0225.3.519.687

Công tác pháp chế

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm: Tại đây

Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017: Tại đây

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tại đây

NĐ 117-2020-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: Tại đây

NĐ 151 CP qui định chi tiết một số điều Luật QL, sử dụng tài sản công: Tại đây

QĐ166-qd-ttg-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2020: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.