0225.3.519.687

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012

1.Nghiên cứu một số đặc điểm chức năng tim mạch của thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện Y học biển năm 2012

  Nghiên cứu tiến hành trên 1011 thuyền viên đến khám sức khoẻ tại Viện Y học biển bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả thu được như sau:

a, Các chỉ tiêu về mạch và huyết áp của thuyền viên:

– Tần số mạch: 81,30 ± 11,99 lần/phút

– Huyết áp tâm thu: 121,88 ± 11,70 mmHg

– Huyết áp tâm trương: 78,50 ± 7,99 mmHg

– Tỷ lệ tăng huyết áp của thuyền viên chiếm 6,43%, tuổi đời và tuổi nghề càng cao thì tỷ lệ tăng huyết áp càng tăng.

b, Điện tâm đồ của thuyền viên có sự rối loạn khá cao là 44,31%, trong đó: tăng gánh thất trái chiếm 14,29%; rối loạn dẫn truyền trong thất 5,58%; bloc nhánh phải 2,68%; đặc biệt hội chứng Brugada gặp 2 trường hợp chiếm 0,44%.

  1. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm bụng của thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện Y học biển năm 2012

Tiến hành nghiên cứu trên 983 thuyền viên đến khám sức khoẻ tại Viện Y học biển bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả thu được như sau:

 –         Tỷ lệ siêu âm bụng bình thường của thuyền viên là gan mật 86,06%, thận – TN là 90,64%, tụy 100%, lách 99,9%

–         Tỷ lệ hình ảnh siêu âm bất thường đối với gan mật là 14,04%, thận – TN là 9,26 %, tụy 0%, và lách là 0,1%. Trong số các bất thường về siêu âm bụng thì bất thường về gan mật chiếm đa số tới 89,76% là gan nhiễm mỡ, sỏi – cặn tiết niệu 74,8%

–         Gan nhiễm mỡ gặp chủ yếu là độ 1, tỷ lệ mắc tăng dần theo độ tuổi, không có sự khác biệt giữa các nhóm thuyền viên có chức danh khác nhau

–         Nhóm thuyền viên là thợ máy và các chức danh khác mắc sỏi tiết niệu cao hơn nhóm boong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.