0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 10/12/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 10/12/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 071 Ran Yong 1981 07: 51 10/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
2 073 Liu Xiao Yan 1975 07: 52 10/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
3 075 Chu Hao Yuan 1982 07: 53 10/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
4 077 Yang Fuzhong 1968 07: 55 10/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
5 078 Nguyễn Minh Đức 1994 OILER 07: 56 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
6 085 Hu Jiahua 1977 08: 02 10/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
7 087 He Wei 1969 08: 03 10/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
8 091 Cố Đình Cường 1980 Deck Officer 08: 08 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) MODEC
9 093 Nguyễn Thành Nam 1988 Cook 08: 11 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
10 102 Vũ Duy Cương 1991 AB 08: 21 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
11 109 Hoàng Xuân Chiến 1988 AB 08: 24 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
12 112 Vũ Duy Đông 1994 OS 08: 27 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
13 118 Lương Đức Tài 1988 3/O 08: 30 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
14 124 Nguyễn Thành Luân 1991 AB 08: 33 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
15 125 Hoàng Văn Hùng 1995 M/M 08: 40 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
16 128 Phạm Trọng Khoa 1982 08: 40 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
17 131 Nguyễn Văn Phú 1985 08: 41 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
18 135 Khổng Hữu Thưng 1972 Capt 08: 43 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
19 134 Lê Văn Được 1982 08: 43 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
20 133 Bùi Thanh Tùng 1983 08: 43 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 137 Lê Văn Đạo 1979 08: 44 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 139 Nguyễn Xuân Trường 1995 08: 45 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
23 142 Trịnh Minh Đức 1965 2/E 08: 46 10/12/2019 Chứng chỉ tả (200N) MEKONG TRANS
24 145 Nguyễn Văn Thiện 1985 2/O 08: 50 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
25 147 Hoàng Văn Mạnh 1994 08: 51 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
26 152 Bùi Thanh Tùng 1983 08: 54 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
27 130 Trần Đức Vũ 1995 OS 08: 54 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
28 156 Nguyễn Trạch Công 1994 AB 08: 57 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
29 155 Nguyễn Huy Hoàng 1989 08: 57 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
30 122 Đoàn Tuấn Anh 1984 3/E 08: 59 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
31 158 Nguyễn Văn Hùng 1985 C/O 09: 01 10/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) PTS
32 162 Trương Mạnh Tuấn 1983 C/O 09: 06 10/12/2019 HBeAg(690N) LIÊN MINH
33 168 Lương Mạnh Cường 1989 3/E 09: 09 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
34 178 Lê Huy Hoàng 1973 Bosun 09: 15 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
35 197 Hoàng Văn Lãm 1989 3/E 10: 05 10/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
36 199 Cao Đức Long 1987 AB 10: 13 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
37 205 Nguyễn Thanh Sơn 1965 Capt 10: 23 10/12/2019 Khám Vitranchart (HbeAg)(800N) VITRANSCHART
38 213 Đỗ Việt Sơn 1989 3/E 13: 30 10/12/2019 Chứng chỉ Panama (500N) CUU LONG-GAS
39 219 Vũ Huy Định 1986 3/O 13: 34 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
40 234 Phạm Văn Bái 1996 AB 13: 39 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
41 236 Nguyễn Quốc Hưng 1980 2/E 13: 43 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
42 242 Nguyễn Đình Danh 1987 AB 13: 48 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
43 246 Nguyễn Văn Cường 1990 2/O 13: 51 10/12/2019 Chứng chỉ tả (200N) PVTRANS
44 247 Đoàn Quang Đại 1973 Cook 13: 54 10/12/2019 Chứng chỉ Panama (500N) LIÊN MINH
45 269 Nguyễn Việt Dũng 1987 14: 29 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
46 272 Trần Văn Rinh 1994 3/O 14: 35 10/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
47 276 Nguyễn Văn Hải 1964 14: 42 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
48 275 Nguyễn Văn Lợi 1989 14: 42 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
49 281 Hà Hữu Ngạn 1976 14: 50 10/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
50 301 Đỗ Việt Sơn 1989 15: 32 10/12/2019 Chứng chỉ tả (200N)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *