TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
  • Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam!
 Thứ tư, Ngày 17 Tháng 10 Năm 2018 [English]
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 20  
 
6 3 6 9 8 4 0
 
 
Tin tức
DANH SÁCH THUYỀN VIÊN ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT NAM NGÀY 04/12/2017 và 05/12

 Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 04/12/2017 và 05/12/2017. Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
                     
1 046 17252160 Nguyễn Kim Thế 1983 Nam OILER 07: 45 04/12/2017 HBeAg(690N) TỰ DO
2 051 17252165 Nguyễn Quốc Thu 1974 Nam Cook 07: 48 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 
3 091 17252220 Nguyễn Văn Bằng 1966 Nam Capt 08: 14 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
4 109 17252245 Hà Văn Lợi 1993 Nam 3/O 08: 24 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) KHAI NGUYÊN
5 121 17252275 Nguyễn Văn Viên 1982 Nam 2/E 08: 36 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
6 123 17252279 Vũ Xuân Lộc 1982 Nam 2/E 08: 37 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 
7 159 17252337 Vũ Văn Thứ 1990 Nam 2/O 09: 04 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 
8 167 17252354 Nguyễn Thành Trung 1985 Nam 1/E 09: 14 04/12/2017 HBeAg(690N) HẰNG HẢI THĂNG LONG
9 169 17252361 Phạm Văn Đức 1984 Nam C/O 09: 18 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
10 181 17252384 Đàm Văn Chung 1982 Nam 3/E 09: 34 04/12/2017 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) ASHICO
11 189 17252392 Phạm Duy Sơn 1988 Nam 3/O 09: 39 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
12 192 17252395 Dương Đức Hậu 1986 Nam 2/O 09: 42 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BÌNH MINH 
13 197 17252407 Phạm Văn Sơn 1990 Nam 3/O 09: 47 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BÌNH MINH 
14 199 17252412 Bùi Như Đại 1990 Nam Cook 09: 48 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
15 202 17252417 Phạm Sỹ Huy 1969 Nam Sailor 09: 50 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
16 203 17252420 Trịnh Văn Vũ 1973 Nam C/O 09: 52 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
17 205 17252424 Đặng Trọng Hoàng 1987 Nam 4/E 09: 57 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
18 207 17252426 Phạm Văn Chiến 1996 Nam OS 09: 58 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
19 208 17252429 Vũ Mạnh Tùng 1987 Nam Electric 10: 01 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
20 210 17252431 Nguyễn Đức Yên 1992 Nam WPR 10: 02 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
21 211 17252435 Đinh Văn Ánh 1984 Nam 2/O 10: 04 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
22 214 17252449 Hoàng Đình Đệ 1992 Nam AB 10: 09 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
23 215 17252451 Nguyễn Trọng Sáu 1992 Nam Sailor 10: 11 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
24 218 17252455 Đoàn Trung Chính 1985 Nam OILER 10: 13 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
25 219 17252457 Phạm Văn Đoàn 1989 Nam AB 10: 18 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) AN PHÁT
26 220 17252460 Nguyễn Văn Cường 1987 Nam OILER 10: 19 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
27 221 17252463 Nguyễn Đình Hanh 1990 Nam AB 10: 24 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
28 222 17252475 Nguyễn Văn Chương 1995 Nam AB 10: 31 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
29 226 17252482 Huỳnh Tấn Tri 1986 Nam Fitter 10: 37 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
30 228 17252484 Nguyễn Văn Tỉnh 1971 Nam Thợ bơm 10: 43 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
31 252 17252536 Đầo Hồng Kỳ 1983 Nam 2/E 13: 46 04/12/2017 Chứng chỉ tả (200N)  
32 267 17252582 Lương Văn Mạnh 1993 Nam AB 14: 23 04/12/2017 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) NOSCO
33 277 17252599 Nguyễn Văn Thanh 1994 Nam OS 14: 30 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
34 283 17252609 Đỗ Văn Tùng 1980 Nam 2/E 14: 38 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG NAM
35 285 17252612 Nguyễn Văn Mạnh 1988 Nam OILER 14: 40 04/12/2017 Chứng chỉ tả (200N)  
36 293 17252625 Ngô Văn Ánh 1983 Nam 2/E 14: 56 04/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
37 310 17252668 Bùi Văn Tiến 1959 Nam Capt 15: 36 04/12/2017 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) ASHICO
38 321 17252703 Lê Quang Anh 1987 Nam OILER 16: 38 04/12/2017 Chứng chỉ tả (200N) NSAT

 

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
                 
1 053 Nguyễn Đình Tượng 1988 3/O 07: 57 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
2 062 Lưu Văn An 1962 Cook 08: 04 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
3 074 Phùng Minh Tân 1964 Cook 08: 14 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
4 080 Nguyễn Mạnh Hùng 1969 Bosun 08: 17 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH 
5 081 Lê Hồng Phong 1988 Fitter 08: 18 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HP
6 090 Phạm Văn Mạnh 1990 AB 08: 26 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
7 096 Nguyễn Thành Trung 1980 2/E 08: 29 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
8 102 Mai Văn Bắc 1984 2/O 08: 33 05/12/2017 Chứng chỉ tả (200N)  
9 105 Nguyễn Hoàng Long 1988 3/O 08: 35 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH 
10 118 Hứa Thế Lâm 1971 C/O 08: 44 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
11 124 Phạm Văn Hải 1991 Sailor 08: 47 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
12 131 Đào Công Thương 1988 AB 08: 50 05/12/2017 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) TỰ DO
13 136 Đinh Công Hân 1970 Capt 08: 51 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
14 142 Nguyễn Văn Quân 1975 Bosun 08: 59 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
15 147 Nguyễn Tiến Thành 1986 4/E 09: 04 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
16 163 Phan Việt Sơn 1982 3/E 09: 20 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACOSAIGON
17 169 Lê Văn Cường 1993 OILER 09: 31 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI NAM 
18 182 Trần Văn Hưng 1982 2/E 10: 12 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
19 183 Lê Văn Cường 1990 AB 10: 18 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG NAM
20 187 Vũ Trọng Dương 1981 C/O 11: 08 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 
21 196 Dương Văn Trường 1985 Fitter 13: 43 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH 
22 203 Lê Văn Long 1984 Electric 13: 55 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VCC
23 207 Trương Văn Tân 1979 Cook 14: 02 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 
24 215 Hoàng Văn Cường 1987 2/E 14: 10 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
25 224 Hoàng Tiến Giang 1987 3/E 14: 16 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
26 237 Dương Hữu Kỳ 1991 3/O 14: 37 05/12/2017 Phương Nam(1531N) PHƯƠNG NAM
27 241 Nguyễn Hữu Minh 1966 Capt 14: 53 05/12/2017 HBeAg(690N) PHƯƠNG ĐÔNG
28 250 Nguyễn Văn Định 1982 2/O 15: 17 05/12/2017 Phương Nam(1531N) PHƯƠNG NAM
29 257 Nguyễn Quang Linh 1984 3/E 15: 29 05/12/2017 Phương Nam(1531N) PHƯƠNG NAM
30 263 Phan Văn Thanh Hải 1981 CE 16: 04 05/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI

Ngày 06/12/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2018 TỪ NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 14/01/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2017 TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 4/2012 tới cán bộ nhân viên.
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 5/2012 tới cán bộ nhân viên.
 


 TÁC NGHIỆP
 CHÂN DUNG
TIN VIDEO
How Telemedicine works
 Trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam
Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp , P.Kênh Dương,
Q.Lê Chân - TP. Hải Phòng
Điện thoại:84-225-3519 995; Fax- ĐT:84-225-3519687.
Giấy phép thiết lập số: 396GP/ BC ngày 27 tháng 12 năm 2006.
Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn