0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 3 năm 2023

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 3 năm 2023

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 199278 TRẦN THANH PHONG 12/7/1987  Nam  OILER 3/1/2023 7:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
2 199263 TRẦN VĂN SÁNG 7/23/1991  Nam  OILER 3/1/2023 7:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
3 199286 TRẦN PHÁT LỢI 3/4/1996  Nam  OS.D 3/1/2023 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
4 199287 NGUYỄN VĂN HOÀNG 8/5/1995  Nam  DECK – CADET 3/1/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
5 199300 NGUYỄN VĂN LẠNG 11/5/1977  Nam  AB.E 3/1/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
6 199305 KIỀU HỒNG PHONG 2/19/1995  Nam  OILER 3/1/2023 7:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
7 199311 TRẦN TRUNG Ý 6/16/1991  Nam  3/E 3/1/2023 7:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
8 199313 HỒ VĂN VIỆT 2/5/1986  Nam  2/E 3/1/2023 7:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
9 199317 LÊ VĂN HOÀNG 9/28/1990  Nam  SAILOR 3/1/2023 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
10 199320 VĂN ĐÌNH THÀNH 9/14/1990  Nam  CAPT 3/1/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
11 199326 NGUYỄN KIM THỂ 6/5/1986  Nam  1/E 3/1/2023 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
12 199332 VŨ ĐỨC HẬU 1/19/1984  Nam  C/E 3/1/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
13 199335 BÙI ĐỖ THÀNH 6/24/1990  Nam 3/1/2023 8:07  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
14 199343 NGUYỄN MINH ĐỨC 3/18/1996  Nam  ENGINE – CADET 3/1/2023 8:10  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
15 199345 ĐẶNG ĐÌNH HẢI 10/15/1968  Nam  COOK 3/1/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
16 199350 PHẠM VĂN HUỲNH 6/29/1987  Nam  3/E 3/1/2023 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
17 199352 TRẦN VĂN MI 4/15/1986  Nam  CAPT 3/1/2023 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
18 199384 NGUYỄN XUÂN THẢO 8/7/1984  Nam  2/E 3/1/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
19 199359 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/16/1991  Nam  OILER 3/1/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
20 199358 NGUYỄN TUẤN ANH 9/2/1990  Nam  2/O 3/1/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
21 199370 VŨ QUYỀN ANH 12/16/1996  Nam  AB.D 3/1/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
22 199371 HOÀNG VĂN HÙNG 6/9/1994  Nam  4/E 3/1/2023 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
23 199375 NGUYỄN NHẬT TIỆP 5/28/1989  Nam  3/E 3/1/2023 8:28  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
24 199376 TĂNG VĂN PHƯƠNG 10/15/1979  Nam  BOSUN 3/1/2023 8:28  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
25 199381 NGUYỄN ANH TUẤN 1/14/1995  Nam  3/O 3/1/2023 8:30  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
26 199383 NGUYỄN QUỐC TRIỆU 7/11/1995  Nam  AB 3/1/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
27 199385 NGUYỄN HỮU TUẤN 5/2/1984  Nam  COOK 3/1/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
28 199388 KIM IN BEA 11/13/1966  Nam 3/1/2023 8:33  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
29 199389 TRỊNH MINH THÁI 10/4/1995  Nam  AB.D 3/1/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
30 199391 PHẠM TRUNG DU 12/19/1991  Nam  3/O 3/1/2023 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
31 199397 TẠ DUY QUÂN 2/10/1987  Nam  CAPT 3/1/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
32 199396 HÀ VĂN BÌNH 8/20/1996  Nam  OS.D 3/1/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
33 199400 LÊ NGỌC THỦ 7/10/1969  Nam  3/E 3/1/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
34 199402 PHẠM VĂN PHÚC 2/29/1996  Nam  4/E 3/1/2023 8:41  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
35 199403 NGÔ VĂN PHÚ 3/8/1980  Nam  2/E 3/1/2023 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
36 199406 ĐẶNG THANH BÌNH 6/15/1987  Nam  2/E 3/1/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
37 199408 PHẠM VĂN THÀNH 9/30/1992  Nam  BOSUN 3/1/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
38 199411 BÙI ĐỨC CẤN 8/16/1974  Nam  COOK 3/1/2023 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
39 199413 ĐỖ NGỌC CƯƠNG 9/27/1984  Nam  2/E 3/1/2023 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
40 199414 NGUYỄN QUANG HUY 12/13/2000  Nam  AB.D 3/1/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
41 199419 HÀ TIẾN LỰC 9/13/1995  Nam  AB.D 3/1/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
42 199421 PHẠM TIẾN THÀNH 4/7/1986  Nam  M/M 3/1/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
43 199424 CAO VĂN SÁNG 4/6/1969  Nam  SAILOR 3/1/2023 8:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
44 199425 LƯƠNG QUỐC THƯỢC 11/28/1986  Nam  4/E 3/1/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
45 199435 NGUYỄN NGỌC THÁI 10/19/1997  Nam  OILER 3/1/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
46 199443 BÙI ĐỨC THÀNH 11/12/1988  Nam  No 1 Oiler 3/1/2023 9:14  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
47 199448 NGUYỄN VĂN HÙNG 10/5/1983  Nam  OS.E 3/1/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
48 199454 NGUYỄN VĂN TRÁNG 10/25/1980  Nam  OILER 3/1/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
49 199453 PHẠM MẠNH CƯỜNG 12/20/1991  Nam  3/O 3/1/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
50 199459 NGUYỄN KIẾN AN 8/20/1999  Nam  OILER 3/1/2023 9:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
51 199460 ĐẶNG VĂN THƯỢC 8/18/1985  Nam  1/E 3/1/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
52 199463 NGUYỄN DUY THANH 11/20/2000  Nam  OILER 3/1/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
53 199472 TẠ DUY LÂM 1/23/1985  Nam  SAILOR 3/1/2023 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
54 199476 PHẠM VĂN THUỶ 4/2/1988  Nam  C/O 3/1/2023 9:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
55 199478 PHẠM THU TRANG 3/27/2000  Nữ 3/1/2023 9:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
56 199479 NGUYỄN VĂN THIỆN 2/2/1995  Nam  OILER 3/1/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
57 199480 ĐẶNG VĂN THÀNH 2/18/1982  Nam  ETO 3/1/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
58 199482 HÀ QUANG CƯỜNG 12/21/1997  Nam  OS.E 3/1/2023 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
59 199484 LÂM VĂN KHANH 11/28/1986  Nam  OILER 3/1/2023 10:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
60 199485 VŨ MẠNH HÙNG 12/28/1988  Nam  AB.D 3/1/2023 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
61 199487 VŨ QUANG MẠNH 7/20/1989  Nam  C/O 3/1/2023 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
62 199491 ĐẶNG QUANG KIỀU 6/3/1996  Nam  OS.D 3/1/2023 10:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
63 199493 NGUYỄN DUY TÙNG 8/3/1981  Nam  BOSUN 3/1/2023 10:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
64 199495 NGUYỄN VĂN TRUNG 11/24/1993  Nam  AB.D 3/1/2023 10:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
65 199499 HỒ SỸ CHƯƠNG 1/1/1969  Nam  CAPT 3/1/2023 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
66 199502 NGUYỄN VĂN SƠN 10/16/1986  Nam  OILER 3/1/2023 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
67 199503 NGUYỄN VĂN DUYẾN 2/20/1995  Nam  AB.D 3/1/2023 10:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
68 199507 LẠI VĂN NĂNG 6/30/1989  Nam  2/O 3/1/2023 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
69 199549 VÕ TUẤN ANH 10/8/1982  Nam  C/E 3/1/2023 13:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
70 199552 PHẠM HOÀNG ANH 7/13/2001  Nam  WPR 3/1/2023 13:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
71 199554 VŨ QUANG DŨNG 11/11/1983  Nam  CAPT 3/1/2023 13:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
72 199559 NGUYỄN HỮU LONG 8/5/1994  Nam  3/E 3/1/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
73 199561 ĐINH CÔNG HIỆP 10/10/1999  Nam  OS.D 3/1/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
74 199565 ĐẦU VĂN DƯỠNG 6/12/1987  Nam  3/O 3/1/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
75 199567 NGUYỄN VĂN HỢP 10/29/1999  Nam  ELECTRIC 3/1/2023 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
76 199571 NGUYỄN VĂN VỊNH 9/17/1989  Nam  3/E 3/1/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
77 199574 LÊ NGỌC SƠN 4/10/1984  Nam  C/E 3/1/2023 14:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
78 199579 VŨ VĂN MINH 5/14/1987  Nam  1/E 3/1/2023 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUNRISE MANPOWER
79 199588 NGUYỄN ĐỨC KHIỂN 2/16/1971  Nam  AB.D 3/1/2023 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VITACO SÀI GÒN
80 199586 LÊ BÁ THỦY 10/31/1981  Nam  AB.D 3/1/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
81 199591 TRẦN VĂN THÁI 10/8/1986  Nam  2/E 3/1/2023 14:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
82 199593 NGÔ VĂN CAO 9/2/1987  Nam  2/E 3/1/2023 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
83 199595 NGUYỄN THẾ QUYỀN 11/3/1972  Nam  COOK 3/1/2023 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
84 199609 NGUYỄN VĂN SƠN 8/16/1981  Nam  3/E 3/1/2023 14:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
85 199613 NGUYỄN VĂN KIÊN 1/1/1985  Nam  3/E 3/1/2023 15:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
86 199614 PHẠM VĂN THẮNG 10/15/1977  Nam  COOK 3/1/2023 15:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
87 199618 NGUYỄN THỌ 5/6/1984  Nam  DECK OFFICER 3/1/2023 15:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
88 199633 BÙI VĂN ĐẠT 5/21/1992  Nam  3/O 3/1/2023 15:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
89 199632 PHẠM VĂN PHƯỚC 10/5/1954  Nam 3/1/2023 15:40  KSK lấy bằng lái xe nam
90 199635 ZHENG, ZHANHONG 11/9/1982  Nam 3/1/2023 15:44  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
91 199636 ZHU, WEIJIAN 1/28/1978  Nam 3/1/2023 15:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
92 199637 BAI XIAOJUN 7/11/1966  Nam 3/1/2023 15:49  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
93 199638 CHA JIANXUAN 11/24/1990  Nam 3/1/2023 15:50  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
94 199639 ZHU BIYUE 5/22/1974  Nam 3/1/2023 15:53  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
95 199640 GONG ZHONGAN 2/18/1979  Nam 3/1/2023 15:55  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
96 199641 TAN, YIFANG 11/20/1985  Nam 3/1/2023 15:57  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
97 199642 GUO HAIJUN 3/23/1974  Nam 3/1/2023 15:58  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
98 199645 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/24/1983  Nam  AB 3/1/2023 16:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
99 199648 VŨ QUÝ THÌN 8/15/1982  Nam  3/E 3/1/2023 16:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
100 199702 PHAN XUÂN BÌNH 9/8/1974  Nam  CAPT 3/2/2023 7:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
101 199706 TRẦN QUỐC CƯỜNG 3/20/1982  Nam  FITTER 3/2/2023 7:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
102 199709 MAI VĂN CHUNG 7/26/1989  Nam  C/O 3/2/2023 7:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
103 199710 PHAN VĂN HỒNG 7/1/1981  Nam  OS.D 3/2/2023 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
104 199729 TRẦN VĂN THIỆM 8/4/1971  Nam  COOK 3/2/2023 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
105 199721 BÙI VĂN HIẾU 12/6/1991  Nam  SAILOR 3/2/2023 7:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
106 199726 MAI SĨ TOÀN 1/18/1988  Nam  ELECTRIC 3/2/2023 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
107 199732 NGUYỄN VĂN NAM 1/22/1992  Nam  SAILOR 3/2/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
108 199734 LÊ NGỌC TUẤN 2/11/1994  Nam  SAILOR 3/2/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
109 199738 BÙI ĐỨC HÙNG 4/24/1979  Nam  COOK 3/2/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI LINH
110 199739 CAO XUÂN TUẤN 9/8/1992  Nam  SAILOR 3/2/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
111 199744 PHAN VĂN DANH 10/10/1991  Nam  OILER 3/2/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
112 199743 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 6/24/1999  Nam 3/2/2023 7:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
113 199747 TRẦN TRỌNG HOÀNG 12/15/1989  Nam  2/E 3/2/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
114 199751 NGUYỄN VĂN DUY 2/22/1988  Nam  OS.E 3/2/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
115 199755 TRẦN VĂN HỒNG 8/10/1979  Nam  OS.E 3/2/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
116 199757 PHAN VĂN TRƯỜNG 2/3/1992  Nam  AB.E 3/2/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
117 199760 LƯƠNG ĐÌNH ĐẠI 4/5/1989  Nam  2/O 3/2/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
118 199763 NGUYỄN TRUNG ANH 12/20/1998  Nam  PUMP 3/2/2023 8:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
119 199769 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 10/27/1993  Nam  2/O 3/2/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI ÂU
120 199771 NGUYỄN ĐỨC ANH 9/12/1993  Nam  AB.D 3/2/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
121 199773 NGUYỄN VĂN CHIẾN 6/5/1998  Nam  AB.D 3/2/2023 8:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
122 199777 ĐÀM VĂN CÔNG 10/10/1998  Nam  AB.D 3/2/2023 8:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
123 199775 ĐINH NGỌC MẠNH 10/25/1987  Nam 3/2/2023 8:07  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
124 199783 LÊ VĂN PHÚ 8/10/1976  Nam  AB.E 3/2/2023 8:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
125 199784 NGUYỄN VĂN TRUNG 3/9/1977  Nam  OILER 3/2/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
126 199790 ĐÀO CÔNG CHÍNH 1/17/1985  Nam  1/E 3/2/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
127 199789 BÙI VĂN TRƯỜNG 1/8/1991  Nam  OS.D 3/2/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BIỂN ĐÔNG
128 199795 NGUYỄN VĂN HÙNG 5/19/1973  Nam  BOSUN 3/2/2023 8:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
129 199798 TRƯƠNG XUÂN Ý 6/10/1986  Nam  2/O 3/2/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
130 199800 VŨ QUANG MINH 5/30/1990  Nam  OILER 3/2/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
131 199803 KHÚC THỊ LƯU LY 5/19/1981  Nữ 3/2/2023 8:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
132 199805 LẠI VĂN CHIÊU 5/1/1981  Nam  C/E 3/2/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
133 199807 PHẠM VĂN THỦY 9/12/1976  Nam  AB.D 3/2/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
134 199812 PHAN THÀNH TUÂN 1/9/1987  Nam  C/O 3/2/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
135 199814 BÙI VĂN QUẢNG 10/16/1986  Nam  COOK 3/2/2023 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
136 199817 LÊ ĐỨC UÂN 8/18/1999  Nam  OILER 3/2/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
137 199822 NGUYỄN VĂN TRUNG 6/4/1980  Nam  OS.D 3/2/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
138 199819 TỐNG PHÚ ĐOAN 6/15/1984  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
139 199825 ĐỖ VĂN SỰ 2/21/1987  Nam  3/E 3/2/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
140 199827 TRẦN VIẾT DU 4/16/1984  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
141 199831 HOÀNG SỸ NGHỊ 4/19/1997  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
142 199836 PHẠM VĂN HUY 4/21/1995  Nam  M/M 3/2/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
143 199834 PHẠM DUY CƯỜNG 6/21/1997  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
144 199837 HOÀNG MINH HÒA 5/17/1994  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
145 199841 NGUYỄN VĂN THÌN 4/28/1989  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
146 199840 NGUYỄN VĂN THUẦN 9/27/1982  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
147 199848 NGUYỄN ĐỨC HUY 7/7/2002  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
148 199846 NGUYỄN VĂN THẮNG 3/20/1997  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
149 199850 VŨ VĂN HUÂN 3/6/1996  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
150 199851 TRẦN VĂN HIỆU 6/10/1988  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
151 199854 NGUYỄN VĂN THÀNH 6/20/1992  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
152 199855 TRẦN HỮU HOÀI 5/3/1991  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
153 199857 LÊ TRUNG KIÊN 1/1/1985  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
154 199860 HOÀNG VĂN NGOAN 11/21/1969  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
155 199863 NGUYỄN TIẾN NGỌC 6/10/1977  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
156 199864 VIÊN ĐÌNH MẠNH 11/5/1995  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
157 199868 TRẦN VĂN TÁM 4/12/1974  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
158 199871 NGUYỄN VĂN HÓA 10/1/1988  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
159 199872 ĐÀO XUÂN BẢO 2/19/2002  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
160 199875 HỒ LƯƠNG TIẾN ĐẠT 8/29/2001  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
161 199878 LÊ TRỌNG QUANG 7/25/1996  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
162 199879 TRẦN VĂN VINH 8/18/1995  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
163 199882 VI TRỌNG HƯNG 4/26/1997  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
164 199884 NGUYỄN MINH THƯ 10/22/1984  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
165 199885 NGUYỄN VĂN ĐỨC 8/9/1988  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
166 199887 LÊ HOÀI NAM 5/18/2000  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
167 199890 TRẦN XUÂN THÀNH 9/21/1994  Nam  4/E 3/2/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
168 199892 ĐẶNG HỮU DUY ANH 6/5/1990  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
169 199896 NGUYỄN THẾ ANH 9/4/2003  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
170 199898 NGUYỄN TIẾN THĂNG 12/3/1995  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
171 199897 NGUYỄN MẠNH HÙNG 4/8/1969  Nam  BOSUN 3/2/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
172 199900 TRẦN VĂN CƯỜNG 11/20/1986  Nam  M/M 3/2/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
173 199903 PHẠM VIỆT TRUNG 8/12/2001  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
174 199912 NGUYỄN THẾ HIỆP 6/10/1991  Nam  OILER 3/2/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
175 199908 HOÀNG VĂN SINH 4/30/1982  Nam  OILER 3/2/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
176 199911 ĐÀO XUÂN CƯỜNG 8/15/1988  Nam  AB.E 3/2/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
177 199917 CAO SỸ TÝ 2/10/1996  Nam  OILER 3/2/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
178 199918 PHẠM ĐÌNH LONG 1/24/1982  Nam  OILER 3/2/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
179 199920 NGUYỄN ĐÌNH THỨC 2/6/1985  Nam  OILER 3/2/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
180 199922 HOÀNG THÁI SƠN 11/6/1998  Nam  SAILOR 3/2/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
181 199924 PHẠM VĂN VIỆT 11/17/1991  Nam  OILER 3/2/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
182 199923 NGUYỄN VIẾT HẢI QUÂN 6/3/1978  Nam  OILER 3/2/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
183 199931 PHẠM VĂN CƯỜNG 10/5/1973  Nam  OILER 3/2/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
184 199929 ĐẬU VĂN PHÚC 3/1/1997  Nam  OILER 3/2/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
185 199928 MAI ĐỨC TRƯỜNG 2/1/1992  Nam  OILER 3/2/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
186 199934 VŨ VĂN TRƯỜNG 11/1/1995  Nam  SAILOR 3/2/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
187 199935 LÊ THANH SƠN 1/1/1978  Nam  OILER 3/2/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
188 199937 VÕ QUANG HƯNG 9/17/1997  Nam  OS.D 3/2/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GLS
189 199938 TRẦN HỒNG THÀNH 5/2/1979  Nam  OILER 3/2/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
190 199939 NGUYỄN XUÂN TUYẾN 5/4/1986  Nam  4/E 3/2/2023 9:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
191 199941 NGÔ SỸ DẦN 12/12/1988  Nam  SAILOR 3/2/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
192 199942 NGUYỄN DUY HOÀN 3/12/1992  Nam  OILER 3/2/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
193 199943 LÊ ĐÌNH CƯỜNG 7/6/2001  Nam  SAILOR 3/2/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
194 199945 LÊ VĂN LINH 9/2/1986  Nam  SAILOR 3/2/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
195 199946 PHẠM VĂN VĨ 8/9/2000  Nam  OILER 3/2/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
196 199948 NGUYỄN CÔNG TÂN 3/18/1998  Nam 3/2/2023 9:11  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
197 199950 PHAN XUÂN KHOA 6/6/1985  Nam  OILER 3/2/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
198 199951 LUYỆN VĂN THẮNG 4/13/1992  Nam  OILER 3/2/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
199 199956 BÙI TUẤN ANH 8/15/2002  Nam  OILER 3/2/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
200 199954 VŨ DUY HÙNG 10/14/2001  Nam  OILER 3/2/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
201 199958 DƯƠNG VĂN CHÍ 8/25/1978  Nam  OILER 3/2/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
202 199959 PHAN THANH NAM 4/10/1997  Nam  OILER 3/2/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
203 199962 ĐỖ KHẮC HUY 11/28/1989  Nam  3/E 3/2/2023 9:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
204 199963 LÊ VIẾT MẠNH 7/20/1986  Nam  C/E 3/2/2023 9:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
205 199964 CAO HỮU SÁNG 7/15/1993  Nam  OILER 3/2/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
206 199968 VŨ THÀNH CHUNG 6/16/1985  Nam  SAILOR 3/2/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
207 199969 CAO THẠCH HÙNG 9/14/2004  Nam  OILER 3/2/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
208 199972 VŨ THÀNH TRUNG 8/7/1998  Nam  AB.E 3/2/2023 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
209 199973 NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG 5/10/1986  Nam  OILER 3/2/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
210 199976 NGUYỄN NHẬT THANH 3/25/1992  Nam  ELECTRIC 3/2/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
211 199977 PHẠM MINH HIẾU 9/27/2004  Nam 3/2/2023 9:26  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
212 199979 PHẠM THỊ THÙY 8/28/1989  Nữ 3/2/2023 9:27  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
213 199981 PHẠM VĂN ĐIỆN 2/16/1975  Nam  C/E 3/2/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
214 199983 NGUYỄN TRUNG HIẾU 7/18/1997  Nam  3/O 3/2/2023 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
215 199985 VƯƠNG VĂN PHONG 2/17/1995  Nam 3/2/2023 9:31  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
216 199990 NGUYỄN THẾ SƠN 7/17/1993  Nam  3/E 3/2/2023 9:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
217 199993 TRẦN NGỌC THƯỜNG 3/16/1982  Nam  CAPT 3/2/2023 9:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
218 199995 HỒ VĂN MINH 11/20/1991  Nam  OS 3/2/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
219 199996 LÊ XUÂN TRƯỜNG 10/29/1998  Nam  SAILOR 3/2/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
220 199997 ĐỖ VĂN VINH 1/5/1994  Nam 3/2/2023 9:41  KSK lấy bằng lái xe nam
221 199999 LÊ HỮU SINH 5/4/1982  Nam  C/E 3/2/2023 9:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
222 200001 BÙI TRẮC NHÂN 2/9/2001  Nam 3/2/2023 9:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
223 200000 HOÀNG ĐÌNH DƯƠNG 8/8/1989  Nam  C/O 3/2/2023 9:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
224 200005 ZHANG, CHONG 8/12/1980  Nam 3/2/2023 9:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
225 200007 TRẦN VĂN CAO 7/5/1986  Nam  BOSUN 3/2/2023 9:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
226 200009 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 3/3/1998  Nam  COOK 3/2/2023 9:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
227 200014 DƯƠNG VĂN PHINH 8/17/1976  Nam  COOK 3/2/2023 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
228 200015 PHẠM THANH TUYỀN 9/22/1986  Nam  OS.E 3/2/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
229 200016 VŨ ĐỨC TRUNG 9/6/1991  Nam  OILER 3/2/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
230 200017 NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ 10/12/1991  Nam  2/E 3/2/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
231 200018 LÊ VĂN LÂM 8/8/1991  Nam  2/E 3/2/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
232 200021 NGUYỄN VIỆT AN 7/27/1988  Nam  C/O 3/2/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
233 200022 BÙI XUÂN CƯỜNG 1/1/1995  Nam  4/E 3/2/2023 10:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG HƯNG
234 200024 PHẠM VĂN TRUNG SỸ 2/17/2003  Nam  OS.D 3/2/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
235 200025 VŨ MẠNH TƯỞNG 4/8/1978  Nam  SAILOR 3/2/2023 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
236 200027 NGUYỄN VĂN HƯNG 10/12/1995  Nam  AB.D 3/2/2023 10:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
237 200030 NGUYỄN MINH VƯƠNG 7/31/1999  Nam  AB.D 3/2/2023 11:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
238 200033 LÊ DANH NĂM 8/19/1990  Nam  AB.E 3/2/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
239 200034 TRỊNH NGỌC THÁI 7/25/1995  Nam  3/O 3/2/2023 11:05  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
240 200037 PHẠM VĂN ĐÌNH 4/19/1983  Nam  CAPT 3/2/2023 11:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
241 200040 TRƯƠNG QUYẾT THẮNG 11/30/1988  Nam  OILER 3/2/2023 11:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
242 200081 PHÙNG HỮU TRANG 11/13/1979  Nam  BOSUN 3/2/2023 13:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
243 200085 NGUYỄN ÁNH NGỌC 7/27/1990  Nữ 3/2/2023 13:59  KSK lấy bằng lái xe nữ
244 200098 PHẠM MINH QUANG 3/21/2000  Nam  DECK – CADET 3/2/2023 14:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  BÌNH MINH
245 200099 NGUYỄN THẾ TRỌNG 7/11/1989  Nam  3/E 3/2/2023 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
246 200104 NGÔ DOÃN TRUNG 2/27/1979  Nam  2/E 3/2/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
247 200107 TRẦN XUÂN HẠNH 3/18/1985  Nam  3/E 3/2/2023 14:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
248 200113 LẠI HẢI HÀ 1/14/1985  Nam  C/E 3/2/2023 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
249 200110 PHẠM VĂN ĐẠI 11/10/1993  Nam  M/M 3/2/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
250 200111 ĐÀO VĂN HƯNG 8/10/1986  Nam  3/E 3/2/2023 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
251 200116 TRẦN NGỌC VIỄN 3/13/1983  Nam  OILER 3/2/2023 14:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
252 200120 NGUYỄN VĂN HÙNG 8/24/1977  Nam  AB.D 3/2/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
253 200125 HOÀNG NGỌC QUÝ 2/18/1990  Nam  3/E 3/2/2023 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
254 200129 NGUYỄN ĐÌNH MINH 4/5/1982  Nam  CAPT 3/2/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  BIỂN VIỆT
255 200131 NGUYỄN ANH TUẤN 11/2/2001  Nam  OS.D 3/2/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
256 200137 DƯƠNG VĂN NĂM 10/20/1979  Nam  SAILOR 3/2/2023 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
257 200154 HOÀNG VĂN GIANG 9/29/1992  Nam  OS.D 3/2/2023 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
258 200156 TRỊNH THỊ HƯƠNG 7/14/1973  Nữ 3/2/2023 15:12  KSK lấy bằng lái xe nữ
259 200161 VŨ ANH QUÂN 1/3/1999  Nam 3/2/2023 15:25  KSK lấy bằng lái xe nam
260 200165 NGUYỄN SỸ LUẬN 1/7/1992  Nam  OS.D 3/2/2023 15:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
261 200162 PHẠM TRUNG DUYÊN 10/15/1971  Nam  OS.D 3/2/2023 15:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
262 200168 HOÀNG MAI HƯNG 1/9/1977  Nam 3/2/2023 15:32  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
263 200167 NGUYỄN TIẾN HỮU 4/30/1993  Nam  2/O 3/2/2023 15:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
264 200170 NGUYỄN VĂN HIỀN 8/26/1987  Nam  AB.E 3/2/2023 15:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
265 200171 LÊ XUÂN THÀNH 5/2/1989  Nam  2/E 3/2/2023 15:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
266 200172 VŨ VĂN BA 8/28/1974  Nam  2/E 3/2/2023 15:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
267 200175 TRẦN THỊ THANH NGA 2/5/1984  Nữ 3/2/2023 15:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
268 200176 NGUYỄN NGỌC LONG 11/17/1993  Nam 3/2/2023 15:50  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
269 200178 LÊ KHẮC TRUNG 7/12/1995  Nam  2/O 3/2/2023 15:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
270 200181 ĐẶNG VĂN HAI 4/27/1991  Nam  OILER 3/2/2023 16:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
271 200183 ĐẶNG QUANG TRUNG 8/22/1997  Nam  3/O 3/2/2023 16:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  PHẠM HẢI
272 200186 DƯƠNG VĂN TIẾN 2/26/1988  Nam  3/E 3/2/2023 16:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
273 200250 NGUYỄN ĐỨC NGA 10/10/1992  Nam  OILER 3/3/2023 7:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
274 200260 PHẠM VĂN BẢO 1/6/1990  Nam  C/O 3/3/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
275 200265 NGUYỄN DUY HOÀNG 5/16/1998  Nam  DECK – CADET 3/3/2023 7:50  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
276 200272 HÀ DUY ĐỨC 5/14/1998  Nam  AB.D 3/3/2023 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
277 200275 LÊ VĂN ĐIỂN 10/10/1981  Nam  C/E 3/3/2023 7:54  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
278 200286 VŨ THỊ HUẾ 1/1/1986  Nữ 3/3/2023 7:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
279 200288 NGUYỄN HOÀNG ANH 10/10/1996  Nam  OILER 3/3/2023 7:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
280 200294 PHẠM NHƯ TUÂN 5/26/1984  Nam  SAILOR 3/3/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
281 200296 PHẠM CHÍ DŨNG 2/20/1975  Nam  ELECTRIC 3/3/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
282 200297 ĐÀO THANH XUÂN 5/15/1983  Nam  2/E 3/3/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
283 200304 TRẦN HỒNG QUÂN 9/16/1995  Nam  ELECTRIC 3/3/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
284 200301 HỒ NGỌC QUÝ 2/7/1992  Nam  AB.E 3/3/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
285 200302 PANCHAL KAUSHIK AMBALAL 11/9/1987  Nam 3/3/2023 8:06  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
286 200310 BÙI ĐỨC TUÂN 8/20/1999  Nam  AB.D 3/3/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
287 200312 CAO HỮU TUẤN 10/27/1998  Nam  AB.E 3/3/2023 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
288 200319 HOÀNG TẤT THÀNH 10/1/1988  Nam  AB.D 3/3/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
289 200322 ĐÀO HỒNG NAM 5/1/1996  Nam  OILER 3/3/2023 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
290 200323 NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG 5/3/1987  Nam  AB.D 3/3/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
291 200324 MAI VĂN HIỀN 6/16/1997  Nam  SAILOR 3/3/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
292 200326 ĐẶNG TUẤN ANH 11/6/1987  Nam  4/E 3/3/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
293 200327 ĐẬU TRỌNG BIẾT 9/26/1996  Nam  M/M 3/3/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
294 200330 ĐẶNG XUÂN CƯỜNG 4/12/1987  Nam  AB.E 3/3/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
295 200332 VŨ VĂN HOÀNG 2/9/1991  Nam  3/E 3/3/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
296 200338 THÁI CẬU 11/11/1992  Nam  SAILOR 3/3/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
297 200337 VŨ VĂN THANH 9/11/1992  Nam  OILER 3/3/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
298 200340 LÊ VĂN HẢI 2/28/1990  Nam  OS.E 3/3/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
299 200343 HOÀNG VĂN TIẾN 4/8/1982  Nam  BOSUN 3/3/2023 8:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
300 200356 VƯƠNG HẢI TÚ 6/29/1984  Nam  OTHER 3/3/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
301 200350 NGUYỄN VĂN VŨ 12/13/1992  Nam  4/E 3/3/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
302 200351 TRẦN ĐỨC HẢI 9/14/1997  Nam  OS.D 3/3/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
303 200361 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12/6/2000  Nam  AB.D 3/3/2023 8:30  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
304 200362 PHẠM ĐĂNG ĐỒNG 1/1/1987  Nam  COOK 3/3/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
305 200366 TRẦN ĐỨC DUY 2/4/1981  Nam  C/E 3/3/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
306 200371 BÙI QUANG KHẢI 11/12/1984  Nam  CAPT 3/3/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
307 200376 TRẦN HỮU BÁ 12/22/1995  Nam  AB.D 3/3/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
308 200378 NGUYỄN NGỌC TUYỀN 9/2/1984  Nam  C/E 3/3/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
309 200379 NGUYỄN VĂN HỒNG 4/14/1984  Nam  AB.E 3/3/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
310 200380 VŨ QUANG SĨ 2/10/1989  Nam  2/E 3/3/2023 8:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
311 200381 HOÀNG TRỌNG HIẾU 7/26/1983  Nam  M/M 3/3/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
312 200385 PHẠM VĂN LINH 4/3/1997  Nam  OS.D 3/3/2023 8:41  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
313 200387 NGUYỄN VĂN MẪN 4/24/1977  Nam  CAPT 3/3/2023 8:41  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
314 200393 HỒ MINH ĐÔNG 10/20/1991  Nam  OS.E 3/3/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
315 200396 ĐÀO VĂN QUÂN 3/8/1985  Nam  COOK 3/3/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
316 200397 TRẦN HỮU NAM 9/16/1988  Nam  OILER 3/3/2023 8:44  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
317 200404 BÙI VĂN LINH 3/19/1998  Nam  OS.D 3/3/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
318 200407 PHẠM VĂN QUYỀN 10/8/1976  Nam  AB.D 3/3/2023 8:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
319 200409 BÙI XUÂN DIỆU 8/20/1989  Nam  AB.D 3/3/2023 8:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
320 200414 NGUYỄN VĂN THUẬN 12/20/1990  Nam  OILER 3/3/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
321 200418 BÙI KHẮC NINH 11/2/1976  Nam  COOK 3/3/2023 8:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
322 200419 LÊ VĂN LẬP 3/1/1991  Nam  2/O 3/3/2023 8:53  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
323 200425 NGUYỄN VĂN MẠNH 6/19/1982  Nam  M/M 3/3/2023 8:55  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
324 200430 TẠ QUANG ĐẠO 9/30/1993  Nam  3/O 3/3/2023 8:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
325 200431 ĐINH CÔNG TÀI 10/12/1982  Nam  OILER 3/3/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
326 200432 PHẠM VĂN QUANG 1/12/2002  Nam  OS.D 3/3/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
327 200435 CÙ VĂN DŨNG 5/19/1988  Nữ  ELECTRIC 3/3/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
328 200436 PHẠM XUÂN HUY 4/25/1986  Nam  ELECTRIC 3/3/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
329 200442 LÊ VĂN ĐÔ 7/14/1985  Nam  COOK 3/3/2023 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
330 200446 PHẠM TRUNG THÀNH 9/2/1989  Nam  3/E 3/3/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
331 200449 PHẠM TIẾN TÂN 9/8/1981  Nam  OILER 3/3/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
332 200451 NGUYỄN VĂN BẢO 4/8/1996  Nam  AB 3/3/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
333 200453 NGUYỄN VĂN THỤ 6/16/1992  Nam  4/E 3/3/2023 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
334 200452 HOÀNG VĂN TÙNG 12/16/1994  Nam  3/O 3/3/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên không xét nghiệm  VINIC
335 200457 TRẦN TUẤN CƯỜNG 2/18/1991  Nam  3/O 3/3/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
336 200458 TRẦN NGỌC BA 9/4/1986  Nam  4/E 3/3/2023 9:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
337 200460 TRẦN VĂN LÝ 12/15/1967  Nam  2/E 3/3/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH LƯƠNG
338 200464 TẠ HỮU QUANG 12/12/1999  Nam  OILER 3/3/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
339 200466 HOÀNG NHÂN CAO LANH 10/5/1991  Nam  2/E 3/3/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
340 200467 HÀ XUÂN TRƯỜNG 1/4/1985  Nam  OILER 3/3/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
341 200470 CAO VĂN QUYỀN 5/26/1983  Nam  3/E 3/3/2023 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
342 200472 SỒNG A THÁI 10/16/1998  Nam  OS.D 3/3/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
343 200475 TẠ DUY HIẾU 3/24/1998  Nam  OILER 3/3/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
344 200479 TRẦN VĂN BẮC 3/24/1992  Nam  2/E 3/3/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
345 200481 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 5/8/1994  Nam  AB.D 3/3/2023 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
346 200483 BÙI THÀNH ĐẠT 12/10/1978  Nam  C/E 3/3/2023 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
347 200484 TRẦN QUANG PHÚ 10/9/1978  Nam  C/E 3/3/2023 9:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
348 200488 NGUYỄN THỊ LEN 7/3/1993  Nữ 3/3/2023 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
349 200487 TRẦN VĂN HÒA 12/27/1995  Nam  OILER 3/3/2023 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
350 200493 HOÀNG HỮU VIỆN 7/16/1980  Nam  C/E 3/3/2023 9:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  HP Marine
351 200501 TRẦN VĂN CHẤT 2/8/1983  Nam  BOSUN 3/3/2023 9:33  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
352 200506 NGUYỄN BÁ LUÂN 10/9/1998  Nam  OILER 3/3/2023 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
353 200508 NGUYỄN ĐỨC LONG 11/29/1980  Nam  C/E 3/3/2023 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
354 200509 TRẦN QUỐC HOÀN 11/5/1989  Nam  OILER 3/3/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
355 200514 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8/5/1990  Nam  OILER 3/3/2023 9:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
356 200515 VŨ TRƯỜNG GIANG 4/30/1990  Nam  2/E 3/3/2023 9:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
357 200521 NGUYỄN VĂN HOÀNG 10/13/1988  Nam  AB.D 3/3/2023 9:47  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
358 200520 VŨ HƯNG ĐẠI 7/27/1986  Nam  3/O 3/3/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
359 200523 HOÀNG DUY TÂN 7/28/1992  Nam  AB.D 3/3/2023 9:51  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
360 200524 PHẠM VĂN TRUNG 8/22/1991  Nam  2/O 3/3/2023 9:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
361 200528 ĐOÀN VĂN TUẤN 7/1/1985  Nam  3/O 3/3/2023 9:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
362 200527 NGUYỄN VĂN KHẢI 2/14/1987  Nam 3/3/2023 9:57  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
363 200529 PHAN HỒNG QUÂN 4/27/1999  Nam  OILER 3/3/2023 9:59  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
364 200531 PHAN DUY HẢI 12/2/1990  Nam  3/O 3/3/2023 10:01  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
365 200532 CHU VĂN THẾ 4/12/1983  Nam  1/E 3/3/2023 10:02  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
366 200534 VŨ QUANG DŨNG 9/5/1996  Nam  AB.D 3/3/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
367 200538 TRẦN QUANG PHƯỚC 11/14/1982  Nam  OS.E 3/3/2023 10:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Vận Tải Biển Châu Á Thái Bình Dương
368 200547 TRẦN VĂN TỚI 8/22/1984  Nam  C/O 3/3/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
369 200551 ĐÀO ĐOÀN HIẾU 5/11/1999  Nam  OS.E 3/3/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
370 200552 TRẦN XUÂN DUY 8/14/1994  Nam  Carpenter 3/3/2023 10:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
371 200554 NGUYỄN HỮU ĐẠI 8/6/1991  Nam  BOSUN 3/3/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
372 200557 NGUYỄN VĂN TUẤN 11/19/1994  Nam  SAILOR 3/3/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
373 200560 TRẦN VĂN VŨ 7/22/1991  Nam  3/E 3/3/2023 10:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
374 200563 PHẠM TIẾN CỪ 11/14/1994  Nam  3/O 3/3/2023 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
375 200569 NGHIÊM VĂN DŨNG 12/25/1990  Nam  OS.D 3/3/2023 11:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
376 200570 MAI XUÂN LẠC 5/29/1987  Nam  FITTER 3/3/2023 11:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
377 200571 NGUYỄN VIẾT LÃM 6/5/1988  Nam  2/O 3/3/2023 11:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
378 200572 ĐÀO ĐỨC THIỆN 1/10/1998  Nam  3/E 3/3/2023 11:23  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic – Panama (chưa kèm form Panama)  VINIC
379 200619 NGUYỄN CÔNG KẾ 3/12/1973  Nam  BOSUN 3/3/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  QUANG MINH
380 200628 NGUYỄN KIM TRỌNG 4/9/1991  Nam  OS.D 3/3/2023 14:02  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
381 200634 PHẠM TRUNG HIẾU 11/29/1993  Nam  OS.E 3/3/2023 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
382 200635 NGUYỄN THÀNH CHUNG 2/6/1991  Nam  2/E 3/3/2023 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
383 200640 TRẦN VĂN TÂN 7/15/1989  Nam  COOK 3/3/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
384 200644 NGUYỄN VIẾT XUÂN 6/26/1984  Nam  CAPT 3/3/2023 14:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
385 200651 NGUYỄN HỮU TÂM 8/20/1986  Nam  2/E 3/3/2023 14:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
386 200655 LÊ HUY BỘ 10/22/1988  Nam  2/O 3/3/2023 14:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
387 200660 NGUYỄN CÔNG CƯƠNG 9/21/1991  Nam  AB.D 3/3/2023 14:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
388 200664 TRẦN TIẾN DŨNG 7/15/1993  Nam  AB.E 3/3/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
389 200667 PHẠM THÀNH CHUNG 10/18/2001  Nam  SAILOR 3/3/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
390 200671 NGUYỄN ĐỨC TUÂN 10/8/1984  Nam  AB.D 3/3/2023 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
391 200678 NGÔ TRỌNG TUẤN 9/11/1994  Nam  AB.D 3/3/2023 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
392 200680 BÙI VĂN QUANG 7/24/1994  Nam  OILER 3/3/2023 14:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
393 200683 MAI VĂN GIANG 9/1/1989  Nam  OILER 3/3/2023 14:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
394 200684 TRỊNH VĂN HÀO 11/24/1993  Nam  AB.D 3/3/2023 14:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
395 200688 LÊ ANH LÂM 2/6/1990  Nam  COOK 3/3/2023 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
396 200691 HOÀNG VĂN VẼ 9/10/1987  Nam  COOK 3/3/2023 14:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
397 200694 TRỊNH VĂN NINH 3/30/1999  Nam  AB.D 3/3/2023 14:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
398 200699 ĐINH VĂN VŨ LONG 6/26/1997  Nam  COOK 3/3/2023 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
399 200701 NGUYỄN TUẤN ANH 9/15/1993  Nam  AB.D 3/3/2023 14:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
400 200702 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 10/7/1995  Nam  OILER 3/3/2023 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
401 200704 LÊ PHẤN LỢI 4/24/1993  Nam  2/O 3/3/2023 14:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
402 200705 LÊ QUANG ANH 9/10/1987  Nam  4/E 3/3/2023 14:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
403 200707 TRẦN THANH TUYẾN 1/2/1991  Nam  AB.D 3/3/2023 15:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
404 200708 TRƯƠNG MẠNH HOÀN 1/18/1988  Nam  AB.D 3/3/2023 15:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
405 200709 PHẠM HỒNG THẮNG 9/18/1990  Nam  2/O 3/3/2023 15:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
406 200710 NGUYỄN VĂN LINH 10/20/1994  Nam  3/O 3/3/2023 15:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
407 200712 NGUYỄN QUANG HIỂN 1/12/1999  Nam  ELECTRIC 3/3/2023 15:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
408 200713 TRẦN HƯNG THỊNH 9/29/1999  Nam  OS.D 3/3/2023 15:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
409 200714 ĐÀO VĂN HÒA 5/11/1997  Nam  OILER 3/3/2023 15:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
410 200715 NGUYỄN TÙNG LÂM 8/22/2000  Nam 3/3/2023 15:12  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
411 200719 VŨ VIỆT DŨNG 11/13/1988  Nam  2/O 3/3/2023 15:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
412 200721 ĐINH VĂN SỸ 7/29/1988  Nam  2/O 3/3/2023 15:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
413 200723 HOÀNG TIẾN THỊNH 4/17/2004  Nam 3/3/2023 15:23  KSK lấy bằng lái xe nam
414 200724 LÊ THỊ HỒNG HIÊN 4/4/1980  Nữ 3/3/2023 15:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
415 200725 LÊ HOÀNG ANH 12/27/1992  Nam 3/3/2023 15:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
416 200727 GUO YONG 7/9/1985  Nam 3/3/2023 15:36  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
417 200731 LIANG YUZHANG 6/12/1972  Nam 3/3/2023 15:58  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
418 200734 TAN FANGJIAN 1/21/1971  Nam 3/3/2023 16:02  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
419 200735 ZHANG YUEMING 4/27/1953  Nam 3/3/2023 16:03  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
420 200737 YU JIE 11/7/1989  Nam 3/3/2023 16:06  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
421 200738 PHẠM DUY LONG 2/4/1995  Nam  AB.E 3/3/2023 16:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
422 200739 LIU YUANCHAO 11/24/1970  Nam 3/3/2023 16:11  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
423 200741 YAN RIQUAN 12/27/1984  Nam 3/3/2023 16:14  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
424 200742 YAN HONGYI 10/27/1981  Nam 3/3/2023 16:18  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
425 200759 NGUYỄN BÁ DƯỠNG 9/7/1977  Nam  OILER 3/4/2023 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
426 200760 PHẠM THANH HOÀNG 8/17/1993  Nam  OS.E 3/4/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
427 200762 NGUYỄN CÔNG MINH 1/1/1994  Nam  OILER 3/4/2023 7:44  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
428 200764 NGUYỄN TIẾN HIẾU 1/12/1988  Nam  4/E 3/4/2023 7:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
429 200765 BÙI VĂN SỸ 8/10/1992  Nam  2/O 3/4/2023 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
430 200766 NGUYỄN ĐĂNG THỊNH 2/27/1995  Nam  OILER 3/4/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
431 200767 LÂM KIM ĐỘNG 9/12/1985  Nam  OILER 3/4/2023 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
432 200768 PHẠM VĂN HẢI 5/10/1987  Nam  OS.E 3/4/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
433 200769 NGUYỄN HỮU SƠN 12/1/1992  Nam  3/E 3/4/2023 7:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
434 200770 VŨ DUY THÀNH 1/24/1992  Nam  3/O 3/4/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
435 200771 NGUYỄN VĂN CHINH 11/7/1984  Nam  DECK OFFICER 3/4/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
436 200772 NGUYỄN VĂN LIỀU 4/2/1976  Nam  OILER 3/4/2023 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
437 200775 TẠ TUẤN MINH 4/20/1998  Nam 3/4/2023 8:07  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
438 200776 DƯƠNG ĐỨC QUÝ 8/25/1982  Nam  FITTER 3/4/2023 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
439 200778 HOÀNG VĂN CHỈNH 10/7/1982  Nam  OILER 3/4/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
440 200780 CHU THẾ HIẾU 6/4/2001  Nam  AB 3/4/2023 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
441 200783 ĐẶNG VĂN TỚI 9/27/1988  Nam  4/E 3/4/2023 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
442 200784 NGUYỄN VĂN KHỎE 4/1/1983  Nam  4/E 3/4/2023 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
443 200786 TỐNG TRẦN SƠN 12/17/1998  Nam  AB.D 3/4/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
444 200788 PHẠM VĂN LINH 10/30/1991  Nam  3/E 3/4/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
445 200790 TRẦN THANH SƠN 9/15/1989  Nam  ELECTRIC 3/4/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
446 200793 BÙI HỒNG QUÂN 5/20/1994  Nam  AB.D 3/4/2023 8:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
447 200799 NGUYỄN ĐỨC CHUÔNG 3/4/1983  Nam 3/4/2023 8:48  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
448 200811 TRẦN VĂN LỰC 3/2/1989  Nam  OS.D 3/4/2023 10:03  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
449 200815 LÊ VĂN NHIỄN 8/9/1990  Nam  2/E 3/4/2023 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
450 200816 ĐINH VĂN LẠNG 7/1/1981  Nam  AB 3/4/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIẾN THÀNH
451 200821 LÊ CÔNG ĐIỀN 2/17/1984  Nam  OS.D 3/4/2023 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
452 200945 TRẦN ĐÌNH KHÁNH 11/15/1992  Nam  OS.D 3/6/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
453 200948 TRẦN VĂN HIỀN 8/1/1995  Nam  AB.D 3/6/2023 7:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
454 200949 NGUYỄN VĂN QUANG 3/28/1983  Nam  OS.D 3/6/2023 7:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
455 200956 HOÀNG VĂN VƯƠNG 12/11/1989  Nam  3/O 3/6/2023 7:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
456 200964 NGUYỄN THANH HÙNG 4/1/1965  Nam  SAILOR 3/6/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
457 200966 PHAN DUY HIỀN 8/17/1988  Nam  3/E 3/6/2023 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ TRANG
458 200967 VŨ VĂN VINH 5/10/1983  Nam  OS.D 3/6/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  PCT
459 200972 NGUYỄN VĂN THỊNH 10/25/1989  Nam  2/E 3/6/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CSM
460 200977 TRẦN ĐỨC CHUNG 10/15/1984  Nam  OILER 3/6/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
461 200975 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 10/26/1999  Nam  OILER 3/6/2023 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
462 200984 LÊ VĂN QUỲNH 11/18/1991  Nam  3/O 3/6/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
463 200983 THÁI VĂN HIẾU 2/15/1987  Nam  BOSUN 3/6/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
464 200988 TẠ ĐÌNH TRÀ 10/15/1995  Nam  AB.D 3/6/2023 8:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
465 200993 TRẦN VĂN THUẬN 10/10/1986  Nam  1/E 3/6/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
466 200995 NGUYỄN VĂN CÔNG 11/24/1991  Nam  3/O 3/6/2023 8:10  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
467 200998 PHẠM NGỌC SƠN 10/25/1984  Nam  1/E 3/6/2023 8:12  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
468 201001 NGUYỄN PHÚC SÁNG 12/24/1982  Nam  OS.E 3/6/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
469 201004 PHAN BÁ PHÚC 2/5/1977  Nam  OILER 3/6/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
470 201006 VÕ QUỐC TÍN 11/18/1994  Nam  OS.E 3/6/2023 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
471 201010 HỒ SỸ KHANH 10/13/1982  Nam  3/E 3/6/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
472 201013 NGUYỄN ĐẮC PHÚC 6/24/1984  Nam  FITTER 3/6/2023 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
473 201019 HOÀNG VĂN THỊNH 8/28/1989  Nam  OS.E 3/6/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
474 201017 TRẦN XUÂN CHÍNH 5/5/1979  Nam  OILER 3/6/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
475 201020 TRƯƠNG VĂN DOANH 9/22/1990  Nam  OS.D 3/6/2023 8:23  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
476 201023 NGUYỄN THÀNH HOÀNG 11/7/1984  Nam  ELECTRIC 3/6/2023 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
477 201027 HOÀNG VĂN SỸ 1/12/1980  Nam  OS.D 3/6/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
478 201028 ĐỒNG VĂN HUẤN 2/11/1985  Nam  C/O 3/6/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
479 201035 NGÔ VĂN KỲ 7/6/1989  Nam  4/E 3/6/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
480 201037 NGUYỄN VĂN TÀI 12/8/1981  Nam  C/E 3/6/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
481 201040 TRẦN TRÍ BÉ 3/27/1988  Nam  OILER 3/6/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  DMC
482 201038 LÊ XUÂN TRƯỜNG 10/20/1990  Nam  AB.D 3/6/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG
483 201046 VÕ QUANG TRUNG 10/4/1996  Nam  AB.D 3/6/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
484 201050 NGUYỄN DUY HÙNG 5/12/1974  Nam  COOK 3/6/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
485 201051 TRẦN VĂN HƯNG 8/25/1981  Nam  BOSUN 3/6/2023 8:34  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
486 201056 BÙI NAM PHƯƠNG 1/2/1971  Nam  SAILOR 3/6/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
487 201062 NGUYỄN TRƯỜNG MINH 12/20/1990  Nam  OS.E 3/6/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
488 201068 ĐẬU XUÂN DIỆN 8/10/1973  Nam  COOK 3/6/2023 8:39  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
489 201072 ĐÀO TRỌNG QUÂN 11/12/1981  Nam  2/O 3/6/2023 8:41  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
490 201071 HOÀNG DUY KHÁNH 7/5/1986  Nam  3/E 3/6/2023 8:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
491 201075 PHÙNG VĂN DUY 9/18/1983  Nam  2/E 3/6/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
492 201076 TRẦN TRÍ THÀNH 9/5/1977  Nam  C/E 3/6/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
493 201078 PHẠM VĂN HƯỞNG 2/4/1983  Nam  C/E 3/6/2023 8:43  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
494 201080 HOÀNG QUỐC DƯƠNG 4/7/1988  Nam  C/O 3/6/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
495 201083 NGUYỄN ĐÌNH LONG 11/12/1988  Nam  ELECTRIC 3/6/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
496 201090 VŨ HOÀI NAM 12/14/1980  Nam  AB 3/6/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
497 201092 DƯƠNG TÒNG VĂN 3/18/1984  Nam  4/E 3/6/2023 8:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
498 201096 BÙI ĐỨC TÂN 5/10/1991  Nam  3/O 3/6/2023 8:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
499 201098 PHẠM TRUNG KIÊN 1/12/1997  Nam  AB.D 3/6/2023 8:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
500 201103 LÊ TẤT THANH 9/8/1991  Nam  OS.D 3/6/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
501 201104 TRƯƠNG ĐĂNG THIỆU 8/13/1987  Nam  2/E 3/6/2023 8:54  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
502 201111 NGUYỄN HOÀNG VŨ 7/18/1998  Nam  3/O 3/6/2023 8:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  DMC
503 201108 BÙI VĂN DŨNG 1/7/1986  Nam  3/E 3/6/2023 8:56  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
504 201114 LÊ VĂN THÀNH 8/6/1990  Nam  3/E 3/6/2023 8:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
505 201117 LÊ VĂN THỌ 6/11/1982  Nam  C/E 3/6/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
506 201121 NGUYỄN THẾ ĐẠT 9/4/1978  Nam  C/E 3/6/2023 9:01  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
507 201122 VŨ ĐỨC SĨ 12/20/1988  Nam  C/O 3/6/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
508 201124 HOÀNG VĂN SÁNG 8/17/1982  Nam  AB 3/6/2023 9:02  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
509 201126 TỐNG VĂN THANH 11/7/1978  Nam  C/O 3/6/2023 9:04  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
510 201128 ĐỖ TIẾN DUÂN 2/12/1982  Nam  CAPT 3/6/2023 9:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
511 201129 TĂNG VĂN VƯỢNG 8/22/1990  Nam  FITTER 3/6/2023 9:05  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
512 201131 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 10/12/1996  Nam  OILER 3/6/2023 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
513 201132 PHẠM QUỐC LƯU 4/20/1992  Nam  C/O 3/6/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
514 201137 PHƯƠNG VĂN NGỌC 8/29/1976  Nam  COOK 3/6/2023 9:08  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
515 201138 LÊ TRỌNG SƠN 11/13/1996  Nam  OILER 3/6/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
516 201147 VŨ XUÂN VIỆT 5/4/1986  Nam  AB.D 3/6/2023 9:12  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
517 201148 NGUYỄN VĂN TRÁNG 9/7/1996  Nam  AB.D 3/6/2023 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
518 201154 NGUYỄN VĂN NGỰ 7/25/1991  Nam  OILER 3/6/2023 9:15  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
519 201153 NGUYỄN ĐỨC TÂN 12/15/1992  Nam  BOSUN 3/6/2023 9:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
520 201160 VÕ TRẦN LONG KHUÊ 4/12/1984  Nam  COOK 3/6/2023 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
521 201162 TRẦN VĂN TÁ 8/20/1985  Nam  C/O 3/6/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
522 201168 LƯU THƯỢNG PHÁN 10/30/1989  Nam  3/E 3/6/2023 9:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI ÂU
523 201166 NGUYỄN BẢO ANH 3/8/2004  Nam  OS.E 3/6/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
524 201170 VŨ ĐỨC LUÂN 8/26/1988  Nam  OS.D 3/6/2023 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
525 201173 NGUYỄN VĂN ĐẠT 12/11/1996  Nam  OS.D 3/6/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
526 201176 PHẠM TUẤN ANH 11/22/1980  Nam  CAPT 3/6/2023 9:26  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
527 201175 PHẠM MINH TIẾN 6/24/1991  Nam  3/E 3/6/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
528 201179 HOÀNG DUY ĐỘ 10/5/1993  Nam  OILER 3/6/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
529 201182 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG 10/2/1984  Nam  FITTER 3/6/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
530 201185 CHU TIẾN HƯNG 5/15/2000  Nam  SAILOR 3/6/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
531 201190 NGÔ TRÍ DOÃN 6/27/1981  Nam  2/E 3/6/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
532 201189 NGUYỄN VĂN LUÂN 1/13/1990  Nam  AB 3/6/2023 9:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
533 201191 NGUYỄN VĂN LUÂN 8/28/1988  Nam  CAPT 3/6/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
534 201193 NGUYỄN QUANG BẢO 5/29/1998  Nam  OILER 3/6/2023 9:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
535 201192 NGUYỄN HEN RY 10/23/1997  Nam  OILER 3/6/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
536 201196 TRỊNH MINH THẮNG 12/31/1992  Nam  AB.D 3/6/2023 9:36  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
537 201197 VŨ VĂN TRỊNH 2/16/1993  Nam  4/E 3/6/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HƯNG PHÁT
538 201200 LÊ KHẮC SƠN 2/16/1970  Nam  C/O 3/6/2023 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
539 201201 TRẦN VĂN CẢNH 4/14/1984  Nam  3/O 3/6/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
540 201210 TRẦN MẠNH HÙNG 1/17/2000  Nam  SAILOR 3/6/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
541 201206 ĐỖ NHƯ TÌNH 11/4/2002  Nam  OILER 3/6/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
542 201208 BÙI QUANG MINH 9/13/2002  Nam  OILER 3/6/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
543 201211 HOÀNG THÁI BÌNH 11/21/1972  Nam  M/M 3/6/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
544 201214 NGUYỄN CẢNH TRƯỜNG 8/10/1995  Nam  4/E 3/6/2023 9:49  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
545 201213 TRẦN VĂN TUẤN 4/15/1987  Nam  2/E 3/6/2023 9:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
546 201216 NGUYỄN MAI LINH 8/4/2003  Nữ 3/6/2023 9:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
547 201217 NGUYỄN VĂN DUY 4/23/1992  Nam  3/E 3/6/2023 9:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
548 201219 NGUYỄN TIẾN HƯNG 3/24/1975  Nam  COOK 3/6/2023 9:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
549 201221 NGUYỄN TRỌNG BẰNG 4/3/2001  Nam  SAILOR 3/6/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
550 201222 HOÀNG ANH TUẤN 6/16/1998  Nam  ENGINE – CADET 3/6/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
551 201224 ĐÀO XUÂN SANG 10/23/1999  Nam  AB.D 3/6/2023 9:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
552 201225 TRẦN HỒNG THẮNG 4/5/1985  Nam  C/O 3/6/2023 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
553 201228 ĐÀO VĂN BIÊN 7/5/1985  Nam  M/M 3/6/2023 10:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
554 201232 PHẠM VĂN SÓNG 1/10/1992  Nam  2/O 3/6/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GREEN OCEAN
555 201233 HOÀNG VĂN HƯỞNG 9/9/1993  Nam  OS 3/6/2023 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
556 201236 ĐINH NHƯ BẮC 7/15/1994  Nam  AB.D 3/6/2023 10:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
557 201244 VŨ ĐỨC LƯỢNG 1/16/1999  Nam 3/6/2023 10:11  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
558 201245 NGUYỄN XUÂN VƯƠNG 1/15/1981  Nam  OS.E 3/6/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
559 201250 LẠI TRỌNG TRÍ 2/4/1969  Nam  COOK 3/6/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
560 201251 PHẠM VĂN BÌNH 11/27/1984  Nam  C/O 3/6/2023 10:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
561 201254 NGUYỄN HỮU DŨNG 8/23/1990  Nam  OILER 3/6/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
562 201265 NGUYỄN THẾ ANH 11/11/1995  Nam  AB.D 3/6/2023 10:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
563 201266 BÙI VĂN CƯỜNG 1/20/1989  Nam  3/E 3/6/2023 10:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
564 201269 QUÁCH BÁ DUY 10/2/1996  Nam  AB.D 3/6/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
565 201275 VŨ QUANG MINH 11/1/1987  Nam  ELECTRIC 3/6/2023 11:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
566 201278 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG HOA 1/1/1997  Nữ 3/6/2023 11:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
567 201279 LÊ THẾ AN 1/1/1996  Nam 3/6/2023 11:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
568 201317 LƯỜNG VĂN NHÂM 8/12/1984  Nam  CAPT 3/6/2023 13:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
569 201321 ĐÀO VIỆT HƯNG 5/26/1994  Nam  AB.D 3/6/2023 14:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
570 201324 NGUYỄN VĂN GIANG 10/29/1985  Nam  OILER 3/6/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
571 201326 NGUYỄN TUẤN VĂN 12/8/1986  Nam  AB.D 3/6/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
572 201329 NGUYỄN VĂN HẬU 9/2/1991  Nam  2/O 3/6/2023 14:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
573 201330 ĐINH VĂN HÒA 10/20/1989  Nam  AB.D 3/6/2023 14:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
574 201331 NGUYỄN DUY HẢI 11/16/1988  Nam  AB.D 3/6/2023 14:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
575 201333 NGUYỄN TRỌNG SÁU 5/19/1992  Nam  AB.D 3/6/2023 14:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
576 201334 HỒ CÔNG HÙNG 4/20/1985  Nam  ENGINE OFFICER 3/6/2023 14:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
577 201338 VŨ MẠNH TRÚC 8/20/1993  Nam  2/O 3/6/2023 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
578 201340 NGUYỄN TIẾN VUI 8/15/1993  Nam  OILER 3/6/2023 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
579 201339 QUÁCH ĐÌNH HIỆP 10/1/1993  Nam  3/O 3/6/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
580 201344 NGUYỄN TRỌNG HÀ 8/5/1986  Nam  BOSUN 3/6/2023 14:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
581 201346 ĐẶNG ĐỨC HOÀNG 8/13/2004  Nam  OS.D 3/6/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
582 201347 HÀ QUANG TIỆP 1/7/1986  Nam  AB.D 3/6/2023 14:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
583 201348 NGUYỄN VĂN LINH 12/14/1989  Nam  ELECTRIC 3/6/2023 14:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
584 201349 TRẦN ĐỨC HIỂN 1/11/1999  Nam  OS.E 3/6/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
585 201350 TRẦN VĂN THÁI 5/21/1992  Nam  SAILOR 3/6/2023 14:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
586 201352 LÊ HỒNG THANH 7/15/1964  Nam  CAPT 3/6/2023 14:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
587 201355 LẠI THẾ CHUYÊN 4/30/1988  Nam  C/O 3/6/2023 14:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
588 201357 NGUYỄN VĂN XUÂN 1/26/1994  Nam  2/O 3/6/2023 14:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
589 201358 LƯƠNG VĂN NHƯ 1/10/1989  Nam  3/O 3/6/2023 14:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
590 201362 LÊ VĂN CƯỜNG 12/7/1971  Nam  OILER 3/6/2023 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
591 201359 VŨ VĂN HIỆP 6/22/1988  Nam  OS.D 3/6/2023 14:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
592 201360 TRẦN KHẮC MẠNH 10/2/1994  Nam  AB.D 3/6/2023 14:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
593 201365 NGUYỄN NGỌC DU 7/8/1974  Nam  M/M 3/6/2023 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
594 201367 TRẦN ĐÌNH CƯỜNG 3/8/2000  Nam  AB.D 3/6/2023 14:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
595 201368 THÁI BÁ TUYẾN 11/21/1987  Nam  AB.D 3/6/2023 14:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
596 201369 TÔN QUANG ANH 2/14/1989  Nam  OS.D 3/6/2023 14:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
597 201370 NGUYỄN LONG QUÂN 7/7/1989  Nam  COOK 3/6/2023 14:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
598 201371 NGUYỄN VĂN THÚC 3/6/1982  Nam  OS.D 3/6/2023 14:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
599 201373 TRƯƠNG CÔNG PHƯƠNG 9/15/1970  Nam  ELECTRIC 3/6/2023 14:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
600 201381 NGUYỄN THANH TÙNG 5/3/1983  Nam  C/E 3/6/2023 14:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
601 201383 ĐÀO PHÚ THỤY 7/22/1981  Nam  2/E 3/6/2023 14:54  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
602 201385 MAI NGỌC VĂN 3/19/1991  Nam  3/E 3/6/2023 14:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
603 201386 TẠ KHẮC ĐÀI 7/28/1987  Nam  4/E 3/6/2023 14:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
604 201388 PHAN VĂN ĐÌNH 10/12/1985  Nam  AB.E 3/6/2023 14:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
605 201389 NGUYỄN VĂN QUỐC 11/24/1995  Nam  AB.E 3/6/2023 14:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
606 201393 CHU VĂN ĐỊNH 1/18/1984  Nam  AB.E 3/6/2023 14:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
607 201394 NGUYỄN VĂN THÁI 9/2/1980  Nam  OS.E 3/6/2023 14:59  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
608 201395 NGUYỄN THÁI LÊ 12/20/1983  Nam  OS.E 3/6/2023 15:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
609 201397 NGUYỄN VĂN BẢO 11/11/1975  Nam  COOK 3/6/2023 15:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
610 201398 NGUYỄN SỸ KHÁNH 7/7/1975  Nam  M/M 3/6/2023 15:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
611 201406 MAI XUÂN TIẾN 6/2/2000  Nam 3/6/2023 15:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
612 201410 VŨ HỒNG QUANG 11/19/2002  Nam  OILER 3/6/2023 15:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
613 201411 VŨ ĐỨC LINH 5/1/1989  Nam  SAILOR 3/6/2023 15:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
614 201413 TRỊNH HOÀNG PHI 11/20/1995  Nam 3/6/2023 15:33  KSK lấy bằng lái xe nam
615 201417 NGUYỄN THÀNH LUÂN 1/5/1985  Nam  AB 3/6/2023 15:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
616 201429 LÊ QUANG CƯỜNG 1/4/1986  Nam  OS.D 3/6/2023 16:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
617 201478 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 1/19/1993  Nam  1/E 3/7/2023 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
618 201493 HOÀNG VĂN HOÀN 6/20/1988  Nam  SAILOR 3/7/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
619 201489 CAO TIẾN THỊNH 5/5/1995  Nam  AB.E 3/7/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI NAM
620 201497 HOÀNG VĂN BÌNH 3/12/1985  Nam  C/O 3/7/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty vận tải biển OSL
621 201500 MAI ĐĂNG QUYẾT 2/19/1983  Nam  C/E 3/7/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
622 201502 TRẦN MINH DŨNG 7/10/1992  Nam  OS.D 3/7/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
623 201504 NGUYỄN PHƯỚC TÍNH 8/4/1987  Nam  SAILOR 3/7/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
624 201509 TRẦN NGỌC GIANG 10/30/1999  Nam  AB.D 3/7/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
625 201512 TRẦN NAM GIANG 5/23/1995  Nam  BOSUN 3/7/2023 7:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
626 201514 NGUYỄN VĂN HIỂN 4/22/1991  Nam  OS.E 3/7/2023 7:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
627 201516 TRẦN XUÂN THẠO 4/12/1998  Nam  OS.D 3/7/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ATACO
628 201521 LÊ ANH SƠN 9/1/1977  Nam  C/E 3/7/2023 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
629 201525 BÙI VĂN TUẤN 1/30/1984  Nam  4/E 3/7/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
630 201526 TẠ XUÂN BÁCH 9/3/2000  Nam  OS.D 3/7/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
631 201528 TRẦN XUÂN HUÂN 6/25/1981  Nam  WPR 3/7/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
632 201530 LÊ DUY TRƯỜNG 10/10/1993  Nam  3/E 3/7/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
633 201529 PHAN HỒNG HƯƠNG 10/22/1991  Nam  2/O 3/7/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
634 201534 NGUYỄN TRUNG HIẾU 3/1/1995  Nam  OS.E 3/7/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
635 201533 PHẠM VĂN BẠN 4/24/1974  Nam  3/O 3/7/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
636 201539 NGUYỄN MINH ĐỨC 9/3/1994  Nam  OS.E 3/7/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
637 201542 MAI VĂN TÝ 10/20/1984  Nam  AB.D 3/7/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
638 201543 NGUYỄN VIẾT TUẤN 10/18/1990  Nam  SAILOR 3/7/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
639 201545 NGUYỄN VĂN HIỆP 7/26/2001  Nam  OS.D 3/7/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
640 201546 NGUYỄN BÁ PHƯƠNG 9/23/1990  Nam  AB 3/7/2023 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
641 201549 TRẦN VĂN THÀNH 6/8/1985  Nam  3/E 3/7/2023 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
642 201550 HOÀNG CÔNG NGỌC 1/19/1984  Nam  3/O 3/7/2023 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
643 201553 DƯƠNG XUÂN ĐỨC 6/3/1980  Nam  OILER 3/7/2023 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
644 201555 TRẦN DANH TUẤN 6/3/1985  Nam  2/E 3/7/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
645 201557 BÙI VĂN HUẤN 9/2/1986  Nam  ELECTRIC 3/7/2023 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
646 201562 NGÔ QUỐC HIẾU 2/14/1992  Nam  AB.D 3/7/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
647 201561 TRẦN VĂN TOẢN 12/8/1973  Nam  PUMP 3/7/2023 8:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
648 201566 PHẠM VĂN CHIẾN 3/20/1989  Nam  AB.E 3/7/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
649 201569 BÙI TIẾN TÙNG 12/13/1989  Nam  AB.D 3/7/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
650 201571 LÊ VĂN QUYẾT VŨ 6/25/1994  Nam  4/E 3/7/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
651 201573 NGUYỄN ĐỨC THẾ 4/2/1983  Nam 3/7/2023 8:24  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
652 201576 PHẠM VĂN ĐĂNG 10/12/1996  Nam  OS.D 3/7/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
653 201578 BÙI ĐÌNH THĂNG 6/21/1983  Nam 3/7/2023 8:26  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
654 201582 BÙI MINH ĐỘ 11/11/1981  Nam  C/E 3/7/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
655 201581 VŨ THẾ HẢI PHONG 6/9/2002  Nam  OILER 3/7/2023 8:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  DMCC
656 201583 TRẦN XUÂN QUÝ 8/16/1994  Nam  AB.E 3/7/2023 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
657 201585 PHẠM VĂN TRỌNG 6/12/1985  Nam  C/O 3/7/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
658 201589 HOÀNG VĂN HÙNG 7/24/1988  Nam  OS.E 3/7/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
659 201590 LÊ VĂN TUÂN 6/15/1983  Nam  OS.D 3/7/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
660 201591 TRỊNH QUANG HUY 1/1/1972  Nam  CAPT 3/7/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
661 201599 BÙI TRẦN ANH QUANG 11/2/1987  Nam  CAPT 3/7/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
662 201602 NGUYỄN TRUNG KIÊN 12/28/1993  Nam  4/E 3/7/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
663 201610 CAO ĐỨC TÀI 7/2/2000  Nam  AB.D 3/7/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
664 201605 VŨ VĂN ĐÔNG 2/19/1986  Nam  OILER 3/7/2023 8:37  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
665 201611 NGUYỄN NGỌC HOÀN 3/5/1994  Nam  4/E 3/7/2023 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
666 201616 NGUYỄN ĐÌNH NĂM 3/23/1983  Nam  CAPT 3/7/2023 8:42  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
667 201625 ĐỖ THÀNH TRỌNG 1/15/1989  Nam  AB.D 3/7/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
668 201623 VŨ THÁI KHANG 2/3/1995  Nam  OS.D 3/7/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
669 201627 NGUYỄN KIẾN QUỐC 5/11/1997  Nam  OS.D 3/7/2023 8:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
670 201629 HOÀNG MINH TUẤN 10/2/1996  Nam  AB.D 3/7/2023 8:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
671 201631 NGUYỄN VĂN ĐẠT 1/1/2003  Nam  OS.E 3/7/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
672 201634 TRƯƠNG MINH HIẾU 1/6/1985  Nam  2/E 3/7/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
673 201636 PHẠM VĂN TUÂN 3/25/1982  Nam  FITTER 3/7/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
674 201640 NGÔ BÁ TÚ 1/11/1991  Nam  2/E 3/7/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
675 201639 ĐỖ HUY HOÀNG 3/8/1979  Nam  CAPT 3/7/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
676 201643 NGUYỄN CÔNG LUẬN 6/9/1987  Nam  OILER 3/7/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
677 201645 NGUYỄN VĂN THANH 7/13/1990  Nam  AB.E 3/7/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
678 201650 ĐOÀN QUỐC HUY 11/6/2002  Nam  SAILOR 3/7/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
679 201653 NGUYỄN VĂN ANH 10/10/1987  Nam  OILER 3/7/2023 8:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
680 201652 LÊ VĂN VÕ 7/21/1992  Nam  3/E 3/7/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
681 201654 TRỊNH CÔNG VĂN 11/18/1986  Nam 3/7/2023 9:00  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
682 201659 LÊ VĂN HÀNH 11/16/1975  Nam  FITTER 3/7/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
683 201667 NGUYỄN VĂN TUYẾN 3/6/1986  Nam  3/E 3/7/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
684 201672 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 1/1/1995  Nữ 3/7/2023 9:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
685 201679 NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG 10/2/1990  Nam  3/E 3/7/2023 9:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
686 201681 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 5/24/1988  Nam  C/O 3/7/2023 9:15  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
687 201685 ĐẶNG VĂN NGHĨA 12/10/2000  Nam  OILER 3/7/2023 9:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
688 201688 LI GANGHUA 8/30/1979  Nam 3/7/2023 9:19  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
689 201693 NGUYỄN QUANG VŨ 10/2/2003  Nam  AB.E 3/7/2023 9:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
690 201695 LIU RUYI 3/2/1985  Nam 3/7/2023 9:24  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
691 201701 ĐÀO VỆ QUỐC QUÂN 6/16/1985  Nam 3/7/2023 9:28  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
692 201710 LÊ TRƯỜNG TAM 10/16/2004  Nam  OILER 3/7/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
693 201706 NGUYỄN TRỊNH HƯNG 12/7/1985  Nam 3/7/2023 9:31  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
694 201713 ĐÀO ĐỨC NAM 2/9/1978  Nam  BOSUN 3/7/2023 9:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
695 201717 NGUYỄN VĂN HUYNH 5/3/1996  Nam  AB.D 3/7/2023 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
696 201722 PHẠM DUY HƯNG 9/21/2002  Nam  SAILOR 3/7/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
697 201724 TRẦN THỊ HIỀN 1/1/1980  Nữ 3/7/2023 9:58  KSK lấy bằng lái xe nữ
698 201727 LÊ TRỌNG HUY 4/29/1995  Nam  Carpenter 3/7/2023 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
699 201734 VŨ ĐÌNH HẬU 9/16/1988  Nam  AB.D 3/7/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
700 201735 NGUYỄN THANH DIỆU 9/1/1984  Nam  C/O 3/7/2023 10:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
701 201737 BÙI QUANG ĐẠI 6/5/1985  Nam  C/O 3/7/2023 10:17  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
702 201741 NGUYỄN VĨNH HIẾU 3/20/1995  Nam  OS.D 3/7/2023 10:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
703 201745 VŨ ĐÌNH CHƯƠNG 10/5/1983  Nam  AB.D 3/7/2023 10:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
704 201746 ĐẶNG XUÂN HIẾU 10/6/1975  Nam 3/7/2023 10:57  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
705 201747 TRẦN VĂN THẮNG 12/7/1992  Nam  COOK 3/7/2023 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
706 201748 TRẦN NGỌC TRỊNH 8/12/1986  Nam  AB.E 3/7/2023 11:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ATACO
707 201749 LÊ QUANG TUẤN ANH 10/26/1991  Nam  ENGINE – CADET 3/7/2023 11:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
708 201750 NGUYỄN ĐĂNG CẢNH 12/21/1990  Nam  3/O 3/7/2023 11:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HƯNG PHÁT
709 201753 PHẠM BÁ TRỌNG 7/25/1990  Nam  COOK 3/7/2023 11:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
710 201754 PHẠM VĂN THỨC 4/20/1985  Nam  COOK 3/7/2023 11:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
711 201785 NGUYỄN VŨ MINH 8/3/1984  Nam  ELECTRIC 3/7/2023 13:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
712 201784 TRẦN THANH LÂM 4/6/2000  Nam  AB.D 3/7/2023 13:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
713 201788 LƯƠNG VĂN HUY 4/6/1986  Nam  SAILOR 3/7/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ VINFAST – AN PHÁT
714 201792 VŨ ĐỨC NAM 2/28/1983  Nam  OS.D 3/7/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
715 201800 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 1/29/1999  Nam  AB.D 3/7/2023 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
716 201797 ĐỖ VĂN SỸ 4/26/1996  Nam  AB.D 3/7/2023 14:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
717 201802 ĐỖ TIẾN DŨNG 11/14/1991  Nam  OILER 3/7/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
718 201804 NGUYỄN DUY THÁI 11/21/2002  Nam  OILER 3/7/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
719 201807 TRẦN VĂN TUYẾN 9/19/1992  Nam  ELECTRIC 3/7/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
720 201812 BÙI THỊ THU HOÀI 2/12/1984  Nữ 3/7/2023 14:16  KSK lấy bằng lái xe nữ
721 201813 PHẠM THỊ NGA 5/5/1984  Nữ 3/7/2023 14:18  KSK lấy bằng lái xe nữ
722 201838 LÊ THỊ NGỌC TRANG 4/12/1984  Nữ 3/7/2023 14:46  KSK lấy bằng lái xe nữ
723 201839 VŨ VĂN ANH 9/6/1979  Nam 3/7/2023 14:47  KSK lấy bằng lái xe nam
724 201841 TRẦN VĂN SỸ 2/10/1992  Nam  2/O 3/7/2023 14:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
725 201844 PHẠM TRUNG DŨNG 8/13/1989  Nam  OS.D 3/7/2023 14:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
726 201864 TRẦN TUẤN ĐẠT 5/21/1997  Nam  AB.D 3/7/2023 15:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
727 201886 NGUYỄN VĂN BÌNH 9/22/2002  Nam 3/7/2023 16:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
728 201922 NGUYỄN VĂN TUỆ 7/5/1976  Nam  C/E 3/8/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
729 201928 NGUYỄN XUÂN NĂNG 8/20/1989  Nam  C/O 3/8/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
730 201931 BÙI VĂN TUÂN 10/11/1990  Nam  SAILOR 3/8/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
731 201936 TRỊNH THANH HÓA 3/8/1975  Nam  CAPT 3/8/2023 7:51  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
732 201941 NGUYỄN VĂN LINH 8/15/1992  Nam  OILER 3/8/2023 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
733 201946 TRẦN BÁ TÁM 4/26/1992  Nam  OILER 3/8/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
734 201953 TRẦN ĐÌNH TÙNG 10/5/1993  Nam  AB.D 3/8/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
735 201954 VŨ VĂN ĐẠT 9/22/1992  Nam  OS.D 3/8/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
736 201960 DƯƠNG VĂN PHÚ 6/16/1995  Nam  AB.D 3/8/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
737 201961 TRẦN VĂN TÙNG 10/5/1988  Nam  2/E 3/8/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
738 201965 TRẦN VĂN LONG 8/1/1995  Nam  AB.D 3/8/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
739 201970 NGUYỄN THẾ ĐỒNG 7/16/1987  Nam  CAPT 3/8/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
740 201973 PHAN VĂN LINH 9/7/1989  Nam  2/O 3/8/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
741 201974 TRẦN QUÝ ÂN 8/16/1989  Nam  3/E 3/8/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
742 201981 PHẠM VĂN HUY 5/8/1992  Nam  ELECTRIC 3/8/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
743 201980 TRẦN HOÀI PHƯƠNG 6/19/1989  Nam  AB.E 3/8/2023 8:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
744 201983 NGUYỄN NGỌC DŨNG 5/20/2002  Nam  AB.D 3/8/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
745 201984 ĐÀO DUY TRUNG 10/14/1986  Nam  COOK 3/8/2023 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
746 201989 LẠI MẠNH CƯỜNG 5/13/1993  Nam  AB.D 3/8/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
747 201991 NGUYỄN VĂN DUY 1/5/1982  Nam  ELECTRIC 3/8/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
748 201995 ĐÀO HỮU DƯƠNG 9/10/1985  Nam  OS.D 3/8/2023 8:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
749 201997 HÀ VĂN TIẾN 9/8/1982  Nam  1/E 3/8/2023 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
750 202006 LÊ VĂN TIẾN 7/16/1992  Nam  3/O 3/8/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
751 202007 PHẠM XUÂN THẮNG 1/29/1985  Nam 3/8/2023 8:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
752 202017 ĐÀO HỮU HẢI 8/26/1986  Nam  OILER 3/8/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
753 202024 NGUYỄN QUỐC THIỆU 9/2/1982  Nam  AB.D 3/8/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
754 202039 NGUYỄN BÁ BẢO 10/11/1988  Nam  2/E 3/8/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
755 202031 PHẠM VĂN HÙNG 8/28/1979  Nam  ENGINE – CADET 3/8/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
756 202032 TẠ VĂN ĐỨC 6/10/1984  Nam  3/E 3/8/2023 8:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NSAT
757 202038 AN VIỆT TIẾN 11/14/1977  Nam  COOK 3/8/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
758 202041 PHẠM VĂN NAM 9/13/1996  Nam  4/E 3/8/2023 8:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
759 202045 LƯƠNG VĂN VƯƠNG 1/15/1983  Nam  CAPT 3/8/2023 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
760 202050 TRẦN VĂN KIÊN 11/20/1988  Nam  AB.E 3/8/2023 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
761 202054 NGUYỄN TIẾN DŨNG 4/6/1984  Nam  2/O 3/8/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
762 202056 TRẦN NAM 9/2/1979  Nam  C/O 3/8/2023 8:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
763 202057 HÀ VĂN KEO 9/4/1982  Nam 3/8/2023 8:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
764 202061 NGUYỄN ĐĂNG HUY 2/25/1991  Nam  OILER 3/8/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
765 202063 NGUYỄN VĂN HIẾU 5/11/1993  Nam  AB 3/8/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
766 202060 HÀ VĂN HÀ 9/9/1994  Nam 3/8/2023 8:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
767 202062 LÔ THỊ LAN 5/27/1977  Nữ 3/8/2023 8:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
768 202068 VI VĂN PHÚC 3/25/1975  Nam 3/8/2023 8:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
769 202070 ĐỖ VĂN VƯƠNG 6/1/1992  Nam  AB.D 3/8/2023 8:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
770 202071 NGUYỄN THÀNH HIẾU 6/9/1984  Nam  2/E 3/8/2023 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
771 202075 NGUYỄN PHI KHANH 1/1/1984  Nam  2/E 3/8/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
772 202079 DƯƠNG THỊ HỒNG LIỄU 4/9/1997  Nữ 3/8/2023 8:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
773 202081 TÔ VĂN THỨC 6/27/1989  Nam  AB.E 3/8/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
774 202084 ĐẶNG TUẤN HIỆP 12/8/1998  Nam  OILER 3/8/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NST
775 202092 PHẠM VĂN VINH 6/25/1992  Nam  3/O 3/8/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
776 202096 VŨ ĐÌNH CƯỜNG 9/6/1988  Nam  OS.D 3/8/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
777 202104 TÔ VĂN TOÀN 9/12/1986  Nam  M/M 3/8/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
778 202103 HỒ VĂN QUYỀN 8/18/1981  Nam  C/E 3/8/2023 8:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
779 202111 HOÀNG CÔNG HƯNG 1/11/1993  Nam  ETO 3/8/2023 8:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
780 202117 NGUYỄN ANH ĐỨC 1/15/1990  Nam 3/8/2023 9:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
781 202119 LÊ VĂN MINH 7/18/1984  Nam  C/E 3/8/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
782 202120 BÙI ĐỨC DƯƠNG 9/25/1993  Nam  2/E 3/8/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
783 202123 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 10/28/1974  Nam  4/E 3/8/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty vận tải biển OSL
784 202125 PHẠM DUY SƠN 6/10/1996  Nam  BOSUN 3/8/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
785 202131 HÀ VĂN TOÀN 3/8/1984  Nam  COOK 3/8/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
786 202134 TRẦN VĂN GIANG 4/30/1975  Nam  C/E 3/8/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
787 202135 HOÀNG VĂN TRÌNH 11/11/1987  Nam  3/O 3/8/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
788 202140 NGUYỄN VĂN BA 9/16/1988  Nam  OILER 3/8/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
789 202139 VŨ HOÀNG ANH 11/15/1986  Nam  2/O 3/8/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
790 202144 TRẦN QUANG HÒA 8/31/1994  Nam  WPR 3/8/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
791 202146 TRẦN VĂN ĐẠT 11/5/1995  Nam  WPR 3/8/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
792 202156 ĐẶNG VĂN HUẤN 10/2/1987  Nam  C/O 3/8/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
793 202165 VŨ XUÂN CHƯỜNG 8/12/1987  Nam  AB.D 3/8/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
794 202167 TRẦN ĐÌNH HOÀNG 6/4/1992  Nam  BOSUN 3/8/2023 9:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
795 202171 TRẦN VĂN THANH 2/11/1990  Nam  AB.E 3/8/2023 9:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
796 202173 ĐÀO NGỌC HIẾU 8/24/1999  Nam  DECK – CADET 3/8/2023 9:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
797 202181 SẦM MẠNH HOÀNG 11/7/1996  Nam  OS.D 3/8/2023 9:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
798 202179 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG 11/22/1989  Nam 3/8/2023 9:45  KSK lấy bằng lái xe nam
799 202182 HOÀNG CÔNG TRUNG 8/16/1992  Nam  AB.D 3/8/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
800 202192 TRƯƠNG CAO THẮNG 11/26/1988  Nam  OS.D 3/8/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
801 202186 PHẠM VĂN HIẾN 5/2/1984  Nam  AB.E 3/8/2023 9:56  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
802 202190 ĐỖ VĂN TRƯỞNG 1/1/1981  Nam  OS.D 3/8/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  BIỂN VIỆT
803 202193 GIANG VĂN CƯỜNG 2/5/1997  Nam  OS.D 3/8/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty vận tải biển OSL
804 202194 NGUYỄN TUẤN DU 8/20/1986  Nam  SAILOR 3/8/2023 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
805 202198 NGÔ VĂN AN 1/30/2004  Nam 3/8/2023 10:42  KSK lấy bằng lái xe nam
806 202200 HOÀNG VĂN HIỆP 3/24/1995  Nam  OS.D 3/8/2023 10:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
807 202202 NGUYỄN TIẾN THỊNH 3/7/1983  Nam  COOK 3/8/2023 11:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
808 202204 NGUYỄN THÀNH NAM 1/4/1998  Nam  AB.D 3/8/2023 11:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
809 202205 BÙI AN SAN 10/8/1993  Nam  2/E 3/8/2023 11:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
810 202240 PHẠM VĂN TUYẾN 9/28/1989  Nam  OILER 3/8/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
811 202242 ĐOÀN MẠNH HÙNG 11/20/1981  Nam  ELECTRIC 3/8/2023 14:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
812 202250 TRẦN VĂN THẾ 6/12/1993  Nam  2/O 3/8/2023 14:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
813 202251 PHẠM VĂN ĐẠT 4/21/2003  Nam  OILER 3/8/2023 14:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
814 202254 NGUYỄN VĂN PHÚC 8/20/1989  Nam  4/E 3/8/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
815 202260 KRYVOSHEYEV VITALIY 10/11/1981  Nam  CAPT 3/8/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)  TỰ DO
816 202258 HOÀNG VĂN THOẠI 9/21/1991  Nam  OS.D 3/8/2023 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
817 202259 KIM DONGWOO 3/18/1962  Nam 3/8/2023 14:20  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
818 202265 TRẦN ĐÌNH QUANG 10/16/1980  Nam  ELECTRIC 3/8/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
819 202272 LEE KYEONGTAEG 8/18/1970  Nam 3/8/2023 14:26  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
820 202279 NGUYỄN VĂN TÚ 2/19/1998  Nam 3/8/2023 14:30  KSK lấy bằng lái xe nam
821 202284 KIM PANJAE 9/26/1978  Nam 3/8/2023 14:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
822 202283 TRẦN VĂN YÊN 2/3/1991  Nam  3/O 3/8/2023 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
823 202287 PHẠM VĂN LÂM 1/23/1994  Nam  3/O 3/8/2023 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
824 202291 LÊ KIM TOÀN 11/11/1997  Nam  OS.D 3/8/2023 14:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
825 202293 BÙI ĐỨC CHƯ 7/7/1999  Nam  OS.D 3/8/2023 14:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
826 202297 ĐẶNG NGỌC DIỄM 6/14/1987  Nam  ELECTRIC 3/8/2023 14:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
827 202298 PHAN DUY HÀ 1/1/1987  Nam  4/E 3/8/2023 14:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
828 202311 NGUYỄN HỮU QUANG 11/17/1998  Nam  AB.D 3/8/2023 15:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
829 202313 HOÀNG VIỆT PHƯƠNG 3/18/1998  Nam  OS.D 3/8/2023 15:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
830 202319 ĐẶNG VĂN TUẤN 10/10/1999  Nam  OS.D 3/8/2023 15:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
831 202366 CAO VIẾT CHUNG 12/23/1992  Nam  AB.D 3/9/2023 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
832 202370 VÕ ĐỨC CHỈNH 10/20/1985  Nam  OILER 3/9/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
833 202368 TRẦN KHÁNH VĨNH 10/22/1987  Nam  3/E 3/9/2023 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
834 202375 LÊ QUÝ TÀI TRÍ 8/26/1993  Nam  OILER 3/9/2023 7:50  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
835 202376 TRỊNH THANH BÌNH 5/26/1994  Nam  3/O 3/9/2023 7:50  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
836 202381 HOÀNG CÔNG ĐẠT 10/30/1997  Nam  SAILOR 3/9/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
837 202389 TRẦN VĂN TUẤN 2/2/1988  Nam  3/O 3/9/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
838 202388 NGUYỄN CẢNH TÙNG 6/20/1995  Nam  OS.E 3/9/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
839 202396 NGUYỄN TRƯƠNG HOÀNG 1/27/2000  Nam  OS.D 3/9/2023 8:04  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
840 202394 NGUYỄN TIẾN BA 2/22/1986  Nam  OILER 3/9/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
841 202400 NGUYỄN TRUNG HIẾU 1/1/1981  Nam  2/E 3/9/2023 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
842 202401 NGUYỄN QUANG HUYÊN 4/22/1981  Nam  ELECTRIC 3/9/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
843 202406 HOÀNG XUÂN TOÀN 4/24/1976  Nam  OILER 3/9/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
844 202402 HOÀNG MINH SÁNG 3/11/1985  Nam  OILER 3/9/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
845 202409 BÙI THỌ VINH 3/14/1982  Nam  OILER 3/9/2023 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
846 202410 HỒ TUẤN QUANG 12/9/1993  Nam  ELECTRIC 3/9/2023 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
847 202415 PHẠM VĂN THỂ 10/1/1990  Nam  COOK 3/9/2023 8:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
848 202417 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 9/14/2002  Nam  OS.D 3/9/2023 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
849 202420 TRẦN XUÂN HOÀNG 5/7/1986  Nam  3/E 3/9/2023 8:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
850 202419 NGUYỄN VĂN BẰNG 2/20/1983  Nam  2/E 3/9/2023 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  DẦU KHÍ HẢI ÂU
851 202421 HOÀNG NGUYỄN LONG 10/28/2001  Nam  DECK – CADET 3/9/2023 8:19  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
852 202425 ĐỖ ĐỨC CƯỜNG 8/17/1996  Nam  OS.D 3/9/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
853 202426 PHAN VĂN TUẤN 6/1/1979  Nam  COOK 3/9/2023 8:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
854 202432 PHẠM SONG THAO 12/28/2003  Nam  ENGINE – CADET 3/9/2023 8:22  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
855 202429 LƯƠNG XUÂN LAM 10/1/1988  Nam  C/O 3/9/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
856 202435 PHẠM TRƯỜNG SƠN 7/5/1999  Nam  AB.E 3/9/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
857 202439 TRẦN DUY THÀNH 8/25/1990  Nam  3/O 3/9/2023 8:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
858 202441 NGÔ VĂN NGỌC 2/22/1986  Nam  CAPT 3/9/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
859 202440 TRẦN VĂN TÙNG 7/24/1995  Nam  OS.D 3/9/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
860 202448 PHÙNG VĂN PHONG 10/26/1988  Nam  AB.D 3/9/2023 8:29  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
861 202447 NGÔ VĂN CHUNG 7/16/1985  Nam  BOSUN 3/9/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
862 202449 HOÀNG TIẾN KIÊN 2/26/1984  Nam  SAILOR 3/9/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
863 202456 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/16/1984  Nam  CAPT 3/9/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
864 202459 VŨ ĐÌNH OAI 1/1/1968  Nam  COOK 3/9/2023 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
865 202461 NGÔ XUÂN NAM 4/2/1995  Nam  4/E 3/9/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
866 202466 NGUYỄN NGỌC HÀ 9/13/1993  Nam  OS 3/9/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
867 202468 PHẠM KIM CHUNG 1/29/1986  Nam  1/E 3/9/2023 8:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
868 202470 VŨ TRUNG KẾT 7/5/1990  Nam  OILER 3/9/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
869 202472 BÙI VĂN HOÀN 6/12/1992  Nam  2/O 3/9/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
870 202473 VŨ VĂN ĐẠT 9/8/1983  Nam  1/E 3/9/2023 8:38  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
871 202476 NGÔ THANH TÚ 7/1/1998  Nam  OS.E 3/9/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
872 202481 VŨ ĐỨC PHONG 11/26/2000  Nam  DECK – CADET 3/9/2023 8:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
873 202487 UÔNG THÀNH CÔNG 9/2/1989  Nam  2/E 3/9/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
874 202489 NGUYỄN VĂN BẮC 3/17/1982  Nam  OS.D 3/9/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
875 202493 ĐÀO VĂN DƯƠNG 9/2/1982  Nam  OILER 3/9/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
876 202497 TRẦN MẠNH TỚI 12/3/1987  Nam  C/O 3/9/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
877 202498 PHẠM VĂN QUÂN 11/4/1983  Nam  OS.D 3/9/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
878 202503 NGUYỄN DUY NGỌC 2/2/1973  Nam  AB.E 3/9/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty vận tải biển OSL
879 202508 PHAN ĐỨC LONG 11/7/1969  Nam  COOK 3/9/2023 8:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
880 202515 ĐOÀN MẠNH DŨNG 8/19/1987  Nam  No 1 Oiler 3/9/2023 8:58  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
881 202521 NGUYỄN VĂN AN 9/21/1987  Nam  OILER 3/9/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
882 202524 LÊ XUÂN ĐỨC 9/7/1997  Nam  OS.E 3/9/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
883 202526 VŨ ĐỨC SĨ 12/20/1988  Nam  C/O 3/9/2023 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
884 202530 ĐẶNG THẾ ANH 12/22/1981  Nam  3/E 3/9/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
885 202539 ĐỖ VĂN ĐỊNH 3/4/1985  Nam  C/E 3/9/2023 9:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
886 202545 ĐÀO QUANG HUÂN 9/8/1989  Nam  OILER 3/9/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
887 202553 PHẠM VĂN VĨ 7/4/1972  Nam  COOK 3/9/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
888 202559 BẠCH CÔNG HÂN 5/8/1982  Nam  OILER 3/9/2023 9:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
889 202564 NGUYỄN ĐÌNH LỊCH 2/3/1982  Nam  OILER 3/9/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
890 202566 ĐOÀN VĂN HẢI 6/20/1989  Nam  2/E 3/9/2023 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
891 202567 NGUYỄN ANH ĐỨC 1/9/1998  Nam  ENGINE – CADET 3/9/2023 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
892 202568 BÙI ĐỨC KHANG 7/4/1984  Nam  4/E 3/9/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
893 202569 HOÀNG VĂN CHUNG 10/19/1990  Nam  2/O 3/9/2023 9:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
894 202572 ĐỒNG VĂN THÁI 8/20/1991  Nam  4/E 3/9/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
895 202575 BÙI VĨNH THĂNG 5/25/1989  Nam  3/O 3/9/2023 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
896 202585 NGUYỄN THANH TUẤN 1/9/1998  Nam  SAILOR 3/9/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
897 202604 ĐÀM TRÌ ĐOÁN 8/30/1999  Nam 3/9/2023 10:07  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
898 202607 LƯỜNG VĂN NIỆM 10/10/1982  Nam  AB.D 3/9/2023 10:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
899 202609 NGUYỄN TRỌNG LÝ 1/1/1974  Nam  C/E 3/9/2023 10:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MARITIME POWER
900 202613 CAO VĂN VIỆN 10/5/1978  Nam  AB.E 3/9/2023 10:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
901 202617 LÊ BÁ TÙNG 10/20/1996  Nam  AB.E 3/9/2023 10:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
902 202618 NGUYỄN HỮU ĐOÀN 9/15/1987  Nam  4/E 3/9/2023 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
903 202619 NGUYỄN KIM THIỆP 5/16/1993  Nam  2/O 3/9/2023 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
904 202621 TRẦN VĂN TRƯỜNG 10/15/1990  Nam  3/E 3/9/2023 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
905 202622 ĐÀO VĂN HOÀNG 5/9/1981  Nam  M/M 3/9/2023 10:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
906 202626 PHẠM TUẤN VŨ 9/21/1994  Nam  SAILOR 3/9/2023 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
907 202627 PHẠM TRUNG KIÊN 1/10/1989  Nam  OS.E 3/9/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
908 202628 PHAN VĂN ĐUA 10/28/1993  Nam  OS.E 3/9/2023 11:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
909 202629 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 10/11/1986  Nam  AB.D 3/9/2023 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
910 202631 ĐINH MẠNH TÙNG 9/27/1991  Nam  AB.D 3/9/2023 11:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
911 202634 NGÔ VĂN LƯU 3/20/1990  Nam  OILER 3/9/2023 11:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
912 202638 PHẠM TRÍ HƯỚNG 6/11/1993  Nam  COOK 3/9/2023 11:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
913 202639 TRẦN VĂN GIANG 4/7/1988  Nam  OILER 3/9/2023 11:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
914 202640 TRẦN VĂN TUYỂN 5/15/1997  Nam  OILER 3/9/2023 11:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
915 202643 ĐINH HỮU LINH 8/17/1994  Nam  AB.D 3/9/2023 11:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
916 202670 NGUYỄN BÁ KIÊN 11/10/2000  Nam  AB.D 3/9/2023 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
917 202671 NGUYỄN VĂN DỤC 1/4/1990  Nam  BOSUN 3/9/2023 13:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
918 202674 NGUYỄN VĂN TIẾN 10/22/1976  Nam  AB.D 3/9/2023 14:01  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
919 202679 NGUYỄN XUÂN BÌNH 4/8/1985  Nam  2/E 3/9/2023 14:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
920 202683 ĐỖ TIẾN TRÌNH 7/9/1982  Nam  CAPT 3/9/2023 14:08  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
921 202688 PHẠM NGỌC HẬU 3/16/1992  Nam  AB.D 3/9/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
922 202689 NGUYỄN THỊ LINH 2/1/1991  Nữ 3/9/2023 14:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
923 202692 BÙI VĂN HẢI 1/11/1992  Nam  OS.E 3/9/2023 14:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
924 202696 TRẦN VĨ VĂN 10/24/2000  Nam  OS.E 3/9/2023 14:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
925 202697 VŨ VĂN CAO 12/11/1986  Nam 3/9/2023 14:17  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
926 202700 NGUYỄN ĐĂNG HUY 4/13/1984  Nam  2/O 3/9/2023 14:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
927 202701 TRẦN QUỐC VIỆT 12/8/1993  Nam  OILER 3/9/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
928 202702 VŨ ĐỨC LONG 1/21/1986  Nam  BOSUN 3/9/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
929 202710 TẠ VĂN TUYÊN 4/25/1988  Nam  2/E 3/9/2023 14:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
930 202722 NGUYỄN VĂN ÁNH 3/27/1971  Nam  CAPT 3/9/2023 14:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
931 202726 NGUYỄN QUANG HUY 4/9/2003  Nam  AB.D 3/9/2023 14:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
932 202756 VŨ QUANG HUY 7/10/1991  Nam  AB.E 3/9/2023 16:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
933 202819 LÊ BÁ THỊNH 12/11/1982  Nam  AB.D 3/10/2023 7:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
934 202824 LÊ MINH TÂM 4/30/1975  Nam  OILER 3/10/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
935 202826 NGUYỄN VĂN SỬ 9/9/1990  Nam  AB.D 3/10/2023 7:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
936 202830 TRẦN ĐÌNH HÙNG 12/1/1983  Nam  2/E 3/10/2023 7:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
937 202846 ĐẬU NGỌC TRUNG 11/14/1993  Nam  OILER 3/10/2023 7:55  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
938 202842 TRẦN XUÂN TÌNH 9/20/1981  Nam  FITTER 3/10/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
939 202853 PHẠM ĐÌNH QUÂN 9/14/1988  Nam  AB.D 3/10/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
940 202857 PHẠM ANH TUẤN 7/24/1982  Nam  3/O 3/10/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
941 202859 HÀ VĂN THUẬT 3/15/1985  Nam  BOSUN 3/10/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
942 202860 VŨ ĐÌNH KHÁ 10/2/1977  Nam  CAPT 3/10/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
943 202867 NGUYỄN VĂN CÁT 2/22/1995  Nam  2/O 3/10/2023 8:03  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
944 202862 CHU VĂN HIẾU 10/27/1987  Nam  OILER 3/10/2023 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
945 202869 VŨ VĂN LONG 11/10/1992  Nam  3/E 3/10/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
946 202875 PHẠM MINH THÁI 11/26/1994  Nam  AB.D 3/10/2023 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
947 202872 PHẠM VĂN MINH 12/22/1989  Nam  FITTER 3/10/2023 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
948 202878 NGUYỄN VĂN TUYÊN 7/20/1989  Nam  3/E 3/10/2023 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
949 202881 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 5/25/1985  Nam  CAPT 3/10/2023 8:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
950 202885 ĐẶNG NGỌC CƯỜNG 5/3/1990  Nam  AB.D 3/10/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
951 202889 NGUYỄN THIỆN TUÂN 8/20/1990  Nam  2/O 3/10/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
952 202893 HÀ VĂN QUYẾT 4/7/1977  Nam  SAILOR 3/10/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
953 202894 ĐỖ NGỌC HÙNG 7/17/1985  Nam  BOSUN 3/10/2023 8:13  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
954 202900 TRẦN VĂN TẤN 7/26/2001  Nam  SAILOR 3/10/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
955 202901 VŨ ĐÌNH DŨNG 2/3/2002  Nam  OILER 3/10/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
956 202906 TRẦN VĂN THANH 10/7/1989  Nam  AB.D 3/10/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
957 202907 NGUYỄN THẾ GIỎI 9/19/1985  Nam  FITTER 3/10/2023 8:18  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
958 202910 DOÃN VĂN HIỂN 11/26/1983  Nam  C/E 3/10/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
959 202913 VŨ ĐỨC THANH 10/20/1972  Nam  SAILOR 3/10/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN THÀNH NAM
960 202912 TRƯƠNG VĂN THIÊM 8/8/1974  Nam  SAILOR 3/10/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
961 202917 BÙI SỸ CHIẾN 12/24/1984  Nam  SAILOR 3/10/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
962 202918 VƯƠNG QUỐC VIỆT 9/8/1988  Nam  4/E 3/10/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
963 202919 NGUYỄN TIẾN ĐĂNG 2/23/1984  Nam  C/O 3/10/2023 8:23  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
964 202924 CAO THÁI DUY 12/4/1999  Nam  AB.E 3/10/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
965 202926 HOÀNG MẠNH ĐỨC 3/19/1963  Nam  C/E 3/10/2023 8:25  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
966 202928 VŨ HỒNG HẢI 1/7/1971  Nam  CAPT 3/10/2023 8:26  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
967 202935 NGUYỄN VĂN TỊNH 5/4/1976  Nam  3/E 3/10/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
968 202934 NGUYỄN VĂN QUẢNG 1/28/1989  Nam  2/O 3/10/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
969 202936 LƯƠNG CÔNG DẦN 5/10/1976  Nam  COOK 3/10/2023 8:28  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
970 202941 NGUYỄN VĂN THỊNH 3/14/1990  Nam  OS.D 3/10/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
971 202942 TRẦN TRỌNG NAM 5/28/1992  Nam  OILER 3/10/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
972 202946 LÊ ĐỨC HẬU 9/6/1996  Nam  FITTER 3/10/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
973 202950 NGUYỄN THÁI NGỌC 12/17/1997  Nam  OS.D 3/10/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
974 202951 PHẠM HỮU NAM 4/7/1998  Nam  OS 3/10/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
975 202953 ĐOÀN VĂN ĐỨC 9/25/1992  Nam  2/O 3/10/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
976 202958 LAOSIM SURASAK 9/5/1981  Nam  2/E 3/10/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)  ĐÔNG DƯƠNG
977 202956 NGUYỄN VĂN NHIÊN 7/2/1987  Nam  COOK 3/10/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
978 202960 ĐẶNG VĂN HẬU 7/18/2001  Nam  OILER 3/10/2023 8:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
979 202962 VŨ NHƯ TUÂN 2/26/1976  Nam  OILER 3/10/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
980 202963 WICHAKEAN MRKRITSANA 2/27/1988  Nam  2/O 3/10/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)  ĐÔNG DƯƠNG
981 202965 NGUYỄN ĐÌNH SỬU 1/24/1990  Nam  AB 3/10/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
982 202968 NGUYỄN QUỐC BẢO 1/7/1993  Nam  OS.D 3/10/2023 8:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
983 202976 BÙI VĂN QUANG 5/14/1982  Nam  CAPT 3/10/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
984 202982 PHAN THANH TUẤN 9/22/1982  Nam  4/E 3/10/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
985 202983 TRẦN ĐỨC TRUNG 8/28/1986  Nam  C/O 3/10/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
986 202987 ĐẶNG VĂN QUANG 2/24/1999  Nam  ELECTRIC 3/10/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
987 202991 VŨ VĂN PHƯỚC 8/10/1979  Nam  2/E 3/10/2023 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
988 202992 TRỊNH VĂN KIỆT 2/3/1995  Nam  AB.D 3/10/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
989 202994 ĐỖ QUYẾT CHIẾN 11/5/1981  Nam  C/E 3/10/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
990 202998 PHẠM NGŨ LUÂN 12/1/1969  Nam  COOK 3/10/2023 8:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
991 203012 HÀ NGỌC VINH 6/15/1985  Nam  2/O 3/10/2023 8:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
992 203017 NGUYỄN HỮU THU 11/18/1985  Nam 3/10/2023 8:58  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
993 203018 TRẦN DUY PHƯƠNG 4/9/1999  Nam  OILER 3/10/2023 8:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
994 203023 NGÔ THẾ DÂN 10/3/1988  Nam  3/E 3/10/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
995 203027 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 1/26/1988  Nam  C/O 3/10/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
996 203029 NGUYỄN THUẬN THIÊN 5/31/1994  Nam  ELECTRIC 3/10/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
997 203031 VŨ THẾ LÂN 8/13/2000  Nam  AB.D 3/10/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
998 203032 PHẠM PHÚ NAM 2/4/2002  Nam  OS.D 3/10/2023 9:06  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
999 203036 NGÔ TÚ HUY 1/19/1989  Nam  3/E 3/10/2023 9:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
1000 203038 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 4/12/1982  Nam  3/E 3/10/2023 9:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
1001 203041 TRẦN VĂN HIỂN 5/4/1993  Nam  OILER 3/10/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1002 203042 LÊ NGỌC HƯNG 12/24/1994  Nam  4/E 3/10/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1003 203045 TRƯƠNG VIỆT HOÀ 1/20/1980  Nam  OILER 3/10/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1004 203046 ĐẶNG ĐÌNH PHƯƠNG 1/23/1982  Nam  3/O 3/10/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
1005 203047 NGUYỄN ĐĂNG THỊNH 8/26/1988  Nam  CAPT 3/10/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1006 203050 ZENG, HONGKE 11/17/1986  Nam 3/10/2023 9:16  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH EVERVIET TOYS
1007 203051 VŨ THỊ NHUNG 8/18/1980  Nữ 3/10/2023 9:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1008 203054 HOÀNG TUẤN THANH 1/4/1991  Nam  3/O 3/10/2023 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  T & T
1009 203059 LÊ ĐÌNH NAM 10/20/1986  Nam  COOK 3/10/2023 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1010 203057 PHAN THANH HOÀNG 3/15/1998  Nam  ENGINE – CADET 3/10/2023 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1011 203060 HOÀNG XUÂN HƯỚNG 7/8/1991  Nam  2/O 3/10/2023 9:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
1012 203069 VÕ TÁ VƯƠNG 6/15/1997  Nam  OILER 3/10/2023 9:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1013 203086 NGUYỄN VĂN TỚI 8/5/1992  Nam  ELECTRIC 3/10/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1014 203087 VŨ VĂN LỰC 6/30/1980  Nam  C/E 3/10/2023 9:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1015 203089 PHẠM QUỐC HUY 4/2/1996  Nam  3/O 3/10/2023 9:41  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1016 203091 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 3/1/1999  Nam  OILER 3/10/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1017 203096 ĐẶNG VĂN VƯỢNG 10/7/1986  Nam  COOK 3/10/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1018 203101 HOÀNG ĐỨC LƯƠNG 1/18/1999  Nam  ENGINE – CADET 3/10/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1019 203100 HỒ THẾ MẠNH 3/20/1985  Nam  AB.D 3/10/2023 9:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GREEN OCEAN
1020 203103 HOÀNG HỮU CHƯƠNG 12/21/1989  Nam  AB.D 3/10/2023 9:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  GREEN OCEAN
1021 203112 BÙI MINH CẢNH 9/16/1980  Nam  FITTER 3/10/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
1022 203116 TRẦN SỸ ĐẠT 11/10/1997  Nam  4/E 3/10/2023 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1023 203126 NGUYỄN VĂN HƯNG 3/13/1986  Nam  C/O 3/10/2023 10:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1024 203128 NGUYỄN VĂN THU 6/15/1986  Nam  C/E 3/10/2023 10:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1025 203133 ĐÀO VĂN ĐẠT 10/12/1991  Nam  3/E 3/10/2023 10:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1026 203136 HỒ ĐẮC TÙNG 6/1/1999  Nam  DECK – CADET 3/10/2023 10:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1027 203140 TRẦN NGỌC ANH 11/4/1997  Nam  M/M 3/10/2023 10:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1028 203141 BÙI CÔNG THĂNG 10/21/1982  Nam  CAPT 3/10/2023 11:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1029 203143 LÃ THANH BẢY 6/3/1987  Nam  4/E 3/10/2023 11:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1030 203142 CHU ĐÌNH THIỆN 12/28/1993  Nam  AB.D 3/10/2023 11:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1031 203145 VŨ QUANG HIỂN 10/24/1991  Nam 3/10/2023 11:18  KSK lấy bằng lái xe nam
1032 203149 PHẠM GIA LÂM 4/5/1987  Nam  OS.E 3/10/2023 11:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
1033 203151 TRẦN VĂN SƠN 8/10/1986  Nam  DECK OFFICER 3/10/2023 11:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1034 203189 NGUYỄN VĂN THI 7/18/1984  Nam  C/O 3/10/2023 13:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1035 203194 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 4/7/1991  Nam  4/E 3/10/2023 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1036 203197 ĐỖ THANH TÙNG 8/9/1982  Nam  1/E 3/10/2023 14:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1037 203203 KIỀU ĐỨC LONG 5/20/1998  Nam  OS.D 3/10/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1038 203205 NGUYỄN ĐÌNH LƯU 5/3/1986  Nam  3/O 3/10/2023 14:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CUU LONG-GAS
1039 203206 NGUYỄN PHÚ DŨNG 10/24/1984  Nam  3/E 3/10/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CREW.VN
1040 203207 CAO THẾ QUÝ 2/18/1993  Nam  OILER 3/10/2023 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1041 203210 HOÀNG TUẤN SƠN 10/30/1985  Nam  OILER 3/10/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1042 203211 ĐẶNG VĂN SÁNG 9/17/2000  Nam  OS.D 3/10/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1043 203218 NGUYỄN VĂN SƠN 1/29/1986  Nam  ELECTRIC 3/10/2023 14:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1044 203215 HỒ CÔNG TÀI 10/10/1982  Nam  C/O 3/10/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1045 203217 LÊ CÔNG TRỊNH 1/19/1984  Nam  2/O 3/10/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1046 203219 ĐINH VĂN HƯNG 7/3/1986  Nam  BOSUN 3/10/2023 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1047 203221 YE, GAIRONG 4/8/1970  Nam 3/10/2023 14:26  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1048 203224 TRẦN VĂN NGHI 10/26/1988  Nam 3/10/2023 14:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1049 203223 ZHENG, JIGEN 7/16/1968  Nam 3/10/2023 14:27  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1050 203229 HỨA MẠNH TÚ 2/28/2002  Nam  OILER 3/10/2023 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1051 203227 NGUYỄN VĂN KHÁ 5/10/1979  Nam  OILER 3/10/2023 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1052 203233 VŨ VIỆT DŨNG 11/13/1988  Nam  2/O 3/10/2023 14:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1053 203237 TRẦN XUÂN TÙNG 10/22/1995  Nam  AB.D 3/10/2023 14:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1054 203239 MAI XUÂN HƠN 1/7/1990  Nam  2/O 3/10/2023 14:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1055 203241 PHẠM VĂN CƯỜNG 4/11/1985  Nam  OS.D 3/10/2023 14:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1056 203243 TRẦN ĐỨC NGUYÊN 9/8/2004  Nam  OS.D 3/10/2023 14:53  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1057 203245 MAI BIÊN CƯƠNG 10/13/1983  Nam  2/O 3/10/2023 14:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1058 203254 VŨ THÀNH THOẢNG 4/23/1994  Nam  OILER 3/10/2023 15:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1059 203259 NGUYỄN VĂN HƯNG 2/16/1970  Nam  CAPT 3/10/2023 15:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1060 203260 NGÔ VĂN TÚ 12/13/1989  Nam  C/O 3/10/2023 15:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1061 203261 HOÀNG VŨ CHIẾN 7/26/1989  Nam  2/O 3/10/2023 15:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1062 203265 BÙI VĂN NHẠN 6/22/1992  Nam  3/O 3/10/2023 15:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1063 203266 NGUYỄN SĨ THÀNH 7/10/1975  Nam  C/E 3/10/2023 15:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1064 203267 ĐÀO VĂN ĐOÀN 10/25/1988  Nam  2/E 3/10/2023 15:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1065 203268 ĐỖ QUANG ĐÔNG 2/20/1979  Nam  3/E 3/10/2023 15:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1066 203269 VŨ NGỌC HÙNG 3/16/1971  Nam  AB 3/10/2023 15:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1067 203270 NGUYỄN SƠN TÙNG 1/3/1998  Nam  AB.D 3/10/2023 15:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1068 203273 TRẦN XUÂN CHÂU 10/3/1997  Nam  AB.D 3/10/2023 15:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1069 203274 PHẠM TÙNG LÂM 9/9/1999  Nam  OS.D 3/10/2023 15:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1070 203275 ĐẶNG VĂN HẢI 3/21/1983  Nam  AB.E 3/10/2023 15:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1071 203276 NGUYỄN VĂN ĐỨC THẮNG 2/4/1992  Nam  AB.E 3/10/2023 15:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1072 203277 CAO VĂN TRƯỜNG 6/4/1989  Nam  OS.E 3/10/2023 15:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1073 203278 HOÀNG CHÂU TUẤN 12/7/2000  Nam  OS.E 3/10/2023 15:51  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1074 203280 VŨ VĂN DINH 8/14/1989  Nam  ELECTRIC 3/10/2023 15:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1075 203281 VŨ VĂN SỬU 10/10/1973  Nam  COOK 3/10/2023 15:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1076 203283 NGUYỄN MẠNH HIỆP 10/10/1991  Nam 3/10/2023 15:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1077 203291 LÊ HOÀNG VIỆT 6/10/1990  Nam 3/10/2023 16:27  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1078 203309 YU, WEI YANG 8/1/1987  Nam 3/10/2023 19:41  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1079 203310 LI HONGXING 11/11/1974  Nam 3/10/2023 19:42  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1080 203311 CHANG, TENG PO 1/21/1971  Nam 3/10/2023 19:43  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1081 203312 CHANG, CHENG CHIEH 1/5/1994  Nam 3/10/2023 19:44  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1082 203314 TONG, ZHAOHUI 1/25/1972  Nữ 3/10/2023 19:57  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1083 203315 PENG RUI 2/25/1979  Nam 3/10/2023 19:58  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1084 203316 HE YUNQING 9/24/1968  Nam 3/10/2023 19:59  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Sở lao động Hải Dương
1085 203326 VÕ ĐỨC THUẬN 1/1/1965  Nam  CAPT 3/11/2023 7:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
1086 203327 HỒ NGỌC HƯNG 10/15/1977  Nam  FITTER 3/11/2023 7:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1087 203328 PHAN VĂN NGHĨA 5/10/1987  Nam  FITTER 3/11/2023 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1088 203329 LÊ KIM TRỌNG 2/28/1978  Nam  ELECTRIC 3/11/2023 7:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1089 203330 NGUYỄN ĐÌNH NAM 1/1/1992  Nam 3/11/2023 7:47  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1090 203331 TRƯƠNG CÔNG THÀNH 6/26/1997  Nam  OS.E 3/11/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1091 203337 NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG 4/18/1982  Nam  CAPT 3/11/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
1092 203341 ĐẶNG MINH ĐỨC 9/25/1998  Nam  SAILOR 3/11/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1093 203343 TRẦN XUÂN ĐẶNG 3/23/1981  Nam  C/O 3/11/2023 8:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1094 203345 TRẦN TUẤN ANH 1/5/1977  Nam  C/E 3/11/2023 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1095 203347 PHẠM VĂN DŨNG 8/7/1983  Nam  1/E 3/11/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1096 203348 TRẦN HẢI NỘI 12/24/1989  Nam 3/11/2023 8:21  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1097 203351 VŨ TẤN TRỌNG 9/26/1992  Nam  2/O 3/11/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRUNG HẢI
1098 203352 NGUYỄN VĂN ĐỨC 10/20/1987  Nam  3/E 3/11/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRUNG HẢI
1099 203353 NGUYỄN ĐỨC HẢI 2/27/1991  Nam  2/O 3/11/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1100 203354 TRẦN VŨ 1/23/1983  Nam  C/E 3/11/2023 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1101 203356 NGUYỄN VĂN THUẦN 2/25/1991  Nam  3/O 3/11/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1102 203358 NGUYỄN HUY TIẾN 4/14/1985  Nam  2/E 3/11/2023 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1103 203360 VŨ HỒNG PHONG 12/27/1995  Nam  3/O 3/11/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1104 203362 NGUYỄN VĂN THU 12/28/1979  Nam  4/E 3/11/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1105 203364 DƯƠNG ĐỨC NGUYÊN 7/17/1981  Nam  AB.D 3/11/2023 8:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1106 203367 BÙI CÔNG HƯNG 3/20/1996  Nam  4/E 3/11/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1107 203369 ĐOÀN MẠNH HUY 10/14/1995  Nam  2/E 3/11/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1108 203370 VŨ XUÂN TRƯỜNG 10/23/1995  Nam  COOK 3/11/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
1109 203374 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 10/14/1982  Nam  C/E 3/11/2023 9:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1110 203375 ĐỖ THẾ NHÂN 2/25/1998  Nam  ENGINE – CADET 3/11/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1111 203377 ĐẶNG VĂN SINH 9/24/1991  Nam  2/O 3/11/2023 9:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1112 203378 VŨ VĂN KHỞI 6/17/1982  Nam  BOSUN 3/11/2023 9:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1113 203380 PHẠM VĂN DŨNG 4/28/1990  Nam  SAILOR 3/11/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1114 203382 TRẦN MẠNH HÀ 4/29/1977  Nam  FITTER 3/11/2023 9:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1115 203387 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 10/10/1985  Nam  M/M 3/11/2023 9:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1116 203388 TRẦN VĂN ĐĂNG 12/10/1997  Nam 3/11/2023 9:55  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1117 203392 PHẠM NGỌC HIẾU 4/22/1993  Nam  OS.E 3/11/2023 10:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1118 203396 BÙI XUÂN NGUYỆN 2/6/1991  Nam  AB.D 3/11/2023 10:52  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1119 203509 NGUYỄN THANH SƠN 4/6/1969  Nam  C/E 3/13/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1120 203512 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 5/9/1980  Nam  OILER 3/13/2023 7:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1121 203513 PHẠM NGỌC THẠCH 8/21/1983  Nam  CAPT 3/13/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1122 203518 HOÀNG THANH NGỌC 10/10/1998  Nam  OS.E 3/13/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1123 203523 TRƯƠNG NHƯ AN 2/28/1991  Nam  2/E 3/13/2023 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1124 203525 CAO THANH BÌNH 1/5/1994  Nam  FITTER 3/13/2023 7:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1125 203529 VŨ VĂN DŨNG 8/1/2000  Nam  DECK BOY 3/13/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1126 203537 TRẦN MINH ĐẢNG 2/3/1970  Nam  OILER 3/13/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1127 203539 CAO VIỆT BẮC 5/19/1998  Nam  OILER 3/13/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1128 203542 HOÀNG CÔNG MINH 4/10/1986  Nam  COOK 3/13/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1129 203545 PHẠM VĂN PHÚ 2/12/1987  Nam  OILER 3/13/2023 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1130 203548 TRẦN VĂN SƠN 3/10/1998  Nam  OILER 3/13/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1131 203554 PHẠM VĂN NAM 1/10/1988  Nam  C/O 3/13/2023 8:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1132 203556 NGUYỄN TRỌNG LAM 1/23/1987  Nam  C/O 3/13/2023 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1133 203564 KIM NGỌC HUY 1/3/1977  Nam  C/E 3/13/2023 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1134 203565 NGUYỄN VĂN LUÂN 11/24/1991  Nam  2/O 3/13/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1135 203567 BÙI BÁ HÙNG 3/11/1992  Nam  OILER 3/13/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1136 203574 NGUYỄN VĂN SƯỚNG 9/8/1995  Nam  3/O 3/13/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1137 203577 HOÀNG VĂN LONG 12/10/1993  Nam  AB.D 3/13/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1138 203575 LƯU THANH TÙNG 1/15/1973  Nam  C/E 3/13/2023 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1139 203583 NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 6/26/1989  Nam  C/O 3/13/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1140 203582 HOÀNG ANH THẾ 4/20/2001  Nam  ELECTRIC 3/13/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
1141 203590 PHẠM VĂN MÙI 5/19/1979  Nam  M/M 3/13/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1142 203588 VŨ VĂN YÊN 3/10/1978  Nam  C/E 3/13/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1143 203592 ĐẶNG VĂN DUY 7/16/1992  Nam  SAILOR 3/13/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1144 203595 HÀ TUẤN ANH 10/30/1988  Nam  2/E 3/13/2023 8:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1145 203600 ĐỒNG ĐỨC QUÂN 3/11/1982  Nam 3/13/2023 8:24  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1146 203602 NGUYỄN VĂN SƠN 2/3/1983  Nam  SAILOR 3/13/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1147 203606 NGUYỄN NGỌC QUÂN 3/31/1983  Nam  CAPT 3/13/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
1148 203607 PHẠM VĂN CÔNG 5/19/1968  Nam  BOSUN 3/13/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1149 203615 NGUYỄN HỮU HUY 7/20/1997  Nam  AB.E 3/13/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1150 203612 DƯ CÔNG PHÚC 10/18/1997  Nam  AB.D 3/13/2023 8:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1151 203616 TRẦN VĂN THOAN 4/4/1990  Nam  OS.D 3/13/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1152 203619 HÀN THÁI SƠN 2/6/1990  Nam  COOK 3/13/2023 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1153 203621 NGUYỄN BÁ NINH 9/30/1988  Nam  3/E 3/13/2023 8:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1154 203624 ĐỖ VĂN LỢI 7/29/1982  Nam  AB.D 3/13/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO
1155 203626 ĐỖ HỮU ĐẠT 6/1/1986  Nam  FITTER 3/13/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1156 203629 NGUYỄN ĐỨC VINH 5/16/1985  Nam  C/O 3/13/2023 8:37  KSK lấy bằng lái xe nam  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1157 203632 LÊ VĂN TÍNH 5/7/1990  Nam  1/E 3/13/2023 8:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1158 203631 MAI DUY KHÁNH 9/25/1993  Nam  4/E 3/13/2023 8:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  NST
1159 203634 TRẦN VĂN HẢI 6/17/1994  Nam  2/E 3/13/2023 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1160 203642 TRẦN VĂN CAO 9/1/1994  Nam  OILER 3/13/2023 8:42  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1161 203643 PHẠM QUANG ANH 9/15/1993  Nam  AB.D 3/13/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1162 203646 NGUYỄN VĂN NAM 11/7/1988  Nam  AB.D 3/13/2023 8:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1163 203652 NGUYỄN QUANG LỢI 4/7/1990  Nam  2/O 3/13/2023 8:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1164 203651 NGUYỄN VĂN TUYÊN 7/18/1988  Nam  4/E 3/13/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1165 203655 NGUYỄN TẤT TUẤN 3/25/1994  Nam  3/O 3/13/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
1166 203662 PHẠM PHƯƠNG BẰNG 11/20/1981  Nam  2/E 3/13/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1167 203659 THÁI BÁ PHÚ 10/20/1993  Nam  OILER 3/13/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1168 203665 NGUYỄN VĂN QUÂN 12/5/1988  Nam  M/M 3/13/2023 8:49  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1169 203667 NGÔ QUANG TRỌNG 3/18/1989  Nam  OILER 3/13/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1170 203671 TRẦN VĂN THAO 2/20/1991  Nam  OILER 3/13/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1171 203675 LÊ QUANG QUÂN 2/15/1986  Nam  OS.D 3/13/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1172 203683 PHẠM VĂN HOẠT 6/8/1988  Nam  OS.D 3/13/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1173 203684 NGUYỄN XUÂN HÙNG 1/19/1996  Nam  OILER 3/13/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1174 203692 TRẦN VĂN LỘC 9/2/1979  Nam  BOSUN 3/13/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
1175 203691 BÙI DUY QUÂN 12/23/1979  Nam  CAPT 3/13/2023 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1176 203694 BÙI ĐỨC DUY 7/2/1990  Nam  2/O 3/13/2023 9:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1177 203696 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 2/10/1980  Nam  C/E 3/13/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1178 203699 ĐỖ VĂN ĐẠT 6/18/1997  Nam  AB.D 3/13/2023 9:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1179 203704 NGÔ DUY THÁI 12/17/1993  Nam  AB.D 3/13/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX HẢI PHÒNG
1180 203705 TỪ TIẾN DANH 9/28/1992  Nam  OILER 3/13/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1181 203711 ĐỖ THÁI SƠN 11/27/1974  Nam  C/E 3/13/2023 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
1182 203712 HOÀNG ANH TUẤN 2/8/1982  Nam  4/E 3/13/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1183 203716 LƯU CÔNG HỢP 8/10/1984  Nam  COOK 3/13/2023 9:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1184 203718 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 9/25/1980  Nam  BOSUN 3/13/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1185 203720 BÙI NGUYỄN ĐÁN 10/14/1990  Nam  3/E 3/13/2023 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
1186 203722 ĐÀO VĂN SÁNG 3/26/1998  Nam  BOSUN 3/13/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1187 203724 PHẠM XUÂN ĐỊNH 10/28/1986  Nam  ELECTRIC 3/13/2023 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1188 203731 NGUYỄN PHÙNG LINH 12/21/1976  Nam  1/E 3/13/2023 9:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1189 203742 PHẠM VĂN HIỆN 10/1/1986  Nam  C/O 3/13/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1190 203746 TRẦN XUÂN LIỄU 1/6/1984  Nam  FITTER 3/13/2023 9:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1191 203750 HÀ CHÍ THỨC 5/8/1999  Nam  M/M 3/13/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1192 203755 ZHU, XIANGHUA 7/25/1978  Nam 3/13/2023 9:40  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1193 203756 LÊ CÔNG ĐIỀN 2/17/1984  Nam  OS.D 3/13/2023 9:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1194 203761 BAE INSAN 6/23/1986  Nam 3/13/2023 9:45  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1195 203763 NGUYỄN HỮU HẢI 7/10/1982  Nam  2/E 3/13/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1196 203768 LẠI MINH TIẾN 5/4/1985  Nam  C/O 3/13/2023 9:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1197 203770 ĐẶNG HỒNG KHANH 2/25/1972  Nam  3/E 3/13/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1198 203771 NGUYỄN VĂN TÚ 2/18/2000  Nam  OS.E 3/13/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1199 203776 NGUYỄN VĂN HUẤN 2/23/1983  Nam  CAPT 3/13/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1200 203774 GIANG VĂN CƯỜNG 2/5/1997  Nam  OS.D 3/13/2023 9:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  Công ty vận tải biển OSL
1201 203777 LÊ VĂN ĐẠT 5/21/1995  Nam  AB.D 3/13/2023 9:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1202 203780 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 10/1/1994  Nam  2/O 3/13/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1203 203781 ĐỖ VĂN HÒA 9/2/1979  Nam  C/E 3/13/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1204 203782 NGUYỄN HÙNG TUÂN 4/1/1989  Nam 3/13/2023 9:57  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1205 203784 TRẦN VĂN LUẬT 8/10/1991  Nam  3/O 3/13/2023 9:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1206 203787 TRẦN ĐỨC MINH 8/9/1989  Nam  2/O 3/13/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1207 203789 NGUYỄN TRUNG THÀNH 5/20/1992  Nam  ELECTRIC 3/13/2023 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1208 203793 LANG VĂN TUẤN 5/1/1997  Nam 3/13/2023 10:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1209 203795 BÙI THANH LOAN 11/20/1988  Nam  OILER 3/13/2023 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1210 203796 PHẠM NGỌC TUẤN 3/26/1993  Nam 3/13/2023 10:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1211 203797 NGUYỄN VĂN KHỞI 1/2/1997  Nam  OS.D 3/13/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1212 203799 NGUYỄN SĨ MỪNG 12/28/1986  Nam  OILER 3/13/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1213 203802 PHẠM CÔNG ĐỨC 8/4/1997  Nam  OILER 3/13/2023 10:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1214 203804 PHAN VĂN HẢI 3/30/1994  Nam  OILER 3/13/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1215 203808 NGUYỄN ĐỨC ANH 10/26/1993  Nam  OS.E 3/13/2023 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1216 203809 THÁI TRUNG KIÊN 12/12/1994  Nam  OS.D 3/13/2023 10:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1217 203810 ĐOÀN QUỐC HƯỞNG 12/21/1999  Nam  SAILOR 3/13/2023 10:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1218 203811 MAI VIẾT VIỆT 11/30/1990  Nam  2/O 3/13/2023 10:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1219 203814 NGUYỄN VĂN THÔNG 3/28/1992  Nam  3/E 3/13/2023 10:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1220 203815 KHƯƠNG VĂN THÀNH 3/21/1994  Nam  AB.D 3/13/2023 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1221 203816 NGUYỄN VĂN TUẤN 8/9/1996  Nam  OILER 3/13/2023 10:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1222 203817 NGUYỄN VĂN NAM 7/22/1993  Nam  SAILOR 3/13/2023 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1223 203818 VŨ VĂN NINH 6/14/1982  Nam  2/O 3/13/2023 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1224 203819 NGUYỄN TRUNG THÀNH 5/19/1993  Nam  ELECTRIC 3/13/2023 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1225 203823 TRẦN THẾ ANH 10/16/1978  Nam  OILER 3/13/2023 10:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1226 203826 ĐẶNG HỮU TRUNG 4/10/1990  Nam  AB.D 3/13/2023 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1227 203827 HUỲNH LAM THÁI HẢI 2/25/2004  Nam  OS.D 3/13/2023 10:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1228 203829 BÙI BÁ TRỌNG 2/22/1990  Nam  AB.D 3/13/2023 11:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1229 203830 PHẠM QUỐC TRUNG 10/13/1992  Nam  3/E 3/13/2023 11:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1230 203870 VŨ ĐỨC HOÀI 3/26/1974  Nam  COOK 3/13/2023 13:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1231 203872 VÕ VĂN MÃO 3/6/1987  Nam  OILER 3/13/2023 13:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1232 203878 NGUYỄN VĂN THỊNH 12/9/1986  Nam  1/E 3/13/2023 13:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1233 203883 NGUYỄN ĐĂNG KIÊN 2/2/1990  Nam  AB.D 3/13/2023 14:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1234 203889 NGUYỄN VĂN NGỌC 3/1/1985  Nam  OS.D 3/13/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1235 203893 NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG 10/8/2000  Nam  OILER 3/13/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1236 203895 NGUYỄN THẾ NHƯ 8/15/2004  Nam  SAILOR 3/13/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1237 203897 NGUYỄN GIA THÀNH 12/17/1988  Nam  3/O 3/13/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1238 203903 ĐÀO VĂN THUẬN 1/11/2000  Nam  OILER 3/13/2023 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1239 203909 HÀ HỒNG KHÁNH 8/29/1991  Nam  3/E 3/13/2023 14:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
1240 203912 VŨ VĂN CHUNG 9/9/1992  Nam  3/O 3/13/2023 14:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1241 203920 NGUYỄN THÀNH VINH 3/26/1982  Nam  C/E 3/13/2023 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Thịnh An
1242 203931 BÙI VĂN CÔNG 10/14/1991  Nam  4/E 3/13/2023 14:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1243 203938 ĐẶNG VĂN THÊM 3/14/1992  Nam  4/E 3/13/2023 14:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1244 203939 TRƯƠNG VIỆT HƯNG 12/1/1985  Nam  OILER 3/13/2023 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1245 203943 NGUYỄN VĂN QUÝ 7/27/1991  Nam  AB.D 3/13/2023 14:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1246 203958 PHẠM NGỌC ĐIỆP 7/17/1999  Nam  M/M 3/13/2023 14:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1247 203959 HOÀNG NGỌC LIỆU 10/17/1998  Nam  3/E 3/13/2023 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1248 203964 NGUYỄN MẠNH LONG 8/1/1992  Nam  OILER 3/13/2023 14:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1249 203966 PHẠM TRUNG SƠN 7/26/1996  Nam  3/O 3/13/2023 14:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1250 203974 NGUYỄN CÔNG TẤN 2/12/1995  Nam  3/E 3/13/2023 15:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1251 203975 PHÙNG ĐỨC TIẾN 10/7/1984  Nam  C/O 3/13/2023 15:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1252 203982 TRÀN THỊ HẰNG 1/17/1984  Nữ 3/13/2023 15:22  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1253 203984 PHẠM VĂN MẠNH 6/6/1980  Nam  4/E 3/13/2023 15:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1254 203985 NGUYỄN ANH TUẤN 7/13/1999  Nam  SAILOR 3/13/2023 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1255 203992 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/4/1998  Nam 3/13/2023 15:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1256 203996 TRẦN QUYẾT THẮNG 9/13/2001  Nam  OS.D 3/13/2023 15:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1257 203998 TRẦN THỊ LIÊN 5/22/1985  Nữ 3/13/2023 16:02  KSK lấy bằng lái xe nữ
1258 204006 DƯƠNG VĂN DŨNG 5/14/1984  Nam  OILER 3/13/2023 16:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1259 204051 TRẦN VĂN HUYNH 10/9/1992  Nam  4/E 3/14/2023 7:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1260 204052 NGUYỄN VĂN MINH 9/16/1983  Nam  C/E 3/14/2023 7:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VMSC
1261 204059 PHẠM HỒNG TIẾN 5/15/1990  Nam  AB.D 3/14/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1262 204060 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 6/1/1983  Nam  ELECTRIC 3/14/2023 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1263 204064 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/1/1991  Nam  AB.D 3/14/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1264 204066 TRẦN VĂN ĐẠI 3/26/1997  Nam  OS.D 3/14/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1265 204069 NGUYỄN ĐỨC MƯỜI 9/8/1983  Nam  2/O 3/14/2023 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
1266 204072 HÀ HẢI DƯƠNG 6/23/1979  Nam  C/O 3/14/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINAFCO
1267 204074 LÊ MẠNH ĐỨC 2/2/1990  Nam  AB.D 3/14/2023 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1268 204081 CAO TIẾN PHÚC 9/26/1983  Nam  COOK 3/14/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
1269 204080 NGUYỄN VĂN MINH 7/3/1987  Nam  2/E 3/14/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1270 204085 TRỊNH HỒNG QUANG 5/5/1987  Nam  2/E 3/14/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1271 204089 NGUYỄN HỮU NAM 3/22/1990  Nam  2/E 3/14/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1272 204092 LÊ TẤN ANH 3/28/1999  Nam  AB.E 3/14/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1273 204094 BÙI ĐÌNH QUÝ 6/7/1991  Nam  OILER 3/14/2023 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
1274 204096 LÊ ANH THIẾT 1/19/1995  Nam  OS.D 3/14/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1275 204095 NGUYỄN TUẤN KHANH 5/2/1989  Nam  2/E 3/14/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1276 204101 CAO VĂN HẢI 11/12/1987  Nam  OS.D 3/14/2023 8:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1277 204103 QUÁCH HỮU CHIẾN 7/10/1986  Nam  COOK 3/14/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1278 204108 LẠI THÀNH ĐỒNG 10/27/1978  Nam  C/E 3/14/2023 8:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1279 204109 HOÀNG ANH CHIẾN 2/2/2000  Nam  SAILOR 3/14/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1280 204114 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 12/13/2000  Nam  SAILOR 3/14/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1281 204112 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 5/29/1989  Nam  3/O 3/14/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1282 204118 PHẠM HOÀNG PHƯƠNG 12/6/1987  Nam  2/E 3/14/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1283 204124 ĐẶNG THANH TUYỀN 5/28/1985  Nam  OS.E 3/14/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1284 204122 PHẠM TRUNG KIÊN 4/10/1984  Nam  CAPT 3/14/2023 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1285 204126 TRẦN VĂN CƯỜNG 4/16/1993  Nam  3/O 3/14/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1286 204130 MAI VĂN TIẾN 5/5/1996  Nam  OS.D 3/14/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1287 204131 PHẠM VĂN NĂM 5/1/1989  Nam  4/E 3/14/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1288 204132 PHẠM TIẾN MẠNH 10/9/1982  Nam 3/14/2023 8:18  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1289 204136 BÙI VĂN THIỆP 2/1/1993  Nam  3/E 3/14/2023 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1290 204137 NGUYỄN MINH HUY 2/6/1994  Nam  1/E 3/14/2023 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1291 204141 ĐỒNG VĂN ĐỊNH 5/25/1981  Nam  CAPT 3/14/2023 8:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1292 204143 VŨ QUỐC VINH 3/28/1987  Nam  4/E 3/14/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1293 204146 PHÙNG VĂN HOÀNG 11/10/1993  Nam  3/E 3/14/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1294 204150 DƯƠNG VĂN TUẤN 9/16/1978  Nam  COOK 3/14/2023 8:24  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1295 204148 NGUYỄN XUÂN LUẬT 2/28/1983  Nam  2/E 3/14/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT
1296 204155 TRẦN QUANG HIỂN 10/16/1988  Nam  C/O 3/14/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1297 204158 PHẠM VĂN THIẾT 5/20/1984  Nam  2/E 3/14/2023 8:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1298 204159 LÃ HẢI DƯƠNG 12/26/1989  Nam  Carpenter 3/14/2023 8:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1299 204164 TẠ BÁ TOÀN 3/22/1969  Nam  OILER 3/14/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1300 204168 NGUYỄN VĂN DOANH 12/18/1989  Nam 3/14/2023 8:31  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1301 204169 TRƯƠNG MẠNH CƯỜNG 8/30/1990  Nam  3/E 3/14/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1302 204174 NGUYỄN MẠNH LONG 7/6/1979  Nam  2/E 3/14/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1303 204176 VŨ TRỌNG HOÀNG ANH 6/2/1991  Nam  COOK 3/14/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1304 204177 THÁI BÁ SƠN 2/1/1981  Nam  CAPT 3/14/2023 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
1305 204185 BÙI NHƯ Ý 12/2/1982  Nam  2/E 3/14/2023 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1306 204187 BÙI THANH TÙNG 10/16/1990  Nam  C/O 3/14/2023 8:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
1307 204191 TRẦN THANH ĐẠO 4/17/1986  Nam  2/E 3/14/2023 8:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1308 204195 THÁI VĂN HÙNG 1/15/1976  Nam  BOSUN 3/14/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1309 204198 LÊ HOÀNG EM 9/10/1987  Nam  2/E 3/14/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1310 204202 NGUYỄN VĂN HIÊN 11/24/1987  Nam  2/O 3/14/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1311 204209 ĐẶNG LƯU DANH 3/26/1997  Nam  AB 3/14/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
1312 204213 LÊ VĂN TIẾP 10/3/1983  Nam  C/E 3/14/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
1313 204219 BÙI HẢI AN 10/4/1992  Nam  4/E 3/14/2023 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1314 204223 TRẦN NGỌC SƠN 5/17/1997  Nam  M/M 3/14/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1315 204225 BÙI NGỌC KHANG 12/26/1976  Nam  OILER 3/14/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1316 204226 HOÀNG VĂN HOAN 6/12/1972  Nam  COOK 3/14/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1317 204230 NGUYỄN HOÀNG DIỆP 3/23/1994  Nam  2/O 3/14/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1318 204238 NGUYỄN VĂN CHƯỞNG 9/13/1988  Nam  OILER 3/14/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1319 204239 CHOO JAEYUP 2/10/1973  Nam 3/14/2023 9:05  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1320 204246 ĐẶNG VĂN ĐÔNG 5/21/1986  Nam  3/E 3/14/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1321 204248 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 2/24/2004  Nam 3/14/2023 9:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1322 204250 NGUYỄN MẠNH LINH 11/5/1989  Nam  OILER 3/14/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1323 204252 HÀ VĂN TRỌNG 2/12/1988  Nam  2/E 3/14/2023 9:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1324 204256 TRẦN VĂN THẮNG 11/10/1985  Nam  2/O 3/14/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1325 204259 NGUYỄN VĂN CUNG 4/25/1996  Nam  SAILOR 3/14/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1326 204268 ĐỖ THỊ QUYÊN 6/1/2002  Nữ 3/14/2023 9:20  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1327 204269 MAI ĐỨC ANH 9/29/1991  Nam  2/O 3/14/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1328 204273 ĐOÀN THỊ NGỌC HÀ 4/8/1990  Nữ 3/14/2023 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1329 204272 ĐÀO VĂN LONG 6/3/1988  Nam  2/O 3/14/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1330 204284 TRẦN VĂN TUẤN 2/15/1988  Nam  2/O 3/14/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1331 204289 LÊ NGỌC THƯỞNG 1/2/1984  Nam  M/M 3/14/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1332 204292 BÙI VĂN THÀNH 7/4/1982  Nam  BOSUN 3/14/2023 9:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1333 204294 NGUYỄN VĂN SÁNG 3/26/1991  Nam  4/E 3/14/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG PHONG
1334 204295 BÙI VĂN TIÊN 9/10/2001  Nam  OILER 3/14/2023 9:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1335 204297 TRẦN VĂN AN 8/12/1992  Nam  M/M 3/14/2023 9:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1336 204303 PHẠM TIẾN DŨNG 9/12/1991  Nam  3/O 3/14/2023 9:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1337 204305 LÊ NGUYÊN HÙNG 5/12/1968  Nam  FITTER 3/14/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1338 204307 CHANG, YI HSUAN 4/7/1993  Nam 3/14/2023 9:58  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1339 204308 ZHANG, GANG 3/23/1985  Nam 3/14/2023 9:59  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1340 204312 HOÀNG VĂN ĐỊNH 3/19/1985  Nữ  C/O 3/14/2023 10:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1341 204315 THÁI KHẮC TỰU 11/1/1981  Nam  AB 3/14/2023 10:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1342 204316 NGUYỄN XUÂN THÀNH 4/13/1999  Nam  OS.E 3/14/2023 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1343 204319 BÙI ĐÌNH BÍNH 6/16/1986  Nam  2/O 3/14/2023 10:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1344 204320 NGUYỄN DUY HẢI 9/15/1991  Nam  2/O 3/14/2023 10:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
1345 204373 THÁI VĂN TUẤN 5/12/1994  Nam  AB.E 3/14/2023 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1346 204446 TRẦN NGỌC THANH 11/26/1989  Nam  AB.D 3/14/2023 10:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1347 204447 TRỊNH XUÂN THẮNG 3/4/1989  Nam  FITTER 3/14/2023 10:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1348 204450 LÊ VĂN HƯNG 8/2/1981  Nam  AB.D 3/14/2023 10:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
1349 204452 ĐINH VĂN HỢP 4/26/1988  Nam  AB.E 3/14/2023 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1350 204475 ĐÀO VĂN DUY 6/11/1988  Nam  OS.E 3/14/2023 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1351 204478 LÊ ĐỨC HIẾU 7/11/1999  Nam  AB.D 3/14/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
1352 204481 NGUYỄN ĐĂNG NAM 12/30/1976  Nam  COOK 3/14/2023 11:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1353 204482 NGUYỄN VĂN ĐĂNG 9/13/1990  Nam  2/O 3/14/2023 11:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1354 204483 PHẠM VĂN HỮU 12/21/1988  Nam  2/O 3/14/2023 11:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1355 204484 TRẦN PHÚ ĐỒNG 11/5/1990  Nam  2/O 3/14/2023 11:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1356 204487 ĐÀO VĂN DŨNG 11/2/2002  Nam  OS.D 3/14/2023 11:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1357 204513 BÙI BÁ THUYẾT 5/29/1996  Nam  3/O 3/14/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1358 204515 PHẠM QUANG MINH 1/4/1980  Nam  ELECTRIC 3/14/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1359 204520 PHẠM ĐỨC CẢNH 1/5/1990  Nam  C/O 3/14/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1360 204525 LÊ XUÂN TUẤN 7/12/1975  Nam  CAPT 3/14/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1361 204527 CAO VĂN VŨ 3/4/1990  Nam  OS.E 3/14/2023 14:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1362 204532 TRẦN HUY LA 9/20/1981  Nam  FITTER 3/14/2023 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1363 204536 PHẠM NGỌC TUẤN ANH 6/30/1982  Nam  2/O 3/14/2023 14:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1364 204541 HOÀNG VĂN THẮNG 1/30/1996  Nam  AB.D 3/14/2023 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1365 204544 NGUYỄN VĂN BIỂN 1/10/1981  Nam  COOK 3/14/2023 14:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
1366 204546 PHẠM VĂN THƯỞNG 12/7/1982  Nam  C/E 3/14/2023 14:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1367 204552 PHẠM HỮU HUYẾN 5/9/1999  Nam  OILER 3/14/2023 14:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1368 204554 BÙI KHẮC THƯỞNG 12/1/1988  Nam  3/E 3/14/2023 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1369 204559 NGUYỄN HỮU DUY 10/8/1987  Nam  AB.E 3/14/2023 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1370 204561 NGUYỄN DUY HƯNG 11/3/2000  Nam  ENGINE – CADET 3/14/2023 14:35  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1371 204563 LEE YOUSUNG 12/2/1985  Nam 3/14/2023 14:38  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1372 204584 ĐINH VĂN ĐỊNH 9/2/1987  Nam 3/14/2023 15:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1373 204587 VŨ NGỌC KHÁNH 12/25/1987  Nam 3/14/2023 15:15  KSK lấy bằng lái xe nam
1374 204591 PHẠM VĂN HƯNG 9/25/1983  Nam 3/14/2023 15:24  KSK lấy bằng lái xe nam
1375 204601 PHẠM QUỐC TRUNG 10/13/1992  Nam  3/E 3/14/2023 15:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1376 204609 LÊ VĂN HUY 12/8/2004  Nam  SAILOR 3/14/2023 16:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1377 204611 NGUYỄN THÀNH MẠNH 8/19/1985  Nam  C/O 3/14/2023 16:17  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1378 204673 NGUYỄN VĂN MINH 10/3/1989  Nam  C/O 3/15/2023 7:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1379 204678 HOÀNG VĂN LINH 10/18/1984  Nam  AB.D 3/15/2023 7:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1380 204686 NGUYỄN DUY ĐỨC 7/13/1998  Nam  M/M 3/15/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1381 204690 LÊ VĂN HẢI 10/16/1993  Nam  3/O 3/15/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1382 204695 NGUYỄN TIẾN MẠNH 2/19/1999  Nam  DECK – CADET 3/15/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1383 204701 NGUYỄN HỮU TUẤN 2/16/1986  Nam  AB.D 3/15/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1384 204703 CAO THẾ MẠNH 5/13/1973  Nam  OS.D 3/15/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1385 204708 VŨ VĂN HẢI 8/19/1990  Nam  AB.D 3/15/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1386 204712 BÙI VĂN TIẾN 1/12/1984  Nam  FITTER 3/15/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1387 204722 NGUYỄN VĂN THÀNH 7/11/1988  Nam  2/O 3/15/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1388 204724 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 11/25/1996  Nam  OS.D 3/15/2023 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1389 204727 BÀN VĂN THẮNG 5/2/1987  Nam  OILER 3/15/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1390 204728 LƯU TRÙNG DƯƠNG 8/4/1985  Nam  OILER 3/15/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1391 204731 LƯƠNG VĂN ĐOÀN 8/28/1980  Nam  C/E 3/15/2023 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1392 204736 TẠ VĂN QUYẾT 5/17/1989  Nam  AB.D 3/15/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1393 204739 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 6/20/1992  Nam  2/O 3/15/2023 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1394 204741 TRẦN HUY TRƯỜNG 11/18/1999  Nam  OILER 3/15/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1395 204742 VŨ THẾ NĂNG 2/5/1989  Nam  3/O 3/15/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CREW.VN
1396 204743 VŨ TRUNG KẾT 5/6/1986  Nam  2/E 3/15/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
1397 204747 NGUYỄN VĂN TỈNH 2/20/1970  Nam  CAPT 3/15/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1398 204749 TRẦN VĂN TÙNG 8/28/1978  Nam  ELECTRIC 3/15/2023 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1399 204748 TRẦN ĐÌNH THÀNH ĐẠT 9/28/1998  Nam  AB.D 3/15/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1400 204750 ĐẶNG NGỌC BẠO 4/27/1965  Nam  BOSUN 3/15/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1401 204753 TẠ MẠNH NAM 6/10/1983  Nam  COOK 3/15/2023 8:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1402 204756 HOÀNG VĂN LÃM 5/11/1989  Nam  1/E 3/15/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1403 204760 ĐẶNG VĂN ÂN 2/16/1994  Nam  ENGINE – CADET 3/15/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1404 204762 ĐẶNG VĂN TƯỞNG 1/26/1987  Nam  AB.D 3/15/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
1405 204768 ĐỒNG TUẤN ANH 1/4/2003  Nam  OS.D 3/15/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1406 204767 MẠC ĐĂNG GIAO 2/22/1982  Nam  C/O 3/15/2023 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
1407 204769 HÀ VĂN THÊM 6/12/1985  Nam 3/15/2023 8:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1408 204772 PHẠM VĂN THUỶ 6/24/1971  Nam  C/E 3/15/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1409 204774 ĐỖ XUÂN BẰNG 6/12/1985  Nam  OILER 3/15/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
1410 204777 NGUYỄN VĂN TRIỀU 8/30/1984  Nam  C/O 3/15/2023 8:32  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1411 204779 NGUYỄN XUÂN VIỆT 6/6/1972  Nam  BOSUN 3/15/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1412 204783 TRẦN VĂN TIẾN 10/18/1975  Nam  AB.E 3/15/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1413 204786 RENARD MC ARAVEY 6/19/1987  Nam 3/15/2023 8:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài (Apollo)(700N) (Nam)  CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1414 204794 PHẠM VĂN ĐIỆP 2/15/1982  Nam  FITTER 3/15/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1415 204798 TRẦN VĂN TUẤN 4/10/1986  Nam  CAPT 3/15/2023 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1416 204821 TRẦN QUỐC HƯNG 11/8/2000  Nam  DECK – CADET 3/15/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1417 204830 NGUYỄN ANH TÚ 2/25/1997  Nam  COOK 3/15/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1418 204833 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/3/2000  Nam  WPR 3/15/2023 8:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX HẢI PHÒNG
1419 204838 ZHANG, YUANFEI 11/6/1975  Nam 3/15/2023 8:57  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1420 204843 BÙI VĂN HOẰNG 1/6/1997  Nam  OS.D 3/15/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1421 204847 LÊ VĂN PHƯƠNG 12/14/1985  Nam  ELECTRIC 3/15/2023 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1422 204854 PHẠM VĂN QUANG 8/14/1988  Nam  3/E 3/15/2023 9:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
1423 204858 NGUYỄN TRƯỜNG KHUÊ 4/4/1993  Nam  AB.D 3/15/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  STS SHIPPING
1424 204870 NGUYỄN VĂN NGHỊ 5/15/1985  Nam  AB.D 3/15/2023 9:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1425 204864 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 10/30/1987  Nam  2/O 3/15/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  STS SHIPPING
1426 204875 NGUYỄN VĂN DŨNG 4/16/1999  Nam  ENGINE – CADET 3/15/2023 9:22  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1427 204878 PHẠM THẾ PHÚC 4/21/1992  Nam  3/E 3/15/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1428 204882 NGUYỄN VĂN ĐẢM 5/16/1969  Nam  COOK 3/15/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1429 204884 HOÀNG ĐỨC VƯƠNG 11/1/2000  Nam  AB.D 3/15/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1430 204886 ĐỖ ANH DUY 6/28/1990  Nam  2/E 3/15/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1431 204889 NGÔ VĂN NAM 8/24/1993  Nam  3/O 3/15/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1432 204891 NGUYỄN THÀNH LUÂN 9/20/1989  Nam  3/E 3/15/2023 9:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1433 204895 THỊNH VĂN LUYẾN 8/2/1984  Nam  CAPT 3/15/2023 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PHƯƠNG NAM
1434 204898 ĐỖ HỮU TIẾN 2/1/1991  Nam  SAILOR 3/15/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1435 204904 KWON HYEOKSHIN 11/10/1968  Nam 3/15/2023 9:54  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1436 204905 KA TƠR THỊ SỮA 5/3/1995  Nữ 3/15/2023 9:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1437 204906 ĐÀO THỊ DẠ THẮM 11/3/1996  Nữ 3/15/2023 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1438 204907 PHẠM ANH ĐIỆP 12/6/1995  Nam  AB.D 3/15/2023 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1439 204911 HOÀNG VĂN NAM 2/7/2002  Nam  OS.E 3/15/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1440 204915 TRẦN VĂN ĐÌNH 9/29/1995  Nam  AB 3/15/2023 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1441 204917 TRẦN NGỌC LINH 11/28/1993  Nam  4/E 3/15/2023 10:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
1442 204919 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 8/13/1998  Nam  OILER 3/15/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1443 204920 PHAN SỸ TỊNH 8/19/1985  Nam  C/O 3/15/2023 10:34  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1444 204922 NGÔ ĐỨC NAM 8/4/1998  Nam  AB.D 3/15/2023 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1445 204923 LÊ TIẾN HOÀNG 12/1/1994  Nam  OILER 3/15/2023 11:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1446 204941 NGUYỄN MINH HẢI 9/14/1990  Nam  AB.D 3/15/2023 13:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1447 204945 LÊ VĂN KHÁNH 3/23/1988  Nam  4/E 3/15/2023 13:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1448 204955 LƯU VĂN TRỌNG 5/26/1987  Nam  2/O 3/15/2023 13:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1449 204965 NGUYỄN VĂN DŨNG 8/17/1973  Nam  C/E 3/15/2023 14:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1450 204969 NGUYỄN ANH TUẤN 10/18/1993  Nam  3/O 3/15/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1451 204970 XU, GUANGZAI 12/12/1980  Nam 3/15/2023 14:03  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1452 204973 NGUYỄN MẠNH DŨNG 1/1/1989  Nam  2/O 3/15/2023 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1453 204972 WU, WAN 7/14/1983  Nam 3/15/2023 14:04  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1454 204974 NGÔ THÀNH TÂM 9/12/1993  Nam  4/E 3/15/2023 14:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1455 204975 XIE, DELIANG 5/11/1993  Nam 3/15/2023 14:05  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
1456 204978 NGUYỄN VĂN LINH 6/17/1992  Nam  OILER 3/15/2023 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIETNAM OCEANICWIT
1457 205000 ĐẶNG QUỐC KHÁNH 8/21/1989  Nam  OILER 3/15/2023 14:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1458 205001 KHÚC VIỆT KHÁNH 10/11/1993  Nam  OILER 3/15/2023 14:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG HƯNG
1459 205002 NGUYỄN BÁ SẢN 10/10/1981  Nam  COOK 3/15/2023 14:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
1460 205005 LÊ TRỌNG ĐẠI 8/7/1999  Nam  OS.D 3/15/2023 15:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1461 205008 TRỊNH QUANG TOẢN 10/26/1988  Nam 3/15/2023 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1462 205014 PHÙNG VĂN LỢI 8/3/1972  Nam  3/E 3/15/2023 15:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1463 205018 ĐỖ ĐẮC THẮNG 11/11/2002  Nam  OS.E 3/15/2023 15:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1464 205020 PHẠM VĂN LƯỢNG 1/27/1998  Nam  AB.D 3/15/2023 15:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1465 205024 NGUYỄN NGỌC HÒA 4/24/1983  Nam  2/O 3/15/2023 16:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINASHIN
1466 205075 LÊ NGỌC HIẾU 11/16/1995  Nam  AB.D 3/16/2023 7:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1467 205080 PHẠM TRUNG ĐỨC 4/25/1971  Nam  CAPT 3/16/2023 7:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1468 205084 VŨ VĂN TÙNG 4/10/1971  Nam  AB.D 3/16/2023 7:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1469 205090 BÙI VĂN DƯ 3/7/1980  Nam  FITTER 3/16/2023 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1470 205094 HỒ VĂN THÀNH 6/21/1990  Nam  3/E 3/16/2023 7:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NOSCO HÀ NỘI
1471 205097 ĐINH VĂN HUÂN 5/14/1997  Nam  OS.D 3/16/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1472 205103 NGUYỄN NGỌC HUY 9/20/1981  Nam  2/O 3/16/2023 7:48  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1473 205108 LÊ VĂN MẠNH 11/2/1983  Nam 3/16/2023 7:50  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1474 205113 NGUYỄN ĐÌNH NGHIÊM 8/30/1988  Nam  AB.D 3/16/2023 7:53  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1475 205122 TRẦN VĂN TIẾN 7/20/1997  Nam  SAILOR 3/16/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1476 205119 NGÔ THANH TÙNG 9/21/1984  Nam  C/O 3/16/2023 7:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1477 205121 NGUYỄN VĂN HIẾU 1/11/1986  Nam 3/16/2023 7:57  KSK lấy bằng lái xe nam
1478 205123 NGUYỄN ANH ĐỨC 12/11/1989  Nam  3/E 3/16/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1479 205124 TRẦN NGỌC BỢM 5/23/1990  Nam  SAILOR 3/16/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1480 205125 BÙI GIA ĐỊNH 9/1/1989  Nam  SAILOR 3/16/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1481 205127 MAI CÔNG DUY 4/11/1997  Nam  AB.D 3/16/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1482 205126 NGUYỄN VĂN GIANG 9/25/1987  Nam  AB.D 3/16/2023 8:02  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1483 205129 LÊ HOÀI PHƯƠNG 12/30/1981  Nam  AB.E 3/16/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1484 205131 NGUYỄN DUY QUÝ DƯƠNG 11/12/1998  Nam  OS.D 3/16/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
1485 205132 NGUYỄN QUỐC KHIÊM 8/2/1993  Nam  ELECTRIC 3/16/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
1486 205136 PHẠM ĐỨC TOÀN 10/19/1997  Nam  OILER 3/16/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1487 205147 TRẦN VĂN PHÓNG 9/4/1995  Nam  AB.E 3/16/2023 8:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1488 205143 TRẦN VĂN TUẤN 10/29/1996  Nam  BOSUN 3/16/2023 8:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
1489 205154 PHẠM VĂN CHƯƠNG 7/11/1990  Nam  OILER 3/16/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1490 205167 NGUYỄN VĂN LUẬN 11/29/1986  Nam  C/E 3/16/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1491 205166 BÙI ĐÌNH VƯỢNG 1/31/1976  Nam  AB.D 3/16/2023 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1492 205175 ĐÀM VĂN BẰNG 11/15/1987  Nam 3/16/2023 8:20  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1493 205174 CAO ĐỨC ANH 9/1/1986  Nam  SAILOR 3/16/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1494 205179 LÊ MINH CƯƠNG 8/5/1969  Nam  COOK 3/16/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1495 205183 NGUYỄN TRỌNG LINH 7/31/1978  Nam  C/E 3/16/2023 8:23  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1496 205187 NGÔ ĐÌNH TRUNG 11/4/1994  Nam  OILER 3/16/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1497 205192 ĐẬU VĂN CƯƠNG 10/23/2004  Nam  OILER 3/16/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1498 205197 NGUYỄN VĂN HIỆP 11/10/1980  Nam  SAILOR 3/16/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1499 205196 PHẠM VĂN VIỆT 9/15/2001  Nam  OILER 3/16/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1500 205200 VŨ ÁI QUỐC 8/1/2003  Nam  OILER 3/16/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1501 205202 TRẦN ĐỨC HIỆP 7/15/1990  Nam  C/O 3/16/2023 8:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1502 205203 TRƯƠNG CÔNG NGUYÊN 8/25/1999  Nam  OS.D 3/16/2023 8:30  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1503 205207 NGUYỄN XUÂN THÀNH 9/3/1991  Nam  OILER 3/16/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1504 205209 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 2/3/1978  Nam  OILER 3/16/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1505 205214 BÙI HUỲNH ĐỨC 9/9/1991  Nam  OILER 3/16/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1506 205215 LÊ XUÂN ANH 1/5/2003  Nam  OILER 3/16/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1507 205220 BÙI HOÀNG ĐỨC 9/3/1990  Nam  OILER 3/16/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1508 205221 NGUYỄN MẠNH TUYÊN 8/5/2002  Nam  OILER 3/16/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1509 205223 LƯU VĂN HẢI 6/24/1988  Nam  OILER 3/16/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1510 205224 NGUYỄN TRỌNG GIANG 9/10/1993  Nam  OILER 3/16/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1511 205227 NGUYỄN VĂN LONG 6/10/1992  Nam  OILER 3/16/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1512 205229 HOÀNG VĂN GIA 1/1/2004  Nam  OILER 3/16/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1513 205232 NGUYỄN VĂN HOÀ 5/1/1983  Nam  OILER 3/16/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1514 205235 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 11/2/2000  Nam  OILER 3/16/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1515 205239 BÙI THẾ ĐẠT 6/12/2004  Nam  OILER 3/16/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1516 205237 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 2/10/1992  Nam  OILER 3/16/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1517 205242 NGUYỄN PHÚ QUANG 10/17/1990  Nam  OILER 3/16/2023 8:46  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1518 205244 NGUYỄN VĂN KHOÁI 2/13/1991  Nam  OILER 3/16/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1519 205251 LÊ HỒNG LĨNH 7/28/1988  Nam  OILER 3/16/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1520 205253 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 10/31/1986  Nam  OILER 3/16/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1521 205255 PHẠM VĂN TUẤN 7/24/1997  Nam  SAILOR 3/16/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1522 205258 ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 1/9/2001  Nam  OILER 3/16/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1523 205260 TRƯƠNG THẾ TUẤN 5/19/1978  Nam  OILER 3/16/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1524 205262 ĐINH HỮU LINH 8/17/1994  Nam  AB.D 3/16/2023 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO
1525 205264 VŨ VĂN HƯỞNG 9/10/1994  Nam  SAILOR 3/16/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1526 205266 TRẦN MẠNH HÙNG 1/21/1982  Nam  C/O 3/16/2023 8:56  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1527 205267 HUỲNH MẠNH HÙNG 12/14/2003  Nam  SAILOR 3/16/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1528 205270 NGUYỄN VĂN BA 7/10/1985  Nam  BOSUN 3/16/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1529 205271 BÙI XUÂN QUANG 9/3/1993  Nam  3/O 3/16/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
1530 205274 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 7/10/1985  Nam  3/O 3/16/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  NGÔI SAO VIỆT
1531 205277 VŨ VĂN KIỂM 12/28/1992  Nam  2/O 3/16/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1532 205282 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 5/19/1982  Nam  C/E 3/16/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1533 205287 MAI VĂN THƯỜNG 10/20/1988  Nam  C/O 3/16/2023 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VMSC
1534 205288 ĐẶNG ANH KHÔI 8/29/1992  Nam  AB.D 3/16/2023 9:09  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1535 205294 THÂN ĐỨC VIỆT 5/4/1990  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1536 205295 ĐINH ĐỨC DIỆN 2/26/1989  Nam  2/O 3/16/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1537 205357 TRẦN THANH CƯƠNG 1/23/1994  Nam  AB.D 3/16/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1538 205356 ĐẬU VĂN TIẾN 5/10/1989  Nam  2/E 3/16/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  QUANG MINH
1539 205358 VŨ ĐÌNH DUY 9/4/1998  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1540 205364 CAO VĂN NỘI 3/20/1983  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1541 205360 BÙI THANH HẢI 6/21/1992  Nam  OS.E 3/16/2023 9:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1542 205361 HỒ XUÂN THẮNG 6/27/2002  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1543 205366 VŨ NGỌC BA 11/11/1996  Nam  OILER 3/16/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1544 205367 MAI XUÂN VŨ 5/18/2005  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1545 205370 VŨ VĂN DOANH 10/18/2000  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1546 205371 DƯƠNG VĂN MINH 4/20/1995  Nam  OILER 3/16/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1547 205373 NGUYỄN VŨ BẢO NGỌC 4/17/2004  Nữ 3/16/2023 9:20  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1548 205375 VŨ VĂN ĐÔNG 3/22/1997  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1549 205377 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 1/12/2001  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1550 205378 DƯƠNG MẠNH CƯỜNG 12/10/1978  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1551 205383 TRƯƠNG VĂN HIỆP 11/23/2002  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1552 205384 PHAN CÔNG TUẤN DŨNG 8/11/1999  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1553 205386 NGUYỄN PHƯỚC TÂN 6/20/1976  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1554 205387 MAI NGỌC UYÊN 6/2/1980  Nam  OILER 3/16/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1555 205390 NGUYỄN ĐÌNH SANG 1/4/1982  Nam  AB.D 3/16/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1556 205393 ĐOÀN NHẬT LINH 1/14/1998  Nam  DECK – CADET 3/16/2023 9:29  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1557 205395 LÊ VĂN HẢI 6/10/1993  Nam  3/E 3/16/2023 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1558 205394 NGUYỄN VĂN NHUẬN 4/25/1986  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1559 205397 TRẦN TRỌNG HOÀNG 5/6/2004  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TRƯỜNG LONG
1560 205401 NGUYỄN VĂN HẢI 8/21/1990  Nam  3/O 3/16/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1561 205402 PHẠM CÔNG ĐỨC 3/23/1983  Nam  C/E 3/16/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
1562 205408 VŨ VĂN CẨM 8/19/1988  Nam  4/E 3/16/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1563 205409 TRẦN HUY HOÀNG 6/18/1997  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1564 205410 NGUYỄN VĂN BÌNH 3/23/1983  Nam  FITTER 3/16/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1565 205412 ĐINH CÔNG DŨNG 1/23/1981  Nam  SAILOR 3/16/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1566 205414 ĐỒNG VĂN TƯỞNG 8/8/1987  Nam  OILER 3/16/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
1567 205417 TRẦN VĂN SƠN 7/15/1984  Nam  2/O 3/16/2023 9:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  AMAT
1568 205418 TRẦN VĂN TOÀN 7/9/1988  Nam  COOK 3/16/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1569 205422 TẠ DUY KHANG 8/8/1988  Nam 3/16/2023 9:45  KSK lấy bằng lái xe nam
1570 205420 FANG, PENG 8/27/1992  Nam 3/16/2023 9:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1571 205424 TANG LIZHANG 3/4/1967  Nam 3/16/2023 9:48  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1572 205425 VŨ QUỐC TUẤN 11/6/1979  Nam  OILER 3/16/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1573 205427 ZENG, SHUNQIU 6/28/1968  Nam 3/16/2023 9:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1574 205428 HỒ ĐỨC QUÝ 11/2/1991  Nam  3/E 3/16/2023 9:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1575 205429 TRẦN VĂN DẦU 10/8/1994  Nam  AB.E 3/16/2023 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1576 205430 VŨ VĂN HẢI 7/27/1967  Nam  2/O 3/16/2023 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
1577 205431 KHUẤT BÁ ĐẠT 11/19/1988  Nam 3/16/2023 9:55  KSK lấy bằng lái xe nam
1578 205432 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 5/4/1970  Nam  CAPT 3/16/2023 9:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG SƠN
1579 205434 LÊ VĂN CHIẾN 7/19/1981  Nam  OILER 3/16/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1580 205436 ĐÀO HỮU ANH TUẤN 10/3/2002  Nam  OS.D 3/16/2023 9:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1581 205438 PHẠM VĂN NHẬT 4/4/1998  Nam  AB.D 3/16/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
1582 205441 NGUYỄN VĂN MẠNH 9/30/1988  Nam  AB.D 3/16/2023 10:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1583 205444 NGUYỄN VĂN MINH 4/24/1991  Nam  AB.D 3/16/2023 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
1584 205446 TRẦN VĂN QUANG 7/17/1992  Nam  DECK OFFICER 3/16/2023 10:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1585 205448 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 12/5/1982  Nam  CAPT 3/16/2023 10:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1586 205450 HOÀNG DUY HƯNG 8/21/1991  Nam  ELECTRIC 3/16/2023 10:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
1587 205451 QUANG TRẤN HOÀNG GIA 8/11/1997  Nam  COOK 3/16/2023 10:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1588 205455 VŨ TIẾN LỘC 10/24/2000  Nam  Carpenter 3/16/2023 10:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1589 205456 VŨ TUẤN THÀNH 9/12/1971  Nam  COOK 3/16/2023 10:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
1590 205458 PHẠM DUY LỘC 7/4/2000  Nam 3/16/2023 10:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1591 205459 TRẦN VĂN HƯNG 10/24/1983  Nam  OS.D 3/16/2023 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINIC
1592 205461 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 1/28/2002  Nam  SAILOR 3/16/2023 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1593 205465 LÊ TRỌNG PHÚC 1/18/2001  Nam  OS.D 3/16/2023 11:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1594 205466 TRẦN MINH CHIẾN 2/4/2000  Nam  OILER 3/16/2023 11:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1595 205485 MAI MINH MẠNH 10/27/1962  Nam  CAPT 3/16/2023 13:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1596 205491 ĐỖ VĂN TOA 9/7/1987  Nam  2/E 3/16/2023 13:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1597 205498 PHẠM VĂN ĐÔNG 8/16/1986  Nam  3/O 3/16/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1598 205506 TRẦN VĂN CHỈNH 4/18/1995  Nam  AB.D 3/16/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1599 205509 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 12/3/1994  Nam  ELECTRIC 3/16/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1600 205512 BÙI VĂN QUÂN 5/12/1993  Nam  AB.D 3/16/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1601 205514 LÊ VĂN VIỆT 5/5/1981  Nam  C/O 3/16/2023 14:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
1602 205519 TRẦN HỮU TOÀN 1/15/1995  Nam  3/O 3/16/2023 14:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1603 205526 VŨ ĐÌNH HUY 12/19/1989  Nam  C/O 3/16/2023 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1604 205532 BÙI DUY THÀNH 12/21/1983  Nam  C/E 3/16/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1605 205533 ĐỖ VĂN BA 10/15/1988  Nam  2/E 3/16/2023 14:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1606 205536 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 5/22/1992  Nam  3/O 3/16/2023 14:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  DẦU KHÍ HẢI ÂU
1607 205537 TRẦN QUỐC TRỌNG 1/30/1998  Nam  OS.D 3/16/2023 14:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1608 205544 PHẠM VIẾT NHẬT 4/20/1985  Nam 3/16/2023 14:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1609 205549 ĐINH VĂN THƯƠNG 6/6/1984  Nam  OILER 3/16/2023 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1610 205558 VŨ TIẾN ĐẠT 10/27/2000  Nam  ENGINE – CADET 3/16/2023 14:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1611 205560 NGUYỄN VĂN HẠNH 5/25/1976  Nam  OILER 3/16/2023 14:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1612 205573 PHAN CAO TÀI 4/2/1987  Nam 3/16/2023 15:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1613 205584 PHẠM TRỌNG CƯỜNG 2/16/1998  Nam  OILER 3/16/2023 15:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1614 205603 ĐOÀN MẠNH HUY 10/14/1995  Nam  2/E 3/16/2023 16:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1615 205611 NGUYỄN TRỌNG NHỤY 12/16/1983  Nam  2/O 3/16/2023 16:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1616 205664 PHẠM XUÂN TÚ 9/24/1978  Nam  2/O 3/17/2023 7:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1617 205665 NGUYỄN THANH MINH 10/15/1981  Nam  AB.D 3/17/2023 7:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1618 205673 HOÀNG VĂN TÂN 3/7/1991  Nam  AB.D 3/17/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1619 205677 HOÀNG MINH THẢO 8/22/1993  Nam  OS.E 3/17/2023 7:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PCT
1620 205682 CAO HUY ĐẠO 9/26/2000  Nam  OS.D 3/17/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI AN
1621 205687 HOÀNG VĂN THÀNH 5/10/1996  Nam  ELECTRIC 3/17/2023 7:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1622 205690 NGUYỄN HỮU NGỌC 8/27/1979  Nam  C/E 3/17/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
1623 205709 COKGEZMIS RECEP TUGRUL 3/28/1985  Nam  ELECTRIC 3/17/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên nước ngoài (1060N)  TỰ DO
1624 205698 QUÁCH QUANG DUY 11/6/1995  Nam  AB.D 3/17/2023 7:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1625 205712 TRẦN ĐỨC THÁI 6/26/1997  Nam  OS.D 3/17/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1626 205716 NGUYỄN KHẮC HƯNG 2/10/1977  Nam  OILER 3/17/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  NHẬT MINH
1627 205719 PHẠM MINH THÀNH 1/8/1979  Nam  CAPT 3/17/2023 8:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1628 205722 ĐẶNG QUỐC CƯỜNG 6/20/1995  Nam  AB.D 3/17/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1629 205727 TRẦN MẠNH HÀ 10/12/1980  Nam  C/E 3/17/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1630 205731 NGUYỄN TIẾN BÌNH 6/20/1987  Nam  3/E 3/17/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1631 205732 CHU QUANG HUY 9/12/1983  Nam  2/E 3/17/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1632 205746 LÊ ĐỨC DUY 1/2/2001  Nam  AB.D 3/17/2023 8:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1633 205747 BÙI VĂN NAM 12/19/1994  Nam  3/O 3/17/2023 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1634 205751 PHAN ĐÌNH THIỆP 2/15/1974  Nam  OILER 3/17/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1635 205754 TRƯƠNG QUANG VƯỢNG 8/14/1988  Nam  C/O 3/17/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1636 205757 HOÀNG VĂN HÙNG 4/4/1984  Nam  BOSUN 3/17/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1637 205761 HOÀNG BÁ TIẾP 12/24/1987  Nam  AB.D 3/17/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1638 205766 NGUYỄN ĐÌNH THÂN 10/15/1981  Nam  ELECTRIC 3/17/2023 8:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1639 205772 ĐOÀN VĂN NGỌC 3/7/1992  Nam  2/O 3/17/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1640 205774 HOÀNG TRỌNG MẠNH 10/28/1994  Nam  AB.D 3/17/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1641 205780 ĐẶNG VĂN HUY 7/14/1993  Nam  3/O 3/17/2023 8:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1642 205782 NGÔ ANH TRUNG 7/5/1997  Nam  3/O 3/17/2023 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1643 205787 VŨ MINH TIẾN 4/25/1988  Nam  AB.D 3/17/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIẾN PHONG
1644 205791 VŨ VĂN GIANG 5/15/1981  Nam  OILER 3/17/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1645 205795 TRẦN QUANG PHÁT 9/5/1978  Nam  ELECTRIC 3/17/2023 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1646 205803 OU CHUNLIAN 1/5/1988  Nam 3/17/2023 8:33  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẦY CHUNG JYE VIỆT NAM
1647 205802 PHẠM HOÀNG NHÂN 12/13/1993  Nam  OS.D 3/17/2023 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1648 205807 VĂN VIỆT ANH 11/14/1980  Nam 3/17/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1649 205813 CHEN, YU-YEN 6/4/1990  Nam 3/17/2023 8:39  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẦY CHUNG JYE VIỆT NAM
1650 205812 PHẠM TRUNG ANH 12/15/1994  Nam 3/17/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1651 205816 TIAN WENQING 9/9/1990  Nam 3/17/2023 8:41  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẦY CHUNG JYE VIỆT NAM
1652 205815 TRẦN TUẤN ANH 12/16/1994  Nam 3/17/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1653 205822 PHẠM VĂN TÂN 7/9/1986  Nam  AB.D 3/17/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1654 205819 NGUYỄN VĂN BẮC 9/19/1989  Nam 3/17/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1655 205823 NGUYỄN DUY ĐỨC BẢN 9/25/1995  Nam 3/17/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1656 205827 GONCHARUK GEORGII 1/11/1998  Nam 3/17/2023 8:43  Khám sức khỏe cho người nước ngoài (Apollo)(700N) (Nam)  CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1657 205825 NGUYỄN XUÂN BÌNH 2/10/1980  Nam 3/17/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1658 205831 LẠI ĐỨC CẢNH 11/21/1990  Nam 3/17/2023 8:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1659 205834 QUÁCH MINH CÔNG 7/21/1993  Nam 3/17/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1660 205835 PHẠM SỸ ĐIỀU 11/1/1982  Nam  COOK 3/17/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1661 205836 TRẦN MẠNH CƯỜNG 10/20/1987  Nam 3/17/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1662 205841 DANIEL ROZICKÝ 4/11/1996  Nam 3/17/2023 8:47  Khám sức khỏe cho người nước ngoài (Apollo)(700N) (Nam)  CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1663 205839 TRẦN TRỌNG DẦN 9/12/1974  Nam 3/17/2023 8:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1664 205843 LÊ QUỐC ĐẠO 12/20/1989  Nam 3/17/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1665 205847 PHẠM QUANG HUY 8/9/1984  Nam  2/E 3/17/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1666 205849 TRỊNH VĂN DŨNG 8/22/1978  Nam  BOSUN 3/17/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1667 205848 NGUYỄN MINH ĐOÀN 9/9/1985  Nam 3/17/2023 8:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1668 205852 VĂN HUY DŨNG 11/4/1974  Nam 3/17/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1669 205855 PHẠM BÁ SANG 5/21/1987  Nam  C/E 3/17/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1670 205858 ĐÀO MINH HOÀNG 3/26/1987  Nam  AB.D 3/17/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1671 205856 NGUYỄN XUÂN DUY 1/1/1996  Nam 3/17/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1672 205860 NGUYỄN DUY DUYẾN 10/31/1982  Nam 3/17/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1673 205865 LƯƠNG VĂN LONG 12/23/1996  Nam  OILER 3/17/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1674 205863 VŨ TRỌNG GIANG 9/1/1991  Nam 3/17/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1675 205870 NGUYỄN HỮU THUỶ 7/27/1979  Nam  3/O 3/17/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
1676 205867 ĐẶNG VĂN HÂN 10/16/1972  Nam 3/17/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1677 205873 THÁI KHẮC LONG 1/22/1995  Nam  SAILOR 3/17/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1678 205871 NGUYỄN HỮU HIỆU 12/13/1988  Nam 3/17/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1679 205875 VŨ TRỌNG HOÀNG 10/30/1980  Nam 3/17/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1680 205878 TRẦN VĂN ĐIỀU 7/28/1991  Nam  AB.D 3/17/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHƯƠNG
1681 205877 NGUYỄN ĐÌNH HUÂN 2/22/1987  Nam 3/17/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1682 205879 LÊ VIẾT TIẾN 8/2/1990  Nam  C/O 3/17/2023 8:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1683 205880 VĂN TIẾN HƯNG 5/21/1983  Nam 3/17/2023 8:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1684 205884 HOÀNG VĂN TUYỆT 1/7/1992  Nam  2/O 3/17/2023 9:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1685 205885 NGUYỄN QUỐC HUY 12/30/1972  Nam 3/17/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1686 205888 VŨ QUANG HUY 10/15/1992  Nam 3/17/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1687 205891 TẠ VĂN SÁU 3/20/1984  Nam  C/E 3/17/2023 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1688 205890 TRẦN HÙNG MẠNH 4/27/1992  Nam  BOSUN 3/17/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1689 205892 PHAN QUỐC HUY 10/4/1995  Nam 3/17/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1690 205895 NGUYỄN THƯỜNG 11/26/1989  Nam  OILER 3/17/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1691 205894 NGUYỄN XUÂN LỢI 7/31/1984  Nam 3/17/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1692 205897 NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG 2/5/1981  Nam 3/17/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1693 205902 TRẦN VĂN THANH 7/5/1978  Nam  C/E 3/17/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1694 205901 NGUYỄN QUANG HẢI 2/14/1983  Nam  OILER 3/17/2023 9:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1695 205898 VĂN ĐỨC NAM 8/22/1984  Nam 3/17/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1696 205903 NGUYỄN THỤ NAM 3/28/1992  Nam 3/17/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1697 205905 DƯƠNG TRỌNG NGHĨA 9/21/1987  Nam 3/17/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1698 205908 NGUYỄN ĐỨC MINH NGỌC 5/23/1986  Nam 3/17/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1699 205914 ONG THẾ HUY 7/26/1984  Nam  2/O 3/17/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
1700 205912 NGUYỄN TIẾN PHÚC 2/22/1987  Nam 3/17/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1701 205917 NGUYỄN VĂN NHÂN 1/21/1969  Nam  AB.D 3/17/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1702 205921 NGUYỄN TRIỀU MINH 1/20/1973  Nam  CAPT 3/17/2023 9:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1703 205926 CHUN JINWOO 11/27/1981  Nam 3/17/2023 9:15  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1704 205922 TRẦN QUANG PHƯƠNG 4/21/1968  Nam 3/17/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1705 205928 NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNG 8/4/1976  Nam 3/17/2023 9:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1706 205932 PHẠM HỮU HUY 9/27/1985  Nam  BOSUN 3/17/2023 9:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
1707 205930 NGUYỄN THIỀU QUANG 10/15/1972  Nam 3/17/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1708 205931 ĐÀM VIỆT QUỐC 7/16/1998  Nam 3/17/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1709 205936 NGUYỄN PHƯƠNG QUÝ 10/26/1989  Nam 3/17/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1710 205937 CAO SƠN 10/28/1973  Nam 3/17/2023 9:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1711 205939 NGÔ VI LAM SƠN 11/28/1984  Nam 3/17/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1712 205941 TRẦN VĂN DŨNG 9/2/1989  Nam  SAILOR 3/17/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1713 205944 PHẠM VĂN SƠN 10/21/1995  Nam 3/17/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1714 205947 NGUYỄN TIẾN TÂM 6/21/1992  Nam 3/17/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1715 205953 HOÀNG GIA ĐỨC THẮNG 8/11/1990  Nam 3/17/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1716 205959 VŨ VĂN CHÍNH 2/3/2000  Nam  No 1 Oiler 3/17/2023 9:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1717 205964 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 9/2/1994  Nam 3/17/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1718 205971 HOÀNG TRẦN THANH 9/7/1977  Nam 3/17/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1719 205974 NGUYỄN TRUNG THÀNH 10/25/1981  Nam 3/17/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1720 205976 PHÍ ĐÌNH THÀNH 8/16/1996  Nam 3/17/2023 9:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1721 205978 TRÌNH VĂN THƯ 9/10/1984  Nam 3/17/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1722 205981 DƯƠNG VĂN ĐIỆN 11/19/1989  Nam  2/E 3/17/2023 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1723 205980 NGÔ THIÊN THƯỞNG 6/16/1965  Nam 3/17/2023 9:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1724 205982 HOÀNG VĂN TỊNH 11/20/1991  Nam 3/17/2023 9:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1725 205983 NGUYỄN VĂN TRÀ 9/29/1964  Nam 3/17/2023 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1726 205984 PHẠM TUẤN TÚ 9/11/1981  Nam 3/17/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1727 205985 VÕ ANH TÚ 3/30/1997  Nam 3/17/2023 9:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1728 205987 ĐÀM VĂN TỨ 12/6/1988  Nam 3/17/2023 9:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1729 205989 NGUYỄN ANH TUẤN 1/19/1995  Nam 3/17/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1730 205991 PHẠM TIẾN TÙNG 6/23/1984  Nam 3/17/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1731 205992 PHẠM HUY VIỆT 12/29/1993  Nam  2/O 3/17/2023 9:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
1732 205993 ĐẶNG KHÁNH TÙNG 2/12/1985  Nam 3/17/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1733 205994 TÔ MẠNH TÙNG 3/13/1986  Nam 3/17/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1734 205995 NGUYỄN KHÁNH VĂN 6/20/1981  Nam 3/17/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TT quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường biển
1735 205998 PHẠM VĂN THIÊN 7/18/1989  Nam  C/E 3/17/2023 9:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1736 206006 ĐỖ THẾ VINH 8/8/1982  Nam  4/E 3/17/2023 9:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1737 206013 TRẦN ĐỨC TRUNG 9/8/2000  Nam  AB.E 3/17/2023 10:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1738 206019 NGUYỄN HUY LINH 5/10/1988  Nam 3/17/2023 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1739 206020 BÙI THỊ THANH PHƯƠNG 2/28/1993  Nữ 3/17/2023 10:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1740 206023 PHẠM VÂN LONG 12/12/1986  Nam  BOSUN 3/17/2023 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1741 206024 VÕ VĂN THẮNG 1/31/2003  Nam 3/17/2023 10:50  KSK lấy bằng lái xe nam
1742 206027 TRẦN THẾ TIẾN 8/3/1992  Nam  3/E 3/17/2023 11:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1743 206028 ĐỖ ĐỨC DŨNG 10/12/1998  Nam  AB.D 3/17/2023 11:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1744 206048 PHẠM TRỌNG HỢP 5/5/1983  Nam  SAILOR 3/17/2023 13:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1745 206052 NGUYỄN KHẮC PHÚC 2/22/1997  Nam  OILER 3/17/2023 13:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1746 206059 THÁI VĂN ĐƯỜNG 3/15/1985  Nam  3/O 3/17/2023 13:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1747 206064 HOÀNG ĐÌNH ĐẠT 11/12/1992  Nam  2/O 3/17/2023 13:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
1748 206070 KIM KIWON 11/13/1985  Nam 3/17/2023 13:56  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1749 206074 NGUYỄN SỸ THẮNG 10/2/1985  Nam  3/O 3/17/2023 13:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1750 206083 ĐỖ VĂN THẮNG 6/7/1989  Nam  3/E 3/17/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1751 206084 HÀ ANH TUẤN 9/20/1984  Nam  OS.D 3/17/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1752 206094 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 9/15/1984  Nam  OS.D 3/17/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1753 206096 ĐINH VIẾT MẠNH 3/7/1994  Nam  AB.D 3/17/2023 14:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1754 206112 VŨ MINH HIẾN 6/10/1982  Nam  C/E 3/17/2023 14:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1755 206113 HOÀNG THỊ LƯỢNG 9/5/1994  Nữ 3/17/2023 14:17  KSK lấy bằng lái xe nữ
1756 206117 PHẠM HỮU SÁNG 7/23/1987  Nam  4/E 3/17/2023 14:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1757 206118 TRẦN VĂN CƯỜNG 4/16/1993  Nam  3/O 3/17/2023 14:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1758 206121 PHẠM HỮU HẠNH 8/1/1999  Nam  AB.D 3/17/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
1759 206128 HỒ VIẾT TÙNG 9/27/1992  Nam 3/17/2023 14:31  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1760 206149 NGUYỄN TRỌNG TỰ 5/9/1979  Nam  SAILOR 3/17/2023 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1761 206151 NGUYỄN VĂN LONG 1/8/1989  Nam  3/O 3/17/2023 15:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1762 206155 VŨ THỊ HIỀN 11/1/1987  Nữ 3/17/2023 15:17  KSK lấy bằng lái xe nữ
1763 206157 PHẠM VĂN HOÀNG 4/15/1995  Nam  OILER 3/17/2023 15:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1764 206159 PHẠM VĂN PHÒNG 2/5/1989  Nam  COOK 3/17/2023 15:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1765 206169 ĐẬU XUÂN THÔNG 2/7/1986  Nam  OS.E 3/17/2023 15:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1766 206173 NGUYỄN VŨ LUYẾN 4/18/1982  Nam  3/E 3/17/2023 16:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1767 206176 ĐỒNG VĂN HIẾN 12/28/1989  Nam  ENGINE OFFICER 3/17/2023 16:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1768 206178 NGUYỄN VĂN DŨNG 1/22/1985  Nam  OS.D 3/17/2023 16:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1769 206205 TRẦN VIỆT ĐỨC 4/27/1989  Nam  SAILOR 3/18/2023 7:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1770 206206 VÕ TRỌNG TÍN 11/7/1996  Nam  AB.E 3/18/2023 7:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VCC
1771 206207 HOÀNG VĂN THANH 9/28/1988  Nam 3/18/2023 7:36  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1772 206210 PHAN VĂN VIỆT 9/13/1999  Nam 3/18/2023 7:40  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1773 206211 PHẠM ĐĂNG HÙNG 10/3/1988  Nam  2/O 3/18/2023 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
1774 206212 NGUYỄN CHÍ THÙY 9/14/1985  Nam  1/E 3/18/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1775 206213 NGUYỄN TRỌNG QUANG 6/11/1993  Nam  3/O 3/18/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1776 206215 NGUYỄN VŨ TÙNG 10/19/1994  Nam 3/18/2023 8:02  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1777 206216 TRẦN VĂN HOÀNG 10/3/2001  Nam  OS.D 3/18/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
1778 206218 TRẦN VĂN THU 11/10/1973  Nam  BOSUN 3/18/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
1779 206221 PHẠM VĂN LONG 6/18/1993  Nam  4/E 3/18/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
1780 206223 PHẠM MINH TUẤN 10/20/1989  Nam  AB.D 3/18/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1781 206225 PHÙNG VĂN TRUNG 7/22/1988  Nam  C/O 3/18/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1782 206226 TÔ MINH TUÂN 6/25/1992  Nam  4/E 3/18/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1783 206229 NGÔ VĂN BA 2/3/1985  Nam  C/E 3/18/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
1784 206232 BÙI VĂN DƯƠNG 1/10/1984  Nam  4/E 3/18/2023 8:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1785 206234 NGUYỄN HỮU ĐỨC 2/11/1982  Nam  AB.D 3/18/2023 8:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1786 206235 NGUYỄN THANH MINH 10/15/1981  Nam  AB.D 3/18/2023 8:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1787 206236 VŨ VĂN KHANG 1/1/1990  Nam  OILER 3/18/2023 9:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
1788 206242 PHẠM TRỌNG NGHIỆP 5/1/2000  Nam  SAILOR 3/18/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1789 206244 PHẠM THANH SƠN 9/28/1990  Nam  SAILOR 3/18/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1790 206249 PHẠM MINH TUẤN 9/20/1997  Nam  DECK – CADET 3/18/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1791 206251 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 6/5/1980  Nam  C/O 3/18/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1792 206252 NGUYỄN TUẤN HƯNG 2/10/1994  Nam  ELECTRIC 3/18/2023 9:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1793 206377 LÊ MINH HÙNG 8/1/1986  Nam  FITTER 3/20/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1794 206381 NGUYỄN HUY BÌNH 4/7/1982  Nam  C/E 3/20/2023 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1795 206385 NGUYỄN ĐÌNH LINH 12/16/1990  Nam  2/E 3/20/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1796 206394 TRẦN VĂN BÍCH 2/1/1987  Nam  AB.E 3/20/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1797 206403 LÊ HỒNG LÂM 4/16/1979  Nam  AB.D 3/20/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1798 206405 TRẦN VĂN MẠNH 8/2/1973  Nam  COOK 3/20/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1799 206408 BÙI VĂN Ý 2/14/1997  Nam  4/E 3/20/2023 7:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1800 206410 TRỊNH TUẤN 3/4/1990  Nam  3/O 3/20/2023 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1801 206414 PHẠM XUÂN HUY 8/3/1987  Nam  3/E 3/20/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1802 206418 PHẠM QUANG KHƯƠNG 9/5/1990  Nam  AB.D 3/20/2023 8:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1803 206423 NGUYỄN TRỌNG PHÚ 11/5/1994  Nam  AB.D 3/20/2023 8:02  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1804 206428 NGUYỄN MẠNH DUY 7/13/1990  Nam  3/O 3/20/2023 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1805 206435 NGHIÊM VĂN SINH 1/30/1987  Nam  2/O 3/20/2023 8:06  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1806 206438 ĐỖ XUÂN MẠNH 9/13/1985  Nam  2/E 3/20/2023 8:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1807 206443 CAO BÁ TÀI 2/10/1991  Nam  AB.D 3/20/2023 8:08  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1808 206444 PHẠM VĂN ĐỆ 8/20/1975  Nam  COOK 3/20/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1809 206451 ĐOÀN TIẾN MẠNH 8/12/1985  Nam  OS.E 3/20/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1810 206456 CHU VĂN CƯỜNG 1/24/1987  Nam  OILER 3/20/2023 8:13  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1811 206455 NHỮ ANH HÀO 4/1/1969  Nam  C/E 3/20/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1812 206458 LƯƠNG ĐỨC TUYỀN 2/4/1986  Nam  C/E 3/20/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1813 206463 DƯƠNG VĂN SƠN 10/5/1998  Nam  SAILOR 3/20/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1814 206468 BÙI VĂN HIẾU 8/19/1993  Nam  2/O 3/20/2023 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1815 206470 NGUYỄN VĂN HIỆP 5/25/1988  Nam  COOK 3/20/2023 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1816 206475 ĐINH MẠNH CƯỜNG 6/28/2000  Nam  AB.D 3/20/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1817 206480 TRẦN NAM THẮNG 10/27/1984  Nam  2/E 3/20/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1818 206483 LÊ VĂN PHONG 8/7/1987  Nam  AB.E 3/20/2023 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1819 206486 NGÔ VĂN BÌNH 12/18/1973  Nam  COOK 3/20/2023 8:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1820 206488 PHẠM TRỌNG TUẤN 11/11/1983  Nam  3/E 3/20/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1821 206491 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 8/15/2000  Nam  AB.E 3/20/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1822 206502 VŨ VĂN THÁM 9/3/1972  Nam  COOK 3/20/2023 8:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
1823 206506 PHÙNG VĂN THỊNH 10/10/1989  Nam  FITTER 3/20/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1824 206507 ĐÀM DUY ĐẠT 5/27/1996  Nam  4/E 3/20/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1825 206512 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 3/3/2000  Nam  AB.E 3/20/2023 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1826 206513 LƯƠNG THỊ THÀNH 4/16/1963  Nữ 3/20/2023 8:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1827 206518 TỐNG TRƯỜNG GIANG 8/2/1997  Nam  M/M 3/20/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1828 206519 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 7/15/1992  Nam 3/20/2023 8:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1829 206521 NGÔ HOÀNG DŨNG 7/23/1982  Nam  C/E 3/20/2023 8:40  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1830 206523 BÙI BÁ THUYẾT 5/29/1996  Nam  3/O 3/20/2023 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1831 206526 NGUYỄN VĂN HÙNG 7/20/1983  Nam  COOK 3/20/2023 8:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1832 206527 ĐẶNG VĂN BIÊN 1/21/1986  Nam  M/M 3/20/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1833 206536 NGUYỄN VĂN DIỆP 6/21/1968  Nam  CAPT 3/20/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1834 206534 MẠC VĂN TUẤN 4/6/1982  Nam  OS.D 3/20/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1835 206541 NGUYỄN QUANG TRUNG 11/26/1986  Nam  2/E 3/20/2023 8:48  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1836 206545 HOÀNG VĂN LẬP 11/1/1986  Nam  3/E 3/20/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1837 206549 NGUYỄN VĂN THẮNG 8/30/1997  Nam  OILER 3/20/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
1838 206551 VŨ KIM TRỌNG 1/1/1970  Nam  BOSUN 3/20/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1839 206553 VŨ VĂN ĐIỂN 1/25/1985  Nam  2/O 3/20/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1840 206559 TÔ VĂN ĐIỀN 4/1/1991  Nam  C/O 3/20/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1841 206557 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 7/20/1991  Nam  2/E 3/20/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1842 206558 ĐOÀN THẾ ĐẠI 5/5/1986  Nam  ELECTRIC 3/20/2023 8:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1843 206564 NGUYỄN VĂN NAM 11/15/1993  Nam  AB 3/20/2023 8:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
1844 206572 HOA VĂN TRƯỜNG 8/6/1987  Nam  OILER 3/20/2023 8:58  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1845 206575 NGUYỄN QUANG HIỂN 2/15/1982  Nam 3/20/2023 8:59  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1846 206576 HOÀNG QUỐC BẢO 10/20/1987  Nam  AB.E 3/20/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1847 206581 BÙI XUÂN ĐỨC 12/22/1989  Nam  3/E 3/20/2023 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1848 206582 NGUYỄN HỮU TIẾN 9/15/1991  Nam  OILER 3/20/2023 9:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1849 206586 ĐẶNG VĂN TỨ 2/6/1993  Nam  2/O 3/20/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1850 206588 VŨ NGỌC DƯƠNG 9/29/1974  Nam  C/E 3/20/2023 9:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1851 206587 NGUYỄN VĂN DUY 5/3/1990  Nam  BOSUN 3/20/2023 9:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
1852 206592 BÙI TRỌNG HOAN 7/13/1996  Nam  OS.D 3/20/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HÀO HƯNG
1853 206591 VŨ XUÂN BẮC 8/27/1995  Nam  AB.D 3/20/2023 9:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1854 206597 HOÀNG NGỌC THÀNH 11/20/1988  Nam  4/E 3/20/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1855 206604 LÊ MẠNH QUẢNG 9/25/1998  Nam  OILER 3/20/2023 9:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1856 206611 TRẦN VĂN QUẢNG 9/16/1990  Nam  AB.D 3/20/2023 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1857 206615 ĐINH VĂN PHÚ 1/29/1984  Nam  3/E 3/20/2023 9:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1858 206620 VŨ CÔNG THƯỞNG 2/6/1990  Nam  1/E 3/20/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1859 206621 TRẦN VĂN QUANG 10/5/1986  Nam  C/O 3/20/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1860 206629 NGUYỄN TIẾN MẠNH 7/30/2003  Nam 3/20/2023 9:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1861 206634 PHẠM NGỌC QUẢNG 5/26/1972  Nam  BOSUN 3/20/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1862 206642 LÊ VĂN NAM 10/24/1995  Nam  OILER 3/20/2023 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1863 206640 VŨ TIẾN TÂN 11/3/1991  Nam  OS.D 3/20/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1864 206647 ĐÀO QUANG CÔNG 2/8/1978  Nam  CAPT 3/20/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1865 206653 TRẦN DUY ĐIỆP 10/30/1984  Nam  COOK 3/20/2023 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1866 206656 VŨ THẾ HIỂN 1/21/1978  Nam  CAPT 3/20/2023 9:39  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1867 206660 VŨ THANH NGHỊ 9/23/1985  Nam  C/E 3/20/2023 9:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1868 206661 TRẦN VĂN TOÁN 10/2/1984  Nam  OILER 3/20/2023 9:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  QUANG MINH
1869 206671 TRẦN VĂN HẢI 7/13/1991  Nam  2/E 3/20/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
1870 206676 MAI VĂN THANH 9/20/1990  Nam  OILER 3/20/2023 9:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1871 206680 TRẦN VĂN NAM 8/23/1995  Nam  AB.D 3/20/2023 9:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1872 206683 CAO ĐẠI LƯỢNG 1/16/1991  Nam  OILER 3/20/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1873 206687 ĐỖ MINH ĐẠO 9/22/1974  Nam  2/O 3/20/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1874 206688 TRẦN QUỐC LẬP 3/16/1985  Nam  BOSUN 3/20/2023 10:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1875 206690 BÙI XUÂN DUY 5/17/1996  Nam  3/O 3/20/2023 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1876 206694 TRÁNG A DỨA 9/5/1999  Nam 3/20/2023 10:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1877 206700 NGÔ HỮU TUÂN 9/2/1999  Nam  AB.D 3/20/2023 10:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1878 206696 SÙNG THỊ SUA 9/25/1998  Nữ 3/20/2023 10:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1879 206701 VŨ VĂN LONG 4/20/1980  Nam  OILER 3/20/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1880 206703 NGUYỄN VĂN ĐĨNH 11/10/1968  Nam  OILER 3/20/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐỨC NAM S & G
1881 206706 NGUYỄN VĂN DINH 10/12/1987  Nam  OILER 3/20/2023 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1882 206713 NGUYỄN QUÁCH HÙNG 1/1/1980  Nam 3/20/2023 10:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1883 206714 NGUYỄN HOÀNG HẢI 4/18/1993  Nam  4/E 3/20/2023 10:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1884 206715 BÙI TRỌNG NAM 12/10/1991  Nam 3/20/2023 10:46  KSK lấy bằng lái xe nam
1885 206717 ĐỖ VĂN HUY 3/2/1983  Nam  3/E 3/20/2023 10:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
1886 206727 PHẠM KHÁNH NAM 2/12/1999  Nam 3/20/2023 11:09  KSK lấy bằng lái xe nam
1887 206729 VŨ XUÂN QUANG 7/3/1992  Nam  SAILOR 3/20/2023 11:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1888 206730 NGÔ VĂN CƯƠNG 8/21/1991  Nam  2/O 3/20/2023 11:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
1889 206773 NGUYỄN VĂN TUẤN 1/7/1994  Nam  3/E 3/20/2023 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1890 206777 LÊ ĐÌNH BẢO 1/27/1998  Nam  2/O 3/20/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
1891 206778 HOÀNG TRẦN HOÀN 5/10/1986  Nam  C/E 3/20/2023 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1892 206782 NGUYỄN THÀNH AN 8/5/1987  Nam  2/O 3/20/2023 14:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1893 206786 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG 3/13/1997  Nam  OS.E 3/20/2023 14:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
1894 206789 ĐINH NGỌC SANG 10/29/1991  Nam  3/E 3/20/2023 14:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1895 206793 PHẠM VĂN HÙNG 1/1/1986  Nam  AB.D 3/20/2023 14:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1896 206797 PHẠM VĂN THẮNG 9/12/1985  Nam  2/E 3/20/2023 14:26  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1897 206800 LÊ VĂN CHUNG 4/15/1974  Nam  No 1 Oiler 3/20/2023 14:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1898 206804 NGUYỄN HỒNG SƠN 9/19/1984  Nam  AB.D 3/20/2023 14:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1899 206811 BÙI KHẮC BỘ 2/16/1982  Nam  COOK 3/20/2023 14:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1900 206814 ĐỖ VĂN LINH 5/24/1994  Nam  4/E 3/20/2023 14:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1901 206817 PHẠM HUY MẠNH 10/12/1977  Nam  2/E 3/20/2023 14:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI HẢI ĐĂNG
1902 206818 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 10/15/1986  Nam  2/O 3/20/2023 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
1903 206822 NGUYỄN VĂN PHONG 8/30/1991  Nam  OS.D 3/20/2023 14:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1904 206824 VŨ NHẬT HOÀNG 2/12/1988  Nam  C/O 3/20/2023 14:45  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1905 206831 PHẠM ĐỨC THỌ 8/10/2000  Nam  DECK – CADET 3/20/2023 14:48  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1906 206833 TẠ ĐỨC GIANG 5/26/2000  Nam  OILER 3/20/2023 14:51  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1907 206836 ĐÀM MINH TUẤN 10/3/1981  Nam  C/E 3/20/2023 14:58  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1908 206841 BÙI DUY KHÁNH 5/10/1989  Nam  COOK 3/20/2023 15:03  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1909 206842 NGUYỄN KHÁNH DŨNG 7/15/1986  Nam  OILER 3/20/2023 15:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1910 206845 PHẠM MINH HIẾU 12/21/2000  Nam  OS.E 3/20/2023 15:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1911 206849 LƯU VIỆT ANH 3/21/1998  Nam  SAILOR 3/20/2023 15:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1912 206856 TRẦN THẾ SƠN 4/30/1996  Nam  AB.D 3/20/2023 15:22  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1913 206860 ĐẶNG HỮU PHƯỚC 7/22/1993  Nam  AB.E 3/20/2023 15:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1914 206859 DƯƠNG ĐÌNH THI 9/22/1991  Nam  3/O 3/20/2023 15:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1915 206863 HUỲNH ANH NHÂN 1/1/1979  Nam  AB.E 3/20/2023 15:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1916 206865 NGUYỄN SỸ DŨNG 1/1/1982  Nam  AB.D 3/20/2023 15:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1917 206866 NGUYỄN HỮU LỘC 6/13/1994  Nam  AB.E 3/20/2023 15:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1918 206867 NGUYỄN HÙNG 2/21/1985  Nam  AB.D 3/20/2023 15:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1919 206868 VŨ HỒNG KỲ 1/1/1984  Nam 3/20/2023 15:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1920 206869 TRẦN VĂN BƯỞI 5/18/1990  Nam  COOK 3/20/2023 15:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1921 206873 TRẦN THANH BÌNH 9/1/1992  Nam  2/O 3/20/2023 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1922 206875 NGUYỄN VĂN HƯNG 4/24/1998  Nam  AB.D 3/20/2023 15:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1923 206883 VŨ VĂN THƯỢNG 11/1/1975  Nam  CAPT 3/20/2023 16:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1924 206968 NGUYỄN PHI HÙNG 6/26/1996  Nam  OS 3/21/2023 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
1925 206972 VƯƠNG VIỆT HÒA 11/10/1997  Nam 3/21/2023 7:49  KSK lấy bằng lái xe nam
1926 206974 PHẠM TIẾN ĐẠT 10/7/2000  Nam  DECK – CADET 3/21/2023 7:49  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1927 206977 ĐỖ THÙY TRANG 9/16/1997  Nữ 3/21/2023 7:51  KSK lấy bằng lái xe nữ
1928 206982 CAO ĐỨC NGỌC 9/4/1986  Nam  BOSUN 3/21/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1929 206988 ĐỖ PHƯƠNG THỨC 12/6/1980  Nam  C/E 3/21/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1930 206991 HỒ SONG TOÀN 2/12/1992  Nam  OS.E 3/21/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
1931 206993 HỒ HẢI NĂNG 11/10/2000  Nam  OILER 3/21/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ AN
1932 206998 HOÀNG VĂN MINH 11/25/1982  Nam  AB 3/21/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1933 207004 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 9/26/1979  Nam  ELECTRIC 3/21/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  KHẢI HOÀN
1934 207005 VŨ TRỌNG TẤN 2/1/1980  Nam  2/E 3/21/2023 8:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ALL SEA DMCC
1935 207010 HÀ VĂN TÍCH 11/27/1983  Nam  OS.D 3/21/2023 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1936 207014 NGUYỄN TRUNG DỊNH 2/25/1993  Nam  AB.E 3/21/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1937 207023 VŨ VĂN HƯNG 1/8/1984  Nam  CAPT 3/21/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1938 207028 NGUYỄN VĂN TÌNH 9/18/1984  Nam  ELECTRIC 3/21/2023 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1939 207034 LÊ HUY CÔNG 4/30/1990  Nam  4/E 3/21/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1940 207038 NGUYỄN CÔNG TRỨ 9/19/1988  Nam  C/E 3/21/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1941 207045 VŨ NHƯ QUYẾT 12/24/2004  Nam  SAILOR 3/21/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1942 207049 KIM JI HOON 7/15/1971  Nam 3/21/2023 8:23  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1943 207052 NGUYỄN VĂN CHIẾN 1/9/1979  Nam  OILER 3/21/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1944 207055 HÀN MINH HIẾU 12/20/1997  Nam  OILER 3/21/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1945 207057 NGUYỄN ANH ĐÔNG 11/14/1983  Nam  2/E 3/21/2023 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
1946 207059 VŨ KHẮC LONG 6/25/1976  Nam  2/E 3/21/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1947 207062 NGUYỄN QUỐC QUANG 10/16/1979  Nam  AB.E 3/21/2023 8:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1948 207070 HOÀNG VĂN MINH 1/1/1992  Nam  M/M 3/21/2023 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
1949 207077 TRẦN VĂN TRỌNG 8/20/1994  Nam  AB 3/21/2023 8:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
1950 207082 NGUYỄN TRUNG HAI 10/1/1982  Nam  2/E 3/21/2023 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1951 207085 ĐẬU DUY THÀNH 8/21/1981  Nam  OS.E 3/21/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN HẢI
1952 207089 NGUYỄN HUY HOÀNG 1/18/1995  Nam  AB.D 3/21/2023 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
1953 207095 NGUYỄN THÁI ANH 7/29/2000  Nam 3/21/2023 8:40  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1954 207101 NGUYỄN TỰ HẢI THÀNH 12/20/1971  Nam  BOSUN 3/21/2023 8:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1955 207106 SUN, SIYUN 2/27/1986  Nam 3/21/2023 8:45  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1956 207111 PHẠM QUỐC KHÁNH 6/15/1981  Nam  CAPT 3/21/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1957 207116 NGUYỄN QUANG TUẤN 9/21/1985  Nam  4/E 3/21/2023 8:52  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1958 207121 LÊ THỊ THU HÀO 8/9/1999  Nữ 3/21/2023 8:55  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
1959 207122 NHỮ ANH VĨ 12/11/1982  Nam  FITTER 3/21/2023 8:56  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1960 207125 LÊ TRỌNG SƠN 5/15/1982  Nam  BOSUN 3/21/2023 8:58  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1961 207126 NGUYỄN VĂN LIỆU 3/2/1982  Nam  BOSUN 3/21/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1962 207127 NGUYỄN VĂN TRIỀU 10/21/2000  Nam  OS.E 3/21/2023 9:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1963 207128 BÙI NHƯ QUỲNH 6/6/1997  Nam  OILER 3/21/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1964 207132 NGUYỄN CHUNG HIẾU 2/22/1983  Nam  1/E 3/21/2023 9:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1965 207131 KIM VĂN CƯỜNG 4/1/1998  Nam  AB.D 3/21/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1966 207133 PHAN VĂN TUẤN 3/8/1990  Nam  AB.D 3/21/2023 9:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1967 207134 NGUYỄN HỮU THẠCH 11/10/1990  Nam  AB.E 3/21/2023 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1968 207136 PHAN ANH VĂN 8/20/1977  Nam  2/E 3/21/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
1969 207138 HOÀNG NGỌC QUẾ 5/7/1980  Nam  C/O 3/21/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1970 207140 NGUYỄN NGỌC DOANH 11/23/1974  Nam 3/21/2023 9:13  KSK lấy bằng lái xe nam
1971 207143 TRẦN VĂN KHƯƠNG 6/16/1979  Nam  3/E 3/21/2023 9:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
1972 207145 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 5/5/2000  Nam  OS.D 3/21/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
1973 207144 PHẠM BÁ MẠNH 11/7/1989  Nam  3/E 3/21/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
1974 207146 BÙI MẠNH CƯỜNG 1/27/1986  Nam  OS.D 3/21/2023 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
1975 207147 NGUYỄN BÁ LUÂN 10/9/1998  Nam  OS.E 3/21/2023 9:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1976 207149 TRẦN VĂN HẬU 6/11/1986  Nam  3/E 3/21/2023 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
1977 207150 PHẠM HOÀNG HIỆP 4/3/1985  Nam  2/O 3/21/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
1978 207153 TRỊNH VIỆT HÙNG 9/10/1978  Nam  OILER 3/21/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
1979 207154 NGUYỄN DUY KHÁNH 11/30/1999  Nam  AB.D 3/21/2023 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1980 207158 HÀ QUỐC TẤN 11/28/1982  Nam  AB 3/21/2023 9:29  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
1981 207160 HOÀNG VĂN MẠNH 2/28/1999  Nam  OS 3/21/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
1982 207162 NGUYỄN VĂN QUANG 4/10/1989  Nam  3/E 3/21/2023 9:33  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1983 207170 NGUYỄN VĂN HOÁN 2/28/1990  Nam  2/O 3/21/2023 9:38  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1984 207172 NGUYỄN QUANG TÀI 1/29/1993  Nam  3/E 3/21/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1985 207177 PHẠM TIẾN CHUNG 2/13/1983  Nam  3/E 3/21/2023 9:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1986 207179 NGUYỄN VĂN BẮC 10/20/1988  Nam  C/E 3/21/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1987 207180 NGUYỄN CÔNG DUYỆT 1/2/1985  Nam  COOK 3/21/2023 9:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATLANTIC MARINE
1988 207181 PHẠM NGỌC ĐẢM 10/29/1992  Nam  Carpenter 3/21/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1989 207182 ĐOÀN MINH PHƯƠNG 12/14/1965  Nam  CAPT 3/21/2023 9:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
1990 207184 LI, ZHIYE 8/8/1992  Nam 3/21/2023 9:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
1991 207185 LÊ DUY ĐẠI 6/23/1993  Nam  2/O 3/21/2023 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1992 207186 NGUYỄN KIM CƯƠNG 12/19/1996  Nam  3/E 3/21/2023 9:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
1993 207188 NGUYỄN HÙNG HIẾU 6/8/1996  Nam  AB.D 3/21/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1994 207187 PHẠM VĂN HÙNG 7/14/1990  Nam  CAPT 3/21/2023 9:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
1995 207192 DƯƠNG VĂN SƠN 4/22/1977  Nam  BOSUN 3/21/2023 10:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TIÊN PHONG
1996 207190 NGUYỄN HOÀNG LONG 5/17/1983  Nam  AB 3/21/2023 10:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
1997 207193 BÙI VIẾT SỸ 7/14/1992  Nam  3/E 3/21/2023 10:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
1998 207194 ĐỖ TRUNG SƠN 6/8/1978  Nam  AB.D 3/21/2023 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TIÊN PHONG
1999 207195 LÊ ĐỨC HÙNG 10/7/1986  Nam  C/E 3/21/2023 10:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2000 207198 NGUYỄN ĐỨC ANH 5/1/1994  Nam  3/E 3/21/2023 10:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HẢI ÂU
2001 207203 HỒ ĐÌNH LONG 12/10/1974  Nam  COOK 3/21/2023 10:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2002 207205 PHẠM VĂN DŨNG 3/20/1974  Nam  OILER 3/21/2023 10:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2003 207206 PHẠM VĂN HẠNH 11/5/1983  Nam  C/E 3/21/2023 10:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2004 207209 LƯƠNG THẾ VINH 8/29/1988  Nam 3/21/2023 10:24  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2005 207211 HÒA THỊ DINH 3/4/1989  Nữ 3/21/2023 10:26  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2006 207212 NGUYỄN CÔNG HOAN 1/17/1985  Nam  OS 3/21/2023 10:29  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2007 207213 CHU VĂN BÌNH 6/30/1984  Nam  2/E 3/21/2023 10:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2008 207214 LƯƠNG VĂN NHÂN 5/20/1986  Nam  AB 3/21/2023 10:36  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2009 207216 NGUYỄN TIẾN THÓA 8/2/1980  Nam  COOK 3/21/2023 10:38  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2010 207217 NGUYỄN XUÂN THIẾP 1/1/1978  Nam  CAPT 3/21/2023 10:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VINACOMIN
2011 207218 PHẠM VĂN TIẾN 4/20/1990  Nam  2/E 3/21/2023 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
2012 207220 NGUYỄN ĐẠI THẮNG 10/5/1988  Nam  3/E 3/21/2023 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
2013 207222 NGUYỄN NGỌC PHIÊN 6/10/1990  Nam  OILER 3/21/2023 10:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2014 207225 NGUYỄN HỮU CHUNG 9/24/1980  Nam  OILER 3/21/2023 10:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2015 207226 TRẦN VĂN THƯƠNG 12/12/1996  Nam  BOSUN 3/21/2023 10:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2016 207229 LÊ TUẤN ANH 6/6/1996  Nam  AB 3/21/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2017 207231 BÙI VĂN BIỂN 7/3/1989  Nam  C/O 3/21/2023 11:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2018 207235 DƯƠNG VĂN NAM 2/20/1989  Nam  2/E 3/21/2023 11:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
2019 207236 CHEN, TIANGHUI 8/13/1957  Nam 3/21/2023 11:28  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2020 207237 LI XIUBING 2/13/1974  Nam 3/21/2023 11:30  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2021 207238 HU, YANG 12/1/1970  Nam 3/21/2023 11:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2022 207239 LI, SONG 5/16/1976  Nam 3/21/2023 11:32  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2023 207240 TANG YONG 12/18/1982  Nam 3/21/2023 11:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2024 207274 NGUYỄN VĂN CHIẾN 4/13/1977  Nam  CAPT 3/21/2023 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2025 207275 HOÀNG NGỌC DŨNG 1/30/1977  Nam  BOSUN 3/21/2023 14:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2026 207281 TRỊNH QUANG PHÓNG 7/24/1987  Nam  C/E 3/21/2023 14:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2027 207287 TRẦN ANH TUẤN 5/7/1976  Nam  3/E 3/21/2023 14:15  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2028 207291 ĐẶNG TRỌNG KHỐI 10/12/1998  Nam  3/O 3/21/2023 14:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2029 207296 PHAN VĂN MIỆN 8/14/1983  Nam  COOK 3/21/2023 14:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
2030 207298 NGUYỄN VĂN ANH 3/10/1991  Nam  3/O 3/21/2023 14:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2031 207299 TRẦN TUẤN ANH 8/27/2000  Nam  DECK – CADET 3/21/2023 14:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2032 207301 NGUYỄN ĐỨC DUY 7/25/1998  Nam  OILER 3/21/2023 14:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2033 207304 HOÀNG VĂN HIỆP 3/24/1995  Nam  AB.D 3/21/2023 14:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2034 207305 PHẠM VĂN GIẢNG 10/15/1990  Nam  2/E 3/21/2023 14:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2035 207308 BÙI DOÃN TÙNG 8/12/1984  Nam  1/E 3/21/2023 14:30  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2036 207313 NGUYỄN TÚ KHƯƠNG 11/6/2000  Nam  AB.D 3/21/2023 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
2037 207317 NGUYỄN HỮU THÀNH 2/13/1986  Nam  OILER 3/21/2023 14:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2038 207321 TRẦN VĂN BỆ 2/26/1987  Nam  2/E 3/21/2023 14:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2039 207322 NGUYỄN VĂN ĐẠI 9/5/1985  Nam  AB.D 3/21/2023 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
2040 207325 NGUYỄN HỒNG LỘC 2/23/1982  Nam  OILER 3/21/2023 14:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  BÌNH MINH
2041 207335 PHẠM VĂN MẠNH 10/9/1990  Nam  COOK 3/21/2023 14:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2042 207362 NGUYỄN VĂN HOÀNG 11/30/1996  Nam  ENGINE – CADET 3/21/2023 15:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2043 207368 PHẠM THANH ĐÔNG 1/25/1991  Nam  AB.E 3/21/2023 15:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2044 207370 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 12/15/1992  Nam  OILER 3/21/2023 16:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2045 207435 PHẠM VĂN DƯƠNG 11/3/1991  Nam  OS.D 3/22/2023 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
2046 207438 PHẠM LÊ QUÝ 6/12/1993  Nam  3/O 3/22/2023 7:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2047 207445 VŨ MINH ĐẠT 7/8/1996  Nam  AB.D 3/22/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2048 207448 HỒ ĐÌNH TOÀN 12/8/1983  Nam  2/E 3/22/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2049 207454 TRỊNH VIẾT TIẾN 5/7/1991  Nam  2/O 3/22/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
2050 207455 ĐẬU ĐĂNG ĐAN 10/10/1998  Nam  OS 3/22/2023 7:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2051 207459 NGUYỄN DUY THỊNH 2/1/1982  Nam  CAPT 3/22/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2052 207463 NGUYỄN ĐÌNH NHU 3/27/1984  Nam  AB.E 3/22/2023 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí OVTRANS
2053 207467 ĐỖ VĂN VIỆT 6/16/1990  Nam  AB.D 3/22/2023 8:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2054 207471 HOÀNG VĂN TIẾN 2/1/1995  Nam  AB.D 3/22/2023 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2055 207476 VÕ VĂN LUÂN 3/5/1991  Nam  1/E 3/22/2023 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2056 207474 NGUYỄN VĂN TRUNG 6/30/1987  Nam  4/E 3/22/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2057 207477 BÙI ĐÌNH VƯƠNG 10/21/1977  Nam  C/E 3/22/2023 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
2058 207478 LÊ MẠNH HÙNG 4/26/1974  Nam  C/E 3/22/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2059 207480 HOÀNG VĂN QUÂN 7/8/1983  Nam  3/O 3/22/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  AMAT
2060 207483 NGUYỄN PHÙNG NAM 5/12/1978  Nam  CAPT 3/22/2023 8:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2061 207486 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11/12/1983  Nam  3/O 3/22/2023 8:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ, Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2062 207488 ĐINH CÔNG SƠN 2/13/1992  Nam  OS.E 3/22/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
2063 207490 NGUYỄN VĂN CẢNH 2/2/1990  Nam  4/E 3/22/2023 8:20  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2064 207491 NGUYỄN ĐÌNH LUYẾN 2/25/1991  Nam  AB.E 3/22/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2065 207492 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 6/10/1989  Nam  C/O 3/22/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  AMAT
2066 207495 LÊ VĂN MẠNH 8/3/1995  Nam  FITTER 3/22/2023 8:30  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2067 207504 HẮC VĂN TÂN 5/18/1990  Nam  OILER 3/22/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2068 207507 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 10/7/1988  Nam  C/O 3/22/2023 8:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2069 207506 BÙI VĂN HIỆU 6/15/1993  Nam  ELECTRIC 3/22/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2070 207513 PHẠM HỮU KHU 12/18/1992  Nam  4/E 3/22/2023 8:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2071 207515 ZHAO CHANGHONG 9/15/1974  Nam 3/22/2023 8:48  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2072 207519 TSUI, CHUAN- HSIAO 6/16/1981  Nam 3/22/2023 8:51  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2073 207518 LU ZHENHUA 2/3/1969  Nam 3/22/2023 8:52  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2074 207521 ĐOÀN CÔNG SƠN 1/9/1993  Nam  AB.E 3/22/2023 8:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2075 207522 PHẠM CÔNG CHUYÊN 5/28/1984  Nam  AB.D 3/22/2023 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2076 207525 NGUYỄN TIẾN ANH 10/8/1985  Nam  No 1 Oiler 3/22/2023 9:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2077 207526 NGUYỄN VĂN CẢNH 3/6/1971  Nam  BOSUN 3/22/2023 9:05  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2078 207527 ĐẬU ĐÌNH HỮU 10/13/1986  Nam  OS.D 3/22/2023 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2079 207528 NGUYỄN DUY CƯỜNG 10/24/1987  Nam  C/O 3/22/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2080 207529 NGUYỄN TRUNG DŨNG 6/24/1992  Nam  STEWARD 3/22/2023 9:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2081 207531 CAO VĂN THIỆN 1/15/1990  Nam  3/O 3/22/2023 9:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2082 207536 NHỮ VĂN ĐỨC 12/5/1991  Nam  2/O 3/22/2023 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2083 207538 BÙI VĂN DŨNG 9/25/1992  Nam  OILER 3/22/2023 9:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2084 207540 LÊ MINH ÂN 2/1/1989  Nam  ELECTRIC 3/22/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2085 207542 PHẠM VĂN HÃN 4/19/1969  Nam  C/O 3/22/2023 9:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2086 207545 HOÀNG VĂN VIỆT 7/25/1983  Nam  C/O 3/22/2023 9:33  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2087 207555 LÊ QUANG PHÚC 4/23/2000  Nam  DECK – CADET 3/22/2023 10:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2088 207557 HỒ VĂN CHUNG 3/1/1991  Nam  3/O 3/22/2023 10:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2089 207563 NGUYỄN VĂN TUẤN 3/5/1992  Nam  3/O 3/22/2023 10:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2090 207568 TRỊNH QUANG HUY 1/2/1989  Nam  2/O 3/22/2023 10:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2091 207569 NGUYỄN MẠNH HÙNG 2/20/2001  Nam  AB.D 3/22/2023 10:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2092 207570 THÁI NGÔ LAM 1/26/1984  Nam  C/E 3/22/2023 10:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  PHÚ TÀI
2093 207572 VŨ DUY SƠN 11/10/1997  Nam 3/22/2023 11:00  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2094 207573 NGUYỄN VĂN THUẬN 12/20/1990  Nam  OILER 3/22/2023 11:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2095 207575 NGUYỄN VĂN THÀNH 9/20/1983  Nam  OS.E 3/22/2023 11:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
2096 207578 PHẠM VĂN SINH 7/3/1973  Nam  COOK 3/22/2023 11:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2097 207608 VŨ QUANG THĂNG 5/20/1983  Nam  C/E 3/22/2023 13:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
2098 207610 PHÙNG HOÀNG HẢI 9/14/1991  Nam  AB.D 3/22/2023 14:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2099 207615 NGUYỄN ĐĂNG QUÝ 3/9/1982  Nam  CAPT 3/22/2023 14:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2100 207617 VŨ TRUNG VIỆT 10/22/1985  Nam  OS.D 3/22/2023 14:04  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2101 207618 ĐẶNG VĂN THƯƠNG 11/17/1996  Nam  Carpenter 3/22/2023 14:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2102 207619 NGUYỄN VĂN LỢI 3/25/1991  Nam  2/O 3/22/2023 14:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2103 207624 LÊ VĂN ĐIỆP 9/2/1994  Nam  AB.D 3/22/2023 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2104 207649 PHẠM TRỌNG NGHIỆP 5/1/2000  Nam  SAILOR 3/22/2023 14:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
2105 207654 NGUYỄN MẠNH DUY 9/15/1981  Nam  4/E 3/22/2023 14:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2106 207657 NGUYỄN DUY ĐỨC 5/15/2002  Nam 3/22/2023 14:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2107 207658 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 6/18/1998  Nam  OS.D 3/22/2023 14:55  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2108 207660 ĐỒNG QUANG THANH 2/20/1983  Nam  2/E 3/22/2023 14:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
2109 207662 LƯƠNG TUẤN ĐẠT 10/23/2010  Nam 3/22/2023 15:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2110 207664 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 8/25/1990  Nam 3/22/2023 15:10  KSK lấy bằng lái xe nam
2111 207743 BÙI VĂN CẢNH 2/16/1974  Nam  OS.D 3/23/2023 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
2112 207745 NGUYỄN VĂN THÊM 6/15/1991  Nam  2/O 3/23/2023 7:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH GAS VENUS
2113 207747 TRẦN PHƯỚC LỘC 9/16/1993  Nam  3/E 3/23/2023 7:47  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2114 207752 TRẦN HÙNG CƯỜNG 8/2/1979  Nam  C/E 3/23/2023 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH GAS VENUS
2115 207755 TRỊNH VĂN TÀI 6/3/1985  Nam  CAPT 3/23/2023 7:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
2116 207760 TRẦN DOÃN DŨNG 8/21/1980  Nam  AB.E 3/23/2023 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2117 207763 NGUYỄN VĂN HÙNG 12/7/1986  Nam  OS.E 3/23/2023 7:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2118 207764 LƯƠNG VĂN THỤ 9/28/1980  Nam  AB.E 3/23/2023 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2119 207768 BÙI ĐỨC TÙNG 3/23/1991  Nam  AB.E 3/23/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2120 207771 NGUYỄN HỮU ĐẠT 2/7/1989  Nam  AB.D 3/23/2023 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2121 207776 PHAN VĂN DU 1/7/1993  Nam  2/O 3/23/2023 7:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
2122 207783 PHẠM VĂN CÔNG 6/1/1989  Nam  3/O 3/23/2023 8:03  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2123 207784 BÙI XUÂN THƯƠNG 12/27/1982  Nam  4/E 3/23/2023 8:04  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2124 207792 ĐÀO XUÂN BẮC 8/3/1981  Nam  M/M 3/23/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2125 207791 NGUYỄN NHƯ NGỌC 12/6/1993  Nam  3/E 3/23/2023 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
2126 207796 NGUYỄN VĂN PHÀM 3/10/1964  Nam  CAPT 3/23/2023 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH GAS VENUS
2127 207794 LƯU THANH HÀ 5/20/1986  Nam  AB.D 3/23/2023 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2128 207795 NGUYỄN VĂN HẢI 4/17/1993  Nam  OILER 3/23/2023 8:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2129 207801 LÊ BÁ KHOA 10/10/1974  Nam  COOK 3/23/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
2130 207802 HÀ VĂN HÁI 7/26/1990  Nam  OS.D 3/23/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2131 207804 HOÀNG NHƯ QUỲNH 3/2/1991  Nam  3/E 3/23/2023 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2132 207806 LÊ VĂN CƯỜNG 2/6/1991  Nam  4/E 3/23/2023 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2133 207808 CAO XUÂN HOÀNG 7/7/1995  Nam  ELECTRIC 3/23/2023 8:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2134 207812 MAI BÁ CƯỜNG 11/25/1996  Nam  AB.D 3/23/2023 8:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2135 207815 BÙI TIẾN MẠNH 3/22/1980  Nam  C/E 3/23/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
2136 207818 HOÀNG VĂN DƯƠNG 8/20/1994  Nam  SAILOR 3/23/2023 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2137 207819 NGUYỄN HỮU HẢI 10/26/1993  Nam  SAILOR 3/23/2023 8:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2138 207820 VŨ NGỌC LONG 8/13/1988  Nam  C/O 3/23/2023 8:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2139 207824 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH 12/3/2001  Nam  SAILOR 3/23/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2140 207825 PHẠM VIỆT ANH 8/30/2003  Nam  OILER 3/23/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2141 207827 NGUYỄN VĂN MINH 8/1/1989  Nam  SAILOR 3/23/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2142 207834 NGUYỄN TIẾN HƯNG 6/14/1983  Nam  3/O 3/23/2023 8:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2143 207831 HOÀNG ANH QUÂN 2/20/2000  Nam  OILER 3/23/2023 8:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2144 207833 TRƯƠNG QUỐC DOANH 12/13/1983  Nam  3/E 3/23/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2145 207836 TRỊNH NGỌC MINH 7/15/1983  Nam  2/O 3/23/2023 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2146 207837 PHAN VĂN THỦY 4/9/1989  Nam  OS.D 3/23/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2147 207840 NGUYỄN HÀ NỘI 11/24/1992  Nam  OILER 3/23/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2148 207841 LÊ KHÁNH HỘI 7/25/1992  Nam  2/O 3/23/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
2149 207844 ĐOÀN VĂN SAN 3/26/1983  Nam  COOK 3/23/2023 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2150 207845 HÀ ĐỨC THẮNG 12/9/1993  Nam  3/E 3/23/2023 8:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2151 207846 BÙI HUY THỨC 3/10/1991  Nam  3/O 3/23/2023 8:28  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2152 207848 NGHUYỄN MẠNH HÙNG 10/28/1975  Nam  BOSUN 3/23/2023 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2153 207855 ĐỖ XUÂN HOAN 7/2/1988  Nam 3/23/2023 8:34  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2154 207853 NGUYỄN HỮU NÊN 2/26/1983  Nam  OILER 3/23/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MODEC
2155 207862 PHẠM VĂN THẮNG 9/10/1981  Nam  2/E 3/23/2023 8:36  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2156 207859 PHẠM MAI SƠN 4/28/1987  Nam  OS.E 3/23/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
2157 207865 ĐẶNG NGỌC ĐẠT 10/23/2002  Nam  OILER 3/23/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2158 207870 NGUYỄN VĂN MINH 6/6/1992  Nam  3/O 3/23/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2159 207871 BÙI VĂN HOÀN 7/17/1969  Nam 3/23/2023 8:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2160 207874 NGUYỄN SỸ ĐÔ 12/5/1989  Nam  1/E 3/23/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2161 207877 NGUYỄN DUYÊN NAM 5/1/1989  Nam  C/O 3/23/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2162 207878 ĐỖ THANH TÙNG 9/6/1986  Nam  3/O 3/23/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2163 207888 HOÀNG THANH TUẤN 10/23/1989  Nam  3/E 3/23/2023 8:44  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2164 207886 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 4/8/1984  Nam  ELECTRIC 3/23/2023 8:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2165 207898 NGUYỄN TIẾN KIÊN 4/14/1990  Nam  AB 3/23/2023 8:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2166 207899 VŨ CÔNG ĐIỆP 6/9/1989  Nam  4/E 3/23/2023 9:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
2167 207908 TRẦN VĂN TÚ 10/1/1994  Nam  OILER 3/23/2023 9:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2168 207907 NGUYỄN QUỐC TIẾN 6/26/1996  Nam  OILER 3/23/2023 9:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2169 207912 PHẠM VĂN HẢO 5/12/1988  Nam  C/O 3/23/2023 9:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2170 207914 NGUYỄN VĂN TUÂN 3/18/1987  Nam  1/E 3/23/2023 9:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2171 207937 TÔ VĂN VŨ 4/22/1999  Nam  WPR 3/23/2023 9:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2172 207916 LƯƠNG QUANG THÁI 7/11/2002  Nam  OS.D 3/23/2023 9:10  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2173 207922 QUÁCH VĂN THẢO 8/21/1982  Nam 3/23/2023 9:13  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
2174 207926 NGUYỄN VĂN SƠN 10/10/1978  Nam  C/E 3/23/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2175 207927 VŨ HỒNG PHƯƠNG 2/26/1976  Nam 3/23/2023 9:16  KSK lấy bằng lái xe nam
2176 207932 LÊ ĐỨC CẢNH 5/28/1993  Nam  OILER 3/23/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2177 207935 NGUYỄN VĂN HIỆP 10/20/1990  Nam 3/23/2023 9:24  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2178 207936 HOÀNG MẠNH PHƯƠNG 11/9/1990  Nam  4/E 3/23/2023 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2179 207944 TRẦN VĂN ĐẠI 3/4/1977  Nam  C/E 3/23/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
2180 207946 PHẠM XUÂN TIẾN 2/20/1975  Nam  3/E 3/23/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
2181 207951 TRẦN VĂN CHƯỞNG 9/3/1973  Nam  COOK 3/23/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2182 207954 TRẦN QUANG QUYỀN 6/25/1985  Nam  Carpenter 3/23/2023 9:45  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2183 207956 HÀ VĂN GIANG 2/22/2003  Nam  OILER 3/23/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2184 207957 PHẠM LỆ HOA 4/14/1997  Nữ 3/23/2023 9:52  Khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài (1000N)
2185 207961 ĐÀO VĂN HÙNG 2/15/1970  Nam  2/E 3/23/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
2186 207970 NGUYỄN QUANG ĐÔNG 5/1/1982  Nam  CAPT 3/23/2023 10:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2187 207972 NGUYỄN VĂN HUY 8/10/1999  Nam 3/23/2023 10:20  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2188 207975 NGUYỄN VĂN LONG 10/11/1983  Nam  CAPT 3/23/2023 10:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2189 207976 VŨ VĂN TIÊN 4/18/1992  Nam  OILER 3/23/2023 10:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2190 207978 NGUYỄN ĐỨC HIÊN 5/25/1991  Nam  4/E 3/23/2023 10:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
2191 207979 NÔNG VĂN TINH 6/21/1996  Nam  COOK 3/23/2023 10:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt nam
2192 207980 TRỊNH VĂN TÂM 7/2/1981  Nam  ENGINE OFFICER 3/23/2023 10:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  LONG TÂN
2193 207981 LÊ XUÂN GIANG 8/11/1990  Nam  OS.D 3/23/2023 10:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2194 207983 TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG 6/24/1991  Nam  3/O 3/23/2023 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
2195 207984 LÊ ANH TUẤN 8/11/1981  Nam  COOK 3/23/2023 11:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2196 207985 TRỊNH TRỌNG THỦY 11/11/1990  Nam  3/O 3/23/2023 11:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2197 207988 TĂNG VĂN TÂN 12/9/1992  Nam  2/E 3/23/2023 11:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
2198 208018 ĐỖ THỊ THANH THẢO 6/26/1994  Nữ 3/23/2023 13:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2199 208022 CA THÙY LOAN 4/14/2008  Nữ 3/23/2023 14:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2200 208025 PHẠM BẢO LONG 10/26/2006  Nam 3/23/2023 14:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2201 208028 ZHANG, FULONG 11/8/1968  Nam 3/23/2023 14:08  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2202 208030 HOÀNG TÚ UYÊN 9/14/2006  Nữ 3/23/2023 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2203 208027 NGUYỄN VIẾT BẢO 2/12/2006  Nam 3/23/2023 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2204 208033 NGUYỄN NGUYÊN QUÂN 2/27/2006  Nam 3/23/2023 14:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2205 208034 LÊ QUANG ĐẠT 2/19/1982  Nam  COOK 3/23/2023 14:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH GAS VENUS
2206 208035 NGUYỄN QUANG CHIẾN 7/1/2007  Nam 3/23/2023 14:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2207 208036 HOÀNG THỊ LÂM 1/6/2007  Nữ 3/23/2023 14:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2208 208037 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 9/8/1994  Nam  AB.D 3/23/2023 14:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2209 208039 ĐỖ TIẾN LỰC 3/16/2007  Nam 3/23/2023 14:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2210 208040 HOÀNG THỊ HƯỜNG 8/27/2005  Nữ 3/23/2023 14:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2211 208041 NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG 3/17/1995  Nam  AB.D 3/23/2023 14:16  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2212 208042 ĐỖ THỊ YẾN VY 5/26/2006  Nữ 3/23/2023 14:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2213 208043 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 6/25/2007  Nữ 3/23/2023 14:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2214 208044 TẠ VĂN KHOA 3/25/1986  Nam  OILER 3/23/2023 14:17  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2215 208045 ĐỖ ĐỨC HẢI 1/17/2007  Nam 3/23/2023 14:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HẢI PHÒNG
2216 208051 VŨ NGỌC GIÁP 1/5/1977  Nam  COOK 3/23/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2217 208061 TRẦN TRUNG ĐỨC 9/6/1988  Nam  AB.D 3/23/2023 14:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
2218 208063 ĐỖ HỒNG QUÂN 1/3/1981  Nam  C/O 3/23/2023 14:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2219 208064 PHẠM VĂN CHUNG 1/15/1999  Nam  ELECTRIC 3/23/2023 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2220 208065 NGUYỄN THÀNH LAM 12/6/1980  Nam  C/E 3/23/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
2221 208085 HOÀNG ĐÌNH NAM 4/4/1975  Nam 3/23/2023 14:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2222 208087 BÙI VĂN ĐẦN 5/19/1965  Nam 3/23/2023 14:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2223 208088 HÀ VĂN MẠNH 7/27/1992  Nam 3/23/2023 14:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2224 208090 NGUYỄN HỮU DŨNG 5/10/1988  Nam  3/E 3/23/2023 14:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  SUMASER
2225 208101 PHẠM VĂN LỘC 10/6/1977  Nam  FITTER 3/23/2023 14:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2226 208108 NGUYỄN VĂN CHUNG 8/13/1990  Nam 3/23/2023 15:04  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2227 208111 NGUYỄN HỮU CÔNG 3/13/1991  Nam  AB.D 3/23/2023 15:09  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2228 208113 PHẠM ĐỨC CHIẾN 5/18/1994  Nam  C/O 3/23/2023 15:14  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2229 208114 ĐỖ ĐỨC THÀNH 10/23/1986  Nam  C/O 3/23/2023 15:17  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2230 208115 BÙI MẠNH TUẤN 8/13/1992  Nam  2/O 3/23/2023 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  NST
2231 208116 LÊ VĂN TÂM 2/17/1979  Nam  C/E 3/23/2023 15:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
2232 208184 BÙI NAM LIÊN 10/6/1974  Nam  FITTER 3/24/2023 7:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PHC MARITIME
2233 208188 HOÀNG VĂN TUẤN 1/10/1992  Nam  3/O 3/24/2023 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2234 208191 NGUYỄN TRUNG HOÀNG 9/2/1980  Nam  COOK 3/24/2023 7:37  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2235 208194 LÊ VĂN DŨNG 6/14/1983  Nam  C/E 3/24/2023 7:40  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2236 208200 NGUYỄN HỮU TUẤN 6/26/1988  Nam  ENGINE OFFICER 3/24/2023 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2237 208202 LÊ ĐÌNH HUY 8/29/1987  Nam  2/O 3/24/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2238 208209 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 3/11/1994  Nam  COOK 3/24/2023 7:44  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2239 208220 PHAN MẬU ĐỊNH 1/3/1985  Nam  C/E 3/24/2023 7:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2240 208222 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 8/20/1991  Nam  AB.D 3/24/2023 7:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
2241 208225 BÙI THẾ TRUNG 7/15/1987  Nam  3/O 3/24/2023 7:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
2242 208228 TRẦN MẠNH TUẤN 10/1/1981  Nam  BOSUN 3/24/2023 7:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  HOÀNG PHÁT
2243 208231 NGUYỄN THANH QUÝ 5/11/1998  Nam  OS 3/24/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2244 208234 CAO TIẾN MẠNH 1/7/1994  Nam  AB.E 3/24/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2245 208235 PHẠM VĂN MỪNG 2/10/1985  Nam  CAPT 3/24/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2246 208238 ĐOÀN VĂN TUẤN 7/26/1993  Nam  4/E 3/24/2023 7:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2247 208239 TRỊNH QUANG SƠN 12/20/1987  Nam  BOSUN 3/24/2023 8:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
2248 208241 ĐÀO TRỌNG SƠN 8/5/1990  Nam  3/O 3/24/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2249 208247 ĐỖ THÁI ĐẠT 5/11/1997  Nam  AB.D 3/24/2023 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
2250 208248 NGUYỄN VĂN ÁNH 3/27/1971  Nam  CAPT 3/24/2023 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2251 208251 NGUYỄN ĐĂNG THAO 10/15/1988  Nam  C/O 3/24/2023 8:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2252 208253 VŨ VĂN TRƯỢNG 11/15/1967  Nam  3/E 3/24/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ FGAS
2253 208256 BÙI VĂN SỸ 8/10/1992  Nam  2/O 3/24/2023 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2254 208258 NGÔ VĂN HỌC 8/20/1988  Nam  3/O 3/24/2023 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2255 208261 NGUYỄN NGỌC HÀ 11/10/1974  Nam  OS.D 3/24/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2256 208260 PHẠM ĐĂNG NINH 1/7/1981  Nam  C/E 3/24/2023 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2257 208264 TRẦN VĂN THÀNH 5/28/1983  Nam  3/E 3/24/2023 8:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
2258 208265 NGUYỄN DUY TÚ 3/26/1989  Nam  AB.E 3/24/2023 8:10  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2259 208271 HOÀNG ĐÌNH VŨ 4/26/1984  Nam  2/E 3/24/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2260 208274 PHẠM THẾ PHƯƠNG 6/30/1985  Nam  CAPT 3/24/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2261 208273 TRỊNH XUÂN DIỆU 1/10/1983  Nam  COOK 3/24/2023 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2262 208278 NGUYỄN VĂN BÌNH 5/19/1983  Nam  C/E 3/24/2023 8:16  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2263 208282 LÊ HUY DŨNG 7/17/1982  Nam  3/E 3/24/2023 8:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HÀO HƯNG
2264 208287 NGÔ VĂN QUYỀN 2/15/1986  Nam  3/E 3/24/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2265 208290 LÊ VĂN TĨNH 5/5/1982  Nam  FITTER 3/24/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
2266 208293 GIANG VĂN LỊCH 4/24/1992  Nam  2/O 3/24/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
2267 208297 NGUYỄN NHẬT TÂN 10/13/1982  Nam  COOK 3/24/2023 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2268 208299 BÙI VĂN ĐỨC 3/15/1990  Nam  COOK 3/24/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2269 208300 TRẦN VĂN TÂN 8/7/1988  Nam  3/O 3/24/2023 8:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2270 208307 ĐỖ THÀNH GIANG 10/20/1973  Nam  C/E 3/24/2023 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2271 208309 PHẠM VĂN TRƯỜNG 11/29/1990  Nam  3/E 3/24/2023 8:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH PHÚ
2272 208315 VŨ MẠNH CƯỜNG 7/20/1985  Nam  C/E 3/24/2023 8:34  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
2273 208312 PHẠM HẢI DƯƠNG 1/7/1982  Nam  C/E 3/24/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2274 208318 NGUYỄN THÀNH LONG 5/18/1988  Nam  C/O 3/24/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2275 208321 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 7/6/2002  Nam  OILER 3/24/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2276 208322 NGUYỄN VĂN SẢN 12/23/1987  Nam  3/E 3/24/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ATACO
2277 208329 VŨ ANH TÚ 4/10/1995  Nam  4/E 3/24/2023 8:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2278 208331 PHAN QUANG THẬP 11/19/1979  Nam  OILER 3/24/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2279 208333 NGUYỄN VĂN QUỲNH 11/15/1985  Nam  AB.D 3/24/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2280 208334 TRẦN VĂN NHẬT 2/17/1987  Nam  3/E 3/24/2023 8:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
2281 208337 ĐOÀN VĂN KHẢI 7/5/1986  Nam  3/O 3/24/2023 8:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
2282 208340 TRẦN VĂN ĐIỆP 6/25/1977  Nam  COOK 3/24/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2283 208348 DƯƠNG VĂN ĐOÀN 1/8/1991  Nam  BOSUN 3/24/2023 8:42  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2284 208343 CAO HỌC HƯNG 6/21/1982  Nam  OS.D 3/24/2023 8:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  BÌNH MINH
2285 208344 LÊ MINH HẢI 8/21/1995  Nam  ELECTRIC 3/24/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2286 208387 ĐINH VĂN BA BA 2/20/1990  Nam 3/24/2023 8:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2287 208352 TRẦN MINH QUÂN 7/14/2003  Nam 3/24/2023 8:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2288 208355 LÊ TUẤN ANH 7/12/1991  Nam  C/O 3/24/2023 8:50  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2289 208370 ĐẶNG QUỐC KHÁNH 9/2/1990  Nam 3/24/2023 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2290 208368 PHÙNG VĂN CHIỀU 6/16/1989  Nam  2/O 3/24/2023 8:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHÚ TÀI
2291 208374 NGUYỄN MẠNH THẮNG 9/6/1989  Nam 3/24/2023 9:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2292 208372 NGUYỄN QUANG THÁI 12/28/1987  Nam  3/E 3/24/2023 9:02  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2293 208376 TRẦN VĂN KHẢI 5/11/1993  Nam 3/24/2023 9:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2294 208378 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 11/26/2000  Nam  AB.D 3/24/2023 9:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2295 208380 ĐOÀN HỮU THÀNH 5/11/1999  Nam 3/24/2023 9:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2296 208381 NGUYỄN VŨ HUY HIỆU 2/23/1999  Nam  OILER 3/24/2023 9:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
2297 208383 NGUYỄN VĂN BÌNH 8/7/1987  Nam 3/24/2023 9:09  KSK Damen – Thợ sơn 446.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2298 208385 ĐỖ VĂN TÚ 4/20/1996  Nam 3/24/2023 9:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2299 208388 VŨ THỊ TRÀ 7/8/2000  Nữ 3/24/2023 9:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2300 208390 NGUYỄN VĂN HẢI 8/21/1990  Nam  3/O 3/24/2023 9:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VCC
2301 208392 VŨ THỊ PHƯƠNG 2/5/2000  Nữ 3/24/2023 9:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2302 208395 TRẦN ĐỨC NHÂN 6/7/1997  Nam 3/24/2023 9:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2303 208393 HOÀNG THỊ NHI 10/30/1996  Nữ 3/24/2023 9:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2304 208397 NGUYỄN THU HẰNG 12/6/2000  Nữ 3/24/2023 9:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2305 208399 ĐẶNG CÁT LINH 6/26/1988  Nam  OILER 3/24/2023 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
2306 208401 LÊ VĂN THANH 5/3/1985  Nam 3/24/2023 9:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2307 208403 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 7/24/1991  Nữ 3/24/2023 9:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2308 208404 NGUYỄN VĂN THỨ 8/20/1992  Nam 3/24/2023 9:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2309 208406 NGUYỄN THÀNH CÔNG 10/6/1997  Nam 3/24/2023 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2310 208408 TRẦN THANH THUẬN 11/20/1984  Nam  2/E 3/24/2023 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2311 208409 NGUYỄN VĂN PHÚ 5/19/1993  Nam  3/E 3/24/2023 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2312 208410 ĐẶNG VĂN KHA 12/5/1986  Nam  AB.E 3/24/2023 9:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2313 208411 TRẦN VĂN QUANG 2/6/1981  Nam  CAPT 3/24/2023 9:31  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2314 208412 HÀ DUY SONG 8/27/1980  Nam  AB 3/24/2023 9:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2315 208415 ĐẬU VĂN PHI 8/26/1983  Nam  AB.D 3/24/2023 9:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2316 208417 NGÔ XUÂN DƯƠNG 4/29/1991  Nam  FITTER 3/24/2023 9:35  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TIÊN PHONG
2317 208418 VŨ ĐÌNH QUYẾT 10/9/2000  Nam  OS.E 3/24/2023 9:35  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2318 208422 PHẠM VĂN ĐÔ 4/26/2003  Nam  OS.D 3/24/2023 9:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2319 208425 NGUYỄN THỌ CHIẾN 3/25/2000  Nam  OS 3/24/2023 9:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2320 208423 PHẠM VĂN ĐỘ 9/10/1987  Nam  4/E 3/24/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG HƯNG
2321 208427 ĐỖ HƯƠNG THANH 4/5/2002  Nữ 3/24/2023 9:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2322 208429 NGUYỄN QUANG HUY 5/6/1993  Nam  4/E 3/24/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NST
2323 208431 VĂN ĐÌNH PHONG 3/3/1987  Nam  AB.D 3/24/2023 9:50  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2324 208433 TRƯƠNG NGỌC THẠCH 5/12/1991  Nam  BOSUN 3/24/2023 9:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2325 208434 VŨ VĂN VỊNH 11/28/1979  Nam  CAPT 3/24/2023 9:56  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2326 208438 NGUYỄN HỮU PHONG 10/15/1999  Nam 3/24/2023 9:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2327 208439 VŨ MINH HẢI 1/1/1991  Nam 3/24/2023 9:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2328 208441 ĐINH NHƯ MINH 9/14/1994  Nam 3/24/2023 10:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2329 208442 LÊ THỊ LIỆU 1/1/1984  Nữ 3/24/2023 10:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2330 208444 NGUYỄN ĐỨC HẢI 7/4/2000  Nam 3/24/2023 10:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2331 208445 ĐẶNG VĂN TRUNG 1/1/1986  Nam 3/24/2023 10:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2332 208446 BÙI THỊ THU HƯƠNG 1/1/2002  Nữ 3/24/2023 10:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2333 208447 ĐỖ XUÂN THẠCH 8/10/1983  Nam 3/24/2023 10:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM
2334 208449 WANG JUNGUAN 11/14/1975  Nam 3/24/2023 10:09  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2335 208453 LÊ KHẢ THÀNH 12/30/1988  Nam  3/O 3/24/2023 10:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2336 208456 NGUYỄN TẤN ĐỨC 4/26/1994  Nam  AB.D 3/24/2023 10:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2337 208457 LƯƠNG VĂN DOÃN 8/9/1989  Nam  AB.E 3/24/2023 10:28  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2338 208459 LÊ DUY KHÁNH 6/9/1990  Nam  DECK OFFICER 3/24/2023 10:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ
2339 208460 ĐÀO THỊ THỦY 1/1/1988  Nữ 3/24/2023 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2340 208463 TẠ QUANG BẰNG 1/17/1997  Nam  OS.D 3/24/2023 10:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2341 208464 PHẠM TIẾN TRUNG 1/10/1991  Nam 3/24/2023 10:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2342 208465 NGUYỄN HỮU SĨ 11/20/1983  Nam  AB.D 3/24/2023 10:59  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2343 208468 HÀ MINH TUYỀN 2/26/1988  Nam  OILER 3/24/2023 11:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2344 208469 PHAN VĂN HỒNG 7/1/1981  Nam  OS 3/24/2023 11:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2345 208470 NGÔ HỒNG NINH 10/11/1994  Nam  AB.E 3/24/2023 11:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2346 208471 HOÀNG VĂN HÙNG 6/9/1994  Nam  AB.E 3/24/2023 11:17  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2347 208473 NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG 7/24/1976  Nam  OS.E 3/24/2023 11:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2348 208474 VŨ ĐÌNH LÝ 12/29/1991  Nam  OS.E 3/24/2023 11:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2349 208475 VŨ XUÂN KHA 10/17/1988  Nam  OS.E 3/24/2023 11:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2350 208476 NGÔ VĂN LUẬN 9/10/1986  Nam  ELECTRIC 3/24/2023 11:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2351 208478 PHẠM QUANG ÚY 2/29/1976  Nam  COOK 3/24/2023 11:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2352 208508 PHẠM QUỐC HÙNG 11/20/1991  Nam  AB.D 3/24/2023 13:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2353 208510 TRẦN VĂN LIÊN 8/8/1976  Nam  OILER 3/24/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2354 208518 TẠ HUY HOÀNG 2/20/1992  Nam  COOK 3/24/2023 14:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2355 208525 NGUYỄN VĂN HẢI 3/28/1983  Nam  CAPT 3/24/2023 14:06  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2356 208524 NGUYỄN LƯỜNG CAO 6/24/1991  Nam  AB.E 3/24/2023 14:07  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
2357 208527 NGUYỄN ĐÌNH LỢI 2/16/1989  Nam  3/O 3/24/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2358 208528 TRẦN VĂN THÚY 6/10/1986  Nam  2/O 3/24/2023 14:09  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AN ĐẠI PHÁT
2359 208531 CHU KIM CHUẨN 11/4/1997  Nam  AB.D 3/24/2023 14:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2360 208530 PHẠM ĐỨC CHIẾN 5/18/1994  Nam  C/O 3/24/2023 14:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG PHÁT
2361 208533 CAO TRUNG HIẾU 1/12/2003  Nam  AB.D 3/24/2023 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2362 208534 LÊ VĂN HÙNG 3/13/1993  Nam  3/E 3/24/2023 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2363 208543 TRẦN ĐĂNG LUÂN 9/7/1992  Nam  3/O 3/24/2023 14:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2364 208536 LÊ XUÂN HÒA 7/25/1986  Nam  FITTER 3/24/2023 14:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
2365 208539 PHAN ĐĂNG LƯU 7/10/1997  Nam  M/M 3/24/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2366 208542 NGUYỄN VIỆT HÒA 9/21/1979  Nam  AB.D 3/24/2023 14:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2367 208545 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 5/19/1999  Nam  OS.D 3/24/2023 14:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2368 208549 JI GYEONGMO 5/13/1991  Nam 3/24/2023 14:21  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2369 208551 QUÁCH VĂN HÙNG 4/5/1994  Nam  OS.E 3/24/2023 14:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  MINH DƯƠNG
2370 208554 TRẦN THANH HIỂU 1/18/1985  Nam  C/E 3/24/2023 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2371 208555 HOÀNG NHÂN MẠNH 9/26/1995  Nam  OS.D 3/24/2023 14:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2372 208558 PHẠM XUÂN HIẾN 12/29/1994  Nam  FITTER 3/24/2023 14:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2373 208559 HỒ THANH HẢI 10/7/1969  Nam  BOSUN 3/24/2023 14:27  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2374 208562 THÁI QUANG KỲ 10/30/1973  Nam  AB.D 3/24/2023 14:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2375 208569 NGUYỄN TIẾN VIỆT 7/12/1990  Nam  2/E 3/24/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2376 208575 LÊ VĂN CHUYỂN 8/20/1988  Nam  OS.D 3/24/2023 14:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2377 208578 NGUYỄN TẤN ĐỨC 4/26/1994  Nam  AB.D 3/24/2023 14:49  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2378 208590 ĐÀM ANH VŨ 12/2/1983  Nam  C/O 3/24/2023 15:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
2379 208601 TỐNG TIẾN ĐẠT 2/11/1985  Nam  BOSUN 3/24/2023 16:14  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2380 208602 TỐNG HOÀNG NAM 2/11/2002  Nam 3/24/2023 16:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2381 208603 VŨ LÊ THIÊN HẢI 9/21/2005  Nam 3/24/2023 16:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2382 208604 VŨ VĂN HIẾU 6/4/2002  Nam 3/24/2023 16:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2383 208606 BÙI VĂN QUÂN 7/21/2005  Nam 3/24/2023 16:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2384 208607 NGUYỄN THỊ LỜI 6/3/2005  Nữ 3/24/2023 16:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2385 208608 VŨ ĐÌNH CÔNG 4/3/2006  Nam 3/24/2023 16:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2386 208609 PHẠM VĂN HÂN 1/8/2006  Nam 3/24/2023 16:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2387 208610 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 12/18/2006  Nam 3/24/2023 16:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2388 208611 BÙI NGỌC HÂN 1/20/2007  Nữ 3/24/2023 16:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2389 208612 PHẠM THỊ THUỲ 3/26/2006  Nữ 3/24/2023 16:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2390 208613 MẠC DUY HÙNG 5/28/2007  Nam 3/24/2023 16:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2391 208614 TRẦN VIỆT ANH 11/4/2005  Nam 3/24/2023 16:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2392 208615 NGUYỄN THỊ TUYẾT 3/24/1999  Nữ 3/24/2023 16:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2393 208617 NGUYỄN VĂN PHÚ 3/2/2007  Nam 3/24/2023 16:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2394 208619 NGUYỄN THANH HẰNG 12/4/2001  Nữ 3/24/2023 16:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2395 208620 NHỮ ĐÌNH NAM 10/21/1998  Nam 3/24/2023 16:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2396 208621 BÙI VĂN HOÀN 1/1/1997  Nam 3/24/2023 16:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2397 208622 NGUYỄN THỊ GIANG 1/1/1999  Nữ 3/24/2023 16:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2398 208623 NGUYỄN HỮU THÀNH 1/1/2003  Nam 3/24/2023 16:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2399 208624 TRIỆU HOÀNG LONG 1/1/2003  Nam 3/24/2023 16:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2400 208625 TRẦN HUY TIỆP 1/1/2004  Nam 3/24/2023 16:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2401 208626 VŨ LÂM PHONG 1/1/2005  Nam 3/24/2023 16:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2402 208627 NGUYỄN THẾ ANH ĐỨC 1/1/2006  Nam 3/24/2023 16:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2403 208628 PHẠM XUÂN TRƯỢNG 1/1/2003  Nam 3/24/2023 16:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2404 208629 VŨ XUÂN HUY 1/1/2006  Nam 3/24/2023 16:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2405 208630 TRƯƠNG MINH TIẾN 1/1/2008  Nam 3/24/2023 16:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2406 208631 NGUYỄN VĂN VINH 1/1/2008  Nam 3/24/2023 16:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2407 208632 DƯƠNG THỊ HOA HUỆ 1/1/2008  Nữ 3/24/2023 16:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2408 208642 NGUYỄN VĂN CHIỂN 1/13/1972  Nam  C/E 3/25/2023 7:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2409 208645 HOÀNG VIỆT HƯNG 10/1/1989  Nam  C/O 3/25/2023 7:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2410 208646 HOÀNG ANH TÙNG 12/12/1987  Nam  AB.D 3/25/2023 7:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2411 208648 PHẠM CÔNG MẬU 7/10/1982  Nam  C/E 3/25/2023 7:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2412 208649 NGUYỄN TỮ CƯỜNG 10/15/1980  Nam  AB.D 3/25/2023 7:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2413 208650 NGUYỄN XUÂN HÂN 9/8/2000  Nam  AB.E 3/25/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2414 208651 LÊ CÔNG PHƯƠNG 7/26/1994  Nam  3/O 3/25/2023 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2415 208652 NGUYỄN VIẾT NAM 9/3/1998  Nam  ENGINE – CADET 3/25/2023 7:56  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO
2416 208654 LÊ TUẤN ANH 2/26/1986  Nam  SAILOR 3/25/2023 7:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2417 208656 VŨ DUY ĐÔNG 9/14/1983  Nam  OILER 3/25/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
2418 208657 NGUYỄN VĂN NHẬT 4/12/1992  Nam  2/E 3/25/2023 8:03  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
2419 208663 NGUYỄN ĐẮC CÔNG 10/4/1978  Nam  M/M 3/25/2023 8:18  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2420 208664 PHẠM HỒNG THÁI 9/10/1983  Nam  AB.D 3/25/2023 8:35  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2421 208666 PHAN BÁ NIN 10/15/1993  Nam  2/O 3/25/2023 8:37  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2422 208668 NGUYỄN MẠNH HÀ 12/19/1993  Nam  M/M 3/25/2023 8:46  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2423 208670 BÙI TIẾN PHƯƠNG 11/25/1982  Nam  CAPT 3/25/2023 8:55  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2424 208671 VƯƠNG VĂN BÁO 9/14/1989  Nam  C/O 3/25/2023 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2425 208672 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 3/26/1987  Nam  2/O 3/25/2023 9:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2426 208673 NGUYỄN VĂN HÀ 4/6/1987  Nam  3/O 3/25/2023 9:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2427 208674 PHAN HỮU SÁNG 2/27/1978  Nam  C/E 3/25/2023 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2428 208677 MAI VĂN HẢI 9/10/1984  Nam  3/E 3/25/2023 9:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2429 208678 NGUYỄN VĂN THÔNG 1/22/1992  Nam  4/E 3/25/2023 9:04  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2430 208679 ĐẶNG VĂN TĨNH 9/16/1982  Nam  SAILOR 3/25/2023 9:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2431 208680 NGUYỄN HẢI CHI 1/25/1991  Nam  SAILOR 3/25/2023 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2432 208682 BÙI DUY KHÁNH 8/5/2000  Nam  OS 3/25/2023 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2433 208683 NGUYỄN VĂN TƯ 11/20/1983  Nam  SAILOR 3/25/2023 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2434 208684 VŨ VĂN KHÁCH 6/18/1983  Nam  OS.D 3/25/2023 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2435 208685 NGUYỄN HỒNG Y 10/21/1983  Nam  FITTER 3/25/2023 9:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2436 208686 MAI NGỌC ANH 7/4/1998  Nam  AB.E 3/25/2023 9:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2437 208687 TRẦN VIỆT HOÀNG 5/4/1999  Nam  AB.E 3/25/2023 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2438 208688 VŨ VĂN DŨNG 12/6/1986  Nam  OILER 3/25/2023 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2439 208689 NGUYỄN VIẾT ĐẠI 12/26/1990  Nam  OILER 3/25/2023 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2440 208690 PHẠM VĂN THÌN 10/6/1989  Nam  ELECTRIC 3/25/2023 9:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2441 208691 NGUYỄN VĂN LINH 5/6/1982  Nam  COOK 3/25/2023 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2442 208692 NGUYỄN VĂN CẦM 8/18/1992  Nam  STEWARD 3/25/2023 9:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2443 208693 TRẦN QUANG TRIỂN 10/7/2000  Nam  STEWARD 3/25/2023 9:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2444 208694 PHẠM HỮU HUY 9/27/1985  Nam  SAILOR 3/25/2023 9:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI HƯNG PHÁT
2445 208705 HOÀNG THỊ CHÂM 3/31/2007  Nữ 3/25/2023 10:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ  TỰ DO
2446 208706 LA THỊ DIỆU THÚY 1/3/2008  Nữ 3/25/2023 10:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2447 208708 LÝ THỊ HẢI YẾN 9/13/2008  Nữ 3/25/2023 10:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2448 208709 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 3/1/2009  Nữ 3/25/2023 10:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2449 208710 ĐỖ BẢO NGỌC 2/15/2010  Nữ 3/25/2023 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2450 208712 TRẦN MINH NGỌC 3/28/2008  Nam 3/25/2023 10:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu tỉnh Hải Dương
2451 208714 NGUYỄN VĂN HIẾU 2/11/2009  Nam 3/25/2023 10:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu tỉnh Hải Dương
2452 208715 VŨ HỮU TƯỜNG NGUYÊN 9/30/2008  Nam 3/25/2023 10:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu tỉnh Hải Dương
2453 208716 NGUYỄN TUẤN LONG 2/23/2009  Nam 3/25/2023 10:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu tỉnh Hải Dương
2454 208717 ĐỖ ĐÌNH HAI 12/21/2008  Nam 3/25/2023 10:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2455 208718 VŨ CHIẾN THẮNG 1/1/2007  Nam 3/25/2023 10:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương
2456 208719 VĂN ĐÌNH HƯNG 11/20/1982  Nam  OILER 3/25/2023 10:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2457 208842 NGUYỄN VĂN THÁI 4/13/1984  Nam  CAPT 3/27/2023 7:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
2458 208836 PHẠM VĂN TAM 9/22/1988  Nam  OS.D 3/27/2023 7:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
2459 208843 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/24/1989  Nam  AB.D 3/27/2023 7:48  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2460 208849 ĐÀM VĂN HOÀNG 8/12/1986  Nam  BOSUN 3/27/2023 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2461 208864 THÁI ĐÌNH HƯƠNG 7/18/1993  Nam  OS.D 3/27/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
2462 208866 PHẠM TUẤN ANH 5/14/1994  Nam  4/E 3/27/2023 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
2463 208870 PHẠM VĂN TUÂN 5/10/1992  Nam  SAILOR 3/27/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2464 208875 NGUYỄN THẾ THĂNG 12/1/1974  Nam  C/E 3/27/2023 7:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TTC
2465 208876 PHẠM THANH HẢI 7/6/1990  Nam  ELECTRIC 3/27/2023 7:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2466 208882 LÊ QUANG CÔNG 10/9/1978  Nam  OILER 3/27/2023 7:58  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
2467 208884 TRƯƠNG ĐÌNH SƠN 8/5/1995  Nam  OILER 3/27/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2468 208889 NGUYỄN THẾ HÀ 4/26/1993  Nam  OILER 3/27/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2469 208895 TRẦN VIỆT DƯƠNG 12/18/1998  Nam  OILER 3/27/2023 8:02  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2470 208896 PHẠM BÁ LĂNG 7/14/1980  Nam  3/E 3/27/2023 8:03  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2471 208900 NGUYỄN VĂN THỨC 5/15/1980  Nam  ELECTRIC 3/27/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
2472 208903 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 6/20/1992  Nam  OILER 3/27/2023 8:07  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2473 208909 HOÀNG ĐÌNH LONG 3/24/1994  Nam  4/E 3/27/2023 8:10  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2474 208913 TRẦN VĂN NHẤT 1/4/1980  Nam  CAPT 3/27/2023 8:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2475 208911 TRẦN ĐỨC BÌNH 12/27/1972  Nam  BOSUN 3/27/2023 8:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2476 208915 BÙI QUANG HUY 12/19/1995  Nam  OS.D 3/27/2023 8:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2477 208917 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 12/22/1989  Nam  AB.D 3/27/2023 8:16  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2478 208918 NGUYỄN VĂN TỤ 1/1/1973  Nam  BOSUN 3/27/2023 8:17  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2479 208921 NGUYỄN BÁ TRƯỜNG 2/5/1982  Nam  ENGINE OFFICER 3/27/2023 8:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
2480 208924 NGUYỄN HUY HOÀNG 5/20/1983  Nam  COOK 3/27/2023 8:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ĐÔNG ĐÔ
2481 208925 LÊ XUÂN HẢI 7/9/1997  Nam  ENGINE – CADET 3/27/2023 8:20  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2482 208927 NGUYỄN MINH HIẾU 12/20/1997  Nam  3/O 3/27/2023 8:21  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2483 208929 TRẦN ĐỨC NGHIỆP 12/30/1990  Nam  COOK 3/27/2023 8:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2484 208933 PHẠM TRUNG THỦY 11/29/1980  Nam  M/M 3/27/2023 8:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2485 208934 TRƯƠNG ĐÌNH TÂM 5/11/1998  Nam  OILER 3/27/2023 8:24  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2486 208941 TRẦN VĂN LUÂN 3/28/1994  Nam  4/E 3/27/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2487 208940 HOÀNG VĂN TÀI 11/20/1985  Nam  OS.D 3/27/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2488 208946 PHẠM VĂN HIỆN 4/28/1992  Nam  2/O 3/27/2023 8:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC GROUP – SMR MARINE HẢI PHÒNG
2489 208947 TRƯƠNG ĐẮC HÙNG 2/5/1989  Nam  2/O 3/27/2023 8:28  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2490 208955 NGUYỄN VĂN TRÌNH 1/20/1992  Nam  COOK 3/27/2023 8:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2491 208953 LƯƠNG MINH TUẤN 7/15/1991  Nam  3/O 3/27/2023 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2492 208958 TRẦN QUANG SƠN 2/10/1987  Nam  1/E 3/27/2023 8:32  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2493 208959 VŨ ĐỨC TOÀN 6/15/1986  Nam  AB.D 3/27/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2494 208961 LÊ BÁ TUYÊN 11/12/2001  Nam  AB.D 3/27/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ
2495 208962 NGUYỄN QUANG NHẬT 11/17/1993  Nam  OILER 3/27/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2496 208971 NGUYỄN ANH ĐỨC 10/4/2003  Nam  M/M 3/27/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
2497 208972 NGUYỄN XUÂN NAM 8/1/2000  Nam  ELECTRIC 3/27/2023 8:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC
2498 208978 NGUYỄN VĂN MIÊN 12/30/1980  Nam  CAPT 3/27/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2499 208979 TRƯƠNG VĂN HẬU 11/22/1995  Nam  OILER 3/27/2023 8:41  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2500 208985 CAO ĐỨC TÀI 7/15/2001  Nam  OS.D 3/27/2023 8:44  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2501 208989 LÊ ANH ĐỨC 9/19/1985  Nam  No 1 Oiler 3/27/2023 8:44  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2502 208994 VŨ TIẾN MINH 2/17/1992  Nam  3/E 3/27/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2503 208995 NGUYỄN VĂN THUẤN 7/17/1990  Nam  C/O 3/27/2023 8:47  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
2504 209001 VĂN ĐÌNH TÚ 7/19/2004  Nam  OS.D 3/27/2023 8:49  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2505 209008 NGUYỄN NGỌC DUY 8/30/1983  Nam  C/E 3/27/2023 8:51  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2506 209012 NGUYỄN VĂN NAM 3/18/1992  Nam  C/O 3/27/2023 8:53  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2507 209018 PHẠM VĂN NGHĨA 9/10/1992  Nam  2/O 3/27/2023 8:57  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  T & T
2508 209019 ĐÀO VĂN NAM 12/25/1986  Nam  3/E 3/27/2023 8:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2509 209024 PHẠM TIẾN LỘC 2/12/1997  Nam  3/O 3/27/2023 8:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2510 209022 NGUYỄN THÀNH KIÊN 5/6/1979  Nam  2/E 3/27/2023 8:59  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2511 209027 NGUYỄN CÔNG TRUNG 5/26/1991  Nam  2/O 3/27/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2512 209029 NGUYỄN ANH TUẤN 5/9/1986  Nam  1/E 3/27/2023 9:01  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2513 209032 LẠI HUY TÂM 5/21/1986  Nam  3/E 3/27/2023 9:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2514 209033 MAI CÔNG THẮNG 1/16/1977  Nam  FITTER 3/27/2023 9:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2515 209037 PHẠM VĂN THƯỜNG 6/9/1989  Nam  BOSUN 3/27/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2516 209039 NGUYỄN VĂN GIANG 7/19/1995  Nam  AB.D 3/27/2023 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2517 209043 TRẦN NGỌC VIỆT 8/4/1988  Nam  COOK 3/27/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2518 209046 TRẦN TRỌNG HOÀNG 4/16/1985  Nam  4/E 3/27/2023 9:10  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VIET THUAN
2519 209048 NGUYỄN QUỐC NAM 1/3/1981  Nam  COOK 3/27/2023 9:11  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2520 209051 HÀ VĂN TUÂN 8/5/1990  Nam  4/E 3/27/2023 9:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2521 209053 NGÔ GIA TỰ 4/17/1997  Nam  AB.E 3/27/2023 9:14  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2522 209055 NGUYỄN VĂN QUYỀN 3/11/1989  Nam  OILER 3/27/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2523 209056 TRẦN VĂN NGUYÊN 5/6/1993  Nam  AB.D 3/27/2023 9:18  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2524 209057 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 6/15/1985  Nam  C/E 3/27/2023 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2525 209065 TRẦN VĂN TRƯỜNG 6/7/1997  Nam  OS.E 3/27/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2526 209059 NGUYỄN VĂN QUYẾT 3/20/1999  Nam  OS.D 3/27/2023 9:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2527 209062 NGUYỄN VĂN DÙNG 4/16/1988  Nam  OILER 3/27/2023 9:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2528 209063 NGUYỄN VĂN LUẬT 3/10/1983  Nam  M/M 3/27/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2529 209064 BÙI VĂN QUÝ 1/25/1988  Nam  OILER 3/27/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2530 209066 NGUYỄN VĂN TOÀN 11/20/1989  Nam  AB.D 3/27/2023 9:25  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2531 209067 TRỊNH THANH LOAN 8/12/1982  Nam  OS.E 3/27/2023 9:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2532 209068 ĐỖ MẠNH HẢI 6/18/1984  Nam  CAPT 3/27/2023 9:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2533 209071 NGUYỄN ANH ĐỨC 4/9/1994  Nam  3/O 3/27/2023 9:27  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
2534 209072 VŨ TÙNG LÂM 11/10/1994  Nam  AB.D 3/27/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
2535 209073 TẠ DUY LƯƠNG 9/4/1998  Nam  OILER 3/27/2023 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
2536 209076 NGUYỄN TẤN SỸ 11/22/1992  Nam 3/27/2023 9:29  KSK lấy bằng lái xe nam
2537 209074 VŨ TRUNG KIÊN 8/10/1990  Nam  OILER 3/27/2023 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2538 209079 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 4/2/1990  Nam  OILER 3/27/2023 9:31  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2539 209080 VŨ VĂN THÌN 3/13/1976  Nam  2/E 3/27/2023 9:32  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2540 209084 FU, LE 5/25/1981  Nam 3/27/2023 9:34  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2541 209085 WU, JUNYING 9/4/1981  Nam 3/27/2023 9:37  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2542 209086 CAO HOÀNG LƯỢNG 4/11/1993  Nam  ELECTRIC 3/27/2023 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2543 209089 HOÀNG QUANG KHANH 3/25/1981  Nam  C/O 3/27/2023 9:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2544 209087 NGUYỄN ĐỨC HỌC 3/9/1991  Nam  OS.D 3/27/2023 9:40  Song ngữ + Panama (VM) (chưa kèm form Panama)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
2545 209090 PHẠM ANH TUẤN 8/15/1998  Nam  OILER 3/27/2023 9:42  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2546 209091 ĐỖ VĂN CAO 6/20/1985  Nam  BOSUN 3/27/2023 9:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2547 209098 NGUYỄN XUÂN PHÚC 1/18/1998  Nam  OS.D 3/27/2023 9:48  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2548 209099 DƯƠNG VĂN LỢI 7/20/1988  Nam  3/O 3/27/2023 9:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2549 209101 NGUYỄN VĂN TRỊNH 1/5/1993  Nam  AB.D 3/27/2023 10:02  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2550 209103 NGUYỄN TRUNG HIẾU 8/16/1984  Nam 3/27/2023 10:04  KSK lấy bằng lái xe nam
2551 209105 PHẠM NGỌC TUYỀN 9/9/1995  Nam  M/M 3/27/2023 10:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2552 209108 TRẦN XUÂN HIỆP 12/22/1982  Nam  OILER 3/27/2023 10:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2553 209109 TRẦN VĂN KIÊN 8/24/1996  Nam  OILER 3/27/2023 10:13  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2554 209111 LÊ TRỌNG KÝ 2/16/1986  Nam  AB.D 3/27/2023 10:16  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2555 209114 NGUYỄN VIẾT NAM 5/15/1981  Nam  OILER 3/27/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2556 209113 NGUYỄN VĂN NAM 8/18/1988  Nam 3/27/2023 10:19  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2557 209116 LÊ SĨ NHẤT 5/12/1994  Nam  3/O 3/27/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2558 209117 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 5/1/1986  Nam  AB.E 3/27/2023 10:22  Vitranschart song ngữ(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2559 209119 NGUYỄN SƠN VŨ 9/6/1990  Nam  COOK 3/27/2023 10:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2560 209121 LÊ VĂN HẢI 1/18/1999  Nam  OS.D 3/27/2023 10:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2561 209122 VŨ MINH ĐỨC 11/4/1987  Nam  AB.E 3/27/2023 10:38  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH
2562 209124 PHẠM VĂN TUÂN 9/6/1991  Nam  OILER 3/27/2023 10:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB DƯƠNG GIANG
2563 209130 PHẠM CÔNG ĐỨC 8/4/1997  Nam  OILER 3/27/2023 11:01  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2564 209136 DƯƠNG TUẤN THÀNH 11/8/1991  Nam  FITTER 3/27/2023 11:18  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
2565 209138 VŨ THỊ THU HÒA 1/1/1987  Nữ 3/27/2023 11:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2566 209202 NGUYỄN NHƯ NGỌC 12/6/1993  Nam  3/E 3/27/2023 13:53  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
2567 209211 NGUYỄN VIẾT ĐỨC 12/21/1990  Nam  3/O 3/27/2023 14:00  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PHẠM HẢI
2568 209218 MAI XUÂN THƯNG 9/20/1985  Nam  C/O 3/27/2023 14:12  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2569 209222 PHAN THANH TÙNG 3/6/2002  Nam  OS.D 3/27/2023 14:15  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
2570 209232 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 1/20/1986  Nam  AB.D 3/27/2023 14:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2571 209238 HOÀNG VĂN THÀNH 9/8/1988  Nam  C/E 3/27/2023 14:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
2572 209240 NGÔ HỒNG SƠN 2/15/1993  Nam  FITTER 3/27/2023 14:30  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2573 209242 LI, XIUQUAN 12/11/1971  Nam 3/27/2023 14:31  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  CÔNG TY TNHH JIAYANG
2574 209243 NGUYỄN VĂN KIÊN 4/15/1986  Nam  C/O 3/27/2023 14:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2575 209247 ĐỒNG VĂN VIỆT 10/25/1989  Nam  4/E 3/27/2023 14:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
2576 209248 LÊ CÔNG BÍCH 1/15/1985  Nam  ELECTRIC 3/27/2023 14:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QUYẾT TÂM
2577 209252 NGUYỄN THÀNH NHÂN 10/7/1992  Nam  2/E 3/27/2023 14:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PCT
2578 209254 ĐÀO MẠNH TUẤN 11/9/1999  Nam  4/E 3/27/2023 14:41  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2579 209259 NGUYỄN VĂN TÙNG 9/14/1989  Nam  FITTER 3/27/2023 14:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2580 209261 PHẠM VĂN THỦY 1/12/1985  Nam  C/O 3/27/2023 14:49  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2581 209266 VŨ THỊ NINH 7/14/1995  Nữ 3/27/2023 14:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2582 209267 PHẠM KHẮC DƯƠNG 3/2/2002  Nam  OS.D 3/27/2023 14:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HẢI AN
2583 209287 VŨ VĂN TUYỀN 8/1/2004  Nam 3/27/2023 15:10  KSK lấy bằng lái xe nam
2584 209289 TRỊNH QUANG XUÂN 6/28/1995  Nam  4/E 3/27/2023 15:12  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2585 209291 NGUYỄN XUÂN VŨ 11/27/2004  Nam 3/27/2023 15:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2586 209305 NGÔ MẠNH TRƯỜNG 2/2/1987  Nam  OILER 3/27/2023 15:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NAM PHÁT
2587 209312 MAI XUÂN THƯNG 9/20/1985  Nam  CAPT 3/27/2023 16:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  ĐÔNG LONG
2588 209365 ĐINH VĂN ĐỨC 4/5/1990  Nam  AB.D 3/28/2023 7:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2589 209368 LÊ HỮU ĐỒNG 9/8/1985  Nam  C/E 3/28/2023 7:40  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2590 209372 MAI THANH QUANG 6/21/2003  Nam  ENGINE – CADET 3/28/2023 7:42  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2591 209369 PHAN VĂN LANH 7/6/1993  Nam  OILER 3/28/2023 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ SAO VIỆT
2592 209375 ĐẶNG MẠNH HÙNG 9/12/1980  Nam  COOK 3/28/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2593 209378 TRƯƠNG QUỐC TOÁN 9/12/1984  Nam  2/O 3/28/2023 7:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2594 209379 TRƯƠNG VĂN HƯNG 8/12/1981  Nam  CAPT 3/28/2023 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
2595 209384 NGUYỄN VĂN KHÁNH 4/12/1993  Nam  OILER 3/28/2023 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
2596 209388 PHẠM QUANG HÙNG 5/13/1982  Nam  C/O 3/28/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2597 209402 LÊ HẢI LINH 9/3/1987  Nam  OILER 3/28/2023 7:52  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2598 209406 VŨ SƠN NGỌC 8/19/1977  Nam  ELECTRIC 3/28/2023 8:01  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  TỰ DO
2599 209410 NGÔ THẾ HIỀN 4/13/1980  Nam  C/E 3/28/2023 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2600 209415 NGUYỄN VĂN THẠNH 4/6/1989  Nam  C/O 3/28/2023 8:05  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ITC
2601 209416 PHẠM VĂN KỶ 7/5/1989  Nam  1/E 3/28/2023 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2602 209423 NGÔ DUY THUẬN 5/21/2000  Nam  OS 3/28/2023 8:08  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
2603 209435 HỒ SỸ HÙNG 6/12/1982  Nam  SAILOR 3/28/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2604 209449 ĐÀM ĐỨC QUANG 6/20/1997  Nam  OILER 3/28/2023 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2605 209463 HOÀNG KIM TUẤN 9/15/1990  Nam  2/E 3/28/2023 8:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2606 209464 ĐỖ VĂN NAM 12/12/1988  Nam  BOSUN 3/28/2023 8:27  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2607 209465 LÊ QUANG KIÊN 8/26/1987  Nam  3/E 3/28/2023 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
2608 209469 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 6/19/1994  Nam  M/M 3/28/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2609 209480 LƯƠNG TRUNG CHÍNH 10/20/1999  Nam  OS.D 3/28/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2610 209484 MAI VĂN LẠC 5/16/1982  Nam  C/E 3/28/2023 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUYỀN VIÊN VIPCO
2611 209487 PHẠM THẾ HƯNG 2/11/1987  Nam  AB.D 3/28/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2612 209491 LÊ QUỐC ĐÔNG 11/7/1987  Nam  CAPT 3/28/2023 8:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2613 209494 NGÔ VĂN HOÀN 5/10/1995  Nam  AB.D 3/28/2023 8:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VCC
2614 209500 DƯƠNG XUÂN TUẤN 4/8/1992  Nam  AB.D 3/28/2023 8:51  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  PACIFIC MARINE
2615 209503 PHẠM NGỌC THANH 8/13/1990  Nam  1/E 3/28/2023 8:54  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2616 209507 HOÀNG TIẾN ĐẠT 6/28/1995  Nam  4/E 3/28/2023 8:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2617 209510 NGUYỄN DUY TRÚC 1/2/1972  Nam  COOK 3/28/2023 9:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG DƯƠNG
2618 209515 LƯƠNG THẾ VŨ 9/3/2000  Nam  OS.D 3/28/2023 9:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
2619 209517 NGUYỄN HẢO TRUNG 7/10/1984  Nam  COOK 3/28/2023 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
2620 209524 TRẦN QUANG TRUNG 8/2/1983  Nam  C/E 3/28/2023 9:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2621 209526 NGUYỄN ĐỨC NAM 10/25/1999  Nam  OS.D 3/28/2023 9:19  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
2622 209528 NGUYỄN VIỆT HÀ 4/30/1987  Nam  SAILOR 3/28/2023 9:22  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
2623 209529 NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG 5/7/1996  Nam  OILER 3/28/2023 9:23  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
2624 209532 HOÀNG TUẤN NGHỊ 1/8/1981  Nam  C/E 3/28/2023 9:25  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2625 209536 BÙI XUÂN QUÂN HUY 8/8/2001  Nam  OS.E 3/28/2023 9:28  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2626 209538 BÙI VĂN KHẢI 7/13/1990  Nam  AB.D 3/28/2023 9:33  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2627 209541 NGUYỄN THỊ MAI HIỀN 10/26/1999  Nữ 3/28/2023 9:36  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2628 209542 TRẦN VĂN VIỆT 5/27/1990  Nam  AB.D 3/28/2023 9:39  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  ĐÔNG LONG
2629 209545 HÀ QUANG HÀO 10/21/2001  Nam 3/28/2023 9:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2630 209548 LÒ THỊ HẰNG 2/21/2004  Nữ 3/28/2023 9:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2631 209550 NGUYỄN VĂN SƠN 2/22/1986  Nam  3/O 3/28/2023 9:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Hân Huy
2632 209557 VŨ VĂN HOÀN 11/25/1998  Nam  OILER 3/28/2023 9:50  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2633 209563 PHẠM NHƯ QUỲNH 4/16/1989  Nam  2/O 3/28/2023 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE
2634 209564 ĐỖ QUANG DŨNG 8/7/1985  Nam  2/E 3/28/2023 9:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2635 209566 LÊ ĐỖ VÕ 10/10/1992  Nam  2/O 3/28/2023 10:01  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2636 209569 PHẠM VĂN TOÁN 9/16/1993  Nam  BOSUN 3/28/2023 10:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  VTB- ISM
2637 209573 NGUYỄN VĂN THANH 5/19/1978  Nam  OILER 3/28/2023 10:19  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2638 209575 NGUYỄN VĂN MAI 9/5/1978  Nam  OILER 3/28/2023 10:21  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2639 209576 LÊ VĂN TRINH 3/20/1983  Nam  M/M 3/28/2023 10:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  T & T
2640 209579 VIÊN ĐÌNH HUỲNH ĐỨC 7/28/1997  Nam  OS.E 3/28/2023 10:26  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI-DẦU KHÍ HẢI ÂU
2641 209580 ĐẶNG TRỌNG LONG CHUNG 10/28/1980  Nam  C/E 3/28/2023 10:33  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2642 209582 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/20/1981  Nam  3/E 3/28/2023 10:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  NHẬT MINH
2643 209583 PHẠM ĐỨC LỘC 12/19/1986  Nam  3/O 3/28/2023 10:59  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2644 209620 PHẠM NGỌC THẠCH 10/19/1977  Nam  3/E 3/28/2023 13:48  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2645 209622 LƯƠNG VĂN MINH 12/11/1987  Nam  BOSUN 3/28/2023 13:55  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2646 209697 PHẠM VĂN BẮC 9/24/1983  Nam  3/E 3/28/2023 13:57  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  AMAT
2647 209765 PHẠM TIẾN CƯỜNG 9/11/2000  Nam  OS 3/28/2023 14:00  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  VTB- ISM
2648 209769 LÊ VĂN ĐẠT 8/17/1999  Nam  DECK – CADET 3/28/2023 14:06  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2649 209772 LÊ THANH ĐỨC 3/28/2004  Nam  SAILOR 3/28/2023 14:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2650 209775 NGUYỄN XUÂN VĨNH 10/9/1989  Nam  4/E 3/28/2023 14:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2651 209777 NGUYỄN CƯỜNG MẠNH 8/24/2002  Nam 3/28/2023 14:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
2652 209785 NGUYỄN HỮU GIANG 6/10/1995  Nam  OILER 3/28/2023 14:17  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2653 209786 XIE, YIZHOU 7/16/1990  Nam 3/28/2023 14:17  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (800N) (Nam)  Công Ty Hồng Nguyên
2654 209797 LIU JUN 5/11/1975  Nam 3/28/2023 14:26  Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam (1000N) (Nam)
2655 209802 NGUYỄN VĂN THẮNG 7/2/2000  Nam  OS.E 3/28/2023 14:31  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2656 209810 HOÀNG VĂN THÀNH 7/26/1997  Nam  AB.E 3/28/2023 14:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2657 209821 HÀ TUẤN ANH 1/17/1983  Nam  C/E 3/28/2023 14:58  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN TÂN CẢNG
2658 209830 NGUYỄN XUÂN THẮNG 8/24/1974  Nam  C/E 3/28/2023 15:08  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ HOÀNG GIA
2659 209828 NGUYỄN VĂN HỮU 11/11/1986  Nam  C/O 3/28/2023 15:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN THÁI (ATACO)
2660 209831 NGUYỄN VĂN HƠN 4/10/1998  Nam  OS.D 3/28/2023 15:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2661 209833 VŨ HẢI ĐĂNG 4/25/1986  Nam  C/O 3/28/2023 15:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
2662 209834 MAI GIA THÁI 1/12/2003  Nam  OS.D 3/28/2023 15:29  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2663 209836 NGUYỄN ĐÌNH THỰC 8/17/1997  Nam  OILER 3/28/2023 15:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
2664 209837 VŨ VĂN DŨNG 9/13/1998  Nam  AB.D 3/28/2023 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
2665 209839 ĐỒNG BÍCH NGỌC 7/13/1983  Nữ 3/28/2023 15:51  KSK lấy bằng lái xe nữ
2666 209840 ĐOÀN VĂN NGUYÊN 9/6/1991  Nam  2/E 3/28/2023 15:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
2667 209842 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY 2/20/2018  Nữ 3/28/2023 16:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2668 209843 TRIỆU THỊ PHƯƠNG 4/24/1984  Nữ 3/28/2023 16:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
2669 209847 ĐỖ MẠNH HÙNG 3/26/1977  Nam 3/28/2023 16:30  KSK lấy bằng lái xe nam
2670 209906 NGUYỄN VĂN THÔNG 9/2/1992  Nam  2/O 3/29/2023 7:39  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ TRANG
2671 209907 NGUYỄN VĂN THỊNH 3/12/1988  Nam  SAILOR 3/29/2023 7:45  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2672 209913 LƯƠNG VĂN ĐỨC 10/24/1999  Nam  WPR 3/29/2023 7:46  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH
2673 209914 TRẦN DOÃN TRƯỜNG 3/8/1988  Nam  FITTER 3/29/2023 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2674 209921 ĐẶNG VĂN HÀO 10/5/1987  Nam  ELECTRIC 3/29/2023 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2675 209922 PHẠM TRUNG HIẾU 8/30/1989  Nam  2/O 3/29/2023 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2676 209928 NGUYỄN HỮU THỌ 2/1/1989  Nam  2/E 3/29/2023 7:51  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CREW.VN
2677 209930 TRẦN VĂN KIÊN 5/15/1996  Nam  AB.D 3/29/2023 7:52  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2678 209941 THÁI ĐÌNH NGỌC 10/28/1973  Nam  COOK 3/29/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2679 209940 ĐINH TUẤN VŨ 10/5/1992  Nam  AB.E 3/29/2023 7:54  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HOÀNG PHÁT
2680 209945 KHƯƠNG SỸ AN 5/17/1993  Nam  AB.D 3/29/2023 7:56  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2681 209950 NGUYỄN ĐĂNG HẠNH 4/1/1990  Nam  FITTER 3/29/2023 7:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2682 209954 NGUYỄN VĂN ƯỚC 1/23/1986  Nam  SAILOR 3/29/2023 7:58  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT MỸ
2683 209957 HOÀNG VĂN TÙNG 9/28/1992  Nam  3/E 3/29/2023 8:00  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
2684 209962 ĐẶNG QUANG HUY 10/13/1983  Nam  2/O 3/29/2023 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
2685 209963 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 9/25/1982  Nam  FITTER 3/29/2023 8:04  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2686 209968 NGUYỄN PHI QUỐC 2/26/1992  Nam  C/O 3/29/2023 8:06  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2687 209972 TRẦN VĂN KHÁ 1/10/1997  Nam  FITTER 3/29/2023 8:07  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
2688 209974 TRẦN NHẬT TRƯỜNG 5/21/1981  Nam  COOK 3/29/2023 8:09  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2689 209979 PHẠM DOÃN THOẢNG 11/26/1965  Nam  BOSUN 3/29/2023 8:11  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2690 209981 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 1/20/2001  Nam  OILER 3/29/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2691 209982 TRẦN KHẮC TUẤN 1/1/1984  Nam  CAPT 3/29/2023 8:13  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2692 209987 VÕ TẤN TOÀN 8/20/2001  Nam  OILER 3/29/2023 8:15  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2693 209989 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 12/10/1985  Nam  OILER 3/29/2023 8:16  KSK Damen – Thợ cơ khí 552.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2694 209992 PHẠM VĂN TƯỜNG 10/27/1980  Nam 3/29/2023 8:18  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2695 209995 NGUYỄN VĂN NAM 2/16/1988  Nam 3/29/2023 8:19  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2696 209998 LÊ NGỌC TUYỂN 10/8/1971  Nam  BOSUN 3/29/2023 8:20  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công ty Cổ phần Âu Lạc
2697 210004 NGUYỄN VÕ SÁNG 6/15/1986  Nam  COOK 3/29/2023 8:21  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ
2698 210003 ĐOÀN TIẾN TÚ 9/6/1989  Nam  2/O 3/29/2023 8:23  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
2699 210006 HOÀNG VĂN HÀNG 2/6/1981  Nam  3/E 3/29/2023 8:25  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  Công Ty TNHH Thanh Thành Đạt
2700 210010 NGUYỄN QUANG LINH 12/6/1984  Nam  C/E 3/29/2023 8:26  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ + Ilo  HP Marine
2701 210024 HOÀNG QUANG HẬU 2/1/1984  Nam  2/E 3/29/2023 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  HP Marine
2702 210019 VŨ MẠNH CƯỜNG 11/15/1987  Nam 3/29/2023 8:30  KSK Damen – Khác 368.000  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2703 210022 TRỊNH XUÂN TRƯỜNG 9/29/1984  Nam  CAPT 3/29/2023 8:32  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
2704 210026 NGUYỄN VĂN KIÊN 7/19/1987  Nam  OILER 3/29/2023 8:34  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
2705 210031 NGUYỄN TRUNG KIÊN 8/8/1979  Nam  CAPT 3/29/2023 8:36  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  TỰ DO
2706 210036 ĐẶNG NHẬT MINH 8/11/1998  Nam  OILER 3/29/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên Vinic (910N)  VINIC
2707 210037 ĐÀO VĂN NGHIÊM 7/5/1990  Nam  3/E 3/29/2023 8:39  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2708 210040 NGUYỄN ĐÌNH KHANH 6/23/1989  Nam  CAPT 3/29/2023 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU TMM
2709 210042 ĐẶNG VĂN NGỰA 6/30/1990  Nam  COOK 3/29/2023 8:41  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2710 210045 ĐỒNG HUY TUYỂN 2/3/1993  Nam  3/O 3/29/2023 8:43  Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2711 210048 TRẦN HỮU ĐĂNG 9/17/1992  Nam  3/O 3/29/2023 8:43  Chứng chỉ Panama (chưa kèm form Panama), Khám sức khỏe thuyền viên song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
2712 210050 NGUYỄN CÔNG PHONG 9/2/2000  Nam  ELECTRIC 3/29/2023 8:44  Khám sức khỏe thuyền viên PANAMA (chưa kèm form Panama)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
2713 210054 LÊ VĂN DŨNG