0225.3.519.687

Hội thảo Y học dưới nước và oxy cao áp lần thứ 1

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y HỌC DƯỚI NƯỚC VÀ ÔXY CAO ÁP HỘI THẢO KHOA HỌC Y HỌC DƯỚI NƯỚC & ÔXY CAO ÁP LẦN THỨ NHẤT  Ngày 26 tháng 08 năm 2012, Viện Y học biển đã long trọng tổ chức Lễ công bố QĐ thành lập Trung tâm y […]

Hội nghị Quốc gia về Y tế Biển – Đảo năm 2011

TỔNG KẾT HỘỊ NGHỊ QUỐC GIA VỀ Y TẾ BIỂN – ĐẢO NĂM 2011 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư tại Thông báo số 518/TB-VPTW ngày 26/4/2010, từ ngày 11-12 tháng 8 năm 2011, Ban TGTWĐ đã phối hợp với Bộ Y tế và Bộ […]