0225.3.519.687

VIỆN Y HỌC BIỂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hương Lan – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Lê Chân; đồng chí Nguyễn Bảo Nam, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ lâm sàng 2, Phó Viện trưởng Viện Y học biển; đồng chí Lương Xuân Tuyến, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng khoa Khám bệnh cùng các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú của Viện.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thị Hương Lan truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”. Cốt lõi của chuyên đề là làm sao khơi dậy được quyết tâm, nghị lực của dân tộc ta, lấy sức ta để phát triển đất nước; làm cho đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính sức mạnh của mình; là thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

 

Đồng chí Trần Thị Hương Lan nhấn mạnh: Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương Lan đề nghị trong tình hình dịch COVID-19 còn có nhiều diễn biến rất phức tạp, mọi người cần chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh, tinh thần học tập và làm theo Chỉ thị 05 phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với chức trách nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của thành phố Hải Phòng cũng như của Viện Y học biển để xác định các nhiệm vụ, nội dung và cụ thể hóa các nội dung, chuyên đề đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.