0225.3.519.687

Viện Y học biển làm việc với một số huyện đảo về việc xây dựng, triển khai thí điểm “mô hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế huyện đảo”

Trong các ngày 21-25/3/2022 vừa qua, đoàn công tác Viện Y học biển – Ban chủ nhiệm nhiệm vụ Bảo vệ môi trường do PGS.TS Trần Thị Quỳnh Chi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ y tế tại các Trung tâm Y tế huyện đảo: Kiên Hải (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Cát Hải (Hải Phòng) về việc xây dựng và triển khai thí điểm mô hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế huyện đảo.

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có tổng dân số khoảng 51 triệu người, mật độ dân số là 354 người/km2, cao hơn trung bình cả nước 1,9 lần, tốc độ gia tăng dân số khoảng 0,91%/năm. Các hoạt động của con người dẫn đến gia tăng chất thải, bên cạnh đó từ năm 2019, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải chống chịu trước đại dịch Covid 19, các cơ sở y tế phải gồng mình đối phó với đại dịch. Với tính chất về địa lý là nơi có các hoạt động cao về du lịch, việc xử lý rác thải y tế trong khoảng thời gian chống dịch là việc cực kỳ cần thiết, tuy nhiên việc thiếu cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, đặc biệt là chất y tế chưa được chú trọng.

 

Theo quy định hiện nay việc quản lý chất thải được thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý chất thải y tế, tuy nhiên do đặc thù về điều kiện địa lý nằm cách xa đất liền, xung quanh là biển nên việc quản lý chất thải y tế tại các huyện đảo đòi hỏi phải có những nghiên cứu đánh giá và đề xuất những mô hình quản lý phù hợp nhằm làm giảm phát thải các chất thải có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng, đặc biệt là chất thải nhựa và chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao.

Chính vì vậy, Bộ Y tế đã tin tưởng giao cho Viện Y học biển thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế huyện đảo” thực hiện trong 2 năm 2021-2022 với mục tiêu: nghiên cứu, xây dựng mô hình đặc thù về quản lý chất thải y tế, thí điểm và nhân rộng ra các huyện đảo khác trong cả nước, đồng thời xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện mô hình cho phù hợp. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ góp phần xây dựng các cơ sở y tế huyện đảo xanh, sạch đẹp cũng như bảo vệ môi trường biển và phát triển kinh tế biển đảo bền vững, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 36-NQ/TƯ ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

 

Một số hình ảnh buổi làm việc tại đảoLý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.