0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 11/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 11/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 003 Đinh Công Hiền 1986 C/O 07: 21 11/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VINALINES HÀ NỘI
2 005 Nguyễn Văn Chiến 1996 OILER 07: 26 11/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
3 006 Phạm Mạnh Linh 1997 Deck – Caded 07: 31 11/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
4 011 Nguyễn Hoàng Minh 2000 07: 58 11/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
5 016 Bùi Quang Đức 1988 OILER 08: 24 11/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
6 018 Đặng Vinh Quang 1974 Capt 08: 26 11/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VSICO
7 022 Hứa Bình Phương 1986 08: 55 11/01/2020 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
8 029 Nguyễn Tiến Thành 1995 OS 09: 59 11/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *