TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
  • Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam!
 Thứ năm, Ngày 17 Tháng 01 Năm 2019 [English]
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 45  
 
6 4 1 7 9 8 0
 
 
Hợp tác trong nước
DANH SÁCH THUYỀN VIÊN ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT NAM NGÀY 11/10/2018, 12/10/2018

 Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 11/10/2018, 12/10/2018. Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 060 18023096 Nguyễn Văn Nông 1986 Nam AB 07: 52 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
2 071 18023109 Lê Văn Tiến 1995 Nam Engine - Caded 07: 57 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
3 087 18023126 Lưu Tôn Đức 1994 Nam WPR 08: 05 11/10/2018 Phương Nam(1531N) PHƯƠNG NAM
4 100 18023140 Lê Duy Hải 1987 Nam Fitter 08: 14 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
5 105 18023148 Dư Văn Thủy 1983 Nam M/M 08: 17 11/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) VINALINES HÀ NỘI
6 110 18023155 Đồng Xuân Chuẩn 1971 Nam 2/E 08: 20 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT 
7 114 18023159 Ngô Ngọc Tạo 1982 Nam Bosun 08: 23 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
8 118 18023163 Lê Hữu Đồng 1985 Nam 2/E 08: 26 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
9 121 18023166 Lương Cao Dũng 1983 Nam   08: 29 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật PHATECO
10 127 18023174 Trần Văn Biên 1986 Nam 2/E 08: 33 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
11 132 18023180 Đinh Văn Sáng 1981 Nam Cook 08: 36 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
12 148 18023196 Vũ Văn Hòa 1981 Nam 2/O 08: 44 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
13 153 18023202 Nguyễn Thanh Tân 1984 Nam 1/E 08: 47 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
14 155 18023204 Lương Văn Vương 1983 Nam Capt 08: 51 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty vận tải biển Vinalines
15 157 18023211 Trần Văn Hai 1994 Nam OILER 08: 55 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
16 163 18023217 Nguyễn Ngọc Hiệp 1983 Nam 4/E 08: 59 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CUU LONG-GAS
17 170 18023227 Tugade Antonio Wilfred Jr 1998 Nam   09: 08 11/10/2018 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (850N)  
18 171 18023229 Trịnh Việt Hồng 1985 Nam 1/E 09: 11 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
19 174 18023235 Phạm Văn Sơn 1990 Nam 3/O 09: 20 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
20 179 18023240 Vũ Hữu Công 1996 Nam Fitter 09: 26 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
21 181 18023243 Klomp Jamie 1992 Nữ   09: 28 11/10/2018 Khám sức khỏe cho người nước ngoài ( Apollo)(700N)  
22 185 18023247 Đỗ Văn Hồng 1994 Nam AB 09: 32 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIMCO
23 187 18023249 Nguyễn Hoàng Long 1988 Nam 3/O 09: 37 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
24 189 18023253 Nguyễn Kim Long 1987 Nam 3/O 09: 43 11/10/2018 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) PHƯƠNG NAM
25 200 18023272 Trần Quyết Thắng 1985 Nam OILER 10: 17 11/10/2018 Gói Alcol - Ma túy(320N) Công ty vận tải biển Vinalines
26 206 18023283 Lưu Văn Nam 1992 Nam   10: 42 11/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
27 208 18023285 Bùi Thanh Tùng 1988 Nam OILER 10: 46 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
28 210 18023287 Phạm Văn Thức 1985 Nam Cook 10: 51 11/10/2018 Gói Alcol - Ma túy(320N) CUU LONG-GAS
29 212 18023292 Trần Văn Nam 1995 Nam AB 10: 59 11/10/2018 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) VOSCO
30 215 18023299 Bippert Ralf Gustav 1992 Nam   11: 19 11/10/2018 Khám sức khỏe Nam Phong  
31 250 18023332 Lê Tuấn Dũng 1991 Nam   14: 24 11/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
32 257 18023339 Bùi Văn Công 1990 Nam   14: 28 11/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
33 258 18023341 Lê Duy Hải 1987 Nam Fitter 14: 34 11/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
34 273 18023370 Đỗ Danh Tuyển 1991 Nam OS 15: 12 11/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
35 283 18023385 An Chuljin 1980 Nam   15: 32 11/10/2018 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (850N)  
36 286 18023388 Zhang Jin Fa 1965 Nam   15: 44 11/10/2018 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (850N)  
37 287 18023390 Zhu Jing 1973 Nữ   15: 46 11/10/2018 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (850N)  

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 062 Phạm Hùng Vĩ 1978 CE 07: 50 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
2 084 Lương Trung Dũng 1984 2/O 08: 00 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) MODEC
3 088 Nguyễn Duy Thức 1983 2/O 08: 02 12/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ
4 118 Vũ Xuân Thiều 1978 2/E 08: 20 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
5 132 Phạm Văn Vinh 1992 OS 08: 27 12/10/2018 Khám cấp chứng chỉ mắt ( răng) (70N) TMAS (THANH HÀ)
6 147 Nguyễn Đức Hoan 1978 CE 08: 37 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty vận tải biển Vinalines
7 161 Hoàng Anh Tú 1990 AB 08: 46 12/10/2018 HBeAg(690N) TỰ DO
8 165 Phạm Hữu Lâm 1981 Bosun 08: 53 12/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
9 166 Trần Quốc Toàn 1980 3/E 08: 56 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
10 171 Trịnh Minh Thắng 1973   09: 02 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
11 186 Lương Tuấn Hiệp 2000   09: 18 12/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
12 193 Trần Đình Tiến 1988 OILER 09: 29 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
13 210 Chu Anh Tuấn 1996 Deck - Caded 10: 14 12/10/2018 Gói Alcol - Ma túy(320N) INLACOSAIGON
14 211 Phùng Quang Lợi 1988 2/E 10: 19 12/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
15 213 Nguyễn Văn Cường 1974 CE 10: 25 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
16 219 Nguyễn Trọng Biểu 1962   11: 18 12/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
17 225 Nguyễn Trọng Ninh 1987 3/E 13: 47 12/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
18 246 Hoàng Văn Khuyến 1987   14: 07 12/10/2018 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)  
19 264 Vũ Văn Tiệp 1986 2/E 14: 35 12/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐẠI DƯƠNG
20 277 Lý Ngọc Đức 1978 CE 14: 46 12/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) BIỂN VIỆT
21 278 Bùi Xuân Hoàn 1979 Cook 14: 47 12/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) BIỂN VIỆT
22 291 Lưu Văn Khoa 1983 OILER 15: 19 12/10/2018 Chứng chỉ tả (200N)  
23 298 Phạm Cẩm Thư 1995   15: 38 12/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  

Ngày 15/10/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2018 TỪ NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 14/01/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2017 TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 4/2012 tới cán bộ nhân viên.
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 5/2012 tới cán bộ nhân viên.
 


 TÁC NGHIỆP
 CHÂN DUNG
TIN VIDEO
How Telemedicine works
 Trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam
Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp , P.Kênh Dương,
Q.Lê Chân - TP. Hải Phòng
Điện thoại:84-225-3519 995; Fax- ĐT:84-225-3519687.
Giấy phép thiết lập số: 396GP/ BC ngày 27 tháng 12 năm 2006.
Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn