0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 07/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 07/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 058 Đặng Xuân Hà 1985 Nam OILER 07: 46 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
2 065 Đào Văn Hải 1981 Nam CE 07: 50 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
3 086 Hoàng Duy Phán 1991 Nam OS 07: 59 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
4 096 Lại Hợp Tuấn Anh 1999 Nam OS 08: 02 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
5 102 Vũ Duy Đạt 1981 Nam Fitter 08: 05 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
6 110 Nguyễn Tiến Thành 1984 Nam 2/E 08: 08 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
7 129 Phạm Văn Thành 1983 Nam 2/E 08: 19 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
8 139 Đỗ Xuân Bằng 1985 Nam OILER 08: 25 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIỆT NHẬT
9 143 Phạm Hùng Thắng 1992 Nam OS 08: 29 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
10 147 Phạm Văn Thi 1997 Nam OS 08: 34 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
11 149 Trịnh Công Du 1992 Nam OS 08: 36 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
12 153 Hoàng Văn Ngọc 1994 Nam WPR 08: 41 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
13 157 Đậu Công Tân 1984 Nam OILER 08: 45 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
14 161 Trần Văn Hùng 1986 Nam M/M 08: 49 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
15 165 Nguyễn Ngọc Hoạt 1991 Nam 3/O 08: 55 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
16 169 Nguyễn Đức Toàn 1965 Nam Fitter 08: 57 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
17 177 Mai Văn Nghị 1982 Nam 4/E 09: 03 07/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) HẢI ÂU
18 183 Nguyễn Phan Trinh 1971 Nam 2/O 09: 06 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
19 186 Tô Xuân Quý 1983 Nam 2/O 09: 09 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
20 190 Lê Xuân Phúc 1983 Nam 09: 15 07/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 248 Nguyễn Văn Đông 1990 Nam AB 11: 15 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VCC
22 250 Trần Hữu Đức 1990 Nam AB 11: 16 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VCC
23 253 Nguyễn Công Hải 1982 Nam Electric 13: 34 07/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) VINALINES HÀ NỘI
24 254 Nguyễn Văn Quảng 1986 Nam AB 13: 38 07/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
25 260 Phú Tiến Linh 1986 Nam 1/E 13: 43 07/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
26 319 Lâm Trường Anh 1991 Nam Sailor 14: 59 07/01/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
27 322 Doãn Quốc Tuấn 1983 Nam 15: 07 07/01/2020 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
28 324 Trần Thị Hoàng 1983 Nữ 15: 09 07/01/2020 Khám sức khỏe lái xe nữ(300N)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *