂN CHINH 1/21/1995  Nam  3/E 2/21/2023 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2192 196589 LÊ VĂN LÀNH 8/1/1985  Nam  OILER 2/21/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2193 196603 TRƯƠNG VĂN TRỌNG 7/6/1985  Nam  DECK OFFICER 2/21/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2194 196607 VŨ NGỌC HUY 11/11/1993  Nam  4/E 2/21/2023 8:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2195 196606 PHẠM VĂN TỈNH 12/2/1971  Nam  FITTER 2/21/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2196 196610 VŨ ĐÌNH THÁP 3/5/1993  Nam  2/O 2/21/2023 8:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2197 196613 VŨ QUỐC VIỆT 10/20/1969  Nam  3/E 2/21/2023 8:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2198 196614 HOÀNG VĂN THĂNG 2/20/1985  Nam  2/E 2/21/2023 8:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GIANG HẢI
2199 196616 NGUYỄN VĂN HUYÊN 9/24/1993  Nam  C/O 2/21/2023 8:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2200 196619 HÀ ANH TUẤN 9/2/1997  Nam  AB.D 2/21/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2201 196621 TRẦN ĐỨC HÙNG 1/27/1983  Nam  AB.D 2/21/2023 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2202 196623 HẮC NGỌC TÂN 3/25/1991  Nam  AB.D 2/21/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2203 196624 NGUYỄN VĂN TOÁN 2/8/1985  Nam  2/O 2/21/2023 8:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2204 196626 NGUYỄN HUY MẠNH 12/29/1996  Nam  ENGINE – CADET 2/21/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2205 196631 ĐỖ ANH VINH 12/30/1980  Nam  ELECTRIC 2/21/2023 8:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2206 196634 HOÀNG VĂN CÔNG 7/15/1986  Nam  4/E 2/21/2023 8:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2207 196635 TRẦN KIM QUANG 10/3/2001  Nam  OS.D 2/21/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2208 196636 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 3/31/1986  Nam  2/E 2/21/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2209 196638 MAI VĂN THANH 7/1/1991  Nam  AB.D 2/21/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2210 196651 VŨ MẠNH THUẤN 7/26/1994  Nam  AB.E 2/21/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2211 196643 PHÙNG XUÂN TÙNG 8/10/1993  Nam  2/O 2/21/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2212 196646 LÊ QUÝ ĐỨC 1/1/1984  Nam  COOK 2/21/2023 8:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2213 196654 CAO VĂN PHÚC 3/26/2002  Nam  OS.E 2/21/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2214 196656 VŨ TIẾN CƯỜNG 5/27/1998  Nam  AB.E 2/21/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2215 196662 TRẦN VĂN CHINH 6/29/1991  Nam  3/O 2/21/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
2216 196666 NGUYỄN ĐỨC HUYỀN 9/18/1978  Nam  CAPT 2/21/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2217 196670 NGUYỄN THIỆN QUÝ 10/21/1997  Nam  ELECTRIC 2/21/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
2218 196678 NGUYỄN VĂN TRUNG 2/22/1991  Nam  2/O 2/21/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2219 196682 BÙI VĨNH THĂNG 5/25/1989  Nam  3/O 2/21/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2220 196688 NGUYỄN VĂN LONG 10/18/1984  Nam  C/E 2/21/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2221 196692 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 7/27/1993  Nữ 2/21/2023 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2222 196697 NGUYỄN THỊ HUYỀN 8/24/1992  Nữ 2/21/2023 9:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2223 196702 VŨ VĂN HÒA 9/29/1981  Nam  C/O 2/21/2023 9:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2224 196706 TRẦN NGỌC ĐIỆP 7/16/1993  Nam  4/E 2/21/2023 9:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2225 196708 NGUYỄN GIA CHỮ 4/4/1995  Nam  3/O 2/21/2023 9:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
2226 196716 NGUYỄN HUY ĐỨC 11/21/1986  Nam  4/E 2/21/2023 9:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2227 196718 LÊ VĂN DŨNG 10/12/1982  Nam  AB.D 2/21/2023 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2228 196721 VŨ VĂN TRỊNH 6/20/1982  Nam  CAPT 2/21/2023 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
2229 196724 VŨ TIẾN THUẬN 9/29/1993  Nam  3/E 2/21/2023 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
2230 196727 HOÀNG VĂN NGUYÊN 11/22/1992  Nam 2/21/2023 10:07  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2231 196728 LÊ VĂN DÂN 5/16/1981  Nam  2/E 2/21/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2232 196733 VŨ NGHĨA NHÂN 8/17/1982  Nam  COOK 2/21/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2233 196736 MAI NGỌC MAY 4/15/1994  Nam  SAILOR 2/21/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2234 196747 VÕ VĂN BÌNH 2/6/1997  Nam  AB.D 2/21/2023 10:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2235 196748 VŨ VĂN MINH 8/22/1990  Nam 2/21/2023 10:51  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2236 196750 ZHOU LI 8/3/1974  Nam  CAPT 2/21/2023 10:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2237 196751 LI HAISHENG 9/12/1990  Nam  C/O 2/21/2023 10:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2238 196752 JIA SHUYU 11/15/1988  Nam  2/O 2/21/2023 10:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2239 196755 NGUYỄN VĂN HẢI 8/6/1980  Nam  C/E 2/21/2023 11:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
2240 196756 YUE CAILONG 2/8/1986  Nam 2/21/2023 11:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2241 196757 YUE SHENGYONG 11/26/1981  Nam  C/E 2/21/2023 11:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2242 196759 XIAO SONGMENG 1/7/1987  Nam  1/E 2/21/2023 11:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2243 196760 WEN YUANYUAN 9/14/1989  Nam  2/E 2/21/2023 11:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2244 196761 WANG CHUANHUI 11/8/1983  Nam  OILER 2/21/2023 11:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2245 196762 WU QISHUANG 6/27/1970  Nam  WPR 2/21/2023 11:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2246 196763 MA WANJIN 4/12/1983  Nam  BOSUN 2/21/2023 11:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2247 196764 LI CHENGYONG 11/20/1999  Nam  Carpenter 2/21/2023 11:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2248 196765 LUO LIANG 10/6/1981  Nam  AB 2/21/2023 11:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2249 196766 HUANG JIAPING 5/28/1993  Nam  AB 2/21/2023 11:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2250 196767 ZHANG JUNFEI 6/10/1987  Nam  AB 2/21/2023 11:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2251 196768 YANG HONGQI 6/12/1967  Nam  FITTER 2/21/2023 11:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2252 196769 WANG TIANLONG 9/15/1988  Nam  OILER 2/21/2023 11:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2253 196770 YAN LONG 3/10/1991  Nam  OILER 2/21/2023 11:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2254 196771 TIAN HAIYU 5/11/1989  Nam  OILER 2/21/2023 11:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2255 196772 LIU ERDANG 3/15/1976  Nam  COOK 2/21/2023 11:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2256 196773 ZHANG XIN 9/26/1990  Nam  OTHER 2/21/2023 11:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2257 196774 XU YAO 2/21/1992  Nam  OTHER 2/21/2023 11:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2258 196775 ZHANG GUOHUI 3/10/1979  Nam  DECK FITTER 2/21/2023 11:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  LAN XIN SHIPPING SERVICE CO.,LTD
2259 196795 LÊ ĐÌNH MAI 12/16/1971  Nam  2/O 2/21/2023 13:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
2260 196796 PHẠM VĂN NINH 9/14/1989  Nam  C/O 2/21/2023 13:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2261 196802 BÙI VĂN BÌNH 8/25/1990  Nam  OILER 2/21/2023 14:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
2262 196806 TRẦN HỒ PHONG 5/15/1986  Nam  COOK 2/21/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
2263 196812 TRẦN TRUNG THÀNH 2/17/1975  Nam  BOSUN 2/21/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
2264 196815 NGUYỄN VĂN HẠNH 3/5/1985  Nam  DECK OFFICER 2/21/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2265 196817 LÊ CÔNG HÀO 5/10/1998  Nam  OS.D 2/21/2023 14:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2266 196819 NGUYỄN TIẾN HÂN 5/5/1973  Nam  OILER 2/21/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2267 196824 PHẠM HỮU DŨNG 7/21/1989  Nam  3/E 2/21/2023 14:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTEDCO
2268 196826 ĐỔNG HỒNG KHÁNH 1/4/1972  Nam  2/E 2/21/2023 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
2269 196831 NGUYỄN QUANG HIẾU 6/30/1998  Nam  OS.E 2/21/2023 14:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2270 196846 NGUYỄN SỸ NAM 5/2/1998  Nam  OILER 2/21/2023 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2271 196849 NGUYỄN VĂN QUÂN 11/14/2001  Nam 2/21/2023 14:43  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2272 196881 TRƯƠNG VĂN HOÀI 11/25/1982  Nam  2/E 2/21/2023 16:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2273 196882 BÙI DOÃN KHÁNH 2/2/1987  Nam 2/21/2023 16:34  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2274 196910 PHAN NGỌC HOÀN 6/6/1987  Nam  ENGINE OFFICER 2/22/2023 7:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2275 196912 NGUYỄN NGỌC HIỆP 3/3/1985  Nam  2/E 2/22/2023 7:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2276 196925 ĐỖ VĂN CHIẾN 6/5/1978  Nam  CAPT 2/22/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  PCT
2277 196928 PHAN HÀ 2/4/1989  Nam  2/O 2/22/2023 7:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2278 196931 ĐÀO MẠNH HIẾU 11/30/1984  Nam  CAPT 2/22/2023 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2279 196933 PHẠM ANH DŨNG 3/18/1992  Nam  AB.D 2/22/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2280 196938 NGUYỄN SỸ HIẾU 5/15/1995  Nam  AB.E 2/22/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2281 196942 VÕ NGỌC HỮU 6/17/1982  Nam  C/E 2/22/2023 7:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2282 196946 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 4/23/1996  Nam  M/M 2/22/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2283 196949 ĐẶNG QUỐC HOÀN 3/19/1990  Nam  C/O 2/22/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
2284 196956 LÊ VĂN TRUNG 2/10/1985  Nam  OILER 2/22/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2285 196954 LÊ VĂN TÌNH 11/23/1993  Nam  WPR 2/22/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2286 196965 VŨ HỒNG PHÁN 11/26/1974  Nam  OS.D 2/22/2023 7:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2287 196967 MAI THÀNH LONG 4/19/1994  Nam  3/O 2/22/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2288 196971 NGUYỄN VĂN TÂM 9/28/2001  Nam  AB.D 2/22/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2289 196970 PHẠM QUYẾT THẮNG 2/25/1985  Nam 2/22/2023 8:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2290 196972 LÊ ĐỒNG KHỞI 12/27/1984  Nam  C/E 2/22/2023 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
2291 196975 NGUYỄN VĂN LAN 10/24/1996  Nam  SAILOR 2/22/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2292 196976 NGUYỄN HOÀNG ANH 8/15/1983  Nam  CAPT 2/22/2023 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2293 196979 PHẠM MINH CHÂU 3/10/1983  Nam  FITTER 2/22/2023 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2294 196982 TRẦN MINH TƯ 6/10/1983  Nam  OS.E 2/22/2023 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2295 196986 TRẦN ĐỨC ĐOAN 11/20/1982  Nam  C/E 2/22/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2296 196988 ĐINH HỮU LINH 8/17/1994  Nam  AB.D 2/22/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2297 196990 ĐỒNG VĂN KHANH 10/21/1984  Nam  CAPT 2/22/2023 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2298 196996 TRỊNH MẠNH VINH 10/1/1988  Nam  2/O 2/22/2023 8:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2299 196999 NGUYỄN VĂN HÙNG 5/5/1982  Nam  1/E 2/22/2023 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2300 197001 TRẦN VĂN HOÀNG 3/5/1992  Nam  2/E 2/22/2023 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2301 197004 PHẠM VĂN HOÀNG 10/2/1978  Nam  AB 2/22/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
2302 197006 NGUYỄN VĂN THÀNH 2/11/1990  Nam  PUMP 2/22/2023 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2303 197007 NGUYỄN VĂN VŨ 12/27/1995  Nam  2/O 2/22/2023 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2304 197008 NGUYỄN THẾ TRỌNG 3/1/1983  Nam  2/E 2/22/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2305 197010 PHẠM QUANG HẢI 3/13/1979  Nam  C/E 2/22/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2306 197012 TRẦN VIẾT ĐỨC 8/10/1995  Nam  DECK – CADET 2/22/2023 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
2307 197015 NGUYỄN HỮU TOÀN 9/21/1993  Nam  FITTER 2/22/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2308 197018 QUÁCH TIẾN HÀNH 1/6/1994  Nam  2/O 2/22/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
2309 197014 NGUYỄN THẾ THÀNH 2/13/1982  Nam  FITTER 2/22/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2310 197019 HỒ MẠNH LINH 8/5/1999  Nam  AB.D 2/22/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
2311 197021 VŨ KHẮC THẾ 10/23/1986  Nam  C/O 2/22/2023 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2312 197024 PHẠM VĂN TRƯỜNG 6/9/1993  Nam  3/O 2/22/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2313 197026 NGUYỄN ĐĂNG HIẾU 12/16/1987  Nam  AB.D 2/22/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2314 197029 LÊ VĂN HÀ 1/21/1988  Nam  3/O 2/22/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2315 197031 CHEN SHUNPING 4/23/1974  Nam 2/22/2023 8:29  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2316 197034 DƯƠNG VĂN TÚ 1/5/1996  Nam  AB.D 2/22/2023 8:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2317 197036 WU QINGGUO 2/5/1985  Nam 2/22/2023 8:30  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2318 197039 TRẦN LÊ KHẢI 4/22/1995  Nam  4/E 2/22/2023 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2319 197042 ĐÀO VĂN THANH 4/14/1975  Nam  COOK 2/22/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
2320 197048 PHẠM VĂN TƯ 6/5/1988  Nam  C/O 2/22/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2321 197050 TRẦN VĂN NGUYÊN 1/10/1984  Nam  OS.E 2/22/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2322 197049 LÊ TIẾN ĐỒNG 3/14/1991  Nam  OILER 2/22/2023 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2323 197053 HÀ THỊ LỰNG 2/12/1976  Nữ 2/22/2023 8:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2324 197056 TRẦN BÁ DUY 11/28/1983  Nam  FITTER 2/22/2023 8:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2325 197055 ĐINH CÔNG THỨC 12/15/1993  Nam  AB.E 2/22/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
2326 197058 TRƯƠNG ĐỨC DIỆN 12/10/1999  Nam  OS.D 2/22/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2327 197061 LÊ HỮU TRỌNG 12/10/1986  Nam  OS.D 2/22/2023 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2328 197062 HÀ VĂN HIẾU 12/8/1991  Nam  OILER 2/22/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2329 197066 PHẠM VĂN THÀNH 11/26/1976  Nam  COOK 2/22/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
2330 197064 NGUYỄN VĂN TUYÊN 11/4/1990  Nam  2/O 2/22/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2331 197068 LÊ VĂN THÁI 7/18/1991  Nam  AB.D 2/22/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
2332 197069 VŨ XUÂN BÁCH 4/4/1986  Nam  COOK 2/22/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2333 197071 TRẦN VĂN TUẤN 8/15/1989  Nam  2/O 2/22/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2334 197074 NGUYỄN VĂN VỮNG 7/14/1988  Nam  3/O 2/22/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2335 197075 NGUYỄN VĂN VỊNH 1/19/1984  Nam  C/O 2/22/2023 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2336 197079 BÙI XUÂN TUẤN 11/24/1971  Nam  C/O 2/22/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2337 197082 PHÙNG QUỐC THỤY 7/30/1970  Nam  C/E 2/22/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG HẢI
2338 197084 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 2/13/2002  Nam  AB.E 2/22/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2339 197085 PHẠM KHẮC HÒA 10/26/1987  Nam  SAILOR 2/22/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2340 197088 BÙI TIẾN TỚI 1/4/1987  Nam  AB 2/22/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2341 197090 TRẦN VĂN CHIỀU 2/19/1992  Nam  OS.D 2/22/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
2342 197092 LÊ TRÍ NAM 9/10/1972  Nam  SAILOR 2/22/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
2343 197096 HÀ XUÂN TRƯỜNG 1/4/1985  Nam  OILER 2/22/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2344 197097 TRỊNH THANH BÌNH 8/2/1983  Nam  2/E 2/22/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2345 197101 NGUYỄN VĂN THOẠI 2/4/1998  Nam  OILER 2/22/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
2346 197102 NGUYỄN HUY BẮC 5/18/1963  Nam  PUMP 2/22/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2347 197104 NGUYỄN VĂN BỪNG 9/22/1975  Nam  COOK 2/22/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI ÂU
2348 197107 NGÔ XUÂN CHIẾN 7/17/1994  Nam  3/O 2/22/2023 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2349 197109 CAO BÁ LƯU 3/19/1993  Nam  Carpenter 2/22/2023 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2350 197112 YOON JONGBIN 11/16/1989  Nam 2/22/2023 9:05  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2351 197116 NGUYỄN HỮU DŨNG 8/21/1999  Nam  M/M 2/22/2023 9:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2352 197122 LÊ ĐÌNH MINH 1/3/1985  Nam  3/E 2/22/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2353 197126 VŨ XUÂN THIỆU 10/20/1986  Nam  C/E 2/22/2023 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2354 197128 LEE WONSIN 5/4/1987  Nam 2/22/2023 9:15  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2355 197129 PHẠM DUY KHÁNH 10/23/1993  Nam  3/O 2/22/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2356 197130 NGUYỄN ĐĂNG QUỲNH 5/19/1968  Nam  C/E 2/22/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG HẢI
2357 197131 PHAN VĂN ĐỨC 9/6/1991  Nam  AB 2/22/2023 9:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2358 197132 PHAN NGỌC TOAN 11/26/1991  Nam  AB.D 2/22/2023 9:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2359 197134 TRẦN VĂN CẢNH 10/1/1974  Nam  SAILOR 2/22/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
2360 197135 NGUYỄN ĐỨC TÀI 1/14/1992  Nam  3/O 2/22/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2361 197136 CHỬ VIỆT HÙNG 8/25/1984  Nam 2/22/2023 9:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2362 197137 TRẦN VĂN SƠN 8/15/1992  Nam  COOK 2/22/2023 9:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2363 197139 VŨ NGỌC VĂN 9/12/1993  Nam  2/O 2/22/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHC MARITIME
2364 197140 PHẠM CÔNG TUẤN 9/22/1991  Nam  AB.D 2/22/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHC MARITIME
2365 197141 NGÔ QUANG THẮNG 8/1/1985  Nam  C/O 2/22/2023 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2366 197143 ĐỖ HỮU PHONG 1/24/1998  Nam  OILER 2/22/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2367 197142 NGUYỄN VĂN THẮNG 9/5/1989  Nam  AB.D 2/22/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2368 197145 NGUYỄN HỮU CẢNH 3/5/2003  Nam  OS.D 2/22/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
2369 197151 LÊ VĂN KHANG 10/4/1981  Nam  COOK 2/22/2023 9:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
2370 197150 LƯỜNG VĂN DŨNG 1/1/1994  Nam  AB.D 2/22/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2371 197155 NGUYỄN THĂNG LONG 10/15/1997  Nam  OILER 2/22/2023 9:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
2372 197160 TẠ THANH PHƯƠNG 4/7/1972  Nam  CAPT 2/22/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
2373 197163 NGUYỄN BÁ LÂN 6/24/1996  Nam  AB.E 2/22/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2374 197164 NGUYỄN NGỌC BÁU 9/21/2001  Nam  DECK – CADET 2/22/2023 9:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2375 197171 LÊ XUÂN ĐẢM 9/15/1990  Nam  OS.D 2/22/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2376 197172 ĐINH VŨ HUY 8/12/1996  Nam  OILER 2/22/2023 9:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2377 197173 YANG JUNG SIK 7/28/1973  Nam 2/22/2023 10:00  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2378 197175 CAO BÁ TÚ 10/2/1983  Nam  BOSUN 2/22/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2379 197174 KIM YOUNGIL 1/25/1971  Nam 2/22/2023 10:02  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2380 197179 BÙI NGỌC NHẤT 11/14/1996  Nam  ELECTRIC 2/22/2023 10:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATLANTIC MARINE
2381 197180 PHẠM VĂN MINH 10/15/1984  Nam  COOK 2/22/2023 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
2382 197182 NGUYỄN VĂN TUÂN 6/8/1984  Nam  C/O 2/22/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2383 197183 PHẠM THÀNH TUẤN 5/19/1986  Nam  2/E 2/22/2023 10:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2384 197184 BÙI ÁNH VIỆT 1/4/1985  Nam  OILER 2/22/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2385 197186 NGUYỄN VĂN LONG 9/4/1988  Nam  C/O 2/22/2023 10:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2386 197185 VŨ TRỌNG ĐẠT 6/14/1980  Nam  FITTER 2/22/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2387 197187 NGUYỄN THỊ BƯỞI 6/10/1945  Nữ 2/22/2023 10:16  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2388 197196 NGUYỄN MINH HOAN 12/16/1990  Nam  2/O 2/22/2023 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2389 197200 ĐẶNG VĂN TUYÊN 4/27/1995  Nam  AB.D 2/22/2023 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
2390 197203 PHẠM TẤT TIỆP 6/26/1987  Nam  C/O 2/22/2023 11:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2391 197228 PHAN DUY VƯỢNG 2/16/1991  Nam  2/O 2/22/2023 13:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2392 197231 TRỊNH VĂN THÀNH 11/6/1986  Nam  COOK 2/22/2023 13:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2393 197238 VŨ TIẾN HIỆP 1/24/2000  Nam  SAILOR 2/22/2023 13:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2394 197248 NGUYỄN VĂN BÁ 12/12/1982  Nam  AB.D 2/22/2023 14:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2395 197253 HÀ THỊ THU 5/23/1993  Nữ 2/22/2023 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2396 197255 VŨ NGỌC TÂN 1/13/1980  Nam  ELECTRIC 2/22/2023 14:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2397 197257 LƯU VĂN BIÊN 6/3/1981  Nam  C/E 2/22/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2398 197261 MAI DUY KHÁNH 9/25/1993  Nam  4/E 2/22/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2399 197262 TRỊNH VĂN TUẤN 8/10/1979  Nam  OILER 2/22/2023 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
2400 197266 ĐẶNG BÁ HIỆP 1/29/1975  Nam  CAPT 2/22/2023 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2401 197267 HOÀNG VĂN ANH 5/28/1977  Nam  2/E 2/22/2023 14:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2402 197268 LÊ VĂN ĐẠT 9/1/1998  Nam  OILER 2/22/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2403 197278 HOÀNG VĂN CHUNG 10/3/1992  Nam  4/E 2/22/2023 14:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2404 197280 MAI NGỌC MINH 1/26/1986  Nam  AB.D 2/22/2023 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2405 197281 NGUYỄN CHÍ CÔNG 12/13/1996  Nam  2/E 2/22/2023 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  VINIC
2406 197283 TRẦN ĐĂNG TOÀN 9/11/1981  Nam  BOSUN 2/22/2023 14:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
2407 197292 HOÀNG VĂN SANG 2/6/1985  Nam  C/E 2/22/2023 14:44  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2408 197293 LÊ CÔNG ĐỊNH 6/26/1987  Nam  OILER 2/22/2023 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2409 197297 NGUYỄN THANH NHÃ 12/10/1977  Nam  SAILOR 2/22/2023 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2410 197299 LÊ VĂN ĐỨC 8/30/1974  Nam 2/22/2023 14:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2411 197302 NGUYỄN XUÂN MINH 8/7/1987  Nam 2/22/2023 15:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2412 197303 ĐÀM VĂN TOÀN 1/3/1983  Nam 2/22/2023 15:08  KSK lấy bằng lái xe nam
2413 197306 PHẠM LONG THÀNH 4/6/1974  Nam  CAPT 2/22/2023 15:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2414 197307 PHÙNG NHƯ CẦN 8/7/1988  Nam  C/O 2/22/2023 15:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2415 197310 PHẠM CÔNG PHÚC 12/12/1982  Nam  2/O 2/22/2023 15:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2416 197312 BÙI THANH TUÂN 5/19/1983  Nam  3/O 2/22/2023 15:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2417 197313 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 8/3/1979  Nam  C/E 2/22/2023 15:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2418 197315 LÊ VĂN QUYẾT THẮNG 12/20/2003  Nam 2/22/2023 15:24  KSK lấy bằng lái xe nam
2419 197318 TRẦN VĂN ĐẠT 12/22/1996  Nam  SAILOR 2/22/2023 15:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2420 197319 LÊ VĂN MỪNG 9/2/1993  Nam  2/E 2/22/2023 15:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)
2421 197320 HOÀNG VĂN PHONG 9/6/1986  Nam  3/E 2/22/2023 15:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2422 197321 PHẠM VĂN NAM 10/26/1986  Nam  4/E 2/22/2023 15:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2423 197322 ĐOÀN VIỆT TIẾN 9/17/1967  Nam  BOSUN 2/22/2023 15:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2424 197324 PHẠM VĂN KHANG 11/13/1994  Nam  AB.D 2/22/2023 15:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2425 197331 NGUYỄN VĂN VIỆT 1/11/1987  Nam  3/O 2/22/2023 15:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2426 197332 NGUYỄN BÁ NAM 9/14/1996  Nam  OS.D 2/22/2023 15:51  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2427 197334 PHAN TIẾN TÙNG 3/12/1987  Nam  OS.D 2/22/2023 15:51  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2428 197335 NGUYỄN VĂN THUÂN 9/23/1978  Nam  PUMP 2/22/2023 15:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2429 197336 PHẠM DƯƠNG ĐÔNG 8/10/1985  Nam  PUMP 2/22/2023 15:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2430 197338 PHAN VĂN KIỂM 5/15/1973  Nam  FITTER 2/22/2023 15:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2431 197341 NGUYỄN ANH ĐỨC 10/28/1993  Nam  AB.E 2/22/2023 16:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2432 197342 NGUYỄN ĐĂNG THUẬN 8/13/1986  Nam  AB.E 2/22/2023 16:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2433 197344 HOÀNG QUÝ HỢI 7/27/1983  Nam  OS.E 2/22/2023 16:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2434 197345 PHAN VĂN CƯỜNG 6/12/1970  Nam  COOK 2/22/2023 16:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2435 197346 NGUYỄN ĐỨC KHƯỜNG 10/3/1993  Nam  M/M 2/22/2023 16:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2436 197348 NGUYỄN BÁ TRƯỜNG 4/17/1975  Nam  MASTER 2/22/2023 16:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2437 197349 VŨ VĂN DUẨN 9/16/1985  Nam  C/O 2/22/2023 16:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2438 197350 PHÙNG VĂN DANH 5/25/1987  Nam  2/O 2/22/2023 16:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2439 197351 BÙI KIM VIỆT 3/9/1984  Nam  3/O 2/22/2023 16:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2440 197352 TẠ VĂN HƯNG 11/20/1971  Nam  C/E 2/22/2023 16:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2441 197353 TRẦN GIANG NAM 6/12/1981  Nam  2/E 2/22/2023 16:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2442 197354 LÊ QUẢNG NAM 8/3/1991  Nam  3/E 2/22/2023 16:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2443 197358 LIU JIANLI 7/1/1978  Nam 2/22/2023 16:33  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2444 197355 NGUYỄN ĐỨC ANH 5/1/1994  Nam  4/E 2/22/2023 16:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2445 197356 NGUYỄN THẾ THUẬN 2/6/1970  Nam  BOSUN 2/22/2023 16:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2446 197357 NGUYỄN VĂN LUẬT 7/23/1999  Nam  AB.D 2/22/2023 16:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2447 197359 TRẦN VĂN LỢI 1/29/1993  Nam  AB.D 2/22/2023 16:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2448 197360 TRẦN HỒ QUỐC HOÀN 5/23/1996  Nam  OS.D 2/22/2023 16:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2449 197361 LI HONGQIANG 4/14/1974  Nam 2/22/2023 16:38  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2450 197362 NGUYỄN VIẾT TÂN 12/9/1985  Nam  PUMP 2/22/2023 16:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2451 197363 THÁI BÁ HƯNG 6/13/1994  Nam  PUMP 2/22/2023 16:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2452 197365 PHAN VĂN CHƯƠNG 11/10/2000  Nam  AB.E 2/22/2023 16:40  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2453 197366 PHAN HOÀNG TÂM 9/20/1993  Nam  AB.E 2/22/2023 16:40  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2454 197367 ZHENG GUOJIAO 12/21/1976  Nam 2/22/2023 16:40  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2455 197368 TRẦN VĂN DUY 4/20/1990  Nam  AB.E 2/22/2023 16:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2456 197370 ĐỖ VĂN ANH 6/16/1986  Nam  COOK 2/22/2023 16:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2457 197369 BAI CHEN 11/27/1977  Nam 2/22/2023 16:41  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2458 197371 LÊ BẢO QUANG 10/14/1988  Nam  M/M 2/22/2023 16:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2459 197372 YANG YANG 1/5/1995  Nam 2/22/2023 16:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2460 197373 ZHU HUAGUO 12/27/1980  Nam 2/22/2023 16:49  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2461 197433 PHẠM VĂN HÙNG 1/13/1989  Nam  3/O 2/23/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2462 197447 THÁI HỮU TRƯỜNG 9/21/1988  Nam  OILER 2/23/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2463 197449 LƯƠNG ĐÌNH NAM 8/8/1967  Nam  COOK 2/23/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2464 197452 BÙI QUANG THÁI 12/17/1995  Nam  AB.D 2/23/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2465 197454 TĂNG NGỌC QUANG 2/12/1990  Nam  AB 2/23/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2466 197456 HOÀNG VĂN DŨNG 1/20/1982  Nam  OS.D 2/23/2023 7:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
2467 197459 LÊ HỒNG ĐÔNG 3/28/1972  Nam  SAILOR 2/23/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2468 197461 NGUYỄN QUANG HUY 8/1/1998  Nam  WPR 2/23/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2469 197466 PHẠM ĐÌNH PHÚC 10/17/1982  Nam  AB.D 2/23/2023 7:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2470 197465 CHU ĐÌNH THƯƠNG 8/5/1994  Nam  OILER 2/23/2023 7:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2471 197474 ĐẶNG VĂN THÀNH 1/23/1992  Nam  SAILOR 2/23/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2472 197481 PHAN HUY LONG 9/29/1990  Nam  THỢ HÀN 2/23/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2473 197482 NGUYỄN THANH BÌNH 3/11/1979  Nam  OS 2/23/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2474 197484 PHẠM VĂN VINH 10/1/1974  Nam  OILER 2/23/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2475 197486 VŨ ĐẠI CHIẾN 2/17/1978  Nam  FITTER 2/23/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2476 197488 TRẦN NGỌC DŨNG 12/2/1989  Nam  3/E 2/23/2023 8:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2477 197493 NGUYỄN XUÂN TOÀN 5/20/1982  Nam  SAILOR 2/23/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2478 197496 NGUYỄN VĂN NAM 12/15/1986  Nam  OILER 2/23/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2479 197498 TRẦN ĐÌNH QUYỀN ANH 7/5/2002  Nam  OS.D 2/23/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2480 197499 LÊ VĂN DẠC 7/19/1995  Nam  SAILOR 2/23/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
2481 197500 PHẠM VĂN MẬU 5/5/1990  Nam  OS.E 2/23/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2482 197501 CHU VĂN NGỌC 5/3/1986  Nam  2/E 2/23/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2483 197503 ĐÀO NGỌC TÂN 6/1/1984  Nam  2/O 2/23/2023 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2484 197507 ĐÀO PHI DƯƠNG 8/24/1991  Nam  OILER 2/23/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2485 197509 PHẠM QUANG HỢP 11/6/1983  Nam  1/E 2/23/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2486 197510 BÙI ĐỨC CHƯ 7/7/1999  Nam  OS.D 2/23/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2487 197511 ĐỒNG VĂN HÀ 10/6/1982  Nam  OS.D 2/23/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2488 197513 NGUYỄN VĂN HIẾU 1/23/1997  Nam  M/M 2/23/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
2489 197512 LÊ TRỌNG THẠCH 3/2/1986  Nam  SAILOR 2/23/2023 8:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2490 197515 VŨ TRƯỜNG NGUYÊN 1/25/1994  Nam  SAILOR 2/23/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2491 197522 CÙ HOÀNG ANH 7/16/1988  Nam  2/O 2/23/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2492 197523 NGUYỄN ANH TUẤN 9/10/1988  Nam  OILER 2/23/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2493 197528 HUỲNH THANH HẢI 7/29/1973  Nam  FITTER 2/23/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2494 197530 LÊ VĂN HUYNH 2/8/1970  Nam  C/E 2/23/2023 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2495 197531 LƯƠNG VĂN HÀ 2/24/1989  Nam  4/E 2/23/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2496 197532 MẠC NHƯ THỦY 10/16/1979  Nam  COOK 2/23/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2497 197534 LÊ TẤT DŨNG 1/24/1990  Nam  2/O 2/23/2023 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2498 197535 NGUYỄN ĐÌNH DUY 9/1/1985  Nam  WPR 2/23/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
2499 197537 LÊ ĐỨC HẢI 2/9/1977  Nam  OILER 2/23/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2500 197539 NGUYỄN VĂN HƯNG 4/8/2002  Nam  SAILOR 2/23/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2501 197541 TRẦN VĂN TỚI 7/26/1992  Nam  3/O 2/23/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
2502 197542 NGUYỄN KHÁNH 12/8/1994  Nam  4/E 2/23/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2503 197546 LÊ TRỌNG HIỆP 9/2/1984  Nam  2/E 2/23/2023 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
2504 197545 NGUYỄN VĂN TUẤN 2/10/1979  Nam  2/E 2/23/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHẢI HOÀN
2505 197548 ĐỖ THÀNH PHỐ 11/14/1989  Nam  2/O 2/23/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2506 197549 BÙI VĂN HẠP 12/1/1985  Nam  OILER 2/23/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2507 197551 ĐẶNG THANH TÙNG 4/15/1981  Nam  3/E 2/23/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
2508 197554 NGUYỄN DOÃN HIỀN 11/29/1993  Nam  4/E 2/23/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2509 197555 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 6/21/1993  Nam  COOK 2/23/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2510 197559 ĐÀO CÔNG ANH 9/5/1991  Nam  AB.E 2/23/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
2511 197558 PHẠM VĂN VẤN 9/25/1988  Nam  OS.E 2/23/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
2512 197563 PHẠM VĂN ÁNH 9/28/1979  Nam  C/E 2/23/2023 8:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
2513 197566 VŨ ĐỨC MẠNH 12/9/1990  Nam  OILER 2/23/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2514 197567 MAI THU HỒNG 5/15/2000  Nữ 2/23/2023 9:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2515 197568 PHẠM VĂN HUY 9/18/1990  Nam  C/O 2/23/2023 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2516 197569 PHAN QUỐC HƯNG 9/17/1994  Nam  AB.D 2/23/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
2517 197570 NGUYỄN VĂN SINH 10/13/1983  Nam  3/E 2/23/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
2518 197571 NGUYỄN ANH ĐỨC 4/9/1994  Nam  3/O 2/23/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2519 197572 PHẠM NHẬT LINH 1/1/1995  Nam 2/23/2023 9:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2520 197575 NGUYỄN VĂN HÙNG 10/20/1990  Nam  SAILOR 2/23/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VIỆT NHẬT
2521 197577 TRẦN ĐÌNH THI 1/10/1992  Nam  OILER 2/23/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2522 197579 NGUYỄN XUÂN HẢI 10/10/1967  Nam  C/E 2/23/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2523 197578 VŨ TÀI THẠCH 5/3/1997  Nam  DECK – CADET 2/23/2023 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2524 197583 LÊ VĂN THẢO 1/21/1990  Nam  2/E 2/23/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2525 197582 TRƯƠNG VĂN LONG 5/1/1990  Nam  COOK 2/23/2023 9:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2526 197585 CAO ĐÌNH TIỆP 3/30/1999  Nam  OILER 2/23/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2527 197586 NGUYỄN VIẾT XUÂN 5/24/1990  Nam  C/O 2/23/2023 9:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2528 197587 ĐỖ KHÁNH VÂN 9/3/2003  Nữ 2/23/2023 9:18  KSK lấy bằng lái xe nữ
2529 197589 NGUYỄN VĂN QUANG 11/8/1965  Nam  No 1 Oiler 2/23/2023 9:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2530 197592 LƯU TRÙNG DƯƠNG 8/28/1983  Nam  C/E 2/23/2023 9:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2531 197593 ĐÀO CƯ HUÂN 1/23/1981  Nam  AB.D 2/23/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
2532 197595 VÕ QUỐC KIÊN 8/17/1996  Nam  OS.E 2/23/2023 9:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2533 197599 VŨ QUANG DUY 11/25/2002  Nam  M/M 2/23/2023 9:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2534 197600 HỒ HỮU LONG 9/22/1999  Nam  OILER 2/23/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2535 197601 HOÀNG VĂN NGUYÊN 3/1/1994  Nam  ENGINE – CADET 2/23/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2536 197604 TRẦN ĐỨC DUY 9/30/2004  Nam 2/23/2023 9:33  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2537 197603 TRỊNH VĂN TUẤN 8/10/1979  Nam  OILER 2/23/2023 9:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  PHẠM HẢI
2538 197607 PHẠM VĂN KHẢI 9/15/1999  Nam  OS.E 2/23/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN THÀNH NAM
2539 197605 PHAN THANH TÙNG 7/27/1999  Nam  AB.D 2/23/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2540 197608 TRƯƠNG ĐỨC THỊNH 8/5/2000  Nam  SAILOR 2/23/2023 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
2541 197609 THÂN VĂN XUYÊN 11/7/1997  Nam  OILER 2/23/2023 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
2542 197612 VÕ QUỐC KHÁNH 5/26/1996  Nam  OILER 2/23/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2543 197614 PHẠM QUANG MINH 7/28/1979  Nam 2/23/2023 9:45  KSK lấy bằng lái xe nam
2544 197624 NGUYỄN THÀNH NAM 6/16/1980  Nam  BOSUN 2/23/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2545 197625 TRẦN HỒ QUỐC HOÀNG 5/23/1996  Nam  OS.D 2/23/2023 9:59  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
2546 197627 CAO XUÂN NAM 9/25/1996  Nam  OILER 2/23/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2547 197630 BÙI TIẾN LÃM 5/31/1999  Nam  OILER 2/23/2023 10:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2548 197631 VŨ HẢI BÌNH 1/26/1990  Nam  SAILOR 2/23/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2549 197634 NGUYỄN VĂN LINH 1/1/1989  Nam  OILER 2/23/2023 10:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
2550 197636 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 3/15/1989  Nam  AB.D 2/23/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
2551 197642 HOÀNG THỊ NGUYỆT 3/22/1966  Nữ 2/23/2023 10:25  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2552 197644 TRẦN VĂN THÁI 8/17/1983  Nam  OS.E 2/23/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2553 197645 NGÔ NGỌC THẾ 3/25/1992  Nam  3/O 2/23/2023 10:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  SUNRISE MANPOWER
2554 197647 BÙI TIẾN DŨNG 10/7/1985  Nam  ENGINE OFFICER 2/23/2023 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2555 197648 PHẠM TRUNG TÌNH 8/13/1995  Nam  AB.D 2/23/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
2556 197649 TRỊNH QUANG TRUNG 9/27/1999  Nam  OILER 2/23/2023 11:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  PACIFIC MARINE
2557 197651 HOÀNG MINH VƯƠNG 1/16/1995  Nam  SAILOR 2/23/2023 11:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2558 197652 NGUYỄN THỊ LỢI 1/1/1964  Nữ 2/23/2023 11:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2559 197653 LƯU THỊ NGỌC ANH 1/1/1986  Nữ 2/23/2023 11:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2560 197654 LÊ THỊ HÀ 1/1/1992  Nữ 2/23/2023 11:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2561 197655 VŨ TRỌNG HÂN 1/1/1986  Nam 2/23/2023 11:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2562 197656 VŨ THỊ NGA 1/1/1990  Nữ 2/23/2023 11:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2563 197676 PHAN HỒNG LÂM 1/13/1975  Nam  CAPT 2/23/2023 13:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HÀO HƯNG
2564 197687 ĐÀO QUANG SƠN 3/20/1989  Nam  3/O 2/23/2023 13:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2565 197691 ĐOÀN XUÂN DƯỠNG 6/12/1987  Nam  CAPT 2/23/2023 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2566 197696 LÊ QUÝ TÀI 5/15/1988  Nam  2/E 2/23/2023 14:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
2567 197700 TRẦN ANH DUY 7/27/1980  Nam  ELECTRIC 2/23/2023 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHC MARITIME
2568 197702 VƯƠNG HỮU THẮNG 11/11/1997  Nam  OILER 2/23/2023 14:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2569 197707 NGUYỄN TRỌNG GIẢNG 10/14/1989  Nam  4/E 2/23/2023 14:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2570 197708 NINH VIẾT TÚ 5/2/1996  Nam  OILER 2/23/2023 14:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2571 197712 VŨ THẾ ANH 9/3/2000  Nam  OS.D 2/23/2023 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2572 197713 NGUYỄN QUỐC THÁI 5/14/1994  Nam  AB.D 2/23/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2573 197715 LÊ QUỐC HUY 5/22/1979  Nam  C/O 2/23/2023 14:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2574 197717 PHẠM VĂN TIẾN 7/24/1983  Nam  2/E 2/23/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
2575 197718 NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC 5/19/1986  Nam  3/E 2/23/2023 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
2576 197720 ĐÀO VĂN AN 6/5/1980  Nam  FITTER 2/23/2023 14:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ TRANG
2577 197721 LƯƠNG KỲ DUYÊN 11/2/2003  Nữ 2/23/2023 14:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2578 197723 NGUYỄN QUANG TRÍ 3/3/1975  Nam 2/23/2023 14:37  KSK lấy bằng lái xe nam
2579 197724 ĐÀO ĐÌNH TIẾN 2/13/2000  Nam  ELECTRIC 2/23/2023 14:38  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2580 197726 VŨ ĐỨC HUY 3/17/1993  Nam 2/23/2023 14:40  KSK lấy bằng lái xe nam
2581 197728 VŨ ĐỨC TUY 2/22/1957  Nam 2/23/2023 14:42  KSK lấy bằng lái xe nam
2582 197729 ĐẶNG VĂN TÂN 9/30/1994  Nam  OILER 2/23/2023 14:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2583 197731 NGUYỄN VĂN THẮNG 10/15/1988  Nam  3/E 2/23/2023 14:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  AMAT
2584 197732 PHẠM VĂN CÔNG 8/5/1980  Nam  CAPT 2/23/2023 14:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
2585 197735 MAI ANH TUẤN 2/13/1989  Nam  AB.D 2/23/2023 14:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
2586 197737 LÊ QUỲNH LONG 3/29/1980  Nam  3/E 2/23/2023 14:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2587 197742 GIẢ VĂN BẢY 4/4/1976  Nam  CAPT 2/23/2023 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2588 197743 PHẠM VĂN THẮNG 1/5/1990  Nam  AB.D 2/23/2023 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2589 197746 TRẦN ANH DUY 7/27/1980  Nam 2/23/2023 15:00  KSK lấy bằng lái xe nam
2590 197754 TRẦN VĂN THÀNH 3/6/1991  Nam  No 1 Oiler 2/23/2023 15:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2591 197758 VŨ PHƯƠNG THẢO 5/9/2001  Nữ 2/23/2023 15:22  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2592 197760 PHAN VĂN HIỆP 4/16/1984  Nam  AB.E 2/23/2023 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2593 197762 TRẦN VĂN THÙY 10/28/1999  Nam  OILER 2/23/2023 15:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2594 197774 LÊ MAI QUỲNH 5/10/1988  Nam  2/O 2/23/2023 16:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2595 197775 NGUYỄN VĂN THÔNG 10/30/1999  Nam 2/23/2023 16:17  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM