TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
  • Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam!
 Thứ hai, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2018 [English]
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 17  
 
6 4 0 4 9 5 3
 
 
Tin tức
DANH SÁCH THUYỀN VIÊN ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT NAM TỪ NGÀY 06/02/2018 ĐẾN NGÀY 24/02/2018

 Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam từ ngày 06/02/2018 đến ngày 24/02/2018. Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
                   
1 075 Lê Đình Sang 1993 Nam Sailor 08: 29 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
2 082 Nguyễn Văn Quyết 1991 Nam   08: 37 06/02/2018 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (700N)  
3 104 Nguyễn Văn Tân 1960 Nam 3/E 08: 51 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GEMADEPT
4 124 Nguyễn Thị Đăng 1985 Nữ   09: 04 06/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
5 131 Mcmanus Eleanor Bethan Hill 1989 Nữ   09: 07 06/02/2018 Khám sức khỏe cho người nước ngoài ( Apollo)(700N)  
6 146 Lại Hải Hà 1985 Nam 2/E 09: 25 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG NAM
7 154 Nguyễn Văn Sỹ 1982 Nam 1/E 09: 38 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
8 160 Nguyễn Tú Tâm 1996 Nam OS 09: 46 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
9 161 Đỗ Văn Tuyền 1991 Nam 4/E 09: 48 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
10 166 Nguyễn Sĩ Tài 1983 Nam 2/E 09: 55 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
11 178 Đào Quang Huy 2007 Nam   10: 33 06/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
12 179 Trần Lê Khải 1995 Nam Sailor 10: 38 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SUMASER
13 180 Đoàn Xuân Trường 1989 Nam AB 10: 41 06/02/2018 Chứng chỉ tả (200N)  
14 181 Nguyễn Minh Trí 1970 Nam Capt 10: 45 06/02/2018 Chứng chỉ tả (200N)  
15 188 Trần Văn Đường 1982 Nam Bosun 13: 42 06/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
16 190 Tô Văn Thành 1987 Nam AB 13: 44 06/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
17 192 Nguyễn Đăng Tài 1991 Nam OS 13: 46 06/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
18 196 Tô Văn Quỳnh 1982 Nam   13: 51 06/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
19 198 Phạm Đức Hưng 1983 Nam 1/E 13: 52 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
20 234 Mai Văn Giang 1989 Nam Deck Officer 14: 27 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
21 241 Cù Đức Duẩn 1984 Nam C/O 14: 33 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
22 265 Phạm Văn Luyện 1988 Nam Deck Officer 15: 09 06/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
23 272 Phạm Quang Minh 1996 Nam   15: 22 06/02/2018 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (700N)  
Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
               
044 Bùi Khắc Túy 1978 Cook 08: 04 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
063 Lê Long 1986 AB 08: 17 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
099 Nguyễn Phú Luận 1984 OILER 08: 57 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TIẾN PHONG 
118 Cố Đình Cường 1980   09: 18 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) MODEC
130 Vương Thượng Hải 1992 Sailor 09: 47 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
135 Tạ Mạnh Nam 1983 Cook 09: 51 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
140 Vương Hải Minh 1983 OILER 09: 57 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
143 Bùi Thanh Bách 1996   10: 03 07/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
147 Trần Hạ Long 1959 Cook 10: 09 07/02/2018 PANAMA-VIGO (1190N) HẢI ÂU
151 Tăng Trí Dũng 1982 C/O 10: 12 07/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) LIÊN MINH 
155 Phạm Viết Minh 1976 CE 10: 23 07/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) LIÊN MINH 
177 Lê Đình Đức 1991 OILER 13: 42 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
190 Phạm Công Minh 1980 Cook 13: 56 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
205 Nguyễn Minh Hoàng 1995 OILER 14: 32 07/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
208 Phạm Bình 1994   14: 35 07/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  

 

Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
               
040 Thái Đức Dương 1988 OILER 07: 47 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH 
047 Nguyễn Đình Đức 1991 AB 07: 52 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
050 Vũ Văn Hậu 1981   07: 54 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
059 Đặng Văn Quang 1985 2/E 08: 05 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
065 Trần Ngọc Quỳnh 1984 3/O 08: 10 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
083 Hoàng Đức Hiếu 1990 OILER 08: 32 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
088 Phạm Thanh Tùng 1983 2/E 08: 37 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
095 Trần Văn Được 1988 AB 08: 43 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH 
103 Đinh Chính Việt 1985 Pump 08: 51 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
108 Hoàng Văn Khánh 1990 AB 08: 57 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
112 Hoàng Văn Thành 1985 OILER 08: 59 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
114 Bùi Duy Quân 1979 Capt 09: 01 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH 
121 Hoàng Đình Chí 1985 3/O 09: 17 08/02/2018 HBeAg(690N) LIÊN MINH 
122 Trần Mạnh Dũng 1987 2/O 09: 22 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) AN PHÁT
124 Phạm Ngọc Hưng 1988 Cook 09: 33 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
131 Mai Xuân Biển 1980 CE 09: 58 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
137 Bùi Thanh Tuấn 1981 C/O 10: 22 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) LIÊN MINH 
140 Trịnh Trường An 1991 OILER 10: 30 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
147 Lê Văn Vinh 1984 2/O 11: 16 08/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) NHẬT VIỆT 
153 Nguyễn Văn Hưng 1993 AB 13: 35 08/02/2018 Chứng chỉ tả (200N)  
193 Lê Mạnh Hà 1983 C/O 14: 20 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
208 Nguyễn Sỹ Thăng 1959 Capt 14: 37 08/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 

 

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
                     
1 073 18280599 Đinh Minh Sơn 1985 Nam 2/E 08: 12 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
2 081 18280607 Nguyễn Đức Trung 1976 Nam Cook 08: 20 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
3 120 18280650 Nguyễn Thu Phương 2003 Nữ   08: 53 21/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
4 127 18280659 Vũ Hoàng Xuân 2004 Nữ   08: 58 21/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ  
5 146 18280683 Phạm Văn Tuyên 1992 Nam 2/O 09: 17 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
6 153 18280695 Đào Kiên Chung 1982 Nam Capt 09: 30 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH 
7 154 18280696 Vũ Văn Tiến 1990 Nam Sailor 09: 33 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
8 183 18280755 Bùi Văn Trường 1986 Nam C/O 13: 42 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 
9 190 18280762 Nguyễn Hoàng Long 1992 Nam AB 13: 49 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
10 197 18280770 Vi Văn Thắng 1982 Nam C/O 13: 58 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
11 203 18280777 Nguyễn Sỹ Tuyến 1980 Nam C/O 14: 05 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
12 214 18280790 Vũ Văn Hoàng 1984 Nam 1/E 14: 17 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NOSCO
13 224 18280811 Đỗ Anh Vinh 1980 Nam Electric 14: 26 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT 
14 227 18280827 Đào Xuân Nguyên 1985 Nam 2/O 14: 33 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
15 235 18280838 Mai Đình Đông 1986 Nam 2/E 14: 40 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI NAM 
16 240 18280850 Đỗ Quang Vinh 2005 Nam   14: 51 21/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
17 250 18280862 Phùng Hữu Giáp 1995 Nam OILER 15: 05 21/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI DƯƠNG

 

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
                     
1 049 18280963 Lê Như Chí 1992 Nam Stewart 07: 46 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
2 056 18280970 Lưu Bá Vũ 1994 Nam Sailor 07: 52 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
3 062 18280976 Phạm Hoàng An 1995 Nữ Sailor 07: 57 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
4 075 18280989 Võ Phi Ngà 1967 Nam Cook 08: 05 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
5 091 18281007 Nguyễn Thanh Bình 1976 Nam CE 08: 18 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MARITIME POWER
6 099 18281015 Thái Tuấn Anh 1968 Nam CE 08: 26 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
7 109 18281025 Nguyễn Quang Trưởng 1993 Nam OILER 08: 31 22/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
8 131 18281049 Phạm Hữu Phước 1976 Nam 3/E 08: 48 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
9 141 18281062 Vương Văn Báo 1989 Nam 2/O 09: 09 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PETROLIMEX
10 157 18281084 Vũ Hoài Sơn 1988 Nam Sailor 09: 39 22/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) PHƯƠNG NAM
11 164 18281096 Chu Văn Hải 1991 Nam 2/E 09: 50 22/02/2018 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) HD MARINE
12 178 18281116 Nguyễn Thanh Tùng 1985 Nam 2/O 10: 26 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI DƯƠNG
13 197 18281142 Đặng Văn Phong 1991 Nam 4/E 13: 52 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
14 222 18281173 Trần Đức Thiệp 1990 Nam   14: 25 22/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
15 253 18281219 Phan Văn Lực 1995 Nam Deck - Caded 15: 24 22/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
16 265 18281242 Hoàng Văn Thịnh 1977 Nam Capt 16: 17 22/02/2018 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) INLACOSAIGON

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
### 058 Trương Văn Túc 1991 Sailor 08: 01 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
### 073 Phạm Ngọc Anh 1974 Cook 08: 10 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
### 083 Đỗ Trung Hiếu 1984 C/O 08: 19 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG GIA
### 087 Lê Trung Dũng 1985 2/E 08: 21 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên UT-STC Stolt (1300N) UT-STC
### 111 Bùi Văn Vương 1987 OILER 08: 38 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT MINH
### 116 Nguyễn Trung Hai 1982 2/E 08: 40 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG NAM
### 129 Vũ Văn Bách 1985 Sailor 08: 48 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
### 147 Phạm Trung Thạo 1975 Bosun 09: 00 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN LONG
### 158 Ngọc Thanh Xuân 1985 OILER 09: 18 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
### 165 Nguyễn Văn Quỳnh 1985 2/O 09: 23 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
### 176 Phạm Trung Kiên 1995 Deck - Caded 09: 53 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐÔNG LONG
### 179 Nguyễn Văn Công 1985 AB 10: 06 23/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
### 182 Trần Ngọc Huy 1979 CE 10: 21 23/02/2018 Khám Vitranchart (HbeAg)(800N) VITRANSCHART
### 184 Ngô Văn Hưng 1988 OILER 10: 33 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
### 186 Hoàng Anh Tú 1983 AB 10: 38 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
### 195 Nguyễn Văn Thi 1995 Sailor 11: 04 23/02/2018 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) TỰ DO
### 205 Nguyễn Văn Vững 1988 AB 13: 38 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
### 210 Vũ Đức Bính 1986 AB 13: 45 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI NAM 
### 226 Trần Duyên Định 1994 Sailor 14: 08 23/02/2018 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) TMAS
### 232 Bùi Đức Trọng 1994   14: 13 23/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
### 233 Ngô Văn Quang 1992   14: 16 23/02/2018 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam  
### 235 Nguyễn Xuân Sáng 1983 C/O 14: 18 23/02/2018 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) NHẬT VIỆT 
### 248   Vũ Đăng Phước 1983 1/E 14: 33 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
### 253 Nguyễn Duy Biên 1993 OILER 14: 46 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
### 255 Lê Như Chí 1992 Stewart 14: 49 23/02/2018 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) ASHICO
### 259 Lê Trung Dũng 1979 Cook 15: 08 23/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
### 260 Phạm Văn Tuân 1990 AB 15: 20 23/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
### 266 Trần Duyên Định 1994 Sailor 15: 37 23/02/2018 Chứng chỉ tả (200N) TMAS
### 272 Lê Văn Toàn 1993 AB 16: 12 23/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VIETFRACHT HÀ NỘI

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
                 
90 0214-18 Nguyễn Trung Thực 1981 4/E 07: 57 24/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG NAM
91 0215-18 Trịnh Quốc Việt 1993 AB 09: 06 24/02/2018 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HÀ NỘI

 

 

Ngày 26/02/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2018 TỪ NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 14/01/2018
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2017 TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 4/2012 tới cán bộ nhân viên.
 
Viện Y Học Biển thông báo lịch công tác tháng 5/2012 tới cán bộ nhân viên.
 


 TÁC NGHIỆP
 CHÂN DUNG
TIN VIDEO
How Telemedicine works
 Trang thông tin điện tử Viện Y học biển Việt Nam
Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp , P.Kênh Dương,
Q.Lê Chân - TP. Hải Phòng
Điện thoại:84-225-3519 995; Fax- ĐT:84-225-3519687.
Giấy phép thiết lập số: 396GP/ BC ngày 27 tháng 12 năm 2006.
Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn