0225.3.519.687

Văn bản pháp luật 2020

Quy định chi tiết luật BVBMNN: TẠI ĐÂY

30.Công tác văn thư: TẠI ĐÂY

90.đánh giá xếp loại CBCCVC: TẠI ĐÂY

106.VTVL và số lượng người làm việc: TẠI ĐÂY

112.xử lý kỷ luật CBCCVC: TẠI ĐÂY

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm: TẠI ĐÂY

Luật viên chức: TẠI ĐÂY

NĐ 155 quy định về sử dụng, tuyển dụng, quản lý viên chức: TẠI ĐÂY

NĐ quy định chi tiết một số diều của luật phòng chống tác hại cuả rượu bia: TẠI ĐÂY

117.QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế: TẠI ĐÂY

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá: TẠI ĐÂY

Luật Dược: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.