THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC KHÓA HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO Y HỌC BIỂN
Địa chỉ : Trung tâm đào tạo Y học biển, Viện Y học biển, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng
Email:trungtamdaotao@vinimam.org.vn .
Tel: 0225.3613.995 (máy lẻ106) | 035 8220965 (Bs Hồng)

TIN TỨC ĐÀO TẠO

TIN TỨC VIỆN Y HỌC BIỂN