0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 27/02/2021

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 27/02/2021.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 14309 21019552 Nguyễn Đình Tượng 1988 Nam 2/O 07: 24 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SMR MARINE
2 14310 21019554 Nguyễn Minh Nguyệt 1986 Nữ 07: 34 27/02/2021 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
3 14312 21019557 Đinh Viết Bình 1986 Nam OILER 07: 44 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
4 14314 21019559 Phạm Văn Hà 1961 Nam 08: 00 27/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
5 14066 21019234 Phạm Văn Chung 1989 Nam 3/E 08: 07 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
6 14323 21019579 Bùi Công Hưng 1996 Nam OILER 09: 01 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) I SEA Marine
7 14324 21019580 Nguyễn Nhật Hoàng 1993 Nam 3/O 09: 04 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) I SEA Marine
8 14325 21019582 Trần Trọng Triệu Quang 1998 Nam Cook 09: 12 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI PHƯƠNG
9 14329 21019588 Lê Xuân Đại 1990 Nam Electric 09: 28 27/02/2021 Chứng chỉ tả (200N)
10 14331 21019590 Tràn Trọng Lịch 1984 Nam OILER 09: 32 27/02/2021 HBeAg(690N) VOSCO
11 14335 21019594 Nguyễn Hữu Cường 1988 Nam OS.D 09: 43 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TRƯỜNG MINH
12 14336 21019595 Hồ Sỹ Phúc 1981 Nam 2/E 09: 46 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) FGAS
13 14337 21019596 Nguyễn Đình Nam 1997 Nam AB 09: 51 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TRƯỜNG MINH
14 14343 21019605 Nguyễn Hữu Mạnh 1998 Nam AB 10: 09 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
15 14345 21019607 Nguyễn Cao Thiên 1998 Nam OS 10: 18 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
16 14347 21019609 Hồ Sỹ Thâm 1982 Nam CE 10: 29 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) FGAS
17 14349 21019611 Nguyễn Hữu Phúc 1971 Nam Bosun 10: 39 27/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) FGAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *