0225.3.519.687

GS.TS Nguyễn Thanh Long Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng cán bộ nhân viên Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn bức thư GS.TS Nguyễn Thanh Long Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng cán bộ nhân viên Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *