TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
  • Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam!
 Thứ hai, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2018 [English]
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 7  
 
6 4 0 4 9 6 7
 
 
Hợp tác trong nước
DANH SÁCH THUYỀN VIÊN ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT NAM NGÀY 24/10/2018, 25/10/2018

 Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 24/10/2018, 25/10/2018. Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 049 18026867 Đỗ Văn Hướng 1987 Nam 3/E 07: 43 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
2 066 18026887 Trần Văn Trình 1979 Nam C/O 07: 49 24/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) ASHICO
3 078 18026898 Bùi Anh Tuấn 1990 Nam 3/E 07: 53 24/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
4 099 18026917 Vũ Quốc Việt 1969 Nam 3/E 08: 02 24/10/2018 Phương Nam(1531N) PHƯƠNG NAM
5 107 18026925 Trần Thành Vinh 1983 Nam 2/E 08: 05 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
6 114 18026933 Nguyễn Thế Thăng 1974 Nam CE 08: 10 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG SHIPPING
7 120 18026938 Nguyễn Minh Thanh 1965 Nam Deck Officer 08: 13 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
8 150 18026973 Đỗ Văn Quốc 1983 Nam OILER 08: 29 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
9 183 18027016 Lương Quang Huy 1984 Nam 1/E 09: 04 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
10 200 18027040 Trịnh Tuấn Anh 1992 Nam OS 09: 29 24/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
11 201 18027043 Nguyễn Văn Toàn 1982 Nam   09: 36 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
12 202 18027044 Quan Thị Liên 1972 Nữ   09: 37 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
13 203 18027045 Quan Văn Quang 2000 Nam   09: 38 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
14 205 18027047 Quân Thị Vén 1970 Nữ   09: 39 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
15 208 18027050 Bùi Văn Định 1994 Nam Sailor 09: 40 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
16 209 18027051 Quân Thị Ánh 1987 Nữ   09: 40 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
17 210 18027052 La Thị Hoa 1984 Nữ   09: 41 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
18 213 18027055 Seo Thị Hiền 1998 Nữ   09: 42 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
19 211 18027053 Nguyễn Văn Chung 1987 Nam OILER 09: 42 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
20 221 18027065 Hoàng Văn Trang 1990 Nam OILER 09: 54 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
21 225 18027069 Lưu Đình Mạnh 1993 Nam AB 09: 59 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI HÀ
22 229 18027075 Lê Đức Quyền 1983 Nam CE 10: 13 24/10/2018 Chứng chỉ tả (200N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
23 233 18027086 Đào Quốc Vượng 1984 Nam Electric 10: 41 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MARITIME POWER
24 239 18027103 Lê Văn Hải 1996 Nam Cook 13: 36 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
25 257 18027120 Trần Anh Dũng 1995 Nam OS 13: 48 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
26 260 18027122 Trần Văn Tuấn 1986 Nam Sailor 13: 52 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
27 266 18027128 Hoàng Đình Phúc 1993 Nam OILER 13: 54 24/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
28 275 18027138 Đỗ Quốc Hòa 1990 Nam 3/O 14: 04 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG 
29 331 18027211 Vũ Đức Tuân 1982 Nam 1/E 15: 24 24/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NOSCO
30 333 18027214 Kim Kihyeon 1964 Nam   15: 30 24/10/2018 Khám sức khỏe Nam Phong  
31 339 18027226 Lò Văn Nương 1980 Nữ   16: 19 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
32 340 18027227 Hà Văn Hanh 1976 Nam   16: 20 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
33 341 18027229 Hoàng Công Thức 1988 Nam   16: 23 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
34 342 18027230 Hoàng Văn Thức 1985 Nam   16: 24 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
35 343 18027231 Lò Văn Thin 1981 Nữ   16: 26 24/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 023 Nguyễn Văn Hợi 1967 CE 07: 30 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
2 040 Lê Thanh Sơn 1973 3/E 07: 37 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
3 058 Trương Công Phi 1982 C/O 07: 49 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS (THANH HÀ)
4 074 Bùi Đức Hải 1985 4/E 08: 00 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
5 082 Đinh Hoàng Việt 1985   08: 08 25/10/2018 Gói khám sức khỏe (50N) Công ty TNHH MVG Đình Vũ
6 097 Lường Thị Sáng 1990   08: 18 25/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
7 098 Lường Văn Hợi 1992   08: 20 25/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
8 099 Lường Văn Sươi 1992   08: 21 25/10/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
9 103 Nguyễn Tiến Lâm 1981 OILER 08: 25 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
10 113 Lê Duy Hòa 1985 3/O 08: 33 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
11 130 Nguyễn Đức Văn 1987 3/E 08: 45 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
12 132 Bạch Ngọc Hà 1981 CE 08: 56 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIỆT NHẬT
13 139 Lại Anh Tuấn 1991 OILER 08: 59 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
14 141 Nguyễn Thu Minh 1992   09: 02 25/10/2018 Gói khám sức khỏe (50N) Công ty TNHH MVG Đình Vũ
15 147 Tạ Hữu Phảng 1969 Fitter 09: 10 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
16 153 Bùi Biên Cương 1986 2/O 09: 18 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
17 158 Lê Hoàn 1984 C/O 09: 22 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
18 163 Đỗ Thành Dương 1984 1/E 09: 31 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Quản lý tàu TMM
19 168 Lê Trịnh Tâm 1976 OS 09: 35 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
20 172 Nguyễn Văn Đàn 1992 AB 09: 37 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
21 173 Nguyễn Văn Tải 1979 2/E 09: 39 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
22 175 Hoàng Hữu Đạt 1993 OILER 09: 45 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
23 177 Phương Văn Ngọc 1976 Cook 09: 46 25/10/2018 Panama VM(HBeAg) VICMAC
24 180 Nguyễn Xuân Lượng 1987 AB 09: 54 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
25 183 Lê Văn Thái 1989 OILER 10: 01 25/10/2018 PANAMA_VM(1200) VICMAC
26 204 Đỗ Văn Nguyện 1982 2/E 13: 47 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
27 215 Bùi Quang Quyết 1995 OILER 14: 00 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
28 224 Nguyễn Duy Khánh 1980 C/O 14: 08 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT 
29 257 Bùi Văn Vinh 1989 3/E 15: 17 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
30 272 Phạm Văn Dũng 1985 Electric 16: 14 25/10/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO

Ngày 28/10/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2018 TỪ NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 14/01/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2017 TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 4/2012 tới cán bộ nhân viên.
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 5/2012 tới cán bộ nhân viên.
 


 TÁC NGHIỆP
 CHÂN DUNG
TIN VIDEO
How Telemedicine works
 Trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam
Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp , P.Kênh Dương,
Q.Lê Chân - TP. Hải Phòng
Điện thoại:84-225-3519 995; Fax- ĐT:84-225-3519687.
Giấy phép thiết lập số: 396GP/ BC ngày 27 tháng 12 năm 2006.
Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn