0225.3.519.687

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là gì? Vì sao doanh nghiệp phải quan trắc môi trường lao động ?

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Là việc tiến hành thu thập đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động, đối chiếu so với các tiêu chuẩn hiện hành từ đó có biện pháp xử lý kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp
Theo luật an toàn vệ sinh lao động Quan trắc môi trường lao động là việc bắt buộc đối với các đơn vị trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng tới người lao động. Việc quan trắc định kỳ giúp doanh nghiệp nắm bắt được các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của công ty và đó cũng là giúp cơ quan quản lý có số liệu thực tế về việc đảm bảo môi trường làm việc cho lao động mà công ty nêu ra trong hồ sơ vệ sinh lao đông
Các chỉ tiêu trong quan trắc môi trường lao động

– Đo đạc đánh giá các yếu tố vật lý

– Đo đạc, đánh giá vi khí hậu ( nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt).

– Đo đạc, đánh giá chiếu sáng

– Đo đạc, đánh gái bức xạ tử ngoại

– Đo đạc, đánh giá ồn chung, ồn tương đương, ồn phân tích giải tần số, ồn cá nhân

– Đo đạc, đánh giá rung toàn thân, rung cục bộ

– Đo đạc, đánh gái điện từ trường tần số công nghiệp,tần số cao

– Đo đạc đánh giá phóng xạ, tia X

– Đo đạc, đánh giá các chỉ tiêu hóa chất

– Đánh giá yếu tố tiếp xúc bệnh nghề nghiệp

– Đánh giá tâm sinh lý người lao động và ergonomi

LÝ DO PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG?

Môi trường lao động là không gian của khu vực lao động, nơi mà người lao động làm việc với các phương tiện phục vụ cho lao động, nơi luôn tiềm ẩn các mối nguy ảnh hưởng đến sức khỏe và tai nạn thương tích.

Đối với các doanh nghiệp, các cơ sở mà người lao động thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn, nhiệt độ cao, hơi dung môi, hơi kim loại hay các môi trường tiếp xúc các yếu tố vi sinh vật có khả năng gây bệnh…Đây đều là các yếu tố có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, có nguy cơ gây ra các bệnh nghề nghiệp, bệnh ung thư…

Ngoài các yếu tố nêu trên, yếu tố tâm sinh lý ergonomy của người lao động cũng là một trong các nguyên nhân gây hại đến sức khỏe. Các tư thế lao động gây đứng nhiều, nâng nhấc, cúi khom tạo ảnh hưởng đáng kể để lên hệ xương khớp. Người lao động làm việc nhiều trong các tư thế trên thường có các vấn đề về cơ xương khớp, gián tiếp ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó, đòi hỏi cần phải có các thiết kế ergonomy phù hợp nhằm giúp cải thiện điều kiện lao động.

Với các lý do trên, quan trắc môi trường lao động là hành động cần thiết nhằm phát hiện sớm các nguy cơ, kịp thời có biện pháp kiểm soát phòng tránh tai nạn, thương tích và bệnh nghề nghiệp.

CƠ SỞ PHÁP LÝ YÊU CẦU THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG?

Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định: người sử dụng lao động CÓ NGHĨA VỤ bảo đảm các điều kiện môi trường làm việc và an toàn lao động; đồng thời kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động (điều 138).

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 và Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày15/05/2017: Người sử dụng lao động PHẢI tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật khử độc, khử trùng cho người lao động

Bên cạnh đó, tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định nội dung thực hiện quan trắc cũng như yêu cầu năng lực của đơn vị thực hiện quan trắc. Từ đây, các doanh nghiệp có căn cứ lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc, đảm bảo tính chính xác, khách quan và được đơn vị thanh kiểm tra bên ngoài công nhận kết quả báo cáo.

Mọi yêu cầu liên quan đến QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH, QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG, HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÂN TÍCH NƯỚC, KHÁM SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP, KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ, HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU xin vui lòng liên hệ:

VIỆN Y HỌC BIỂN
Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp – P.Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
Hotline: 0225 3 5119 687 – 086 825 6596 Ths.Yên
Email: yhocmoitruongbien@vinimam.org.vn
Website: vinimam.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.