TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
  • Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam!
 Thứ năm, Ngày 17 Tháng 01 Năm 2019 [English]
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 61  
 
6 4 1 7 9 9 6
 
 
Tin tức
DANH SÁCH THUYỀN VIÊN ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT NAM NGÀY 28/12/2017 và 29/12/2017

 Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 28/12/2017 và 29/12/2017. Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

 

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
                 
1 17262987 Nguyễn Tất Lê 1978 Nam 2/E 08: 16 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 
2 17262992 Bùi Đình Thắng 1980 Nam Electric 08: 23 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
3 17263004 Trần Anh Tuấn 1990 Nam AB 08: 31 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
4 17263005 Lê Việt Linh 1986 Nam 2/O 08: 34 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
5 17263009 Nguyễn Khắc Quân 1991 Nam OS 08: 37 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
6 17263013 Vũ Văn Quỳnh 1986 Nam OILER 08: 40 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
7 17263023 Lưu Hữu Ngọc 1991 Nam WPR 08: 46 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
8 17263027 Chu Văn Ngọc 1986 Nam OILER 08: 48 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
9 17263031 Nguyễn Văn Tân 1999 Nam OILER 08: 50 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
10 17263041 Vũ Văn Cường 1987 Nam AB 08: 56 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
11 17263048 Phạm Đắc Thiết 1985 Nam C/O 08: 58 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
12 17263052 Bùi Văn Thái 1992 Nam OS 09: 01 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
13 17263060 Bùi Ngọc Thiệu 1989 Nam AB 09: 06 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
14 17263070 Nguyễn Quốc Huy 1985 Nam 2/E 09: 10 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
15 17263082 Nguyễn Văn Thoan 1982 Nam CE 09: 15 28/12/2017 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) TỰ DO
16 17263099 Nguyễn Thị Thơm 1989 Nữ   09: 26 28/12/2017 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
17 17263110 Đỗ Văn Túy 1978 Nam Bosun 09: 32 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) AN PHÁT
18 17263132 Phạm Tuấn Anh 1989 Nam Deck Officer 09: 54 28/12/2017 Gói Alcol - Ma túy(320N) VITACO
19 17263148 Đoàn Thị Thanh Tâm 1983 Nữ   10: 07 28/12/2017 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
20 17263166 Nguyễn Văn Huy 1988 Nam OILER 10: 37 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
21 17263180 Nguyễn Phạm Tuấn Vũ 1990 Nam OS 11: 11 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
22 17263226 Lưu Hải Sơn 1988 Nam AB 14: 05 28/12/2017 Chứng chỉ tả (200N) VITRANSCHART
23 17263230 Đào Viết Đại 1982 Nam 4/E 14: 10 28/12/2017 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
24 17263234 Vũ Quốc Việt 1969 Nam 4/E 14: 13 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
25 17263238 Phùng Ánh Sao 1981 Nam CE 14: 17 28/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 

 

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
### 073 Đinh Mạnh Hùng 1980 Electric 08: 00 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
### 075 Nguyễn Văn Tấn 1980 Capt 08: 02 29/12/2017 HBeAg(690N) VINALINES HÀ NỘI
### 088 Vũ Ngọc Duy 1982 C/O 08: 08 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
### 099 Nguyễn Thăng 1976 2/E 08: 13 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
### 114 Trần Văn Giang 1975 CE 08: 20 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VISIP
### 124 Vũ Văn Nam 1980 2/E 08: 25 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
### 128 Nguyễn Quang Tiến 1992 OILER 08: 31 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
### 133 Đặng Đức Linh 1983 2/O 08: 34 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
### 140 Nghiêm Xuân Thái 1975 Capt 08: 38 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
### 150 Đỗ Đăng Hải 1988 3/O 08: 45 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
### 151 Phạm Duy Hào 1984 1/E 08: 48 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
### 155 Phạm Văn Chí 1979 OILER 08: 52 29/12/2017 Gói Alcol - Ma túy(320N) VIPCO
### 158 Hoàng Tuấn Ngọc 1974 Deck Officer 08: 57 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) MODEC
### 165 Đinh Quang Long 1992 OS 09: 02 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
### 173 Nguyễn Văn Cát 1995 Deck - Caded 09: 16 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
### 176 Nguyễn Văn Lợi 1977 CE 09: 18 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
### 180 Nguyễn Văn Linh 1987 3/O 09: 28 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HÀ NỘI
### 183 Bùi Như Ý 1982 3/E 09: 30 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
### 185 Phạm Văn Tính 1978 CE 09: 32 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
### 189 Đào Cẩm Ngọc 1979 1/E 09: 37 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
### 193 Bùi Đình Huy 1990 OILER 09: 40 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
### 199 Nguyễn Thành Long 1990 4/E 09: 55 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
### 204 Đặng Mạnh Hùng 1979 CE 10: 09 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) UT-STC
### 207 Đinh Duy Duy 1992 Sailor 10: 19 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
### 208 Mai Văn Chung 1993 3/O 10: 20 29/12/2017 Gói Alcol - Ma túy(320N) PVTRANS
### 209 Bùi Đức Tân 1991 AB 10: 35 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT MINH
### 210 Đào Công Lâm 1984 2/E 10: 40 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HD MARINE
### 214 Lê Thanh Chương 1992 AB 10: 53 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
### 232 Nguyễn Xuân Dũng 1987 Sailor 13: 54 29/12/2017 Gói Alcol - Ma túy(320N) HOÀNG HƯNG
### 242 Phan Lương Nhân 1993 Sailor 14: 04 29/12/2017 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
### 254 Đàm Tuấn Anh 1975 CE 14: 27 29/12/2017 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) VICONSHIP SAIGON
### 269 Đỗ Quốc Quang 1971 4/E 15: 10 29/12/2017 Gói Alcol - Ma túy(320N) HOÀNG HƯNG
### 270 Nguyễn Tuấn Anh 1982   15: 15 29/12/2017 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
### 282 Phạm Thanh Tân 1990 OILER 15: 49 29/12/2017 Chứng chỉ tả (200N) HOÀNG HƯNG
### 287 Nguyễn Phạm Tuấn Vũ 1990 AB 15: 59 29/12/2017 Khám cấp chứng chỉ mắt ( răng) (70N) LIÊN MINH 
### 286 Ngô Xuân Hoàng 1987   16: 12 29/12/2017 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
### 289 Ngô Xuân Chiến 1989   16: 13 29/12/2017 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  

Ngày 30/12/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2018 TỪ NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 14/01/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2017 TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 4/2012 tới cán bộ nhân viên.
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 5/2012 tới cán bộ nhân viên.
 


 TÁC NGHIỆP
 CHÂN DUNG
TIN VIDEO
How Telemedicine works
 Trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam
Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp , P.Kênh Dương,
Q.Lê Chân - TP. Hải Phòng
Điện thoại:84-225-3519 995; Fax- ĐT:84-225-3519687.
Giấy phép thiết lập số: 396GP/ BC ngày 27 tháng 12 năm 2006.
Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn